MS DOS операциялық жүйелерімен жұмыс модульдері


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІМЕН ЖҰМЫС МОДУЛЬДЕРІ
1.1. Dos модулінің процедуралары мен функциялар. 6
1.2. WinDos модулінің процедуралары мен функциялары. 9
1.3. Overlay модулінің процедуралары мен функциялары. 13

БУМАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
2.1. Маршрут немесе жол 16
2.2. DOS шақырмасы 17
2.3. DOS командалары (нұсқаулар) 17
2.4. Файл атының шаблондары 18
2.5. Команданы перне тақтадан енгізу 18
2.6. Бумалар үшін ішкі командалар 19
2.7. Буманы экранға шығару. DIR командасы 19
2.8. Жаңа бума құру. MKDIR (MD) командасы 20
2.9.Буманы жою.RMDIR (RD) командасы 20
2.10.Ағымдық буманы өзгерту . CHDIR (CD) командасы 21

ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
3.1. Файлдарды көшіру.COPY командасы 22
3.2. Файл атын өзгерту .RENAME (REN) командасы 23
3.3. Файлды жою . DEL командасы 23
3.4. Файл мәліметін экранға шығару . TYPE командасы 24

MS DOS.ТЫҢ КӨМЕКШІ КОМАНДАЛАРЫ.
4.1. Дискісі форматтау 25
4.2. Дискеттерді көшіру. 25
4.3. DOS версиясы. 25
4.4. Күн мен уақыт. 25

MS DOS ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ.

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Кітапханалық модуль әр түрлі бағдарламаларда пайдаланылуы мүмкін жазбалар мен бағдарламалар тобын құрайды. Жиі орындауға тура келетін әрекеттерді жүзеге асыратын жағдайда модуль құрамына ішкі бағдарламаны қосуға негіз болады. Мұндай ішкі бағдарламаны бір рет жазып, сақтап қоюға және де жиі қолдануға болады. Бұл бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау процесін жеделдетуге мүмкіндік береді. Модульді құрайтын файл модульдің атымен сәйкес келетін ат алуға міндетті.
Гиперболикалық қызмет жазбаларымен модульді мысал ретінде қарасатырайық. Олардың анықтамасын еске алайық:
Sinh(x)=(e^x­e^­x)/2,
Cosh(x)=(e^x+e^-x)/2
Tanh(x)=sinh(x)/cosh(x).
Паскаль тілі функциясында құралған қатарда гиперболикалық қызметтер жоқ, бірақ бұл қызметтер қолданбалы мақсаттарда жиі пайда болады, сондықтан да оларды кітапханалық модуль құрамына қосуға негіз бар. Бұл модульден қызметтерге шығуды модуль аты көрсетілген USES пайдалану операторы қамтамасыз етеді.
Interface және Implementation резерителген сөздері маңызды роль атқарады. Әрбір модуль осы сөздермен атау алған бөліктерге
( секцияларға ) ие. Interface секциясы шақырылатын бағдарлама немесе модульдан жол ашылатын ауысулар мен процедуралар, типтер констант жазуды құрайды (ол интерфейс секциясы деп аталады). Immplementation (өткізу секциясы) ішкі бағдарламаның шығу кодын құрайды. Ол сондай – ақ біздің мысалдарымыздан var t:Real; сияқты локальды жазбаларды мазмұндай алады.
Әрбір модуль Unit резерфтелген сөзімен басталып, end сөзімен аяқталады, одан соң нүкте қойылады. Бұл end үшін оның алдына тікелей тиісті Begin сөзін қоюға болсада, ол талап етілмейді. Type операторы бұл жағдайда Extended типіне эквивалентті Float типіне біздің модуліміздің басында анықталады. Тендік белгісінен оңға қарай кез келген заттық типті көрсетіп, гиперболикалық функцияларды есептеу дәлдігін өзгертуге болады.
Жоғарыда көрсетілгендей, стандарттық бағдарламалар мен мәліметтер кітапханасын құру үшін пайдалануға болады.
Turbo Pascal 7.0 – да бірнеше стандартты модульдерге біріктірілген стандартты бағдарламашылар мен мәліметтердің көп саны бар. Олар бағдарламаны жазу процесін онайландыруға, IBM PC типтегі компьютер мүмкіндігін мейлінше толық пайдалануға, MS DOS операциялық жүйесі мүмкіндігін пайдалануға мүмкіндігін береді. Кітапханада мынандай стандартты модульдер бар:
System – негізгі кітапхана;
Strings - ASCIIZ – пен – жолдарымен жұмыс;
Crt – консольмен жұмыс;
Graph – графикалық кітапхана;
Dos – MS DOS мүмкіндігін пайдалану;
WinDos – ASCIIZ – жолдарымен үндестікте MS DOS мүмкіндіктерін пайдалану;
Overlay – оверлейлік құрылымды ұйымдастыр;
Printer – принтермен жұмыс;
Turbo3 – Turbo Pascal 3.0 бағдарламасымен байланыс;
Graph3 – Turbo Pascal 3.0 графикасымен байланыс;
Strings, Graph, WinDos, Turbo3 және Graph3 модульдері тиісінше STRINGS.TPU, GRAPH.TRU, WINDOS.TRU, TURBO.TRU және GRAPH3.TRU, файлдарында, қалғандары - TURBO.TRL.файлында орналасады.
Turbo Pascal 3.0 термендеріне жазылған ішкі бағдарламалармен бірлестіруді қамтамасыз ету қажеттігі қазір нақты туындамайды Turbo 3 және Graph3 модульдері мұнда қаралмайтын болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Герхард Франкен, Сергей Молявко
“MS-DOS 6.2…для Пользователя”,
Киев, ВНV,1994, Москва, БИНОМ,1994.
2. “DOS 3.3 Техническое руководство”. Методическое материалы.
3. Фигурнов В.Э.”IBM PC для Пользователя”
г.Уфа, НПО “Информатика и Компьютеры”, 1993г.
4. Справочные Руководство по IBM PC. Методические материалы. Часть 1. ТПП “СФЕРА”. М. 1991г.
5. Брябрин В.М. “Программное обеспечение персональных ЭВМ”. М.” НАУКА,” 1990г.
6. Г. Л. Семашко, А. И. Салтыков “Программирование на языке паскаль” - Москва “Наука”, 1988.
7. О. Н. Перминов “Язык программирования паскаль” - Москва “Радио и связь”, 1989.
8. Фаронов “Turbo Pascal 7.0”

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІМЕН ЖҰМЫС МОДУЛЬДЕРІ
1.1. Dos модулінің процедуралары мен функциялар. 6
1.2. WinDos модулінің процедуралары мен функциялары. 9
1.3. Overlay модулінің процедуралары мен функциялары. 13

2 БУМАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
2.1. Маршрут немесе жол 16
2.2. DOS шақырмасы 17
2.3. DOS командалары (нұсқаулар) 17
2.4. Файл атының шаблондары 18
2.5. Команданы перне тақтадан енгізу 18
2.6. Бумалар үшін ішкі командалар 19
2.7. Буманы экранға шығару- DIR командасы 19
2.8. Жаңа бума құру- MKDIR (MD) командасы 20
2.9.Буманы жою-RMDIR (RD) командасы 20
2.10.Ағымдық буманы өзгерту – CHDIR (CD) командасы 21

3 ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
3.1. Файлдарды көшіру-COPY командасы 22
3.2. Файл атын өзгерту –RENAME (REN) командасы 23
3.3. Файлды жою – DEL командасы 23
3.4. Файл мәліметін экранға шығару – TYPE командасы 24

4 MS DOS-ТЫҢ КӨМЕКШІ КОМАНДАЛАРЫ.
4.1. Дискісі форматтау 25
4.2. Дискеттерді көшіру. 25
4.3. DOS версиясы. 25
4.4. Күн мен уақыт. 25

5 MS DOS ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ. 27

ҚОРЫТЫНДЫ 28
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 29
ҚОСЫМША 30

КІРІСПЕ
Кітапханалық модуль әр түрлі бағдарламаларда пайдаланылуы мүмкін
жазбалар мен бағдарламалар тобын құрайды. Жиі орындауға тура
келетін әрекеттерді жүзеге асыратын жағдайда модуль құрамына ішкі
бағдарламаны қосуға негіз болады. Мұндай ішкі бағдарламаны бір рет
жазып, сақтап қоюға және де жиі қолдануға болады. Бұл
бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау процесін жеделдетуге мүмкіндік
береді. Модульді құрайтын файл модульдің атымен сәйкес келетін ат
алуға міндетті.
Гиперболикалық қызмет жазбаларымен модульді мысал ретінде
қарасатырайық. Олардың анықтамасын еске алайық:
Sinh(x)=(e^x­e^­x)2,
Cosh(x)=(e^x+e^-x)2
Tanh(x)=sinh(x)cosh(x).
Паскаль тілі функциясында құралған қатарда гиперболикалық қызметтер
жоқ, бірақ бұл қызметтер қолданбалы мақсаттарда жиі пайда болады,
сондықтан да оларды кітапханалық модуль құрамына қосуға негіз бар.
Бұл модульден қызметтерге шығуды модуль аты көрсетілген USES
пайдалану операторы қамтамасыз етеді.
Interface және Implementation резерителген сөздері маңызды роль
атқарады. Әрбір модуль осы сөздермен атау алған бөліктерге
( секцияларға ) ие. Interface секциясы шақырылатын бағдарлама немесе
модульдан жол ашылатын ауысулар мен процедуралар, типтер констант
жазуды құрайды (ол интерфейс секциясы деп аталады). Immplementation
(өткізу секциясы) ішкі бағдарламаның шығу кодын құрайды. Ол сондай –
ақ біздің мысалдарымыздан var t:Real; сияқты локальды жазбаларды
мазмұндай алады.
Әрбір модуль Unit резерфтелген сөзімен басталып, end сөзімен
аяқталады, одан соң нүкте қойылады. Бұл end үшін оның алдына
тікелей тиісті Begin сөзін қоюға болсада, ол талап етілмейді. Type
операторы бұл жағдайда Extended типіне эквивалентті Float типіне
біздің модуліміздің басында анықталады. Тендік белгісінен оңға қарай
кез келген заттық типті көрсетіп, гиперболикалық функцияларды
есептеу дәлдігін өзгертуге болады.
Жоғарыда көрсетілгендей, стандарттық бағдарламалар мен
мәліметтер кітапханасын құру үшін пайдалануға болады.
Turbo Pascal 7.0 – да бірнеше стандартты модульдерге біріктірілген
стандартты бағдарламашылар мен мәліметтердің көп саны бар. Олар
бағдарламаны жазу процесін онайландыруға, IBM PC типтегі компьютер
мүмкіндігін мейлінше толық пайдалануға, MS DOS операциялық жүйесі
мүмкіндігін пайдалануға мүмкіндігін береді. Кітапханада мынандай
стандартты модульдер бар:
System – негізгі кітапхана;
Strings - ASCIIZ – пен – жолдарымен жұмыс;
Crt – консольмен жұмыс;
Graph – графикалық кітапхана;
Dos – MS DOS мүмкіндігін пайдалану;
WinDos – ASCIIZ – жолдарымен үндестікте MS DOS мүмкіндіктерін
пайдалану;
Overlay – оверлейлік құрылымды ұйымдастыр;
Printer – принтермен жұмыс;
Turbo3 – Turbo Pascal 3.0 бағдарламасымен байланыс;
Graph3 – Turbo Pascal 3.0 графикасымен байланыс;
Strings, Graph, WinDos, Turbo3 және Graph3 модульдері тиісінше
STRINGS.TPU, GRAPH.TRU, WINDOS.TRU, TURBO.TRU және GRAPH3.TRU,
файлдарында, қалғандары - TURBO.TRL.файлында орналасады.
Turbo Pascal 3.0 термендеріне жазылған ішкі бағдарламалармен
бірлестіруді қамтамасыз ету қажеттігі қазір нақты туындамайды
Turbo 3 және Graph3 модульдері мұнда қаралмайтын болады.
Әр модульды жазуда әуелі модуль элементтері (константтар,
ауыспалы, типтер, ішкі бағдарламалар) туралы келтіріледі де, сосын
ішкі бағдарламалардан қысқаша сипаттамасы беріледі. Turbo Pascal 7.0
ортасында құрылатын бағдарламада, әрбір стандартты ішкі бағдарламада
тікелей қолдануға болатын көп санды мысалдарды қосқанда көмектін
жақсы дамыған жүйесі бар, онда оның тақырыбы ғана, тағайындалуы,
басқа ішкі бағдарламаларымен байланысы, егер соңғысы болса,
өлшемдері мен авариялық жағдайлар жазбасы келтіріледі.

1.1.Dos модулінің процедуралары мен функциялар.
Exec – процедурасы
Procedure Exec (Path, CmdLine:String);
Берілген командалық жолдан өлшемдерімен берілген бағдарламаны
орындайды.
Path – бағдарламамен файлдың толық аты;
CmdLine – командалық жол;
Авариялық жағдай туындағанда қателердің мынандай кодтары
белгіленеді:
2 – файл табылмады;
8 – қажетті жад жоқ;
10 – құрал – жабдықта қате;
11 – форматта қате.
FindFirst процедурасы
Procedure FindFirst (Path::string;Attr:Word; var S: SearchRec);
Берілген немесе ағымдағы файлда берілген атрибуттарымен және файлдың
толық атауы маскасымен сәйкес келетін бірінші файлды іздейді.
Path – жол (қажет болғанда) мен файл атауына тән белгілерді
қосқанда (мысалы, PAS – кеңейтілген файлмен, PAS, ағмдағы
каталогте орналасқан) файл толық атауының маскасы.
Attr – файлдар атрибуттары;
S – процедура табылған файлдың өлшемдерін жазатын SearchRes
ауыспалы типі.
Авариялық жағдай туындағанда келесі қателер коды белгіленеді:
3 – берілген каталог жоқ;
18 – файлдар жоқ
\FindNext процедурасы
Procedure FindNext(varS: SearchRec);
FindFirst – ке соңғы ашылымда берілген қанағаттанарлық шартпен
келесі каталог файлын табады.
S – процедура табылған өлшемдерін жазатын SearchRec ауыспалы
типі.
Авариалдық жағдайлар туғанда 18 код-файл жоқ леген белгі белгіленеді.

FSplit процедурасы
Procedure FSplit(Path:PathStr;var Dir:DirStr;var
Name:NameStr;varExt:ExtStr);
Файлдың толық атауын 3 бөлікке –файлдың жолы,аты және кеңеюі.
Path- файлдың толық атын құрайтын PathStr типі өлшемі;
Dir- процедурамен жолы жазылатын Dir Str–тің ауыспалы типі;
Name –процедурамен файл аты жазылатын NameStr ауыспалы типі;
Ext- процедурамен файлдың кеңеюі жазылатын ExtStr ауыспалы типі.

GetCBreak процедурасы
Procedure GetCBreak(var Break:Boolean);
Ctrl+Break комбинациясымен жұмыстың белгіленген әдісін тексереді.
Break-процедура жұмысының нәтижесі жазылатын ауыспалы .Егер False нәтижеге
тең болса, Ctrl+Break комбинациясын тексеру консоль,принтер немесе
байланыс құрылымына кіру шығу операторларына ғана жүргізіледі.

DiskFree функциясы
Function DiscFree(Drive:Word):Loginti
Берілген тасымалдаушыда еркін байттардың санын қайтару.(-1бегер құрылым
номеріне жол берілмесе).
Driver-мән қабылдайтын құрылымның шартты номері:
0-ағымдағы дискавод;
1-А құрылымы;
2-В құрылымы;

DiskSize функциясы
Function DiskSize(Drive:Word):Logint;
Орындалатын санау процесінен шығу көбін қайтарады.Кіші байт нәтижесі
процеспен орындалатын кодты құрайды.Үлкен байт тең болады:
0-қалыпты аяқталу;
1-процесс Ctrl+C көмегімен үзіледі;
2-процесс қатеден үзіледі;
3-үзіліс Кеер процедурасымен шақырылады.

DosVersion функциясы
Function DosVersion:Word;
MC DOS версиясы номерін қайтарады.(версия номері –кіші байтте, модификация
номері-үлкен байтте).

EvnCount функциясы
Function EvnCount:Integer;
MS DOS oртасы жол санын қайтарады.

EvnStr функциясы
Function EvnStr(Index:Integer):String;
Операциялық жүйе ортасының көрсетілген жолын қайтарады.
Index-жол номері;
Егер Index бірліктен кішіә немесе EvnCount-тан үлкен болса, (бұл
процедураны қараңыз), EvnStr функциясы бос жолды қайтарады.

FExpand функциясы
Function FExpand(Path:PathStr):PfthStr;
Файл атын жолда оған қоса отырып,толғанша кеңейтеді.
Path-файлдың бастапқы аты.

FSearch функциясы
Function FSearch(Path:PathStr;DirList:String ):PathStr;
Каталог тізімінде файл іздейді (егер файл табылса,оған жеткізетін жолды
қосып,файл аты нәтижесі болады,егер файл табылмаса,бос жол болады).
Path- типті ізделінді файл аты.
DirList-файлы бар каталогтар тізімі жекелеген жолдар нүкте үтірмен бір-
бірінен бөлінеді.

GetEvn функциясы
Function GetEvn(EvnVar:String):String;
MS DOS көрсетілген ауыспалы ортаның мәнін қайтарады.
EvnVar-ауыспалы ортаның аты.
Егер MS DOS ауыспалы ортасы анықталмаса, GetEvn бос жолды қайтарады.

1.2.WinDos модулінің процедуралары мен функциялары.
СreatDir процедурасы.
Procedure GreatDir (Dir:Pchar);
Dir көрсеткішімен жолда берілген ерекшелігімен (жолымен және
атауымен)каталог құрылады.
Dir-құрылатын каталогтың ерекшелігі (аты мен жолы)жазылған жолға
сілтеме.
Авариялық жағдай туындағанда (дұрыс емес ерекшеліктер,ондай каталог
қазір бар,түпкі каталогта ондай атпен файл бар,түпкі каталогта орын жоқ
,т.б.)қате коды ауыспалы DosError-ға көшіріледі.

FindFirst процедурасы.
Procedure FindFirst (Path :Pchar;Attr:Word;Var S:TsearchRes);
Берілген немесе ағымдағы каталогте берілген атрибуттармен және файл
атындағы маскамен сәйкес бірінші файл ізделеді.
Path-файлдың толық атының ерекшелікті бөліктері мен жолын (қажет
болғанда)қосатын файл атауындағы маска (мысалы,Pas-ағындағы каталогта
орналасқан Pas кеңейтілуімен файлдар);
Attr -файлдар атрибуты.
S - процедура табылған файлдың өлшемдерін жазатын TsearchRes ауыспалы
түрі.
Авариялық жағдай туындағанда қателердің келесі кодтары белгіленеді:
1- Жіберілген каталог жоқ.
18- файлдар жоқ.

FindNext процедурасы.
Procedure FindNext(Var S:TsearchRes);
FindFirst-қа соңғы ашылуында берілген қанағаттанарлық шартпен каталогтың
келесі файлын табады.
S-процедура табылған файлдың өлшемін жазатын TsearchRes ауыспалы типі.
Авариялық жағдай туындағанда 18 код-файлдар жоқ белгіленеді.

GetFAttr процедурасы
Procedure GetFAttr (var f; Var Attr:Word);
Файлдар атрибутын қайтарады.
F-әзірге ашылмаған нақты физикалық файлмен байланысты кез-келген типтегі не
типсіз файлдық ауыспалы;
Attr-файл атрибуттарын жазатын процедура ауыспалы;нақты атрибутты бөлу үшін
файл атрибуттары кодтарын-маскаларды пайдалануға болады.
Авариялық жағдай туындағанда қатердің төмнегі коды
белгіленеді;
3-берілмейтін жол;
5-файл жіберілмейді;

Intr процедурасы.
Procedure Intr (IntNo:Byte;Var Regs:Tregisters);
Берілген бағдарламалық үзілістерді орындайды.
IntNo-үзіліс номері;
Regs-тіркеу туралы ақпаратты құрайтын Tregisters ауыспалы типі;
Процедураны орындау алдында бұл мәліметтер тіркеуге жүктеледі, процедура
орындалған соң сақталатын тізімдер осы ауыспалыға орналастырылады.
SP немесе SS құрайтын регистірлерінің өзгерісі өтетін
болса,процедураны пайдалануға болмайды.

MS DOS процедурасы.
Procedure MS DOS (Var Regs:Tregisters);
MS DOS функциясын шақыру жүзеге асырылады ($21 бөлу номерімен Intr
процедурасын пайдаланумен эквивалентті).
Regs-тіркеу туралы ақпаратты құрайды.
Tregisters-ауыспалы типі, процедураны орындау алдында бұл мәліметтер
тіркеуге жүктеледі, процедура орындалған соң сақталатын тізімдер осы
ауыспалыға орналастырылады.
SP немесе SS регистрін құрайтын өзгерістер мұнда өтсе,онда процедураны
пайдалануға болмайды.

FileExpand функциясы.
Function FileExpand (Dest,Name:Pchar):Pchar;
Оған жол қоса отырып,толғанша файл аты кеңейеді.Функция нәтижесі-
атауды ұлғайтуға көрсеткіш.
Dest-толық атаулы орналастыру үшін жолға көрсеткіш.
Name-ізделетін файл атына көрсеткіш.
List-файл ізделетін үтірмен бөлінген нүкте каталогы тізіміне
көрсеткіш.

FileSplit функциясы.
Function FileSplit (Path,Dir,Name, Ext:Pchar):Word;
Файлдың толық аты үшін бөлімге бөлінеді:файл жолы,аты және
кеңеюі.Нәтиже-топтық операциялардың (*немесе?)және файл аты тиісті
бөлігінің болу белгілері.
Path-файлдың толық атын құрайтын жолға көрсеткіш;
Dir-жол жазылатын жолға көрсеткіш;
Name-файл аты жазылатын жолға көрсеткіш;
Ext-файл кеңеюі жазылатын жолға көрсеткіш.

GetArgCount функциясы.
Function GetArgCount :Integer;
Командалық жолға бағдарламаға берілетін өлшемдер саны қайтарылады.

GetArgStr функциясы
Function GetArgStr (Dest: Pc har;Index: Integer; MaxLen: Word): Pchar;
Өлшемге командалық жол көрсеткіші Index номерімен қайтарады.
Dest- Index номерімен өлшем жазылатын жолға көрсеткіш;
Index-командалық жол өлшемі номері;
Егер Index=0,онда бағдарлама аты жазылады,егер Index керісінше немесе
командалық жолдық өлшемдердің ең көп санынан көп болса,онда бос
жазылады.
Maxlen –командалық жолдық табылған өлшемі жазылған жолдық ең көп
мөлшері.

GetCuzDir функциясы.
Function GetCuzDir (Dir:Pchar;Drive: Byte) Pchar;
Ағымдағы каталогтың ерекшелігін (жол мен аты)алады.Нәтиже-ағымда
каталогтың ерекшелігі (жолы, аты)орналасқан жолға көрсеткіш.
Dir-ағымдағы директория ерекшелігі (жолы мен аты)жазылған жолға
көрсеткіш.
Drive-мән қабылдайтын құрылыстың шартты номері:
0-ағымдағы дисковод;
1-А құрылымы;
2-В құрылымы және басқалары.
Авариялық жағдай туындағанда қателік коды Doserror
ауыспалылығы келеді.Егер болған құрылымның шартты номері көрсетілмесе, Dir
көрсеткіші жолға “X:”хабарламасы орналасады.

1.3.Overlay модулінің процедуралары мен функциялары.
OvrClearBuf процедурасы
Procedure OvrClearBuf
Оверлейлі буферді тазартады.

OvrInit процедурасы
Procedure OvrInit (File Name:string);
Оверлейлер диспетчерін анықтайды және оверлейлі файл ашады.
File Name-оверлейлі файл аты.
Авариялық жағдайда қателіктер коды қалыптасады.
-1-файлдың дұрыс емес форматы немесе файл оверлейлі болып саналмайды.
-2-оверлейлі файл табылмайды.
Қате болған жағдайда оверлейлі диспетчері белгіленбейді. OvrInit
оверлейлерді басқару басқа бағдарламашысына қандай да назар аударғаны
орындалуы тиіс.

OvrInitEMS процедурасы.
Procedure OvrInitEMS;
Оверлейлі файл жадтың кеңейтілген облысына жүктейді.
Авариялық жағдайда қателік коды қалыптасады:
-1-процедурасы орындалмады немесе дұрыс орындалмады;
-4-оверлейлі файлды қосу-ажырату операциясын орындау кезіндегі қате;
-5-жадтың кеңейтілген аумағының драйвері жоқ;
-6-оверлейлік файлды орналастыру үшін жадтың жеткілікті аумағы жоқ.
Қате жағдайында оверлей диспетчері жұмысты жалғастыратын
болады,бір файл дискіден оқылады.

OvrSetBuf порцедурасы.
Procedure OvrSetBuf (BufSize:Longint);
Оверлейлі буфердің мөлшерін белгілейді.
BufSize-буфердің талап ететін мөлшері.
Процедураға назар аударғанда қозғалыстағы аумақ бос болуы тиіс.
Авариялық жағдайда қате коды қалыптасады:
- 1 – OverInit процедурасы орындалмады немесе дұрыс орындалмады,
BufSize көлемі мейлінше аз (буфер бастапқы мөлшеріне аз), жадтың
динамикалық аумағы бос емес;
- 3 – оверлейлі буфер мөлшерін ұлғайту үшін жадтың жеткілікті
аумағы жоқ.
Қате болғанда оверлейлік буфер мөлшері өзгермейді, ал оверлей
диспечері жұмысын жалғастыратын болады.

OvrSetRetry процедурасы
Procedure OvrSetRetry (Size: Longint);
Оверлейлік буфердің сынақ аумағының мөлшерін белгілейді.
Size – аумақтың талап етілетін мөлшері (қажет мөлшері – оверлейлі
буфердің 13 – нен ½ мөлшеріне дейін).
OvrGetBuf функциясы
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
MS DOS операциялық жүйесі
Операциялық жүйе. MS DOS
MS-DOS операциялық жүйесі
MS DOS операциялық жүйесі туралы
Ms dos операциялық жүйесінің құрылымы
Ms-Dos операциялық жүйесі туралы
MS DOS операциялық жүйесінің құрылымы жайлы
Ms dos операциялық жүйесi. Графикалық редактор
MS DOS операциялық жүйесі туралы мағлұмат
Ms-dos операциялық жүйесі туралы ақпарат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь