Параметрлерді орнатуМазмұны

1 Параметрлерді орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
1.1 Жалпы параметр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1
1.2 Мәтіндік редакторды күйге келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1
1.3 Калькулятор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2
1.4 Күнтізбе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.5 Алмастыру буферімен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6

2 Терезелерді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2.1 Мәтіндік және кестелік құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
2.2 Терезелерді максималдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
2.3 Терезелер понелі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
2.4 Терезелерді күйге келтіру диалогы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.5 Хабарламалар терезесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2.6 Терезелер жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

3 Аспаптар понелі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
3.1 Аспаптар понелін басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3.2 Аспаптар понелі закладкасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3.3 Аспаптар понелін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
3.4 Аспаптар понелінің атауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
3.5 Аспаптар понелін жою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
3.6 Жүйелік аспаптар понелін қайта қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
3.7 Аспаптар понелін редакторлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
Параметрлерді орнату.
1С: Кәсіпорын жүйесі жұмысының әртүрлі параметрлерін орнату үшін «Сервис-Параметры пункті пайдаланылады.
Параметрлер нақты пайдаланушылар үшін бағдарламалардың әртүрлі режимінің жұмысын күйге келтіруге арналған. Бұл бірнеше пайдаланушылардың бір ақпараттың базаның жұмысында параметрлердің мәні әр пайдаланушы үшін тәуелсіз орнатылатын білдіреді. Көптеген параметрлер бағдарламамен жұмыс аяқталғанда ессте сақталады. Және жүйені келесі жібергенде сол мәндермен орнатылады.
«Параметры» диалогы картотекалар түрінде шектеледі. Орнатуға болатын барлық параметрлер бірнеше топқа біріктірілген. Оларды қайта қосу тышқанды шертуумен орындалады.
Жүйеде параметрлер орнатылуы үшін олардың мәнін өзгерткеннен кейін «ОК» түймесін басу керек. Сөйтіп параметрлер мәні орнатылып, параметрлер терезесі жабылады.
Параметрлер орнату режимінен шығу үшін «Отмена» түймесін басу керек.
Жалпы параметрлер
Жұмыс датасын орнату. Нақты дата көрсетілмеген жағдайда датаны анықтау үшін жұмыс датасы пайдаланылады. Мысалы: жаңа құжат ендіру барысында құжат датаысы ретінде жұмыс датасы автоматты түрде орнатылады.
«Использовать текущую дату компьютера» жалаушасы орнатылса, онда даты компьютердің жүйелік датасынан алынады.
Мәтіндік редакторды күйге келтіру.
«Мәтіндер» закладкасырның басқарушы элементтері 1С: кәсіпорын жүйесінің құрылған мәтіндік редакторын басқаруға арналған.
Мәтінді тасу. Мәтін блоктарын орналастыру және көшіру үшін «drag & drop» режимін пайдалануға болады.

Мазмұны

1 Параметрлерді
орнату ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ..1
1.1 Жалпы
параметр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... .1
1.2 Мәтіндік редакторды күйге
келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1
1.3
Калькулятор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
1.4
Күнтізбе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.5 Алмастыру буферімен
жұмыс ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
2 Терезелерді
басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .7
2.1 Мәтіндік және кестелік
құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2.2 Терезелерді
максималдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... 8
2.3 Терезелер
понелі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..8
2.4 Терезелерді күйге келтіру
диалогы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.5 Хабарламалар
терезесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... .11
2.6 Терезелер
жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ..11
3 Аспаптар
понелі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... 13
3.1 Аспаптар понелін
басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..14
3.2 Аспаптар понелі
закладкасы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... .14
3.3 Аспаптар понелін
құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 14
3.4 Аспаптар понелінің
атауы ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 15
3.5 Аспаптар понелін
жою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 15
3.6 Жүйелік аспаптар понелін қайта қалпына
келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
3.7 Аспаптар понелін
редакторлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
..15

Параметрлерді орнату.
1С: Кәсіпорын жүйесі жұмысының әртүрлі параметрлерін орнату үшін
Сервис-Параметры пункті пайдаланылады.
Параметрлер нақты пайдаланушылар үшін бағдарламалардың әртүрлі
режимінің жұмысын күйге келтіруге арналған. Бұл бірнеше пайдаланушылардың
бір ақпараттың базаның жұмысында параметрлердің мәні әр пайдаланушы үшін
тәуелсіз орнатылатын білдіреді. Көптеген параметрлер бағдарламамен жұмыс
аяқталғанда ессте сақталады. Және жүйені келесі жібергенде сол мәндермен
орнатылады.
Параметры диалогы картотекалар түрінде шектеледі. Орнатуға болатын
барлық параметрлер бірнеше топқа біріктірілген. Оларды қайта қосу тышқанды
шертуумен орындалады.
Жүйеде параметрлер орнатылуы үшін олардың мәнін өзгерткеннен кейін ОК
түймесін басу керек. Сөйтіп параметрлер мәні орнатылып, параметрлер
терезесі жабылады.
Параметрлер орнату режимінен шығу үшін Отмена түймесін басу керек.
Жалпы параметрлер
Жұмыс датасын орнату. Нақты дата көрсетілмеген жағдайда датаны анықтау
үшін жұмыс датасы пайдаланылады. Мысалы: жаңа құжат ендіру барысында құжат
датаысы ретінде жұмыс датасы автоматты түрде орнатылады.
Использовать текущую дату компьютера жалаушасы орнатылса, онда даты
компьютердің жүйелік датасынан алынады.
Мәтіндік редакторды күйге келтіру.
Мәтіндер закладкасырның басқарушы элементтері 1С: кәсіпорын жүйесінің
құрылған мәтіндік редакторын басқаруға арналған.
Мәтінді тасу. Мәтін блоктарын орналастыру және көшіру үшін drag &
drop режимін пайдалануға болады.
Курсорды қатар соңынан кейін орналастыруға рұқсат беру. Егер параметр
орнатылған болса, онда курсорды қатар соңынан кейін орналастыруға болады.
Олай болмаған жағдайда курсор орны перевод строки символының орнымен
шектеледі.
Пробелдер мен табуляцияны көсету. Егер параметр орнатылса, пробелдер
мен табуляцияның символдары мәтінде көрсетіледі. Бұл режим мәтінінің
форматталуын тексеру үшін орнатылады.
Пробел. Пробелді көрсету символы көрсетіледі.
Табуляция. Табуляциялар көрсету символы көрсетіледі. Ендіру барысында
табуляцияны ауыстыру. Егер параметрлер, онда мәтінді ендіру барысында
табуляция символы орнатылған ширина табуляция пробелдер санының қажетіне
ауыстырылады.
Табуляциялар ені. Табуляция символының символдар санына сәйкестігін
орнатады.
Шрифт. Мәтін ендірудегі пайдаланылатын шрифт енді шрифтерді пайдалану
ұсынылады.
Колькулятор.
1С: Кәсіпорын жүйесінің күрделі емес ағымдық есептерін орындау ылған
калькуляторы бар. Оны кез келген режимде шақыруға болады. Сервис
-калькулятор пунктерін таңдаймыз.
Калькулятор терезесінде экранда орналасудың әртүрлі режимі болуы
мүмкін.
Тыщқанмен калькуляторды экранның кез келген орнына апаруға болады.

Калькулятор барлық арифметикалық әрекеттерді орындауға болады.
Пайызды және кері мәндерді есептеу, сандарды есте сақтау және күрделі
қосулар мен алуларды орындайды. Сандарды ендіру барысында калькулятор
ендірілген мәндерді редакторлауға мүмкіндік береді.
Калькулятормен жұмыс жасау үшін тышқанды және пернетақтаны пайдалануға
болады. Соның калькулятор орындайтын функциялары бойынша нағыз
калькуляторды еске түсіреді.
Егер қандай да бір нәтиже калькулятордың разряядтылығын асып кетсе,
ендіру серісіне. Резуьтат превшает допустимые пределы хабарламасы
пайда болады.
0-ге бөлу барысында ендіру өрісіне Нөлге бөлу хабарламасы шығады.
Бұндай жағдайда жұмысты жалғастыру үшін С түймесін басу арқылы
калькулятор шығару өрісін тазаалау керек.
Калькулятор соңғы 15 есепті есте сақтап қалавды. Калькуляторда есте
сақтаудың 10 регистрі болады.
“MS”, “MP”, “M+” “M-” “MC” түймелерінің көмегімен бірінші регистрмен
операциялайды.
Есептеу нәтижесін сақтау үшін бірінші регисторда MS түймесін басу
керек. МР түймесін басу арқылы мән бірінші регистерден оқылады.
М+ түймешігі бойынша регистрде сақталған мән есептеу нәтижесіне
қосылады. М- түймесі бойынша бірінші регистрде сақталған мән есептеу
нәтимжесінен алынады. МС түймесі бірінші регистрлерді лақтырады.
Санды басқа регистрде сақтау үшін сан ендіру өрісінде терілуі керек.
Сөйтіп “MS” түймесінің жанындағы түймесін теріңіз.
Экранға регистрлер тізімі шығарылады.

Санды регистрге жазу үшін сәйкес регистрге тышқанмен шету керекк.
Регистрден сан алу үшін түймесін басады.
Калькулятор әртүрлі режимде жұмыс жасай алады. Режимді таңдау
калькулятор мәзірін басудан және контексті мәндерден керекті пунктті
алудан жасалады. Сөйтіп өзіңізге қажетті режимді таңдайсыз.
Контексті мәзірдің Настройка пункті калькулятордың туралығын орнатуға
арналған. Экранға күйге келтіру диалогы шығарды. Онда нәтиже көрсетуге
арналған үтір арқылы белгілер саны көрсетіледі.
Микрокалкулятор режимінде әрекет пернетақтасымен орындалады.
Калькулятордың оңайлатылған формасы бар:

Сандарды шығару үшін пернетақталардың сандық түймелері пайдаланылады.
Тазалау үшін С түймесі пайдаланылады. Контексті мәзірдің
Микрокалькулятор настройка мәзірлері конфигуратор және 1С:
кәсіпорын режимінде бағдарламасының жұмыс жасауында қол жетімді болады.
Формулалы калькулятор 1С: калькулятор жүйесінде жүйені жібергенде
ғана қрол жетімді болады. Бұл режимде барлық әрекет калькулятор таблосына
ретімен жазу үшін жақшалар пайдаланылады.

Калькулятор сондай-ақ ендіру өрісінде Число типіндегі ревезит мәнін
тау үшін нақтыларды. Ол үшін таңдау түймесін немесе F4 –і. басамыз. ОК
түймесімен Настройка пунктінде орнатылған домалақтау жүеге асырылады.

Күнтізбе.
1С: кәсіпорын жүйесінде құрылған күнтізбе бар. Оны Сервис Календарь
пунктін таңдау арқылы кез келген режимге жібергенде пайдалануға болады.
Сондай-ақ күнтізбе Дата мәндер типінің мәліметін ендіруде пайдаланылады.

Күнтізбе терезесі әртүрлірежимде болуы мүмкін.

Терезеге ағымдық айдың күнтізбесі шығарылады. Оның атауы және жыл
жоғарғы қатарға шығарылады. Төменде апта күндерінің қатары орналасқан.
Қызыл шектеулермен ағымдық дата ерекшеледі. Тышқан ұсқаушысымен басқа
датаны таңдағанда ол сұр түсті рамкамен ерекшеленеді. Ал таңдалған дата
терезенің төмен қатарына апарылады. Алдыңғы айға өту үшін түймесін
пайдаланамыз. Келесі айға өту үшін түймесі пайдаланыылады. Жылды
ауыстыру үшін түймелері пайдаланылады.
Ағымдық датаны тез таңдау үшін түймесімен шақырылатын контексчті
мәзірді пайдалану ұсынылады.

Егер тышқанмен айдың және жылдың аты жазылған қатарды шертсек
экранға таңдау үшін тізімнің қажетті қатарын тышқанмен шартіңіз.

Күнтізбені тышқанмен экрнанның кез келген орнына апаруға және терезе
өлшемін өзгертуге болады. Осы орайда терезе өлшемінің ұлғаюымен, онда
келесі айдың қосымша күнтізбесі шығады.

Күтізбе Дата типіндегі анықталған реквезитпен байланысты басқару
элементі ретінде формада орналасуы мүмкін.
Алмастыру буферімен жұмыс.
Алмастыру буферімен жұмыстың стандартты мүмкіндіктерін басқа 1С:
кәсіпорын жүйесі алмастыру буферіндегі сандық мәндермен қосымша жұмыс
сервисін ұсынады.
Бұл үшін әдетте аспаптар панелінің М, М+, М- түймелері
пайдаланылады.
М түймесі алмастыру буферінде мәндерді сақтау стандарты әрекетіне
ұқсас жұмыс жасайды, алайда оны сан ретінде сақтайды. Яғни, тек сандық
мәндерді сақтайды.
М+ түйме алмастыру буфері мәнге ағымдық мәнді қосады. М- мәнге
алмастыру буферінен ағымдық мәнді алады. Алмастыру буферінде мәндер қатар
ретінде сақталғанмен, аталған әрекеттердің барлығы олармен сандық мән
ретінде орындалады.
М+ түймесіне “Shift+(+)” түймесі М- түйймесіне “Shift+(-)” түймесі
сәйкес келеді. + - түймелері пернетақтаның оң жағынан терімді
Алмастыру буферінде алынған нәтижелерді сатандартты үнімен кез
келген режимде пайдалануға болады. Алмастыру буферінің мәндері де басқа
бағдарламаларда пайдалануға болады:
Алмастыру буферінің ағымдық мәтін сандық көріністе М- өрісінде
формуланың калькулятор режимінде қарауға болады.
Терезелерді басқару.
1С: кәсіпорын режимдері әне объектілерінің көпшілігімен жұмыс жеке
терезелерде орындалады. Мысалы, журналдар, құжаттар, есептер жеке терезе
түрінде ашылады. Жұмыс жасауда ыңғайлы болу үшін көп терезе бірден ашылуы
мүмкін. Бұл бірден бірнеше объектілермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Режимдеерге жүгіну үшін бас мәзірде Окна деген арнайы пункт бар.
жабу пункті белсенді терезені ашуға мүмкіндік береді.
Барлығын жабу бірден барлық терезені жабуға мүмкіндік береді.
Ретімен орналастыру пункті барлық ашық терезені ретімен
орналастыруға мүмкіндік береді.
Көлденеңнен орналастыру және тігімен орналастыру пунктері онда
барлық жұмыс бағдарламада орнын тереземен басу үшін ашық терезелерді
орналастырады.
Қызметтік терезелер пунктеріунде қызметтік терезенің тізімі болады.
Төменде ашық терезелердің тізімі орнаасады.
Соңғы қатарда Терезе... пункті орналасқан. Ол ашық терезелердің
басқару диалогын ашады.
Мәтіндік және кестелік құжаттау терезесі.
1С: кәсіпорын жүйесі мәтіндік және кестелік құжаттармен жұмыс
мүмкіндігін береді. Терезелердің бұл типі үшін мәзір пунктері қол жетіледі
болады.
Терезені көлденеңнен бөлу және терезені тігінен бөлу пунктері бір
терезе шеңберінде сол терезенің әртүрлі бөліктерін қарауға мүмкіндік
береді. Таңдалған терезе бірдей екі бөлікке бөліеді. Бөліктердің
сәйкестігін өзгерту керек болса, тышқан нұсқаушысын терезе бөлгішке
апарыңыз.
Терезелерді максималдау.
Егер терезе қасиеттеріне оның өлшемдерін өзгерту қаратырылса, онда
оны минималдауға, максималдауға болады. Бұл жағдайда 1С: кәсіпорын
бағдарламаларында максималды әр терезе үшін орнатуға болады.
Терезелер панелі.
Жұмыс саласының төменгі бөлігіндегі терезелер панелі көрсетіледі.
Терезелер панелінде ашық терезенің ярлықтары көрсетіледі. Қажетті
терезені шығару үшін оның ярлығына тышқанмен шерту жеткілікті. Терезелер
панелін жасырып қоюға болады. Бұл үшін таз мәзірдегі аспаптар панелімен
контексті мәзірді ашыңыз және терезелер панелі жалаушасын алып тастаңыз.
Терезелер панелі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
RADSL технологиясы
WORD 97, WORD 2000 Мәтіндік редакторлар
Microsoft Word for Windows
Мультимедиа технологиялары
LPWAN желілерінің технологияларын салыстырмалы талдау
Гипербайланыс пен гипермедиа
Electronics Workbench - сіздің компьютеріңіздегі электронды зертхана
Мәтіндік процессор MS Word
Электронды вольтметрлер арқылы кернеуді өлшеу
Илемдеу режимінің дамуы
Пәндер