Типтелген файл

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. TURBO PASCAL ортасындағы файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Файл . программистердің сүйікті сөзі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Файлдық тип ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...7
1.3 Текстік файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

2Типтелген файлдар туралы ұғым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.1 Типтелген файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.2 Файлдармен жұмыс жасауға арналған процедуралар мен функциялар ... ... ...15

Практикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
КІРІСПЕ


Қазіргі кезде Паскаль тілі қолданбалы программалар жазу үшін және жүйелі прораммалау тілі ретінде де кеңінен қолданылады. Паскаль тілі бұрын құрылған (Фортран, Алгол және тағы басқалары) программалау тілдерінен маңызды ерекшелігі ол құрылымдық программалық идеясын өмірге біртіндеп енгізу. Паскаль тілінің тағы бір ерекшелігі ол деректер құрылымының концепциясының алгоритм түсінігімен қатар программалаудың негізінде жатқан фундаментальды түсініктер қатарына кіруі.
Паскаль тілінің шығу тарихына тоқталатын болсақ алгоритмдік тіл АЛГОЛ 1950-60 жылдары шыққан. Паскаль тілі осы АЛГОЛ-дың мұрагері болып табылады. Бұнда енгізу және шығару процедуралары бар және АЛГОЛ тіліне қарағанда мүмкіндігі өте көп.
BORLAND фирмасының TURBO PASCAL тіл стандартының кеңейтілген түрі болып табылады. Сонымен қатар программа құрылуының процесін жылдамдататын және жеңілдететін интегрерленген ортасы бар. TURBO PASCAL пайда болғанға дейін бұл программалық өнім (алты) версиядан өтті. TURBO PASCAL тілінің алфавиті. Паскаль тілінің алфавиті төмендегі символдар тобын қамтиды.
1. латынның үлкен және кіші әріптері;
2. араб цифрлары;
3. арифмитикалық және логикалық амал белгілері: *, -, +, \, div, mod, т.б.
4. арнайы символдар:<, >, (, ), [, ], т.б.
Орындайтын міндеттеріне байланысты сөздерді: қызметші сөздер, атаулар және тұрақтылар деп бөледі.
Қызметші сөздер. Мағынасы алдын ала анықталып қойылған, Паскаль тілінде пайдаланылатын сөздер тобын Паскаль тілінің қызметші сөздері деп атайды. Мысалы: program, var, end, т.б.
Атау (идентификатор). Атау бір обьектіні белгілеуге арналады. Паскаль тілінде атауды стандартты атаулар және пайдаланушылары атаулары деп бөледі.
Стандартты атаулар. Стандартты обьектілерді белгілеуге арналған.
Пайдаланушылар атауы ретінде әріптен басталатын кез – келген әріптер мен цифрлар тізбегі, сөздер, тіпті сөйлемдер алынады.Мысалы, summa, a, r, a5, ab, b16f және т.с.с. Пайдаланушылар атауы үшін стандартты атауларды пайдалануға болмайды.
Белгі. Белгі ретінде кез – келген бүтін оң сан, символ, символдар тіркесі пайдаланылады. Белгі оператор алдында орналасады да, қос нүкте арқылы жүзеге асады.Белгі label қызметші сөзі арқылы хабарланады.
Label 5, 12, sum, ab;
Тұрақтылар. Программада тұрақтылар ашық немесе атауы арқылы берілуі мүмкін .
Егер, тұрақтылар атауы арқылы берілсе, онда оны программаның тұрақтылар бөлігінің міндетті түрде бейнелеу қажет.
Бейнелеу түрі: const тұрақты атауы = мәні;
Бір бөлімде бірнеше тұрақты жазуға болады, бірақ олар “ ; “ арқылы ажыратылуы қажет.
Айнымалылар. Программада пайдаланылатын кез – келген айнымалы, программаның айнымалылар бөлігінде сипатталуы қажет. Айнымалыларды бейнелеу var қызметші сөзінен басталады.
Жазылу түрі:
Var айнымалы атауы: типі;
Курстық жұмыстың өзектілігі – типтелеген файлды күрделі есептерде қолдана отырып, мысалдар арқылы мағынасын ашу. Абонент номерін анықтауда типтелген файлды қолданып, артықшылығын пайдалану.
Курстық жұмыстың мақсаты – типтелген файл және оған қолданылатын функциялар мен процедуралардың алгоритмдік – программалық мәнін ашу. Файлдармен қазіргі заманға сай жұмыс жасау.
Курстық жұмыстың міндеттері – файл түрлерiнiн мәнiн ашу, сонын iшiнде файлдын типтерiн көрсету. Жұмысымның негiзгi такырыбы типтік файлдарды сипаттау. Оның ішіндегі процедуралар мен функциялардың түрлерін ашып, оларға мысалдар келтiре отырып, күрделi есептер шығару.
Курстық жұмыстың зерттеу объектiсi – Turbo Pascal программалау ортасы. Ақтөбе гуманитарлық колледжiнiң компьютер саласы.
Курстық жұмыстың зерттеудiң ғылыми болжамы – Turbo Pascal программалау тiлiнiң мүмкiншiлiктерiн есептеп шығару барысында қолдана бiлу.
Курстық жұмыстың зерттеу әдiстерi:
- оқулықтарды қарап шығу;
- материалдарды жинактау;
- такырып бойынша адебиеттердi зерттеу;
- практикада колдануды корсету;
- талдап корытынды жасау.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде TURBO PASCAL ортасындағы файл ұғымына анықтама бере отырып, текстік және типтелмеген файлдарды қысқаша таныстырып өту қарастырылған.
Курстық жұмыстың екінші бөлімінде курстық жұмыстың негізгі тақырыбы – типтелеген файлдар, олармен жұмыс жасау жөнінде айтылады. Бұл бөлімде типтелеген файлға толық мәлімет беріле отырып, оларға қолданылатын функциялар мен процедуралар таныстырылады және типтелген файлға мысал келтіріледі. Сонымен қатар, бұл бөлімде типтелеген типті файл айнымалылары пайдаланылатын енгізіп – шығару операторлары сипатталады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Алексеев Е. Р. Турбо Паскаль 7.0 Идеалный учебный курс. Численные методы. Москва. 2006
2. Балапанов Е.Қ. Бөрібаев Б.Б. Дәулетқұлов А.Б. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ. Алматы: ЖТИ. 2004
3. Бондарев В.М., Рублинейкий В.И., Качко Е. Основы программирование. Харьков. Фолио. 1997
4. Бөрібаев Б. Нақысбеков Б. Мадиярова Т. Информатика және есептеуіш техника негіздері. Алматы. 2002
5. Бурин Е.А. Программирование на языке TURBO-PASCAL. Алматы. 2000
6. Грызлов В.И. Грызлова Т.П. TURBO PASCAL. Москва: ДМК. 1999
7. Даулеткулов А.Б. Олимпиады по информатике. Алматы: ИНТ. 2004
8. Климова Л.М. PASCAL 7.0. Практическое программирование. Москва. 2000
9. Культин Н.Б. Программирование в TURBO PASCAL 7.0 и Delphi. Санкт-Петербург.1997
10. Марченко А.И. TURBO PASCAL. Киев: Век+. 2000
11. Тойкенов Ғ.Ш. Паскаль тілінде программалау. Алматы: Дәнекер. 2001
12. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. М.; Питер. 2001
13. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Москва: Инфра-М. 1996
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі кезде Паскаль тілі қолданбалы программалар жазу үшін және
жүйелі прораммалау тілі ... де ... ... Паскаль тілі бұрын
құрылған (Фортран, Алгол және тағы ... ... ... ... ол ... программалық идеясын өмірге біртіндеп
енгізу. Паскаль тілінің тағы бір ... ол ... ... ... ... ... программалаудың негізінде жатқан
фундаментальды түсініктер қатарына кіруі.
Паскаль тілінің шығу тарихына тоқталатын болсақ алгоритмдік тіл ... ... ... ... тілі осы ... мұрагері болып табылады.
Бұнда енгізу және шығару процедуралары бар және ... ... ... өте көп.
BORLAND фирмасының TURBO PASCAL тіл ... ... ... ... ... ... ... құрылуының процесін жылдамдататын
және жеңілдететін интегрерленген ортасы бар. TURBO PASCAL ... ... бұл ... өнім ... ... ... TURBO PASCAL ... Паскаль тілінің алфавиті төмендегі символдар тобын қамтиды.
1. латынның үлкен және кіші әріптері;
2. араб цифрлары;
3. ... және ... амал ... *, -, +, \, div, mod,
т.б.
4. арнайы символдар:, (, ), [, ], ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылар деп бөледі.
Қызметші сөздер. Мағынасы алдын ала анықталып қойылған, Паскаль
тілінде ... ... ... ... тілінің қызметші сөздері деп
атайды. Мысалы: program, var, end, т.б.
Атау (идентификатор). Атау бір обьектіні белгілеуге арналады. ... ... ... атаулар және пайдаланушылары атаулары деп бөледі.
Стандартты атаулар. Стандартты обьектілерді белгілеуге арналған.
Пайдаланушылар атауы ретінде әріптен басталатын кез – ... ... ... ... ... ... сөйлемдер алынады.Мысалы, summa, a, r, ... b16f және ... ... ... үшін ... ... болмайды.
Белгі. Белгі ретінде кез – келген бүтін оң сан, ... ... ... Белгі оператор алдында орналасады да, қос ... ... ... label ... сөзі ... ... 5, 12, sum, ... Программада тұрақтылар ашық немесе атауы арқылы берілуі
мүмкін .
Егер, тұрақтылар атауы арқылы ... онда оны ... ... ... ... бейнелеу қажет.
Бейнелеу түрі: const тұрақты атауы = мәні;
Бір бөлімде бірнеше тұрақты жазуға ... ... олар “ ; “ ... ... ... ... кез – ... айнымалы,
программаның айнымалылар бөлігінде сипатталуы қажет. Айнымалыларды бейнелеу
var қызметші сөзінен ... ... ... ... ... ... ... – типтелеген файлды күрделі есептерде
қолдана ... ... ... ... ашу. ... ... анықтауда
типтелген файлды қолданып, артықшылығын пайдалану.
Курстық жұмыстың мақсаты – ... файл және оған ... мен ... ... – программалық мәнін ашу.
Файлдармен қазіргі заманға сай жұмыс жасау.
Курстық жұмыстың міндеттері – файл ... ... ашу, ... ... ... ... Жұмысымның негiзгi такырыбы типтік ... Оның ... ... мен ... ... ашып,
оларға мысалдар келтiре отырып, күрделi есептер шығару.
Курстық жұмыстың зерттеу объектiсi – Turbo Pascal ... ... ... ... ... ... жұмыстың зерттеудiң ғылыми болжамы – Turbo ... ... ... ... ... барысында қолдана
бiлу.
Курстық жұмыстың зерттеу әдiстерi:
- оқулықтарды қарап шығу;
- материалдарды жинактау;
- такырып бойынша адебиеттердi зерттеу;
- ... ... ... ... ... ... жұмыстың бірінші бөлімінде TURBO PASCAL ... ... ... бере ... ... және ... файлдарды қысқаша
таныстырып өту қарастырылған.
Курстық жұмыстың екінші бөлімінде ... ... ... тақырыбы –
типтелеген файлдар, олармен жұмыс ... ... ... Бұл ... ... ... ... беріле отырып, оларға ... мен ... ... және ... файлға мысал
келтіріледі. Сонымен қатар, бұл бөлімде типтелеген типті файл айнымалылары
пайдаланылатын енгізіп – шығару операторлары ... TURBO PASCAL ... ... ФАЙЛ – ПРОГРАММИСТЕРДІҢ СҮЙІКТІ СӨЗІ
Файл Паскаль тілінде бірыңғай типті элементтердің ... ... ... дискіде сақталатын, жиі аталатын сыртқы құрылым.
Сыртқы файлдармен өзара қарым-қатынастағы программалардың бастапқы 3
түрін қарастырамыз: оқылу, жазылу, файлдардың оқылу және ... ... ... олар ... ... ... ... деректерді енгізуді түсіндіреді. Деректер сыртқы файлда тұратын
программаларға енеді.
Файлдың оқылуында программаға қажетті келесі ... ... ... ашу (RESET ... ... ... ... (READ операторы), оқылған файлды жабу (CLOSE операторы).
Жиі қолданылатын файлдардағы мәліметтер дәл осы ... де ... ... ... файлдың жалпы үлгісі:
RESET(1 аты);
….
READ(1 аты, параметрі);
….
CLOSE(1 аты);
Программалардағы көп нүктелер келесі операторлардың бар ... ЭВМ ... ... бірнеше аргументтер RESET
операторында да болуы мүмкін.
Мысалы: RESET (имя 1,’имя 2’, ... ... ... ... ... ... кәдімгі программаларда қолданылатын файл. Ол
әсіресе физикалық файлдармен байланыс орнатады;
имя2 – физикалық файл аты, дискіде ...... ... ... Кез-келген 3 символды көрсетуі
мүмкін. Мысалы: PAS, бір сөзбен қолданылатын DAT. Мұнда қысқартылған сөзде
аргумент көрсетілмеуі ... ...... ... ... берілген мәнді қабылдайды, дискідегі
файлдармен тең жүйеде ... ... ... көрсетілмейді, егерде
көрсетілмесе, онда барлық айнымалы типті ... ... ... ... ... айырмашылығы әртүрлі болады. Мысалы: блок 512 байттан
тұруы мүмкін, ал бір ... ... бір ... ... ... ... READ операторына енетін барлық қарапайым
операторларды белгілері бойынша ... Егер READ ... ... атап ... не ... ... клавиатурадан енгізсек, ал READ
(имя1, параметрі)-дегі мәліметттер дискіде сақталып, сыртқы файлға енеді.
Файлда есептелген әрбір ... ... бір ... ... ... ... ... қажетті мәліметтерді автоматты түрде құрады.
Паскаль тілінде соңғы ... ... ... анықталған файл
элементтерінің санына шектелмейді. Стандартты ... ... ... ... ... ... файл ... жету үшін пайдаланылады.
EOF функциясына циклдік операторды логикалық теңсіздіктер ... ... ... ... not EOF ... ... файл ... жету үшін программадағы циклдік бөлім қайталанады.
BEGIN_END операторды жабатын жақшалары.
Жол бөлігінде файл ... ... ... ... ... ... оператор:
While not eoln(имя1) do
ал келесі айналымда жаңа жолдық файл - READLN(имя1) операторы ... ... ... – жиі ... ... ... ... де сыртқы файлда да жазылады. Жазылатын файлдың жалпы үлгісі:
Rewrite(имя1);

Write(имя1 параметрі);

CLOSE(имя1);
Кейбір кішкене ЭВМ версиясында кездесетін бірнеше аргументтер REWRITE
операторында да ... ... ... REWRITE (имя1,’ имя2’,’имя3’, имя4).
Осы берілген аргументтерді атап өтсек:
имя1 – айнымалы файл, арнайы программада көрсетілетін ... Ол ... ... ... ... ... ... физикалық файл кеңейтпесі. Кез-келген 3 символмен бағыттауға
болады, кейде DAT ... де ... ... ... атпен құрылған файл;
имя4- барлық айнымалы типте құрылған файл өлшемін білдіреді;
Файлда жазылған мәліметтерді белгілері ... ... ... операторы. Осы WRITE шығару операторы дискіде сақталған файлдарға
қажетті ... жаза ... ... ... ... ... ретінде мына бір программаны қарастырайық:
мәліметтер жазылған файл. Осы ... ... А және В ... ... ... аты D2.PAS ... түрде жазылады.
Program A21(input, output);
var
F2:text;
L2:integer;
B:real;
A:integer;
begin
L2:=1;
A:=510;
B:=16.2
Rewrite (F2,’A=’,A:3,’ ‘: 5,’B=’, B:4:1);
Close(F2);
end.
мұндағы F2-файлдық айнымалы REWRITE мәліметтер жазылған файлды ашады. ... ... ... ... ... шығарады. CLOSE операторы
жазылған файлдарды жабады.
Файлдың жазылуы және оқылуы. ... ... ... ... ... кейде мәліметтерді бір файлдан оқуға және жазуға қажет етеді,
кейде бір файлдан өшіреді. Файлдың ... және ... ... ... ... ... оларды жабады.
Файлды оқу және жазу кезінде, келесі файлдарды қолданарда бір ... бір ... ... ... ... ... пайда болатын файлдың
оқылуы және жазылуы кезінде алдымен ашу, ондағы мәдіметтерді өңдеп оны жабу
қажет. Содан ... ... ... ... ... ... ... соң оны
жабады.
1.2. ФАЙЛДЫҚ ТИП
Файлдық тип - компоненттері файлдық тип немесе компоненті ... ... ... ... ... ... тип ... сызықты тізбектен
тұрады. Компоненттер саны файлдық типті хабарлауда бекітілмейді. Файлдың
әрбір ... 0-ден ... ... ... файлдардың 3 түрі бар:
типтелген, типтелмеген және текстік. Паскалдағы кез-келген файлдық ... ... ... кез-келген айнымалы. Файлдық тип типті сипаттаудың
келесі көрсетілген операторларының ... ... TF=FILE OF ... ... ... ... ол ASSIGN ... көмегі
арқылы сыртқы файлмен байланыстырылуы керек. Әдетте сыртқы файл сыртқы есте
сақтау құрылғысындағы (СЕСҚ) аты аталған ... ... ... ... ... ... ... құрылғыда болуы мүмкін. Сыртқы файлдарда
файлдарға ... ... ... немесе олар файлдан оқылатын ақпарат
көзі ... ... ... ... файлмен байланыс орнатылғаннан кейін
файлдық айнымалыны ... ... ... ... ... үшін ... ... керек. Бар файлды RESET процедурасының көмегімен ашуға
болады, ал жаңа ... REWRITE ... ... құрып, ашуға
болады. Файлдарға қатынау әдетте жүйелік түрде ... ... ... READ ... оқылған кезде немесе ... ... ... ... кезде, файлдың ағымдағы позициясы
реті ... ... ... ... ... READ және ... басқа да, END-OF-FILE жағдайы туған кезде ... ... тыс ... ... ... етілген кезде) TRUE мәнін
қабылдайтын EOF логикалық функциясы да жиі ... EOF ... ... NAME ... EOF жағдайына тексерілетін файлдың аты көрсетіледі.
Программа файлмен жұмысын аяқтағаннан кейін ол CLOSE ... ... ... Файл ... ... ... ... сыртқы
файл толығымен жаңартылады. Кейіннен файлдық айнымалы ... ... ... алады. Енгізу-шығарудың стандартты функциялары ... ... ... ... ... ... ... түрде
орындалады. Қате табылған жағдайда, экранға қате туралы хабар беріледі және
программа өзінің ... ... ... ... ... ... ... көмегімен қосуға {$I+} немесе ... ... ... алып ... ... енгізу-шығарудың
қателері программаның тоқталуына әкелмейді. Бұл жағдайда енгізу-шығару
операцияларының орындалу ... ... үшін ... сан ... ... ... ... Егер бұл функцияның нәтижесі 0-
ге тең болса, онда алдынғы енгізу-шығару операциясы ... ... ... бұл сан ... кодын көрсетеді. (олардың кейбіреуі төменгі
кестеде келтірілген)
3. ТЕКСТІК ФАЙЛДАР
Текстік файл – символдық қатардан тұратын ... ... ... ... ... ... күтпеген жағдай болуы мүмкін.
Жеке түрде екі стандартты Input және Output ... файл ... Read және Readln ... Input ... символдық
қатарынан мәндерін оқиды, ал Write және Writeln ... ... ... ... жазады. Әлбетте, Input және Output үшін құрылғы
ретінде қолданушы терминалы пайдаланылады деп ... ... ... TEXT ... ... айнымалысын
пайдаланатын енгізу/шығару операциялары сипатталады. Бір айта ... ... TEXT типі FILE OF CHAR ... өзгеше. TEXT стандарттық файлдық
типі жолдарға реттелген символдардан тұратын файлды ... ... ... ... енгізу/шығарудың арнайы ... ... файл ... ... ол ... түрде интерпретацияланады,
ол қатар соңы символымен аяқталатын ... ... ... ... деп ... Текстік файлдар үшін типі CHAR типінен
өзгеше мәндері оқуға және жазуға мүмкіндік беретін оқу және READ және ... ... ... түрі бар. ... ... ... түрде
символдық түрге және керісінше көшіріледі.
Мына кестеде ... мен ... ... ... файлдан бір немесе бірнеше мәнді айнымалыға |
| ... ... |READ ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... файлға бір немесе бірнеше мәнді жазады. |
|WRITELN |WRITE ... ... ... ... ... |
| ... соңы маркерін қосады. ... ... үшін END – OF – LINE ... соңы ... |
| ... ... |
1 ... ... мен ... Біз Паскальдың көбірек ... ...... ... Оның ... ... ақпаратты экранға жазу. Оның
форматы қарапайым және қолдануы бейімделгіш:
Writeln (элемент, элемент, ...);
Әрбір элемент бұл ... ... ... ... және ... ... сан (3.42 – 1732.3), символ (‘A’ – ‘Z’ , ‘A’ – Я’), ... ... ... мән (TRUE) сияқты мәндер бола алады. Бұдан ... ... ... ... аты), айнымалы, көрсеткіш функциясының шақырылуы,
егер ол бүтін типі мән, ... сан, ... ... ... ... ... бола ... Барлық элементтер қатарға көрсетілетін реті бойынша
басылады. Шығарудан кейін күймеше келесі қатардың басына орнатылады. ... осы ... ... элементтен кейін қалуы қажет болса, онда:
Write (элемент, элемент, ...);
пайдаланылады.
Элементтерді шығарғанда олардың арасында автоматты түрде бос ... ... ... ... ... ... жөн:
Writeln (элемент, элемент, ...);
Шығару келесі операторлармен сипатталады:
A:=1; B:=2; ... (A, B, C); ... (A,’ ... ‘,C); 1 2 ... (‘Ol – ... Ol ... (‘Ol, ‘,Name,’ . ‘); ... ... ... ... ... оқуға
пайдаланылатын ақпаратты енгізудің екі негізгі READ және READLN функциялары
бар. Олардың форматы:
Read (элемент, элемент, ... ... ... ...);
мұндағы әрбір элемент бүтін, нақты, символдық типті айнымалы және қатар.
Сандар бір – ... бос ... ... Enter – ді ... бөлінуі керек.
Төменде көрсетілетін программада F1 текстік файлынан 1 – ші ... ... ... және ол ... реті ... ... ... шығарылады.
Текстік файлдардағы функциялар. Символдық және сандық мәндерді
енгізгенде, көбінесе EOLN (End – Of – Line жол ... ... ... ... ... Бұл ... мәні ... соңы болды немесе мәндер
беріліп болды ... ... ... ... ғана ақиқат (True)
болады да, қалған жағдайлардың барлығында жалған (False) ... ... ... ... ... қолданылады.
Ескерту: While Not EOLN Do операторының алдында ... ... ... ... ... ... жол (қатар) соңын анықтау үшін бульдік функция EOLN
қолданылады. Егер маркер жол ... ... онда EOLN ... True ... кері ... False мәнін қабылдайды.
Мән STRING типті болса, READ емес READLN көмегімен оқылады. Алайда,
READ және EOLN ... ... ... ... бойынша оқуға болады:
WHILE NOT EOLN(RENTALS) DO
BEGIN
READ (RENTALS, ... (* ... ... ... (ONE CHAR) (* оны ... ... END;
EOLN және EOF файл көрсетілімінсіз аргумент ... ... ... ... EOLN және EOF ... INPUT файлы қарастырылған.
Сондықтан да келтірілген IF ... ... ... EOLN THEN ... EOLN (INPUT) THEN ... ... RESET, REWRITE ... ары қарай файлмен жұмыс
істеуде қолданылуы ... ... ... ... мен ... Append – ... ... элемент қосуға ашады.
2. Flush – текстік файлға буфер шығарады.
3. Readln - Read ... ... ... ... ... ... ... жаңа жолдан оқиды.
4. SeekEof - текстік файлға Eof жағдайын ... ... ... SeekEoln – ... ... Eoln ... қайтарады. (жолдың соңы).
6. SetTextBuf – текстік файлға енгізу/шығару буферін қояды.
7. Writeln – Write сияқты ... ... ... ... жаңа жолға
шығарып жазады.
2. ТИПТЕЛГЕН ФАЙЛДАР ТУРАЛЫ ҰҒЫМ
2.1.ТИПТЕЛГЕН ФАЙЛДАР
Барлық типтелген файлдардың элементтері бірдей типті ... ... ... файл әр ... болуы мүмкін. Мүмкін емес хабарламаның мысалы:
Type TF1=file of file;
TFR=record
A:Integer;
F:File of Real;
End;
TF2:file of ... ... оқу тек Read ... ал ... ... ... файл үшін Read және Write ... келесі форматпен
көрсетіледі:
Read (файл аты және тізімі)
Write (файл аты және тізімі)
Тікелей қосу жұмысына ... ... және ... ... ... ... ... номерін қайтарады
(позиция нолден бастап номерленеді).
FileSize- файлдың ағымдағы өлшемін қайтарады (санау ... ... саны ... бастап номерленеді).
Seek-файлдағы ағымдық позицияны көрсеткіш ... ... ... файл ... ағымдағы позицияға дейін қысқарады.Файлда
ағымдағы позициядан кейін орналасқан барлық ... ... ... ... ... соңы болып қалады. (Eof(f)=True).
Типтелген файлдың элементтеріне тікелей қосу жұмысында файлды електен
өткізу программасын қарастырайық.
Ескерте кететін жай типтелген файлдың ... ... ... ... ... ... символдар «енгіземіз», содан кейін ... BYTE ... ... ... ... ... символдар жазылған
ASCII кодының баспасы шығады.
Program ... of ... ... ... ... Ch:='0' to '9' do
Write (FC,Ch);
For Ch:='A' to 'J' do
Write (FC,Ch);
Close (FC);
Assign (FB,’Test.Dat’);
Reset (FB);
While not Eof (FB) ... ... ... (FB);
End.
Нәтижесі:.
48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 ... ... ... типті файл айнымалылары пайдаланылатын
енгізу/шығару операторлары ... ... ... ... сыртқы файл төмендегіше
интерпретацияланады, ол бірдей структуралы ... ... ... ... тізбегін білдіреді деп есептеледі. Арифметикалық
типті деректер қабылдаған мәндері тәуелсіз бекітілген ... ... ... ... үшін ... ... ... болатын оқудың READ
және жазудың WRITE процедуралары бар:
READ (F1,X);
WRITE (F1,X);
мұндағы Х айнымалысы F1 файлының компонентіне сәйкес ... ... ... ... үшін ... ... басқа да келесі
функциялар мен процедуралар қолданылады. SEEK, TRUNCATE, FILES ... ... ... ... ... ... жылжытуға
арналған және форматы төмендегідей:
SEEK (F,NUM);
мұндағы F- ... ... аты, NUM- ... ... орнатылуы қажет
элементтің реттік номерін көрсететін LONGINT ... ... ... ... ... тұрған иозициядан бастап
файлдың соңына дейін алып тастауға арналған және ... ... ... ... ... ... ... файлдың көрсеткішінің ағымдағы позициясын
анықтайды және форматы төмендегідей:
FILESIZE (F);
мұндағы F- ... ... ... ... F1 және F2 екі ... ... REWRITE (F2)
процедурасының көмегімен F2 файлы жазуға ашылады. WHILE циклінде ... R ... және ... ... ... өрістеріне оқылады.
Кейін WRITE (F2,R) операторының көмегімен R ... Ғ2 ... ... ... файл үшін ... жағдайы туғанша қайталанады.
Алынған файл студенттер тізімін алфавит бойынша сұрыптауға мүмкіндік
беретін келесі программаның бастапқы файлы ... ... ... ... [1..10] of ... of ... [1..100] of ... (F2);
N:=0;
While not Eof (F2);
BEGIN
N:=N+1;
Read (F2,St [N]);
End;
For I:=1 To N-1 Do
For J:=I+1 To N Do
If St [I]. Fam>St [J]. Fam Then
BEGIN
R:=St ... [J]:=St ... ('1-ші ... ... I:=1 TO N ... St [I] DO
Begin
Write (I,':', Fam,' :', Matan:2);
Writeln (Fiz:2, Ist:2, ... ... ... ... ... ... МЕН ФУНКЦИЯЛАР
ASSIGN және CLOSE процедуралары:
Файлдармен жұмыс алдында оның атын файлдық айнымалымен байланыстырып
алу үшін ASSIGN процедурасы қолданылады:
Assign(X,N);
мұндағы: Х – ... ...... ... ... процедураның орындалу нәтижесінде компьютер жұмыс ... ... ... атын файлдық айнымалыға беріп (X:=N), әрі қарай
кездесетін амалдарда ... ... атын Х деп алып ... ... ... ... файлдық айнымалыны екінші бір файлды
ашуға Assign процедурасында қолдану үшін міндетті ... ... ... жабу керек немесе екінші ашылатын файлдың файлдық ... ... ... ... жабу үшін CLOSE ... ... Х – файлдық айнымалы.
ASSIGN және CLOSE процедураларын қолдану мысалдары:
а) бірінші ашылған ... ... ... ... атын ... ... ... беру:
Assign(X,N); // Х – ке ашылатын N файлының атын беру;
CLOSE(Х); // Х ... ... // Х – ке ... ... М ... атын ... ... ашылған файлды жаппай – ақ екінші ... атын ... ... ... ... ... // Х – ке ... N файлының атын беру;
Assign(X1,М); // X1 – ке келесі ашылатын М файлының атын беру;
CLOSE(Х).
ASSIGN процедурасының ... ... атын ... айнымалымен
байланыстырғаннан кейін, олармен көптеген амалдар жүргізуге ... ... ... жаңа файл ... ... бар файлдың мәліметтерін өшіріп, басқа мәліметтер жазу;
3. Файлды дискіден оқу;
4. Файлдың атын ... ... ... өшіру;
6. Файлдан берілген элементті іздеп табу;
7. Файл элементтерін өзгерту;
8. Файлға жаңа элемент қосу;
9. Бір файлдың ... ... бір ... ... ... ... ... Дискіден бос орын ашып, жаңа файлға жазуға ... ... REWRITE ... ... ... ... жаңа бос файл ... арнаулы файлдық сілтеме – көрсеткіш
файлдың басына барып орналасады да (бастапқы 0 ... ... ... ... мәліметтер жаңа файлға сол жерден бастап ендіріледі. Бұл
процедураның көмегімен дискіден бұрыннан бар фвйл ашылып ... ... ... ... ... де, ... жаңа ... жазылады.
Жалпы жазылуы:
REWRITE(Х):
мұндағы: Х – дискіге жазылатын файл аты.
Жаңа файлдың ішіне мәліметтер READ және WRITE ...... ... ... ... // ... жазылатын текстік мәлімет;
Read (Ү); // Ү – файлға жазылатын айнымалы.
Ендірілген ... ... ... ... ... үшін ... ... // Ү айнымалысының мәні Х файлда сақталады
Дискіге файл жазу мысалы:
Var X: Text;
Y,N: String;
Begin;
Write(‘файл атын енгіз:’);
Readln(N); {жазылатын файлдың атын енгізу}
{файлдың атын ... ... ... {дискіден Х фпайлын жаңа файл жазу үшін ашу}
Write(‘Y ... ...... ... ...... Ү ... мәнін сақтап жазу}
Close(X);
Readln;
End.
RESET процедурасы. Дискіде бар ... ашу үшін ... ... ... Бұл ... ... ... оқуға дайындап
ашады да, арнаулы файлдық сілтеме – көрсеткішті файлдың басына ... ... 0 ... ... Егер файлдық айнымалы дискіде
жоқ файл атын қабылдаса, онда бағдарлама орындалуы тоқтайды, жалпы жазылуы:
RESET(Х); // Х – ... ... файл ... ... ... мәндерін оқу үшін READ процедурасы
қолданылады, жалпы жазылуы:
READ(Х,Ү); // Х ашылғаннан файл, Ү – ... ... ... ... ... шығару үшін WRITE
процедурасы қолданылады. Жалпы ... // Ү – ... ... ... ... жаңа мәліметтер READ және ... ... ... ... оқу ... X: ... String;
Begin
Readln(N); {oқылатын файлдың атын енгізу}
{файлдың атын файлдық айнымалымен ... ... ... File – типті файлдардың элементтерін оқу үшін
BLOCKREAD процедурасы қолданылады. Жалпы жазылуы:
BLOCKREAD(Х,Ү,В,N);
мұндағы: Х – ... ... Ү – ... ...... ... ... көлемі,
N – процедура орындалып болғандағы өңделген мәліметтер
көлемі(бұл параметрлі көрсету ... ... ... File – ... ... ... ... жазылып сақталуына қамтамасыз етуі үшін BLOCKWRITE процедурасы
қолданылады. Бұл ... ... дәл ... ... ... ... Текстік файлдың соңына жаңа мәліметтер ендіру үшін
APPEND процедурасы қолданылады. Процедураның орындалу нәтижесінде дискідегі
файл ашылады да, арнаулы файлдық ...... ... ең ... орналасады(соңғы номерлі элементтен кейін). Әрі қарай, файлдың соңына
жаңа мәліметтерді Reset және Rewrite ... ... ... ... ... жазылуы:
APPEND(Х);
мұндағы: Х – Text типті файлдық айнымалы.
FLUSH процедурасы. Файлдың ішкі буферін тазалап, ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін FLUSH процедурасы
қолданылады. Бұл процедураны тек Rewrite ... Append ... ... ... ... ғана пайдаланады. Жазылуы:
FLUSH(Х);
мұндағы: Х – Text типті файлдық айнымалы.
TRUNCATE процедурасы. Файлдың көрсетілген компонентінен бастап соңына
дейін ... үшін TRANCATE ... ... Бұл ... ... файлдарда қолданылады, жазылуы:
TRANCATE(X);
мұндағы: Х – типі файлдық айнымалы.
RENAME процедурасы. Дискідегі кез – ... ... ... ... үшін RENAME ... ... жалпы жазылуы:
RENAME(X, New);
мұндағы: Х – файлдық айнымалы, New - файлдың жаңа ... ... ... кез – ... ... ... ... үшін
ERASE процедурасы қолданылады, жалпы жазылуы:
ERASE(X); //дискіден X ... ... ... ... – Х файлының элементтерінің санын
анықтау ... Бұл ... да ... ... ... ... функциясы. FILEPOS(Х) – Х файлының орындалайын деп жатқан
элементінің реттік номерін анықтау функциясы. Бұл ... да ... ... ... ... ... – файлдық сілтеме – көрсеткішті N номерлі
элементіне апаратын процедура. Процедураны ... ... ... ... әрқашан 0 – ге тең екенін көрсету керек. Бұл ... ... ... ... EOF және IORESULT ... функциялары. EOLN(X) – егер файлдық
сілтеме – көрсеткішті ... ... ... ... онда ... «Ақиқат» болады.
EOF(X) – егер файлдық сілтеме – көрсеткішті позициясы Х ... ... онда ... ... ... ... – егер файл қатесіз дұрыс ашылса, онда ... ... – ге тең ... SEEKEOF логикалық функциялары. SEEKEOLN(X) – егер ...... ... ... барлық бос орын мен табуляция
символдарын ... ... ... ... орналасса, онда функция нәтижесі
«Ақиқат» болады.
SEEKEOF(X) – егер ... ...... ... ... бос орын мен ... ... жіберіп, файлдың соңына барып
орналасса, онда функция ... ... ... ... ... файл ... тізімін алфавит бойынша сұрыптауға мүмкіндік
беретін келесі ... ... ... ... ... алады.
Program Fil_Typ_Sort;
Type
Stud=Record
Fam:Array [1..10] of Char;
Matan,Fiz,Alg:Integer;
End;
Var
F2:File of Stud;
R:Stud;
St:Array [1..100] of Stud;
N,I,J;Integer;
BEGIN
Reset (F2);
N:=0;
While not Eof ... (F2,St ... I:=1 To N-1 ... J:=I+1 To N ... St [I]. Fam>St [J]. Fam ... ... [J]:=St [I];
End;
Writeln ('1-ші лурстың студенттері:’);
For I:=1 TO N DO
With St [I] ... (I,':', Fam,' :', ... (Fiz:2, Ist:2, ... ... файл BYTE ... файлы ретінде ашылады, нәтижесінде символдар
жазылған ASCII кодының баспасы шығады.
Program CharToByte;
Uses Crt;
Var
FC:file of Char;
FB:file of Byte;
Ch: ... ... ... Ch:='0' to '9' ... (FC,Ch);
For Ch:='A' to 'J' do
Write (FC,Ch);
Close (FC);
Assign ... ... not Eof (FB) ... (FB,B);
Write (B:8);
End;
Close (FB);
End.
3) Студенттер туралы келесі мәліметтерден тұратын файл ... ... ... және 5 ... ... ... file_a;
const n=5;
type student=record
fam,ima:string[20];
group:string[10];
oplata:real;
exam:array[1..5] of byte;
end;
var st:student;
f:file of ... ... of ... i:=1 to n do begin
write(i,'-студенттің фамилиясы:');
readln(st.fam);
write(i,'- студенттің аты:');
readln(st.ima);
write(i,'- студенттің тобы:');
readln(st.group);
write(i,'- студенттің төлемақысы:');
readln(st.oplata);
for j:=1 to 5 do ... ... ... ... Орта балы ... орта балынан жоғары болатын студенттердің фамилиясын
және төлемақысын ... ... ... ... of ... ... of student;
f:file of student;
i,j:byte; sr_ball,sb_gr:real;
ball:array[1..n] of real;
begin
assign(f,'dann.dat');
reset(f);
for i:=1 to n do ... i:=1 to n do ... j:=1 to 5 ... i:=1 to n ... ... then ... ... курстық жұмысты жазу барысында компьютер деген сөз – ... ... ... ... қатар мыңдаған жылдар бұрын санау
үшін, санағыш таяқшалар, тастар т.б ... 1500 жыл ... ... ... ... жылы Блез ... сандарды қатарымен санайтын механикалық
құрылғы ойлап тапты,ал 1673 жылы Готфрид ... ... ... ... ... ... арифмометрді жоспарлады.
Microsoft фирмасы үшін IBM ... ... ... ... ... ... ... жұмысын қолға алды, солардың бірі
Windows жүйесі болатын ... ... ... ... ... қатар іске қосыла
бастаған Windows ... ... жаңа ... Windows 3.1 ... бұрынғы мәтіндік программалық қоршауларды қатардан ... ... ... ... оңай не қиын ... туралы сұрақты
жалпылама түрде қоюда мағына жоқ. Бәрі де кімнің үйренетініне, ... және ... ... ... ... ... білікті маман болатын әрбір жан ең ... ... ... ... бар ынта ... ... байыппен, программалаудың қыр-
сырын меңгерсе, болашаққа сенімді көзбен қарап, өз ... ... ... тілі программалауға үйретуші тілдердің бірі болғандықтан,
әрбір ... ... ... программалау тілін жетік меңгеруі үшін ең
алдымен осы тілді ... ... ... ... ... ... ... зерттеу әдістер, зертеудің ғылыми объектісі мен ... ... ... ... ... TURBO PASCAL ортасындағы файл
ұғымына анықтама бере ... ... және ... ... ... өту ... ... негізгі бөлімінде курстық жұмыстың тақырыбы –
типтелеген файлдар, олармен жұмыс ... ... ... Бұл ... файлға толық мәлімет беріле ... ... ... мен процедуралар таныстырылады және ... ... ... ... ... бұл бөлімде типтелеген типті файл айнымалылары
пайдаланылатын енгізіп – шығару ... ... өз ... ... ... ... деп - мазмұны, құрылымы, түрі жағынан бірдей болып ... ... Файл ... ... ... мәтіндері,
суреттердің бейнелері, сандар тізімін т.б сақтауға болады.
Кез-келген файлдың өлшемін ... ... ... ... арқылы файлдарды шақыруға, өзгертуге, қайта ... ... үш түрі бар: ... ... ... ... жұмыстың практикалық бөлімінде Паскаль ... ... ... жасалды. Есеп шығару барысында ... ... ... ... барлық мүмкіндіктері пайдаланылды.
Курстық жұмысымды аяқтай келе, файл туралы ұғымды, оның ... ... ... деп ... ... бұл ... программамен жұмыс
жасау кезінде көп көмегі тиеді деп ойлаймын және жалпы курстық жұмыс жазу
барысында алдыма ... ... ... көз ... ... деп ... ... ТІЗІМІ
1. Алексеев Е. Р. Турбо Паскаль 7.0 Идеалный учебный курс. ... ... ... ... Е.Қ. ... Б.Б. ... А.Б. Жаңа ... информатикадан 30 сабақ. Алматы: ЖТИ. 2004
3. Бондарев В.М., ... В.И., ... Е. ... ... ... ... Бөрібаев Б. Нақысбеков Б. Мадиярова Т. ... және ... ... Алматы. 2002
5. Бурин Е.А. Программирование на языке TURBO-PASCAL. ... ... ... В.И. ... Т.П. TURBO PASCAL. ... ДМК. 1999
7. Даулеткулов А.Б. Олимпиады по информатике. Алматы: ИНТ. 2004
8. Климова Л.М. PASCAL 7.0. ... ... ... ... ... Н.Б. Программирование в TURBO PASCAL 7.0 и Delphi. Санкт-
Петербург.1997
10. Марченко А.И. TURBO PASCAL. ... Век+. ... ... Ғ.Ш. Паскаль тілінде программалау. Алматы: Дәнекер. 2001
12. ... Ю. ... и ... на Turbo Pascal. М.; ... ... Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Москва: ... 1996

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi16 бет
Delphi-де бағдарламалау52 бет
String типті айнымалыға қолданылатын стандартты функциялар мен процедуралар9 бет
Turbo pascal ортасындағы файлдар22 бет
Айнымалылар, файлдар атауларын таңдау және оларға берілетін түсініктеме. Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару18 бет
Файлдарға қолданылатын функциялар мен процедуралар turbo pascal27 бет
Файл. Файл типтерi18 бет
AutoCAD25 бет
Delphi визуалды бағдарламалау жүйесі161 бет
Delphi мен Pascal-дің байланысы21 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь