Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ӨНЕРКӘСІП ҰЙЫМДАРЫН НЕСИЕЛЕНДІРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
5

1.1 Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің экономикалық мәні мен маңызы
5
1.2 Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің құрылымы 7
1.3 Шетел тәжірбиесіндегі өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіру 11

2 2005 . 2007 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӨНЕРКӘСІП ҰЙЫМДАРЫН НЕСИЕЛЕНДІРУДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

14

2.1 Қазақстан Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің ұйымдастыру тәртібі
14
2.2 АҚ «Халық Банк» негізінде өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруіне қаржылық экономикалық талдау
16
2.3 Қазақстан Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруіне талдау
20

3 ӨНЕРКӘСІП ҰЙЫМДАРЫН НЕСИЕЛЕНДІРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
22

3.1 Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруде туындайтын мәселелер 22
3.2 Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруін мәселелерін шешу жолдары 24

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША
КІРІСПЕ

Несие — нарықтық экономиканың тірегі ретінде экономикалық, дамудың ажырамас элементін білдіреді. Оны барльқ шаруашылық субъектілерімен қатар, мемлекет те, үкімет те, сондай-ақ, жеке азаматтар да пайдаланады.
Біздің елімізде несие жүйесі дамудың қазіргі сатысында өтпелі сипатқа ие болып тұр, өйткені экономика саласында басталған және жүргізіліп жатқан реформалардың өз қызметін толық аяқтамауынан саяси тенденциялар мен қоғамдағы өзгерістердің ықпалына ұшырауда. Сондықтан несиелік-құқықтық қатынастарға толыққанды талдама жасау қажеттілігі пісіп жетіліп тұр деуге болады.
Несие – ұдайы өндірістің ажырамас бөлігі. Тауарлы өндіріс - несие қатынастарының пайда болатын табиғи негізі.
Себебі тауардың пайда болуы маңызды екі жағдайға байланысты: біріншіден, өнім тауар болуы үшін оның заттай түрі және құны болуы қажет; екіншіден, өнім бір өндірушіден екінші өндірушіге ауысуы қажет, ол ауысу тек айырбас кезінде, яғни нарықта болады. Сонда тауар айырбасы несиенің пайда болатын ортасы.
Бірақ несиенің пайда болатын ортасын өнімін өзі қолданатын өндірістен емес, өнімдерді бір-біріне алмастыратын айырбас ортасынан іздеу керек. Себебі тауарлар қолдан-қолға өтетін айырбас процесі - несие қатынастарының туындайтын көрінісі.
Несиенің пайда болуын өнімдерді өндіру сферасынан емес, олардың айырбас сферасынан іздеу қажет. Тауар айырбастау — бұл тауардың бір қолдан екінші қолға өтуін білдіреді десе, шынымен де осындай айырбас кезінде несиеге байланысты қатынас туындайды.
Банктер едәуір дәрежедегі қаржы ресурстарын оларды қажетсінетін заемшыларға алға қарай ұсыну мақсатында шоғырландырады. Ондай операциялар экономикалық тұрғыдан алғаңда несие операциялары деп аталады, ал зандық тұрғыдан заемдық делінеді. Несие (латынның сгeditum - қарыз, борыш, заем) - құндылықты (заттай немесе ақшалай түрде) бір тұлға-мен, ұйымдармен және мемлекеттермен басқаға қайтару шартымен әрі процент төлеумен уақытша пайдалануға беру кезінде қалыптасатын экономикалық қатынастарды көрсететін экономикалық ұғым. Несие адамзаттың алғашқы даму сатыларында-ақ тауар-ақша қатынасының дамуы, еңбекті бөлісу және тауар айырбастау негізінде, ал ақшаның пайда болуына орай ақша-тауар негізінде пайда болды. Қоғамның белгілі бір даму сатысында несие беруді жүзеге асыратын банктер пайда бола бастайды, яғни банктік несие жолға қойылады. Қазіргі заманда қарыз (ссуда) капиталының қозғалысын білдіреді және несие берушілер мен заемшылар арасындағы тікелей қатынастарды көрсетеді. Ондай қатынастарға банктер де кіреді. Қазіргі кезде банктік несие несиенің негізгі түріне айналды, ол ақшаны банк арқылы заемшыларға уақытша пайдалануға береді. Несие қарыз (заем) капиталының қозғалыс нысаны ретінде ақша каражатын төленетінін процентпен уақытша пайдаланып кері қайтаруды білдіреді.
Несиелік қатынастардың пайда болатын экономикалық негізіне капитал айналымын жатқызуға болады. Көбіне несиені ақша ретінде түсінеді. Бір жағынан қарағанда бұған негіз де бар сияқты. Себебі, қазіргі шаруашылықта қарыз көбіне ақшалай түрде берілуде. Бірақ бұл жерде ақша мен несиенің әр түрлі ұғымды білдіріп, әр түрлі қатынастарды түсіндіретінін естен шығаруға болмайды. Сонымен қатар, несие мен қаржы категорияларын бір санайтындар да аз емес, несие — бұл ақшалай қаражаттың екі жақты қозғалысын, яғни қаражаттың уақытша берілуін және уақыт өткен соң қайтарылуын баяндаса, ал қаржы — сол қаражаттың бір жақты қозғалысын бейнелейді, яғни қаржы: дотация, субвенция, субсидия түрінде берілсе, олар қайтарымсыз сипатқа ие.
Несие — бұл пайыз төлеу және к,айтару шартында уақытша пайдалануға (қарызға) берілетін ссудалық капитал қозғалысы.
Несие ақшалай капиталдың ссудалық капиталға өтуін қамтамасыз ете отырып, несие берушілер мен қарыз алушылар арасындағы несиелік қатынасты бейнелейді.
Несиенің көмегімен заңды және жеке тұлғалардың уақытша бос қаражаттары мен табыстары экономикалық жүйе төңірегінде жинақтала отырып, уақытша және ақылы негізде пайдалануга берілетін ссудалық капиталға айналады.
Несиенің экономикадағы орны мен рөлі, оның атқаратын қызметтерімен сипатталады. Жалпы несие экономикалық категория ретінде мынадай қызметтерді атқарады:
- қайта болу;
- айналыс шығындарын үнемдеу;
- айналыстағы нақты ақшалардың орнын уақытша алмастыру;
- капиталдың шоғырлануын жеделдету;
- ғылыми-техникалық прогресті жеделдету.
Сондықтан жоғарыдағы айтылғандарды қорытындылай келе, несиенің қоғамдағы, экономиканы дамытудағы маңызы жоғары екеніндігін, курстық жұмысытың тақырыбының бүгінгі қаржы жүйесінің актуальды, ағымдағы, күнделікті сараптамаға түсетін тақырыптарының бірі екенін көре аламыз.
Курстық жұмысытың тақырыбының мазмұнын ашуда төмендегідей міндеттер мен мақсаттар алға қойылып отыр:
− Өнеркәсіп ұйымдарын ненсиелендірудің экономикалық мәні мен маңызы;
− Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің құрылымы;
− Қазақстан Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің ұйымдастыру тәртібі;
− АҚ «Халық Банк» негізінде өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруіне қаржылық экономикалық талдау;
− Қазақстан Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруіне талдау.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под.ред. Дробозиной Л.А. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001.-410с.
2. Общая теория денег и кредита / Под.ред. Жукова Е.Ф. – М.: Банки и биржи, 2005.-350с.
3. Основы денежного обращения и кредит / Учебное пособие. В.П.Поляков, Л.А.Московкина, М.: Инфра – М, 2005.-440с.
4. Көшенова Б. Ақша, несие, банктер.-Алматы, «Экономика»,2001.-450б. 293-298б.
5. Шеденов О. Жалпы экономикалық теория. Алматы, Экономика 2005. – 680 б.
6. Мақыш С.Б. Ақша, неисе, банктер. — Алматы: Қазақ университеті, 2002.- 360б.
7. Ақша, несие, банктер. Ғ.С.Сейітқасымовтың редакциялығымен. – Алматы: Экономика, 2001.-400б.
8. Деньги, Кредит, Банки / Под.ред Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 1999.-375с.
9. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктердің операциялары. — Алматы: Қазақ университеті, 2002.-350б.
10. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы Заңы // Егемен Қазақстан. - 2004, 19 – сәуір
11. Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан на 2006 – 2007 / Банки Казахстана 2006 №4, 7 бет
12. Мамыров К. Макроэкономика // Оқулық. Алматы, Экономика 2004. – 480б.
13. Дабыдов К. Қазақстан Республикасындағы банк құқығы.-Алматы.-2006.-480б.
14. Балымбетова Н. Несие дегенше, несібе десеңші// Заң газеті.- 2007.-7маусым.-7б.
15. Сауытбекова К. Банк жүйесінің өзекті мәселелері// Егемен Қазақстан.-2007.-18-ақпан.-7б.
16. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. — Алматы, изд. 2-е, перераб. и доп. Қаржы-қаражат, 1997.
17. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под.ред. Дробозиной Л.А. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001.
18. Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. «Елорда» - 2002 ж 159 – 161 б
19. Шеденов О. Жалпы экономикалық теория. Алматы, Экономика 2005. – 680 б
    
    |  |МАЗМҰНЫ                             |  |
| | | |
| ... | |
| | | |
|1 ... ... ... теориялық негіздері | |
| | |5 |
| | | ... ... ... ... мәні мен ... | |
| | |5 ... ... ... ... |7 ... тәжірбиесіндегі өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіру |11 |
| | | |
|2 |2005 – 2007 ... ... ... ... | |
| |өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруді талдау және бағалау | |
| | |14 |
| | | ... ... ... өнеркәсіп ұйымдарын | |
| |несиелендірудің ұйымдастыру ... |14 ... ... ... ... өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруіне | |
| |қаржылық экономикалық ... |16 ... ... ... өнеркәсіп ұйымдарын | |
| ... ... |20 |
| | | |
|3 ... ... ... мәселелері және жетілдіру | |
| |жолдары |22 |
| | | ... ... ... ... ... |22 ... ұйымдарын несиелендіруін мәселелерін шешу жолдары |24 |
| | | |
| ... | |
| | | |
| ... ... ... | |
| | | |
| ... | ...... ... ... ... экономикалық, дамудың
ажырамас элементін білдіреді. Оны барльқ шаруашылық субъектілерімен қатар,
мемлекет те, ... те, ... жеке ... да пайдаланады.
Біздің елімізде несие жүйесі дамудың қазіргі сатысында өтпелі сипатқа
ие ... тұр, ... ... ... басталған және жүргізіліп жатқан
реформалардың өз қызметін толық аяқтамауынан саяси ... ... ... ... ұшырауда. Сондықтан несиелік-құқықтық
қатынастарға толыққанды талдама жасау қажеттілігі пісіп жетіліп тұр деуге
болады.
Несие – ... ... ... ... Тауарлы өндіріс - несие
қатынастарының пайда болатын табиғи негізі.
Себебі тауардың ... ... ... екі ... ... өнім ... болуы үшін оның заттай түрі және құны болуы қажет;
екіншіден, өнім бір өндірушіден екінші өндірушіге ауысуы ... ол ... ... ... яғни ... болады. Сонда тауар айырбасы несиенің
пайда ... ... ... ... болатын ортасын өнімін өзі қолданатын өндірістен
емес, өнімдерді бір-біріне алмастыратын ... ... ... ... ... қолдан-қолға өтетін айырбас процесі - несие қатынастарының
туындайтын көрінісі.
Несиенің пайда ... ... ... сферасынан емес, олардың
айырбас сферасынан іздеу қажет. Тауар айырбастау — бұл тауардың бір қолдан
екінші қолға өтуін ... ... ... де ... ... кезінде
несиеге байланысты қатынас туындайды.
Банктер едәуір дәрежедегі қаржы ресурстарын ... ... алға ... ... мақсатында шоғырландырады. Ондай операциялар
экономикалық тұрғыдан алғаңда несие операциялары деп ... ал ... ... ... ... ... ... - қарыз, борыш, заем) -
құндылықты (заттай немесе ақшалай түрде) бір тұлға-мен, ... ... ... қайтару шартымен әрі процент төлеумен ... беру ... ... ... ... ... ... Несие адамзаттың алғашқы даму сатыларында-ақ тауар-ақша
қатынасының дамуы, еңбекті бөлісу және ... ... ... ал
ақшаның пайда болуына орай ақша-тауар негізінде пайда болды. Қоғамның
белгілі бір даму ... ... ... жүзеге асыратын банктер пайда бола
бастайды, яғни ... ... ... ... ... ... қарыз (ссуда)
капиталының қозғалысын білдіреді және ... ... мен ... ... ... ... ... қатынастарға банктер де
кіреді. Қазіргі кезде ... ... ... негізгі түріне айналды, ол
ақшаны банк арқылы заемшыларға уақытша пайдалануға береді. ... ... ... ... ... ... ақша каражатын төленетінін
процентпен уақытша пайдаланып кері қайтаруды білдіреді.
Несиелік қатынастардың пайда болатын экономикалық негізіне ... ... ... ... несиені ақша ретінде түсінеді. Бір
жағынан қарағанда бұған негіз де бар сияқты. ... ... ... ... ... ... берілуде. Бірақ бұл жерде ақша мен несиенің әр
түрлі ұғымды білдіріп, әр түрлі ... ... ... ... ... ... несие мен қаржы категорияларын бір санайтындар да
аз емес, несие — бұл ... ... екі ... ... ... ... ... және уақыт өткен соң қайтарылуын ... ... — сол ... бір ... ... бейнелейді, яғни қаржы:
дотация, субвенция, субсидия түрінде берілсе, олар қайтарымсыз сипатқа ие.
Несие — бұл пайыз ... және ... ... ... пайдалануға
(қарызға) берілетін ссудалық капитал қозғалысы.
Несие ақшалай капиталдың ... ... ... ... ете
отырып, несие берушілер мен қарыз ... ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың уақытша ... мен ... ... жүйе ... ... отырып,
уақытша және ақылы негізде пайдалануга берілетін ссудалық ... ... орны мен ... оның атқаратын қызметтерімен
сипатталады. Жалпы несие экономикалық категория ретінде мынадай қызметтерді
атқарады:
- қайта болу;
- ... ... ... ... нақты ақшалардың орнын уақытша алмастыру;
- капиталдың шоғырлануын жеделдету;
- ... ... ... жоғарыдағы айтылғандарды қорытындылай келе, несиенің
қоғамдағы, экономиканы дамытудағы маңызы жоғары ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы,
күнделікті сараптамаға түсетін тақырыптарының бірі ... көре ... ... тақырыбының мазмұнын ашуда төмендегідей міндеттер
мен мақсаттар алға қойылып отыр:
− Өнеркәсіп ұйымдарын ненсиелендірудің экономикалық мәні мен маңызы;
− Өнеркәсіп ... ... ... ... Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын
несиелендірудің ұйымдастыру тәртібі;
− АҚ ... ... ... ... ұйымдарын несиелендіруіне
қаржылық экономикалық талдау;
− Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... несиелендірудің теориялық
негіздері
1.1 Өнеркәсіп ұйымдарын ненсиелендірудің экономикалық мәні мен
маңызы
Кредит ... ... ... оның көрініс танытуды да ... ... ... ... ... ... арнайы көрінісін байқатады,
яғни қызмет кредиттік қатынасқа бүтіндей ... ... ... ... ... мен ... ... ерекшелігімен көрініс танытуын
сипаттайды.
Кредиттің ұдайы өндіріс процесінде алатын орны ... ... ... жоқ. ... ... оны айналым белгісіне жатқызса,
басқалары бөлу белгісіне ... В.М. ... ... ... ... қарыз алушыға және ... ... бөлу ... бөлу категориясына жатқызады. Және де соған қарамастан,
кредиттің айырбас қатынастарына тән ... мен ... ... ... бөлу ... нәтижелерін бөлу) қатынастарының сәтін
айрықшалап көрсету мүмкін болғандықтан, ... ... да ... ... болады. Сондықтан кредит бөлу категориясы бола ... ... де ... ... екі жақтылық ерекшелікке де ие. Мұның
өзі кредиттің қызметіне тән екендігін көрсетеді.
Кредит туралы теорияда, оның атқаратын ... саны мен ... ... ... ... жоқ. ... екі ... бөлумен
айналымның кредиттік құралдарын жасау), басқалар үш ... (осы ... ... бақылауды қарсады), үшіншілер - төрт ... ... мен ... ... ... көзқарастарды атайды.
Ал, жекелеген авторлар кредиттің қызметін: айналымдағы шығындарды үнемдеп,
экономиканы ретке ... ... бос ... ... т.б. ... бақылау қызметі дегенде: ол - ақша, қаржы сияқты ... ... тән ... ... ... Ал, ... ... кредит
емес, банк жүзеге асырады.
Кредит өндірістік қорлар айналымның құралы деп қарасақ, онда оның бұл
қызметі ақшаларға да, бюджетке, пайдаға ... да тән - бұл ... - ... ... айналымдардың құндылық категорияларының мазмұнына
да енеді.
Экономиканы ретке келтіру қызметі жайлы айтатын болсақ, ол ... ғана ... ... ... сияқты құндылық категориялары арқылы да
жүзеге асырылады.
Қорларды ынталандыру ... да ... ... ... қарай отырып, жекелеген ғалымдардың кредит дербес қызмет атқара
алады дегендерінің негізі жеткіліксіз. ... - ... ... ... өзгешелік мәнін таныту болып табылады. [9, 49 б]
Айналымның құралы түрдегі қызметі, бақылаумен ынталандыру, ... ... тек ... ғана ... ... қаржы, еңбекақы, бюджет, табыс
т.б. құндылық категорияларына да тән.
Көптеген ... орын алып ... ... ... барлық
формалары мен түрлерінде мәнін ашып көрсететін оның үш түрлі қызметін бөліп
көрсеткіміз келеді. Олар - қайта бөлу, ... ... ... ... ... және ... шоғырландыру мен орталықтандыруды
жеделдету.
Капиталды шоғырландыру мен орталықтандыруды жеделдету ... ... ... ... ... ... қосымша қорды
капиталдандыру барысына ... ... ... ... аса ... ... ... оның
жекелеп жинақталуының шекараларын кеңейте түседі. Өндірістің ... үшін ... ... ... ... ... ... болып саналатындықтан, әрбір
кәсіпорындардың, халықтың шағын ... ... бос ... шашыраңқы
қаржылары жұмылдырылып банкілерде жинақталады да, үлкен көлемге жеткеннен
кейін ол кредит ретінде кең ... ... ... ... түрде
пайдаланады.
Кредит жекелеген кәсіпорындарды акционерлік қоғамдарға айналдырудың,
монополиялар мен халықаралық ... жаңа ... ... бірі ... ... К. Маркстің айтуы бойынша кредит
«бәсекелестік күресте әрі жаңа, әрі сұрапыл ... ... ... ... ... орталықтандырудың аса зор әлеуметтік механизмі бола
бастайды». ... ... ... ... ... ... тауар өндіруішілердің кредит алу жағдайларының нашарлауы бір ... ... ... мен ... ... екінші
жақтың ойсырауына, тақыр кедейленіп, банкротқа айналуына әкеп соғады.
Кредиттің ролін кредиттік қатынастардың ... ... ... ... ... ... Кредит өзінің қызметі арқылы ұдайы
өндіріс процесіне әсер етеді. Жоғарыда аталып өткеңдей, кредиттің өз қызмет
саласы бар, ол ... ... ... емес, шаруашылық
айналымда пайдаланылмай тұрған, қайта айналып құйылудың бастапқы көзінде
қайта ... ... ... ғана ... ... ... міндеттер қоғамдық дамудың әр түрлі кезеңдерінде өзгеріп отыруы
мүмкін.
Экономика дамуының сатысана қарамастан, кредиттің ... ... ... ... оның өнім ... ... камтамасыз етіледі. Кредит
ұдайы өндіріс процесінің үздіксіздігі мен тездетілуіне ... ... бос ... және ... ... қайтарымдық және төлемдік
негізде қайта білуді қамтамасыз ... ... кез ... ... ... ... өндірістік шығындар мен табыстардың арасында,
өндірістің маусымдық сипаты мен ... ... ... ... ... капиталдың жұмсауға қажетті көлемі мен қолда бар
жиынтықтардың арасында болатын ... ... ... ... ... ... арқылы түзету ең алдымен қоғамдық өндірістің
үздіксіздігін қуаттап отырудың арқасында қамтамасыз ... ... ... ... ... ... байланысты бір
полюсте бос тұрған қаржылар пайда болады, екіншісінде оларға деген тапшылық
орын алады. ... ... ... ... ... ... оларға ұдайы өндіріс процесін жалғастыруға ТМҚ үшін ... ... ... ... ... және т.б. ... тудырады.
[9, 56 б]
Жаңа өндіріс ашу мен ... ... ... де кредиттің атқаратын ролі
зор. Кредиттің көмегімен айтарлықтай қаржы ресурстарын шоғырландыру ... жаңа ... ірі ... іске асыруға, жаңа
техниканы ендіруге, жоғары қосымша құны бар ... ... ... ... ... мол ... ... асыруға мүмкіндік
береді.
Қазақстанда экономиканың шикізаттық бағытынан арылып, жоғары дамыған
өңдеу секторын құру мақсатын көздейтін ... ... ... ... даму стратегиясы жүзеге асуда. Бұл ретте өзінің
кредиттік қаржыларын осы Бағдарламаны жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... капиталдық салымдар есебінде
пайдаланудың бюджеттік қайта айнымалы қаржыландырумен айтарлықтай маңызды
артықшылықтары бар. Ол ... ... ... осы ... ... ... өтеудің мүмкіндіктерін анықтаумен әрі кредит шараларының
өтелу мерзімі шегінде қарызды өтеудің мерзімін белгілеумен жүйелі ... ... [8, 58 ... ... ... мемлекеттермен байланыстар нығайып, әлемдік
экономикаға араласуға мүмкіндіктер туып келеді. (ҚОСЫМША А, сызба – 1)
Сонымен, жекелеген ... ... ... өмір ... мен ... ... дамуына да,
микродеңгейіне байланыстардың дамуында, ... ... ... ... ... ролі өте зор ... Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендірудің құрылымы
Кредит қатынасы банктер мен кәсіпорындардың, ұйымдардың арасында ғана
болмайды. Ол, сондай-ақ, бір ... ... ... және екінші жағынан,
халықтың арасында да пайда болады. ... ... ... ал, кредит
берушіге банк жататын қатынасты тұтыну кредитінің мазмұнын құрайды. ... банк пен ... ... ... ... ... тарап та
болуы мүмкін, мысалы, оған тауарларды кредитке сататын, яғни ... ... ... ... беретін сауда ұйымдарын айтуға болады.
Тұтыну кредиті халыққа оның ағымдық сипаттағы қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін ... Оның ... жеке ... ... құрылыс салуға, тұрғын үйді жөндеуден өткізуге, ұзақ уақыт
пайдалануға жарамды ... ... ... ... ... ... өмір деңгейін арттыруға ... ... ... ... ... ... табылады. Өнеркәсібі
дамыған елдерде тұрғындар (халық) өзінің жыл сайынғы табысының 10-12%-ын
тұтыну кредитін өтеуге жұмсайды. ... ... бұл ... ... ... десе де ... Халық борышқор болудан қорқады, оның үстіне,
тұтыну кредиттің пайыздық мөлшерлемесі айтарлықтай жоғары, жылына 18-20%-ды
құрайды. [5, 28 ... ... ... ... және ... ... ... мүмкін.
Тауарлық форма халыққа тауарларды оның төлем мерзімін ... ... ... бұл ... ... болып табылады. Ақшалай форма
банк кредиті секілді халыққа тікелей немесе ... ... ... жанама
түрде беріледі.
Тұтыну кредитінің қосарлы қызметі бар: бір ... ... ... ... ... мөлшері де өседі, өйткені, тауар сұранысы кредит
сұранысын тудырады, екінші жағынан, ... ... ... ... қабілеті бар сұранысты арттырады.
Кредиттеу объектісі бойынша ... ... ... ... күттірмейтін қажеттілік (шұғыл мұқтаж) кредитіне, құрылыс салу ... үй ... алу ... ұзақ ... ... ... ... арналған кредитке және шаруашылықты ұйымдастырып, жүргізуге арналған
кредитке бөлінеді.
Коммерциялық банктің несиелеу ...... ... ... ... және ... ... сондай-ақ несиенің
қозғалысына бақылауды қамтиын несиелік механизмнің ... ... ... несиелеу механизмі бұл несиені пайдалану механизмін
білдіреді. Несиелеу механизмі — бұл ... ... ... тану ... Бұл ... практикада нақты әрекет ететін, өзінің
субъективтік сипаты бар механизм. ... ... ... мәні жағынан
несиелік процесс технологиясын бейнелейді.
Несиелеу процесі мынадай кезеңдерді ... ... ... ... қарау;
- несиелік қабілетін талдау;
- несиелік келісімшарт жасасу;
- несие беру;
- несиелік мәміленінң орындалуына ... ... [3, 45 ... ... ... ... түскен несиеге деген өтінішті қарау.
Кез келген несиелік операциялар осыдан басталады. ... ... ... мен ... ... ... ... мәліметтер: мақсаты,
мөлшері, түрі, мерзімі, ... ... ... ету ... ... қоятын талаптарына байланысты өтінішке қосымша, яғни несиелік
операциялар сипатына байланысты құжаттар беріледі. ... әр ... үшін әр ... ... пакеті әзірленуі мұмкін. Мысал ретіндегі
құжаттар ... ... ... құрылтайшылық құжаттардың, жарғының, жалға алу шарттарының, тіркелген
куәліктерінің немесе патенттерінің; нотариалды түрде куәландырылған ... ... ... ... ... төл ... ... несие алуға құқығын ... ... да ... ... екі ... ... алушының балансы және оған қосымша беттер;
− несиеленетін ... ... ... және оның қайтарылу
мерзімін сипаттайтын ... - ... ... ... ... ... келісімшарттар көшірмелері
(материалдың құндылықтарды ... және ... ... ... ... ... көшірмелері және т.с.с),
− басқа банктерден алған ... ... ... ... ... ... ету ... кепілге берілген мүлікке қарыз ... ... ... ... ... қайтаруға байланысты міндеттемені куәландыратын құжаттар;
Қажет жағдайларда банк қарыз алушыдан несиені қайтаруын қамтамасыз
ететін басқа да құжаттар мен ... ... ете ... ... ... ... несиелік қатынаста болатын қарыз алушылар үшін ... ... ... мүмкін. Қарыз алушы банкке несие алуға өтініш
жасаған уақытта, банк несиелеудегі оның мұмкіндігін ... ала ... ... карточкесін толтыруы мұмкін. Онда: фирманың жетекшісі мен ... ... ... және ... түрі; клиенттің заңды мекен-жайы;
ағымдық және валюталық шот ашқан ... аты және ... ... ол сұрайтын несиенің мақсаты, сомасы және мерзімі; соңғы
есептік күнге берілген баланс ... және ... да ... ... оқып ... ... банк ... алушының алған
несиесін қайтару қабілетін бағалаудың шешім қабылдау үшін аса мақызы бар.
Бағалау техникалық-экономикалың есеп негізінде жасалады.
2 ... ... ... ... ... ... ... алушының несиелік қабілеті — қарыз алушының алған несиесі
бойынша қарызды ... және ... ... ... ... ... Несиені қайтара алмау тәуекелі көптеген факторлардың әсерінен
болуы ... ... да банк ... ... ... ... ... оның несиелік қабілетін талдайды. Бұл көрсеткіш банктің өтімділігіне
ықпал етеді.
Қарыз ... ... ... ... ... ... мынадай
факторлар есепке алынады:
− Несиеге қатысты кқабілеттілігі. Қарыз ... ... бере ... қуатын анықтайтын жарғысы және нұсқауымен танысуға тиіс;
− Қарыз алушынын іскерлік беделі. Несиелік мәмілеге ... ... ... ... қарызды қайтаруға дайындығын ғана түсінбейді, сондай-ақ
келісімшартқа байланысты барлық міндеттемелерді орындауы түсіндіріледі.
... алу ... Банк ... ... ... ... жеткілікті
қаражатты табу қабілетіне баға беруі қажет.
Қарыз алушының табыс алу қабілетін анықтау ... сату ... ... ... әсер ететін факторлар есепке алынады. Бұл
факторларға: қарыз алушы кәсіпорынның орналасқан жері, оның ... ... ... ... құны, қызметкерлерінің біліктілігі жатады.
Несиелеудегі ... ... бұл ... қоса жарнамалау
тиімділігі, бәсеке сияқты факторлар ... ... ... және ... ... ... ... Қазіргі
несиелеудің басты ерекшелігі бойынша банк қарыз алушының несиелік қабілетін
тексеріп болғаннан кейін, несиелік шарт жасасу үшін ... ... ... ... ... ... сұрақтарда банк пен қарыз
алушы келісімшарт ... ... ... екі ... ... ... және
жауапкершіліктерін анықтайды. Онда мыналар көрсетіледі:
... ... және ... ... ... ... беру мерзімі және қайтару шарттары;
— несиені қамтамасыз ету формасы;
— несие үшін төленетін сыйақы мөлшерлемесі;
— несиенің қозғалысын және ... ... ... ... үшін ... ... ... тізімі;
— несиелеу процесіндегі банктің бақылау қызметі.
4 кезең. Несие беру кезеңі. Бұл кезең ағымдың шот ашу, ... ... ... ... ... ... ... несиені беру
тәсілін анықтайтын несиелеуді ұйымдастыру және техникалық шарттарын
қамтиды.
Несиенің ... ... әр ... берілу тәсілдері болады.
Біріншісі — несие клиенттің шотына толығымен аударылып, ... ... ... ...... алу құқығы қосымша қаражаттарға
деген қажеттіліктің туындауына байланысты біртіндеп іске ... ... ... бір ... ... ... құқығы бола отырып, ол оны алудан бас
тартады (мысалға, артық сыйақы төлегісі келмейді). Несиенің ... ... ... несиелеу ережелеріне сәйкес анықталады.
5 кезең. Несиені қайтару және оған ... ... ... — несиелік операцияның маңызды кезеңі. ... ... ... ... банк ... пайдалану ұзақтығына және олардың төлем
айналымын құраудағы рөліне байланысты.
1.3 Шетел тәжірбиесіндегі ... ... ... ... ... несиелеудің мынадай екі әдісі белгілі:
бірінші әдіс бойынша несиені беру туралы мәселе ... ... ... шешіледі. Несие қаражатқа деген белгілі бір мақсатты ... ... Бұл әдіс ... ... бір мерзімге, яғни
мерзімді несиелерді беру барысында қолданылады.
Екінші әдіс барысында ... ... ... үшін ... ... ала
белгіленген несиелеу шегі көлемінде беріледі. Бұл ... шегі ... бір ... ... ... ... ... төлеуге көрсету
жолымен қажеттілік шараларына байланысты пайдаланылады.
Несие берудің мұндай формасын несиелік желіні ашу деп атайды.
Көптеген мемлекеттерде қарыз белгілі бір ... ... ... линиясын ашумен беріледі. Мысалы, АҚШ-та, Германияда, ... ... ... ... шот ... ... ... кең тараған. Контокоррентік шот деген ... ... ... ... біріктірілуі. Бұл шот бойынша дебеттік сальдо (қалдық)
клиентке несие беруді көрсетсе, ал ... ... ... ... қаражаты
бар екенін көрсетеді. Несиенің бұл түрі ... ... ... ... [4, 82 ... ... ... (Ұлыбритания, Канада) банктері несиені
шектеуді овердрафт бойынша жүргізеді. ... - ... чек ... ... мерзімді несие беруі немесе оның ... ... ... ... қалдықтан артық болса да, бекітілген лимит ... ... ... ... шотта дебеттік қалдық қалады.
Овердрафттың жоғары ... ... шот ... ... ... бұл формасы - контокорентті шотпен берілетін несиенің түрі. Ол
- клиенттің ағымдағы есеп айырысуына қаражат жетіспестігін қанағаттандыруға
берілетін ... ... үшін ақы ... нақты қарыз бойынша алынады.
Дамыған шет мемлекеттердің несиелік операцияларының ішіндегі ең ... түрі ... ... Тұтыну несиесі бөлшек саудамен тығыз
байланысты: бір жағынан, тауар айналымының ... сай ... ... ... ... ... несиеге алу сұранысы туындайды; екінші
жағынан, халыңты ... ... ... ... ... ... ... әсіресе бүгінгі тауарлар нарығын толтыру жағдайында
пайда ... ... ... әр түрлі елдерде әр қалай дәрежеде
қалыптасуда. Италия мен Жапонияда ... ... ... ... ... ішкі ... ... 10%-ын, Германия мен Францияда — 30%-ын, ал
Ұлыбритания мен АҚШ-та 60%-ын құрайды екен.
Бұл елдердің тәжірибелерінде тұтыну ... ең ... ... ... тұрмыстық құралдарды, жиһаздарды және т.с.с сатып алу
барысында жиі пайдаланады. [4, 97 ... ... ... ... жартысынан көп бөлігі автомобилдерді
сату үлесіне тиеді. Экономикалың мазмұны ... ... ... ... бір ... ... оның басты бағыты тек жеке тұлғалармен ... ... ... да, ... бұл ... экономикасы дамыған елдерде
кеңінен пайдалануының екі түрлі себебі бар: біріншісі, субъективті, яғни
бұл ... ... ең ... ... материалдық, игіліктерге қол
жеткізуге қолайлы жағдай жасаса; екіншісі, ... яғни кез ... ... ... бір экономикалың мәселесі — бұл дайын өнімді өткізу
десек, ендеше тұтыну несиесін қолдану аталған мәселені шешуге ... ... ... көптеген елдердің экономикасында ... ... ... да, оны мемлекеттік ұйымдар тарапынан белсенді түрде
реттеп отыру қажет. Мұндай реттеуді екі ... ... ... және пайдалану
деңгейінде реттеу.
Берілу деңгейінде мемлекет тұтынушыларды ынталандыруға тиіс.
Ағылшын және ... ... ... банк топтарының
(синдикат) көлемді сома беретін синдикаттьң несие формасы қолданылады. Бұл
жағдайда қатысушы-банктің біреуі ... және ... ... ... мен ... консорциумдық несие де кең дамуда. Ол
синдикаттық несиеден екі және одан да көп ... ... ... ... ... ... ... несие әдетте өте ірі
сомаға (30 млн. АҚШ долл. жоғары) беріледі.
Бұндай қарыз несие ... ... ... ... ... Келісімде несие өкілінің, басқарушының және басқа несие беруші
мен борышқордың кұқы мен міндеттері көрсетіледі.
Германиядағы 4000-ға жуық, жұмыс жасайтын ... ... ... ... қарай әмбебап және мамандандырылған банктерге немесе
оларды қүқықтық ... ... жеке және ... ... ... бөлінеді.
Жеке коммерциялық банктер секторы 350-ге жуық немесе олардың 7000-нан
астам филиалдарын және 200 ... ... ... секторға үш ірі банк, 200-дей аймақтық банктер, 80 жеке банкирлер
және 60-қа жуық шетел банктерінің филиалдары ... Жеке ... ... ... ...... ... несиелік келісім
істерімен айналысу. [6, 145 б]
Соңғы кездері ұзақ, мерзімде ... беру ... де ... ... жеке коммерциялық банктер бағалы қағаздарға күрделі қаржы жұмсау
саласында кеңес беру, мүлікті басқару барысында қарқындылық танытуда.
Германиядағы ... ... ... ... ... банктер
құрайды. Оларды, ең бастысы, үлкен бір әмбебаптық. дәрежелері ажыратып
тұрады. Іс жүзінде олар ... ... ... жоқтың қасы десе
болады.
Олардың үлесіне Германияның несиелік институттары жүзеге асыратын
операциялардың жалпы ... 3/4 ... ... ... ... ... ... процестерге
әкелмейтін ақша массасының мөлшерін белгілеу орталық ... ... ... ... ... меншіктің формаларына қарамай, капиталды
орталықтан басқаруға тәуелді болмай, өзінде бар қаражат көлемін тиімді де,
ұтымды пайдалануға қадамдарын жасауда. ... ... ... ... ... беру ... ... аудармау коммерциялық банктерді
пайдасыздыққа әкелері сөзсіз.
Германияда әмбебап коммерциялық банктермен бірге ... ... да ... ... ... ... ... тобын
жер бөлімшелеріне несие беру және коммуналдық несие беру бойынша 30-ға жуың
ипотекалық ... мен ... ... ... Олар ... үй
құрылысын қаржыландыру үшін және тұрғын үй ғимараттарын ... ... жер ... ... құқығын кепілдікке ала отырып, ұзақ
мерзімге несие береді. Бұл ... ... ... бір басты қызметі
коммуналдық, несиелер беру болып табылады.
Мұндай несиелер жергілікті үкімет немесе ... ... ... және ... ... ... ... он жылдағы қоғамдық бюджеттердің ұзақ мерзімді қаржыландыру
қаражаттарына деген ... ... ... ... несиелердің
маңызы артуымен қатар, олар тұрғын үй ... ... ... ... ... болып отыр. Осы топқа кіретін екі несиелік мекеме
ипотекалық банктер ретінде кеме жасау саласына орта және ұзақ ... ... ... Бұл ипотекалық, банктер несиелеуді жүзеге асыру
үшін қажетті қаражаттарды капиталдар нарығында кепілдікке алған қағаздармен
коммуналдық займдық ... сату ... ... 10-ға ... құқықтық ипотекалық несиелік мекемелер мен жеке ... ... және ... ... беруге маманданған. [7, 69 б]
2 2005 – 2007 жылдар аралығындағы ... ... ... ... және ... Қазақстан Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын
несиелендірудің ұйымдастыру тәртібі
«Халық банк» АҚ корпоративтік клиенттерді ... ... ... ... ... Олар ... ... ұсынады:
− Несие өтінімдерін жедел қарастыру;
− Әр клиентке жеке көзқарас;
− Несиелендіру ... ... ... негізінде жүзеге асырылуы
мүмкін.
Кесте – 1 «Халық банк» АҚ-ның өнеркәсіп ұйымдарына ... ... ... ... ... қаражатты, инвестицияны сатып алу, айналымдағы |
|мақсаты |капиталды толықтыру, ... ... |
| ... және т.б. ... валютасы|Теңге, АҚШ доллары, евро ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... – 36 айға дейін |
|мерзімі ... ... ... ... – 120 айға ... ... кестесі |Негізгі қаражат және сыйақы – ай сайын. ... ... |
| ... және төлеудің икемді кестесін белгілеу мүмкіндіктері.|
| ... ... ... және ... ... ... |
| |мақсатына, кепілдікті қамтамасыз ету түріне, ең ... |
| ... ... болады. ... ... ... ... ... тауарлы–материалдық |
| |қор, ... және ... ... ... алу және т.б. ... ... қаржылай тұрақты кәсіпорындарға беріледі.
Кәсіпкерліктің дамуына ықпал ете ... ... ... ... пайдалануды ұсынады 
  Сіз микрокредиттерді келесі мақсаттар үшін пайдалана аласыз:
... ... ... жабдықтар сатып алу
− жаңа сауда орындарын ашу
− бизнестің жаңа түрін ұйымдастыру (жұмыс істеп тұрған ... ... ... ... ... ... қаржыландыру
  «БИЗНЕС» бағдарламасының ыңғайлылығы, Сіздің икемді ... ... топ ... ... ... ... арналған микрокредитті
алуыңызда тұрады. 
  ... ... ... ... алу үшін ... ... қажеті жоқ, Несиелік Сарапшылар
толық ақпаратты беру үшін Сіздің бизнес жүргізетін ... ... ... қажетті құжаттарды Сіздің тікелей бизнес жасайтын жеріңізде
ТЕГІН әзірлеуге ... ... ...... аз
− Сіздің заңды тұлға құратын кәсіпкер (ЖК, ДК, ЖШС) болуыңыз ... ... ... ... ... ... қатар қосымша
қарыз сомасы беріледі
«Бизнес GROUP» микрокредиті
Микрокредитті  кепілсіз ... ниет ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету болып табылады.
Несиелендірудің шарттары:  
− Сомасы: 150 000 теңгеден 750 000 теңгеге ... ... ... ... 12 айға дейін
− Топтағы адамдар саны: 4-тен 10-ға ... ... Жеке ... ... ... ... Тұрғылықты жерді растайтын құжат 
− ДК үшін: Дербес ... ... ... ... ... ... патент   
«Бизнес ПРОГРЕСС» микрокредиті 
Өркендеуші бизнесті кеңейтуді жоспарлайтын кәсіпкерлер үшін 
Несиелендірудің шарттары:
− Сомасы: 2 000 000 теңгеге дейін
... айға ... ... ... ... ... кепілдемелер
Құжаттар топтамасы:  
− Жеке басты куәландыратын құжат
− СТН
− Тұрғылықты (тіркелген) жерді растайтын құжат 
... ... ... ... туралы куәлік немесе ...... ... ... ... ... бизнес саласында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін 
Несиелендірудің шарттары: 
− Сомасы: 2 000 000 теңгеден 9 000 000 теңгеге дейін 
− Мерзімі: 60 айға ... ... ... ... ... ... топтамасы: барынша аз
− Бизнес-жоспар: талап етілмейді
− Жаңартылған несиелік желіні алудың мүмкіндіктері бар
− Жеке тұлғалар да, заңды тұлғалар да ... АҚ ... ... негізінде өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруіне
қаржылық экономикалық талдау
Курстық жұмысты жазу барысында АҚ «Халық банк»-тің 2005 – 2007 жылдар
аралығында өнеркәсіпті ... ... ... Қазақстан өңірлерін
қарастыру мүмкін емес. Сондықтан осы курстық жұмыстың шеңберінде еліміздің
астанасының АҚ ... ... ... ... ұйымдарын ғана
қарастырамын. Бұл қайнар көз 2006 – 2008 ... ... ... - ... дамыту стратегиялық бағдарламасынан алынды.
Ғылыми, жоғары технологиялы экспортқа бағытталған ... ... ... ... саясатын іске асыру экономиканың нақты
секторын дамытуда оң басымдықтарды бекітуге мүмкіндік береді. Соңғы 7 жылда
өндіріс өнеркәсібі ... ... ... ... ... 2005 ... ... көлемі 18,4 млрд. теңгеден 2006 жылы 78,6 млрд. теңгеге
дейін, ұлғаю - 4,3 ... ... ... ... индексі 2005 жылы 116,7 %
құрады.
Өнеркәсіп қызметін 357 шаруашылық субъектілері құрайды, оның ішінде 71
ірі және орта кәсіпорындар.
Астана ... ... ... ... өнеркәсіп кәсіпорын-дарымен
(88,6 %) және электр энергиясын, газ және суды ... және бөлу ... ... (11,4%). [11, ... ... көлемі (млрд. теңге)
Өңдеуші өнеркәсіпте 2006 жылы 66,3 млрд. теңгеге өнім өндірілді, бұл
2005 жылы өндірген ... 19,3 % ... ... көлемінің ұлғаюы келесі
салаларда: басқа бейметалл минеральды өнімдерді 24,3 %-ға ... ... ... бұйымдарын 49,3 %-ға өндіруде, дайын металл бұйымдарын 10,2
%-ға өндіруде ұлғайды, машина жасауда: басқа да көлік ... 24,4 ... ... ... және ... ... - 29,6 %-ға, ауыл шаруашылығы үшін
машина құралдарын ... 1,4 ... ... ... ... ет пен тамақ
шығару 19,5 есеге, шұжық өнімдері - 15,0 %-ға, ... ... – 19,0 %-ға, сары май - 20,0 %-ға, жаңа ... нан - 4,8 ... және ... ... - 11,3 %-ға, ... - 3,8 есеге ұлғайды.
Кесте – 2 «Халық банк» АҚ-ның өнеркәсіп ұйымдарына несие беру ... жылы ... ... |66,3 ... теңге ... ... ... оның ... | ... ... өнімдер |24,3 % ... және ... ... |49,3 % ... ... бұйымдары |10,2 % ... жылы ... ... оның ішінде| ... және ... ... |29,6 % ... да ... ... |24,4 % ... шаруашылық машиналары |14,1 % ... ... ... банкке тиетін зиянда факторларға шолу
жасап өтейік. (ҚОСЫМША Б, кесте – 3).
Металлургиялық өнеркәсіпте өндіріс көлемі шойын құю ... ... ... 26,6 %-ға төмендеді, тігін және тоқыма өнеркәсібінде
ішкі ... көп ... ... ... ... ... %-ға, ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау саласында көлем 14,9 %-ға
(терезе, есік, жақтаулар, орман материалдарын және т.б. ... ... бұл ... аса ... ...... жетіспеушілігімен
негізделеді, целлюлоз және қағаз өнеркәсібінде және баспада кітаптарды және
басқа баспа өнімдерін шығарудың қысқаруы есебінен 12,6 %-ға ... ... ... экономикасын дамыту көп жағдайда жаңа талаптарға сай ... ... ... ... ... өнім құрылымында құрылыс
жұмыстары көлемінің үлесі 2006 жылы 27,2 % құрады. Бұл ... ... ... ... ... кең көлемді құрылысы құрылыс материалдарын және
бұйымдарын шығару ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді шығарумен 170-тен астам
өнеркәсіп ... ... оның ... 23 ірі және ... 2006 жылы олар 32,3 ... ... ... құрылыс
материалдары мен бұйымдарын шығарды (немесе ... ... ... 49,9 %). ... банк» АҚ-ы арқылы өнеркәсіпорындарына ... және ұзақ ... ... ... төмендегі кестеден көруге
болады.
Кесте – 4 2005 – 2007 жылдардағы қысқа және ұзақ ... ... ... түрі |2005 |2006 |2007 ... мерзімді |370 |100% |499,5 |+35,1% |2982,4 |597% ... | | | | | | ... ... |608,51 |100% |928,6 |+52,6% |2133,5 |230% ... | | | | | | ... ... ... ... көлемінде жоғары жағдайға:
керамикалық құрылыс кірпіштерін ... ... ... ие, ... ... 2006 жылы 5,5 %-ға ұлғайды, оларды «КТС» ЖШС-де, «Астана
Брик» ЖШС-де шығарды, бетоннан жасалған ... ... ... шығару
бойынша «Стройконструкция» АҚ кәсіпорынында 30,2%-ға; «УПТК ЦС» ЖШС, ... ЖШС, ... ... ... ЖШС ... бетоннан
жасалған бұйымдарды шығару 26,2 %, тауар бетонынан шығару 19,3 %-ға ұлғайды
(ҚОСЫМША Г, ...... ... ... 2003 ... 17 шілдедегі № 712-1
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялық- ... ... ... ... ... іске асыру шеңберінде
Астана қаласының әкімдігі Астана қаласы мәслихатының шешімімен ... ... ...... ... ... ... өңірлік бағдарламасын әзірледі (2006 жылғы 14 ... ... [11, 98 ... шеңберінде АҚ «Халық банк»-тің несиелендіру бағдарламасының
арқасында Астана қаласында құрылыс индустриясы, полиграфия саласында 6 ... ... ... ... 9,5 ... ... ... 1 кәсіпорын жаңартылды, 500-ден астам жұмыс ... жылы ... ең ... ... ... ... беруге
конкурс өткізілді, осы конкурстың демеушісі АҚ «Халық ... ... ... 9001, 14000 ... сәйкес сапа менеджменті жүйесінің ... ... ... энергиясын өндіру және бөлу. ... жылу ... ... инженерлік инфрақұрылымының негізгі және ең қиын объектісі болып
табылады. Орталықтандырылған жылумен қамту аймағы ... және ... ... шаршы метр магистральды және таратушы жылу ... ... ... ... ... ... 21 ПС ... 850 ТП
10/0,4кВ, 143 км ВЛ 110/10кВ, 2246 км ВЛ 10кВ ... ... ... ... ... ЖЭО-1 және ЖЭО-2 ... күші: электрлік – 234,1 МВт/ч, жылу – 1 115 Гкал/ч құрайды,
астана қаласының жылумен ... ... ... 372 511 ... ... ... газ бен суды ... және бөлу көлемі 2006 жылы
бумен және сумен қамтамасыз етуді ұлғайту есебінен 10,8 % (33 %) ... ... ... және бөлудегі қызмет көрсету көлемі 2,1 % ... ... ... 1,9 %, жылу энергиясы – 3,8 %, ауыз суы – 3,9 ... мың ... ... қала халқы санының басымды ұлғаюында 1999
жылдан 2006 жылға ... ... ... көздерден алынатын жылу энергиясы
38,2 % ... және 2 673 мың ... ... ... ... шығару 43,8 %
ұлғайды және 1 450 млн. кВтч жетті. Қаланың электр энергиясын ... осы ... 45 % ... және 2005 жылы 941,8 млн. кВтч ... ... ... «Новая» ШС 110/10 кВ, «Заречная» ШС, «Степная»,
«Жұлдыз» ШС құрылысы басталды. 2006 жылы ... ШС ... ... 4 - нің ... 2007 ... 2-тоқсанында аяқтау күтілуде.
2007 жылдың бағасы бойынша өндіріс өнеркәсібінің көлемі 93,7 ... ... өсу ... 2006 жылға 12 % құрайды.
2007 жылдың қаңтар - тамызында өндіруші ... ... ... ... сомасына өнім өндірілді және қызмет көрсетілді.
2007 жылғы бағаға сәйкес осы ... 79,8 ... ... және ... ... ... 12 %.
Энергияны қолданудың өсуі елорданың қолданыстағы ... ... ... және ... салуды қажет етеді.
Қазіргі уақытта келесі жобаларды іске асыру ... ... ... ... ету ... ... бар ... кеңейту
және қайта жаңғырту» және ЖЭО - 2-де Т-110/120-130 үлгідегі № 4 станцияда
тұрба агрегатын ... жылу ... 160 ... ұлғаюына мүмкіндік береді.
№ 6 станцияның қазандық агрегатын ... ... ... күші 955
Гкал/сағ, электрлік 340 МВт - ға дейін ұлғаяды.
«Астана қаласының электр ... ... ... бұл ... 110 кВ айналымының батыс бөлігін салу және ЖЭО-1-де 4 ШС ... и ... салу ... [8, 48 ... ... кеңейту және қайта жаңарту», бұл жерде ЖМ-31, ЖМ-29,
ЖМ-23, ЖМ-16, ... ЖМ-4, ... ... ... жылу ... ... және ... станцияларын қайта жаңарту қарастырылған.
Қолданыстағы магистральды жылу желілерінің жобаларын іске ... ... сай, лас ... жылу ... ... қамтамасыз
ететін, пайдалану уақыты 30 жылдан астам қолданылған өнделген тұрбалар
қолданылады, ... ... ... жылу ... мен ... ... ... энергиясын, газ бен суды өндіру және бөлуде 2007 жылдың бағасы
бойынша 13,9 млн. ... ... ... қызметі көрсетілетін болады.
[11, 102 б]
«Халық банктінің» несие нарығындағы операцияларына ... ... ... ... және ... ... ... несие нарығы
қаржы нарығының ең тез дамитын бөлігінің бірі болып қалып отыр. 2004 жылғы
11 айда ... ... ... ... өсіп, 1428,1 млрд.
теңгеге жетті.
Халық банкінің экономикаға несиелері бойынша негізгі борышының жалпы
көлемі 2,3%-ға (жыл ... бері - ... өсті және 1183,5 ... ... ... АҚШ долларын) құрады.
Ұлттық валютадағы несиелер бір айда 546,2 млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға,
ал шетел валютасындағы несиелер 637,3 ... ... (4,7 ... ... ... ... өсті. Теңгедегі несиелердің үлес салмағы мамырмен
салыстырғанда 46,7%-дан 46,2%-ға дейін төмендеді.
2006 жылы ұзақ мерзімді несиелер 775,6 млрд. теңгеге дейін 3,4 ... ... ... 407,9 ... ... ... 0,3%-ға өсті. Ұзақ
мерзімді несиелердің үлес салмағы мамырмен ... 64,8 %-дан ... ... ... банкінің несиелік шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген
несиелері бір айда 248,9 млрд. теңгеге дейін 2,1%-ға ... ... ... ... ... ... (28,2%), өнеркәсіп
(24,6%), құрылыс (10,0%) және ауыл шаруашылығы (8,4%) сияқты экономиканық
салалары барынша ... ... ... В, ... – 5)
2.3 Қазақстан Республикасындағы банктердің өнеркәсіп ұйымдарын
несиелендіруіне талдау
Қаржы жүйесі мен экономика саласындағы екінші деңгейдегі банктердің
несиелік ... 2006 ... 1 ... ... бойынша 2982,4 млрд. теңге
құрап, 2005 жылғы 1 ... ... ... 67,4 %-ға ... ... банктер кредиттерінің көлеміндегі ұзақ ... ... ... ... ... үлесінен асып түсіп, 28,5%-
дың орнына 71,5%-ды ... ... 848,9 ... ... және 2133,5 ... жылғы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарын өтеу
сыйақы бойынша ғана ... және 541,1 млн. ... ... ... ... ... ... көлемі қыркүйектің аяғында
өткен аймен салыстырғанда 15,7%-ға көбейіп, 251,4 млрд. ... ... ... ... ... операцияларын реттеу
бағыттарың Қазақстан Ұлттық Банкi ... ... ... (9,8 ... АҚШ ... қоса ... елдің
халықаралық резервтері 22,9 млрд. АҚШ долл. құрады. 2006 жылғы ... ... ... ... ... ... 126,82 ... құрады.
2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... 9 % ... белгіленді.
2006 жылғы бірінші жарты жылдықта инфляция (орташа есеппен) 8,7 %-ды
құрады. [11, 3 б]
2007 жылдың ... ... ... банктердің экономикаға
кредиттері бойынша негізгі борышының жалпы көлемі 2,3%-ға (жыл басынан ... ... өсті және 1183,5 ... ... (8,7 ... АҚШ ... құрады.
Ұлттық валютадағы кредиттер бір айда 546,2 млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға, ал
шетел валютасындағы кредиттер 637,3 ... ... (4,7 ... АҚШ долларына)
дейін 3,5%-ға өсті. Теңгедегі кредиттердің үлес ... ... ... ... ... төмендеді.
Ұзақ мерзімді кредиттер 775,6 млрд. теңгеге дейін 3,4 %-ға, қысқа
мерзімді кредиттер 407,9 ... ... ... ... ... Ұзақ мерзімді
кредиттердің үлес салмағы мамырмен салыстырғанда 64,8 %-дан ... ... [15, 25 ... ... ... ... ... кредиттері бір
айда 248,9 млрд. теңгеге дейін 2,1%-ға ұлғайды. Салалық бөлінуде ... ... (24,6%), ... (10,0%) және ауыл шаруашылығы ... ... ... барынша бедсенді кредиттелуде. ... ... ... ... ... айтарлықтай өзгерістер
болған жоқ. Олардың негізгі массасы Алматы қаласы (экономикаға кредиттердің
жалпы ... 67,4%), ... ... (5,8%), ... (4,9%) және ... (4,1%) облыстарында шоғырланған. Маусымда банктердің кредиттері
бойынша пайыздық ... ... ... салыстырғанда іс жүзінде өзгеріссіз
қалды және ... емес ... ... ... ... ... орташа алынған сыйақы ставкасы 14,3%-ды, жеке тұлғаларға 21,2%-ды
құрады.
2006 ... ... ... ... ... ... ... 16,5%-ға өсті. Нақты табыстың өсуі, негізінен ... ... өсуі ... ... Бір ... орташа айлық номиналды
жалақысы 2006 жылғы қаңтар-ақпанда 36238 теңге құрады.
Экономика саласындағы екінші ... ... ... 2006 ... 1 ... айына 2665,3 млрд. теңге құрап, 2005 жылғы ... ... ... ... ... ... банктер
кредиттерінің көлеміндегі ұзақ мерзімді кредиттердің үлесі ... ... ... асып ... ... ... 69%-ды құрады (тиісінше
826,9 млрд. ... және 1838,3 ... ... ... банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне беретін
кредиттері жалпы кредиттік салымдар сомасының 18,1%-ын (482,8 млрд. ... ... ... халықтың нақты ақшалай табысы бағалау
бойынша 14,2 %-ға ... ... ... өсуі ... кезекте нақты жалақының
2006 жылғы қаңтар-мамырда 14,2 %-ға өсуіне ... Бір ... ... ... жалақысы 2006 жылғы қаңтар-мамырда 37278 теңгені
құрады.
Экономика саласындағы екінші деңгейдегі банктердің кредиттік салымдары
2006 жылғы 1 ... ... ... 2982,4 ... ... ... 2005 ... 1
маусымдағы жағдаймен салыстырғанда 67,4 %-ға өсті. ... ... ... ... ұзақ мерзімді кредиттердің үлесі қысқа
мерзімді ... ... асып ... ... орнына 71,5%-ды құрады
(тиісінше 848,9 млрд. теңге және 2133,5 млрд. теңге).
Кредиттердің жалпы ... ... ... ... – 24 ... –14 %-ды, ... – 13,6 %-ды, ауыл ... – 5,5 %-ды
құрады.
Екінші деңгейдегі банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне беретін
кредиттері жалпы кредиттік ... ... 18 %-ын (537,7 ... теңге)
құрады. (қосымша г, диаграмма – 2)
2006 жылдың тамызда банктердің экономикаға кредиттері бойынша негізгі
борыштың жалпы көлемі 4,3%-ға (жыл ... бері ... өсті және ... ... (9 ... АҚШ ... ... құрады.
Ұлттық валютадағы кредиттер 4,2%-ға өсті және 594,5 млрд. теңгені
құрады, ал шетел валютасындағы кредиттер 692,1 ... ... (5,1 ... ... ... ... ... Теңгелік кредиттердің үлес салмағы шілдемен
са-лыстырғанда шамалы ғана өзгерді және 46,2% ... ... ... бір айда 859,9 ... ... құрап, 5,3%-ға,
ал қысқа мерзімді кредиттер 426,6 млрд. теңгені құрап, ... ... ... ... үлес ... ... салыстырғанда 66,2%-дан 66,8%-
ға дейін ... [15, 28 ... ... ... ... ... жетілдіру жолдары
3.1 Өнеркәсіп ұйымдарын несиелендіруде туындайтын мәселелер
АҚ ... ...... ... ең көп мөлшерде несие алған банк.
Олар банктің ... ... ... ... ... жоқ. Ел
экономикасы мен тұрғындардың ... ... шешу ... ... жұмсалды. Турасын айтсақ, 19 миллиард доллардай
несие қазынасы бар қаржылық ұйымға ... ... ... үшін де ... Ал ... ... ... басым бөлігі ұзақ
мерзімді және жеңіл несиелер. Егер 2007 жылдың өткен 9 ... ... ... ... ... ... айлары да бар) жұмыс нәтижесін ... ... ... ... көлемі – 52,4 пайызға, депозит салымдары –
28,8 пайызға өскен. Сөйтіп, банк капиталы қыркүйектің ... 2,4 ... ... ... банктер үшін тағайындалған ... ... Банк 9 айда 330 ... ... ... ... Өйткені бұрын
берген несиелердің қайтарымы ретінде ай сайын банкке ... 700 ... ... ... ... ... Бұл қайтарылған қаржы да ... ... ... ... пайдаланылды. Демек, банк бұрынғысынша
сенімді ... ... ... ... ... қалды. Әлемде болып жатқан
жағдайға байланысты өтімділік тапшылығы немесе ... ... ... ... ... ... емес.
Бүгінгі нәтижеге қарап, болашақтың да сенімді ... айта ... Біз ... ... банк ... ... арасында ипотекалық
несиені тамыздағы үстеме мөлшерімен беріп ... ... ... ... мұндай шешімі клиенттер тарапынан орынды бағасын алды. Сондай-
ақ Мемлекеттің ... мен ... алға ... ... орай ... және орта ... несиелендіру жолындағы шаралары да ... ие ... Егер ... ... банк ... жайында әңгімелер
болсақ, онда бірінші ондыққа енетін ... ол ... ... ... да ... ... ... бірде-бірі жоқ дер
едім. Ал несиелендіру саясатына енгізілген өзгерістер – ... ... ... ... жетілдіре түскен іс болды.
Банк секторынын, тұрақты ... ... ... ... ... ... ... әсіресе өндірісті техникалық
қайта жабдықтау мақсаттарына арналған ... әлі де ... ... ... ... ұшырауының өсуіне біршама әсер
ететін факторларға жасалған талдау, батыстың банкирлеріне мынадай ... ... ... банктің мәліметтеріне сәйкес, ... ... зиян ... ... ... 67% — ішкі ... ал ... факторлар үлесі тиеді.
Несиелеу барысындағы банктің, зиян шегуге әкелетін факторларын
толығырақ кестеден ... ... ... А, ... – 1)
Несие бойынша банктердің зиян шегуіне себеп болатын ... ... ... ... компаниялардьң банкроттығьның түруы тегін емес.
Банктің кез келген қарыз алушысы мұндай факторларды ... ... ... да қарыз алушының несиелік қабілетін талдай отырып, банк
қызметкерлері міндетті ... оның ... ... ... анықтап білуге
тиіс.
Банкроттықтың басты себептеріне басқарудағы жетіспеушілік, тиімді
басқаратын ақпараттар жүйесінің болмауы, нарық, жағдайларындағы ... ... ... ... өз ... ... тыс көбейіп кетуі,
яғни ресурстардың жоқтығына қарамастан компанияның жылдам ... ... ... және ... ... ... жатады.
Қарыз алушының сәтсіздікке ұшырауын куәландыратын белгілерге: шоттағы
айналым ... ... ... ... ... ... төлемдердің уақытын созуын өтінуі ... рет ... ... несие проблемалық несиелер қатарына жатқызылады) және
басқаларды жатқызуға болады.
Несиелерді қамтамасыз ету құнына, ... ... ... байланысты несиелерді мынадай тәуекел кластарына жіктейді:
− ең төменгі тәуекелі бар ... ... ... ... ең жоғарғы тәуекелі бар несиелер;
− шектеулі тәуекелі бар несиелер;
− ережеден шығу барысында берілген несиелер (стандартты емес несиелер).
Әр ... ... ... ... ... өтелмеген
несиелердің өзіндік үлесі белгіленеді.
Несиелік тәуекелді төмендетудің ең ... ...... ... таңдау жатады. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдауда және
оның алған қарызды ... ... ... ... ... көптеген әдістер қолданылуда.
Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушының ... ... ... несиелік тәуекелді төмендетудегі басты шара болып табылады.
Несиелердің кайтарылмауынан зиян шегу — кез - келген банк ... ... ... ... ... жою ... ... бірақ ең төменгі
мөлшерге жеткізуге болады.
Коммерциялық банктерде проблемалық несиелердің пайда болу ... ... сол ... олардың пайда болуын болжайтын ... ... ... Бүл жүйеге сәйкес күмәнді несиелердің пайда болуына
әсер ететін банкке байланысты және байланысты емес ... ... ... ... процеспен байланысты, яғни несиелік өтінішке,
несиелік құжаттарға және т.б. жасалатын талдауды ... ... ... ... ... ... экономикалық, жағдай және
төтенше оқиғалар жатады.
Отандық кәсіпорындарға қосымша ... ... ... ... ... ... ... ставкаларының жоғары болуына
байланысты, оған қол жеткізу қиынға соғады.
Қаржы және нақты секторларының қызметін реттеу ... ... ... банк несиелердің пайыздық ставкаларын төмендету саясатын
жүргізіп жатыр. Бірақ бүл әлі де ... ... ... берген
несиелерінің пайыздық ставкаларының төмендеуіне әсер еткен жоқ. Отандық
банктердің ұсынып ... ... ... ставкаларының мөлшері,
көптеген жеңіл, тамақ ауыл шаруашылық өнімдерін шығару және ... ... ... ... ... және орта ... кәсіпкерлері
үшін өте жоғары.
Қазіргі несиенің дамуындағы кездесіп отырған ... өте көп, ... ... ішкі және ... ... экономикалық, қаржы
факторларына байланысты болып отыр. Атап айтатын ... ... ... ... мұнай бағасының өсуі, ақшаның құсыздануынан,
инфляцияның шарықтауы несие ... ... кері ... ... 3 ... ... ... несиелендіруін мәселелерін шешу жолдары
Астана қаласының 2008-2010 жылдарға ... ... ... ішкі ... ... ... дамуына 4,3 млрд. тенге
жіберілетін болады.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың негізгі қаражаты өңдеу ... ... ... және суды өндіру және таратуға және ... ... ... ... ... үш жыл ... бұл ... 929,4
млрд. теңге игерілетін болады, оның ішінде 2008 жылы 266,6 млрд. теңге,
2009 жылы 306,8 ... ... және 2010 жылы 356,0 ... ... ... ... инвестициялары негізгі капиталға
мемлекеттік басқару объектілерін салу, автомобильдерді сату және ... ... ... мен электр энергиясын, газ бен суды өндіру сияқты
экономикалық қызмет түріне бағытталады.
Орта мерзімді ... ... ... ... 4,1 млрд. теңге
игеру жоспарланады, оның ішінде 2008 жылы 1,3 млрд. теңге, 2009 жылы ... ... және 2010 жылы 1,5 ... ... ... ... 15,3 млрд. теңге игеру жоспарланады, ... 2008 жылы 4,8 ... ... (2007 ... деңгеймен салыстырғанда өсім
0,5 %). Барлық ... ... ... ... ... пен ... сондай-ақ басқа коммуналдық, әлеуметтік және дербес
қызметтерге ... ... ... әкімдігінің стратегиясы сапалы инвестициялық портфельді
басымды шикізаттық емес салаға тартумен қорытындыланады. Қазіргі уақытта
әкімдіктің «Қазақстанның даму ... АҚ, ... ... қор» ... ... ... АҚ сияқты мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... арқасында қалада 16 инвестициялық жоба іске асырылды.
«Қазақстанның даму Банкі» АҚ «Synergy Cargo» ЖШС жобасы – көліктік-
логистикалық орталық ...... ... қор» АҚ ... ... ... ғылыми-зерттеулік және тәжірибе-құрылымдық әзірлемелер (ҒЗТҚӘ)
болып табылады:
– «Полимерлік материалдар мен ... ... ... ... майлайтын майлар алу технологиясын
әзірлеу;
– «Прогресс» сауда үйі» ЖШС – ... ... ... хитозан
және басқа да биологиялық белсенді заттар алу.
2008-2010 жылдар бойы Астана қаласында құндылығы жоғары ... ... ... мультипликаттық әсер ... ... іске ... ... ... ... ... Г,
диаграмма – 3)
Өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 2008 жылы ... ... 57,5 ... 151,4 ... ... құрайды, ал 2010 жылы 380,7 млрд. теңгеге жетеді
және 2007 жылмен салыстырғанда 3,9 есе ұлғаяды. Өндіріс ... ... ... болып мынадай салалар анықталды:
Бейметалл минералды өнімдерді өндіру – елорданың қарқынды өсуі
есебінен, ... жыл ... өсуі 58-60 % ... ... ал ... өндіріс көлемінің өсуі 2007 жылмен салыстырғанда 4 есеге ұлғаяды және
202,9 млрд. теңгені құрайды. [14, 57 ... ... ... – саланы дамытудың негізгі бағыты жоғары сапалы
тамақ өнімдерін ... ... ... 2008 жылы ауыл ... ... ... ... 2007 жылмен салыстырғанда 44,3 % ... ал ... өсу ... 2010 ... 2,9 есе ... ... - ... маңызын кәсіпорынның ірі, серпінді дамып жатқан
саласы ретінде сақтайды. Оны әрі қарай дамыту жөніндегі іс – шаралар ... ... ... 85-90 % ... өсуін қамтамасыз етеді, ал ... өсу ... 2010 ... 6,5 есе ... ... және металдарды өңдеу – осы саланың жыл сайынғы
өсуі 45-48 % шегінде жоспарланады, 2008 жылы өндірілген өнім көлемі 48,1 ... ал 2010 жылы 2007 ... ... 3,1 есе ұлғайту күтілуде.
Ағаш және ағаш бұйымдарын шығару – 2008 жылы 2007 жылы 10,2 % өсумен
564,7 млн. ... өнім ... ... 2010 жылы ағаш ... 694,1
млн. теңгені құрайды, бұл 2007 жылдың көлемін 35,5 564,7 % көбейтеді.
Сондай-ақ, өнім сапасын ... және ... ... ... ... Астана қаласының өндіруші кәсіпорындарының
қызметінің негізі болып табылады, оларды шешу ішкі және ... ... ... ... көтеруге мүмкіндік береді, бұл ... ... ... ... ... негізгі буыны – банктер. Себебі масштабы мен маңызы
жөнінен несие қатынастарының басым көпшілігі банктер ... ... ... пен ... акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктердің, мектептер мен ауруханалардың, институттар мен
бала бақшалардың және ... ... бос ... ... оларды
іс – жүзіндегі капиталға айналдырады. Сонымен қатар банк ... ... ... ... және т.б. ... сан ... операцияларды
жүргізеді.
Нарықтық экономикаға көшу ақша-несиелік салада жаңа және неғұрлым
радикалды өзгерістерді қажет етті. Банктерге ... ... ... ... ақша айналымын басқаруда жаңа әдістемелер ... ... ... ... ... бір ... ретінде банк жүйесінің
қайта ... ... Ол ... ... ... ... шарт ... жүйесі халықпен заңды тұлғаларға ақшалай қаржы бере отырып
экономика жұмыс жасауында ... рөл ... ... ... даму кезеңінде маңызысы болып ... екі ... ... құрылуы. Бұл екінші деңгейлі банктерге несиелік операцияларды
отандық және шет ел ... іске ... ... ... ... банктер қаржылық жүйенің орталығы болып қалып отыр,
банктер ... ... ... ... ... ... жол ашады: жеке тұлғалар, компаниялар және үкіметке. Банктік
операциялар өндіруші мен ... ... ... мен қызметтердің
қозғалысын жеңілдетеді. Олар қаражаттың айналымының мөлшерін ... ... ... ... ... ... табылады. Активті операциялар
коммерциялық банктердің ұлттық жүйесі экономиканы реттеуде ең маңызды рол
атқаратынын ... ... ... аяқтай келе төмендегідей ой-тұжырымдамалар
жасауға болады.
Жалпы, курстық жұмыстың жазылу құрамы кіріспе, үш ... ... ... ... пайдаланған әдебиеттер және бірнеше
қосымшаларды қамтып отыр.
Бірінші бөлімде несиенің ... ... ... ... қамтылып отыр, яғни несиенің экономикадағы мәні ... ... мен ... ... ... мазмұны ашыла
отырып несиенің негізгі формалары мен түрлері анықталды
Сондай-ақ, осы бөлімде дамыған мемлекеттердегі ... ... ... іс-тәжірибелер қарастырылды.
Екініші бөлімде, еліміздің қаржы жүйесіндегі коммерциялық банктердің
несиелік саясаты мен оның ... ... ... және ... ... ... ... несиелік механизмнің негізгі
мазмұны зертелініп отыр. Сондай-ақ, нарық жағдайында маңызды болып отырған
банктердің несиелік қызметі ... даму ... ... ... жасалынып, оның ішінде «Халық банк» АҚ-ның
несиелік ... ... ... мен несиелеу ... ... ... ... және Қаржы Министрлігінің
бұқаралық ... ... ... ... ... ... сүйене отырып «Халық банк» АҚ-ның ... ... ... даму ... ... жасалынды.
Үшінші бөлімде, Қазақстанның қаржы жүйесіндегі несиенің дамуына әсер
етуші факторлар және оларды ... ... ... Яғни, несие
қатынастарының дамуына әсер ... ... ... ... дағдарысы,
инфляцияның шарықтауы, валюта бағамындағы тұрақсыздық жайында қарастырылды.
Сонымен ... осы ... ... ... ... яғни ... дамуын реттей отырып, мемлекет тарапынан қабылданып жатқан іс-
шаралардың ... ... ... мемлекеттің тарапынан қабылданаған
әлеуметтік - экономикалық саланы дамытудың стратегиялық жоспарларында
көрсетілген негізгі бағыттар бойынша ... ... ... ... ... және ... мазмұнын ашуда белгілі авторлардың ... ... ... беттеріндегі жарияланған
мақалалар, ... ... ... ... жан-жақты
пайдаланылып отыр.
Пайдаланылған әдебиеттердің негізінде маңызды мәліметтерге көптеген
сілтемелер жасалынды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... / Под.ред. Дробозиной Л.А. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2001.-410с.
2. Общая теория денег и ... / ... ... Е.Ф. – М.: ... ... ... ... денежного обращения и кредит / Учебное пособие. ... М.: ... – М, ... ... Б. ... ... ... «Экономика»,2001.-450б. 293-
298б.
5. Шеденов О. Жалпы экономикалық теория. Алматы, ... 2005. – 680 ... ... С.Б. ... ... ... — Алматы: Қазақ университеті, 2002.-
360б.
7. Ақша, несие, банктер. Ғ.С.Сейітқасымовтың редакциялығымен. – Алматы:
Экономика, 2001.-400б.
8. Деньги, Кредит, Банки / ... ... О.И. – М.: ... и
статистика, 1999.-375с.
9. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктердің операциялары. — ... ... ... ... ... ... банк ... Заңы // Егемен Қазақстан.
- 2004, 19 – ... ... ... ... ... ... Банка
Республики Казахстан на 2006 – 2007 / Банки Казахстана 2006 №4, 7 бет
12. Мамыров К. Макроэкономика // Оқулық. Алматы, ... 2004. – ... ... К. Қазақстан Республикасындағы банк құқығы.-Алматы.-2006.-
480б.
14. Балымбетова Н. Несие дегенше, несібе десеңші// Заң ... ... ... К. Банк ... өзекті мәселелері// Егемен Қазақстан.-
2007.-18-ақпан.-7б.
16. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. — Алматы, изд. 2-е, перераб. и
доп. ... ... ... ... ... ... / Под.ред. Дробозиной Л.А. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2001.
18. Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі ... ... ... - 2002 ж 159 – 161 ... ... О. Жалпы экономикалық теория. Алматы, Экономика 2005. – 680 б
ҚОСЫМША А
| ... ... мен ... ... ... ... – 1 Қазіргі несиенің негізгі формалары және түрлері
ҚОСЫМША Б
Кесте – 3 ... ... ... ... ... зиян шегуге
әкелетін факторлар
| | | | ... ... |67% ... ... |33% |
| | | | ... етуің |22% |Компанияньң банкроттығы ||12% ... | | | |
| | | | ... ... |21% ... ... |11% |
|өтінішті оқып | ... ... етуі | ... барысында | | | ... ... | | | ... | | | |
| | | | ... ала ... |18% ... |6% ... кеш | ... ... | ... және | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
| | | | ... ... |5% ... |4% ... ... | | ... ... – 5 ... ... ... активті операцияларына талдау
| |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 ... млн. тг |17928,4 |23563,2 |32778,7 |52644,6 |88977,1 ... ... ... ... |21015,9 |25048 |40013,6 |59036,5 |
|Ұзақ мерзімді |1005,1 |2547,3 |7730,7 |12631 |29940,6 ... ... |10350,5 |14232,8 |26325,1 |44019,8 |61155,4 ... млн. тг | | | | | ... ... ... ... |7413,5 |12604 |17548,1 |13951,1 ... | | | | | ... мерзімді мерзім |4700 |6819,3 |13721,1 |26471,7 |24478,7 ... млн. тг |6748,2 |18776,2 |65919,5 |96732,1 |61183,1 ... ... ... ... |14050,1 |58810,4 |84852,3 |47558 ... ... |2428 |4726,1 |7109,1 |11879,8 |13625,1 ... млн. тг |13343,4 |20888,5 |21996,9 |29607,7 |36112,7 ... ... ... тг |6614,5 |8968,1 |12508,3 |21916 |24882,7 ... ... млн. тг |6728,9 |11920,4 |9488,6 |7691,7 |11230 ... ... ... ... №4, 2007, 7 ... ... – 2 2005 – 2007 ... өнеркәсіпті несиелендіру мөлшерінің
динамикасы
ҚОСЫМША Д
Диаграмма – 3 «Халық банк» несиесінің көмегімен өнеркәсіптің ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Тұран Әлем Банкі" АҚ28 бет
"ҚАЗАТОМПРОМ" БІРЛЕСТІГІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ САЯСИ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ55 бет
. Қазақстанның әскери тарихы59 бет
17 ғасырдың музыкалық мәдениеті19 бет
1920-1930 жж. Қазақстандағы мәдениеттің дамуы17 бет
«Циклон 5» өнеркәсіп роботы20 бет
Абайдың сыны 5 бет
Агро өнеркәсіп кешенінің қазіргі даму жолдарына жалпы сипаттама51 бет
Азия және Африка елдерінің 2000-2015 жылдарындағы халықаралық аренадағы орнына сипаттама беру13 бет
Аймақтық өнеркәсіптік саясат27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь