Маркетингтік зерттеулер мен нарық сегментациясы

Жоспар:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
I. Маркетингтік зерттеулердің экономикалық мәні: ... ... ... ... ... ...5
1.1. Маркетингтік зерттеудің мәні мен мазмұны; ... ... ... ... ... .5
1.2. Маркетингтік жүйенің ерекшелігі; ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.3. Сауалнаманы құрастыру және пікір сұрау жүргізу әдістемесі; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

II. Зерттеудің концепцияларын әзірлеу: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.1. Зерттеудің проблемаларын анықтау; ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.2. Маркетингтік зерттеу ақпараттарын талдаудың моделін құру; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

III. Нарықтың атқаратын қызметтері мен құрылымы: ... ... ... ... ... 19
3.1. Нарықтың қызметтері; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
3.2. Нарық әкономикасының әлементтері мен инфрақұрылымы; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
3.3. Нарық құрылымы, түрлері мен сегментациясы ... ... ... ... 21

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
Кіріспе

Бұл курстық жұмыстың тақырыбы - «Маркетингтік зерттеулер мен нарық сегментациясы». Бұл тақырыпты таңдауыма басты себеп - оның бүгінгі қоғамдағы экономикамыздағы ең өзекті мәселелерінің болуында. Нарықтық қатынастардың құрылымында да, мемлекет тарапынан нарықтық экономиканы реттеу зор роль атқарады. Халық шаруашылығын экономикалық кан тамыры іспетті, осы нарықтық байланыстар аркылы өндірістің «қан айналымы» жүзеге асады. Оның өміршеңді өндірістің табиғатына, экономикалық әлуметтік жағдайына байланысты , дегенмен нарықтың біраз дербестілігі болады, сондықтанда олар ұдайы өндірістің барлық сатыларына, түпкі нәтижесі мен тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді.
Жалпы нарық мәселесі төңірегінде осы күнге дейін теориялық айтыстар толастай келеді. Экономикалық әдебиеттер мен зерттеулерде “нарық” деген терминнің мәні осы күнге дейін толық ашыла қойған жоқ. Нарық сауалға бірден жауап берудін өзіндік қиындығы жеткілікті.Нарық мәселелерінің қоғамдағы қайта құру теориясы мен практикасында алатын зор мәніне қарамастан, ТМД-ға кіретін мемлекеттердің және Қазақстан ғылым әкономикасының арасында нарық түралы бірыңғай пікір жоқ. Осыған байланысты нарықтың бірнеше анықтамасын келтірейік.Сондықтан нарық ұдайы өндірісті үйлесімді дамудың басты тұтқасы. әкономиканы нарықтық реттеу ұйымдасқан жоспарлы шаруашылық механизмнің құрамды бөлігі, онымен тығыз байланыста әрекет ететінін естен шығармаған жөн. Экономика ғылымы ретінде соңғы екі жүз жылдықта А.Смиттің еңбегінде іргетасы қаланған теорияны талдау және оны толықтыру бағытында дамуда. Капиталистік қоғамның дамуы деалектикасының өзі нарықтық әкономиканы ұйымдастыруға әкелетіні аян. “Айырбастау”-дейді В.И. Ленин: “адамдарды нарық арқылы біріктіреді”. Нарықтық әкономика–ертеден келе жатқан шаруашылықтың жүргізу құралы, оның дамуының өзіндік бай тарихы бар. Нарықтың қалыптасуы айырбас пен қоғамдық еңбек бөлінісінің дамуымен байланысты. Сонымен бірге, нарық стихиялы түрде дамушы немесе еркін нарық, монополиялы нарық, реттелмелі нарық деп бөлінеді.Стихиялы нарық -капитализмнің алғашқы кезеңінде болды, оған еркін тауар өндірушілер мен сатып алушылар, еркін бәсеке мен еркін бағалар тән болады. Біздің жас тәуелсіз Қазақ мемлекетінде де толыққанды жүйелі, әлеуметтік бағдарланған нарыққа көшу әкономиканы дағдарыстан шығарудың баламасыз құралы деп танылып отыр. Нарықтың маңызды әлементтеріне нарықтық инфрақұрлым жатады. Нарық тауар биржаларының, көтерме және бөлшек сауда құрылымдарының құрылып, қызмет етуін талап етеді. Нарық әкономикасының ерекшелігі мынада: барынша қолданылмаған мүмкіндіктердің варианттарының ішіен ең ұнамсыз болса да әйтеуір күмәнсіз табысқа жеткізетін вариянты таңдап алынады. Балама таңдау шығындары принципі өндірушілерді бар ресурстарды тиімді қолдануға ынталандырады.
Мақсаты: нарықтық құрылымы өте күрделі болғандықтан кәсіпорнының бәсекелестік жағдайында тұра алу үшін маркетингтік зерттеулер, нарықтың құрылымын зерттеу, сегментациясын мен түрлерін анық білуі қажет. Яғни кәсіпорын мақсаттарына жету жолында тұтынушылар мен өндірушілерді байланыстырудағы ақпарат жинау деңгейлері мен талдау жасаудың маңыздылығы болып табылады.
Міндеттері: мақсаттарына мен мақсаттық нарықтарды жаулау үшін маркетингтің стратегиясын анықтап, маркетингтік құрылымы туралы толық ақпарат жинап және оған талдау жүргізу болып табылады. Сонымен қатар нарықты сегментациялау кезінде қандай түрлері мен деңгейлері бар екендігі туралы жалпы ақпарат беру.
Өзектілігі: маркетингтік зерттеулерге ақпарат жинау деңгейлері, олардың түрлері, нарық қаншалықты тауарға қамтамасыздандырылғаны туралы, нарықты көптеген көрсеткіштеріне қарай бөлу және модельдерге бөлуі өзекті мәселелер болып табылады.
Әдебиеттер тізімі:
1. Грибов В.Д., Леонов А.Л. Экономика предприятия сервиса. М.: Кнорус, 2006
2. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник – Москва,2004
3. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. М.: Аспект Пресс, 2005
4. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебный практикум. М.: Финансы и статистика, 2005
5. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. СПб.: Питер, 2000
6. www. Wikipedia.kz;
7. www. Google.kz;
8. Дж. Р.Эванс, Берман Б. Маркетинг;
9. Попов Е. В. Продвижение товара;
10. Салий В.В. Практический маркетинг;
11. Романов А. Н. Маркетинг;
12. www. Management.com.ua;
13. Дунаев Э. П., Рудакова И. Е. Қазіргі замандағы нарық: табиғаты және дамуы. М.: МГУ,1992;
14. Ө.Қ.Шеденов,Е.Н.Сағындықов,Б.А.Жүнісова,Ү.С.Байжомартов, Комягин Б. М. Жалпы экономикалық теория. Ақтөбе : А –Полиграфия, 2004;
15. Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан халқына жолдауы» , 2006 жыл 1 наурыз;
16. www. Guu5.ru;
17. Кабушкин Н., Бондаренко Г. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Минск: Новое знание, 2002;
18. Леонов А. Л. Экономика социально-культурной сферы и туризма. М., 2001
        
        Маркетингтік зерттеулер мен нарық сегментациясы [26 бет] 
Жоспар:Кіріспе .........................................................................................................3Негізгі бөлім................................................................................................5I. Маркетингтік зерттеулердің экономикалық мәні:.......................51.1. Маркетингтік зерттеудің мәні мен ... ... ... ... Сауалнаманы құрастыру және пікір сұрау жүргізу әдістемесі;............................................................................12II. Зерттеудің концепцияларын әзірлеу:..........................................162.1. Зерттеудің проблемаларын анықтау;................................162.2. Маркетингтік зерттеу ақпараттарын ... ... ... ... атқаратын қызметтері мен құрылымы:....................193.1. Нарықтың қызметтері;.......................................................193.2. Нарық әкономикасының әлементтері мен ... ... ... ... мен ... тізімі.........................................................................................29Қосымшалар...............................................................................................30
Кіріспе
Бұл курстық жұмыстың тақырыбы - . Бұл ... ... ... ... - оның ... қоғамдағы экономикамыздағы ең өзекті мәселелерінің болуында. Нарықтық қатынастардың ... да, ... ... нарықтық экономиканы реттеу зор роль атқарады. Халық шаруашылығын экономикалық кан тамыры іспетті, осы ... ... ... ... ... ... Оның өміршеңді өндірістің табиғатына, экономикалық әлуметтік жағдайына байланысты , ... ... ... дербестілігі болады, сондықтанда олар ұдайы өндірістің барлық сатыларына, түпкі нәтижесі мен тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді.
Жалпы нарық мәселесі төңірегінде осы ... ... ... ... ... ... Экономикалық әдебиеттер мен зерттеулерде "нарық" деген терминнің мәні осы күнге дейін ... ... ... жоқ. ... ... ... ... берудін өзіндік қиындығы жеткілікті.Нарық мәселелерінің қоғамдағы қайта құру теориясы мен ... ... зор ... ... ТМД-ға кіретін мемлекеттердің және Қазақстан ғылым әкономикасының арасында нарық түралы бірыңғай ... жоқ. ... ... ... ... анықтамасын келтірейік.Сондықтан нарық ұдайы өндірісті үйлесімді дамудың басты тұтқасы. әкономиканы нарықтық реттеу ... ... ... ... ... ... ... тығыз байланыста әрекет ететінін естен шығармаған жөн. Экономика ғылымы ... ... екі жүз ... ... ... ... қаланған теорияны талдау және оны ... ... ... ... ... ... ... өзі нарықтық әкономиканы ұйымдастыруға әкелетіні аян. "Айырбастау"-дейді В.И. ... ... ... ... біріктіреді". Нарықтық әкономика - ертеден келе жатқан шаруашылықтың ... ... оның ... ... бай ... бар. ... ... айырбас пен қоғамдық еңбек бөлінісінің дамуымен байланысты. Сонымен бірге, ... ... ... дамушы немесе еркін нарық, монополиялы нарық, реттелмелі нарық деп бөлінеді.Стихиялы нарық -капитализмнің алғашқы кезеңінде болды, оған ... ... ... мен ... алушылар, еркін бәсеке мен еркін бағалар тән болады. Біздің жас ... ... ... де ... жүйелі, әлеуметтік бағдарланған нарыққа көшу әкономиканы дағдарыстан ... ... ... деп ... ... Нарықтың маңызды әлементтеріне нарықтық инфрақұрлым жатады. Нарық тауар биржаларының, көтерме және бөлшек сауда ... ... ... ... талап етеді. Нарық әкономикасының ерекшелігі мынада: барынша қолданылмаған мүмкіндіктердің варианттарының ... ең ... ... да ... күмәнсіз табысқа жеткізетін вариянты таңдап алынады. Балама таңдау шығындары принципі өндірушілерді бар ресурстарды тиімді қолдануға ынталандырады. ... ... ... өте күрделі болғандықтан кәсіпорнының бәсекелестік жағдайында тұра алу үшін маркетингтік ... ... ... ... ... мен түрлерін анық білуі қажет. Яғни кәсіпорын мақсаттарына жету ... ... мен ... ... ... жинау деңгейлері мен талдау жасаудың маңыздылығы болып табылады.
Міндеттері: мақсаттарына мен мақсаттық нарықтарды жаулау үшін маркетингтің стратегиясын анықтап, маркетингтік құрылымы ... ... ... ... және оған ... ... болып табылады. Сонымен қатар нарықты сегментациялау кезінде қандай ... мен ... бар ... ... ... ақпарат беру.
Өзектілігі: маркетингтік зерттеулерге ақпарат жинау деңгейлері, олардың түрлері, нарық қаншалықты тауарға қамтамасыздандырылғаны туралы, нарықты көптеген көрсеткіштеріне ... бөлу және ... ... ... ... ... ...
* Маркетингтік зерттеулердің экономикалық мәні:
1.1. Маркетингтік зерттеудің мәні мен мазмұны.
Маркетингтің негізгі принципы мынау болып табылады: . ... ... ... ... мен оның тиімділігінің бағасы тұтынушылардың өнім сапасымен қанағаттану дәрежесін бәсекелестікке қабілеттілік пен ... ... ... ... ... ... үшін ... маркетингтік зерттеулердің нәтижесі негізінде жүзеге асырылады.
Маркетингтік зерттеулер - бұл маркетингтік мәселелерді ... мен шешу ... ... ... ... ... талдау және таратудың жүйелендірілген және объективті процесі. Олардың негізгі мақсаты - ... ... ... және ... ... ... ... деңгейін төмендетуге арналған ақпараттық-талдаулық базалар құруда жатыр. Міндеті- ақпараттық қажеттіліктерді бағалау және иелік етуші субъекттің істерінің нағыз ... ... ... сенімді, негізделген, өз уақытында берілетін ақпаратпен қамтамасыз ету. Мұндай зерттеу пәні нарықтағы маркетингтік қызмет, сонымен қатар онымен ... да бір ... бар ... процестер болып табылады. Объекті ретінде иелік етуші субъекттің өзі, оның ... ... ... ... оның тауарлық, бағалық, коммуникациялық қызмет ету облысында жұргізілетін маркетингтік ... де бола ... ... ... ... ... ... ақпараттық-байланыстырушы рольді орындайды, иелік ету субъекттің маркетингтік ... ... мен ... ... жоспарлауға арналған сенімді ақпараттық база болып табылады.
Маркетингтік зерттеулер жүргізу қажеттілігіиелік етуші субъекттің келесі әрекеттері нәтижесінде туындайды:
* қойылған көрсеткішті және/немесе маркетингтік ... ... ... ... мен ... белсенділіктің ( жалпы бәсекелестік матрица, бәсекелес күштер моделі, бәсекелес артықшылықтар ... ... ... моделі) тиімділігін бағалайды;
* өсу стратегиясын жүзеге асыруды жоспарлайды ( Ансофф матрицасы, сыртқы алулар матрицасы);
* инвестициялық жобалар мен байланысты жаңа портфельдік ... ... БКГ ... ... ... ... және позициаланумен байланысты функционалды стратегияларды таңдайды;
* тұтас нарықта маркетингтік әрекеттердің ... ... ... ... ... ... ұтымды үйлесім таңдауға мүмкіндік беретін құралдық стратегияларды таратудың бақылауын, ревизиясы мен аудитін жүзеге ... ... ... зерттеулердің қажеттілігі оның жүргізілуімен аяқталмайды, мысалы:
* қажетті ақпарат көмекші көздерден алынуы мүмкін;
* ... ... ... ... ... ... қажетті қаржылық ресурстар жоқ;
* осы зерттеулерді жүргізуге кететін шығындар болжамды нәтижелер құндылығынан ... ... ... бәсекелестерге ақпарат берілуіне әкелуі мүмкін.
Маркетингтік зерттеулер мүмкіндіктері стратегиялық және ... ... ... ... және ... ортаның әртүрлі факторларының иелік етушісі субъектінің бәсекелестікке қабілеттілігіне әсер ету дәрежесін анықтауға ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін:
* Сыртқы, маркетингтік макроорта (демографиялық, экономикалық, табиғи, технологиялық, әлеуметтік-мәдени) факторларын, тұтынушыларды, ... ... ... контактілі аудиторияларды оқып-білуге бағытталған;
* Ішкі, иелік етуші субъектінің ортасын тексереді (өндіріс, қаржылар, ҒЗКТЖ, маркетинг, ұйымдық ... мен ... ... және ... мәдениет).
Міндеттер мен объектілерге байланысты маркетингтік зерттеулердің келесі бағыттарын бөліп көрсетуге болады: нарық, ... ... ... құрылым, тауарлар, бағалар, тауар қозғалысының жүйесі, иелік етуші субъектінің ішкі ортасы. Мысалы,тұтынушылардың маркетингтік зерттеулері олардың тәтібін ... үшін ... ... ... - ... ... бәсекелестікке қабілеттілігін анықтау үшін жүргізіледі.
Маркетингтік зерттеулердің түрлері өте көп, оларды алудан түрлі белгілер ... ... ... ... ... ... бойынша оларды 2 түрге бөлуге болады.
Мәселелерді анықтауға арналған маркетингтік зерттеулер не жасырын болатын,болашақта көріну ықтималдылығы бар мәселелерді анықтау үшін жүргізіледі: ... ... ... мен ... ... да ... (нарықтық жалпы экономикалық шарттарын оқып беруге арналған, сұраныс, ұсыныс, ... ... ... ... ... ... ... етуші субъектінің және оның тауарларының имиджінің; болжамдық зерттеулердің; іскерлік тенденциялардың.
* Мәселелерді шешуге арналған маркетингтік зерттеулер маркетингтік ... ... ... немесе оларды шешу әдістерін іздеу мақсатындағы мүмкіншіліктер кейін жүргізіледі. Олардың қатарына келесі зерттеулер кіреді: ... ... ... арналған - оның сыйымдылығының есебі және сегменттеу ... ... ... ... сегментация торын құру, көп өлшемді жіктелу, топтау, функционалды карта), сегментация белгілері мен критерийлерінің анықталуы, мақсаттық ... ... мен ... ... ... ... Тауарлық саясат облысында - тауар концепциясының түрлерімен және оның ... ... ... дизайнының анықталуы, қорабының бағалануы; байқап көру маркетингі;
* Баға құрудың стратегиялары мен ... ... ... - ... ... саясатын танып-білу, ұсыныс пен сұраныстыңсозылмалылығын анықтау, иелік ету субъекттің бағалық саясатының өзгерісіне деген тұтынушылар мен бәсекелестердің реакциясын анықтау.
1.2 Маркетингтік ... ... ... 5 ... ... ... ... концепцияларын әзірлеу оның құрамына енетіндер:
+ Проблеманы анықтау;
+ Зерттеудің әдістемесін жоспарлау;
+ Талдау моделін құру;
+ Зерттеу пәні мен ... ... ... ... анықтау;
+ Жұмыстың гипотизасын құру;
+ Релеванттық сипаттарды анықтау;
+ Зерттеу міндеттерін қою;
Екінші кезең: зерттеудің жоспарын қалыптастыру оның құрамына енетіндер:
2.1 ... ... ... таңдау әдісін жоспарлау;
2.3 шкалалауды жоспарлау;
2.4 бюджетті құру.
Үшінші кезең: ақпаратты жинау оның ... ... бір ... ... ... дайындау;
+ персоналдардың жұмысын бақылаудың түрін таңдау;
+ ақпарат жинау және персоналдардың ... ... ... ... мен ... оның ... ... мәліметтерді редакторлау және кодтау;
4.2 ақпараттарды жинау және өңдеу.
Бесінші кезең: ... ... және оны ... оның ... енетіндер:
5.1 есепті дайындау;
5.2 есепті презентациялау.
Маркетингтік зерттеудің нәтижелілігі мен тиімділігі ... ... ... және ... ... болуына тікелей байланысты болады.Зерттеу үрдісін бастамас бұрын алғашқы мезетте зерттеудің басты проблемасын анықтап алу басты міндет болып ... әр ... ... ... мысалы сәттілікке қол жеткізудегі кедергілерді анықтау немесе олардың алдын алу, жоспарланған мақсаттармен ағымдағы жағдайлардың арасында сәйкессіздіктердің орын алуы ... ... ... ... ... ... ... негізгі 3 түрі кездеседі:
* Непредвиденные изменения болып өткен іс шаралар мен дәл қазіргі болып жатқан жағдайлардың әсеріне бағытталған.Олардың қайнар ... ... ... ... ... өзгерістердің болуы.
* Жоспарланған өзгерістер алдағы тұрған жағдайларды анықтайды, яғни болашаққа бағытталған. Бұл өзгерістің ерекшелігі шаруашылық субъектісі не істеу керектігі ... ... өзі ... ... ... ... ... Мысалы: иновациялық саясаттың шеңберінде өзінің қызметін кеңейту мақсатында ... ... ... жаңа тауарларды енгізу, таратуды жақсарту, баға белгілеуді өзгерту, тауар жылжыту жүйесі т.б. Бұл жағдайда маркетингтік зерттеудің рөлі өзгерістердің болу мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... мен ... ... интуитивті қабылдау, мысалы, тұтынушылардың талаптары бойынша ескі тауарды жаңарту. Маркетингтік проблемаларды анықтаудың келесідей жолдарын көрсетуге болады:
* Нышандарды анықтау. Мысалы, ... ... ... ... ... ... азайғандығының симптомын білдреді. Сондықтан проблемалардың пайда болу себептерін ... алу ... олай ... ... маркетингтік зерттеу мақсатсыз болып, нәтиже әкелмейді және маркетолог болып жатқан жағдайдың себептерін түсіндіре алмайды.Сондықтан ... ... әсер етіп ... ... ... ... алу ... Проблемалардың себептерін анықтауды келесідей нұсқаулар жүзеге асырылуы тиіс:
* Маркетингттік проблемаларға аудит жүргізу мақсатында шешім қабылдаушы ... мен ... ... ... ... ... ... немесе мамандарға эксперттік сұрау жүргізу зерттеудің проблемасына жақын тәжірибесі бар және білімі жеткілікті ... ... ... ... проблемасындағы маркетингтік зерттеу проблемасына айналдыру.Бұл жердегі басты проблема жетекшілер алдындағы басты проблема болып табылады және оны жоюда маркетингтік ... ... ... ... Өз ... маркетингтік зерттеудің нәтижесі жетекшіні ақпаратпен қамтамассыз етуге бағытталады. Сондықтанда бұл зерттеу деген ... ие ... ... концепциясының келесі бір түрі зерттеудің әдістемесін жоспарлау болып табылады. ... ... ... ... мен ... ... мақсатында теориялық әдістемелік базасын пайдалануға негізделеді. Зерттеудің алға қойған мақсаттарына және проблемаға қатысты ... ... ... Маркетингтік зерттеудің әдістерін жоспарлау кезінде зерттеудің келесідей әдістері (эмпирикалық, эксперттік, экономикалы математикалық, ... ... ... ... моделін құру
Талдау моделі бірнеше түрде болады:
-вербальды-өзгерістерді жазбаша немесе ауызша түрде келтірілуі;
-графикалық сандық нәтижесіз көрнекі ... ... ... түрінде өзгерістердің байланысын келтірілуі;
1.4 Зерттеудің пәні мен объектілерін анықтау
Зерттеудің пәні мен объектісі жалпылама және жеке болып бөлінеді.
Зерттеу ... ... ... көзі ... ... ... ... сол құбылыс нәтижесі. Зерттеу пәні- объектінің бір бөлігі, яғни проблемалық ситуацияны анықтау кезінде әрекет етуші қасиет. ... ... ... ... болып табылса, пәні тауарды сатып алудағы шешім ... ... ... ... ... ... мақсатын анықтау
Мақсаттың қалыптасуы нақты мейлінше егжей - тегжейлі анық болуы тиіс. Бастысы оған қол жеткізудегі ... ... ... әдістері қарастырылуы тиіс. Маркетингтік зерттеудің мақсатын анықтау үшін ... ... ... нақтылауға бағытталған сұрақтарды іздеуді қолдану қарастырылған. Олар алға қойылған проблеманы шешу үшін қажетті ақпараттардың шеңберін анықтайды. Маркетинтік зерттеудің нақты ... ... ... ... ... ... дискриптивтік, эксперементалды.
1.6 Жұмыстың гипотезасын құру
Маркетингтік зерттеу процесінің бірінші кезеңіндегі орталық буыны жұмыстың ... ... ... және оны ... ... болып табоылады. Жұмыстық гипотеза дегеніміз зерттеудің проблемасын ... үшін ... ... ... мәнін бекітудің дәлелденбеген түрі.
1.7 Релеванттық сипаттағы бөліну
Маркетингтік зерттеу ... бұл ... ... ... ... әсер етуі мүмкін және анкетаны құруға пайдаланылады. Релеванттық сипаттама ... ... әсер ... ... мен ... ... ... Олардың бөлінуі зерттеліп жатқан проблема бойынша анкета ... ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Екінші кезең. Зерттеудің жоспарын құру
2.1 Зерттедің жоспарын әзірлеу. ... ... ... - ... ... іске ... үшін ... ақпараттарды жинауға немесе маркетингтік зерттеудің проблемасын шешуге бағытталған әдістерді терең қамтитын ... Оны ... ... әдістері мен техникасын, оны орындайтын жауапты тұлғалардың негізгі шараларының тәртібін есепке ала отырып жүзеге асырылады.
2.2 Іріктемені жоспарлау. ... ... ... ... ... және ... тапшылықтың орын алуына байланысты белгілі бір өнімді тұтынатын ... ... ... ... ... ... ... барлық тұрғындардың ішінен репрезентативті таңдаулы тұтынушыларды алып олардың пікірлерін жинақтап, олардың ойы жалпы халықтың пікірін білдіретін жүйе ... ... ... жоспарлау кезінде маркетолог 3 шешім қабылдауға тура келеді:
* кімді сұрау керек;
* ... ... ... ...
* ... ... ... керек;
2.3 Жобаның бюджетін және графигін құру. Маркетингтік зерттеуді жүргізу үшін қажетті барлық ... ... ... ... ... ... ету үшін бақылауды орнатуға мүмкіндік беретін бюджет пен оның графигі бойынша жобаны ... ... ... ... ... ... ... қолданылады:
1. сынау жолындағы әдіс(СРМ) - жобаны бірнеше бөліктерге бөле отырып уақытына ... ... ... ... ... орындалуын тексеру мен бағалау әдісі (PERT) - СРМ ... ... ... ... ... және оның ... кезеңдер бойынша график түрінде бейнелеу болып табылады.
3. ... мен ... ... ... - жобаның орындалу ықтималдығы мен оның әр бір кезеңдеріне жұмсалатын шығындарды тармақтық график ... ... ... ... ... аяқтаушы процедурасы оны жүргізуді жазбаша түрдегі ұсынысын білдіруі, ол тапсырыс ... мен ... ... ... негізінде жүзеге асады. Ол барлық кезеңді қамтиды және жиырма бетке дейін жететін көлемде рәсімделеді. Маркетингтік зерттеуді жүргізу жөніндегі ұсыныс - ... ... үшін оны ... ... кезеңдерін қамтитын ресми бағдарлама болып табылады.
Үшінші кезең. Ақпаратты ... ... ... ... үшін жұмыс дайындау, олардың жұмысы үшін бақылаудың түрін таңдау жүзеге асырылады. Ақпаратты жинау ... ... ...
* ... ... ... сай ... жұмысшыларды таңдау;
* жұмысшыларды келесідей аспектілермен оқыту(интруктаж, тренинг) : респондентпен алғашқы байланыс орнатуды ... ... ... және ... ... ... әдісін, жауаптарды жазып отырудың және сұрауды аяқтаудың тәртібіне үйрету;
* жұмысшылардың сұхбаттасуы мен редакторлауды жүргізуіне бақылау орнату;
* ақпаратты ... ... ... ... ... - сұрау парақтарының 10-20% пошталық немесе телефондық интервью арқылы бақылау, ... ... ... ... ... қаржылық және уақыт шығындарын есепке ала отырып, жұмысшылардың жұмыс сапасын бағалау.
Төртінші ... ... ... және ... ... ... ... талдау, мәліметтерді талдау, анкетаны тексеру, редакторлау, кодтау, статистикалық ... ... ... ... ... ... элементтерін қамтиды.
Бесінші кезең. Есепті дайындау және оны презентациялау
Маркетингтік зерттеудің нәтижесі қысқа, мағыналы түрде немесе толық есеп түрінде келтірілуі мүмкін. Онда ... ... ... ... ... егжей-тегжейлі қортындылаған және негіздерген ұсыныстармен түйінделеді. Есептің мазмұны келесідей бөлімдерден тұрады:
* Титульдық бет
* Ілеспе ... ... ... ... ... ... хаты)
* Мазмұны
* Кестенің тізімі
* Суреттердің тізімі
* ... ...
* ... үшін ... ... ... Қорытынды және ұсыныстар
* Нұсқаулар
* Проблеманы анықтау
* Проблеманың шығу себептері
* Проблеманың ... ... ... ... ... ... Әдістеменің түрі
* Қажетті ақпарат
* Екінші ретті ақпараттан мәліметтер жинау
* Бірінші ретті ақпаратты жинау
* Сауалнама ... ... ...
* ... ... анықтау
* Жүргізу жұмыстары
* Мәліметтерді талдау талдау
* Әдістеме
* ... ... ...
* Нәтижелер
* Шектеулер
* Қорытынды және ұсыныстар
* Қосымшалар
* Сауалнама және бақылаудың түрлері
* Статистикалық ...
* ... ... құрастыру және пікір сұрау жүргізу әдістемесі
Сұрау - ... бір ... ... ... ... үшін ... ... ретті ақпаратты жинау әдісі. Бұл әдіс бірінші ... ... ... кең ... ... Сұрау әдісінің 90%-ға жуығы анкетаның көмегімен жүргізіледі. Сұрау зерттеу пәні келесідей болған жағдайда қолданылады:
* адамдардың ... мен ... кең ... ... ... бағасы, тарату және жылжыту жүйесінің қабылдану жағдайын анықтау қажет болса;
* респонденттің қандай да бір тауарды қабылдауда сатып алудағы шешім қабылдауын, ... ... ... ... ... өмір ... ... анықтауда.
Сұрауды қолдану келесідей міндеттерді шешеді:
* тұтынушылар мен бәсекелестерді идентификациялауда;
* зерттеу объектісінің жиынтығын жіктейді, мысалы, тұтынушылардың сегментін анықтауда ... ... ... ... ... бұл ... деген қажеттілік қалай және қашан тундайтын себептерін айқындайды;
* тұтынудың көлемін анықтайды;
* ... ... әсер ... ... ... оның ішінде маркетингтік инструменттер мен тұтыну барьераларын, оларды басқарудың мүмкіндіктерін;
* тауарды тұтынудағы тұтынушылардың жас шамасын бақылау.
Сұрау ... ... оны ... ... етеді. Іс жүзінде маркетингтік зерттеуде сұрау жүргізудің көптеген түрлері ... ... ... икемділігімен, статистикалық мәліметтерді өңдеуде мүмкінділігінің жоғарылығы, респонденттердің ой-пікірін, қызығушылығын, әдеттерін білуге болады.
Сұрау ... ... ... ... ... ... жүргізуге қатысушының пікір білдіруге ынтасының болмауы мүмкін. Атап өтерлік жағдай ... ... ... ... ... ... жауап берген адамдардың санасына тікелей байланысты болады.
Сауалнама(анкета) - жазбаша және ауызша ... ... ... ... ... мен ... ... жүзеге асырушы негізгі инструменттердің бірі болып табылады. Сауалнама 3 негізгі мақсаттарға қол жеткізу үшін құрастырылады:
* Ақпараттық қажеттілікті респонденттердің жауап бергісі ... және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
* Сұрау жүргізуге тарту үшін респондетті қызықтырып және ынталандырып отыру қажет. Ол өз кезегінде сұхбаттасуды жүйелі ... ... ... Егер ... ... ... жалықтырып жіберсе, анкетаны толық толтырмаудың немесе жауап бермеудің ықтималдылығы жоғарылайды. Әрине мұндай жағдай зерттеудің нәтижелілігін ... ... ... ... ... ... аз жіберу қажет. Анкета келесідей қателердің негізгі көзі ... ... ...
а) зерттелудің қателігі (ақпаратты алмастырып алу, өлшеуіштердің дұрыс таңдалмауы, ақпараттарды дұрыс өңдемеу);
б) интервьюердің ... ... ... ... сұрақ, алдау); в) респонденттің қателігі (қабілетсіздігі немесе жауап беруге ынтасының болмауы).
Анкетаның құрылымы үш ... ... ... - бұл ... ... ... қатынасуға көзін жеткізе білуі қажет. Мақсаты қысқаша түрде айтылып, сұрауға қатынасуға өтініш білдіру және түсіндіру, қажет ... ... ... ... ... ... Негізгі бөлігі - құрастыру барысында сұрақтың түріне аса көңіл аудару қажет, мазмұнына, мәнділігіне, дұрыстығына т.б.
* Реквизиттік бөлім - ... ... ... классификациялық (әлеуметтік-экономикалық және демографиялық сипаттағы сұрақтар) және ... ... ... ... ... ... анкетаны құрастыруға бірнеше апталар қажет етіледі.
Анкетаны әзірлеу 10 кезеңнен тұрады:
1. Қажетті ақпаратты анықтау
2. Сұрау жүргізудің әдісін ... ... ... ... ... Респонденттің жауап беруге ынтасыздығын жою мақсатындағы сұрақтарды құрастыру.
5. Сұрақтардың құрылымын анықтау (әрбір сұраққа жауап берудің формасы бойынша).
6. Әрбір сұрақтың сөздік ... ... ... мәні мен ... ... тізбектілігін дұрыс таңдау.
8. Анкетаның түрі мен оның орналасуын анықтау.
9. Анкетаны жүргізу.
10. Пилоттық сұрауды жүргізу ... ... ... ... Бұл әдіс ... респонденттерге потенциалды проблемаларды жою мақсатында тестілік анкетаны жүргізу.
Жіктелу белгілері
Түрлері
Зерттеу ... ... ... ... - ... объектісінің сандық көрсеткіштерін анықтауға бағытталған зерттеу.
Сандық сұрау - зерттеу объектісінің статистикалық ... ... ... ... ... ... ... түрі бойынша
Эксперттік сұрау - зерттеу саласы бойынша маманданған заңды және жеке тұлғаларға жүргізілетін зерттеу. Мысалы, лауазымы ... ... ... ... - ... ... ... тұтынатын жүргізілетін сұрау.
Жүргізу мерзімі бойынша
Бір рет жүргізілетін сұрау - зерттеу бір рет жүргізіледі.
Бірнеше реттік сұрау - зерттеу проблемасына орай ... ... үшін ... рет ... ... саны ... ... сұрау - әрбір респондент жеке-дара сұралады.
Топтық сұрау - бірнеше респондент бір мезгілде сұралады.
Пікірді білдіру әдісі бойынша
Ауызша сұрау - ... ... ... ... ... сұрау - жазбаша түрде жауап береді.
Мәліметтерді тіркеу әдісі бойынша
Электронды сұрау(компьютерлік) - ... ... ... сұрақтар қойылып және респонденттердің жауаптары бақыланып отырады.
Анкетаны өздігінен толтыру ... ... ... ... ... ... арқылы толтырады.
Респондентпен байланысты орнату әдісі бойынша сұрау
Телефондық сұрау - респонденттен сұрау телефон арқылы жүргізіледі.
Пошталық сұрау - сұрақтар ... ... ...
* Зерттеудің концепцияларын әзірлеу:
+ Зерттеудің проблемаларын анықтау
Зерттеу жүргізудің ережесіне сәйкес зерттеу нысанының проблемасын айқындау басты шартының бірі болып табылады. ... ... ... ... өзінің құндылығын, нәтижелігін түйіндейді. Ақтөбе қаласының тұрғындарыныңтіс ... ... ... жүргізілді. Оның ішінде қандай пастаны қолдануы туралы мәліметтер алу үшін және оған ... ... ... анықтап оған зерттеу жүргізу. Осыған сәйкес пәнінен ... ... ... әдіс ... ... меңгеру негізі болып табылады.
Зерттеудің әдістемесін жоспарлау:
Маркетингтік зерттеудің проблемасы анықталғаннан кейін ... ... ... жолы ... ... ... маркетингтік зерттеудің жоспары:
o Маркетингтік зерттеу жүргізудің проблемасын анықтау;
o Зерттудің сұрау түрі ... ... ... ... ... таңдау;
o Сұрауға арналған анкета сұрақтарын дайындап сауалнаманы адамдар арасында ... ... ... ... ... жиналған ақпараттарды сұрыптау, талдау;
o Талдау нәтижесін интерпретациялап, презентациялау.
+ Маркетингттік зерттеу ақпараттырын талдаудың ... ... ... анкета түрінде жиналған ақпаратты дәстүрлі эканомикалық, маркетингтік ... ... ... моделі таңдалынды. Сауалнаманың әрбір сұрақтары бойынша алынған мәліметтерді экономикалық және маркетингтік, қаржылық көрсеткіштер ... ... ... бағдарламалардың (Word, Excel, Power Point, (Слайд - шоу)) ... ... ... тақтада экономика факультеті студенттеріне презентацилау бекітілді.
1-сурет. Зерттеу жұмысының гипотезасы
Бұл маркеттингтік зерттеудің тәртібі боцынша 5 ... ... ... ... ... ... Тіс пасталарға (colgate, blend-a-med, pepsodent,aqua fresh, семейная, крепкие зубы, фтородент ) халықтың көзқарасын анықтап, оны есептеу.
2 ... ... Осы ... ... ... ... сұрақтарын құру. Анкета 8 сұрақтан тұрады. Сауалнама көптеген сұрақтарға жауап алу мақсатында ыңғайластырылып жасалған. Сауалнама сұрақтарының ... ... ... жазу үшін ... Бұл ... халықтың көзқарасын анықтау болып табылады.
3 кезең бойынша.Сауалнама 100 респонденттен сұралды. Жауап берушінің басым бөлігі әйел ... ... ... ... жас мөлшері 45-50 жастағы әйелдер жақсы ат салысты. Өз ұсыныстарын жазды. Бұл дегеніміз зерттеу жүргізудің құндылығын арттырып, керекті ... ... ... ... ... ... анкета сұрақтарына қорытынды жасау жургізілген әрбір парақты сұрыптау, респондент жас мөлшері мен жалақы мөлшерін анықтау арқылы зерттеу жүргізу.
5 ... ... ... ... ... қорытынды шығару, экономикалық және маркетингтік талдау жасау.
* Нарықтың атқаратын қызметтері мен құрылымы:
+ Нарықтың ... мәні оның ... ... толығырақ анықталады,
Нарық мынадай маңызды қызметтер ... ... ... өзін -өзі ... ... Бұл мына жағдай арқылы көрінеді: тауарға сұраныс өскенде , өндірушілер өздерінің өндіріс көлемін көбейтіп , ... ... ... ... ... бастайды;
* Ынталандыру қызметі. Баға төмендегенде, өндірушілер өндіруді азайтады, осымен ... жаңа ... ... ... ... ... жетілдіру арқылы шығындар азайту мүмкіндігін іздестіреді;
* өндірілген өнім мен ... ... ... ... ... ... ... бұл қызмет тек тапшылық жоқ өндіріс ... ... аса ... ... ... таңдауы бар болғанда, өндірісте монополия болмағанда, бірнеше өндірушілер болып олар өзара бәсекелес болғанда;
* ... ... ... арқылы әкономикадағы, өндірістегі және айырбастағы ... ... және ... белгіленеді;
* шаруашылық өмірді демократияландыру, өзін-өзі басқару принңптерін жүзеге асыру қызметі. Нарықтық құралдар әсері мен қоғамдық өндіріс ... ... ... ... ... отырады және осының арқасында тауар өндірушілер әркелкі ... ... ... , яғни ... Нарық әкономикасының әлементтері мен инфрақұрылымы
Нарық әкономикасының қызмет етуі оның белгілі елементтерінің болуын талап етеді. ... ... ... ... ... әкономикасының бірінші және өте маңызды әлементі - өндірушілер мен тұтұнушылар. Бұлар қоғамдық еңбек ... ... ... ... ... ... екіншілері оны тұтұнады. Тұтұну жеке тұтұну ... ... Жеке ... ... ... ... шығып, адамдардың жеке қажеттіліктеріне пайдаланады. Өндірістік тұтұну өндіріс процесін әрі ... ... ... болып табылады.
Бұнда тауарды басқа өндірушілер әрі ... ... ... Бұл ... ... мен ... бір-бірімен байланысы әрқайсысының әрекеттерінің нәтижелерін айырбастау арқылы жүріп отырады. Нарық шаруашылығында бұл ... ... ... мамандануға негізделед және көтерме нарықтық келісімдер фомасында жүреді.
Нарық әкономикасының екінші әлементін өндіріс орындарының ... ... ... , ... жеке ... ... формаларымен болжанған әкономикалық оңашалану құрайды.
Нарық әкономикасының үшінші маңызды ... ... ... жеке талдап танысайық. Бұл жерде тек екі мәселені ескертеміз:
1 баға ... пен ... ... қалыптасады. Бұлардың сәйкестігі коньюнктүраға байланысты өзгеріп (тербеліп) отырады.
2 осы географиялық ... ... ... нарықтық қатынастар әсерінің сферасын баға анықтайды. Осы сфераның шегін траскациондық ... ... яғни ... ... ... ... болжайды.
Нарық әкономикасының төртінші орталық буыны-екі құрылымнан сұраныстан және ... ... ... ... ... ... болып көрінеді. Осы тауарларды тұтұнушылар қалыптасқан бағамен ақшалай табыстарына сатып алады. Сұраныс өндірудің ең ... ... ... және ... ... ... стимулы болып табылады. Сұраныс пен ұсыныс материалдық игіліктерді өндірушілер мен тұтұнушылар арасындағы ... ... ... ... ... ... өте маңызды әлементі.
Нарық механизмінің бесінші әлементі - бәсеке. Бұл пайданың ... ... ... және ... ... өндіріс масштабын ... ... ... ... ... ... өзара әсерінің және пропорңияларды реттеу механизмінің формасы болып табылады. А. Смит бәсекені ... ... ... ... ... қол идеясының мәні: адамдар өз мүделеріне ... ... қара ... қамын ойластырып әрекет етеді . Осы ... ... ... ... ... ... ... жандандырады. Бәсекенің басты қызметі әкономиканың реттеушілерінің : бағаның, пайда нормасының, проңенттің т.б . мөлшерін ... ... ... ... әлементтеріне нарықтық инфрақұрлым жатады. Нарық тауар биржаларының, ... және ... ... ... ... ... етуін талап етеді.
НАРЫҚТЫҢ ИНФРАҚҰРЛЫМЫ
АУКЦИОНДАР
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ-ДЕЛДАЛДЫҚ ФИРМАЛАР
БИРЖАЛАР ЖӘНЕ БРОКЕРЛІК КЕҢСЕЛЕР
БИЗНЕСТІҢ КОМЕРЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРЫ
БАНКТЕР
САҚТЫҚ ЖӘНЕ АУДИТОРЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАР ЖӘНЕ ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚОРЛАР
ҚОЙМА,ЭЛЕВАТОР,ТОҢАЗЫТҚЫШ, ТРАНСПОРТ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІН САҚТАУ ОРЫНДАРЫ
МЕМЛЕКЕТТІК САЛЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ
САУДА ҮЙЛЕРІ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРҒА ... ... ... ... ... ... ... САУДА ОРТАЛЫҚТАРЫ
ЛИЗИНГТІК КОМПАНИЯЛАР
КАДРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ ОРТАЛЫҚТАРЫ
КЕДЕНДІК ҚЫЗМЕТ
ЖӘРМЕҢКЕЛЕР
БАҒАЛАР МЕН СТАНДАРТТАРҒА БАҚЫЛАУ ЖАСАЙТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКЦИЯ
ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ БІРЛЕСТІКТЕРІ (АССОЦИЯЦИЯЛАРЫ)
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ... ... ... ... ... ... мен сегментациясы
Нарық құрылымы өте күрделі болады және ол әкономиканың барлық сферасында өз әрекетін жүргізеді. Нарыктың ... ... ... ... белгіленеді:
o меншік формаларымен (мемлекеттік, жеке, ұжымдык, аралас);
o шаруашылық субьектілерінің әр түрлі ... ... үлес ... ... ... өндірушілердің құрылымымен (мемлекеттік, арендалық, кооперативтік, жеке меншік кәсіпорындары т.б.);
o тауар айналымы ... ... ... ... ... ... иелігінен алыну және жекешелендіру дәрежесімен;
o осы елде пайдаланылатын сауданың түрлерімен;
Осы ... ... ... ... қасиеттер береді.
Құрылымы жағынан нарықты мынадай криитерилер арқылы бөлуғе болады:
* Нарық қатынастары обьектілерінің атқаратын ... ... ... ... мен ... нарығы;
+ өндіріс құралдарының нарығы;
+ ғылыми- техникалық жұмыстар нарығы;
+ құнды қағаздар нарығы; жұмыс күші нарығы.
Нарықтың көп түрліліғі кәсіпорындардың ... әсер ... ... ... күрделі өзғерістер енғізуді талап етеді,тауардың өткізілуін ... ... ... ... ... ... бейнелеп - есептеу сипатын нақты сатұсатып алумен ... ... ... ... еркін таңдауды талап етеді . Осындай нарықтың құралдарына тауар және қор ... ... ... ... ... ... ... орындары, т.б. жатады.
* Нарықтарды тауарлық ... ... ... ... өндірістік қызметке бағытталған тауарлар нарығы;
* халық ... ... ... ... ... ;
* ... пен ... және т.б. нарықтары.
Ауыл шаруашылық шикізаттарына қажеттіліктерді ... ... ауыл ... ... қоры қалыптасады. Тұтұну тауарлары нарығының қалыптасуы осы ... ... ... ... ... ... ... сатып алушылық сұранысты қанағаттандыру үшін бәсекелестің кең ... ... ... ... тілейді.
3. Кеңістік (территориялық) критериі бойынша мынадай ... ... ... ішіндегі ;
* аймақаралық;
* республикалық;
* республикааралық;
* халықаралық (әлемдік) нарықтар.
Осындай нарықтардың ... ... ... ... ... етеді.
4. Бәсекенің шектеулі дәрежесі бойынша мынадай нарықтар болады:
- монополиялык;
* олигополиялык;
- салааралык нарыктар;
5. ... ... ... бойынша мынадай нарықтар болады.
* Көтерме сауда ... ... ... ... мен сатушылар болып кәсіпорындар және ұйымдар әрекет етеді.
* ... ... ... ... ... алушылар-жеке азаматтар.
* Ауылшаруашалық өнімдерін мемлекеттік сатып алу нарықтары.
Бунда сатып алуш - ... ... ... енімдерін тіелей өндірушілер: совхоздар, колхоздар, ... ... ... ... екі түр: болады. Бірінші түрі-жабдықтаушы (жеткізуші) мен тұтынушылар арасында тікелей байланыс жасау. Бұл түр енбек коопераңиясының ... ... ... пайдаланылады (тоқыма және тігін комбинаттары, автомобиль және шина жасайтын заводтар). Бұндай байланыстарда келісім шарт нарыкты калыптастырудың басты және ... ... ... Көтерме сауданың екшші түрі-коммерциялык орталыктар, биржалар. Бұл түр өніммен амтамасыз етушшерді көптеген ұсак; тұтынушылар ... орын ... ... ... тек ... ... және әлеуметтік жағдайларда мүмкін болады.
6. Экономикада заңдылықты сақтау жағынан ... ... ... ... ... нарыктар;
* занды емес, көлеңкеленген нарыктар т.б.
Нарыктардын ... ... ... ... ... бөлуге мумкіндік береді.
Тауарлар мен кызметтер нарығы. Бұл топка жататын нарыктар: ... ... ... және ... емес ... нарығы;
* кызметтер нарығы - трмыстың, келік, коммуналдык кызметтер;
* тұрғын уй және ... емес ... ... ... ... ... жататындар:
+ жылжымайтын муліктер нарығы;
+ еңбек құралдарының нарығы;
+ шикізат пен материалдардың;
+ куат ресурстарының;
+ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... НАРЫҒЫ
ЕҢБЕК НАРЫҒЫ
ӨНДІРІС ҚҰРАЛ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ
ВАЛЮТА НАРЫҒЫ
РУХАНИ АҚЫЛ-ОЙ НАРЫҒЫ
КАПИТАЛ ... ... ... ... ... ЗЕРТТЕМЕЛЕ НАРЫҒЫ
ҚАРЫЗ НАРЫҒЫ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ НАРЫҒЫ
ҚАРЖЫ САЛАСЫ
РУХАНИ САЛАСЫ
МАТЕРИАЛДЫҚ ӨНДІРІС САЛАСЫ
МАТЕРИАЛДЫҚ ӨНДІРІС САЛАСЫ
НАРЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ... ... ЕТУ ... ... ... ... нарығы:
o капиталдар нарығы, немесе инвестиңиялык нарыктар; несие нарыктары;
o кұнды кағаздар нарыктары - акйиялар, облиғациялар, опңиондар, варанттар жәнс фьючерстж ... ... ... ... өнімдер нарығы иннывациялардың , ойлап табулардын, информаңиялык кызметтердің, әдебиет және өнер еңбектершің ... куші ... Бұл ... ... ... экономикалык фомасы. Бұнда нарык әкономикасы заңдарына сәйкес жұмысшы куші ... ... ... ... жергілікті, кішкі, ұлттык, сыртқы, халыкаралык нарыктар.
Нарықтарды сегменттеу. Нарықтын негізгі түрлері әртүрлі субнарыктарға ... ... ... ... ... ... ... бірдей емес талаптар коятын, осы тауарлардын тутынушыларын жеке-жеке топтарға бөлу ... ... ... ... ... ... факторларды (көрсетыштерді) колдану аркылы журпзіледі. Осылардың, негізгілері:
1. Географиялық:
+ аймактар бойынша: Солтустік, Орталык, Батыс, Шығыс,
Онтустік;
- әкімшь*пк белім ... ... ... ... ... ... тығыздығы бойынша: кала, ауыл, кала мады;
- климат бойынша: тен,із, континентальдык, орташа, ыстың т.б.
2. Демографиялық:
- ... ... ... топтау;
- жыныстык топтау;
- отбасы мушелерінің санына карай топтау;
- табыстар ... ... ... ... сәйкес: ғылыми кызметткерлер, мемлекеттік
кәсшорындардың жумысшылары, кызметкерлер, зейнеткерлер т.б.
- білім дәрежесіне, діни ... ... ... ... сәйкес топтаулар;
3. Психологиялық;
* халыкты әлеументтік курамына сәйкес топтау;табыстардын, дәрежесіне ... өмір ... ... ... спортпен шұғылданатындар, ақсүйектер;
* жеке басының касиеттеріне сәйкес: ашуланшактар,өз-өзіншілдігі.
4. Мінезқұлықтың (тауарларды таңдауда):
* тауарда кездейсок сатып алады;
* ... ... ... бағалылык, көздейді;
* сапалы заттар, темен бағалы заттар алады;
* ... ... ... ... ... дәрежескі унемі керек, анда-санда керек;
Қорытынды
Қазақстан экономикасының ерекшелігі. Қазақстанның халық шаруашылығының құрылымы мен дамуының ... ... бар. ... әр ... ... ... мол және жер ... геологиялық құрылымы біркелкі емес.
Қорыта айтқанда, Қазақстанның халық шаруашылығы ... ... ... - ... ... экономикасы бұрынғы одақтық біріңғай халық шаруашылық кешенінің ірі бөлігіне айналғандығын дәлелдейді. ... ... ... ... ... кезге дейін үстемдік еткен әкімшілдік-әміршілдік және орталықтан әділетсіз түрде бәрін бір өзі шешу ... ... ... Осы ... ... 80 ... ... 13 жыл бойы қалыптасқан мемлекеттің халық шаруашылығының кұрылымы оңды болған жоқ. Мәселен, мемлекет индустриясында жеңіл өнеркәсіптің алатын үлесі не бары 3%-н ... ... өзі ... ... 40-50% ғана канағаттандыруға мумкіндік береді. Ал мәдени тұрмыстық және шаруашылық тауарлары жөніндегі қажеттік одан да аз-небары ... ... ... Оның ... ... пен жартылай фабрикаттың құны әділетсіздікпен төмендетіліп, дайын өнімнің құны өз ... ... баға және баға ... ... ... ... жағдай күрделене түсті. Сонымен қатар, мемлекет территориясындағы өнеркәсіптердің басым үлесі, яғни 93% мемлекет қажеттерін елей бермейтін бұрынғы ... ... ... ... ... өркендеу бағыты болып табылатын мемлекет экономикасын нарық жолына бағдарлау кең көлемде жүргізілуде.
Нарықты қалыптастырудың алғышарты ... ... ... ... өзі кұн ... жоғары талаппен койып отырған мәселе.
Бұдан шығатын қорытынды: Қазақстан өз экономикасының кұрылымын өзі айқындап, оның салдарының ара-қатынас ... ... және оған ... ... түзетулер енгізу, күрделі каржыларды пайдалану ісінде нағыз тәуелсіздік алуы кажет. Міне, осы жағдайда ғана мемлекет ... ... ... ... және ... қандай бағамен сыртқа шығаруды дұрыс реттей алады.
1992 жыл Қазақстан экономикасы үшін қоғамдык өндіріс деңгейінің төмендеуі сипатты болды. Бұл тенденцияға, ... ... ... ... күрделі және тұтыну нарығы саласында ерекше көрінді. Мұның себептерінің бірі көптеген кәсіпорындардың мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өзі өнімнің бағаларын кұр арттыруға әкеліп соқты. Егер 1991 жылы өнеркәсіпте көтерме бағалар үш есе өскен ... 1992 жылы 1991 ... ... олар 24,7 есе өсті ... ... жартысы 1991 жылғы деңгейімен салыстырғанда да өндірістің кұлдырауына жол берді, ал жалпы өнеркәсіп бойынша ол ... ... ... ... ... ... ... тауарлар өндіретін салаларда алаңдатарлық жағдай калыптасуда. Оны өндіру көлемі өнеркәсіп өндірісінің бүкіл көлемнің бестен бір белігін ғана құрып отыр, ... 1991 ... ... ... ... кетті.
1993 жылы Қазақстан мемлекеттің экономикасына бірнеше факторлар тікелей әсерін тигізеді.
Біріншіден, мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және ... ... ... ... ... ... ... жағынан қайта құру және экономиканы басқаруды жетілдіруді ілгерілету шаралары жүзеге асырылды. Үшіншіден, қаржы-несие және ... ... ... ... ... Осы ... ... материалдық өндіріс салаларында өндіріс көлемінің кемуі тоқтаған жоқ. 1993 жылы таза материалдық өнім 1992 жылмен салыстырғанда ... ... Бұл ... пайдаланылған ұлттық табыстың құрылымында тұтыну қоры 1992 жылдағы 67,3%-тен 76,5%ке дейін ... ал ... қоры ... ... ... 23,5%-ке кеміді.
1993 жылғы инфляцияның көрсеткіші-тұтыну бағасының индексі 22,65%-ке тең ... ... ... 23 есе ... смес ... 18 есе ... Осы жылы ... жалпы өнімнің көлемі 6,3млрд. теңге немесе 1992 жылға қарағанда 9,8%-ке кеміді.
1994 жылдың бірінші жартысы өндірістің төмендеуі, ... ... және ... ... әл-ауқатының, тұрмыс жағдайының төмендеуімен сипатталады. 1994 ... 1-ші ... 730 ... толық немесе олардың бірен-сараны тоқтап тұрды, соның ішінде 55,2 мыңжұмыскерлерді қамтитын 106 кәсіпорын толық жұмыс істеген жоқ. Сонымен қатар, 163 ... мен ... ... емес ... ... ... әрекет жасады. Осылардың ішінде ЖІΘ осы ... ... ... 1993 ... осыған сәйкес кезеңнің 27%-ке, өнеркәсіп өндірісінін ... 29,4%, ... ... мекемелердің күрделі каржылары 61,2%-ке кеміді.
Қазақстан мемлекетті көптеген ТМД-ға кіретін мемлеттерден табыс деңгейі бойынша артта ... ... 1994 ... 1-ші ... ... орташа жалақы 23,8 долларға тен болса, бұл көрсеткіш Θзбекстанда-39,6: Түркменияда-57,7, Ресейде-94 доллар болды. Экономикалық реформа ... қиын ... ... ... ... ... ... жузеге асыруға бағытталған уш бағдарлама қабылданды. Онын 1-сі ... ... ... ... меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру бағдарламасы /1-кезең/. Дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар және әлеуметтік-экономикалық реформаларды терендету бағдарламасы ... ... және ... көшу ... ... және ... ... мемлекет иелігінен алу және жекешелендірудің 1993-1995 жылдарға арналған ұлттық бағдарламасы /2-кезен/.
Еліміздін, президенті Н.А.Назарбаев ... ... ... ... де ... мен ... ... деген кітапшасында экономика саласындағы стратегиялық мақсаттар деп мыналарды атады:
> меншіктің ... ... ... ... және ... ... ... және іс-қимыл жасай отырып, бәсекелестік бастамаға негізделген әлеуметтік нарық экономика құру;
> адамның экономикалық; тұрғыдан өзін айқындау принциптерін іске асыру ушін ... және ... ... ... Қазақстанның табиғи ресурстарынын дуниежузілік тауар ... ... ... ... ... алу ... ... елдермен белісу;
> тұтыну нарығын толықтыру;
> Қазақстанды дамыту ушін шетел инвестицияларын тарту және оны тиімді пайдалану;
1994 жылдың маусымында Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... мен бағдарламаларды жузеге асыру қалай журіп жатыр? Әрине, әлі де ... ... жете ... ... ... ... ... шаралар аз емес. Мәселен, ұлттық валюта енгізгеннен бері ... ... ... ... ... ... ... басшысы мен укімет нормативтік сипаттағы 200-ден астам жарлықтар, қаулылар және ережелер қабылдады. Сөйтіп, зан тұрғысындағы бірқатар елеулі ... ... ... база ... ... ... көрсеткіштерге қарай отырып, біздің елімізде нарықтық экономика, оның негіздері қалыптасып, қарқынды дамуы байқалады. ... ... ... В.Д., ... А.Л. ... ... ... М.: Кнорус, 2006
* Буйленко В.Ф. Туризм: учебник - Москва,2004
* Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. М.: ... ... ... ... В.Д., ... В.П. ... ... учебный практикум. М.: Финансы и статистика, 2005
* Песоцкая Е.В. ... ... СПб.: ... 2000
* www. Wikipedia.kz;
* www. Google.kz;
* Дж. Р.Эванс, Берман Б. Маркетинг;
* Попов Е. В. ... ... ... В.В. ... маркетинг;
* Романов А. Н. Маркетинг;
* www. Management.com.ua;
* Дунаев Э. П., Рудакова И. Е. Қазіргі замандағы нарық: табиғаты және ... М.: ... ... ... Б. М. ... ... теория. Ақтөбе : А - Полиграфия, 2004;
* Н.Ә. Назарбаев , 2006 жыл 1 наурыз;
* www. ... ... Н., ... Г. ... гостиниц и ресторанов. Минск: Новое знание, 2002;
* Леонов А. Л. Экономика социально-культурной сферы и туризма. М., ... ... ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарықтың экономикада қажеттігі, мәні, өту жолдары28 бет
Сегменттеу – банктік маркетинг тиімділігін арттыру ретінде59 бет
Халықаралық маркетингте нарықты сегменттеу33 бет
Халықаралық маркетингте нарықты сегменттеу жайында11 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері52 бет
Маркетинг пайда болуының және дамуының экономикалық алғы шарттары19 бет
Маркетинг өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізудің кешенді жүйесі ретінде79 бет
Нарықты сегменттеудің ұғымы, критерийлері мен белгілері32 бет
Стратегиялық маркетинг8 бет
Қазақстанның туристік нарығында жұмыс жасайтын кәсіпорындарды маркетингтік зерттеу және олардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру жоладры63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь