Экономика

Өздік жұмыс жоспары:

I. Кіріспе:

1. Жалпы экономика ұғымы.

II. Негізгі бөлім:
1. Экономикс, яғни «шаруашылық туралы заң».
2. Экономикалық ілімдердің ірі ағымдары.
3. Экономикалық теория. Экономикалық ғылым.

III. Қорытынды:

1. «Экономикс» туралы менің түсінігім.

IV. Түйін:

1. Экономикалық ұғымдар.
Экономикс
Экономикалық ілім — ертедегі ең ескі және бай тарихы бар ғылымдардың бірі. Экономика жөнінде алғашқы ғылыми мәліметтер ерте заманғы Вавилония, Египет, Индия, Қытай, Грек ойшылдарының еңбектерінде кездеседі. Біздің дәуірден бұрын 995-935 жж. өмір сүрген Ксенофонт (Ксенофонт (б.з.б. 430 ж.ш., Афина – б.з.б. 335/354, Коринф) – ежелгі грек жазушысы, тарихшы. Ақсүйектер әулетінен. Сократтың шәкірттерінің бірі.
Б. з. б. 401 ж. парсы тағына таласушы Кіші Кирдің Артаксеркс ІІ-ге қарсы жорығына қатысты. Кир қаза болғаннан кейін 10 мың грек әскерінің Вавилон түбінен Трапезундқа қарай шегінуіне басшылық етті (кейіннен мұны “Анабасис” деген тарихи шығармасында жазды). Одан кейін спарта патшасы Агесилаймен достасып, өз отанына қарсы соғысқаны үшін сатқын деп жарияланды. Тек 370 екі ел одақтасқаннан кейін ғана рақымшылық алып, ұлдары Афина әскерінің құрамында соғысқан. Фукидида ғылыми еңбегінің жалғастырушысы болған негізгі тарихи еңбегі – 7 томдық “Грек тарихы” (б.з.б. 401 және 362 ж. аралығы). Оның екі кітабы Пелопоннес соғыстарының соңғы кезеңдерін; Афинаның сөзсіз тізе бүгуін; “отыз тиран” және оларды жоюмен байланысты тарихи оқиғаларды сипаттайды. Экономиядағы басты еңбегі «Экономикс», сол себепті бұл бағыттың негізін салушы боп есептеледі.) «ЭКОНОМИКС» (грек тілінде «шаруашылық туралы заң» деген ұғым береді.) атты еңбегінде сол заманғы құл иеленушілі үй шаруашылығын басқару жөніндегі нұсқаулар жазылған. Экономикалық ойдың алғашқы көзін біздің дәуірімізге дейін ІІІ-ші ғасырда ертедегі грек ойшылдары Ксенофонт (б.д.д. 430-355 ж.ж.) пен Аристотельдің (б.д.д. 384-322 ж.ж.) еңбектерінен табуға болады. Экономикалық (тауарлы-ақша) байланыстардың дамуы феодалдық тұйықтылықты жоюға және мемлекеттің пайда болуына әсерін тигізді. Ол сол кездердегі жеке иеліктерді жүргізумен шектелмей, жалпы ұлттық мемлекеттік шаруашылықты жұргізудің жалпы ережесін анықтаудың алғашқы талпыныстарымен бірге пайда болды. Мемлекеттік шаруашылықты жүргізудің жалпы ережесі «саяси экономия» деген атка ие болды. Антуан Мокретьен 1615-ші жылы «Саяси экономия трактаты» кітабында Франция елінің шаруашылығын мемлекеттік тұрғыдан баскарудың субъектісі ретінде қарастырды. Бірақ мұны әлі де ғылым деп айтуға болмайтын еді. Экономикалық ілімдер тарихы ғылым ретінде ХVІІ-ші ғасырда пайда болып, осы кезде тауарлы-ақша қатынастары кең дамып, оның даму заңдылықтарын қарастыру мен зерттеудің бастауы болып табылады. «Меркантилизм» бірінші экономикалық ілім болып табылады. Осы ілімнің негізгі мазмұны мынада: меркантилистер байлықтың қайнар көзі мен қоғамның әл-ауқаттылығы материалдық игіліктер өндірісінде емес, ол тауар мен ақша айналымы саласында болады деп есептеді. Олардың ойынша, қоғамның әл-ауқаттылығына сырткы сауданы реттеу, тауарды сыртқа шығару басқа елден әкелінуінен артып тұруы мен елдегі ақша капиталы (алтын, күміс) қорлануының арқасында қол жеткізіледі. Меркантилистік саясат елге барынша көп мөлшерде алтын мен күмісті жинауды көздейді. Меркантилизмнің нағыз өкілдері — Вилья Стаффорд (1554-1612 ж.ж.) және Томас Мэн (1571-1641 ж.ж) болып табылады.Қоғам байлығы сауда да емес, ол өндірісте пайда болатындығы туралы идея алғашқы рет физиократтар мектебінің еңбектерінде пайда болды. Осы мектептің басты тұлғасы — Франсуа Кенэ (1694-1774 ж.ж.) еді. Ол ұлттық байлықтың қайнар көзі – ауыл шаруашылығының енбегі деп есептеді. Кейінірек бұл Уильям Петти (1623-1687 ж.ж.), Адам Смит (1723-1790 ж.ж.) және Давид Рикардо (1772-1823 ж.ж.) еңбектерінде де қарастырылды. Олар ұлттық байлықтың қайнар көзі тек ауыл шаруашылығының еңбегі ғана аркылы емес, барлық өндіріс саласындағы еңбекте (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және құрылыс өндірісі) болатындығын айғақ етті. Осы идеялар классикалық (үлгілі) деген атаққа ие болды, сондықтан да бұл ілімнің өкілдері классикалық экономикалық мектептің негізін қалаушылар деп аталды. Саяси экономиканың классикалық мектебінің тұжырымдамаларын одан әрі тереңдете зерттеу негізінде марксизм ілімі қалыптасты. К.Маркстың ашқан басты жаңалығы: қоғамдық-экономикалық формация, капитализмнің даму заңдылықтары, социализмнің (коммунизм) жаңа жүйе ретінде пайда болуы. ұдайы өндіріс пен экономикалық дағдарыстар теориясы, тауарға сінген еңбектің екі табиғаттылығы, қосымша құн туралы ілімдерді қалыптастырды; абсолюттік рентаның, жалдамалы еңбектің мәнін ашты. К.Маркстың басты енбегі «Капитал» (1867-ші жылы 1-ші, 1885-шіж. 2-ші, 1894 ж. 3-ші томдары жарыққа шықты), осы енбек оны әлемдегі ұлы экономистер қатарына қосты. Бұл ілімінде жеке олкылықтар да кездеседі. Тарих К.Маркстың капитализм кезеңіндегі пролетариаттың абсолютті кедейленуі туралы қорытындысын қоғам толық мақұлдамады, капитализмді таза қанаушы қоғам деген пікір де қателеу қөрінді. Әлемдік экономикалық ғылым марксизмді қатты сынай отырып, осы ілім экономикалық теорияны дамытудағы ерекше дәуір болатындығын мойындады. ХІХ-шы ғасырдың екінші жартысында «маржинализм» теориясы қалыптасты. Бұл теорияның негізін австриялық мектептің экономистері Карл Менгер (1840-1921 ж.ж.), Фридрих фон Визер (1851-1926 ж.ж.), Эйген фон Бем- Баверк (1851-1914 ж.ж.), сондай-ақ ағылшын экономисі Уильям Стели Джевонс (1835-1882 ж.ж.) және басқалары қалады. Маржинализмнің басты категориялары: шекті пайдалылык, шекті өнімділік, шекті шығындар. Маржинализм экономико-математикалық тәсілдер мен модельдерді кең қолданды. Математикалық мектептің бірден-бір белгілі теоретигі швейцар экономисі Леон Вальрас (1834-1910 ж.ж.) болып табылады. Ол жалпы нарықтық тепе-теңділік моделін жасады, онын негізіне - сұраным мен ұсынымды талдау жатады. Экономикалық ғылым үш ғасыр бойы (XVII-XIX ғ.ғ.) саяси экономия ретінде дамыды. Экономикалық ілімнін анықтамасында таптық көзқарастың басымдылығын дәлелдей отырып, К.Маркс оны кеңінен қолдануды ұсынды. Ағылшын ғалым-экономисі Альфред Маршалл (1842-1924ж.ж.) өзінің «Саяси экономия принциптері» (1890 ж.) Деген еңбегінде «саяси экономия» термині «экономикалық теория» ұғымымен пара-парлығын айтты. Содан бері 100 жылдан астам уақыт өтті және экономикалық ғылым жаңа зерттеулермен толықтырылды. Осы зерттеулер дамыған елдерге кең тараған және «Экономикс» (авторлары П.Самуэльсон, Кэмпбелл, Р.Макконелл, Стэнли Л.Брю және басқалары) типтес оқулықтарда баяндалды. Альфред Маршаллдың шекті пайдалылық теориясы орташа мөлшерден шекті шағын шамаға өту мүмкіндігін жасады және олардың сұраным мен ұсыным, сондай-ақ шығындар көлеміндегі өзгерістерге алып келді. Бұл талдау техникасы процесі үшін өте үлкен мәнге ие болды. Экономикалық теорияда математикалық тәсілді қолдануға жол ашты. Қазіргі экономикалық ілімдер тарихының негізін қалаушы ағылшын экономисі Дж.М.Кейнс болып табылады. Оның басты енбегі – «Еңбекпен қамту, пайыз бен ақшаның жалпы теориясы» (1936) деп аталады. Нарық жағдайында сұранымның ынталандыру қабілеттілігі жаппай жұмыссыздықтан құткарады деген тұжырымға келді. Еңбекпен қамту деңгейін мемлекеттік реттеу жүйесіне көшіру Дж.М.Кейнстің жасаған негізгі қағидасы. Батыста ХХ-шы ғасырдың 30-шыдан 80-шы жылдарына дейін «кейнстіліктің» әсерінен нарықты реттеу жүйесі жүзеге асты. ХХ-шы ғасырдың 70-ші жылдарындағы экономикалық дағдарыс пен кәсіпкерлік белсенділіктің бәсеңсуі А.Смиттің мемлекеттік реттеудің тиімсіздігі идеясына алып келді. Осы жағдайлардың толқынымен экономикалық ілімде жаңа бағыттар пайда бола бастады. Осы бағыттағы экономистер ұсынымды ынталандыру идеясын тілге тиек етті. Олардың ойынша, нарық механизмі, бәсеке негізінде өсуді баланстандыру қамтамасыз етіледі немесе сұраным мен ұсыным арасында тепе-теңдік қалыптасады. Мемлекеттің ролі еркін бәсекеге дұрыс жағдай жасаумен шектелуі қажет. Бұл «неоклассикалық» немесе «неолибералдық» бағыттың көздегені жекешелендіруге пайдаға салық өсімін төмендету арқылы және бәсеке жағдайында жеке кәсіпкерлікті күшейтіп, ұсынымды ынтатандыру. Мемлекет жұмыспен қамтамасыз ету идеясынан бас тартып, әлеуметтік бағдарламаны барынша қысқартады. Әлеуметтік амортизаторлар сақталып, тегін қызмет көрсету сияқгы әлеуметтік кепілдік жойылып, кәсіпорын акцияларына иелік жасау арқылы жұмысшыларды кәсіпкерлікке тарту, басқаруға қатыстыру және сол сияқты бойын көтере бастайды. Олардың қолдауынша, жеке кәсіпкерлік өндіріс пен қоғамдық әл-аукаттың қарқынды өсуіне алып келеді, ұсынымды ынталандыру теориясы рейганомика мен тетчеризмнін негізін қалады. «Неолиберализмнің» белгілі өкілдеріне американ экономисі Людвиг Мизес (1881-1973 ж.ж.) Чикаго мектебінің экономисі Милтон Фридман (1912 ж.ж.) Германиядан — Фредрих Август фон Хайекті (1899-1964 ж.ж.) жатқызамыз. Чикаго мектебі насихаттап жүрген экономикалық ілімінің қазіргі әдісінен осы бағытқа «монетаризмді» айтуға болады. Экономика тұрақсыздығының басты ошағы ақша аясында жатыр және оны реттеудің мәнісі шамалап бұзылған ұдайы өндіріс циклын жоюда болып табылады. «Монетаризмнің» басты стратегиясы – экономикалық өсудің мүмкіндігі мен тиімділігін қалпына келтіруді, мемлекеттік бюджеттен экономикаға ынталандыру салымын алмай жүзеге асыру. Осы тенденцияның айқын көрінісі американ экономисі Пол Антони Самуэльсонның (1915 ж.) «неоклассикалық синтез» теориясы болып табылады. Неоклассикалық синтез теориясының түсіндіруінш
Пайдаланған әдебиеттер:
1."Қазақ энциклопедиясы".
2. "Қаржы-экономика" сөздігі.
3. Экономикалық теория негіздері пәнінен оқу-әдістемелік жиынтық. 2007ж.
4. Қазіргі қоғамдағы экономикалық теория. Я.Әубәкіров. 2010ж.
5. Интернет жүйесі. Google іздеу сайты.
        
        Экономика қағидалары
Тақырыбы: Экономикс
Экономиялық теория. Ксенофонт. Экономикс.
Факультет: ... және ... ... ... ... және ... басқару.
Орындаған: Қуанай Ернұр
Тексерген: Ильяшова Гулья
2011
Қуанай Ернұр
Reanimator Extreme Edition
21.09.2011
Өздік жұмыс жоспары:
* ...
* ... ... ...
* Негізгі бөлім:
* Экономикс, яғни .
* Экономикалық ілімдердің ірі ағымдары.
* Экономикалық теория. Экономикалық ... ... ... ... ...
* Түйін:
* Экономикалық ұғымдар.
102870644525 ... ілім -- ... ең ескі және бай ... бар ғылымдардың бірі. Экономика жөнінде алғашқы ғылыми мәліметтер ерте заманғы Вавилония, Египет, ... ... Грек ... еңбектерінде кездеседі. Біздің дәуірден бұрын 995-935 жж. өмір сүрген Ксенофонт ... ... 430 ж.ш., ... - ... 335/354, ... - ежелгі грек жазушысы, тарихшы. Ақсүйектер ... ... ... ... з. б. 401 ж. ... ... таласушы Кіші Кирдің Артаксеркс ІІ-ге қарсы жорығына ... Кир қаза ... ... 10 мың грек ... Вавилон түбінен Трапезундқа қарай шегінуіне басшылық етті (кейіннен мұны "Анабасис" деген тарихи шығармасында жазды). Одан ... ... ... ... ... өз отанына қарсы соғысқаны үшін сатқын деп ... Тек 370 екі ел ... ... ғана рақымшылық алып, ұлдары Афина әскерінің құрамында соғысқан. Фукидида ғылыми еңбегінің жалғастырушысы болған негізгі ... ... - 7 ... ... ... (б.з.б. 401 және 362 ж. аралығы). Оның екі кітабы Пелопоннес соғыстарының соңғы кезеңдерін; Афинаның сөзсіз тізе бүгуін; "отыз тиран" және ... ... ... ... ... ... Экономиядағы басты еңбегі , сол себепті бұл бағыттың негізін салушы боп есептеледі.) (грек тілінде деген ұғым ... атты ... сол ... құл ... үй шаруашылығын басқару жөніндегі нұсқаулар жазылған. Экономикалық ойдың алғашқы көзін біздің дәуірімізге дейін ІІІ-ші ... ... грек ... ... ... 430-355 ж.ж.) пен Аристотельдің (б.д.д. 384-322 ж.ж.) еңбектерінен ... ... ... ... ... ... феодалдық тұйықтылықты жоюға және мемлекеттің пайда болуына әсерін тигізді. Ол сол ... жеке ... ... шектелмей, жалпы ұлттық мемлекеттік шаруашылықты жұргізудің жалпы ережесін анықтаудың алғашқы ... ... ... болды. Мемлекеттік шаруашылықты жүргізудің жалпы ережесі деген атка ие болды. Антуан Мокретьен 1615-ші жылы кітабында ... ... ... ... ... баскарудың субъектісі ретінде қарастырды. Бірақ мұны әлі де ғылым деп айтуға ... еді. ... ... ... ... ретінде ХVІІ-ші ғасырда пайда болып, осы кезде тауарлы-ақша қатынастары кең дамып, оның даму заңдылықтарын қарастыру мен зерттеудің ... ... ... ... ... ілім ... табылады. Осы ілімнің негізгі мазмұны мынада: меркантилистер байлықтың қайнар көзі мен қоғамның әл-ауқаттылығы материалдық игіліктер ... ... ол ... мен ақша айналымы саласында болады деп есептеді. Олардың ... ... ... ... ... ... ... сыртқа шығару басқа елден әкелінуінен артып тұруы мен ... ақша ... ... күміс) қорлануының арқасында қол жеткізіледі. Меркантилистік саясат елге ... көп ... ... мен ... ... ... ... нағыз өкілдері -- Вилья Стаффорд (1554-1612 ж.ж.) және Томас Мэн (1571-1641 ж.ж) болып табылады.Қоғам байлығы ... да ... ол ... ... ... ... идея алғашқы рет физиократтар мектебінің еңбектерінде пайда болды. Осы ... ... ... -- ... Кенэ ... ж.ж.) еді. Ол ... байлықтың қайнар көзі - ауыл шаруашылығының енбегі деп есептеді. Кейінірек бұл Уильям ... ... ж.ж.), Адам Смит ... ж.ж.) және ... Рикардо (1772-1823 ж.ж.) еңбектерінде де қарастырылды. Олар ұлттық байлықтың қайнар көзі тек ауыл шаруашылығының еңбегі ғана ... ... ... ... ... ... (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және құрылыс өндірісі) болатындығын айғақ етті. Осы идеялар классикалық (үлгілі) деген атаққа ие болды, ... да бұл ... ... ... ... ... негізін қалаушылар деп аталды. Саяси экономиканың классикалық мектебінің тұжырымдамаларын одан әрі тереңдете зерттеу негізінде марксизм ілімі қалыптасты. К.Маркстың ашқан ... ... ... ... ... даму заңдылықтары, социализмнің (коммунизм) жаңа жүйе ретінде пайда болуы. ұдайы өндіріс пен экономикалық дағдарыстар ... ... ... еңбектің екі табиғаттылығы, қосымша құн туралы ілімдерді қалыптастырды; абсолюттік рентаның, жалдамалы ... ... ... ... басты енбегі (1867-ші жылы 1-ші, 1885-шіж. 2-ші, 1894 ж. 3-ші томдары жарыққа шықты), осы ... оны ... ұлы ... ... ... Бұл ... жеке олкылықтар да кездеседі. Тарих К.Маркстың капитализм кезеңіндегі пролетариаттың абсолютті кедейленуі туралы қорытындысын қоғам толық мақұлдамады, ... таза ... ... ... ... де ... ... Әлемдік экономикалық ғылым марксизмді қатты сынай отырып, осы ілім экономикалық теорияны дамытудағы ерекше дәуір ... ... ... ... ... жартысында теориясы қалыптасты. Бұл теорияның негізін австриялық мектептің экономистері Карл Менгер (1840-1921 ж.ж.), Фридрих фон ... ... ж.ж.), ... фон Бем- ... (1851-1914 ж.ж.), сондай-ақ ағылшын экономисі Уильям Стели Джевонс (1835-1882 ж.ж.) және басқалары қалады. Маржинализмнің басты категориялары: шекті пайдалылык, шекті өнімділік, ... ... ... ... ... мен модельдерді кең қолданды. Математикалық мектептің бірден-бір белгілі теоретигі швейцар экономисі Леон Вальрас (1834-1910 ж.ж.) ... ... Ол ... ... ... ... ... онын негізіне - сұраным мен ұсынымды талдау жатады. Экономикалық ғылым үш ғасыр бойы ... ғ.ғ.) ... ... ... ... Экономикалық ілімнін анықтамасында таптық көзқарастың басымдылығын дәлелдей отырып, К.Маркс оны кеңінен қолдануды ұсынды. Ағылшын ... ... ... ... ... (1890 ж.) Деген еңбегінде термині ұғымымен пара-парлығын айтты. Содан бері 100 жылдан астам ... өтті және ... ... жаңа ... ... Осы ... ... елдерге кең тараған және (авторлары П.Самуэльсон, Кэмпбелл, Р.Макконелл, Стэнли Л.Брю және басқалары) типтес оқулықтарда ... ... ... ... пайдалылық теориясы орташа мөлшерден шекті шағын шамаға өту мүмкіндігін жасады және олардың сұраным мен ұсыным, сондай-ақ шығындар көлеміндегі өзгерістерге алып ... Бұл ... ... процесі үшін өте үлкен мәнге ие болды. Экономикалық ... ... ... ... жол ашты. Қазіргі экономикалық ілімдер тарихының негізін қалаушы ағылшын экономисі Дж.М.Кейнс болып табылады. Оның ... ... - (1936) деп ... ... жағдайында сұранымның ынталандыру қабілеттілігі жаппай жұмыссыздықтан құткарады деген тұжырымға келді. Еңбекпен ... ... ... реттеу жүйесіне көшіру Дж.М.Кейнстің жасаған негізгі қағидасы. Батыста ХХ-шы ғасырдың ... 80-шы ... ... ... ... ... жүйесі жүзеге асты. ХХ-шы ғасырдың 70-ші жылдарындағы экономикалық дағдарыс пен кәсіпкерлік белсенділіктің бәсеңсуі А.Смиттің ... ... ... ... алып ... Осы ... толқынымен экономикалық ілімде жаңа бағыттар пайда бола бастады. Осы бағыттағы экономистер ұсынымды ынталандыру идеясын тілге тиек етті. Олардың ойынша, ... ... ... ... ... баланстандыру қамтамасыз етіледі немесе сұраным мен ұсыным арасында тепе-теңдік қалыптасады. Мемлекеттің ролі еркін бәсекеге дұрыс жағдай ... ... ... Бұл немесе бағыттың көздегені жекешелендіруге пайдаға салық өсімін төмендету ... және ... ... жеке ... күшейтіп, ұсынымды ынтатандыру. Мемлекет жұмыспен қамтамасыз ету ... бас ... ... ... ... ... ... амортизаторлар сақталып, тегін қызмет көрсету сияқгы әлеуметтік кепілдік жойылып, кәсіпорын акцияларына иелік жасау арқылы жұмысшыларды ... ... ... ... және сол ... бойын көтере бастайды. Олардың қолдауынша, жеке кәсіпкерлік өндіріс пен ... ... ... ... алып келеді, ұсынымды ынталандыру теориясы рейганомика мен тетчеризмнін негізін қалады. белгілі ... ... ... ... Мизес (1881-1973 ж.ж.) Чикаго мектебінің экономисі Милтон Фридман (1912 ж.ж.) Германиядан -- Фредрих Август фон ... ... ж.ж.) ... ... ... ... жүрген экономикалық ілімінің қазіргі әдісінен осы бағытқа айтуға болады. Экономика тұрақсыздығының басты ... ақша ... ... және оны ... мәнісі шамалап бұзылған ұдайы өндіріс циклын жоюда болып табылады. ... ... - ... ... ... мен ... қалпына келтіруді, мемлекеттік бюджеттен экономикаға ынталандыру салымын алмай жүзеге ... Осы ... ... ... ... экономисі Пол Антони Самуэльсонның (1915 ж.) теориясы болып табылады. Неоклассикалық синтез теориясының түсіндіруінше . Мемлекеттің экономикаға араласуы ... ... ... ... етуі ... ... белгілі шеңберде бәсекелестіктің болуын қалайды. Кәсіпкерліктің жеке және мемлекеттік ... ... - ... ... экономика пайда болады. жағдайында және ... ... ... ... ... ие ... ол Пол Самуэльсонда негізгі құн мен табысты үйлестірудің теориясы ретіңде қарастырылған. Нарықтық коньюктура тұрғысынан ... ... Пол ... екі ... экономист өкілдерінің ұсынысын қолданған. Оның неоклассикалық синтез теориясы ерекше жаңалыққа ... және ол екі ... ... ... экептикалық қосудан туындап, экономиканы мемлекетік реттеу теориясының басымды ролі атқаратындығын көрсетеді. Пол Самуэльсон өзінің ... ... Джон ... ... (1908 ж.) ... ... ... Дж.Гэлбрейт ғылыми-техникалық революцияға және экономиканы реттеудің түрлері - үкіметтің ... ұзақ ... ... ірі корпорация мен кәсіподақтың мәмілелеріне ерекше мән берген. Бұл ұсыныстардың басты ... - ... ... күшейтіп, әлеуметтік ұтымды тәсілін кеңірек қолданып. әлеуметтік қақтығыстарды бәсендету еді. ... ... ... ... ... ... тарихы мынадай төрт ірі ағымдармен сипатталады:
- бірінші ағым деп аталып, ол өзіне қазіргі және ... ... ... -- ... тікелей ізбасарлары былай деп есептеді: егер нарықтық ... ... ... экономикалық еркіндік берілсе өте жақсы қызмет аткарған болар еді;
- екінші ағым теориясымен ... Оның ... ... ... ... ... (1883-1946 ж.ж.) болып табылады;
- үшінші ағым теориясымен айқындалады. Оның негізін қалаушы американ ғалым-экономисі Торстейн Веблен (1857-1929 ж.ж.) ... ... Оның 1899 жылы атты ... жарық көрді. Осы ағым үшін капиталистік қоғамның дамуы мен түрінің өзгеруіне арналған зерттеулер сипаты тән. Т.Вебленнің ... ... ... ... ... ... (1908 ж.) және (латынның жақындасу, ұксайтын деген сөзі) теориясын жасаған голланд ғалым-экономисі Ян Тинбергенді жатқызамыз. Американ ғалым-экономисі Пол Самуэльсонның ... ... бұл ... түп ... ... төртінші ағым әлеуметтік бағытталған нарықтық шаруашылық теориясымен айқындалады. Осы ... ... ... ... ... ... ... Людвиг Эрхард (1897-1977 ж.ж.) және германияның ғалым-экономисі ... ... ... ж.ж.) ... табылады.
- дейді американдық белгілі экономист, жаңа институционалдық бағыттың өкілі Р.Хайлбронер. Бұдан артық экономика ғылымына берілер баға жоқ ... ... ... ... ... бұл үш атақты экономистер экономика ғылымында түбегейлі өзгеріс жасау арқылы өз ... ... ... ... Олар ... ... ... жоспарлы, аралас түрлерінің негізін қалаушылар. Экономика мен экономикалық ілімдер тарихының негізгі теориялык негізі - экономикалық теория (саяси экономика) ... ... ... және ... ... ... атақты экономист ғалымдардың, теориялық мектептер мен экономикалық бағыттардың негізгі экономикалық концепцияларының ... ... ... ... ... ... теория курсын терең меңгеруге жол ашатыны сөзсіз.
Экономикалық ғылым - білім жиыны, қоғамда үстемдік ететін шаруашылық идеологиясының ... ... және ... ... ... ... ... негізгі бөлігіне мыналар кіреді: экономикалық теория, шаруашылық логикасының тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... тәжірибені реттеу, қоғам мен индивидумның қажетін қанағаттандыру.
Рейман Барр деп жазды.
Экономикалық ғылым пәнін және ... ... ... ... ... экономистердің көбі экономикалық теорияны жан-жақты ғылым дейді. Ресурстарды талдау проблемасы мен экономикалық теорияның оқу пәні ретіндегі (экономика және саяси экономика) ... ... ... ... және ... ... ... нақты, тұрақты дәлелдермен анықтайды, қашаннан белгілі түсініктер мен категорияларды бастапқы білім ... ... ... әр ... ... ... зерттеумен байланысты заңдар мен заңдылықтарды ашу, даму үрдісін ұзарту, қоғамның мақсатына жету тәсілдері мен ... ... ... ... ... экономикалық ғылым әр уақытта динамикалы.
Экономикалық теория
Қазіргі жағдайда сөзі көп мағыналы мәнге ие болуда. Біріншіден, сөзімен өндірістік және ... емес ... ... түсіндіріледі және онда игіліктер мен қызметтер көрсетіледі, ... ... ... өмір сүре ... ... ... ... қатынастар жиынтығы түсіндіріледі. Ол қатынастар өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну жүйесінде қалыптасады. Бұл қатынастар қоғамның экономикалық базисін құрайды, онда идеалогиялық және ... ... ... Екіншіден сөзімен ғылым саласының экономикалық қатынастардағы қызметтік немесе салалық аспектілерін қарастыру ... ... ... ... өндіріс деңгейінің макро- мен микроэкономикасың және интерэкономикасың бөліп ... да ... ... Интерэкономика дүниежүзілік шаруашылықтың пайда болуы мен даму заңдылығын сипатайды. Сондай-ақ экономикалық теорияда бірнеше экономика түрін бөліп қарайды: ... ... ... бәсекелік, әкімшілдік-әміршілдік, аралас және басқалары. Үшіншіден сөзі ретінде экономикалық ... және ... ... Ең ... сөзімен оқыту пәні түсіндіріледі. Қоғамдық қатынастар жүйесінде экономикаға ... орын ... ... ол ... құқықтық, рухани және басқада қоғамдық, өмір саласының мазмұның аңықтайды. Экономикалық саясат ... ... ... ... ... ... тұрғысынан алғанда саясат экономикадан өрбиді деген сөз. Қазіргі уақытта шет елде кең тараған оқулығының аваторы Пол Самуэльсон ... ... ... ... ... Экономикалық теория- деп жазады ол,- бұл қызымет түрлері туралы ғылым, ... және ... ... ... ... ... ... теория адамдардың сирек немесе шектеулі өндіргіш ресурстарын (өндірістік мақсатқа бағытталған жер, еңбек, тауарлар; мысалы, машина мен ... ... ... ... және ... ... өндіру мен тұтыну мақсатында оларды қоғам мүшелері арасында бөлу туралы ... ... ... ... ... ... ... іскерлігін және өздеріне өмір сүру мүмкіндігін таба отырып және осы ... ... ... ... ... теория адамзаттың тұтыну мен өндіру саласындағы өзінің міндеттерімен қалай айналысатыны туралы ғылым.
5. Экономикалық ... ... ... ... ... ... ... танып-білудің әртүрлі әдістерін қолданады. Кез-келген ғылыми зерттеудің методологиялық негізі-диалектикалық танып білу әдіс болып табылады. Бұл ... ... мәні ... ... ... ... мен процестерді олардың даму тұрғысынан - жай ... ... ... ... ... қарай қарастырылады. Осы процестерді қарастыру кезінде танып-білудің көптеген тәсілдерін қолданады. Танып білудің диалектикалық әдісі барлық ғылымда ... ... ... ... ... Диалектиканың жалпы заңын қолдана отырып, жалпы экономикалық теория өзіне тән ғылым ретінде сипаттайтын ... ... ... ... ... ... Экономикс - барлық экономика ғылымдарының жетістіктерін жинақтайтын, бизнес заңдарын және оларды іске ... ... ... ... ... ... ... экономиканың кез келген саласындағы практикалық қызметтің проблемалары мен қарама-қайшылықтарын ... ... пән, ... ... ... -- шектеулі ресурстар дүниесінде адамдардың материалдық игіліктер мен ... ... ... бөлу және ... барысындағы мінез-құлқын зерттейтін пән екенін түсіндім.
Түйін
Экономика - материалдық және материалдық емес игіліктерді өндірумен байланысты ... ... пәні - ол ... ... ... үшін ... және материалдық емес игіліктерді өндіру кезінде шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі қатынастар.
Макроэкономика - табыстың өсуін, бағаның өзгермейтіндігін және ... ... ... ... болып жатқан оқиғаны түсіндіруге ғана тырысып қоймайды, сонымен бірге экономиканың жұмыс істеуінің жақсаруына бағытталған экономикалық саясатты жасауға да күш ... - үй ... мен ... ... ... қабылдаулары туралы, сондай-ақ осы экономикалық агенттердің өзара әрекеттері ... ... ... ... ... ... - іске қатысы жоқ экономикалық және экономикадан тыс фактілерді экономикалық талдаудан шығарып тастау.
Талдау - біртұтас ... ... ... қарау.
Синтез - қаралатын біртұтас бүтін құбылыстың жеке бөлшектерден құралуы.
Индукция - фактілерден бастап жинақтауға дейін жеткізетін ... ... - ... ... ... ... ... қозғалысты тұжырымдау.
Салыстыру - қаралатын құбылыстардың ... мен ... ... ... - бір ... ... ... белгілі құбылыстан белгісіз құбылысқа өткеру.
долбар дегеніміз - зерттелудегіден өзге барша факторлар долбармен келісім тауып тұрса, олар тұрақты деп ... ... - ... ... ... ... ... формальды сипаттау болып табылады.
Пайдаланған әдебиеттер:
1."Қазақ энциклопедиясы".
2. "Қаржы-экономика" сөздігі.
3. Экономикалық теория ... ... ... ... ... ... ... экономикалық теория. Я.Әубәкіров. 2010ж.
5. Интернет жүйесі. Google іздеу сайты.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Инвестициялық қызметтің экономикалық мәні мен мазмұны."38 бет
"Экономикалық жүйенің дамуы үшін қажетті алғы шарттар мен жағдайлар."4 бет
"Экономикалық теория негіздері."11 бет
"Экономикалық теорияның қалыптасуының негізгі кезеңдері."4 бет
1930 ж. Америка құрама штаттарындағы экономикалық дағдарыстың ерекшеліктері19 бет
1946-1970 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси және экономикалық жағдайы26 бет
1980-1990 жж. Тунис Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму тенденциялары59 бет
«АДМА» ЖШС»кәсіпорнының қаржылық- экономикалық көрсеткіштері. Іс-тәжірибе есебі47 бет
«Табиғатты пайдалану экономикасы»73 бет
«Таза Мұнай Ақтөбе» ЖШС-нің мысалында кәсіпорынның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін талдау және бағалау27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь