Қазақстан Республикасын мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

І. Қазақстан Республикасын мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері

1.1.Мемлекеттік басқару мен өзін.өзі басқару тұжырымдамасы ... ... ... ... .

1.2.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ІІ. Қазақстан Республикасының әлеуметтік.экономикалық дамуының алғы шартын болжау мен бағдарламалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ІІІ. Мемлекеттік және жергілікті басқаруды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... .

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе

Басқару мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда, қоғамдық құрылыстың барлық саласында қолданылып, аз шығындармен барынша тиімділікке қол жеткізуді көздейді. Сондықтан да басқару теориясы мен тәжірибесі барлық деңгейлерге тән. Басқару процес ретінде жалпылама сипатқа ие болып, табиғаттың барлық құбылыстарында, яғни өлі табиғатта, тірі табиғатта және қоғамдағы әлеуметтік жүйені басқару процестерінде орындалады. Осыған байланысты басқару ісі барлық бірдей территориялық бөліктерде, әлеуметтік экономикалық жүйелерде обьективті түрде жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын басқарудағы дербестілік саяси алғышарттарының қажеттілігін ескертеді. 80 жылдардың екінші жартысынан тастап бұрынғы Кеңес одағында, сондай-ақ Қазақстан қоғамдық саяси ахуал қарама - қайшылықтармен сипатталып, қоғамдық тұрақсыздықты көрсетті. Орталықтың Республика мен оның аймақтарының мүдделерін ескермеуі, қоғамдық және территориялық еңбек бөлінісінде орын алып отырғандай, мекемелік және жергілікті мүдделердің қарама-қайшылығының артуы, табиғи ресурстардың бей - берекет пайдаланылуына мүмкіндік беруі экономикалық ахуалдың шиеленісе түсуіне әкеліп соқтырды. Тұрақсыздықтың ең басты себебі жоғарыда аталғандай жүйенің ішкі тоқырауында болды. Тіпті 1993 жылдың аяқ кезіне дейін дербес экономикалық саясат орын алмады.
Барлық шаруашылық жүргізу жүйелерінің ішінде ең тиімдісі болып нарықтық экономика табылады. Ол еңбекті ынталандыруды жетілдіреді, өнім өндірушілердің экономикалық дербестігін қамтамасыз етеді, өндірушілердің монополиясына жол бермейді және өндірісті тұтынушы сұранысына бағыттайды.
Республикамызда терең де батыл өзгерістерді жүзеге асыруда нақтылы алғышарттар қажет етілді. Осы бағытта 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы және 1993 жылы Республиканың Ата Заңының қабылдануы мемлекетіміздің тарихындағы жаңа сәт болып табылды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 30 тамызында қабылданған екінші Конституциясы және 1991 жылдың 16 желтоқсанында қабылданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуында айрықша орын алады.
Аталып өткен құжаттардың Республикадағы саяси экономикалық процестерді басқаруда маңызы зор. Оларда экономикалық тәуелсіздіктің негіздері, нарықтық қатынастарды қалыптастырудағы экономиканы басқарудың маңыздылығы көрсетілген және республика дербестігінің экономикалық алғышарты мен өмір тіршілігін басқарудың барлық сферасы қамтылған. Атап айтқанда, олар Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігінің негізі: жерге, оның қойма байлықтарына, ішкі және территориялық су ресурстарына, өсімдік пен жан - жануарлар әлеміне, тарихи, мәдени құндылықтарына, өндірістік және өндірістік емес обьектілігіне деген төтенше меншігі.
І. Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1.1. Мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару тұжырымдамасы

Мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару тұжырымдамасы өзін-өзі басқаруға көшудің теориялық алғы шарттарының жүйесі болып табылады. Құрылымы бойынша ол он бес бөлімнен тұрады. Оларға стратегиялық мақсаттар, меншікке қатынас, қаржылық база, баға белгілеу, әлеуметтік саясат, аймақтық саясат, микродеңгейде жоспарлау, ғылыми техникалық прогресті басқару, инвестициялар, табиғатты пайдалану және басқалары кіреді. Тұжырымдаманың теориялық қана емес , сондай-ақ тәжрибелік мәні бар.
Тұжырымдамада анықталғандай Республиканың өзін-өзі басқару қағидасына өтудің басты мақсаты ретінде экономикалық дамуды жеделдету және аймақтардың ресурстарды қолданудағы құқықтарын дамыту болып табылады. Сондай-ақ тұжырымдамада басқарудың стратегиялық мақсаты, халықтың өмірлік деңгейін қамтамасыз ету қарастырылған.
Аталмыш тұжырымдаманы нақтылы іске асыру басқару саласында өзекті мәселе екенін басшылыққа ала отырып, елімізде екі заң жобалары ұсынылды: біріншісі “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы”, екіншісі “Қазақстан Республикасы ндағы өзін-өзі басқару туралы”. Бұл құжаттар көптен күткен, әлеуметтік-экономикалық басқаруды одан әрі қарай жетілдіретін әдістемелік негіздердің бірі.
Бірінші заң Қазақстан Республикасының Конститутциясына сәйкес жергілікті мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзретін, қызметтің ұйымдастырылуын, тәртібін, сондай-ақ мәслихат депутаттарының құқықтық жағдайын белгілейді. Сонымен бірге өзін-өзі қаржыландыру мәселесі де қарастырылған. Заңның үшінші бабында былай деп жазылған: жергілікті мемлекеттік басқару қызметінің экономикалық және қаржылық негізін: жергілікті бюджет; коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес коммуналдық меншіктегі өзге де мүлік құрайды.
Ұғыну барысында екі заңның айырмашылығын білу өте қажет. Бірінші Заң жергілікті мемлекеттік басқару туралы болса, екіншісі, жергілікті өзін-өзі басқару және жергілікті басқару органдарына емін-еркін бостандық беру туралы. Әрине заңдылық шеңберінде.
Қазақстан Республикасының “Жергілікті өзін-өзі басқару” заңында мынадай анықтама берілген: “Жергілікті өзін-өзі басқару” Қазақстан Республикасының коститутциясы мен заңдарына сәйкес жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөнінде аймақтық құрылымдар халық қызметін дербес тұрғыда жүзеге асыратын халық билігін жүзеге асырудң нысаны болып табылады. Заңның ұтымды жағдайларының бірі өзін-өзі басқарудағы өзекті мәселелердің жергілікті қаржыландырылуы туралы. Жергілікті қауымдастықтың кірістері келесідей: жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат; жергілікті қауымдастық құрған коммерциялық ұйымдардан және оларға тиесілі мүлікті жалға тапсырудан алынған жергілікті қауымдастық кірістері; жергілікті
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Булгакова Д.А. «Мемлекет және құқық теориясы». Оқу құралы. Алматы. «Заң әдебиеті» 2004ж.
2. «Қазақстан Республикасының Үкiметi туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 1995 жылғы 18 желтоқсан.
3. 2015 жылға дейінгі арналған Қазақстан Республикасының аймақтық даму стратегиясы.
4. «Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы N 132 Конституциялық заңы.
5. www.minjust.kzқр Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми сайты.
6. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Конституциялық заңы.
7. Қазақстан Республикасының “ҚР мемлекеттік жергілікті басқару туралы” заңы”.
8. Арбатов А.”Механизм регулирования развития регионов.” Экономист, N12,2001г.
9. Қазақстан Республикасының «Соттар және судьялардың құқықтық жағдайы туралы» Конституциялық Заңы.
10. Анимица Е.Г. ”Основы местного самоуправления” Учебник: М. Финансы и статистика. 2001.
11. Жоламан Қ. Д., Мұхтарова А. Қ., Тәукелев А.Н. Мемлекет және құқық теориясы. –Алматы, ҚазМу баспа орталығы. 1999.
12. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы.
13. Қазақстан Республикасының «Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық Заңы.
14. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, «Жеті жарғы».
15. Амандықов С.К. «Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы». Оқу құралы. – Астана. 2001ж.
16. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Алматы.
17. ҚР Президентінің жолдауы «Жаңа он жылдық - жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері».
18. Ағдарбеков Т. «Мемлекет және құқық теориясы» Оқулық. – Алматы.
19. Қазақстан Республикасының «Соттар және судьялардың құқықтық жағдайы туралы» Конституциялық Заңы.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
..................................................
І. Қазақстан Республикасын мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1.1.Мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... органдарының
жүйесі....................................................................
..............................................
ІІ. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының алғы ... ... ... және ... ... жетілдіру жолдары........
.............
Қорытынды...................................................................
........................................
Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
...............
Кіріспе
Басқару мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда, қоғамдық құрылыстың
барлық саласында ... аз ... ... ... ... ... Сондықтан да басқару теориясы мен тәжірибесі барлық
деңгейлерге тән. ... ... ... ... ... ие болып,
табиғаттың барлық құбылыстарында, яғни өлі табиғатта, тірі табиғатта ... ... ... басқару процестерінде орындалады. Осыған
байланысты басқару ісі барлық бірдей территориялық бөліктерде, әлеуметтік
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... дамуын басқарудағы
дербестілік саяси алғышарттарының қажеттілігін ескертеді. 80 жылдардың
екінші жартысынан ... ... ... одағында, сондай-ақ Қазақстан
қоғамдық саяси ахуал қарама - ... ... ... көрсетті. Орталықтың Республика мен оның ... ... ... және ... ... ... ... отырғандай, мекемелік және жергілікті мүдделердің қарама-қайшылығының
артуы, табиғи ресурстардың бей - берекет ... ... ... ахуалдың шиеленісе түсуіне әкеліп соқтырды. Тұрақсыздықтың ең
басты себебі жоғарыда аталғандай жүйенің ішкі ... ... ... ... аяқ ... дейін дербес экономикалық саясат орын алмады.
Барлық шаруашылық жүргізу ... ... ең ... ... ... ... Ол еңбекті ынталандыруды жетілдіреді, өнім
өндірушілердің экономикалық дербестігін ... ... ... жол ... және ... ... сұранысына бағыттайды.
Республикамызда терең де батыл өзгерістерді жүзеге асыруда ... ... ... Осы ... 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан
мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы және 1993 жылы ... ... ... мемлекетіміздің тарихындағы жаңа сәт болып ... ... ... Республикасының 1995 жылдың 30 тамызында
қабылданған екінші Конституциясы және 1991 ... 16 ... ... Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы
конституциялық заң еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуында айрықша орын
алады.
Аталып ... ... ... ... ... ... ... зор. Оларда экономикалық тәуелсіздіктің
негіздері, нарықтық қатынастарды ... ... ... ... және республика дербестігінің экономикалық
алғышарты мен өмір тіршілігін ... ... ... ... ... олар Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігінің негізі: жерге,
оның қойма байлықтарына, ішкі және территориялық су ... ... жан - ... ... тарихи, мәдени құндылықтарына, өндірістік және
өндірістік емес ... ... ... ... Мемлекеттік басқарудың теориялық аспектілері
1.1. Мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару тұжырымдамасы
Мемлекеттік ... мен ... ... ... өзін-өзі
басқаруға көшудің теориялық алғы шарттарының жүйесі болып ... ... ол он бес ... тұрады. Оларға стратегиялық мақсаттар,
меншікке қатынас, қаржылық база, баға белгілеу, ... ... ... ... ... ... ... прогресті басқару,
инвестициялар, табиғатты пайдалану және ... ... ... қана емес , ... ... мәні ... анықталғандай Республиканың өзін-өзі басқару қағидасына
өтудің басты мақсаты ретінде экономикалық дамуды ... ... ... қолданудағы құқықтарын дамыту болып ... ... ... ... мақсаты, халықтың өмірлік
деңгейін қамтамасыз ету қарастырылған.
Аталмыш тұжырымдаманы нақтылы іске асыру басқару ... ... ... басшылыққа ала отырып, елімізде екі заң жобалары ұсынылды:
біріншісі ... ... ... мемлекеттік басқару
туралы”, екіншісі “Қазақстан Республикасы ндағы өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... одан әрі
қарай жетілдіретін әдістемелік негіздердің бірі.
Бірінші заң Қазақстан ... ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастарды реттейді,
жергілікті өкілді және ... ... ... ... тәртібін, сондай-ақ мәслихат депутаттарының құқықтық
жағдайын белгілейді. Сонымен бірге ... ... ... ... Заңның үшінші бабында былай деп ... ... ... ... экономикалық және қаржылық негізін:
жергілікті бюджет; коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... өзге де ... барысында екі заңның айырмашылығын білу өте қажет. Бірінші
Заң жергілікті мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... басқару және жергілікті басқару органдарына емін-еркін бостандық беру
туралы. Әрине заңдылық шеңберінде.
Қазақстан Республикасының “Жергілікті ... ... ... анықтама берілген: “Жергілікті ... ... ... ... мен ... ... ... маңызы бар
мәселелерді шешу жөнінде аймақтық құрылымдар халық ... ... ... ... ... ... жүзеге асырудң нысаны болып табылады. Заңның
ұтымды жағдайларының бірі өзін-өзі басқарудағы ... ... ... ... Жергілікті қауымдастықтың кірістері
келесідей: жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат; жергілікті қауымдастық
құрған коммерциялық ұйымдардан және ... ... ... ... ... ... қауымдастық кірістері; жергілікті халықтың
өз еркімен салық төлеуі нәтижесінде ... ... ... және ... ... ... қорлары; заңмен тиым салынбаған өзге де
көздер.
Бұл қағидалар Қазақстан экономикасын басқарудың қазіргі жүйесінің
негізін ... және ... ... ... ... ... ... орнықты енуін қамтамасыз етеді. Бұл
қағидалар тек саяси әлеуметтік мәнге ие ... қана ... ... ... ... да ... қатысты.
Басқару обьектілерінде жүргізіліп жатқан терең де сапалы өзгерістер
ұйымдастырушылық құрылымдар мен басқару органдарын ... ... ... ... даму мен ... ... болатын басқару обьектісін
бұрынғы қалыптағы әдіске салуға болмайды. ... ... ... ... міндеттерге сәйкестендірілуі тиіс.
Бұрынғы орын алған мемлекеттік билік пен ... ... ... болған. Олардың қатары төмендегідей:
• Қоғамдық дағдарыс жағдайынан шығуды, қолда бар өндірістік, экономикалық
және интелектуалдық әлеуеттің тиімді пайдаланылуын ... ... ... ... ендіру мен дамытуға жағдай тудыруды, жоғары өнімді
ынталандырудың жаңа тетіктерін ... ... пен ... ... етпеді;
• Басқару органдарының әдістері мен нысандары ескіше болды;
• Салалық басқару органдарында қайта бөлу қызметі басым болып, кәсіпорындар
әрекетіне ... ... мен ... ... ... ... алды;
• Елеулі кемшілік болып ... ... ... орын ... табылды;
• Келісімсіз әрекет жасау, қызметті пайдалану, атқарушы органдарда кең етек
алды.
Экономиканы тұрақтандыру шаралары мен нарықты қалыптастыру мәселелері
мемлекеттік ... пен ... ... ... ... ... құрудың обьективті қажеттілігін тудырады.
Қазіргі кезедегі мемлекеттік басқару органдарының жүйесі мен қызметі
1999 жылғы 13 қазанда қабылданған ... ... ... құрылымын жетілдіру және олардың құзіретін нақтылау жөніндегі
шаралар туралы Президент жарлығына сәйкес жүргізіледі. Мемлекеттік басқару
жүйесіне ... ... ... бұл құжат 1997 жылдың 4 наурызында жарық
көрген. 1999 жылғы жарлыққа сәйкес мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... министрлігі;
• ҚР-ның көлік және коммуникация министрлігі;
• ҚР ауыл шаруашылығы министрлігі
• ҚР энергетика, индустрия және ... ... ҚР ... және ... ... ҚР ... ресурстар және айналадағы ортаны қорғау министрлігі;
• ҚР стратегия жөніндегі агенттігі;
• ҚР ... ... ... ... қорғау және шағын
бизнесті қолдау жөніндегі агенттік;
• Үкімет құрамына кірмейтін бірқатар ... да ... мен ... ... ... әрі қарай жетілдіру экономика
мен шаруашылық тетіктерін ... ... ... ... ... құрылымы әрі қарай жетілдірудегі негізгі талаптар болып мыналар
табылады:
• ұйымдастырушылық құрылым басқарудың негізгі ... дәл ... ... ... ... ... құрылымның жақсаруы, ... ... ... ... іске ... ... ... өзін өзі ақтаған басқарудың ұймдастыру нысанындағы, қағидаларды
және ... ... ... ... ... ... әр сатысында зерттеліп
отыруы қажет. Ол мәселелер мынандай ... ... ... ... мен ... ... яғни басқарудың иерархиясының барлық сатысында ... ... және ... ... ... айыру.
Сонымен қатар негізгі топтағы кәсіпорындар, фирмалардың шаруашылық
дербестігін ... ... ... ... және бағдарламалық деңгейде жалпы міндеттерді
шешуде басқару органдарының үйлестігі мен әрекеттестігі;
• Еңбекті ұйымдастырудың пайдалы ... ... ... ... ... ... ... отырып, басқару аппаратының жұмысын
тиімді етіп құру.
1.2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының
жүйесі.
Жоғарыда аталған ... ... ... ... ... төрт ... түрі ... Қазақстан Республикасының
Парламенті, Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының
Үкіметі және ... ... ... ... Осы ... ... келе Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының
бірыңғай жүйесін құрайды.
Қазақстан Республикасының Президенті — ... ... ... және ... саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде ... ... ... ... ... ... ең ... тұлға. Республиканың Президенті — халық пен мемлекеттік билік
бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, адам және азамат ... ... ... әрі ... Президент мемлекеттік биліктің барлық
тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық ... ... ... ... ... ... туған, 40 жасқа толмаған
мемлекеттік тілді еркін ... әрі ... ... он бес ... ... адам ... ... сайлана алмайтынын атап көрсету қажет.
Президент ... ... ... ... қоса сайлана алмайды, өзге де ақы
төленетін ... ... және ... ... ... ... биліктің бірынғай жүйесінде Қазақстан ... орны ... ... ... ... Президент билік
тармақтарының әркайсысының кызметіне белсене араласады.
Президент деген ұғым ... ... ... ... ... ... ... қызметі тұнғыш рет Қазақстанда 1990 жылғы 24
сәуірде Жоғарғы Кеңес қабылдаған ... ... онда ... ... ... алты жыл ... ... Н. Ә. Назарбаев тұңғыш
Президент болып сайланды. ... 1991 жылы 16 ... ... ... Заң қабылданып, мұнда Президентті республика халқының ... тең және төте ... ... негізінде жасырын дауыс беру арқылы бес
жыл мерзімге ... ... Осы ... ... ... сайлауы өткізіліп, онда Н. Ә. Назарбаев тағы да ... ... 10 ... ... ... одан ант ... және осы сәттен
бастап ол қызметіне кірісті деп есептелінді, әрі сол күн оның ... ... ... болу ... ... басы ... Соңынан, 1998 жылғы 7 қазандағы Конституцияға енгізілген
өзгерістерге сәйкес Президенттік ... 7 ... ... ... ... ... Конституциясының 44-бабында
көрсетілген міндеттерді орындауы үшін қажетті кең өкілеттіктер берілген.
Президент ... ... ... ... ... ... Премьер-министрін қызметке
тағайындайды, оны кызметінен босатады;
• Премьер-министрдің ұсынуымен Республика Үкіметінің ... оның ... ... ... және ... Республиканың Үкімет құрамына кірмейтін орталық
атқарушы органдарын ... ... ... құрады;
• Үкімет мүшелерінің антын қабылдайды; Үкіметтің аса маңызды
мәселелер бойьшша ... ... ... ... Заң ... ... Мәжілісіне енгізуді тапсырады;
Республика Үкіметінің және республикалык, ... ... ... ... ... күшін жояды не толық немесе
ішінара тоқтата тұрады; Республика Премьер-министрінің ұсынуымен
Республиканың мемлекеттік ... ... ... ... кызметкерлеріне арналған қаржыландыру мен еңбекақы
төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді;
• Республика Президенті өз бастамасы бойынша Үкіметтің өкілеттігін
тоқтатуға ... ... және оның кез ... ... ... ... ... Парламентінің кезекті және кезектен тыс сайлауын
тағайындайды;
• Парламенттің бірінші сессиясын шақырады және оның ... ... ... ... қабылдайды;
• Парламент Палаталарының кезектен тыс ... ... ... ... ... ... он бес жұмыс күні ... ... ... халыққа жария етеді, не заңды немесе оның жекелеген
баптарын қайтадан талқылап, дауысқа салу үшін қайтарады;
• Парламенттің келісімімен ... ... ... ... ... ... оны ... босатады;
• Парламент Сенатының келісімімен Республиканың Бас ... ... ... ... ... ... ... қызметтен босатады;
• Қазақстан Республикасының Қарулы ... ... ... Қарулы Күштердің жоғарғы қолбасшыларын қызметке
тағайындайды және ... ... ... ... ... мен
өзге де атақтарды береді;
• Республикаға қарсы агрессия жасалған не оның ... ... ... ... ... ... ... аумағында
немесе оның жекелеген жерлерінде әскери жағдай енгізеді, ішінара
немесе жалпы жұмылдыру жариялап, бұл ... ... ... ... ... Кеңесін құрады.
Президент Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген заң
шығару өкілдіктерін құрады. Ол екі жолмен жүзеге асырылады:
1) Заң шыгару. ... ... ... ... ... сәйкес Парламент Президентке оның бастамасы бойынша, әр ... ... ... ... ... ... бір ... аспайтын
мерзімге заң шығару өкілеттігін беруге құқылы.
2) Заң күші бар ... ... Бұл ... Қазақстан Республикасы
Конституциясының 61-бабының 2-тармағымен белгіленген. Заң шығару ... ... ... ... ... ... кызметінің
басты нысаны емес.
Сонымен қоса Президент Конституция мен ... ... және ... үшін ... ... ... міндетті күші бар жарлықтар мен
өкімдер шығарады.
Республиканың Президенті өзінің ... ... ... ... үшін тек қана ... ... ... жағдайда ғана жауап
береді. Айып тағу және оны ... ... ... Мәжіліс депутаттарының
кемінде үштен ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Тағылған айыпты тексеруді Сенат
ұйымдастырады.
Қазақстан ... ...... Республикасының заң
шығару қызметін жүзеге асыратын Республиканың ең ... ... ... ... ... ... екі Палатадан — Сенаттан және Мәжілістен
тұрады.
Қазақстан Республикасы ... ... ...... ... тең және төте ... құкығы негізінде жасырын дауыс ... ... Ол ... жеті ... ... Республиканың жасы
жиырма беске толған азаматы бес жыл ... ... ... ... ... ... қарауына: заңдардың жобаларын қабылдау және ... ... ... ... ... ... ... бойынша ұсыныстар әзірлеу; және т.б. (Қазақстан
Республикасы Конституциясьшың 56-бабы) жатады.
Қазақстан Республикасы Парламентінің жоғары Палатасы — ... ... ... ... ... ... беру жолымен сайланады. Сенат әр
облыстан, республикалық, маңызы бар қаладан және ... ... екі ... тиісінше облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың және ... ... ... ... ... депутаттарының
бірлескен отырыстарында сайланатын депутаттардан құралады. Сенаттың жеті
депутатын Республиканың Президенті тағайындайды. ... ... бес жыл ... ... жасы ... ... жоғары білімі және
кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, тиісті облыстың, республикалық ... ... не ... ... ... ... үш жыл тұрақты тұрған
азаматы алты жыл өкілеттік мерзімге Сенат депутаты бола алады.
Сенаттың ерекше ... ... ... Президентінің
ұсынуымен Республика Жоғарғы Сотының Төрағасын, Алқалар төрағаларын және
Жоғарғы Соттың ... ... және ... босату, олардың антын
қабылдау; Республика Президентінің Республиканың Бас Прокурорын және Ұлттық
Қауіпсіздік комитетінің Төрағасын тағайындауына келісім беру және ... ... ... ... ... да ... бірлескен отырысында Парламент:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынысы бойынша Конституцияға
өзгертулер мен толықтырулар енгізеді; ... ... ... ... мен ... енгізеді;
2) Республикалық бюджетті және Үкімет пен Республикалық бюджеттің
атқарылуын бакылау ... есеп ... ... ... ... ... бюджетке өзгертулер мен толықтырулар енгізеді;
3) Республика Президентінің қарсылығын туғызған заңдар немесе заңның
баптары бойышпа ол қарсылық жіберген ... ... бір ай ... ... ... мен дауысқа салуды өткізеді;
4) Президентке оның бастамасы бойынша әр палата депутаттары жалпы
санының үштен ... ... бір ... ... ... заң ... беруге құқылы;
5) Президенттің Республика Премьер-Министрін, Республика Ұлттық
Банкінің Төрағасын тағайындауына келісім береді;
6) ... ... ... ... ... ... мақұлдайды немесе қабылдамай тастайды;
Парламент Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар Қазақстан
Республикасының Заңдары, Парламенттің Қаулылары, ... пен ... ... Заң актілерін қабылдайды.
Заңдар, аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, мынадай мәселелер
бойынша шығарылуы тиіс:
1) жеке және ... ... ... субъектілігіне, азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарына, жеке және заңды тұлғалардың міндеттері мен
жауапкершілігіне;
2) меншік режиміне және өзге де ... ... ... ... мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын
ұйымдастыру мен ... ... ... және ... ... салуға, алымдар мен басқа да міндетті төлемдерді белгілеуге;
5) республикалык бюджетке;
6) сот құрылысы мен сотта іс жүргізу мәселелеріне;
7)білім беруге, денсаулық сақтауға және ... ... ... мен олардың мүлкін жекешелендіруге;
9) айналадағы ортаны қорғауға;
10) Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылысына;
11) мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздігін ... ... ... ... мен нормаларды белгілеуге қатысты заңдар.
Өзге қатынастардың барлығы заңға тәуелді актілермен реттеледі.
Республиканың мұндай заңдары Республика Президенті қол ... ... ... ... пен оның ... Заң ... егер
Конституцияда өзгеше көзделмесе, Палаталар депутаттары жалпы санының
көпшілік ... ... ал ... заңдар Конституцияда
көзделген мәселелер бойынша әр Палата депутаттарының жалпы санының кемінде
үштен екісінің ... ... ... ... Үкіметі — атқарушы биліктің маңызды тармағы
болып табылады, ... ... ... ... және ... ... жасайды. Оны Казақстан Республикасының Президенті
құрады. Үкiметтiң құрылымын министрлiктер және өзге де ... ... ... ... ... ... ... - Республиканың
Премьер-Министрi, оның орынбасарлары, ... және ... өзге ... ... ... Республика Үкiметi Президенттiң өкiлеттiк
мерзiмi бiткенше iс-қимыл жасайды және ... ... ... алдында өзiнiң өкiлеттiгiн доғарады. Республика Үкiметiнiң жаңа
құрамы бекiтiлгенге дейiн ... ... өз ... ... бередi.
Республика Премьер-Министрi өзi тағайындалғаннан кейiн бiр ай ... ... ... ... баяндама табыс етедi. Үкiмет
Бағдарламасы қабылданбаған жағдайда ... екi ай ... ... ... ... ... табыс етедi. Республика
Парламентiнiң Үкiмет Бағдарламасын ... ... әр ... депутаттары
жалпы санының үштен екiсiнiң көпшiлiк дауысымен жүзеге асырылуы мүмкiн және
Үкіметке сенімсіздік ... ... ... ... ... болмауы Үкiмет Бағдарламасының мақұлданғанын бiлдiредi. Республика
Үкiметi мүшелерiнiң:
1. өкiлдi органның депутаттары болуға;
2. оқытушылық, ... ... өзге ... ... ... ақы
төленетiн қызметтер атқаруға;
3. кәсiпкерлiкпен шұғылдануға;
4. коммерциялық ұйымның ... ... ... ... ... кiруге хақы жоқ.
Республика Үкiметi:
1. мемлекеттiк әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi ... ... ... ... ... және ... шараларды
әзiрлейдi;
2. мемлекеттiк бағдарламаларды әзiрлейдi;
3. әлеуметтiк-экономикалық және ғылыми-техникалық дамудың индикативтiк
жоспарларын әзiрлеп, ... ... ... ... ... ... ... бюджеттi
әзiрлеу мен оны өзгертуге қатысады, Парламентке республикалық бюджеттi
және оның атқарылуы ... ... ... ... ... етедi;
5. Республиканың қаржы жүйесiн нығайту жөнiндегi шараларды әзiрлейдi және
жүзеге асырады; мемлекеттiк валюта, қаржы және ... ... мен ... заңның сақталуына мемлекеттiк бақылауды
қамтамасыз етедi;
6. ... және ... ... жүзеге асырады;
7. мемлекеттiк баға белгілеу саясатын талдап жасайды және жүзеге асырады;
мемлекет ... ... ... өнiмдер, тауарлар мен
қызметтердiң номенклатурасын ... ... ... ... ... оны ... жөнiндегi
шараларды талдап жасайды және жүзеге асырады, мемлекеттiк ... ... ... ... ... ақы ... ... әлеуметтiк қорғау, мемлекеттiк
әлеуметтiк қамсыздандыру мен ... ... ... және
шарттарын белгiлейдi;
10. мемлекеттiк аймақтық саясаттың негiзгi бағыттарын әзiрлеп, жүзеге
асырады: ... ... мен ... әлеуметтiк-
экономикалық дамуы мәселелерiн шешудi қамтамасыз етедi;
11. ғылым мен техниканы дамытудың, жаңа ... ... ... ... ... iсiн, туризм мен спортты
дамытудың мемлекеттiк саясатын белгiлейдi, және жүзеге асырады;
12. ... ... мен ... ... ... ... ... және
қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеп, жүзеге асырады;
13. құқықтық реформаның жүзеге асырылуын қамтамасыз ... ... мен ... ... және ... ... пен құқық
тәртiбiн, Республиканың ... мен ... ... ... ... мен ... шекарасын күзетудi
қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеп, ... ... ... ... мен ... ... қол қою туралы
шешiмдер қабылдайды; Республиканың шет мемлекеттермен, халықаралық
және аймақтық ... ... ... ... қамтамасыз
етедi; сыртқы экономикалық саясатты жүзеге асыру жөнiнде шаралар
әзiрлейдi, сыртқы ... ... ... ... ... қаржы ұйымдарымен ынтымақтастықты және өзара iс-қимылды
жүзеге асырады;
15. Үкiмет жанындағы консультативтiк-кеңесшi ... ... ... ... ... ... және Президент актiлерi жүктеген өзге де
функцияларды орындайды.
Сот билігі — сотта іс жүргізудің азаматтық, ... және ... өзге де ... ... тек сот қана ... асырады. Заңмен
құрылған Республиканың Жоғарғы Соты және жергілікті соттар Республиканың
соттары болып табылады. Қандай да бір ... ... және ... ... жол ... Судьялар сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз
және тек Конституция мен Заңға ғана ... Сот ... ... атынан жүзеге асырылады және азаматтар мен ... ... мен ... ... қорғауға, Республика
Конституциясының, заңдарының, өзге де ... ... ... ... ... ... ... қызмет етедi. Әркiмге
мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, лауазымды және өзге де адамдардың
Республиканың ... және ... ... құқықтарға,
бостандықтар мен заңды мүдделерге нұқсан келтiретiн немесе оларды шектейтiн
кез ... ... ... мен ... сот ... қорғалуға
кепiлдiк берiледi. Сотқа немесе судьяға құрметтемеушiлiк бiлдiру заңда
белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.
Сот актiлерi мен ... өз ... ... асыру кезiндегi
талаптарын барлық мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдары, жеке
және заңды тұлғалар орындауға мiндеттi. Сот ... мен ... ... ... ... ... әкеп ... Республикасының сот жүйесiн Қазақстан Республикасының Жоғарғы
Соты, Қазақстан Республикасының Конституциясына және осы ... ... ... ... және басқа соттар құрайды.
Жергiлiктi соттарға мыналар жатады:
1) облыстық және оларға теңестiрiлген соттар (Республика ... ... ... ... бар ... ... ... аудандық және оларға теңестiрiлген соттар (қалалық сот, ... Сот ... және ... соттардың қарауына жатқызылған азаматтық,
қылмыстық және өзге iстер бойынша ... сот ... ... ... заңда
көзделген iс жүргiзу нысандарында олардың ... ... ... және сот практикасының мәселелерi бойынша түсiндiрмелер бередi.
Жоғарғы Сот:
1) өзiнiң қарауына жатқызылған сот ... мен ... ... сот ... ... және оны жинақтаудың қорытындылары бойынша
Республика соттарының сот төрелiгiн iске асыруы кезiндегi заңдылықтың
сақталу мәселелерiн қарайды;
3) ... ... ... сот ... мәселелерi бойынша
түсiндiрме бередi;
4) заңда көзделген басқа да өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
ІІ. Қазақстан экономикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының алғы шартын
болжау мен бағдарламалау
Мемлекеттік ... ең ... ... ... ... ... табылады. Бағдарламалаудың басты мақсаты – ғаламдық мақсаттарда
мемлекеттік басқарудың барлық элементтерін ... ... ... ... тапсырмалардың күрделілігіне байланысты Үкімет қысқа, орта, ұзақ
мерзімді бағдарламалар жасап оларды шешудің ... мен осы ... ... органдарды анықтайды. Мақсаттық бағдарламалардың
объектілеріне салалар, ... ... ... ... ... бағыттары
және т.б. жатады. Ал субъектілеріне бағдарламаны ... ... ... ... мүлтіксіз жузеге асуын бақылайтын органдар
жатады. Бағдарламаларды арнайы мемлекеттік ... ... егер ... ... экономика және қаржы министрлігі немесе арнайы министр
аралық органдар ... ... ... ... бағдарламалаудың
жобасын жасайды. Қаржы министірі бағдарламаның ... ... ... ... және төтенше болып бөлінеді. Мақсаттық
немесе әдеттегі орта мерзімдік жалпы экономикалық бағдарламалар 5 ... және жыл ... ... ... ... ... 2015 жылға арналған аумақтық даму стратегиясы, ... ... даму ... және ... ... ... жағдайында, жаппай жұмыссыздық
болғанда, қауіпті инфрақұрылымда ... Олар ... ... ... ... ... дамыған елдерде мақсаттық бағдарламалар жүзеге
асырылады.
Ұлттық болжамдау – ұлттық ... ... ... ... ... ... процесі. Болжамдаудың мазмұны ұлттық
экономиканың дамуының мүмкін варианттарын ... ... ... қабылдау.
Болжамдау экономиканы басқару бойынша алдағы кезеңдегі үкіметтің қабылдаған
шешімдері мен жоспарларының ғылыми базасы. Болжамдаудың мақсаты:
1. экономиканың даму процесін талдаудың алғы ... ... алда ... ... ұдайы өндірісті алдын ала көріп білу
нұсқасы;
3. қабылданған шешімдердің мүмкін нәтижелерін бағалау.
Экономикалық болжамдаудың ... ... ... ... ... және ... ... буындары. Болжамдаудың
экономикалық, инфрақұрылымдық, табиғи ресурстарды, ... ... діни ... ... түрлері бар.
Он жылдаған қателіктер сабақтары нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Егер ғылымның болжамдау функциясы
әлсіресе немесе нақты траектория тез ... ... ... онда ... ... (ғылыми көз қарастар жүйесі, шешім қабылдауға негіз
болады) тез ауыстыруды қажет етеді. ... ... ... ... ... бұл ... тенденцияда құрылған, ол тәжірибе нәтижесі. Бұл
әдіс ... ... және ... кең қолданылады.
Қазіргі заманның болашағын қөру теориясының негізін орыс ғалымы
Николай ... ... ... ... ол ең ... рет ... ... индекативтер жоспарын құрды. Ол ауыл шаруашылығының даму жоспарын
көрсетті, бірақ ол қабылданбады, ол ... ... ... Н.Д. ... ... - ала көру ... ... жайлары
қазіргі заманғы талапта келесідей түрде құрылды. Болашақты көру түбегейлі
ғылыми ... тану ... ... ... ... үш тобына сүйену қажет; статистика, циклдік динамика және
социогенетика. Статистика ... ... ... ... ... ... динамика жүйе дамуындағы заңдылықтың теңсіздігін анықтауға
көмек береді. Әлеуметтік генетика бұл мұрагерлік жүйесін анықтайды.
Сонымен мемлекеттік ... және ... ... ... ... ... мезгілінде статистиканың заңдылығын білу
керек, циклдік динамика және ... ... ... - ала ... ... Болашақты алдын ала көріп білудің күрделі және міндетті
элементі болып ... ... ... ... табылады. Цикл бұл жалпылай
алғанда табиғаттың және қоғамның әр түрлі жүйесіндегі ... ... ... динамика циклі әртүрлі ұзақтықта болады.
Ағымдағы флуктуациамен (тұрақсыздық) қатар маусымды цикл типтері 1 ... ... ... (3-4 жыл), ... ... (8-12 жыл), ... (40-60 жыл) ... Барлық бұл циклдер әр ... ... тең ... ... - ... болады.
Болжамдау өзіндік мақсат емес, ол орташа мерзімдік және ұзақ мерзімді
стратегияның негізіне этап ретінде қызмет атқарады. Жоспарды құру ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік басқаруды жетілдіру жолдары
Мемлекеттік басқарудың тиімділігі оның ұйымдастырушылық құрылымы өте
күрделі ... ... ... ... ... ... Оған ... басқару обьектісінің көптеген қайшылықтары, жеке
нышандары бар. Оларға ұлттық мемлекеттік және әкімшілік - аймақтық құрылыс,
тұрғындардың орналасу тығыздығы, ... ... т.б ... ... басқару жүйесіне кейбір ... ... тән. ... ... үшін ... ... қажет. Аймақтық басқару
жүйесін жетілдіру мақсаты кем ... екі ... ... байланысты.
Оның бірі аймақтық басқару обьектісі, яғни негізгі аймақтық жүйесі,
екіншісі оның ... яғни ... ... ... Оған өзін ... ұйымдары кіреді.
Ынта қойып зерттейтін мәселелердің бірі – аймақтық басқарудың
әдістерін жетілдіру. Бұл мәселе өзін - өзі ... ... ... ... ... бірі – экономикалық әдістерге көшу. Өйткені
жергілікті үкімет органдарына көптеген өкілеттілік беріліп ... ... ... ... ... ... ... өндірістік және
әлеуметтік инфрақұрылымдарға бағыттауды басқару болып табылады. ... ... ... ... ... әрекеттестіктің үш
түрін жедел дамыту үшін функциялар мен ... ... ... ...... ... ... салааралық байланыстар;
б) жоғарыға қарайтын кәсіпорындарда өндірісті дамыту.
Республикалық өзін - өзі басқару тұжырымдамасына ... ... ... ... ... мүдделер жүйесі және басымдықтар;
• өзін - өзі басқарудың субьектілер жиынтығы, ... ... ... және ... ... өзін - өзі ... мүдделеріне жету үшін өндіріс-материалдық және
қаражаттық құралдардың болуы;
• экономикалық ... ... ... ... ... басқару мен территориялық өзін - өзі басқару мәселелері
үйлесімді ... ... ... - ... дамуы оның аймақтарының,
облыстарының даму деңгейімен сипатталады. Қазақстанның әрбір облысы өзінше
қалыптасқан күрделі, аумақты, өз ... мол ... ... ... ... ... ірі - ірі экономикалық мәселелер шешілуі әбден
мүмкін. Облыстық органдардың ... ... ... ... өз ... ... және оны тез арада шешуге мүмкіндігі мол.
Экономикалық, әлеуметтік, саясаттық процестердің қандай ... ... ... ... ... ... тез талқыланып керекті
басқару шешімі қабылданады. Бұл ... ... ... орай ... ... ғылымының шұғылданатын мәселесі: нақтылы
облыстар, аудандар, қалалардағы шаруашылықтың құбылыстары мен процестерін
зерттеу болып табылады. Мәселенің осылай қойылуына көптеген ... ... Олар ... тоталитарлық жүйе кезінде облыстардың жағдайларына орталықтандырылған
басқарушылық тарапынан мүлде көңіл бөлінбеуі;
• өз кезеңіндегі салалық басқарудың ... ... ... ... салалық негіздерінің әлсізденуі,
технологиялық бірліктің ажырауы;
• республика ... ... ... ... ... ... ... Ол өндірісті аймақтарда жаңартуға тікелей әсер етеді;
... ... ... ... ... ... қозғалтқыш
күші деп ұғыну.
Қазіргі уақытта, «Қазақстан 2030» ... 10 ... бен ... берік іргетасын қалап, Қазақстан
түбегейлі жаңа кезеңге батыл қадам басып ... бұл шын ... ... ... ... жасауына мүмкіндік берері сөзсіз. Осы ... ... үшін ... ... ... ... бәсекеге қабілетті
50 елдің қатарына кіруін қамтамасыз ететін ... ... Осы ... ішкі тұрақтылыққа, дамудың әлеуметтік іргесінің беріктігіне қол
жеткізіп, өңірдегі ең еңселі экономика сомдады. Экономиканың тұрақты ... өсуі мен ... ... ... ... ... ... жүргізуге мүмкіндік береді.
Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауына сәйкес 2007
жылы еліміз жүйелі ... ... одан әрі іске ... Олар ... ... ... - тіліктерін, қазақстандық
нақтылықтарды ескереді.
Қазір жүзеге асырылып жатқан реформалар мен қайта ... ... бұл ... ... тұрақтылықты сақтап, сондай-ақ бір мезгілде азаматтардың
барлық конституциялық ... мен ... ... ... ... ... басқарудың барынша тиімді осы заманғы демократиялық басқару
пішіміне қадам басу болып ... ... ... ... нәтижелілік, ашықтық және қоғам алдында есептілігі қағидаттарын
арқау ететін сапалық жаңа ... жету үшін ... ... оң ... ескере отырып, әкімшілік ... мен ... ... ... ... Осы өзгерістердің басты ерекшелігі – ол
биліктің президенттік басқару ... ... ... ... ... екшенділігі. Елбасы өз Жолдауында мемлекеттік
органдардың стратегиялық, әкімшілік-атқарушылық және ... ... ... ... ... ... Аталған шаралар
міндеттердің қосарластығына жол бермеу, ведомстволар ... ... ... және ... ... ... ... мақсатында
қабылдануда.
Алдағы уақытта орталық мемлекеттік органдардың негізгі ... ... ... ... ... жұмыс істеу, бюджетті, оның
жұмсалуын, жаңа технологиялардың енгізілуін, қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... және ішкі сауданы
басқару кіруі тиіс. ... іске ... және ... ... ... ... қазіргі уақытта Үкімет мемлекеттік қызмет
көрсетудің сапалық стандарттарын дайындап, оны ... ... ... және ... ... ... барлық мемлекеттік
қызмет түрлерінің тізілімі әзірлену үстінде.
Осында көрсетілгендердің барлығының ... ... ... санының қысқаруына әкеледі, оның есебінен қалған ... ... ... Тек осылай ғана шын мәніндегі жинақы және
кәсіби ... ... ... мүмкіндік туады. Мұндай
жағдайда мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... нығайтуға бағытталған неғұрлым қатаң
талаптар енгізген дұрыс болады.
Аталған реформаларды жүзеге асыруда ҚР ... ... мен ... органдарына өте жауапты міндеттер жүктелген. Әділет министрлігінің
негізгі функцияларының біріне ұлттық заңнаманы ... және ... ... ... ... Министрлікке әкімшілік реформаны
жүргізу үшін қажетті нормативтік құқықтық базаны әзірлеуге ... ... ... ... өзгерістерді заңи қамтамасыз ету жүктелген.
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі мемлекеттік саясаттың
басты ... - ... ... үшін мемлекеттік органдармен
көрсетілетін мемлекеттік ... ... ... ... пен ... ... жою.
Қорытынды
Нарықтық шаруашылық жағдайында экономиканы мемлекеттік басқару заң
шығарушы, атқарушы, және бақылаушы түріндегі ... ... ... Бұл ...... ... ... мақсатында
мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың жүргізетін іс – шаралары
арқылы көрінеді.
Республика экономикасын ... ... ... ... ... - өзін-өзі басқаруға көшудің теориялық алғы шарттарының жүйесі
саналады. ... ... ол он бес ... ... ... ... меншікке қатынас, қаржылық база, баға ... ... ... ... ... жоспарлау, ғылыми техникалық
прогресті басқару, инвестициялар, табиғатты пайдалану және ... ... ... ... ... ... кеңейту
негізінде және осы арқылы халықтың өмір сүру сапасын қамтамасыз ете отырып,
көздеген мақсаттарға жетуге рұқсат етілген. Тұжырымдаманың ... ... ... тәжрибелік маңызы аса зор.
Тұжырымдамада анықталғандай Республиканың өзін-өзі басқару
қағидасына өтудің басты мақсаты ретінде ... ... ... және
аймақтардың ресурстарды қолданудағы құқықтарын дамыту ... ... ... ... ... ... ... Бұған басқару функциясы ретіндегі мемлекеттік реттеуде аса
маңызды өзіндік қаржы - ... ... ... ... бюджеттің
қалыптасуы, салық және кеден жүйесін ұйымдастыру жатады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының ... ... ... ... қағидалары бар. Біріншіден, Қазақстан
экономикасы меншіктің әр түрлі ... ... ... ... меншіктің барлық субьектілерінің ... ... ... жеке ... қол сұғуға болмайды. Үшіншіден, мемлекет жәке
кәсіпкерлік қызметтің еркіндігіне ... ... және оны ... ... қамтамасыз етеді. Төртіншіден, ... ... ... кез келген шектеуіне жол ... ... ... ... ... ... ... қағидалар Қазақстан экономикасын басқарудың қазіргі жүйесінің
негізін құрайды және республиканың ... ... ... ... экономикаға орнықты енуін қамтамасыз етеді.
Басқару обьектілерінде жүргізіліп жатқан терең де ... ... ... мен ... органдарын қайта құруға әкеп
соғады. Әрдайым даму мен жетілу үстінде болатын басқару обьектісін ... ... ... ... ... ... отырған экономикалық
міндеттерге сәйкестендірілуі тиіс. Ол бір ... ... ... ... ... ... ... екінші жағынан нақтылы елдегі әлеуметтік
экономикалық процестер әсерінен біріккен жергілікті ... ... ... ... ... әдебиеттер
1. Булгакова Д.А. «Мемлекет және құқық теориясы». ... ... «Заң ... ... ... ... ... туралы» Қазақстан
Республикасының Конституциялық Заңы 1995 жылғы 18
желтоқсан.
3. 2015 жылға дейінгі арналған Қазақстан Республикасының
аймақтық даму стратегиясы.
4. ... ... сот ... ... мәртебесi ... ... 2000 ... 25 желтоқсандағы N 132
Конституциялық заңы.
5. www.minjust.kzқр Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... заңы.
7. Қазақстан Республикасының “ҚР мемлекеттік жергілікті
басқару туралы” заңы”.
8. Арбатов А.”Механизм регулирования развития ... ... ... ... «Соттар және судьялардың
құқықтық жағдайы туралы» Конституциялық Заңы.
10. Анимица Е.Г. ... ... ... М. ... и статистика. 2001.
11. Жоламан Қ. Д., Мұхтарова А. Қ., ... ... және ... ... ... ҚазМу баспа
орталығы. 1999.
12. Қазақстан ... ... ... ... ... Республикасының «Парламенті және оның
депутаттарының мәртебесі туралы» ... ... ... Конституциясы. Алматы,
«Жеті жарғы».
15. ... С.К. ... ... құқығы». Оқу құралы. – Астана. 2001ж.
16. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Алматы.
17. ҚР Президентінің жолдауы «Жаңа он ... - ... ...... ... ... Т. ... және құқық теориясы» Оқулық.
– Алматы.
19. Қазақстан Республикасының «Соттар және ... ... ... ... ... ... шығару, оның структурасы, тұрақты пайдалы өзгерiстердi болжау
және ескiрген элемент жүйесiнiң өнiмi, мақсатты бағытты сараптауға
Ѕсыныстар
Кезектi фазаны ... кјру жёне ... ... ... ... жёне тереңдiгi, әр түрлi горизонт болжамдардың үйлесуi, тәртiп
аралық болжамдау
Салааралық баланстағы болжамдар, көп көлемдi өндiрiстiк циклдiк
макромодельдер, кареляциялық модельдер, экстрополяция
Статика ... ... ... ... ... ... мақсаты, бағыты және стихилы сараптау
Қоршаған ортаның әсерi ... ... ... ... ... ... және жеке ... өзара байланысы
Динамикалық полициклдiгi
Периодтық кризистер
Экономикалық циклдердiң фазаларының ауысуы
Экономикалық және табиғи экологиялық жүйе пропорциялары
Әлеуметтiк жүйе және ... ... ... жүйе ... ...

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктегі несиелік тәуекелділікті басқарудың теориялық аспектілері61 бет
Басқарудың теоретикалық және әдістемелік аспектілері4 бет
Халықты зейнетақымен қамсыздандыруды басқарудың теоретикалық аспектілері86 бет
Халықты зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін басқарудың теориялық және методологиялық аспектілері62 бет
Экономиканы басқарудың жаңа бағыты – кластерлік жүйенің бәсекелік ортаны дамытудағы теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу77 бет
Қазақстан Республикасының экономикасын аймақтық басқарудың теориялық және әдістемелік аспектілері25 бет
Қаржы тәуекелін басқарудың теориялық аспектілері71 бет
Өнім сапасын басқарудың теориялық аспектілері67 бет
Адам ресурстарын басқару жүйесі91 бет
Жаңа енгізулерді басқару73 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь