Тарихи әлеуметтану

1. Әлеуметтанудың пайда болуының алғашқы кезеңі. ХІХ. ғасырдың 40.жылдары.
2. Әлеуметтану дамуындағы классикалық кезең.
3. ХХ ғасырдағы әлеуметтану.
4. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанда әлеуметтік ой.пікірлердің дамуы.
1. Әлеуметтанудың пайда болуының алғашқы кезеңі- ХІХ- ғасырдың 40-жылдары.
2. Әлеуметтану дамуындағы классикалық кезең.
3. ХХ ғасырдағы әлеуметтану.
4. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанда әлеуметтік ой-пікірлердің дамуы.

1. Қандай да бір ғылым белгілі бір объективтік қажеттілікке , өмір сұранысына байланысты пайда болады . Өмір , тәжірибе қажеттілігі , сұранысы больаса , ғылым пайда болмаған болар еді . Осыған орай әрбір ғылымның , тіпті теорияның өзіне тән шығуы , пайда болу тарихы бар . Сондықтан әрбір ғылымның шығу , пайда болу тарихын білу қажет , өйткені бұларды білмейінше біздің нақтылы ғылым туралы біліміміз шектеулі , біржақты , үстірт болады .
Бұл шарттардың да әлеуметтану ғылымына тікелей қатысы бар және біз оның әрбір теориясына , тұжырымдамасына тарихи тұрғыдан қарасақ , біз ондағы ескі , кертартпа ой-пікірлерді , қателерді , жағымсыз тәжірибені болдырмауға , қайталамауға тырысып , болашағы зор теорияны , тұжырымдарды , тәжірибені кең қолдануға мумкіндік тудыратын процестерге жол ашамыз . Сөйтіп қоғамның , адамның жан-жақты дамуына тікелей ықпалын тигізеді .
Әлеуметтану қалай пайда болды , оның алғы шарттары , шығу себептері қандай , оның ғылым болып қалыптасуына қандай қозғаушы күштер түрткі болды ?
Бұл сұрақтарға бірден жауап беру оңай емес . Өйткені әлеуметтанудың шығуының түп-тамыры көне заманға ұласады . Қоғам , қоғамдық өмірдің болғанын біз антикалық философиядан , біздің жыл санауымыздан бұрынғы ІҮ ғасырда өмір сүрген ұлы ойшылдары Платонның , «Заңдар» , «Мемлекет туралы» еңбектері мен Аристотельдің «Саясат» , т.б. еңбектерінен кездестіреміз . Бұл мәселелер жаңа дәуірде Макиавелли . Руссо . Гобс . т.б. еңбектерінде де өткір тұжырымдалған .
Әлеуметтану қалай пайда болды , қай уақытта , өмірге келуіне қандай алғышарттар себеп болды , т.с.с. сұрақтарға ғылыми дұрыс жауап беру үшін біз ғылымдардың шығуы мен дамуын зерттейтін «Науковедение» атты кітаптың деректеріне сүйенеміз .
«Науковедение» кітабы бойынша , әлеуметтану ХІХ ғасырдың 40-жылдары , оның негізін салушы француз оқымыстысы Огюст Конттың 1839 жылы «Позитивтік философия курсы» атты еңбегінің 3-ші томында «Социология» деген ұғымды бірінші рет қолданып , қоғамды ғылыми негізде зерттеп білуді міндет етіп қойды .
Өзінің даму кезеніңде әлеметтану төрт негізгі кезеңнен өтті .
1- кезең . Әлеметтану ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың 20-30-жылдарының басында қоғамдық құбылыстарды баяндау сипатында болады. Бұл кезеңде әлеуметтану философиядан бөлініп шығып , қоғамды зерттеудің , түсіндірудің жаңа ғылыми , әдістемелік тұжырымдарын іздестіре бастады .
Әлеуметтану дамуының алғашқы кезеңінің өзінде-ақ осы ғылымның пайда болуын , дамуын түсіндірмекші болған бірнеше мектептер, бағыттар , ілімдер қалыптасты. Бұл кезеңде әлеуметтанудың қолданбалы саласы қалыптаса бастады .
2. –кезең. Қолданбалы әлеуметтану ХХ ғасырдың 30-60 жылдарын қамтиды . Бұл кезеңде әлеуметтанудың әдістемелік және әдістік аппаратын дайындау басталды , әлеуметтану эксперименталды ғылымға айналды. Оның әр түрлі ақпарат құралдары қалыптасып , математикалық ақпаратты кеңінен қолдана бастады.
3. –кезең. ХХ ғасырдың 60-90- жылдарын қамтиды. Бұл кезеңде әлеуметтану өткен кездегі әлеуметтанудың теорияларын , алуан түрлі ой- тұжырымдарын өмірде қолдана бастады. Қазіргі кезде Батыс елдерінде парламентті және президенттерді сайлаулардың қарсаңында нақтылы әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп , саяси серіктестіктердің сайлауын қамтамасыз етіп отырды.
4.-кезең. Бүгінгі таңда әлеуметтану әлемдік шеңберде жүйелі білімге айналды. Бұл кезеңде әлеуметтану ғылымында алуан түрлі тұжырымдамалар , көптеген теориялар пайда болды.
Әлеуметтану тарихына үңілсек , бұдан мыңдаған жылдар бұрын грек ойшылары Сократ, Платон, Аристотелъ , т.б. әлеуметтануға қатысты мәселелерін қарапайым түрде қарғандырымен , көптеген ұнамды , жақсы ойлар айтқан . Бірақ , әлеуметтану ол кезде өз алдына дербес , тәуелсіз ғылым болып әлі қалыптасқан жоқ еді .

2. Әлеуметтану ХІХ ғасырдың 30-40-жылдары өз алдына дербес ғылым болып қалыптасты . Жоғарыда көрсетілгендей оның негізін салушы француз оқымыстысы Огюст Конт (1798-1857 ж.ж) болды . Оның әлеуметтану тұжырымдамасының негізінде қоғам дамуының сатыларға жіктелуі туралы идея жатыр .
Жалпы О . Конттың тұжырымдамасы бойынша , әрбір қоғамды ақыл-сана , жалпы идея басқарды деген идеалистік ой жатыр . О . Конт жалпы қоғамның дамуын адамдардың интеллектуалды ақыл-ойының , санасының , бір ізділікпен дәйекті дамуының үш кезеңі , яғнни теологиялық , метафизикалық және позитивистік сатыларын тұжырымдау арқылы тусіндіреді .
Бірінші , яғни теологиялық сатыда адам қандай да бір құбылыс , процесс , зат болмасын , оларды діни тұрғыдан түсіндіруге тырысты , оларға табиғат пен өмірге байланысы жоқ ғажайып , абстрактілі ұғымдарды қолданды .
Екінші , яғни метафизикалық сатыда адам табиғаттан , өмірден тыс абстрактілі ұғымдардан бас тартты , ендігі жерде құбылыстарды , процесс, олардың мәні мен себебін филоофиялық абстракциялы ұғымдардың негізінде түсіндіруге тырысты . Бұл кезеңнің басты қызметі - ол қандай да бір затты , құбылысты , процесті алмайық , оларды сын тұрғысынан өткізіп қараулы қажет етеді . Сөйтіп екінші кезең адамның интеллектуалды дамудың ғылыми түрін , яғни позитивизмді дайындады .
        
        Тарихи   әлеуметтану.
1. Әлеуметтанудың пайда болуының алғашқы кезеңі- ХІХ- ... ... ... ... ... кезең.
3. ХХ ғасырдағы ... ХІХ ... ... ... мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанда ... ... ...
1. ... да бір ... ... бір объективтік қажеттілікке , өмір сұранысына байланысты пайда ... . Өмір , ... ... , сұранысы больаса , ғылым пайда болмаған болар еді . ... орай ... ... , ... ... ... тән шығуы , пайда болу тарихы бар . Сондықтан ... ... шығу , ... болу ... білу ... , ... бұларды білмейінше біздің нақтылы ғылым ... ... ... , ... , үстірт болады .
Бұл шарттардың да ... ... ... ... бар және біз оның ... теориясына , тұжырымдамасына ... ... ... , біз ... ескі , ... ... , ... , жағымсыз тәжірибені болдырмауға , ... ... , ... зор ... , ... , ... кең қолдануға ... ... ... жол ... . ... қоғамның , адамның жан-жақты ... ... ... ... .
Әлеуметтану қалай пайда болды , оның алғы ... , шығу ... ... , оның ... ... қалыптасуына қандай ... ... ... болды ?
Бұл сұрақтарға ... ... беру оңай емес . ... ... ... түп-тамыры көне ... ... . ... , ... ... болғанын біз антикалық философиядан , біздің жыл ... ... ІҮ ... өмір ... ұлы ... Платонның , , еңбектері мен ... , т.б. ... ... . Бұл ... жаңа дәуірде Макиавелли . Руссо . Гобс . т.б. ... де ... ... ... ... ... ... , қай уақытта , ... ... ... ... ... ... , т.с.с. сұрақтарға ғылыми дұрыс ... беру үшін біз ... ... мен ... ... атты ... ... сүйенеміз .
кітабы бойынша , ... ХІХ ... ... , оның ... салушы француз оқымыстысы Огюст Конттың 1839 жылы атты ... 3-ші ... ... ... ... рет ... , қоғамды ғылыми негізде зерттеп ... ... етіп ... . ... даму кезеніңде әлеметтану төрт ... ... өтті .
1- ... . ... ХІХ ғасырдың екінші ... мен ХХ ... ... басында қоғамдық құбылыстарды баяндау ... ... Бұл ... әлеуметтану философиядан бөлініп шығып , қоғамды зерттеудің , ... жаңа ... , ... тұжырымдарын іздестіре бастады .
Әлеуметтану дамуының алғашқы кезеңінің ... осы ... ... ... , ... түсіндірмекші болған бірнеше мектептер, ... , ... ... Бұл ... ... қолданбалы саласы қалыптаса бастады .
2. - ... ... ... ХХ ... 30-60 ... қамтиды . Бұл кезеңде әлеуметтанудың әдістемелік және ... ... ... басталды , әлеуметтану эксперименталды ғылымға айналды. Оның әр ... ... ... ... , ... ... кеңінен қолдана бастады.
3. - кезең. ХХ ... 60-90- ... ... Бұл ... әлеуметтану өткен кездегі әлеуметтанудың теорияларын , алуан түрлі ой- тұжырымдарын ... ... ... ... ... Батыс елдерінде парламентті және президенттерді сайлаулардың қарсаңында нақтылы әлеуметтік зерттеулер ... , ... ... ... ... етіп ... ... Бүгінгі таңда әлеуметтану ... ... ... ... ... Бұл ... әлеуметтану ғылымында алуан түрлі тұжырымдамалар , көптеген теориялар ... ... ... ... ... , ... ... жылдар бұрын грек ойшылары ... ... ... , т.б. әлеуметтануға қатысты мәселелерін ... ... ... , ... ұнамды , жақсы ойлар айтқан . Бірақ , әлеуметтану ол ... өз ... ... , ... ... ... әлі қалыптасқан жоқ еді .
2. ... ХІХ ... ... өз ... ... ғылым болып ... . ... ... оның ... ... француз оқымыстысы Огюст Конт (1798-1857 ж.ж) ... . Оның ... ... ... қоғам дамуының сатыларға жіктелуі туралы идея жатыр . ... О . ... ... бойынша , әрбір қоғамды ... , ... идея ... ... ... ой ... . О . Конт жалпы қоғамның дамуын адамдардың ... ... , ... , бір ... ... дамуының үш кезеңі , яғнни ... , ... және ... ... тұжырымдау арқылы тусіндіреді ... , яғни ... ... адам ... да бір ... , процесс , зат болмасын , оларды діни тұрғыдан ... ... , ... ... пен өмірге байланысы жоқ ғажайып , абстрактілі ұғымдарды ... . ... , яғни ... ... адам ... , ... тыс абстрактілі ұғымдардан бас тартты , ендігі жерде құбылыстарды , процесс, ... мәні мен ... ... ... ... негізінде түсіндіруге тырысты . Бұл кезеңнің басты қызметі - ол ... да бір ... , ... , ... ... , оларды сын тұрғысынан өткізіп қараулы ... ... . ... ... ... ... интеллектуалды дамудың ғылыми түрін , яғни позитивизмді дайындады . ... , ... , яғни ... ... адам ... , ... , ... абстрактылы мәндері мен мазмұндарынан , себептерінен бас ... . Ол тек қана ... ... , ... ... ... байланыс пен қатынастарды белгілнп ... . О . ... ... , ... позитивистік сипатта болу керек , ол үшін ... ... оқып , ... ... . Нақтылы фактілер - бұл әлеуметтік құбылыстар мен ... .
О . ... ... ... ... статика және ... ... ... ... ... . Әлеуметтік статика қоқамдық өмір сүру ... ... мен даму ... ... . Бұл ... О. Конт әлеуметтік институттардың негізгі түрлнрін , яғни отбасын , ... , ... алып ... . Олардың қоғамдағы ат қаратын ... ... және ... арасындығы ынтымақтастықты нығайтудағы рөлін ... .
О . ... ой- ... , ... одан әрі ... ағылшын әлеуметтанушысы Герберт ... ... ... . Оның ... ... ... , Г . Спенсердің әлеуметтану теориясы негізгі екі ... ... . Бұл екі ой ... , идея Ч . ... ... түрлердің пайда болу теориясының ... ... ... .
1) ... ... ... ретінде қарау ;
2) Әлеуметтік эволюция ... ;
О . Конт пен Г ... ... ... ғылымында өзінше ерекше ой-пікір айтып әлеуметтанудың ... ... ... Карл ... ... ... ... болып немістің ұлы философы Гегельдің философиялық ... ... ... түрде қолданды. Оның әлеуметтану теориясының тағы бір үлкен ... , ол ... ... құбылыстардың дамуын , өзгеруін әр ... ... ... жұмысшы табының көзқарасы тұрғысынан ... ... ... , ... әлеуметтану теориясы ХІХ және ХХ ғасырдағы ... - ... , Э. ... , М. ... , Г . ... т. б. Зор әсер ... Олар ... теорияның көптеген бағалы , құнды идеяларын өз ... кең ... ... ... салушылардың ірі өкілінің бірі,
әрі өте ... - ... ... ... ... ... көбіне Э.Дюркгеймнің классикалық мұрасына сүйенеді . Өзінің ... ол ... ... ... әдістемесіне көп көңіл ... . Ал бұл ... > деп ... . Социологизмнің мәні мен мазмұны әлеуметтілікте . ... - ... ... , оны табиғатпен , ... ... , ... ... .
Әлеуметтік нақтылықтың негізгі элементі - әлеуметтік фактілер , ... ... ... ... . Осы ... ... ... қүрайды . Оның басты мақсаты ... ... ... ... заңдылықтарды ашып тұжырымдау . Э . Дюркгейм әлеуметтік ... ... ... ... ... . Ұжымдық ұғымға әр түрлі адам өмірінің моральдық , ... ... , ... , дәстүр , тәртіп ережелері , т.б. ... . ... ... объективтік өмір ... тағы бір ... - ол ... әсер ете отырып , оларды белгілі бір іс- ... ... ... .
Э. ... ... ... ... әлеуметтік келісім , ынтымақтастық (теория солидарности) теориясы құрайды . Осы ... ... оның ең ... еңбегі - арналған .
Дегенмен , ... ... ... көне ... салыстырғанда оның тұрақтылығы төмен , аномия (яғни , ... ... ... ... қасиеттерін басқарып реттеудің төмендеп кетуі ) ... ... .Э . ... ... көне , ... ... қазіргі индустриалды қоғамға өту жолын талдай ... , осы ... ... аномия құбылысының объективті орын алуын ... . Оның ... , ... қоғамның белгілі бір ... ... ... - құлқының төмендеп , моральдық , яғни адамгершілік ... ... ... ... , ... негізгі әлеуметтік институттардың (яғни, мекеме , ұйымдардың ) іс-әрекетінің ... және ... ... ... ... .
Э . ... өзін - өзі ... 4 типін тұрпатын анықтап береді, олар : ... , ... , ... және фаталистік .Бұлардың әрқайсысының өзіне тән ... бар , ... жолы жеке адам мен ... ... - қатынасына байланысты .
Макс Вебер (1864-1920 ж.ж) ... ірі ... . ... ... ... М . ... ой-тұжырымдарымен көп санасады . М . Вебердің әлеуметтану ... ... ... ... шығу ... ... болды . Позитивизиге ... шығу ... ол ... ... ... ... , адам іс- әрекетін , қимылын ... ... .
М . ... ... ... ... негізін салды . Веберлік әлеуметтік ... ... ... ... ғана ... ... , яғни ... формасына ғана емес , сонымен бірге оған ... ... . ... сәйкес әлеуметтік стратификация ... көп ... ... ... деп ... .
3. ХХ ғасырдағы ... - ... жаңа ... , ... ... ... ... мен қалыптасуымен байланысты болды. Екіншіден, жана ... мен ... ... ... , ... және эмпирикалық әлеуметтануды ... бір ... ... ... ... ... ... дәуір ХХ ғасырдың 20- жылдарынан ... , ... ... өмірімізге дейінгіуақытты қамтиды. Бұл дәуір негізінде үш ... ... ... ... 20- ... 40- ... дейінгі уақытты қамтиды. Бұл кезеңде эмпирикалық ... ... ... ; ... ... - 40-шы ... екінші жартысынан 60-шы ... ... ... ... . Бұл ... , керсінше , теориялық - әдістемелік әлеуметтанудың құрлымы күшейіп , ... ... ... ... . ... кезң - ... бастап қазіргі уақытқа дейін ... . ... ... ... ... ... микро - макро әлеуметтанумен ... ... ... . ... жағынан , әлеуметтануды жеке ғылым ретінде жаңа ... ... ... процестерді зерттеу , ... жаңа ... ... , ... ... қойылды . Жаңа интегаривті бағыттар ... ... . ... ХХ ... ... ... - ... әлеуметтандың дамуынан басталады . ... ... деп , ... ... ... , осылардың негізінде арнаулы әдістерді қолдану ( ... , ... , ... , т .б . ) ... жаңа ... ... ... , қортыландыруды айтады .
Дегенмен , эмпирикалық нақты ... ... ... ... ... бір ... ... жасады , теорияның маңызы мен ... ... ... ... ... ... ... , жаңғырту қажет болды , өйткені әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... мәселелерді дұрыс шешуде американ әлеуметтанушылары ... ... , ... ... , ... ... , т. б. зор еңбек сіңірді . ... ... ... ж. ж .) көп ... ішінде біз оның екі ... ... , яғни ... ... , қимыл ( ) және ... - ... ... ( ) ... ... болады .
Т . Парсонстің ... , ... ... , ... ... ... ... жүйесі , оның шартты ... бар . Олар : ... , тіл , ... , ... , белгілі бір нормативті ... ... , яғни ... , ... ... ... , ... тәуелді болуы .
теориясының ең негізгі ұғымы - . ... ... ... ... ... , ... (социальная реальность) алуан түрлі деңгейлерін , ... бір- ... ... ... бір ... жатқызады. Әрбір жүйе дұрыс іс-әрекет , ... , ... ... үшін ... ... ... сақтау ; интеграция құрылымы , ... жету ... , ... ... ... 4- шартты ескеру қажет.
Т.Парсонс құрылымдық - ... ... ... онан әрі ... ... ... . Ол жаңа ... емес тұжырымдамасын түйіндеді. ... ол ... ... жіктелуіне басты назар аударады. Ал; қоғам ... ... деп ... ... кезеңге сәйкес қоғам құрылымының күрделенуін түсінген . Ол ... ... ... және оның ... ... ... , деп ... жасайды .
Эмпирикалық және ... ... ... ... ... ірі ... ... Мертон (1910 ж.) болды . 1949 ж. оның атты ... ... . Оның ... , эмпирикалық және теориялық әлеуметтанудың бірігуінің ... . Бұл ... ... , ... ... ... ойын шындыққа айналдырғысы ... , ... бұл ... ... , ... эмпирикалық және теориялық әлеуметтанудың қатар дамуына ұзақ ... ... ... . ... осы ... жету үшін ... функционалды талдау және ... ... ... ... Питирим Сорокин (1889-1968ж.ж.) 1922-ші жылға ... ... ... , ... ... Еуропа елдеріне эмиграцияға ... ... ... . ... ... ете ... , ... әлеуметтанудың зерттеу ... ... ... ... ... алмағанын байқап , оны ... ... алды . Ол ... ... , яғни ... ... , жікке ... және ... ... ... ... эмпирикалық ... ... ... , ... әлеуметтік ірі мәселелерімен , ... , ... ... ... ... байланыстырды . Одан әрі ол ... ... ... , ... осы ... ... қоғамды құратын ... ... ... ... түсіндіруге ... . ... ... ... ... ... түсіндіруге ... . ... ... бірі ... ... әлеуметтік институттарды алды . ... орай ол ... ... , оның ... ... : ... , ... , әскердің , ... ... ... , т.б. ... мобильдікке ... ... бар ... ... ... ... , ... негізгі топтардың үш түрі ... . ... ... ... ... , ... . ... нақты дүниені тікелей ... ... ... , ... ақыл-парасатқа , ақылға жеңдіру ... , ... - ... ... , ... ... ... арқылы іске ... . ... ... ... ... ... отырады және олар ... ... ... ... ... тән ... әлеуметтік мәдени тұжырымдамасы ... ... ... ... ... ... және ... күштерін анықтайды .
Одан әрі ... ... ... ... , ... ... . ... бірігу тұрпаты туралы тұжырымдамасында П.Сорокин ... ... ... ... . 60- ... оның бұл ... ... тұжырымда-
Масының негізгі ... ... , ... ... ... ... ... түрлі ұйымдары мен жүйелерінің ... ... - ... және ... қоғамының талап-тілегіне оларды ... ... ... ... . ... ішінде меншік түрлері мен ... ... ... ... , еңбекті және экономикалық ... ... , ... ... ... ... , әдіс-тәсілдерін жоспарлау , т.б. ... . ... ... ... ... ... ... басынан өткізіп , өзгеріп ... да, ол ... ... бағытына ... ... атап ... ... ... , қазақ елі ХІХ ғасырдың ... ... мен ХХ ... бірінші жартысында феодалдық ... ... ... ... . ... ... , бір ... , жергілікті феодалдардың , ... ... , ... ... зор ... , езгісінде ... . ... ... ... өте ... ... , ... олар әр уақытта ... ... ауыр ... ... отыруға мәжбүр болды . ... ... ... ... ... алып , ... шөл және шөлейт жерлерге ... . ... ... байырғы ұлтты одан әрі ... , ... ... . ... ауыр жағдайлардың ... және орыс ... , ... мен ... ... ... негізінде Қазақстанда ... ... ... , ... ... қалыптаса бастады .
Қазақ халқы ... ... ... жаңа жол ... бір топ ұлы ... мен ... ағартушылар , қоғамдық -саяси қайраткерлері ... . ... ... ... ... ... , оның ... , гуманистік ой-пікірлері ... және ... ... ... оқып ... , ... ... сол кездкгі орыстың ұлы ... ... ... оқып , ... ... ... , ... , арласып жүргенде қалыптасты .
Ш . Уәлихановтың қоғамдық-әлеуметтік және ... ... сөз ... > , , > , ... ... және достарына жазған хаттарында біз оның ... көп ... озық ... ... , ... ... ... аламыз .
Адам - әрқашан да өз ортасының ... . ... Ш . ... ... бағамыз нақты ... ... ... ... .
Ш. ... ... жылы ... еңбегінде реформаны іске ... ... ... ... ... ... пікірін тереңдете түсіп , реформалардың сәтті ... ... ... салты мен әдет- ғұрпын , ... ... ... ... екенің айтады .
Міне , ... ... ... ... ...
Ыбырай Алтынсарин Шоқан Уалиханов сиақты қзінің бар ... ... ... ... үшін сарп еткен , өз халқының ... ұлы . Ы . ... ... ... , ақын , ... және ... ... кісі . Ол өзінің шығармаларында ... озық орыс ... ... ... , сол халықтың алдына міндет етіп ... ... ... ... ашу ішінде өзі бас ... , үлгі ... ... ... ... ... .
Ш . ... ХІХ ғасырдың 50-ші және 60-шы жылдарында ... ... ... жою үшін ... және идиологиялық күрестің шелініскен ... ... етсе , ... ... 70-80 ші ... креплстнойлық право жойылып , Ресейде капитализмнің дамыған ... ... етті .
Ы . ... өз ... орыстың озық мәдениетіне ... ... ... . Ол қазақ халқының ... және ... ... ... ... ... етіп ... қазақ ауылдарында орыс-қырғыз ... ау ... ... . ... халық арасында білім ... ... ... деп ... және ... ... орыс ғылымының табыстарын ... ... деп ... . Өзі бас ... , қазақ тілінде ... орыс ... оқу ... ... ... . ... ... мақсаты , қазақ оқушыларының орыс тіліндегі ... ... ... ... , орыс ... ... ... юолатын . - Қазақ халқының рухани өміріндегі үлкен ... ... ... табылады .
Сонымен , Ы . Алтынсаринның ағарту идеясы ... ... мен ... ... ... бағытталған . Әлбетте , бұл жерде қоғамдық ... ... ... ... ... ... дәріптегенің байқауға ... . Ол ... ... , ... ... өкілдерінің ел үстінен күн көрген жарамсыз ... ... ... алды . ... ... ... ... еңбек жазбағанымен , ресми баспа ... ... ... ... оның ... ... ... барлығын байқатады және бұл ... ... ... ... ... ... ... сүйеніп шешуге тырысады .
Қазақ халқының ұлы ... және ... Абай ... ... ... ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың ... өтті . ... ... ... ... ... шығармаларында алуан түрлі әлеуметтік мәселелерді ... ... . Абай ... ... даму ... туралы , оларды басқару , қоғамның құрлымы , адам , ... ... ... және тұлғаның қалыптасуы , оның ... ... ... ... ой ... . Қоғам туралы мәселе Абайды терең ... . Оның ... ... , ... ... ретінде қоғамның табиғи негізін ... ... . ... ... құрлымы бірыңғай емес , ол бір-біріне ... ... ... , яғни ... мен ... тұратын ақиқат , ... Абай . ... ... объективтілік заңдылығын мойындайды , дүние мен адамзат ... ... ... ... ... деп біледі .
Абайдың әлеуметтік көз қарасында : ... мен ... ... ... , ... ... , ... көзін ашып түсіндірмек ... . ... , ХІХ ... ... ... ХХ ғасырдың бірінші ... ... ... ой- ... ... ... болған . Әлихан Нұмұхамедұлы Бөкейхан аса ірі ... және ... ... . ХХ ... алғашқы ширегінде Қазақстандағы алдынғы ... ... бірі , әрі ... - ... ... ... ... . Бұл өз кезінде қазақ халқының ... ... ... рөл ... , ... ... ... сауаттандыру ісіне , ... ... ... , ... жұмысының жандануына ... ... ... ... ... ... .

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әлеуметтану ғылымының негізгі тарихи даму кезеңдері.9 бет
Әлеуметтану білімінің тарихи қажеттілігі11 бет
Әлеуметтану ғылымның негізгі тарихи даму кезеңдері8 бет
Әлеуметтанудың тарихи қалыптасу кезеңдері14 бет
Мәдениеттің контекстіндегі экономика: Батыс пен Қазақстан5 бет
Қазақ қолөнеріне байланысты фразеологизмдердің этномәдени аспектісі23 бет
1.ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері. 2.Қазақ зиялылары ұлт қамы жолында. 3.Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату32 бет
Адамның тарихи дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлар13 бет
Жастар әлеуметтануының даму тарихы6 бет
Конституцияға тарихи, саяси-әлеуметтік және құқықтық сипаттама4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь