Турбо Паскальда графикалық процесстерді қолдануМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3.4

І Стандартты кітапханалық модульдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
II GRAPH МОДУЛІ
2.1 GRAPH кітапханасын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.8
2.2 Турбо Паскальда графиканы құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8.9
2.3 Функциялар мен процедуралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9.14

III ГРАФИКАЛЫҚ РЕЖИМНІҢ ИНИЦАЦИЯЛАНУЫ
3.1 Графикалық режим ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.17
3.2 Координат құрылғы жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
3.3 Өтіп жатқан нұсқауларды басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17.18
3.4 Нүктелерді шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
3.5 Түстін фонымен қауырсынның орнатылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
3.6 Сызықтың шығуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.19
3.7 Сызық стилінің орнатылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.8 Тікұшбұрыштардың құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.21
3.9 Шеңбер мен доғаның құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.10 Жабылған облыстарды толтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21.22
3.11 Мәтінді графикалық режимде шығару. Мәтінді шығару ... ... ... ..22
3.12 Сандық белгілерді шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22.23
3.13 Кестелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23.26
3.14 Графикалық режимде программалау мысалдары ... ... ... ... ... ... .26.34

IV ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35

V ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ..36
КІРІСПЕ
Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен процедуралар қарастырылады.
Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болады. Компьютерде орнатылған видеоадаптердің
көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген программаларда текстік мәліметтерді Read, Readln, Write, Writeln процедураларының көмегімен енгізу-шығару программаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған. Олар арнаулы CRT (Cathode Ray Tube display – электронды-сәулелі дисплей) библиотекалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде жұмыс істеуге пайдалану үшін программаның басында CRT модулін USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана программалауда CRT модулінің барлық процедуралары мен функцияларын пайдалануға болады.
Текстік режим кодтық кестенің барлық символдарын экранға шығару үшін қолданылады. Текстік режимнің ең кішкене өлшем бірлігі символ болып табылады. Символдар бірнеше пиксельдерден (нүкте) құралады. Экранда символдар мен терезелердің әртүрлі шығу режимдерін компьютерде орнатылған адаптерлердің типтері анықтайды. Қазіргі шығып жатқан видеоадаптерлердің барлығы да текстік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Графикалық процедураларды нақты адаптерге орнату, жұмыс жасау қажетті графикалық драйверді қосу арқылы іске асады. Драйвер – Д.К-ң техникалық амал тәсілдерін басқаруда жүзеге асыратын арнайы бағдарлама. Графикалық драйвер графикалық режимдегі дисплейлік адаптерді басқарады. Графикалық драйверді Borland фирмасы жасап шығарған. Ол адаптердің барлық типіне жарамды. Олар BGI қосымша каталогінде кеңейтілген файл түрінде дискке орналасады.
Графикалық режимде минималды объект, бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып «Пиксель» мен «Элемент» табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы анықталады.Монитордың шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. В.В. Фаронов «Основы Турбо-Паскаля» - М., Учебно-инженерный центр «МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК», 1992 г.
2. В.Ф. Шаньгин, Л.М. Поддубная «Программирование на языке Паскаль», М., Высшая школа, 1991 г.
3. В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов «Введение в язык Паскаль», М.. 1988 г.
4. В.С. Зубов «Программирование на языке Паскаль», М., 1997 г.
5. С.А. Абрамов «Задачи по программированию», М., Наука, 1988 г., 225с.
6. О.Н. Перминов «Программирование на языке Паскаль», М.. Машиностроение, 1986 г.
7. Р. Форсайт «Паскаль для всех», М., Машиностроение, 1986 г.
8. Г. Светозарова «Практикум по программированию на языке Бейсик», 1988 г.
9. Клинт Хикс «Руководство пользователя», Ин.лит., 2000 г.
10. В.В. Подбельский «Язык СИ++», С-П, Питер, 2001 г.
11. М. Уэйт, С. Прата, Д. Мартин «Язык СИ», Изд.ин.лит., 2000г.
12. Н. Джехани «Программирование на языке СИ++» М., Мир, 2000 г.
13. В.К. Потоцский «Работаем на языке СИ», М., Наука, 2001 г.
14. Б. Страуступ «Языки программирования», М. Изд.ин.лит., 2000 г.
15. Л.М. Романовская, Т.В. Русс, С.Г. Свитковский «Программирование в среде СИ», С-П., Питер Пресс, 2001 г.
16. Никита Культин «Самоучитель. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi», 2-е изд, перераб. и доп., СПб, БХВ-Петербург, 2002 г.–416 с.:ил.
17. В.В. Фаронов «Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. Издание 7, перераб.» - М., Нолидж, издатель Молгачева С.В., 2001–416с.:ил.
18. А.И. Марченко, Л.А. Марченко «Программирование в среде Турбо Паскаль», пятое издание, базовый курс, Киев, «ВЕК+», 1999 – 464с.:ил.
19. Электронный учебник «СИ и Паскаль», Ким С.Т., Мырзаев Р.С., 2003

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 31 бет
Таңдаулыға:   
"Асу" гуманитарлы - техникалық колледжі

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Мамандық: 1304000 "Есептеу техникасы және бағдарламамен
қамтамасыз ету"
Пәні: Алгоритм негіздері
Тақырыбы: Турбо Паскальда графикалық процесстерді қолдану

Орындаған: Асет Толхын
Қабылдаған: Каримсакова М.Т
Тобы: ТП - 03-03

Астана 2011

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3-4

І Стандартты кітапханалық модульдер ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..5
II GRAPH МОДУЛІ
2.1 GRAPH кітапханасын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5-8
2.2 Турбо Паскальда графиканы құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8-9
2.3 Функциялар мен процедуралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9-1 4
III ГРАФИКАЛЫҚ РЕЖИМНІҢ ИНИЦАЦИЯЛАНУЫ
3.1 Графикалық режим ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14-17
3.2 Координат құрылғы жүйесі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... .17
3.3 Өтіп жатқан нұсқауларды басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17-18
3.4 Нүктелерді шығару ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
3.5 Түстін фонымен қауырсынның орнатылуы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...18
3.6 Сызықтың шығуы ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18-19
3.7 Сызық стилінің орнатылуы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.8 Тікұшбұрыштардың құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20- 21
3.9 Шеңбер мен доғаның құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.10 Жабылған облыстарды толтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21-22
3.11 Мәтінді графикалық режимде шығару. Мәтінді шығару ... ... ... ..22
3.12 Сандық белгілерді шығару ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ..2 2-23
3.13 Кестелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23-2 6
3.14 Графикалық режимде программалау мысалдары ... ... ... ... ... ... .2 6-34
IV ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
V ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . .36

КІРІСПЕ
Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен процедуралар қарастырылады.
Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болады. Компьютерде орнатылған видеоадаптердің
көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген программаларда текстік мәліметтерді Read, Readln, Write, Writeln процедураларының көмегімен енгізу-шығару программаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған. Олар арнаулы CRT (Cathode Ray Tube display - электронды-сәулелі дисплей) библиотекалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде жұмыс істеуге пайдалану үшін программаның басында CRT модулін USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана программалауда CRT модулінің барлық процедуралары мен функцияларын пайдалануға болады.
Текстік режим кодтық кестенің барлық символдарын экранға шығару үшін қолданылады. Текстік режимнің ең кішкене өлшем бірлігі символ болып табылады. Символдар бірнеше пиксельдерден (нүкте) құралады. Экранда символдар мен терезелердің әртүрлі шығу режимдерін компьютерде орнатылған адаптерлердің типтері анықтайды. Қазіргі шығып жатқан видеоадаптерлердің барлығы да текстік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Графикалық процедураларды нақты адаптерге орнату, жұмыс жасау қажетті графикалық драйверді қосу арқылы іске асады. Драйвер - Д.К-ң техникалық амал тәсілдерін басқаруда жүзеге асыратын арнайы бағдарлама. Графикалық драйвер графикалық режимдегі дисплейлік адаптерді басқарады. Графикалық драйверді Borland фирмасы жасап шығарған. Ол адаптердің барлық типіне жарамды. Олар BGI қосымша каталогінде кеңейтілген файл түрінде дискке орналасады.
Графикалық режимде минималды объект, бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып Пиксель мен Элемент табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы анықталады.Монитордың шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің саны.Машықта өнімдік емес,кейбір шешімдердің белгілі мағыналары қолданылады.

Стандартты кітапханалық модульдер
Турбо Паскаль тілінің 6.0 жөне одан жоғарғы нұскдларына 9 стандартты кітапханалық модуль кіреді, олар: System, Crt, Dos, Graph, Graph3, Overlay, Printer, ТурбоЗ жене Турбо Vision арнаулы кітапханасы. System модулі келісім бойынша бірден іске қосылады, ал қалғандары программа құрушының өзі стандартты Uses түйінді сөзі арқылы енгізеді. Мысалы: Uses Crt, Dos, Printer.
Осы модульдердің әрқайсысының атқаратын қызметтеріне тоқталайық.
System -- Турбо Паскаль тілінің негізгі модулі, осының құрамындагы стандартты қосалкы программалар баска барлық модульдердің жұмысын қамтамасыз етеді.
Crt -- дисплей мен пернетақтаны басқарады.
Dos -- Dos жүйесінің әр түрлі функцияларын орындау ісін жүзеге асырады.
Graph -- қазір қолданыстан шыққан немесе сирек кездесетін CGA, EGA, VGA, HRC, IBM 3270, MCGA және ATT6300 графикалық адаптерлерімен (дисплейлерімен) тиімді жұмыс атқарумүмкіндіктері іске қосылады да, түрлі түсті графика элементтерін экранға шығаруды атқарады.
Graph3 -- Турбо Паскаль 3.0 нұскасының стандартты графикалық косалқы программаларын пайдалануды қамтамасыз етеді.
Overlay -- оверлейлік (көлемді программаны шағын бөліктерге бөліп, қажет болғанда оны қайтадан біртұтас күйде жұмыс атқаратын қалыпқа келтіру) программаларды ұйымдастыру мүмкіндіктерін жасайды.
Printer -- принтерде мәлімет басып шығаруды жылдамдатады,
ТурбоЗ -- программаның Турбо Паскаль 3.0 нұсқасымен сәйкестігін барынша үйлестіру ісін атқарады.
Турбо Vision -- тұтынушы интерфейсін (жұмыс ортасын) жасайтын объектіге бағытталған қосалқы программалар кітапханасы іске косылады.
Ішкі функциялар мен процедуралар. Турбо Паскаль программаларында System стандартты кітапханалық модулі бірден автоматты түрде іске қосылады да, ол Uses бөлігінде көрсетілмейді. Сондықтан оның құрамындағы ішкі стандартты процедуралар мен функцияларды кез келген жерде пайдалануға болады. Ішкі арифметикалык процедуралар мен функциялар төмендегі кестеде көрсетілген.

2.1 GRAPHмодулі. GRAPH кітапханасын қолдану
4.0 нұсқасынан бастап Турбо Паскал құрамына қуатты GRAPH графикалық қосымша бағдарламалық кітапхана енгізілді.
Кітапханада программистің (бағдарлама құрушы) графикалық экранда басқаруына арналған 50-ге жуық процедуралар мен функциялар қызметі енгізілген. Кітапхана құрамындағы процедуралар мен функциялар қызметтік принципіне сәйкес топтастырылған.
Графикалық режимге өту және мәтіндік режимге қайтып оралу.
ДК қосылғаннан кейінгі қалыпты күйі, Турбо Паскал бағдарламасының қосылар сәті мәтіндік режимдегі жұмыс экранына сәйкес келеді.Сондықтан компьютердің графикалық тәсілдерін қолданатын әрбір бағдарлама дисплейлік адаптердің графикалық режимін де басқару керек. Жұмыс аяқталған соң (Д.К. барлық бағдарламалары) мәтіндік режимге қайта оралады.
Дисплейлік адаптердің графикалық режимінің жұмысы туралы қысқаша сипаттама.
Графикалық процедураларды нақты адаптерге орнату, жұмыс жасау қажетті графикалық драйверді қосу арқылы іске асады. Драйвер - Д.К-ң техникалық амал тәсілдерін басқаруда жүзеге асыратын арнайы бағдарлама. Графикалық драйвер графикалық режимдегі дисплейлік адаптерді басқарады. Графикалық драйверді Borland фирмасы жасап шығарған. Ол адаптердің барлық типіне жарамды. Олар BGI қосымша каталогінде кеңейтілген файл түрінде дискке орналасады.
Қазіргі кезде шығарылатын ДК (IBM) ЭЕМ фирмасы шығарған адаптерлермен жабдықталады. Монохромды MOD адаптерден басқа адаптерлердің барлығы графикалық режимде жұмыс жасай алады. Бұл режимде дисплейдің экраны жақын орналасқан пиксел нүктелерінің жиынтығы ретінде қаралады. Олардың жарқыраун бағдарлама арқылы басқаруға болады. Адаптердің графикалық мүмкіндігі экрандағы пикселдің мөлшерімен түстердің (рең) санымен анықталады. Көптеген адаптерлер бірнеше графикалық парақтармен жұмыс жасайды. Графикалық парақ (парақ, бет) - деп жедел жад аймағын айтады. Экранның сызбасын жасауға қолданады, яғни әрбір пикселдің реңгі (жарығын) туралы мәлімет сақтайды.
Graph модулін пайдаланып программалау
Graph модулінің жалпы сипаттамасы
Graph модулі IBM - типтес дербес компьютерлердің графикалық адаптерлерімен жұмыс істеуіне есептелінген, графикалық процедуралар мен функциялардың, тұрақтылардың, айнымалылар мен типтердің қуатты кітапханасы болып табылады. TurboPascal -7.0 ортасын қолданатын Паскаль тілінде программалауда Graph модулінің 132 тұрақтысы, 7 қосымша типі, 2 айнымалысы, 57 процедурасы және 22 функциясы пайдаланылады.
Түс тұрақтылары:

Black = 0; {Қара}
Blue = 1; {Көк}
Green = 2; {Жасыл}
Cyan = 3; { Көкшіл }
Red = 4; {Қызыл }
Magenta = 5; { Күлгін }
Brown = 6; {Қоңыр }
LightGray = 7; {Ашық сұр}
DarkGray = 8; {Қара сұр}
LightBlue = 9; {Ашық көк}
LightGreen = 10; {Ашық жасыл}
LightCyan = 11; {Ашық көкшіл}
LightRed = 12; { Қызғылт }
LightMagenta = 13; {ашық қызыл}
Yellow = 14; {Сары}
White = 15; {Ақ}

Штрихтеу шаблонының тұрақтылары:

EmptyFill = 0;
SolidFill = 1;
LineFill = 2;
LtSlashFill = 3;
SlashFill = 4;
BkSlashFill = 5;
LtBkSlashFill = 6;
HatchFill = 7;
XHatchFill = 8;
InterleaveFill = 9;
WideDotFill = 10;
CloseDotFill = 11;
UserFill = 12.
{Фонды түспен толтыру}
{Тегіс штрихтеу}
{Көледенең штрихтеу}
{ штрихтеу}
{ қалың сызықтармен штрихтеу}
{\\\ қалың сызықтармен штрихтеу}
{\\\ штрихтеу}
{Түзу тормен толтыру}
{Қысқа тормен толтыру}
{Жиі торлармен толтыру}
{Алшақ нүктелермен толтыру}
{Жиі нүктелермен толтыру}
{Қолданушы типті өзі береді}

TurboPascal - да графикалық драйверлер деп аталатын арнайы программалар (BGI - файлдар) видеоадаптерлерінің қалыпты жұмысын басқарады.
Көптеген видеоадаптерлер монитордың көрсету мүмкіндіктерін өзгерте алатын бірнеше графикалық режимде жұмыс жасай алады. Мәтіндік режимде экранда 40(80) х 25 символ бейнелеуге болатын болса, графикалық режимде онда бейнеленетін ең кіші объект - графикалық нүкте - пиксел деп аталады.
Мысалы: көп қолданылатын VGA адаптерінің қалыпты режимінде экранда 640 х 480 пиксел көрінеді және олардың 16 түсін айыруға болады.
Uses Graph операторын программа басына орналастырғанда ғана Graph модулінің қызметін толық пайдалануға мүмкіндік бар.
InitGraph (Gd,Gm, `c:\TP7') процедурасы дербес компьютерге қойылған видеоадаптерді автоматты түрде тауып, сәйкес графикалық драйверді іске қосады және оны графикалық режимге көшіреді.
Драйверлер
Видеоадаптерлер
CGA.DGI
CGA, MCGA
EGAVGA.DGI
EGA, VGA
HERC.BGI
Hercules (монохромды)
ATT.BGI
AT&T 6300 (400 жол)
PC3270.BGI
3270 PC
IBM8514.BGI
IBM-8514

2.2 GRAPH модулі. Турбо Паскальда графиканы құру
Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен процедуралар қарастырылады.
Монитордың тексттік немесе графикалық жұмыс кестесінің арасындағы айырмашылықтары визуалды мәліметтердің қорытындысының көмегімен іске асады.Тексттік режимде экрандық бейненің минималды объектасы санды-алфавиттік және қандай да болмасын символ болып табылады.Санды алфавиттік режимде жұмыс жасайтын монитордың экраны қарапайым жағдайда көлденеңнен 25 белгілерден және тігінен 80 белгілерден тұруы мүмкін, яғни барлығы 2000 визуалды объект бар.Әрине мұндай режимде экранға тек ғана қарапайым тексті ғана емес, сонымен қатар кейбір графикалық бейнелерді шығаруға болады.Бір-ақ та мұндай бейнелердің сапасы ешқандай мінсіз болуы мүмкін.Бір-ақ бұл әдіс компьютердің тарихи заманында жалғыз болды,сондықтан да ол графикпен түгел суретті экранға шығарудың кең таралған түрі болып табылады.Бағдарламалаушылардың кейде компьютерлік псевдографиканың нағыз шедеврлерін жасап шығаратын мүмкіндіктері болады.Бір-ақ күрделі жұмыстары үшін дисплейдің тексттік режимінің бейнелері мүлдем сәйкес келмейді.
Графикалық режимде минималды объект, бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып Пиксель мен Элемент табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы анықталады.Монитордың шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің саны.Машықта өнімдік емес,кейбір шешімдердің белгілі мағыналары қолданылады.

2.3 Graph модулінің функциялар мен процедуралар
Graph Турбо Паскаль модулінде графикалық экранға арналған жұмыстар үшін елуден астам процедуралар мен функциялар бар.Осы модульде кейбір реттелген константтар бар,олар графикалық бағдарламада қолдануы мүмкін. Graph модулінің барлық мүмкіндіктрін пайдалану үшін, алдымен бағдарламаның қолдану (но) операторын орналастыру керек.
Uses Graph.модульдің негізгі бөлімін графикалық элементтердің базалық процедураларын енгізу құрайды,олар нүктелер,тік сызықтардың кесінділері, доғалар және бүтін шеңберлер.
Graph Error функциясы.
String типінің мағынасын қайтарады.Онда көрсетілген код бойынша қателер сәкесінше текстік хабарлама до беріледі.
Бастама.
Fanctional GraphError.Msg(Code:Integer):String ;
Мұнда Code-қатенің коды;
Graph Result-функциясына қайтарылған қатенің коды.
Close Graph фунциясы.
Экран жұмысының текстік режимін қарастырады.Және адаптердің графикалық режимдегі жұмысын аяқтайды.

GRAPH модулінің процедуралары
Arc (x,y : integer; stAngle, endAngle, radius : word)
Х,у ортасындағы бастапқы бұрышымен соңғы бұрышыныан дуга салады.
Bar (x1, y1, x2, y2 : integer);
Көлденен сызықпен сызық сызады,өтіп жатқан түс пен стильді қаитарады.
Bar3D (x1, y1, x2, y2 : integer; depth : word; top : boolean)
3 түрде сызық сызады, және өтіп жатқан түс пен стильді қаитарады.
Circle (x, y : integer; radius : word)
Шенбер сызады, х,у ортасын қолдана отырып.
ClearDevice
Экранды тазалайды,өтіп жатқан сілтемені нүктеге қояды.
ClearViewPort
Терезені тазалайды.
CloseGraph
Графикалық жүйені жабады.
DetectGraph (Var GraphDriver, GraphMode : integer)
Аппаратты тексереді және анықтаиды,графикалық драйвердің қай режимде қолданып тұрғанын.
DrawPoly (numPoints : word; Var polyPoints)
Өтіп жатқан түсте көпбұрыш салады,сызық түрінде.
Ellipse (x, y : integer; stAngle, endAngle : word; xRad, yRad : word)
Элипс дуга салады, бастапқы мен сонғы бұрышта х,у ортасын қолдана отырып.
FillEllipse (x, y :integer; xRadius, yRadius : word)
Толыққанды элипс салады,х,у ортасын қолдана отырып xRadius и yRadius қөлдененінен және тігінен осі боиынша.
FillPoly (numPoints : word; Var polyPoints)
Көп бұрышты толдтырады,және көшіруді қолданады.
FloodFill (x, y : integer; border : word)
Шектелген облысты толтырады,және түсті толтырумен қолдану өтіп жатқан шаблонды қолдана отырып.
GetArcCoords (Var arcCoords : arcCoordsType)
Arc камандасын координатада рұқсат етеді.
GetAspectRatio (Var xAsp, yAsp : word)
Экрандағы рұқсат етуді қайтарады, есептеліп кеткен (xAspyAsp) қатынас коэфицентін.
GetDefaultPalette (Var palette : PaletteType)
PaletteType жазудағы аппараттын палитрасын қайтарады.
GetFillPattren (Var fillpattern : FillPatternType)
Толтыру шаблонын қайтарады,соңғы шақырылған SetFillPattern орнатады.
GetFillSettings (Var fillInfo : FillSettingsType)
Өтіп жатқан түс пен шаблонды қайтарады, SetFillStyle және SetFillPattern қойылған процедураны.
GetImage (x1, y1, x2, y2 : integer; Var bitMap)
Экран бөлігіндегі және буфердегі образды сақтайды.
GetLineSettings (Var lineInfo : LineSettingsType)
Өтіп жатқан стйльді қайтарады,сызық қалындығы мен шаблонды және орнатылған SetLineStyle.
GetModeRange (graphDriver : integer; Var loMode, hiMode : integer)
Графикалық режимдегі минималды және максималды қаитарады,драивер анықтамасына.
GetPalette (Var palette : PaletteType)
Өтіп жатқан палитраның өлшемін қаитарады.
GetTextSettings (Var textInfo : TextSettingsType)
Өтіп жатқан шрифтты қаитарады,бағытты,өлшемін және түзеуін мәтіннін,және орнатылған SetTextStyle және SetTextJustify.
GetViewSettings (Var viewPort : ViewPortType)
Өтіп жатқан параметр терезесіне рұқсат етеді.
GraphDefaults
Өтіп жатқан сілтеуді қаитарады,басындағы графикалық жүиені қайра орнатады.
InitGraph (Var Driver : integer; Var Mode : integer; path : string)
Графикалық режимді иницациялайды,және графикалық режим құрылғысын орнатады.
Line (x1, y1, x2, y2 : integer)
Сызық сызады (x1, y1) координатасынан (x2, y2) нүктесіне деиін.
LineRel (dX, dY : integer)
Сызық сызады өтіп жатқан (х, у) нүктесінен х+dx, y+dy нүктесіне деиін.
LineTo (x, y : integer)
Сызық сызады өтіп жатқан (х, у) белгіленген сілтеуге деиін.
MoveRel (dX, dY : integer)
Өтіп жатқан берілген аралықтағы позицияны түзеиді.
OutText (textString : string)
Өтіп жатқан (х, у) сілтемесін түзеиді.
OutTextXY (x, y : integer; textString : string)
Экранға мәтінді шығарады,бастапқыдан өтіп жатқан сілтемеге деиін.
PieSlice (x, y : integer; stAngle, endAngle, radius : word)
Секторды толтырып салады, (х, у) ортасын пайдалана отырып бастапқыдан соңғы бұрышыны деиін.
PutImage (x,y : integer; Var bitMap; mode : word)
Биталы образды экранға шығарады.
PutPixel (x, y : integer; colorValue : word)
Нүкте салады, (х, у) координатасында.
Rectangle (x1, y1, x2, y2 : integer)
Тікұшбұрыш салады,өтіп жатқан түс пен сызықты қолдана отырып.
RestoreCRTMode
Беине режимді орнатады,графикаға деиін иницацияланған.
Sector (x, y : integer; stAngle, endAngle, xRadius, yRadius : word)
Элипс секторын толтырып салады.
SetActivePage (page : word)
Белсенді бетті орнатады,графика шығаруға.
SetAllPalette (Var palette)
Палитранын түсін өзгертеді.
SetAspectRatio (xAsp, yAsp : word)
Қатынас аспекттын белгісін өзгертеді.
SetBkColor (color : word)
Түстін фонын орнатады.
SetColor (color : word)
Негізгі түсті орнатады,салудағы орындалу.
SetFillPattern (pattern : FillPatternType; color : word)
Толтыру шаблонын тандайды,және қолданушыны анықтайды.
SetFillStyle (pattern : word; color : word)
Толтыру шаблонын орнатады,және түсті.
SetGraphBufSize (bufSize : word)
Буфердің өзгеруіне рұқсат береді,толтырылған функцияға.
SetGraphMode (mode : integer)
Жүиені ауыстырады графикалық режжимдегі,және экранды тазалаиды.
SetLineStyle (LineStyle : word; pattren : word; thickness : word)
Өтіп жатқан сызық қалындығын және сызық түсін орнатады.
SetPalette (colorNum : word; color : shortint)
Палитранын бір түсін өзгертеді, colorNum және color сілтеме арқылы берілген.
SetRGBPalette (color, redValue, greenValue, blueValue : integer)
IBM 8514 и VGA палитрасына рұқсат етеді.
SetTextJustify (horiz, vert : word)
Мәтін түзеуін орнатады, OutText и OutTextXY қолдана отырып.
SetTextStyle (font, direction : word; charSize : word)
Өтіп жатқан шрифтты орнатады, мәтіннін өлшемімен және стилін.
SetUserCharSize (multX, divX, multY, divY : word)
Штриховкалы шрифттағы символдын неі мен биіктігіне рұқсат етеді.
SetViewPort (x1, y1, x2, y2 : integer; clip : boolean)
Графикалық шығарудағы өтіп жатқан терезені орнатады.
SetVisualPage (page : word)
Номерді көрінетіндей қылып графикалық бетке орнатады.
SetWriteMode (writeMode : integer)
Шығару режимін орнатады, DrawPoly,Line, LineRel, LineTo, Rectangle сызық сызудағы.
GRAPH модулінің функциялары
GetBkColor : word
Өтіп жатқан түстін фонын қаитарады.
GetColor : word
Өтіп жатқан түсті қаитарады.
GetDriverName : string
Өтіп жатқан драивердегі бетті атымен қаитарады.
GetGraphMode : integer
Өтіп жатқан графикалық режимді қаитарады.
GetMaxColor : word
Түстін мүмкін номерін максималға қаитарады, SetColor қоюы мүмкін.
GetMaxMode : integer
Өтіп жатқан жүктелген драивердін максималды режимдегі номерін қаитарады.
GetMaxX : integer
Өтіп жатқан графикалық драивердін және режимін Х максималға қаитарады.
GetMaxY:integer
Өтіп жатқан графикалық драивердін және режимін Y максималға қаитарады.
GetModeName (graphMode : integer) : string
Атымен нұсқалған жолдағы графикалық режимдегі қаитарады
GetPaletteSize : integer
Палитра кестесінің өлшемін қаитарады.
GetPixel (x, y : integer) : word
(х, у) нүктесінің түсін қаитарады.
GetX : integer
Өтіп жатқан пазийиянын Х координатасын қаитарады.
GetY : integer
Өтіп жатқан пазийиянын Ү координатасын қаитарады.
GraphErrorMsg (errorCode : integer) : string
Жолдағы хабарламанын қатесін ErrorCode - та қаитарады.
GraphResult : integer
Соңғы графикалық операциядағы қате кодты қаитарады.
ImageSize (x1, y1, x2, y2 : integer) : word
Баит санын қаитарады,толтырылған тікұшбұрыштын облыс экранында.
InstallUserDriver (name : String; autoDetectPtr : pointer) : integer
Драивер құрылғысын BGI - кестесінде қолданушы ретінде орнатады.
InstallUserFont (fontFileName : string) : integer
Жаңа қолданушы шрифтты орнатады, BGI- жүиесіндегі орнату.
RegisterBGIdriver (driver : pointer) : integer
Графикалық жүиеге BGI драиверін тіркеиді.
RegisterBGIfont (font : pointer) : integer
Графикалық жүиеге BGI драиверін тіркеиді.
TextHeight (textString : string) : word
Биік жолдағы пикселді қаитарады.
TextWidth (textString : string) : word
Ені жағындағы пикселді қаитарады.

3.1 Graph модулі. Графикалық режимнің иницациялануы
Turbo Pascal - да стандартты модульдердің бірі, graph модулі кітапханасы қолданылады графикалық режимде. Онда жанағы көптеген процелдуралар мен функцияларболады, стандартты тұрақтылар (канстанталар) және анықтама түрлері.Әрбір бағдарламада, графика graph модуліне қосылуы керек,қолданар алдында.Бұл каманданы орындаитын USES.
USES Graph;
Бұл уақыттан бастап графикалық мүмкіндік қолданушыға үнемді.Графикамен жұмыс істеуден бұрын,графикалық беинеи режимға орнату керек.Беине режимнің тандауы графикалық адаптерге баиланысты болады.Негізгі үлкен компьютерлерде (VGA және super VGA) өзінің стандартты беине адаптері болады. Мұндай адаптермен жұмыс істеу үшін, EGA VGA.BGI, графикалық драивер қолданады.Мұнымен қатар мүмкіндік паида болады 3 түрлі беине реджимде.
Режим.
Рұқсат ету.
VGAL = 0
640 x 200
VGA Med = 1
640 x 350
VGAHi = 2
640 x 480
Рұқсат ету максималды пиксельдер мен олардын, санын жолдарын анықтаиды. Барлық 3 беине режимде бір уақытта 16 әртүрлі түсті көрсетеді.Беине адаптерге қосылу үшін, графикалық режимде беине режимді анықтап орнататын және шақыратын арнаиы процедурасы Initgraph иницацияланған графикасы болады.
Initgraph(graphdriver, graphmode,integer,string, driverpath)
Initgraph процедурасы 3 параметірі болады.Беине адаптер мен беине режимді графикалық түрде graphdriver және graphmode санды ауысым арасында келеді.Үшінші параметр driverpath каталогта жол көрсетеді,құрамындағы фаилдар мен графикалық драиверде. Graph модулінде берілген тапсырмада беине адаптер түрі тұрақтылар қатарында анықталған.
Detect = 0 - автоматты анықтау,
CGA = 1 - адаптер EGA,
EGA = 3 - адаптер EGA,
VGA = 9 - адаптер VGA,
және басқалары
Егер graphdriver параметірі Detect белгісіне қолданса, онда graphmode параметр белгісі ашық нұсқалмаған,сол түрі графикалық адаптер автоматты түрде анықталады,содан кеиін максималды рұқсаттама режимі сәикес келетін драивер орнатылыды.
Графикалық режимнің иницациялануын жазамыз ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Экранға мәтін шығару процедуралары
“Ипподром” ойынын программалау
Турбо Паскаль бағдарламасының жазу ережелері, құрылымы және тілдің әліпбиі
Паскаль програмалау тілі туралы түсінік
Паскаль тіліндегі модульдер
Программалау тілдері туралы ұғым
Turbo Pascal жүйесінде қайталанатын процестерді ұйымдастыру технологиясы
Графикалық координаттар ( Турбо Паскаль )
Тілдің алфавиті
HTML тілінде WEB құжаттарын құру мүкіндіктері
Пәндер