Маркетинг жүйесіндегі жарнама

Жоспар:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

Негізгі бөлім
І. Сервистік қызмет түрі ретіндегі жарнамалық қызмет көрсету:
1.1. Жарнаманың негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2. Жарнаманың типтері мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3. Жарнаманың тимділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.4. Жарнама үрдісінің негізгі компоненттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

ІІ. Қазақстан Республикасындағы жарнама қызметі:
2.1. Қазақстан Республикасындағы жарнама қызметінің жағдайы ... ... ... ... ..12
2.2. Қазақстандағы жарнама психологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.3. Қазақстандағы жарнама қызметі бойынша статистика ... ... ... ... ... ... ... ..14

ІІІ. Қазақстандағы жарнама таратудың заңнамалық реттелуі ... ... ... ... ... ... ...16

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Кіріспе

Жарнама маркетинг жүйесінің маңызды компоненттерінің бірі. Жаранама – бұл жеке сауда әдістеріне қарағанда нақты сатып алушыларға бағытталған бұқаралық маркетинг құралы. Жарнама түсінігінде ақылы құралдар арқылы тауарлар, қызметтер және ұйымдар туралы ақпаратты жеткізу мағынасы жатыр.
Соңғы кездері жарнама қызметін жоспарлау мен талдауға өте көп көңіл бөлініп жүр. Көптеген монографиялар, әдебиеттерде мақалалар жазылуда.
Кең таратылған ой-пікірлерге қарамастан тек жалғыз жарнама ғана «сауданың қозғаушы күші» емес, ол тек көп күштердің бірі ғана. Жалпы кеңейтілген кешенді маркетингтік шаралар жүйесінің арасында жарнама, әдетте, басты элемент болып саналмайды. Іс тәжірбиеден көріп отырғанымыздай, қандай ма өнімнің өткізу көлемінің артуы мен кемуіне әсер ететін басты фактор болып, ең алдымен бірінші кезекте, осы тауарлардың өзінің сапасы мен тұтынушылық қасиеті, олардың бағасы, нарықтағы жалпы конъюктуралық хал ахуалды, бәсекелестердің әрекеті және тағы басқа да факторлар табылады. Жарнама қызметі үшін көп ақша қаражаттары қажет, кей жағдайларда фирманың алға дұрыс мақсат қоймауынан, жарнама бюджеті жөнінде терең зерттелген шешім қабылдамауынан, жарнама құралының дұрыс айналысын қалыптастыра алмауынан және дұрыс таңдай алмауынан, жарнама қызметінің нәтижесін қате бағаласа, жұмсалған ақша қаражаттары да босқа кетуі де мүмкін.
Тауарлар мен қызметтердің жарнамалық маңдайшадағы жазулары – жарнамалаудың ең көне түрлерінің бірі. Ал сыртқы жарнама қызметінің заманауи дәуірі ХХ ғасырдың басында қалыптасты.
Маңдайшадағы жазуларда нарықтағы потенциалды сатып алушыларға әсер ететін хабарламалар болуы мүмкін. Жарнаманың бұл түрі тек бренд туралы мәлімет беру және тұтынушылармен қарым-қатынасты нығайту үшін маңызды болып табылады. Сыртқы тасымалдаушылар тек нақты бір тауар маркасы үшін сатып алушылық қасиеті төмен сатып алушылардың қызығушылығын ояту үшін тиімді.
Маркетингтегі жарнама саясаты қызметтің бір бағыттылық жүйесін көрсетеді.
Жарнаманың атқаратын негізгі функциялары:
• Экономикалық функция
• Әлеуметтік функция
• Маркетингтік функция
• Коммуникациондық функция
Курстық жұмыста келесі авторлардың әдебиеттері пайдаланылған: Ромат Е.В., Ф.Котлер., Аксенова К.А. және т.б.
Курстық жұмыстың пәні: жарнама таратудың әдістері мен құралдары, жарнама талдауы.
Курстық жұмыстың мақсаты: маркетинг жүйесіндегі жарнама түсінігін қалыптастыруға.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- жарнамалық қызметтің теоретикалық негіздерін терең зерттеу;
- жарнаманың әлеуметтік- психологиялық негіздерін білу;
- жарнамалық үндеуді жасай білу;
- жарнаманы тарату арналарын жобалай білу;
- фирманың жарнамалық стратегиясын қалай анықтауды білу;
- жарнамалық қызметте қазіргі жаңашыл технологияларға ие болу;
- фирманың жарнамалық саясатының нақты бағыттары бойынша жоспар құруды жаңалықтарға ие болу.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Жарнама туралы 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (www.medialaw.asia сайтынан)
2. Дейан А. Реклама. – СПб.: Нева, 2003 – 126 с.
3. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов. – М.: МГУ, 1997. - 95с.
4. Музыкант В.П. Реклама и PR – технологии в бизнесе, коммерции, политике: Учеб. пособие. – М.: армада-пресс, 2002. – 686 с.
5. Музыкант В.П. Реклама: международный опыт и российские традиции: - М.: Право и Закон, 1996. – 220 с.
6. Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 1997. – 206 с.
7. Ромат Е.В. Реклама: Уч.пособие.-6-е изд. - СПб: ПИТЕР,2003.–506 с.
8. Росситер Д.Р. Реклама и продвижение товаров. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 651 с.
9. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 735 с.
10. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. Учеб. пособие для профессионалов в сфере рекламы. - СПб.: ПИТЕР, 2000. – 377 с.
11. Котлер Ф. Армстронг Г. и др. Основы маркетинга. Пер. с англ. - 2-е европ. Изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1998. – 1056с.
12. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха: учебник для вузов. Пер. с немец. – М.: ИНФРА – М, 2000. – ХVIII, - 334 с.
13. Шаекина Ж.М., Нәбиев Е.Н., Базарова С.Қ. Маркетинг негіздері. Оқу құралы. – Астана: «Парасат Әлемі» , 2003. – 242 б.
14. www.stat.kz
15. Гольман И.А. Реклама плюс. Реклама минус: Учеб. Пособие для студ., обучающихся по спец. «Реклама» - М.:Гелла-принт, 2002. – 279 с.
16. Дейян А. Реклама: Пер. с фр./- 5-е издание. – М.: «Прогресс», «Универс», 1993. – 176 с.
17. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1990.
18. Голубков Е.П. Планирование маркетинга – М: 2001г.
19. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент – СПб: Питер Ком, 1999г.
20. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. М., 1994.
        
        Кіріспе
Жарнама маркетинг жүйесінің маңызды компоненттерінің бірі. Жаранама - бұл жеке ... ... ... ... ... ... бағытталған бұқаралық маркетинг құралы. Жарнама түсінігінде ақылы құралдар арқылы тауарлар, қызметтер және ұйымдар туралы ақпаратты жеткізу мағынасы жатыр.
Соңғы кездері ... ... ... мен талдауға өте көп көңіл бөлініп жүр. Көптеген монографиялар, әдебиеттерде мақалалар жазылуда.
Кең таратылған ой-пікірлерге ... тек ... ... ғана ... ол тек көп күштердің бірі ғана. Жалпы кеңейтілген кешенді маркетингтік ... ... ... ... әдетте, басты элемент болып саналмайды. Іс тәжірбиеден көріп отырғанымыздай, қандай ма өнімнің өткізу көлемінің ... мен ... әсер ... басты фактор болып, ең алдымен бірінші кезекте, осы тауарлардың өзінің сапасы мен тұтынушылық қасиеті, олардың бағасы, нарықтағы жалпы конъюктуралық хал ... ... ... және тағы ... да ... табылады. Жарнама қызметі үшін көп ақша қаражаттары қажет, кей жағдайларда фирманың алға ... ... ... ... ... ... терең зерттелген шешім қабылдамауынан, жарнама құралының дұрыс айналысын қалыптастыра алмауынан және ... ... ... ... ... ... қате ... жұмсалған ақша қаражаттары да босқа кетуі де мүмкін.
Тауарлар мен қызметтердің жарнамалық ... ... - ... ең көне түрлерінің бірі. Ал сыртқы жарнама қызметінің заманауи дәуірі ХХ ғасырдың ... ... ... ... ... сатып алушыларға әсер ететін хабарламалар болуы мүмкін. Жарнаманың бұл түрі тек бренд туралы мәлімет беру және тұтынушылармен ... ... үшін ... ... ... Сыртқы тасымалдаушылар тек нақты бір тауар маркасы үшін сатып алушылық қасиеті төмен сатып алушылардың қызығушылығын ояту үшін тиімді.
Маркетингтегі жарнама саясаты ... бір ... ... ... ... ... ... функциялары:
* Экономикалық функция
* Әлеуметтік функция
* Маркетингтік функция
* Коммуникациондық функция
Курстық жұмыста келесі авторлардың әдебиеттері пайдаланылған: Ромат Е.В., ... ... К.А. және т.б. ... ... пәні: жарнама таратудың әдістері мен құралдары, жарнама талдауы.
Курстық жұмыстың мақсаты: ... ... ... түсінігін қалыптастыруға.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- жарнамалық қызметтің теоретикалық негіздерін терең зерттеу;
- жарнаманың әлеуметтік- психологиялық негіздерін білу;
- жарнамалық үндеуді жасай білу;
- жарнаманы ... ... ... білу;
- фирманың жарнамалық стратегиясын қалай анықтауды білу;
- жарнамалық қызметте қазіргі жаңашыл технологияларға ие ... ... ... саясатының нақты бағыттары бойынша жоспар құруды жаңалықтарға ие ... ... ... ТҮРІ ... ... ... КӨРСЕТУ
1.1. Жарнаманың негізгі түрлері
Жарнама - тұтынушылардың әрекетіне көбірек әсер ететін, олардың назарын өздері ... ... мен ... ... кәсіпорынның кейпін жағымды жақтан көрсетуге әсер ететін құрал.
Тауарлық жарнама - сатып алушыларды ... мен ... ... ... ... ... тұрақты сатушылардың арнайы жүгінбеудің кез келген формасы.
Жарнама бұл - табысты сауданы ... ету мен ... ... ... ... негізгі құрал болып табылады.
Жарнаманы таратудағы ең тиімді арналар ретінде келесілерді атап өтуімізге ... ... ... ... ... бұл ... ... сатысына қолжетімді;
* аудиовизуалды құралдар (радио, теледидар көрсетілімдері, кино, бейнетаспалар);
* сыртқы жарнама (щиттер, суреттер мен мәтіндік ақпараттар көрсеілетін плакаттар);
* транспорттағы жарнама;
* ... ... ... ... ... ... ... жарнама (каталогтар, күнтізбелер, буклеттер, жобалар және т.б.);
* көрмелер, салондар, презентациялар;
* - тікелей пошталық хат жіберу.
Жарнама келесідей жағдайларда ... ... ... жаңа ... ... ... ... болғанда;
* әлі ешкімге беймәлім, жаңа мекеме пайда болғанда;
* мекемеге ұқсас кәсіпорындар жаңа тауар мен ... ... ... ... ... және ... өнім өндіріп, қызмет көрсетудегі мекемелердің (мейрамхана, кафе) ішінен тұтынушылардың назарын өзіне тарту ... ... сату ... ... ... ... ... кезде;
* мекеме иесі сату көлемін ұлғайтып, жаңа мәліметтерді тарту мақсатында.
Теледидардағы жарнама - ең қымбат, сонымен қатар ең тиімді ... ... ... ... ... ... үшін ... жарнама түрі қолжетімді болып табылады. Теледидар бойынша берілетін жарнаманың құны жарнаманың трансляциялық уақыты мен қай бағдарламада ... ... ... мен құны ... ... ... бір тура пропорцияналдығына байланысты өз орнына ие. Телекөреремендер сонымен бірге ... ... үшін ... уақытта көрсетілетін телебағдарламалар танымал, әрі тиімді болады. (сағат 20.00-24.00 аралығындағы уақыт) , себебі барлық ... ... дәл осы ... ... теледидар көреді.
Күндізгі уақытта көрсетілетін жарнаманың тиімділігі төмен болады, себебі мұндай ... ... ... ... мен ... сияқты төлемге қабілетсіз адамдар тамашалайды. Дегенмен, егер де жарнама осы категориядағы адамдарға бағытталса, бұл жарнамашы орналастырудағы ыңғайлы уақыт болып табылады. ... ... ... оның ... телевизиялық бағдарламада көрсетілуінде болып табылады, себебі осы бағдарламаға сәйкесоны көретн аудиторияны білуге ... ... ... ... жастардың әуендік бағдарламасында немесе қыздарға арналған теріге күтім жасау бағдарламаларында ... ... жоқ. ... ... ... ... (Е) оны ... телекөрермендердің көлеміне (N) тура пропорционалды, ал жарнама құнына (С) кері пропорционалды:
Е=KN/С
Мұндағы: Е- адам/тг
К- пропорционалдық коэффициенті
Негізінен алғанда, эмперикалық коэффециент есебі өте ... сол ... ... ... ... ... ... жарнама үшін роликтердің ақпараттық әсерінің жоғары болуы тиіс, себебі бірнеше секундтан құралған роликке көбірек ақпарат енгізу қажет.
Осы орайда, теледидарлық ... ... ... ... ең тиімді құрал ретінде қарастыруымызға болады.
Кезеңдік баспадағы жарнама - бұл сату көлемі бойынша теледидарлық жарнамалық нарықтан ... ... ... иеленетін нарық түрі болып табылады.
Кезең бойынша баспалық ... 3 ... ... ... ... ... газеттердегі жарнама, яғни ақпараттың жеткілікті деңгейде болуы. Газетті сатып ... ... ... ... үшін ақы ... және ... газеттегі қосымша ақпарат ретінде қарастырады.
* арнайы жарнамалық газетке бағытталып дайындалған жарнамалық ақпараттар. Егер сатып ... осы ... ... ... ... онда ол адам осы ... ... таныту негізінде, біле тұра алады.
* тегін жарнамалық ақпараттар көрсетілетін тектес газеттер. Бұл ... ... ... де және ... ... ... үшін де тиімді нұсқа болып келеді.
Жарнаманың бұл түрінің құны салыстырмалы түрде қарағанда аса қымбат емес, және де ... ... ... орта ... мейрамханалар мен дәмханалар да қолана алады.
Ақпараттық мақалаларда жарық көрген жарнамалар өте жақсы жұмыс атқарады. Оқырман бұл ақпараттты ... ... оқи ... оның ... ... түсінбей де қалады, яғни керекті ақпарат ретінде қабылдайды. ... ... ... келісіп мақала ретінде жарнаманың жарық көруі тиімді болып келеді.
Радио арқылы жарнама беру қымбат емес жарнама түріне ... оны ... жеке ... да ... ... радио бойынша берілетін жеке, яғни ұйымдық емес жарнамалар) мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда радио ... ... ... тиімділігіне күмәнмен қарамаса да болады, себебі мұндай жолмен таратылатын жарнамалар көліктерде, автобустарда, ... ... де ... ... ... радиожарнаманы жарнаманың басқа да түрлерімен қолданған абзал, себебі жарнаманың мәнін тек сөзбен жеткізу жеткіліксіз болады. ... ... ... ... ... 1.1 ... ... жарнама түрлері
1.2. Жарнаманың типтері мен ерекшеліктері
Жарнамалық хабарламалардың типологиясын келесідей түрде жіктеуге болады:
* ... әсер ету ... ... ... ... тәсілі бойынша;
* негізгі мақсаттар мен тапсырмалар бойынша;
* жарнаманы тұтынушымен қайтарымды байланыс болатын жағдайдағы жарнама.
Сонымен қатар, жарнама әсер етуі ... ... ... ... яғни жарнамалық хабарламалар келесідей болуы мүмкін:
* рационалды;
* эмоционалды.
Рационалды (заттай) жарнама - тұрақты тұтынушының ақыл ... әсер ету ... ... ... ... Ол ... ... келтіреді, сендіру үшін мәтіндік ақпараттарына қосымша ретінде әртүрлі кескіндер мен суреттер қолданады.
Эмоционалды (ассоциативті) жарнама - еске ... ... ... Ол ... ... ой қосады, сезімдеріне, эмоциясына, іштей танымына әсер етіп, ... ... бір идея мен ой ... Оның ең тиімді құралы - сурет, түсі және аз да болса дыбыс.
Кейбір ... тек қана ... ... ... болып келеді. Дегенімен, үлкен көлемдегі жарнамалық хабарламалар, тіпті жартысынан көбі дерлік осы екі түрдегіжарнаманың біріктірілген ... ... ... ... ... мүмкін. жарнама сатып өткізу үрдісінде ынталандыру шараларын жүргізеді. Мұндай жарнама түрі қысқа мерзімді мақсаттарға ие болады: хабарламаның сыртқы ... ... мен ол ... көрген сәтте сатып алуға адамды ұмтылатындай етіп, өзіне назар аударту мақсатында әсер етеді.
жарнама тек қана тауар ... оның ... ... хабарламайды, сонымен қатар сол тауар айналасына жағымды ортаны қалыптастырады. ... бұл ... ... әсер ... көңіл-күй жарнамасы. Ол ақырындап ішікі сатылымға дайындықты құрастырып, белгілі бір тауар арқасында тұрақты сатып алушының дайындығын өзгертеді.
Негізгі ... мен ... ... ... ... түрлерге жіктеледі:
* қоғамда престиж қалыптастыру мақсатындағы жарнама - ;
* ынталандырушв ... ... ... фирмаішілік жарнама;
* өнімдерді сатып өткізу көлемін ұлғайтуға бағытталған жарнама;
* салыстырмалы;
* еске ... ... ... ... ... жарнама;
* превентивті жарнама;
Мейрамхана шаруашылығына жарнаманың барлық және кез келген түрі көмектесе алады. Мәселен, имиджді жарнама негізінен жағымды кескін құрып, ... ... ... ... ... ... ... арқылы мейрамхана өзін отбасылық, іскерлік, жастар немесе осылардың барлығы біріктірілген түрдегі мейрамхана ... ... ... ... ... ... осы мекеменің тауарлары мен қызметтерін тұтынуға келтіруге әрекет етеді, себебі олар сапалы қызмет көрсетеді, яғни асхананың тазалығы, қызмет ... ... сапа мен ... ... ... ... тұтынушылардың тұрақтылық жағдайы туралы тұрақтылық жарнамасы ақпараттандырады. Фирмаішілік жарнама сол мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлерді олардың ... ... ... ... ... жатқан фирмаға жұмсап, өзара байланыс орнатуына бағытталған. Әрбір ... өзін сол ... ... деп ... және ... жалақысын көтерткізу мақсатында мейрамхананың да мол табыс табуына өз септігін тигізеді. Көмекші жарнама егер сол ... ... ... тура сол ... ... жаңадан мейрамхана ашылған жағдайда, өз мейрамханаңыздың жағымды ерекшеліктерін ... ... ... ... ... жарнама.
1.3. Жарнаманың тимділігі
Жарнамалық кампанияны бастауда, жарнама берушіге ... ... ... ... ... Бұл ... қызметтің тұрақты клиенттерге оптималды жағдай жасап, жарнаманың мақсаттылығы мен әр бөлімшенің ... ... ... ... ... ... ... жарнаманың жекелеген құралдарын адам демалысының тиімділігін анықтауда мүмкін бола бермейді. ... ... ... ... өзін ақтайды.
Жарнаманың экономикалық тиімділігі мен адамның санасына психологиялық әсер ету тиімділіктерін ... ... ... Психологиялық әсер ету тиімділігі көбінесе нәтижелі болып келеді, яғни сол мекемеге тұрақты клиенттер тарта алға ... ... ... ... тиімділігі адамға психологиялық әсер етудің деңгейіне байланысты болады.
Жарнаманың экономикалық тиімділігін көбіне пайданың өсуіне әсер ету ... ... ... ... Жарнаманың қандай әсер бергенін нақтырақ білу үшін , оның осы жарнаманы көрсеткеннен ... ... ... ... ... ... ... анықтауға болады. Бұл көп жағдайда соңғы сұраныстағы ... мен ... жаңа ... ... ... ... итальяндық мейрамхана ашылды, жәнеде барлық адамдар жаңа асханалық тағамдардан дәм тату үшін ... Егер ... ... істеп келе жатқан мейрамханалардың иелері өзінің клиенттерін жоғалтпауы үшін өздерінің ас мәзіріне ... ... ... ... енгізіп, бұл жайында жарнамалыө хабарлама таратып, өз клиенттеріне хабарлама таратулары қажет.
Жарнаманың табысты өсіруге қаншалықты деңгейде әсер ... ... және ... есептер анықтайды. Сонымен бірге, жарнамамен қатар тауардың жүзеге асырылуына оның ... мен ... ... ... ... ... сондай ақ мекеменің орналасқан орны, клиенттерге қызмет көрсету ... ... ... ... ... әер етеді.
Жарнаманың экономикалық тиімділігін жарнамалық құралды пайдалану арқылы жеткен экономикалық нәтиже бойынша анықтауға болады. Экономикалық ... ... ... ... ... табыс пен қосымша кірістің қатынасы арқылы аықталады.
Тиімділікті есептеуде келесі формуланы пайдаланамыз:
Т Н
Э -- т- (U_ + Uд), 100 р ... Э - ... ... ... Тд - ... әсер етуә нәтижесіндегі қосымша кіріс; Нт - жүзеге асыру құнына % щаққандағы тауарға қойылған қосымша құн; Up - ... ... ... U - ... ... үшін қосымша жұмсалған шығындар.
Берілген жағдайда біз жарнамалық іс шараларды өткізуден алынған нәтижені салыстырамыз. Оның нәтижесін ... үш ... ... ... іс ... ... оны өткізудегі шығындарға тең;
* әсер шығыннан көп, яғни ... ... әсер ... аз, яғни зиян шекті.
Дегенімен, қол жеткізген мәліметер жарнамалық шараны өткізудегі шығынның экономикалық тиімділігін құруда жеткіліксіз болып табылады. ... ... ... тиімділігі оның рентабельділігін көрсетеді. Ол келесідей формуламен анықталады:
П- 100
р =
U
мұндағы, Р - жарнамалаудың рентабельділігі; П - ... ... ... U - ... ... ... ... үрдісінің негізгі компоненттері
Жарнама ақпараттарды нарыққа тарату құралы болып танылады. Сондықтан да осыған сәйкес жарнама маркетинг ... ... ... ... ... ... жарнаманың негізгі қызметтерін , басқа элементтермен қатынас механизмін , иерархиядағы жарнаманың орнын анықтау мүмкіндіктерін қарастыруға ... ... ... ... формасымен ерекшеленеді. Бірақ оның негізгі дәстүрлі тағайындамасы- жарнама берушіні пайда мен тауарлармен қамтамасыз ... ... және ... ... тұтынушыларға тауарларды сатып алуға мәжбүрлеу және сату-сатып алу үрдісін жеделдету арқылы, осыдан қор айналысы жүзеге асырылып, ... ... ... ... ... ... қатар ол ақпараттық қызметті де жүзеге асырады. Бұл қызмет тұрғысынан жарнама тұтынушыларды өндіруші және оның тауары жайлы ақпараттармен қамтамасыз етеді.
Жарнама ... ... ... бола ... жарнама ақпараттық қызметтің аймағынан тыс ол коммуникациялық қызметті де ... ... ... ... ... ... ... сұрақтар, пікір алмасудың көмегімен нарық пен жабдықтаушылар арасында ... ... Бұл ... ... ... бақылау жасауға , жабдықтаушылардың жарнамаға деген тұрақты ұсыныстарын қалыптастырып, бекітуге , дұрыс болмаған жағдайда жарнама ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жарнаманың бақылаушы және түзеуші қызметтері жүзеге асырылады.
Тұтынушылардың анықталған топтарын ... ... ... ... ... кең ауқымда сұраныстарды басқару қызметін орындайды. Басқару қызметтері заманауи жарнаманың ерекше сипаты болып табылады.
Жарнаманы қалыптастыру жалпы үрдістердің құраушы ... ... Ол үшін ... ... ... мейрамханаңызға аудару үшін көбіне тиімді және тәжірибелі әдістер жүзеге асырылып, қажетті топ түрлері ... ... ... бірі - ол танымал адамдарды анықталған мейрамханада болуына көндіру ... ... Егер ... ... ... ... ас пен ... асты ұсынатын болса онда олар мейрамханаға міндетті түрде келеді. Өз жабдықтаушыларын шақырып белгілі бір орында өнімдердің көрмесін ... ... ... ... қол ... ... ... адамдардың қатысуы прессаның олар туралы жазуға мәжбүрлейді, ал адамдар алған әсерлері жайлы бір-бірімен ... ... бір ... ... ... аударту үшін, достарыңның, таныстардың және телефон анықтамаларының қызметтеріне жүгініп өзара іздеулер жүргізу қажет. Егер ... ... ... ... болса, қоңырау шалып, берілген мақаланы кім дайындағаны жөнінде сұрастырып білу ... Бір адам ... ... ... ... ... қарастыру арқылы сіз мынадай ақпараттар аласыз:
-Жарнама сервистік қызметтің дамуында белгілі орынды алады;
-Тауарлар мен ... ... ... көбіне жарнама әрекеттерімен анықталады.
-Жарнама үрдістері белгілі бір заңнамаға сәйкес ... ... ... ... және ... ... ... тиімді.
ІІ. Қазақстан Республикасындағы жарнама қызметі
2.1. Қазақстан Республикасындағы жарнама қызметінің жағдайы
Нарықтық қатынастар бойынша өмір ... ... ... - ... ... ... ... қатарын молайтып, өнімін тезірек және түсімдірек етіп өткізу.
деп айдар тағылған бөлімдегі деген атқа лайық болып тұрған ... ... ... ... ... ... ... адамдарды жауапқа тартатын кім болмақ сонда?
Мұның барлығын тәптіштегенде айтпағымыз - біздегі ... ... ... ... бірқатар емес, көптеген өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажеттігі. Атап айтқанда, заңда жарнаманың мәтіні мен мазмұнындағы ... ... ... ... ... баса ... аударылса екен. Оның үстіне біздің заңымызда дәл осы телеарна арқылы берілетін роликтердің ... ... мен оның ... ... ... ұмыт қалған сыңайлы. Аталған заңның 1-ші бабында деп атап ... ... ... ... ... 2007 жылғы 19 маусымдағы № 264-ші заңымен өзгертулер енгізілген көрінеді. Әттеген-айы, ... ... ... асуын қадағалап отырған ешкім жоқ сияқты болып ... де ... ... ... 8-ші ... ... Бұл ... да орындалмай жатқандығы былайғы жұртқа белгілі. Тыныш қана кино немесе бағдарлама қарап отырғандардың: деп жататынын ешкім де жоққа шығара ... деп ... 17-ші ... мемлекеттік реттеу ісінің басты әрекеті деп атап көрсетілген. Мұны да қолға алып, қатаң бақылауға алған ... ... ... яки ... әзірге кезіктіре қоймадық.
Жарнамасыз тауардың кен нарықта қалыптастыруға, ықтимал ... ... ... ... Коммерциялық жарнаманың алып машинасы тұтынушыны қалыптастыруға, оған қысым жасап, ... ... ... ... ... ... сатып алуға деген құмарлықты қыздырып, ықтимал тұтынушыны несиенi пайдалануға, қосымша шығындарға итермелейдi.
Жарнама ... ... ... ... ... ... және ... балама нұсқаларды бағалау негiзiнде жасалады. Ең басында ... ... және ... ... тізбегін бетке ұстаған жөн: " фирманың мақсаттары - ... ... - ... ... ... және ... ... - нақтылы өндірушілерге, саудагерлерге, табыстырушың тауарына, қызметіне назар аударту және олардың шотынан, олардың ... осы ... мен ... ... ... мақсатында ұсыныс, тауар мен кызметті сатып алдырту мақсатында ұсыныс, шақыру, кеңес және кепілдеме ... ... ... ... ... сферасы қазіргі таңда өте актуальді және даму стадиясында орналасқан.
Сондықтан дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты туристік жарнаманы анықтау мен оны ... ... ... ... және ... қатар ұлттық турситік өнімдерді жарнамалауда кездесетін мәселелер мен оларды шешу ... ... ... ... ... орын ... оны сондықтан жиі өзара тәуелсіз бағытта қарастырады. әлемдік нарықта жарнама кешенді толық пайдаланғанда ғана жоғарғы тиімділікке ие ... Осы ... жету үшін ... ... ... ... ... фирмадағы жарнаманың түрлері мен жарнамалық қызметтер;
- Қазақстан Республикасындағы туристік жарнаманың даму ... ... ... туындайтын мәселелер мен оны шешу жолдары
2.2. Қазақстандағы жарнама психологиясы
Әрбір қоғамның әлеуметтік, экономикалық дамуы сол ... ... ... ... дамуында қызу бәсекелестік ... Онда ... ... ... ... Нарық экономикасына дейін біздің елде жарнама мәселесіне көп көңіл ... жоқ. Ал ... ... ... бір ... ... Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы ... ... атты ... ... ... IV бөлімінде былай дейді, - ... да ... ... ... біз жалпы Қазақстандық жобамызды тұжырымдап, оны іске ... ... ... ... Бұл- біздің әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елу ... ... ... ... жылжуымыз және оның тұрақты мүшесі ... ... ... ... Және ... ... ... Қазақстан тауарлары мен қызметтерінің озық халықаралық стандарттардың ... ... ... іс-әрекеті қазіргі таңда енді зерттеліп келе жатқан тың ... ... ... ... ... ... ... туралы Ресей және шетел ғұламалары жазған оның ішінде ... А.Н. атты ... және ... Ч., ... В., ... К. ... ... Мокшанцев Р.И. , Мануйлов М.А. , Фридленгер К.Т. атты еңбектерінде жарнаманың ... ... ... ... қабылдаудағы психикалық процестер туралы ... ... ... А.А. ... жарнамаға доминанта принципін қолдануы ... ... ... ... әлі ешкім зерттемеген, оның алғашқы зерттеушілері мына біздер болып ... ... елде ... енді ... бөле бастауда. Ол көптеген зертеулерді талап етеді.
XX ғасырдың ... ... ... ... ... қиын ... ... нақты зерттеу басталды. Біз ... ... ... ... - үйде ... алдында отырғанда, радио тыңдағанда, жұмысқа не сабаққа бара ... ... ... Қай ... ... та ... немесе күтім туралы айтатын жарнамалық ... ... не ... әлеуметтік-экономикалық, саяси өзгерістер психология ... жаңа ... ... ... Ең маңызды сұрақтардың бірі - саяси жарнаманы және өзін ... ... Тағы бір ... мәселе- шет елдік жарнамаларды бейімделу мәселесі. Зерттеулер көрсеткендей шет ... және ... ... қатынас бір жақты емес. Ақпараттық құралдарының психологиялық мәдениетінің ... сол ... ... қажет формада емес үлкен пайда ... ... ... ... ... ... бейімделудің жоқтығын кейде жарнамалар ... ... ... ... жоғары сапалы, жоғары кәсібилікті ... ... ... өз ... ... жету үшін ... ... бейнесін, түсті таңдауда адам психикасының ... ... ... Қазақстандағы жарнама қызметі бойынша статистика
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1
2010 жылы медиа
Жарнамаға сұраныс
2010ж барлық
Жарнамаға ... 1.2 ... ... сұранысы
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1
2010 жылы медиа
Жарнама ұсынысы
2010 ж барлық
Жарнама ұсынысы
Сурет 1.3 Қазақстандағы жарнама ұсынысы
Жарнама және нарықты зерттеу ... ... ... жыл
Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша
69 165,1
92 975,80
Ақмола облысы
231,5
353,5
Ақтөбе облысы
754,8
933,1
Алматы облысы
343,1
666,6
Атырау облысы
182,5
368
Батыс Қазақстан облысы
252,4
526,3
Жамбыл облысы
267,1
320,4
Қарағанды облысы
1559,8
1641,9
Қостанай облысы
136,3
216,4
Қызылорда ... ... ... облысы
467,9
617,2
Павлодар облысы
939,8
1290,4
Солтүстік Қазақстан облысы
303,4
446,8
Шығыс Қазақстан облысы
1073,7
1480,4
Астана қаласы
2839,2
4504,1
Алматы қаласы
59351,1
78859,3
ІІІ. Қазақстандағы жарнама таратудың заңнамалық реттелуі
Жарнама ... 2003 ... 19 ... № 508-ІІ ... ... ... ... өзгерістер мен толықтыруларымен)
1-тарау. Жалпы ережелер (1 - 5 ... ... ... ... және арнайы талаптар (6 - 16 баптар)
3-тарау. Жарнама саласындағы мемлекеттік реттеу (17 - 21 ... Заң ... ... ... жарнама жасау, тарату, орналастыру және пайдалану процесiнде ... ... ... ... ... ... мақсаттары
Осы Заңның мақсаттары жарнаманы жасау, тарату, орналастыру және пайдалану үшiн қажеттi жағдайларды қамтамасыз ету, ... ... ... ... қорғау, жөнсiз жарнаманы болғызбау және оларға тыйым салу ... ... ... ... аясы
1. Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында жарнама жасайтын, тарататын, орналастыратын және пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... ... қолданылады.
2. Осы Заң жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты болмайтын хабарландыруларына, соның iшiнде бұқаралық ... ... ... ... ... Республикасының заң актiлерiне сәйкес жүзеге асырылатын саяси үгiт пен насихатқа қолданылмайды.
3-бап. Негiзгi ұғымдар
Осы Заңда ... ... ... ... ... - ... беймәлiм тобына арналған және жеке немесе заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар белгiлерiне, жұмыстарға, ... ... ... ... ... ... ... және оларды өткiзуге жәрдемдесетiн кез келген нысанда, кез ... ... ... таратылатын және орналастырылатын ақпарат;
1-1) сыртқы (көрнекі) жарнама - жылжымалы және жылжымайтын объектілерде орналастырылған, сондай-ақ ортақ ... ... ... ... ... және елді ... ... шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырылған жарнама;2) жөнсiз жарнама - мазмұнына, уақытына, таратылу, орналастырылу орнына және тәсiлiне Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ... жол берiлген жосықсыз, дәйексiз, әдепсiз, көрiнеу жалған және жасырын жарнама;
3) жарнама берушi - жарнама жасау, тарату және орналастыру үшiн ... ... көзi ... ... жеке ... ... тұлға;
4) жарнама жасаушы - жарнамалық ақпаратты тарату және ... үшiн ... ... келтiрудi жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
5) жарнама ... - ... ... iшiнде радио және (немесе) теледидар хабарларын таратудың тexникалық құралдарын беру және (немесе) пайдалану жолымен және өзге де ... ... ... ... мен ... ... ... жеке немесе заңды тұлға;
6) жарнама тұтынушылар - жарнама арналған жеке және (немесе) заңды тұлғалардың беймәлiм тобы;
7) жүгiртпе жол - ... ... ... ... кино және ... көрсетуде берiлетiн тәсiлi, ол теледидар экрандарында, сондай-ақ дербес мониторларда - тұрақты орналастыру объектiлерiнде жиынтығымен ... бiр ... ... ... ... ... тiркесiнiң тiзбектесiп алмасуымен (қозғалуымен) сипатталады.
8) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін ... ... ... - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және тауармен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен), оның айырым белгілерімен және оны ... ... ... ... ... ... (тұтынушыға) жеткізілетін тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер), дайындаушы, сатушы, жеткізуші туралы мәліметтер.
4-бап. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңдары
1. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы ... ... ... белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.
5-бап. Жарнамаға авторлық ... және ... ... ... ... және сабақтас құқықтардың толық немесе iшiнара объeктici бола алады. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар Қазақстан Республикасының заңдарына, сондай-ақ халықаралық шарттарға ... ... ... ... ... жалпы және арнайы талаптар
6-бап. Жарнамаға қойылатын жалпы талаптар
1. Жарнама таратылу, ... ... ... ... ... ... тiкелей ұсынылу сәтiнде арнаулы бiлiмсiз немесе арнаулы құралдарды қолданбай ... әрi ... ... ... Мерзімді баспасөз басылымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы жарнама мемлекеттік және орыс ... ... ... бе ... ... бойынша басқа да тілдерде таратылады.
Жарнама мазмұнының бiр тiлден екiншi тiлге аудармасы оның негiзгi мағынасын бұрмаламауға тиiс.
Бұл ... ... мен ... ... мемлекеттiк тiлде берiлетiн жарнама күн сайынғы эфирге шығатын барлық уақыт бойы бiркелкi таратылуға ... ... ... басылымдарындағы жарнама бұқаралық ақпарат құралын есепке алу туралы куәлікте ... ... ... ... № 264-III ҚР Заңымен алып тасталды
4. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалуына және сатылуына тыйым салынған тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн ... ... жол ... ... ... ... асыратын қызмет лицензиялануға тиiс болса, онда тиiстi тауарды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) жарнамалау кезiнде, сондай-ақ жарнама берушiнiң өзiн ... ... ... жарнаманы қоспағанда, лицензияның нөмiрiн және лицензия берген органның ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес тiркелмеген дiни ұйымдар мен дiни оқу орындарын ... ... ... ... ... ... конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне ... ... ... ... ... діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыруды, қатыгездiк пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды, порнографияны насихаттауға немесе үгiттеуге пайдаланылмауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және ... ... өзге де ... тарату үшiн пайдаланылмауға тиiс.
7. Жарнама қоғамда дүрбелең туғызбауға, жеке тұлғаларды агрессияға бастамауға, сондай-ақ құқыққа қарсы өзге де ... ... ... тиiс.
8. Жарнамаға қойылатын шектеулер осы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiмен белгiленедi.
7-бап. Жөнсiз жарнама түрлерi
1. Мынадай:
1) жарнамаланатын ... ... ... ... ... жеке ... заңды тұлғалардың тауарларымен (жұмыстарымен, көрсетiлетiн қызметтерiмен) салыстыратын, сондай-ақ олардың абыройына, қадiр-қасиетiне және iскерлiк беделiне кiр келтiретiн ... ... ... ... ... ... ... фирмалық атауды, тауар белгiсiн, фирмалық ораманы, тауардың сыртқы безендiрiлуiн, формулаларын, бейнелерi мен басқа да коммерциялық белгiлемелерiн ... алу ... не ... ... ... ... арқылы жарнамаланатын өнiмдерге қатысты тұтынушыларды жаңылдыратын;
3) кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру кезiнде пайдаланылуы тауардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) сипатына, дайындалу тәсiлiне, ... ... ... немесе санына қатысты жаңылыстыруы мүмкiн нұсқамалары немесе ... ... ... ... (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) пайдаланбайтын жеке немесе заңды тұлғалардың беделiн түсiретiн, қорлайтын және ... ... ... ... ... ... ... салынған тауарлар жарнамасы, егер мұндай жарнама тауар белгісі немесе қызмет көрсету белгісі жарнамалауға тыйым салынған тауардың ... ... ... ... ... белгісімен айырғысыз дәрежеде бірдей немесе ұқсас басқа тауарды жарнамалау түрінде, сондай-ақ осындай тауарды дайындаушыны ... ... ... ... ... асырылса, жарнама жосықсыз жарнама болып табылады.
2. Мыналарға:
1) өнiмдердiң табиғаты, құрамы, дайындау тәсiлi мен күнi, мақсаты, тұтыну ... ... ... сәйкестiк сертификатының, сертификат белгiлерiнiң және мемлекеттiк стандарттарға сәйкестiк белгiлерiнiң болуы, саны, шығарылған жерi сияқты ... ... ... ... оны ... бiр ... ... алу мүмкiндiгiне;
3) жарнама тарату және орналастыру кезiндегi өнiмнiң құны ... мен ақы ... ... ... ... ... ... қайтаруға, жөндеуге және оларға қызмет көрсетуге;
5) кепiлдiк мiндеттемелерге, қызмет мерзiмдерiне, жарамдылық мерзiмдерiне;
6) қолданудың болжамды нәтижелерiне;
7) заңды тұлғаның зияткерлiк ... және ... ... ... ... ... орындалған жұмыстардың немесе көрсетiлетiн қызметтiң нәтижелерiне берiлетiн айрықша құқықтарға;
8) мемлекеттiк нышандарды (елтаңба, жалау, гимн), ... ... ... ... ... ... ... тануға, медальдар, жүлделер, дипломдар және өзге де наградалар алуға;
10) өнiмнiң толық топтамасын, егер ол ... бiр ... ... табылса, сатып алу тәсiлдерi туралы ақпарат ұсынуға;
11) зерттеулер мен сынақтар нәтижелерiне, ғылыми терминдерге, техникалық, ғылыми және өзге де ... ... ... ... ... өнеркәсiптiк немесе сауда қызметiнiң, жеке немесе заңды тұлғаның беделiн түсiретiн кәсiпкерлiк қызметте ... ... ... ... ... қызметтер) туралы ұйғарымдарға;
13) негiздiлiгi асыра көрсетiлген түрiнде берiлмеуге тиiс статистикалық ақпаратқа;
14) тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) жасаушының, ... ... ... ... ... мәртебесiне немесе құзыреттiлiк деңгейiне қатысты шындыққа сай келмейтiн ... бар ... ... ... ... ... Мыналар:
1) жеке тұлғалардың нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, кәсiбiне, әлеуметтiк ... ... ... дiни, ... және өзге де ... қатысты қорлайтын сөздердi, теңеулердi, бейнелердi пайдалану арқылы жалпыға бiрдей қабылданған iзгілік пен мораль нормаларын бұзатын мәтiндiк, көрiнiстi, дыбыстық ақпаратты ... ... ... ... игiлiк болып табылатын өнер, мәдениет объектiлеріне, тарих ескерткіштерiне нұқсан келтiретiн;
3) Қазақстан ... ... ... ... валютасына немесе шетел валютасына, дiни нышандарға нұқсан келтiретiн жарнама әдепсiз жарнама болып табылады.
4. Жарнама берушiнiң (жарнама жасаушы, жарнама ... ... ... ... ... ... ... берiлетiн жарнамасы көрiнеу жалған жарнама болып табылады.
5. Радио, теле, бейне, дыбыс және кино өнiмдерiнде, сондай-ақ өзге де ... ... ... ... ... ... дыбыс жазбаларын пайдалану арқылы және өзге де тәсiлдермен тұтынушының қабылдауына, түйсiгiне аңдаусыз әсер ететiн жарнама жасырын жарнама болып ... ... ... ... ... Теле және радиобағдарламалардағы жарнама
1. Жарнама сипатындағы хабарламалар мен материалдарға мамандандырылмаған теле және радиобағдарламалардағы жарнама, жүгiртпе ... ... ... ... берiлетiн хабарлардың жалпы көлемiнiң жиырма процентiнен аспауға тиiс.
Жарнама беру кезiнде оның дыбысы берiп отырған бағдарлама дыбысынан жоғары болмауға тиiс.
2. Жарнаманы ... ... ... ... ... жол тәсiлiмен пайдалану кезiнде оның көлемi кадр ... жетi ... ... ... және ... ... немесе ақпараттық материалды бұзбауға тиiс.
3. Ресми хабарларды, Қазақстан Республикасының Президентiне және өкiлдi органдардың ... ... ... бiлiм беру және дiни ... ... ... ... мен жасөспiрiмдерге арналған жарнамаларды қоспағанда, балалар бағдарламалары көрсетілімдерiн жарнамамен, соның ішінде ... жол ... де ... ... ... ... Ұлттық аза тұту күндерiнде электрондық бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнамаға тыйым салынады.
9-бап. Мерзiмдi баспасөз басылымдарындағы жарнама
Мерзiмдi баспасөз басылымдары ... ... оның ... ... ... ... тарайтын баспасөз құралдары жазылым шарттарында басылымның тақырыптық бағыттамасын көрсетуге ... ... ... және ... ... ... ... Сериялар арасындағы үзiлiстердi қоспағанда, кино және бейне қызмет көрсетудегi ... ... ... бөлiп жiберуге тыйым салынады.
2. Анықтамалық қызмет көрсету кезiнде жарнама сұратылған ақпарат хабарланғаннан ... ғана ... ... анықтамалық компьютерлiк және өзге де қызмет көрсету кезiнде жарнама клиенттiң келiсуiмен ғана таратылады. Мұндай жарнаманың құны ... ... ... ... ... ... (көрнекi) жарнама
1. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру плакаттар, стенділер, жарық беруші табло, билбордтар, транспаранттар, афишалар түрінде және осы баптың ... ... ... өзге де ... ... ... (дәріханаларды қоса алғанда), қоғамдық тамақ тан дыру, тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы ... ... ... ... ... безендіру, сырт қы және есікке ілінетін маңдайшалары мен ... ... ішкі ... егер бұл ... осы ... ... ... тауарлар мен көрсетілетін қызметтер туралы жарнамалық ақпаратты қамтыса, сыртқы (көрнекі) жарнама объектілері болып табылмайды.
Сыртқы (көрнекі) жарнама ... ... ... ... ... құралдарының қозғалыс қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын бұзбауға, жол ... және ... ... ... ... көрінуін немесе қабылдау тиімділігін нашарлатпауға, жол пайдаланушылардың көздерін қарықтырмауға тиіс.
2. Сыртқы (көрнекi) жарнама объектiсiн орналастыруға:
1) ортақ ... ... ... ... ... жөнiндегi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарында сәйкес берiлетiн рұқсат болған жағдайда жол берiледi.
2) елді ... ... ... ... ... орналастырудың Қазақстан Республикасы ның Үкіметі бекіткен ережелеріне сәйкес жергілікті атқарушы орган беретін рұқсат болған ... жол ... ... ... жарнаманы орналастырғаны үшін Қазақстан Республикасының салық заңдарында ... ... және ... ... ... Осы ... 2-тармағында айқындалған уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының салық заңдарында белгiленген тәртiппен берiлген рұқсат құжаттары ... ... ... қызметi органдарына тапсыруға мiндеттi.
5. Тарих пен мәдениет ескерткiштерi, ғибадат ету объектiлерi аумағында, сондай-ақ ерекше қорғалатын ... ... ... ... ... орналастыруға тыйым салынады.
6. Осы баптың 2-тармағында айқындалған уәкілетті органдар өтiнiштi алғаннан кейiн он күннiң iшiнде ... ... ... ... ... рұқсат беруге не оны орналастырудан негiздi түрде бас тарта отырып жазбаша жауап қайтаруға мiндеттi.
7. Сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастыру ... ... ... ... ... меншiк иелерiмен немесе, егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, сыртқы (көрнекi) ... ... ... өзге де заттық құқықтарға ие адамдармен жасалған шарттың негiзiнде жүзеге асырылады.
Сыртқы (көрнекi) жарнаманы жекеше меншiк объектiлерiнде ... ... ... ... ... мемлекеттiк бағалар (тарифтер) белгiлеуге тыйым салынады.
12-бап. Көлiк құралдарындағы жарнама
Көлiк ... ... ... ... жол ... қауiпсiздiгiнiң ережелерi сақтала отырып, көлiк құралдарының меншiк иелерiмен және егер заңда немесе шартта осы мүлiкке өзге де ... ... ие ... ... ... ... ... құралдарына өзге де заттық құқықтарға ие тұлғалармен жасалған шарттардың негiзiнде жүзеге асырылады.
13-бап. Жекелеген өнім түрлерін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) ... ... ... этил ... және ... ... ана ... алмастырушыларды;
3) Қазақстан Республикасында сертификаттаудан өтпеген, міндетті сертификаттауға жататын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді);
4) темекі және ... ... ... ... ... және ... ... дары на сұраныс пен қызығушылықты ынталандыруға бағыт талған әр түрлі іс-шаралар, соның ... ... ... ... ... ... тыйым салынады.>>;
1-1. Географиялық көрсеткіштерді және фирмалық атауларды қоспағанда, алкоголь өнімін, темекі және те мекі ... ... ... жанама ұсынатын, алко голь өнімінің, темекі және темекі бұйымының атауы ре тін де ... ... ... ... ... неме се ... пайдалана отырып, тауарларды (жұмыс тар ды, көрсетілетін қызметтерді) жарнамалауға тыйым салынады.
2. 2007.19.06 № 264-III ҚР Заңымен алып ... ... ... ... ... ... емдеудің және медициналық оңалтудың әдіс те рі мен құралдарын, дәрілік заттарды, медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды, ... ... ... ... ... ... ... Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасымен реттеледі.
4. 2009.16.07 № 186-IV ҚР Заңымен алып тасталды
5. Қызметтік ... ... ... мен ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілетін қару-жарақты, әскери техниканы және қосарлы мақсаттағы өнімдерді жарнамалауға ... ... ... сондай-ақ мамандандырылған көрмелерде немесе сату жәрмеңкелерінде жол беріледі. Аталған жарнама әскери және арнаулы қаруды, қару-жарақты, әскери техниканы жасау ... ... ... ... ... ... түрде ашып көрсетпеуге тиіс.
14-бап. Қаржы, сақтандыру, инвестициялық қызметтердi және бағалы қағаздарды жарнамалау ерекшелiктерi
Жеке және заңды тұлғалардың ақшаларын, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... iшiнде банктiк), сақтандыру, инвестициялық және өзге де көрсетiлетiн қызметтерге жарнама жасау, тарату, орналастыру кезiнде:
1) жарнамаланатын қызметтер көрсетуге немесе бағалы қағаздарға ... ... жоқ ... ... ... жай ... ... кiрiс алуға және дивидендтер мөлшерiне кепiлдiк беруге;
3) ... ... ... тiркелмеген, сондай-ақ бағалы қағаздар эмиссиясы тоқтатыла тұрған немесе жасалмады деп ... ... ... ... ... ... (кiрiстiлiгi) туралы, соның iшiнде бағалы қағаздардың бағамдық құнының өсуiн жариялау арқылы кез келген ... ... ... беруге;
5) жарнамада айтылған, шарттардың елеулi талаптарының кез келгенiн жасырып қалуға;
6) басқажеке тұлғаларды белгiлi бiр ... ... ... сол ... ... ... ... тарту есебiнен азаматтарды өз табысын немесе пайдасын алуға шақыратын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiн жарнамалауға;
7) облыстардың (республикалық маңызы бар қала ның, ... ... ... органдары жобалау компаниясының үлескерлер ақшасын тарту есебінен тұрғын ... ... ... ... қызметке лицензиясының қолданылуын тоқтата тұрған кезеңде тұрғын жайларды жарнамалауға тыйым салынады.
14-1-бап. Тауар белгілерін және осы белгілермен белгіленген ... ... ... ... ... тіркелген тауар белгілері түпнұсқа тілінде келтіріледі.
2. Бір ... ... ... ... темекі және темекі бұйымдарының атауларын қамтитын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің бірнеше ... ... ... жағдайда, аталған тауар белгілерін пайдалана отырып жарнаманы тарату, орналастыру кезінде жарнамаланатын тауарлар және (немесе) көрсетілетін қызметтер міндетті түрде анық айқындалуға ... ... ... тауар белгілерін жарнамалау кезінде тауарлар және (немесе) көрсетілетін қызметтер атауларының ... ... ... ... сыртқы (көрнекі) жарнамада, көлік құралдарындағы жарнамада осы ... ... ... ... ... ... және кинохроникалық бағдарла ма лардағы тауар белгісін бейнелейтін әрбір кадр көлемінің кемінде отыз ... ... ... радио-, бейне- және кинохроникалық бағдар ламалардағы жарнаманы дыбыстық сүйемелдеу кезінде жарнамаланатын тауарлар және (немесе) ... ... анық ... ... Осы ... 2-тармағында көзделген талаптарды бұза отырып, жарнама тарату, орналастыру алкоголь өнімін, темекі және темекі бұйымдарын жарнамалау деп танылады.
15-бап. ... ... ... ... ... ... толмағандарды қорғау
Жарнама жасау, тарату, орналастыру кезiнде кәмелетке толмағандарды олардың сенiмiн және тәжiрибесiнiң жоқтығын терiс ... ... ... ... ... ... ... толмағандардың оларға деген сенiмiн жоғалтуға;
2) ата-ананы немесе басқа да ... ... ... сатып алуға иландыра шақыратын тiкелей ұсыныс жасауға;
3) белгiлi бiр өнiмге ие болу басқалармен салыстырғанда қандай да болсын ... ... ... қолда ондай өнiмнiң болмауы керiсiнше жағдайға алып келетiнiн кәмелетке толмағандарға тiкелей көрсетуге;
4) кәмелетке толмағандарды қауiптi орындар мен ... ... ... алу ... ... оны мәтiндiк, көрнекi немесе дыбыстық ақпараттарды жарнамада орналастыруға;
5) кәмелетке толмағандарға арналған тауарларға ... ... ... ... қатысы жоқ жарнамада кәмелетке толмағандардың бейнелерiн көрнекi немесе дыбыстық ... ... ... ... ... немесе сипатталған жағдайларды қоспағанда, кәмелетке толмағандардың өнiмдi пайдалану дағдыларының ... ... ... ... жол берiлмейдi. Жарнама өнiм арналған жас мөлшерi тобындағы ... ... үшiн ... қол ... ... ақпарат беруге тиiс;
7) кәмелетке толмағандардың бойында кәмелетке толмағандарға арналған өнiмнiң құны (бағасы) туралы шындыққа жанаспайтын (бұрмаланған) түсiнiк қалыптастыруға, сондай-ақ жарнамаланатын ... кез ... ... бюджетi қол жеткiзе алады деген тiкелей немесе жанама ... жол ... ... бар материалдарды сақтау мерзiмдерi
Жарнамасы бар материалдарды немесе олардың көшiрмелерiн, оларға кейiннен енгiзiлетiн өзгерiстердiң бәрiн қоса алғанда, жарнама берушi, ... ... бiр жыл ... ... ... - жарнама соңғы таратылған, орналастырылған күннен бастап кемiнде бiр ай бойы ... ... ... ... ... ... ... саласындағы мемлекеттiк реттеу
1. Жарнама саласындағы мемлекеттiк реттеу деп ... ... ... ... ... ... ... жарнама жасауды, таратуды және орналастыруды бақылау түсiнiледi.
Жарнама саласындағы мемлекеттiк ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген құзыретi шегiнде жүзеге ... ... ... ... реттеудiң негiзгi мақсаттары:
1) ұлттық мүдделердi қорғау;
2) жөнсiз жарнаманы, ... ... ... мен ... ... ... мораль және адамгершiлiк нормаларына қол сұғатын жарнаманы болғызбау және ... жол ... ... бәсекеден қорғау болып табылады.
17-1-бап. Мемлекеттік органдардың құзыреті
Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде:
1) жарнама туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады;
2) Қазақстан ... ... ... ... ... жөнінде ұсыныстар енгізеді;
3) Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзушыларға жауаптылық шараларын қолданады;
4) жеке және ... ... ... ... ... ... ... өтініштерін қарайды;
5) Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
17-2-бап. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті
Облыстың (республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға рұқсат береді;
2) Қазақстан Республикасының жарнама саласын да ғы ... ... ... шараларын қолданады;
3) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың жарнама қызметі мәселелері бойынша өтініштерін қарайды;
4) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... асырады.
18-бап. Жарнамалық ақпарат беру
Осы Заңның талаптары орындалмаған жағдайда уәкiлетті органдардың талап етуi бойынша жарнама берушi, ... ... және ... ... ... ... ... белгiленген тәртiппен жарнамалық ақпараттың құжаттық растамасын беруге мiндеттi.
Егер жарнама берушi, ескертуге қарамастан, өзiнiң жарнамаға қоятын ... ... не ... жарнамалық ақпаратының дәйектi екендiгiне құжаттық растама тапсырмаса не ... ... ... ... өзге де ... жоймаса, жарнама жасаушы және (немесе) жарнама таратушы, егер шартта өзгеше ... ... ... ... ... және ... ... өтелуiн талап етуге құқылы.
19-бап. Терiске шығару
1. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңдарын бұзу фактiсi анықталған жағдайда, ... жол ... ... ... ... таратуды, орналастыруды дереу тоқтатуға және Қазақстан Pecпубликасының заңдарында белгiленген тәртiппен терiске шығаруды жүзеге асыруға мiндеттi. Бұл ... ... ... ... шығыстардың бәрiн бұзушылыққа жол берген тұлға көтередi.
2. Терiске шығару нақ сол тарату, орналастыру құралдарымен және тәсiлдерiмен терiске ... ... ... ... ... ... орны мен тәртiбiнiң нақ сондай сипаттамалары мен өлшемдерi пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.
3. Егер терiске шығару белгіленген мерзiмде жүзеге асырылмаса, онда ... ... ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуына жол берген және ... ... ... ... ... асырмаған тұлғаға келтiрiлген шығындарды өтеу туралы керi талап қою (регресс) құқығы бар жарнама ... ... ... ... ... ... ... туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық
1. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңдарының жарнаманың мазмұнына ... ... үшiн, егер ол ... ... не жарнама таратушының кiнәсiнен болғаны дәлелденбесе, жарнама берушi жауапты болады.
2. Жарнама жасаушы Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңдарының ... ... ... ... ... бұзылғаны үшiн жауапты болады.
3. Жарнама таратушы Қазақстан Республикасының жарнама туралы ... ... ... ... ... ... және ... қатысты бұзылғаны үшiн жауапты болады.
4. Осы баптың 1, 2, 3-тармақтарында аталған тұлғалардың жауаптылығы ... ... ... көзделген тәртiппен туындайды.
21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi
Осы Заң, 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 13-бабы 1-тармағының 1) ... ... ... ... ... бастап қолданысқа енгiзiледi.
Қорытынды
Заманауи жарнама нақты бір ғылыми базаға ие. Ол психология және әдеуметтану ғылымдарының ғылыми құралдарымен ... ... ... ... бәскелестік күрес нәтижесінде қызметі экспортқа бағытталған фирмалардың маркетингтік ... ... ... ... ... және ... потенциал маркетинг дамуына, яғни соның ішінде жарнама қызметіне бағытталған.
Маркетинг стартегиясын жою алауда ең алғашқы қадам - ... ... ... ... - ... ... түрі үшін ... маркетинг кешенін анықтау. Маркетинг кешенін компанияның тәсілін қолдануымен анықталады:: өнім, баға, ... мен ... ... ... - бұл ... ... бір құралы.
Жарнаманың күші мен ролі әлемдік бизнес тәжірибесінен белгілі. Алдымен жарнама сығылған, көркем суреттелген түрде, эмоционалды безендірілген және ... жол ... ... ... ... ... ... мен қызметтер туралы дәйектер мен мәліметтерді келтірердей ақпараттарды қамтиды. Егер жарнама тек ақпарат болып келсе, ақпараттық әркез жарнама бола ... ... ... ... бір ... ... ... алуына, бұйымдарды пайдалануына қажетті барлың мәліметтермен қамтамасыз етеді.
Бір жағынан өз ақпараттылық, сендірерлік пен иланушылықты үйлестіре отырып, жарнама адамға ... әсер ... ... ... жарнаманы бизнес әрі өнер деп таниды.
Жарнама нарықтағы ақпаратты тарату каналы болып есептелінеді. ... да оны ... ... ... ... ... оның функцияларын, жүйенің басқа элементтерімен қарым-қатынасын қарастырады.
Жарнама ... ... ... ... ... ... ... сияқты жасалады. Жоспар құрамына жарнамалық мақсат және стратегияны талдау тараулары қарастырылады.
Әрбір бұқаралық ақпарат құралдары тек өзінің ғана қасиетіне қарай ... мен ... бір ... ... үшін сипаттамасы бар. Жарнама беруші мен агенттік сатып алушыларды қызықтыру үшін жарнама ... ... ... ... ... ... пайдалану керек екендігін шешуі керек. Осы мәселелер шешілгеннен соң бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасаушы тұлғаның міндеті тек айналыстағы ... ... ... ... ... тиімді жетуге мүмкіндік беретін қажетті радиостанцияны, телебағдарламаларды және үнпарақтарды және тағы да басқаларын таңдау болып ... ... ... мен ... ... жарнамалық хабарлама құру кезінде кездесетін мынадай көп таралатын қателіктерді, яғни, жарнамаланатын тауар немесе қызметтің тұрақты үлгісінің болмауы, бренд ... ... ... идеяны жарнамалау, жарнамада тауарды асыра мақтау сияқты қателіктерді ... ... ... ... Осы ... ... барлығы жарнамалатын тауарға орны толмас зиян келтіруі, сатып алушылар алдында төмендетуі ... ... ... барлық өнімнің нарықтағы қозғалысына жіберілген күш зая кетеді.
Қазіргі заманғы ... ... ... сипаттамасы болып олардың өнеркәсіптік орындарының және сервистік қызмет көрсету фирмаларының қызмет етуінің өндірістік-өткізуді басқару процестеріне тартылуы ... жаңа ... ие ... табылады. Жаңа жарнаманың мәні - олардың маркетингтік жүйе кешенінің ... және ... ... ... және өнім ... жарнамалық-ақпараттық қызметінің тиімділігі мен олардың әлемдік нарық талаптарына сәйкестігінде болып отыр.
Пайдаланылған ... ... ... ... 2003 ... 19 ... № 508-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (www.medialaw.asia сайтынан)
* Дейан А. Реклама. - СПб.: ... 2003 - 126 ... ... Н.Н. ... ... ... Рекомендации для составителей рекламных текстов. - М.: МГУ, 1997. - 95с.
* Музыкант В.П. Реклама и PR - ... в ... ... ... ... пособие. - М.: армада-пресс, 2002. - 686 с.
* Музыкант В.П. Реклама: международный опыт и российские традиции: - М.: ... и ... 1996. - 220 ... ... И.Я. ... ... для профи. - М.: Юрайт, 1997. - 206 с.
* Ромат Е.В. Реклама: Уч.пособие.-6-е изд. - СПб: ... - 506 с.
* ... Д.Р. ... и ... ... - СПб.: ... 2001. - 651 ... Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. - СПб.: ... 2001. - 735 ... ... О.А. Реклама: новые технологии в России. Учеб. пособие для профессионалов в ... ... - СПб.: ... 2000. - 377 ... ... Ф. ... Г. и др. Основы маркетинга. Пер. с англ. - 2-е европ. Изд. - М.; СПб.; К.: ... дом , 1998. - 1056с.
* ... Х. ... ... ... успеха: учебник для вузов. Пер. с немец. - М.: ... - М, 2000. - ХVIII, - 334 с.
* ... Ж.М., ... Е.Н., Базарова С.Қ. Маркетинг негіздері. Оқу құралы. - ... , 2003. - 242 ... ... ... И.А. ... ... Реклама минус: Учеб. Пособие для студ., обучающихся по ... - ... 2002. - 279 ... ... А. ... Пер. с фр./- 5-е ... - М.: , , 1993. - 176 ... Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1990.
* Голубков Е.П. Планирование маркетинга - М: 2001г.
* Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - СПб: ... Ком, ... ... И.Я. ... рекламное дело. М., 1994.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетинг жүйесіндегі жарнама жүйесі3 бет
Маркетинг жүйесіндегі жарнама рөлі7 бет
Маркетинг жүйесіндегі жарнама қызметі5 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«Navigant Travel» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі59 бет
Ақпарат11 бет
Банк маркетингісі14 бет
Дипломалды есеп беру жұмысы - «MIT Travel Group» ЖШС25 бет
Жарнама нарығы27 бет
Жарнаманы ұйымдастыру21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь