Капитал құрылымын оңтайландыру

КІРІСПЕ

I. КОМПАНИЯ КАПИТАЛЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Компания капиталының түсінігі және мәні
1.2 Компания капиталының сыныпталу ерекшелігі

II. КОМПАНИЯ КАПИТАЛЫНЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ.
2.1 Компания капиталының құрамы мен құрылымын оңтайландыруын талдау.
2.2. Капитал құрылымын оңтайландыруда қаржылық тұтқаны пайдалану.

ІІІ. АҚСАЙ НАН.ТОҚАШ КОМБИНАТЫ ЖШС.НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
3.1. "Ақсай" нан өнімдері комбинаты ЖШС.нің ағымдағы және ұзақ мерзімді активтер құрамын және динамикасын талдау
3.2. “Ақсай” нан өнімдері комбинаты ЖШС.нің қаржылық тұрақтылығын бағалау

ҚОРЫТЫНДЫ

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Коммерциялық ұйымдар және кәсiпорындардың қаражаттары
қаржы жүйесінің негізгі буыны бола тұра, ЖІӨ-нің қалыптасу, пайдалану, бөлу үйлестіру процесстерін қамтиды. Коммерциялық өндірісті және басқа іс-әрекеттеріне қажетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуі, оларды орналастыру мен пайдалану мақсаты, бағытталуы мен тиімді шаруашылық жүргізуші басқа субъектілермен қаржылық қатынастары компанияның қаржы тұрақтылығын, төлем қабілеттілігін сипаттайды. Қазіргі таңда көптеген компаниялар қаржы тапшылығын басынан кешіруде. Сол себепті компаниялардың мақсаты болып компанияның оптималды капитал құрылымын анықтау болып табылады. Компания капиталының ұтымды құрылымы оған басқа компаниялармен бәсекелесуге мүмкіндік және жаңа нарыққа шығуға мүмкіндік береді. Сондықтан қазіргі таңда компания капиталының құрамы мен құрылымын оңтайландыру өзекті және маңызды тақырыптардың бірі.
Капитал құрылымын оңтайландыру қажеттілігі көптеген факторлармен анықталады, соның ішінде:
- компанияның мақсаты мен міндеттері;
- қаржы жүйесін оңтайландыруы;
- өндірістік бағдарламасы және т.б.
Компания алғашқы құрылған кезде оның капиталы Қазақстан
Республикасы заңында қаралған мөлшерден кем болмауы тиіс және де сол ұйымның құрылтайшыларының, акционерлерінің ақшалай, заттай және басқадай түрде қоғамға қосқан үлестерінен құралады. Бұл сома, яғни компанияның капиталы осы ұйымның қызметі барысында тапқан таза табысы және басқа да көздерден, тегін түскен мүліктер мен ақшалай қаржылар есебінен өсіп отырады. Нарықтық экономика жағдайларында компаниялардың өзінің қаржылық-шаруашылық қызметін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету олардың өз мойындарына түсіп отыр. Жоспарлы экономика жағдайларында кәсіпорындар қаржылық мұқтаждықтар мен қиындықтарға душар болған жағдайда мемлекеттің және оның орталықтандырылған қаржы жүйесіне арқа сүйейтін еді. Алайда нарықтық қатынастардың орнауы мен дамуы аталған мәселені кәсіпорындардың өз иықтарына жүктеп отыр.
Компаниялардың меншікті және қарыз қаражаттар тарту нәтижесінде қалыптасқан капитал құрылымы оның қызметінің тиімділігін, бәсекелсетік ортадағы өміршеңдігін, қызметінің түпкі мақсаты болып табылатын табыстылығын анықтап беретін бастапқы фактор болып табылады. Әрине, кәсіпорындар өз қызметі барысында меншікті капиталға арқа сүйейді. Олардың кәсіпкерлік табыстан алған табысы – бизнестің дамуының бірден-бір көзі болып табылады. Алайда, меншікті капитал кәсіпорындардың экономикалық-әлеуметтік дамуы мәселелерін шешу үшін жеткіліксіз, сол себепті кәсіпорындар өз қызметі барысында шеттен қаражаттар тартуларына мәжбүр болады. Дәлірек айтсақ, қарыз қаражаттар тарту кәсіпкерлікті дамытудың басты шарты болып табылады.
Компаниялар үшін оңтайлы капитал құрылымын қалыптастырудағы ең маңызды сұрақтар – бұл қажетті қаржы ресурстарын қандай бағамен тарту керек екендігі. Компанияның нарықтық экономика жағдайларындағы басты стратегиялық мақсаты өзінің ағымды және келешектегі нарықтық құнын арттыру және оны қолдау болып табылады, ал бұл жетістікке жетудің бірден бір жолы – капиталдың құнын тиімді басқару. Капитал құны неғұрлым жоғары болса, кәсіпорын қызметінің тиімділігі де соғұрлым төмендей береді және керісінше. Сол себепті компанияныңның қаржы менеджерлері капитал құрылымын қалыптастыру, оңтайландыру көздерінің құнын анықтауға үлкен назар аударулары қажет. Міне, осы соңғы мәселе курстық жұмыстың зерттеу объектісі болып табылады.
Жұмыстың мақсаты – компаниялардың капитал құрылымын және оның құрамын анықтаудың теориялық және әдістемелік негіздеріне сүйене отырып, оңтайлы капитал құрылымын қалыптастыру жолдарын іздестіру болып табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін жұмыс өз алдына келесідей негізгі сұрақтарға жауап табуды міндет қойып отыр:
- компаниялардың капиталының экономикалық негіздерін қарастыру;
- компаниялардың капиталының құрылымын және құрамын бағалау және талдау әдістемелерін игеру;
- қазіргі таңдағы қазақстандық компанияларда капиталды
қалыптастыруды оңтайландыру тәсілдерін жетілдіру жолдары.
Аталған міндеттерді орындау үшін жұмыс үш тарауға бөлінген. Бірінші тарауда компания капиталының экономикалық негіздері, компания капиталының түсінігі мен жіктелуіне, сыныпталу ерекшелігі және компания капиталының маңыздылығына арналады.
Екінші тарау барысында компания капиталының құрамы мен құрылымын талдау және оңтайландыру игеріледі.
Үшінші тарауда қазақстандық кәсіпорындардағы капитал
қалыптасуының бүгінгі таңдағы ерекшеліктері мен оны оңтайландыру тәсілдерін жетілдіру жолдары мәселелерін қарастыратын боламыз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Р.Қ.Ниязбекова, Б.А.Рахметов Кәсіпорын экономикасы. Оқу құралы. Алматы. Экономика, 2008 жыл.
2. Дүйсенбаев К.Ш., «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау», Алматы , 2001 жыл.
3. Н.Н.Кадерова Корпоративтік қаржы. Оқу құралы.Алматы. Экономика, 2008 жыл.
4. www.google.kz
5. www.mail.ru
6. Ковалев В.В., «Қаржылық анализ», Москва, 2002 жыл
7. Мейірбеков А.Қ., «Кәсіпорын экономикасы», Алматы , 2003 жыл.
8. www.yandex.kz
9. Үмбетәлиев А., «Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік», Алматы, 2002 жыл.
10. Шеремет А.Д., «Теория экономического анализа», Москва, 2003 жыл.
11. Шим Джей. К, «Қаржылық менеджмент», Москва, 2003жыл.
12. Тургулова А.К., «Особенности формирования заемного капитала на практике казахстанских предприятий», Финансы Казахстана, 2004, №6
13. Турганалиев Е., «Управление стоимостью капитала в системе корпоративного финансового управления», Финансы Казахстана, 2002, №6
14. Э.С.Мадиярова, С.Н.Сүйеубаева Қаржылық менеджмент. Оқу құралы. Алматы. Экономика,2009 жыл.
15. Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері. Автор: Қ.К. Кеулімжанов, Н.А. Құдайбергенов. Алматы: "Экономика" баспасы, 2006жыл
16. www.aksaynan.kz
17. Бухгалтерлік есеп принциптері. Автор: Ниддз Б., Андерсон М. 2000 жыл
18. Кәсіпорындағы қаржылық және басқару есебі. Автор: Радостовец В.К.
Алматы, 2003 жыл.
19. http://revolution.allbest.ru/finance/
20. Р.О.Смағұлова, Қ.Ә.Мәдіханова, Ә.Қ.Тұсаева, Ж..Сатыбалдиева. Қаржы, ақша
айналысы және несие. Оқу құралы. Алматы. “Экономика” 2008.
        
        Капитал құрылымын оңтайландыру [30 бет]
КІРІСПЕ
I. КОМПАНИЯ КАПИТАЛЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 ... ... ... және ... ... ... ... ерекшелігі
II. КОМПАНИЯ КАПИТАЛЫНЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ.
2.1 Компания капиталының құрамы мен құрылымын оңтайландыруын талдау.
2.2. Капитал құрылымын оңтайландыруда қаржылық тұтқаны пайдалану.
ІІІ. ... ... ... ЖШС-НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
3.1. "Ақсай" нан өнімдері комбинаты ЖШС-нің ағымдағы және ұзақ ... ... және ... ... ... нан ... комбинаты ЖШС-нің қаржылық тұрақтылығын бағалау
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Коммерциялық ұйымдар және ... ... ... ... ... бола ... ЖІӨ-нің қалыптасу, пайдалану, бөлу
үйлестіру процесстерін ... ... ... және ... ... ... қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуі, оларды
орналастыру мен пайдалану ... ... мен ... шаруашылық
жүргізуші басқа субъектілермен қаржылық қатынастары компанияның ... ... ... сипаттайды. Қазіргі таңда көптеген
компаниялар қаржы тапшылығын басынан кешіруде. Сол ... ... ... ... оптималды капитал құрылымын ... ... ... ... ұтымды құрылымы оған басқа компаниялармен
бәсекелесуге мүмкіндік және жаңа ... ... ... береді. Сондықтан
қазіргі таңда компания капиталының құрамы мен құрылымын ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігі көптеген факторлармен
анықталады, соның ішінде:
- компанияның мақсаты мен ... ... ... ... ... ... және т.б.
Компания алғашқы құрылған кезде оның капиталы Қазақстан
Республикасы заңында қаралған мөлшерден кем ... тиіс және де ... ... ... ... ... және басқадай
түрде қоғамға қосқан үлестерінен құралады. Бұл ... яғни ... осы ... ... ... ... таза ... және басқа да
көздерден, тегін түскен мүліктер мен ақшалай ... ... ... ... ... ... ... өзінің қаржылық-
шаруашылық қызметін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... экономика жағдайларында кәсіпорындар
қаржылық мұқтаждықтар мен қиындықтарға душар болған жағдайда мемлекеттің
және оның ... ... ... арқа сүйейтін еді. Алайда
нарықтық қатынастардың орнауы мен дамуы аталған мәселені кәсіпорындардың ... ... ... меншікті және қарыз қаражаттар тарту нәтижесінде
қалыптасқан капитал құрылымы оның ... ... ... ... қызметінің түпкі мақсаты болып ... ... ... ... фактор болып табылады. ... өз ... ... меншікті капиталға арқа сүйейді. Олардың
кәсіпкерлік табыстан алған табысы – ... ... ... ... ... ... ... капитал кәсіпорындардың экономикалық-
әлеуметтік дамуы мәселелерін шешу үшін ... сол ... өз ... ... ... ... ... мәжбүр
болады. Дәлірек айтсақ, қарыз қаражаттар тарту кәсіпкерлікті дамытудың
басты ... ... ... үшін ... ... ... ... ең
маңызды сұрақтар – бұл қажетті қаржы ресурстарын қандай бағамен тарту ... ... ... ... жағдайларындағы басты стратегиялық
мақсаты өзінің ағымды және келешектегі нарықтық ... ... және ... ... ... ал бұл ... жетудің бірден бір жолы –
капиталдың құнын тиімді басқару. Капитал құны ... ... ... қызметінің тиімділігі де соғұрлым төмендей береді және керісінше.
Сол себепті компанияныңның ... ... ... құрылымын
қалыптастыру, оңтайландыру көздерінің құнын анықтауға ... ... ... ... осы ... ... курстық жұмыстың зерттеу объектісі
болып табылады.
Жұмыстың мақсаты – компаниялардың капитал құрылымын және оның құрамын
анықтаудың теориялық және әдістемелік ... ... ... оңтайлы
капитал құрылымын қалыптастыру жолдарын іздестіру болып табылады. Осы
мақсатқа қол жеткізу үшін ... өз ... ... ... ... табуды міндет қойып отыр:
компаниялардың капиталының экономикалық негіздерін қарастыру;
компаниялардың капиталының құрылымын және құрамын ... және ... ... ... ... ... ... капиталды
қалыптастыруды оңтайландыру тәсілдерін жетілдіру жолдары.
Аталған міндеттерді орындау үшін жұмыс үш тарауға бөлінген. Бірінші
тарауда компания капиталының экономикалық ... ... ... мен ... сыныпталу ерекшелігі және компания капиталының
маңыздылығына арналады.
Екінші тарау барысында компания капиталының ... мен ... және ... ... ... қазақстандық кәсіпорындардағы капитал
қалыптасуының бүгінгі таңдағы ерекшеліктері мен оны оңтайландыру тәсілдерін
жетілдіру жолдары мәселелерін қарастыратын боламыз.
Компания капиталының ... ... ... ... және ...... менеджментінің ең өзекті, ең жиі қолданылатын
ұғымдарының бірі болып табылады. ... ... мен мен ... ... ... ... бола тұра, компания ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Қаржы
менеджменті көзқарасынан қарастырғанда ... ... ... ... ... ақшалай, материалдық және материалдық емес
нысанындағы жалпы қордың құнын білдіреді. Корпаративтік қаржы ... ... ... мен ... да ... ... ... оны қалыптастыру мен пайдалану қатысында туындайтын
ақшалай қатынасын білдіреді. ... ақша ... ... ... ... (акционерлік қоғам), мен оның акционерлері ... ... өнім ... сатып алушы, қор ... ... және ... ... жүйеге салық және жиын төлеу) арасында
пайда болады.
Капитал – өзін ... ... ... үшін ... ... ... негізгі факторы болып табылады.
Компания алғашқы құрылған кезде оның ... ... ... қаралған мөлшерден кем болмауы тиіс және де сол
ұйымның құрылтайшыларының, акционерлерінің ... ... және ... ... ... ... ... Бұл сома, яғни компанияның
капиталы осы ... ... ... ... таза табысы және басқа да
көздерден, тегін түскен мүліктер мен ақшалай қаржылар есебінен өсіп ... ... ... ... ... ... оның ақшалай нысанындағы капитал болып табылады. Капиталды
өндірістік-сауда ... ... ... ... ... ... ... капитал қоғамның әл-
ауқатының негізін құрайды. Қаржы ресурстары ... ... ... ... капитал – осы қаражаттардың өндіріс барысына
салынған бөлігі. Осыдан келе, кәсіпорын ... ...... ... ... ... және осы ... табыстар
алып келетін ақша қаражаттары болып табылады. Қаржы ресурстары мен капитал
арасындағы ... ...... қалыптасқан қаржы ресурстары
оның капиталынан көп немесе тең болады. Қаржы ... мен ... ... ... ... ... ... өндіріске инвестицияланғанын
және оның ешқандай ... ... ... білдіреді.
Сәйкесінше, егер қаржы ресурстары капитал ... ... ... ... ... ... ... барысында толық қолданылмай
жатқандығының куәсі болады.
Капитал компанияны құрудың және ... ... ... болып табылады, өйткені ол кәсіпорын активтеріне инвестицияланған
материалдық, ... емес және ... ... ... құнын
сипаттайды. Өндіріс барысында қызмет етуі ... ... ... ... жұмысшыларының, сондай-ақ мемлекеттің мүдделерін
қамтамасыз етеді. Сол себепті де ол ... ... ... болып табылады, ал оны ... ... ... қаржы
менеджментінің ең маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.
Капитал құрылымы өзінің ... ... ... ... меншікті және қарыздық ... ... ... ... капитал құрылымы оның қаржылық, операциондық,
инвестициялық қызметіндегі көптеген аспектілерді анықтайды, оның қызметінің
қорытынды ... ... әсер ... ... ... ... капитал
мен активтің тиімділк коэффициетіне әсер етеді, төлем қабілеттілік пен
қаржылық ... ... ... ... және соңында
компанияның даму кезіндегі тәуекел мен ... ... ... ... ... компанияның шаруашылық қызметінің әр түрінде он
тиімді қолдануды қамтамасыз ... және әр ... ... ... басқару шешімдерін шығару және құру тәсілдері
мен ... ... ... ... ... ... ... қарастыра келе, оған
мынандай сипаттама беруге болады:
- компанияның капиталы өндірістің негізгі факторы ... ... ... әкелетін компанияның қаржылық ресурстарын
сипаттайды;
- капитал меншік иелерінің қаржылық жағдайын құрудың негізгі
көздері болып табылады;
- компанияның капиталы, оның нарықтық ... ... ... ... ... оның ... тиімділік деңгейінің маңызды барометрі болып табылады.
Сөйтіп, ...... ... ... ... көзі.
Капитал
оның иелерінің (меншік иелерінің) ағымдағы және ... ... ... ... көзі ... ... Капитал – фирманың (компанияның)
нарықтық құнының негізгі өлшеушісі болып табылады. Бұл ең ... ... ... ... ... капиталға қатысты. Сонымен бірге
пайдаланылатын меншікті каиталдың көлемі қосымша ... ... ... ... ... ... ... Компания капиталының сыныпталу ерекшелігі
Компания капиталы әр түрлі белгілері бойынша ... ... Ол ... компанияға тиесілігі бойынша, пайдалану мақсаты
бойынша, инвестициялау нысаны ... ... ... ... ... ... ... меншік нысаны бойынша, пайдалану
сипаты бойынша, тарту көзі бойынша, ... ... ... ... ... оның ... ... бойынша
жіктелуімен сипатталады (1-кесте).
1-кесте. Капиталдың сыныпталуы
Дереккөзі: Н.Н.Кадерова Корпоративтік қаржы оқулығы [3].
1. Компанияның тиісілігі бойынша меншікті және қарыз капиталы
болып бөлінеді. Меншікті капитал ... ... ... ... және
активтің айтарлықтай бөлігін қалыптастыру үшін пайдаланылады. Қарыз
капиталы ... ... ... ... және ... ... ақшалай қаражатты білдіреді. Қарыз ... ... ... ... ... ... тиіс ... жатады.
Кәсіпорынның меншікті капиталының құрылуы негізгі екі мақсатқа тәуелді:
1. Айналымнан тыс активтердің көлеміне ... ... ... ... ... ... сомасы меншікті негізгі капитал
терминімен ... . ... ... ... ... ... формуламен есептейді:
МАК=АТА – ҰҚКАТА,
1)
мұнда МАК – меншікті негізгі капитал сомасы;
АТА – компанияның айналымнан тыс активтерінің жалпы ...... ... тыс ... қаржыландыру үшін
қолданылатын ұзақ мерзімді қарыз капиталының сомасы.
2. Айналым активтерінің көлеміне қажетті меншікті капиталды
құруға. Компанияның меншікті капитал ... ... ... ... - ... – ҚҚК,
(2)
Мұнда МАК – меншікті негізгі капитал сомасы;
АА – компанияның ... ... ... ... – компанияның айналымнан активтерін қаржыландыру үшін қолданылатын
ұзақ мерзімді қарыз капиталының сомасы.
2-кесте. Меншікті және қарыз капиталдарының параметрлері
|Мазмұны ... түрі |
| ... ... ... капиталы |
|Компанияны басқару құқығы |береді ... ... бір ... мен ... ... |ең алдымен ... ... алу ... |бойынша | ... ... ... |көп ... анық ... ... |белгісіз ... ... ... мерзімі | | ... ... ... |жоқ |бар ... ... ... [4]
Қарыз капиталы – бұл компания капиталының оқшауланған бөлігі.
Қарыз капиталының бірнеше қайнар көзі бар, олар:
- қосымша құн бөлігінң қорлануы;
- амортизациялық қорлардың ... ... ... ... төлеуге арналған ақшалар;
- компания пайдасы, қарыз пайызы, рента және басқалары.
Меншікті және қарыз капиталдары белгілі ... ... ... ... ... берілген (2-кесте).
2.Капитал пайдалану мақсаты бойынша өндірістік, несиелік және жалдаптық
(спекулятивный) болып бөлінеді. Жалдаптық капитал қайталама қор ... ... құны ... ... ... пайда болады.
Жалдаптық капитал компанияның сатып алу – сату ... яғни ... ... ... ... ... ... өндірістік активтеріне салынған қаражаттарын сипаттайды.
Несиелік капитал компанияның инвестициялық қызметі ... ... ... ... ... ... сатып алу және
т.с.с.) ... ... ... ... ... және ... ... болады. Негізгі капитал кәсіпорынның негізгі құралдар ... емес ... ... қаржы ресурстары болып табылады.
Айналым капиталы, сәйкесінше, ... ... ... ... ... ... ... табылады.
4. Инвестициялау нысаны бойынша шаруашылық серіктестік пен қоғамның
жарғылық капиталын қалыптастыру үшін пайдаланылатын ... ... ... ... ... ... Меншік нысаны бойынша мемлекеттік, жеке меншік және аралас ... ... ... ... ... ... үлестік
және отбасы шаруашылығна тиесілі жеке капитал болады.
7. Капитал өндірістік процесте қатысу сипаты бойынша қолданыстағы ... ... ... Меншік иесінің пайдалану ... ... ... ... ... болады. Тұтынылатын капиталға дивиденд және әлеуметтік
сипаттағы басқа да төлемге жұмсалатын сома жатады. Жинақталатын капиталға
есепті және ... ... ... ... ... Ел экономикасына тарту көзі бойынша отандық және шетелдік
капитал болады.
Өндірістік процеске ... ... ... капиталдың жіктелу
механизмі түсінікті түрде 1-суретте берілген.
1-сурет. ... ... ... ... ... ... [5]
Өндірістік процестің бірінші кезеңінде ақша нысанындағы капитал
кәсіпорынның ұзақ мерзімді және ... ... ... ол ... ... ауысады. Екінші кезеңде
өндірістік капитал өнім өндіру ... ... ... ... ...... сатуға байланысты тауар нысанындағы ... ... ... ... ... ... табылады. Сонымен
қатар капитал қозғалысының нысандары өзгерген сайын оның құны
өзгеріске ұшырап ... ... ... ... процесті дамытуға
бағытталған ... ... оның ... нысанындағы капитал болып
табылады. Капиталды өндірістік-сауда ... ... ... ... ... ... ... капитал
қоғамның әл-ауқатының негізін құрайды. Қаржы ресурстары кәсіпорынның жалпы
қаражаттарының ... ... ... – осы ... ... барысына
салынған бөлігі. Осыдан келе, кәсіпорын ... ...... ... ... ... және осы айналымнан табыстар
алып келетін ақша ... ... ... ... ... мен капитал
арасындағы басты айырмашылық – кәсіпорынның қалыптасқан қаржы ресурстары
оның капиталынан көп немесе тең болады. ... ... мен ... тең
болуы кәсіпорынның барлық қаржы ресурстары өндіріске инвестицияланғанын
және оның ешқандай қаржылық ... ... ... ... ... – өзін ... үшін ... байлық, сондай-ақ
өндірістің негізгі факторы болып табылады.
II.Компания капиталының құрамы мен ... ... ... капиталының құрамы мен құрылымын оңтайландыруын
талдау.
Компания капиталының құрылымын оңтайландыру ... ... ...... экономика жағдайында компанияның
нарықтық құнының максимилизациялануы, компания қаржылық тұрақтылығы ... ... ... ... ... және ... капиталдарының арасындағы арасалмақ негізінде есеп
айырысуы.
Капиталдың құрылымын ... ... ... басқару
процесіндегі ең күрделі тәртіптеменің бірі болып табылады. Ол ... ... ... мен ... коэффициенті арасындағы ең тиімді
өзара байланысты қамтамасыз ететін меншікті және ... ... ... ... ... ... ... құнын
барынша көбейту және компания капиталы құнын барынша ... ... ... ... ... мына ... дәйектілікпен
жүзеге асырылады:
1. Капиталдың бірқатар кезеңдігі (тоқсан, жыл) құрамын талдау,
сондай-ақ оның құрылымының өзгеру үрдісін талдау. Талдау процесінде ... ... ... қауырттылық, қысқа және ұзақ
мерзімді міндеттеме арасындағы арақатынас сияқты параметр ... ... ... пен ... капиталдың айеналымдылық пен кірістілік
көрсеткіші зерделенеді.
2. Капиталдың құрылымын анықтайтын факторды бағалау. ... ... ... ... ... ... ерекешеліктері
(даяр өнім сипаты, өндірістік және қаржы сатысының ұзақтығы, сатып алушы
мен жеткізушімен ... есеп ... ... және т.б.);
- тауарлық және қаржы нарығындағы іскерлік ... ... ... ... ... акционерлік капиталдың шоғырлану дәрежесі (капитал иелерінің
акциялардың бақылау пакетін сақтап қалу ... ... ... ... ... ... ... және жаңа технолргиясы бар жас компания даму үшін ... ... ... ... ал ... компания көбінесе меншікті қаражатты
пайдаланады).
3-кесте. Капиталдың оңтайлы құрылымын ... ... ... өсімі бойынша анықтау
|Көрсеткіштер ... |
| |1 |2 |
| |2008 |2009 |
| |2008 |2009 ... |
|1 ... ... ... |2008 жылы = 0,2 |
| ... - Кн |Жиынтық капитал |2 022 340 548,58 |
| | | |13 029 969 514,17 |
| | | |2009 жылы = 0,8 |
| | | |3 130 871 289,79 |
| | | |3 763 627 017,74 |
|2 ... ... ... |2008 жылы = 0,8 |
| ... - Кз |Жиынтық капитал |11 007 628 965,59 |
| | ... 1 - Кн |13 029 969 514,17 |
| | | |2009 жылы = 0,2 |
| | | |632 755 727,95 |
| | | |3 763 627 017,74 |
|3 ... ... ... |2008 жылы = 0,2 |
| ... - Кф ... ... |2 022 340 548,58 |
| | | |11 007 628 965,59 |
| | | |2009 жылы = 4,9 |
| | | |3 130 871 289,79 |
| | | |632 755 727,95 |
|4 ... және ... ... капиталы |2008 жылы = 5,4 |
| ... ... ... |11 007 628 965,59 |
| ... | |2 022 340 548,58 |
| ... – Кз/с | |2009 жылы = 0,2 |
| | | |632 755 727,95 |
| | | |3 130 871 289,79 |
|5 ... ... капитал + |2008 жылы = 0,2 |
| ... – Кп.м ... ... |2 022 340 548,58 + 0,00 |
| ... Кфу ... |13 029 969 514,17 |
| | ... капитал |2009 жылы = 0,8 |
| | | |3 130 871 289,79 + 0,00 |
| | | |3 763 627 017,74 |
|6 ... ... ... |2008 жылы = 1,3 |
| ... - Ки |Негізгі құралдар |2 022 340 548,58 |
| | | |1 621 210 312,87 |
| | | |2009 жылы = 2,2 |
| | | |3 130 871 289,79 |
| | | |1 425 397 576,86 |
|7 ... ... ... |ҰММ жоқ |
| ... тарту |мерзімді | |
| ... – Кд/о ... | |
| | ... ... + | |
| | ... ... | |
| | ... | |
|8 ... айналым |Меншікті капитал |2008 жылы = 1,23 |
| ... - Сок ... тыс |2 022 340 548,58 |
| | ... |1 621 210 312,87 + 23 |
| | ... ... |
| | | |2009 жылы = 2,16 |
| | | |3 130 871 289,79 |
| | | |1 425 397 576,86 + 21 665 |
| | | |956,23 |
|9 ... ... |2008 жылы = 5,33 |
| ... - Км ... ... ... |
| | ... ... |2 022 340 548,58 |
| | | |2009 жылы = 0,48 |
| | | |1 489 862 720,54 |
| | | |3 130 871 289,79 ... ... мен ... |ТМҚ ... жоқ |
| |шығындардың меншікті|айналым капиталы | |
| ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... – Ко/з | | ... ... ... ... |ҰММ жоқ |
| ... – Кт/з ... | |
| | ... міндеттемелер | ... ... ... ... ... + |2008жылы=0,09 |
| ...... да ... |124795415,47+52983746,83 |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... және ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... – Кд/к | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... ... + ... %-дар ... жоқ |
| ... ... |Салықтар + Несиелер | |
| ... ... алу ... | |
| ... ... %-дар | |
| ... ... | ... ... ... ... көздерін талдау кезінде меншікті және
қатыстырылған капиталдың ... ... ... есеп беру
кезеңіндегі олардың өзгеру себептері анықталып, оларға баға беріледі. Бұл
кезде өз ... ... ... ... ... ... ... қоры болуы оның қаржылық тұрақтылығының барлығын көрсетеді.
Тәуелсіздік коэффициенті шамасы 2008 жылы ... ... ал ... 0,8-ге
тең болды. Есепті жылы бұл кэффициенттің өсуі ... ... ... ... ... алдағы уақытта ... ... ... коэффициенті шама 2008 жылы 0,8 болғандықтан қолайлы шама
болып ... Ал 2009 жылы ... ... ... Бұл ... ... жалпы сомасындағы қарыздың үлесін сипаттайды. Бұл
үлес жоғары ... ... ... ... қаржыландыру көдерінен
тәуелділігі жоғарылайды.
Келесі, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын ... ... ... ... ... қаржыландыру
коэффициенті болып табылады. Көрсеткіштің қолайлы шамасы 1-ден жоғары.
Көрсеткіш 2008 жылы 1-ден кем ... ... жабу ... ... 2009 жылы 4,9 тең ... Бұл кәсіпорынның меншікті
капитал есебінен қарыздарды жабу мүмкіндігінің жоғарылығын сипаттайды.
Қарыз және меншікті құралдардың арақатынасы коэффициенті көрсеткіші 1-
ден ... ... ... еді. Бұл ... ... ... ... қаражаттың әрбір теңгесіне қанша қарыз қаражатын тартқанын
көрсетеді. 2009 жылы 1-ден ... ... тұр. Ол ... ... ... Ал 2008 жылы ... ... өтеу коэффициентінің қалыпты шамасы = 0,9, ... -0,75. Ол ... және ұзақ ... ... ... ... ... сипаттайды. Көрсеткіш 2009 жылы 0,8-ді құрағандықтан бұл
көрсеткіш қалыпты болып табылады. Ал ... ... ... 0,5-
тен артық, бұл жақсы көрсеткіш болып саналады.
Қарыз қаражатын ұзақ мерзімге тарту ... ... ... еді. Бұл ... ... есеп берудің активтерін қаржыландыру
үшін меншікті капиталмен қатар тартылған ұзақ ... ... ... ... ... ... өндірісті жаңарту мен кеңейту үшін
қарыз қаражаттарын қаншалықты интенсивті пайдаланып жатқанына баға ... ... ... - бұл шама ... ... ... ... Бұл
жерде меншікті айналым коэффициентіне кәсіпорынның салалық ... ... ... ... біздің ұйым нан, кондитер өнімдерін өндірумен айналысады.
Ұйымның меншікті ... ... ... ақша қаражаттары, қысқа
мерзімді ... ... ... ... ... ... және өзге де қысқа мерзімді активтер кіреді. Бұл коэффициент
2008 жылы 1,23, ал 2009 жылы ... ... ... ... ... ... шама ... жоғары болуы керек еді. Бұл
коэффициенттің 2009жылы төмен болуы кәсіпорынның меншікті қаражаттарының
иммобильді сипаттағы ... ... ... ал олар ... қаражаттар емес, яғни ақшаға тез айнала алмайды[20].
Қорлар мен шығындардың меншікті қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілу
коэффициенті 0,6-0,8арасы болса, қалыпты. Бұл ... ... ... қорлар мен шығындар меншікті қаражаттармен жабылғанын
және қарыз ... ... ... ... ... қарыз коэффициенті 2008жылы берешек қарыз бен басқа да
пассивтердің жалпы міндеттемедегі 9%-ын алады. Ал 2009жылы 4%-ын құрайды.
Алашақ (дебиторлық) және ... ... ... ... шама 2 есе ... болуы керек. Егер берешек қарыз алашақ
қарызбен ... ... ... онда ... ... ... деуге
болады, себебі ол өзіндік қаражаттың әлдебір өтімді бөлігінің ақшаға
айналуын бәсеңдетуі мүмкін. ... ... ұйым ... ... ... ... ... қарыздан 6,8 есе, ал 2009 жылы 12,94 есе көп ... ... өсіп ... ... ... ... ... бұл борышты зерттеліп жатқан уақытта қарастырылған қаражат
көздері ... ... ... деп ... ... еді.
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігіне келетін болсақ, жалпы көрсеткіштер
қалыпты болғанын көрсетеді. Қорыта келе, кәсіпорынның ... ... ... ...... ... ең өзекті, ең жиі қолданылатын
ұғымдарының бірі ... ... ... құрылуы мен ... ең ... ... ... бола тұра, компания өзінің қызметі
кезінде жұмысшылардың мемлекеттік қызығушылығын ... ... ... экономикалық мағынасын қарастыра келе, оған
мынандай сипаттама беруге болады:
- компанияның капиталы өндірістің негізгі факторы ... ... ... ... ... ... ... капитал меншік иелерінің қаржылық жағдайын құрудың негізгі
көздері болып табылады;
- компанияның капиталы, оның нарықтық құнының өлшемі;
- ... ... ... оның ... ... ... ... барометрі болып табылады.
Кәсіпорынның өндірістік процесті дамытуға бағытталған ... оның ... ... ... ... табылады. Қаржы
ресурстары кәсіпорынның ... ... ... ... ...... өндіріс барысына салынған бөлігі. Осыдан келе, кәсіпорын
капиталы дегеніміз – бұл кәсіпорынның өндірістік ... ... ... ... табыстар алып келетін ақша қаражаттары болып табылады.
Капитал кәсіпорынды ... және ... ... базасы болып табылады, өйткені ол ... ... ... ... емес және ... ... құнын сипаттайды. Өндіріс барысында қызмет етуі ... ... ... ... ... ... мемлекеттің
мүдделерін қамтамасыз етеді. Сол ... де ол ... ... объектісі болып табылады, ал оны барынша ... ... ... ең ... міндеттерінің бірі болып табылады.
Кәсіпорынның капиталының құрылымы екі ... ... ... тұрғысынан (активтер) және оның қалыптасу көздері
тұрғысынан (меншікті капитал және міндеттемелер).
Кәсіпорын капиталының құрылымын талдау ... ... ... ... ... топтастырылады, ал меншікті капитал мен
міндеттемелер ... ... ... деңгейіне қарай топастырылады.
Кәсіпорын капиталын құрылымдық талдау (тікелей, немесе ... да ... ... Бұл ... ... өндірістік бағыты
туралы мәліметтерді түйіндеуге мүмкіндіктер береді.
Капитал құрылымы өзінің шаруашылық қызметі кезіндегі компанияда
қолданылатын, меншікті және ... ... ... ... ... капитал құрылымы оның қаржылық, операциондық,
инвестициялық қызметіндегі көптеген аспектілерді анықтайды, оның қызметінің
қорытынды ... ... әсер ... ... ... ... мен ... тиімділк коэффициетіне әсер етеді, төлем қабілеттілік
пен қаржылық ... ... ... ... және ... даму ... тәуекел мен табыстылық санатының қатынасын
құрайды. Капитал басқару ... ... ... әр ... ... қолдануды қамтамасыз еткмен және әр ... ... ... байланысты басқару шешімдерін шығару және құру тәсілдері мен
принциптерінің жүйесін көрсетеді. Толық зерреп біліп, ... үшін ... ... ... ... ... жағдайын, ағымдағы және ұзақ
мерзімді активтер құрамын және динамикасын, ... ... ... ... барысында кәсіпорын активтерінің жалпы
алғанда жағымды динамикасын білдім, алдағы ... ... ... ... ... ... көдерінен тәуелділігі
жоғарылайтынын, ұйымның меншікті айналым қаражатары ... ... ... ... ... ... қорлар, қысқа мерзімді
қаржылық инвестицицялар және өзге де ... ... ... ... 2008 жылы 1,23, ал 2009 жылы ... ... және ... болатынын, кәсіпорынның меншікті қаражаттарының иммобильді
сипаттағы құндылықтарда бекітілгендігін, ал олар тез ... ... яғни ... тез ... алмайтындығын жетік түсіндім. Кәсіпорынның
төлем қабілеттілігіне келетін болсақ, жалпы көрсеткіштер қалыпты болғанын
көрсетеді. Қорыта ... ... ... ... ... деуге болады
деген қорытындыға келдім..
Сөйтіп, капитал – ... ... ... ... ... ... ... иелерінің) ағымдағы және келешектегі кезеңде әл-
ауқатының негізгі көзі ретінде болады. Капитал – ... ... ... ... ... ... ... Бұл ең алдымен таза
активтің мөлшерін ... ... ... ... ... ... меншікті каиталдың көлемі қосымша пайда әкелуі мүмкін
тартылатын қарыз капиталдың параметрін ... ... ... ... ... ... ... optimization) – нарықтық экономика жағдайында
компанияның нарықтық ... ... ... қаржылық
тұрақтылығы мен төлемқабілеттілігі, компания капиталының рентабельділігін
компанияның меншікті және қарыз ... ... ... есеп ... Коммерциялық ұйымдар және кәсiпорындардың
қаражаттары қаржы жүйесінің негізгі буыны бола ... ... ... бөлу ... ... қамтиды. Коммерциялық өндірісті және
басқа іс-әрекеттеріне қажетті ... ... ... ... ... мен ... мақсаты, бағытталуы мен тиімді шаруашылық
жүргізуші басқа субъектілермен қаржылық қатынастары ... ... ... қабілеттілігін, төлемпаздығын сипаттайды. Қазіргі таңда
көптеген ... ... ... басынан кешіруде. Сол себепті
компаниялардың мақсаты болып компанияның ... ... ... ... табылады. Компания капиталының ұтымды құрылымы оған ... ... ... және жаңа ... шығуға мүмкіндік
береді. Сондықтан қазіргі таңда компания капиталының ... мен ... ... және ... ... бірі. Капитал құрылымын
оңтайландырудың міндеті ... ... ... ... және ... ... барынша төмендетуді қарастырады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Р.Қ.Ниязбекова, Б.А.Рахметов Кәсіпорын экономикасы. Оқу құралы. Алматы.
Экономика, 2008 жыл.
2. Дүйсенбаев К.Ш., ... ... ... ... ... ,
2001 жыл.
3. Н.Н.Кадерова Корпоративтік қаржы. Оқу құралы.Алматы. Экономика, 2008
жыл.
4. www.google.kz
5. www.mail.ru
6. Ковалев В.В., «Қаржылық анализ», ... 2002 ... ... А.Қ., ... ... ... , 2003 жыл.
8. www.yandex.kz
9. Үмбетәлиев А., «Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік», Алматы, 2002
жыл.
10. Шеремет А.Д., «Теория экономического анализа», Москва, 2003 ... Шим ... К, ... ... ... ... ... А.К., «Особенности формирования заемного капитала на
практике казахстанских предприятий», Финансы Казахстана, 2004, №6
13. Турганалиев Е., ... ... ... в ... финансового управления», Финансы Казахстана, 2002, №6
14. Э.С.Мадиярова, С.Н.Сүйеубаева Қаржылық менеджмент. Оқу құралы. Алматы.
Экономика,2009 ... ... есеп ... және негіздері. Автор: Қ.К. Кеулімжанов,
Н.А. Құдайбергенов. Алматы: "Экономика" баспасы, 2006жыл
16. www.aksaynan.kz
17. Бухгалтерлік есеп принциптері. Автор: ... Б., ... М. 2000 ... Кәсіпорындағы қаржылық және басқару есебі. Автор: ... ... 2003 ... ... Р.О.Смағұлова, Қ.Ә.Мәдіханова, Ә.Қ.Тұсаева, Ж..Сатыбалдиева. Қаржы,
ақша
айналысы және несие. Оқу құралы. Алматы. “Экономика” 2008.
-----------------------
Капитал түрлері
Пайдалану мақсаты ... ... ... капитал
несиелік
қарыз капиталы
жалдаптық
Инвестициялау объектісі бойынша
Инвестициялау нысаны бойынша
негізгі капитал
Ақшалай капитал
айналым капиталы
Материалдық ... ... ... емес ... ... бойынша
қолданыстағы капитал
Мемлекеттік капитал
әрекетсіз капитал
Аралас капитал
Пайдалану сипаты бойынша
Жеке меншік капитал
тұтынылатын капитал
Ұйымдастыру-құқықтық нысаны бойынша
жинақталатын капитал
Акционерлік ... көзі ... ... ... ... капитал
Ақша нысанындағы капитал
Өндірістік нысанындағы капитал
Тауар нысанындағы капитал
Қаржылық тұтқаның әсер ету ... ... пен ... ... ... ... / ... пен пайыз төлеуге дейінгі
пайда - пайыздар-артықшылығы бар акциялардың дивидендтері
Акцияға келетін пайда (EPS)
Таза пайда – артықшылығы бар акцияларға дивидендтер/айналымдағы жай
акциялар ... ...... құн ... ... ... ... капитал
Меншікті капиталдың табыстылығы ROE)

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«компания капиталының құрылымын оңтайландыру»140 бет
Банктің инвестициялық операциялары5 бет
Капитал құрылымы29 бет
Компания капиталы25 бет
Кәсіпорын капиталы30 бет
Кәсіпорында капиталдың оңтайлы құрылымын құру мәселелері48 бет
Банктің инвестициялық операциялары жайлы5 бет
Банктің инвестициялық операциялары туралы5 бет
Бұқар жырау Қалқаманұлы5 бет
Капитал бюджетін қалыптастыру37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь