Мs word редакторы туралы негізгі мағлұматтар1 МS WORD редакторы туралы негізгі мағлұматтар
2 Жалпы мағлұматтар
3 WORD редакторын тағайындау, іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау
4 WORD экранымен танысу
5 Word редакторында құжаттарды дайындау және оларды сақтау
6 Жаңа құжатты даярлау
7 Бос кұжатты даярлау
МS Word - мәтіндік кұжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы.Ол - мәтіндік және графикалық информацияларды өңдеу барысында жүзден аса операцияларды орындай алатын ең кең тараған мәтін редакторларының бiрі.
Қазіргі компьютерлік технологияда орындауға болатын кез келген операция бұл ортада жүзеге асырыла береді. Мысалы, басқа ортада дайындалған мәтіндік фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі объектерді байланыстыра отырып осы ортаға енгізуге болады. Жалпы, Word редакторында типография жұмысына керекті баспа материалдарын теруден бастап, олардың оригинал-макетін толық жасауға дейінгі барлык жұмыс орындалады, оларды көбейте отырып тарату мүмкіндіктері де толық қамтылған. Мұнда құжаттар мен кестелерді көрікті етіп, безендіруге кажет көптеген дайын шаблондар, стильдер, жазылып бірден орындалатын ішкі макропрограммалау тілі, қарапайым графиктік бейнелерді салатын аспаптар және т. с. с. жетіп артылады.
WORD - пен жұмыс істеуді бастау ушін Windows жүйесінің басқа программалары сияқты оны бастапқы нұскалық (инсталляциялық) дискеттерден немесе компакт-дискіден компьютерге жазып орналастыру қажет.
Орналастырылған WORD редакторын іске қосу бірнешe тәсілме жүзеге асырылады:
1.Басқару тақтасындағы Іске қосу (Пуск) менюінің Орындау(Выполнить) командасының көмегімен, бұл тәсіл редактордың косымша параметрлерін іске қосуға арналған.
2.Программалардың Місгоsoft тобындағы WORD шарт белгісінде тышқанды екі рет шерту арқылы.
3.Windows жүйесінің Сілтеуіш (Проводник) терезесін пайдалану арқылы.

МS WORD редакторы туралы негізгі мағлұматтар

Жалпы мағлұматтар

МS Word - мәтіндік кұжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып
шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы.Ол - мәтіндік және
графикалық информацияларды өңдеу барысында жүзден аса операцияларды орындай
алатын ең кең тараған мәтін редакторларының бiрі.
Қазіргі компьютерлік технологияда орындауға болатын кез келген операция бұл
ортада жүзеге асырыла береді. Мысалы, басқа ортада дайындалған мәтіндік
фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі объектерді байланыстыра
отырып осы ортаға енгізуге болады. Жалпы, Word редакторында типография
жұмысына керекті баспа материалдарын теруден бастап, олардың оригинал-
макетін толық жасауға дейінгі барлык жұмыс орындалады, оларды көбейте
отырып тарату мүмкіндіктері де толық қамтылған. Мұнда құжаттар мен
кестелерді көрікті етіп, безендіруге кажет көптеген дайын шаблондар,
стильдер, жазылып бірден орындалатын ішкі макропрограммалау тілі, қарапайым
графиктік бейнелерді салатын аспаптар және т. с. с. жетіп артылады.

WORD редакторын тағайындау, іске қосу және онымен жұмыс істеуді аяқтау
WORD - пен жұмыс істеуді бастау ушін Windows жүйесінің басқа программалары
сияқты оны бастапқы нұскалық (инсталляциялық) дискеттерден немесе компакт-
дискіден компьютерге жазып орналастыру қажет.
Орналастырылған WORD редакторын іске қосу бірнешe тәсілме жүзеге асырылады:
1.Басқару тақтасындағы Іске қосу (Пуск) менюінің Орындау(Выполнить)
командасының көмегімен, бұл тәсіл редактордың косымша параметрлерін іске
қосуға арналған.
2.Программалардың Місгоsoft тобындағы WORD шарт белгісінде тышқанды екі
рет шерту арқылы.
3.Windows жүйесінің Сілтеуіш (Проводник) терезесін пайдалану арқылы.
4.WORD редакторына дайындалған құжаттың шарт белгісін тышқан курсорын
жеткізіп, оны екі рет шерту арқылы т.б.
Файл Шығу (Выход) меню командасын таңдау арқылы;WORD негізгі терезесінің
жүйелік менюіндегі Жабу (Закрыть)командасын таңдау;тышқан курсоры терезе
тақырыбы аумағында тұрғанда курсорды сол жақ шеттегі жүйелік меню белгісіне
алып барып, тышқанды екі рет шерту немесе батырманы бір рет басып, менюдің
Жабу (Закрыть) командасын таңдау;редактор терезесінің тақырып жолының оң
жақ жоғарғы бұрышындағы Жабу батырмасын (X) басу; Тікелей Аlt+Ғ4 пернелгрін
басу.
Егер программамен жұмысты аяқтау барысында мұның алдында өзгертіліп,
бірақ дискіге жазылмаған құжат бар болса, онда редактор экранға қосымша
сұхбаттасу терезесін шығарып, өзгертілген құжатты дискіге жазу (Иә-Да)
керектігін, ал жазбасаңыз (Жоқ-Нет) оны да растап беруіңізді өтінеді.
Қалауыңыз бойынша, редакторда әрі карай жұмыс істей беруіңізге де
(Болдырмау-Отмена) болады.

WORD экранымен танысу
WORD редакторының негізгі терезесінің жалпы түрi құжат терезесімен
бірге көрсетілген. Терезеде Windows жүйесінде кездесуге тиіс стандартты
көптеген элементтер бар. Солардың ішінен WORD редакторына тән қосымша
элементтерді карастырайық.Қалып-күй немесе қалып жолы негізгі терезенің
төменгі жағында орналасқан, оның сол жақ бөлінгінде теріліп жатқан құжат
жөнінде информация бейнеленеді теріліп жатқан ағымдағы бет нөмірі; ағымдағы
бөлім нөмірі, бұл элемент бөлімдерден тұратын Басты құжат (Главный
документ) үшін ғана қажет;15,8 см - курсор тұрған ағымдағы жолдан сол
беттің жоғарғы шетіне дейінгі қашықтық;осы беттің жоғарғы шетіне курсорға
дейінгі жолдар саны;
Қалып жолында мұнан басқа қара түске боялып белгілі бір режимнің іске
қосылып тұрғанын, ал сұр түсті болса іске косылмағанын білдіріп тұратын
жұмыс режимі индикаторлары бар:
ЗАПИСАТЬ - макрокомандаларды жазу (записать) режимі іске қосылған екпінді
күйде екенін көрсетеді;
ИСПРАВЛЕНИЯ - түзетулерді (исправления) белгілеу режимі екпінді күйде, олар
құжаттың соңғы нұсқасына қандай өзгерістер енгізілгенін білдіреді;
ВЫДЕЛЕНИЯ-белгілеулерді кеңейтетін (Расширить выделения) Ғ8 пернесі екпінді
күйде, яғни фрагментті ерекшелеп алып, оны кеңейту режимі іске қосылған,
бұл режим ерекшелену мөлшерін Ғ8 арқылы кеңейтуге болатынын (бір символға,
сөзге, сөйлемге т.б.) көрсетіп тұрады. Ерекшеленген мөлшерді кішірейту -
Shift+Ғ8 арқылы, ал ерекшелеуді тоқтату - Еsс аркылы орындалады;Сонымен,
жоғарыдағы режимдерді іске қосу немесе қоспау режимдері белгілі бір
лернелік командалармен орындалады. Оған косымша, сол режимді қарама-қарсы
күйге ауыстыру қалып жолына жалғаса орналасқан қажетті индикаторға тышқан
курсорын жеткізіп, оны екі рет шертумен де орындалатынын білген
дұрыс.Цифрлык таңбалары бар көлденең және тік жылжу белдеулері мәтін
ішіндегі курсор тұрған орынды бағдарлау мүмкіндігін береді. Бірак бұл жылжу
белдеулері Word редакторында бұрынғыдан маңыздырақ қосымша функциялар
атқарады.Көлденең орналасқан сызғыш (белдеу) арқылы тышқан көмегімен :
- абзац алдындағы жаңа жол басын;
- беттің сол жақ және он жақ шеттерінде қалдырылуға тиіс бос орындар (поля)
аумағын;
-мәтін аралықтарындағы кесте бағаналарының енін;
-көлденең табуляция позицияларын өзгертуге, олардың жаңа мәтін бекітуге
болады.
Тышқан курсорымен осы шамалардың мәндерін өзгерткенде, олардың тек сол
абзацка қатысты екенін естен шығармаған абзал.Ал енді тік орналасқан
сызғыш, терезенін сол жақ жақтауы бойында орналасқан. Оның көмегімен беттің
жоғарғы және төменгі жақтарында қалдырылатын бос орындар аумағын және де
кестелер жолдары биіктігін өзгертуге болады. Тік сызғышты көрсетпей, алып
тастауға болады, онда сіздің мәтіндеріңізде берілетін орын ұлғаяды.
Дегенмен, ол бейнеленіп тұрса, мәтінді форнаттау жұмыстары жылдамырақ
орындалады.
Қарап шығу режимдерінің батырмалары қалып-күй қатары маңындағы
көлденең жылжу алабының сол жақ шетінде орналасады да, олар мыналардан
тұрады:
кәдімгі режим батырмасы - ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мәтіндік процессор MS Word
Windows жүйесінің стандартты программалары туралы
Мәтіндік программаның жұмыс терезесі
Norton commander (nc) бағдарламамен жұмыс iстеу
Microsoft Word мәтіндік редакторы туралы негізгі мағлұматтар
Microsoft Word мәтіндік процессорымен жұмыс
Графиктерді орналастыру принциптері
«Информатика» пәнінен практикалық жұмыстар
Информатика пәнінен ДӘРІСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ (оқу-әдістемелік құрал)
Информатика пәнінен дәрістер тезистері
Пәндер