Турбо Паскальда графикалық процесстерді қолдану

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3.4

І Стандартты кітапханалық модульдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
II GRAPH МОДУЛІ
2.1 GRAPH кітапханасын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.8
2.2 Турбо Паскальда графиканы құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8.9
2.3 Функциялар мен процедуралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9.14

III ГРАФИКАЛЫҚ РЕЖИМНІҢ ИНИЦАЦИЯЛАНУЫ
3.1 Графикалық режим ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.17
3.2 Координат құрылғы жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
3.3 Өтіп жатқан нұсқауларды басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17.18
3.4 Нүктелерді шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
3.5 Түстін фонымен қауырсынның орнатылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
3.6 Сызықтың шығуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.19
3.7 Сызық стилінің орнатылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.8 Тікұшбұрыштардың құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.21
3.9 Шеңбер мен доғаның құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.10 Жабылған облыстарды толтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21.22
3.11 Мәтінді графикалық режимде шығару. Мәтінді шығару ... ... ... ..22
3.12 Сандық белгілерді шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22.23
3.13 Кестелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23.26
3.14 Графикалық режимде программалау мысалдары ... ... ... ... ... ... .26.34

IV ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35

V ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ..36
КІРІСПЕ
Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен процедуралар қарастырылады.
Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болады. Компьютерде орнатылған видеоадаптердің
көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген программаларда текстік мәліметтерді Read, Readln, Write, Writeln процедураларының көмегімен енгізу-шығару программаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған. Олар арнаулы CRT (Cathode Ray Tube display – электронды-сәулелі дисплей) библиотекалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде жұмыс істеуге пайдалану үшін программаның басында CRT модулін USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана программалауда CRT модулінің барлық процедуралары мен функцияларын пайдалануға болады.
Текстік режим кодтық кестенің барлық символдарын экранға шығару үшін қолданылады. Текстік режимнің ең кішкене өлшем бірлігі символ болып табылады. Символдар бірнеше пиксельдерден (нүкте) құралады. Экранда символдар мен терезелердің әртүрлі шығу режимдерін компьютерде орнатылған адаптерлердің типтері анықтайды. Қазіргі шығып жатқан видеоадаптерлердің барлығы да текстік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Графикалық процедураларды нақты адаптерге орнату, жұмыс жасау қажетті графикалық драйверді қосу арқылы іске асады. Драйвер – Д.К-ң техникалық амал тәсілдерін басқаруда жүзеге асыратын арнайы бағдарлама. Графикалық драйвер графикалық режимдегі дисплейлік адаптерді басқарады. Графикалық драйверді Borland фирмасы жасап шығарған. Ол адаптердің барлық типіне жарамды. Олар BGI қосымша каталогінде кеңейтілген файл түрінде дискке орналасады.
Графикалық режимде минималды объект, бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып «Пиксель» мен «Элемент» табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы анықталады.Монитордың шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. В.В. Фаронов «Основы Турбо-Паскаля» - М., Учебно-инженерный центр «МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК», 1992 г.
2. В.Ф. Шаньгин, Л.М. Поддубная «Программирование на языке Паскаль», М., Высшая школа, 1991 г.
3. В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов «Введение в язык Паскаль», М.. 1988 г.
4. В.С. Зубов «Программирование на языке Паскаль», М., 1997 г.
5. С.А. Абрамов «Задачи по программированию», М., Наука, 1988 г., 225с.
6. О.Н. Перминов «Программирование на языке Паскаль», М.. Машиностроение, 1986 г.
7. Р. Форсайт «Паскаль для всех», М., Машиностроение, 1986 г.
8. Г. Светозарова «Практикум по программированию на языке Бейсик», 1988 г.
9. Клинт Хикс «Руководство пользователя», Ин.лит., 2000 г.
10. В.В. Подбельский «Язык СИ++», С-П, Питер, 2001 г.
11. М. Уэйт, С. Прата, Д. Мартин «Язык СИ», Изд.ин.лит., 2000г.
12. Н. Джехани «Программирование на языке СИ++» М., Мир, 2000 г.
13. В.К. Потоцский «Работаем на языке СИ», М., Наука, 2001 г.
14. Б. Страуступ «Языки программирования», М. Изд.ин.лит., 2000 г.
15. Л.М. Романовская, Т.В. Русс, С.Г. Свитковский «Программирование в среде СИ», С-П., Питер Пресс, 2001 г.
16. Никита Культин «Самоучитель. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi», 2-е изд, перераб. и доп., СПб, БХВ-Петербург, 2002 г.–416 с.:ил.
17. В.В. Фаронов «Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. Издание 7, перераб.» - М., Нолидж, издатель Молгачева С.В., 2001–416с.:ил.
18. А.И. Марченко, Л.А. Марченко «Программирование в среде Турбо Паскаль», пятое издание, базовый курс, Киев, «ВЕК+», 1999 – 464с.:ил.
19. Электронный учебник «СИ и Паскаль», Ким С.Т., Мырзаев Р.С., 2003
        
        "Асу" гуманитарлы - техникалық колледжі
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Мамандық: 1304000 "Есептеу техникасы және бағдарламамен
қамтамасыз ету"
Пәні: Алгоритм негіздері
Тақырыбы: Турбо ... ... ... ... Асет ... ... М.Т
Тобы: ТП - 03-03
Астана 2011
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ................................................................................................. 3-4
І ... ... ... GRAPH ... GRAPH ... ... ... Паскальда графиканы құру...................................................8-9
2.3 Функциялар мен процедуралар.......................................................9-14
III ГРАФИКАЛЫҚ РЕЖИМНІҢ ...
3.1 ... ...
3.2 ... ... ... Өтіп жатқан нұсқауларды басқару...................................................17-18
3.4 Нүктелерді шығару............................................................................18
3.5 Түстін фонымен қауырсынның орнатылуы.........................................18
3.6 ... ... ... ... ... ... ... Шеңбер мен доғаның құрылуы.........................................................21
3.10 Жабылған облыстарды толтыру.......................................................21-22
3.11 Мәтінді графикалық режимде шығару. Мәтінді ... ... ... ... Кестелер.............................................................................................23-26
3.14 Графикалық режимде программалау мысалдары.........................26-34
IV ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................35
V ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................36
КІРІСПЕ
Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің ... ... әр ... ... мен процедуралар қарастырылады.
Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың ... ... ... ... ... ... видеоадаптердің
көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген программаларда текстік ... Read, Readln, Write, Writeln ... ... енгізу-шығару программаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын ... ... мен ... ... Олар ... CRT (Cathode Ray Tube display - ... ... библиотекалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде ... ... ... үшін ... ... CRT ... USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана программалауда CRT ... ... ... мен ... ... ... ... кодтық кестенің барлық символдарын экранға шығару үшін ... ... ... ең кішкене өлшем бірлігі символ болып табылады. Символдар бірнеше пиксельдерден (нүкте) құралады. Экранда символдар мен терезелердің әртүрлі шығу ... ... ... ... ... ... Қазіргі шығып жатқан видеоадаптерлердің барлығы да текстік режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Графикалық процедураларды нақты адаптерге орнату, жұмыс жасау қажетті графикалық ... қосу ... іске ... ... - Д.К-ң ... амал тәсілдерін басқаруда жүзеге асыратын арнайы бағдарлама. Графикалық драйвер графикалық режимдегі дисплейлік адаптерді басқарады. Графикалық драйверді Borland ... ... ... Ол адаптердің барлық типіне жарамды. Олар BGI қосымша каталогінде ... файл ... ... ... ... ... ... бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып мен табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз мөлшерде болады.Оның геометриялық ... ... ... ... ... шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің саны.Машықта өнімдік емес,кейбір ... ... ... ... ... модульдер
Турбо Паскаль тілінің 6.0 жөне одан жоғарғы ... 9 ... ... ... ... ... System, Crt, Dos, Graph, Graph3, Overlay, Printer, ТурбоЗ жене ... Vision ... ... System ... келісім бойынша бірден іске қосылады, ал қалғандары программа құрушының өзі стандартты Uses түйінді сөзі арқылы енгізеді. Мысалы: Uses Crt, Dos, ... ... ... ... қызметтеріне тоқталайық.
System -- Турбо Паскаль тілінің негізгі модулі, осының құрамындагы стандартты қосалкы программалар баска барлық модульдердің ... ... ... -- дисплей мен пернетақтаны басқарады.
Dos -- Dos ... әр ... ... ... ісін ... ... -- қазір қолданыстан шыққан немесе сирек кездесетін CGA, EGA, VGA, HRC, IBM 3270, MCGA және ATT6300 ... ... ... ... ... ... іске қосылады да, түрлі түсті графика элементтерін экранға шығаруды атқарады.
Graph3 -- ... ... 3.0 ... ... ... косалқы программаларын пайдалануды қамтамасыз етеді.
Overlay -- оверлейлік (көлемді ... ... ... ... ... ... оны қайтадан біртұтас күйде жұмыс атқаратын қалыпқа келтіру) программаларды ... ... ... -- ... ... ... ... жылдамдатады,
ТурбоЗ -- программаның Турбо Паскаль 3.0 нұсқасымен сәйкестігін барынша үйлестіру ісін атқарады.
Турбо Vision -- ... ... ... ... жасайтын объектіге бағытталған қосалқы программалар кітапханасы іске косылады.
Ішкі функциялар мен процедуралар. Турбо ... ... System ... кітапханалық модулі бірден автоматты түрде іске қосылады да, ол Uses бөлігінде көрсетілмейді. Сондықтан оның құрамындағы ішкі стандартты процедуралар мен функцияларды кез ... ... ... ... Ішкі ... процедуралар мен функциялар төмендегі кестеде көрсетілген.
2.1 GRAPHмодулі. GRAPH кітапханасын қолдану
4.0 нұсқасынан бастап Турбо Паскал құрамына ... GRAPH ... ... бағдарламалық кітапхана енгізілді.
Кітапханада программистің (бағдарлама құрушы) графикалық экранда басқаруына арналған 50-ге жуық ... мен ... ... ... ... ... процедуралар мен функциялар қызметтік принципіне сәйкес топтастырылған.
Графикалық режимге өту және мәтіндік режимге қайтып оралу.
ДК қосылғаннан кейінгі қалыпты күйі, Турбо ... ... ... сәті мәтіндік режимдегі жұмыс экранына сәйкес келеді.Сондықтан компьютердің графикалық тәсілдерін қолданатын ... ... ... ... ... режимін де басқару керек. Жұмыс аяқталған соң (Д.К. барлық бағдарламалары) мәтіндік режимге қайта оралады.
Дисплейлік адаптердің ... ... ... ... ... ... ... нақты адаптерге орнату, жұмыс жасау қажетті графикалық драйверді қосу арқылы іске асады. Драйвер - Д.К-ң ... амал ... ... ... ... ... ... Графикалық драйвер графикалық режимдегі дисплейлік адаптерді басқарады. Графикалық драйверді Borland фирмасы жасап шығарған. Ол адаптердің барлық типіне жарамды. Олар BGI ... ... ... файл ... ... ... кезде шығарылатын ДК (IBM) ЭЕМ фирмасы шығарған адаптерлермен ... ... MOD ... басқа адаптерлердің барлығы графикалық режимде жұмыс жасай алады. Бұл режимде дисплейдің экраны жақын орналасқан пиксел нүктелерінің жиынтығы ретінде ... ... ... ... ... ... болады. Адаптердің графикалық мүмкіндігі экрандағы пикселдің мөлшерімен түстердің (рең) санымен анықталады. Көптеген адаптерлер бірнеше графикалық парақтармен жұмыс жасайды. Графикалық ... ... бет) - деп ... жад аймағын айтады. Экранның сызбасын жасауға қолданады, яғни әрбір пикселдің ... ... ... ... ... ... модулін пайдаланып программалау
Graph модулінің жалпы сипаттамасы
Graph модулі IBM - ... ... ... ... ... ... ... есептелінген, графикалық процедуралар мен функциялардың, тұрақтылардың, айнымалылар мен типтердің қуатты кітапханасы болып табылады. ... -7.0 ... ... ... ... ... Graph модулінің 132 тұрақтысы, 7 қосымша типі, 2 айнымалысы, 57 ... және 22 ... ...
Түс тұрақтылары:
Black = 0; {Қара} Blue = 1; {Көк} Green = 2; {Жасыл} Cyan = 3; { ... } Red = 4; ... } Magenta = 5; { ... } Brown = 6; {Қоңыр } LightGray = 7; {Ашық сұр}
DarkGray = 8; ... сұр} ... = 9; ... көк} ... = 10; ... ... LightCyan = 11; {Ашық көкшіл} LightRed = 12; { ... } ... = 13; ... ... Yellow = 14; ... White = 15; ... ... тұрақтылары:
EmptyFill = 0; SolidFill = 1; LineFill = 2; ... = 3; ... = 4; ... = 5; ... = 6; HatchFill = 7; XHatchFill = 8; InterleaveFill = 9; WideDotFill = 10; ... = 11; UserFill = 12. ... ... ... ... штрихтеу} {Көледенең штрихтеу} {/// штрихтеу} {/// ... ... ... {\\\ ... ... ... {\\\ штрихтеу} {Түзу тормен толтыру} {Қысқа тормен толтыру} {Жиі торлармен толтыру} {Алшақ ... ... {Жиі ... ... {Қолданушы типті өзі береді}
TurboPascal - да графикалық драйверлер деп аталатын арнайы программалар (BGI - ... ... ... ... ... ... монитордың көрсету мүмкіндіктерін өзгерте алатын бірнеше графикалық ... ... ... ... ... режимде экранда 40(80) х 25 символ бейнелеуге болатын болса, графикалық режимде онда ... ең кіші ... - ... ... - ... деп аталады.
Мысалы: көп қолданылатын VGA адаптерінің қалыпты режимінде экранда 640 х 480 пиксел көрінеді және олардың 16 түсін айыруға ... Graph ... ... ... ... ғана Graph ... ... толық пайдалануға мүмкіндік бар.
InitGraph (Gd,Gm, `c:\TP7') процедурасы дербес ... ... ... автоматты түрде тауып, сәйкес графикалық драйверді іске қосады және оны графикалық режимге көшіреді.
Драйверлер
Видеоадаптерлер
CGA.DGI
CGA, MCGA
EGAVGA.DGI
EGA, VGA
HERC.BGI
Hercules (монохромды)
ATT.BGI
AT&T 6300 (400 жол)
PC3270.BGI
3270 PC
IBM8514.BGI
IBM-8514
2.2 GRAPH ... ... ... ... ... курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен ... ... ... немесе графикалық жұмыс кестесінің арасындағы айырмашылықтары визуалды мәліметтердің қорытындысының ... іске ... ... ... ... ... ... санды-алфавиттік және қандай да болмасын символ болып табылады.Санды алфавиттік режимде жұмыс жасайтын монитордың экраны қарапайым жағдайда көлденеңнен 25 белгілерден және ... 80 ... ... ... яғни ... 2000 ... объект бар.Әрине мұндай режимде экранға тек ғана қарапайым тексті ғана емес, сонымен қатар кейбір графикалық ... ... ... та ... ... сапасы ешқандай мінсіз болуы мүмкін.Бір-ақ бұл әдіс компьютердің тарихи заманында жалғыз болды,сондықтан да ол графикпен түгел суретті экранға ... кең ... түрі ... табылады.Бағдарламалаушылардың кейде компьютерлік псевдографиканың нағыз шедеврлерін жасап шығаратын мүмкіндіктері болады.Бір-ақ күрделі жұмыстары үшін дисплейдің тексттік режимінің бейнелері мүлдем сәйкес келмейді.
Графикалық ... ... ... бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып мен ... ... ... аз мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы анықталады.Монитордың шешімі әдетте ... ... rx*ry, ... ... ... ry-вертикаль пиксельдердің саны.Машықта өнімдік емес,кейбір шешімдердің белгілі мағыналары қолданылады.
2.3 Graph модулінің функциялар мен процедуралар
Graph Турбо Паскаль ... ... ... арналған жұмыстар үшін елуден астам процедуралар мен ... ... ... ... реттелген константтар бар,олар графикалық бағдарламада қолдануы мүмкін. Graph модулінің барлық мүмкіндіктрін пайдалану үшін, алдымен бағдарламаның ... (но) ... ... ... ... ... ... графикалық элементтердің базалық процедураларын енгізу құрайды,олар нүктелер,тік сызықтардың кесінділері, ... және ... ... Error ... ... ... қайтарады.Онда көрсетілген код бойынша қателер сәкесінше текстік хабарлама до беріледі.
Бастама.
Fanctional GraphError.Msg(Code:Integer):String;
Мұнда Code-қатенің коды;
Graph Result-функциясына қайтарылған қатенің коды.
Close Graph ... ... ... ... ... адаптердің графикалық режимдегі жұмысын аяқтайды.
GRAPH модулінің процедуралары
Arc (x,y : integer; stAngle, ... radius : word) ... ... ... ... ... бұрышыныан дуга салады.
Bar (x1, y1, x2, y2 : integer);
Көлденен сызықпен сызық сызады,өтіп ... түс пен ... ...
Bar3D (x1, y1, x2, y2 : integer; depth : word; top : boolean)
3 ... ... ... және өтіп ... түс пен стильді қаитарады.
Circle (x, y : integer; radius : word)
Шенбер сызады, х,у ... ... ...
Экранды тазалайды,өтіп жатқан сілтемені нүктеге қояды.
ClearViewPort
Терезені тазалайды.
CloseGraph
Графикалық жүйені жабады.
DetectGraph (Var GraphDriver, GraphMode : integer) ... ... және ... драйвердің қай режимде қолданып тұрғанын.
DrawPoly (numPoints : word; Var polyPoints)
Өтіп жатқан түсте көпбұрыш салады,сызық түрінде.
Ellipse (x, y : integer; stAngle, endAngle : word; xRad, yRad : word) ... дуга ... ... мен ... ... х,у ... ... отырып.
FillEllipse (x, y :integer; xRadius, yRadius : word)
Толыққанды элипс салады,х,у ортасын қолдана ... xRadius и yRadius ... және ... осі ... ... ... : word; Var ...
Көп бұрышты толдтырады,және көшіруді қолданады.
FloodFill (x, y : integer; border : word) ... ... ... ... толтырумен қолдану өтіп жатқан шаблонды қолдана отырып.
GetArcCoords (Var ... : ...
Arc ... ... рұқсат етеді.
GetAspectRatio (Var xAsp, yAsp : word)
Экрандағы рұқсат етуді қайтарады, есептеліп кеткен ... ... ... (Var palette : ... ... жазудағы аппараттын палитрасын қайтарады.
GetFillPattren (Var fillpattern : ... ... ... ... ... SetFillPattern орнатады.
GetFillSettings (Var fillInfo : FillSettingsType)
Өтіп жатқан түс пен шаблонды қайтарады, SetFillStyle және SetFillPattern қойылған ... (x1, y1, x2, y2 : integer; Var bitMap) ... ... және ... ... сақтайды.
GetLineSettings (Var lineInfo : LineSettingsType)
Өтіп жатқан стйльді қайтарады,сызық қалындығы мен шаблонды және орнатылған SetLineStyle.
GetModeRange (graphDriver : integer; Var loMode, hiMode : integer) ... ... ... және максималды қаитарады,драивер анықтамасына.
GetPalette (Var palette : PaletteType)
Өтіп жатқан палитраның өлшемін қаитарады.
GetTextSettings (Var textInfo : TextSettingsType)
Өтіп жатқан ... ... және ... мәтіннін,және орнатылған SetTextStyle және SetTextJustify.
GetViewSettings (Var viewPort : ... ... ... ... ... ... ... жатқан сілтеуді қаитарады,басындағы графикалық жүиені қайра орнатады.
InitGraph (Var Driver : integer; Var Mode : integer; path : string) ... ... ... ... режим құрылғысын орнатады.
Line (x1, y1, x2, y2 : integer)
Сызық сызады (x1, y1) ... (x2, y2) ... ...
LineRel (dX, dY : integer)
Сызық сызады өтіп ... (х, у) ... х+dx, y+dy ... ... (x, y : integer) ... ... өтіп жатқан (х, у) белгіленген сілтеуге деиін.
MoveRel (dX, dY : integer) ... ... ... аралықтағы позицияны түзеиді.
OutText (textString : string)
Өтіп жатқан (х, у) сілтемесін ... (x, y : integer; ... : string) ... ... ... өтіп жатқан сілтемеге деиін.
PieSlice (x, y : integer; stAngle, endAngle, radius : word) ... ... ... (х, у) ... ... отырып бастапқыдан соңғы бұрышыны деиін.
PutImage (x,y : integer; Var bitMap; mode : word) ... ... ... ... (x, y : integer; ... : word)
Нүкте салады, (х, у) координатасында.
Rectangle (x1, y1, x2, y2 : integer) ... ... ... түс пен ... қолдана отырып.
RestoreCRTMode
Беине режимді орнатады,графикаға деиін иницацияланған.
Sector (x, y : integer; stAngle, ... xRadius, yRadius : word) ... ... толтырып салады.
SetActivePage (page : word)
Белсенді бетті орнатады,графика шығаруға.
SetAllPalette (Var palette)
Палитранын түсін өзгертеді.
SetAspectRatio (xAsp, yAsp : word) ... ... ... ... (color : word)
Түстін фонын орнатады.
SetColor (color : word) ... ... ... ... ... (pattern : ... color : word) ... шаблонын тандайды,және қолданушыны анықтайды.
SetFillStyle (pattern : word; color : word)
Толтыру шаблонын орнатады,және ... (bufSize : ... ... ... ... ... (mode : integer)
Жүиені ауыстырады графикалық режжимдегі,және экранды тазалаиды.
SetLineStyle (LineStyle : word; pattren : word; ... : ... ... ... ... және ... түсін орнатады.
SetPalette (colorNum : word; color : ... ... бір ... өзгертеді, colorNum және color сілтеме арқылы ... (color, ... ... ... : integer)
IBM 8514 и VGA ... рұқсат етеді.
SetTextJustify (horiz, vert : word)
Мәтін ... ... OutText и ... ... ... ... (font, direction : word; charSize : word)
Өтіп жатқан шрифтты орнатады, ... ... және ... (multX, divX, multY, divY : word) ... ... ... неі мен ... рұқсат етеді.
SetViewPort (x1, y1, x2, y2 : integer; clip : boolean)
Графикалық шығарудағы өтіп ... ... ... ... (page : word)
Номерді көрінетіндей қылып графикалық бетке орнатады.
SetWriteMode (writeMode : integer)
Шығару режимін орнатады, DrawPoly,Line, LineRel, LineTo, ... ... ... ... ... : word ... жатқан түстін фонын қаитарады.
GetColor : word
Өтіп жатқан түсті қаитарады.
GetDriverName : string
Өтіп жатқан драивердегі бетті атымен ... : integer ... ... ... ... қаитарады.
GetMaxColor : word
Түстін мүмкін номерін максималға ... SetColor қоюы ... : integer ... жатқан жүктелген драивердін максималды режимдегі номерін қаитарады.
GetMaxX : integer
Өтіп жатқан графикалық ... және ... Х ... ... ... графикалық драивердін және режимін Y максималға қаитарады.
GetModeName (graphMode : integer) : string
Атымен нұсқалған жолдағы графикалық режимдегі ... : integer ... ... ... ... (x, y : integer) : word
(х, у) нүктесінің түсін қаитарады.
GetX : integer
Өтіп жатқан пазийиянын Х координатасын ... ... : integer ... жатқан пазийиянын Ү координатасын қаитарады.
GraphErrorMsg (errorCode : integer) : string
Жолдағы хабарламанын қатесін ErrorCode - та қаитарады.
GraphResult : integer ... ... ... қате ... ... ... (x1, y1, x2, y2 : integer) : word ... санын қаитарады,толтырылған тікұшбұрыштын облыс экранында.
InstallUserDriver (name : String; autoDetectPtr : pointer) : integer
Драивер құрылғысын BGI - ... ... ... ... ... ... : string) : integer ... қолданушы шрифтты орнатады, BGI- жүиесіндегі орнату.
RegisterBGIdriver (driver : pointer) : integer
Графикалық жүиеге BGI ... ... (font : pointer) : integer ... жүиеге BGI драиверін тіркеиді.
TextHeight (textString : string) : word
Биік жолдағы пикселді қаитарады.
TextWidth (textString : string) : word
Ені ... ... ... Graph ... ... ... иницациялануы
Turbo Pascal - да стандартты модульдердің бірі, graph модулі кітапханасы қолданылады графикалық режимде. Онда жанағы көптеген процелдуралар мен ... ... ... ... және ... ... ... графика graph модуліне қосылуы керек,қолданар алдында.Бұл каманданы орындаитын USES.
USES Graph;
Бұл уақыттан бастап графикалық мүмкіндік қолданушыға үнемді.Графикамен жұмыс істеуден бұрын,графикалық ... ... ... керек.Беине режимнің тандауы графикалық адаптерге баиланысты болады.Негізгі ... ... (VGA және super VGA) ... ... ... ... ... Мұндай адаптермен жұмыс істеу үшін, EGA VGA.BGI, графикалық драивер қолданады.Мұнымен қатар мүмкіндік паида болады 3 түрлі беине ... ... = ... x 200
VGA Med = ... x 350
VGAHi = 2
640 x 480
Рұқсат ету максималды пиксельдер мен олардын, санын жолдарын анықтаиды. Барлық 3 ... ... бір ... 16 ... ... ... адаптерге қосылу үшін, графикалық режимде беине режимді анықтап ... және ... ... ... ... иницацияланған графикасы болады.
Initgraph(graphdriver, graphmode,integer,string, driverpath)
Initgraph процедурасы 3 параметірі болады.Беине адаптер мен беине режимді графикалық ... ... және ... ... ауысым арасында келеді.Үшінші параметр driverpath каталогта жол көрсетеді,құрамындағы фаилдар мен графикалық драиверде. Graph модулінде ... ... ... ... түрі ... қатарында анықталған.
Detect = 0 - автоматты ... = 1 - ... ... = 3 - ... ... = 9 - ... VGA,
және басқалары
Егер graphdriver параметірі Detect белгісіне қолданса, онда graphmode параметр белгісі ашық нұсқалмаған,сол түрі графикалық адаптер автоматты ... ... ... ... ... ... ... келетін драивер орнатылыды.
Графикалық режимнің иницациялануын жазамыз мысал ... ... : ... : = ... графикалық процедураны шақыруға болады.}
Константа
Қара
Blac = 0
Қара көк
Dark Gray = 8
Көк
Blue = 1
Ашық көк
Light Blue = 9
Жасыл
Green = ... ... Green = ... = ... ... Cyan
Қызыл
Red = 4
Ашық қызыл
Light red
Сұр
Magenta = 5
Ашық сұр
Light мagenta
Қоныр
Brown = 6
Ашық қоныр
Light brown
. . .
. . .
. . . ... ... ... ... графикалық режимде арқашан Close Graph шақыратын процедурасы керек.Ол экранды тазалаиды,адаптерді ауыстырады мәтін режиміне, егер мүмкін,көшіру сақтауына ... ... BGI - ... ... Координат құрылғы жүиесі
Компьютерлік графикада экран өзінің тікұшбұрыш массив пикселін ұсынады.Әрбір беине құрылады, жарқылдаған ... ... ... копозиция сияқты.Әр пиксель 2 толық санмен мекенжаида,яғни жанағы тұрған көлденен не тігінен номер ny;
0 gr Ok ... j:=0 to n ... ... ... {екі ... ... i:=0 to n do {сызықтардың төрт түрі}
Begin
SetLineStyle(i,o,j*2+1);
Line (o,(i+j*4+1)*dx,dy, (i+j*4+1)*dy);
OutTextXY (dx+10,(i+j*4+1)*dy,Styk[i]);
End;
J:=0; {сызықтың түрі мен бейнесін ... ... ... ... ... еңгізіңіз}
If p< >0 then
Begin
SetLineStyle (UserBitln,p,Norm Width);
Line(440,j*dy+4,600,j*dy+4);
Inc (j);
End;
Until p=0;
Close Graph;
End;
End.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен қорыта келе біз экранда символдардың шығуы мен түзілуі ... ... ... ... болатынын білдік. Енді компьютерде орнатылған видеоадаптердің көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Turbo Pascal-да текстік режимде ... ... үшін ... ... ... мен ... ... екенін білімез. Соның ішіндегі CRT (Cathode Ray Tube display) - электронды-сәулелі дисплей ... Ал ... ... ... үшін TEXTMODE ... ... Текстік режимнің көмегімен біз символдардың экранға шығатын ... ... ... оны ... және ... ... арқылы жазамыз. Бұл процедаралардың өзінің түс кодтары бар. CRT модулінің ... тағы бір ... ... ол ... бір ... ... шығару үшін қолданылатын SOUND процедурасы, сол орнатылған дыбысты өшіру үшін параметрсіз NOSOUND процедурасы қолданылады.
Текстік режимнің көмегімен DELAY ... ... ... ... текстік объектілерді жылжытуға болады екен. Текстік объект циклдің бастапқы координаттарымен DELAY процедурасының ... ... ... экранда көрініп тұрады да, сонан соң CLRSCR ... ... келе біз CRT ... процедуралары мен функцияларының көмегімен көпетеген есептер, программалар құра алады екенбіз.
Graph модулі IBM - ... ... ... ... адаптерлерімен жұмыс істеуіне есептелінген, графикалық процедуралар мен функциялардың, ... ... мен ... ... ... ... табылады. TurboPascal -7.0 ортасын қолданатын Паскаль тілінде программалауда Graph модулінің 132 тұрақтысы, 7 қосымша типі, 2 айнымалысы, 57 ... және 22 ... ... ... ... ... В.В. ... - М., Учебно-инженерный центр , 1992 г.
* В.Ф. Шаньгин, Л.М. Поддубная , М., Высшая школа, 1991 ... В.Г. ... Н.П. ... , М.. 1988 ... В.С. ... , М., 1997 ... С.А. Абрамов , М., Наука, 1988 г., 225с.
* О.Н. Перминов , М.. Машиностроение, 1986 г.
* Р. Форсайт , М., ... 1986 ... Г. ... , 1988 ... ... Хикс , ... 2000 г.
* В.В. Подбельский , С-П, Питер, 2001 г.
* М. Уэйт, С. ... Д. ... , ... ... Н. ... М., Мир, 2000 ... В.К. Потоцский , М., Наука, 2001 г.
* Б. Страуступ , М. Изд.ин.лит., 2000 ... Л.М. ... Т.В. ... С.Г. ... , С-П., ... ... 2001 г.
* Никита Культин , 2-е изд, перераб. и доп., СПб, ... 2002 г. - 416 ... В.В. ... - М., ... ... Молгачева С.В., 2001 - 416с.:ил.
* А.И. Марченко, Л.А. Марченко , пятое издание, базовый курс, Киев, , 1999 - ... ... ... , Ким С.Т., ... Р.С., 2003

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Паскаль програмалау тілі туралы түсінік29 бет
Турбо паскаль программалау тілінде графикалық объекттерді құру12 бет
Турбо Паскальдағы графикалық обьектілер22 бет
Турбо паскаль графикалық режимі30 бет
Турбо паскаль жүйесіндегі графика. Жұмыс істеп тұрған бағдаршамның бейнесін шығару15 бет
Турбо паскальда графиканы құру10 бет
Турбо паскальдағы графикалық процедура14 бет
Турбо-паскальдағы графикамен жұмыс21 бет
Graph кітапханасын қолдану21 бет
Graph модулін қолдану21 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь