Машина, көлік құралдары және құрылғыларын бағалау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6

1.1 Бағалау мақсатында автокөлік құралдарын анықтау және жіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6

1.2 Автокөлік құралдары құнының түрлері, бағалау мақсаттары және қағидалары. Бағалау үрдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9

1.3 Машина, көлік құралдары және құрылғыларын бағалаудың құқықтық, ақпараттық қамтамасыз етілуі және методологиялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11

2 МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ТОЗУЫН АНЫҚТАУ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ ... ... ... ...
15

2.1 Көлік құралдарының индекстелген тозуын анықтау ... ... ... ... ... ... 15

2.2 Шығындық тәсілдің машина және құрал . жабдықтарды бағалауда қолданылатын әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19

3 АВТОКӨЛІКТІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ТОЗУЫН АНЫҚТАУ ... ... ... ... ... 25

3.1 Mercedes.Benz 300 SE 2.8 маркалы автокөліктің физикалық тозуын ескере отырып, тәуелсіз бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25

3.2 Автокөлік құралын бағалау туралы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 40

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
ЖОСПАР
К І Р І С П Е

Бүгінгі күнгі нарықтық экономика мен құқықтық мемлекеттің маңызды институттарының бірі – бағалау қызметі дамып келеді. Бағалау қызметі қоғамда тұрақты экономикалық қатынастарды қалыптастыру үшін, сонымен қатар меншік құқықтары объектісінің өркениетті экономикалық айналысы үшін қажет. Қазақстан Республикасының активтерінің негізгі түрі болып автокөлік құралдары табылатын автокөліктік кешенінде олардың құнын бағалаудың қажеттілігі туындап отыр. Оның актуалдығы сақтандыру қызмет нарығының құрылуынан пайда болды, оның негізгі мәселесінің бірі – кейіннен залалды өтеу үшін апатты зілзала, авария, өрт, жол-көліктік оқиға және тағы басқа нәтижесінде туындайтын зардаптар сомасын бекіту.
Автокөлік құралдарын бағалау қажеттігі бүгінгі күні банктік жүйеде меншік иесінің өз автокөлік құралын кепілдікке ұсынып, несие алуына мүмкіндігінің тууымен түсіндіріледі.
Автокөлік құралдарын бағалау – бағалау қызметінің арнайы және ерекше түрі болып табылады, өйткені оның басқа бағалау объектілер түрлерінен өзінше бір айырмашылықтары бар, олар:
- автокөлік құралдарын бағалау объектісі ретінде басқа бағалау объектілер түріне қарағанда, функционалдық, конструктивті және эксплуатациялық айырмашылығы бар;
- автокөлік құралдарына қатысты құнын анықтайтын факторлардың құрамы мен әсері басқа бағалау объектілеріне қарағанда өзгеше;
- автокөлік құралдары басқа бағалау объектілеріне қарағанда, құқықтық, ұйымдастырушылық, ақпараттық және әдістемелік аспектілері жағынан айырмашылығы бар;
- автокөлік құралдары қауіпті объект болып табылады, оның нәтижесінде материалдық залалды өтеумен байланысты құқықтық зардаптар туындайды, және ол бағалауды жүргізуді талап етеді;
- автокөлік құралдары нарығының құрылымы мен параметрлері басқа бағалау объектілерінің тауар нарықтарының сипаттамаларынан айырмашылығы бар, ол автокөлік құралдарының нарықтық құнын анықтауға қажетті әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуде үлкен бір мәселе, мұндай бағалауда негізінен салыстырмалы әдіс қолданылады.
Қазіргі жағдайда автокөлік құралдарын бағалаудың қажеттігі келесі жағдайларда туындайды:
- бизнес-жоспарды әзірлеу, автомобильдік-құрылыс өндірісін құру және дамыту;
- автокөлік құралын өндіріске жіберілгендегі, болжамды нарықтық құнын бағалау;
- «көлік құралдары» тобы бойынша негізгі қордың белсенді бөлігін қайта бағалау;
- жекешелендіру кезінде бағалау;
- мемлекет меншігіндегі автокөлік құралдарымен мәміле жасағанда;
- автокөлік құралдарының кедендік шекара арқылы Қазақстан Республикасына кіргізлгенде;
- мүлік салығын есептеу үшін салық салу базасын анықтау;
- автокөлік құралдарын сату-сатып алу, сонымен қатар аукциондық;
- автокөлік құралдарының кепілдігін рәсімдеу;
- автокөлік құралдарын жалға және лизингке беру;
- кәсіпорынның жарлық қорына салым ретінде автокөлік құралын рәсімдеу;
- қоғамнан шыққанға, қоғам тарағанда және қоғам жойылғанда қоғам қатысушысының (акционердің) салымын еншілеу (бөлу);
- кәсіпорынды жалпы бағалауда негізгі қордың бөлігі ретінде автокөлік құралдарын бағалау;
- жою немесе авария, өрт, жарылыс, найзағай соққысынан, нөсерлі жауын-шашын, бұршақ, қалың қар, жер сілкіну, сел, опырылу, көшкін, тасқын, су басу, мұз астына түсіп кету, су құбыры немесе жылу жүйесі нәтижесінде зақымдану жағдайында, сонымен қатар ұрлау (айдап кету) әрекетімен байланысты ұрлау және жойылу (зақымдану) жағдайында автокөлік құралдарын сақтандыру;
- автокөлік құралы зақымданғандағы залал құнын бағалау;
- автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
- автокөлік құралдарын сыйға тарту (салық салу мақсатында);
- автокөлік құралдарын мұраға қалдыру (салық салу мақсатында);
- сот шешімімен мүлікті (автокөлік құралдарын) бөлу;
- автокөлік құралдарымен бартерлік мәмілелер;
- мүлікті түгендеу (инвентаризациясы);
- автокөлік құралдарын конфискациялау;
- автокөлік құралдарын есептен шығару және жою.
Жалпы курстық жұмысқа тоқталатын болсақ, мұнда алға қойған мақсаттарға жету үшін, автокөлік құралдарын бағалау бойынша ғылыми, әдістемелік, ақпараттық және ұйымдық қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар курстық жұмыс автокөлік құралдарын бағалаудың негізгі аспектілерін ашып көрсетеді. 1-тарауда толығымен және дәлелді түрде автокөлік құралдарының ерекше белгілеріне арналған және оларды бағалау объектісінің жеке класы ретінде қарастырады. Бұл бөлімде автокөлік құралдарын бағалаудың негізгі қағидалары, бағалау мақсаттары, құн түрлері және автокөлік құралдарының жіктелуі сияқты маңызды көрсеткіштері берілген.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Андрианов Ю.В. «Введение в оценку транспортных средств» Москва: Дело, 1999 г.
2. Андрианов Ю.В. «Как оценить и возместить ущерб от дорожно-транспортного проишествия» Москва: Дело, 2001 г.
3. Андрианов Ю.В. «Основные теоритические принципы и положения оценки транспортных средств» Москва: Дело, 2000 г.
4. Андрианов Ю.В. «Оценка автотранспортных средств» Москва: Дело, 2002 г.
5. Бирюков Б.М. «Дорожно-транспортные проишествия. Социальные и правовые аспекты». Москва: Дело, 1998г.
6. Букалов Д.И., Степанова В.В. Процессуальные и криманилистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы: Учебное пособие. Саратов: ЮНИСТ, 1999г.
7. Букалов Д.И., Степанова В.В. Совершенствование организации судебно-товароведческой экспертизы // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып 2. Саратов: ЮНИСТ, 1998г.
8. ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки».
9. ГОСТ 9.032-74 «Покрытие лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».
10. ГОСТ 9.402-80 «Покрытие лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием».
11. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам учета, государственной регистрации и государственного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним».
12. Қазақстан Республикасының «Бағалау қызметі туралы Заңы» 30-қараша 2000 ж.
13. Қазақстан Республикасының «Жол қозғалысының қауісіздігі туралы Заңы» 15-наурыз 2002ж.
14. Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы Заңы».
15. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі.
16. «Қазақша-орысша терминологиялық сөздік. Көлік және қатынас жолдары»Алматы: Рауан, 2000 ж.
17. Танбаев Ж.Д., Кузнецов О.Г. «Теория и практика оценки транспортных средств» Алматы: Аркаим, 2002 г.
18. Толмачева С.С., Пушкина И.С. «О пределах компетенции эксперта товароведа// Материалы Всесоюз. Конф. «Актуальные проблемы теории и практики новых видов судебных экспертиз». Москва: Финансы и статистика, 1997г.
        
        КІРІСПЕ............................................................................................................
4
1
МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ...............................................
6
1.1
Бағалау мақсатында автокөлік ... ... және ... ... ... ... ... мақсаттары және қағидалары. Бағалау үрдісі..................................................................
9
1.3
Машина, көлік құралдары және ... ... ... ... ... етілуі және методологиялық негіздері...........................................................................................
11
2
МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ТОЗУЫН ... ... ... индекстелген тозуын анықтау........................
15
2.2
Шығындық тәсілдің машина және құрал - жабдықтарды ... ... ... ... ... ... 300 SE 2.8 маркалы автокөліктің физикалық тозуын ескере отырып, тәуелсіз бағалау............................................
25
3.2
Автокөлік құралын бағалау туралы есеп...........................................
32
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................
40
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР................................................................
42
ЖОСПАР
К І Р І С П ... ... ... ... мен ... мемлекеттің маңызды институттарының бірі - бағалау қызметі дамып келеді. Бағалау қызметі қоғамда тұрақты экономикалық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... өркениетті экономикалық айналысы үшін қажет. Қазақстан Республикасының активтерінің ... түрі ... ... құралдары табылатын автокөліктік кешенінде олардың құнын бағалаудың қажеттілігі туындап отыр. Оның актуалдығы сақтандыру қызмет нарығының құрылуынан ... ... оның ... ... бірі - ... залалды өтеу үшін апатты зілзала, авария, өрт, жол-көліктік оқиға және тағы басқа нәтижесінде туындайтын зардаптар сомасын бекіту.
Автокөлік құралдарын бағалау қажеттігі ... күні ... ... ... ... өз автокөлік құралын кепілдікке ұсынып, несие алуына мүмкіндігінің тууымен түсіндіріледі.
Автокөлік құралдарын бағалау - ... ... ... және ... түрі болып табылады, өйткені оның басқа бағалау объектілер түрлерінен өзінше бір айырмашылықтары бар, олар:
- автокөлік құралдарын бағалау ... ... ... ... ... ... ... функционалдық, конструктивті және эксплуатациялық айырмашылығы бар;
- автокөлік құралдарына қатысты құнын анықтайтын ... ... мен ... ... ... объектілеріне қарағанда өзгеше;
- автокөлік құралдары басқа бағалау объектілеріне қарағанда, құқықтық, ұйымдастырушылық, ақпараттық және әдістемелік аспектілері жағынан айырмашылығы бар;
- автокөлік ... ... ... ... табылады, оның нәтижесінде материалдық залалды өтеумен байланысты құқықтық зардаптар туындайды, және ол бағалауды жүргізуді талап ... ... ... ... ... мен параметрлері басқа бағалау объектілерінің тауар нарықтарының сипаттамаларынан айырмашылығы бар, ол автокөлік құралдарының нарықтық құнын анықтауға қажетті әдістемелік және ... ... ... ... бір ... ... бағалауда негізінен салыстырмалы әдіс қолданылады.
Қазіргі жағдайда автокөлік құралдарын бағалаудың қажеттігі келесі жағдайларда туындайды:
* бизнес-жоспарды әзірлеу, автомобильдік-құрылыс өндірісін құру және дамыту;
* ... ... ... ... ... нарықтық құнын бағалау;
* тобы бойынша негізгі қордың белсенді бөлігін қайта бағалау;
* жекешелендіру кезінде бағалау;
* мемлекет меншігіндегі автокөлік құралдарымен мәміле ... ... ... ... ... арқылы Қазақстан Республикасына кіргізлгенде;
* мүлік салығын есептеу үшін ... салу ... ... ... құралдарын сату-сатып алу, сонымен қатар аукциондық;
* автокөлік құралдарының кепілдігін рәсімдеу;
* ... ... ... және лизингке беру;
* кәсіпорынның жарлық қорына салым ретінде автокөлік ... ... ... ... ... тарағанда және қоғам жойылғанда қоғам қатысушысының (акционердің) салымын еншілеу (бөлу);
* кәсіпорынды жалпы бағалауда ... ... ... ... автокөлік құралдарын бағалау;
* жою немесе авария, өрт, жарылыс, найзағай ... ... ... ... ... қар, жер ... сел, опырылу, көшкін, тасқын, су басу, мұз астына түсіп кету, су құбыры немесе жылу жүйесі нәтижесінде зақымдану ... ... ... ... ... кету) әрекетімен байланысты ұрлау және жойылу (зақымдану) жағдайында автокөлік құралдарын сақтандыру;
* автокөлік ... ... ... ... ... ... ... иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
* автокөлік құралдарын сыйға тарту (салық салу ... ... ... ... қалдыру (салық салу мақсатында);
* сот шешімімен мүлікті (автокөлік құралдарын) бөлу;
* автокөлік құралдарымен бартерлік мәмілелер;
* ... ... ... ... ... ...
* ... құралдарын есептен шығару және жою.
Жалпы курстық жұмысқа тоқталатын болсақ, мұнда алға қойған мақсаттарға жету үшін, автокөлік ... ... ... ... ... ақпараттық және ұйымдық қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар курстық жұмыс автокөлік құралдарын бағалаудың негізгі аспектілерін ашып көрсетеді. ... ... және ... ... ... ... ерекше белгілеріне арналған және оларды бағалау объектісінің жеке класы ... ... Бұл ... ... ... бағалаудың негізгі қағидалары, бағалау мақсаттары, құн түрлері және ... ... ... сияқты маңызды көрсеткіштері берілген.
1 МАШИНА, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... мақсатында автокөлік құралдарын анықтау және жіктеу
ҚР Азаматтық кодексінің 117 - ... ... ... ... ҚР АК жылжитын мүлікке анық және толық анықтама бермейді; осыған ... ... ... ... әуе және ... ... ішкі суда жүзу ... жүзу кемесі, ғарыштық обьектілер де жылжымайтын заттарға теңестіріледі.
Қазақстан Республикасының жол жүру ... ... ... құралы болып жолмен адамдарды, жүк пен құрал - ... алып ... ... ... ... ... құрамына механикалық көлік құралдары, тіркемелер, мопедтер, аспалы ... бар ... және ... ... ... ... да ... құралдары кіреді. Механикалық көлік құралдары құрамына автокөлік құралдары, мотокөлік құралдары, троллейбустар, трамвайлар, әртүрлі тракторлар, өзі жүретін көлік құралдары. Мем СТ 25 478-91 ... ... ... жүк және ... ... ... және автопоездар[16].
Автокөлік құралы - қозғалтқыш арқылы қозғалатын, жалпы жол жүйесінде адамдарды, жүк пен құрал - ... алып ... ... қатар жеке өзінің 400 кг-нан ... ... бар ... ... ... ... құралының толық жүктелген (жанармаймен, майлармен, суытқыш сұйықтармен және т.б.) және комплектіленген ... ... ... ... - ... және т.б.) анықталады, оған тек үстіндегі жүгі, жолаушылар, жүргізуші салмағы кірмейді. Автакөлік құралдары жолаушы, жүк және арнайы ... ... ... ... ... ... ... автомобильдер және автобустар кіреді. Жүк автокөлік құралдарына арнайы, жүк автомобильдері жатады. Жеке қызмет автокөлік құралдарына негізінен көліктік емес ... ... ... ... ... - жабдығы бар автомобильдер жатады [3].
Жеңіл автомобиль - жүргізуші ... ... ... орны
8 - ден ... және жолаушыларды тасымалдауға арналған автокөлік құралы. Жеңіл автомобильдер жанағының түрі мен қозғалтқыштың жұмыс көлеміне байланысты жіктеледі, яғни қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс ... (л) ...
* ... кіші (1,2 ... ... кіші (1,3-1,8 л);
* орташа (1,9-3,5 л);
* үлкен (3,5 литрден жоғары);
* ... ... - ... орнын есепке алмағанда, отыратын орны 8 - ден астам және ... ... ... автокөлік құралы. Автобустар қалалық, қала сыртындағы, қалааралық және туристік болып бөлінеді.
Жүк - жолаушы автомобилі - ... ... ... ... ... орны 3 - тен аспайтын және жүк ... ... ... ... бар ... ... Мұндай автомобильдерге жанағына жүкті орналастыру үшін, яғни ауданын үлкейту мақсатында артқы орындықтары жоқ немесе ... ... ... ... ... автомобилі - жүкті тасымалдауға арналған автокөлік құралы. Жүк автомобилі борттық автомобиль, сонымен қатар тіркемесі бар автомобиль (борттық ... ), ... ... бар ... ... самосвалдар және арнайы автомобильдер болып бөлінеді. Жалпы жүк автомобильдерін толық массасына ... 7 ... ... 1,2 ... дейін;
* 1,3-2,0 тонна;
* 2,1-8,0 тонна;
* 9,0-14 тонна;
* 15-20 тонна;
* 21-40 тонна;
* 40 тоннадан жоғары.
Арнайы автомобиль - жартылай тіркеме ... ... бар, ... белгілі бір түрін ғана тасымалдауға арналған және осыған байланысты арнайы жанағы бар жүк ... ... ... ... бар ... ... ... изотермиялық, рефрижираторлар, нанға, жиһазға, киімге, жануарларға және т.б. арналған) немесе цистернасы бар автомобильдер (сұйық және шашыранды жүкке арналған), контейнеровоздар, ... ... ... бар ... ұзын өлшемді жүкті тасымалдауға арналған автомобильдер, ауыр көтергіш автомобильдер, панелевоздар, блоковоздар, фермовоздар, плитовоздар, балковоздар, сантехкабиновоздар, ... ... және ... тасымалдаушы автомобильдер және т.б. жатады[7].
Жеке қызмет автомобилі - ... ... ... ... және ... ... ... жабдықталған автомобиль. Жеке қызмет автомобильдеріне өрт сөндіру автомобильдері, автокрандар, ... ... бар ... ... ... ... немесе толық жөндеуден өткізуге бағытталады, егер:
1. Базалық және негізгі бөлшектер ... ... ... ... ... ... ... жұмыс қабілеттілігін техникалық себептерге байланысты қалпына келтіру мүмкін емес немесе оған ... ... ... ... ... келтіру экономикалық тиімсіз болса.
Ағымдағы жөндеу базалықтан басқа ... ... ... ... ... ... ... агрегаттың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге арналған [4].
* - ... ... оның ... және ... детальдарының негізгі агрегаттарының тізімі
Р/с
Агрегаттары
Базалық бөлшектер
Негізгі бөлшектер
1.
Жинақталған ... ... бар ... ... ... буынды білік, маховик, қайта бөлетін вал, тіркеу картері
2.
Беріліс қарабы
Беріліс қарабы картеры
Картердің жоғарғы қақпағы, беріліс қарабының ұзартқышы, бірінші, ... және ... ... ... ... ... ... фрикционның корпусы, бірінші, екінші және аралық біліктер, турбиндық және сорғыш дөңгелектер.
4.
Кардандық беріліс
Кардандық біліктің құбыры (құбырлары).
Фланец-вилка, сырғанау ... ... ... ... ... картері
Жарты ось қаптамасы, редуктор картеры, мойынтірек стаканы, дифференциал чашкалары, ... ... ... ... ... диск, дөңгелек редукторының жетектегіші
6.
Алдыңғы ось (передняя ось)
Алдыңғы ось арқалығы ... ... ... ... жақтауы
Бұрылыс цапфа, дөңгелік күпшегі, шкворень, тежеуіш барабан немесе диск.
7.
Рульдік басқару ... ... ... ... ... картері
Ілмек білігі, червяк, рейкапіспек, шарикті гайканың бұрамасы, гидрокүшейткіш сорғышы корпусының қақпағы
8.
Жук автомобильінің кабинасы және ... ... ... ... ... ... қанат, радиатора облицовкасы, капот, багажник қақпағы
9.
Автобус жанағы
Қаңқа негізі
Еден қаптамасы, шпангаут
10.
Жук автомобилінің платформасы
Платформа негізі (Основание платформы)
Көлденең ... ... ... ... ... ... ... платформасының көтергіші құрылғысы
Гидравликалық көтергіштің корпусы, қуаттылықты таңдау қорабының ... ... ... ... ... ... құралдары құнының түрлері, бағалау мақсаттары және қағидалары. Бағалау үрдісі
ҚР Заңына сәйкес бағалау мақсаты үшін құнның негізгі түрі ... құн ... ... Автокөлік құралдарын бағалауда, бағалау қызметі туралы заң талаптарына жауап беретін құнның негізгі түрлерінің аты мен анықтамалары төменде көрсетілген:
Автокөлік құралының нарықтық құны - ... ... ... ... ашық ... ... мүмкін ықтимал баға, мұнда мәміле жақтары ойланып, шешім қабылдайды, барлық қажетті ақпарат ашық болады, ал мәміле бағасының көлеміне ... да ... ... ... әсер ... нарықтағы автокөлік құралының құны - ... ... ашық ... ... мумкін емес немесе қосымша шығынды талап ететін құны. Ол конструктивті немесе экалогиялық қауіпсіздік, арнайы функционалды ... және т.б. ... ... ... ... сәйкес автокөлік құралдарын эксплутатциялау шектелген немесе мүмкін болмайтын кезде бағалау процесінде ... ... ... бір ... және оны ... мақсатына байланысты құны - автокөлік құралының белгілі бір жағдайға және оны қолдану мақсатына байланысты анықталатын құны. ... ... ... ... ... ... бар, ... шарттары мен мақсаттары ерекше автокөлік құралдарын бағалауға арналған. Негізінен ... ... ... ... қолданады.
Автокөлік құралының бағалау құны - есептік (анықталатын) көрсеткіш. Автокөлік құралын бағалауда әр түрлі кезеңдердегі ... ... ... автокөлік құралын өндіріске дайындап, игеру - жобалық (потенциалды, инвестициялық) құн;
* автокөлік құралын эксплуатациялау - ... ... ... ... ... ... құны, қалпына келтіру құны, баланстық құны, қайта өңдеу
құны, ауыстыру құны, қалдық құны, нарықтық құны, кедендік құны, сақтандыру құны, жөндеу ... құны ... ... ... жойылу құны;
* эксплуатациядан шығып қалу - утилизациялық құн.
Жобалық (потенциалды, инвестициялық) құн - ... ... ... ... ... ол ... игеру, инвестициялық және өндірістік жобаны қабылдауда, автокөлік құралын шығару бойынша жаңа ... ... ... ... ... құжаттарында көрсетіледі.
Бастапқы (толық бірінші) құн - автокөлік құралдарын кәсіпорынға қабылдау құны, яғни ол автокөлік ... ... алу ... ... шығындардың жиынтығымен анықталады[7].
Бастапқы баланстық құн - кәсіпорын балансына тіркегендегі автокөлік құралының бастапқы құны, ол ... ... ... көрсетіледі.Эксплуатациядағы автокөлік құралының негізгі қорды келесі қайта бағалау мерзімі ... оны ... ... ... ... ... келгенге дейін, бастапқы құны ескеріледі.
Қалпына келтіру құны - алдын ала сатып алынған автокөлік құралының қазіргі жағдайда бағалар мен ... ... ... қайта өндіру құны немесе ауыстыру құны. Негізгі қорды қайта бағалағанда, толық қалпына келтіру құны ... яғни ... ала ... ... құралының қайта бағалау уақытына бағалар деңгейін (тозуды қоспағанда) ескергендегі бастапқы құны. ... ... ... ... толық қалпына келтіру құны шығындардың толық құнын анықтайды, бұл шығындарды оны иемденетін ұым өтейді, оған ... ... ... нарықтық бағалары және тарифтері бойынша объектіге ауыстырудың ... ... ... объектіні орнату (монтажы), шетел объектілері үшін кедендік төлемдер және т.б. кіреді.
Баланстық құн - бухгалтерлік есепте ... ... ... ... ол не ... баланстық құнға, не автокөлік құралының қалпына келтіру құнына тең.
Қайта өңдеу құны - автокөлік ... ... ... ... ... немесе өндіріліп жатқан нақты көшірмесінің құны.
Ауыстыру құны - ... ... және ... ... бар, ... жатқан автокөлік құралы аналогының құны.
Қалдық құн - бастапқы баланстық құннан немесе толық қалпына ... ... ... ... ... мерзіміндегі жинақталған тозу сомасын алып тастағанға тең.
Жойылу құны - автокөлік құралының ұқсас автокөлік құралдары тұрақты қызмет ... ... ... ... ... ... шығарып тастау қажет болғандағы құны.
Утилизациялық құн - ... ... оның ... ... ... жүйесі мен эксплуатациялық материалдарының, оған олардың утилизациялау ... ... ... ... тең ... құн - автокөлік құралдарын шығарған мемлекеттегі нарықтық құны, оған кіргізілген кедендік территорияға дейін әкелу шығындары ... ... тиеу ... ... ... ... сақтандыру сомасы), сонымен қатар сатып алушының комиссиондық және брокерлік сыйақыларға кеткен шығындар кіреді, оған тек автокөлік құралын ... ... ... ... ... Автокөлік құралдарының кедендік құнын бағалау кедендік төлемдер мен айыпқұлдарды, сонымен қатар көлемі автокөлік ... ... ... байланысты болатын басқа да төлемдерді есептеу үшін ... ... құны - ... құралының сақтандыру шартына отыру уақытындағы нарықтық құны. Шарттың осы түрінің негізгі талабы болып ... ... ... ... ... құны - автокөлік құралының конструкциясына өзгерістер енгізу құны, оған еңбек және материалдық шығындар, құжаттық ... ... және ... да ... ... сонымен қатар табыс.
Автокөлік құралының конструктивті элементтерінің (қосалқы бөлшектерінің) құны - ... ... ... ... ... бөлшектерінің) бәсеке жағдайында ашық нарықта сатып алынуы мүмкін ең ықтимал ... ... ... ... ... ... барлық қажетті ақпаратты ала отырып қызмет істейді, және мәмілесіне бағасына қандай да кенеттен болатын жағдайлар әсер етпейді.
Автокөлік құралын ... ... ... құны - ... ... ... арналған материалдардың бір өлшем бірлігінің ең ықтимал бағасы, яғни ол ... ... ашық ... ... ... мүмкін, ал мәміле жақтары ақылмен, барлық қажетті ақпаратты ала отырып қызмет ... және ... ... ... да ... ... жағдайлар әсер етпейді.
Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша қызмет көрсетулердің құны -
Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша қызмет көрсетулердің еңбек сиымдылығының бір ... ... ең ... ... яғни ол ... жағдайында ашық нарыққа осы бағамен шығарылуы мүмкін, ал мәміле жақтары ... ... ... ... ала ... қызмет істейді және мәміле бағасына қандай да кенеттен болатын жағдайлар әсер ... ... ... құралдары және құрылғыларын бағалаудың құқықтық, ақпараттық қамтамасыз етілуі және ... ... ... ... қатынастарының дамуы тауар немесе мүлік құрамының құнына көзқарастың өзгеруіне алып келді. Оғанға дейін бұл құрамға ... баға ... ... механизміне қатысты ешқандай даулар тумаған. Тұтыну нарығының дамуы, оны нақты ... ... ... ... ... ... критерийлерін іздеумен байланысты, және осы мүліктің тұрақты экономикалық айналымда болуы ғылыми білімнің арнайы бағытын іздеуді қажет етті. Оның ... ... ... ... ... ... ... оның негізгі мәселелерінің бірі - кейіннен залалды өтеу үшін апатты ... ... өрт, ... оқиға және т.б. нәтижесінде туындайтын зардаптар сомасын бекіту.
Сот органдарында сақтандыру компнияларының ... ... ... ... ... ... жұмыстардың саны біраз болуы тауарлар мен шығындарды бағалау тәртібімен түсіндіріледі, мұндай жағдайда екі жақ ҚР ... ... Сот ... ... ... мәжбүр болады және сұрақтарды соттан сырт шешу мүмкіндігін қолданбайды. Бұл жағдай маманданған бағалау ұйымдарының (жылжымайтын мүлік орталығы) ... ғана ... ... ... сот ... сауалдары бойынша шегінде қабылданады. Соттық сараптама түсініктемелік аппараты заң ... ... ... және оның ... ... ... ... негізінде, құқық сақтау және сот қызметін жүзеге асыру процесінде зерттеулерді жүргізу болса, онда әдістемелік кепілдемені ... ... ... моменттерге ерекше көңіл бөлу қажет:
* Жоғары маманданған жобаны, қызметті, ... ... ... және т.б. ... жылжымайтын мүлік орталықтары, банктік және сақтандыру жүйелерінің, ... ... ... және ... да ... ... ... басты шарты бола отырып, әдетте соттық-сараптамалық жүйеге жолығуды талап етпейді, өйткені оның барлығы азаматтық-құқықтық қатынастар шегінде, басқаша айтсақ жүзеге ... ... ... ... бастаманың қорытындысы - жылжитын және жылжымайтын мүлікті бағалаудың құқықтық институтының бар болуы ... ... ... ... бола ... Кері ... ... ҚР Әділет министірлігінің құрылыс, автокөлік құралдары және т.б. құнын бағалауды жүзеге асыру бойынша ... ... ...
* ҚР ... ... және ... институтын жеке соттан сырт қызмет деп танылғанына ... ҚР ... ... ... ... ... және процессуалдық емес формалардың нақты дифференциациясын жүзеге асыру қажет [17].
Осылардың біріншісіне дәлелдемелерге сәйкес қылмыстық, ... және ... ... ... ... білімді қолдану тән болса, екіншісі (процессуалды емес) үшін - ғылыми білімді қолдану мүдделі жақтар мен ұйымдарға анықтамалық-кеңес ақпаратын беру ... ... ... ... ... ... жағдайда азаматтық-құқықтық қатынастары қылмыстық-құқықтық қатынастарға қарағанда едәуір басымды және құқықтың басқа да салалық сапалы дамуын талап етеді, мысалы, сақтандыру және ... ... ... екі ... ... - ... және ... емес - осы қызметтің субъектілерін құқықтық бөлуді талап етеді, әсіресе соттық эксперттерді және жәй эксперттерді (бағалаушыларды). Олардың құқықтық ... ... ... ... экспертке сараптамалық қызметті жүзеге асыруда ҚР Заңының ережелері және ҚР ҚПК пен АҚК ... ... ... қызметі ҚР Заңымен және реттеледі. Ол мемлекеттік стандарттармен бекітілген ережеге сүйенеді. Осы ... ... ҚР ... ... ... ... ... мамандықтар арасында, жеке мамандық ретінде 0717 мамандығы бөлініп шықты, ал 07.08.97 ж. №130-п ... ... және ... ... ... ... ... бекітілді[15].
Жоғарыда айтылғандардың барлығы қарастырып жатқан субъектілердің құқықтық статусын анықтауда бөлуді жүзеге асыруға ... ... ... ... ету ... құралдарын бағалау бойынша қызмет сапасына әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады.. Объективті ақпараттық қамтамасыз ... ... - ... ... ... құнын анық, ашық, нақты және дәләлденетін бағалаудың қажетті шарты ... ... Оған ... ... ... ... ... еңбек және қаржылық шығындардың негізгі бөлігі ақпаратты іздеу және өңдеумен байланысты. Сондықтан ақпараттық қамтамасыз етуді дамыту және ... ... ... ... ... ... ... маңызды мақсаттардың бірі болып табылады.
Автокөлік құралдарына қатысты құнын бағалауды ақпараттық қамтамасыз етудің негізгі элементтері болып әртүрлі ... ... ... ... ақпарат, сонымен қатар нормативті және көмекші ақпарат. Бағалау мақсаты мен қолданатын әдістемелік әдістерге байланысты ... ... ... етудің негізгі сипаттамалары болып бағалар түрі, бағалау объектісі, бағалау объектісінің тауарлық нарығы, бағалық ақпаратты ұсыну ... мен ... ... ... ... ... ... бағалар және өндірілген өнімнің бағалары жатады. Бағалау объектісінің негізгі түрлері - ... ... ... жаңа және ... автокөлік құралдары, оларға қосымша жабдық, оларды жөндеу үшін қосалқы бөлшектер мен материалдар, жөндеу бойынша жұмыстар. Автокөлік құралдарына қатысты ... ... ... ... ... ... ... ҚР тауарлық нарығы, ҚР аудандық тауарлық нарығы, басқа елдердің тауарлық нарықтары[16].
Экономика-негізгі сандық сипаттамасы әр ... ... ... қатынастары объектілерінің, сонымен қатар автокөлік құралының құны болып табылатын күрделі ... Құн - ... ақша ... ... ... ... өлшемдерді қабылдайтын дискретті шама. Егер құн минималды ақша бірлігінен шамалы жоғары болса, онда оны өсімді шама ... ... ... Нарықтық экономика жағдайында ол әр түрлі кездейсоқ факторлардың әсеріне тәуелді, мүмкін өлшемдердің біреуін қабылдайтын кездейсоқ шама ... ... ... ... ... ... ... табиғаты оның өлшемінің кездейсоқ сипатын анықтайды. Кездейсоқ шама ретінде құнның толық бейнесі оның әртүрлі өлшемдерінің пайда болу ... ... ... бөлу заңын айқындайды. Бірақ құнның мұндай бейнесі тәжірибелік ... ... ... салу, сот жұмысы, бухгалтерлік есеп және т.б.) ... ... ... ... бір ғана ... ... көрсетілуі талап етіледі. Сонымен, бағалау қызметінің қажеттілігі және актуалдығы нарықтық экономика жағдайында құнның стохастикалық ... мен ... ... ... ... және ... да салалық заңдармен (қылмыстық, салық, кеден, бухгалтерлік және т.б.) реттелетін қатынастар түрлерінің құндық параметрлерінің белгіленген бейнесі арасында ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан, оны шамалы мөлшерде тұтынады, мұнда оның құнын бағалаудың негізгі әдісі - салыстырмалы. Бұл әдіс автокөлік құралының ... ... осы ... ... сату және ... алу ... өзара салыстырылуына сүйенеді.Оны қолдануда қажетті бірінші ақпаратты отандық және шетелдік өндірістің, жаңа және ... ... ... ... ... ... анықтама кітаптарынан, арнайы баспа шығарылымдарынан, өндіруші-зауыттардың, сауда ұйымдары мен дилердің прайс-беттерінен алуға болады[17].
Автокөлік құралына қатысты құнды бағалауда ... әдіс оны ... ... кеткен шығындарды есептеуге негізделген. Автокөлік құралы сериялы және көп сериялы өндіріс өнімі болғандықтан, ... әдіс ... ... ... болып шығады. Бұл бір автокөлік құралын дайындауға кеткен үлестік шығындар сериялы ... ... ... жоғары. Осы аталған әдіс негізінен автокөлік құралын жөндеумен бұзылу нәтижесінде материалдық залал көлемін ... және оны ... ... оның ... өзгерістер енгізумен байланысты құн түрлерін бағалауда қолданылады және сәйкес калькуляцияны құру арқылы жүргізіледі. Сонымен қатар, оны жеке шығармашылық ұсынысқа ... ... ... ... қалпына келтіруде қолдануы мүмкін.
Табыс әдісі автокөлік құралын қолданғандағы ... ... ... ... бағалау объектісінің ағымдағы құнын анықтауға негізделген. Егер ... тек қана жеке ... ... болса, онда ол өндірістің элементі болып табылатын еңбек құралының жеке ... ... ... ... ... кешен мен басқа да бизнес объектілерін бағалауда негізгі әдіс болып табылады. Осындай себептерге байланысты автокөлік құралдарын бағалауда табыс әдісі ... ... Оның ... және салыстырмалы әдістермен қосқанда, тек қана раритеттік автомобильдерді бағалауда мүмкін, егер бағаланып жатқан автомобильдер иелеріне фильмдерге түсіруге қолданылатын жағдайда, ... ... ... қоры бар ... ... ... және раритеттік автомобильдерді көрмеге шығарған жағдайда табыс әкелетін болса.
Автокөлік құралына қатысты құнның негізгі түрлері бағалау объектісіне тәуелді, жаңа және ... ... ... ... ... ... автобөлшектердің және оларды жөндеуге қажетті материалдардың нормо-сағат құнынан тұрады[5].
* МАШИНА, ... ... МЕН ... ... ... ... ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ
+ Көлік құралдарының индекстелген тозуын анықтау
Жаңа немесе ұсталған автокөлік құралдарын бағалауға ... ... құн ... ... ... немесе екінші нарықтағы құнына бөлінуі мүмкін. Бірінші нарықтағы құн - ... рет ... ... ... құралдарының нарықтық құны. Екінші нарықтағы құн - ... ... ... және ... ... ... ... құралының нарықтық құны.
Тозу - бағалау қызметіндегі, эксплуатациялау үрдісінде бағалау объектісі құнының абсолюттік немесе қатысты жоғалуы. Тозу, оның пайда болу ... ... ... табиғи, функционалдық және моралдық (сыртқы) болып бөлінеді.
Табиғи тозу - ... ... ... ... үрдісінде, көліктің техникалық жағдайының өзгеруіне байланысты абсолюттік немесе қатысты ... оның ... ... ... және ... ... бұзылады (төмендейді). Табиғи тозудың негізгі себептері - тозу, пластикалық деформациялар, әр түрлі бұзылулар, коррозия, конструктивті ... ... ... ... тозу - ... ... құнының көліктік және қосымша қызметпен байланысты, жеке функцияларының бұзылуына байланысты абсолюттік немесе қатысты жоғалуы, оның нәтижесінде көліктің функционалдық мүмкіндіктері төмендейді ... ... ... ... жүзе алу қасиеттерінен айырылғанда, функционалдық тозу пайда болады.
Моралдық (сыртқы) тозу - сыртқы факторлардың әсірінен ... ... ... үшін ... пайдалылығымен төмендеуіне байланысты автокөлік құралдары құнының абсолюттік немесе қатысты жоғалуы, мұндай факторларға ... ... ... ... ... ... автокөлік құралдарының тауар нарықтары мен эксплуатацияның мемлекетпен реттелуі, автокөлік құралы өндірісінің тоқтатылуы, олардың қосалқы бөлшектері өндірісінің тоқтатылуы, эксплуатацияның ұйымдастыру және т.б. ... ... ... конструктивті күрделі құрылым екенін ескеріп, оны бағалауды 2 кезеңде жүргізу қажет.
Бірінші кезең - ... ... ... ... ... алу. ... құрамы - бұл автокөлік құралының, буындары мен бөлшектерінің техникалық жағдайының қозғалыс және эксплуатация қауіпсіздігі ... ... ... ... Бұл кезеңде автокөлік құралының функционалдық іс-әрекетін орындау мүмкіндігі айқындалады, яғни жолаушылар мен жүкті тасымалдауды жүзеге ... Егер ... ... ... ... ... және ... талаптарына сәйкес болса, онда ол зерттеудің екінші кезеңіне өтеді.
Екінші кезеңде экономикалық құрамы айқындалады. Экономикалық құрамы - бұл ... ... ... (сандық және сапалық) қасиеттерін және бағалаудың жалпы әдістері негізінде оның құнын, объектінің өзгерген қасиеттерінің оның тұтыну құнына ... ... және ... кезеңдерде орындалатын іс-әрекеттер автокөлік құралдарын бағалау қызметінің жалпы мақсаттары болып табылады. Автокөлік құралдарын бағалауда ... ... ... қатар, жеке моменттерін де анықтап алу керек:
- ұсынылған автокөлік құралының сипаттамасы ... ... ... ... ... және т.б.);
- ұсынылған автокөлік құралының қандай да бұзылған бөлшегінің сипаты;
- ұсынылған автокөлік құралының бұзылу көлемі;
- амортизациялық тозу ... ... ... сипаттамасы (компоненттер жағдайы);
- қалпына келтіруге, жөндеуге қажетті қосалқы бөлшектер;
- қандай да ... ... ... ... ... жөндеуге қолданылатын материалдардың құны;
- қалпына келтіру шығындарының құны;
- жөндеу нәтижесінде автокөлік ... ... ... ... ... ... автокөлік құралының жойылу құны;
- ұсынылған автокөлік құралын ... ... ... ... және ... ... ... жөндігі;
- нормативті (амортизациялық) тозуды ескергендегі, автокөлік құралының толық қалпына келтіру құны;
- сақтау, тасымалдау, эксплуатациялау және т.б. процесі негізнде, автокөлік ... ... мен ... ... ... ... ... құралдарын бағалау қызметінің объектісі жеке және заңды тұлғалар мүліктік жауапкершілікке ие болатын, автокөлік құралдарының тұтыну қасиеттері болып ... Бұл ... ... ... ... ... әдістемесі келтіріледі, ол ғылыми рекомендацияларға сәйкес, халықаралық тәжірибемен қатар, қазақстандық нарықта жылжымалы және жылжымайтын мүлікке баға белгілеу ерекшеліктерін ескеріп ... ... ... ... пен ... бөлінген параметрлері бар жүйе болып табылады, сондықтан жалпы жағдайда құн территориялық және ... ... ... ... ... ... әр ... аймақтық нарықтар үшін ұқсас автокөлік құралдарының құндарының арасындағы айырмашылықты ескереді. Мысалы ... ... ... ... ... құны ... нарығындағы ұқсас автомобильдер құнынан орта есеппен 10-15% төмен. Уақытша факторлар инфляция және ... да ... ... ... ... ... автокөлік құралдарының құнын бағалағанда бағалау мерзімі және орны көрсетілуі тиіс.
Машиналар мен құрал-жабдықтардың қалдық құнын анықтау үшін қайта қалпына келтіру ... ... тозу ... ... ... тозу ... - бұл ... бұзылулардан, функциялары ескіруден және әр түрлі әсер ететін экономикалық факторлардың есебімен объектінің сыртқы факторлардан (экономикалық жағдайлардан, ... ... ... т.б.) болатын мүліктің құнының төмендеуі.
Тозудың үш түрі бар. Олар: физикалық ... ... тозу және ... ...
Машиналар мен құрал-жабдықтардың физикалық тозы келесідей әдістердің қатысуы арқылы анықталады:
* өмір сүру уақыты кезеңі;
* техникалық жағадайын жалпылама бағалаудың әдісі.
2 - ... ... тозу ... ... % ... ... бағалау
Техникалық жағдайына жалпы сипаттама
0 - 20 ... және ... жоқ. ... ... ... ... бар және жөндеу кезінде жою мүмкіндігі бар.
21 - 40 ... ... ... ... ... ... ... өтуін талап етеді.
41 - 60
Қанағаттанарлықсыз
Элементтері жұмысқа тек ... ... соң ... - ... ... ... Элементтердің барлық орындалу функцияларын тек қана толық ... ... ... - 100 ... ... ... ... жарамсыз жағдайы
Автокөліктердің физикалық тозу пайызын анықтау үшін келесідей ақпараттарды дайындайды:
* Спидомертден жол жүрілген есептік бойынша ... ... ...
* ... техникалық куәлігіне сәйкес жүрілген уақыты.
* Көліктің тозу пайызын мына ... ... ... ... = (К1*Пф+К2*Дф) (1)
Мұнда, К1 - жүрілген жол бойынша тозу көрсеткіші;
Пф - ... ... ... ... ... жол (км);
К2 - уақыт факторлары бойынша тозу көрсеткіші;
Дф - ... ... ... ...
* ... ... кешенін ауыстырғандағы жеке тозу есебін анықтайды: автокөлік ... ... ... және ... ... ... ... тозу есебінің құны мына формуларлар арқылы анықталады:
Сиз = Ц - ... ... Сиз - ... ... ... тозу ... құны, теңге;
Ц - көлік құралының кешендік есебінің бағасы;
Виз - тозу есебіне сәйкес құнды төмендету өлшемі, ... Жеке ... мен ... кешенді ауыстырған жағдайдағы үрдісі мен көлік құралының тозу есебін алғандағы қалдық құны мына ... ... ...
Схиз = Сиз +∑Зі*(Итр-Иі)/100 (3)
мұнда, Схиз - көлі құралын ауыстырған жағдайдағы үрдісі мен тозу есебін ... ... ... - і-ші ... ... ... - ... құралының комплекстік тозу есебі;
Иі - і-ші агрегатты ауыстыру үрдісіндегі тозу пайызы.
* і-ші агрегатты ... ... ... мына ... ... ... ... ... Зі - і-ші ... ... кеткен шығындары;
Ці - і-ші агрегаттар бағасы;
Сі - і-ші агрегатты ауыстыруы бойынша жөндеу ... ... ... ... төмендету факторы болып пайдалану кезіндегі залалдардың пайда болуы. Олар мыналар:
* темірдің ... ... орны мен ... ... элементінің зақымдалуы, бөлінуі;
* материалды және материалдық емес бөлшектерінің соғылуы, көгеруі, ... ... ... ... ... агрегаттар мен бұйым бұрыштарының қатайтып жүргізілмеуі;
* пайдалану кезіндегі ... ... ... ... арылуы бойынша мына формула арқылы анықталады:
Здэ=СР+Цм+Цд*(1-Итр/100), тенге (5)
мұнда, СР - ... ... ... ... ... сомасы;
Цм - ақаулықтан арылу үшін керекті материалдар құнының соммасы;
Цд - ақаулықтан ... үшін ... ... ... ... ... - ... арылуы бойынша жаңарту коэффициенті.
+ Шығындық тәсілдің машина және құрал - жабдықтарды бағалауда қолданылатын ... ... ... ... - ... объект үшін конструкциясы, пайдаланатын материалдары және дайындау технологиялары ... ... ... ... таңдап алады. Оның үстінде біріңғай объект басқа тағайындауға ие болып ... ... ... алады. Бірыңғай объект нарықта белгілі бір сұраныспен қолданылады және оның бағасы белгілі.
Бірыңғай объектіні ... ... құны ... ... ... ... құнына жақын және өндірістік факторлардың берілген объектілеріне арналған жалпыларының ықпалында қалыптасады.
Бірыңғай объектінің бағасы өндірістің таза өзіндік құнынан кәсіпорынның таза ... ... ... ... ... ... және ҚҚС ... Бірыңғай объектінің толық өзіндік құны:
Бп.бір=[(1-ҚҚС)*(1-Нпр-Кр)*Ббірлт]/(1-Нпр), (6)
Мұнда Бп.бір - бірыңғай объектінің бағасы
ҚҚС-қосымша құнға салынатын салық
Нпр-пайдаға салық ставкасы;
Кр-өнімнің оңтайлық ... яғни таза ... мен ... ... баға қатынасы бойынша;
Ббірлт- бірыңғай объектінің бағасы;
Оңтайлылық көрсеткішін анықтау көбірек қиындық тудырады, ол бәрінен бұрын нарықтағы берілген біріңғай ... ... ... ... ... ... сұраныспен қолданылатын өнімнің оңтайлылық көрсеткіші 0,10-0,25 орташа ... ие өнім ... ... ... ... толық өзіндік құны Өт біріңғай объектінің өзіндік құны бойынша есептелініп түзетіледі, объектілердің конструкциясының көлеміндегі айырмашылық ... G мен Бір - ... және ... объектілер конструкциясының салмағы;
Өт - біріңғай объектінің өзіндік құны
Егер бағаланатын және біріңғай объект өндірістің әр түрлі типінде ... онда ... ... ... ... ... ...
Бұдан әрі бағаланатын объектінің қалпына келтіру құны есептеледі. Ол мына формула арқылы ... ... ... объектісінің өндіргендегі толық құны
Ко-өнімнің оңтайлық көрсеткіші
Нпай-табыс салығының ставкасы
Бұл формулада оңтайлық көрсеткіші бағаланатын объектінің өтімділік дәрежесіне сәйкес болуы тиіс. Сұранысқа ие емес ... де ... ... ... ол ... олардың құны өзіндік құнына тең мәнге ие болады.
Элемент бойынша (агрегаттық) есептеу - бұл әдіс бағаланатын объект сатып алуға болатын және ... ... ... құрамдас бөліктерден жиналуы мүмкін. Мұндай бағалаудың неғұрлым тән мысалы, ... ... ... ... бөлшектері бойынша бағалау болып табылады. Басқа мысал - әмбебап жабдықтың бірнеше бірліктерінен жиналатын тасқынды технологиялық желілер құнын бағалау.
Осы әдіспен жұмысты ... ... ... объектінің құрылымын талдайды және олардың негізгі бөлшектерінің ... ... ... ... бөлігі бойынша ақпарат жинайды. Егер бағалары уақыттың әртүрлі сәттеріне қатысты ... онда ... ... ... ... ... жиналған мәліметтерді объектінің толық өзіндік құнын есептеу үшін пайдаланады.
Ө=(1+Көз)*∑Бэл (9)
Мұнда ... ... ... бойынша есептелген объекті бөлшектерінің сомалы құны;
Көз - дайындаушының өзіндік шығындарын ескеретін коэффицент (0,3-0,4-ке тең);
Содан соң қалпына келтіру құнын анықтайды:
S=[(1-Нпай)*Өт]/[1-Нпай-Ко] (10)
Шығындарды ... және ... - ... ... ... кең ... ... объектінің ескі құнын (бағасын) түзетуші индекстердің (индекс-дефляторлар) көмегімен қазіргі заманғы бағалар деңгейіне келтіру болып ... Егер осы ... ... өнімнің сол тобы үшін баға индекстері белгілі болса, объектінің бағасын ... ... ... ... ... әдістің ерекшелігі мынада, индекстеуге объектінің тұтастай алғандағы құны ... ... оның ... құны ... ... ... Мұндай жағдайда обьектіні өндіру кезінде шығындалатын ресустардың баға индекстерін негізге алады. ... баға ... ... ... дайын бұйымдардың баға индекстері туралы ақпаратқа қарағанда анағұрлым қол ... Оның ... ... белгілі бір кезеңінің (жылдың, тоқсанның, айдың) соңына қатынасын білдіретін базистік баға ... ... сөз ... отыр.
Шығындық көрсеткіштің бағалау сәтіне қарай мәнін келтіру үшін, шығу сәтінің жағдайы бойынша бұл көрсеткішті түзетулер ... ... ... ... Түзету енгізуші индекс - ресурстың баға индексін бағалау жағдайына қатынасы.
Объектінің шығысының өзіндік құны (ҚҚС-ынсыз) оның ... ... ... мына формуламен анықтайды.
S=[(1-Нпай- Ко)* Sшығ]/[1-Нпай] (11)
Мұнда Sшығ - уақыттың белгілі бір сәтіне арналған объектінің шығу құны ... ... ... ... ... соң ... құн ... экономикалық элементтер бойынша, яғни жұмсалатын ресурстардың түрлері бойынша беріледі. Іс жүзіндегі мақсаттар үшін төрт ... ... ... ... құндағы шығындарды топтастыру жеткілікті: материалдар (М), энергия тасмалдаушылар(Э), еңбек ақысы (Е), ... (А). ... ... қарағанда шығындар құрылымы неғұрлым тұрықты. Құрылымды бағалау үшін статистикалық жылнамалардан немесе дайындаушы-кәсіпорындардан алынған деректер қолданылуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... тұратын 4 экономикалық элементтерде көрсетілгендер есептеледі.
Ұсталған автокөлік құралының нарықтық құнын табиғи және моралдық тозуы, көлік ... ... ... ... ... ... ... жабдықталу мен эксплуатациялық дефектілерін ескере отырып, бағалауды есептеу көп өлшемді жанама әдіспен, ... ... ... ... ... - ... журналдар мен автомобильдердің құны туралы ақпаратбар басқа да басылымдар мәліметтері бойынша автомобильдің көлік құралы нарығындағы бағаларының арифметикалық ... ... ... ... ... жүйелердің, жабдықтың) ұқсас агрегаттармен ауыстырылуын ескеретін ... ... - ... ... жинақталуын ескеретін (қайта жабдықтаудағы ауыстыруды қоспағанда), көлік құраушысының құны;
Им - ... ... ... ... ... құралының моралдық тозуы;
Сқ.жабд - бағалау мерзімінде қосымша жабдықты ... ... ... ... ... ... ... құралын қайта ... ... ... ... - ... ... істен шығу, ақаулық пен эксплуатациялық ... жою ... ... ... ... мерзімінде автокөлік құралдарының нақты жүрісі Lн спидометр бойынша ... Ал егер ... ... ... оның ... жағдайы нормативті құжаттар талабына сәйкес келмесе, эксплуатациялау басынан нақты жүрісі есептік жолмен анықталады.
Эксплуатациялау ... ... ... ... ... ... есептеу 2-қосымша кестесінің мәліметтеріне сүйеніп, жүзеге асырылады.
m ... ═∑Li шет + ∑ Li ҚР ... ... m - ... ... ... эксплуатациялау ұзақтығы, жылдар;
Li шет - i-ші эксплуатациялау жылындағы жеңіл автомобильдің ... ... ... ... ... ... ... мың км;
n - бағалау мерзімінде жеңіл ... ... ... ҚР - i-ші эксплуатациялау жылындағы жеңіл автомобильдің ... ... ... ... ... (1- ... ... анықталады), мың км.
Сқалд = (С1+С2+С3+...+Сz)/Z ... ... - ... ... мен ... ... ... бар басқа да басылымдар мәліметтері бойынша автомобильдің ... ... ... бағалары;
Жалпы жағдайда автокөлік құралдарының моральдық тозуы келесі формуламен есептеледі:
Им = ∑ Имр, ... ... - ... ... ... ... ... р-ші фактор, %.
Автокөлік құралдарын бағалау мерзімінде, оны өндіруді тоқтатуын ескеретін, ... ... ... ... есептеледі:
Им1 = 2Ттоқ, егер Ттоқ

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шахтада қолданылатын өзі жүргі тиегіш-көліктік машиналар4 бет
Абель ласерд атындағы автомобиль мұражайы12 бет
АЗХС зауытындағы цехтың желдету жүйесін автоматтандыруды жобалау21 бет
Жер жұмыстарын жүргізу бойынша құрылыс машиналарын таңдау14 бет
Корпорацияның негізгі және меншікті капиталдарын қалыптастыру25 бет
Машина жасау7 бет
Машина жасау өнеркәсібі кешені11 бет
Машина және құралдарды бағалау22 бет
Негізгі қор және кәсіпорынның онымен қамтамасыз етілуі туралы4 бет
Негізгі құралдарды есепке алу60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь