Іс қағаздарын жүргізу негіздері

АЛҒЫ СӨЗ 7

КІРІСПЕ 9

1.ТАРАУ. ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕМЕСІ 11
1.1. Құжат ұғымы және функциясы 11
1.2. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және міндеттері 17
1.3. Іс құжаттарының жіктемесі 21

2.ТАРАУ. МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДА ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУДІ, МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТІН ЗАҢДЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК.ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН РЕТТЕУ 22
2.1. Заңи және басқа да нормативтік.құқықтық актілер 22
2.2. Мемлекеттік стандарттар мен құжаттар 29
2.3. Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі және құжаттау 31
2.4. Мекемелер мен кәсіпорындарда іс қағаздарын жүргізу ерекшеліктері 33

3.ТАРАУ. БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАРЫН РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ 78
3.1. Құжаттардың деректемелерін ресімдеу 78
3.2. Құжаттар бланкілері, форматтар 88

4.ТАРАУ. МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАР 92
4.1. Ұйымдық.құқықтық құжаттар 92
4.1.1. Жарғы 96
4.1.2. Штаттық кесте 111
4.1.3. «Қызметкерлер туралы» ереже 117
4.1.4. Лауазымдық нұсқаулық 121
4.2. Өкімдік құжаттар 125
4.2.1. Шешім (қаулы) 125
4.2.2. Өкім 128
4.2.3. Нұсқау 129
4.2.4. Бұйрық 130
4.3. Мекеменің жеке құрамы (қызметкерлері) бойынша құжаттар 132
4.3.1. Жеке құрам бойынша құжаттарды ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар 132
4.3.2. Түйіндеме (резюме) 134
4.3.3. Жұмысқа қабылдау туралы өтініш 135
4.3.4. Өмірбаян 136
4.3.5. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ 136
4.3.6. Еңбек шарты 139
4.3.7. Қызметке қабылдау туралы бұйрық (өкім) 147
4.3.8. Қызметкердің жеке карточкасы 148
4.3.9. Еңбек демалысының кестесі 148
4.3.10. Іссапар куәлігі және іссапарда болған қызметкерді тіркеу журналы 152
4.3.11. Қызметкермен жасалған еңбек шартын бұзу туралы бұйрық 152
4.3.12. Еңбек кітапшасы 153
4.3.13. Жеке құрам бойынша құжаттарды мұрағатқа әзірлеу 154
4.4. Ақпараттық.анықтамалық құжаттар 155
4.4.1. Іскерлік хат 155
4.4.2. Жазбалар 158
4.4.3. Өтініш 159
4.4.4. Акт 160
4.4.5. Анықтама 162
4.4.6. Шарт 163
4.4.7. Телеграмма 163
4.4.8. Телефонограмма 164
4.4.9. Факсограмма 165
4.4.10. Электрондық хабарлама 165
4.4.11. Хаттама 166
4.4.12. Сенімхат 166

5.ТАРАУ. ҚҰЖАТТАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 169
5.1. Құжат айналымын ұйымдастыру: жалпы ережелер 169
5.2. Құжаттарды тіркеу және есепке алу 173
5.2.1. Тіркеу нысандары 174
5.2.2. Тіркелмейтін құжаттар тізбесі 176
5.2.3. Келіп түскен құжаттарды тіркеу 177
5.2.4. Жіберілетін құжаттарды әзірлеу және тіркеу 180
5.2.5. Ішкі құжаттардың қозғалу барысы 182
5.3. Іс құжаттарының орындалу мерзімдері және орындалуын бақылау 183
5.4. Компьютер арқылы іс қағаздарын жүргізу 187
5.4.1. Электронды құжатты жасау тәртібі 187
5.4.2. Электрондық қолтаңба 191
5.4.3. Дербес компьютерді пайдаланып құжат айналымын ұйымдастыру 191
5.5. Құжат айналымының көлемін есепке алу 193
5.6. Мекемелер мен кәсіпорындарда таратылуы шектелген, құпия құжаттарды қорғау және олармен жұмыс жүргізу тәртібі 193
5.7. Іс қағаздарының номенклатурасы, құжаттарды мұрағатқа сақтауға дайындау 200
5.7.1. Іс қағаздарының номенклатурасы 201
5.7.2. Іс қағаздарын қалыптастыру 208
5.7.3. Құжаттарды сақтауға және пайдалануға дайындау 209
5.8. Мекемелер мен кәсіпорындар жанындағы ведомостволық мұрағаттың жұмысын ұйымдастыру 213
5.8.1. Мекемелер мен ұйымдардағы электрондық мұрағат және оның құжат айналымындағы орыны 221
5.9. Іс қағаздары мен құжат айналымы жүйесін автоматтандыру 223

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 226

ҚОРЫТЫНДЫ 229

ҚОСЫМША 230

І. Іс қағаздарының қысқаша түсіндірме сөздігі 230
АЛҒЫ СӨЗ


Жалпы іс қағаздарының қоғам өмірінде қолданылмайтын саласы жоқ. Адам дүниеге келген сәттен бастап бақилық болғанға дейінгі бүкіл өмірі құжатпен байланысты. Өз өмірінде іс қағаздарын жүргізумен бетпе-бет келмеген жан жоқ, сірә. Адам баласы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін қызметке тұру үшін өтініш жазудан бастап, ұрпағына арнап өсиет қалдырғанға дейін қаншама құжат толтырады, қаншама құжатқа қол қояды. Алайда мұның бәрін арнайы ретпен, белгіленген тәртіпке, жүйеге сәйкес жүргізбесе, бұл құжаттар көптеген келіспеушіліктер мен дау-жанжалдарға да себеп болады. Сондықтан да іс қағаздарын жүргізу негіздерін білу тек әр алуан мекемедегі қызметкерлерге ғана емес, әрбір азамат адам үшін де өте маңызды.
Кез-келген ғылым саласы секілді іс қағаздарын жүргізудің де өзіндік жүйесі, қалыптасқан ережесі, дайындалу тәртібі бар. Ал, мұның басқа нақты ғылым салаларынан ерекшелігі оның әмбебаптық сипатында. Нақтырақ айтқанда, іс қағаздарын жүргізудің бүкіл салаға тән ерекшелігіне байланысты екендігінде. Айталық, жаратылыстану ғылымдарының әрбіреуі белгілі бір мәселеге ғана арналып, сол салада ғана қолданылса, ал, іс қағаздары, құжат айналымы жүйесі бүкіл кәсіпорында қолданылады. Сондықтан қай саланың қызметкері болмасын, құжат айналымы жүйесінен айналып өте алмайды. Мектепте, жоғары оқу орындарында іс қағаздарын жүргізу негіздері тереңдеп үйретілмейтіндігі себепті көпшілік қауым қызмет барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырасып жатады. Ұсынылып отырған еңбек осы олқылықтың орнын толтыруды мақсат еткен.
Бұл кітапты таза ғылыми-теориялық еңбек деп қабылдамау керек. Кітаптың алдына қойған мақсаты да бұл емес. Басты мақсат – көпшілікті іс қағаздарын жүргізу негіздерімен, құжат ресімдеу үлгілерімен таныстыру, қазақша іс қағаздарын жүргізу дағдыларын меңгерту, ұйымдардағы іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру жүйесі жөнінде жалпы түсінік беру.
Іс қағаздарын жүргізуді тек басшылардың, хатшылардың, референттердің, іс қағазын жүргізушілердің ғана ісі деп қарау дұрыс емес. Мұны әрбір сауатты адам мүлтіксіз меңгергені лазым. Сонда ісіміз тиянақты, уақытымыз үнемді, шаруамыз берекелі болады. Өзімізге тиесілі құқықтарымыз да аяққа тапталмайды. Көпшілік қауымға жол тартып отырған бұл еңбек осынау маңызды да жауапты міндетті ойдағыдай атқаруға тиісті деп білемін.
Бұл еңбектің жазылып, жұртшылыққа ұсынылуы да заман сұранысына дөп келіп, ойлаған жерден шыға алған. Қазақтың ресми-іскерлік тілін ұштау, түрлендіріп дамыту мәселесі күн тәртібіне өткір қойылып отырған бүгінгі күні бұл кітаптың осынау зәру іске қосар үлесі мол болар деген үміт бар. Өйткені ұзақ жылдар бойы орыс тілінің үстемдік етуіне байланысты ана тіліміздегі ресми-іскерлік стилі өз деңгейінде нық беки қоймады. Қазіргі уақытта да ғылыми-техникалық тіліміз болсын, ресми іс қағаздары стилі болсын, орыс тілінің әсерімен қалыптасуда. Тіліміз орыс тілінің аудармасына, қазақша жансыз баламасына айналып бара жатыр. Қазақ тілі табиғи болмысынан, төл қасиетінен ажырап, жасанды, жұтаң тілге айналу қаупі төніп тұр. Бұдан былай осы бағытта ойласар, ортақ шешімге келер істер мол. Бұл ыңғайда іс қағаздарын жүргізудің заманауи жетістіктерімен бірге төл тарихымыздағы ресми-іскерлік тілді, түрік халықтары тілдерінің тәжірибелерін зерттеп, зерделеудің берері көп деп білемін.
Тарих тереңіне бойламай-ақ, қазақтың соңғы он ғасырдағы өткен жолына көз тіксек, қаншама заттай айғаққа куә боламыз. Армян қыпшақтарының тілінде жазылған ресми құжаттар мен Қазақ хандығы кезіндегі көршілес іргелі мемлекеттермен жазысқан ресми хат-хабарлардың өзі-ақ тақиямызға тар келмес. Әлбетте, бұл тарапта жасалған ізденістер жоқ емес. Біздің көздегеніміз сол сораптың соңы сұйылмай, арналы жолға айналса деген тілек. Осы жағынан алғанда, авторлардың бұл қадамы көңіл көншітеді.
Бұдан алдыңғы ізденушілер іс қағаздарының орыс және қазақ тілдеріндегі үлгілерін топтастырып берумен ғана шектеліп келген еді. Іс қағаздарын жүргізуді өзінше бөлек ғылым арнасы, оның теориялық және әдістемелік мәселелері бар екендігіне көңіл аударып, соны ана тілімізде егжей-тегжейлі қарастырып отырған бұл еңбек осы бағыттағы алғашқы қадамдардың бірі. Әрбір жаңа істің кем-кетіксіз болмайтыны белгілі. Бұл кітаптың да артық кем тұстары бар шығар. Дегенмен, дүйім жұртшылықтың іс қағаздарын жүргізу бойынша білімін көтеруді мақсат еткен бұл еңбек көп кәдесіне жарайды деп нық сеніммен айта аламын. Ендеше, іске сәт!
        
        Асқаров Нұрлан Әуезханұлы
Нәлібаев Жәнібек Бәкірұлы
Белғара Біржан Байғараұлы
ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ НЕГІЗДЕРІ
Алматы
2007
қолданбалы тіл құрал
Н.Ә. Асқаров,
Ж.Б. Нәлібаев,
Б.Б. Белғара
ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ НЕГІЗДЕРІ
Оқу-қолданбалы ... ... ... ... ... КОМИТЕТІ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ЖЕДЕЛДЕТІП
ОҚЫТУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ҚОҒАМЫ
Асқаров Нұрлан Әуезханұлы,
Нәлібаев Жәнібек Бәкірұлы,
Белғара Біржан Байғараұлы.
Іс ... ... ... [оқу-қолданбалы құрал]/ – Алматы,
2007 ж. – ____ бет.
ISBN
Бұл басылымда ... ... ... барлық мекемелерде,
кәсіпорындар мен ұйымдарда іс ... ... ... ... сөз болған. Кітап іс қағаздарын жүргізу мен ұйымдастыру
тәртібін ... ... заңи және ... ... ... ... іс қағаздарын жүргізу нысандары мен әдістері,
әр ... ... ... тәртібі қарастырылып, құжаттар мен анықтамалық
материалдарды ресімдеудің көрнекі ... ... ... ... іс ... ... ... әмбебаптық сипатта. Оны барлық
кәсіпорындардың қызметінде пайдалануға болады.
Кітаптың тілі ... ... ... ... мәселелер іс жүзіндегі
нақты мысалдармен, құжаттардың ... ... ... ... ... қолданбалық маңызын арттырған.
Басылым әр түрлі деңгейдегі басшылар мен құжатпен жұмыс істейтін
қызметкерлерге, кадр ... ... орта және ... ... ... мен оқытушыларына, мемлекеттік қызметкерлерге,
сондай-ақ іс жүргізу негіздерін жетік білгісі келетін ... ... ... - ҚР ... ... ... ғылымдарының докторы,
профессор Өмірзақ Айтбайұлы
Пікір жазғандар:
филология ғылымдарының ... ... Ә. ... ... кандидаты А.Ш. Жүсіпова
ББК 00,0 (0Қаз)
ISBN
© Асқаров Н.Ә.,
Нәлібаев Ж.Б.,
Белғара Б.Б.
Мазмұны
АЛҒЫ СӨЗ 7
КІРІСПЕ ... ІС ... ... ... ЖӘНЕ ... ... Құжат ұғымы және функциясы 11
1.2. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және ... ... Іс ... ... ... МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДА ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУДІ, МҰРАҒАТ
ҚЫЗМЕТІН ЗАҢДЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН РЕТТЕУ ... Заңи және ... да ... ... 22
2.2. Мемлекеттік стандарттар мен құжаттар 29
2.3. Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі және құжаттау
31
2.4. ... мен ... іс ... ... ... 33
3-ТАРАУ. БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАРЫН РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ 78
3.1. Құжаттардың деректемелерін ресімдеу 78
3.2. Құжаттар бланкілері, форматтар ... ... МЕН ... ... ... ... ... құжаттар 92
4.1.1. Жарғы 96
4.1.2. Штаттық кесте 111
4.1.3. ... ... ... ... Лауазымдық нұсқаулық 121
4.2. Өкімдік құжаттар 125
4.2.1. Шешім (қаулы) 125
4.2.2. Өкім ... ... ... ... ... ... жеке ... (қызметкерлері) бойынша құжаттар 132
4.3.1. Жеке құрам бойынша құжаттарды ресімдеуге қойылатын жалпы ... ... ... ... ... ... ... өтініш 135
4.3.4. Өмірбаян 136
4.3.5. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ 136
4.3.6. ... ... ... ... ... ... ... (өкім) 147
4.3.8. Қызметкердің жеке карточкасы 148
4.3.9. Еңбек демалысының кестесі 148
4.3.10. ... ... және ... ... ... ... ... Қызметкермен жасалған еңбек шартын бұзу туралы бұйрық ... ... ... ... Жеке құрам бойынша құжаттарды мұрағатқа әзірлеу 154
4.4. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар 155
4.4.1. ... хат ... ... 158
4.4.3. Өтініш 159
4.4.4. Акт 160
4.4.5. Анықтама 162
4.4.6. Шарт ... ... ... Телефонограмма 164
4.4.9. Факсограмма 165
4.4.10. Электрондық ... ... ... ... ... ... ҚҰЖАТТАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 169
5.1. Құжат айналымын ұйымдастыру: жалпы ережелер 169
5.2. Құжаттарды тіркеу және ... алу ... ... ... ... Тіркелмейтін құжаттар тізбесі 176
5.2.3. ... ... ... ... ... Жіберілетін құжаттарды әзірлеу және тіркеу ... Ішкі ... ... ... ... Іс ... ... мерзімдері және орындалуын бақылау 183
5.4. Компьютер арқылы іс қағаздарын жүргізу 187
5.4.1. ... ... ... ... ... ... қолтаңба 191
5.4.3. Дербес компьютерді пайдаланып ... ... ... ... ... айналымының көлемін есепке алу 193
5.6. Мекемелер мен кәсіпорындарда таратылуы шектелген, құпия құжаттарды
қорғау және олармен жұмыс жүргізу тәртібі 193
5.7. Іс ... ... ... ... ... ... Іс қағаздарының номенклатурасы 201
5.7.2. Іс қағаздарын қалыптастыру 208
5.7.3. Құжаттарды ... және ... ... 209
5.8. Мекемелер мен кәсіпорындар жанындағы ведомостволық мұрағаттың жұмысын
ұйымдастыру 213
5.8.1. Мекемелер мен ... ... ... және оның құжат
айналымындағы орыны 221
5.9. Іс қағаздары мен құжат айналымы жүйесін автоматтандыру ... ... ... 229
ҚОСЫМША 230
І. Іс ... ... ... сөздігі 230
Алғы сөз
Жалпы іс қағаздарының қоғам өмірінде қолданылмайтын ... жоқ. ... ... ... ... ... ... дейінгі бүкіл өмірі құжатпен
байланысты. Өз өмірінде іс ... ... ... келмеген жан
жоқ, сірә. Адам баласы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін қызметке тұру үшін
өтініш жазудан бастап, ұрпағына арнап ... ... ... қаншама құжат
толтырады, қаншама құжатқа қол қояды. Алайда ... ... ... ... тәртіпке, жүйеге сәйкес жүргізбесе, бұл құжаттар көптеген
келіспеушіліктер мен дау-жанжалдарға да ... ... ... да ... ... ... білу тек әр алуан мекемедегі қызметкерлерге
ғана емес, әрбір азамат адам үшін де өте маңызды.
Кез-келген ғылым саласы ... іс ... ... де өзіндік
жүйесі, қалыптасқан ережесі, дайындалу тәртібі бар. Ал, мұның басқа нақты
ғылым салаларынан ... оның ... ... Нақтырақ айтқанда,
іс қағаздарын жүргізудің бүкіл ... тән ... ... ... жаратылыстану ғылымдарының әрбіреуі белгілі бір
мәселеге ғана арналып, сол салада ғана ... ал, іс ... ... жүйесі бүкіл кәсіпорында қолданылады. Сондықтан қай ... ... ... ... ... ... өте ... жоғары оқу орындарында іс қағаздарын жүргізу негіздері тереңдеп
үйретілмейтіндігі ... ... ... ... ... көптеген
қиыншылықтарға ұшырасып жатады. Ұсынылып отырған еңбек осы олқылықтың орнын
толтыруды мақсат еткен.
Бұл кітапты таза ... ... деп ... ... Кітаптың
алдына қойған мақсаты да бұл емес. Басты мақсат – көпшілікті іс ... ... ... ... ... таныстыру, қазақша іс
қағаздарын жүргізу дағдыларын ... ... іс ... ... ... ... жалпы түсінік беру.
Іс қағаздарын жүргізуді тек басшылардың, хатшылардың, референттердің,
іс қағазын жүргізушілердің ғана ісі деп ... ... ... Мұны ... адам мүлтіксіз меңгергені лазым. Сонда ісіміз тиянақты, уақытымыз
үнемді, ... ... ... ... ... құқықтарымыз да аяққа
тапталмайды. Көпшілік ... жол ... ... бұл ... ... маңызды
да жауапты міндетті ойдағыдай атқаруға тиісті деп білемін.
Бұл ... ... ... ... да ... ... дөп
келіп, ойлаған жерден шыға алған. Қазақтың ресми-іскерлік тілін ұштау,
түрлендіріп дамыту мәселесі күн ... ... ... ... ... бұл кітаптың осынау зәру іске қосар үлесі мол болар деген үміт бар.
Өйткені ұзақ ... бойы орыс ... ... ... ... ана
тіліміздегі ресми-іскерлік стилі өз деңгейінде нық беки қоймады. Қазіргі
уақытта да ғылыми-техникалық тіліміз ... ... іс ... ... орыс ... ... ... Тіліміз орыс тілінің
аудармасына, қазақша жансыз баламасына айналып бара ... ... ... ... төл ... ... ... жұтаң тілге айналу қаупі
төніп тұр. Бұдан былай осы бағытта ойласар, ортақ шешімге келер істер мол.
Бұл ыңғайда іс ... ... ... ... ... ... ... тілді, түрік халықтары ... ... ... ... көп деп білемін.
Тарих тереңіне бойламай-ақ, қазақтың соңғы он ... ... ... ... ... заттай айғаққа куә боламыз. Армян қыпшақтарының тілінде
жазылған ресми құжаттар мен Қазақ хандығы ... ... ... ... ресми хат-хабарлардың өзі-ақ тақиямызға тар келмес.
Әлбетте, бұл тарапта жасалған ізденістер жоқ емес. Біздің көздегеніміз ... соңы ... ... ... айналса деген тілек. Осы жағынан
алғанда, авторлардың бұл ... ... ... ... ізденушілер іс қағаздарының орыс және қазақ тілдеріндегі
үлгілерін топтастырып берумен ғана шектеліп ... еді. Іс ... ... ... ғылым арнасы, оның теориялық және ... бар ... ... ... соны ана ... егжей-тегжейлі
қарастырып отырған бұл еңбек осы бағыттағы алғашқы қадамдардың бірі. ... ... ... ... ... Бұл ... да ... кем
тұстары бар шығар. Дегенмен, дүйім жұртшылықтың іс ... ... ... ... ... еткен бұл еңбек көп кәдесіне жарайды деп
нық сеніммен айта ... ... іске ... ... Республикасы Ұлттық Ғылым
Академиясының ... ... ... ... мекеме мен кәсіпорында құжаттардың, құжат айналымы жүйесін
дұрыс ұйымдастырудың маңызы аса зор. Құжаттардың ... ... ... ... мәселелер шешіледі. Қандай ұйымда болмасын,
сауатты жасалып, заңды ... ие ... ... қана ... ... кепілі
болады.
Ұйымда құжат айналымының талапқа сай ұйымдастырылмауы құнды
құжаттардың жоғалуына, кәсіпорын ... ... алып ... ... ... ... қиыншылықтар мен даулы оқиғаларға соқтыратыны айтпаса да
түсінікті. Бұлардың барлығы да ... іс ... ... ... ... ... мен нормативтік-құқықтық актілерінде
тиісінше көрініс тапқан.
Іс қағаздарын жүргізудің негіздеріне ... ... бұл ... ... еліміздегі түрлі нысандағы кәсіпорындардың, іс қағаздарын
жүргізумен айналысушы мамандардың қызмет барысында пайдалануына арналған.
Іс қағаздарын жүргізу мекемелер мен ... құру ... ... десе де ... Ол ... ұйымның құрылтай құжаттарын
дайындаудан бастап, оны ... ... ... ... ... ұйым нақты тіркеуден өткеннен кейін заңды тұлға мәртебесіне ие
болады. Міне, осы сәттен ... ... ... ... ... қалыптастыру
қажеттігі туындайды. Көбінесе, ... ... іс ... ... жеке құрылымдық бөлімше болмайды. Бұл функцияны,
әдетте, хатшы-референт немесе ... ... ... атқарады.
Кейде ол кадр ісін де қоса алып жүреді. Мұның барлығының да кәсіпорындар
мен ұйымдардың аяғынан ... ... үшін ... алынып отырған қадамдар
екендігінде сөз жоқ. Дегенмен, іс қағаздарын жүргізумен тұрақты айналысатын
арнайы маманның не құрылымдық ... ... ... ... саласының айтарлықтай нашарлауына алып келетінін жоққа шығара алмаймыз.
Осындай ерекшеліктерді ескере келе, біз бұл ... іс ... ... ... ... ... деген маңызды ережелер мен нормалар
түсіндірмелерін, жиі ... ... ... ... ... ... бөлігі іс қағаздарын жүргізудің ... ... ... ... мен ... еңбек қатынастарын ресімдеу мәселесіне арналған. Мекемеде құжат
айналымын ұйымдастыру бойынша ... ... ... Оқу-тәжірибелік
құрал көптеген мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелері мен
пайымдауларын қорыту ... ... ... ... ... ... қол жеткізген жетістіктеріне орай ... ... ... ... қол қою ... құжаттарды ресімдеуге,
ведомостволық электронды мұрағат ұйымдастыру ... ... ... Бұл ... ... ... табысты пайдаланып жүрген
бағдарламалық қамтамасыз етулерге де тиісінше тоқталдық.
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын ... ... ... бұл ... Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 ... ... № 550 ... ... ... ... мен ... 2001-
2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы», ... ... ... 1997 ... 11 шілдедегі № 151-1 Заңы
аясындағы міндеттерді іске асыру ... ... ... мен ... ... мекемелердің іс қағаздарын
жүргізу міндетін атқару жүктелген мамандары, кәсіпорын басшылары, кадр
бөлімінің ... жеке өз ісін ... ... ... сол секілді
құжаттарды сауатты толтыру негіздерін меңгергісі келетін ... ... ... өз ... ... таба ... деп ... қағаздарын жүргізу тарихы және жіктемесі
1.1. Құжат ұғымы және функциясы
Адам баласының жазуды меңгергеннен кейінгі ісінің басы ... ... ... ... ... ... ... жеткілікті. Түрлі
болжамдар мен салмақты ғылыми ізденістер нәтижесінде жарық ... ... де көп. Оның ... ... жатуды былай қойғанда, атауларын
тізіп шығудың өзі мол ... ... ... ... біз бұл ... қатысты негізгі мәселелерді ... ... ... жөн ... отырмыз. Сонымен, іс қағаздарын жүргізудің басты
өзегі ... ... ... деп ... да бір зат туралы ақпаратты ... ... ... ... ... барлығын атаймыз. Басқаша айтқанда, құжат –
ақпараты бар материалдық ... ... ... ... ... ... фото және ... және т.б. қызмет етуі мүмкін. Іс
құжаты әкімшілік (басқару) ақпаратты белгілеу үшін қызмет етеді.
Фабрика өнім ... ... ... ... ... шығарады.
Мұның айырмасы фабрика үшін өнім шығару оның ... ... ... ... басқару қызметі болып табылады. Оны іске асыру үшін ... ... ... ... ... көптеген саласында қолданылып, тұтас бір ғылыми
пәндер қатарындағы зерттеу объектісі болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... мәні, нысаны,
ақпаратты жазу мен дыбыстап бейнелеу тәсілі т.б.) ... ... ... өз ... ұсынады.
Құжат ұғымына берілген анықтамаларды көктей шолғанда, зерттеу нысанасы
мен міндеттеріне қарай айырмашылықтардың да бар екендігін байқаймыз. ... ... ... кең ... ... Ол ... ...
объективті өмір шындығы мен адамның ой ... ... ... ... кез ... тілде, кез келген тәсілмен бекіту құралы.
Деректануда құжат –арнайы ақпарат жеткізуге арналған объект.
Бұл ... біз ... ... болу тарихы мен эволюциясына көз
жүгіртіп көрейік. ... ... ... даму жолында айтарлықтай
өзгерістерге ұшыраған. Латын сөзі doceo ... ... ... мағынаны берген. Кейіннен туындаған, сөздің тар
мағынасында алатын болсақ «айғақ, ... ... ... ... түрі ... және ... ... саласының көпшілігінде ұзақ
уақыт пайдалануда тұрақтап қалған.
Орыс ... ... яғни ... ... 17- ... ... ... І
Петр оны «письменное свидетельство», демек, «жазбаша ... ... сол ... құжаттың құқықтық мәнін белгіледі. «Хаттамаларға қол
қою туралы» ... ... ... ... ... басқару ісіндегі мәніне деген жаңа көзқарас пайда
болды. Нысан ... ... ... ... жүргізуге арналған
ақпарат құжат деп саналды.
Төңкеріске дейінгі Қазақстан ... ... ... XIX ... жартысында Бөкей хандығында іс қағаздарын жүргізетін кеңсе
болғандығы мәлім. Жәңгір хан ... бұл ... ... екі ... ... ... өз қол астындағы сұлтандармен, екіншісі –
ресейлік шенеуніктермен қызметтік ... ... және ... ... іс ... арқылы жүргізіп отырды.
Құқықтық күшке ие жазбаша дереккөз тұрғысындағы құжат ұғымы ХХ ... ... ... С.И. Ожеговтың Орыс тілі сөздігінде «құжат» ұғымына
үш түрлі мәнде түсінік беріледі: 1. ... да бір ... ... ... ... құқықты растайтын іс қағазы. 2. Ұсынушы тұлғаны ресми
куәландыратын нәрсе (төлқұжат және ... 3. ... ... ... ... ... ... өзгешеліктер
болғанымен, жалпы мағынасы жоғарыдағы анықтамаларға келіп саяды: 1. Жазбаша
куәлік, айғақ – мысалы, оның ... ... ... бар. 2. заң. ... ... тәртіппен жасалып, заңды фактіні куәландыратын ... ... ... ... да бір іске ... ... ... өсиет) акт,
сөздің кең мағынасында – заңды күші бар немесе ... ... ... ... акт. 3. ... жеке ... терминдерінің қысқаша сөздігінде» «құжатқа» берілген анықтама
бойынша: «Құжат – шын ... ... және ... ой қызметі
барысындағы фактілерді, оқиғаларды, ... ... ... ... салу, фотоға түсіру, дыбыстап жазу немесе басқа тәсілмен
арнайы материал (папирус, пергамент, қағаз, фото үлдір және т.б.) ... ... ... сипаттау объектісі ретінде, сондай-ақ оны жеткізуші
негіздердің кейбір түрлерін ашып көрсетуге деген талпыныс айқын байқалады.
Л.П. Крысинаның шет ... ... ... ... ... ... ... қандай анықтама берілетінін келтіре кетейік:
«Құжат. – 1. Қандай да бір фактіні немесе бір ... ... ... іс ... 2. ... ... ... куәландыратын нәрсе (төлқұжат
және т.с.с.). 3. Қандай да бір жағдайды ... ... ... ... ... ұғымы ғылыми айналымға алғаш
рет социалистік елдердің қазіргі заманғы мұрағат терминологиясы сөздігі
арқылы ... ... ... мынадай сипатта берілді: «Құжат – жазу,
кескіндеу, фотоға түсіру, дыбыс жазбалары ... өзге де ... ... шындыққа қатысты нәрселер жайлы және адамның ой қызметі туралы
ақпаратты бекіту нәтижесі».
«Құжат» ... ... ... мемлекеттік стандарттарда да беки
бастады. 16487-70 Мемлекеттік стандартында ... ... ... шын мәніндегі объективті және ой қызметі барысындағы құбылыстар,
фактілер ... ... ... ... ... ... ... Бұл ұғымда ақпаратты бекітудің ... мен ... ... ... сәйкестендірілуі секілді жаңа белгілері назарға
алынған.
16487-83 Мемлекеттік стандарты бұл ... ... ... ашып,
оны толықтыра түсті. Мұнда «құжаттың» материалдық ... ... ... ... қарастырылады: «Құжат – уақыт пен кеңістікке тапсыру үшін адам
қолымен жасалған тәсілдер арқылы ... ... бар ... анықтамасының даму барысын талдай ... бұл ... ... үш тәсілін бөліп атауға болады. Біріншіден, құжат
қандай да бір ... ... ... табылады, екіншіден, жай ғана
материалдық объекті емес, ... ... ... ... үшіншіден, әрі
ол құжатталған ақпарат (яғни, қайта өңдеу және ... ... ... ... ... да бір ... ... Басқаша
айтқанда, биологиялық ақпараттың, жанды және жансыз табиғат ақпараттарының
адам ойы ... ... ... немесе осы деңгейде өңделген түрлері мен
формалары) болып табылады.
Осылайша, құжаттану тұрғысынан алғанда құжат дегеніміз мәтін, дыбыс жазу
мен бейнелеу ... ... ... ... ... болып
саналады.
Соңғы кезде құжат анықтамасының мағыналық жүгі ауырлап, ... ... ... ... ... ... ақпарат» ұғымының
өмірге келуі ақпарат (мәлімет) пен материалдық ... ... ... толқындар т.б. түрінде) ... ... ... ... ... ... өзіндік сипатта
материалдану және заттану процесі жүреді. Ақпарат негізге бекітіледі немесе
оған ... ... ... сол ... ... өз ... ... құжат екі қосындының тұтастығы деп қабылданбақ. Рас,
ұзақ жылдар бойына бұл бірліктегі ... ... ... ... ... ... ... «Управление документацией в организациях» (Ұйымдарда
құжаттаманы басқару) атты еңбегінде ... ... үш ... ... атап көрсетеді: ақпарат, негіз (материал жеткізгіш) ... ... ... Ақпарат негізіндегі сәйкестендірілу
мүмкіндігі құжатты басқа ақпарат негіздерінен ... ... ... ... ұғымының ресми түсіндірмесі ... және ... ... ... ... және ... комитеттің 2001 жылғы 14 мамырдағы № 140 ... ... ... ... ҚР СТ-да былай баяндалады: «Құжат (құжатталған
ақпарат) – ... ... бар ... ... ... Қазіргі заманғы отандық құжаттану ісі дәл осы ... ... ... яғни бұл осы ... ... ... ... болып табылады. «Құжатталған ақпарат» термині синоним-термин
рөлін атқарады. Аталмыш стандартта ол ... ... ... ... осы ... ... барлық терминдер заңды
тұлғалар қызметінде түзілетін құжаттама ... ... ... ... нормативтік-әдістемелік, іс қағаздарын жүргізу және ... ... ... пен ... ... міндетті түрде қолданылуы
қажет. Қазақстан ... ... ... ... ... Ресей Федерациясы мемлекеттік стандарты бекіткен (МемСТ Р 51141-
98) анықтамаға қарағанда ... ... ... ... көрелік:
«құжатталған ақпарат (құжат) – материал жеткізгішке ... ... ... ... бар ақпарат».
Анықтамадан көріп отырғанымыздай, Қазақстанда қабылданған түсіндірмеден
айырмашылығы, ресейлік анықтамада құжаттың деректемелері ... ... ... тіркелген ақпарат анықтамасында айқындаушы орында тұр.
Өнеркәсіптік, ақпараттық технологиялардың ... ... ... ... алғанда жаңа, тек өзіне ғана тән ерекшеліктері ... ... ... ... түзілуіне алып келді.
Кеңселік қызмет барысында құжат еңбек ... ... де әрі ... ретінде де көрінеді. Осыған сәйкес ұйымның ... ... ... ... ... жүргізу ісін дұрыс ұйымдастыруға тікелей
байланысты.
Құжат функцияларын ... және ... ... деп екі ... ... ... функциялар құжаттардың бәріне ортақ. Ал арнайы функциялар –
құжаттардың тек шектеулі топтарына ғана тән.
Құжаттың жалпы функцияларына мыналарды ... ... ...... ... мәнге ие объект болып табылады,
өйткені ол әлеуметтік қажеттіліктен туындаған әрі сол ... ... ... ақпараттық – құжат ақпаратты жазып алу, сақтау және тарату құралы
ретінде қызмет етеді;
3) қарым-қатынастық – ... ... ... мен жеке адамдар
арасында байланыс құралы ретінде жүреді, ол жай ... ... ... ... ... ... шоғырландырып, бірыңғай пікір
қалыптастыруға, ұжымдық реакция туғызуға, бүкіл қауымды жұмылдыруға ықпал
етеді;
4) мәдени – құжат әлеумет ... мен ... ... ... ... ... ... құралы ретінде қызмет етеді;
Құжаттың арнайы функцияларына мыналар жатады:
1) ...... ... ... ... мен құқықтық қарым-
қатынастарды бекіту және өзгерту құралы ретінде қызмет ... ... ... ... баға беру ... құжат құқықтық сананың
қалыптасуына, мінез-құлықтың әлеумет тарапынан қолдау ... ... ... ... ... ... ... дәрістік – құжат жинақталған әлеуметтік тәжірибелерді ой елегінен
өткізе ... бұл ... ... ... ... ... ... береді, тұлғаның қалыптасу процесіне қатысады;
3) танымдық – құжат ой елегінен өткізіліп жазылған мәтін ... ... ... ... ... үлгісін жасауға
мүмкіндік береді.
4) басқарушылық – құжат басқару құралы ... ... ... ұжымдық қызметін мейлінше тиімді ұйымдастыру мақсатына сәйкес
жоспарлау, үйлестіру және реттеу ісіне көмектеседі;
5) ...... ... ... жекелеген құрылымдардың дамуы
туралы және дербес тұлғалар жайлы тарихи дерек көзі ретінде көрінеді;
6) ...... ... және ... ... барлық
кезеңдерінде атқарылған жұмыс процестерін сүзгіден өткізіп отыратындықтан,
оның нәтижелерін есептеп шығаруға мүмкіндік береді.
7) ...... ... материалдық негізі құрамына болмысты
образды-көркем игеру нәтижелерін түсіру арқылы ... ... ... ... және ... релаксациялық (ойын-сауықтық, компенсаторлық) – ... ... ... ... ... өзге ... ... түсіруге, сөйтіп артық ширығу деңгейін көздеген дәрежеге
дейін азайтуға пайдалану;
Ұйымда құжаттарды түзу, қолжазбадан ... ... оқу, ... ... ... іздестіру, ақпараттарды ұқсату т.б. ... ... ... ... ... табысты жүргізілуі үшін ақпараттардың
сақталу жағдайы ондағы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... бірыңғайлығын бекітіп, басқаруды құжаттамалық қамтамасыз
ету жүйесінің республикадағы даму бағытын көрсететін бірқатар анықтамаларды
келтіріп өтейік.
Төменде беріліп ... ... ... мен ... ... «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағат ісі. Терминдер ... ... ... сәйкес, заңды тұлғалар қызметінде
түзілетін құжаттаманың барлық түрлерінде, ... іс ... ... ... ісі ... ... ғылыми-әдістемелік, нормативтік-
әдістемелік, анықтамалық және оқулық әдебиеттерде бір ізбен қолданылуы
міндетті.
Құжаттың ... ... ... көлемі мен пішімін, ... жазу ... ... құрамын көрсететін белгілер (2.4 тармақ);
Жазба құжат түрі: Мазмұны мен мақсаттық ... ... ... ... жазба құжат (3.1.5 тармақ);
Ресми құжат: Заңды немесе жеке тұлға дайындаған, бекітілген ... және ... ... (2.24 ... ... ... күнделікті қызметінде пайдаланылатын ресми құжат
(2.25 тармақ);
Жазба құжат: Ақпараты жазудың кел-келген ... ... ... (2.15 ... ... Жазу белгілері қолмен түсірілген жазба құжат (2.16
тармақ);
Таза құжат: Мәтіні алғашқы құжаттан көшірілген немесе түзетусіз ... ... ... ... құжат (2.16 тармақ).
Құжаттың бастапқы жазбасы: Автордың не редактордың өз ... ... ... ... машинкалық жазба құжат 2.21 тармақ);
Түпнұсқа құжат: Автор жөніндегі мәлімет, уақыты мен жасалу орны құжаттың
өзінде ... ... ... ... ... оның шығу тегіне шек
келтірмейтін құжат (2.27 ... ... ... ... ... ... ... жалғыз нұсқасы
(2.28 тармақ);
Телқұжат: Құжаттың түпнұсқасының заңды күші бар қайталанған нұсқасы (2.29
тармақ);
Құжат көшірмесі: Түпнұсқа құжаттағы ... ... және оның ... немесе заңды күші жоқ бөлігін көшірмелейтін құжат (2.30 тармақ);
Құжаттың куәландырылған көшірмесі: Заңдық күш ... ... сай ... ... ... ... ... (2.31 тармақ).
Мұрағаттық құжат – қоғам үшін маңыздылығына ... ... ... ... ... сонымен қатар, оның иесі үшін де құнды ... ... ... ... ... ... қоры және
мұрағаттар туралы Заңы, 1-бап, 2-тармақ).
Жеке құрам бойынша құжаттар – ... ... ... ... мен оларды зейнеткерлік қамтамасыз етуге ақша аудару жөніндегі
мәліметтер кешені ... ... ... мұрағат қоры және
мұрағаттар туралы Заңы, 1-бап, 16-тармақ).
Жеке тектік ... ... ... Жеке тұлғаның негізгі қызметінен немесе
қоғамдық міндеттерінен тыс жинақталған құжат (2.23 тармақ);
Құжаттау: Құжаттарды жасау (3.1.1 ... ... ... ... белгілейтін талаптар мен нормалар,
қалыптар (3.1.2 тармақ);
Құжаттау жүйесі: Шығу ... ... ... ... ету ... ... ... талап белгілері бойынша өзара байланысты құжаттар
жиынтығы (3.1.3 тармақ);
Іс жүргізу: басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету. ... мен ... және ... ... ететін заңды тұлғалар әрекетінің
қызмет ету аясы (2.1 ... Іс ... ... ... және ... ... ... байланысты олармен жұмыс істеуді реттеу
қажеттігі туындады, оны ... ... іс ... ... деп атайды.
1720 жылы құжаттармен жұмыс істеудің тәртібін анықтайтын «Бас ... ... 1857 жылы ... Н. ... или ... и ... руководство к
гражданскому и уголовному, ... и ... ... кітабында:
"Делопроизводство есть наука, излагающая правила составления деловых
бумаг, актов и самих дел в ... ... по ... ... ... по ... образцам деловых бумаг" делінген.
Осы ұғымның мәні осы күнге дейін, тіпті компьютер пайда болғанда ... жоқ. ... іс ... ... ... ... ... қағаздарын жүргізу – мемлекеттік стандарттарға сәйкес құжаттар мен іс
қағаздарын жасау және солармен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру, атап ... жүру ... ... және ... жағдай жасау қызметі.
Осы анықтаманы жадымызда ұстай ... іс ... ... ... іс ... ... ... сәйкес ресімдеу;
- құжаттардың жүру барысына жағдай жасау ... ... ... жүру ... және ... мерзімдерін бақылау);
- орындалған құжаттарды іздестіруге ... ... (іс ... ... ... ... қалыптастыру);
- құжаттарды сақтауға жағдай туғызу.
1917 жылдың қазанындағы большевиктер жеңісі, мұнан ... ... ... ... ... іс ... жүргізу тарихында
төңкеріске дейінгі кезеңді қорытындылап, жаңа – кеңестік дәуірді бастап
берді.
Бұл ... іс ... ... ... ... ... ... кеңестік кезеңнен тек бір ғана жәйтті бөліп ... ... жылы КСРО ... ... ... Ғылым мен техника жөніндегі
мемлекеттік комитет Іс қағаздарын жүргізудегі бірыңғай мемлекеттік ... ... ... Бұл ... іс ... ... ... асыру мақсатында ... ... ... ... ... іс қағаздарын жүргізу жөніндегі ... мен ... ... ... ... еді. Ол
құжаттардың жасалуынан бастап мұрағатқа тапсырылғанға дейінгі кезеңдерін
түгел қамтыды. Мұнда ... ... іс ... ... қойылатын талаптар мен олардың жұмыс тәртібі де көрініс тапты. ... ... ... ... жүйенің негізгі ережелері
Ұйымдық өкімдік құжаттардың бір ізге ... ... ... ... стандарттар арқылы беки түсті.
Қазақстанның өз алдына тәуелсіз ел болып қалыптасуы, оның ... ... ... ... ... ... бет алуы ... жүргізу қызметін, құжаттамаларды жедел пайдалану мен оларды
тарихи-мәдени мақсатта ұзақ уақыт ... ісін ... ... ... қойды. Ақпараттар мен ... ... ... ... мемлекеттік саясатты және Қазақстан азаматтары құқықтарын
айғақтайтын негізгі құқықтық акті Республика Конституциясы болып ... ... ... былай деп жазылған: «2. Әркімнің заң
жүзінде ... ... кез ... ... ... ақпарат алуға және
таратуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ... ... ... ... ... белгiленедi»1. 
Қазақстанда «іс қағаздарын жүргізу» ұғымы алғаш рет Республиканың
1037-2001 стандартында «іс жүргізу» түрінде көрініс ... оған ... ... Бұл ... Қазақстан Республикасы Экономика және
сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және ... ... 2001 ... 14 ... № 140 ... (Іс қағаздарын
жүргізу: басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету: құжаттауды қамтамасыз
ететін және ... ... ... ... ұйымдастыратын заңды
тұлғалардың қызмет аясы) бекітіліп, қолданысқа ендірілген2 болатын.
«Іс қағаздарын ... ... ... яғни бұл ... ... термин. «Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету»
стандартта анықтамалық мәлімет ... ... ... ... ... ... терминінің Қазақстан Республикасындағы ресми
түсіндірмесінен Ресей Федерациясы мемлекеттік стандарты бекіткен (Р 51141-
98) түсіндірме біршама өзгеше. ... үшін ... ... түгел
келтіріп өтейік: «іс қағаздарын жүргізу; басқаруды ... ...... мен ... құжаттар бойынша жұмыс жүргізу процесін
ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет саласы»3.
Анықтамадан ... ... ... ... ... ... іс қағаздарын жүргізуді заңды тұлғалардың қызмет аясы
ретінде көрсетуі. Ресейлік заңнамада бұл ... ... ... ... алынған (әйтсе де құжаттау мен ресми құжаттар бойынша жұмыс жүргізу
процесін ұйымдастыруды ... ету ... ... де бар).
Құжаттар түзуге және сол құжаттар бойынша жұмыс жүргізуді ұйымдастыру
ісіне қойылатын жалпы талаптар Мәдениет, ... және ... ... ... мен құжаттаманы басқару ... ... 2003 ... 29 ... ... Республикасының мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы басқарудың ... ... ... 33 ... ... ... ... ережелердің алғашқы нұсқасы қолданысқа 1992 жылы ... Жаңа ... іс ... жүргізудің отандық саласында орын ... ... ... ... есепке ала отырып жасалды. Осы ережелер
негізінде әрбір ... ... ... ... ұйым іс ... жөніндегі өз ведомстволық нұсқаулықтарын әзірлеп алады. Бұл
ережелерді өз ерекшеліктеріне сәйкестендіре отырып ... емес ... ... ... ... бұл ... ... емес ұйымдар үшін
міндетті болып табылмайды.
Іс қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулықтар ... ... СТ ... ... ... ... ресімдеуге
қойылатын талаптар»5 атты тағы бір стандарт талаптарын ескеру шарт.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... туралы» Заңы да қазіргі жағдайда айрықша мәнге
ие болып отыр. Бұл заң электрондық ... ... ... куәландырылатын
электрондық құжаттар жасау және оларды пайдалану барысында туындайтын
құқықтық қатынастарды реттейді6. Осы ... ... 2004 жылы ... ... мемлекеттік органдарындағы электрондық құжат айналымының
ережелерін бекітті7.
ТМД-ның бірқатар елдерінде мұрағат ісі ... ... ... қағаздарын жүргізу мәселелерін де қамтиды. ... ... ... ... қоры және ... ... ... меншік
формаларының қандай екеніне қарамастан барлық ұйымдар үшін іс ... ... ... арнайы тарау ... Ол ... ... мен ... іс қағаздарын жүргізу және оны
ұйымдастыру» деп ... ... ... ... ... ... ... да дәл осыған ұқсас арнайы бап бар.
Іс қағаздарын ... ... ... ... ... де ... – қандай да бір мемлекеттік билік органы регламенттеріне
де ендірілуі (іс-тәжірибеде мұндай да кездесіп тұрады) мүмкін.
Сілтемелер
1. ... ... ...... ... 1999. – С. 9.
2. Делопроизводство и архивное дело. Термины и ... СТ РК ...... 2001. – С. 3.
3. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и ... ... ... ... – М.: Госстандарт России, 1998. – С. 1.
4. См. Делопроизводство в Республике Казахстан (с образцами формуляров на
государственном и ... ... ... 3-е, ... ... ТОО «Издательство LEM», 2005. – С. 205 – 262.
5. ... ... ... к ... СТ РК 1042 - 2001 – Астана. 2001.
6. Закон Республики Казахстан от 7 ... 2003 г. № 370 – II ЗРК ... ... и ... ... ... – Ведомости
Парламента РК, 2003, № 1-2, ст. 1.
7 Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ... 2004 г. ... «Об ... ... электронного документооборота государственных
органов Республики Казахстан». – ... ... ... и
Правительства РК, 2004, № 17, ст. 220.
8. Закон Республики ... «О ... ... фонде и архивах в
Республике Беларусь». – Минск, 1994, ст. 26. – СИФ АП РК № 726.
1.3. Іс ... ... ... ... ... ... бар. ... бірқатары
мынадай:
1) мазмұны бойынша (жіктеудің маңызды түрі) – бұл:
- әкімшілік мәселелері бойынша;
- материалдық-техникалық жабдықтау мәселелері;
- жоспарлау;
- бухгалтерлік есеп;
- кадрлар даярлау;
- ... ... ... және т.б. ... ... ... мүмкін.
2) Құжаттар шығарылуына қарай екіге: ресми және жеке ... ... ... бір ... ... ... ... лауазымды тұлғалар жасайды. Ресми құжаттарға адамның жеке басы мен
құқықтарын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ ... ... бар ... да ... жеке ... ... куәлігі және
т.б.) жатқызады.
Жеке құжаттарды адамдар өздерінің қызметтік міндеттеріне ... ... ... ... қарай:
Сыртқы – мекеме алған (келіп түскен) немесе олар басқа жаққа жіберген
(жіберілетін) және
Ішкі – осы ... ... және оның ... ... ... ... Атауы бойынша басқару құжаттары көптеген түрге бөлінеді, мысалы,
актілер, сауалдамалар, ведомостер, ... ... ... және ... мен ... іс қағаздарын жүргізуді, мұрағат қызметін
заңдық және нормативтік-құқықтық тұрғыдан реттеу
2.1. Заңи және ... да ... ... ... ... ету – кез-келген мекеме мен
кәсіпорынның қызметіндегі маңызды міндет. Ақпараттарды тасымалдаушы ... ... ... бөлімшелерінің өзара әрекетін қамтамасыз ете
отырып, ұйым қызметінің ырғақты жұмыс істеуіне ... ... ... ... ... ... ... та, сол сияқты ... ... та ... ... барлық нысаны тиісті құжаттар арқылы көрініс
табады:
жоспарлау – жоспарларды дайындау;
есепке алу – ... ... және ... ... және ...... құжаттарын шығару;
нұсқау – нұсқаулықтар, әдістемелік нұсқаулар дайындау;
бақылау – жазбаша түрде ... ... ... ... құжаттар – оның өзіне жүктелген
функцияларды іске асыруы.
Іс қағаздарын ... ... ... түрде екіге бөлінеді:
құжаттарды уақтылы және сауатты дайындап, ... ... ... жұмыс жүргізуді ұйымдастыру: қабылдау-өткізу,
өңдеу, есепке алу, тіркеу, бақылау, сақтау, мұрағатқа ... ... ... ... де, сол ... ... жұмыс жүргізуді
ұйымдастыру да арнайы нормативтік-құқықтық және ... ... ... ... ... алып, құқықтық мемлекет, азаматтық
қоғам ретінде даму бағдарын анықтағаннан ... ... ... ... жүргізу мен мұрағат ісінің заңдық базасын жасау ... 1991 ... 1997 ... ... 7 жыл ... бұрынғы нормативтік
құқықтық база мен әдістемелік ... ... ... ... ... ... жағдайына сәйкес жаңасы әлі жасалған жоқ болатын.
Қалыптасқан жағдайға байланысты қысқа мерзім ішінде іс ... ... ... ... мемлекеттегі орны мен рөлін айқындайтын, оның
құзыретін, функциялық міндеттерін және өзге ... ... ... ... Заң ... қажеттігі туды. 1998 жылы ... ... ... «Ұлттық мұрағат қоры және ... ... ... оған 1998 жылы 22 ... ... ... Н.Ә. ... қол қойды.
Еліміз тарихындағы өзіндік тұжырымдамасы бар бұл тұңғыш Заң алыс және
жақын шет мемлекеттердің құжаттамалық қамтамасыз ету ... мен ... ... ... ... ... Ол үш бірдей міндетті атқарады.
Атап айтқанда: Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат ... ... ... ... ... ... ... ету; мемлекет,
қоғам және азаматтар мүддесіне сай ... ... ... ... мұрағаттар мен
құжаттаманы басқару ... ... ... ... ... - өкілетті
орган) және «Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару ... ... ... ...... ... ... ұғымдарының заң жүзінде
бекуі, сондай-ақ, Қазақстан Республикасында мұрағат ісін басқарушы және
жүргізуші органдардың құрылымдық ... ... ... бір ... ... ... буындар бойынша басқару жүйесі мен мұрағат
саласының біртұтас құрылымы ... Ол ... ... Астана мен
Алматы қалаларының республикалық және жергілікті ... ... ... ... ... дәрежедегі мемлекеттік мұрағаттардың оңтайлы
жүйесін қамтыды.
Елімізде деңгейі әртүрлі мемлекеттік мұрағаттар Қазақстан Республикасы
Ұлттық мұрағат қорын құжаттармен толықтырып, ... ... ету ... ... ... ... мемлекеттік органдарды, ұйымдар мен
азаматтарды ақпараттық қамтамасыз ету, құжаттарды пайдалану және жариялау,
мұрағат құжаттары бойынша ақпараттық-іздестіру жүйелерін ... ... ... ... ... әдістемелік жұмыстар жүргізу, сондай-ақ, ішкі
пайдалану үшін де, ... көзі – ... ... үшін де ... ... міндеттерін жүзеге асырады.
Құжаттама саласындағы негізгі Заң ... ... ... ... қамтамасыз ету мен мұрағат ісі саласының қызметін
құқықтық реттеу процесі оң сипат ала ... ... ... ... ... ... мұрағат қоры туралы ереже» әзірленіп, ол
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 ... № 1538 ... Бұл ... ... құжаттарды Ұлттық мұрағат қоры құрамына ендіру
және шығару, құжаттарды есепке алу мен ... ... ету ... өте келе ... ... ... ... бірқатар заң
нормаларымен үйлестіру қажеттігі туындады. Осыған орай 2001 жылы ... ... ... ... Ұлттық мұрағат қоры және
мұрағаттар туралы ... ... мен ... ... ...... ... Республикасының Заңы құжаттарды мемлекеттік сақтауға тапсыру,
құжаттардың сақталуына қолданушылардың жауапкершілігі, ... ... ... ... ... ... ... мәселелеріне қатысты
бірқатар ережелерді нақтылауға мүмкіндік берді. Мұрағат ... ... ... ... және практикалық мақсаттарға
қолданылуымен қатар, ... ... ... атқарған қызметтерін,
жалақысының мөлшері мен басқа да құқықтық, заңдық мүдделеріне ... ... үшін ... ... ... мен ... енгізу кезінде мемлекеттік
мұрағаттардың осындай маңызды ... ... ... оның
түсініктемелік аппараты «жеке құрам ... ... ... ... Жеке құрам бойынша құжаттар – қызметкердің еңбек жолын
куәландыратын және ... ... ету үшін ақша ... ... ... ... ... Мұнан соң Заңға арнаулы
мемлекеттік мұрағаттар қатарын ... ... мен ... ... ... және жергілікті органдар арасында
міндеттерді бөлісу, ... ... ... ... ... ... өзгертулер мен қосымшалар енгізілді. Белгіленген заң
ережелері аясында Қазақстан Республикасының «Іс ... ... ... ісі. Терминдер мен анықтамалар», «Ұйымдастыру-басқару ... ... ... ... ... негіздегі құжаттар.
Мұрағаттық сақтау ісіне қойылатын жалпы техникалық талаптар» мемлекеттік
стандарттары бекітілді. ... ... ... ... ... ... ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың тұрпатты ережелері», «Ведомстволық мұрағаттар ... ... ... ... ... ... ... орган
басшысының мемлекеттік заңды тұлғалар ведомстволық мұрағаттарында
құжаттарды ... ... ... ... ... ... мен
мерзімі туралы нұсқаулықты бекіту ... және ... ... ... ... мемлекеттік есебі туралы бұйрықтары
белгіленген тәртіп бойынша мемлекеттік тіркеуден өткізілді.
Қазақстан Республикасының жоғарыда ... ... ... ... ... ... мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
бағытында ... ... ... іс ... ... мен мұрағат ісі саласындағы ... ... ... қазақ тіліндегі терминдер жүйесін
қалыптастырады. Бұл іс ... ... ... ... ... ... ... Ұйымдардың ресми құжаттық бланкілеріне Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік елтаңбасының, сондай-ақ логотиптер мен ... ... ... ... салу ... негізгі талаптарға жол ашады.
Бұл еліміз территориясында түзілген құжаттардың ұлттық және ... ... ... ететін негізгі элементтердің бірі ... ... ... ... ... 27 ... ... және ресімделу схемасын жасауға мүмкіндік береді;
4) Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... алу және ... тәртібін орнықтырады;
5) мемлекеттік және ведомстволық ... ... ... ... санитарлық-гигиеналық,
жарық режимі мен физикалық-химиялық режимдерінің негізгі нормативтік
параметрлерін ... ... ... ... орган құжат түзу
саласындағы бірыңғай мемлекеттік ... ... ету ... жетілдіре
түсу мақсатында «Ұйымдастыру-басқару құжаттарын ресімдеуге қойылатын
уақытша талаптарды» әзірледі. Оны 2000 жылы 17 ... ... ... ... ... ... Осылардың
негізінде «Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұйымдарында ... ... ... ... ... жасалып, заң жүзінде белгіленген
тәртіппен тіркеуден өткізілді. Бұл ереже Ақпарат және мұрағат комитеті
төрағасының 2003 жылы 29 ... № 33 ... ... ... ... 2 ... 2003 жыл) бекітілді. Бұлар басқаруды құжаттамалық
қамтамасыз ету теориясы мен ... ... ... ... алады.
Тұрпатты (типтік) ережелер ... ... ... ... және ішкі
айналымда болатын қағаз құжаттар мен ... ... ... ... олардың орындалуын бақылау тәртібін белгілейді, есептік тіркеуге
алу формасының түрлерін, соның ішінде автоматтандырылған түрін орнықтырады,
іс номенклатурасына, істерді түзу мен ... ... ... ... нақтылайды. Ол қазір мемлекеттік мұрағаттарды
толықтыру ...... ... ісін ... ... ... кеңінен қолданылып келеді. Кейіннен ... ... ... ... ... мөртабандарды есепке алу,
пайдалану, сақтау және жою ісіне, сондай-ақ құжаттарды қорғау ... ... мен ... ... ... қызметінде 2005 жылы 18 шілдеде Қазақстан
Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт ... № 203 ... ... ... тізбесі үлкен рөл атқарады. Тізбеге типтік
құжаттар, яғни ... ... ... барысында түзіліп, сақтау
мерзімдері көрсетілген құжаттар ... Атап ... ... ... ... ... ... (басқару қызметі, бақылау, басқарудың
ұйымдық негізі, қызметті құқықтық қамтамасыз ету, ... ... және ... сақталуын қамтамасыз ету).
2) болжам жасау және жоспарлау (болжам ... ісін ... ... ... ... ... жасау, ағымдағы жоспар, баға);
3) қаржыландыру, несие беру;
4) есеп жүргізу және есеп беру ... есеп ... ... есеп ... ... статистикалық есеп жүргізу ... есеп ... ... ... ... еңбек қатынастары (жұмысқа орналасу, еңбекті ұйымдастыру, еңбекті
нормалау, тарифтеу (баға белгілеу), еңбекке ақы ... ... ... кадрлармен қамтамасыз ету (жұмыскерлерді ... ... ... ауыстыру және жұмыстан босату, жұмыскерлердің
біліктілігін (квалификациясын) ... ... ... ... ... және ... біліктілігін көтеру, марапаттау);
8) экономикалық, ғылыми, мәдени байланыстар ... ... ... ... ұйымдастыру, экономикалық, ғылыми және ... ... ... ақпараттық қызмет көрсету (ақпарат жинау (алу), маркетинг, ақпарат
тарату, жарнама);
10) ... ... ... пен ... ... ... көтере (немесе алдын-ала) сатып алу, материалдық-мүліктік
құндылықтардың сақталуын ұйымдастыру;
11) әкімшілік-шаруашылық мәселелері ... ... ... сақтау,
ғимараттарды, орын-жайларды пайдалану, транспорттық қызмет көрсету, ішкі
байланыс, төтенше ... ... ... ... кеңейтілген ғылыми-анықтамалық аппарат берілген, оны іс
номенклатураларын, іс тізімдемелері мен сақтауға жатпайтын құжаттарды ... ... ... ... ... мерзімі көрсетілген құжаттардың
салалық тізбелерін жасаған кездерде қолдануға болады.
Қазақстан Республикасы ... 2001 ... 16 ... ... Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың
және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» № 573 Жарлығына ... ... ... 2001 ... 21 ... қаулысы бойынша
Электрондық құжат айналымы бірыңғай жүйесінің бірінші кезегі әзірленді. Бұл
электрондық құжат айналымы жүйесінің бір ... ... ... ... 2004 ... 10 ... ... "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға
арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы» № 1471 ... ... одан әрі ... ... пен ... мемлекеттік органдардың
бірлескен ақпараттық ... ... ... осы ... кеңінен қолдану арқылы жұмыс жүргізу механизмін айқындау,
азаматтар мен ұйымдарға ақпараттық қызмет көрсету бағытын ұстану мәселелері
қамтылған. Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өз құзыры аясында іс қағаздарын жүргізу мен ведомстволық
сақтау сатысындағы электрондық құжаттар ... ... ... ... бірге, электрондық құжатты заң ... ... ... ... орай ... ... ... – жазбаша түрдегі
қолжазбамен бір деңгейге қойған Қазақстан Республикасының «Электрондық
құжат және ... ... ... ... Заңының жетілдірілуі
барысында Ақпарат және мұрағат ... ... ... ... ... ... ... ережесiн» әзірледі. Бұл ережені
Қазақстан Республикасы Үкіметі 2004 ... 17 ... № 430 ... Ережеде мынадай жұмыстардың нормалары белгіленген:
1) электрондық құжаттарды іріктеу, сақтауға қабылдау және ... жою мен ... беру ... жою, ... ... ... ашық ... кілт-белгілерін және электрондық құжаттар есебін
жүргізетін ... жою ... ... мен ... ... ... Республикасының өкілетті мемлекеттік органдары арқылы
белгіленеді;
2) электронды құжаттарды ... ... ... ... нұсқасындағы
түпнұсқалары сақталатын мерзімдермен сәйкес келеді. Мұны мұрағаттар мен
құжаттаманы ... ... ... ... өкілетті
мемлекеттік органдары белгілейді;
3) Электрондық құжаттар түзілген, жолданған және алынған кездегі
форматы бойынша ... ... ... ... ... құжаттардың Қазақстан Республикасы мемлекеттік
стандарттары талаптары мен мемлекеттік ... ... ... ... ... ... деректемелік белгілері болуға тиіс.
Заң қабылданғаннан кейінгі жылдары мекемелер, кәсіпорындар мен ұйымдар
үшін әртүрлі әдістемелік ... мен ... ... Атап ... ... ... ... құжаттардың салалық (ведомстволық)
тізбесі (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ... ... ... органдары, кеден, қаржылық полиция, жинақтаушы
зейнеткерлік қорлар, банк, сот ... ... ... ... сақталу мерзімі көрсетілген жеке құрам бойынша құжаттардың Үлгі
тізбесі (бұл Үлгі ... 2000 ... 19 ... ... ... ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі Мұрағаттар мен
құжаттаманы басқару ... ... ... № 81 ... іс қағаздарын жүргізу жөніндегі салалық (ведомстволық) нұсқаулықтар
(Еңбек және ... ... ... ... ... комитеті,
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі Агенттік және т.б. ... ... ... ... ең көкейкесті мәселе құжат түзу саласындағы
нормативтік құқықтық базаны одан әрі ... ... ... ... құжаттама ісі бойынша мемлекеттік уәкілетті органдар,
құжаттама саласындағы мамандар Қазақстан ... ... ... қызметін құжаттамалық қамтамасыз ету, құжаттарды ... ... ... түзу және ... ... ... қарастырылмағандықтан, «Басқару қызметін құжаттамалық
қамтамасыз ету ... ... ... ... әзірлеу қажеттігі
туындап отырғанын орынды көтеріп келеді. Мұндағы олардың көздеген негізгі
мақсаттары төмендегідей:
1) құжат түзу саласында бірыңғай ... ... ... ... Республикасының Ұлттық мұрағат қорын заң жүзінде дұрыс
ресімделген құжаттармен толықтыру;
3) қағаз құжаттар ... ... ... ... ... кеңейту;
4) азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау;
5) еліміздің ... ... ... ... ... толық сәйкестендіру;
Мұнымен қоса, басқару қызметін құжаттамалық қамтамасыз етудің мынадай
негізгі принциптері заң деңгейінде белгіленуі ... ... және ... ... ішінде электрондық құжаттармен
жұмыс жүргізудің құқықтық ережелерін айқындау;
2) істі толық та, нақты құжаттау, мемлекет, ... және ... ... ... ... ... ... құжаттармен жұмыс
жүргізудің озат тәсілдерін қолдану негізінде ұйым қызметінің ... ... ... ашық ... ... ... қол жеткізу жөніндегі жеке
және заңды тұлғалар құқықтарын жүзеге асыру;
4) қазіргі ... ... ... ... басқаруды
құжаттамалық қамтамасыз ету ісін жетілдіру;
5) басқару қызметін құжаттамалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... қазіргі кезде құжаттамалық қамтамасыз ету саласының
мамандары Қазақстан Республикасында «Құжаттардың ... ... ... ... және оны ... ... ... қабылдау мәселесінің де
пісіп жетілгені ұдайы көтеріп келеді. Мамандардың пікірінше, бұл алуан
түрлі ... ... ... еді. Атап ... ... ... ... ғылыми-техникалық ақпарат
институты – ғылыми-техникалық және ... ... ... ... ... Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы, Қазақстан
Республикасының Ұлттық кітапханасы, ... ... ...... ақпарат құралдары өнімдерімен, баспа өнімдерімен,
диссертациялық еңбектермен толықтыру жөнінде;
3) Зағиптарға арналған Республикалық кітапхана – ... үшін ... ... ... ... үшін ... басылымдармен жабдықтау
жөнінде;
4) Қазақстан ... ... және ... министрлігінің
Кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалары Орталық мемлекеттік ... ... ... жабдықтау жөнінде.
Мұндағы негізгі мақсат мынадай істерге заңдық негіз жасау:
1) кітапханалық, ғылыми-ақпараттық, патенттік қорларды ... ... ... ... ... ... ... құжаттардың міндетті даналарына мемлекеттік есеп жүргізу және
олардың сақталуын қамтамасыз ету;
4) құжаттардың міндетті даналарын ... және ... ... ... аталған нормативтік құжаттардың қабылдануы ел аумағында ... ... ... ... жол ... деп ... ... стандарттар мен құжаттар
Қазақстан Республикасында ресми құжаттарды ресімдеудің ... ... ... ... ... ... ... стандарт
бар. Ол тек мемлекеттік органдарда ғана емес, сонымен бірге ... ... ... ... екендігіне қарамастан барша
ұйымдарда, соның ішінде шетелдіктер ... ... ... ... да ... үшін ... стандарт «Ұйымдық-құқықтық құжаттама. Құжаттарды ... ... СТ ҚР ... деп ... Ол Мәдениет, ақпарат және
қоғамдық келісім министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару ... пен ҚР ... ... ... ... ... ... Бұл стандарт Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... және ... комитеттің 2001 жылғы 22 қазандағы № 376 бұйрығымен бекітіліп,
іске қосылған.
Бұл стандарт ... ... ... ... ресімделуін
нақтылайды, бланкілерді жасауға, толтыруға, оларды есепке ... және ... ... ... белгілейді.
Сонымен қатар қолданыста «Іс қағаздарын ... және ... ... мен ... СТ ҚР ... «Қағаз негіздегі құжаттар.
Мұрағаттық сақтауға қойылатын техникалық талаптар» атты стандарттар да бар.
Стандарттау – ... ... ... ... ... ... солардың
қатысуымен белгілі бір сала қызметін ретке келтіру мақсатында ережелер
белгілеу және оларды ... ... ... ... ... ... ету ... жалпыға ортақ ең жоғары экономикалық
көрсеткіштерге қол жеткізуді көздейді. Мәселен, іс ... ... ... мен ... стандарттау мамандар мен
аудармашылар жұмысын тіл, лексика және стиль ... бір ізге ... ... ... бірін-бірі түсінісу мүмкіндігін арттырады.
Қазақстан Республикасында бірқатар стандарттар жасалып, қолданысқа
ендірілген. Олардың ... ... атап ... іс ... ... мыналар:
1) СТ РК 1042-2001 «Ұйымдық-өкімдік құжаттама. Құжаттарды ресімдеуге
қойылатын талаптар»;
2) СТ РК ... «Іс ... және ... ісі. ... мен
анықтамалар»;
3) СТ РК 1237-2004 «Қағаз жеткізгіштегі құжаттар. Мұрағаттық ... ... ... техникалық талаптар».
Құжаттаудың бір ізге түсірілген жүйесі – бірыңғай тәртіп, талап,
стандарт негізінде жасалған, белгілі бір сала ... ... ... ... құжаттама жүйесі.
Қандай бір сала ... ... ... ... ... ... бірі ... жүйесі туралы білімі болып табылады.
Неғұрлым кеңінен қолданылатын құжаттар тобы ұйымдық-өкімдік құжаттар болып
табылады. Оның ... ... ... ... ... белгілі дәрежеде қатысып отырады (мәселен, жеке құрам бойынша
құжаттар, бұйрықтар, анықтамалар, ... т.б.). ... ... СТРК ... ... ... құжаттаманың бір ізге
түсірілуіне ерекше назар аударылып, ұйымдық-басқару міндеттерін орындауда
пайдаланылатын құжаттар ... ... ... мен ... ... ... формасы – белгілі бір ... ... ... ...... бір құжат түріне тән міндетті элемент.
Құжаттың тұрақты деректемесі – ... ... ... ... ... ауыспалы деректемесі – блакіні толтыру кезінде ...... ... ... ... сапалық сипатын
білдіретін көрсеткіш деректеме.
Негіз-деректеме – ... ... ... ... ... (мөлшерлік)
сипатын білдіретін көрсеткіш деректеме.
Құжаттағы көрсеткіш – белгі-деректеме мен негіз-деректеменің жиынтығы.
Құжат бланкісі (бланкі) – тұрақты ... ... ... ... ... ...... бір қалыптағы құжат
формасының құрылымдық үлгісі. Мұнда деректемелерді жазуға өзіне тән ... ... ... ... ... ... СТРК ... Стандартында, Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау және ... ... ... ... ... іс қағаздарын жүргізуге жауапты адамы немесе бөлімшесі
құжаттама саласындағы мемлекеттік нормативтік-құқықтық актілерді ... ... ... ... актілерге өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсе, жаңа құқықтық актілер мен стандарттар қабылданса, іс қағаздарын
жүргізуде сол ... ... ... дер ... ... алған жөн.
2.3. Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің ... ... ... күні еліміздегі құжаттамалық қамтамасыз ету ісін ... ... ... ... ... және ақпарат
министрлігінің Ақпарат және ... ... ... әрі – ... ... ... Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы № 1130
қаулысымен бекітілген Ережеге сәйкес Комитет ... ісі мен ... ... ... ... ... ... және тексеру
қызметін атқарады.
Сол секілді елімізде мемлекеттік ... іс ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Мәдениет
және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті, қалалық және облыстық ... ... ... ... ... ... республикалық
орталығы және тағы басқа құрылымдар үйлестірушілік, қадағалаушылық және оқу-
әдістемелік функциялар атқарады.
Көптеген елдерде іс ... ... ... ... органдарына жүктелген. Мұнда кездейсоқтық жоқ. Құжат көп ... ... «Іс ... ... және мұрағат ісі. ... ... ... ... ... ... ақпарат жеткізгіш құрал
екенін атап өтеді. Құжатты күнделікті жұмыста пайдаланған соң оның ... ... алға ... яғни оны ... жерде тарихи дереккөз ретінде
сақтау. Қорытындысында ... ... ... ... ... Бұл
міндеттер әрқашан басқарушылардың да, мұрағат қызметкерлерінің де назарын
аударады. Қазақстан Республикасының «Ұлттық мұрағат қоры және ... Заңы ... ... ... ... ... ... облыстағы (республикалық бағыныстағы қала, астана) мемлекеттік
ұйымдарда ведомстволық сақтау жағдайын ... ... ... Осыған орай облыстық мұрағаттар мен құжаттамалар басқармасы
ведомстволық ... ... ... ... және ... ... мен құжаттаманы басқару ісіне ұйымдық-әдістемелік
басшылық жасайды. Осы мақсатта ... ... ... ... ... ... ... жайына кешенді тексеру жүргізіледі, соның
аясында семинар-жиналыстар ... іс ... ... мен ... ... ... ... жеке номенклатуралық істер
жетілдіріліп, мұрағат құжаттары ... ... ... ... ... мен ... ... тиісті департаменті, басқармасы немесе бөлімімен бірге арнайы
бұйрықтар шығарады. Бұйрықтар ... ... ... ... тізімі,
тексеру мерзімі белгіленіп, комиссиялар құрылады, тексеруді дайындау және
жүргізуге дайындық жөніндегі жоспарлар бекітіліп, ... да ... ... ұйым ... соның ішінде коммерциялық ұйым да ... ... ... Құжаттардың түзілуі, пайдаланылуы және сақталуы
қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жүргізілген жағдайда ол компания мүдделері
қорғалуын ... ... ... ... тиімділігін арттыра түседі.
Өз ісін ашқысы келген кісілердің бәрі де ең ... ... ... ... ... ... ... қағаздарын жүргізуді дұрыс ұйымдастыру кез келген ұйым қызметі
туралы шынайы мәліметтер алып ... ... ... және оларды
неғұрлым тиімділікпен басқаруға ықпал ... ... Бұл іс ... бірқатар түбегейлі ерекшеліктерге ие болып отыр. Бүгінгі ұйымдар,
адамдар арасындағы қарым-қатынас ... мен ... ... аса ... өзгерістер кезеңінде жан-жақты талдап, түсінуді және
кейін де ... үшін ... ... ... ... ... өсе ... ақпараттық дерек көздеріне байланысты ... бір де бірі іс ... ... ... ... өте алмайды.
Құжаттау – құжаттардың түзілу, орындалу және ресімделу ... ... ... атқарушыларынан бастап жетекшілеріне дейінгі
барша жұмыскерлер қызметі осы құжаттау ... ... ... мен ... іс ... ... ... мен кәсіпорындарда құжаттар мынадай функцияларды орындауы
тиіс.
1. Процестер мен оқиғаларды құжаттау (негізгі ... Бұл ... ... мен ... құруды және оның өндірістік-шаруашылық
қызметін құжаттау.
2. Есептік-бақылау функциясы. Кәсіпорын ... ... және ... ... ... ... ... тексеруіне көрсетуге міндетті.
3. Сот-құқықтық функциясы. Серіктестермен ... ... ... ... ... сотта талап-шағымның заңдық күшін растайды, еңбек
дауларын қарау ... ... бола ... ... алу-кадрлық функциясы. Кәсіпорынның жеке ... ... ... мәртебесін және оның басшылықпен қарым-қатынасын
белгілейді. Олардың қызметте өсуіне, жеке мүмкіндіктері мен ... ... ... ... шығу ... қызметкердің еңбек өтілін,
жалақысының көлемін белгілеуге қызмет етеді.
5. Оқу функциясы. Мекемеге жаңадан қабылданған қызметкерлер мен ... үшін ... ... және ... ... жаңа ... және іс қағаздарын жүргізуге үлгі болады.
6. Техникалық жетістіктер мен ... ... ... ... ... Мекеме мен кәсіпорынның тарихи құндылық болып саналатын немесе
өз замананың ... ... ... ... ... ... және ... Республикасының Ұлттық мұрағатының жәдігерлеріне
айналады.
Мекемелер мен кәсіпорындарда басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету
жүйесін дұрыс ұйымдастыру үшін ұйым ... ... ... мен
мамандардың қызметінде пайдалануы үшін нормативтік-әдістемелік база –
ұйымдық, нұсқаулық, әдістемелік ... ... іс ... жүргізу нұсқаулығы;
● басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі туралы ереже;
● қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары;
● ішкі еңбек тәртібі;
● таратылуы шектелген құжаттармен ... ... ... және басқа да
ішкі нормативтік актілер әзірленіп, бекітіледі.
Шағын ... іс ... ... ... ... немесе директордың орынбасары жүргізеді. Бұл қызметкерлер алдымен
іс қағаздарын жүргізудің жұмыс жоспарын, содан кейін іс ... ... ... ... ... ... үлгілік жұмыс жоспары
|«Арқау» ЖШС ... |
| | ... ... ... ... қағаздарын жүргізу | ... ... ... Н. ... ... ... ... ... |
| ... | ... ... | | ... ... ... ... құжаттардың | | ... ... ... Басы ... және | | ... құжаттарды айналымнан шығару. | | ... ... ... түрлерін ҚР | | ... ... ... | | ... ... ... ... | | ... ... ... | | ... ... ... құжаттар | | ... ... ... | | ... ... ... аталған | | ... ... ... ... | | ... ережелерімен таныстыру | | ... ... ... ... | | ... Іс ... ... жасау | | ... ... ... ... ... | | ... | | ... ... ... ... және ... | | ... ... | | ... ... орындалуын бақылаудың | | ... ... ... | | ... Басшының бекітуіне жататын құжаттардың | | ... ... | | ... ... ... құжаттардың тізбесін | | ... | | ... Іс ... ... ... | | ... ... | | ... ... ... құжаттармен жұмыс | | ... ... ... ... | | ... ... ____________ Н. Оспанов
Мемлекеттік ... мен ... іс ... ... ... ... Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашада қабылданған № 107-
II «Әкімшілік рәсімдер туралы» заңы (4-8, 12-14, 16-20-баптар) және ... 7 ... ... № 370-II ... құжат және электрондық
цифрлық қолтаңба туралы» заңы, Қазақстан Республикасының СТ ... ... ... ... ... талаптар» атты
мемлекеттік стандарты (Астана, 2002. -38 б.), 2003 жылғы 29 сәуірде ҚР
Мәдениет, ... және ... ... ... ... ... басқару комитеті төрағасының № 33 бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан ... ... ... құжаттау мен құжаттаманы
басқарудың тұрпатты ережелері» талаптарын басшылыққа алулары ... ... ... ... ... ... ... 17 сәуірде ҚР Үкіметінің № 430 қаулысымен бекітілген «Қазақстан
Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат ... ... ... ... жұмыс жүргізуді ұйымдастыруда кәсіпорында іс қағаздарын
жүргізу жөніндегі нұсқаулық (ереже) ерекше маңызға ие. ... ... ... ... қызметінің ерекшеліктеріне орай іс қағаздарын
жүргізу жөніндегі нұсқаулықтар да әр ... ... ... ... ... ... сипат – құжаттарды әзірлеуге, іс қағаздарын
жүргізуге қойылатын қолданыстағы нормативтік-құқықтық ... ... ... ... ... айналымы жүйесін ұйымдастырудың тәртібін
белгілеу. Сондықтан да біз бұл ... ... ... ... филиалдары мен өкілдіктері бар мемлекеттік ... ... іс ... ... ... ереженің көлемді әрі толық
үлгісін қарастырып көруді жөн көріп отырмыз. Келтіріліп ... ... ұйым ... ... ... ... ұйымдастырудың қыр-сыры жайында
толығырақ мәлімет алуға мүмкіндік береді.
Іс қағаздарын жүргізу жөніндегі ереженің үлгісі
| ... ... ... ... ... ... ... |2007 ... «___» ... |
| |№ ___ ... |
| ... ...... ... ... іс ... ... | |
| | ... ... | ... және ... ... | ... және ... ... | ... ... ... | ... жылғы «___» __________ | ... ___ ... | ... ... ... ережелер | ... ... ... ... ұғымдар | ... ... ... | ... Құжаттарды жасау және ресімдеу тәртібі | ... ... ... ... қойылатын талаптар | |
|§2. Құжатты әзірлеуге және ... ... ... | |
|4-тарау. Мекеменің басқару құжаттарын әзірлеу, | ... ... және ... ... | ... ... ... жобаларын әзірлеу және қол қою тәртібі | |
|§2. Басқару құжаттарын ... ... ... және ... | ... | ... Мекеменің нормативтік құқықтық актілерді, басқару | ... және ... да ... ... тілден орыс тіліне| |
|және орыс тілінен мемлекеттік тілге аудару тәртібі | ... ... ... | ... 1. ... ... ... тіркеу тәртібі | ... ... және ішкі ... ... ... | ... ... түскен құжаттарды қабылдау, өңдеу және өткізу | |
|тәртібі | ... ... ... ... ... және ... тәртібі | |
|§2. Келіп түскен хат-хабарларды өткізу тәртібі | ... ... және ішкі ... әзірлеу және өткізу | ... | ... ... ... ... | ... 1. ... бөлімшенің құжаттардың орындалуын бақылауды | |
|ұйымдастыруы | ... 2. ... ... ... | ... Азаматтардың өтініштерін қарау және оның орындалуын | ... ... | ... 1. ... ... мерзімі | ... 2. Жеке ... ... азаматтарды қабылдаған кезде | ... ... ... тәртібі | ... 3. ... ... ... іс-қағаздарын жүргізуді | ... ... | ... Электронды құжат айналымының шағын жүйесі | ... 1. ... ... ... ... ... құжаттарды | |
|келісу және бекіту тәртібі | ... 2. ... ... ... | ... 3. ... ... ұйымдастыру | ... 4. ... және ... ... тәртібі | ... ... ... ... ... ... ... | |
|қорғалуы | ... 1. ... және ... | ... 2. Кіру ... ... қою | ... 3. ... ... | ... 4. ... ... және ... болуы | ... ... ... ... ... | ... ... келіп түсетін нормативтік құқықтық | |
|актілердің есебін жүргізу және ... ... | ... ... ... есепке алу, сақтау және пайдалану | |
|тәртібі | ... ... ... алу және ... ... | |
|16-тарау. ... ... ... | ... ... ... демалысқа шыққанда, іссапарға | |
|кеткенде, ... ... ... немесе жұмыстан босағанда істер| |
|мен құжаттарды қабылдау, өткізу тәртібі | ... Іс ... ... және ... іс ... | |
|қалыптастыру тәртібі | ... 1. Іс ... ... ... | ... 2. Іс ... нысанын толтыруға қойылатын талаптар | ... 3. ... ... тәртібі | ... ... ... тапсыруға дайындау тәртібі | |
|§ 1. Істерді ... ... | ... 2. Іс ... ... ... | ... Мұрағат жұмысының тәртібі | ... 1. ... ... ... ... | ... ... филиалдарында және өкілдігінде іс жүргізуді | ... ... | ... ... ... Осы іс ... ... ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан
Республикасының мекемесінде (бұдан әрі – Мекеме) іс ... ... ішкі ... ... процесін автоматтандыруды ескере отырып
белгілейді.
2. Осы ... ... емес ... құжаттарды қабылдау, дайындау, ресімдеу,
тіркеу, өткізу және жөнелту, олардың орындалуын бақылау;
2) қызметтік бланкілерді есепке алу, сақтау және ... ... ... ... құжаттары мен басқа да құжаттарды
мемлекеттік тілден орыс ... және орыс ... ... ... аудару;
4) Мекеменің қызметкерлері жұмыстан босатылғанда немесе басқа ... іс ... ... беру;
5) номенклатуралық іс қағаздарын жасау, құжаттарды іс қағазына
жинақтау, құжаттар мен іс ... ... ... ... құжаттарды
сақтау және мұрағат жұмысы;
6) Мекеменің бөлімшелерінде электронды құжат айналымының шағын жүйесін
қолдану тәртібін анықтайды.
3. Ережені Мекеменің ... ... ... ... (бұдан әрі – бөлімшелер) және ұйымдары орындауға міндетті.
4. Бөлімшелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру және оның ... ... ... ... орындау және сақтау, сондай-ақ электронды
құжат айналымының шағын жүйесін тиімді пайдалану жауапкершілігі ... ... ... басшылары хат жазысуды қысқарту шараларын қабылдауға,
ұйымдастыру ... ... ... бланкілер мен қағаздың дұрыс
және тиімді пайдаланылуы мен жұмсалуын қамтамасыз етуге міндетті.
5. Бөлімше қызметкерлері Ереже талаптарының ... ... ... ... ... ... ... Олардың жоғалғаны
туралы бөлімше басшысына және уәкілетті бөлімшеге ... ... ... ... шағын жүйесін пайдаланатын бөлімшелер
қызметкерлері ... ... ... жөніндегі техникалық талаптарды
сақтауға міндетті.
6. Мекемеде іс жүргізу тіл ... ... ... ... тілде
жүргізіледі.
7. Мекеменің бөлімшелері арасында (ішінде) жедел шешуге болатын және
бөлімшелер келісе алатын мәселелер ... хат ... ... ... және жеке тұлғалармен хат алысу - мемлекеттік тілде немесе
орыс тілінде, шет елдердің корреспонденттерімен ... ... ... ... шет ... ... қай тілде жазылса, сол тілде жауап қайтарылады (егер бұл белгілі
бір себептермен мүмкін болмаса, мемлекеттік тілде ... ... ... ... ... және ... органдарымен, заңды және
жеке тұлғалармен, сондай-ақ Мекеме бөлімшелерінің арасында ... ... бәрі ... ... қай бөлімге ... ... ... жүргізіледі.
10. Бөлімшеде іс қағаздарын жүргізуге жауапты қызметкер (бұдан әрі –
бөлімшенің жауапты ... ... ... ... ... қолдарын қойғызып таныстыруға міндетті.
11. Құпия құжаттармен жұмыс ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік құпиясын қорғау жөніндегі
уәкілетті ... ... ... және ... ... ... актілеріне сәйкес айқындалады. Таратылуы шектеулі
құпия емес мәліметтері және құпия ... бар ... ... ... ... тиісті нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
§1. Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар
12. Ережеде мынадай ұғымдар қолданылады:
1) құжат - ... ... ... ақпарат, оны
бірегейлендіруге мүмкіндік беретін деректері болады;
2) құжат деректемесі – ... ... ... ... құжат – мағынасы жағынан мазмұны біріктірілген магнитті
жазбадағы деректердің бірізділігі, мұнда қолданылып жүрген нормативтік
құқықтық ... ... сай ... ... сақтала отырып
құрылған міндетті ... ... ... ... ... өзі қойған қолдың үйлес нұсқасы болады.
4) хат-хабарлар – ... ... мен ... және/немесе жеке
тұлғалар арасында хат жазысудың элементі болып табылатын және ... хат ... ... ... ... ... нөмірі (егер құжат
заңды тұлғадан келсе), құжаттың ... қолы ... ... ... Есеп ... ... және ... есеп
құжаттары хат-хабарлар болып саналмайды.
5) электронды сандық қол қою (бұдан әрі – электронды қол қою) ... ... қол ... адамның дербес бірегейлендіруі, электронды
құжаттың ... ... ... ... ... және ... ... растау болып табылады. Сонымен бірге электронды
қол қою жеке ... ... ... ... ... өзі қойған
қолының үйлес нұсқасы болып табылады.
6) құжат айналымы – ... ... ... ... келіп түскен
кезден бастап орындалу немесе жөнелтуі аяқталғанға дейінгі қозғалысы;
7) электронды құжат айналымы – ... ... сай ... құжаттарды автоматтандырылған түрде өңдеу жүйелерін және
құжаттық ақпаратты, деректер базасын ... ... ... нысандарын, оларды өңдеу ережелерін, ... ... ... ... ... ... қолдану негізінде
ұйымдастырылған құжат айналымы;
8) пароль - алфавиттік-сандық белгілері жиынтығы, ол пайдаланушының
электронды құжат ... ... ... ресурстарына кіруіне және
электронды хабарларға қол қоюына мүмкіндік береді;
9) сәйкестендіру – электронды қол қою ... ... ... ... ... бірегейлендіру - әрбір объектіге жеке бірегейлендіру белгісін беру
(атауы, коды, паролі және басқалар);
11) электронды мұрағат – кіру ... ... ету ... ... ... ... сақтау орнына тәуелсіз болмай кіру үшін,
пайдаланушылардың ... ... ... ... материалға және үй-
жайларға жұмсалатын шығынды ... ... ... ... ... жақсарту үшін ұйымдастырылатын электронды құжаттар мұрағаты;
12) электронды ... ... ... жүйесін пайдаланушы ... ... ... шағын жүйесіне кіруге рұқсат етілген ... ... ... ... ... - электронды құжат айналымының шағын
жүйесінің жұмыс ... ... ... ... ... ... қызметкері;
14) іс қағаздарының номенклатурасы – Мекеменің іс жүргізуде ... ... ... іс қағаздары тақырыбының бір жүйеге түсірілген
тізбесі;
15) айдар – белгілі бір тақырып ... ... ... ... электронды бланкілер, шаблондар, стильдер шаблоны – құжаттарды
ресімдеудің корпоративтік стандартын жүзеге асыратын электронды ... ...... деректемелер бойынша ақпаратты ретке келтіру
процесі;
18) құжатқа қол қою – уәкілетті лауазымды адамның ... ... өзі ... қолын (электронды қол қоюын) тізу рәсімі;
19) бұрыштама ... қою – ... ... ... ... немесе келіспейтінін білдіретін қол қою рәсімі;
20) құжаттарды келісу – ... ... ... ... ... ... бөгде ұйымдар құжаттың ... ... ... ... ... ... қоса салыстыра қарау рәсімі;
21) машина жазбалары – ... ... ... тыс ... ... беретін құрылғылар: магнитті дискілер,
дискеттер, магнитті таспалар және басқа материалдық жазбалар;
22) «bmp», «gif», «tiff», «vsd» – ... ... ... үлгілері
23) «Times New Roman», «KZ Times New Roman» - компьютерлік шрифтердің
үлгілері;
24) уәкілетті ...... ... ... ... іс ... жүргізу кезінде міндетті Қазақстан
Республикасының мемлекеттік стандарттарына, ... және ... ... ... мемлекеттік органның (бұдан әрі – орталық
мемлекеттік мұрағат мекемесі) әдістемелік ұсынымдарына сәйкес іс ... ... ... бөлімшелерде іс қағаздарының жай-күйіне
жоспарлы тексеруді ... ... ... ... ... ішкі ...... бөлімшелері арасында жүзеге асырылатын
(берілетін) хат жазысу (хаттар, құжаттар, ... ... ... және ... тәртібі
16. Осы Ережеде Мекемеде құжаттарды ресімдеудің бірыңғай ережелері мен
олардың деректемелері айқындалады, құжаттардың құрамын, нысандарын, сондай-
ақ құжаттармен ... ... ... ... ... сапасы және ондағы деректердің шынайылығы үшін
жауапкершілік құжатты ... ... ... және қол ... адамдарға жүктеледі.
§1. Құжаттардың деректемелері, деректемелерге қойылатын талаптар
18. Қағазға түсірілген және электронды құжаттарды жасаған ... ... ... ... пайдалануы мүмкін:
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы;
2) Мекеменің ... ... ... ... ... ресми атауы – құжаттың авторы;
5) анықтамалық деректер;
6) құжат түрінің атауы;
7) құжаттың күні;
8) құжаттың тіркеу нөмірі;
9) тіркеу нөміріне және ... ... ... ... ... немесе басылған орны,
11) құжатқа қол жеткізуді шектеу белгісі;
12) адрес иесі;
13) құжатты мақұлдау ... ... ... ... ... ... белгі;
17) құжаттың мәтіні;
18) қосымшалардың бар екендігі туралы белгі;
19) қойылған қол;
20) құжаттарды келісу белгісі;
22) ... ... ... ... белгі;
24) орындаушы туралы белгі;
25) құжаттардың орындалуы және оның іс ... ... ... ... ... ... ... келіп түскені туралы белгі;
27) құжатты автоматты түрде іздестіруге арналған белгі.
19. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... сәйкес құжаттардың
бланкілеріне салынады.
20-21. Құжаттардың бланкілеріндегі ... ... ... Қазақстан
Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актілерінде және құрылтай
құжаттарында белгіленген атауына сәйкес келуге ... ... ... ... ... ... ресми
атауы Мекеменің тиісті нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген атауына
сәйкес келуге тиіс.
23. Анықтамалық деректерге мыналар кіреді:
1) почталық мекен-жайы;
2) телефондардың, ... ... ... электронды почтаның мекен-жайы.
24. Мекемеде жасалған немесе басылған құжат түрінің атауы Мекемеде
қолданылып жүрген құқықтық ... ... ... ... ... бұл ... атауы көрсетілмейді.
25. Құжатқа қол қойылған немесе бекітілген күн - құжат күні, хаттама
үшін – мәжіліс күні, акті үшін – ... ... күн ... ... ... ... – қол қойылған немесе ... күн) ... Егер ... ... ... бірнеше бөлімшесі болса, онда
құжаттың күні неғұрлым кешірек қол қойылған күн болып ... күні араб ... ... түрде ресімделеді: күні, айы,
жылы. Мысалы, 2007 жылдың 2 қаңтары ... ... ... жазу ...... және ... ... ресімдеген кезде күнін сөзден әрі
санмен (тырнақшаға алмай) ресімдеуге ... ... 2007 ... 2-қаңтары.
26. Құжаттың тіркеу нөмірі оның рет нөмірінен тұрады. Егер құжат
жіберілетін немесе ішкі ... ... ... құжаттың тіркеу нөмірі іс
қағаздары жөніндегі индекспен ... ... ... ... ... және ... ... сілтемеге
жауап берілген құжаттың жіберілетін тіркеу нөмірі мен күні кіреді.
28. Егер құжаттың жасалған немесе шығарылған орны «Бөлімшенің атауы»
және ... ... ... ... ... қиын ... ... Құжаттың жасалған немесе шығарылған орны әкімшілік-
аумақтық бөлінуін ескере отырып көрсетіледі және ... ... ... ... ... алуды шектеу белгісі (қызмет бабында пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... ... оны
мемлекеттік құпияны қорғау туралы заңдарда ... ... ... ... ... ... ... лауазымды адамдар немесе
жеке тұлғалар адресат бола алады. ... ... және оның ... ... болған жағдайда – елді мекеннің аты атау септігінде
көрсетіледі. ... ... ... лауазымы барыс септігінде көрсетіледі.
Егер құжат бірнеше бірыңғай ұйымдарға немесе бір ұйымның құрылымдық
бөлімшелеріне жіберілсе, онда жалпылама көрсету ... ... ... ... ... жағдайда почталық мекен-
жайы кіруі мүмкін. Почталық ... ... ... почта қызметі ережелерінде белгіленген тәртіппен
көрсетіледі.
Құжатты жеке ... ... ... ... почталық индексі,
почталық мекен-жайы, сонан кейін аты-жөні (немесе аты, ... ... төрт ... ... ... ... ... деген сөз
екінші, үшінші, төртінші адресаттың алдына қойылмайды. Осы ... ... ... ... ... құжаттарды әзірлеген кезде
және жібергенде қолданылмайды. Осы ... ... ... ... ... және ... және ... жұмыстарға
қолданылмайды.
31. Мекеменің орталық ... ... ішкі ... адресатты қысқарған түрде (оның ішінде аббревиатураларды пайдалана
отырып) көрсетіледі, мысалы: «ҚРМ Төрағасына», «ҚЖД ... ... ...... ... оның бөлімшелері басшыларының аты-
жөнін көрсетпеуге де болады.
32. Құжатты ... ... ... ... ішкі ... ... қоса «мырзаға», «ханымға» және тағы басқа осы сияқты сөздерді
жазуға болмайды.
Лауазымды адам құжатты бекіткен кезде ... ... ... деген
сөзден тұрады, құжатты бекітетін адамның лауазымының атауы, оның қойған
қолы, аты-жөні және бекітілген күні ... ... ... басқа тараптағы ұйыммен (мекемемен) бірлесіп бекіткен
жағдайда лауазымды адамдардың қойған қолдары бір деңгейде орналасады.
Құжатты ... ... ... ... ... ... қабылдау
жолымен, бұйрықпен немесе өкіммен ... ... ... ... ... ... ... бекітушінің атау септігіндегі атауынан,
оның күні мен ... ... ... ... ... оң жақ жоғарғы бұрышына орналастырылады.
33. Құжатқа қойылатын ... ... ... ... ... құжаттың жеке қосымшасына қоса, не жеке параққа (фишкаға) келіп
түскен тіркеу нөмірін және құжаттың тіркелу нөмірін және ... ... ... ... ... отырып жазылған қағаз жазбада немесе
құжаттың өзінде тиісті лауазымды адам ресімдейді және оған мынадай ... ... ... ... атау ... ... ... барыс септігіндегі аты-жөні);
2) іс-қимылдың анық және жан-жақты мазмұны немесе құжаттың орындалу
тәртібі мен ... ... үшін ... ... қажет етпейтін
құжаттарға көрсетілмейді);
3) орындалу мерзімі (үлгі ретінде орындалатын мерзімі жоқ ... ... ... күні ... айы, жылы);
6) қойылған қол (электронды қол қою).
Бұрыштамада бірнеше орындаушы болған жағдайда ... ... ... бұл адам бұрыштамада бірінші аталады).
Құжатты тікелей бағынышты ... ... ... ... ... деп көрсетілген жерге орындаушының аты-жөні ғана көрсетіледі.
34. Құжаттың атауында мәтіннің ... ... ... ... ... әрі ... ... тиіс, мәтіннің мағынасын тура беруге
және грамматикалық жағынан құжаттың түріне сәйкес болуы керек.
Құжаттың атауының ... он ... ... ... керек.
35. Уәкілетті бөлімше электронды құжат айналымының шағын ... ... ... ... белгі қояды.
36. Құжаттардың мәтіндері бір-бірімен байланысты мәтін, анкеталар,
кестелер, сондай-ақ осы нысандарды біріктіру ... ... ... ... ... үш ... тұрады. Бірінші бөлікте шешім
шығарылатын немесе тапсырма берілген мәселе немесе ... ... - ... немесе проблема шешу жөнінде ұсыныс енгізіледі,
үшіншісінде – ... мен ... ... ... ... жазуға
рұқсат етіледі.
Ішкі хат-хабарларды «Құрметті» деген сөзден бастауға және ... ... ... ... ... ... ... бұрын шығарылған құжаттар негізінде
әзірленген құжаттың мәтінінде олардың деректемелері көрсетіледі: ... ... ... ... ... атауы, құжаттың күні, тіркеу
нөмірі, мәтіннің атауы.
Мекеменің ... ... ... ... мәтін акт шығарған
адамның атынан, жекеше түрде («бұйырамын», және ... ... ... органдарының басқару құжаттарындағы мәтін үшінші
адамның атынан жекеше түрде («бұйырады», ... ) ... ... ... ... ... мәтін көпше түрде
(«бұйырамыз», ) мазмұндалады.
Хаттаманың мәтіні үшінші жақта көпше ... ... ... ... және басқаша) мазмұндалады.
Хаттар мазмұндаудың мынадай нысандары қолданылады:
1) бірінші жақтан көпше түрде («жіберуіңізді ... ... ... және басқалар);
2) бірінші жақтан жекеше түрде («бөлуіңізді ... ... ... және ... үшінші жақтан жекеше түрде («Ақпарат технологиясы басқармасы ... «Заң ... ... деп ... және ... анкета түрінде жасаған кезде белгілердің атаулары зат есімнің
атау септігінде немесе осы шақтың немесе өткен шақтың көпше ... ... ... ... ... тиіс («сіздердегі», «сіздердің
қарамағыңыздағы», «болдыңыз», «болған едіңіз» және басқалары). Сөзбен
жазылған ... ... ... ... ... ... келуі
керек.
Кестелердегі бағандар мен жолдардың атау септігіндегі зат ... ... ... ... ... есеп ... ... таптарында көрсетілген атауларды пайдалануға болады, мысалы: «Шағым-
талап ұсынылды», ... ... ... мен ... ... ... сәйкес келуі тиіс. Егер кесте бір беттен астам бетке
басылса, кестенің бағандары нөмірленуі ... және ... ... ... ... ғана ... «Қосымша» деген деректеменің құрамына,әдеттегідей, мыналар кіреді:
қосымшаның атауы, парақтардың саны, даналардың саны (бір ... ... ... ... аталған қосымшасы болса, қосымшаның атауы
көрсетілмейді. Егер қосымша бір бет ... ... ... ... да ... ... құжаттың мәтінінде аталмаған қосымшасы болса және бір бет болса
немесе брошюра болса, онда қосымшаның ... не ... саны ... ... болса, оларға нөмір қойылады.
Басқару құжаттарының қосымшаларындағы бірінші беттің оң жақ ... ... деп ... ... ... атауы, оның күні және
тіркеу нөмірі көрсетіледі.
Егер құжатқа басқа құжат, ... оның ... ... ... бар екендігі туралы белгі мынадай түрде ресімделуі мүмкін:
Қосымша: Қазақстан Республикасы Мекемесінің 16.11.07 ж. № ... және оның ... ... 26 ... қосымша құжатта көрсетілген мекен-жайдың бәріне жіберілмесе. Онда
оның бар екендігі туралы белгі ... ... ... ... ... ... Нұсқаулықтың жобасы 7 бет.
38. Егер құжат бланкіге ... «Қол қою» ... ... ... кіреді: құжатқа қол қойған тұлға лауазымының толық ... ... ... ... ... (аты-жөні).
Егер құжат Мекеменің немесе оның бөлімшелерінің бланкіне ресімделсе,
«Қол қою» деген деректеме ... ... ... ... қол ... тұлға
лауазымының қысқартылған атауы («Төраға», «директор», ... ... ... жеке ... ... ... ... (аты-жөні).
Құжатты бланкіге ресімдеген кезде лауазымды адамның қолында бұл
адамның лаузымы көрсетілмейді.
Мекеменің орталық ... ішкі ... «Қол қою» ... құрамына мыналар кіреді: құжатқа қол қойған тұлға лауазымының
аббревиатура пайдаланылып, қысқартылған атауы («ЗСД директоры»; жеке ... ... ... ... ... ... ... қол қойған кезде олар ... ... ... кейін бірі қол қояды.
Лауазымдары тең бірнеше адамдар құжатқа қол ... ... ... бір ... ... не ... тәртібімен
орналастырылады.
Құжатқа лауазымды адамның міндетін ... ... мен ... қол қоюы мүмкін. Мұндайда «Үшін» деген ... ... ... ... ... ... ... қисық сызық қоюға болмайды.
Құжатқа бояуы қанық сиямен қол қойылуға тиіс. Құжатқа фломастермен
және түсі оңатын басқа зат ... ... қол ... болмайды.
Лауазымды адамдар қызметтік құжаттарға Мекеме және оның ... ... ... ... ... да ... актілерінде
белгіленген өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде қол қояды.
Мекеме ұйымнан және оның бөлімшелерінен жіберілген почталық ... ... ... ... ... ... ... басқаларына) атқаратын қызметі бойынша құқық
берілген бір адам қол қойып отырады.
Бухгалтерлік және статистикалық ... екі ...... ... оның ... ... ... бөлінген
міндеттерге сәйкес олардың өкілеттіктеріне қарай) және бас ... оның ... ... ... ... ... Республикасының Президенті Әкімшілігіне, Парламентіне және
Үкіметіне жолданған хаттарға Мекеменің басшысы немесе оның ... ... ... ... ... ... басшысы, сондай-ақ Мекеме атынан
жіберілетін кез келген басқа құжатты қарап, қол ... ... ... ... ... заңды және
жеке тұлғаларға, Мекеменің филиалдарына, өкілдігіне және ... ... ... ... резидент еместеріне жолданған хат-хабарларға
Мекеме басшысының орынбасарлары өз құзыры шегінде қол қояды.
Мекеме ... ... ... ... ... ... ... мәселелер жөнінде заңды және жеке
тұлғалардың хаттарына берілген ... ... ... ... орынбасарлары қол қояды.
Басқару құжаттарына қол қою тәртібі ... ... қою ... ... ... ... беру әрбір жекелеген жағдайда
Мекеме басшысының бұйрығымен белгіленеді.
Мекеме филиалдарының басшылары филиал ... ... және ... берілген сенімхаттарға сәйкес олардың құзыретіне кіретін
міселелер бойынша қол қою ... ... ... ... ... құжатқа қол қойған, бірақ оған тиісті
өкілеттігі жоқ адам заңдарда белгіленген тәртіппен жауап ... ... ... грифі оның оң жақ бұрышына қойылады ... ... ... ... ... адамның лауазымы (оған қоса
ұйымның аты), жеке қолы, қойған ... ... ... және ... күн ... келісу хат, хаттама арқылы және ... ... ... келісу грифі мынадай түрде ресімделеді:
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігінің
Ақпарат және мұрағат ... ... ... ж. № ... Құжаттарға бұрыштама қойған кезде ... ... ... ... болған кезде қолы, қойған қолының талдамасы және қол
қойылған күн.
Құжат бойынша ескертулер ... ... ... ... түрде
ресімделеді:
Ескертпелер бар (қоса беріліп отыр)
12.05.07.
Келісілетін құжат бойынша ескертулер болмаса, оның жеке құжаттармен
(хатпен, жазбамен және ... ... ... ... ... ... парақтан тұратын болса, орындаушының қолы әрбір беттің
оң жақ төменгі бұрышына қойылады.
Бұрыштама басқару құжаты ... ... ... ... ... қойылады. Басқару құжатының бұрыштамалары жеке келісу
парағына ресімделуі мүмкін.
41. Мекеменің ... ... ... ... ... ... лауазымды адамның қолының түпнұсқалығы расталады.
Қаржылық құжаттардан, ... ... және ... ... ... ... ететін құжаттардан басқасына, Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы және/немесе Мекеменің эмблемасы
бейнеленген ... ... ... мөр ... ... ... түпнұсқаға сәйкестігін растаған кезде «Қолы»
деректемесінен төмен «Дұрыс» немесе «Көшірмесі дұрыс» деген ... ... ... ... ... ... оның қолы, аты-жөні толық
және расталған күні ... ... ... ... ... ... аты-жөні және оның
телефон нөмірі болады. Орындаушы туралы белгі ... ... ... ... ... сол жақ ... ... құжатты қол қойған адам әзірлеген болса, орындаушының телефонының
нөмірі ғана ... ... ... және оны іс ... ... ... құжаттың орындалғанын растайтын күн мен нөміріне ... ... ... ... ... ... туралы қысқаша мәлімет; «іске
тігу ... ... ... ... ... ...... сақталатын іс нөмірі
болады.
Құжаттың орындалғаны және оны іс қағаздарына жіберу ... ... ... ... ... бөлімшенің басшысы қол қояды және
орындалған күнін көрсетеді.
45. ... ... ... түскені туралы белгіде құжатқа
электронды құжат айналымы шағын жүйесі берген ... ... ... ... ... ... күні ... болғанда – сағаты және ... ... ... ... ... белгіні қоюға болады.
46. Құжатты автоматты түрде іздеуге арналған белгіде файлдың аты және
ұйым белгілеген басқа да іздеу деректері ... ... ... және ... ... ... Құжаттар «MS Оffice», мәтіндік редакторда – «MS Word», есептік
кесте ... «MS Excel» ... ... материал «bmp»,
«gif», «tiff», «vsd» тәрізді форматтардың жұмысын қолдайтын бағдарламалық
өнімдердің көмегімен ... ... ... ... ... файлдарды пайдалануға болады.
49. Мәтін «Times New Roman» немесе «KZ Times New Roman» ... ... ... ... ... ... өлшемді қаріптермен теруге де
жол беріледі.
Ақпарат технологиясы бөлімшесі Мекеменің әр ... ... ... ... ... үлгісін орнатуды қамтамасыз етуге міндетті.
50. Құжаттарды қалыптастыру кезінде тиісті санаттағы қызметкерлерге
арналған бланкілер мен ... ... ... ... етіп
орналастырылған құжаттарды ресімдеудің электрондық бланкілері, үлгілері мен
стильдік үлгілерін ... ... ... ... ... ... жағдайларда құжат ресімдеудің корпоративтік стандартын әзірлеуді,
үлгілер кітапханасын сақтау мен ... ... ... етеді.
51. Құжаттар екі немесе одан көп бетке әзірленсе, екінші және ... ... ... тиіс. Қосымшалардың парақтары бөлек
нөмірленеді. Беттердің нөмірлері құжаттың жоғарғы ... бос ... ... араб ... нүктесіз қойылады.
52. Құжаттарды парақтың сыртқы бетін пайдалана отырып басуға болады.
4-тарау. Мекеменің нормативтік құқықтық актілерін және басқару
құжаттарын әзірлеу, күшіне ... және ... ... ... ... ... Республикасының және Мекеменің
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Мекеменің басқару құжаттарының
мынадай ... ... ... ... реттейтін нормативтік емес
сипаттағы нормативтік емес сипаттағы, ... ... ... емес ... ... ... ... мен
Директорлар кеңесі қабылдайды және Мекеме алдында ... ... ... ... ... ... және басқа мәселелерді
шешу мақсатында қабылданатын Мекеменің құқықтық актілері болып табылады.
Мекеменің басшысы не оның ... ... ... ... ... ... және өз құзыреттері шегінде қаулы
шығаруға құқылы.
55. Мекеме ... ... емес ... ... ... не оның орнындағы адам және Басқарма мүшелері қол қояды. ... ... ... ... заң ... ... не ... адам міндетті түрде қол қояды.
Мекеме Директорлар кеңесінің нормативтік емес ... ... ... не оның ... адам және ... ... мүшелері
қол қояды.
56. Бұйрық Мекеменің не оның бөлімшелерінің алдында тұрған негізгі
жедел міндеттерді шешу үшін ... ... не оның ... басшылары (өз құзыреттері шегінде) қабылдайтын құқықтық акті болып
табылады. Бұйрық Мекеме ... ... ... заң ... ... ... актілерін, Мекеме Басқармасы мен
Директорлар кеңесінің ... да ... ... ... ... ... ... орындауға байланысты ... ... ... ... ... ... ... реттейді.
57. Өкім – Мекеменің Төрағасы және оның ... ... ... не ... ... ... ... Мекеменің
құқықтық актісі. Өкімде бөлімшелерге ... ... бір ... Мекеменің нормативтік құқықтық актілерінің (жұмыс берушінің
актілерінің) ... ... ... ... ... шарттарының
(келісімдердің, келісім-шарттарының) және басқа міндеттемелердің талаптарын
орындау жөнінде нақты белгіленген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... Республикасының
және Мекеменің нормативтік құқықтық актілерімен, сондай-ақ ... ... оның ... арасында міндеттерді бөлісу ... ... ... шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады.
59. Мекеменің қаулыларын, бұйрықтарын және ... ... ... және ... ... ... ... Барлық басқару құжаттары мазмұнына қарай Қазақстан Республикасының
және Мекеменің нормативтік құқықтық актілеріне ... ... ... бұйрықтардың және өкімдердің мәтіндері қарапайым, тұжырымды
және түсінуге жеңіл ... ... тиіс және оның ... түрліше
түсіндіруге болмайды және сөздерді қысқартуға жол берілмейді.
61. Басқару құжатының мәтіні, әдеттегідей, белгілеу және жарлық ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлер), нақты іс-әрекеттер және нұсқалған іс-әрекеттердің
орындалу мерзімі көрсетіледі.
Құжаттың басқару бөлігінің ... ... ... ... ... ... бақылау жасау жүктелетін лауазымды адам
көрсетіледі.
62. Басқару құжаттарының мәтіндері мемлекеттік тілде ... ... ... ... ... және қол қою ... ... құжаттарының жобаларын Мекеме бөлімшелері ұйымға жүктелген
міндеттер мен функцияларды шешу ... ... ... ... өз бастамасымен әзірлейді.
Басқару құжатының жобасын әзірлеу бір ... ... ... жекелеген мамандарға тапсырылады. Күрделі және көлемді басқару
құжаттарының ... ... үшін ... ... ... ... тартылады.
64. Басқару құжаттарын әзірлеу үшін:
1) мәселенің мәнін зерделеу;
2) құжаттың жобасын әзірлеу;
3) құжатты мүдделі бөлімшелермен, сондай-ақ заң бөлімшесімен келісу;
4) ... ... ... ... (филиалдың басшылығына) қол
қоюға ұсыну қажет.
65. Басқару құжатының жобасын әзірлеу кезінде оны ... ... онда ... тиіс мәселелер айқындалады, қажетті ақпарат жиналады.
66. Басқару ... ... ... жауапты бөлімше (бұдан әрі -
жауапты бөлімше) қажетті материалдарды зерделегеннен кейін оның жобасын
жасап, оны ... ... ... ... ... ... құжаты жобасының әзірленген мәтіні ресімдеуге
қойылатын бірыңғай ... ... ... қажетті деректемелері:
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы не Мекеменің эмблемасы,
Мекеменің ресми ... ... ... ... ... жасалған жер,
деректемелерге арналған орын: құжат жасалған ... ... ... бар ... ... жол ... нақты түрде (қысқартусыз) басылған болуы
керек.
68. Құжатты мүдделі бөлімшелермен келісу құжат жобасына алдын ала ... оның ... ... сай ... және ... ... ... және Мекеменің қолданылып жүрген нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкес болуын жүзеге асыруды көздейді.
Құжатты ... ... ... ... ... ... құжаттың
жобасымен Мекеменің лауазымды тұлғаларын кезек-кезек немесе бір уақытта
таныстыру арқылы ... ... ... ... ... ... ... Орындау үшін бюджеттен шығыс шығарылатын немесе бюджет ... ... ... ... ... ... ... бюджетті
жоспарлау және бақылау бөлімшесімен келісіледі.
70. Мүдделі бөлімшелермен келісілгеннен кейін жауапты бөлімше басқару
құжатының жобасын осы ... ... ... және Мекеменің
нормативтік құқықтық актілеріне ... ... заң ... ұсынады.
71. Мүдделі бөлімше мен заң бөлімшесі басқару ... ... ... ... ... ... ... Басқару құжатының жобасымен
келіспеген жағдайда аталған бөлімшелер өз ескертпелері мен ... ... ... ал ескертпелер мен ұсыныстар болмаған жағдайда
жобаға қол ... ... ... ... ... құжатының жобасын қарау
мерзімі шегінде жобаны мүдделі және заң бөлімшелерімен келісу ... ... ... мақсатында жобаны жұмыс тәртібімен пысықтауына
болады.
72. Жауапты бөлімше ... ... ... ... ... мүдделі
бөлімшеден ескертулер мен ұсыныстарды алғаннан кейін бес ... ... ... ... пысықтайды және оны екінші рет келісуге ұсынады.
73. Барлық басқару құжаттары жобаларының бірінші данасына жауапты ... ... ... ... заң ... мен Мекеме
Төрағасының жауапты бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасары қол қояды.
74. Басқару құжатында көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... келетін болуы тиіс.
Мерзім белгілеген кезде ақпараттың нақты орындаушылардың ... ... ... ... ... ... ... кезде әр тапсырма үшін ... ... ... ... құжаттары үшін ортақ орындау мерзімі де
көрсетілуі мүмкін.
75. Басқару құжаттарында сілтемелері ... ... ... тиісті қосымшалары болуы мүмкін.
Басқару құжаттарының қосымшаларына, сондай-ақ басқару құжаттарына ... ... оның ... қол ... Төрағасы қол қоятын басқару құжаттарының ... және ... ... ... және ... ... ... ететін орынбасары қол қоюы тиіс.
Мекеме Төрағасының орынбасары қол ... ... ... жауапты және мүдделі бөлімшелердің басшылары қол қоюы тиіс.
76. Ұсынылған басқару құжаттарының ... ... ... болған
жағдайда Мекеменің Төрағасы не оның орнындағы адам, сондай-ақ Төрағаның
орынбасарлары оны ... ... ... ... ... бөлімше басқару құжатының жобасын ескертулерді ескере
отырып пысықтап, ... және заң ... ... рет ... Мекеме басшылығына ұсынады.
78. Мекеменің нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу, келісу ... ... ... ... жекелеген нормативтік құқықтық
актілерімен реттеледі.
79. Мекеменің Басқармасы мен Директорлар ... ... ... ... келісу, қабылдау және жіберу тәртібі олардың жұмыс
регламентінде ... ... ... ... ... ... және
бөлімшелерге жіберу
80. Мекеменің басқару құжаттары, құжаттың өзінде басқаша ... ... осы ... ... ... бастап күшіне енеді.
81-82. Мекеменің Басқармасы мен Директорлар кеңесі ... ... ... мен Директорлар кеңесінің шешімдерін
ресімдеуге жауапты қызметкерлері ... және екі жыл ... ... ... ... ... мұрағатына беріледі).
83. Мекеменің негізгі қызметі мәселелері бойынша Мекеменің Төрағасы
немесе оның орынбасарлары қол ... ... мен ... түпнұсқаларын
уәкілетті бөлімше тіркейді және екі жыл ... ... ... ... Мекеменің мұрағатына беріледі).
84. Кадр мәселелері бойынша (қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және
шығару, орындарын ауыстыру, ... ақы ... ... күндері жұмысқа
тарту және басқалары), сондай-ақ қызметкерлерді ... ... ... ... ... ... ... бұйрықтардың түпнұсқаларын
қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі (бұдан әрі – кадр қызметі) тіркейді
және екі жыл бойына ... ... ... ... ... беріледі).
85. Жауапты бөлімшелер басқару құжатын тіркейтін бөлімшені құжаттың
электронды көшірмесімен қамтамасыз етуі тиіс.
86. ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелерінде сақтау, оларды Мекеменің мұрағатына
сақтауға қабылдау-өткізу, сондай-ақ ... ... оның ... ... ... ... жоюды Мекеменің нормативтік құқықтық актілерінде
және осы Ережеде ... ... ... ... ... ... нұсқаулары мен талаптарының орындалуын
бақылауды оларда ... ... ... мен ... ... ресімдеуге жауапты лауазымды ... ... мен ... ... ... ... ... осы басқару құжаттарының көшірмелерін
Мекеменің мүдделі бөлімшелеріне жіберу жүктеледі.
Мекеменің жүйесіндегі қызметкерлерге қол қойғыза ... ... ... ... ететін басқару құжаттарын жауапты бөлімшелер екі
күннен аспайтын мерзімде орындайды.
89. ... ... ... мен ... қол ... кейін олардың көшірмелерін электронды құжат айналымы ... ... ... бөлімшелерге жібереді. Құжаттардың түпнұсқалары
уәкілетті бөлімшеге не қызметкерлермен жұмыс жүргізу жөніндегі бөлімшеге
беріледі.
90. Мекеменің ... ... ... ... ... Мекеме басшыларының түпнұсқа қолдары ... тиіс ... ... қол ... ... бөлімшенің мөрі басылуы тиіс.
Кадр мәселелері жөніндегі құжаттардың көшірмелері жауапты қызметкердің
қолымен және қызметкерлермен ... ... ... ... ... ... ... құқықтық актілерді, басқару құжаттарын
және басқа да құжаттарды мемлекеттік тілден орыс және ағылшын тіліне және
орыс тілінен ... ... ... ... ... ... орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге
тиісінше ... ... ... мен ... материалдардың (бұдан әрі -
материалдар) мәтіндерін уәкілетті бөлімше аударады.
92. Құпия материалдарды аудару тәртібі Қазақстан Республикасының және
Мекеменің ... ... ... ... ... ... ... түскен материалдар (құпиядан басқасы) арнайы
журналда тіркеледі.
94. Егер ... ... ... ... ... ... ... нұсқасы болса, жауапты орындаушы іс ... ... ... ұйымдастыру бөлімшесіне аударма барысын тездету
үшін аударылған материалдың көшірмесін беруі тиіс.
95. Материалдарды аудару үшін мынадай мерзімдер белгіленеді:
1) көлемі 5 ... ... ... аударуға екі жұмыс күні
ішінде;
2) көлемі 10 бетке дейінгі ... ... бес ... ... көлемі 10 беттен көп материалдарды аударуға он жұмыс күні ішінде.
Жекелеген жағдайларда, аударуға берілген материалдардың ... ... ... ... ... ... аударма жасаудың өзге
мерзімдерін белгілеуге құқылы.
Аударманы орындау мерзімін есептеу материалдарды уәкілетті бөлімшеге
аударуға берген күннен бастап жүргізіледі.
96. ... ... ... ... ... дана ... шығарып және электронды түрде береді.
97. Соңғы парақтың сыртқы бетіне аударма ... ... ... ... ... ... аударылған материалдың әр бетіне аудармашы
қол қояды.
Мекемеде іс қағаздарын жүргізу толығымен мемлекеттік тілге көшірілген
кезде тиісті бөлімше мемлекеттік тілде ... ... ... ... және редакциялаумен айналысады.
6-тарау. Құжаттарды тіркеу
98. Мекемеде құжаттарды тіркеу былайша жүргізіледі:
1) уәкілетті бөлімшеде келіп түскен ... ... ... және ... ... шешімдерін ресімдеуге
жауапты қызметкерлер - Басқарма мен ... ... ... ... ... - тиісті бөлімшелердің жіберілетін және
ішкі хат-хабарларын тіркейді.
Конкурстық ұсыныстары бар құжаттарды конкурстық комиссияның ... ... ... мен ... көрсетулерді сатып алу
мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес тіркейді.
99. Келіп түскен ... ... ... ал ... және ... – жөнелтілген күні тіркеледі.
§ 1. Келіп түскен хат-хабарларды тіркеу тәртібі
100. Электронды құжат айналымы шағын жүйесінен тыс ... ... қол ... не ... қолға сәйкестігін
тексеруден өтпеген электрондық хабарламаларды қоспағанда, Мекемеге келіп
түскен барлық хат-хабарлар Мекеменің ... ... ... шағын
жүйесіндегі уәкілетті бөлімшеде тіркелуі тиіс.
101. ... ... ... ... ... саналмайтын барлық
құжаттар ілеспе хатпен ... ... ... ... ... ... келіп
түскен және хат-хабар болып табылмайтын құжаттар кері ... ... ... ... және сот, ... қорғау
органдары, сондай-ақ сот шешімін орындау жөніндегі органдар жіберген
құжаттарға қолданылмайды.
102. Белгіленген ... ... ... ... ... ол келіп түскен күні тіркеу үшін ... ... ... ... ... ... ... құжаттар шағын жүйеде
тіркелгенге дейін сканерленеді. ... ... ... ... атап жіберілген Мекеменің бөлімшесіне беріледі және ол ... іс ... ... іске ... уәкілетті бөлімше жүзеге асырады.
104. Электронды түрде алынған хат-хабарларды шағын жүйеде тіркеу
электронды қолдарды ... ... ... ... ... келіп түскен құжаттар автоматты түрде вирусқа
қарсы сканерленеді.
106. Уәкілетті бөлімше ... ... ... ... содан кейін құжаттың бірінші бетінде төменгі оң жақ бұрышында
құжаттың түскені ... ... ... ... ... да ... ... күнді, парақ санын және электронды құжат ... ... ... берілген тіркеу нөмірін көрсете отырып белгі ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Шет тілдердегі хат-хабарды тіркеген кезінде құжаттың түскені ... ... да және ... мәтінге де (егер ол болса) қойылады.
Ашылуға тиісті емес хат-хабарға құжаттың келіп түскендігі туралы белгі
конвертке қойылады.
§2. Жіберілетін және ішкі ... ... ... ... және ішкі хат-хабарды Мекеменің тиісті бөлімшесінің
жауапты адамы тіркейді.
108. Ішкі құжаттың ... қол ... ... ... ішкі құжаттарын тіркейтін электронды журналында тіркеу үшін
негіз болып табылады.
109. Электронды қол ... ... ... ... ... ... құжат болғанда ғана бөлімшенің жіберілетін құжаттарын
тіркеу журналында тіркеуге негіз болып табылады.
7-тарау. Келіп түскен құжаттарды қабылдау,
өңдеу және ... ... ... ... түскен құжаттар бастапқы өңдеуден өткізіледі және
тіркеліп, Мекеменің ... ... ... ... ... беріледі.
111. Келіп түскен хат-хабарларды қабылдауды, өңдеуді (ашу, ... ... ... ... ... салынғандығын
тексеру, белгілеу, мөртаңба қою), тіркеуді, ... ... ... ... ... ... ... өңдеу мен межелі
жерлерге жіберуді уәкілетті орган орындайды.
Мекеменің орталық аппараты бөлімшелеріне келіп ... ... ... ... қабылдауына тыйым салынады.
112. Келіп түскен хат-хабарларды сақтау мақсатында ... ... ... түскен хат-хабарларды қабылдау және өңдеу тәртібі
113. Мекеменің хат-хабарлары байланыс ... ... ... ... ... байланыс қызметі, хат-хабарларды
жеткізу жөніндегі курьерлік қызметті орындайтын фирмалар ... әрі ... ... ... ... және ... байланыс және
курьерлер арқылы келіп түседі.
114. Мекемеге келіп түскен хат-хабарларды уәкілетті ... ... 9-дан 18-ге ... ал ... ... – 9-дан 14-ке ... тіркейді.
Мекемеге сенбі күні келіп түскен құжаттарды уәкілетті бөлімшенің
кезекшілері қабылдайды.
115. Байланыс кәсіпорындарынан ... және жай ... ... келісілген кесте бойынша ... ... ... ... қабылданады. Мекеменің атына жолданған хаттарды
уәкілетті бөлімше сенімхат бойынша алады. Хат-хабарды ... ... ... ... ... ... ... тиісті бөлімшелерге
қолхатпен беріледі.
Мекеменің атына ... ... ... ... жіберілген
бандеролдар мен почта жіберілімдерін ... ... ... ... ... ... және ... құжат айналымы шағын
жүйесінде тіркелгеннен кейін оларды белгіленуі бойынша тапсырады.
116. Уәкілетті бөлімше «өз қолына» грифімен ... ... ... ... ... ... ... басқасын ашады. Егер хат иесі «өз
қолына» грифі бар конвертті ашқаннан кейін оның ішінде хат, ... ... арыз ... олар ... ... қоса ... ... тиіс. Осы пакетті (конвертті) тіркеген ... ... ... ... ... ... ... шағын
жүйесіне енгізуге міндетті.
117. Пакеттерді, конверттерді және басқа ... ... ... ... ... және ... түгел болуы және бүтіндігі,
қосымшалардың болуы тексеріледі.
Дұрыс жіберілмеген немесе қателесіп жіберілген құжаттар, сондай-ақ
дұрыс ... және ... ... құжаттар жіберушіге келесі
жұмыс күнінен кешіктірілмей себебі көрсетіліп ... ... ... ... конвертті ашқан кезде құжаттың
нөмірін тізімдемеде немесе конвертте көрсетілген нөмірмен ... ... ... пен тізімдеме немесе конверт нөмірлері сәйкес
келмеген ... ... ... ... ... ... ... орындаушы
бөлімше хат пен алынған конвертті жіберушіге ... ... бұл ... Ішіне салынған құжатты тексермей тұрып бірнеше конвертті бірдей
уақытта ашуға болмайды.
120. Келіп түскен хат-хабарлардың ... ... және ... ... ... ... күні және ... алғандығы
туралы конвертте ғана көрсетілген болса;
2) құжаттың жасалған күні мен оны ... күні ... ... ... ... 5 (бес) ... күн айырмашылық болса;
3) егер конверт хат-хабарларға ақы төлеу жөніндегі шығыстарға
айғақтама ... ... ... ... егер ... ... парағы, сот және ... ... ... азаматтардың өтініштері салынса құжатқа қоса
беріледі.
Басқа ... ... ... ... ... Уәкілетті бөлімшеге келіп түскен ... ... ... бүлінген болса, бұл туралы міндетті түрде байланыс
кәсіпорындарының белгісі болуы керек.
Бүлінген конверт ішіндегілерді оған ... ... ... Конверт ішіндегілері түгел болмаған жағдайда уәкілетті
бөлімшенің ... ... ... қызметкері еркін нысанда екі дана етіп
акт жасайды. Актіде бүліну сипаты және ... ... ... ... ... ... тізімдеме болмаса, оның ішіндегілер түгел
тізімделеді. Актінің бір данасы келесі ... ... ... ... екіншісі – уәкілетті бөлімшеде қалдырылады.
122. Қате жіберілген ... және ... ... ... ... ... оны дәл сол күні ... жерге жібереді және сонымен бірге
жіберушіге жіберілген қателігі туралы хабарлайды. Егер хат немесе құжаттың
кімге жіберілгендігі анық ... ... ... ... ... ... қайтарылады.
123. Егер хаттың ішінде онда көрсетілген қосымшалар ... ... ... жоқ екендігі туралы белгісі бар хатты орындаушы
бөлімшеге ... ол ... ... ... ... ... ... салады.
§2. Келіп түскен хат-хабарларды өткізу тәртібі
124. Келіп түскен хат-хабардың мазмұнын ... ... ... ... ... ... ... арқылы Мекеме Төрағасының
немесе оның орынбасарларының (олардың ... ... ... ... бөлмесіне немесе тиісті бөлімшелердің басшыларына (егер құжатты
міндетті ... ... ... ... ... етілмейтін болса) беріледі.
125. Мекеменің басшылығы құжаттарды келіп түскен күні қарауы тиіс.
Мекемеге ... ... ... ... ... ... ... хат-хабар»
(«вечерняя корреспонденция») деген мөртабан басылады және ол келесі ... ... ... ... бөлімшесінің басшысы құжатты қарағаннан кейін электронды
құжат айналымы шағын жүйесінде ... ... ... ... ... және ... ... жағдайда электронды қол қояды. Бұрыштама
мәтіні енгізілгеннен кейін құжат орындаушыға жіберіледі.
127. Орындау ... ... ... ... ... ... ... жіберіледі. Жиынтық құжат әзірлеуге жауап ... ... ... ... ... ... әзірлейді, сонымен бірге
қоса орындаушылар орындау мерзімі басталғанға дейін екі ... ... ... ... үшін ұсынуы тиіс (орындау мерзімі құжатты
алғаннан кейін үш ... ... ... ... ... ... ... шақыру (жиынтық құжат әзірлеу) жүктелген бөлімше ... ... ... сұратады не әзірленген құжатты олармен келіседі.
128. Мекемеге келіп түскен заңдар, жарлықтар, қаулылар, өкімдер және
басқа да нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... бөлімшесіне беріледі.
129. Хат-хабарды алған кезде бөлімшенің жауапты адамы оның ... және ... ... ... ... барлық қосымшалардың
болуын тексереді.
Құжат қателесіп жіберілген жағдайда өз бөлімшесі басшысының белгісімен
құжаттың соңғы бетінде күнін ... ... ... ... ... Уәкілетті бөлімшеден алынған ... ... ... қарауына беріледі.
131. Мекеме бөлімшелерінің басшылары ... ... ... ... ... ... ... жұмыс күнінен кешіктірілмей
орындаушыларға ... ... ... мәніне сай сапалы
орындалуына бақылауды қамтамасыз етеді.
132. Бөлімше ... ... ... ... ... ... ... орындауды қажет ететін құжаттарды бөліп алады.
Бөлімше басшысы құжатты қарағаннан кейін бұрыштама қояды және ... ... ... ... тұлғалардың екінші рет жіберілген хаттарын қараған кезде
бұрынғы өтінішті қараған ... мен ... ... ... ... Егер ... рет ... өтініште жаңа тұжырымдар болмаса және
авторларға белгіленген тәртіппен жауап жіберілген болса, мұндай өтініштер
қосымша ... ... және бұл ... ... ... ... Орындаушы бөлімшенің жауапты адамы орындауды немесе жауап беруді
талап ететін құжатты бақылауға алуға, күн сайын Мекемеге келіп түскен ... ... ішкі ... ... ... журналдарды,
сондай-ақ бөлімшелердің ішкі құжаттарын ... ... ... және
бақылаудағы құжаттардың уақтылы орындалуына қажетті шаралар қабылдауға
міндетті.
135. Егер ... ... ... кез ... ... ... жауап
немесе онда бұрынғы жазысқан хаттарға сілтеме болса, ... ... оны ... ... ... электронды құжат айналымы шағын
жүйесіндегі осы ... ... ... ... ... алуға міндетті.
8-тарау. Жіберілетін және ішкі құжаттарды әзірлеу және өткізу тәртібі
136. Жіберілетін және ішкі құжаттарды әзірлеу тәртібіне: ... ... ... қол қою (бекіту, мақұлдау) таралымын әзірлеу (қажет
болғанда) және жіберу жатады.
Жіберілетін және хат-хабар ... ... ішкі ... ... ... қоспағанда, ілеспе хат жазылады.
137. Құжатты орындаушы ... ... ... құралының
көмегімен әзірлейді, Ереже талаптарына сәйкес ресімдейді және электронды
құжат айналымы шағын жүйесінде файл ... ... ... ... ... ... электронды құжат айналымы
шағын жүйесінде бөлімшенің жұмыс құжаттарын тіркеу журналында тіркейді және
келісу мен қол қою ... ... ... ... қол ... ... дейін оның мазмұнын, дұрыс
ресімделуін, қажетті бұрыштамаларының болуын және қосымшаларын тексеруі
тиіс. Құжат әзірленген ... ... қол ... ... ... қою және ... қол қою рәсімдерінен ... ... ... айналымының шағын жүйесінде қол қойылған құжатты
өз бөлімшесінің жауапты адамына жібереді, ... ... ... ... ... Егер құжат жіберілетін хат-хабар болып табылса,
орындаушы оны алдын ала ... ... және ... ... ... ... немесе осы бөлімшеге жетекшілік ететін Төрағаның
орынбасары) қол қойғаннан кейін қол ... ... ... ... ... өз ... ... адамына жібереді, бұл орайда
бұрыштамалар қағазбен жіберілгенде қайта жиналмайды.
141. Мекеменің Төрағасы және ... ... қол ... Республикасының мемлекеттік билік, басқару және құқық ... ... ... ... ... кәсіпорындары арқылы
немесе мекен-жайларға қолма-қол жіберу үшін қағазбен және электронды құжат
айналымының шағын жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... бөлімше басшылары қол қойған
басқа да құжаттар почталық байланыс кәсіпорындары арқылы ... ... және ... ... ... ... айналымының шағын жүйесінде
уәкілетті бөлімшеге жіберіледі.
142. Бөлімшенің жауапты адамдары хат-хабарларды жіберудің алдында
міндетті ... ... ... ... жауап хаттарда сұратудың нөміріне және
күніне сілтемелердің болуын;
2) жіберілетін құжаттың соңғы бетінде қол қоюға құқық берілген адамның
қолының, сондай-ақ орындаушының аты-жөні және ... ... ... ... ... ... нөмірі болуын;
4) сыртының дұрыс ресімделуін тексеруі тиіс.
143. Бөлімшенің жауапты ... ... ... ... ... ... жеке тапсыруы тиіс.
144. Уәкілетті бөлімше жіберілетін құжаттарды жұмыс күнінің ішінде,
бірақ жіберілетін құжаттарды ресімдеуге арналған үзілістерді ... ... ... 30 ... ... қабылдайды.
Уәкілетті бөлімшеге сағат 15-тен кейін түскен хат-хабарлар келесі
жұмыс күні жіберіледі.
145. Уәкілетті бөлімше электронды құжат ... ... ... ... ... ... Жіберілетін хат-хабарларды сақтау мақсатында, олар оқшауланған
бөлмеде өңделеді.
147. Бір ... және бір ... ... ... ... салынады.
9-тарау. Құжаттардың орындалуын бақылау
148. Құжаттардың орындалуын бақылаудың негізгі міндеттері:
1) Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... органдардың (Басқарма, Директорлар
кеңесі) және Мекеме ... ... ... ... ... және ... орындау;
2) тапсырмаларды орындау рәсімдері ... ... мен ... және ... ... жүргізуді ұйымдастыру;
3) Мекеменің басшылығын және бөлімшелерін тапсырмалардың ... және ... ... ... ... ... ету;
4) құжаттармен жұмыс жүргізудің белгіленген рәсімдері мен ... ... ... ... ... болып табылады.
149. Орындауды және/немесе жауап беруді талап ететін барлық тіркелген
құжаттардың орындалуын ... ... ... ... ... ... мәселелер бойынша, орындалу
нысандары мен мерзімдері бойынша жүргізіледі.
Нақты мәселе және орындаудың ... ... ... Мекеменің
басшылары және оның бөлімшелері немесе олардың нұсқауы ... ... иесі ... ... ... ... ... мерзімін уәкілетті бөлімше, Мекеменің Басқармасы
мен Директорлар кеңесінің шешімдерін ... ... ... ... ... адамдары бақылайды.
Уәкілетті бөлімше және Мекеменің Басқармасы мен Директорлар ... ... ... қызметкерлер құжаттардың орындалу мерзімін
тексереді, ... және ... ... бұл ... ... хабарлайды.
151. Мекеме басшылығының атына түскен және орындау мен ... ... ... ... ... ... басшылығының ішкі басқару
құжаттарын (бұйрықтарын, өкімдерін) және жазбаша тапсырмаларын уәкілетті
бөлімше бақылайды.
Бөлімшеге келіп ... және ішкі ... ... ... ... ішкі басқару құжаттарын тиісті бөлімшелердің басшылары,
жауапты орындаушылары, жауапты адамдары бақылайды.
Жоспарлы, жабдықтау, қаржы және ... ... ... ... ... бақылайды.
152. Электронды құжат айналымының шағын жүйесін пайдаланушылар тиісті
құжаттардың орындалғаны ... ... ... ... өз ... ... осының негізінде орындалуын бақылайды.
§ 1. Уәкілетті бөлімшенің құжаттардың орындалуын
бақылауды ұйымдастыруы
153. Уәкілетті бөлімше құжаттардың орындалуын ... ... ... ... ... ... ... картотекасын
жасайды, басшылықтың нұсқауы бойынша немесе оның ... ... ... ... ... ... бақылайтын бөлімше электронды құжат
айналымының шағын жүйесінде ... ... ... ... ... күн ... қарап отырады. Құжаттың мазмұнына, басшылықтың оған
жазған бұрыштамасын қарай отырып, уәкілетті бөлімшенің ... ... ... ... картотекасы құжаттардың орындалу мерзімі ... және ... ... ... ... ... ... орындалған, орындалмаған құжаттар болып бөлінеді.
156. Уәкілетті бөлімше құжаттардың орындалуын үнемі қадағалап отырады.
Бақылау нәтижелері мен ... ... ... ... ... белгіленеді. Құжат орындалғаннан кейін орындалуы ресімделген
сол құжаттың нөмірі мен күніне сілтеме ... ... ... белгі қойылады.
157. Құжат осы мәселе бойынша жауап құжат ... ... ... ... ... және ... бөлімше жауап құжатының
нөмірін, күнін және жауап құжатына қол қойған ... ... ... ... толтырылған тіркеу-бақылау карточкасын уәкілетті бөлімшеге
бермейінше бақылауда ... Егер ... ... ... онда ... осы ... ... алу туралы негізделген өтінішпен Мекеменің
басшылығының атына хат жазады және ... ... ... ғана
бақылаудан алынуға тиіс.
158. Орындау құжаты бойынша тіркеу-бақылау карточкасы электронды құжат
айналымының шағын жүйесінде екі жыл бойы сақталады.
159. ... ... ... ... ... ... ... оны бақылаудан алу туралы барлық мәліметтерді электронды
құжат айналымының шағын жүйесіне енгізіп ... Егер ... ... ... ... орындау мүмкін
болмаса, орындаушы тапсырма берген және мерзімін ... ... ... ... органның орындау мерзімін ұзарту туралы келісімін
алуы ... ... ... ... қызметкері құжаттың орындалу
мерзімінің өзгергені туралы уәкілетті ... ... ... үшін ... ... жағдайда құжат бақылауда қала
береді.
161. Бақылауға алынған құжаттардың мерзімінде орындалуына және ... ... ... ... ... ... көрсетілген құжаттарды
орындау тапсырылған бөлімшенің басшылары және жауапты орындаушылары ... ... ... ... ұзартылған құжаттар бойынша орындау
мерзімін ... ... ... аяқталғанға дейін, сондай-ақ
аяқталғаннан кейін де бақылайды (орындалуын соңғы бақылау).
163. Уәкілетті бөлімше ... ... ... бір рет бақылаудағы
құжаттардың орындалу барысы ... ... ... ... ... ... ... мерзімі
164. Құжаттардың орындалу мерзімі ережеде сияқты, құжатқа қол қойған
(бекіткен) күннен бастап ... ... ал ... ... және ... ... ... бойынша – Мекемеге түскен күннен ... ... ... ... ... ... ... белгілеген жағдайда, ол бірінші бұрыштама қойылған күннен бастап
есептеледі.
165. Құжаттардың орындалу мерзімін Мекеменің ... ... ... ... ... ... Республикасының және
Мекеменің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген мерзімге қарап
белгілейді. Орындалудың ... күні ... ... ... басшылығының
бұрыштамасында көрсетіледі.
166. Құжаттардың орындалу мерзімін осы мерзімді белгілеген ... ... ... ... ауыстырады).
10-тарау. Азаматтардың өтініштерін қарау және оның орындалуын бақылау
тәртібі
167. Мекеменің бөлімшелерінде азаматтардың ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерімен және осы Ережемен реттеледі.
168. Қазақстан ... ... ... ... ... осы Ережеге сәйкес міндетті түрде тіркелуі және ... ... ... бас ... ... Шешу ... әкімшілік құқық бұзушылық, қылмыстық іс жүргізу,
азаматтық іс жүргізу жөніндегі заңдарда және ... ... ... ... сондай-ақ аты-жөні көрсетілмеген, қолы, мекен-
жайы, жұмысы және оқу орны туралы деректері жоқ арыз ... ... ... ... ... ... жасаған Мекеменің лауазымды
адамдарының және бөлімшелерінің қарауына жіберуге болмайды.
171. Азаматтардың өтініштерімен жүргізілетін ... ... іс ... ... ... ... ... және уәкілетті
бөлімше жауап береді.
172. Азаматтар кез-келген ... ... ... ... және сұранымдар беруге құқылы. Жауап мемлекеттік тілде беріледі.
173. Уәкілетті бөлімше ... ... ... ... 6-
тарауының 1-параграфында баяндалған тәртіппен келіп түсетін хат-хабарлардан
бөлек тіркейді.
174. Бір жеке адамнан бір күнтізбелік жылдың ішінде бір және ... ... ... ... ... ... ... өтініштер деп саналады.
Уәкілетті бөлімше есептік тіркеу карточкасына «Екінші рет» деп белгі қояды.
Қайталама хаттарды ... ... оған ... ... ... ... қайталама өтініштерде жаңа дәлелдер мен ... ... ... ... егер Мекеменің бөлімшелерінде ол бойынша
тексерудің нақты ... ... ал ... ... ... берілген болса, онда оларды Мекеме Төрағасының ... ... ... ... және оның орынбасарларының) келісілген
бұрыштамасымен қосымша тексеру қажет емес, бөлімше басшысының қолы қойылып,
ол жөнінде ... ... 1. ... ... ... ... ... өтініштерін қарау және олар бойынша шешім
қабылдау мерзімі бір ... ... ... ал ... ... және ... ... өтініштер - Мекеменің уәкілетті бөлімшесінде (филиалында)
тіркелген кезден бастап он бес күнде ... ... ... қарау қажет
болған жағдайда, бірақ бір айдан аспайтын ... ... ... ... ұзарта алады және бұл ... ... ... ... орындаушы бөлімше азаматтардың өтініштерін қарау
мерзімін уақтылы ұзартуға шаралар қабылдауға міндетті.
176. Егер ... ... ... ... шешу ... қалдырылса, онда уәкілетті бөлімше өтінішті түпкілікті орындағанға
дейін қосымша бақылауға алады.
177. Шешім ... ... ... кірмейтін азаматтардың
өтініштері түскен күннен бастап бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде
азаматтарға бұл ... ... ... ... мемлекеттік органдарға
жіберіледі.
§ 2. Жеке мәселелер бойынша азаматтарды қабылдаған кезде азаматтардың
өтініштерін ... ... Егер ... ... жеке ... ... айтылған болса, оны
лауазым иесі қабылдау уақытында шеше алмайды, ол жазбаша нысанда жазылады
және осы Ережеде ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
179. Мекеменің басшылығына келген қатысушылардың есебін Мекеменің
Төрағасының және оның орынбасарларының қабылдау ... ... ... ... жұмыс орнын, лауазымын, мекен-жайын, өтініштің
қысқаша мазмұнын, тапсырмаларын және қарау ... ... ... 3. Азаматтардың өтініштері бойынша іс-қағаздарын
жүргізуді тоқтату тәртібі
180. Азаматтардың өтініштеріне қойылған ... ... ... тиісті шаралар қабылданса және өтініш берушілерге ... ... ... деп саналады.
181. Азаматтардың өтініштерін қараумен айналысатын ... ал ... ... ... ... немесе осы өтінішті қараумен
айналысатын бөлімшеге жетекшілік ететін Төрағаның орынбасары ... ... ... ... ... ... Оң жауап
берілмеген жағдайда, оның ... ... және ... беру тәртібі
түсіндіріледі.
Жауап жазбаша немесе ауызша түрде берілуі тиіс. ... ... ... ... ... және ... карточкасына тиісті жазбалар
жасалады.
182. Мекеменің орталық аппаратында азаматтардың өтініштері жөнінде іс
қағаздарын ... ... ... ... Төраға немесе осы өтінішті
қараумен айналысатын ... ... ... ... орынбасары,
филиалда – филиалдың басшысы немесе осы өтінішті қараумен айналысатын
бөлімшеге ... ... оның ... қабылдауға құқылы.
11-тарау. Электронды құжат айналымының шағын жүйесі
183. Құжаттар жасау кезіндегі еңбек шығындарын қысқарту, оларды өңдеу,
құжаттық ақпараттарды беру және ... ... ... орындалуын
бақылауды жетілдіру, жедел орындалуын арттыру, ... ... ... ... ... ... ... және Мекеменің қолданылып ... ... ... талаптарын ескере отырып, Мекеменің электронды мұрағатын құру
электронды құжат ... ... ... ... ... ... ... айналымын ұйымдастырудың негізгі принциптері:
1) деректерді компьютерлік өңдеудің бағдарламалық және техникалық
құрал-жабдықтарын пайдалану ... ... ... айналымын,
құжаттардың электронды нысандарын басқарудың ... ... ... ... ... ... айналымының шағын жүйесінде электрондық санмен қол
қойылған электрондық құжаттың мәртебесінің қағаз құжат ... өз ... қол ... ... ... тең болуын тану;
3) қойылған қолдардың бірдейлігін қамтамасыз ететін ... ... ... ... бар ... ... ғана
электронды сандық қолдардың шынайылығын тану және ... ... ... ... ... пайдаланудың белгіленген режимін сақтау;
4) келіп түсетін, жіберілетін және ішкі құжаттарды бір рет ... ... ... ... оны іс ... орналастырғанға дейін
құжат ағынын үзбеу болып табылады.
185. Электронды ... ... ... жүйесінің келіп түсетін
құжаттардың почта жәшігіне электронды құжаттар түскен кезде пайдаланушы ... тез ... ... ... құжат айналымының шағын жүйесінің ... ... ... ... ... қамтамасыз етуін барлық жұмыс
уақытының ішінде белсенді күйінде ұстауға міндетті.
§ 1. Электронды құжат айналымының шағын жүйесінде
құжаттарды келісу және ... ... ... ... ... түрде түскен кезде бұрыштама және қол қою
рәсімдерін бастау алдында құжат бөлімшенің жұмыс ... ... ... ... тиіс.
187. Электронды құжат айналымының шағын жүйесінде бұрыштама қою
электронды қол қою ... ... ... ... қол ... ... көрсетілген лауазым иесі электронды
құжатқа электронды қол қою арқылы құжатты бекітеді. Бөлімшенің ... ... ... қол қойылғаннан (бекітілгеннен) кейін оны
бөлімшенің жұмыс құжаттарын ... ... ... ... ... тіркеу
журналына орналастырады.
189. Орындаушыға қайтарылған және бұрыштама соғу және қол ... ... ... ... ... ... ... енгізу қажет
болған жағдайда құжаттың жаңа нұсқасы жасалады, ал өткен ... ... ... шағын жүйесінде «бұрынғы нұсқа» ретінде
сақталады.
190. ... ... ... оған ... мен толықтыру
енгізілмейді. Электронды ... ... ... ... ... файлында «тек қана оқу үшін» атрибуты белгіленеді.
191. Қол ... ... ... ... ... ол
құжаттағы бұрыштама соғу және қол қою рәсімдері кезінде қойылған электронды
қолдарды тексереді және ... ... ... ... үшін ... ... ... жібереді.
192. Электронды құжат айналымының шағын жүйесіндегі клиенттік және
серверлік бағдарламалық қамтамасыз етудің нұсқасын ауыстыру тәртібі ... ... ... ... белгіленеді.
193. Шағын жүйені басқарушы электронды құжат айналымының шағын жүйесін
басқарады.
§ 2. Электронды құжаттардың түрлері
194. Электронды құжаттар мынадай ... ... ... – мәтіндік құжаттар «МS Word» бағдарламалық өнімнің көмегімен
қаралады, жасалады және ... ... ... ... «МS Word» неме «RTF» (Rich Text Format) ... ... ... ғана «ASCII» форматындағы файлдарды пайдалануға болады.
2) кестелер – кестелермен жасалатын жұмысқа «МS Excel» ... ... Егер ... ... әрі кестесі бар ақпараттар болса
«МS Word» бағдарламалық өнімі пайдаланылады. Егер құжатта мәтіндік ... ... ... үшін «МS ... мүмкіндігі жеткіліксіз болатын
күрделі құрылымдағы кестелер (мысалы, ... ... ... әр ... ... ... ... құжаттар жасауға болады. Бұл орайда
барлық файлдар ... ... ... және ... ... ... ... – графикалық құжаттармен жұмыс жүргізу үшін «bmp», «gif»,
«tiff», «vsd» сияқты форматтағы файлдармен ... ... ... ... ... ... ... – аудио немесе бейне құжаттармен жұмыс жүргізу
(мысалы, телефонмен ... ... ... ... ... ... ... тиісті міндеттерді орындайтын мамандандырылған
бағдарламалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... үшін ... бағдарламалармен жұмыс істейтін файлдардың
форматтары қолданылады;
5) гипермәтін – интерактивті желілік емес ... ... ... бір-бірімен байланысты. Тараптар мәтіннің ... ... ... ... ... ... құжат айналымының шағын жүйесінде құжаттар мынадй
белгілер бойынша жіктеледі:
1) электронды тіркеу ...... ... үшін әр ... ... жиынтығы болады, оның құрамын уәкілетті бөлімше анықтайды
және шағын жүйенің әкімшілігі белгілейді;
2) іс қағаздарының номенклатурасы - жыл ... ... ... ... ... ... ... – тақырыптық жіктеудің қосымша белгісі.
Тіркеу (электронды журналдар, айдарлар) кезеңінде және іс ... ... ... ... ... ... жіктеу белгілері
тағайындалады.
§ 3. Ақпарат алмасуды ұйымдастыру
196. Ақпарат алмасуды ұйымдастыру әр түрлі ... ... ... ... ... ... электронды құжат айналымының
шағын жүйесінің ... ... ... негізделеді.
197. Электронды құжат айналымының ... ... ... ... және ... ... екі почта жәшігі берілген.
«Келіп түсу» почта жәшігіне барлық құжаттар және ... ... ... ... 4. ... және ... көшіру тәртібі.Электрондық құжат айналымының
шағын жүйесін пайдалану кезінде филиалдармен ақпарат алмасуды ұйымдастыру
198. Құжаттар түнгі уақытта өзінен-өзі сервермен индекстеледі.
199. Резервтік көшіру ... ... ... бірден индекстелгеннен
кейін жүзеге асырылады.
199-1. Электрондық құжат айналымының шағын жүйесін ... ... ... ... және ... арасындағы ақпарат алмасуды
ұйымдастыру Мекеменің ... ... ... пайдалануға негізделген.
Әрбір филиалда өзінің электрондық құжат айналымының шағын ... ... ... іс ... ... ... ... құжат айналымының шағын жүйесі барлық деректемелері
бар ... мен ... ... автоматты түрде жеткізілуін
қамтамасыз етеді. Филалдарда тапсырмалар мен құжаттардың орындалуын бақылау
дербес жүргізіледі.
12-тарау. Электронды құжат ... ... ... ... ... ... айналымының шағын жүйесі шеңберінде ақпаратты
қорғау және ... ... ... ... ... ... құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.
201. Электронды құжат айналымының шағын жүйесінің қауіпсіздік жүйесі
электронды сандық қол қою ... ... ... құжаттардың
авторлығының сақталуын және расталуын қорғауға, сондай-ақ құпия ақпаратты
шифрлеу әдісімен қорғауға арналған.
202. Қауіпсіздік бөлімшесі ... ... ... ... ... ... шағын жүйесінің жұмыс істеуіне жауап береді.
203. Электронды құжат айналымы шағын жүйесінің жұмыс ... ... ... бөлімшесінің және ақпарат технологиясы
бөлімшесінің негізгі міндеттері:
1) пайдаланушыларға деректер базасына кіруге сертификаттар ... ... ... орындарына сертификаттардың анықтамалықтарын жіберу;
3) пайдаланушылардың ашық кілт сертификаттарын шығару, есебін ... және ... ... қауіпсіздік журналын жүргізу болып табылады.
§ 1. Бірегейлендіру және сәйкестендіру
204. Электронды құжат айналымы шағын жүйесінің әрбір пайдаланушысының
шағын жүйеге кіру үшін ... аты және ... ... ... ... ... пайдаланушы атын және паролін енгізеді, деректер базасын ... қосу ... ... ... ... ... ... Пайдаланушының паролі операциялық жүйеде қолданылатын жүйелік
кестелердегі серверлерде кодталған түрде сақталады. Егер Пайдаланушы өзінің
атын және қосу ... ... ... ... онда шағын жүйені басқарушы
парольді ауыстыра алады.
206. Электронды құжат айналымының шағын жүйесінде парольді рұқсатсыз
пайдалану ... ... үшін ... кез келген уақытта өзінің
паролін өзгертуге мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... арналған парольдің ең аз
көлемін, пароль жұмыс ... ... ... ... ... орыс
символдарына ғана тән шектеулер белгілей алады:
§ 2. Кіру құқығына шектеулер қою
208. Электронды құжат айналымының шағын ... ... ... ... бар шағын жүйені пайдаланушылардың деректер базасы
жүргізеді. Шағын жүйе ... ... ... сәйкес
олардың шағын жүйе қызметіне, тіркеу ... және ... ... ... бақылайды. Шағын жүйені басқарушы
пайдаланушылардың шағын жүйенің ... ... ... ... ... ... үшін жауап береді.
209. Уәкілетті бөлімше орталық аппараттың ... ... ...... ... ... бойынша пайдаланушының құжаттарға
кіру деңгейін белгілейді.
210. Пайдаланушы ... ... ... ... ... ... кіру
деңгейімен рұқсат етілген шағын жүйенің қызметіне және ... ... кіре ... ... ... ... ... жасау шағын жүйенің әкімшілігіне
жүктеледі.
212. Тіркеу журналдарында сақталатын құжаттарға кіру екі ... ... ... ... деңгейде құжаттың тіркеу карточкасындағы ақпаратқа кіру
реттеледі;
2) екінші деңгейде – ... ... кіру ... ... ... ... мен өткізу техникалық ... ... ... кіру ... сондай-ақ осы үй-жайға
кіруге рұқсаты бар адамдардың құрамы Мекеменің тиісті нормативтік құқықтық
актілерімен белгіленеді.
§ 3. Хаттама жасау
214. ... ... ... қол ... ... қоса ... барлық іс-қимыл автоматты түрде жасалатын іс-қимылдар журналына
белгіленеді.
Электронды ... ... ... ... ... ... бәріне хаттама жасалады.
Пайдаланушылардың құжаттардың электронды үлгілеріне берілген
өтініштердің бәрі ... ... ... ... ... құжаттардың
электронды үлгілеріне берілген өтініштердің журналында хаттама ... ... ... ... ... жасалған құжаттардың
көшірмелерінің есебі жүргізіледі.
§ 4. Ақпараттың ... және ... ... Деректерді апаттан және істен шығу кезіндегі ... ... ... және ... бағдарламалық құрал-
жабдықтармен қорғайды. ... ... ... электр қуатымен
қоректендірілуі тиіс.
216. Шағын ... ... ... ... арналған
резервтік көшіру операцияларының уақтылы және жүйелі жүргізілуіне ... ... ... резервтік көшіру операциясы деректер базасының
басқару жүйесінің құрал-жабдықтарымен, ал ... ... ... ... ... құрал-жабдықтарымен жүргізеді.
Электронды мұрағат ауысымдық тасымалдаушыларда (СD, DVD, MOD және
басқалары) ... ... ... ... ... жүйесіндегі
құжаттар серверінен (бұдан әрі – Құжаттар сервері) ауыстыру ... ... ... ... мұрағатына берілгенге дейін
электронды құжаттар сақталады.
Шағын жүйе ... ... ... ... ... ... сақтауға ауыстырады.
Электронды мұрағатқа көшірілген электронды құжаттардың көшірмелерін
шағын жүйе ... ... ... алып тастауға міндетті.
Бөлімшенің электронды құжаттарының электронды мұрағатқа дұрыс, толық
және уақтылы көшірілуіне шағын жүйе басқарушысы ... ... ... қол қою ... ... ... ... болуына кепілдік беріледі. Шағын жүйеде жасалынатын тапсырмаларға,
тапсырмаларды, құжаттарды орындау жөніндегі ақпараттарға, сондай-ақ ... ... ... қолы ... ... ... айналымының шағын жүйесіне сырттан кіру кезінде
міндетті түрде байланыс ... ... ... ... ... ... бөлімшесімен бірлесе отырып,
криптографиялық қорғау құралдарына ... ... ... ... ... ... ... Үкіметінен келіп түсетін нормативтік құқықтық
актілердің есебін жүргізу және ... ... ... ... ... ... алу және сақтау көрсетілген
құжаттар бойынша іс қағаздарын жүргізу заң бөлімшесіне жүктеледі.
221. Мемлекеттік үкімет органдарының заңдары, кодекстері, ... және ... ... ... ... іс қағаздарына тігіледі.
222. Мекеме қызметкерлері заң ... ... ... ... ... ... ал өндіріс қажеттігі болған жағдайда
және Мекеменің нормативтік құқықтық актілеріне ... осы ... ала ... Қызмет бланкілерін есепке алу,
сақтау және пайдалану тәртібі
223. Мекеме құжаттар жасау үшін А4 ... ... ... ... бланкілерінің мынадай түрлері қолданылады:
1) хаттар үшін ... ... ... ... бар, ... ... ... атауы және деректемелері
бар елтаңбалы бланкілер;
2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ... ... ... ... ... құжаттарын (Мекеме қызметін қамтамасыз
етуге, заң актілерінің талаптарын, Қазақстан Республикасы Президентінің
актілерін, басқа нормативтік ... ... және ... ... Директорлар кеңесінің қаулыларын және басқаларын орындауға байланысты)
ресімдеу үшін қолданылады;
3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген «Өкім»
бланкісі ... ... ... ... ... ... лауазым
иесінің нормативтік құқықтық актілердің талаптарын, Мекеме ... ... ... және ... міндеттемелердің
талаптарын орындау жөнінде белгіленген ... ... ... ... ... үшін қолданылады;
4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының ... ... ... ... ... ... ... бөлімше Мекеменің, филиалдарының және ... ... ... ... мемлекеттік мұрағат мекемесімен
келісілген дизайнның (үлгінің) түпкілікті нұсқасын және бланк өнімінің
таралымы бөлімшелердің ... ... ... ... басшысының өкімімен
бекітіледі.
225. Қызметтік бланкілердің еркін түрдегі нысандарын пайдалануға
рұқсат етілмейді.
226. ... ... ... ... бөлімшелері мен
филиалдарының хаттары, ... ... ...... бар ... ... болып табылады, бланкілердің түрін, санын және нөмірін,
бөлімшенің атауын, бөлімшенің жауапты адамының аты-жөнін және ... ... ... бөлімшенің арнаулы журналдарында есептеледі және уәкілетті
бөлімше оны ... ... ... ... Мекеме басшыларының
қабылдау бөлмесіндегі референттерге (бұдан әрі – ... ... ... ... ... Басшылардың референттері, бөлімшелердің жауапты адамдары
қызметтік бланкілерді металл шкафтарда ... ... ... ... және ... ... береді, қатаң есептегі қызметтік
бланкілердің ... ... ... ... ... бланкілер бөлімшелерде
журнал бойынша беріледі.
229. Мекеме қатаң есептегі ... ... ... және жеке
тұлғаларға беруге қатаң тыйым салынады.
230. Бөлімшелердің жауапты адамдары, басшылықтың референттері тоқсан
сайын ... және ... ... саны ... ... ... туралы екі дана етіп есеп жасайды, оны ... ... ... ... ... ... ... бір данасы уәкілетті
бөлімшеде, ал ... ... ... ... ... қалады. Бүлінген қатаң есептегі қызметтік бланкілерді
уәкілетті бөлімше акт ... ... ... ... ... деректемелердің және басқа
элементтердің өзгеруіне байланысты Мекеме бойынша бұйрық не өкім ... Ескі ... ... қызметтік бланкілер уәкілетті
бөлімшеге басқару құжатын алғаннан кейін үш күндік мерзімде акт ... ... ... ... алу және ... ... ... қызметкерлері құжаттармен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... Республикасының және
Мекеменің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын қатаң ... ... ... ... ... Басқа заңды және жеке тұлғаларға Мекемедегі ... ... ... ... ... ... ... Ресімделген сәттен бастап және Мекеме мұрағатына тапсырылғанға
дейін ... осы ... ... бөлімшелердің іс қағаздарында
сақталады.
Істер жұмыс бөлмелерінде не осы ... үшін ... ... ... болуы тиіс, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ететін шкафтар мен
үстелдерде сақталуы керек.
235. ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін
істер бекітілген іс номенклатурасына ... ... ол ... ... ... болады. Іс мұқабаларының түбіртектерінде
істердің номенклатура бойынша нөмірлері ... ... ... ... тыйым салынады.
236-237. Құжаттардың көшірмелерін жасауға арналған бөлімшелерде
құжаттар көшірмелері есепке алынады.
238. ... ... жыл ... есеп ... ... ... жылдың
басында барлық бөлімшелер бойынша құжаттарды есепке алу ... және ... ... ... ... ... тәртібі
239. Құжаттарды тарату (көбейту) уәкілетті бөлімшенің құжаттарды
тарату бөлімшесінде (бұдан әрі – ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
240. Таралуы шектеулі құпия емес мәліметтері бар материалдарды көбейту
тәртібін Мекеменің тиісті нормативтік құқықтық актілері белгілейді.
241. Құжаттарды ... ... ... қарамағында тарату бөлімшесі
орналасқан бөлімшеге, сондай-ақ көшіру-көбейту техникасы бар бөлімшелердің
басшыларына жүктеледі.
242. ... ... ... мен материалдарды тарату тек қана
арнайы бланкіде жазылған тапсырыс-нарядпен белгіленген нысан бойынша жүзеге
асырылады.
243. ... ... ... ... ... ... адамы толтырады (құжаттың ... ... ... мен ... ... ... ... көрсете отырып) және
оған тікелей басшысы немесе оның орынбасары қол ... ... ... ... ... ... ... тұлғасының
бұрыштамасынан кейін көбейтеді.
244. Көбейтуге рұқсат етілетін материалдар мен ... ... ... ... ... бөлімшесі:
1) таралым даярлайды және оны тапсырыс берушіге тапсырыс кітабына ... ... ... ... ... ... саны мен таралымын,
қағаз және басқа материалдардың ... ... ... Көбейтуге берілетін материалдар тапсырыстар кітабында тіркеледі,
оның парақтары нөмірленуі, тігілуі және тарату бөлімшесі басшысының қолымен
әрі уәкілетті бөлімшенің мөрімен ... ... ... ... үшін ... ... статистикалық және
бухгалтерлік есеп беру бланкілері, сондай-ақ филиалдар үшін ... ... ... және ... ... кәсіпорындар Мекеме
басшылығының шешімімен орталықтандырылған тәртіппен ... ... ... ... мазмұнына жауапкершілік материалдарды
көбейтуге берген бөлімше басшысына жүктеледі.
17-тарау. Мекеме қызметкерлері ... ... ... ... ... ... немесе
жұмыстан босағанда істер мен құжаттарды
қабылдау, өткізу тәртібі
249. Бөлімшелердің қызметкерлері демалысқа шыққанда, ұзақ іссапарға
кеткенде және ... ... ... олар ... және ... ... мен ... тікелей басшының нұсқауымен басқа қызметкерлерге
берілуі керек, ал мұрағаттан алынған істер ... ... ... тиіс.
250. Қызметкердің алдағы ұзақ (уақытша) жоқ болуына байланысты
қызметтік істерді ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды өткізу және қабылдау туралы акт ... ... ... ... құжаттар және қажет болған жағдайда,
орындаудағы құжаттардың (олардың ... ... ... ... және ... күніне шешілмеген мәселелердің орындалу
жағдайы ... ... ... ... және ... қол қояды.
251. Қызметкерлер жұмыстан босаған жағдайда немесе басқа жұмысқа
ауысқан жағдайда ... оның ... ... ... ... ... ... жағдайда, құжаттардың (олардың жобаларының) компьютерлік
файлдарының атауларын тапсыру және қабылдау актісі жасалады.
Қызметкер жұмыстан босатылған кезде ... ... ... ... бақылауындағы құжаттарды өткізу және ... ... ... ... ... беріледі. Мекеме жұмыстан
босатылатын қызметкерлер толтыратын кету ... ... ... бөлімшесінің және ақпарат технологиясы бөлімшесінің белгісі (оның
ішінде) көзделуі тиіс.
252. Бөлімшенің жауапты адамы демалысқа ... ... ... ... жоқ болған кезде, бөлімше штатында бірін-бірі ... ... ... ... бөлімшенің басшысы осы кезеңге іс жүргізу үшін басқа
қызметкерлерді бөлуге міндетті.
253-254. Бөлімшелер арасында ... ... ... ... ... құжаттарды қабылдау-тапсыру кезінде Мекеме басшысының немесе ... ... ... ... ... ететін орынбасарының
бұйрығымен комиссия құрылады және ... мен ... ... ... ... екі дана етіп жасалады. Актінің бір данасы істер ... ... ... ... ал ... мұрағатқа тапсырылады.
18-тарау. Іс номенклатурасын жасау және істерді
іс ... ... ... 1. Іс ... жасау тәртібі
255. Іс номенклатурасы сақталу мерзімін көрсете отырып жүйелі,
белгіленген тәртіппен ... ... іс ... ашылатын істер
атауларының тізбесін білдіреді.
Іс номенклатурасы орындалған құжаттарды ... ... ... іс ... ... ... қалыптастыруға және
есепке алуға, олардың сақталу мерзімін белгілеуге арналған.
256. Бөлімшелердің іс номенклатурасы Мекеме ... ... ... ... құжаттар тізбесі (бұдан әрі – Құжаттар тізбесі)
негізінде сақталу ... ... ... ... ... ... ол ... мемлекеттік мұрағат мекемесімен келіседі және оны
Мекеме Директорлар кеңесі бекітеді.
257. Бөлімше басшысы бір жыл ... ... іс ... ... мүмкін, бұл туралы міндетті ... ... ... ... хабарланады.
258. Жыл сайын, келесі ... 1 ... ... ... іс
номенклатурасы жасалған өзгерістерді ескере отырып қайта ... ... ... ... ... ... ... және
күшіне енгізіледі.
259. Іс номенклатурасын жасаған кезде нормативтік құқықтық актілерді,
сондай-ақ мұрағатта сақталатын Мекеме өткен ... іс ... ... ... ... ... басшылыққа алу керек.
Мекеме қызметінде пайда болатын құжаттар, ... ... мен ... Номенклатураға енгізілген істердің атаулары олардың түрлерін
көрсете отырып (қаулылар, өкімдер, хаттамалар, жоспарлар, ... ... және ... ... ... ... ... мазмұнын
көрсетуі тиіс.
Бір жыл ішінде рұқсат етілмеген мәселелер ... ... ... ... ... – іс ... ... немесе ұзақ орындау
мерзімін қажет ететін құжат) болып ... және ... ... ... сол ... енгізіледі, осыған орай іс номенклатурасының
«ескерту» бағанында «ауыспалы істер» белгісі көрсетіледі.
Іс номенклатурасына Мекеме таратылған ... мен ... ... ... ... ... атаулары іс номенклатурасына енгізілмейді.
Істердің атаулары іс-қағаздарды қалыптастыру және ... ... ... ... ... бөлімшелерінің іс номенклатурасы негізінде Мекеме
жиынтық іс номенклатурасы жасалады, ол ... ... ... кемінде бес жылда бір рет келісіледі және Мекеме ... ... ... мен ... ... іс ... жауапты адам
филиал мен ұйымның мұрағат ... ... ... іс
номенклатурасы негізінде жасайды және аумақтық мемлекеттік ... ... бес ... бір рет ... оны филиал мен ұйымның
басшысы бекітеді.
Мекеме міндеттері мен құрылымы өзгерген жағдайда ол өзгеруі, келісілуі
және бекітілудің белгіленген ... ... ... ... Іс номенклатурасының бекітілген данасы тұрақты сақталатын құжат
болып табылады және уәкілетті ... ... ... ... 2. Іс ... ... ... қойылатын талаптар
263. Іс номенклатурасы белгіленген нысан бойынша бөлімдерді көрсете
отырып жасалады. Мекеменің бекітілген ... ... ... ... ... ... ... номенклатурасындағы
бөлімдердің атаулары болып табылады.
264. Іс номенклатурасының 1-бағанында номенклатураға енгізілген әрбір
істің индекстері қойылады. Индекс Мекемеде ... ... ... және ... іс ... бойынша іс атауының рет
нөмірінен ... ... екі ... ... ... ... Істе ... том (бөлік) болған кезде индекс әрбір ... ... 2-т.» ... ... қоса ... қойылады.
Мекеменің орталық аппараты бөлімшелерінің номенклатура ... ... ... ... және ... Мекеменің басшысы
бекітеді.
Істер индекстерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ашу үшін бос ... ... бөлімшелерінің үш деңгейлі құрылымы бар (мысалы: департамент,
басқарма, ... ... алты ... ... ... мысалы: 181207,
мұндағы бірінші екі ... ... ... үшінші дәреже -
басқарманың нөмірін, төртінші дәреже - бөлімнің нөмірін, соңғы екі ... ... ... ... білдіреді.
265. Іс номенклатурасының 2-бағанына істердің (томдардың, бөліктердің)
атаулары енгізіледі.
Істің атауында нақты емес қисындарды (мысалы, «түрлі ... хат ... ... ... құжаттар», «жіберілетін құжаттар»),
сондай-ақ ... ... мен ... ... қолдануға рұқсат
етілмейді.
Номенклатура бөлімдері мен шағын бөлімдерінің ішіндегі іс атауларының
орналасу ... ... ... ... құжаттардың маңыздылығы
дәрежесімен және олардың өзара ... ... ... ... құжаттамасы бар істердің атаулары
орналастырылады. Мұндайда ... ... ... ... ... бар ... ... Мекеменің қаулылары, бұйрықтары мен өкімдері
бар істер атауларының алдында орналасады. Бұдан әрі жоспарланған және ... ... бар ... ... орналасады.
Басқару құжаттарының жобалары және оларды дайындау үшін пайдаланған
басқа құжаттар, жоспарларға өзгерістер, ... ... ... ... ... ... ... қойылады.
Географиялық және корреспонденттік белгісі бойынша ашылған істердің
атаулары іс ... ... ... ... ... ... ... Күнтізбелік жыл аяқталған соң іс номенклатурасының 3-бағанында
жыл ... ... ... (томдардың, бөліктердің) саны толтырылады.
267. 4-бағанда Құжаттар тізбесіне сілтеме жасай отырып істің сақталу
мерзімі, баптардың нөмірлері көрсетіледі.
268. Мұрағат ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды сақтау мерзімін белгілеу кезінде
қолданылатын құжаттар тізбесінің атауларын көрсетеді, істерді ашу, ауыспалы
істер, жоюға арналған ... ... ... ... ... адамдар
туралы, істерді басқа ұйымға беру туралы ақпаратты машинаға және ... ... ... ... ... ... жыл ... соң бөлімшенің жауапты адамы іс
номенклатурасының ... ... және ... ... ... бөлек
көрсете отырып ашылған істердің (томдардың, бөліктердің) саны ... ... ... Қорытынды жазбадағы мәліметтер мұрағатқа
хабарланады, бөлімшенің жауапты ... бұл ... ... ... 3. Істерді қалыптастыру тәртібі
270. Мекеменің бөлімшелері орындалған құжаттарды ... ... ... ... ... ... істерді қалыптастырумен күнтізбелік жылдың басында
өңделген ... ... ... ... ... санын ашатын
орындаушылар айналысады.
271. Істердің мұқабалары ... ... ... ... ... ... ... нөмірі (іс номенклатурасына сәйкес), том нөмірі;
3) іс номенклатурасына сәйкес істің атауы;
4) іс жүргізу басталған жыл;
5) іс ... ... ... ... саны (тұрақты сақталатын іс қағаздарына және жеке құрам
бойынша іс қағаздарына ... ... ... ... ... істер үшін), тұрақты сақталатын
істер үшін «тұрақты сақтау керек» деген белгі ... ... ... ... ... ... және заң құжаттарын қоспағанда, істерді қалыптастыру
кезінде мынадай негізгі талаптарды сақтау ... ... ... ... ... сәйкес іс-қағаздарға тек
орындалған, дұрыс ресімделген құжаттарды орналастыру;
2) істің ... оған ... ... қосымшалармен хат жазысу
құжаттарды жіберу немесе іс-қағаздарға жіберу ... ... ... ... ... ... іс-қағаздардағы құжаттар келіп түсуіне ... ... ... ... ... істерді қоспағанда бір күнтізбелік жылдың
құжаттары енгізіледі. Егер іс жүргізу ... жылы ... ... жылы ... ... ... сақталатын құжаттар олар аяқталған
жылдың іс-қағаздарына тігіледі.
Жоспарлар, сметалар, есептер ... ... мен ... түсу ... олар жасалған жылдың немесе сол жылғы іс-қағаздарға ... ... ... істер құжаттарына қосылады. Көлемді
қосымшалар істің жеке томы болуы мүмкін;
4) тұрақты және ... ... ... бар ... ... жеке ... бойынша бұйрықтар мен өкімдер негізгі қызмет ... ... ... және топтастырылады;
6) Мекеме органдарының қаулылары мен ... ... ... ... ... істерге бөлек салынады. Істің ішінде хаттамалар
нөмірлері бойынша хронологиялық тәртіппен тігіледі;
7) іс парақтарды ... ... ... ... ... ... томдардағы атау бірыңғай болуы тиіс, осы томның ерекшеліктері ... ... Іс ... ... ... ... ... қағаздарынан басқалары, 320 х 230 мм болуы керек.
Жоба жазулар, артық даналар, сондай-ақ ... ... мен ... ... ... ... іс-қағаздарда
сақталады (қажет болған кезде).
Құжаттарды түптеу кезінде құжаттардағы барлық деректемелерді оқуға
мүмкіндікті ... ... тігу үшін бос ... ... ... Бір мәселе жөніндегі құжаттар, әдеттегідей, мынадай тәртіппен
қалыптасады:
1) мәселе соның негізінде туындаған құжат;
2) мәселе сол арқылы ... ... осы ... ... ... қорытындылар, анықтамалар және
басқа құжаттар.
Жоғарыда аталған құжаттар іске ... ... ... ... тігіледі.
274-275. Мекеме мұрағаты Мекеме бөлімшелеріндегі істерге ... ... және ... ... ... ... Құжаттарды мұрағатқа тапсыруға дайындау тәртібі
276. Іс жүргізу аяқтаған істер келесі жылдың ішінде ... ... ... ... жағдайда іс жүргізу аяқтаған,
тиісті тәртіппен ресімделген істер бөлімшеде келесі жыл бойы ... ... 1999 ... ... ... 2001 жылы тапсырылады).
Бөлімшелердің жауапты адамдары Мекеме басшылығы белгілеген мерзімде істерді
дайындап, мұрағатқа ... ... ... не ... ... ... ... адамы таралған немесе қайта құрылған сәттен бастап екі ай ішінде
сақталу мерзіміне қарамастан ... ... ... ... ... ... және ... тапсырады.
277. Мұрағатқа тапсырылатын істердің тізімдемелеріне бөлімшенің
жауапты адамы және бөлімше ... не оның ... қол ... 1. Істерді ресімдеу тәртібі
278. Тұрақты сақталатын және жеке құрам бойынша істер толық ... оған ... ... ... ... мұқабаларға түптеу, іс парақтарын
нөмірлеу, істің ... ... ... ... және іс мұқабасының
деректемелерін ресімдеу. Тұрақты ... ...... ... ... ... ... мен Директорлар
кеңесінің қаулыларын ресімдеу ... ... ішкі ... ... ... істер тігілмейді (бухгалтерлік құжаттарды
қоспағанда), парақтар нөмірленбейді және құжаттар тігілетін ... ... және ... ... (10 жылға дейін) істердің
мұқабасы белгіленген нысан бойынша ресімделеді. Мұқабадағы іс атауларының
тігілген ... ... ... ... Қажет болған
жағдайларда істің атауына қосымша мәліметтер енгізіледі (бұйрықтардың,
хаттамалардың ... есеп беру ... мен ... және ... күн ... ашылған және аяқталған жылына сәйкес келуі керек.
Істің ... ... ... ... жылдардағы құжаттары бар істе
күннің астына «___________ жылдарға ... ... бар» ... ... ... ... істердің мұқабаларында әрбір том құжаттарының
соңғы күндері қойылады. ... ... ... ... ... ... ... жылы көрсетіледі. Күннің қысқартылған сандық жазбасына рұқсат етіледі.
Мұқабада тізімдеме бойынша істің ... және ... ... ... ... ... тізімдеме және қор нөмірі қойылады.
Іс құжаттары қамтитын кезең ішінде Мекеме бөлімшесінің атауы өзгерген
кезде немесе істі басқа бөлімшеге тапсырған ... ... ... ... қайта жазылады.
§ 2. Іс тізімдемелерін жасау тәртібі
280. Бөлімшелерде істерді сақтау мерзімі біткеннен ... ... ... іс ... ... істердің дұрыс ресімделуін
тексереді, мұрағатқа тапсырылатын істерге ... ... және ... ... ... бар ... және жеке құрам
бойынша материалдарға жеке тізімдемелер жасалады.
Тізімді жасағанда әрбір іске (сақтау ... жеке рет ... Егер істе ... том ... ... ... том ... дербес нөмірмен енгізіледі.
Сақтау бірлігінің мұқабасында көрсетілген атау тізімдемеге өзгеріссіз
және қысқартусыз жазылады.
Тізімдеме аяғында қорытынды жазба жасалады, оған ... ... ... ... ... бірлігінің саны, құрастырылған
күні, құрастырушының қызметі және аты-жөні.
Тізімдемені орталық аппарат бөлімшесінің басшысы немесе оның орнындағы
адам бекітеді. Мекеменің ... мен ... ... ... (бөлімнің) басшысы немесе оның орнындағы адам бекітеді.
Қорытынды жазбадан кейін ... ... ... ... ... ... бір ... мұрағатта, екіншісі – бөлімшеде қалады.
Бухгалтерлік құжаттары тізімдемелер бойынша осындай тәртіппен және
мұрағатқа тапсырылады.
281. Істерді сақтауға ... ... ... жауапты адамы
мұрағатқа құжатқа тән материалдарды екі дана етіп ұсынады. Тізімдеменің
дұрыс толтырылғанын тексергеннен ... оның бір ... ... ... бөлек папкаға тігіледі, тізімдеменің екінші ... ... ... мұрағатқа беріледі.
20-тарау. Мұрағат жұмысының тәртібі
282. Іс жүргізу аяқтаған құжаттарды есепке алу, сақтау және іс ... ... үшін ... ... ... ... ол
өзінің жұмысында мыналарды басшылыққа алып отырады:
1) Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерін;
2) Мекеме ведомстволық мұрағат туралы нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... және филиалдардың, өкілдік пен
ұйымдардың мұрағаттарынан тұрады, олар өз кезегінде қағаз жазбадағы және
электронды мұрағаттарынан тұрады.
284. ... ... ... іс ... ... тұрақты, сол сияқты уақытша
сақтау мерзімі бар істерді қабылдайды;
2) есепке алу деректерінің: тізімдемелердің, мұрағатқа сақтауға келіп
түскен ... ... алу ... ... ... қатаң есепке
алынуын жүргізеді;
3) Мекеме басшысының бұйрығымен, ал филиалдарда олардың басшысымен
тағайындалатын Мекеменің құжатқа тән ... ... ... ... комиссиясының жұмысына қатысады (сараптау комиссиясының
хатшысы Мекеме мұрағатының қызметкері болып табылады);
4) (Құжаттар тізбесіне сәйкес) мерзімі ... ... ... ... ... жасайды және оларды Мекеменің сараптау комиссиясына қарау
үшін, одан кейін орталық ... ... ... бекіту үшін
ұсынады;
5) іріктелген істерді акті бойынша қайталама ... ... ... жою үшін ... бөлімшелердегі іс номенклатурасының дұрыс жасалуын тексереді;
7) тұрақты сақталу мерзімі бар істердің тізімдемелерін жасайды және
тиісті мемлекеттік мұрағат ... ... ... істерді мемлекеттік
сақтауға береді;
8) арнайы ресімделген ордер бойынша архивте сақталатын құжаттарды
Мекеме бөлімшелеріне береді;
9) ... ... ... ... және жеке ... ... архив анықтамаларын, құжаттардың көшірмелерін ... ... ... Мұрағатта Мекеме бөлімшелерінің қызметі нәтижесінде пайда болған,
іс жүргізу аяқтаған істер сақталады. Мекеменің ... ... ... ... ... ... тиісті мемлекеттік мұрағат
мекемесіне тапсырады.
Аумақтық филиалдардың мұрағаттары мемлекеттік сақтауға тапсыруға дейін
таратылған (жабылған) бөлімшелердің барлық істері мен құжаттарын ... ... ... ... ету үшін ... мұрағатына
басқа үй-жайлардан және санитарлық-техникалық коммуникациялардан
оқшауланған, ... өрт ... ... ... су ... ... берілген және арнаулы сөрелермен жабдықталған ... ... ... ... ... ... және ... бөлмесінен тұрады.
Егер мұрағат үй-жайы бірінші қабатта орналасса, оның ... ... ... ... ... мұрағат мекемесіне тапсыруға дайындыққа
мыналар жатады: ... ... ... ... істерді тиісінше
қайта ресімдеу, іс тізімдемелерін жасау.
288. Осы Ережеде белгіленген талаптарды бұза отырып ресімделген істер
бөлімшеге қайта ресімдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... мен мазмұнын ашатын тізімдемелер жасайды.
289. Мұрағат құжаттарын ұқыпты және мұқият сақтау үшін жауапкершілік
архив қызметкерлеріне жүктеледі.
Құжаттарды мұрағат істерінен ... және ... ... ... ... Мұрағатта сақталатын құжаттар арнайы ресімделген ордер бойынша
архивтің ... ... ... үшін ... ... ... ... (мысалы, аудиторлық тексеру жүргізген уақытта)
қоймадағы құжаттар сол орында пайдалану үшін жеті ... ... ... ... ... ... біткеннен кейін қажет болған жағдайда
архив қызметкері ... ... ... ... соң ... арналған ордер қайта ресімделеді.
291. Бөлімшенің қызметкеріне мұрағат құжаттарын қарауға рұқсат беру
ордеріне бөлімшенің басшысы немесе оның орнындағы ... ал ... ... ... ... оның орнындағы адам қол қояды. Басқа бөлімшенің
қызметіне ... ... ... ... ... осы ... не оның орнындағы адам қол қояды.
292. Мұрағат құжаттарын қарауға ... беру ... ... ... ... жұмыс жасау кезінде құжаттар мәтінінің астын сызуға
және олардың үстінен қандай да болмасын ... ... ... ... ... ... кезде олардың түбін сөгуге тыйым
салынады.
Мұрағатта сақталатын құжаттардың көшірмелерін алу ... ... ... ... ... дәл өз ... және мөрлері бар
ксерокөшірмелерді жасауға тыйым салынады. Құжаттардың ... ... қол ... және ... бөлімшенің «Кеңсе» мөрімен
расталады.
294. Мекеме Басқармасының және Директорлар кеңесі қаулыларының, Мекеме
бойынша бұйрықтар мен ... ... ... нормативтік
құқықтық актілердің, мемлекеттік ... ... ... хат
жазысудың, кассалық және мемориалды құжаттардың, ревизиялардың ... ... ... ... ... ... ... үшін істерді беруге тыйым салынады, құжаттардың түпнұсқаларын сот
органдарына ұсыну қажет болған жағдайлардан басқа.
§ 1. Құжаттардың құндылығына сараптама жасау
299. ... ... ... ... мақсаты оларды
мемлекеттік сақтауға іріктеу және сақтау мерзімін белгілеу үшін құжаттардың
құндылығын анықтау болып ... ... ... ... ... ... ... сақталатын құжаттар мен істерді мемлекеттік мұрағат ... ... ... ... Құжаттардың құндылығына сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу үшін
Мекемеде тұрақты жұмыс істейтін орталық сараптау комиссиясы ... ... ... ... мен құқықтары, сондай-ақ оның жұмысын
ұйымдастыру Мекеменің Директорлар ... ... ... ... ... сақтауға арналған құжаттар Құжаттар тізбесінің негізінде
істерді парақтап қарау арқылы олардың сақталу мерзімін және Мекеменің ... ... ... ... ... ... ... құжаттардың екінші даналары, жоба жазулар, ... ... және ... ... жоқ ... ... мерзімі
бар құжаттар алынуы тиіс.
21-тарау. Мекеменің филиалдарында және ... ... ... ... ... филиалдарында және өкілдігінде (бұдан әрі – филиалдар) іс
жүргізу осы Ережеге және осы ... ... ... сәйкес жүзеге
асырылады.
304. Мекеме филиалдарында іс жүргізу жөніндегі жұмыс жауапты адамға
немесе егер ... ... ... жоқ ... ... ... басқа қызметкерге жүктеледі. Мекеме ... ... ... ... іс ... ... жұмыс Мекеме өкіліне
жүктеледі.
305. Филиалдың жауапты адамының міндеттеріне мыналар жатады:
1) ... ... ... қабылдау, тіркеу және орындаушыларға бөлу;
2) жіберілетін хат-хабарды тіркеу және жіберу;
3) істерді қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... мұрағатты жүргізу.
306. Мекеме филиалдарында жіберілімдер филиалдың басшылығы белгілеген
тәртіппен қабылданады және ... ... ... ... ... ... ... почта
тізілімдеріндегі немесе почта байланысының қатынас қағаз ... ... ... ... ... ... есебінен басқа, барлық ... ... ... түскен хат-хабар журналында тіркеледі және оны
филиалдың басшысы қарағаннан кейін орындаушыларға ... қол қоя ... ... адам ... ... тіркеу журналында
жіберілетін хат-хабарды ... ... ... ... және
мекен-жайлары жазылатын конверттерге салады.
Тапсырыс берілген хат-хабары бар конверттерде ... ... ... ... ... ... көрсетілген хат-хабары бар
конверттер почта тізілімдерінде ... ... ... қатынас қағаз
тіркейтін кітаптарында тіркеледі, почта маркаларымен таңбаланады және
желімделеді және ... ... ... ... ... ... екі дана етіп жасалады. Почта байланысы кәсіпорнының
қолхаты бар ... ... ... ... және ... шығыстардың растау құжаттары болып табылады.
Жіберілетін жеделхаттар почта ... ... ... қатынас қағаз тіркейтін кітаптарындағы қолхат
арқылы беріледі.
311. Басшы тағайындаған филиалдың ... күн ... ... ... ... уақтылы және толық тапсырылуын тексереді.
Хат-хабардың уақтылы жіберілмеу жағдайлары ұқыпты тексерілуі тиіс ... ... ... үшін басшыға хабарланады.
312-313. Филиалдарда Мекеменің нормативтік құқықтық актілерін, басқару
құжаттарын және ... ... және ... ... ... ... олармен қызметкерлерді таныстыруды, яғни Мекеменің
нормативтік құқықтық актілерінде ... ... ... ... ... белгілейді.
314. Құжаттар Ереженің қосымшасында келтірілетін мерзімде орындалады.
315. Филиалдың басшысы Мекеменің ... ... ... ... ... ... бақылау карточкалары бойынша Мекеменің нұсқауларының
уақтылы қаралуына және орындалуына бақылау жасайды, онда ... ... ... ... белгілер қояды.
22-тарау. Телеграф, факсимильді және электрондық
байланыс қызметін көрсету тәртібі
316. ... ... (FASTI (VIDO), E-mail), ... ... ... (telex) ... ... түсетін әрі жіберілетін хат-хабар
уәкілетті бөлімшеде, сондай-ақ Мекеменің басқа да бөлімшелерінде алынады
(қабылданады) және ... ... ... ... ... және ... арқылы
келіп түсетін әрі жіберілетін хат-хабарларды ... ... ... ... ... қарамағында телетайп бөлімшесі (орталық желілер) бар
уәкілетті бөлімшеге, ... ... ... ... ... және
телексі бар бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.
318. Уәкілетті бөлімше құжаттарды белгіленген нысан бойынша жазылған
тапсырыс ... ... ... ... ... ... ... тапсырысты құжатты тапсыруға беретін бөлімшенің жауапты
адамы алушының ... ... факс ... ... ... ... және ... көрсете отырып толтырады. Тапсырысқа
тікелей басшы қол қояды. Мекеменің бөлімшелері ... ету ... ... береді және сол үшін қолдардың тиісті үлгілерін ұсына
отырып, өздерінің басшылық құрамындағы өзгерістері ... ... ... ... ... арқылы тапсыруға арналған ... ... ... ... атауын және бөлімше
басшысының немесе оның орынбасарының қолын көрсете отырып тиісті хат ... ... ... ... және ... ... ... қабылданған
және тапсырылған құжаттар арнайы журналдарда тіркеледі, олардың ... ... және ... ... ... ... әрі ... тиіс.
321. Тапсырылатын құжаттардың мазмұнына, құжаттар ... ... және факс ... арналған тапсырысқа қол
қойған бөлімшенің басшысы жауап береді.
322. Мекемеге келіп түсетін хат-хабарды тіркеу журналында ... ... ... ... ... барлық құжаттар тіркелуі тиіс:
сметалық есептер;
маркетинг зерттеулерінің және тендердің материалдары;
есепшоттар (оның ішінде - ... ... және ... қатысушылардың құқықтарын ... ... ... мәжілістерінің хаттамалары;
прайс-парақтар;
лицензиялық алымды төлеу жөніндегі түбіртектер;
әуе билеттерін сатып алу жөніндегі ... ... ... Т. ... ... жүргізуді бір жүйеге келтірмейінше, кәсіпорын
басшысының негізді әрі тиімді ... ... ... назарда ұстаған
жөн.
Кәсіпорын кеңейіп, құжаттар ағыны ұлғайған жағдайда, дербес құрылымдық
бөлімше ашқан ... Ол ... ішкі және ... ... ... ... ... дер кезінде орындалуын қадағалауға, жұмыс тиімділігін
арттыруға ... ... ... ... ... ... деректемелерін ресімдеу
Іс қағаздарын жүргізуде ... ... ... ... іс құжаттарын ресімдеуге қойылатын бірыңғай
талаптар мен ... бар. ... іс ... мазмұнына,
құрылымына және ресімделуіне қойылатын талаптарды белгілейтін ережелер
жазылған. Құжаттарды ресімдеу ережелерін орындау:
- құжаттың ... ... ... жылдам және сапалы әзірлеуді және орындауды;
- құжаттарды жылдам іздестіруді ұйымдастыруды;
- оны өңдеуге шығынды азайту үшін іс ... ... ... ... ... ... құжаттарына қолданылады.
Сонымен, деректеме дегеніміз не? Ол кез келген ... ... (қол қою, ... ... және т.б.) ... ... ... деректемелер деп аталады. Деректемелер – ... ... ... элементтері.
Деректемелердің құрамы арнайы мемлекеттік стандартта белгіленген.
Деректемелер құжатта қатаң белгіленген стандарттық ... ... ... ... жиі ... құжаттың маңызды деректемесіне
мыналар жатады:
Деректемелердің нөмірлері мен ... ... ... ... ... немесе |17. мәтіннің тақырыбы ... ... | ... ... ... |18. ... ... ... |
|07. ұйым туралы анықтамалық |19. ... ... ... ... ... | ... почталық мекен-жайы, | ... ... ... | ... ... ... ... ... ... шот ... | ... ... ... атауы |20. ... бар ... |
| ... ... ... құжаттың күні |21. қолы ... ... ... ... |23.құжатты келісу қолдары ... ... ... ... |24. мөрі ... ... ... | ... ... ... ... ... ... туралы белгі ... ... |27. ... ... және ... |іс ... ... ... |
| ... ... бекіту белгісі |28. ... ... ... |
| ... ... ... ... |29. ... ... |
| ... ... ... ... қарай отырып, мыналарды айтуға болады: бірқатар деректемелер
бір кәсіпорынның әртүрлі құжаттарын ресімдеу ... ... ... ... ... ... ... атауы және ұйым туралы анықтамалық
деректер. Әрине, кәсіпорын өз атауы мен ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан кестедегі алғашқы 3 деректеме
тұрақты деректемелер деп аталады. Нақты құжатты жасау кезінде белгіленетін
қалған ... ... ... ... ... ... күні және ... түрлі құжатта ерекшеленеді – сондықтан да оларды ауыспалы деректемелер
деп атайды.
Осы схемадан көріп ... ... ... ... 3 ... ... тақырыптық бөлік (оған мәтіннің соңына дейін орналасқан деректемелер
кіреді);
- негізгі бөлік (мәтіннің деректемелері және қосымша),
- ресімдеуші ... ... ... ... ... деректемелер
және қосымшалар).
Әсіресе құжатқа заңды күш беретін құжаттың күні, ... ... ... ... ... ... дұрыс толтырылуы маңызды болып
табылады.
Құжатта деректемелер 2-3 жоларалық интервалмен бөлінеді. ... ... 6.0 ... және одан ... Word for Windows ... № 12 ... 14 ... кеглді Times New Roman шрифтін қолдану
ұсынылады. Екі немесе одан да көп беттен ... ... ... ... және одан кейінгі беттері нөмірленуі керек. Бет нөмірлері парақтың
төменгі оң жағына араб санымен сөз және тыныс белгілері ... ... ... ... ... ... белгісі (грифі)
Бекіту белгісі құжаттың жоғарғы оң бұрышына ... сол ... 10 см бос жер ... ... Бекіту белгісі мынадай сөздерден
басталуы керек:
- БЕКІТЕМІН
- құжатты ... ... ... ... ... көрсетілген жеке қолы
- бекіту күні
Егер құжатты лауазымды тұлға емес, қаулымен, шешіммен, бұйрықпен ... ... ... ... органның хаттамасымен бекітілетін болса,
онда Бекіту белгісі (грифі) БЕКІТІЛДІ деген сөзбен аяқталады.
Адресат
Адресат деректемесі ... ... ... және ...... ... ... Адресат деректемесінің құрамына почталық
мекен-жайды қосу ұсынылады. Ол құжаттың жоғарғы оң жағына 8 см сол ... жер ... ... ... ... атауы
Құжат түрінің атауы БАС ӘРІПТЕРМЕН басылып, ұзына бойғы бланкілерде
беттің ортасына орналастырылады және ... ... сол ... орын тебеді.
Құжаттың күні
Күн (дата) – құжатқа заңды күш беретін бірден-бір негізгі ... ... ... ... ... сол жақ ... парақтың сол
жағына ресімделеді. Құжаттың күні оған қол қойылған, ... күн ... ... ... ... ресімдеу кезінде оны мынадай форматта ... ... ... және ... ресімдеуге жол беріледі. Мысалы, 31.01.2007
ж. немесе 2007 жылғы 31 қаңтар т.б.
Құжатты жасау орны
Бұл деректеме ... сол ... ... ... ... тақырыбы деректемесі жасалатын құжаттың қысқаша мазмұнын
жазудан тұрады. Қазақстан Республикасының СТ ... ... ... ... ... қысқаша мазмұны тақырыпта
көрсетілуі (15-реквизит) ... ... ... да, ... ... ... ... беруі және құжат атауымен грамматикалық жағынан үйлесімді келуі тиіс.
Тақырып ... ... ... 10 ... аспайтын құжатқа немесе А5 форматты бланкіде жасалған
құжатқа тақырып қоймауға болады.
Тақырып құжат түрінің атауымен грамматикалық тұрғыдан сәйкесіп, ... ... «не ... ... сұрақтарға жауап беріп ... ... ... ....... Сараптау комиссиясын құру туралы
Шарт .............. № 225 келісім-шарт бойынша жүк жеткізу туралы
Құжаттың мәтіні
Мәтін – ... ... және ... ... А5 ... құжат мәтіні жоларалық бір интервалмен басылады, ал А 4 форматты
бланкілерге – бір ... ... ... ... ... ... бір жоларалық интервалмен ресімделеді.
Қосымшасының бар екендігі туралы белгі
Қосымшасының бар екендігі туралы белгі былайша жазылады:
Қосымша: 2 данада 5 ... ... ... ... құжат түрі құжаттың негізгі мәтінінде
аталмаса, онда оның атауын Қосымша деректемесінде көрсету керек. ... ... ... олар нөмірленеді, мысалы,
Қосымша: 1. 20.07.2001 жылғы № 21/3 шарт, 2 данада 5 бет;
2. 21.02.05 жылғы № 5 ... ... ... 4 ... 1 ... ... қою деректемесі екі элементтен тұрады – лауазымның атауы және
қойылған қол. Лауазым ... ... бар ... туралы белгі
деректемесінің астына жазылады, ал қол лауазым атауының ... ... ... ... қойылады.
ҚР 1042-2001 мемлекеттік стандарты (5.18-тармақ) мен ҚР мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы ... ... ... ... талаптарына сәйкес құжаттамаға қойылатын қолтаңба құрамына мыналар
енеді: құжатқа қол қоюшы лауазымды тұлғаның ... егер ... ... ... ... онда оның (ұйымның) атауы; жеке қолтаңбасы
(қолы) және ... ... ... ... ... ... ... тұлға бланкісіне ресімделетін (жазылатын,
толтырылатын) ... онда ... ... ... көрсетілмейді. Құжатқа
екі немесе одан да көп лауазымдары тең тұлғалар қол қоятын болса, ... ... ... ... ... ... ... ретімен орналастырылады. Құжатқа лауазымдық дәрежелері әртүрлі
тұлғалар қол қоятын ... ... ... қызметттік лауазым
иерархиясына сәйкес бірінен кейін бірі орналасады.
Комиссия тарапынан жасалған құжаттарда ... қол ... ... емес, олардың комиссия құрамындағы міндеттері көрсетіледі.
Құжатқа лауазымды тұлғаның міндетін атқарушы ... іс ... ... мен ... көрсете отырып қол қоюы мүмкін. ... соң ... ... ... сөз қосуға, «орынбасары» деп қолдан жазып
қосуға немесе лауазым атауы алдынан қиғаш сызық тартып ... ... ... қол ... жарыққа төзімді өшпейтін сия ... және өшіп ... ... қол ... ... етілмейді.
Келісу белгісі
Келісу белгісі деректемесі КЕЛІСЕМІН деген ... ... ... ... ... ... ... атауын қосқанда), жеке
қолынан, және күннен тұрады. Мәтін, Қосымшасының бар екендігі туралы ... Қол қою ... ... ... ... сол ... ресімделеді.
Мөр
Мөр деректемесі лауазымды тұлғаның құқықтарын растайтын құжаттарға,
ақша қаражатын және материалдық құндылықтарды жұмсау ... ... ... ... ... ... ... үшін қойылады.
Лауазымды тұлғаның қолы елтаңбалық мөрмен расталуы тиіс.
Мөр бедерін құжатқа қол қоюшы тұлғаның Қол қою ... ... бір ... ... етіп қою ... арнайы нормативтік құқықтық ... ... ... ғана лауазымды тұлға қолтаңбасы мөрмен куәландырылады.
Мөрмен куәландырылатын ұйымдық-өкімдік құжаттардың үлгі ... ... ... стандарты Г. қосымшасында келтірілген. Мемлекеттік
ұйымдар бойынша ... ... ... ... ... ... ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы басқарудың
тұрпатты ережелерінің 8-қосымшасында берілген.
Мөр таңбасы ... ... ... мен ... бір ... ... салынуы керек.
Орындаушы туралы белгі
Орындаушы туралы белгіге құжатты орындаушының ... (аты ... ... ... ... ... туралы белгі құжаттың соңғы бетінің
беткі және сыртқы жағына төменгі сол жағына ... ... ... ... ... ... сәйкес құжаттың әрбір бетінің сол жақ ... ... ... көшірмесінің бірегейлендірушісі деректемесі
ресімделеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... атауынан;
- күнінен және
- ұйымда белгіленген басқа іздеу ... ... ... ... құжаттарды ресімдеудің бірыңғай
ережесін ендіру мақсатын көздеп дайындалған арнайы мемлекеттік ... Ол тек ... ... ғана ... ... ... жекеменшіктік
және ұйымдық-құқықтық формалары қандай екендігіне қарамастан ... ... ... ... ... ... ... заңды
тұлғаларда да қолдану үшін жасалған.
Бұл ... ... ... ... ... талаптар. СТ ҚР 1042-2001» деп аталады. Ол Мәдениет, ақпарат және
қоғамдық келісім министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару ... пен ҚР ... ... ... ... әзірленіп,
қолданысқа ендірілген. Бұл стандарт Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Стандарттау, метрология және сертификаттау
жөніндегі комитеттің 2001 жылғы 22 ... № 376 ... ... ... ... ... ... құрамын айқындайды, ресімделуін
нақтылайды, бланкілерді жасауға, толтыруға, оларды ... ... және ... ... талаптарды белгілейді;
Осымен қатар қолданыста «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағат ісі.
Терминдер мен ... СТ ҚР ... ... ... ... сақтауға қойылатын техникалық талаптар» атты стандарттар да ... өзге ... ... мен жеке тұлғаларға жолданатын құжаттары
сол ұйымның ... ... ... өз ... оның ... бөлімшелері мен лауазымды тұлғаларға
жіберілетін хаттары таза қағаз парағына жазылады.
ҚР 1042-2001 мемлекеттік стандарты бойынша (6.12, 6.13 ... ... оның ... ... мен лауазымды тұлғалар үшін
құжаттардың мынадай түрлері белгіленеді: хат бланкісі, ... ... ... ... ... ... ... өкімдер т.б.) бланкілері.
Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі комитет пен Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... ... - ... стандарт) «Ұйымдық-өкімдік құжаттама. Құжаттарды
ресімдеуге ... ... ... ... ... СТ ... ... құжаттарды ресімдеуге қойылатын деректемелер мен
талаптардың 27 ... ... ... ... ... 2002 ... 1
қаңтардан бастап қолданысқа енген. Бұл стандарттың ереже, талаптарын
Қазақстан ... ... ... ... сондай-ақ меншік
пен ұйымдық-құқықтық формаларының қандай ... ... ... ... жеке ... ... ... шетелдік заңды тұлғалар да ұстануы тиіс.
Аталып отырған стандарт құжаттардың деректемелері құрамын айқындайды,
сол деректемелерді ресімдеуге, бланкілерге, құжаттарға, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... жасауға,
оларды есепке алу, пайдалану мен сақтау ... ... ... ... ... ... көрсетілген талаптар тек
ұйымдық-өкімдік құжаттарды ... ғана ... ... бірге әкімшілік,
ұйымдық мәселелер мен ... ... ... ... ... ... реттеу мәселелері төңірегінде қабылданған шешімдері бар құжаттарды
ресімдеуге де қолданылады.
Құжаттар деректемелерін ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар «Қазақстан
Республикасы мемлекеттік ұйымдарында ... мен ... ... ережелері» бойынша реттелген. Мекемелерде іс ... ... база ... ... да осы екі ... стандарт
пен тұрпатты ережелер. Іс қағаздарын жүргізуде негізге алынатын құжаттар
осылар. Бұл істе ... ... ... да ең алдымен мемлекеттік
стандартта және тұрпатты ережелерде көрсетілген ... ... ... басшылыққа алуы тиіс.
Келесі кезең – құжаттар бланкілерінің форматтарын ретке келтіру. СТ
1042-2001 мемлекеттік стандарты ... ... ... ашық жиек
мөлшерлері, құжат бөліктерінің бір ізге түсірілген жүйе бойынша орналасу
реттері белгіленген. Бланкілер ... екі ... ... ... А4 ... мм) және А5 (210-148 мм). А6 ... мм) форматты
бланкілерді пайдалануға да рұқсат етіледі. Осымен қатар, таблица, жоспар,
жоба т.б. түсірілген жекелеген ... А3 ... мм) ... ... ... ... ... сәйкес құжаттар бланкілеріндегі ашық
жиек көлемдері мына мөлшерден кем болмауы тиіс:
сол жақ жиегі – 20 мм;
оң жақ жиегі – 10 ... жиек – 10 ... жиек – 10 ... жиек ... ... кіші мөлшерде қалдыруға рұқсат етілмейді.
Өйткені құжаттарды сақтау үшін ... арғы ... ... ... ... Ал ашық жиек көлемін молырақ қалдыруға шек қойылмайды.
Осылайша, ұйымдық-өкімдік құжаттар, ... ... ... сәйкес жасалған бланкілеріне жазылады. Бланкілердің
екі түрі бар: хат бланкісі және құжат бланкісі. Құжат бланкісі оның мақсат,
міндетіне ... ... ... ... ... ... кезінде
мемлекеттік стандарт ... ... ... ... ... қай ... ... болмасын, мемлекеттік те,
мемлекеттік емес те ... ... мына ... ... және орыс ... ... берілуі тиіс:
03 – жоғары тұрған органның ресми атауы;
04 – ұйымның ресми атауы;
05 – ұйым туралы анықтама мәліметтер;
06 – құжат түрінің ...... ... ... ... ... ... нақты құжат түрінің барлық деректемелерін қамтиды және
олардың парақтағы орындарын көрсетеді. Құжаттың әрбір ... ... ... ... жазу ... ... (уақыты, тіркеу нөмірі, құжат
түрі) орын бөлінеді. Құжаттардың жекелеген ... ... ... ... ... ... ... бойынша белгіленген деректемелер
құрамы:
01 – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ... – ұйым ... ... ... ... ... ... белгісі);
03 – жоғары тұрған органның ресми атауы;
04 – ұйымның ресми атауы;
05 – ұйым туралы анықтама мәліметтер;
06 – құжат түрінің ...... ... уақыты;
08 – құжаттың тіркеу нөмірі;
09 – кіріс құжаттың тіркеу нөмірі мен ... ...... жасалған немесе баспадан шығарылған орны;
11 – құжатқа қол жеткізуді шектеу грифі;
12 – адресат;
13 – құжатты бекіту грифі;
14 – ...... ...... ... ...... мәтіні;
18 – қосымшаның бары-жоғы туралы белгі;
19 – ...... ... ... ...... ... келісім визасы;
22 – мөр;
23 – құжат көшірмесін куәландыру жөніндегі белгі;
24 – орындаушысы туралы белгі;
25 – құжаттың орындалғандығы және іске ... ... ...... ... ... түскендігі туралы белгі;
27 – құжаттың электрондық көшірмесін сәйкестендіргіш.
Мемлекеттік стандарт бойынша белгіленген ... бір ... ... ... міндетті түрде қолданылады. Бұл – ұйым атауы,
уақыты, құжаттың тіркеу нөмірі, құжаттың бас ... ... ... ... орындалғандығы және іске тіркеуге жіберілгені туралы белгі.
Мекеме бланкілерін жасауға ... ... ... ... тура ... ... ... кезінде бланкілерді қолдану басқару
мәдениетін көтереді, ақпаратқа ... ... ... ... ... және ... қарай пайдалану жеңілдейді, сондай-ақ жарнамалық қасиетке де ие
болады. Бланкіден біз ең ... ... ... – ұйым ... жоғарыда
тұрған орган) атауын көреміз. Құжат авторы лауазымдық тұлға болуы да
мүмкін. ... ... ол ... ... ... Ең ... – ұйым атынан жасалған бланкілер. Ұйым бланкілерінде жоғарыда
тұрған органдар атауы тікелей ... ... ... ... ... ... ... құрылтайшылық құжаттарына сәйкес 01 немесе
02, 03, 04, 05, ... ... ... орналасу
шекаралары үшін шектеу белгілерін қою қажет ... 07, 08, 09, 12, 15, ... ал ... ... пайдалану кезінде 17-деректеме
қолданылады. Хаттан ... ... ... бір ... ... ... құжаттарына сәйкес 01 немесе 02, 03, 04, 06, 10-
деректемелер пайдаланылады. Деректемелердің орналасу ... үшін ... ... 07, 08, 15, ... де ... ... үшін ... сапалы қағаздар пайдаланылады (қағаздың
беріктігі, ақтығы есепке алынады; мүмкіндігі болса, ақтығы 90 пайыздан
жоғары ... ... ... ... ... полиграфиялық
құралдар көмегімен типографиялық әдіс арқылы жасауға рұқсат ... ... ... ... ... ... ... арқылы қайта жаңғыртуға
да болады. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ... ... ... ... Олар тек қана СТ 989-96 ... ... ... Техникалық талаптар» стандартына сәйкес әзірленеді.
Бланкілерге деректемелерді орналастырудың екі ... ... ... қою, ... қою. Парақ бетін пайдалану жағынан және
өңдеуге оңтайлылық тұрғысынан бұрыштата қою ... ... ... ... ... мәтіні (жоғары тұрған орган
атауы) мен 04-деректеме мәтіні ... ... ... ... ... ... жоғары бұрышқа, орыс тіліндегісі – оң жақ ... ... ... осы нұсқасы бойынша 01, 02-деректеме 03 және 04-
деректемелер аралығына түседі. Деректемелер ортаға қарай ... ... ... ... ... әр ... басы мен соңы өзара
бірдей қашықтықта орналасуы керек.
Мысалы:
| ... герб | ... ... ... ... ... ... и |
|Мәдениет және ақпарат | ... ... ... | ... |
| | | ... мен | ... по ... |
|құжаттаманы басқару | ... и ... ... | | |
03 және ... екі ... ... ... жазуға болады.
Бірінші нұсқада 04-деректеме атау септігінде беріліп, 03- деректеменің ілік
септігі жалғауы жасырын ... ... ... ... ... ... министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі
комитет.
Екінші нұсқада 04-деректеме ілік септігі жалғауында тұрады.
Мысалы: Үкімет ... ... ... ... орган мен ұйым-автор атаулары әрқашан ... ... және ... ... ... сәйкес болуы тиіс.
3.2. Құжаттар бланкілері, форматтар
Құжат бланкісі деп тұрақты деректемелер басылған және ... орын ... ... ... айтады.
Құжаттар бланкісіне негізінен екі формат белгіленеді:
А4 (210*297 мм) – ... ... (210*148 мм) ...... құжаттарды, мысалы, анықтамаларды,
іссапар куәліктерін ресімдеуге ... ... ... ... де жол ... (420*297 мм) және А ... ... мынадай түрлерін белгілейді:
- хатқа арналған бланк;
- жалпы бланкілер, қалған барлық құжатқа арналған бланкілер;
- нақты құжат түріне арналған бланк.
Хатқа арналған бланкіде ... ... ... ... ... бланкілерде ұйымның анықтамалық деректемелері орналастырылмайды.
Бланкіде тұрақты деректемелер ұзына бойы және бұрышынан орналастырылуы
мүмкін.
Мемлекеттік елтаңбаны пайдалану реті
Республика Президентінің 1996 ... 24 ... ... ... бар «Қазақстан Республикасының нышандары туралы» ... ... ... мен оның Әкiмшiлiгiнiң, Қазақстан
Республикасы Парламентiнiң, оның ... мен ... ... Республикасы Парламентiнiң Палаталары Бюроларының, Қазақстан
Республикасының ... мен ... ... ... ... ... ... мен өзге де
атқарушы органдарының, ... ... ... ... және есеп ... ... органдардың, Қазақстан Республикасы
Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы Соты мен басқа да ... ... Бас ... ... ... ... ... Республикалық ұланының әскер құрамалары мен ... ... ... органдардың, мемлекеттік нотариалдық
кеңселердің мөрлерiнде және ... ... ... бейнесiн
орналастыруға Қазақстан Республикасының заңнамалары арқылы құқық берiлгені
атап өтілген.
Қазақстан Республикасы елтаңбасының бейнесін тек қана ресми ... ... ... ... ... ғана ... ... Бұл, әдетте, 100
пайыз мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар болып табылады. ... ... ... бейнесін мемлекеттік емес ұйымдар мен
олардың лауазымдық тұлғалары өз бланкілерінде, ... мен ... ... ... ... ... ... кәсіпорын құжаттарына елтаңба бейнесі салынған
бланкілерді пайдалануына болады.
Мемлекеттік ... мен ... ... ... берілетін
жеке куәліктер мен қызметтік куәліктерде де елтаңба бейнесі ... ... олар ... ... ... ... ... өз визиттік карточкаларына елтаңба
бейнесін енгізуді заң теріс деп санамайды.
Төменде мекеме хатының ... мен ... ... түрі ... ... отыр.
Мекеме хатының бланкісі
| | | ... ... ... ... ... ... ... атауы |Республикасыны| ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... | | ... | ... ... ... ... тілде) | ... |
| | ... ... |
|___________ № | | ... | | |
| | | ... ______ ге | | ... | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ... А4 ... нақты құжат түрі бланкісі
| | | ... ... ... ... |Жоғары тұрған органның|
|ресми атауы ... ... ... ... |ң Мемлекеттік |ресми атауы ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... анықтама | | ... | ... ... анықтама |
|(мемлекеттік тілде) | ... |
| | ... ... ... № | | ... | | |
| | | |
| | | |
| | | ... ... ... | ... ... ... ... тілде) | ... ... |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ... А4 ... бір ... ... ... үшін (бұйрықты, қызметтік хатты және
т.б.) кестеде тізілген барлық деректеме қажет болмайды, ... ... ... ... біз ... отырған құжатқа осы тізімде
келтірілген деректемелердің қайсысын алу ... ... ... ... ... бәрі ... ... белгіленген.
Құжат формуляры деп құжатта стандартта ... ... ... ... ... ... ... хаттаманың формуляры, бұйрықтың формуляры
және т.б. туралы ... ... ... ... формулярына актілерде
ресімделетін деректемелердің тізбесі мен тәртібі кіреді:
1. Акті ... ... ... ... ... (белгісі).
3. Құжат түрінің атауы.
4. Құжатты жасау күні.
5. Құжатты жасау орны.
6. Мәтіннің ... ... ... бар екендігі туралы белгі (егер қажет болса).
9. Акті жасаушы комиссия ... ... ... тегі және ... ... мен ... ... құжаттар
4.1. Ұйымдық-құқықтық құжаттар
Кез-келген мекеменің қызметі ұйымдық-құқықтық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
тәртібі, лауазымдық нұсқаулық және т.б. жатады.
Ұйымдық-құқықтық құжаттардың басты мақсаты – ұйымды ... ... ... мен құрамын белгілеу, құрылымдық бөлімшелерінің өзара қарым-
қатынас жасау тәртібін, кәсіпорын қызметкерлері үшін ішкі еңбек тәртібін
анықтау.
Ұйымдық-құқықтық құжаттарды ... ... ... тиісті басшы
(жоғары тұрған органның басшысы немесе құжаттың ... ... ... ... ... ... іске асырылады.
Ұйымдық-құқықтық құжаттардың қолданылу мерзімі шектеусіз болады және
ресми түрде ... ... ... ... орнына жаңасын енгізгенге
дейін) заңдық күшін сақтайды. Тәжірибе ... ... ... ... ... ... ... құжаттар шамамен төрт-бес
жылда бір рет қайта жасалады не ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар енгізу кәсіпорын басшысының бұйрығы
(өкімі) арқылы жасалады.
Іскерлік қызметтегі ең бір тиімді ...... ... ... ... – ЖШС) ... өмір ... отыр.
Ол жұмыс істей бастағаннан-ақ үлкен көлемдегі ... және ... да ... ... ... ... қарау, жөнелту,
бақылау және сақтау қажеттілігі пайда болады. ЖШС ... ... ... ... себептермен жете көңіл бөлмеген жағдайда, ол
қағаздың ... ... ... оның іскер әріптестері өздері күткен
құжатты дер кезінде ала алмай, жүйкелерін жұқартса, оның өзі қай ... және ... ... ... ... ... ... қиналады.
Мұндай жағдайға түспес үшін ЖШС жетекшісі іс ... ... ... керек. Енді осы жұмысты қалай тиімді шешуге
болатынына ... ... ... тиіс ... ... ... мынадай топтарға
бөлуге болады:
1. Құрылтайшылық және құқық белгілеуші құжаттар:
• Құрылтай ... және ... ... ... ... ... Статистикалық карта;
• Салық төлеушінің куәлігі;
• Жер теліміне меншік құқы немесе жалға алу ... ... ... құқы туралы куәлік;
• Жылжымайтын мүлікке меншігі туралы немесе осы мүлікті жалға алғаны
жөніндегі шарт ... ... ... ... ететін, яғни, жарғылық қызмет түрлерін іске асыру
құқына лицензия.
2. Ұйымдастырушылық құжаттар:
• ЖШС-тің құрылымы және штат ... ... ... ... олар бірнешеу болса) қызметтік (лауазымдық)
өкілдіктерін бөлу туралы бұйрық;
• Ұжымдық шарт;
• ЖШС-тің құрылымдық ... ... ... ... мен
өкілдіктері туралы ереже;
• ЖШС қызметкерлерінің ... ... ... ... Ішкі ... ... ... (нұсқаулықтар, әдістемелік ұсыныстар
және т.б.).
3. Басқару қызметінің құжаттары:
• ЖШС-те ... ... ... ... ... ... органдары мәжілістерінің (басқарма, бақылау ... ... ... ... ... ... мәселелері бойынша ... ... ... ... ЖШС ... қатысты мәселелер бойынша
нормативтік құқылық актілері.
4. Бухгалтерияның қаржылық және есеп беру ... ЖШС ... ... ... мемлекеттік органдармен және
мемлекеттік емес құрылымдармен арадағы ... ... ... ... ... жеке ... ... Қызметкерлердің жеке істері (жеке карточкалары);
• Жеке құрам және кадрлар бойынша бұйрықтар;
• Қызметкерлердің еңбек кітапшалары;
• Еңбек дауларын, қызметкерлердің шағымдарын (арыздарын) ... ... ... ... бұзу және ... ... жағдайлары
фактілерін тексеру бойынша құжаттар (материалдар).
7. Еңбек шарты бойынша құжаттар:
• Шаруашылық шарттары (келісімдері) және ... ... ... хат ... Сот ... ... талап арыздар және олардың шешімдері, сондай-
ақ, олардың орындалуы бойынша хат жазысулар;
• Еңбек шартына қатысты нормативтік актілер.
8. Өндірістік-шаруашылық қызметін жоспарлау бойынша ... ... ... (ай, ... жыл) ... жоспарлары мен олардың
орындалуы туралы анықтамалар;
• өндірістік ... ... және ... да ... бойынша
өткізілген қызметтік жиналыстардың құжаттары (материалдары).
9. Мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының ЖШС-тің қызметін тексеру
құжаттары мен осы ... ... хат ... ... ... құжаттарды жүйелеу (әрине, ол ... ... ... ескере отырып реттеліп отырады) ЖШС жетекшісінің бұйрығымен
номенклатура түрінде ресімделіп, әр іске ... есеп ... ... тиіс.
Номенклатуралық істі қалыптастыру барысында ЖШС жетекшісі оның
мынадай талаптарға жауап беруі ... ... ... ЖШС қызметі барысында жинақталатын құжаттар легін түгел қамтуы;
2) номенклатуралық істің тақырыбы ондағы ... ... ... және анық көрсетуі жөн;
3) істегі құжаттарды нөмірлеу олардың маңызы және ... ... ... ... нормативтік құқықтық құжаттар орналастырылады.
Мұндайда жоғары тұрған органдардың ... мен ... ... ... тұрады. Мұнан ары қарай жоспарлы және ... ... ... Бұл ... ... ... ... толығырақ
баяндалады.
Номенклатуралық істер ашылған күннен бастап ұйымның ... ... ... ... ... бөлімшелерінде, яғни
орындаушыларда (жауапты адамдарда) сақталады.
Тұрақты сақталуда тұрған құжаттарды істен алуға және беруге ... ... тек қана сот және ... ... ... ... рұқсат
беріледі. Солай етілген күнде құжаттардың расталған ... және ... ... акт іске тігілуі керек. Номенклатуралық істерді ЖШС
ғимаратынан алып шығуға ерекше жағдайларда бірінші ... ... ... қағаздарын жүргізу үшін ЖШС жетекшісі құжаттар легіне орай
құжаттамалық қызмет ... ... ... іс ... тағайындайды.
Ал оның негізгі міндеттері мынадай болуы тиіс:
• почтаны (хат-хабар) алу (соның ішінде жеткізіліп берілген қағаздар да
бар) және оларды ... ... ... тіркелген құжаттарды қарау үшін ЖШС басшыларына (өкілеттеріне орай)
тапсыру;
• қаралған құжаттарды басшылардан ... ... ... нұсқауына орай
нақты орындаушыларына қол қойдырып тапсыру;
• ЖШС-те дайындалған құжаттарды почта арқылы немесе басқадай жолдармен
(қолма-қол тапсыру, факс және т.б.) ... ... ... ... құжаттарды бақылаудан шығару;
• Орындалу мерзімі біткен құжаттар туралы ЖШС басшысын хабардар ету;
• ЖШС басшысының тапсыруы және қызметкерлердің сұрауы бойынша құжаттарды
көбейту;
... ... ... ... адамдарға анықтама беру;
• ЖШС басшыларының тапсырмалары бойынша құжаттар мәтінін компьютерде
теру;
• Қолданыстағы ... ... ... ... ... ... ... өткізу немесе жою;
• ЖШС-тің ішкі айналымдағы құжаттарын құрылымдық бөлімшілерге уақытында
жөнелтіп отыру;
• ЖШС ... ... ... ... да ... ... орындау.
Құжаттық қызметті (кеңсе) ұйымдастырып, оның құқықтары мен міндеттерін
тізімдеген тиісті ... ... соң мына ... ЖШС-тің бірінші
басшысының бұйрығымен бекіту керек:
1) фирма басшылары арасында лауазымдық міндеттерді (өкілеттіктерді)
бөлісу;
2) ЖШС-тің құрылымдық ... ... және ... ... мен ... үшін ... нұсқаулықтар (міндеттер);
3) ЖШС-те іс қағазын жүргізу жөніндегі нұсқаулық;
4) шаруашылық шарттарын дайындау, ... және ... ... ... ЖШС-тегі еңбек тәртібі (жұмыс күні режимі) ережелері;
6) еңбекақы және сыйақы төлеу, ... ... ... және ... ... ... ... қорғау, техника қауіпсіздігі және өндірістік санитария
туралы тәртіптер;
8) коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер тізімі.
Кез келген ... ... ... ... көптеген
ақпараттар бар, сондықтан құжаттардың дұрыс айналымы мен ... ... ... ... ... ... кең тараған ұйымдық-құқықтық құжаттарға
мыналар жатады:
● ұйымның жарғысы;
● штаттық кесте;
● ішкі еңбек тәртібі;
● лауазымдық ... осы ... ... ... тоқталып өтелік.
4.1.1. Жарғы
Жарғы ұйымның құрылтай құжаттарының бірі болып табылады. Ол ұйымның
құқықтық мәртебесін, меншік нысанын, ... ... мен ... ... және ... құру ... ... Бұл құжатты кәсіпорынды
ұйымдастырушы адамның өзі немесе ... ... ... фирмалар
дайындайды. Құрылтайшылар бірнешеу ... ... ... жалпы
жиналысында бекітіледі, олардың қолдары ... ... ... ... ... Республикасының Әділет министрлігінде тіркеуден
өтеді. Осынау рәсімдер тізбегі ... ... соң ... ... ... Енді акционерлік қоғам жарғысының үлгісін қарастырып көрелік.
Кәсіпорын жарғысының үлгісі
Мұқаба беті
|Акционерлердің Жалпы жиналысының ... ... «20» ... № 1 ... ... |
| |
| ... ... ... ... |
| ... ... |
| |
1. ... ... ЖӘНЕ ... ... Қоғамның толық атауы:
- қазақ тілінде «АРНА» акционерлiк қоғамы;
- орыс тілінде – Акционерное общество «АРНА»;
- ағылшын тілінде – Joint Stock Company ... ... ... ... ... - ... ... орыс тілінде - АО «АРНА»;
- ағылшын тілінде – JSC «ARNA».
1.2. Қоғамның ... ... ... ... Қазақстан Республикасы,
000000, Алматы қ., Республика алаңы, 4.
2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ
2.1. «АРНА» акционерлік қоғамын құру (бұдан әрі Жарғы ... ... ... «АРНА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру
нысанында жүрді, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу ... 2005 ...... ... тіркеу күні 2002 жылғы 23 желтоқсан).
Қоғам қайта құрылған «АРНА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ... мен ... ... ... ... ... ... барлық міндеттемелері бойынша заңды мұрагері
болып табылады.
2.2. Қоғам заңды тұлға болып табылады және өз ... ... ... ... және осы Жарғыға сәйкес жүзеге
асырады.
2.3. Қоғамның ... және ... ... ... ... жүзеге асырылады.
2.4. Қоғамның дербес балансы, банктік және басқа да шоттары бар, өз
атауы ... ... ... ... өз ... белгісі, қызмет көрсету белгісі және
символикасы бар, ... ... ... тәртіппен бекітіліп,
тіркеледі.
2.6. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз.
3. ҚОҒАМ ... ... МЕН ... Қоғам қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының заңдарында
тыйым салынбаған қызметтен таза ... алу ... ... ... ... мәні:
● өндірістік-техникалық мақсаттағы үйлер мен ғимараттарды, тұрғын
үйді, жабдықтар мен басқа да ... ... беру ... ... ... салынған жылжымайтын мүлік нысандарын ары қарай кәсіпкерлік қызметке
пайдалану үшін жалға беру ... ... ... ... және сату ... қаржыландыру;
● құрылыс материалдарын өндіру;
● импортталатын, сол сияқты отандық ... ... ... және ... ... ... ... және бөлшек сауда;
● жабдықтарды, құрылыс маитериалдарын, құралдарды, ... ... ... ... және ... құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстары;
● қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру;
● ақпараттық, инжирингтік, маркетингтік, делдалдық, дилерлік және
дистрибьюторлық, өкілдік және ... да ... ... ... ... заңдарында тыйым салынбаған басқа да
қызметтер болып табылады.
3.3. Қазақстан Республикасының заңдарында лицензиялау көзделген қызмет
түрлерін Қоғам белгіленген ... ... ... түріне лицензия алғаннан
кейін жүзеге асырады.
4. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Қоғамның Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген құқықтары
бар.
4.2. Қоғам өз ... ... ... мүлікке ие және олардың
міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша ... ... ... көтереді.
4.3. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері ... ... ... де ... міндеттемелері бойынша жауап бермейді
және Қоғам қызметіне байланысты зиян шегу ... ... заң ... ... ... ... өздеріне
тиесілі акциялар құны шегінде көтереді.
4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісім-шарттар) жасайды,
мүліктік және жеке ... емес ... мен ... ... ... ... ... талапкер немесе жауапкер болады, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңдарына ... ... өзге де ... ... Қазақстан Республикасында және шет елде өз филиалдары мен
өкілдіктерін құра алады, өз ... ... ... ... және ... бөледі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы ... ... ... ... ... Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі
олардың жеке балансында және жалпы Қоғамның балансында есепке алынады.
4.6. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне Қоғам ... ... ... ... басшысы және өкілдіктің басшысы Қоғамнан
алынған ... ... ... ... ... ... ... экономикалық операциялар жасай алады, бұған
өз қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелер де кіреді.
4.8. Қоғам өз ... ... ... ... ... ... әртүрлі жылжымалы және жылжымайтын мүлікті салуға, сатып алуға,
алуға және жалға беруге құқылы.
4.9. Қоғам Қазақстан Республикасының ... ... және ... көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.
5. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
5.1. Қоғамның акционерлері Қазақстан ... ... ... жеке тұлғалары бола алады.
Шетелдік заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен Қоғам қызметіне қатысуға құқылы.
5.2. Қоғамның акционері мыналарға ... осы ... және ... Республикасының қолданыстағы заңдарында
көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу;
2) дивидендтер алу;
3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алу, оның ... осы ... ... Қоғамның қаржылық есебімен танысу;
4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға өз
құқығын ... ... ... алу;
5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар
кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсыну;
6) Қоғам ... ... ... сот ... ... ... ... Қазақстан Республикасы заңдарының және осы Жарғының
нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда, өз құқықтары мен ... ... үшін ... органдарға хабарласу;
8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен хабарласу және
Қоғамға сұрату түскен күннен ... отыз күн ... ... жауап алу;
9) Қоғам тараған жағдайда мүліктің бөлігіне;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы ... ... ... немесе қоғамның өз акциясына айналдырылатын басқа да
бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу.
5.3. Ірі акционердің төмендегілерге де ... ... ... ... тыс ... ... ... немесе
директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын ... бас ... ... ... ... ... ... заңдарға сәйкес акционерлердің
Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді ... ... ... ... мәжілісін шақыруды талап ету;
4) ірі акционердің есебінен Қоғамға аудиторлық ұйымның аудит жүргізуін
талап ету.
Қоғамның ... ... ... ... шектеуге жол
берілмейді.
5.4. Акционерлер ... ... ... ... ... да ... да ие болуы мүмкін.
5.5. Қоғамның акционері:
1) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында
көзделген тәртіппен акцияларды ... он күн ... ... ... және осы ... тиесілі
акцияның номиналды ұстаушысын қоғам акцияларын ұстаушылардың ... ... ... ... ... туралы хабардар етуге;
3) Қоғам немесе оның қызметі туралы ... ... ... ... басқа да құпия ақпаратты жарияламауға;
4) Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... міндетті.
5.6. Қоғам Қоғамның акцияларын сатқысы келетін адамдарға оны Қоғамның
өзінің немесе басқа тұлғалардың ұсынылған бағадан асып ... ... ... ... ... жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың
саны, бағасы және үшінші тұлғалар ... ... ... ... алушылардың
деректемелері болуы тиіс. Қоғамның бұл құқығы Қазақстан ... ... ... ... іске ... ... ... КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ
6.1. Қоғамның жарияланған акцияларының жалпы саны 100 000000 (бір ... ... ... ... жай акциялар - 100 000000 (бір жүз миллион) дана;
- артықшылықты акциялар – жоқ.
6.2. Қоғамның ... ... ... ... құны ... ... және ... (инвесторға) орналастыру бағасы
бойынша акцияларды сату арқылы қалыптастырылады.
6.3. Жарғылық ... ... ... ... ... ... мүліктік құқықпен, оның ішінде жер ... ... ... нысандарына құқықтармен жүзеге асырылады.
6.4. Қоғамның жарғылық ... ... ... ... ... ... Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес
сот шешімімен акциялар шығару және орналастыру арқылы жол беріледі.
6.5. Қоғамның ... ... ... ... ... ... төлеуге берген мүлкі;
2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістерден;
3) Қазақстан Республикасының заңдары тыйым салмаған негіздер бойынша
сатып алынған басқа да ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ
7.1. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар
құжатсыз нысанда ... ... ... Егер ... ... ... ортақ меншігі
құқығында болса, олардың барлығы бір акционер деп саналады және өздерінің
ортақ өкілі арқылы ... ... ... ... ... ... да ... қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару,
орналастыру, айналымға шығару және өтеу ... мен ... ... ... ... туралы заңдарымен белгіленеді.
7.4. Жай акция акционерге дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді
шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің ... ... ... таза ... ... кезде дивидендтер алуға, сондай-ақ ... ... ... ... бір ... ... береді.
7.5. Жарияланған акциялардың шығарылымын ... ... ... ... ... нәтижелері туралы есепті ұсыну Қазақстан
Республикасының заңдарында және уәкілетті орган белгілеген ... ... ... ... Қоғамның акциялар ұстаушыларының тізілімін қалыптастыруды,
жүргізуді және сақтауды ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
7.7. Қоғамның орналастырылған акцияларын ... алу ... ... ... ... ... ... Акцияларды кепілге қою туралы мәселелер Қазақстан Республикасының
қолданыстағы ... ... ТАЗА ... БӨЛУ ... ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ
БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕРІ
8.1. Қоғамның таза кірісі (салықтарды және бюджетке басқа да ... ... ... ... ... қалады және
акционердердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленген ... ... ... дивидендтер төлеуге. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе
акционерлердің ... ... ... ... ... мақсаттарға
жұмсалады. Акционерлердің Жалпы жиналысы жыл ... ... ... ... бойынша дивидендтер төлеудің ақылға сыйымсыздығы туралы шешім
қабылдауға құқылы.
8.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе Қоғамның
бағалы ... ... бұл ... ... төлеу туралы шешім
акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның жай дауыс беруші ... ... ... ... ... ... бойынша дивидендтет кірмейді.
Қоғамның артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздармен ... жол ... ... бойынша бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге
былайша төлеу ... ... ... болған кезде Қоғамның
жарияланған ... ... ... асырылу талабымен ғана жол беріледі.
8.3. Қоғамның акциялары ... ... ... дивидендтер төлеуге
жол берілмейді:
1) меншік капиталы теріс көлемде болған кезде немесе егер ... ... ... ... бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде
теріс мәнге ие болса;
2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық ... ... ... ... ... жағдайы жоқтығы белгілеріне жауап берсе
не көрсетілген белгілер акциялары бойынша дивидендтер ... ... егер сот ... ... акциялонерлерінің Жалпы жиналысы оны
тарату туралы шешім қабылдаса.
8.4. Қоғамның жай ... ... ... ... ... ... бойынша дивидендтер төлеу Директорлар кеңесінің шешімімен
жүзеге асырылады.
Қоғамның жай акциялары бойынша жыл ... ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысы қабылдайды.
9. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ
9.1. Қоғамның органдары мыналар болып табылады:
жоғарғы органы – акционерлердің Жалпы жиналысы;
басқару ...... ... органы – Атқарушы директор.
Акционердердің Жалпы жиналысының шешімімен бақылаушы орган – Ішкі
аудит ... ... ... ... ... ... өзге де органдары құрылуы
мүмкін.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
10.1. Қоғамның жоғарғы органы – акционердердің Жалпы ... ... ... ... ... жылдық және кезектен тыс деп
бөлінеді.
10.2. Қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ... ... жыл ... ... ... жиналысын өткізеді. Акционерлердің басқа жалпы
жиналыстары кезектен тыс ... ... ... ... ... ... ... шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін
және акциялар ұстаушылар ... ... ... ... шақырылуы
және өткізілуі мүмкін.
10.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында:
1) қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;
2) қоғамның өткен ... жылы үшін таза ... бөлу ... ... бір жай ... ... дивидендтер көлемі белгіленеді;
3) акционерлердің қоғамның қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына
қатысты мәселелері және оларды қарау нәтижелері қарастырылады.
Директорлар ... ... ... ... ... ... мүшелеріне сыйақы мөлшерін және ... ... ... ... ... ... Жалпы жиналысы шешім қабылдау құқығы
акционердердің Жалпы жиналысының құзыретіне берілген басқа да ... ... ... ... ... түпкілікті құзыретіне мынадай
мәселелер жатады:
1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның
жаңа редакциясын бекіту;
2) корпоративтік ... ... ... оған ... ... ... Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;
4) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе ... ... ... түрін өзгерту туралы шешім
қабылдау;
5) қоғамның бағалы қағаздарын конвертациялау, сондай-ақ оларды өзгерту
талабы мен тәртібін белгілеу;
6) есеп ... ... ... мен ... ... ... ... сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау,
оның мүшелерін ... және ... ... ... ... ... ... кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен талабын
анықтау;
8) қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
9) жылдық ... ... ... Қоғамның есепты қаржылық жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту,
жай акциялар ... ... ... ... шешім қабылдау және
дивидендтер көлемін Қоғамның жай бір акциясы есебімен бекіту;
11) осы ... және ... ... ... ... жай және ... ... бойынша дивидендтер төлемеу туралы
шешім қабылдау;
12) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды Қоғамға тиесілі барлық активтердің
жиырма бес және одан да көп ... ... ... ... ... немесе бірнеше бөлігін бере отырып, құруы немесе ... ... ... ... ... ... акционерлердің жалпы жиналысын шақыру
туралы хабарлау нысанын анықтау және осындай ... ... ... ... ... ... ... қолданыстағы заңдарға сәйкес акцияларды қоғам сатып алу кезінде
акциялардың құнын анықтау ... ... ... ... оны ... ... әдістемені бекіту);
15) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
16) акционерлерге Қоғам ... ... ... ... ... оның ... егер осындай тәртіп қоғамның жарғысында белгіленсе,
бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
17) «алтын акцияны» жүргізу және күшін ... осы ... ... ... ... ... ... басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.
Акционерлердің Жалпы жиналысының осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында
көрсетілген мәселелер бойынша ... ... ... ... ... ... білікті басым даусымен (төрттен үшінен кем емес) қабылданады.
Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер ... ... ... ... ... дауыс беруге қатысып отырған жалпы санының жай
басым даусымен ... ... ... ... ... басқа органдарының
Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер ... кез ... ... ... ... құқылы.
10.7. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі
шақырады. ... ... тыс ... ... ... ... шақырылады:
1) Директорлар кеңесі;
2) ірі акционер.
10.8. Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:
1) атқарушы орган;
2) сонымен жасалған шартқа ... ... ... ... ... Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
10.9. Акционерлер («алтын акцияның» иесі) алдағы жалпы ... отыз ... ... ... ... ... ... ал
сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – жиналыс ... ... ... бес ... күн бұрын хабардар етілуі тиіс. Акционерлердің жалпы
жиналысын өткізу туралы ... ... ... ... жариялануы
тиіс не жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерге («алтын акцияның» иесі)
жеткізілуі тиіс. Көрсетілген мерзімдерді ... ... ... ... туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарына
жариялаған күннен бастап не оны ... ... ... ... ... ретінде жіберген күннен бастап жүргізіледі.
Акционерлердің жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарлама ... ... ... және ... тілдерде жарияланған жағдайда,
белгіленген мерзімді есептеу осындай ... ... ... ... ... ... ... өткізу бастапқы (өтпей қалған) ... ... ... ... ... ... күннен ерте емес
белгіленуі мүмкін. ... ... ... ... өткізілетін
қайталама жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселені қарауға және ... ... ... құқылы, егер:
1) кворум болмағандығы себепті өтпей қалған акционерлердің жалпы
жиналысын ... ... ... ... ... сәтте қатысу үшін оған ... ... ... ... және одан да ... пайызын иеленуші акционерлер (немесе
олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс ... ... ... ... Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар
кеңесі қалыптастырады және ... ... ... ... ... тізбесінен тұруы тиіс.
10.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген
мәселені қарауға және ол ... ... ... ... ... Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды
тіркеу аяқталған сәтте оған ... және ол ... ... ... ... ... жиынтығы елу және одан астам пайыз акциясын ... ... ... ... ... олардың өкілдері
тіркелсе, күн тәртібі бойынша ... ... және ол ... ... ... ... ... Жалпы жиналысына қатысуға және қаралып
отырған мәселеге жеке өзі ... өз ... ... дауыс беруге құқылы.
Акционердің өкілі ... ... ... ... ... ... ... етеді.
10.15. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген
акционерлерді (олардың ... ... ... ... өтпеген
акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және
дауыс беруге қатысуға ... ... ... ... ... ... болған кезде жарияланған
уақытта ашылады.
10.17. Акционерлердің Жалпы жиналысы жалпы ... ... және ... ... ... Жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді –
ашық немесе құпия (бюллетенмен). Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы
мен ... ... ... ... ... бір ... ие, ал ... жай басым даусымен қабылданады.
10.19. Акционерлерінің саны жүзден аз Қоғамда есеп комиссиясының
функциясын Акционерлердің Жалпы ... ... ... Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық ... және олар ... ... ... ... ... ... мүмкін.
10.21. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сыртай дауыс беру
арқылы да ... ... ... ... беру акционерлердің жалпы
жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге
не акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбей-ақ ... ... ... беру ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңдарында белгіленген.
10.22. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру «бір ...... ... ... ... ... мыналар жатпайды:
1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір
акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең жоғарғы санын шектеу;
2) Директорлар кеңесінің мүшелерін ... ... ... ... Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру ... бар ... ... ... жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері
бойынша бір дауыстан беру.
10.23. Кумулятивтік дауыс беру ... ... ... ... ... Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір үміткерге толықтай
берілуі немесе Директорлар кеңесінің ... ... ... арасында
бөлінуі мүмкін.
10.24. Дауыс беру қорытындысы бойынша дауыс беру қорытындысы жөніндегі
хаттама жасалып, қол қойылады. Акционерлердің Жалпы жиналысының ... ... ... ... ... ... акционерлердің Жалпы
жиналысы аяқталғаннан күннен бастап он күн ... ... ... жазбаша
хабарлама жіберу арқылы назарына ұсынылады.
10.25. ... ... ... ... ... ... ... талаптарына сәйкес жиналыс
жабылғаннан ... үш ... күні ... ... қол ... Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына мыналар қол қояды:
1) Акционерлердің ... ... ... ... және ... есеп комиссиясының мүшелері;
3) дауыс беруші акциялардың он және одан астам пайызын иеленушілер
және акционерлердің ... ... ... ... ... Директорлар кеңесі – Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасайтын
Қоғамның органы, ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешу кірмейді.
11.2. Директорлар кеңесінің түпкілікті құзыретіне мынадай мәселелер
жатады:
1) Қоғам ... ... ... ... ... ... және кезектен тыс жиналысын шақыру туралы
шешім қабылдау, бұған ... ... ... ... ... кірмейді;
3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған
акциялар саны көлемінде орналастырылатындарының (өткізілетіндерінің) саны
туралы, ... ... ... ... мен ... ... ... Қоғамның орналастырылған акцияны немесе басқа бағалы қағаздарды
сатып алуы туралы және оларды сатып алу ... ... ... ... Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
6) Қоғамның облигацияларын және ... ... ... шығару
шарттарын анықтау;
7) Қоғамның атқарушы директорының өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-
ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
8) Қоғамның атқарушы ... ... ... ... ... және ... беру шарттарын анықтау;
9) ішкі аудит қызметінің жұмыс ... ... ... және ... ... ... ... беру мөлшерін және талабын анықтау;
10) корпоративтік ... ... ... ... ... корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері ... ... ... анықтау;
11) аудиторлық ұйымның қызметіне ақы ... ... ... ... ... ... мүліктің нарықтық құнын бағалау
жөніндегі бағалаушыны не ірі мәміленің мәні ... ... ... Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін
ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган ... ... ... оның ... ... өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына
жазылу шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттар;
13) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу ... ... және олар ... ... ... ... басқа заңды тұлғалардың он және одан астам акцияларын
(жарғылық капиталдағы үлесін) сатып алуы туралы шешім ... ... ... ... ... ... ... қабылдау;
15) Қоғамның міндеттемелерін жеке капиталы мөлшерінің он және одан
астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
16) Қоғамның ... ... ... ... ... ... ... Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе
өзге де заңмен ... ... ... ... ірі ... және ... ... мүдделі болып отырған
мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
19) комитеттер құру ... ... ... олардың сандық құрамын
бекіту, комитет мүшелерін бекіту, сондай-ақ комитеттердің қызметін ретейтін
ішкі ... ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысының түпкілікті құзыретіне жатқызылмаған өзге
де мәселелер.
11.3. ... ... ... ... құзыретіне жатқызылған
мәселелер Қоғамның атқарушы органының шешуіне берілмейді.
11.4. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес оның ... ... ... ... ... ... қабылдауға, сондай-
ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер
қабылдауға құқығы жоқ.
11.5. Директорлар ... ... жеке ... ... ... ... мыналардың ішінен сайланады:
1) акционерлер – жеке тұлғалар;
2) акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдер ... ... ... көрсетілген (ұсынылған) тұлғалар;
3) басқа тұлғалар (осы ... ... 11.6. ... ... ... ... ... кеңесінің мүшесіне Қоғамның акционері болып
табылмайтын және акционерлердің ... ... ... ... кеңесіне сайлауға көрсетілмеген (ұсынылмаған) жеке тұлғалар да
сайлануы мүмкін. ... ... саны ... ... ... ... ... керек.
11.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс ... ... ... атқарушы директоры Директорлар ... ... ... ... ... ... болып сайлана
алмайды.
11.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық ... ... ... заңдарына сәйкес акционерлердің ... ... ... ... ... ... ... акционерлердің Жалпы
жиналысы сайлайды және егер ... ... ... ... ... шектеусіз бірнеше рет қайта ... ... ... ... ... акционерлердің Жалпы
жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің ... ... ... ... ... ... акционерлердің Жалпы жиналысын
өткізу кезінде өтеді.
11.11. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесі мүшелерінің
барлығының ... ... ... өкілеттіктерін мерзімінінен бұрын
тоқтатуға құқылы.
11.12. Директорлар ... ... ... ... ... оның ... ... Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша
хабарлар ету негізінде жүзеге асырылады.
11.13. Директорлар ... ... ... мерзімінен бұрын
тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің
Жалпы жиналысыа ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы ... ... ... ... ... ... сайланған мүшесінің өкілеттігі
Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің өтуімен бірге бітеді.
11.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның ... ... ... беру ... ... ... ... мүшелерінің жалпы
санының басым даусымен сайланады.
11.15. Төраға Қоғамның Директорлар ... ... ... ... кеңесінің мәжілісін шақырады және оған төрағалық
етеді, мәжілістерде Қазақстан ... ... ... ... ... ... ұйымдастырады.
11.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе
атқарушы органының бастамасы бойынша не төмендегілердің ... ... ... ... ... ... ... ішкі аудит қызметінің;
3) Қоғамға аудит жүргізуші аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің.
Қоғамның ... ... ... ... және ... ... ... заңдарында белгіленген.
11.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге кворум
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері ... ... кем ... тиіс.
11.18. Қоғамның Директорлар кеңесі мәжілісіндегі шешімдер Директорлар
кеңесі ... ... ... жай ... ... ... кеңесі мүшелерінің дауыстары тең түскен жағдайда,
Төрағаның даусы шешуші болып табылады.
11.19. Қоғамның Директорлар ... ... ... ол ... үш ... ... Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңдарының талаптарына сәйкес ресімделеді және төраға мен хатшы қол қояды.
12. АТҚАРУШЫ ДИРЕКТОР
12.1. ... ... ... ... ... ... ... директор Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды.
Қоғамның Атқарушы директоры акционерлердің Жалпы жиналысының және ... ... ... ... ... ... директоры Қазақстан Республикасының заң
актілерінде және Қоғамның Жарғысында Қоғамның ... ... ... ... ... жатқызылмаған Қоғамның қызметіне қатысты
кез келген мәселе бойынша шешім ... ... ... ... ... ... Директорлар кеңесінің
келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы директордың функциялары,
құқықтары мен ... ... ... заң ... ... ... Қоғаммен жасалатын жеке еңбек шарттарында
белгіленген. Қоғам атынан Атқарушы директормен жасалатын жеке еңбек ... ... ... ... Жалпы жиналыс немесе Директорлар
кеңесі арқылы осыған уәкілетті тұлға қол қояды.
12.4. ... ... ... ... ... және ... кеңесінің
шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
3) Қоғамды үшінші ... ... ... ... ... береді;
4) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге
асырады (осы ... ... ... ... ... көтермелеу
шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, ... ... ... кестесіне сәйкес лауазымдық жалақы және дербес үстеме ақы
мөлшерін белгілейді, Қоғамның атқарушы органының және ішкі ... ... ... ... қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік
пакеттер мөлшерін және түрлерін белгілейді;
5) өзі ... ... өз ... ... өз ... біріне жүктейді;
6) міндеттерді, сондай-ақ қызметкерлер ... ... мен ... ... Қоғамның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды бекітеді;
8) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде ... ... ... ... ... мен филиалдардың
басшыларын, басшылардың орынбасарларын, бас бухгалтерлерін тағайындайды;
9) Қоғамның қызметкерлерін кәсіптік ... және ... ... ... ... ... заңдарда, жеке еңбек шарттарында, акционерлердің
Жалпы жиналысында және ... ... ... өзге ... ... ... ... сайлау, оның өкілеттігі, лауазымдық
жалақысының мөлшері, сондай-ақ өкілеттігін ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
12.6. Қоғамның лауазымды тұлғалары:
1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам ... ... ... көздейтін тәсілдерді қолданады;
2) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына және акционерлердің Жалпы
жиналысы мен ... ... ... ... ... ... оны пайдалануға жол бермеуі тиіс;
3) тәуелсіз аудит жүргізуді қосқанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық
есеп жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
4) ... ... ... ... ... Қоғам қызметі
туралы ақпаратты ашуды және беруді бақылайды;
5) қоғам ... ... ... ... ... ... ішінде егер қоғамның ішкі құжаттарында басқадай көзделмесе, қоғамда
жұмысты тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға ... ... ІШКІ ... ҚЫЗМЕТІ
13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру ... ... ... ... мүмкін.
13.2. Ішкі аудит қызметін құру және қызмет ету тәртібі, ішкі аудит
қызметі ... ... мен ... ... мен ... Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.
13.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және
атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.
13.4. Ішкі ... ... ... ... ... тікелей
бағынады және өз жұмысы туралы ... ... есеп ... ... ... ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТ
14.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есебін жасау
Қазақстан ... ... есеп және ... есеп беру ... және ... есеп ... ... Қоғамның Атқарушы директоры жыл сайын ... ... ... жылға арналған қаржылық есепті талқылауға және ... ... ... ... ... аудиторлық қызмет туралы
заңдарына сәйкес жүргізілген ... ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.
14.3. Қоғамның жылдық қаржылық есебі Директорлар кеңесінің алдын-ала
бекітуіне ... ... ... ... ... күніне дейін отыз
күн бұрын жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есебін ... ... ... ... жиналысында жүргізіледі.
14.4. Қоғам жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамның
аудиті Директорлар кеңесінің, атқарушы органның ... ... ... не ірі ... ... өз ... ... мүмкін.
14.5. Қоғамның құжаттары, оның ішінде Қоғамның қаржылық ... ... ... ... ... ... ішінде және
көлемде сақталады.Акционердің ... ... ... оған ... ... ... ... көшірмелерін беруге
міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе өзге де ... ... ... ... ... ... жол беріледі.
15. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ӨЗ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ
ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ ... ... ... АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ
15.1. Қоғам өз акционерлерінің назарына Қоғам қызметі ... ... ... ... ұсынуға міндетті.
15.2. Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат деп мыналар
танылады:
1) акционерлердің Жалпы жиналысы және ... ... ... және ... шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар;
2) Қоғамның акциялар және басқа да ... ... ... ... ... ... ... орналастыру нәтижесі туралы есептерді
бекітуі, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу ... ... ... ... ... бағалы қағаздарының күшін жоюы;
3) Қоғамның ірі мәмілелер жасауы және Қоғамның ... ... ... ... ... ... капиталының жиырма бес пайызын және одан да асатын
мөлшерде заем алуы;
5) Қоғамның қандай-да бір қызмет түрін жүзеге асыруға ... ... ... бір ... ... жүзеге асыруға бұрын алған
лицензиясының тоқтала тұруы немесе қызметін тоқтатуы;
6) ... ... ... ... қатысуы;
7) Қоғам мүлкінің тұтқындалуы;
8) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он немесе одан
астамын құрайтын Қоғам мүлкінің ... алып ... ... сипаттағы
жағдайлардың орын алуы;
9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын ... ... ... ... ... ... ... шешім.
15.3. Акционерлердің мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметі туралы ... ... ... ... ... ... «Юридическая газета» және «Заң газетi»
баспасөз басылымдарында жариялау;
2) акционердің жеке ... ... ... ақпарат ұсыну.
15.4. Акционер ақпарат алу үшін Қоғамның атқарушы органына жазбаша
нысанда хабарласады. ... ... ... ... ... ... ... тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап еткен ... ... ... ... ... ... ... отыз
күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.
15.5. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін ақы төлеу көлемін Қоғам
белгілейді және ... ... ... және ... жеткізуге байланысты шығыстар төлемінен аспауы тиіс.
15.6. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды
тұлғалар Қоғамға аффилирленгендігі туындаған күннен бастап жеті күн ... ... ... ... мәліметтер беруге міндетті.
15.7. Қоғамның лауазымды тұлғасы қызметке қабылданған күннен бастап 10
жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамға ... ... ... ... ... ... ... міндетті.
15.8. Акционерлер Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы
ақпаратты жазбаша түрде ... ... ... құқығын сатып алған
күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
15.9. Қоғамның акционерлері және ... ... ... тұлғалары туралы ақпаратқа өзгерістер ... ... ... ... 10 ... ... ... хабарлауға міндетті.
16. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ
16.1. Қоғамды қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, ... ... ... ... ... ... ... заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып,
жүзеге асырылады.
16.2. Қоғам қосылу нысанында қайта құрылуды қоспағанда жаңадан ... ... ... мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап қайта ... ... ... ерікті түрде тарату туралы шешімді акционерлердің Жалпы
жиналысы ... ол ... ... заң ... сәйкес
кредиторлардың келісімімен және олардың ... ... ... ... ... заң актілерінде көзделген жағдайларда
Қоғамды мәжбүрлеп тарату жүргізіледі.
16.5. Соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамды тарату
туралы ... ... ... тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды
тарату кезеңі ішінде басқаруға және тізбесі ... ... ... ... жасауға өкілетікке ие болады.
16.6. Тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері,
ірі акционерлердің өкілдері, ... ... ... жиналысының
шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі тиіс.
16.7. Қоғамды тарату рәсімдері мен оның ... ... ... ... Республикасының қолданыстағы заңдарымен
реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ... ... ... ... ... белгіленген
тәртіппен жойылуға жатады.
16.8. Қоғам мемлекеттік тізілімге тиісті жазба ... ... деп ... ... МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ
17.1. Қоғам мүлкін және оған тиісілі құқықты құқықтық қорғау Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
18. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
18.1. Егер осы ... ... бірі ... ... онда ... ... қатысы болмайды. Осы Жарғының жекелеген ережелерінің
жарамсыздығы оның қалған бөлігін тұтастай ... ... ... ереже
заң жол беретін және тиісті қатынастарды реттейтін ережеге ауыстырылады.
18.2. Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... мен ... ... ... жиналысының шешімі бойынша
енгізілуі мүмкін.
18.3. Осы Жарғыда көрсетілмеген Қоғам қызметіне қатысты ... ... ... ... реттеледі.
19. КҮШІНЕ ЕНУ
19.1. Осы Жарғы мемлекеттік тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.
Акционерлердің Жалпы жиналысының 2007 ... «20» ... ... ... ... атынан
Атқарушы директор _____________________________
4.1.2. Штаттық кесте
Кез келген заңды тұлғаны (компанияны, ... ... ... ... оның ... құрылымы мен штатын айқындап алу ... ... ... әрі дер кезінде шешу заңды тұлға (бұдан әрі – компания)
құрылтайшыларына, олардың қандай ... ... мен ... ... ... жоспарланған экономикалық көрсеткіштерге
қол жеткізуіне мүмкіндік береді.
Ең алдымен ішкі нормативтік ... ... ... нақтылап
алайық.
Компанияның ұйымдық құрылымы деген ұғымға келсек, бұл сол ... ... ... ... ... ... барлық бөлімшелердің, сондай-ақ
филиалдар мен өкілдіктердің жиынтығы және олардың ... ... ... және ... өзара байланыс) болып табылады. Құрылымдық
бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... ... көмекші қызмет орындары, қызмет көрсету салалары т.б.)
немесе топтарға бөлініп көрсетіледі.
Компанияның штат мөлшері ... ... ... дегеніміз –
компаниядағы жалдамалы қызметкерлер лауазымдарының тізбесі және сандық
мөлшері. Тізбеде ... ... ... ... ... жалақылар (таривтік ставкалар), қосымшалар мен сыйақылар
(пайыздық мөлшері немесе жалпы сомасы) ... ... ақы ... өзге ... ... ... ... қоры көрсетіледі. Ұйымдық құрылым сипаты
жазылып, штаттық кесте берілген ... ... ... ... формасында
жасалады. Штат кестесіне енген лауазым атаулары (штат бірліктері) жұмыс
және жұмысшы кәсібі туралы ... ... ... және ... ... ... ... 2002 жылғы 22
қарашадағы № 273 бұйрығымен бекітілген Басшылар, ... және өзге ... ... ... ... ... ... сай
келуі керек. Таңдап алынған кандидаттарды белгілі бір лауазымға тағайындау
кезінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым ... 2005 ... ... № 43 ... ... ... және ... көрсету
кәсіптері (мамандықтары) бойынша кәсіби дайындық пен ... ... ... басшылыққа алу қажет.
Компанияның ұйымдық құрылымы мен штат саны негізгі ұйымдық-құқықтық
құжаттар қатарына жатады. Оларды ... ... ... ... ... ... өзі ... елтаңбалы мөрмен куәландыруы тиіс. Аталған
нормативтік актілерді бекіту «БЕКІТІЛДІ» немесе «БЕКІТЕМІН» деген гриф ... ... ... ... т.б.) ... ... жүзеге асырылады.
Мемлекеттік кәсіпорындарды және жарғылық капиталы толықтай немесе
едәуір бөлігі мемлекеттікі болатын ... құру ... бұл ... ... қойылған тұрпатты ұйымдық құрылымдар (бұлар, әдетте,
министрліктер (комитеттер, агенттіктер) ... ... ... ... мен штат ... ... лимиттері негізінде шешіледі.
Мәселен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 ... 21 ... ... ... ... ... № 1433 қаулысымен 2000 жылғы 1 қаңтардан
бастап республика министрліктерінің, агенттіктері мен ... ... ... ... штат ... байланысты лимиттері
бекітілді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 28 ... ... ... және ... ... қорғау министрлігінің
территориялық органдарын құру туралы» № 1920 қаулысымен ... штат ... ... ... 520 бірлік мөлшерінде болып белгіленді.
Қазақстан Республикасы Табиғи ... ... ... ... 2006 ... 4 тамыздағы № 188-ОД бұйрығымен (Әділет
министрлігінде 2006 жылғы 6 қазанда ... № 4375) ... ... ... ... ... ... бекіту туралы
ережелер бекітілді.
Ұйымдық құрылым мен штат ... ... ... ... ... ... компанияларда күрделірек. Бұларда ұйымдық құрылыммен
тікелей басшының өзі немесе оның ... ... ... кадр
қызметкерлерінің, заңгерлер мен экономистердің шұғылдануына тура келеді.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, ұйымдық құрылым мен қызметкерлер саны ... ... ... ... ... ... ... қызметіне
талдау жасау) жүргізілмейді. Жалпы, диагностикалық талдау дегеніміз не? Ол
қандай кезеңдерден тұрады? Енді осыған келейік.
Бұл үшін ... ... білу ... ... статистика агенттігі
төрағасының 1996 жылғы 19 ... № 50 ... ... ... ... ... мен ... статистикасы туралы нұсқаулыққа
сәйкес жалданбалы қызметкерлер қатары екі топқа бөлінеді: жұмысшылар ... ... тобы ... санаттардан тұрады: басшылар,
мамандар және қызметкерлер қатарына жататын өзге де ... ... мен ... ... ... алу мен ... жұмыстарын жүзеге
асырушылар, шаруашылық саласы бойынша ... ... ... көп ... ... келетін бірқатар компаниялардың мамандарын
негізгі жұмыс қызметкерлері және ... емес ... ... көмекші)
жұмыс қызметкерлері деп бөлуге болады. Басшылар қатарына басшылық лауазымға
ие қызметкерлер және компания мен оның ... ... ... ... ... ... актілерде жалданбалы қызметкерлер
өндірістік қызметкерлер, әкімшілік қызметкерлері және қызмет көрсету саласы
мен шаруашылық саласының қызметкерлері ... ... ... ... ... ... оның құрылымдық
бөлімшелері мен қызмет орындарының ... ... ... мен ... сондай-ақ компания филиалдары мен
өкілдіктерінің) тізбесі, ... ... ... ... ... ... мөлшері болып табылады.
Компания ұйымдық құрылымының мынадай түрлері бар:
1. Линиялық ұйымдық құрылым – ... ... тек ... ... ... ... ... бағыныстылығы түрінде құрылады.
2. Штабтық ұйымдық құрылым – жүйе басшылары жетекшілік ететін арнаулы
бөлімшелерге ие. Бұл ... ... ... ... қабылдауға
және қандай да бір төменгі тұрған ... ... ... ... құқы жоқ, олар тек жүйе ... ... ... функцияларын
орындауда штаттағы белгілі бір мамандар күшімен көмек көрсетеді.
3. Функционалдық ұйымдық ...... ... ... бір функциялар көлемін атқару үшін арнаулы бөлімшелер ... ... ... ... ... ... қатары мен олардың
тізбесі атқарылатын жұмыстың (көрсетілетін қызметтің) ... ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық құжат – ... ... ... Компанияның ұйымдық құрылымы мен штат кестесі,
әдетте, біртұтас құжат ретінде ... ... ... (ЖШС ... АҚ ... ... жиналысы шешімдерімен, бірінші басшының
бұйрығымен т.б.) бекітіледі. Штат ... ... ... ... ... ... күні құжаттың бірінші (титулдық) парағына түсіріледі.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, ... ... ... және орта
кәсіпкерлік субьектілердің бірінші ... мен ... ... ... ... ... ... жақын адамдар болып
келеді.
Мұндай компаниялардың ұйымдық құрылымдары қалай қалыптастырылуы тиіс?
Ұйымдық құрылымды жасаушылар ... ... ... ... ... ... ... қызметтің қанша түрін жүзеге асырмақ, яғни бизнестің бір
ғана түрімен шұғылдана ма ... ... ... ... ... ... қамти ма? (Айталық, әрқилы тауар түрлерін жеткізу, ... ... ... ... ... Бұл ... жұмыс жүргізіп жатқан бәсекелестер бар ма және ... ... ... ... ... ... (аудандық, қалалық, облыстық)
жұмыс істей ме әлде республикалық және сыртқы нарыққа шығуды жоспарлай ма?
4. ... ... ... ... ... өзінің
жеке қомақты ақшалай қаржысы немесе материалдық ... бар ма, әлде ... ... ғана ... ... ... жұмысын қалыптастыру перспективасы қандай,
әсіресе компания құрылтайшысы белгілеген ... ... ... ... ... ... штаттық мүмкіндік бар ма?
6. Компанияның жарғылық қызметін ... ... үшін ... да ... ... ... алу немесе мемлекеттік билік
органдарының арнаулы актілер қабылдауы қажет пе?
Осы ... ... ... (бірқатар жағдайларда сұрақтардың
тізбесі мұнан әлдеқайда көп болуы да мүмкін) жауап алғаннан ... ... ... ... кірісуге болады.
ЖШС-лар үшін тұрпатты пирамидалық ұйымдық ... ... ... ... ЖШС ... Көп салалы қызметпен шұғылданатын серіктестіктерде
бірнеше ... ... ... ... және қаржы, өндіріс, шаруашылық
т.б. мәселелер бойынша). Бұл жағдайда бас директор лауазымын енгізу ретті
болмақ.
2. ... (бас ... ... ... Штат кестесінде
бірнеше салалық орынбасарлар ... ... ... орынбасар лауазымын
енгізу міндетті. Өйткені директор (бас директор) ұзақ уақыт өз ... ... оның ... ... бірдей орынбасарлары арасында
түсініспеушіліктер туындауы мүмкін.
3. Бас бухгалтер. Штатқа бұл лауазымды ... ... ... ... ... «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп ... ... оның ... 5-тармағына сәйкес есеп жүргізу жұмыстарының
көлеміне байланысты мынадай міндеттерді айқындауы тиіс:
1) ... ... ... бас ... ... ... орнын тағайындау;
2) штатқа бас бухгалтер лауазымын ендіру;
3) бухгалтерлік есеп жүргізу ісін мамандандырылған бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... жеке өзі жүргізу.
4. Заң қызметі (заң кеңесшісі ... заң ... ... ... ... ... ... персоналдар бойынша
менеджер).
6. Өндірістік бөлім.
7. Жоспарлау-экономика бөлімі.
8. Маркетинг және өткізу (логистика және жарнама) бөлімі.
9. Шаруашылық қызметі ... үй ... ... бұл ... ... ұйымдық құрылымды бірден-бір жақсы
құрылым деп айтуға болмайды, ол өзге де ... ... ... ... ... ... ... қызмет орнын енгізу де жиі
ұсынылады. Ең ... ... ... ... ... экономика
талаптарына сай келуі керек, жақсы басқарылып, экономикалық ... ... ... ... мен штат ... ... қандай да бір нақты күнге
байланысты: ... ... ... ... жыл басына немесе ұйымдық
сипаттағы жәйттерге (мәселен, қайта ... ... ... ... ... ... ... штат кестесінде
қызметкерлердің фамилиялары әдетте ... ... ... ... кезде штаттық кестеде көрсетілген әрбір нақты ... ... ... тұлғаға бұйрық шығарылып, олармен жеке еңбек ... ... ... ... ... ... ... немесе оған
жаңа лауазымдар ендіру ... ... ... ... мен ... ... енгізу туралы» бұйрық шығарылып, онда ... ... және ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Компанияның ұйымдық құрылымы мен штат кестесін жасау және өзгерту
жұмыстарын регламенттейтін нормативтік құжаттар ... ... ... ... толықтыру көздері болып табылатын ұйымдарда
тұрақты, ал басқа жерлерде – 10 жыл ... ... ... ... мен штат ... ... келгенде үлкен
кәсіби стажы бар қызметкерлердің тәжірибесі мен ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға деген жаңа
көзқарастармен ұштасуы тиіс.
Сонымен, ... ... ұйым ... ... ... сапалық құрамын, сондай-ақ олардың атқаратын ... ... ... еңбекақыларының мөлшерін белгілейтін ұйымдық-құқықтық
құжатты білдіреді.
Штаттық ... ... сол ... құрылымын айнытпай қайталайды.
Құрылымдық бөлімшелердің, лауазымдардың атауын кәсіпорын басшысы анықтайды.
Ол көп жағдайда мынадай тәртіпті ... ... ... ... ... ... кейін өндірістік бөлімшелер, қосалқы және қызмет
көрсетуші құрылымдар айқындалады.
Штаттық ... ... ... ... қол ... бухгалтер
бұрыштама соғады, ал басшы бекітеді. Бекітемін деген белгісі бар жерде
кәсіпорынның жалпы штаттық саны және ... ... қоры ... ... ... ... ... нысанының үлгісі
| ... | ... ... ... |эмблемасы |Ұйымның ресми ататуы ... ... | ... ... |
| | ... РАСПИСАНИЕ |
|ШТАТ КЕСТЕСІ | | ... № ________ | | ... орны | ... орны ... ... | ... тілінде) |
| | ... |
| | | |
| | ... ... ... ___ еңбек|
| | ... ... қоры |
| | ... |
| | ... ... |
| | | |
| | ... ... |
| | ... ж. |
| | |Мөр ... ... ... |Қосымша |Еңбек |Ескертпе|
|бөлімше және |бірліктер ... ... ... ... ... ... | | |ның | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | ... ... | |
| | | | |ай | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | | | | | | ... ... Қолы ... ... ... Қолы ... толық
жазылуы
4.1.3. «Қызметкерлер туралы» ереже
Ұйымның «Қызметкерлер туралы» ережесінде кәсіпорын жұмысын ұйымдастыру
мәселелері, қызметкерлердің еңбекақысы, демалыс беру тәртібі, қызметкерлер
мен ... ... мен ... ... режимі көрсетіледі.
«Қызметкерлер туралы» ереже ұжымның жалпы ... ... заң ... ... ... ... орынбасары қол қояды және
кәсіпорын директоры бекітеді. «Қызметкерлер ... ... ... ... жасауға негіз болады.
«Қызметкерлер туралы» ереже кейде ішкі еңбек тәртібі ережесінің орнына
да жүреді.
Үлгі
|____________________________ ... ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| |2007 ... «____»__________ |
Қызметкерлер туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы ереже кәсiпорын қызметкерлерiнiң еңбек шартын ... ... ... ... ... ұжымдық
шартта, осы ережеде реттелмеген еңбек шарттары Қазақстан Республикасының
еңбек жөнiндегi заң актiлерiмен белгiленедi.
1.3. ... ... ... ... ... ...... еңбек қатынасында тұрған тұлға;
кәсiпорынның басшы қызметкерi – директор тағайындаған қызметкер;
кәсiпорын қызметкерi – кәсiпорынның директоры лауазымға ... ... да ... мен ...... ... басшы қызметкерлерiнен басқа кәсiпорынның барлық
жұмысшылары мен ... ... ... ... ... ... ... бас бухгалтер болып табылады.
2. Жұмысқа қабылдау
2.1. Басшы қызметiне жұмысқа қабылданатын азаматтармен шарт ... ... ал ... ... – 1 (бір) ... ... ... Еңбек шарты лауазымын, жұмыс орнын, еңбектегi құқықтық қатынастар
пайда болған күнi және лауазымдық жалақысының мөлшерi ... ... ... ... шартын мына жағдайда: құрылтайшылардың шешiмi бойынша ... ... жаңа ... екi ... ... ... кәсiпорын
қызметкерлерiнiң еңбек шартын созуға болады.
2.4. Құқықтық қатынастардың пайда болатын және ... ... ... ... ... келiсiлген мерзiм болып табылады.
2.5. Еңбек шартын жасау кезiнде жұмысқа қабылданып отырған қызметкердiң
сол лауазымға сәйкестігін бақылау үшiн сынақ мерзiмi белгiленедi.
2.6. Сынақ ... ... ... үшiн де, ... ... үшiн ... айдан аспауға тиic, ал басқа жұмысшылар мен қызметкерлер үшiн - 2 ... ... ... ... ... ... ... жағдаймен жұмыста
болмаса, онда ол кезең сынақ мерзiмiне енбейдi.
Жұмысының ... ... ... қызметкер жұмыстан
босатылады.
3. Құқықтары мен мiндеттерi
3.1. Кәсiпорын қызметкерлерi ҚР заң актiлерiнде, құрылтай құжаттарында
белгiленген демалыс, әлеуметтiк сақтандыру мен ... ... ... ... ... ... барлық құқықтарды пайдалана алады.
3.2. Кәсiпорын қызметкерлерi белгiленген уақытта кәсiпорын басшыларына
кiрiп, өз жұмыстарына байланысты мәселелердi ... ... ... ... ... ... ... шаралардың орындалуы
туралы еңбек ұжымы кеңесiнiң алдында есеп бередi.
3.4. Қызметкердi жұмысқа алғаннан ... оның ... ... ... ... еңбек шартымен және iшкi еңбек
тәртiбiмен, ... ... ... ... ... қызметкерi:
- ҚР қолданылып жүрген заң актiлерiн бұзбауға, ... iшкi ... ... ... ... басшылардың өкiмдерiн орындауға;
- кәсiпорынға немесе оның қаржысы мен мүлкiне зиян ... ... ... ... ... ... шартында көрсетiлмеген жұмыстарды
талап етуге құқығы жоқ.
4. Жұмыс уақыты және демалыс
4.1. Кәсiпорын қызметкерлерi үшiн жұмыс аптасының, жұмыс күнiнiң ... ... ... ... ... демалыс күндерi және мереке күндерi
ҚР заң актiлерiмен, кәсiпорынның iшкi ... ... ... ... ... жағдайларда кәсiпорын ... ... ... ... ... ... жұмыстарды орындау үшiн жұмыс
күнінің белгіленген уақытынан тыс мерзімге, сонымен бiрге өтемақы төлеген
жағдайда ... ... және ... ... ... ... ... Кәсiпорын өз қызметкерлерi үшiн икемдi жұмыс уақытын енгiзе алады,
оның нормативтiк негiзi жұмыс уақытының ... ... ... ... ... ... ... бiр жыл iшiнде 30 күнтiзбелiк күнге
созылатын, жалақысы сақталатын еңбек демалысын ала алады.
5.2. Кәсiпорынның басқа ... ... ... ... ... ... нақты жағдайға байланысты белгiленген жыл сайынғы ... Бұл ... жыл ... ... ... ... ... күннен кем болмауға тиiс.
5.3. Кәсiпорын қызметкерiнiң жылдық демалысты алу ... егер ... ... ... ... ... ... болған күннен кейін 12
ай өткен соң мүмкін болады.
5.4. Жыл сайынғы демалыс ... ... ... ... ... тиiс. Егер қызметкердiң демалыс алған уақыты кәсiпорынның жұмысына
зиян тигiзетiн болса, онда қызметкердiң келiсiмiмен ... ... ... Жоспарлы демалыс уақытының басқа мерзiмге ауысқаны ... 30 күн ... ... ... ... ... ... келесi жылғы демалысына
қосылып берiлуi мүмкiн, бiрақ жыл бойы ... ... ... ... ... ... қалдырылған демалыстың есебiнен ұзақтығы ... ... ... ... ... ... Жыл сайынғы еңбек демалысын екi жыл қатарынан бермеуге тыйым
салынады, ... ... 2 жыл ... демалыс үшiн өтемақы төлеуге
де болмайды.
Екi жылғы еңбек демалысын қосып алып, ... ... ... ... сақталатын орташа жалақының мөлшерiн анықтау тәртiбi кәсiпорынның
iшкi тәртiбi туралы ережеде көрсетiледi.
5.8. Өндiрiстiк ... ... ... ... ... ... оның келiсiмi бойынша демалыстан шақырып алуға болады.
Бұл туралы ... ... ... немесе оның орынбасары
қабылдайды.
Қызметкердiң жеке ... ... ... ... ... кәсiпорын оған жалақысы сақталмайтын демалыс бере алады.
6. Iссапарға жiберу, уақытша iссапарға жiберу және жаңа ... ... ... ... өз ... ... басқа жұмыс орнына
белгiлi бiр мерзiмге, 1 айдан 6 айға ... ... ... ... ... уақытша жiберiлгендер үшiн еңбек шартын өзгертудiң қажетi
жоқ. Егер кәсiпорын тиiстi үй-жай беретiн болса, онда ... ... ... отбасымен бiрге баруға құқылы.
Қызметкердi басқа жұмысқа ауыстыру қызметкердiң келiсiмiмен ғана жүзеге
асырылады және ... ... ... кәсiпорын басшысының келiсiмi бойынша
ауыстырылады.
Еңбек шартына енгiзiлетiн тиiстi өзгерiстер екi тараптың ... ... ... ... ... сақтандыру және өтемақылар
7.1. Кәсiпорындағы қызметкерге кәсiпорынның өзi қызметкермен келiсе
отырып белгiлеген мерзiмдi ақы, кесiмдi ақы немесе еңбекақы ... ... ... ... төлейдi.
7.2. Әрбiр қызметкердiң жалақысы оның жұмысының нәтижелерiне байланысты
белгiленедi және ол ... бiр ... ... ... ... еңбекақы жүйесiне қосымша ретiнде жекелеген кезеңдерге
жұмыстың нәтижесi үшiн үстемақы ... ... және ... белгiлеуi мүмкiн.
7.4. Басшы қызметкерлерге және қызметкерлерге ... ... ... ... ... ... жалақы белгiленедi.
Бiлiктiлiгi мен жұмыс тәжiрибесiнiң, сонымен бiрге қол жеткен табыстары
үшiн кәciпорын директорының жекелеген қызметкерлерге дербес жалақы төлеуге
құқығы ... ... ... ... мен ... ... жеңiлдiктердi пайдалана алады.
7.6. Iссапарға жiберiлген қызметкердiң сол уақыт немесе кезең iшiнде
негiзгi жұмыс ... ... ... ... Қызметкердi жұмыстан босатқан кезде оған ... ... ... сол ... босатылған күнi төленуге тиiс.
8. Көтермелеу шаралары мен тәртiптiк шаралар
8.1. Кәсiпорын қызметкерлерiн көтермелеу шаралары:
- алғыс айту;
- бағалы ... ... ... марапаттау;
- лауазымдық жалақыны көтеру және дербес үстемеақы белгiлеу;
- лауазымын көтеру болып табылады.
8.2. Кәсiпорын қызметкерлерiне қолданылатын тәртiптiк шаралар:
- ескерту;
- сөгiс;
- тәртiп ... ... ... ... ... ... үшiн еңбек
шартында көрсетiлген мерзiмнен бұрын қызметтен босату болып табылады.
9. Жұмыстан босату
9.1. Кәсiпорынның басшы қызметкерлерi мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... ... ... Кәсiпорынның басқа қызметкерлерi директордың бұйрығы арқылы
жұмыстан шығарылады.
9.3. ... ... ... ... ... ... еңбек шарты (келiсiмiнiң) мерзiмiнiң аяқталуына байланысты ... ... ... ... ... яғни мерзiмiнен бұрын жұмыстан
шығарылуы мүмкiн.
9.4. Еңбек шартының мерзiмi ... ... ... мынадай жағдайларда
жүзеге асырылуы мүмкiн:
- қызметкер атқарып келген ... ... ... ... ... ... лауазымдық қызметтердi бөлуде белгiленген қызмет
шеңберіне оның бiлiмiнiң сәйкес келмеуi және ... ... ... ... отырған қызметiне қызметкердің сәйкессiздiгi;
- кәсiпорын жұмысына лайықсыз әрекет жасауына байланысты;
- өзара келiсiм бойынша.
9.5. 2 ... ... ... ... жұмысқа қабiлетсiз болған ... ... ... ... жасалған еңбек шартын бұзуға
құқылы.
9.6. Жұмыстан босатылатыны туралы ... 1 ай ... ... ... Егер ... өз ... бойынша өтiнiш берiп, жұмыстан
шығарылатын болса, онда ескертудiң қажетi жоқ.
9.7. ... ... ... кезде оған атқарған лауазымы,
кәсiпорында iстеген мерзiмi, лауазымдық жалақысы және ... ... ... ... ... ... ... қажеттi басқа да ақпараттар туралы
анықтама берiледi.
Басшының орынбасары ... ... ... ... ... ... – кәсіпорын қызметкерінің функциялары,
міндеттері мен құқықтары ... ... ... ... ... ... ... пайда болған жағдайда қажет.
Лауазымдық нұсқаулық негізінде қызметкермен еңбек шарты жасалады.
Лауазымдық нұсқаулықты кадр ... ... ... басшысы
бекітеді. Лауазымдық нұсқаулыққа енгізілетін барлық ... ... ... ... ... ... ... еңбек заңдарының талаптарын ескере отырып, 1999 жылғы 16
қазандағы № 22 СмиС комитеті бекіткен ... ... АК ... негізінде жасалады.
Сауатты жасалған лауазымдық нұсқаулық қызметкердің міндеттері туралы
айқын түсінік береді және ... ... ... ... ... көмектеседі.
Әйтсе де, бұл нормативтік акті көп жағдайда бағаланбайды, оған немқұрайды
қарайды. Осыған байланысты біз ... ... ... ... ... әзірлеп, қалай ресімдеу керек екендігіне кеңірек тоқталғанды жөн
көріп отырмыз.
Еліміздің «Қазақстан Республикасындағы ... ... заңы ... ... ... ... мен белгілі бір жұмыс түрлерінің
күрделілік ... ... ... ... Ол бұл ... ... мен
жұмысшы кәсіптері жөніндегі бірыңғай тарифтік-біліктілік ... әрі - ... ... ... мен ... және ... қызметкерлер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына
(бұдан әрі - Біліктілік анықтамалығы) сүйенеді. Яғни осы екі ... ... Бұл ... ... ... мен ... ... жөніндегі өкілетті мемлекеттік орган белгілейді. Атқарылған
жұмыстарды белгілі бір ... ... ... мен ... ... ... Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы мен
Біліктілік анықтамалығына, сондай-ақ қызметкерлердің жекелеген санаттарына
арналып белгіленген тұрпатты біліктілік талаптарына сәйкес жұмыс ... ... ... ... (Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңы, 70-бап,
5-тармақ).
Қызметкердің жағдайын, ... ... ... жеке ... ... бір рөл ... Әйтсе де сол еңбек шартының мәтінінен қызметтік
міндеттер туралы толық мәлімет алу қиын. Сондықтан ... мен ... ... ... жиі туындайды. Ол кейде ашық ... ... ... ... ... ... алып ... Лауазымдық
нұсқаулық нақ осы жағдайға сәйкес қызметтік міндеттерге ... ... да ... ... пікір қайшылықтарын реттеуге, ... ... ... ... құжат болып табылады.
Еңбек жөніндегі мемлекеттік инспекторлар тексеру ... ... ... ... шешу ... ... ... көрсетуді
талап етеді.
Лауазымдық нұсқаулық қызметкерлерді аттестациялау, жұмыскерді сынақ
мерзімі ішінде жұмыстан ... ... ... ... ... де ... болады. Сол үшін де бұл ... ... ... ... ... ... нұсқаулық әрқашан қолданыста болуға тиіс, ол компаниядағы
құрылымдық және ұйымдық өзгерістерді жедел де, нақты әрі ... ... ... шарт.
Нұсқаулықты әзірлеуге кіріспес бұрын, ең алдымен бұл істі ... алу ... Бұл ... әуелі «Лауазымдық нұсқаулық туралы
ереже» дайындау керек болады. Ол ... ... ... ... ... ... оны ... қабылдау және сақтау ережелері
белгіленіп, нұсқаулық мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ ... ... ... бұл ... дер кезінде әзірленуіне тікелей жауапты
тұлғалар көрсетілуі тиіс.
«Лауазымдық нұсқаулық туралы ереже» - міндетті ... ... ... ... ... жұмыстарды ретке келтіріп, бір ... ... ... ... ... күшіне ие болуын ... ... бұл ... ... қарағаныңыз жөн.
Ереже жобасын әзірлеу көбінесе кадрлар бөліміне ... ... ... ... жобасы ұйым басшысына ... ... Жоба ... ... өз ... ... ... жерде
лауазымдық нұсқаулықтың барлық талаптары сол ... ... ... шарт
болып есептеледі.
Лауазымдық нұсқаулық туралы ережені әрбір ұйым ... ... ... ... ... ... ... формасына
қатаң талап қойылады. Онда міндетті түрде ұйым ... ... ... ... қол ... мөр ... ... қажет. Бірақ нұсқаулықтың
міндетті деректемелері мұнымен де шектелмейді.
Лауазымдық ... ... ... ... мыналар енеді:
- ұйым атауы;
- құжат атауы;
- құжат күні мен ... ... ... ... ... ... ... бекіту грифі;
- құжат әзірлеушінің қолы;
- келісім бұрыштамасы;
- қызметкердің құжатпен танысқандығы жөнінде белгі.
Лауазымдық нұсқаулықтың үлгісі
|____________________ ... ... ... ... |
| ... ... ... нұсқаулық ... ... ... ... ... |2007 ... «____»__________ ... _____ | ... ... ... ... | |
1. ... ... Кәсіпорынның оқыту бөлімінің бастығы (бұдан әрі – Бөлім бастығы)
осы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тілді оқыту жөніндегі қызметін ұйымдастыруға
басшылық етеді.
1.2. Бөлім ... ... ... ... ... және өз қызметінен Қазақстан Республикасының заңында
белгіленген ... ... ... ... ... Бөлімнің бастығына оқыту бөлімінің қызметкерлері бағынысты.
1.4. Еңбек демалысы кезінде, не ... ... бір ... ... ... оның ... ... директоры тағайындаған
қызметкер атқарады.
1.5. Бөлім бастығы өз қызметінде Қазақстан ... ... ... ... ҚР Үкіметінің қаулыларын, нормативтік және
құқықтық актілерді, Кәсіпорын директорының бұйрықтарын және осы Нұсқаулықты
басшылыққа алады.
1.6. ... ... ... ... ... Кәсіпорынның бекітілген
жұмыс регламенті мен жұмыс кестесіне және ... бір ... ... ... ... қатар күні бұрын болжанбаған тапсырмаларға сәйкес
құрады.
2. Негізгі ... ... ... ... бөлімі бастығының негізгі атқаратын лауазымдық
міндеттері:
2.1. Бекітілген жұмыс регламенті мен ... ... ... ... ұйымдастыру;
2.2. Бөлімнің белгілі бір кезеңге арналған жұмысын жоспарлау;
2.3. Бөлімнің белгілі бір кезеңде атқарылған жұмысының есебін әзірлеу;
2.4. Қаладағы мемлекеттік ... ... мен ... ... ... ... мемлекеттік тілді оқыту курстарының
жұмысын ... ... ... мемлекеттік тілді үйретуші оқытушыларының
білімін жетілдіру және ... ... ... ... мемлекеттік
тілде іс жүргізушілер мен аудармашыларға ... ... ... ... ... ... ... бойынша мемлекеттік қызметкерлерге ... ... ... бір ізге ... ... оқу ... ... кешенін әзірлеп, қолданысқа енгізу;
2.7. Мемлекеттік тілді үйрету үшін арнайы жабдықталған мультимедиалық
бөлмелер ашу, мемлекеттік ... іс ... ... мультимедмалық
және қашықтан оқытудың компьютерлік бағдарламаларын жасауды ұйымдастыру;
2.8. Мемлекеттік тілдің қолданылу ... ... ... мониторингтер өткізу; әлеуметтік-лингвистикалық зерттеулер
жүргізу шараларын ұйымдастыру.
3. ... ... ... ... ... Бөлім қызметкерлеріне тапсырмалар беріп, олардың орындалуын
бақылауға;
3.2. Өз ... ... ... ... және олар ... қабылдауға қатысуға, тиісті органдар мен лауазымды адамдардың
оларды орындауын талап ... ... ... өзінің лауазымдық міндеттерін орындау үшін
тиісті орындардан қажетті ... мен ... ... ... ... ... ... үшін белгіленген тәртіппен
меншік нысандарына қарамастан, мекемелер мен ... ... ... ... қаражаты есебінен қайта даярлануға (қайта
мамандануға) және біліктілігін арттыруға;
3.6. Біліктілігі мен ... ... ... ... ... ... ... қызметі бойынша жоғарылауға;
3.7. Өзіне жүктелген лауазымдық міндеттерді, ерекше маңызды және
күрделі тапсырмаларды орындағаны үшін белгіленген ... ... ... ... ... айып ... ... қызметтік
тексеру жүргізілуін талап етуге;
3.9. Еңбегінің қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз ... ... ... ... үшін ... ... жағдайына;
3.10. Өз өкілеттігі шегінде орталық басшылығына жұмысты жетілдіру
жөнінде ұсыныстар енгізуге құқылы.
4. ... ... ... ... міндеттерін орындамағаны немесе
тиісті дәрежеде орындамағаны үшін және ... іс ... ... және сақталуына, сондай-ақ бөлініп берілген жұмыс ... ... таза әрі ... ... жауапкершілікте
болады.
Бөлім бастығы қылмыс жасаса немесе ... да ... ... ... ... ... ... бойынша қылмыстық,
әкімшілік, материалдық жауапкершілікке тартылады.
5. Қызметкерге қойылатын талаптар
Бөлім бастығы болып жоғары филологиялық ... ... осы ... бағытына сәйкес келетін салада кемінде екі жыл жұмыс істеген
Қазақстан Республикасының азаматтары тағайындалады
Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасындағы
тілдер туралы», «Әкімшілік ... ... ... ... ... Қазақстанның 2030 жылға дейін даму стратегиясын және осы
лауазымға сәйкес ... ... ... ... ... ... да заңдары мен нормативтік актілерін білуі шарт.
Осы санаттағы лауазымға қатысты функционалдық міндеттерді орындауға
қажетті басқа да білімдер. ... ... ... ... керек.
Басшының орынбасары __________ ... ... ... ... ... ... ... мен кәсіпорындардың атқарушылық-басқарушылық
қызметінің бір нысаны - ... ... ... Осы ... ... ... ... шешіледі. Қолданыстағы заңдарға сәйкес
басқару органдары өз құзыретіне қарай бұйрықтар, шешімдер, өкімдер секілді
өкімдік ... ... ... ... ... ... ... нормативтік немесе
жеке акті қабылдау қажет болған барлық жағдайларда ... мен ... ... ... мен ... ... ... бойынша және
қаулыларды, шешімдер мен бұйрықтарды орындауды ұйымдастыру үшін шығарылады.
4.2.1. Шешім (қаулы)
Шешім немесе қаулы – ... ... ... ... жалпы жиналысы және т.б.) құжаты. Өндірістік мәселелелер
бойынша дайындалады. ... ... ... ... ... туралы» Заңына сәйкес Мәслихаттар (7-бап) және Әкімдер
(37-баптың 3-тармағы) нормативтік-құқықтық сипаттағы шешімдер қабылдайды.
Шешім «ШЕШТІ», «ШЕШІЛДІ», ... ... ... ... ... ... ... басқа басқару құжаттары секілді ... ... ... ... ... және оның ... ... Төраға мен
хатшы қол қояды.
Шешімнің үлгі нысаны
|Ведомоствоның, ... ... ... ... ұйымның атауы|немесе диаметрі 20 |мекеменің, ұйымның атауы|
| ... ... ... ... ... ... ... орны | |
| | ... ... | | |
| | | ... № ___________ | ... ... ... ... | |г. ... |
|Шығарылатын орны | ... орны ... ... | ... ... |
| | | ... | | ... туралы екендігі | | ... ... ... ... ... ________________________________________________________.
5. ________________________________________________________.
Мекеменің басшысы __________ ... ... үлгі ... ... |№ 1 |2007 ... ... |
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының орталық кеңесі күн тәртібі бойынша
жасалған ... және ... ... ... ... ... ... отырып, ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Орталық
аппараты, ... және ... ... Елбасының «Жаңа әлемдегі – Жаңа
Қазақстан» Жолдауының рухани салаға, мемлекеттік тілге ... ... ... түсіндіру мақсатында ақпараттық шараларды («дөңгелек
үстел», семинар, БАҚ-қа ... т.б.) ... ... Бұл ... ... ... ... дамуы және үштұғырлы тіл саясаты» атты
жиырма алтыншы тармағын талдағанда, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ... баса мән ... оның ... ... бар ... басым
сипатқа ие екендігі айрықша назарға алынсын.
2. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... көшу ... және осы бағыттағы іс-шараларына қолдау
көрсетілсін.
3. Қоғамның облыстық және қалалық ... ... ... ... ... тілдің қолданылу аясын кеңейтуге байланысты 2007
жылға арналған іс-шаралар жоспарын» басшылыққа ала отырып, жеке ... ... және ... ... ... ... ... етсін.
4. Қоғамның көшпелі мәжілісінде жасалған ... ... және ... ... ... ... ... Қоғамның қызметін жандандыру және ... ... шешу ... ... ... ... бөлімшелері төмендегі
іс-шараларды қолға алсын:
1) 2007 жылдың 15 ... ... ... бөлімшенің құрылтай
құжаттарының көшірмелерін, мүшелерінің тізімін ... ... ... тоқсан сайын атқарылған жұмыстары мен ... ... ... ... есеп ... ... банктік деректемелері, хабар алысу құралдары және
бөлімше ішіндегі басқа да өзгерістер жөнінде Орталықты дер кезінде ... ... мен ... ... ... ... ... тартуды, олармен жұмыс жүргізуді қолға алу;
5) мүшелік жарна жинауды қайтадан жаңғыртып, жүйелі жолға қою;
6) электрондық почта ... ... ... ... ... жөніндегі ұсыныстарын,
жалпы мемлекеттік тілді дамыту туралы ой-пікірлері мен бастамаларын Орталық
аппаратқа жіберу;
8) ... ... ... ... ... қою;
9) Орталық аппараттың бастамаларына барынша қолдау көрсету.
6. Осы қаулының орындалуын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... өндірістік-шаруашылық және әкімшілік
қызметінің жедел ... ... ... ... оның ... құжат.
Өкім кәсіпорынның ішкі құжаттатрына арналған бланкілерде ресімделеді
және оған директор немесе оның орынбасары қол қояды.
Өкімнің ... ... ... ... ... ... орындаушының жауапкершілігі;
- орындау мерзімі.
Өкім беру бөлігі, әдетте, қазақ тіліндегі мәтінде ... және т.б. ... ... үлгі ... ... ... ... |
|мекеменің, ұйымның атауы|немесе диаметрі 20 ... ... ... ... ... фирмалық|(орыс тілінде) ... ... ... орны | |
| | ... ... | | |
| | | ...... | ... ... |
|__________ қаласы | |г. ... ... орны | ... орны ... ... | ... ... |
| | | ... | | ... ... ... | | ... ... ________________________________________________________.
1) ________________________________________________________.
2) ________________________________________________________.
2. Негіздеме_____________________________________________.
Мекеменің басшысы __________ ... ... ... ... ... ... ЖШС
ӨКІМ
|Алматы қаласы |№ ________ |200_ ... «___» ______ ... ... ... ... ... ... байланысты
МІНДЕТТЕЙМІН:
1. Өрт дабылын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілсін. Жауапты –
жөндеу-техникалық қызметтің бастығы М. ... ... ... ... ... Жөндеу жұмыстарын жүргізуді бақылау директордың орынбасары Н.
Омаровқа жүктелсін.
Кәсіпорын директоры ... ... ...... ... тапсырмаларды және с.с.
орындауды ұйымдастыруға байланысты мәселелер бойынша өкімдік ... ... ... ... өз ... ... оның орынбасары қол
қояды. Нұсқаудың өкімдік бөлігі «ҰСЫНАМЫН» деген сөзбен ... ... ... ... бөлек жалпы бланкіде ресімделеді.
Жеке құрам бойынша нұсқаудың үлгісі
«Арқау» ЖШС
ӨКІМ
|Алматы ... |№ ________ |200_ ... «___» ______ ... жылғы еңбек демалысының
кестесі туралы
2007 жылға арналған еңбек демалысының ... ... ... ... ... басшылары кадр қызметіне 2007 ... ... ... ... ... ... отырып, қызметкерлердің
тізімін ұсынсын.
Тізімді ұсыну мерзімі – 2006 жылдың 20 ... ... Кадр ... ... Г.) 2006 ... 25 ... ... қызметкерлерінің 2007 жылға арналған кезекті еңбек демалыстарының
кестесін ... оны ... ... ұсынсын.
3. Осы нұсқаудың орындалуын өзім бақылаймын.
Директордың орынбасары __________ ... ... ... ... ... басшыларының қолдары қойылады).
4.2.4. Бұйрық
Бұйрық – дара басшылық негізінде іс-әрекет жасайтын министрліктер,
ведомостволар, ... ... ... ... ұйымдар,
кәсіпорындар басшылары шығаратын құқықтық ... ... ... ... шешу үшін ... ... ... ішінде ең көп тараған түрі. Ол көбіне
басқару ... жиі ... ... ... оның құрылымдық бөлімшелерінің құрылу,
таратылу, қайта ұйымдастырылу; ... ... ... ... ережелерді,
нұсқаулықтарды бекіту; кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру,
жоспарлау, есеп беру, жабдықтау, өнімдерді сату және ... да ... ... кадр ... ... жұмысқа қабылдау, ауыстыру,
босату және т.б. ... ... ... ... ... арқылы басшы
қызметкерлердің алдына негізгі міндеттерді қояды, түбегейлі ... ... ... ... осы ... барлық қызметкерлері үшін
орындауға міндетті. Жекелеген ... ... ... мен ... ... ... ... қатысты болуы да мүмкін.
Төмендегі құжаттар бұйрықпен ресімделуге жатады:
● кәсіпорын үшін тұрақты сипаттағы және орындалуы міндетті жұмыстарды
ұйымдастыруға байланысты шешімдер мен ... ... ... ... ... және ... және енгізу;
● құрылымдық бөлімшелерді қайта құру, құру, тарату мәселелері;
● кәсіпорын жұмысының қорытындылары, хабарландыру, ... ... ... ... ... ауыстыру, босату;
● қызметкерлерді көтермелеу, тәртіптік жазаға тарту және басқа да
кадрлық мәселелер.
Бұйрықтар нақты ... ... ... ғана ... керек.
Бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу тек бұйрық арқылы ғана
жүргізіледі.
Бұйрық ... ... ... ... бола алады:
● Қазақстан Республикасының заңдары;
● Қазақстан Республикасы ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің қаулылары, өкімдері;
● кәсіпорын қызметін құқықтық реттеудің қажеттігі, ... ... ... және негізгі мәселелерді шешу.
Бұйрықты ресімдеу үлгілері
|Ведомоствоның, ... ... ... ... ... ... ... 20 |мекеменің, ұйымның атауы|
| ... ... ... ... ... ... ... орны | |
| | ... ... | | |
| | | ...... | ... №__________ |
|__________ қаласы | |г. ... ... орны | ... орны ... ... | ... тілінде) |
| | | ... | | ... ... ... | | ... ________________________________________________________.
1) ________________________________________________________;
2) ________________________________________________________;
2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау
________________________________________________ жүктелсін.
(аты-жөні)
3. Негіздеме_____________________________________________.
Мекеменің басшысы ... ... ... ... қаласы |№ ________ |200_ ... «___» ______ ... ... ... ... ... ... нысандарында 2007 жылғы 01 наурызға дейін
негізгі, арзанқол және тез ... ... ... ... ... ... үшін төмендегідей құрамда комиссия құрылсын:
Аманова Н.Р. – кәсіпорын директорының орынбасары;
Бердімұратов Қ.К. – кәсіпорын ... ... Т.П. – ... Г.М. – ... __________ ... ... ... ... бөлімшелер басшыларының қолдары қойылады).
4.3. Мекеменің жеке құрамы ... ... ... Жеке ... ... ... ресімдеуге қойылатын жалпы
талаптар
Мекеменің басқару қызметі ... ... және ... жұмысқа қабылдауды, басқа жұмысқа ауыстыруды және ... ... ... жұмысқа қабылдау, босату, кезекті еңбек демалысын
беру, ... ... ... ... жеке құрам бойынша құжаттар
тобын құрайды. Бұл жеке құрам ... ... ... ... ... жеке ... ... жеке іске тігілетін барлық
құжаттар.
Кадр құжаттарының маңызы оларда азаматтардың еңбек етуге, ... ... ... және ... ... іске ... ... белгіленетіндігінен көрінеді. Ал бухгалтерлік есеп үшін
кадр құжаттары бастапқы ... ... ... ... Осы ... ... есеп жүргізіледі. Сөйтіп, жеке құрам бойынша
бұйрықтардың негізінде бухгалтер ... ... ... ... және ... есептеп төлейді.
Кадр құжаттарын жүргізуге қойылатын ... ... ... заң ... белгіленген. Бастапқы ... ... ... ... ... ... ... есептік құжаттарға қосымша деректемелер енгізуге болады. Бұл ретте
бастапқы ... ... ... ... ... ... ... нөмірі, құжаттың атауы) толығымен сақталады.
Бірегейлендірілген нысанның кейбір деректемелерін жоюға жол берілмейді.
Енгізілетін өзгерістер ... ... ... ... ... керек.
Кадрларды есепке алуға байланысты құжаттар нысанына мыналар жатады:
√ Қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы бұйрық (өкім);
... ... ... ... ... (өкім);
√ Мемлекеттік қызметшінің жеке карточкасы;
√ Штаттық кесте;
√ Кезекті еңбек демалысының кестесі;
√ Ғылыми, ғалым-педагог ... ... алу ... ... ... жұмысқа ауыстыру туралы бұйрық (өкім);
√ Қызметкерге кезекті еңбек демалысын беру туралы бұйрық (өкім);
√ Қызметкермен жасалған ... ... ... ... ... бұйрық
(өкім);
√ Қызметкерді іссапарға жіберу туралы бұйрық (өкім);
√ Іссапар куәлігі;
√ Іссапарға жіберуге арналған қызметтік тапсырма және оның ... ... ... ... туралы бұйрық (өкім).
Алайда осы нысандарды ... ... оны ... ... емес. Жоғарыда айтқанымыздай, оған азды-көпті өзгерістер енгізуге
болады.
Келтірілген ... ... ... ... ... ... ... жеке құрам бойынша бұйрықтар басқадай да
жасалады. Мысалы, өндіріп алу, тегін ауыстыру, ... ... ... ... Осы тектес құжаттарды жиі жасауға тура келсе, кәсіпорынның өз ішінде
қолданылатын үлгі нысанын жасап, оны ... ... ... ... ... ... құжаттарға төмендегілер жатады:
● түйіндеме (резюме);
● өтініш (жұмысқа қабылдау, босату, ауыстыру туралы);
● жеке құрам бойынша ... ... ... жеке ... жеке ... ... жөніндегі жеке шоттар және басқалары.
4.3.2. Түйіндеме (резюме)
Соңғы ... осы ... түрі кең ... ... ... ... алдында үміткерден түйіндеме (резюме) ұсыну талап етілуде. Жұмысқа
қабылданушы үшін бұл құжаттың ... ... - ... ... ... ... ... Оның жасалуы еркін болады. Мұнда қызмет іздеп
жүрген адам ... ... ... ... жеке ... кәсіпқойлық
деңгейі, басқа да дағдылары туралы мәліметтерді қысқа әрі нұсқа етіп тізіп
жазады. Жұмысқа ... адам осы ... ... үміткер туралы жан-жақты
мағлұмат алады. Әңгімелесуге шақыруға ... ... ... жаңа жұмыс іздеп жүрген жан үшін, ... ... ... ... ... ... | ... Ардақ Әлиасқарұлы |
|Мекен-жайы | |000000, ... қ., Абай ... 4 ... | ... ... жері мен күні | ... қ., ... ж. ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... ... |
| | ... университеті, тарих факультеті,|
| | ...... ... ... ... тәжірибесі | |2005-2006 жж. - № 86 ... | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... дағдылары: компьютерді жақсы |
| | ... ... ... ... |
| | ... істей алады. Кадр іс қағаздарын,|
| | |іс ... ... ... ... ... ... туралы өтініш
Жұмысқа қабылдануды ресімдеп жатқан қызметкер ... ... ... ... ... ... ... білуі
тиіс. Мұны көбіне кәсіпорынның кадр бөлімінің қызметкерлері айтады. Әдетте,
жұмысқа қабылданушы ... ... ... ... ... жеке ... куәландырушы құжаттың көшірмесі;
● еңбек кітапшасы;
● білімі туралы куәліктің, жоғары білімі болса, дипломының көшірмесі;
● салық төлеушінің нөмірінің (СТН) көшірмесі;
● әлеуметтік жеке ... (ӘЖК) ... ... ... ... ... ... көшірмесі;
● әскери билетінің көшірмесі;
● өмірбаян және т.б.
Жұмысқа қабылдауды ресімдеуші қызметкер тағы да басқа ... ... ... бірінші рет қабылданып тұрған адам еңбек кітапшасын
сол кәсіпорында ресімдейді. Көпшілік компанияларда жұмысқа қабылданушы адам
мекеме басшысының атына өтініш жазады.
Жұмысқа ... ... ... ... ... ... ... қаласы, Абай д-лы,
4-үйде тұратын
Г. Ермековадан
ӨТІНІШ
Мені 2007 жылдың 02 қыркүйегінен ... ... ... ... ... ж. Қолы Г. ... ... қабылданар алдында кей жағдайларда өмірбаян жазу талап
етіледі. Өмірбаян ... ... ақ ... ... ... Түйіндемеден
ерекшелігі мұнда фактілер хронологиялық тәртіппен кеңірек баяндалады. Жеке
жетістіктері мен наградалары, тағы ... ... деп ... ... ... ... ресімдеу үлгісі
ӨМІРБАЯН
02.09.2007 ж.
Мен, Ермекова Гүлнәр Арманқызы 1972 жылы 15 ... ... ... ... 1990 жылы ... ... № 145 орта
мектепті бітірдім. Сол жылдың қазан айында Алматы қаласына келіп, осындағы
Алматы мақта-мата комбинатына ... ... ... жылы ... ... ... ... филология факультетіне
оқуға түсіп, оны 1996 жылы «қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы»
мамандығы бойынша ... ... ... ... ... ... атындағы Әдебиет және өнер институтына жұмысқа орналасып, қазіргі
уақытқа осында еңбек етіп ... 1997 жылы осы ... ... ... түстім. Алайда, отбасылық жағдайыма байланысты
аспирантураны ... ... ... 1998 ... ... ... әдебиеті
бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалдым. Бірнеше рет алғыс хаттар ... ... ие ... ... Ермеков Арман Мұратұлы Москва ... ... ... ... ... ... ... болып істейді. Анам Ермекова Ғазиза Бөкейханқызы Абай атындағы Қазақ
Педагогика институтын бітірген. Қазір Талдықорғанда № 145 мектепте ... ... ... жылы ... ... ... ... Алмас Мақсатұлы Қ. Сәтбаев
атындағы Ұлттық ... ... ... ... жеке кәсіпкер.
Бір ұл, бір қызымыз бар. Ұлым Асан бірінші сыныпта оқыса, қызым Әсел
бала бақшада.
Қолы Г. ... ... ... алу ... жеке ... ... алу бойынша жеке парақ (сауалнама) – кәсіпорынға
қызметкер туралы қажетті барлық ақпаратты беретін ең бір ... ... ... алу ... жеке ... (сауалнама) бір данада қолмен
толтырылады. Түзетуге және бүлдіруге жол берілмейді. ... ... ... есебі жөніндегі жеке | ... С П А Р А Ғ Ы | |
| | ... И Ч Н Ы Й Л И С Т О К | ... учету кадров | |
| | ... | ... | ... | ... | ... аты | ... | |
2. ... 3. ... ... айы және ... Год, ... и м-ц ... ... жері
Место рождения
5. Ұлты
Национальность
6. Білімі
Образование
|Оқу орнының атауы |Түскен |Бітірге|Қандай |Оқу орнын бітірген соң ... ...... |кім ... ... ... |
|оның тұрған жері | |немесе |бойынша ... ... ... |
| |Год ... ... алды | ... учебного |поступлен|жылы | ... ... ... и его |ия | |По ... ... в результате |
|местонахождение | |Год ... ... |
| | ... обучался|заведения, указать № |
| | |ия или | ... |
| | ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
7. ... ... ... және ТМД ... тілдерін білесіз
Какими иностранными языками и языками народов СНГ ... ... ба әлде ... ... ... ба, оқи ... ба әлде түсінсе
аласыз ба, еркін сөйлейсіз бе)
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете
свободно)
8. ... ... ... — Ученая степень, ученое звание не имею
9. Қандай ғылыми еңбектеріңіз бен жаңалықтарыңыз бар ... ... ... и ... Еңбек жолы (жоғары және арнаулы орта оқу орындарында ... ... ... ... ... т.б. қоса есептегенде)
Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях,
военную службу, работу по совместительству и др.)
|Бұл тармақты ... ... ... мен ... ... қалай|
|аталса, сол қалпында берілсін, әскери қызметтің лауазымы, округі қоса |
|көрсетілсін ... ... ... ... ... организации и предприятия |
|необходимо именовать так, как они назывались в свое ... ... ... |
|записывать с указанием должности, округа ... және жылы ... ... ұйым, кәсіпорын, |Мекеме, ұйым, |
|Месяц и год ... ... ... ... |
| ... ... ... жері |
| ... с ... ... ... |
| ... предприятия, а также |учреждения, |
| ... ... ... |
| | ... |
|келген ... | | ... | | ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... ... ... қатысуы —
Участие выборных органах
|Сайланбалы | |Кім ... ... ... тұрған|Сайланбалы органның |сайланған |Год ... ...... | ... ... |кого избран | ... ... | | ... | | | |
| | | ... | | ... |выбытия |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... ... бар ... ... ... награды
_____________________________________________жоқ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________
13. Әскери қызметке қатысы және әскери атағы ... к ... и ... ... ... ... ... Жеке іс парағын толтырған кездегі отбасы жағдайы.
Семейное положение в момент заполнения личного листка не замужем
(отбасы мүшелерінің туған ... ... аты мен ... атын ... ... ... с ... года рождения, фамилии, имени,
отчества)
15. Мекен-жайы мен телефоны
Домашний адрес и телефон
Өзінің қолы
________________
(толтырған ... ... ... іс ... толтырушы қызметкер кейінгі өзгерістер туралы ... ... атақ алуы ... ... ... ... міндетті. Бұл
мағлұматтар жеке іс қағазына түсіріледі).
(Работник, заполняющий листок, обязан о всех ... ... ... ... ... ... ... и т.п.) сообщать по
месту работы для внесения этих изменений в его ... ... ... ... ...... мен ... беруші арасындағы келісім. Бұл
шартқа ... ... ... ... бағына отырып, белгілі бір
мамандық бойынша жұмыстарды орындауға, ал кәсіпорын тараптардың ... ... ... қарастырылған айлық жалақыны ... және ... ... қамтамасыз етуге міндетті болады. Қызметкер мен жұмыс
беруші арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы ... ... 1999 ... 10 ... № 493 Заңында,
еңбек қатынастарын ... ... ... да ... жан-жақты қарастырылған.
Қазақстанның қолданыстағы еңбек заңдарының өзіне тән ерекшеліктері
еңбек шартының ролін күшейту болып ... ... ... ... қоғамдық қатынастардың қатысушыларына жеке еңбек ... ... ... ... ... ... ... Шарт
жалдамалы қызметкерлердің жеке қасиеттерін ... ... ... ... құқықтары мен міндеттерін дербестендіруге
мүмкіндік береді.
Еңбек ... ... ... ... күш ... ... заңнан – шарттылыққа қарай
өтеді. Сонымен бірге, ... және жеке ... ... бұзу ... ... ... заңдарының мақсаты – барынша ұзақ мерзімді құқықтық қатынасты
қамтамасыз ету. Бұған ... ... ... де, қызметкер де мүдделі. Жұмыс
беруші өз ісін жақсы білетін және қажетті ... ... ... ... ... ... ... тұрақты иемденуді қалайды.
Қызметкер тұрақты жұмыс пен соған төленетін ақыға мүдделі. Еңбек заңдарының
құқықтық нормалары тап ... ... ... ... Осы ... тараптың қалауына байланысты еңбек құқықтық қатынастарын еріксіз
тоқтатуға әкелетін тараптардың әрекетіндегі ... ... ... Заңның 26-бабының 3) тармақшасына сай жеке еңбек шартын
бұзуға жеке еңбек шартының қолданылу мерзiмi немесе ... ... ... жеткiлiктi бiлiктiлiгiнiң болмауы не белгiлi бiр ... ... ... ... ... салдарынан атқаратын
қызметiне немесе орындайтын жұмысына сәйкессiздiгi аңғарылған жағдайда жол
беріледі.
Жеке ... ... ... ______ ЖЕКЕ ... ... қаласы 2007 ... 27 ... ... ... ... ... әрi – ... аталады, Жарғы негiзiнде iс-қимыл жасайтын Бас ... ... бiр ... және ... ... әрi – Қызметкер деп аталады, екiншi
жағынан, бұдан әрі ... деп ... ... ... осы Жеке еңбек
шартын (бұдан әрі – Шарт) жасады:
1. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.1. Тараптар Жалдаушының ... ... бас ... ... ... ... осы Шартты жасады.
1.2. Жалдаушы осы Шартқа сәйкес ... және ақы ... ... осы ... ... ... жұмысты орындауға
міндеттенеді.
1.3. Осы Шарт еңбек қатынастарын және соған байланысты осы ... мен ... ... ... ... бір жұмысты жүзеге
асыруға байланысты Тараптар арасында пайда ... ... да ... ... ... ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1. Қызметкердің:
1) Қазақстан ... ... ... заң актілеріне,
Жалдаушының нормативтік құқықтық актілеріне және осы ... ... ... ... ... төленуіне;
2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқа нәрсе ... ... ... ... ... ... өз еркімен мүше
болуға;
3) дем алуға;
4) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында ... мен ... ... ... ... Тараптардың келісімі бойынша немесе сот тәртібімен
шешуге;
6) Жалдаушының ... ... ... нормативтік құқықтық
актілерімен танысуға;
7) Республиканың азаматтарына Конституция және ... заң ... ... ... ... мен ... ... тәртіппен өзінің қызметтік міндетін атқаруға қажетті
ақпаратты және ... ... ... мен ... ... ету ... ету) ... адал
атқаратынын ескере отырып, қызметте жоғарылауға;
10) Қызметкердің пікірі бойынша ешбір ... айып ... ... ... ... ... талап етуге;
11) еңбегін, денсаулығын қорғауға, қауіпсіз және жоғары өнімді жұмысқа
қажетті еңбек ... ... ... талап етуге;
12) Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... ... ... етілуге;
13) Жалдаушының жоғары дәрежелі лауазымды ... ... ... ... ... ... жұмыс орны және орташа жалақысы сақталатын, денсаулық
түзеу үшін дифференциясы ескерілген екі лауазымдық ... ... ... ... ... күндерін есептемегенде ұзақтығы 30
күнтізбелік күндік жыл сайынғы ... ... ... ... ... ... демалысты қалауы бойынша бөліп-бөліп беруге болады;
15) ... ... ... ... ... ету ... ету) міндетін тиімді орындау үшін өзінің кәсіби
деңгейін және ... ... ... ... ... ... ... Қызметкердің атқаратын
қызметіне сәйкес міндеттерін және өзінің өкілеттіктерінің көлемін ... ... ... ... жеке басын сыйлауын, Жалдаушының лауазым иелерінің өзіне әділ және
құрметпен қарауын талап етуге;
19) денсаулығына немесе мүлкіне келген зиянның, сондай-ақ ... ... ету) ... атқаруға байланысты науқастығының немесе еңбек ету
қабілетін жоғалтудың орнын толтыруға;
20) осы Шарттың және еңбек туралы заңдардың талаптарына сәйкес ... ... және оны ... бұрын бұзуға құқығы бар.
2.2. Қызметкердің міндеті:
1) өзінің еңбек ету міндетін Конституцияға, Қазақстан Республикасының
қолданылып жүрген заң және ... ... ... ... ... ... (оның ішінде Басқарманың және Директорлар
кеңесінің қаулыларына, Жалдаушының жоғары дәрежелі лауазымды ... ... ... ... ... ... және ... қызметтік нұсқаулыққа және осы Шартқа
сәйкес адал, уақтылы және сапалы орындау;
2) өзінің өкілеттігін ... ... ... ... ... ... міндеттерге сәйкес жүзеге асыру;
3) Жалдаушы белгілеген ішкі еңбек тәртібінің ережелерін және еңбек
тәртібін орындау;
4) Жалдаушының тапсырмасы ... ... ... ... ... ... амандығын қамтамасыз ету және өзінің еңбек ету
(қызмет ету) міндетін орындау барысында Жалдаушыға мүліктік зиян ... ... ... ... ... ... туралы шарт
жасалған жағдайда, еңбек туралы заңдарға және ... ... ... ... ... ... осы Шарт ... уақыт ішінде және ол аяқталғаннан кейін ... ... ... сеніп тапсырылған қызметтік, коммерциялық,
мемлекеттік және басқа да құпия ... ... ... және ... қол ... жұмыс істеп жүрген кезде ... ... ... ... ... ... және арнайы құжаттаманы, оның ішінде статистикалық
ақпаратты;
– Жалдаушының ... әрі оның ... ... ... ... ... заң бойынша басқа нәрсе талап ... ... ... ... сыйақының мөлшерін;
– Жалдаушының және оның серіктерінің ... ... ... Жалдаушының қызметкерлері туралы мәліметтерді құпия
ұстау және жария етпеу;
8) еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... лауазымды тұлғаға адамдардың өміріне, денсаулығына,
сондай-ақ Жалдаушының мүлкі мен ... ... ... ... ... ... ... кешіктірмей хабар беру;
10) тығыз және алдын ала болатыны белгісіз жұмыстарды орындау қажет
болған жағдайда, өзінің еңбек ету ... ... ... ... және
түнгі мезгілде де орындау, сондай-ақ еңбек туралы заңдарға және Жалдаушының
нормативтік құқықтық актілеріне ... ... ... тыс ... ... қажет болған және Қызметкер келіскен жағдайда, ... ... ... үзе тұру және ... еңбек ету (қызмет ету)
міндетін орындауға кірісу;
12) этиканың қолданылып жүрген ... және ... ... ... ... ... сақтау;
13) Қызметкердің жеке басының мүддесі өзінің өкілеттігімен түйісетін
немесе оларға қайшы келетін жағдайда, Жалдаушының өзін тағайындауға құқығы
бар ... ... ... ... беру;
14) Қызметкер Жалдаушының қаражаты есебінен ... ... ... ... дайындықтан өткен жағдайда, мамандарды оқыту туралы
Тараптар арасында жасалған шартта белгіленген ... ... ... беру
немесе Жалдаушының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Жалдаушының
шығындарын өтеу.
3. ЖАЛДАУШЫНЫҢ ... МЕН ... ... ... Конституцияға, Қазақстан Республикасының қолданылып
жүрген заң және ... ... ... ... ... ... ... ішінде Жалдаушының жоғары дәрежелі лауазымды
тұлғалары ... ... ... шығарған бұйрықтарына, өкімдеріне,
нұсқауларына және тапсырмаларына), лауазымдық нұсқаулыққа және осы ... ... ... ету ... ету) ... орындауды талап етуге;
2) өздерінің құқықтары мен мүдделерін білдіру және ... ... ... ... құруға және соған кіруге;
3) Қызметкерді көтермелеуге, оны еңбек ... ... және ... ... да ... ... ... белгіленген
тәртіп бойынша тәртіптік және материалдық жауапкершілікке тартуға;
4) өзіне Қызметкер келтірген зиянның ... ... ... ... ... есебінен оқыған, біліктілігін
арттырған немесе қайта дайындықтан өткен жағдайда, Қызметкерден мамандарды
оқыту туралы Тараптар арасында жасалған ... ... ... ... ... ... етуге немесе Жалдаушының нормативтік құқықтық актілеріне
сәйкес Жалдаушының Қызметкерді оқытуға байланысты шығарған ... ... ... ... бойынша заңсыз деп ... ... және ... ... ... оны ... босатуға;
7) осы Шарттың талаптарына және еңбек туралы заңдарға сәйкес ... ... ... және оны ... ... ... тығыз және күнібұрын болатыны белгісіз жұмыстарды орындау өндіріске
қажет ... ... ... ... ... ... Қызметкерді белгіленген
мерзімнен тыс жұмысқа, сондай-ақ демалыс, мереке ... және ... ... өз ... ... еңбек қатынастарын реттейтін нормативтік
құқықтық актілер шығаруға;
10) өндіріске қажет болған ... ... ... ... жыл ... еңбек демалысынан шақырып алуға. Мұндай жағдайда еңбек
демалысының пайдаланылмаған бөлігі Тараптардың ... ... ... бара ... ... ... ішінде беріледі немесе Қызметкердің қалауы
бойынша келесі жұмыс жылының еңбек демалысына қосылады немесе еңбек туралы
заңдарға ... ... ... ... ... ... ... ескерілген мерзімге және сондағы тәртіп
бойынша Қызметкерді жұмыстан шеттетуге;
12) Қызметкердің өзі ... ... ... білу үшін ... тексеруге қақысы бар.
3.2. Жалдаушының міндеті:
1) Қызметкерді қажетті ақпаратпен ... ету, оған ... ... ету) ... ... үшін ... ... заңдарға, Жалдаушының
нормативтік құқықтық актілеріне және осы ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілеріне және осы Шартқа сәйкес
жұмысын орындаған жерде немесе тиісті өтініш ... ... ... ... жазу арқылы оның еңбегіне уақтылы және толық көлемде
ақы төлеу;
3) Қызметкерге өзінің кәсіби деңгейін және ... ... ... осы Шарт ... ... ... Қызметкерді бұрынғы жұмысына
қайта қою және еңбек туралы заңдарға сәйкес материалдық шығынды өтеу;
5) Қызметкер басқа жұмысқа ... ... ... оны ... ... сәйкес бұрынғы жұмысына қайта қою;
6) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес
Қызметкерді зейнетақымен қамтамасыз ету;
7) ... ... ... және осы ... ... ... ... еңбек ету (қызмет ету) міндетін орындауға қажетті құрал-
жабдықпен және материалдармен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... нормативтік
құқықтық актілерімен танысуға мүмкіндік беру;
10) еңбек ету міндетін орындап жүргенде, Қызметкердің өмірі ... ... ... үшін ... ... Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде
ескерілген тәртіп бойынша және ... ... ... ... келген
зиянды өтеу;
12) жұмыс кезінде Қызметкердің өміріне немесе денсаулығына қауіп
төнетін болса, оның жұмысын тоқтата ... ... ... және ... ... ... ететіндігі және
кәсіптік ауруға шалдығып қалу мүмкіндігі туралы ... ала ... ... ... ... жолын және оның зейнетақымен қамтамасыз
етілуіне ақша ... ... ... ... ... мұрағатқа өткізу;
15) Қызметкердің өтініші бойынша осы өтінішті алған күннен бастап бес
күндік мерзімнен кешіктірмей оған мамандығы, біліктілігі, ... ... және ... ... ... анықтама, Қызметкердің
біліктілігі және оның еңбек ету міндетіне көзқарасы туралы ... ... ... сондай-ақ еңбек туралы заңдарда ескерілген
басқа да құжаттар беру.
4. АҚЫ ТӨЛЕУ ТАЛАПТАРЫ
4.1. ... ... ... ... ... ... ақы төленеді.
Жалдаушы Қызметкерге жалақыны айына кем дегенде 1 (бір) рет ... ... оның ... ... арасындағы құқықтық еңбек
қатынастарына ... ... және ... ... ... ... жүрген заңдарда белгіленген тәртіп бойынша және
мөлшерде ... ... ... медициналық құжаттармен расталған уақытша
еңбекке жарамсыз болған кездеріне Жалдаушы Қазақстан ... ... заң ... ... ... ... жыл сайынғы еңбек демалысынан шақырып алған жағдайда,
еңбек демалысының пайдаланылмаған ... ... өтіп бара ... ... ішінде беріледі немесе ол өзінің қалауы бойынша келесі жылдың еңбек
демалысына қосылады немесе еңбек туралы заңдарға сәйкес ... ... ... нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қызметкерге
тағы өтеусіз және қаржылық көмек беруге болады.
4.6. Жалдаушы өндіріспен ... ... ... ... ... ... ақыны айына ... ... ... ... ... ... жылына белгіленген ең аз 1
(бір) айлық жалақы есебінен төлейді.
Жұмыс тоқтап қалған жағдайда, ... ... ... ... ... ... отырып, орындалатын жұмыс бойынша, бірақ
бұрынғы жұмысының орташа айлық жалақысынан төмен емес ... 1 ... ... мерзімге және денсаулығына зиян келмейтін басқа жұмысқа
ауыстыруға құқылы. Қызметкердің ... ... ... ... ... ... ... РЕЖИМІ. ДЕМАЛУ УАҚЫТЫ
5.1. Жұмыс аптасының ұзақтығы 2 (екі) ... күні бар, ... ... ... ... қара ... және денсаулыққа зиянды жұмыста жүрген
Қызметкерлер үшін ... 36 ... ... ... ... 5 (бес) ... ... жұмыс күндері Қызметкерге дем алуға және тамақ ішуге
кем дегенде 1 (бір) ... ... ... ... оны ... ... де, өз ... Жұмыстың аяқталуы мен келесі күні басталу аралығындағы
Қызметкердің ... ... ... кем ... 12 (он екі) ... ... ... өзінің келісімі бойынша, ал еңбек туралы заңдарда
ескерілген ілуде бір ... ... ... де белгіленген мерзімнен
тыс жұмысқа шақыруға болады.
5.4. Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына ... ... ... ... ... Қызметкерге Жалдаушымен
келісім бойынша қосымша демалыс және басқа да демалыс беріледі.
5.5. Қызметкерге ... ... ... ... сәйкес
оқу демалысы беріледі.
6. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ
ОНЫҢ БҰЗЫЛАТЫН ЖАҒДАЙЛАРЫ
6.1. Осы Шарттың қолданылу мерзімі шектеусіз.
6.2. Жалдаушы Қызметкерге 2 (екі) ай ... ... ... Осы Шартты:
1) Тараптардың келісімі бойынша;
2) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген нормативтік құқықтық
актілерінде белгіленген нормалар мен ... ... ... ... Қызметкердің бастамасы бойынша;
3) Тараптардың еркіне бағынбайтын және Тараптардың осы Шарт ... ... ... ... жағдай орын алған кезде;
4) осы Шарттың мерзімі ... ... ... ... заң ... ескерілген басқа да
негіздер бойынша бұзуға болады.
6.4. Осы Шарттың ... ... бір ай ... ... бір ... оны бұзу ... жазбаша мәлімдеме жасамаған жағдайда, оның
қолданылуы Шарттың 6.1. тармағының бірінші ... ... ... деп ... Жалдаушының (немесе оның бөлімшелерінің) таратылуы, Жалдаушының
(немесе оның ... ... саны ... ... ... осы Шарт ... ... бұзылған жағдайда, Қызметкердің
Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген ... ... ... ... ... ... Осы Шарт бұзылған жағдайда Қызметкерге тиесілі барлық сома ... ... ... ... ... ... Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған және осы ... ... мен ... ... барысында бір-біріне нұқсан
(зиян) келтірген ... олар ... ... ... ... ... ... сәйкес, сондай-ақ материалдық ... ... ... ... ... Шарт негізінде жауап
береді.
8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ... Осы ... ... орындау барысында Тараптар ... ... ... ... ... бойынша шешіледі.
8.2. Өзара келісімге қол жетпеген жағдайда, Тараптардың даулары
Қазақстан Республикасының қолданылып ... ... ... ... шешіледі.
9. БАСҚА ТАЛАПТАР
9.1. Осы Шарттың талаптарына ... ... мен ... ... келісімі бойынша осы Шартқа қосымша келісіммен
ресімделеді және оның ... ... ... ... Осы Шарт ... ... үшін ... тілінде бір данадан заң күші
бірдей ... екі ... ... ... ... ... және Тараптардың осы Шарт бойынша
міндеттемелерді орындауына кедергі ... ... орын ... ... ... ... ... бас тартады.
10. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
|Жалдаушы: | ... |
| | ... ... ... ЖШС | ... қаласы, ... ... ... | ... ... д-лы, 21-үй | ... |
| | | |
| | ... куәлігінің |
| | |№ ... |
| | ... |
| | ... Республикасының |
| | |ІІМ ... |
| | | |
| | |CТН: ... |
| | |ӘЖК: ... ... директор | ... ... | ... ... Қызметке қабылдау туралы бұйрық (өкім)
Қызметкерді жұмысқа қабылдау жасалған еңбек шарты ... ... ... ... Жұмыс беруші бұйрығының
(өкімінің) ... ... ... ... ... ... келуі тиіс.
Жұмыс берушінің жұмысқа қабылдау туралы бұйрығы (өкімі) еңбек шартына
қол қойылған күннен бастап үш күн ішінде қызметкердің қолын ... ... ... ... бойынша жұмыс беруші оған ... ... ... беруге міндетті.
Жұмысқа қабылдау кезінде жұмыс беруші қызметкерді ... ішкі ... ... ... ... ... ішкі нормативтік
құжаттармен және ұжымдық шартпен таныстыруы керек.
Жеке құрам бойынша бұйрықтар ... ... ғана ... ... ... есептік құжат та болып саналады. Өйткені ол азаматты жұмысқа
қабылдау, ауыстыру немесе ... ... ... және оған еңбекақы
есептеуге негіз болып табылады.
Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық ұйымға қызметке алынған әрбір ... ... ... қызметкерді бір мезгілде алған кезде, әсіресе
уақытша және маусымдық жұмыстарға қабылдағанда, барлығына арнап бір ... да ... ... ... ... ... бөлімшесі, мамандық
немесе лауазым атауы, егер қызметкерді жұмысқа қабылдау кезінде тексеруден
өткізу белгіленсе, сынақ ... ... ... ... ... ... ... сипаты (екі қызметті қоса атқару, басқа ... ... ... ... ... ... алу, белгілі бір жұмысты
орындау және т.б.) ... Бұл ... ... ... ... ... түрде қызметкердің жұмысқа кіріскен күні көрсетілуі тиіс.
Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың үлгісі
БҰЙРЫҚ
Оспанов ... ... 2007 ... 12 ... ... ... ету және ... басқармасының хат-хабарларды
тіркеу және жеткізу бөліміне 2 (екі) ай ... ... бас ... ... А.А. ... 2007 ... 11 қыркүйектегі өтініші, 2007
жылғы 11 қыркүйектегі № 15 Жеке еңбек шарты.
Директор ... ... ... ... ... ... ... бұйрықты дайындаушы кадр қызметінің басшысы және
қызметкер қабылданып жатқан құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама ... ... ... лауазымға еңбек шартын жасаған
кезде, оған ... ... ... ... заң бөлімінің бастығы
бұрыштама қояды.
Басшы қол қойған бұйрық ... үш ... ... ... ... бір ... ... кадр қызметінде сақталады. Егер
ұйымның бухгалтериясы бұйрықтың түпнұсқасын есепке алатын болып белгіленсе,
онда жеке құрам бойынша ... екі ... қол ... Басқа
бөлімшелер үшін көшірмелері дайындалады.
Бұйрықтың негізінде жеке карточка толтырылады. ... жеке шоты ... және ... ... ... ... ... жеке карточкасы
Белгіленген нысан бойынша жасалатын қызметкердің жеке карточкасы
негізгі есепке алу ... ... ... және ... ... әрбір
қызметкерге арнап толтырылады. Ол кадрлар құрамын ... және ... ... алу үшін ... ... ... үлгісі бар.
Сондықтан бұл жерде оны келтіріп жатуды артық деп таптық.
4.3.9. Еңбек демалысының кестесі
Қазақстан Республикасының еңбек туралы ... ... ... ... ... ... құқығы бар. Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамға
еңбек қатынастарын реттейтін заң актілерінде белгіленген белгіленген ... ... және ... ... ... жыл ... ақысы
төленетін кезекті еңбек демалысын алуға кепілдік ... ... ... ... ... демалысын ресімдеу кадр қызметінің басты
функцияларының бірі ... ... ... ... ... ... алдымен Қазақстанның
қолданыстағы еңбек заңына жүгіну керек.
Кезекті еңбек демалысын ... ... ... ... қажет
етеді: кезекті еңбек демалыстарының кестесін ... жыл бойы ... ... ... ... ... ... беру туралы бұйрықты
ресімдеу; оны тіркеу және кезекті еңбек демалысы туралы деректерді арнайы
базадағы нысанға ... және ... ... ақы ... ол басталғанға дейiн күнтiзбелiк үш күннен
кешiктiрiлмей жүргiзiледi. 
Егер басқа нормативтiк құқықтық ... жеке ... ... және ... берушiнiң актiлерiнде қызметкерлердiң жекелеген
санаттары үшiн көп күн көзделмесе, ... ... ... он ... күн ... жыл ... ... демалысы берiледi. 
Ақы төленетiн жыл сайынғы қосымша еңбек демалысы еңбек жөнiндегі
уәкілеттi мемлекеттiк ... ... ... ... мен ... ... сәйкес ауыр дене еңбегi мен ... ... (өте ... және ... (өте ... жұмыстарда
iстейтiн қызметкерлерге беріледі. 
Ақы төленетiн жыл сайынғы қосымша демалыста жүрген қызметкердi осы
демалыстан керi ... ... ... жыл ... ... демалысын берудiң талаптары мен
тәртiбi жеке ... ... ... ... екi жыл бойы ... ... бермеуге тыйым салынады (Еңбек
туралы заңның 60-бабы).
 Еңбек демалысы күндерiне дәл келетiн мереке күндерiн ... ... ... ... ... қолданылып жүрген жұмыс
режимдерi мен ... ... ... ... ... ... ... демалысына құқық беретiн еңбектегi жұмыс стажына:
1) жұмыс жылы iшiнде нақты ... ... ... ... ... босату кезiнде амалсыздан бос жүрген уақыт;
3) емделуде болып, еңбекке уақытша жарамсыздық парағымен расталған
уақыт;
4) қызметкер шын мәнiнде жұмыс iстемеген, ... ... ... орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе iшiнара сақталған ... ... ... жыл сайынғы еңбек демалысы бөлiнiп берiлуi
мүмкiн. (Еңбек туралы заңның 61-бабы).
Қызметкерлерге жыл сайынғы еңбек ... ... ... ... ұжымдық шарттарда, демалыс кестесiнде, жұмыс берушiнiң актiлерiнде
көзделген тәртiппен белгiленедi. 
Өндiрiс қажеттерiне байланысты демалыс кестесi ... ... ... ... ... ... ... екi апта бұрын қызметкерге ол
жөнiнде хабарлауға мiндеттi (Еңбек ... ... ... ... ... ... ... еңбек демалысы кезеңiнде еңбекке
уақытша жарамсыз болған кезде, жүктi болуы мен босануы ... ... ... ... бiр бөлiгi ауыстырылуы немесе ұзартылуы мүмкiн, бiрақ
бұл орайда еңбек демалысы кезiндегi күндерге еңбекке уақытша жарамсыздығы
бойынша ... ... ... ... ... ... бiр бөлiгi) тек қызметкердiң
келiсiмiмен немесе оның ... ... ғана ... ... келесi жұмыс
жылына ауыстырылуы мүмкiн. Ауыстырылған еңбек демалысы тараптардың келісiмi
бойынша келесi жылға еңбек демалысына қосылуы ... ... ... ... ... жеке берiлуi мүмкiн (Еңбек туралы заңның 63-бабы). 
Жыл сайынғы еңбек демалысы жұмыс берушiнiң ұсынысы ... ... ... ... ... (еңбек демалысынан шақырып алу).
Еңбек демалысының осыған байланысты пайдаланылмаған ... ... ... ... ... ... жылы ішінде берiледi немесе
қызметкердiң қалауы бойынша келесi жұмыс жылындағы ... ... не ... төленедi (Еңбек туралы заңның 64-бабы).
Еңбек туралы заңның жоғарыда келтірілген баптарынан мәлім болатындай,
жыл ... ... ... ... ... шарт ... табылады. Бұл
әдетте екі түрлі жолмен жасалынады: нақты және формальды.
Бұлардың өзіндік ерекшеліктеріне және ... ... ... ... мен ... рәсімдерінің кезегімен тоқталып өтейік.
Жыл сайынғы еңбек демалысы кестесін жасаудағы нақты әдіс жыл бойы ... ... үшін ... ... ... ... ... қолданылады.
Бұл ең дұрыс әдіс, бірақ ол барлық жерде ... ... ... ... ... ... адам жұмыс істейтін ірі кәсіпорындарда, сондай-
ақ кезекті ауысыммен жұмыс жүргізетін үзіліссіз өндіріс орындарында көбірек
қолданады. ... ... ... ... ... жұмысты жүйелі түрде
жүргізу мүмкін емес. Мұнымен қоса көптеген компанияларда ... ... ... демалысын алғысы келмейтіндері де ... ... ... ... ... қорықса, екіншісі көбірек ... ... ... ... ... ... ... пайда жоқ. Себебі
кезекті еңбек демалысын бермеу – еңбек заңдылығын бұзу болып табылады.
Кесте арқылы ғана ... ... ... ... ... болады.
Формальды әдіс бойынша жасалған ... тек ... ... формальды құжат ретінде ғана ... ... ... және ... ... ... бойынша жұмыс істейтін
ұйымдарда бұл әдіс кең ... Шын ... де, егер ұйым ... уақытында кезекті еңбек демалысын бере алатын болса, алдын-ала
әзірленген демалыс кестесі ... ... ... ... ... ... болуын заң талап ететін болғандықтан формальды сипатта болса да оны
жасап, ... ... тура ... ... ... ... мұндай кестелер
шынайы жағдайға сәйкестендіріліп, жыл ... ... ... ... ... ... оған ... уақыт датасы қойылады.
Дегенмен, тексеру кезінде ... тап ... үшін ... ... ... жағдайларға сәйкестендіре отырып жасаған дұрыс.
Кестені жоспарлау мен ресімдеу кезінде берілетін демалыс мерзімін
бөлшектеу орынсыз, ... ... ... ... ... көп ... Бұл ... мәліметтерді кесте бекітілгеннен
кейін, жыл бойы сол бекітілген кестеге енгізген жөн.
Демалыс кестесіне кадрлар қызметінің басшысы қол қояды, сонан соң ... ... ... ... ... ішкі ... тәртібі ережелерінен бекітілген еңбек
демалысы кестесі қай жерде тұрғанын біле ... ... ... жарнамалар
тақтасында ма, кадрлар бөлімінде ме, әлде басқа жақта ма? Ең дұрысы,
демалыс ... ... ... қол қойдыра отырып таныстырып шығу.
Өндірістік қажеттіліктерге байланысты демалыс ... ... ... бұл ... ... ... ... басталардан екі апта
бұрын мәлімдеуге міндетті.
Еңбек демалысы кестесінің үлгісі
|____________________________ |«БЕКІТЕМІН» ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... |
| |2007 ... ... |
| | |
| | ... ... ДЕМАЛЫСЫНЫҢ 2008 ЖЫЛҒА| ... ... | ... ... ЕҢБЕК ДЕМАЛЫСЫ ... |тық ... | | ... ... | ... | | |
| ... | | | | |
| | | | ... |Еңбек | |
| | | | ... | ... | |
| | | | ... | ... | |
| | | | ... | | | |
| | | | | |Жос- ... |
| | | | | |пар- | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | ... ... ... қ. ... ... |
|ж. |Н.М. | ... ... ... |ж. № 43і |
| | | |ЖШС | ... |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | |
| | | | | | | ... ... ... ... ... бұзу туралы бұйрық
Қызметкерді жұмыстан босату өтініштен немесе қызметтік жазбадан
басталады. Алайда бұдан ... ... да ... босатуға негіздеме
болуы мүмкін. Мысалы, заңды тұлғаның таратылуы, қайта құру туралы ... ... ... ... ... ... ... туралы
акті, еңбек тәртібін бұзу фактісін растау ... ... сот ... және ... ... ... жазбаның немесе басқа құжаттың
негізінде бұйрықтың жобасы жасалады. Бұйрықта ... ... ... ... ... ... ... заңының тиісті бабына сілтеме
жасап көрсетілуі тиіс.
4.3.12. Еңбек кітапшасы
Қолданыстағы ... ... ... еңбек кітапшасы қызметкердің
еңбек қызметі және еңбек өтілі туралы негізгі ... ... ... ... адам кадр ... ... адамға еңбек
кітапшасын тапсырады, ал жұмысқа алғаш кірісіп отырған және еңбек кітапшасы
жоқ адам осы ... ... ... ... кітапшасында қызметкердің бүкіл қызмет істеген орындары,
атқарған лауазымы мен марапаттаулары толтырылып отырады.
Еңбек кітапшаларымен жұмыс ... және оған ... ... ... ... ... Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрінің міндетін ... 2005 ... 24 ... № 75-п ... ... кітапшаларын жүргізу мен сақтау ережесіне» ... ... ... ... үшін ... ... жұмыскердің еңбек жолын
куәландыратын құжаттарды талап етуге құқылы. Еңбек жолын ... ... ... ... ... ... кітапшасына мынадай мәліметтер енеді:
- қызметкердің өзі туралы ... ... аты, ... ... жылы мен датасы, білімі, кәсібі, мамандығы;
- атқарған ... ... ... жұмысқа қабылданған уақыты,
жеке еңбек шартының мерзімі, жеке еңбек шартының тоқтатылуы немесе бұзылуы;
- еңбектегі табыстары үшін ... ... және ... ішкі ... ... ... қарастырылған ынталандыру
сыйлықтарымен, ақшалай сыйлықтармен, жеке еңбек, ұжымдық келісім-шарттарға,
сондай-ақ жұмыс беруші тарапынан жасалған ... ... ... ... ынталандырулармен марапатталуы.
Жеке еңбек шартын жасау немесе оны тоқтату, бұзу, өзге ... ... ... ... ... ... сандық
көрсеткіштер араб цифрымен (күні, айы екі цифрлы көрсеткішпен, жылы толық
көрсетіліп) беріледі. Аталмыш жазбалар жұмыс ... ... ... ... ... тоқтату және бұзу т.б. ... ... ... ... ... ... құжаттар еңбек кітапшасы
немесе жеке еңбек шарты, еңбегі туралы анықтамалық, жұмысқа ... ... ... туралы бұйрықтардың көшірмелері болып табылады. Бұл
құжаттар жұмыскердің еңбек стажын неғұрлым нақты да ... ... ... ... стажы жұмыскерді келешек зейнеткерлік қамтамасыз ету үшін
қажет.
Қызметкердің еңбек кітапшасына өзге ... ... ... ... ... оның ... қосымша жұмыстары, лауазымдық
қызметтері туралы жазбалар ендіріледі.
Қызметкерге қатысты тәртіптік жазалар (сөгіс, ескерту) қолдану ... ... ... ... ... жұмысқа қабылдау, жеке еңбек шартының мерзімі,
марапаттаулар мен ынталандырулар туралы жазбалар ... ... ... ... кейін бір аптадан артық кешіктірілмей жазылады. Ал жеке
еңбек шартын тоқтату немесе бұзу туралы жазбалар ... ... ... күні ... Жазбалар бұйрық мәтіндерімен дәлме-дәл сәйкес болуы
тиіс.
Еңбек кітапшасын толтыруға байланысты мынадай ережелер белгіленген:
- қызметкер жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... мен ынталандырулар жөніндегі мәліметтерді ендіру;
- еңбек кітапшасын жұмыстан босатылған кезде толтыру;
- еңбек кітапшасының жапсырмасын ... ... ... (дубликатын) беру (төлнұсқа еңбек
кітапшасы жоғалған жағдайда, табиғи апат кездерінде және ... ... ... ... ... байланысты беріледі).
4.3.13. Жеке құрам бойынша құжаттарды мұрағатқа әзірлеу
Жұмыстан босатылған ... ... жеке ісі үшін ... ... ... Бұл ... құжаттарды көлемі 250 беттен аспайтындай етіп
бір іске тіккен тиімді. ... ... ... жеке ... ... босатылған жылдары бойынша тігіледі. Істің ішінде
олар фамилиялары бойынша ... ... ... да бір-бірінен
ортасына фамилиясы жазылған таза ... салу ... ... ... жеке іс ... ... ... ішкі тізімдеме жасалады.
Мұрағатқа сақтауға қажет болмаған еңбек ... ... ... ... ... ... ... сақталады. Әрбір
еңбек кітапшасы жеке бірлік деп ... іске ... ... ... ... құжаттар ұзақ жылдар бойы сақталады және
ерекше есепке алынатын құжаттарға жатады. Сондықтан олар бойынша ... ... ... ... ауыстыру, босату туралы бұйрықтарды есепке алу
журналы;
● іссапар туралы бұйрықтарды есепке алу журналы;
● еңбек кітапшаларын есепке алу ... жеке ... ... алу ... ... ... бірге мұрағатқа тапсырылады. Сақтау мерзімі
қысқа (10 жыл) болып келетін барлық кадр құжаттары мерзімді ... ... ... жыл ... соң ... мүмкін. Бұл құжаттар мұрағатқа
тапсырылмайды. Жою актісінің негізінде кадр қызметінің қызметкерлері жояды.
4.4. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар
Мекемелер ... ... көп ... ... анықтамалық
құжаттар болып табылады. Бұл құжаттар нақты істер туралы ақпараттардан
тұрып, шешімдер қабылдау мен бұйрық ... ... ... ... құжаттарға анықтамалар, баянхаттар немесе
түсініктемелер, актілер, ... ... және т.б. ... Олар
ұйымдастырушылық - бұйрық құжаттарға қосымша болып келеді де, ... ... ... Олардағы ақпарат іс-әрекетке итермелегенімен,
мәлімет ретінде ғана қабылданады.
Анықтамалық-ақпараттық құжаттар ұйымдық-құқықтық және ... ... ... рөл ... Оларда өкімдік құжаттардағыдай
тапсырма болмайды, міндет жүктемейді, тек ... бір ... ... ... ... мәліметтер болады, яғни басқару ісіне
байланысты тиісті шараларды қарастыруға ... ... ... ... ... әсер ету әдістерінің бірін таңдауға мүмкіндік жасайды.
Анықтамалық-ақпараттық құжаттардың бір ерекшелігі – олар ... ... ... ... ... ... ... бөлімше
басшысынан ұйым басшысына, ведомствоға қарасты ұйымдардан жоғарғы орындарға
қарай жүреді.
4.4.1. Іскерлік хат
Іскерлік хат – ... ... ... сыртқы әлеммен
негізгі байланыс арналарының бірі. Хат арқылы алдын-ала ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстар жасалады, өзара пайдалы ақпарат алмасу іске
асырылады.
Хатты жылдам әрі сауатты дайындау үшін ... ... ... ... ... және оған ... талаптарды білген жөн.
Қызметтік хаттар – бұл іс құжаттарының ең көп ... ... Хат ... ... ... әртүрлі мәселелер бойынша жедел байланысу
үшін ... ... және ... ... ақпараттық, кепілдік, рекламациялық
(наразылық), коммерциялық, сұрату-хаттар, шақыру хаттар және т.б. болады.
Ақпараттық ... ... ... ... ... ұсыныс және т.б.
тұрады.
Кепілдік хаттар ақы төлеуге, жеткізу мерзіміне ... өнім ... ... ... беру ... ... ... (наразылық) хаттарда келісім-шарттың немесе шарттардың
талаптарын ... ... ... ... салдарынан шеккен зиянды өтеу
талаптары баяндалады. ... ... қоса ... акті, анықтама және
т.б. түріндегі құжаттармен расталуы тиіс.
Коммерциялық ... ... ... және ... ... оларда негізінен тауарлар мен қызметтер ... ... ... ... ... мен ... ... туралы өтініштер жазылады.
Сұрату хаттарда контрагенттен қандай да бір фактіні ... ... ... ... ... ... ... хаттар хатқа арналған бланкіде ресімделеді, оның жалпы
бланктен айырмашылығы онда кәсіпорынның почталық және ... ... ... ... құрамына мынадай деректемелер кіреді:
- адресат;
- күні;
- құжаттың индексі;
- мәтіннің тақырыбы;
- мәтін;
- қосымшаның бар екендігі туралы белгі (бар ... ... ... ... мен ... Хат тек бір ... туралы ғана жасалады, мысалы, бір нәрсе туралы
өтіну немесе хабарлау. Бірнеше мәселе - ... және бір ... ...... ... ... қиын, өйткені әр түрлі ... ... ... ... Сондықтан әрбір мәселе бойынша жеке хат жасаған
орынды.
4. Іскерлік хаттың ұсынылатын көлемі – 2 беттен аспағаны жөн ... – 5 ... ... Хат екі ... ... ... түпнұсқасы мекеменің
бланкісінде басылады, ал ... таза ... ... ... ... бастық қол қоймайды, оны хатшы растайды.
6. Қызметтік хат ... оның ... ... ... тұлғаға немесе жеке адамға жіберілуі мүмкін. Егер хат ... онда ... ... ... атау септігінде жазылып, лауазымды
адамның аты-жөнін – барыс септігінде жазылады.
ҚР Әділет министрлігі
Заң басқармасы
немесе
ҚР Әділет ... ... ... ... ... ... оның почталық мекен-жайы көрсетілгені жөн:
ҚР Әділет министрлігі
Заң басқармасының бастығы
А. Омаровқа
480035, Астана
Кенесары к-сі, 12-үй
7. Егер бір мазмұндағы хат ... ... ... ... ... ... мекен-жайы, содан кейін басқалары тізіледі. Бір
хатта ... ... ... ... ... Егер құжат төртеуден
көп адресатқа жіберілетін болса, тарату тізімі жасалып, әрбір данада нақты
дана жіберілетін бір ... ... ... мен ... құжат түрінің атауы көрсетілмейді. Хаттың
тақырыптық бөлігіне мынадай деректемелер ресімделеді: егер жауап хат ... ... және ... ... мен ... сілтеме ресімделеді. Хат
мәтінінің тақырыбы барынша қысқа және нақты болуы тиіс. Ол ... ... ....... ... ... ... құру ... ... туралы, т.б. мазмұны 4-6 жолдан аспайтын хаттарға
тақырыпша ресімделмейді.
9. Хаттың мәтінін екі ...... және ... – бөлген жөн:
- кіріспе бөлікте хат жазуға себеп ... ... ... ... ... құжатқа сілтеме жасалады;
- негізгі бөлікте хаттың негізгі мақсаты тұжырымдалады.
Мысалы:
Кіріспе бөлік: ... ... ... ... ... ... сөз ... бірдей болып келеді,
оларды меңгеріп алған соң, әр түрлі хаттарды оңай құрастыруға болады.
10. Қолы деректемесін ресімдеу ... ... ... ... ... ... мен ... деректемесі бланктің беткі
немесе екінші жағының төменгі сол жақ ... ... ... өзіндік мақсаты бар, сондықтан ол осындай мақсатқа қол
жеткізетін үлгіде жазылуы тиіс.
Сыпайылық пен дәлдік іскерлік ... ... ... болып
табылады. Маңызды мемлекеттік қайраткерге жазылған хаттардың мәнері
әдеттегідей іскерлік хаттарға қарағанда ... және ... ... сипатында
болғаны жөн.
Іскерлік хаттарды дайындау барысында мына жайды есте ұстау керек,
хаттар арқылы оларды жазып отырған адам ғана ... оның ... ... ... ... Нәтижесінде хат адамға немесе ұйымға жақсы бедел әкеледі
немесе керісінше ... ... ... хат – ... ... ... қоса ... отырғандығы туралы
адресатты хабардар ету үшін жиі қолданылатын құжат. Жолдама хат ... ... ... ... жөніндегі фактіні куәландыра отырып жіберілген
құжаттардың сақталуын бақылайтын сенімді әдіс болып табылады.
Жолдама хат жіберілген құжаттар ... ... беру үшін ... ... ендіру үшін, атап айтқанда: құжаттың орындалу мерзімін
көрсету, кешігу себебін түсіндіру, күрделі жәйттердің ... ... ... ... ... Қалған жағдайларда, қандай да бір
ақпарат ... ... ... ... ... хат ... ... хаттың мәтіні өте қысқа, әрі тақырыпсыз жазылады.
4.4.2. Жазбалар
Баян хат
Баян хат – ... ... ... Ол бұл ... өзі ... ... ұйымның басшысына немесе жоғары тұрған органға
жолдаған қандай-да бір мәселе немесе деректен, қорытынды мен ... ... мен ... ... ... хат ... ... жасау,
өтінішті, деректі, оқиғаны баяндау) және есеп беру ... да бір ... ... ... ... жағдайы, аяқталуы, іссапар
нәтижелері, тексеріс және т.б. туралы) ... ... ... ... ЖШС-нің директору
Н. Асановқа
БАЯНХАТ
07.02.2007 ж. № 15
№ 105/4 тапсырысты қосымша
қаржыландыру туралы
2007 жылдың І тоқсанында полиграфия ... ... ... шығындар сметасының өзгеруіне байланысты № 105/4 тапсырыс бойынша
жұмысты ... үшін ... 1,5 (бір ... млн. теңге бөлуіңізді сұраймын.
Бөлім бастығы Жеке қолы Т. ... – 1) ... ... ... ... ... ... мазмұнын түсіндіретін құжат; 2) лауазымды тұлғаның
қандай да бір іс-әрекетті, ... ... ... ... ... тұлғаға ұсынатын хабарламасы. Түсіндірме қызметкер ішкі еңбек
кестесін және еңбек тәртібі ережесін бұзған жағдайда (жұмысқа кешігіп ... ... ... орнынан табылмау және т.б.) жазылады.
4.4.3. Өтініш
Өтініш – жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, басқа жұмысқа ... беру және т.б. ... ... ... ... лауазымды тұлғаға
бағытталған құжат.
Жұмысқа қабылдау туралы
«Арқау»
ЖШС-нің директоры
Т. Асановқа
Алматы қаласы, ... ... үй, ... ... Қансейітовадан
ӨТІНІШ
Мені 2006 жылдың 11 қыркүйегінен бастап штаттық кестеге сәйкес қызметке
алуыңызды сұраймын.
10.09.2006 ж.
__________
(күні)
(қолы)
Нотариалдық кеңсеге
******____________________
(нотариалдық ... ... ... тұратын
________(аты-
жөні)________
АРЫЗ
******_________________ нотариальдық кеңсесінен _____________
мекенжайында тұратын азамат ______(аты-жөні)___________ төмендегі мазмұдағы
өтінішті беруді ... ... ... ... ... ... _________________ ж. № _________________
реестрмен куәландырылған автомобилді пайдалануға Сіздің атыңызға ... ... бас ... ... ... ... ... немесе ________________
нотариалдық кеңсесіне қайтаруыңызды өтінемін».
__ __________ ___ж. ... ... ... – анықтамалық - ақпараттық құжат. Бекітілген фактілерді ... ... ... ... ... ... ... іс, құжаттарды жою, апат актілері және т.б.) растау үшін ... ... тобы ... Акт оны ... ... ... ... ұсыныстардан тұруы мүмкін (тексеру, зерттеу, ... ... және ... ... ... басшысы
___________________
(қолы, аты-жөні)
___ ________ __ ... ... ________ __ ж. ... ... ... ... бухгалтер ___________________________
(кәсіпорынның атауы)
_____________________________________________________________________
(аты-жөні)
және жаңадан тағайындалған бас бухгалтер _____________________________
(аты-жөні)
№ ________ бұйрық негізінде, ___ ________ __ ж. ... ... ... тапсыру-қабылдау актісі жасалды.
*******Тапсыру-қабылдау актісі кәсіпорын директорының орынбасары
________________________________________ қатысуымен жүргізілді.
(аты-жөні)
Істі тапсыру-қабылдау нәтижесінде:
1. Бас ... ... осы ... ____ ___________ жағдай ... ... шоты ... ... ... ... ... жылдың қаңтар-қыркүйек айларына арналған ордерлік журналы
көрсетілді, ____________________________________ ... есеп ... және ... ... ... көрсетілді.
4. _____________________________ жылғы бухгалтерлік баланс көрсетілді.
5. Мыналар бойынша ___________ ... ... ... ... ... ... ... ҚҚС бойынша;
- әлеуметтік салық бойынша.
6. __________________ жылғы І, ІІ, ІІІ тоқсандағы ... ... ... ... ... жылдық есебін тексерген
тәуелсіз аудитордың корытындысы берілді.
8. ... ... ... ж. ________ іс мұрағатқа өткізілді.
9. Тізімдеме бойынша анықтамалық-нормативтік әдебиеттер тапсырылды.
Қосымша: 1. ... ... ... ... 5 бет.
2. Анықтамалық-нормативтік әдебиеттер тізімдемесі,
2 бет.
Істі ... ... ... ... ... тапсыру-қабылдап алуға қатысқандар:
Кәсіпорын директорының орынбасары ____________ ... ... ... – 1) ... бір ... мен оқиғаларды сипаттайтын,
растайтын құжат; 2) ... ... ... ... ... ... ... және жеке болады.
Қызметтік анықтамалар лауазымды тұлға жүргізген қандай да бір
тексерудің ... ... ... ... ... материалдардың болуы туралы анықтама, ... ... ... ... оқушылардың белгілі бір уақыт ішінде сабақты
босату саны туралы анықтама, мұны оқу меңгерушісі жасайды.
Жеке анықтамалар жеке ... ... ... әдетте, осы адамға
қатысты қандай да бір мәлімет расталады, мысалы,
Оқу орнынан анықтама,
Жұмыс орнынан ... ... ... ... ... ... т.б.
Анықтамалар бұрыштама бланкіде ресімделеді және ... ... ... ... ... түрінің атауы (анықтама);
- анықтаманың рет саны;
- күні;
- ... ... ... анықтамаларда мәтіннің тақырыбы;
- мәтін;
- қосымшасының бар екендігі туралы белгі;
- қолы.
Қызметтік және жеке анықтамалардың айырмашылықтары мынада: ... ... ... ... ал жеке ... ... бірақ құжат мәтінінің соңында анықтаманың қандай ... ... яғни оның ... ... ұсынылатыны көрсетіледі
Жұмыс істейтіндігі туралы
АНЫҚТАМА
Осы анықтама ________________________________________________________
(аты-жөні)
________________________________ болып жұмыс істейтіндігі туралы берілді.
(лауазымын көрсету)
Анықтама ... ... ... үшін ... ... ... ... Әкімі ________
_____________
(қолы) ... ...... ... ... бір ... міндеттерді белгілеу, өзгерту, тоқтату туралы екі немесе ... ... ... Шарт А4 ... ... ... ... деректемелер болады:
● құжат түрінің атауы;
● күні;
● тіркеу нөмірі;
● мәтін;
● келісім жасалып жатқан ... ... ... ... ... ... ... қолдары;
● тараптардың әрқайсысының мөрлері;
● келісу бұрыштамалары.
Шарттың санын шарт жасасушы тараптар анықтайды.
4.4.7. Телеграмма
Телеграмма – байланыс арнасы берілетін ... ... беру ... уақытына дер кезінде шешім қабылдау мен оның дұрыстығы әсер етеді.
Сондықтан, ақпараттың жылдам алынуын қамтамасыз ету үшін оны ... ... ... факсимильді көшірмелерін жіберу үшін
фототелеграмма пайдаланылады.
Телеграмма А4 ... ... және ... деректемелері болады:
● шұғылдық санаты;
● түрінің атауы;
● адресаттың ... ... ... ... күні;
● жөнелтушінің қолы.
Телеграмма 300 сөзден аспауы тиіс.
Телеграмманың үлгісі
ТЕЛЕГРАММА
ШҰҒЫЛ
АСТАНА,
ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 14
«ПАРАСАТ» ҚОРЫНА
«ТҰЛПАР» ПОЕЗЫМЕН ЖІБЕРІЛГЕН ЗАТТАРЫҢЫЗ ҚАБЫЛДАНЫП АЛЫНДЫ.
000000, Алматы, ... ... ... ... ... ... Жеке қолы ... ... ... № _______ ... Телефонограмма
Телефонограмма – телефон байланыс арнасы арқылы ауызша берілетін және
алушы ... ... ... бір ... жасалып, оған басшы немесе ... қол ... Егер ... ... ... ... онда оған жіберілетін жерлердің телефон нөмірлері көрсетіле отырып,
тізімі қоса тіркеледі.
Телефонограмма үлгісі
ТЕЛЕФОНОГРАММА
20.05.2007 ж. № ... ... ... ... ... қоғамының ұйымдастыруымен 2007 жылдың ... ... ... ... ... ... залында «Жаһандану
дәуіріндегі мемлекеттік тіл» атты дөңгелек үстел өтеді.
Президент Жеке қолы ... ... ... үйлестіруші |
|Ш. Шәкенова |Н. ... ... ... |Тел. ... |
| ... 15.40 ... ... 59 ... ... ... ... қиын ... мен
күрделі сөз тіркестерін қолданбаған жөн. ... ... ... ... ... ... ... телефонограммалар журналға тіркеледі.
4.4.9. Факсограмма
Қазіргі кезде факс арқылы ... ... кең ... енді.
Сондықтан оны ресімдеу мәселесі өзекті болып отыр.
Факс – телефон байланыс арнасы арқылы арнайы ... ... Факс мәні ... берілетін құжаттың көшірмесі болып табылады.
Телефакс бойынша құжаттардың кез келген түрі ... ... ... ... іскерлік әріптестер мен мекемелер арасындағы хат ... ... ... ... ... ресімдеу қызметтік хатты ресімдеу секілді жүреді.
Тек адресат деректемесінде почталық мекен-жаймен бірге алушы қаласының ... факс ... ... ... ... ... өзі қояды:
- жіберушінің коды;
- беру күні мен уақыты, сондай-ақ оның ұзақтығы;
- ақпарат ... ... ... ... ... саны
Егер алынған факсте маңызды ақпарат болса және ұзақ ... ... ... ... алу керек, өйткені көптеген факс аппараттарының
пайдаланатын қағазы жұқа болып ... Ал ... ... ... ... ... де ... Электрондық хабарлама
Электронды хабарлама – компьютерлер арасындағы желілік байланыс
бойынша «электрондық ... ... ... электрондағы нұсқадағы
құжат.
Электронды хабарлама электронды почта адресатынан, қызметтік ақпарат
атауынан және ... ... ... ... ... құжаттарға мынадай талаптар
қойылады:
● құжаттар Word мәтін редакторының немесе Excel кеслеік редактордың
көмегімен Times New Roman, Arial ... ... ... ... ... бейнелерден тұрмауы тиіс;
● құжаттың жоғарғы бөлігінде «Электронды почта ... ... ... ... ... файлдың атауы латын қарпімен жазылады.
4.4.11. Хаттама
Хаттама – жиналыстарда, мәжілістерде, конференцияларда, бас ... ... ... және онда ... шешімді белгілейтін құжат.
Негізінен хаттамалар қысқаша жасалады, онда баяндамалар мәтіні толық
келтіріле ... ... де ... ... стенограммасы тіркелгені
жөн.
Хаттама жалпы бланкіде де сол ... А4 ... ... ... ... ... ... тұрады:
Құжат түрінің атауы және оның рет тік нөмірі;
Күні;
Хаттама жасалған орын;
Мәтіннің тақырыбы;
Мәтін;
Төраға мен хатшының қолдары.
Мәтіннің ... ... ... ... тұрады, мысалы:
Оқу кеңесінің мәжілісі
Зауыт бөлімшелері басшыларының жиналысы
Кәсіподақ комитетінің мәжілісі
Хаттама мәтіні екі бөліктен – кіріспе және ... ... ... ... ... қатысушылар көрсетіледі, оның ішінде
жиналыстың төрағасы мен хатшысы да көрсетіледі. Егер бұл өндірістік ... ... ... ... ... ... Кіріспе бөлім күн
тәртібімен аяқталады.
Хаттаманың негізгі бөлімі мынадай сұлба ... ... ... ... ... ... ... ҚАБЫЛДАДЫ)
ТЫҢДАЛДЫ бөлімінде баяндамашының аты-жөні, (лауазымы көрсетілмейді, ол
кіріспе бөлімінде ... ... ... қойылады да баяндаманың
қысқаша мазмұны баяндалады.
СӨЙЛЕДІ деген бөлімде де ... ... ЕТТІ ... бөлімде қабылданған қаулы жазылады.
Хаттама мәтініне төраға және хатшы қол қояды.
4.4.12. Сенімхат
Сенімхат – ... ... ... ... ... ... атынан қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқық ... ... ... ... ... сеніп тапсырушының атынан сенімді тұлғаға
берілген құжат болып табылады.
Жалақыны алуға берілген
СЕНІМХАТ
___________ қ., _____________ ж.
Мен, ... жеке ... ... ... ____________.
өзімнің жалақымды _______________ мекен-жайында ... ... ... ... Бұл үшін ... ... атымнан
барлық құжаттарға қол қою, өтініш жазу құқығын беремін.
 
_____________ ... ... ... ... жері және күні жазумен)
Мен, ________________________________________ мекенжайында тұратын
азамат _____________________________________________________,
жеке ... №. ... ... жылы
_____________________ берген, ________________________________________
мекенжайында ... ... ... ... ... ... _________________________________________
мекенжайында орналасқан тұрғын үйді, қызметтік, есік алды құрылыстарды және
___________ кв.м. ... ... ... жер ... сыйлауға немесе
бағасына және өзінің қалауы бойынша сатуына сеніп ... Бұл ... ... ... беріп, қажетті анықтамалар мен құжаттарды алуға, сату-
сатып алу келісім - шартына қол қоюға, ... ... ... ... келісімшартты жергілікті орындарда тіркеуге, менің орныма қол қоюға
және осы тапсырманы орындауға байланысты барлық әрекеттерді жүргізуге ... үш жыл ... ... ... мен, ... кеңсенің атауы, лицензияның №, берілген күні)
нотариусы _____________ __ ж. ... ... ... ... ... ... Жеке басы ... қабілеттілігі тексерілді.
Сенімхаттың мәтінін нотариус дауыстап оқыды.
№ ____________________ ... ... ... ______________ теңге алынды.
Нотариус: _______________________ (қолы)
5-тарау
Құжаттармен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру
5.1. Құжат айналымын ұйымдастыру: жалпы ережелер
Құжаттаманы басқару құжаттарды ... алу, ... ... ... іздестірілуін қамтамасыз ету және құжаттық ақпараттарды пайдалану
жұмыстарын ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Құжаттаманы ... ... бір ... құжат айналымы болып табылады.
Құжат айналымы деп ұйымдағы құжаттардың жасалған немесе әр түрлі
технологиялар ... ... ... ... ... немесе
жөнелтілгенге дейінгі қозғалысын айтады.
Құжат ... ... ... сәйкес болуы керек:
1) құжаттардың бағдарлы қозғалысы (құжаттар төте жолмен орындаушылар
қолына келіп түседі, құжаттардың кері қозғалысы мейлінше азайтылуы тиіс);
2) ... ... ... ... ... ... міндеттерге сәйкес нақты бөлінуі;
3) құжаттар қозғалысы технологиялық ... мен сол ... ... ... ... әр ... бір
реттен ғана орындалуы;
Ұйымның құжат айналымы мынадай ағымдардан тұрады:
1) келіп ... ... ... жөнелтілетін (шығыс) құжаттар;
3) ішкі құжаттар (ұйым аясындағы ... ... ... ... ... ... актілер, түсіндірме хаттар, ... ... ... жеке ... ... ... ... т.б.).
Құжат айналымының көлемі белгілі бір мерзімдегі: ай, ... ... ... ... және ішкі құжаттар қосындысынан тұрады. Құжат
айналымының көлемін анықтау кезінде ... ... ... ... ... саны ... ... айналымының жылдық көлемі құжаттама орнына қажетті ... ... ... бөлімшелер мен жеке қызметкерлерге жүктелетін
міндеттер көлемін ... ... және ... ... ... ... құжаттар қозғалысының неғұрлым тиімді және
оңтайлы жүйесін таңдауда бастапқы негіз болып табылады.
Ұйым Қазақстан Республикасы ... 2000 ... 31 ... аппарат жұмысын жақсарту, төрешілдікпен күрес және құжат
айналымын қысқарту жөніндегі шаралар туралы» № 427 ... ... ... ... ... ... ... шаралар қолданып отыруы тиіс.
Осы мақсатқа орай құжат жіктеуіштер әзірленіп, құжат түрлерін бір ... ... ... ... тұрпатты формалары мен
трафареттік мәтіндері қолданылады.
Құжат айналымын қысқартуға ықпал ететін ... ... ... ... жасау және дұрыс ресімдеу. Бұл құжатта
көрсетілген жекелеген нұсқау, ережелерді түсіндіру туралы ұйымға ... ... кері ... ... ... ықпал жасайды;
2) құжаттың дер кезінде ... ... ету. Бұл ... ... рекламацияларды, наразылықтар мен өзге де
жазбаша кіріс-шығыс қатынас хаттарын азайтуға септігін тигізеді;
3) түпкілікті емес және ... ... ... ... ... ... ... құжаттар санын азайту;
4) іскерлік қажеттіліктерден тыс жасалатын ... ішкі ... ... ... ... құжаттар санын азайту;
5) құжаттарды өткізудің айқын жолға қойылған технологиясы;
6) құжаттардың орындалуын тиімділікпен бақылау;
7) құжаттар көшірмесінің жұмысқа қажетті ... ... ... ... негіздегі құжаттар мен сол құжаттар бойынша электрондық
нұсқалардың айналымда қатар жүруін болдырмау;
9) құжаттар ... ... ... ... құжат айналымы жүйесін іске қосу үшін мыналар қажет:
1) мәліметтерді компьютерлік өңдеудің бағдарламалық және ... ... ... үлгілері мен электрондық почтаны басқарудың
автоматтандырылған жүйесін қолдану;
2) электрондық цифрлық қолтаңбасы бар электрондық құжат пен лауазымды
тұлғаның қолы ... ... ... ... ... күші бір екенін
мойындау;
3) электрондық цифрлық қолтаңбаның сенімділігін ақпараттық жүйеде сол
қолтаңбаның сәйкестігін анықтауды ... ... ... ... ... ғана ... ... жүйеге ендіргеннен бастап іске салғанша үзіліссіз жұмыс
істейтін технологияның болуы.
Кез келген ұйымның ... іс ... ... ... ... өңдеумен байланысты. Алайда кәсіпорын қаншалықты ірі болса, оны
тарату жолдары соншалықты ... ... ... ... ... оны
алғаннан немесе жасағаннан бастап орындалу аяқталғанға немесе кәсіпорыннан
тысқа жөнелткенге дейінгі қозғалысы құжат айналымы деп аталады.
Ұйымдағы құжат ... ... ... ... ағыны түрінде
іске асады:
1) ақпаратты талдайтын немесе шешім ... ... ... немесе бөлімшелердің басшылары, мамандар және ... ... ... ... ... ... өңдейтін адамдар
арасында (басшының хатшысы, кеңсе, экспедиция, көбейту қызметі, мұрағат).
Құжаттар ... ... ... ... ... айналымының үш
негізгі ақпарат ағынын бөлеміз:
1. Ұйымға келіп түскен құжаттардың ... ... (хат, ... ... ... өкім, нұсқаулықтар т.б.). Басшының хатшысы
(кеңсе) өңдейтін келіп түскен құжаттардың көпшілік ... ... ... ... ... ... ... бүкіл құжаттың 85-90 пайызы),
ал 10-15 пайызы басшының орынбасарының ... ... ... және нақты орындаушыларға келеді.
2. Ішкі құжаттардың құжат ағыны, яғни ұйымның ішінде жасалып, бір
бөлімшеден басқасына берілетін ... ... ... ... ... ... және т.б.).
3. Жіберілетін құжаттардың құжат ағыны – сыртқы ... ... ... және ... ... шарттар, есептер, келісім-шарттар,
баспасөз-релиздері т.б.).
Кәсіпорынның іс қағаздарын жүргізу қызметінің міндеті құжаттардың
қозғалу ... ... ... өңдеу пунктіне дер ... ... ету. ... ... дер ... және ... ... оның қозғалысының нақтылығына байланысты. Бұл міндет құжат айналымының
көп жылдық тәжірибесі және құжат айналымы жүйесінің нормативтік құжаттарда
белгіленген ... ... ... асады. Бұл Басқаруды құжаттамалық
қамтамасыз етудің бірыңғай мемлекеттік жүйесі деп аталады.
Іс құжаттарының ағыны мол болатын ірі ... іс ... және ... ... ... ... ... бөлімше –
кеңсе айналысады. Атқаратын жұмыстарының сипатына қарай кеңсе ... ... ... ... және ... ... – бұл ... мұрағат меңгерушісі, редактор, корректор,
экспедиция (тасымалдау) меңгерушісі және т.б.
Техникалық орындаушылар – бұл ... іс ... ... ... және ... ... ... негізгі функцияларды орындайды:
1) құжаттарды қабылдау және тіркеу (есепке алу);
2) құжаттарды бөлу және оларды орындаушыларға жеткізу;
3) ... ... ... және ... ... ... және басып шығару;
5) құжаттардың орындалу мерзімдерін бақылау;
6) істерді қалыптастыру және оларды мұрағатқа тапсыру;
7) мұрағаттағы құжаттардың сақталуын ... және ... ... міндеттері
Шағын және орташа кәсіпорындарда іс қағаздарын ұйымдастыру салмағы
негізінен ... ... ... немесе бөлімше басшысы ... ... ... ... ... ... ғана шектеліп қалмайды.
Хатшылық жұмыс бір жұмыс түрінен басқасына жылдам көшуді талап етеді.
Хатшының ... ...... ... ... ... және оның
уақытын үнемдеу. Бұл міндеттер мынадай жұмыстардың атқарылуын көздейді:
1) Құжаттармен жұмыс жүргізу. Бұл ... ... ... іс қағаздарын
жүргізуге байланысты жұмыстар: құжаттарды ресімдеу, құжаттарды құрылымдық
бөлімшелерге жөнелту, құжаттардың ... ... ... ... қол
қоюына құжаттар қабылдау және олардың дұрыс ресімделуін бақылау, орындалған
құжаттарды сақтауды ұйымдастыру кіреді.
2) Байланыс құралдарымен жұмыс істеу. Телефонмен ... ... ... орнында болмаған кезде хатшы телефон шалған адамның аты-жөні
мен телефонын, мүмкіндігінше оны ... ... ... ... ... электронды почта бойынша хабарлар қабылдау-жөнелту. Хатшы
өзі пайдаланып отырған байланыс құралдарының жарамды жағдайда болуына да
міндетті, олар ... ... ... ... ... шақырып, оңдатуы керек.
3) Келушілермен жұмыс ... ... ... ... кәсіпорын
қызметкерлерінқабылдау және көмек беру, сол ... ... ... ... көрсету (тиісті бөлімшеге жіберу, қонақүйге орналасуын
қамтамасыз ету) ... ... ... және ... ... жиналысқа шақырылғандарды
басшының тапсырмасымен таныстыруы керек, қатысушылардың ... ... ... ... ... ... өткізу кезінде хатшы хаттама
жүргізеді.
5) Шаруашылық ... ... ... міндетіне шаруашылық
сипатындағы да жұмыстар кіреді. Бұл басшы кабинетінің жинастырылу жай-күйі,
барлық техникалық құрал-жабдықтардың жарамды болуы, т.б. ... ... ... ... ... ... ... біліктілік талаптары мынадай:
1. Кәсіпқойлық, біліктілік және жұмыс стажы.
2. Сенімділік, орындаушылық, жоғары жұмыс қабілеттілігі.
3. Тіл табысқыштық, дауласудан тартыну қабілеті.
4. Тартымдылық, сырбаздық, ... ... ... ... ... ... құпиялылығын сақтай білуі.
Кәсіби дағдыларына мыналар жатады:
1. Компьютерде жұмыс істей алу.
2. Шет тілін жақсы меңгеруі.
3. Іс ... ... ... ... жылдам тіл табыса алу.
5. Басшының тапсырмаларын жоспарлай және ұйымдастыра білуі.
5.2. Құжаттарды тіркеу және есепке алу
Мекемеге келіп ... ... ... ... хат-
хабарларды тіркеу бөлімшесі немесе хатшы орталықтандырған түрде жүзеге
асырады. ... ... ... ... ... белгісі барынан басқасы).
Конверттер жойылады, мұнда жіберушінің мекен-жайы тек конвертте ғана болса,
онда сақталуы ... ... ... ... ... және ... болып сұрыпталады.
Құжаттарды тіркеу – құжатқа бірегей тіркеу ... ... ... ... және ол туралы тіркеу журналына мәліметтер жаза отырып, оны
жасау немесе ... ... ... ... ... ... ... құжаттарға мыналарды
жатқызады:
1. Жарнама материалдары.
2. Жиналыстар, конференциялар ... ... және ... ... Баспа басылымдары (кітаптар, журналдар, газеттер).
5. Телеграммалар.
6. Тақырыптар бойынша ғылыми есептер.
7. Құттықтау хаттары және шақыру билеттері.
8. Бухгалтерлік құжаттар.
9. Танысу үшін ... ... ... ... кезінде кәсіпорында мынадай ереже сақталуы тиіс:
1) әрбір құжат бір рет қана тіркеледі;
2) барлық құжат бір жерде тіркеледі;
3) барлық ... ... ... ... ... ... тіркеу нөмірі, әдетте, мынадай бөліктерден тұрады:
1) ұйымның министрліктегі немеес ведомостводағы шифры;
2) құжат немесе оның көшірме данасы тігілетін іс ... ... ... ... журналындағы реттік нөмірі.
5.2.1. Тіркеу нысандары
Тұрпатты ережелер мынадай тіркеу-есепке алу формаларын бекіткен:
1) журналдық;
2) карточкалық;
3) автоматтандырылған ақпараттық ... ... ... алу формаларының журналдық нұсқасын жылдық ... 500-600 ... ... ұйымдар қолданады. Журналдың барлық
парақтарына оң жақ жоғарғы бұрышынан нөмір қойылып, түбі ... ... ... Жіптің ұштары нөмірленген соңғы парақтың теріс бетінен
шығарылады. Шаршы қағаз ... ... ... ... ... клейленеді
де, оған ұйым мөрі басылып куәландырылады. Мөр шеті шаршы қағаз қиындысының
бір бөлігін қамтуы тиіс. ... ... ... ... ұйым ... үлкен болуы шарт. Сол бетке куәлік-жазба түсіріледі. Мысалы:
Бұл журналда 85 (сексен бес) парақ бар; олар ... ... ... ... Қолының толық
атауы ... ... ... ... соң куәлік-жазбаның төменгі жағына тіркеуге
алынған құжат саны ... ... ... ... журналда 1-нөмірден 438-нөмірге дейін 436 (төрт жүз отыз ... ... ... 56 және ... ... ... _________________ Қолының толық
атауы ... ... ... ... ... және ... құжаттарына, азаматтардың
өтініштері мен оларға берілген жауаптарға арналып жеке-жеке жасалады.
Тіркеу журналдарына ... ... ... ... ... индекстері қойылады.
Журнал мұқабасында мынадай деректемелер болуы тиіс:
1) жоғары тұрған органның және ұйымның ресми атаулары;
2) журнал атауы;
3) ұйымның ... ... ... ... ... ... іс қағаздарын жүргізу қызметіндегі басталған және
аяқталған күндері.
Іс қағаздарын жүргізу қызметі ... ... ... ... ... ... мұқабасының оң жақ төменгі бұрышына салынады.
Басталу күні бірінші құжаттың, ... ...... ... ... ... ... Журналға тіркеу жыл бойы жүргізіледі.
Тіркеу процесі барысында жыл аяқталмай журнал бітіп қалатын болса,
жаңа журналға ... ... жыл ... ... ... ... тіркеу
нөмірлерін жалғастыра отырып жүргізіледі.
Кіріс құжаттарын тіркеу журналының негізгі бөлігінде мынадай бағандар
болады:
1) кіріс ... ... ... ... ... ... түскен күні және тіркеу нөмірі;
3) корреспондент, кіріс құжатының жіберілген күні және тіркеу нөмірі;
4) кіріс ... ... ... ... ... бұрыштама немесе құжатты орындау міндеті кімге жүктелді;
6) құжаттың орындалғаны туралы белгі;
7) ... ... ... ... негізгі бөлігінде мынадай бағандар
болады:
1) шығыс құжатының реттік нөмірі;
2) шығыс құжатының келіп түскен күні және тіркеу ... ... ... ... ... ... немесе тақырыбы;
5) шығыс құжаты көшірмесінің іске тіркеуге жіберілгені туралы белгі;
6) ескертпе.
Құжат айналымы көлемді ұйымдарда (жылына 600 құжаттан ... ... ... ... ... ... ... Тіркеу-бақылау (электронды тіркеу-бақылау) карточкаларына
мынадай міндетті ... ... ... ... ... ... ... құжат күні;
4) құжат нөмірі;
5) келіп түскен уақыты;
6) түскен нөмірі;
7) құжат тақырыбы немесе қысқаша мазмұны;
8) бұрыштама;
9) орындалу мерзімі;
10) орындалғаны ... ... іске ... туралы белгі;
12) бақылау туралы белгі;
13) ескертпе.
Тіркеу-бақылау карточкасына қосымша бағандар ендіруге болады. Мысалы:
парақ саны, қосымшалар туралы, құжаттың ... ... ... және ... ... іздестіру мақсатында тіркеу-бақылау карточкаларынан
анықтамалық, бақылау-анықтамалық, ақпараттық-анықтамалық ... ... ... ... ... ... актілердің,
өкімдік құжаттардың т.б.-дың тақырыптық ... ... ... ... ... мақсатына байланысты белгілі бір
схемамен жүзеге асырылады. Мәселен, ... ... ... азаматтар өтініштеріне арналған ... ... ... өкімдік құжаттарға арналған картотекалар ... ... ... бойынша жасалады. Карточкалар әр тараудың
өз ішінде ... ... ... Тек ... ... ... ... – алфавиттік ретпен жүргізіледі.
Орындалмаған құжаттардың ... ... ... ... ... ... орындау мерзімдері бойынша
жүйеленеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... үшін жасалады.
Электрондық тіркеу карточкалары компьютер бойынша ақпараттық-
іздестіру жұмыстарының ... ... ... Электрондық анықтама қызметі
нақты бір құжат немесе нақты бір ... тобы ... ... ... ... туралы, корреспонденті, құжат күні ... кез ... ... ... ... ... тиіс. Электрондық ақпарат
орындалған құжаттар бойынша да, жұмыс үстіндегі ... ... ... ... базасында сақтаулы құжаттар туралы да деректер алуды
қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... тіркеле бермейді. Әрбір ұйымда осындай
құжаттар тізбесі арнайы жасалады және ... ... іс ... ... не ... ... жатпайтын құжаттардың болжамды үлгісі
1. Мәлімет үшін жіберілген хат (көшірмесі).
2. Телеграмма және ... ... ... және ... рұқсат
берген хат.
3. Мамандарды шетелге іссапарға ... ... ... ... іссапар сметасы.
4. Мәжілістер, жиналыстар және күн тәртібі туралы хабарламалар.
5. Кестелер, өтінімдер, т.б.
6. Танысу үшін жіберілген ақпараттар.
7. Оқу жоспарлары, бағдарламалар.
8. ... ... ... ... конференция
бағдарламалары.
9. Прейскуранттар.
10. Техникалық талаптар.
11. Талап-шағымдар.
12. Материалдар ... ... мен ... ... ... ... ... Ұжымдық шарт жасау туралы құжаттар.
16. Бухгалтерлік құжаттар.
17. Жоспарлық-қаржылық құжаттар.
18. Баспа басылымдары ... ... ... ... есеп ... ... ... «жеке өзіне» деген белгімен келген хат-
хабарлар.
21. Түсініктемелер.
22. Төрелік және шағым-талап құжаттары.
5.2.3. Келіп түскен құжаттарды ... ... ... тіркеу құжаттың бірінші бетінің беткі жағының
төменгі оң жақ бұрышына қол штемпелдің көмегімен тіркеу мөртабанын қою ... ... күні мен ... жазу ... ... бөлімшелері бойынша әр түрлі құжат ағынының құжаттарының
жүру және орындалу барысы ... ... ... ... құжаттардың
өңделу кезеңдерін қарастырып көрелік.
Келіп түскен құжаттармен жұмыс жүргізу схемасы
Мысал: Бірінші басшының атына келген ... ... ... ... ... ... ... оны алдын ала қарап, ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды («жеке
өзіне» деген белгісі бар конверттер ... ... ... ... ... ... кіріс нөмірі беріледі. Тіркеу
кезінде оның ұйымға келіп түскен күні де ... ... ... ... ... Басшы құжатты қарап, өзі қабылдаған шешім туралы оған бұрыштама
қойып, хатты хатшы арқылы орындаушыға бағыттайды. ... ... ... ... Орындаушы құжатпен жұмыс істей ... оған ... ... ... ... қол ... ... (жауапты дайындау кезінде
пайдаланған ілеспе құжаттармен бірге).
6. Хатшы ... ... ... ... ... ... Хатшы орындаушыдан бастама тудырған хатты (инициативное ... оны ... әрі ... және ... үшін ... іс ... тігеді,
ал жауапты адресатқа жібереді.
Бұл аталғандарды тұжырымдап айтсақ, ұйымның ... ... ... бойынша төмендегідей операцияларды атқарады:
1) құжаттарды қабылдау және экспедициялық өңдеу;
2) құжаттарды тіркеу;
3) құжаттарды ұйым ... ... ... ... ... тапсыру;
5) құжаттардың мерзімінде орындалуын бақылау.
Құжат салынған конверттер құжаттама қызметінде ашылып, оның ... ... ... ... ... Егер ... болмай шықса немесе бүлінген жерлері болса, онда соңғы ... ... ... ... ... алу ... «Ескертпе»
бағанына тиісті белгі салынып, бұл туралы жіберуші ... ... ... жаққа жолданатын хабарлама қағаз акті түрінде еркін формамен үш
дана етіп ... Бірі ... ... екіншісі – ұйымның
құжаттама қызметінде қалады, үшіншісі – орындаушыға ... ... ... және ... ... ... анықтауда қажеттілігі болмаса кіріс құжаттары салынған ... ... ... ... және жеке ... ... ... құжаттарға тіркеу мөртабаны қойылады. Тікелей құрылымдық
бөлімшелерге немесе лауазымды тұлғаларға арналған ... өз ... ... ... ... ... бар конверттер ашылмайды,
жіберілген иесіне сол күйі беріледі.
Жаңылыс келген корреспонденциялар пошта бөлімшесіне қайтарылады.
Құжаттама қызметі ... ... ... мазмұнына сәйкес ұйым
бойынша белгіленген функциялық бөліністерге, ... ... мен ... ... ... тарату үшін алдын-ала қарап
шығады.
Алдын-ала қараудың бірінші кезеңінде келіп түскен пошта тіркелетін
және ... ... ... Бұл іс ... қызметінде
тіркелмейтін құжаттар тізбесіне сәйкес ... ... ... әр ұйым
өзінше, қызмет түрінің ерекшеліктеріне қарай жасайды (Тізбе Іс ... ... ... ... ... жөн). ... соң тіркелетін
құжаттар мынадай топтарға бөлінеді:
1) басшылық атына жіберілген немесе құрылымдық бөлімше ... ... ... азаматтар өтініштері;
3) құрылымдық бөлімшелерге жолданған құжаттар.
Тіркелмейтін құжаттар ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелеріне (тиісті
лауазымдық ... ... ... құжаттардың негізгі бөлігі ұйым басшысына қарауға
беріледі. Мынадай орындардан жолданған ... ұйым ... ... қарауға берілуі тиіс:
1) Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігінен;
2) Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты Аппаратынан, ... ... ... Аппаратынан;
3) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінен;
4) орталық атқару органдарынан;
5) мәслихаттардың аппараттарынан және ... ... ... ... ... ұйым ... ... мәселелері туралы ақпараты бар немесе
жемқорлық фактілері жайлы жазылған азаматтар өтініші мен арыз-шағымдары;
8) басшылықтың шешімін талап ететін құжаттар.
Азаматтардың ... өзге ... ... тиісті құрылымдық
бөлімшелеріне (тиісті лауазымдық тұлғаға), азаматтар өтініштері ... ... ... ... жолданады.
Құрылымдық бөлімшелерге жолданған құжаттар тіркеуден өткен соң сол
бөлімшелердің басшыларына табыс етіледі.
Құжаттарды қарау қорытындылары ұйым басшысының ... ... ... ... ... ... жүктелген құжаттардың
көшірмелері атқарушыларға кезегімен немесе бәріне бір мезгілде беріледі. Ал
сол ... ... ... ... ... ... атқарушы
тұлғаларға тапсырылады.
Құжат атқарылуға келіп түскен күні ... Тез ... ... ... ... ... құжатпен басшылық қарамай тұрып танысып шығуына
болады.
Егер құжат құрылымдық бөлімшеге немесе орындаушыға құжаттама қызметіне
соқпай келіп түскен ... ол ұйым ... ... тез ... тіркеуге
берілуі тиіс.
Электрондық құжат айналымы ... ... ... ... ... ... ... құжаттар тіркеу алдында сканерленеді. Электронды түрде
келіп ... ... ... қолтаңба мен ... ... ... ... ... тіркеледі. Электрондық қолтаңбасы жоқ
немесе электрондық ... ... ... ... тиісті қолдары қойылған, заң жүзінде дұрыс ресімделген қағаз
негіздегі ... ... ғана ... ... айналымы жүйесіне
тіркеуге алынады.
Электрондық құжаттың алынғандығын куәландыру ол туралы жіберушіге
куәлік ... ... ... ... Өз ... бұл да ... болып табылады.
Электрондық құжаттың алынғандығы туралы оны жіберушіге ... ол ... ... жоқ деп ... Егер ... ... үш ... дейін келмесе бұл жөнінде құжат алушыға мәлімделуі тиіс.
Сөйтіп оны қашан алуы қажет екендігі жөнінде уақытын көрсетуі ... ... ... ... ... ... ... де келмесе құжат жіберілмеген деп есептеледі. Куәлік белгіленген
уақытта келмеген жағдайда жіберуші алушыға өзге ... ... ... ... ақпараттарын хабарлайды.
Жүйедегі электрондық құжатты тексеру сол ... ... ... ... ... ... атқарылады. Бұл процесс
оларды пайдалану құжаттарына сәйкес жүргізіледі және мынадай іс-шараларды
қамтиды:
1) электрондық құжат деректемелерінің белгіленген ... ... ... ... ... ... ... түгел
түпнұсқалығын тексеру;
3) электрондық цифрлық қолтаңба тіркеу куәлігінің растығын тексеру;
4) электрондық құжатқа ... ... ... ... ... ... тексеру.
Электрондық құжатты тексеру оңды нәтиже берген жағдайда, ол орындауға
қабылданады немесе одан әрі ... ... ... кері ... ... ... ... Бұл жағдайды реттеу куәландырушы орталықтың қатысуымен және
ақпарат саласындағы өкілетті ... ... ... құқықтық
актілерінде қарастырылған тәртіп, ереже бойынша жүзеге асырылады.
Келіп түскен ... ... ... ... ... түрде тексерілуі керек.
5.2.4. Жіберілетін құжаттарды әзірлеу және тіркеу
Жіберілетін құжаттарды өңдеу кезеңдері
1. Жіберілетін ... ... ... ... ... немесе
келісілетін) Орындаушы дайындайды. ... ... ... өзсі
ресімдейді, хатшы оның дұрыс ресімделуін тексереді.
2. Ресімделген құжат ... ... қол ... ... Басшы қол қойғаннан кейін құжатты хатшы немесе кеңсе тіркейді.
4. Тіркелген құжат адресатқа жіберіледі. Жөнелту ... ... ... ... ... тиіс.
5. Құжаттың көшірме данасын хатшы іс папкасына тігеді.
Бұларды қысқаша тұжырымдап айтар болсақ, шығыс ... ... ... ... ... тұрады:
1) құжат жобасын жасау;
2) жоба жөнінде келісу;
3) құжатты ресімдеудің дұрыстығын тексеру;
4) құжатқа қол қою (бекіту);
5) ... ... ... алушыға жөнелту;
7) құжаттың екінші данасын тиісті іске тігу.
Шығыс құжаттары жауап құжаттар немесе ... ... ... Жауап құжаттарда келіп түскен құжаттар, ... ... ... ... ... жұмыстардың нәтижелері жазылады.
Бастамалық құжаттарда басшылардың, ... ... және ұйым ... құрылтайшылық құжаттар мен лауазымдық
нұсқаулықтарға сәйкес қабылдаған шешімдері көрініс ... ... ... ... ... ... бөлімшелер
басшыларымен, өзге ұйымдармен (қажет болған ... заң ... ... саны ... қажеттіліктерге қарай белгіленеді.
Құжаттың келісілген жобасы оның аутенттік (тең нұсқалық) аудармасымен
қоса ұйым басшысына қол қоюға (бекітуге) ... ... ... негіз
болған құжаттар да оларға қоса тіркеледі.
Орындаушы әзірленген құжатты қол ... ... ... ... ... қосымшаларын тексереді; құжаттама қызметі ... ... ... ... ... Дұрыс
ресімделмеген құжаттар толықтыру үшін орындаушыларына кері ... ... ... ... ... ... нөмірі мен күнін қою
арқылы тіркеуден өткізіледі.
Мұнан соң құжаттама қызметі ... ... ... ... Бұл алушылар бойынша бөлектеу, конверттерге салу, оған
(конвертке) пошта мекен-жайы мен алушы атауын жазу, ұйым ... ... ... ... тапсыру жұмыстарын қамтиды.
Құжат дайындаушы қажет болған жағдайда жөнелтудің түрін, яғни құжаттың
тапсырыс не арнаулы курьерлік қызмет арқылы, ... ... ... ... ... келіп түскен күні немесе келесі жұмыс күнінен ... ... ... ал ... ... сондай-ақ
электрондық пошта арқылы баратын құжаттар шұғыл түрде жіберілуі керек.
Шығыс құжаттары, ... екі дана ... ... ... ... ... ... алушыға жөнелтіліп, екіншісі – тиісті іске
тіркеледі.
Егер өзге ... ... ... қайтарылуы керек болса, оған
мөртабан немесе «Қайтарылуы ... ... ... ... және ... белгілер
тіркеу-есепке алу формасына да қойылады.
Бір мезгілде бір алушыға жолданатын құжаттар бір конвертке салынады.
Ұйымнан шығатын ... ... және оның ... ... ... ... ... тіркеледі. Тіркеу
электрондық мәліметтер формасының ... ... ... арқылы
жүргізіледі.
Электрондық құжат жіберушінің ... ... ... жақ ... ... ... ... бүлінбегендігін
анықтағаннан кейін ғана ол құжат жіберуші жақтан шықты деп есептеледі.
Электрондық құжатты жолдар алдында оның ... ... ... қосымша деректемелерінің, электрондық цифрлық қолтаңбасының болуы)
адресатының дұрыс жазылуы ... ... ... ... ол ... ... жолдау арқылы жүзеге асырылады. Өз кезегінде бұл да ... ... ... құжаттың алынғандығы туралы оны жіберушіге куәлік
жолданбайынша ол құжат алынған жоқ деп ... Егер ... ... үш күнге дейін келмесе бұл жөнінде құжат ... ... ... оны ... алуы қажет екендігі жөнінде уақытын көрсетуі керек.
5.2.5. Ішкі құжаттардың қозғалу барысы
Ішкі құжаттарды өңдеу кезеңдері
Ішкі құжаттарды өңдеу кезеңдері ... ... ... ... көп ... бір түрі ... қызмет бойынша бұйрықтар. ... ... ... көрелік:
1. Ішкі басқару құжаттары (мысалы, бұйрықтар, шешімдер немесе
өкімдер) кәсіпорын басшысының нұсқауы ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның заң
қызметімен келісіледі.
3. Келісілген бұйрыққа басшы қол қояды.
4. Содан кейін ішкі құжатты хатшы (кеңсе) ... ... ... үшін ... бөлімшелерге таратады.
Ішкі құжаттар ұйымның өз шеңберінде әзірленіп, ресімделеді және ... ... ... құжаттарды әзірлеу және ресімдеуден өткізу ... ... ... ... ... ... ... әрі жұмыс кіріс құжаттары бойынша іс жүргізу тәртібіне сәйкес
атқарылады.
Орындау кезеңінде ішкі құжаттар бойынша ... ... ... ... ішкі ... орындаушыларға тапсыру;
2) ішкі құжаттарды орындау;
3) ішкі құжаттың орындалуын бақылау;
4) ... ішкі ... ... іске ... ішкі құжаттарын құжаттама қызметі тапсырады.
5.3. Іс құжаттарының орындалу мерзімдері және орындалуын бақылау
Орындалу мерзімі ... ... ... анықталмаған
құжаттардың көпшілігі 10 күн ішінде ... ... Бұл – ... мерзімі. Кәсіпорын басшысы бұрыштамада құжаттың орындалу ... және ... үшін жеке ... ... ... ... ... құжаттарды орындау мерзімі оның мекемеге түскен күнінен
басталады, ал жіберілетін ... ... ...... ... ... басталады.
Құжатты орындау мерзімі ұзартылуы мүмкін, бірақ оны осы ... ... ... ... ғана ... Егер ... орындау
мерзімін сақтаудың мүмкін болмайтындығы анықталса, құжатты орындау ... ... ... 2-3 күн ... ... немесе ауызша нысанда құжатты
орындалу ... ... ... ... мерзімі ұзартылған кезде тіркеу
журналында тиісті жазба жасалады.
Іс қағаздарын ... ... ... ... мерзімі
қойылмайтын жағдайлар да ұшырасады. Онда орындаушымен келісе отырып, шартты
орындалу мерзімі белгіленеді, ол құжаттың орындалу барысына ... ... ... бақылау – құжаттармен жұмыс жүргізудің маңызды
бөлігі. Ол құжаттардың белгіленген мерзімде орындалуы үшін ... бұл ... ... жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді. ... ... және ... ... ... ... Орындалуын міндеті түрде
бақылауға алу қажет ... ... ... органдарынан түскен барлық құжат;
- жергілікті басқару органдарының қаулылары;
- кәсіпорын басшылығының бұйрықтары;
- ... ... ... ... ... ... өтініш
немесе шағым білдірілген қызметтік хаттар;
- кәсіпорын басшысының ерекше нұсқауы бойынша кез ... ... ... ... бақылауды тіркеу журналы арқылы жүргізуге
болады, бұл үшін ... ... ... ... «Б» деген белгі немесе
«бақылау» деген мөртабан қойылады және құжат орындалуы тиіс күн ... ... ... ... ... да ... ... қызметкері
журналды күн сайын қарап, орындаушыға мерзім туралы ескертіп ... ... ... үшін ... ... барысы туралы орындаушыдан телефон
арқылы ақпарат алуға болады. Соған ... ... ... және ... ... ... ... кейін құжат бақылаудан
алынады.
Құжаттар белгіленген тұрпатты немесе дербес мерзімдерге сай ... ... ... ... ... ... ... Орындаудың дербес мерзімдері құжат мәтінінде, ілеспе
хаттарда немесе оларға салынған бұрыштамаларда көрсетіледі.
Қазақстан ... ... ... ... орындау
мерзімін ұйымның өзі белгілей алады. Бекітіліп, іс қағаздарын жүргізу
жөніндегі ведомстволық (салалық) нұсқаулыққа ... іс ... ... ұйым ... ендірілгеннен кейін ол мерзім ұйымның
(ведомствоға қарасты ұйымның) ... ... үшін ... ... ... орындалу мерзімін оны бекіткен лауазымдық тұлға ғана ... ... ... ... маңызды да негізді аргументтер арқылы
дәлелденуі тиіс.
Құрылымдық бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... ... орындаушыларға жеткізуге, дер кезінде және ... ... ... ... міндетті.
Құрылымдық бөлімше басшысы шұғыл орындауды қажет ететін құжаттарды
бөліп алады. ... үшін ... ... бірінші кезекте қаралады.
Құжаттарды орындау мынадай операцияларды жүргізуді талап етеді:
1) қажетті ақпараттарды ... және ... ... ... ... ... жобасын ресімдеу;
4) құжат жобасына келісу;
5) құжат жобасын ұйым басшысына қол қоюға (бекітуге) ұсыну;
6) құжатты адресатқа жөнелту үшін ... ... ... алу ... ұсыныс ендіру;
8) құжаттың түпнұсқасын немесе екінші данасын іске жөнелту.
Орындаушы құжаттың, қосымшалардың қанша дана болуы керек ... ... ... ... ... ұйымда тарату үшін ... бас ... ... ... онда өзге ... ... дер кезінде, сапалы талдануына және қажетті
мәліметтердің, ... ... ... және ... ... белгіленген уақыттарында жеткізіліп отыруына жауапты болады.
Жауапты орындаушы құжатты жүзеге ... ... ... ... мен ... ... ... тіркелген құжаттар, соның ішінде ішкі өкімдік құжаттар да
бақылануы ... ... ... ... ... ұйым ... ... немесе лауазымдық тұлғаларға жүктеледі.
Құжаттардың орындалу мерзіміне бақылауды құжаттама қызметі жүзеге
асырады.
Орындау мерзімі ... қол ... ... ... ... күн ... ... ал келіп түскен құжаттар үшін – бұл
келген күнінен басталады. Есептеу ... ... және ... негізінде жүргізіледі.
Орындауды бақылау ісін ұйымдастыруда құжаттарды тіркеу ... ... ... нұсқалары пайдаланылады.
Орындауды бақылау ісін ұйымдастыру кезінде құжаттама қызметі мынадай
оперцияларды жүзеге асырады:
1) ... ... қою ... ... белгілерін қою,
орындаушыларын, орындалу мерзімдерін көрсету, тіркеу-бақылау карточкаларын
толтыру);
2) құжаттарды орындаушыларына жеткізу ... ...... күні немесе ұйым басшысы қарап шыққаннан кейін, ішкі құжаттарды –
қол қойғаннан кейін немесе бекіткен соң);
3) орындаушыларға құжаттың ... ... ... дер кезінде
жазбаша түрде еске салып отыру (әдетте, орындалу мерзімінің аяқталуына ... ... ... ... ... ... ... белгі» бағанына
құжаттың орындалу жағдайы туралы жазба түсіру; сол карточкаға орындалу
мерзімінің өзгерістері жөнінде ... ... ... ұйым ... құжаттардың орындалу барысы мен жұмыс нәтижелері
туралы тұрақты ... ... етіп ... қажет болған жағдайда – есеп
берудің үлгі формаларын толтыру;
6) шұғыл ... ... ... ... ... хабарламалар
жасау.
Құжаттарды орындау кезінде мыналар бақыланады:
1) орындау міндетінің дер кезінде жүзеге асырылуы;
2) құжат түрі мен бланкісінің белгіленген талаптарға сай ... ... ... ... мазмұнына сай болуы;
4) құжаттардың заңдық негіздері және олардың ... ... ... ... ... және ресми лауазым атауларымен
сәйкес келуі;
6) құжаттың барлық даналарындағы деректемелер сәйкестігі;
7) құжаттың мемлекеттік тілдегі ... орыс және ... ... ... болуы;
Мына құжаттар міндетті түрде бақылауды қажет етеді:
1) Қазақстан ... ... ... Қазақстан
Республикасы Парламент Сенаты аппаратынан, Қазақстан Республикасы Парламент
Мәжілісі аппаратынан, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінен,
орталық ... ... ... ... ... ... ... аппараттарынан келген құжаттар;
2) ұйымның өз өкімдік құжаттары;
3) азаматтар өтініштері.
Құжаттардың орындалу ... ... ... ... ... мерзімі біткенше мынадай ретпен жүргізіледі:
1) келесі жылдарға белгіленген тапсырмалар – кем дегенде жылына ... ... ... ... айларына белгіленген тапсырмалар – кем
дегенде айына бір рет;
3) ... айға ... ... – әдетте, белгіленген
мерзімнің аяқталуына бес күн қалғанға ... ... алу ісі ... ... ... ... тарапынан құжаттың орындалғаны туралы ақпарат әзірленіп,
оны бақылаудан алу жөнінде ұсыныс жасалады;
2) ұйым басшылығы құжатты бақылаудан алу туралы ... ... ... ... ... өкім жібереді.
3) тіркеу-бақылау карточкасына құжаттың орындалғандығы жөнінде белгі
салынады;
4) тіркеу-бақылау карточкасы ... ... ... ауыстырылады;
5) орындалғандығы туралы белгісі бар құжатты тиісті іске тігу;
Құжатты бақылаудан оны ... ... ... ... ғана ала
алады.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің мәліметтер базасына «Бақылау»
тармағы қосылған жағдайда оған «Орындалу мерзімі» ... ... ... ... бақылауға автоматты түрде қойылады.
Құжаттардың орындалуын электрондық бақылау үш ... ... ... ... ... мерзімі өтіп бара жатқан ... ... ... ... ... ... ... орындау қажеттігі жөнінде бақылау
мерзімінен бес күн бұрын ескерту);
3) қорытынды бақылау (құжаттардың орындалуы ... іс ... ... ... ... бөлімшелер тарапынан
қорытындылануы).
Құжаттардың орындалуын тиімді бақылау үшін ... ... ... ... ... анықтамалық-есептер әзірленеді:
1) жөнелтілген құжаттар туралы анықтамалық-есептер;
2) келіп түскен құжаттар туралы анықтамалық-есептер;
3) ұйымда түзілген ішкі ... ... ... орындаушыларға тапсырылып, жұмысы жүргізіліп жатқан құжаттар
туралы анықтамалық-есептер;
5) орындалмаған құжаттар ... ... ... арқылы іс қағаздарын жүргізу
Кәсіпорын жұмысының табысты болуы көбінесе оның басқару процесін
автоматтандыру деңгейіне де ... ... іс ... жүргізуді
ұйымдастыруда айрықша қажетті құралға айналып кетті. Ол құжаттарды жасауда,
сондай-ақ жалпы ұйым ... ... ... ... және ... Электронды құжатты жасау тәртібі
Қазіргі кезде құжаттарды ... үшін ... ... ... (мысалы, Word 2006 Word 2004). ... ... ... деп ... ... ... ... тән бір ерекшелік – ол
қағаз құжаттарға қарағанда әлдеқайда ұзақ ... және одан ... ... ақпарат сақталатын негізге емес, сол ... ... ... ... Оның ... ... сақтауға байланысты
жұмыстар қосалқы мәнге ие ... ... де, бұл ... ... ... ... ... материалдық негізді, деректемелер
мен құжат түзу технологиясын және оны қолдану тәсілдерін ... ... ... қажет. Ақпарат жазылатын қандай да бір негіз болмаса, ... ... ... ... та сол ... Электрондық құжаттарды
сәйкестендірудің, ең ... ... мәні зор. ... сәйкестендіру мен түпнұсқаландырудың үйлесімді әдістемесін жасау
– алыс болашақта да олардың түпнұсқалық қасиетін сақтауға кепіл бола алады.
Әйтсе де бірыңғай ... ... ... электронды құжат
өз негізіндегі файл күйінде қала ... ... ... ... өшіп қалған қағаз құжаттармен салыстыруға болады: құжат бар
болғанымен, іс ... ... тән. Яғни ... ... ... ... монитор экранынан оқуға болатын жағдайға келтіргеннен кейін ... деп ... ... электрондық құжаттар бойынша жұмыс жүргізу ісінде ... ... ... ... ... ... жұмыстарды нормативтік-
әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету деңгейі ақпараттық-технологиялық
тұрғыда қамтамасыз ету деңгейінен артта қалып ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарға қолданылатын техникалық жабдықтардың әр тектілігі.
- басқару органдарындағы құжаттаманы басқару ісін автоматтандыру
жөнінде қолданылатын ... ... әр ... ... ... ... ... мен құжаттарды
мұрағаттық сақтау ісінің ұштаспауы.
Электрондық құжат айналымының құқықтық базасын ...... ... Енді алда ... ...... ... ұзақ мерзімдік
сақтаудың сенімді жүйесін жасау кезеңі тұр. Бұл технологиялық шараларды да,
ұйымдастыру шараларын да қамтиды.
Электрондық құжаттар мұрағаты – бұл іс ... ... ... ... ... автоматтандыруды арнайы бағдарламалармен жабдықтаушылар
ойлайтындай жай ғана дербес сервер, компьютер немесе ... ... ... орын ғана емес; бұл және пайдаланушыға керекті
электрондық ақпаратты ... ... ... ... жүйесі де ғана емес.
Жалпы, мақсат, міндеті жағынан электронды құжаттар ... ... ... ... ... ... дәстүрлі мұрағаттан ... жоқ. Бұл, ең ... ... ... ... бастап,
оларды пайдалануға дейінгі мұрағаттық сақтау ісінің бүкіл циклін қамтамасыз
ететін технологиялар мен өндірістік ... ... ... ... ... алу, ... ... қамтамасыз ету және ғылыми-
анықтамалық ... ... ... іс-шаралар арқылы жүзеге
асырылады.
Мұрағаттар атқарылған құжаттар мен ... ... ... ... ... үшін құрылады. Мұндай мүмкіндікке ие болу үшін мынадай бірнеше
шарттың орындалуы қажет:
- ұзақ мерзімге арналған құжаттамалық ... ... және ... ... ... ... сақталу мерзімдерін белгілеу;
- мұрағаттық сақтауға арналған құжаттарды белгіленген саясатқа сәйкес
іріктеу;
- осы құжаттар бойынша тиімді анықтамалық-іздестіру жүйесінің болуы;
- құжаттардың ... ... ... ... қамтамасыз ету,
яғни белгіленген уақытқа сәйкес жүйелі түрде олардың ... алып ... ... ... ... ... ... қаупін мейлінше
азайтатын жұмыс тәсілдерін ендіру.
Электрондық құжаттарды сақтаудың ұзақ мерзімдік саясаты әзірге ... ... ... ... мен ... ... енбейді.
Электрондық құжаттар есебі ... не ... ... ... ... ғана жүргізіледі. Электрондық ... ... ... ...... ... ... құрудың негізгі мәні
болып табылады. Әйтсе де ... ...... құжаттардың есебін
жүргізу. Электрондық құжаттардың сақталу жайы туралы айту үшін ең ... ... ... ... ... ... Егер ... құжаттар сыртта
сақталатын негіздерге жазылған болса, онда олардың есебін ретке ... ... ... мынадай терминдер мен анықтамалар
қолданылады.
Электрондық құжат дегеніміз ақпараты электрондық-цифрлық ... ... ... ... ... арқылы куәландырылған
құжат. Электрондық құжат жеке файлдың бір ... ... ... бір ... ... ... ... файлдан тұруы мүмкін. Мұның
бәрінде де файлдардағы құжаттың ... ... ... ... ... ... ортақ болады. Электрондық құжат
деректемелері электрондық-цифрлық нысанда да ... ... ... ... т.б.), ... ... парақ түрінде де болуы мүмкін.
Ақпараттық ресурс – қор жасаушының ақпараттық жүйесіндегі мәні мен
технологиялық белгілеріне ... ... ... ғылыми-техникалық,
жеке құрам бойынша, ... ... ... ... ... ... Бағдарламалық ортаның (ОС, СУБД, қолданбалы
бағдарлама немесе оның қосымшалары) өзіндік сипаттары, мәліметтер базасының
немесе ақпарат жүйесінің өзіндік ... ... ... ...... ... ... белгілері болып табылады.
Электрондық құжаттарды сақтау бірлігі – мұрағатта есептік нөмірі ... ... ... ... ... алу бірлігі – мұрағатта есептік нөмірі
бар дербес ... ... ... ... ... өзге де компьютерлік
деректер (компьютерлік папка, компьютерлік файл, мәліметтер базасының
кестесі, ... ... ... ... көшірмеленуі – электрондық ... ... ... ... ауыстыру; көшірмелеу процесінде
компьтерлік файлдар форматы өзгереді, яғни ... ... ... ... не ... ... ... түседі (мәтіндік құжаттар
графикалық құжатқа немесе ... ... ... ... арналған данасы – бұл құжат
пайдалануды ұйымдастыру кезінде ... ... ... ... бір ... ... резервтегі данасы – құжаттың қолданысқа арналған
жаңа сақтау бірлігіндегі данасын жасау үшін немесе оны қалпына ... ... ... ... ... құжат – бағдарламалық тұрғыдан
тәуелсіз форматта немесе кең таралған компьютерлік ... ... ... форматындағы электрондық құжат – ағымдағы мұрағаттық ақпарат
жүйесінің немесе оқу залының, болмаса аулақтағы ... ... ... ... ... ... ... бар және қызмет барысында оларды жасап
жатқан ұйымдарда тап қазір не ... ... ... нені, қайда және қандай көлемде сақтау керек екенін білу
қажет. Яғни ақпараттық ресурстар есебін алуды ретке ... алу ... ... ... алып ... (папкілерді, файлдарды
немесе мәліметтер базасының жазбаларын) және ақпараттық ресурстардың
құрылымын өзгерту ұйым ... ... ... ... ... Электронды құжаттар санының есебін алу ісі картотека бойынша
немесе құжат ... ... ... ... ... ... Есептеу бірлігі ретінде құжаттың өзі алынады. Мұнда оның
қосымша нұсқалары есепке ... ... ... ... есебі
электронды құжаттар айналымының көлемі туралы анықтамаларда ... ... бар ... мен файлдар есебін алу ... ... ... ... ... мен ... ... және кеңейтіліп, толықтырылғандығы жөніндегі мәліметтер енгізіледі.
Ұйымға келіп түскен электрондық негіздердің бәрі де есепке алынады.
Олардың келіп түсуі мен ... ... ... ... ... ... ретпен жүргізіледі. Ақпараттық ресурстарды электрондық құжаттардың
резервтегі нұсқалары көмегімен қалпына келтіру мәліметтері жазылатын журнал
қандай да бір ... ... ... ... ... орнына
келтіру жөніндегі операциялар есебін жүргізуге ... Бұл ... ... ... ... ... және резервтік көшірмелерін жасау
ісіне жауапты ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету бөлімі, ақпараттық есептеу
орталығы т.б.) жүргізеді.
5.4.2. Электрондық ... ... үшін ... ... ... ... ... құрал қажет. Яғни, ол электрондық құжатқа бөгде адамның ... ... ... және ... ... сол ... жіберіп
отырғанын дәлелдеуі керек. Бұл үшін электрондық қ қолтаңба пайдаланылады.
Электрондық құжат айналымы мен электрондық цифрлық қолтаңба ... ... ... ... ... және электрондық
цифрлық қолтаңба туралы» Заңында реттелген. Заңда электрондық цифрлық
қолтаңбаға ... ... ... ... ... ... -
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен ... және ... ... оның ... және ... ... электрондық цифрлық нышандар терiмi».
Электрондық құжатты рұқсат етілмеген кіруден сақтау үшін ақпаратты
криптографиялық өңдеу немесе шифрлау әдістері қолданылады.
Электрондық ... ... екі ... ... ... және ашық ... ... криптографиялағанда электронды хабарламаны
жөнелтуші де, алушы да шифрлау үшін де, ашу үшін де ... ... ... ... криптографиялағанда екі кілт пайдаланылады: ашық кілт
және өз ... ғана ... ... ... ... ... пайдаланып құжат айналымын ұйымдастыру
Іс қағаздарын жүргізуде компьютерді қолданудың арқасында құжаттармен
жұмыс жүргізуді ұйымдастырудың тиімділігі мен жылдамдығы артты.
Құжаттарды қабылдау-жіберу ... де ... ... ... дейін бұл үшін почта және фелъдъегер байланысы ... ... күні ... ... немесе компьютері мен модемі бар кез-
келген адресатқа құжат сол сәтінде жіберілетін ... ... ... ... ... ... почта мен Интернет желісі арқылы да
компьютерден ... ... ... ... ... біртектес құжаттарды өңдейтін бірнеше компьютерді
тиімді пайдалану үшін керек.
Басқару қызметінде икемді, ықшам және ... ... ... ... ... ... ... қызметінің
тиімділігін арттырудың қолайлы тәсілі болып табылады. ... ... ... ... табылатын іс қағаздарын жүргізудің ... ... ... ... ауысуға орай едәуір артады.
1. Бірінші кезекте бұл іс құжаттарын мәтін редакторы арқылы жасауға
және ресімдеуге ... ... ... ... ... ... қана ... сонымен бірге оның сапасын да елеулі арттырады.
2. Ақпараттық технологиялар құжаттарды ыңғайлы сақтауға да мүмкіндік
береді, бұл ... ... ... көп ... ... түрінде
іске асырылады. Windows операциялық жүйесінде бұл міндет ... ... ... ... мүмкін.
3. Іс қағаздарын жүргізудің маңызды міндеттерінің бірі – құжаттарды
тіркеуді ... ... ... ... орындалу мерзімін бақылауды
ұйымдастыру. Оның үстіне құжаттарды есепке алу мен ... кез ... ... ... және ... болатындай етіп ұйымдастыру керек. Бұл
міндетті кесте редакторы арқылы шешуге болады.
4. Егер кәсіпорынның әрбір ... ... ... ... ... болса, іс қағаздарын жүргізуді автоматтандыру
деңгейі едәуір жоғарылайды. Мұндай жүйенің қызмет етуі үшін ... ... ... емес, электронды құжаттар ағыны файл ... ... ... ... ... жүргізу Басқаруды құжаттамалық
қамтамасыз етудің ... ... ... ... ... жүреді. Мұндағы айырмашылық ұйымның құрылымдық бөлімшелеріндегі
құжаттар қолдан-қолға емес, компьютерден ... ... ... жүру ... арттырады, келіп түскен құжаттарды мәтін
редакторы, деректер базасы, электронды кестелер арқылы ... ... Іс ... ... жүргізу тәсілі қағазсыз технология әдісі
деп аталады.
5. Электронды почта ... ... ... ... ... ... ... жасалған құжаттар компьютерлік өңдеуге бірден жіберіле
беруге дайын. Бұл ретте ұйымға қағаз ... ... ... құжаттар бірқатар
қиындықтар туғызуы мүмкін. Мұндай құжаттарды сканерден өткізіп, арнайы
бағдарлама арқылы ... ... ... ... ... ... ... айналымының көлемін есепке алу
Құжат айналымының көлемі – кәсіпорынға келіп ... және ... ... ... ... бір жылда жасалған құжаттардың саны. Кәсіпорында
құжат айналымы көлемін есептеу ... ... ... ... ... мен ... ... жұмыс жүктемелерін анықтау, іс
қағаздарын жүргізуді жетілдіру бойынша шараларды ... үшін ... ... ... ... ... мазмұнына, авторына,
көлеміне, көшірмесіне, тіркеу нысанына, оны қараған адамдарына ... ... ... құжат есепке алынады. Келіп түскен және
шығыс құжаттар жеке ... ... ... ... жасалған
құжаттар көшірмелері бөлек есептеледі. Мекеменің бір жыл ... ... ... ... үшін ... ішкі және ... ... қоса есептеу керек.
5.6. Мекемелер мен ... ... ... құпия
құжаттарды қорғау және олармен жұмыс жүргізу тәртібі
Кәсіпорындарда коммерциялық ақпараттардың қорғалуын ... ... ... ... жұмыс жүргізу және оған қол жеткізу жөнінде
тиісті іс тәртібі белгіленеді. Оның ішінде кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... инженерлік-
техникалық, қаржылық шаралар бар.
Коммерциялық құпияны қорғау ісі мына шарттардың ... ... ... ... ... және ... ... бірлесіп
шешу;
кәсіпорынның барлық ынталы бөлімшелері арасында ақпаратты қорғау
шараларын үйлестіру;
жіктелуге (құпияландыруға немесе ... ... ... ... ... баға ... ... бастамас бұрын режимдік шараларды белгілеп алу;
Ақпараттар қорғалуын қамтамасыз ету ісінің барлық деңгейдегі ... ... үшін жеке ... ... ... ... ... келісіміне режімнің нақты талаптарын сақтау
жөніндегі ... ... ... ... бірі – іс ... жүргізу жұмыстарының
қорғалуын, коммерциялық ақпараттар ... ... ... ұйымдастыру болып табылады. Бұл өз кезегінде құжаттарға және
жабық ... ... ... ... ... белгілерін салып отыруды
қажет етеді.
Коммерциялық құпиясы бар ақпараттарды және объектілерді жіктеп,
топтастыруға ... ... ... ... ... уәкілеттілік берген
тұлғалар тізімін ресімдеу шарт. Жіктеліп ... ... қол ... ... ... сол ... ... қажет.
Рұқсаттамалық режім шараларын, рұқсаттамаға қол ... және ... ... белгілеу керек.
Бірқатар жағдайларда ақпараттардың қорғалуын қамтамасыз ету талаптарын
орындау үшін алдын-ала арнайы орындар қарастыру ... ... Бұл ... ... жұмыстарын жүргізу, бұйымдар
шығару және ... ... ... ... қол ... аса ... және жабық ... ... ... ... сақтау және тарату т.б. жөніндегі техникалық құралдарды
(есептеу техникалары құралдары) пайдалану кезінде өте-мөте қажет.
Бұл жағдайларда кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... бір ... ... жасау жөнінде
уәкілеттілігі бар тұлғалармен мемлекеттік құпияны сақтау жөнінде ... ... ... ... рұқсаттамалық және объектінің өз ішінде ... ... ... ... ... ... ... шаралар әзірлеп, оларды
жүзеге асырып отыру, қабылданған режімдік шаралардың тиімділігіне жүйелі
бақылау жасау қажет.
Ақпараттардың ... ... ету ... ... ... ... нұсқау беріп отыру шарт.
Коммерциялық құпияның, мүліктік және қаржылық құндылықтардың сақталуын
ұйымдастыру кезінде кәсіпорын (фирма) директоры ең ... ... ... ... Бұл ... бәрінен бұрын экономикалық
қауіпсіздікті ... ету ... ... ... ... ... кетпеуі ойға оралады. Әйтсе де ... ... ... ... ... ... ... ықпал ететінін естен
шығармау керек. Коммерциялық құпиясы бар ақпараттары, сондай-ақ ... ... ... аз ... ... қамтамасыз ету ісін басқаруды
кәсіпорын (фирманың) басшысының өзі немесе оның бұйрығымен тағайындалған
лайықты тәжірибесі бар қызметкер қосымша ... ... ... қауіпсіздік қызметі, әдетте, сол ... ... ... және оған ... Бұл ... ... өндірістік-коммерциялық жұмыстарға тікелей араласатын
құрылымдық бір бөлімшесі ... ... Бұл ... ... өз жұмыстарын
кәсіпорынның басқа барлық құрылымдық бөлімшелерімен ... ... ... ... ... ... ... қолға алған жөн:
- қорғауға жататын ақпараттарды тобынан бөлектеу өлшемдерін жасау;
- қорғау әдістерін таңдау ... ... ... ... ... ... бар мәліметтер Тізімдемесін (тізімдемеге
қосымшаны) кезекті бекітуге әзірлеу;
- ... ... бар ... ... ... ... және
оған қол жеткізудің рұқсаттамалық жүйесін әзірлеу;
- коммерциялық құпиясы бар нақты құжаттар мен ақпараттар ... ... ... бар ... ... ... ... ақпараттарды жіктеуге (классификациялауға) ... ... ... ... ... және басқа да ақпарат негіздерін жіктеу, белгі ... ... қол ... ... ... ... ... тастау) тәртібі мен процедураларын белгілеу;
- ақпарат негіздері бойынша жұмыс жүргізудің бірыңғай ... ... іске қосу ... ... ... алу, жұмыс жүргізу, сақтау, көшірмелеу,
тасымалдау, көбейту, жою тәртібі);
- тиісті аттестациялаудан кейін коммерциялық құпиясы бар ... ... және ... ... сол ... ... ... сондай-ақ жабық мәжілістер өткізуге рұқсат ... ... ... ... ... ... бөлінген (аттестацияланған) орынға өтудің бірыңғай тәртібін белгілеу
шарт;
Жабық ... мен ... ... ... ... ақпарат негіздері пайдаланылатын жұмыс ... ... ... ... ... жүзеге асыру және бақылау процестері
коммерциялық құпияға қол жеткізу құқы бар ... ... ... ... қатысуымен жүргізіледі.
- кәсіпорын бөлімшелерінің басшыларына ақпарат қорғау ... және ... ... ... ... өндірістік және өзге
де жұмыстар процесінде әдістемелік көмек көрсету;
- ашық басылымдарда жариялау ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу кезінде және
тапсырыс берушілерге арналған ... ... ... коммерциялық
құпияның жария болмауын қамтамасыз ететін шараларды мамандармен бірлесе
отырып дайындау және оны жүзеге асыру;
- ... ... ... ... орындаушылар мен кәсіпорын
мамандарының қатысуы бойынша ... ... бар ... ... ... ... мәжілістер өткізудің тәртібі мен бақылау ережесін жасау;
- өзге фирмалар өкілдерін, ... ... ... ... ... қабылдаудың режімдік шараларын белгілеу;
- кәсіпорын мамандарымен ... ... ... ... ... ... ... құралдарын (электрондық есептеу
машиналары тетіктерін), есептеу құрылғыларын, ... ... ... ... ... ететін жүйелерді қолдану кезінде
қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын әзірлеуге қатысу;
- кәсіпорынды, қорғалатын (бөлінген) орындарды, қоймаларды күзету ... ... ... және ... ішінде жүріп-тұру ережесін
ендіру;
- күзеттің техникалық құралдарын орнатуға ұсыныстар беру, ... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастыру;
- коммерциялық құпияға қол жеткізуге құқы бар қызметкерлерді іріктеу
және орналастыру ... ... ... ... шараларының бірі, сөз жоқ, кадрлар ауысуын азайту бағытында
жүргізілетін ... ... ... және ... жұмыстар кезінде нақты жағдайларды есепке
ала отырып, бөлімше басшыларымен бірге қызметкерлердің ақпаратты ... ... ... қалыптастыру қажет.
Бүгінгі күні ақпарат негіздерін, соның ішінде ... ... ... санкциясыз жоюға (сақтау, өңдеу және ақпарат ... ... ... алу шаралары бірінші кезекке шығып тұр.
Режимдік талаптардың орындалуын бақылау: комерциялық құпияларды қорғау
жөнінде қабылданған ... ... ... байланысты
аналитикалық зерттеу жүргізу және бұл ... ... ... ... әзірлеу қажет.
Коммерциялық құпиясы бар ақпараттармен жұмыс жүргізу режімінің бұзылу
фактісі бойынша ... ... ... ... ... фактілерін дер кезінде аңғарып отыру үшін
қызметкерді кабинетке, автомашинаға, автотұраққа, ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын
күзетімен жасырын байланыстыратын техникалық құралдармен қамтамасыз ету;
Өзгелерге жария етуге болмайтын (коммерциялық құпия санатына енбейтін)
ақпараттар тізімдемесін жасау;
Қызметкерге төніп ... ... ... ... сәйкес белгі,
сипаттары бар ақпараттарды жинау;
Кәсіпорында өзге жақтан келіп жөндеу, профилактика ... ... ... ... жұмысына бақылау жасап отыру (қажет ... ... ... кейін ол орындарға, ... ... ... ... ... ... қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында жіктелген (құпияланған,
қол жеткізілуі шектелген) ... ... ... категориялары белгіленеді, сондай-ақ, ... ... мен ... ... ... және ақпарат беретін
техникалық құралдар нақтыланады, физикалық сәулелену жағдайы ... ... ... жүйесі схема түрінде белгіленіп, онда ... ... ... ... ... ... яғни құпияланған
құжаттар мен бұйымдардың аттары (санаттары) жазылады. Схемада осымен қатар
жұмыс кезеңдері, ... ... ... ... ... ... өз ішінде және сыртта оны пайдаланған жұмыс орындары
мен ... ... ... ... ... ... ... қызмет орнындағы есепті мәліметтерінде;
бұйымды сынақ орындарында сынау нәтижелері жазылатын журналда; шет елдерде
қол қойылатын ... ... ... ... ... ... мәліметтік хабарламаларында; көбейткіштер
учаскесінде жіктелген ... ... ... ... ... ... жасауда жіктелген құжаттар негіздері пайдаланылуы
мүмкін.
Негізге түсірілген нақты мәліметтер ... ... ... және одан тыс жерлерде жүргізілетін жұмыстардың схемасы жасалып,
сол негіздің қолданылуы мүмкін орындар бағдары белгіленеді.
Ақпараттың шетке шығып кетуімен ... ... ... бірі ... ... Кәсіпорынның санкциясыз орын ауыстыруы бәсекелестер үшін
коммерциялық құпияны ... ... ... ... ... ... екендігін
естен шығармау керек. Сондықтан мұндай жағдайларда мұқият болу шарт.
Коммерциялық құпиясы бар мәліметтерге рұқсат беру мен қол ... ... ... бойынша рұқсаттамалық қосымша жүйелерге бөліп
жүргізу ісі қарастырылады. Нақты ақпараттың қорғалуына байланысты шараларды
кімнің жүзеге асыратыны, ... яғни ... ... ... ... процесіне кім жауап беретіні айқындалады.
Үйлестіру жөніндегі шаралар ... ... ... ... ... ... ... жандандыру және
үйлестіру жөнінде жоспар жасалады.
Қорғауды қамтамасыз ету жөнінде қабылданған шаралардың ... Атап ... ... ... бар ақпарат негіздерін кәсіпорыннан ... ... алып шығу ... алдын алу шаралары;
- тасымалдау, тарату, жеткізу жұмыстары кезінде режімдік талаптарды
сақтау, күзеттік бақылау жасау;
- ... ... ... кісілердің кәсіпорын ақпараттарына қол
жеткізуін ұйымдастыру;
- мәжілістер, көрмелер, келіссөздер т.б. ... ісін ... ... ... мен ... құжаттарға рұқсаты бар кісілердің режім
талаптарын білу деңгейі;
- ... ... ... ... мөр салу
құралдарымен қамтамасыз етілу деңгейі;
- қызметкерлердің коммерциялық құпиясы бар негіздер ... ... ... яғни ... ... ... жұмыс жүргізу үшін
лайықты жұмыс орнымен ... ... ... ... орын-жайларда, жалпы кәсіпорында рұқсаттамалық ... ... ... ... ... бар ... ... және басқарылу
дәрежелері бойынша тарату механизмі;
- нақты қызметкерлер топтарының әрқандай ақпарат негіздері ... ... ... ... ... ақпарат негіздері бойынша жұмыс ... ... ... ... ... тәртібі (ақпараттарды алу,
өңдеу, сақтау, шығару, тарату);
- кәсіпорынның өз ішіндегі және сырттағы әріптестермен мәлімет алмасу
тәртібі;
- мәліметтерді жіктеу және ... ... ... ... ... көрмелер, конференциялар, симпозиумдар т.б. ұйымдастырып, өткізу;
- ұйымдық-әдістемелік құжаттар әзірлеу ісінің ... ... ... ... қорғау жөніндегі арнайы шаралардың орындалуы;
- кәсіпорын басшылығы талаптарының орындалу деңгейі (оның ... ... ... ... ... ... жұмыстардың жай-
күйі;
- бөлімшелер арасындағы өзара ... ... ... ету ... ... ... мен орындаушыларға жеткізу уақытының мөлшері;
Талдаулар ақпараттың шетке шығып кетуіне ... ... ... ... ... ... да қамтиды. Атап айтқанда:
● жабық ақпараттарды санкциясыз алудың мүмкін болатын ... ... ... ... яғни ... ... ... кетуіне мүмкіндікті неғұрлым көбірек ашатын арналарға ... өзге ... ... ... ... келіссөздерге қатысу;
● фирмаларда әртүрлі лауазымдық қызметтер бойынша жұмыс ... ... ... ... ... ... ... фирмада болуы, экскурсиялар жасауы;
● фирмалар сауда өкілдерінің шығарылған бұйым сипаттарына байланысты
қарым-қатынас жасауы;
● шектен тыс жарнамалау;
● арадағы адамдар арқылы ... ... ... ... ... ... жұмыс барысында олардың
фирма қондырғылары мен құжаттарына рұқсат алуы;
● баспасөзде мақалалар жариялау, баяндамалар жасау;
● кеңестер, конференциялар, симпозиумдер т.б.;
... ... тыс ... ... ... ... көңілі толмайтын, қысым көрген қызметкерлері.
Коммерциялық құпияны қорғау ісін ұйымдастыру кезінде бәсекелестер
мәлімет жинаудың мынадай әдістері мен ... ... ... ... қажет:
● жеке кездесуде зерттелетін фирма қызметкерінен пікір тарту;
● білгісі келетін мәселелер бойынша ... ... ... және ... ... ... мен
анкеталар тарату;
● ғылыми орталықтардың және ғалымдардың ... жеке ... ... ... өкілдері мәліметтер ... үшін ... ... ... ... бірлескен кәсіпорын құру
жөніндегі келіссөздер жүргізу жолын пайдалануы мүмкін.
Ынтымақтастықтың мұндай түрлері өзге ... ... ... ... ... ... ... араласуына, жұмыс орындарында
болуына жол береді, құжаттардың көшірмелерін алуға, материалдардың әрқилы
үлгілерін, ... ... ... ... ... түседі.
Мұнымен қоса дамыған елдер тәжірибесінен байқалатындай, ... ... ... ... өндірістік шпионажға баруы да мүмкін.
Қажетті ақпараттарды қолға түсірудің мүмкіндігі неғұрлым жоғары
тәсілдері:
... ... ... тың ... ... сөздерін білдірмей тыңдау);
● техникалық өзгерістерді бақылау;
● тікелей сұрақ-жауап арқылы, ... ... ... ... ... ... ... шолып тексеру т.б.;
● ашық құжаттар мен ақпараттық өзге де дерккөздерді жинау;
● құжаттар мен ... өзге де ... ... ... ... ... ... ақпараттық дереккөздерді
мүмкіндігінше көптеп зерттеу.
Талдама зерттеулер, мүмкін болатын қауіп түрлерін моделдеу ісі қажет
болған жағдайда қосымша ... ... ... мүмкіндік береді. Осымен
бірге олардың орындалу мүмкіндігіне, әдістемелік материалдарының ... ... ... қызметкердің оларды атқаруға әзірлігі
жағдайларына баға беру ... ... ... ... ... ... етудегі кәсіпорында орын алып отырған кемшіліктер
есепке алынуы тиіс.
Қорғаныс жүйесін ұйымдастыру жағдайы ... ... ... ... ... ... болып жатқан және болады деп күтілетін
өзгерістерді есепке алып отыру аса ... ... ... ... ... ... құпиялар мен жіктелген
(құпияланған немесе қорғауға жататын) ақпараттардың қорғалуын ... ... бір ... ... ... ... ... және
ұйымдық-техникалық шаралар жиынтығы болып табылады. Бұл ... ... ... ... қамтамасыз етуді жетілдіруге бағытталған
барлық қызмет түрлерін қамтиды және ... ... ... сондай-ақ,
жауапкершілігі нақты тұлғаға немесе бөлімшеге жүктелген іс-әрекеттің
белгілі бір тәртібіндегі ... де ... ... ... Іс ... ... құжаттарды мұрағатқа сақтауға
дайындау
5.7.1. Іс қағаздарының номенклатурасы
Кез келген ... ... ... барысында түрлі құжаттар
түзіледі. Олар: бұйрықтар, ... ... ... ... ... есеп берулер және т.б. Мұнымен қоса ... ... ... өзге ... да ... ... түсіп
жатады. Уақыт өткен сайын ... ... ... көлемі ұлғая
беретіндіктен қажетті құжаттарды іздеп табу ісі де ... ... ... ол ... ... ... түзіліп немесе бір жақтан келіп ... ... ... ... алу ... ... Өйткені тіркеу осындай құжаттың бар
екендігін немесе болғандығын дәлелдеу үшін керек. Бұл ... ... ... мәліметтерді жазу және оған тіркеу нөмірін беру арқылы жүзеге
асырылады. ... ... ... қамтамасыз ететін жұмыс ... және ... ... ... Классификациялау мен
индекстеу құжаттарды ... ... ... топтастыруға және
маңыздыларын айқындауға мүмкіндік береді. Бұл және барлық құжат кешенінің
логикалық ... ... ... ... реттеуге,
анықтамаларды дұрыс пайдалануға көмек береді.
Ұйымда жасалған және ... ... ... құндылықтары біркелкі
болмайды. Бір құжаттар бар, тұрақты ... және ұзақ ... ... енді бір ... бар, аз ғана ... қолданылғаннан кейін
қажеттілігі біртіндеп азая бастайды. Яғни қысқа ғана уақыт ... ... ... ... ... құндылығы аз ақпараттарды
жоюға бөліп отырмаса, онда ... көп ... ... қаржылық және
материалдық шығындарды қажет ететін ... ... ... ... ... ... құжаттарды іріктеу ісін жүргізуге негіз болатын
нормативтік құжаттар болуға ... ... ... ... ... жою –
қылмыс. Ең соңында ұйым жұмыс барысында түзілген құжаттар мен ... ... үшін ... ... ... ... отыруы қажет.
Бұның барлығы да жоғарыда аталған проблемаларды болдырмас үшін әмбебап
нормативтік құжат қажет екенін ... ... осы ... аты істер
номенклатурасы деп аталады. Қазақстан ... СТ ... « ... ... және ... ісі. ... мен ... деп
аталатын Мемлекеттік стандартында былай деп көрсетілген: ... ... ... болған, сақталу мерзімдері көрсетіліп,
белгіленген тәртіпте ресімделген ... ... ... ... ... ... классификациялануын, индекстелуін, жүйеленуін
және сақталу мерзімдерін ресми бекітеді, сондай-ақ ол алғашқы ... ... ... ... ... мәні ... бірнеше топқа бөлуге мүмкіндік
береді. Бүкіл ұйымның, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің негізгі ... ... бар ... ... жоспарлау, қаржыландыру,
өндіріс, маркетинг, бақылау және т.б.) ... ... ... ... бір құжаттар бар, олар көмекші, қосалқы сипатта болып келеді. Бұл
топтағы құжаттардың ... ... ... ... есеп ... ... ... құрылыстың, жөндеу жұмыстарының, жабдықтаудың
екінші дәрежелі мәселелері, әкімшілік-шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... анықтамалық мәнге ие.
Жеке құрам бойынша құжаттар өз алдына дербес бір топты құрайды. ... мен сырт ... ... ... ... ... ... зейнетақы көлемін, оқу орындарына ... ... ... жеке ... ... үшін ... Бұл құжаттардың
қамтитын уақыты шамамен бір ұрпақтың өмірі ұзақтығымен пара-пар болады.
Құжаттар ... ... іске ... (тігіледі).
Іс – мекеме қызметінің белгілі бір мәселесіне арналған және тиісті
тақырыбы бар жеке мұқабалы папкаға тігілген ... ... ... ... ... ... жабдықтауға, кадрға, өткізуге
және т.б. жататын құжаттар).
Құжаттарды кейіннен ... ... ... алу және оларды басқару
мақсаты үшін тез пайдалану үшін істердің болжамды тақырыптарының ... Ол іс ... деп ... Іс ... ... ... ... мемлекеттік жүйесінде жазылған ережеге
сәйкес жасалады. Нәтижесінде, құжаттар орындалғаннан кейін ол үшін ... ... ... іске ... ... екі түрі бар – типтік номенклатура және нақты іс
номенклатурасы.
Типтік іс номенклатурасы қызметі ... ... үшін ... ... ... ... ... ведомостволар көп
жылдық құжат ағынын талдау негізінде өзіне қарасты ведомостволар ... ... ... ... ... ... ... жасап,
жібереді. Типтік іс номенклатурасы нақты іс номенклатурасын жасау ... көзі ... ... іс ... нақты бір кәсіпорынның немесе мекеменің
іскерлік қызметінің нәтижесінде пайда болатын іс атауларының тізімі.
Нақты іс номенклатурасын жасаумен ... іс ... ... ... ... ... барысында құралған құжаттарды зерттеу негізінде;
- мекеме ... ... ... номенклатурада ұсынылған
бөлімдер негізінде жасалады.
Алдымен құрылымдық бөлімшелердің номенклатурасы жасалады, мұнда істің
атаулары ғана тізілмейді, сонымен бірге ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын кеңсесінің ... ... ... ... ... ... іс номенклатурасы бекітілгеннен
кейін бұл құжат кәсіпорынның барлық бөлімшесіне жіберіледі де ... ... ... Іс ... тыс іс ... жол
берілмейді.
Жоғары оқу орындары үшін типтік номенклатураның үлгісі ... іске ... ... бір ... ... ... мысалы:
● мекеменің негізгі қызмет бойынша бұйрықтары;
● мекеменің әкімшілік-шаруашылық қызметі туралы бұйрықтары;
● бір іске ... ... ... де мүмкін, мысалы,
● актілер, іс қағаздарының ... ... ... және ... ... жөнінде жазысқан хаттар немесе
● сот органдарына және милицияға қылмыстық және азаматтық істер
бойынша ... ... ... ... ... мінездемелер,
т.б.
Құжаттардың негізгі үш тобын айқындай ... енді ... ... ... ... классификациялау дегеніміз
– бұл оларды ұқсастықтары мен айырмашылық белгілеріне қарай бөлу деген ... ... ... ... ... үшін ... Топтау
– құжаттарды іздеп табуды жеңілдету, олардың сәйкестендірілуін ... ... ... белгілеу және осы негізде сақтау мерзімін
айқындау, сондай-ақ құжаттың қол ... мен ... ... ... үшін ... ... ісі ... жекеге қарай
жүргізіледі. Бұл жұмыс құжаттардың жалпы кешеніне тән негізгі ерекшеліктері
бойынша бөлуден ... ... ең ұсақ ... тән ... ... ... бірнеше негізгі белгілерін бөліп атауға болады.
Құрылымдық белгі – бұл құжаттардың құрылымдық ... ... ... ... ... ... «басшылық», «жоспарлау-
қаржы бөлімі», «маркетинг ... ... ... ... ... ретінде ұйымның штаттық кестесін алуға болады.
Егер ұйымда құрылымдық бөліну жоқ ... онда ... ... ... пәндік-мәселелік белгілер қолданылады. Яғни істер қызмет
бағыттары мен ... ... ... немесе құжаттар қамтитын
мәселелер бойынша топтастырылады.
Істерді топтастырудың номиналдық ... ... ... ... ... ... топтастырылған кезде қолданылады. Көптеген
функциялар мен қызмет бағыттары қатаң түрде ... ... ... ... ... ресімделеді. Бұлар: жарғылар, ережелер, қаулылар,
бұйрықтар, өкімдер,хаттамалар, стенограммалар, штат ... ... ... ақпараттар, қызмет бабындағы хаттар т.б.
Классификациялаудың авторлық белгісі ... бір ...... ... жеке тұлғаға қатыстылығы тұрғысынан ... ... ... ... ... ... бабы
бойынша қатынас хаттар, қатынас қағаздар ... ... ... аттарына орай топтастыру кезінде қолданылады.
Географиялық белгі арқылы ... ... ... ... ... ... ... бір территориялар бойынша
топтастырады.
Хронологиялық белгі – ... ... ... сәйкес топтастырады.
Мәселен, жылдық жұмыс жоспары, тоқсандық жұмыс ... ... ... ... ... ... өзге де ... құжаттардың
түпнұсқалылығы немесе көшірмелілігі, құжаттардың әзірленген тілі (шет
тілдер) ... ... Бұл ... ... аталған белгілерден гөрі
едәуір сирек қолданылады.
Классификациялаудың негізгі принциптерін анықтап алғаннан кейін, істер
номенклатурасының өзін жасауға кірісеміз. Істердің ... ... ... ету ... ... ... осы міндет ресми түрде
жүктелген лауазымды тұлға тарапынан әзірленеді. Ұйым ... ... ... ... ... ... шартты белгі (цифрлық, әріптік
немесе әрі цифрық әрі әріптік ... ... ... ... 01 ... 02 – ... ... 03 – жоспарлау-экономика бөлімі т.б. Әрбір іске
де осылайша ... ... ... ... ... және
құрылымдық бөлімшелердің реттік нөмірлерінен тұрады. Мысалы, 01-05.
Істердің индекстері ... іс ... ... ... құжаттарды
ұйымдастыру жүйесін бекітеді.
Номенклатураға құжатталатын бүкіл жұмыс бағыттарына тән ... ... ... ... картотекалар, тіркеу
картотекалары мен ... ... да ... Жыл бойы шешілмеген
мәселелерге байланысты істердің тақырыптары ауыспалы сипатқа ие болады ... сол ... ... ... ... ... ... баспа басылымдарының тақырыптары ендірілмейді.
Істер номенклатурасын жасаудағы жұмыстың аса маңызды ... ... ... ... ... іске ... ... құрамы мен мазмұны
қысқа да нұсқа сипатталуы керек. «Әр түрлі құжаттар», «кіріс құжаттары»,
«қызмет бабындағы қатынас ... ... ... нақтылығы жоқ жалпылама
тақырыптар қоюға болмайды. Өйткені ... ... ... ... ... ... ... болмай қалады.
Істердің тақырыптарын жеке карточкаларға жазған ыңғайлы, өйткені олар
жүйелеуге, редакциялауға және мұнан кейін ... ... ... ең алдымен құжаттың түрі: бұйрық па, хаттама ма немесе қызмет
бабындағы қатынас ... ма, сол ... ... соң – автор ... және ... ... ... (тақырып), корреспондент жазылады. Бірқатар
жағдайларда айрықша маңызды құжаттары бар істер үшін тақырыптан ... ... ... көшірмелілігі туралы мәлімет беріледі.
Мәселен, «Арқау» акционерлік қоғамының жұмыс жоспары. Көшірме» немесе
«Арқау» акционерлік қоғамының ... ... ... ... істердің және басқа да бір ғана тақырыпқа және бір ғана нақты
мәселеге байланысты құжаттарды ... ... ... ... ... деген термин қоса қолданылады.
Бір ғана мәселе бойынша түзілген, бірақ іс ... ... ... ... ... ... жиынтығын қамтитын істердің
тақырыбына «құжаттар» термині қосылады, тақырып астынан тік жақшаға алынып,
олардың негізгі түрлері көрсетіледі. Мәселен, ... ... ... ... ... ... ... алу бойынша ашық конкурс
ұйымдастыру және оны өткізу жөніндегі ... ... ... ... ... ... термині қандай да бір іске қосымша тіркелген құжаттары бар
істердің тақырыптарында да қолданылады. Мысалы, «Арқау» ... ... ... ... ... ... ... бағытта жұмыс жүргізуші ұйымдармен жазысқан ... ... ... ... жалпылама көрсетіледі. Мәселен,
«Жабдықтар жеткізу жөнінде акционерлік қоғамдармен ... ... Егер ... ... бір ғана ... арқылы
жүргізілген болса, ол тақырыпта нақты көрсетіледі.
Істер номенклатурасын жасауда жиі орын алатын ... ... ... ... ...... ... және уақытша сақталатын істерді
өз алдарына жеке-жеке топтау. Бұл құжаттар құндылығына ... ... ... ... іріктеуді едәуір жеңілдетеді. Істер номенклатурасын
жобалау кезінде жылдық, тоқсандық және айлық ... ... ... тақырыптарын өз алдарына жеке-жеке қарастыру керек. Оперативті
есеп берулер жайы жылдық ... ... ... ... ... іс ... бөлу ... негізгі қызмет бойынша; іссапарлар
бойынша; әкімшілік-шаруашылық ... ... жеке ... ... ... ... ... әртүрлі. Бұйрықтардың шығуына негіз
болған баяндау хаттар, түсініктемелік хаттар, өтініштер мен өзге ... үшін ... ... беру ... тақырыптарын әзірлеп болған соң, енді оларды номенклатураға жүйелеп
енгізуді бастаймыз. Дұрыс әзірленген схема тұрақты ... және ... ... ... де ... ... көмектеседі. Егер ұйымда
құрылым анық болмаса, істер құрылымдық бөлімшелер бойынша немесе қызмет
бағыттары ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығына және олардың бір-бірімен өзара
байланыстылығына ... ... Ең ... ... ... немесе ұйым және оның құрылымдық бөлімшелері туралы ... ... соң ... тұрған мекеменің нормативтік-өкімдік
құжаттары келеді; бұдан кейін – сол ұйымның өз ... мен ... ... ... ... құжаттардың жобалары және оны
әзірлеуге қатысты басқа да құжаттар, бұйрықтарға ... ... ... ... ... ... ... Мұнан әрі жоспар бағытындағы
құжаттар мынадай кезекпен орналасады: даму ... ... ... арналған); жылдық, тоқсандық және оперативті құжаттар. Осы
схемаға сәйкес бұлардан кейін есеп беру ... ... ... ... Есеп беру ... соң тақырыбында «құжаттар» деген
термині бар, қызметтің әртүрлі мәселелерін қамтитын ... ... ... ... ... жоғарғы мекемелерге бағытталған
анықтамалар мен ақпараттар; қызмет бабындағы қатынас қағаздары, ведомствоға
қарасты ... және өзге де ... ... қатынас хаттар салынған
істердің тақырыптары қойылады. Соңында ... алу ... ... бір ... ... беріледі. Бухгалтерлік
құжаттарды жүйелеу схемасы мұнан бұрынғы нөмірде берілгендіктен, ... ... ... жасаудың келесі кезеңі – құжаттардың сақталу
мерзімдерін анықтау. ... ... ... ең ... ... түрлерінің
бірі. Құжат сақталуы мен сақтау мерзімі өткен құжаттарды жоюдың ... ... ... ... ... мерзімін анықтау үшін бірнеше
нормативтік құжаттар қажет болады. Бұлар: Қазақстан Республикасы ... және ... ... 2005 жылы 18 ... № 202 бұйрығымен
бекіткен «Мемлекеттік ұйымдар қызметі ... ... ... сақталу мерзімі көрсетілген тізбесі», сондай-ақ, 2000 жылы
қолданысқа енген «Мемлекеттік заңды тұлғалар қызметі ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген үлгі тізбесі».
Тұрпатты тізбелер бөлімдеріндегі ... ... ... ... ... ... ... қарай орналасады. Кейбір
жағдайларда Тізбе баптарында ... ... ... аталмайды, бірақ бір
мәселе бойынша сақталу мерзімі бірдей түрлі құжаттарды ... ... ... бір ... әр ... сақтау мерзімдері белгіленген
екі бағана бар. Бұл құжаттарын тұрақты сақтау үшін мемлекеттік мұрағаттарға
тапсыратын және ... ... ... ... ... номенклатурасын жасауда «Сараптау-тексеру комиссиясы», сондай-ақ
«Қажеттілігі жойылғанша», «Жаңасымен ауыстырылғанша», ... ... ... ... ... бар ... ... назар аудару қажет
болады. «Сараптау-тексеру комиссиясы» деген белгі бұл істе ... ... ... ... хабар береді. Сондықтан оларды сақтауға тапсырарда
немесе ... ... ... ... құжаттарды зерттеп барып және ұйымның
сараптау комиссиясымен, ... ... ... ... ... органының
сараптау-тексеру комиссиясымен де келісе отырып қабылданады.
«Қажеттілігі жойылғанша», «Жаңасымен ауыстырылғанша» белгілері
құжаттардың практикалық мәні ... ... ... ... білдіреді.
Ескерту (4-бағана) түсініктеме береді және ... ... мен ... Мәселен, «Ревизия аяқталған жағдайда ғана» белгісі бұл талаптың
міндетті ... ... ... ... «Келісім-шарт мерзімі өткен
соң», «Бекітілгеннен кейін» белгілері сақталу мерзімі осы ... ... ... ... ... бойынша белгіленген сақтау мерзімін азайтуға жол
берілмейді. Бірақ, жұмыстың өзіндік ... ... ... ... мерзімін көбейтуге рұқсат етіледі. Іс қағаздарын ... ... ... ресми тізбелер арқылы белгіленбеген жаңа құжат
түрлері пайда болған кездерде олардың сақталу мерзімдері туралы ... ... ... ... ... ... өз ... комиссиясы
қабылдайды. Бұл шешімді соңынан мұрағат органының ... ... ... ... ... істер номенклатурасын жасап, оған
құрылымдық бөлімшелер басшыларының келісімін алады. Мұнан соң жоба ... ... ... ... ... комиссияларына қарауға
жіберіледі. Ұйым басшысы бекіткеннен кейін істер номенклатурасы ... ... ... функиялары мен құрылымдары өзгерген ... ... ... ... ... ... ... істер номенклатурасы
кем дегенде 5 жылда бір рет қайта жасалып тұруы керек. Жыл ... ... ... ... ... ... ... отыруы тиіс.
5.7.2. Іс қағаздарын қалыптастыру
Іс қағаздарын қалыптастыру – бұл ... іс ... ... бір іске ... және оның ... ... жүйелеу.
Істерді қалыптастыру құжаттарды тіркеу орны бойынша орталықтандырып
жүргізіледі (кеңседе немесе хатшыда) және мынадай талаптарға ... ... Іске тек ... ... ... ... ... талаптарына сәйкес ресімделген құжаттар ғана тігіледі.
2. Іске мынадай құжаттар:
- іс тақырыбына сәйкес келмейтін;
- тиісінше ресімделмеген (пысықтауға ... ... ... бастапқы үлгісі;
- құжаттардың көбейтілген көшірмелері (мысалы, көшіру аппаратында)
тігілмейді.
Іске бір құжаттамалық жылдағы ... ... ... ішіндегі
құжаттар белгілі бір тәртіппен орналастырылады. Құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... мәселе бойынша),
- хронологиялық (құжаттардың күні бойынша),
- әліпби (авторлардың фамилиясы бойынша ... ... ... ... бойынша),
- нөмірі (реттік нөмірі бар бір ... ... ... жүк ... түбіртектер және т.б.).
Негізінен мәселе-қисынды принцип жиі қолданылады, құжаттар ... ... ... ... сабақтастықпен тігіледі. Құжаттарды
орналастырудың мұндай жүйесі хронологиялық принципке сәйкес ... ... ... ... мерзімі бар құжаттар әр түрлі іске қалыптастырылады.
Іс 250 парақтан ... ... ... егер ... көп ... ... томға қалыптастырылады, мұндайда істің мұқабасына томның
нөмірі көрсетіледі.
Істің мұқабасында ... ... ... ... ... іс ... ... іс индексі, егер іс бірнеше томнан ... ... ... іс номенклатурасына сәйкес істің атауы;
● құжаттамалық жыл;
● парақтар саны;
● сақтау мерзімі.
5.7.3. Құжаттарды сақтауға және пайдалануға дайындау
Іс қағаздарын ... ... ... ... ... ... және ... дайындау болып ... ... ... ... мен ... ... ...
Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағат қорын толықтыруға және оны
анықтамалық жұмысында пайдалану үшін ... ... ... сақтауға және пайдалануға дайындау мыналарды
қамтиды:
● құжаттың ғылыми және тәжірибелік құндылығына сараптама жасау;
... ... ... және ұзақ ... ... ... сипаттау;
● құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету.
Құжаттардың құндылығын сараптау
Іс қағаздарындағы құжаттардың құндылығына ... ... ... құжаттарды жасау, ... ... ... ... ... ... жасауды, оларды мемлекеттік
сақтауға беруге ... және ... ... жүргізу үшін,
сондай-ақ құжаттардың әртүрлі істерге жатқызылуының дұрыстығын бақылау ... ... беру үшін ... ... ... сараптау комиссиясы
құрылады. Оның ережесі жасалып, онда комиссияның функциясы, құқықтары мен
жұмыс тәртібі анықталады.
Енді осында келтірілген жәйттерді ... ... ... ... ... мұрағатқа тапсыруға дайындалады?
Орындалған құжаттарды мұрағатқа сақтауға дайындау іс ... ... ... ... ... табылады. Құжаттарды мұрағатқа
сақтауға не жоюға іріктеу іс қағаздарын жүргізу жылы аяқталғаннан кейін жыл
сайын жүргізіледі.
2. ... ... кім және ... ... ... ... мұрағатқа тапсыруға дайындаудың бірінші кезеңі оларды
сақтау мерзімін анықтаудан тұрады, ол ... ... және ... ... барысында жүргізіледі.
Құжаттардың ғылыми және практикалық құндылығын сараптауды басшы
тағайындаған мекеменің ... ... ... ... ...... сақтауға іріктеп алу және сақтау мерзімдерін белгілеу,
сондай-ақ ғылыми-тарихи құндылығы жоқ және практикалық маңызын жоғалтқан
құжаттарды ... ... алу. ... ... ... ... ... қызметінің және мұрағаттың білікті мамандары кіреді.
Сараптау комиссиясының негізгі ... ... ... ... ... ... ... Құжаттар тізбесі – ұйымның,
кәсіпорынның және мекемелердің ... ... ... сақтау мерзімдері туралы нормативтік нұсқауы болады. ... ... және ... ... – олардың мақсаты барлық ... ... және ... ... ... ... құралатын бір
тектес типтік құжаттардың сақталу мерзімін бірегейлендіру. Мысалы, басшылық
бұйрықтарының, жоспарлар мен есептердің, жеке құрам ... ... ... және т.б. ... ... ... осы ... типтік құжаттар деп аталатындар барлық мекемеде ... ... ... да ... ... ... ... тиіс.
Ведомостволық – қызметінің жеке ... ... Ол ... сала қызметінің бағыты бойынша құжаттардың барлық түрін
мейлінше ... ... ... ... ... ... ... белгіленуі мүмкін?
Комиссия құжаттарға мынадай сақтау мерзімдерін белгілеуі мүмкін:
- қысқа мерзімді сақтау мерзімдері – 10 жылдан аз ... 1 жыл, ... ... 5 ... ұзақ мерзімді сақтау мерзімдері – тұрақты сақтауды қосқанда ... ... ... ... сақталмайды – олар жойылады.
Типтік басқару құжаттарының тізбесіне сәйкес бірқатар құжаттарға
белгіленетін сақтау ... ... ... ... ... ... ... журналы 75 жыл
сақталады;
- қызметкерлердің жеке ... де 75 жыл ... ... ... жасы ... ... ... байланысты құжаттар (қаржыландыру жоспары,
қаржыландыру сметалары, қаржылық есептер) тұрақты сақталады;
- кепілдік хат – 3 жыл;
- қаржы-шаруашылық ... ... ... – 5 ... ... ... ... – 3 жыл және т.б.
4. Құжаттарды сақтау мерзімі қалай есептеледі (қай ... ... ... ... іс ... ... жылы ... жылдың 1 қаңтарынан бастап есептеледі. ... егер ... ... ... ... келген болса, онда оның сақтау мерзімі 2002 жылдың 1
қаңтарынан бастап ... ... ... ... не ... ... алған және жойылған құжаттар бойынша акті жасалады,
онда жойылған құжаттардың ... ... және ... ... ... іріктеп алынған құжаттарды шаруашылық ... жол ... ... ... де ... ... Құжаттар
арнайы машинамен туралып, содан кейін макулатураға тапсырылады.
6. Ұзақ мерзімді сақталатын істерді ресімдеу
Ұзақ ... ... ... ... (10 ... ... және
тұрақты сақталатын) мынадай жұмыстар кіреді:
- мұқабасына ...... ... ... ... ... ... тақырыптары, жылы, парақтарының саны,
сақтау мерзімі;
- құжаттардың атауы, олардың күні көрсетілген істердің тізімдемесін
жасау, әрбір ... ... саны ... ... ... мүшелері қол қояды және кәсіпорын басшысы бекітеді.
- брошюралау (кітапша жасау) – құжаттарды қатты мұқабаға тігу;
- парақтарды нөмірлеу;
- растау жазбасын жасау.
7. ... ... ... ... ... ... ... істер үшін (10 жылға дейін) ... ... ... ... құжат тігілетін папкаларда (скоросшиватель) қала
береді;
парақтары нөмірленбейді;
істерге ... ... ... ... ... бастап мемлекеттік мұрағатқа
өткізілгенге дейін кәсіпорында сақталады. Құрылымдық ... және іс ... ... ... ... құжаттар мен
істердің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыс бөлмелерінде және ... ... ... ... тұрған істер жабылатын шкафтарда тігінен
қойылуы керек. Шкаф олардың толық сақталуын, күннің көзінен, ... ... ... ... тиіс. Құжаттарды іздеуді жеңілдету үшін істер іс
номенклатурасына ... ... ал іс ... ... ... шкафта сақталған барлық істердің атаулары мен индекстері болады,
ол шкафтың ішкі ... ... ... ... түп ... бойынша индексі көрсетіледі.
Істерден құжаттарды алуға жол ... ... бір ... ... ... ... рұқсатымен ғана құжатты істен алуға ... ... ... ... ... істерден құжатты алу).
Мұндай жағдайда құжатты уақытша пайдалануға беру туралы акті ... алу ... ... акті ... және істе оның ... ... қалдырылады. Акті құжатты уақытша пайдалануға беруші
кәсіпорынның елтаңбалы мөрімен бекітілуі ... Акт ... ... ... істе ... және ... ... істер кәсіпорынның мұрағатына ... ... бір ... ... беріледі. Мысалы, 1998 жылы аяқталған
істер кәсіпорынның мұрағатына 2000 жылдан кешіктірілмей ... ... ... ... ... ... істермен бірге мұрағаттың
анықтамалық аппаратын толықтыру үшін ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелердің ағымдағы жұмысына
қажетті болса, онда олар мұрағаттан уақытша ... ... ... орнына карточка-алмастырғыш қалдырылады, онда:
- істің қандай бөлімшеге ... оның ... ... ... ... беру ... алғаны туралы қолхат көрсетіледі.
Іс мұрағатқа сол күні қайтарылуы тиіс.
Кәсіпорындар мен мекемелердің мұрағаттарында құжаттар 15 жылдан астам
сақталмайды (кәсіпорынның ... ... ... 40 ... ... жеке құрам бойынша материалдар кірмейді. Көрсетілген мерзім
өткеннен кейін істер ... ... ... ... ... мен ... жанындағы ведомостволық мұрағаттың
жұмысын ұйымдастыру
Ведомстволық мұрағаттар қызметін ... ... ... ... қоры және ... ... Заңын,
Қазақстан Республикасының “Электрондық құжат және ... ... ... ... “Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық
инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың ... ... ... бағдарламасы туралы” Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001
жылғы 16 наурыздағы № 573 Жарлығын, «Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат
қоры туралы ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999
жылғы 7 қазандағы № 1538 ... ... ... Ұлттық
ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және ... ... ... ... ... ... Жоспарын бекiту туралы”
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 21 ... № 674 ... ... ... ісін ... ... ... бағдарламасын бекiту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 ... 11 ... № 797 ... және ... көшiрмелерiнiң
мемлекеттiк сақтандыру қоры туралы ереженi бекiту ... ... ... 2002 ... 28 ... № 578 қаулысын басшылыққа
алған орынды.
Ұйымның ведомстволық мұрағаты қағаз және ... ... ... уақытша сақтау мен пайдалану мақсатында ұйымдастырылады.
Ведомстволық мұрағат құрамында электрондық құжаттар мұрағаты ... ... ... ... ұйымдастыру барысында негізінен
Тұрпатты ережелердің заңды бір жалғасы «Ведомстволық ... ... ... қаперге алу керек. Бұл ережелер Қазақстан Республикасы
Мәдениет министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі ... 2003 ... 29 ... № 93 ... бекітілген
(мемлекеттік тіркеу № 2679, 2004 жылғы 24 қаңтар). Аталмыш негізгі ережелер
ұйымдардың ... ... мына ... ... бірыңғай іс
тәртібін белгілейді (яғни регламентін нақтылайды):
1) құжаттарды қабылдау, ... ... және ... ... тұрақты және уақытша (10 жылдан жоғары) сақталатын істер мен ... ... ... ... ... жатпайтын құжаттарды жоюға бөлу
туралы актілердің тізімдемелерін жасап, оларды ресімдеу;
3) сақталынатын құжаттардың есебін алу, тиісті қорларға бөлу ... ... ... ... құжаттарды іздестіруді жеделдетуге арналған ғылыми-анықтамалық
аппарат жүйесін жасау, оны жүргізу және жетілдіру;
5) айрықша құнды ... ... және ... ... көшірмелерін
жасау;
6) ұйым қызметін ақпараттық қамтамасыз ету, заңды және ... ... ... ... анықтамалар жазу, құжаттардың
көшірмелері мен үзінділерін әзірлеу және оларды ресімдеу;
7) Ұлттық мұрағат қоры құрамына ... ... ... сақтау үшін
мемлекеттік мұрағаттарға тапсыру.
Мұрағат қоймаларына, құжат сақтау ... ... ... және оларды орналастыру ісіне қойылатын ... ... ... ... қатар құжаттарды, соның ішінде
электронды құжаттарды да ... ... ... Атап ... ... және ... режимдердің
нормативтік параметрлері нақтыланып, ... ... есеп ... қандай құрамнан тұратыны белгіленген. Ереже бойынша бұл құрамға
құжаттардың келіп түсуі мен шығуын есепке алып ... ... ... мұрағат қоры парағы, істер тізімдемесі, мұрағат қоры ісі,
құжаттар ... ... ... ... базасы енеді. Негізгі ережелер
электронды құжаттарды ... ... алу, ... ... ету,
пайдалану және мемлекеттік сақтауға тапсыру ісіне қойылатын ... ... ... ... мемлекеттік органның орталық сараптау
комиссиясы мен мемлекеттік ұйымның сараптау комиссиялары туралы Үлгі ереже
келтірілген. Бұл комиссиялардың ... ... мен ... ... ... ... ... істер номенклатурасын,
тұрақты және уақытша (10 жылдан астам) сақтауға ... ... мен ... ... ... ... ... мерзімі өткен құжаттарды жоюға
бөлу туралы актілерді, іс қағаздарын жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарды ... ... ... ... ... ... ісіндегі орны
мен рөлін айқын аңғаруға болады. Үлгі ереже бойынша орталық ... мен ... ... ... жүктелген міндеттеріне сәйкес
Ұлттық мұрағат қоры құрамына енетін құжаттарды ... ... ... ... ... болып табылады.
Мұрағат ісін басқару жөніндегі ... ... ... және ... ... ... ҚР СТ 1237-2004 «Қағаз
негіздегі құжаттар. Мұрағаттық ... ... ... ... ... ... сақтауға қол жеткізуі ... ... ... ... ... ... ... кеңесінің ұсынымдарын зерттеп, ретіне ... да ... ... және ведомстволық мұрағаттардың кәсіби құрамын нығайтуға
бағытталған кадр саясаты, мұрағат қызметкерлері ... ... ісі де ... ... ... ... қағаздарын жүргізу саласында құжаттаманы басқару қызметі ИСО ... және ...... басқару» халықаралық стандартын
қолданысқа ендіру арқылы одан әрі жетілдіруді қажет етеді.
Тәжірибе ... ... іс ... ... қызметі барысында
аяқталған істер мен құжаттар ұйымның ведомстволық (жеке) мұрағаты болмаған
жағдайда құрылымдық бөлімшелерге тапсырылады да, үш ... ... ... ... ... ... ... біртіндеп жоғала
бастайды. Осылайша жобалық-сметалық, ұйымдық-өкімдік құжаттамалар, ұйымның
құрылтайшылық және тіркеу құжаттары, жеке ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры
құрамына жататын, ... ... ... ... сондай-ақ жеке
құрам бойынша құжаттар мен ұзақ мерзімге (10 жылдан жоғары) сақталатын
құжаттардың ... ... ... қамтамасыз ете алмайды. Оған шамасы
жетпейді. Мысалы, жеке құрам бойынша құжаттар ... ... ... ... орындарға қою және жұмыстан босату туралы ... ... жеке ... ... есеп ... жеке
істер, қызметкерлердің бет есептері, жеке тұлғалар мен жинақтаушы зейнетақы
қорына міндетті зейнеткерлік жарнасын ... ... ... ... ... өндірістегі жазатайым оқиғалар туралы ... ... ... мен заңды мүдделерін жүзеге ... ... олар 75 жыл ... Бұл ... ... ... мәніне байланысты Қазақстан Республикасындағы еңбек кодексі оларды
тиісті мемлекеттік мұрағатқа тапсыруды жұмыс беруші міндетіне ... ... ... ... ... ... Бұдан шығатын жол біреу ғана
– ол ұйым құжаттарын қабылдауды, реттеуді, ... ... алу мен ... және ... ... отыратын жеке мұрағат құру.
Компанияның жеке мұрағатын құру кезінде материалдық-техникалық
қамтамасыз ету мәселесін шешу мен ... ... ... үшін ... Мәдениет министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару
жөніндегі ... ... 2003 ... 29 ... ... жұмысы негізгі ережелерін бекіту туралы» № 93 бұйрығында
(мемлекеттік тіркеу № 2679, 2004 жыл 24 ... ... ... ... емес ұйым ... ... қоры ... тиісті
мемлекеттік мұрағатқа тұрақты сақтауға тапсырғысы келсе, онда ... ... ... ... ... басқару және құжаттарды
мұрағаттық сақтау саласында ынтымақтастық туралы өзара шарт ... ... ... ... республикасы «Ұлттық мұрағат қоры және ... ... ... ... ... мемлекеттік емес ұйым
тапсырылатын құжаттарға иелік тұрғысынан мемлекетке жол ... ... екі ... міндеттері, құжаттарды мемлекеттік мұрағатқа тапсыру
мерзімі мен ... ... ... ... кодексінде
қарастырылған өзге де тармақтар келісіледі.
Құжаттарды ведомстволық мұрағаттарда сақтау мерзімінің шегін анықтау
үшін «Мемлекеттік заңды тұлғалардың ведомстволық ... ... ... ... қоры ... ... сақтау тәртібі мен
сақтау мерзімі туралы нұсқаулық» әзірленіп, ол 2000 жылы 26 ... ... № 83 ... ... ... ... № 1355,
2001 жылғы 10 ... Бұл ... ... ... қоры құжаттарын
мемлекеттік мұрағаттарға тапсыру уақыттарын айқындап берді. Атап айтқанда:
1) жоғарғы және орталық мемлекеттік ... ... ... ... – 15 ... ... ... басқа да орталық мемлекеттік органдар мен
ведомстволарға қарасты ... ... және ... заңды
тұлғалар қызметі барысында түзілген құжаттар – 10 жылдан соң;
3) жарғылық капиталында ... ... ... ... ... мен ... ... заңды тұлғалар қызметі барысында
түзілген құжаттар – 10 ... ... ... ... және ... ... қызметі барысында
түзілген құжаттар – 10 жылдан соң;
5) облыстық бағыныстағы мемлекеттік ... ... ... және ... қызметі барысында түзілген құжаттар – 10 жылдан кейін;
6) қалалық және ... ... ... ... ... ... ... құжаттар – 5 жылдан соң.
Көрсетілген уақыттар ұйымның дәрежесімен бірге құжат түрлеріне ... ... ... ... ... барысында түзілген
және т.б. салалар бойынша туындаған) 5 ... 20 ... ... ... ... ... қарай (дыбысбейнелік, электрондық құжаттар)
3 жылдан 5 жылға ... ... ... дифференцияланады.
Іс қағаздарын жүргізумен шұғылданатын мамандар жұмысындағы маңызды
жәйттердің бірі құжаттарды тиісті дәрежеде ... ... шешу ... ... мұрағаттар жұмысының негізгі ережелеріне сәйкес
ұйымдарға құжаттарды уақытша сақтауға байланысты едәуір ... ... ... ең ... ... ... мұрағат қоймасы бөлек ғимаратта болуы, оның қазіргі заманғы өртке
қарсы қолданылатын құралдармен, күзет және өрт ... ... ... ... ... ... (подвал), ғимаратқа қосымша жайлардан
(цокольдық бөліктерінен) жасауға рұқсат етілмейді;
• мұрағат қоймаларына коммуникациялық су жүйелерін жүргізуге ... ... ... ... ... ... ғана ... асырылады;
• температуралық-ылғалдылық режимі мен ... ... ... ... ... құжат сақтауға байланысты бұл көрсетілген талаптарды ... мен жеке ... көп ... шамалары келе бермейді. Оның
негізгі себептері мыналар:
• көрсетілген ... ... ... ... ... ... орын жайларды барлық қажетті жүйелермен (өрт және ... өрт ... ... ... ... т.б.)
жабдықтауға жұмсалатын шығынның көптігі;
• қаржының жетіспеуі;
• бұл міндеттерді атқаруға қабілетті білікті қызметкерлердің ... ... ... ... жылжымайтын мүліктер бағасының
қымбаттау тенденциясына байланысты (сатып алу да, жалға алу да) одан әрі
күрделене ... Бұл ... ... ... ... пайдаланатын
қосымша қымбат орын жайлар әзірлеуден бас тартуына мәжбүр етеді. ... ... бұл ... ... сай келмейтін орындарда: гараждарда,
жертөлелерде, шатырларда, жалға ... ... т.б. ... сақтайтын
жәйттері де аз ұшыраспайды. Мұндай жағдайда ұйым өз құжаттарын ... алу ... ... ... Ал егер ұйым бақылаушы органдарға талап
еткен құжаттарды көрсете алмайтын болса, бұл экономикалық ... ... ... да жол ... ... «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы»
Заңына сәйкес мемлекеттік ... ... ең ... ... ... құжаттарын жинау, тұрақты сақтау және ... ... ... ... Осылайша мемлекеттік мұрағаттар ... ... ... ... ... құжаттарын (бухгалтерлік құжаттар,
корреспонденциялар, ішкі саясат пен процедуралар т.б.) ... ... ... ... Бұл ... коммерциялық ұйымдар үшін көкейкесті
мәселеге ... ... ... оларда түзілетін құжаттардың басым көпшілігі
Ұлттық мұрағат қорына енбейді.
Нарықтық экономика мен қызмет ... ... ... ... ... ... да ... көрсетудің мүлдем жаңа – ... тыс ... деп ... түрі ... ... Бұл түр ... сыртта
сақтау немесе Құжаттарды алыста сақтау деп те аталады.
Офистен тыс сақтау индустриясы Америка Құрама ... ... орта ... ... ... ... ... бұл индустрияда
мыңдаған компаниялар жұмыс істейді. Олар құжаттарды кәсіби деңгейде сақтау
қызметін бүкіл дүние жүзіне ... ... ... тыс ... ... не?
Құжат сақтайтын кез-келген кәсіби компаниялардың жұмыс ... ... ... ... ... болып табылады. Ол қоймалар кез
келген ұйым өз құжаттарын ақылы негізде ... ... қоя ... тиісті дәрежеде жабдықталған болуы қажет. Мұндай компаниялар
тікелей құжат ... ... ... ... ... ... ... де
ұсынады:
• мұрағат орындары үшін кеңсе тауарлары мен іске ... сату ... ... ... ... ... ... өңдеу;
• құжаттарды индекстеу (неғұрлым тиімді тәсіл – құжаттар мен ... ... ... ... ... ... ... талап етуі бойынша оның офисіне жедел жеткізу;
• ақпараттардың магниттік негіздерін (дискілер, ... ... ... ... дискілер) сақтау;
• құжаттарды сақтау мерзімі өтуіне байланысты жабық түрде жою;
Міне, осылайша коммерциялық мұрағат арқылы оның клиенттері іс жүзінде
құжаттарды ... мен ... ... ... ... барлық
түрін пайдалана алады. Құжаттарды офистен тыс сақтау ... ... жая ... ... ... айқын: мұндай компаниялардың
клиенттері өз құжаттарын коммерциялық мұрағатқа орналастыру арқылы ... ие ... атап ... ... сақтауға кететін шығын мөлшері азаяды. Көп ... ... ... ... ... ... мұрағатта
сақтағаннан әлдеқайда қымбатқа түседі;
- штат пен жабдықтар алуға кететін шығын қысқарады;
- ... ... ... Бұл өте ... фактор. Өйткені
статистикаға қарағанда коммерциялық ақпараттардың сыртқа өтіп ... ... ... 95 ... астамы компанияның өз ішінен шығатын
жәйттер екен. Өзінің құпия, жабық құжаттарын осылайша офистен тыс ... ... қол ... ... ... компания ақпараттардың сыртқа
өтіп кету қаупін елеулі дәрежеде ... ... қоса ... ... көп ... ... ... есебін жүргізудің айтарлықтай
тиімді жүйелерін қолданады. Бұл ... ... ... ... ... мәліметтер беріп отыруға мүмкіндік жасайды;
- құжаттардың сақталу жағдайы ... ... ... ... ... ... сақтаудың жөні бөлек екені белгілі. Мұнда олардың
сақталу жағдайы да жақсы болмақ;
- офистегі пайдалы алаң ... ... ... ... жағдайы
жақсарады. Құжаттарының бір ... ... тыс ... беру ... ... ... арналған қымбат офистік кеңістіктерін босатуға
мүмкіндік алады.
Сонымен қатар ерекше атап өтетін бір жәйт, ... ... ... беру ... ... ... айналымы мен құжат сақтауға қатысты
проблемалардың бәрін шешуге болады екен ... ой ... ... Ұйым
жоғарыда аталған артықшылықтардың бәріне тек мынадай шарттарды ... ие бола ... ... өз ... ... ... жасау мен оларды игерудің
тиімді жүйесі жұмыс істейтін болуы керек. ... ... ... ... сақтауға беру құжат айналымының бүкіл проблемасын шеше алмайды. Бұл
процестер нәтижелілігі ұйымның өз ... іс ... ... ... ... мен ... қатаң сақтауға байланысты. ... іс ... ... ... ... ... де ... түседі. Соңғы кездері қазақстандық ұйымдар өз
бизнестерін халықаралық стандарттарға сәйкес сертификаттай бастады. ... ... ... ... ... ... іс ... жүргізу
жұмыстарында да жүйелеуді талап етеді;
- офистен тыс сақтауға берілетін құжаттар ... ... ... ... ... қоймасынан алу қосымша шығын шығару деген ... ... ... ... ... құжаттар активтілігіне мұқият
талдау жасап, офистен тыс сақтауға ... ... емес ... ... ... ... мерзімі таяу араларда біткелі тұрған ... ... тыс ... берудің қажеті аз;
Сыртта сақтау үшін тапсырылған құжаттарды қатаң бақылауға алып, ... ... ... ... офистен тыс сақтауға тапсыра отырып, қажет
болған жағдайда тиістілерін жедел тауып алу үшін ... ... ... түрде
жүргізіп отыру қажет.
Ішкі мұрағаттың болуы шарт. Кәсіби коммерциялық ... ... ... өз ... ... үшін ... ... жасау
жауапкершілігінен босата алмайды. Актив құжаттарды ... үшін ... ... кез ... ... міндеті. Мұнымен қоса бұл мұрағат
мүмкіндігінше жоғарыда аталған талаптарға сәйкес ... ... ... керек.
Осы шарттар орындалатын болса кез келген ұйым құжаттарын офистен ... ... ... ... мол. ... мұрағат компаниясымен
байланыспас бұрын ол компанияның мынадай бірнеше талапқа сай екеніне көз
жеткізіп алу керек:
- жұмыс ... ... ... ... ... Қазақстанда
лицензияланбайды. Соған қарамастан ол компанияның нарықтағы ... ... ... ... ... алу керек. Өзге елдерде
офистерінің болуы ол компанияның қосымша «плюсі» ... ... ... ТМД ... ... ... ... болса. Өйткені мұндағылардың
құжат сақтау стандарты әлі де өте ұқсас). Мұнымен қоса, әлемнің 38 ... ... және ... сақтау жөніндегі аса ірі ... ... ... ... PRISM (Professional Records and Information
Services Management) ассоциациясы бар. Таңдаған компанияңыз осы ұйымға мүше
ме, жоқ па, оны да ... қою ... ... ... ... оған ... ... сәйкес келуі.
Құжаттарды офистен тыс сақтауға бермес бұрын таңдаған ... ... ... ... және өрт сигнализациялары мен өрт сөндіру
жүйелерінің, стеллаждар жүйесінің бар екендігіне көз жеткізіңіз. Бұл ... ... ... ... ... ... ол ... тиісті актісі болады). Мұрағат қоймасы жәндіктер мен
кеміргіштерге қарсы арнайы құралдар арқылы жүйелі түрде ... ... ... ... ... ... арналған тиімді компьютерлік жүйе
болуы тиіс. Қазіргі кезде штрихтық код қоюға негізделген жүйе неғұрлым оңды
нәтижелерімен көрініп келеді;
- келісім-шарт ... ... ... сақтауға төлемақы алу
жөнінен сізге оңтайлы жағдай жасауға әзір екендігіне көз ... ... ... үшін 6 ... 2 жылға дейінгі мерзімге аванс
төленеді). Осымен қатар келісім-шартта құжат ... ... ету ... ... ... ... ... бұл мәселе
коммерциялық құжаттар үшін аса маңызды фактор болып ... ... ... ... ... ... ... өз
клиенттері туралы мәліметтерді жария етпейді. Сонда да болса ... ... ... пайдалану туралы ұсыныс жасайтын клиенттер бары-
жоғына назар аудара жүрген артық болмайды.
Қорыта айтқанда, құжаттарды ... тыс ... ... ... ... жаңа саласына мән бере ... оны тым ... да ... болу керек. Офистен тыс сақтауды ұйым құжаттарын ... ... ең ... ... деп ... ... Сонда да болса,
одан үзілді-кесілді бас тарту да жөн емес. Өйткені бұл ... ... ... көптеген артықшылықтарынан да бас тарту болып табылады. Бұл
индустрияның бүкіл ... ... ... дамуы компаниялардың құжат
сақтауға жұмсайтын шығындарын азайтуда тиімділігі жоғары болып отырғанын
көрсетеді.
5.8.1. ... мен ... ... мұрағат және оның құжат
айналымындағы орыны
Қағаз негіздегі істердің, сондай-ақ ақпарат көздері болып табылатын
әртүрлі автоматтандырылған ... ... ... ... ұйымда бар
деуге болады.
Бұл ретте біз электрондық мұрағат жүйесін ... ... ... жөнінде және мұндай жүйені ... ... ... туралы
тоқталайық.
Forrester Research, Media Asset Management ... ... ... ... ... ... жасауға негіз болатын себептік
алғышарттар мыналар:
- қағаз құжаттарды сақтауға ... ... ... ... ... ... 80 пайызға асып түседі;
- интеллектуалдық қызметкерлер қажетті құжаттарды іздеуге уақытының
40 пайызын жұмсайды;
- қайталап ... ... ... 70 ... ... қайта
жасалады;
- кәсіпорындарда құрылымдық жүйеге түсірілмеген ақпараттар көлемі жыл
сайын 200 пайызға өсіп отырады;
- құжаттардың 30 пайызы белгіленген мерзімнен кеш ... ... 6 ... ... ... ... құжаттарды мұрағаттаудың тағы бір проблемасы:
- мұрағаттағы құжаттардың 3 пайызы дұрыс орналастырылмайды;
- 6 пайызы мүлдем ... ... 60 ... ... ... ... ...