Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттеріЖОСПАР

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
2. Программа листингі

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Пайдаланушының WWW-сервермен интерактивті өзара қатынас туғызуға мүмкіндік беретін, HTML-құжатында ,компоненттерді құруға дағдылану. Программалық қосымшасы бар пайдаланушының интерактивті интерфейсін құратын HTML-парағының FORM тегінің барлық компоненттері қосылған кодын құрастыру. Белгілі мағыналы жүктемесі бар HTML-парағының кодын құру, кіріс ақпаратын анықтайтын түрлердің компоненттерін таңдау.
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсінің компоненттері, тораптық программалық қосымшадағы пайдаланушының өзара қатынасын қамтамасыз етеді. Пайдаланушыға ақпаратты көрсетуден басқа, WEB парағының негізгі функцияларының біріне (WUI объектілері бар кезде ), WEB–торапқа белгілі деректерді жіберіп, оларды серверде өңдеу мүмкіндігі жатады. Бұл мақсаттар үшін парақтың кодына , HTML–парағында арнайы түр – объектіні көрсететін, олардың көмегімен интерактивті интерфейс құруға болатын, арнайы тегтер қосылады.
HTML (Hyper Text Markup Language) – гипермәтіндік өлшеуіш тілі күрделі SGML (Standard Generalized Markup Language) өлшеуіш тілінің мүшесі болып табылады. HTML кез келген тілдер сияқты программа құрудың стандартты құрылымынан тұрады. Бұл жағдайда ол HTML – құжат. HTML – тег директивалары бұрыштама жақшаларына алынады. Бұрыштама жақшаға алынбаған барлық объектілерді интерпретатор экранда бейнеленетін мәтін ретінде қабылдайды. Тег – браузер интерпретаторына тиісті нақты әр директиваға мәнді қалай өңдеуді көрсететін HTML командасы. Бұл мән тег атрибуты деп аталады. Тегтің атрибуты болуы да, болмауы да мүмкін. Мысалы, <HTML> тегінің атрибуты болмайды.
HTML – құжаты қысқа түрде құжат тақырыбынан және құжат денесіне тұрады.
Синтаксис. HTML тегінің жалпы түрде барлық атрибуттарымен жазылу синтаксисі келесі түрде болады:
<тег атрибут аты1= “мән” атр_аты.2 = “мән” атр_аты.N = “мән”> өңделетін мән
Атрибут мәні тік жақшаға алынады. Тегтің барлығы жұппен болады: ашылатын және жабылатын; <тег> өңделетін мән
Форма <FORM> тегімен ашылып және </FORM> тегімен аяқталады. HTML-құжат бірнеше формадан тұруы мүмкін, бірақ формалар бірінің ішінде бірі орналаспау керек. Белгісі бар HTML-мәтін форма ішінде шексіз орналаса береді.
<FORM> тегі үш атрибуттан тұруы мүмкін, олардың біреуі міндетті. Бұл атрибуттар мыналар:
– ACTION
– Міндетті атрибут. Форма өңдеуші қайда орналасқаның анықтайды.
METHOD
Формадан деректер өңдеушіге қалай берілетіні анықталынады (басқаша айтқанда, гипермәтінді беру протоколының әдісі көмегімен). Рұқсат етілетін мәндер: METHOD=POST және METHOD=GET. Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша METHOD=GET ұсынылады.
ENCTYPE
Формадан деректер өңдеушіге беру үшін қандай жағдайда код жасау анықталынады. Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша ENCTYPE=application/x-www-form-urlencoded ұсынылады.
Формадан өңдеушіге қандай да бір дерек беру процесін жіберу үшін қандай да бір басқару органы қажет. Мұндай басқару органын құру өте қарапайым: <INPUT TYPE=submit> Браузер форма ішінде мұндай жолды кездестіріп, экранда Submit жазбасы бар батырманы салады ("сабмит" деп оқылады, ағылшынан "беріп тұру"), оны басқан кезде формадағы деректер өңдеушіге беріледі <FORM> тегіндегі. Батырмадағы жазбаны сізге қалай ұнаса солай жазуға болады.
Формада бірнеше submit типіндегі батырма әртүрлі есіммен және/немесе мәнмен болады. Мұндай жағдайда пайдаланушы submit қандай батырмасын басқанына қарай, өңдеуші әртүрлі әрекет жасауы мүмкін.
<INPUT> элементінің әртүрлі типі бар. <INPUT> әр элементі элемент есімін анықтайтын NAME=[есім] атрибутынан тұруы мүмкін (және өңдеушіге берілетін айнымалы есіміне сәйкес). Есім тек латын әрпімен берілуі керек. <INPUT> элементінің көбісі осы есіммен өңдеушіге берілетін мәнді анықтайтын VALUE="[мән]" атрибутынан тұрады. <INPUT TYPE=text> және <INPUT TYPE=password> элементтері үшін, бірақ бұл атрибут міндетті емес, сонымен қатар тиісті айнымалы мәні пайдаланушымен пернетақтадан енгізіледі. <INPUT> элементінің негізгі типтері:
TYPE=text
Мәтін жолын енгізу үшін терезені анықтайды. Қосымша атрибуттардан тұруы мүмкін SIZE=[сан] (символды енгізу терезесінің ені) және MAXLENGTH=[сан] (символды сан енгізу жолының максимальды рұқсат ұзындығы). Мысалы:
<INPUT TYPE=text SIZE=20 NAME=user VALUE="Иван">
Мәтін енгізу үшін 20 символды терезе енін анықтайды. Үнсіздік бойынша терезеде пайдаланушы редактірлейтін Иван мәтіні болады. Редактірленген (немесе редактірленбеген) мәтін өңдеушіге user айнымалысымен беріледі.
TYPE=password
Пароль енгізу үшін терезе анықтайды. text типіне сәйкес, бірақ мәтін енгізу символдарының орнына экранда жұлдызша көрсетіледі (*). Мысалы:
<INPUT TYPE=password NAME=pw SIZE=20 MAXLENGTH=10>
Пароль енгізу үшін ені 20 символды терезе анықталынады. Парольдың максимальды рұқсат ұзындығы - 10 символ. Енгізілген пароль өңдеушіге pw айнымалысы арқылы беріледі.
TYPE=radio
Радиобатырманы анықтайды. checked қосымша атрибутынан тұрады (батырма белгіленгенді көрсетеді). Радиобатырма тобында бірдей есіммен тек белгіленген радиобатырма ғана болуы мүмкін. Мысалы:
<INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="9600" checked> 9600 бит/с <INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="14400"> 14400 бит/с <INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="28800"> 28800 бит/с
9600 бит/с, 14400 бит/с және 28800 бит/с деп жазылған үш радиобатырма тобын анықтайды. Алғашқыда батырмалардың біреуі белгіленеді. Егер пайдаланушы басқа батырманы белгілемесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 9600 мәнімен беріледі. Егер пайдаланушы басқа батырманы белгілесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 14400 немесе 28800 мәнімен беріледі.
TYPE=checkbox

Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері
ЖОСПАР
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
2. Программа листингі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Пайдаланушының WWW-сервермен интерактивті өзара қатынас туғызуға мүмкіндік беретін, HTML-құжатында ,компоненттерді құруға дағдылану. Программалық қосымшасы бар пайдаланушының интерактивті интерфейсін құратын HTML-парағының FORM тегінің барлық компоненттері қосылған кодын құрастыру. Белгілі мағыналы жүктемесі бар HTML-парағының кодын құру, кіріс ақпаратын анықтайтын түрлердің компоненттерін таңдау.
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсі
WUI негізіндегі пайдалану интерфейсінің компоненттері, тораптық программалық қосымшадағы пайдаланушының өзара қатынасын қамтамасыз етеді. Пайдаланушыға ақпаратты көрсетуден басқа, WEB парағының негізгі функцияларының біріне (WUI объектілері бар кезде ), WEB - торапқа белгілі деректерді жіберіп, оларды серверде өңдеу мүмкіндігі жатады. Бұл мақсаттар үшін парақтың кодына , HTML - парағында арнайы түр - объектіні көрсететін, олардың көмегімен интерактивті интерфейс құруға болатын, арнайы тегтер қосылады.
HTML (Hyper Text Markup Language) - гипермәтіндік өлшеуіш тілі күрделі SGML (Standard Generalized Markup Language) өлшеуіш тілінің мүшесі болып табылады. HTML кез келген тілдер сияқты программа құрудың стандартты құрылымынан тұрады. Бұл жағдайда ол HTML - құжат. HTML - тег директивалары бұрыштама жақшаларына алынады. Бұрыштама жақшаға алынбаған барлық объектілерді интерпретатор экранда бейнеленетін мәтін ретінде қабылдайды. Тег - браузер интерпретаторына тиісті нақты әр директиваға мәнді қалай өңдеуді көрсететін HTML командасы. Бұл мән тег атрибуты деп аталады. Тегтің атрибуты болуы да, болмауы да мүмкін. Мысалы, HTML тегінің атрибуты болмайды.
HTML - құжаты қысқа түрде құжат тақырыбынан және құжат денесіне тұрады.
Синтаксис. HTML тегінің жалпы түрде барлық атрибуттарымен жазылу синтаксисі келесі түрде болады:
тег атрибут аты1= "мән" атр_аты.2 = "мән" атр_аты.N = "мән" өңделетін мән жабылатын тег
Атрибут мәні тік жақшаға алынады. Тегтің барлығы жұппен болады: ашылатын және жабылатын; тег өңделетін мән тег
Форма FORM тегімен ашылып және FORM тегімен аяқталады. HTML-құжат бірнеше формадан тұруы мүмкін, бірақ формалар бірінің ішінде бірі орналаспау керек. Белгісі бар HTML-мәтін форма ішінде шексіз орналаса береді.
FORM тегі үш атрибуттан тұруы мүмкін, олардың біреуі міндетті. Бұл атрибуттар мыналар:
- ACTION
- Міндетті атрибут. Форма өңдеуші қайда орналасқаның анықтайды.
METHOD
Формадан деректер өңдеушіге қалай берілетіні анықталынады (басқаша айтқанда, гипермәтінді беру протоколының әдісі көмегімен). Рұқсат етілетін мәндер: METHOD=POST және METHOD=GET. Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша METHOD=GET ұсынылады.
ENCTYPE
Формадан деректер өңдеушіге беру үшін қандай жағдайда код жасау анықталынады. Егер атрибут мәні келтірілмесе, онда үнсіздік бойынша ENCTYPE=applicationx-www-form-urle ncoded ұсынылады.
Формадан өңдеушіге қандай да бір дерек беру процесін жіберу үшін қандай да бір басқару органы қажет. Мұндай басқару органын құру өте қарапайым: INPUT TYPE=submit Браузер форма ішінде мұндай жолды кездестіріп, экранда Submit жазбасы бар батырманы салады ("сабмит" деп оқылады, ағылшынан "беріп тұру"), оны басқан кезде формадағы деректер өңдеушіге беріледі FORM тегіндегі. Батырмадағы жазбаны сізге қалай ұнаса солай жазуға болады.
Формада бірнеше submit типіндегі батырма әртүрлі есіммен жәненемесе мәнмен болады. Мұндай жағдайда пайдаланушы submit қандай батырмасын басқанына қарай, өңдеуші әртүрлі әрекет жасауы мүмкін.
INPUT элементінің әртүрлі типі бар. INPUT әр элементі элемент есімін анықтайтын NAME=[есім] атрибутынан тұруы мүмкін (және өңдеушіге берілетін айнымалы есіміне сәйкес). Есім тек латын әрпімен берілуі керек. INPUT элементінің көбісі осы есіммен өңдеушіге берілетін мәнді анықтайтын VALUE="[мән]" атрибутынан тұрады. INPUT TYPE=text және INPUT TYPE=password элементтері үшін, бірақ бұл атрибут міндетті емес, сонымен қатар тиісті айнымалы мәні пайдаланушымен пернетақтадан енгізіледі. INPUT элементінің негізгі типтері:
TYPE=text
Мәтін жолын енгізу үшін терезені анықтайды. Қосымша атрибуттардан тұруы мүмкін SIZE=[сан] (символды енгізу терезесінің ені) және MAXLENGTH=[сан] (символды сан енгізу жолының максимальды рұқсат ұзындығы). Мысалы:
INPUT TYPE=text SIZE=20 NAME=user VALUE="Иван"
Мәтін енгізу үшін 20 символды терезе енін анықтайды. Үнсіздік бойынша терезеде пайдаланушы редактірлейтін Иван мәтіні болады. Редактірленген (немесе редактірленбеген) мәтін өңдеушіге user айнымалысымен беріледі.
TYPE=password
Пароль енгізу үшін терезе анықтайды. text типіне сәйкес, бірақ мәтін енгізу символдарының орнына экранда жұлдызша көрсетіледі (*). Мысалы:
INPUT TYPE=password NAME=pw SIZE=20 MAXLENGTH=10
Пароль енгізу үшін ені 20 символды терезе анықталынады. Парольдың максимальды рұқсат ұзындығы - 10 символ. Енгізілген пароль өңдеушіге pw айнымалысы арқылы беріледі.
TYPE=radio
Радиобатырманы анықтайды. checked қосымша атрибутынан тұрады (батырма белгіленгенді көрсетеді). Радиобатырма тобында бірдей есіммен тек белгіленген радиобатырма ғана болуы мүмкін. Мысалы:
INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="9600" checked 9600 битс INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="14400" 14400 битс INPUT TYPE=radio NAME=modem VALUE="28800" 28800 битс
9600 битс, 14400 битс және 28800 битс деп жазылған үш радиобатырма тобын анықтайды. Алғашқыда батырмалардың біреуі белгіленеді. Егер пайдаланушы басқа батырманы белгілемесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 9600 мәнімен беріледі. Егер пайдаланушы басқа батырманы белгілесе, онда өңдеушіге modem айнымалысы 14400 немесе 28800 мәнімен беріледі.
TYPE=checkbox
Белгі жасауға болатын ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Графикалық интерфейстер
Пайдаланушылық интерфейстердің классификациясы
Графикалық интерфейстер туралы
Visual basic ортасының графикалық мүмкіндіктерін зерттеу, қоңыраулы сағат құру
Сандық сұйық шығынөлшегіш үшін ақпараттық интерфейс құру
Бағдарламалау тілдерінің өркениеті
Фармацевтикалық қойма ақпараттық жүйесін жобалау
Графикалық пайдаланушы интерфейсі (GUI)
Сайтқа қойылатын талаптар
Операциялық жүйелер, оның дамуы және түрлері туралы ақпарат
Пәндер