Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері

ЖОСПАР

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
2. Программа листингі

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Пайдаланушының WWW-сервермен интерактивті өзара қатынас туғызуға мүмкіндік беретін, HTML-құжатында ,компоненттерді құруға дағдылану. Программалық қосымшасы бар пайдаланушының интерактивті интерфейсін құратын HTML-парағының FORM тегінің барлық компоненттері қосылған кодын құрастыру. Белгілі мағыналы жүктемесі бар HTML-парағының кодын құру, кіріс ақпаратын анықтайтын түрлердің компоненттерін таңдау.
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсінің компоненттері, тораптық программалық қосымшадағы пайдаланушының өзара қатынасын қамтамасыз етеді. Пайдаланушыға ақпаратты көрсетуден басқа, WEB парағының негізгі функцияларының біріне (WUI объектілері бар кезде ), WEB–торапқа белгілі деректерді жіберіп, оларды серверде өңдеу мүмкіндігі жатады. Бұл мақсаттар үшін парақтың кодына , HTML–парағында арнайы түр – объектіні көрсететін, олардың көмегімен интерактивті интерфейс құруға болатын, арнайы тегтер қосылады.
HTML (Hyper Text Markup Language) – гипермәтіндік өлшеуіш тілі күрделі SGML (Standard Generalized Markup Language) өлшеуіш тілінің мүшесі болып табылады. HTML кез келген тілдер сияқты программа құрудың стандартты құрылымынан тұрады. Бұл жағдайда ол HTML – құжат. HTML – тег директивалары бұрыштама жақшаларына алынады. Бұрыштама жақшаға алынбаған барлық объектілерді интерпретатор экранда бейнеленетін мәтін ретінде қабылдайды. Тег – браузер интерпретаторына тиісті нақты әр директиваға мәнді қалай өңдеуді көрсететін HTML командасы. Бұл мән тег атрибуты деп аталады. Тегтің атрибуты болуы да, болмауы да мүмкін. Мысалы, <HTML> тегінің атрибуты болмайды.
HTML – құжаты қысқа түрде құжат тақырыбынан және құжат денесіне тұрады.
Синтаксис. HTML тегінің жалпы түрде барлық атрибуттарымен жазылу синтаксисі келесі түрде болады:
<тег атрибут аты1= “мән” атр_аты.2 = “мән” атр_аты.N = “мән”> өңделетін мән
Атрибут мәні тік жақшаға алынады. Тегтің барлығы жұппен болады: ашылатын және жабылатын; <тег> өңделетін мән
Форма <FORM> тегімен ашылып және </FORM> тегімен аяқталады. HTML-құжат бірнеше формадан тұруы мүмкін, бірақ формалар бірінің ішінде бірі орналаспау керек. Белгісі бар HTML-мәтін форма ішінде шексіз орналаса береді.
<FORM> тегі үш атрибуттан тұруы мүмкін, олардың біреуі міндетті. Бұл атрибуттар мыналар:
– ACTION
– Міндетті атрибут. Форма өңдеуші қайда орналасқаның анықтайды.
METHOD
Формадан деректер өңдеушіге қалай берілетіні анықталынады (басқаша айтқанда, гипермәтінді беру протоколының әдісі көмегімен). Рұқсат етілетін мәндер: METHOD=POST және METHOD=GET. Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша METHOD=GET ұсынылады.
ENCTYPE
Формадан деректер өңдеушіге беру үшін қандай жағдайда код жасау анықталынады. Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша ENCTYPE=application/x-www-form-urlencoded ұсынылады.
Формадан өңдеушіге қандай да бір дерек беру процесін жіберу үшін қандай да бір басқару органы қажет. Мұндай басқару органын құру өте қарапайым: <INPUT TYPE=submit> Браузер форма ішінде мұндай жолды кездестіріп, экранда Submit жазбасы бар батырманы салады ("сабмит" деп оқылады, ағылшынан "беріп тұру"), оны басқан кезде формадағы деректер өңдеушіге беріледі <FORM> тегіндегі. Батырмадағы жазбаны сізге қалай ұнаса солай жазуға болады.
Формада бірнеше submit типіндегі батырма әртүрлі есіммен және/немесе мәнмен болады. Мұндай жағдайда пайдаланушы submit қандай батырмасын басқанына қарай, өңдеуші әртүрлі әрекет жасауы мүмкін.
<INPUT> элементінің әртүрлі типі бар. <INPUT> әр элементі элемент есімін анықтайтын NAME=[есім] атрибутынан тұруы мүмкін (және өңдеушіге берілетін айнымалы есіміне сәйкес). Есім тек латын әрпімен берілуі керек. <INPUT> элементінің көбісі осы есіммен өңдеушіге берілетін мәнді анықтайтын VALUE="[мән]" атрибутынан тұрады. <INPUT TYPE=text> және <INPUT TYPE=password> элементтері үшін, бірақ бұл атрибут міндетті емес, сонымен қатар тиісті айнымалы мәні пайдаланушымен пернетақтадан енгізіледі. <INPUT> элементінің негізгі типтері:
TYPE=text
Мәтін жолын енгізу үшін терезені анықтайды. Қосымша атрибуттардан тұруы мүмкін SIZE=[сан] (символды енгізу терезесінің ені) және MAXLENGTH=[сан] (символды сан енгізу жолының максимальды рұқсат ұзындығы). Мысалы:
<INPUT TYPE=text SIZE=20 NAME=user VALUE="Иван">
Мәтін енгізу үшін 20 символды терезе енін анықтайды. Үнсіздік бойынша терезеде пайдаланушы редактірлейтін Иван мәтіні болады. Редактірленген (немесе редактірленбеген) мәтін өңдеушіге user айнымалысымен беріледі.
TYPE=password
Пароль енгізу үшін терезе анықтайды. text типіне сәйкес, бірақ мәтін енгізу символдарының орнына экранда жұлдызша көрсетіледі (*). Мысалы:
<INPUT TYPE=password NAME=pw SIZE=20 MAXLENGTH=10>
Пароль енгізу үшін ені 20 символды терезе анықталынады. Парольдың максимальды рұқсат ұзындығы - 10 символ. Енгізілген пароль өңдеушіге pw айнымалысы арқылы беріледі.
TYPE=radio
Радиобатырманы анықтайды. checked қосымша атрибутынан тұрады (батырма белгіленгенді көрсетеді). Радиобатырма тобында бірдей есіммен тек белгіленген радиобатырма ғана болуы мүмкін. Мысалы:
<INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="9600" checked> 9600 бит/с <INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="14400"> 14400 бит/с <INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="28800"> 28800 бит/с
9600 бит/с, 14400 бит/с және 28800 бит/с деп жазылған үш радиобатырма тобын анықтайды. Алғашқыда батырмалардың біреуі белгіленеді. Егер пайдаланушы басқа батырманы белгілемесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 9600 мәнімен беріледі. Егер пайдаланушы басқа батырманы белгілесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 14400 немесе 28800 мәнімен беріледі.
TYPE=checkbox
        
        Web User Interface  (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері
ЖОСПАРКІРІСПЕНЕГІЗГІ БӨЛІМ
* WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
* ... ... ... ... ... ... қатынас туғызуға мүмкіндік беретін, HTML-құжатында ,компоненттерді құруға дағдылану. Программалық қосымшасы бар пайдаланушының интерактивті интерфейсін құратын HTML-парағының FORM тегінің барлық компоненттері ... ... ... ... ... жүктемесі бар HTML-парағының кодын құру, кіріс ақпаратын анықтайтын ... ... ... ... пайдалану интерфейсі
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсінің компоненттері, тораптық программалық қосымшадағы пайдаланушының өзара қатынасын ... ... ... ... ... ... WEB парағының негізгі функцияларының біріне (WUI объектілері бар кезде ), WEB - торапқа белгілі деректерді жіберіп, оларды ... ... ... жатады. Бұл мақсаттар үшін парақтың кодына , HTML - парағында арнайы түр - объектіні көрсететін, олардың көмегімен ... ... ... ... ... ... ... (Hyper Text Markup Language) - гипермәтіндік өлшеуіш тілі күрделі SGML ... ... Markup ... ... ... ... ... табылады. HTML кез келген тілдер сияқты программа құрудың стандартты құрылымынан тұрады. Бұл жағдайда ол HTML - ... HTML - тег ... ... ... ... ... ... алынбаған барлық объектілерді интерпретатор экранда бейнеленетін мәтін ретінде ... Тег - ... ... ... ... әр ... мәнді қалай өңдеуді көрсететін HTML командасы. Бұл мән тег ... деп ... ... ... ... да, болмауы да мүмкін. Мысалы, тегінің атрибуты болмайды.
HTML - құжаты қысқа түрде құжат тақырыбынан және ... ... ... ... HTML ... жалпы түрде барлық атрибуттарымен жазылу синтаксисі келесі түрде болады:
өңделетін мән
Атрибут мәні тік жақшаға алынады. Тегтің барлығы ... ... ... және ... ... мән
Форма тегімен ашылып және тегімен аяқталады. HTML-құжат бірнеше формадан тұруы мүмкін, бірақ формалар бірінің ішінде бірі ... ... ... бар HTML-мәтін форма ішінде шексіз орналаса береді.
тегі үш атрибуттан тұруы мүмкін, ... ... ... Бұл атрибуттар мыналар:
- ACTION
- Міндетті атрибут. ... ... ... ... ... ... ... деректер өңдеушіге қалай берілетіні анықталынады (басқаша айтқанда, гипермәтінді беру протоколының әдісі көмегімен). Рұқсат етілетін мәндер: METHOD=POST және ... Егер ... мәні ... онда ... бойынша METHOD=GET ұсынылады.
ENCTYPE
Формадан деректер өңдеушіге беру үшін ... ... код ... ... Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша ENCTYPE=application/x-www-form-urlencoded ұсынылады.
Формадан ... ... да бір ... беру ... ... үшін қандай да бір басқару органы қажет. Мұндай басқару органын құру өте қарапайым: Браузер форма ішінде мұндай ... ... ... Submit ... бар ... ... ... деп оқылады, ағылшынан "беріп тұру"), оны басқан кезде формадағы деректер өңдеушіге беріледі тегіндегі. Батырмадағы ... ... ... ұнаса солай жазуға болады.
Формада бірнеше submit типіндегі батырма әртүрлі есіммен ... ... ... ... ... ... submit ... батырмасын басқанына қарай, өңдеуші әртүрлі әрекет жасауы мүмкін.
элементінің әртүрлі типі бар. әр элементі ... ... ... NAME=[есім] атрибутынан тұруы мүмкін (және өңдеушіге берілетін айнымалы ... ... Есім тек ... әрпімен берілуі керек. элементінің көбісі осы есіммен өңдеушіге берілетін мәнді анықтайтын VALUE="[мән]" ... ... және ... ... ... бұл ... міндетті емес, сонымен қатар тиісті айнымалы мәні пайдаланушымен пернетақтадан енгізіледі. элементінің негізгі типтері:
TYPE=text
Мәтін жолын енгізу үшін ... ... ... атрибуттардан тұруы мүмкін SIZE=[сан] (символды енгізу терезесінің ені) және MAXLENGTH=[сан] (символды сан енгізу жолының максимальды рұқсат ұзындығы). Мысалы:
... ... үшін 20 ... ... енін ... ... ... терезеде пайдаланушы редактірлейтін Иван мәтіні болады. Редактірленген (немесе ... ... ... user ... ...
TYPE=password
Пароль енгізу үшін терезе анықтайды. text ... ... ... ... ... символдарының орнына экранда жұлдызша көрсетіледі (*). Мысалы:

Пароль енгізу үшін ені 20 ... ... ... ... максимальды рұқсат ұзындығы - 10 символ. Енгізілген пароль өңдеушіге pw айнымалысы арқылы беріледі.
TYPE=radio
Радиобатырманы ... checked ... ... ... ... ... ... Радиобатырма тобында бірдей есіммен тек белгіленген радиобатырма ғана болуы мүмкін. Мысалы:
9600 бит/с 14400 бит/с 28800 ... ... ... 14400 ... және 28800 ... деп жазылған үш радиобатырма тобын анықтайды. Алғашқыда батырмалардың біреуі белгіленеді. Егер пайдаланушы басқа батырманы ... онда ... modem ... 9600 ... ... Егер ... басқа батырманы белгілесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 14400 немесе 28800 мәнімен беріледі.
TYPE=checkbox
Белгі жасауға болатын ... ... checked ... ... ... ... мүмкін (квадрат белгілен екенін көрсетеді). Радиобатырмадан ерекшелігі бірдей есімді квадраттар тобында бірнеше белгіленген квадраттар болады.
TYPE=hidden
Форманы толтыру ... ... ... ... деректер элементін анықтайды және өңдеушіге өзгеріссіз беріледі. Мұндай ... ... ... ... ... болғаны жақсы, себебі өңдеуші форманың қандай нұсқасымен жұмыс істеп тұрғанын білу үшін. Басқа вариантарды өзіңіз құрастыруыңызға болады. ...
... 1.1. ... ... ... version ... ...
Басқан кезде форма бастапқы күйіне қайтып келетін батырманы ... ... бұл ... ... ... ... өңдеушіге берілмейді, reset типіндегі батырмада name атрибуты болмайды. Мысалы:

Басқан кезде форма ... ... ... ... ... ... тазарту" батырмасын анықтайды.
Меню тегімен басталып және ... ... ... менюді генерациялайтын айнымалы есімін анықтайтын міндетті NAME атрибутынан тұрады.
тегі менюден бірнеше элементті ... MULTIPLE ... ... ... ... менюін меню элементтері орналасқан терезе түрінде ... ... ... ... ... ... ... болады). Көп жағдайда тегі түсетін меню ретінде көрсетіледі.
тегі меню элементтің анықтайды. Егер өңдеушіге берілетін меню ... ... онда VALUE ... атрибуты мәнді тағайындайды. Берліген элемент үнсіздікпен белгіленген екенін көрсету үшін тегі checked ... ... ...
... ... ... көрсетіледі. Мысалы:

Ал мұнда - Сіздің адрес ....
элементі қарапайым түрде ... ... ... міндетті. NAME атрибуты терезедегі деректере өңдеушіге қандай есіммен берілетінін анықтайды. (мысалды - address). ROWS атрибуты ... ... ... ... ... - 5). COLS ... ... енін символмен келтіреді (мысалда -- 50).
және тегтері арасында үнсіздік бойынша орналасқан ... ... ... ... ... оны редактірлейді және өшіре алады. терезесіндегі орыс әріптері өңдеушіге берілу кезінде тиісті символдық объектілерге реттеледі.
Программаның ... ... ... doit()
{
alert("Мен студент" + " "+document.akonaikaform.aty.value
+" "+ document.enlikform.tegi.value +" "+ document.akonaikaform.akeaty.value +" "+document.akonaikaform.nomer.value+" "+"университетте окимын")
}

Логин:

Пароль енгиз:

Пароль кайтала:


Сиздин ... ... ... ...
Еркек
Айел

Жасыныз


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Мекен ... ... ... ... жасау

Аты:

Тегі:

Акесінін аты:

Жыныс:
Еркек
Айел

ID номері:

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Java туралы жалпы түсiнiк11 бет
Unix ОЖ-нің қорғаныс әдісі5 бет
Графикалық интерфейстер9 бет
Delphi компоненттерінің анықтамалығын құру технологиясы16 бет
Delphi программасының базалық компоненттері7 бет
Delphi-дегі сервер компоненттері40 бет
HTML тілі көмегімен Web-парақтарды жасау технологиялары21 бет
HTML тілін пайдаланып Интернетке арналған компьютерлік жұлдыз жорамал бойынша Web-жоба құру58 бет
HTML-ге кіріспе. Web-дизайнның негізгі ұғымдары11 бет
HTML-тілінің көмегімен Web-бетті қалыптастыру12 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь