Cаяси құқықтық ілімдер тарихының қалыптасуы1. Саяси ойлар және қазіргі кездегі саяси мектептедің тарихы.
2. Ежелгі дүние дәуіріндегі саяси ойдың қалыптасуы
3. Ортағасырлық саяси ойлардың дамуы Орта ғасыр ойшылдарының саяси идеялары
4. "Қайта өрлеу" және "Ағарту" дәуіріндегі саяси ойдың ерекшеліктері
5. Қазіргі кездегі саяси ілім
Қай заманның ойшылы болмасын ойландыратын бір ғана мәселе халықты бақытты ету жолдарын іздеу. Оны әр ойшыл өзінше пайымдап, өзінше шешті. Жалпы саяси ойдың даму кезеңдері мен ойшылдарын былай топтауға болады: Ерте дүние Конфуций, Будда, Заратустра, Иеремия, Пифагор, Демокрит, Платон, Аристотель. Ортағасырлық А. Августин, Ф. Аквинский, М. Лютер. Қайта өрлеу Н. Макиавелли, Томас Мор, Т. Кампанелла, Т. Гоббс, Д. Уинстенли, Джон Локк. «Ағарту» Ш.Монтескье, Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро, К.Гельвеци, Ж.Ламетри, Ж.Мелье, Морелли, Г.Мабли, Р.Н. Радишев. Жаңа және жаңаша уақыт И. Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель, К.Сен – Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн, Н.Чернышевский, А.Герцен В.Белинский, Н.Добролюбов, К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин, Қазақ ойшылдары.
Қазіргі заман Социал – демократиялық саяси доктринлар Буржуазиялық саяси қырлары Діннің саяси қырлары Саяси экстремизмнің доктриналары.
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы адамзаттың тарихи мәдениетінің аса маңызды бөліктерінің бірі болып саналады.
1. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

2. Ежелгі Шығыс философиясы, 1- том 2005г. Литература

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

4. www.google.ru
5. www.egemen.kz

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Cаяси құқықтық ілімдер тарихының қалыптасуы
Жоспары:
Саяси ойлар және қазіргі кездегі саяси мектептедің тарихы.
Ежелгі дүние дәуіріндегі саяси ойдың қалыптасуы
Ортағасырлық саяси ойлардың дамуы Орта ғасыр ойшылдарының саяси идеялары
"Қайта өрлеу" және "Ағарту" дәуіріндегі саяси ойдың ерекшеліктері
Қазіргі кездегі саяси ілім

Саяси ойлар және қазіргі кездегі саяси мектептедің тарихы.
Қай заманның ойшылы болмасын ойландыратын бір ғана мәселе халықты бақытты ету жолдарын іздеу. Оны әр ойшыл өзінше пайымдап, өзінше шешті. Жалпы саяси ойдың даму кезеңдері мен ойшылдарын былай топтауға болады: Ерте дүние Конфуций, Будда, Заратустра, Иеремия, Пифагор, Демокрит, Платон, Аристотель. Ортағасырлық А. Августин, Ф. Аквинский, М. Лютер. Қайта өрлеу Н. Макиавелли, Томас Мор, Т. Кампанелла, Т. Гоббс,  Д. Уинстенли, Джон Локк. Ағарту Ш.Монтескье, Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро, К.Гельвеци, Ж.Ламетри, Ж.Мелье, Морелли, Г.Мабли, Р.Н. Радишев.  Жаңа және жаңаша уақыт И. Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель, К.Сен – Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн, Н.Чернышевский, А.Герцен В.Белинский, Н.Добролюбов, К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин,  Қазақ ойшылдары.
Қазіргі заман Социал – демократиялық саяси доктринлар Буржуазиялық саяси қырлары Діннің саяси қырлары Саяси экстремизмнің доктриналары.
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы адамзаттың тарихи мәдениетінің аса маңызды бөліктерінің бірі болып саналады. Мемлекет пен құқықтың көпғасырлық тарихы уақытында өте көп саяси-құқықтық ілімдер пайда болды. Көптеген ойшылдар туындатқан теориялық трактаттар, философиялық шығармалар, саяси памфлеттер, конституциялардың жобалары белгілі бір әлеуметтік топтардың қатынасын көрсетеді. Саяси және құқықтық ілімдер тарихындағы жалпыадамзаттық және әлеуметтік құндылықтар. Саяси және құқықтық ілімдер тарихының пәні және теориялық проблемалары. Ежелгі әлемдегі саяси және құқықтық ілімдер. Ортағасырлар Еуропасындағы саяси және құқықтық ілімдер. Ортағасырлар дәуіріндегі Араб Шығысы, Орта Азия және Закавказье елдеріндегі саяси және құқықтық ілімдер. Федолизмнің пайда болу кезеңіндегі саяси және құқықтық ойлардың негізгі бағыттары және бірорталыққа бағынатын орыс мемлекетінің құрылуы. Қайтаөрлеу дәуіріндегі батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдер. ХVII-XVIII ғасырлардағы Голландиядағы және Англиядағы саяси және құқықтық ілімдер. XVIII-ХІХ ғасырдың басындағы Франциядағы саяси және құқықтық ілімдер. Тәуелсіздік үшін күрес кезеңіндегі АҚШ-тағы саяси және құқықтық ілімдер. XVIII-ХІХ ғасырдың басындағы Германиядағы саяси және құқықтық ілімдер. ХІХ ғасырдағы Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдер. ХІХ-ХХ ғасырдың басындағы Ресейдегі саяси және құқықтық ілімдер. 
ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси және құқықтық ойлар. ХХ ғасырдағы Еуропа елдері мен АҚШ-тағы саяси және құқықтық ілімдер. КСРО-ның өмір сүруі мен ыдырауы кезеңіндегі саяси және құқықтық ойлар (1920-1990 жылдардың басы).
2. Ежелгі дүние дәуіріндегі саяси ойдың қалыптасуы.
Ежелгі дәуірдегі саяси ғылымға мол мұра қалдырған ежелгі грек ойшылы Платон, ол б.з.б. 427-347 жылдарда өмір сүрген. Шын аты Аристокл. Спортпен көп шұғылданғандықтан, жауырыны кең болыпты. Сондықтан плотный Платон атанып кеткен. Осы атымен тарихта мәңгілік қалды.
Платон атақты ғалым Сократтың мектебінде оқиды. Кейін Афиныда өз академиясын ашады. Платонның екі жүзге тақау енбектері бар. “Мемлекет”, “Заңдар” т.с.с. саясатқа байланысты шығармалары бар.
Платонның ойынша қажеттілік мемлекетті тудырады. Себебі, біреу егіншілікпен, біреуі мал шаруашылығымен, енді біреу қолөнермен айналысады. Кейін өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін айырбас жасайды. Халық тек бірігіп қана өмір сүре алады деген. Платон адамдарды үш топқа бөлген:
1.Әкімдер. 
2.Қорғаушылар.
3.Өндірушілер.
Әкімдер - табиғи жаратылысынан шындықты, ақиқатты,танып біле алатын адамдар болуы керек деген. Қорғаушылар - мемлекетті қорғайды.
Өндірушілер - мемлекетті материалдық жағынан қамтамасыз етіп отырады. Бір таптың екінші тапқа өтуіне болмайды. Әркім өз міндетін атқарады. Ешкім бай-кедей болмағанын қалады деген. Сонымен қатар Платон қоғамдық меншікті қолдады. Ал жеке меншіктің болуы; талас-тартыс туғызады деп түсінді. Мұнда әкімдер мен қорғаушылардың мүддесі ортақ болса, ортақ игілік үшін адал еңбек етеді деп айтқан, яғни барлығының ортақ болғанын жөн көрді. Оларды мемлекет қорғайды деп түсінген.
Платон мемлекеттік құрылысты беске бөлді:
1.Аристрократия - мемлекетті ақсүйектер билейді.
2.Тимократия - мемлекеттік билік бір адам қолында болады.
3.Олигархия - мемлекет азғантай топ қолында болады.
4.Демократия - мемлекет халықтың қолында болады.
5.Тирания - мемлекет күшпен басып алушы қолында болады.
Платонның ойынша бұлардың ішінде ең тиімдісі –аристократиялық мемлекет түрі. Мұнда ақыл-естілік, парасаттылық билейді, оның принциптері - адамгершілік, абырой, ар-намыс деп саналады. Ежелгі Рим ойшылы Марк Тулий Цицерон (б.з.д. 106-43ж.) саяси даму тарихында айтарлықтай із қалдырған. Оның "Мемлекет туралы", "Заңдар туралы", "Міндеттер туралы" деген еңбектері бар. Цицеронның ойынша мемлекет меншікті қорғау, адамдардың бірігіп өмір сүруге тырысатын табиғи талабынан туады. Мемлекетті үшке бөлген:
1.Патшалық билік.
2.Аристократия.
3.Демократия.
Цицерон мүліктік теңдік идеясына қарсы болды, қоғамдық-саяси қатынастарда әлеуметтік жіктелу мен теңсіздікті әділеттілік деп санады.
3. Ортағасырлық саяси ойлардың дамуы Орта ғасыр ойшылдарының саяси идеялары
Феодалдық теологиялық идеологияның үстемдігі.
Мемлекет алдындағы шіркеудің беделінің негізделуі.
Табиғат пен қоғамның заңдары - мақсатқа жетудің ережелері - Ф.Аквинский ХШ ғ.
Мемлекеттің діни мәнінің тұжырымдамасы: әлемдік тәртіпті құдай жаратқан.
Өкіметті сөзсіз тыңдау, келісімділік уағызы. Дегенмен, адамдар жаратқанның алдында да, жер бетінде де тең.
Шіркеудің рухани диктатурасымен күрес, саяси құрылысты өзгерту үшін зорлықты жоққа шығару.
Орыс мемлекетінің тәуелсіздігі мен патша үкіметінің үстемдігі туралы идеялар.
Орта ғасырда феодалдық қоғамның орны ерекше болды. Батыс Еуропада феодализм мың жылдан астамға созылды. Бұл уақытта дін үстемдік етті. Патша шіркеуге бағынышты болуы керек деді, ал ақсүйектер көнгісі келмеді.
Бұл кезде христиан дініне зор еңбек сіңірген Аврелий Августин (354-430) еді. Ол христиан фәлсафасының негізгі қағидаларын зерттеп, жетілдірді. Оның саяси көзқарасы "Құдай қаласы туралы" деген еңбегінде баяндалған.
Августин барлық әлеуметтік, мемлекеттік және құқұқтық мекемелер мен заңдарды адамның күнәсінің, нәтижесі деп санады. Құдай адамға еркіндік береді, яғни адамдардың құдай ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Әлемдік саяси ойдың дамуы
Ежелгі Үндістандағы саяси-құқықтық ойлар жайлы
Саяси процесс
Саяси-құқықтық ілімдер тарихы пәні
Ежелгі Қытай еліндегі саяси ойларды қарастыру
Қоғамдағы саяси ілімдерді қалыптастырудағы ұлы ойшылдардың маңызы мен ролі
Рим заңгерлерінің құқық туралы ілімі
Саясаттанудың негізгі парадигмалары
Саяси және құқықтық ілімдер тарихының пәнімен әдісі
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ САЯСИ, ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ
Пәндер