Сақтандыру пәнінен дәрістер тақырыбы1. тақырып. Сақтандыру пәніне кіріспе. Сақтандырудың экономикалық мәні және арналымы
2 .тақырып. Сақтандырудың сыныпталуы.
3 . тақырып. Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары.
4 .тақырып. Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттері
5 .тақырып. Қазақстан Респубикасының сақтандыру рыногының институционалдық құрылымы.
6 .тақырып. Сақтандыру компанияларының қызметін ұйымдастыру.
7 .тақырып. Актуарлық қызмет.
8 .тақырып. Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры.
9 .тақырып. Жеке сақтандыру.
10 .тақырып. Рентаны (аннуитетті) сақтандыру, зейнетақыны сақтандыру.
Сақтандырудың пайда болуы мен оның тауарлық құны, пайдалылығы, олардың қызметтері білу болып табылады. Сақтандыру пәнінің басқа экономикалық пәндермен өзара байланысы. Сақтандыру түсінігі: қазіргі қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні, функциялары, қағидалары, сақтандырудың экономикалық табиғаты, Сақтандыру классификациясының барлық звеносына жекеше түсінік беру арқылы оларды ажырата білу.
Сақтандыру қызметін сыныпталуын бағалауының жалпы міндеттерін шешкенімен, сақтандыруды жүгізуге мүмкіндік беретін азаматтардың, ұйымдардың, кәсіпорындардың нақты сақтық мүдделерін ажырата алмайды. Осы нақты мүдделерді ажырату үшін сақтандыру түрлері мен сала бөлімдері айқындалды.
1. Қазақстан Республикасының сақтандыру құқы 2004ж.
2.ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңы 2003ж. 18.12.
3.ҚР «Міндетті әлеуметтік сақтандырутуралы» Заңы 2003ж. 25.04.
4. ҚР «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» Заңы 2003ж.03.06
5.ҚР-ның Азаматтық кодексі 2005ж.
6.Страховое дело. Учебник // Под ред. Рейтмана Л.И. – М., 1996
7.Е.С. Алехина Сборник задач по страхованию Москва 2005
8.Воробьева С.М. Страховой рынок Республики Казахстан – 2000г.
9.Страховой портфель. М. Изд-во «Соминтек», 2001
10. Е.С. Алехина Сборник задач по страхованию Москва 2005
11. Воробьева С.М. Страховой рынок Республики Казахстан – 2000г.
12. Страховой портфель. М. Изд-во «Соминтек», 2001
13. Журавлев Ю.М. Словарь-справочник терминов по страхованию и перестраховыванию – М., 2000
14. Худяков А.И. Страховое право Республики Казахстан – А., 2000
15. Нәдіров М.Н., Қалыбекова Д.А. Шет мемлекеттер қаржылары, 2006жыл

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
тақырып. Сақтандыру пәніне кіріспе. Сақтандырудың экономикалық мәні және
арналымы.
1. Сақтандыру курсының маңызы.
1. Сақтандыру қатынастарының объектілері мен субъектілері.
2. Сақтандыру ісінің бастаулары.
4. Сақтандыру түсінігі: қазіргі қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні,
функциялары, қағидалары, сақтандырудың экономикалық табиғаты.
Оқу мақсаты:
- Жалпы сақтандыру курсының қажеттілігі, экономикалық пәндермен өзара
байланысы
- Сақтандыру сбъектілірі мен объектілерінің арақатынасы
- сақтандырудың қажеттілігі, мәні, функциялары, қағидалары
Орындауға әдістемелік нұсқаулар:
Сақтандырудың пайда болуы мен оның тауарлық құны, пайдалылығы,
олардың қызметтері білу болып табылады. Сақтандыру пәнінің басқа
экономикалық пәндермен өзара байланысы. Сақтандыру түсінігі: қазіргі
қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні, функциялары, қағидалары, сақтандырудың
экономикалық табиғаты, Сақтандыру классификациясының барлық звеносына
жекеше түсінік беру арқылы оларды ажырата білу.
Бақылау сұрақтары:
1. Қаржы-несие қатынастары жүйесіндегі сақтандыру.
2. Нарықтық экономика жағдайындағы сақтандырудың рөлі мен мәні.
3. Жеке тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін
сақтандыруды пайдаланудың объективті қажеттілігі.
4. Сақтандырудың қаржы және несиемен өзара байланысы.
5. Сақтандыруда қолданылатын негізгі түсініктер мен терминдер.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының сақтандыру құқы 2004ж.
2.ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңы 2003ж. 18.12.
3.ҚР Міндетті әлеуметтік сақтандырутуралы Заңы 2003ж. 25.04.
4. ҚР Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры Заңы 2003ж.03.06
5.ҚР-ның Азаматтық кодексі 2005ж.
6.Страховое дело. Учебник Под ред. Рейтмана Л.И. – М., 1996
7.Е.С. Алехина Сборник задач по страхованию Москва 2005
8.Воробьева С.М. Страховой рынок Республики Казахстан – 2000г.
9.Страховой портфель. М. Изд-во Соминтек, 2001

2 -тақырып. Сақтандырудың сыныпталуы.
1. Сақтандыру сыныптамасының қажеттілігі.
2. Сақтандыру сыныптамасының негізі.
3. Қауіп түрі және сақтандыру объектісі бойынша сыныптама: салалары,
қосалқы салалары және түрлері.
Оқу мақсаты:
- Сақтандыру сыныптамасының негізі мен қажеттілігі білу
- Міндетті әлеуметтік сақтандырудың жалпы және өзгеше белгілері.
- Қауіп түрі және сақтандыру объектісі бойынша сыныптама: салалары,
қосалқы салалары және олардың түрлерін ашу.
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сақтандыру қызметін сыныпталуын
бағалауының жалпы міндеттерін шешкенімен, сақтандыруды жүгізуге мүмкіндік
беретін азаматтардың, ұйымдардың, кәсіпорындардың нақты сақтық мүдделерін
ажырата алмайды. Осы нақты мүдделерді ажырату үшін сақтандыру түрлері мен
сала бөлімдері айқындалды.
Бақылау сұрақтары:
1. Қазақстан Республикасының сақтандыру жіктемесі: салалары, сыныптары,
түрлері.
2. Сақтандыру жүргізудің нысандары және әдістері.
Әдебиеттер:
1.О. Қағазов Қазақстан Республикасының сақтандыру құқы 2004ж.
2.Т.А. Балабанова Страхование Учебное пособие Москва 2006
3.Слагулов Р.О., Мадиханова К.А., Тұсаева Ә.Қ. Қаржы, ақша айналысы және
несие Экономика, 2008ж
4.Есқараев Ө.Қ. Қазақстан Республикасының нарығын мемлекеттік реттеу,
2007жыл.

3. - тақырып. Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары.
1.Тәуекел: түсінігі, функциясы, қайнар көздері, жіктемесі.
2.Тәуекелді бағалау.
3.Тәуекелді басқару негізі.Тәуекел менеджмент.
4.Тәуекелді шектеу нысандары- диверсификация, эккаутинг, шектеу,
сақтандыру, хеджирлеу, валюталық келісім.
Оқу мақсаты:
- Сақтандыру тәуекел менеджментінің негізгі тәсілі.
- Тәуекелді пайда болу аймақтары.
- Коммерциялық тәуекелді сақтандыру
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сақтандыру саласының дамуының міндетті
шарты сақтандыру қызметіне қажеттіліктің болуы және осы қажеттелікті
қанағаттандыра алатын сақтандырушылардың болуы. Тәуекел түсінігі,
функциясы, қайнар көздері және жсыныптамасы бойынша жіктеу. Тәуекелді
идентификациялау.
Бақылау сұрақтары:
1. Залалды өтеу үшін қорлар мен резервтердің құрылымының экономикалық
қажеттілігі.
2. Сақтандыру қорын ұйымдастыру нысандары.
3. Сақтандыру қорларының мемлекеттік резервтік қорларынан айырықша
ерекшеліктері.
Әдебиеттер:
1.Әбішев Ә.Ә, Святов С.А., Ломейко А.Е., Қаржы экономикалық сөздік,
2007жыл
2.Лер О.Э. Страховой рынок Казахстана – А., 2003
3.Шиминова М.Я. Основы страхового права России – М., 2002
4. ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңы 2003ж. 18.12

4 -тақырып. Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттері
1. Құқық жүйесіндегі сақтандыру.
2. Қазақстан Республикасының сақтандыру заңдарының даму кезеңдері.
3. Сақтандыру келісімі: түсінігі, негізгі элементтері, негізгі шарттары
және ерекшеліктері.
4. Сақтандыру ісін мемлекеттік реттеу.
Оқу мақсаты:
- сақтандыру заңдарының құрылуы мен даму кезеңдерін білу.
- Сақтандыру келісімі оның элементтері, негізгі шарттары және
ерекшеліктері ажырата білу
- Сақтандыру бойынша заң базасын жетілдірудің негізгі бағыттары
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Нарықты экономика жағдайында
сақтандыру коммерциялық қызмет саласына көбірек айналады. Сақтандыру
қызметтің аясын кеңейту іздестіргенде кәсіпкерлік қызметпен байланысты жаңа
объектілер тартылады. Сақтандыру нарығының қызмет етуінің ең маңызды
экономикалық заңдарды: құн заңы және сұраныс пен ұсыныс заңы.
Бақылау сұрақтары:
1.18.12.00ж. Қазақстан Республикасының Сақтандыру қызметі туралы заңының
негізгі мәселелері.
2.Сақтандыру компанияларының қызметін мемлекеттік қадағалау.
Әдебиеттер:
1.Қазақстан Республикасының сақтандыру құқы 2004ж.
2.ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңы 2003ж. 18.12.
3.ҚР Міндетті әлеуметтік сақтандырутуралы Заңы 2003ж. 25.04.
4.ҚР Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры Заңы 2003ж.03.06
5.ҚР-ның Азаматтық кодексі 2005ж.
6.Страховое дело. Учебник Под ред. Рейтмана Л.И. – М., 1996

5 -тақырып. Қазақстан Респубикасының сақтандыру рыногының
институционалдық құрылымы.
1. Сақтандыру рыногының құрылымы.
2. Сақтандыру делдалдары. Сақтандыру рыногы тұрпатының мінездемелері.
3. Сақтандыру қызметі ерекше тауар ретінде.
Оқу мақсаты:
- Сақтандыру қызметінің бағасын анықтау.
- Сақтандыру делдалдардың қызметі.
- Сақтандыру қызметі ерекше тауар ратінде
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сақтандыру қызметіне сұраныс пен
ұсыныстың көлемдеріне қарай ішкі, сыртқыжәне халықаралық сақтандыру
нарықтарын бөлуге болады. Сақтандыру нарығы күрделі көп факторлы
динамикалық жүйеге жатады, яғни әрдайым өзара әсер етуші және өзара
тәуекелді жеке құрамдас бөліктердің біртұтас топқа бірігуі. Сақтандыру
өнімдері, тарфтер жүйесі, сақтандырушылардың клиенттерімен өзара жұмыс
жасау инфрақұрлымы және т.б. сақтандыру қызметтері саласында өзара әсер
етуші құрамдас бөліктерге жатады.
Бақылау сұрақтары:
1. Сақтандыру қызметінің бағасы.
2. Сақтандыру қызметіне әсер етуші факторлар.
3. Қазақстанның сақтандыру рыногының қазіргі жағдайы.
Әдебиеттер:
1.О. Қағазов Қазақстан Республикасының сақтандыру құқы 2004ж.
2.Т.А. Балабанова Страхование Учебное пособие Москва 2006
3.Слагулов Р.О., Мадиханова К.А., Тұсаева Ә.Қ. Қаржы, ақша айналысы және
несие Экономика, 2008ж
4.Есқараев Ө.Қ. Қазақстан Республикасының нарығын мемлекеттік реттеу,
2007жыл.

6. -тақырып. Сақтандыру компанияларының қызметін ұйымдастыру.
1.Сақтандыру ұйымдарының түрлері.
2.Сақтандыру компаниясын басқарудың негізгі қағидалары.
3.Сақтандыру компанияларының инвестициясын басқару.
Оқу мақсаты:
- Сақтандыру компаниясының жұмысын ұйымдастыру
- Сақтандыру компаниясының қызметін мемлекеттік реттеу
- Сақтандыру компаниясы қызметінің экономикалық негізі
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сақтандыру компаниясы – сақтандыру қорының
қызмет жасауының тарихи анықталған қоғамдық тұрапты. Бұл компания
сақтандыру шарттарын жасайтын және қызметін көрсететін дараланған құрылым.
Сақтандыру компаниясының даралығы, оның ресурстарының толықтай өзінікі
болуын және өзіндік толық ресурстар айналасының болуымен айқындалады.
Бақылау сұрақтары:
1.Сақтандыру өнімінің қалыптасуы.
2.Сақтандыру компаниясының жұмысын ұйымдастыру.
3.Сақтандыру компаниясының инвестициялық портфелін басқаруда
әдістерді қолдану.
Әдебиеттер:
1.Әбішев Ә.Ә, Святов С.А., Ломейко А.Е., Қаржы экономикалық сөздік, 2007жыл

2.Лер О.Э. Страховой рынок Казахстана – А., 2003
3.Шиминова М.Я. Основы страхового права России – М., 2002
4. ҚР Сақтандыру қызметі туралы Заңы 2003ж. 18.12
5. Қ.Қ Ілиясов, С.Қ. Құлпыбаев Қаржы Алматы-2005

7 -тақырып. Актуарлық қызмет.
1. Сақтандыру тарифінің құрылу міндеттері және мәні.
2. Тарифтік ставканың құрамы мен құрылымы.
3. Сақтандыру статистикасының көрсеткіштері.
4. Сақтандыру компаниясының қызметін қаржыландыру көзі ретінде сақтандыру
сыйақысы.
Оқу мақсаты:
- Сақтандыру жарнасын мәнін түсіну. Жалпы сақтандыру саласы.
- Сақтандыру статистикасының көрсеткіштері.
- Сақтандыру компаниясының қызметін қаржыландыру көзі ретінде сақтандыру
сыйақысы.
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сақтандыру өтемі сақтандыру сомасы мен
сақтандырлған коммерциялық қызметтің нақты қаржы нәтижесінің арасындағы
айырмашылық түрінде анықталады. Сақтандыру сомасын белгілеу тәсілдемесіне
байланысты сақтандырудың мазмұны да өзгереді Сақтандыру сомасын белгілеудің
екі нұсқасы болады
Бақылау сұрақтары:
1. Сақтандыру жарнасының мәні.
2. Істі жүргізу шығындары тарифтік ставка элементі ретінде.
3. Сақтандыру сыйақысын есептеудің ерекшелігі және жалпы қағидасы.
Әдебиеттер:
1.О. Қағазов Қазақстан Республикасының сақтандыру құқы 2004ж.
2.Т.А. Балабанова Страхование Учебное пособие Москва 2006
3.Слагулов Р.О., Мадиханова К.А., Тұсаева Ә.Қ. Қаржы, ақша айналысы және
несие Экономика, 2008ж
4.Есқараев Ө.Қ. Қазақстан Республикасының нарығын мемлекеттік реттеу,
2007жыл.

8 -тақырып. Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік
беру қоры.
1. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құрудың қажеттілігі.
2. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысушылардың типтік
шартының негізгі ережелері.
Оқу мақсаты:
- Сақтандыру компанияларының инвестициясын басқарудағы кепілдік.
- Шартқа қатысушылардың міндеттері және төтенше жарналарының арналымы,
Орындауға әдістемелік нұсқаулар: Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын
құрудың қажеттілігі. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына
қатысушылардың типтік шартының негізгі ережелері.
Бақылау сұрақтары:
1. Сақтандыру сыныпталуының қажеттілігі.
2. Сақтандыру ұйымдарының ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Электрондық оқу-әдістемелік кешендері
«ақпараттық жүйелерді жобалау» электрондық оқулықты өңдеу және жобалау
Мектеп кезеңі
Кәсіпорынның өндірістік қуаты
МАЙЛАР ЖӘНЕ ӨСІМДІК МАЙЛАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ пәнінің оқу бағдарламасы
Бауыр ауруларының түрлері
Электрондық оқулықтың сипаттамасы
Ветеринариялық кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Жаңа бетке сілтеме
Бастауыш сынып оқулықтарымен жұмыс істеуге болашақ мұғалімдерді даярлау («Ана тілі» және «Дүниетану» оқулықтары негізінде)
Пәндер