Қазақстан Республикасы кеден органдарының құқық қорғау қызметінің мәні мен мазмұны

М А З М Ұ Н Ы

К І Р І С П Е

1.тарау. Қазақстан Республикасы кеден органдарының құқық қорғау қызметінің мәні мен мазмұны
1.1. Қазақстан Республикасы кеден органдарымен жүзеге асырылатын құқық қорғау қызметi;
1.2. Кеден ісі саласында орын алатын негізгі қылмыстар және түрлері;
1.3. Контрабанда және басқа да кедендiк құқықбұзушылықтармен күрес және ол үшін жауапкершiлiк;

2 . ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ЖЕДЕЛ . IЗДЕСТIРУ ҚЫЗМЕТI.
2.1. Кеден органдарының жедел . iздестiру қызметi және оның негiзгi бағыттары;
2.2. Құқықтық қорғау қызметінің қылмыстық құқықтық формасының әлемдік тәжірибесі;
2.3. Кеден Органдарының жедел бөлiмшелерiнiң жедел.iздестiру қызметтерiн мәлiметтермен қамтамасыз ету және жеткiзiлiмдi бақылау әдiсi;

3 . ТАРАУ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ КБД ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ
3.1. Контрабанда және кеден ережелері және қылмыстармен күрес жүргізу қызметіне талдау;
3.2. Контрабанда және кедендiк құқықбұзушылықтармен күрестiң проблемалары және жетiлдiру жолдары

Қорытындылар мен ұсыныстар

Пайдаланылған нормативті.құқықтық актілер мен негізгі әдебиеттер
1-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТI.

Мемлекет пен оның органдарының қызметінде басым бағыттардың бірі ретінде адамның және азаматтың құкықтары мен бостандықтарының үстемдігін, Қазақстан Республикасының егемендігін қамтамасыз етуге, қазакстандық қоғам мен мемлекеттің тұрақты әрі дәйекті дамуын, халықаралық аренада Қазақстанның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық зандарды қалыптастыру орын алатыны белгілі.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында "Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, кұқықтары мен бостандықгары" деп айқын жазылған. Бұл мемлекеттің мемлекеттік және өзге де органдар атынан өз қызметін құқыктық нормалар, Заңның үстемдігін қамтамасыз ету, жеке адамның кұкықтары мен занды мүдделерін қорғау, мемлекет пен азамат арасында өзара заң жауапкершілігін белгілеу негізінде жүзеге асыратынын айғақтайды.
Көптеген мемлекеттік органдар үшін олардың қызмет аукымы, әрине, аталғандарды, аса маңызды болса да, бірақ нақты шектелген міндеттер - құқық тәртібі, адамның кұкықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмыстар мен өзге құкық бұзушылықтарға қарсы күрес міндеттерін шешумен бітпейді, құқық тәртібі мен заңдылықты қорғау жөніндегі кейбір функцияларды олар өздерінің негізгі міндеттерімен қатар жол-жөнекей орындайды. Құқық тәртібі мен заңдылықты қамтамасыз етумен арнаулы органдар тобы айналысады. Оларды құқық тәртібін қорғау органдары, яғни ҚР Конституциясымен, басқа да заңнамалық және құқықтық ұйғарымдармен жалпы мемлекеттің өмірі мен қызмет тәртібін күзетуге арналган органдар деп атайды.
Құқық тәртібін қорғау органдары үғымына қүкык корғау органдары үғымы өте жақын келеді. Бұл ұғымдар өте ұқсас, бірак бірдей емес. Олар білдіретін органдар тобы сай келмейді. Құқық тәртібін қорғау органдарынын барлығы бірдей құқық қорғау деп есептелмейді. Дәл осылайша құқық қорғау қатарына кейбір кұқық тәртібін қорғау органдарын жатқызуға болмайды.
Кейбір авторлар құкық қорғау қызметі ұғымын кең және тар мағынада қарастырады. Кең мағынада - бұл азаматтардын құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, олардың іске асырылуын, заңдылығы мен күкык тәртібін камтамасыз ететін барлық мемлекеттік органдардың кызметі.
Тар мағынасында - бұл сол немесе өзге органның құзыретіне сәйкес заңнамада белгіленген нысанда жүзеге асырылатын бұзушылықтардан құқықтық қорғау жөніндегі арнайы уәкілетті органның қызметі.
Алайда, сол немесе өзге мемлекеттік органдарды құқық қорғау қатарына жатқызу кезінде басшылыққа алынуға тиіс өлшемдердің мәнін айқын игеру үшін белгілі шамада шартты түрде алынған, бірақ "құқық қорғау қызметі" атауы сіңісті болған қызмет белгілерін анықтау аса маңызды.
ҚР заңдарына сәйкес құкық қорғау қызметінің бірқатар белгілері бар:
Пайдаланылған нормативті-құқықтық
актілер мен негізгі әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жыл 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі, 2003 жыл 5 сәуір.
3. Қазақстан Республикасының Кеден ісі туралы Қазақстан Республикасының Заңы, 1995 жыл 20 шілде №2368 (өзгертулермен толықтырулар келесі Қазақстан Республикасы заң актілермен енгізілген: Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлықтары 21.12.1995 жыл №2703 және 26.01.1996 жыл №2824; Қазақстан Республикасы заңдары 22.11.1996 жыл №47-1; 09.06.1997 жыл №139-1 және 16.07.1999 жыл №426-1; 13.11.2000 жыл №98-ІІ;
4. Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы 2001 жыл 22 қаңтар №536;
5. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында қызмет өткеруі туралы ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жыл 12 тамыз №1238;
6. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден комитетінің төрағасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жыл 30 қаңтар №133;
7. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі 2001 жылғы 30 қаңтар №155-ІІ;
8. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі;
9. Алибеков “Таможенное дело в Республике Казахстан” Алматы 1997 год;
10. Алибеков “Таможенное право” Алматы 1997 год;
11. Драганов В.Г. “Основы таможенного дела” Москва 1998 год;
12. Сәрсенбаев М.А. “Таможенное право” Алматы 1998 год;
13. Мадиярова Д.М. “Кеден ісін ұйымдастыру және басқару” Алматы 2000 жыл;
14. Российское таможенное право: учебник для вузов. / руководитель авторского коллектива Б.Н.Габричидзе – Москва 1997 год;
15. Садықов Е. “Ішкі экономикалық қатер” Ақиқат журналы 1, 1998 жыл;
16. М.Шабанбаев “Қауіпсіздік бәрінен де қымбат” Егеменді Қазақстан / 13 желтоқсан / 2000 жыл;
17. Ү.Құланбай “Кеден – мемлекеттің шекарадағы сенімді қалқаны” Егеменді Қазақстан / 16 ақпан / 2000 жыл;
18. Н.Назарбаев “Қауіпсіздікке мән бермеу – нақты қатерді бағаламаумен тең” Егеменді Қазақстан / 25 ақпан / 2000 жыл;
19. С.Мұса “Еуразиялық Экономикалық Қауымдастық” Егеменді Қазақстан / 11 қазан / 2001 жыл;
20. Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығы “Қазақстанның 2001-2005 жылдарға арналған экономикалық қауіпсіздік стратегиясы” Егеменді Қазақстан / 27 ақпан / 2001 жыл;
21. Е.О.Алауханов “Есірткіні ауыздықтау қауіпсіз қоғамға жол ашу” Үкімет жаршысы, 1,2001 жыл;
22. М.Нүркенов “Экономикалық қауіпсіздік күзетінде” Егеменді Қазақстан / 30 қараша / 2001 жыл;
23. В.Пресняков “Экономическая безопасность: таможенные методыи средства обеспечения”. Внешняя торговля 1995 жыл, 12.
24. Ершов А.Д. Управление экономической безопасностью в таможенном деле: материалы научно-практической конференций «Таможенная деятельность и обеспечение экономической безопасности государства» Ростов на-Дону: 1998 жыл;
25. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М.Автор 1999 жыл;
26. Беляшов В.А. “Таможенный энциклопедический справочник” Минск 1999 жыл;
27. Бекбосунов И. “Ответственность за нарушение таможенных правил” Внешнеэкономическая деятельность, 2001 жыл, 1;
28. Л. Матақбаева "Қазақстан Республикасының Тәуелсiз Ммелекеттер Достастығындағы интеграциялық саясаты турал". Ақиқат журналы, 3, 1999 жыл.
29. М. Нүкенов "Экономикалық қауiпсiздiк күзетiнде". Егемен Қазақстан, 2001 жыл.
30. Ә. Дүйсенбек "Бiрiккен Ұлттар Ұйымы және Қазақстан". Егемен Қазақстан/06.02.2001 жыл./
31. В. Пресняков "Экономическая безопасность: таможенные методы и средства обеспечения". Внешняя торговля, 1995 год, 12.
32. Аграшенков А.В. Психология в таможенном деле. СПб.: «ПиК», 1995 год.;
33. Асанов А.М. Циклическое развитие управленческой мысли. – В кн.: Материалы V Международной конференции «Циклы природы и общества». Ч. 1. Ставрополь, 1997 год. С. 382.;
34. Бякин Г.И., Воронин Ю.Н., Кулешова А.В., Нарышкин Е.М. Перемещение товаров физическими лицами через таможенную границу РФ. СПб., С.- Петербургский филиал РТА, 1998. С. 67-69;
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи
    
    |М А З М Ұ Н Ы                         |    ... І Р І С П Е                         |    ... ... ... ... ... ...   |    |
|қорғау қызметінің мәні мен мазмұны | ... ... ... органдарымен жүзеге асырылатын | ... ... ... | ... ісі саласында орын алатын негізгі қылмыстар және | ... | ... және ... да ... құқықбұзушылықтармен күрес | |
|және ол үшін жауапкершiлiк; | |
| | |
|2 - ... ... ... ... ... ЖҮЗЕГЕ| |
|АСЫРЫЛАТЫН ... - ... ... | ... ... ... жедел – iздестiру қызметi және оның | ... ... | ... ... қорғау қызметінің қылмыстық құқықтық формасының | ... ... | ... Кеден Органдарының жедел бөлiмшелерiнiң жедел-iздестiру | |
|қызметтерiн мәлiметтермен ... ету және ... | ... ... | |
|3 - ... ... ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ КБД ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ | ... ... | ... ... және ... ... және қылмыстармен күрес | |
|жүргізу қызметіне талдау; | ... ... және ... ... ... | ... және ... ... | ... мен ... | ... нормативті-құқықтық актілер мен негізгі | ... | ... ... åãåìåíäiãií àë¹àííàí êåéií ¼ç áåòiíøå ìåìëåêåò
áîëûï êåòói ¾øií ... ... ... º½ðûëäû.Ñîíû» áiði áîëûï
ìåìëåêåòòi» iøêi æ¸íå ... ... ... ... ... ... ýêàíîìèêàëûº ì¾ääåëåðií åãåìåíäiãi ìåí ºàóiïñiçäiãií
ºîð¹àó ìàºñàòûíäà êåäåí ... ... ... ... ... ... åäi. ´éòêåíi êåäåí îðãàíäàðû áiðíåøå îðãàííû»
º½çiðåòòiëiãiíå æàòàòûí ... ... ... ... ... ... óàºûòºà äåéií ê¼ïòåãåí î»äû ... ºîë ... ... ... ... ... ... ºàòûíàñòàðû àðòà ò¾ñòi.
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ºàçiðãi óàºûòòà ê¼ïòåãåí ä¾íèåæ¾çiëiê ýêîíîìèêàëûº
½éûìäàð¹à ì¾øå ... ... ... ... ... áàéëàíûñòà,
äîñòàñòûºòà. °ðèíå á½ëàðäû» ¸ði ºàðàé äàìè ò¾ñóiíäå ìåìëåêåòòi» iøêi ... ... ... ... ð¼ëi áàð ... îðãàíäàðûíû» ºûçìåòiìåí
òû¹ûç áàéëàíûñòû. Æî¹àðûäà àéòûï ... ... ... ... áiði ... ... ýêîíîìèêàëûº ì¾ääåñií ºîð¹àó
áîëûï òàáûëàäû. Ä¸ë ºàçiðãå äåéií Ðåñïóáëèêàìûçäà ýêñïîðòòàí èìïîðò ... ... ... ... ... ... ... ¸ëiãå äåéií äàéûí
¼íiì ¼íäiðóäå ¸ëñiç åêåíäiãiìiçäi ê¼ðñåòåäi. Àë ýêñïîðòòû» ... ... ... ... ... ... áàºûëàï, º½ðàìûí, ê¼ëåìií áåëãiëåï
îòûðàòûí êåäåí îðãàíäàðû áîëûï òàáûëàäû. Àë êåäåí îðãàíäàðûíû» ... ... ... îë ... ... îðûí ... ... æ¸íå
º½ºûºá½çóøûëûºòàðìåí ê¾ðåñòi æ¾çåãå àñûðàäû. °»ãiìå îñû ò½ð¹ûäà àðû ºàðàé
¼ðáèòií áîëàäû.Êåäåí îðãàíäàðû êåäåí iñi
ñàëàñûíäà¹û ... ìåí ... ... ... ... ... ºî¹àìäûº æ¸íå ½ëòòûº ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç
åòåäi. Àë á½ë ... ... ¾øií ... î»àé ... ... ... ò½ð¹ûäà ê¼ïòåãåí æà¹äàéëàðìåí êåçäåñiï æàòàäû. ²àçiðãi óàºûòòà àºøàíû»
å» ê¼ï ... æåði ... ... ... ... ... ... ìåí º½ºûºá½çóøûëûºòàðäû» ò¾ð-ò¾ði îðûí àëûï æàòàäû. Ìåìëåêåòòi»
êiðiñ á¼ëiãiíi» åä¸óið á¼ëiãiíi» êåäåí îðãàíäàðû º½ðàéäû.
Æàëïû ... ... ... ... òàºûðûáûíà ñàé ê¼ïòåãåí
í¸ðñåëåðäi ºàìòèäû. ... ... ... îðãàíäàðûíû» º½ºûº ºîð¹àó
ºûçìåòiíi» ì¸íi ìåí ìàçì½íûí. Îíû ... ... ... ... ... ... iñi ... ê¾í ñàíàï ¼ñiï êåëå æàòºàí ºûëìûñòàðäû» àëäûí-
àëó,îíû ºàëàé æ¾çåãå àñûðó. Òîëû¹ûðຠàéòºàíäà ... ... ... ... ºûëìûñòàðäû ºàëàé àøûï,ºàëàé iñ ºîç¹ûéòûíäû¹û òóðàëû æ¸íå òà¹û
ñîë ñåêiëäi ì¸ñåëåëåðäi ºàðàñòûðûëäû. Ñîíûìåí ºàòàð, ... ... ... æ¸íå ... ºûçìåòiíi» ºàëàé æ¾çåãå àñàòûíäû¹û
òóðàëû. Ñîíäàé-ຠá½ë æ½ìûñ ¼çiíi» º½ðàìûíäà Êåäåí îðãàíäàðûíû» Êîíòðàáàíäà
æ¸íå êåäåí iñi ... ... ... ... ... æ¸íå íàºòû iñ-ò¸æiðèáåëiê ìàòåðèàëäàðìåí òîëûº ... á½ë ... ... àëó ìàºñàòûì îñû ñàëàäà¹û íåãiçãi ì¸ñåëåëåðäi
àéºûí àøûï ... ... ... ... ... æàñó ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ... ... ... ... ҚЫЗМЕТI.
Мемлекет пен оның органдарының қызметінде басым ... ... ... және ... ... мен ... үстемдігін,
Қазақстан Республикасының егемендігін қамтамасыз етуге, қазакстандық қоғам
мен мемлекеттің тұрақты әрі ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық зандарды
қалыптастыру орын алатыны белгілі.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның ... ... ... деп ... жазылған. Бұл мемлекеттің мемлекеттік ... де ... ... өз ... ... нормалар, Заңның үстемдігін
қамтамасыз ету, жеке ... ... мен ... ... ... пен азамат арасында өзара заң жауапкершілігін белгілеу негізінде
жүзеге асыратынын ... ... ... үшін ... ... ... ... аса маңызды болса да, бірақ нақты шектелген міндеттер - құқық
тәртібі, адамның кұкықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмыстар мен ... ... ... ... ... ... ... құқық
тәртібі мен заңдылықты қорғау жөніндегі кейбір функцияларды олар өздерінің
негізгі міндеттерімен ... ... ... ... ... ... ... етумен арнаулы органдар тобы айналысады. Оларды құқық
тәртібін қорғау органдары, яғни ҚР Конституциясымен, басқа да заңнамалық
және құқықтық ... ... ... ... мен ... тәртібін
күзетуге арналган органдар деп атайды.
Құқық тәртібін ... ... ... ... корғау органдары үғымы өте
жақын келеді. Бұл ұғымдар өте ... ... ... ... Олар ... тобы сай келмейді. Құқық тәртібін қорғау органдарынын барлығы
бірдей құқық қорғау деп есептелмейді. Дәл осылайша ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға болмайды.
Кейбір авторлар құкық қорғау қызметі ұғымын кең және тар ... Кең ... - бұл ... құқықтары мен бостандықтарын
сақтауды, олардың іске асырылуын, заңдылығы мен күкык ... ... ... ... ... кызметі.
Тар мағынасында - бұл сол ... өзге ... ... сәйкес
заңнамада белгіленген нысанда жүзеге асырылатын бұзушылықтардан құқықтық
қорғау жөніндегі арнайы уәкілетті органның қызметі.
Алайда, сол немесе өзге ... ... ... ... ... кезінде басшылыққа алынуға тиіс өлшемдердің мәнін айқын игеру үшін
белгілі шамада шартты түрде алынған, бірақ "құқық ... ... ... ... қызмет белгілерін анықтау аса маңызды.
ҚР заңдарына сәйкес құкық ... ... ... ... бар:
- біріншіден, құқык қорғау қызметі әртүрлі қылмыстың түрлері ... және ... ... ... ... ету шаралар қолдана отырып, тек
заңның негізінде жүзеге асырылады.
Бұл жерде құқыққа қарсы ... ... алу ... ... ... ... заңдық ыкпал ету шаралары заң-дар мен нормативтік
күкыктық актілерге қатаң сәйкес ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір рәсімдер
сақтала отырып жүзеге асырылады. Мысалы, қылмыс жасағаны үшін ешқандай жаза
алдын ала қаралмастан ... ... ... қызметін іске асыру сауатты және дайындалған
қызметкерлерден түратын ... және ... ... ... ... ... ... ңоргау қызметі ұғымын айқындауға
болады - бұл ... ... ... қоғамның, мемлекеттің, коғамдық
және өзге де бірлестіктердің, азаматтардың қүқықтары мен занды ... ... және ... ... мен ... ... ету, заңда белгіленген тәртіппен заңға қатаң сәйкестікте ... ету ... ... ... ... ... шаралары) қол-дану
арқылы жүзеге асырылатын қылмыстар мен ... да ... ... қарсы
күрес бойынша мемлекеттің оның арнаулы уәкілетті органы атынан жүзеге
асырылатын ... ... ... ... ... қызметі күрделі болып табылады. Оның көп
жоспарлығы осы мемлекеттік қызмет түрінің негізгі бағыттарымен ... ... ... әр ... ... айқындалады.
Мұндай бағыттардың катарына мыналарды жатқызуға болады:
* конституциялық бақылау;
* сот төрелігі;
* соттарды ұйымдық қамтамасыз ету;
* прокурорлық қадағалау;
* ... ... және ... заң ... ... және қылмыстық істер бойынша қорғау.
Осы бағыттардың әркайсысы ... ... қол ... бағытталған: ҚР
Конституциясының үйғарымдарын бұзуды жою, азаматтық, қылмыстық және өзге де
істерді әділ талқылау және ... ... ... ... ... үшін ... прокурорлық ден қою қүралдарының көмегімен заңды бүзуды анықтау және
жою, қылмыс ... ... ... ... және ашу, сотта нақты
істерді қарау үшін материалдар дайындау, кімге ... ... ... заң ... ... Осы ... кол ... ең аяғында, нақты
функ-цияларды іске асыру процесінде пайдаланылатын әдістердің әртүрлігі мен
өзгешелігіне қарамастан, ... ... ... ... ... ... камтамасызетеді.
Құқық қорғау органдары: жалпы сипаттамасы және жүйесі
Құқық қорғау қызметінің ... ... ... ... ... құқық қорғау органдары жұмыс істейді. Заң ғылымында қүқық қорғау
органдарының тобы туралы бірдей ... жоқ: ... ... ... ал ... ... ... Бұл алақұлалық осы мәселенің
заңдық тәртіппен ... ... ... ... де ... ... ... түсінік берілмеген. Бір автор,
қылмысқа қарсы тікелей күрес жүргізетіндерді қүқық қорғау органдары ... - ... мен ... қол ... ... ... десе,
үшіншілері - қоғамдык орындарда тәртіпті кадағалайды дейтіндер.
* Ғылымда сот кұкык қорғау органы болып ... ... ... ... ... ... соттарды құқық қорғау органдарына
жатқызу дүрыс емес, ойткені сот ... ... ... ... ерекшеленетін айрықша мемлекеттік орган болып табылады. Сот
жүйесі туралы ... ... ... ... ... ... ... мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтарын және ... ... ... мен заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық
актілердің, республика халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету"
болып ... ... ... ... оның функцияларының (бағыттарының)
сипаттамасын және қалыптасқан ... ... ... қүқық қорғау
органдарына мына-ларды жаткызуға болады:
* соттардың қызметін ұйымдық қамтамасыз ... ... ... органдар (ҚР
Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитет және ... ... мен ... ... ... прокуратура органдары;
* қылмыстарды анықтауды, жолын кесуді және тергеуді жүзеге ... (ҚР ІІМ, ¥ҚК, ӘдМ, ... ... ... кейбір алдын ала
тергеу және анықтау органдары);
* құқыктык көмек пен құқықтык қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... ... және ... теңестірілгендер, облыстық және оларға
теңестірілгендер, ҚР Жоғарғы Соты) ... ... ... органдарына жатады.
Àíûºòàìà æ¾ðãiçó - àëäûí àëà ... ... ... àëà iñòi ... áiði ... ... Àëäûí àëà iñòi ºàðàó - á½ë àíûºòàìà æ¾ðãiçó
îðãàíäàðû ìåí ... ... ... ... ... æ¸íå
áà¹àëàó ºûçìåòòåðiíåí ò½ðàäû.
Àíûºòàìà æ¾ðãiçó í¸òèæåñiíäå àëûí¹àí ä¸ëåëäåìåëåð æ¸íå ... ... ... ... ... ñîò ... áiðäåé ìà»ûç¹à èå.
Êåäåí îðãàíäàðû ìûíà iñòåðäå àíûºòàìà æ¾ðãiçåäi:
1) Êîíòðàáàíäà.
2) Òåõíîëîãèÿëàðäû» çà»ñûç ýêñïîðòû, ºàðó æàðàº, ¸ñêåðè òåõíèêà ... ... ... ºàðó ... ... ¹ûëûìè-òåõíèêàëûº
èíôîðìàöèÿëàð ìåí ºûçìåòòåðäi» çà»ñûç ýêñïîðòû êåçiíäå.
3) ²Ð-íû» ... ... ... ... ... ... æ¸íå ... ñóðåò øû¹àðìàëàðû ºàéòûï îðàëìàóû
êåçiíäå.
4) Øåòåëäåí øåòåë ... ... ... ... ... ò¼ëåìäåðií ò¼ëåóäåí æàëòàð¹àíäà.
²Ð-íû» Êåäåí îðãàíäàðûíû» êåäåí åðåæåëåðiíi» á½çóøûëû¹ûí òàáó ... ... ... ... æ¸íå êåäåí ò¸ðòiáií
á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó" ... ... ... ... ... ... á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi àéìàºòûº êåäåí áàñºàðìàñû
º½ðûë¹àí.
Àíûºòàìà æ¾ðãiçó ... - á½ë îíû» ... æ¸íå îë ... ... ... êåç êåëãåí iñêå àíûºòàìà æ¾ðãiçå àëàäû.
Àíûºòàìà æ¾ðãiçåòií ò½ë¹à - á½ë ... ... ... áàð ëàóàçûìäû
ò½ë¹à. Êåäåí îðãàíäàðûíäà àíûºòàìà æ¾ðãiçóäi ìûíàäàé ëàóàçûìäû ò½ë¹àëàð
iñêå ... ... ... ... áàñòû¹ûíû» íåìåñå áàñòûº îðûíáàñàðûíû»
á½éðû¹û ... à¹à ... ... ... ... ... iñòi» ºîç¹àëóûíà àëûï êåëåäi. ²ûëìûñòûº
iñòi ºîç¹àó¹à º½ºûºá½çóøûëûº ... ... ... ... ... íåãiçiíåí êåäåí áàºûëàóûí iñêå àñûð¹àíäà, î¹àí: äîêóìåíòòåðäi
òåêñåðãåíäå, æ¾êòåð ìåí ... ... ... æåêå ... ... ëàóàçûìäû ò½ë¹àñû îñûíäàé ì¸ëiìåò àëûñûìåí ... ... 3-ê¾í ... ... ... æà¹äàéëàðäà á½ë
ìåðçiì 10-ê¾íãå ½çàðòûëóû ì¾ìêií. ²ûëìûñòûº iñòi ... ... ... ... ... ... áîëàäû.Åãåð êîíòðàáàíäà íåìåñå áàñºà äà
ºûëìûñòàð êåäåíäiê áàºûëàó íåìåñå ... ... ... òàáûëñà,
ñîëàðäû òàïºàí ëàóàçûìäû ò½ë¹à ïðîòîêîë æàñàéäû.
Îñû êåçäå êåäåí îðãàíûíû» áàñòû¹û íåìåñå îíû» ... ... áiðií ... ... iñòi ... æ¼íiíäå øåøiì.
2) ²ûëìûñòûº iñòi ºîç¹àóäàí áàñ òàðòó æ¼íiíäå øåøiì.
3) Ïðîòîêîë æ¸íå êîíòðàáàíäà íåìåñå ... äà ... ... ... æiáåðó æ¼íiíäåãi øåøiì.
Êåäåíäiê ºûëìûñòàð àóûð ºûëìûñòàð êàòåãîðèÿñûíà æàòºûçûë¹àí. Êåäåíäiê
ºûëìûñòàð áîéûíøà ìiíäåòòi ò¾ðäå àëäûí àëà ... ... Àë ... ... ... àóûð åìåñ ºûëìûñòàð êàòåãîðèÿñûíà æàòºûçûë¹àí.
Êåäåí îðãàíûíû» ëàóàçûìäû ò½ë¹àñû ... iñòi ... ... ... òåðãåó iñ-¸ðåêåòòåðií æ¾ðãiçåäi. Êåéiíãå ºàëäûðó¹à
áîëìàéòûí òåðãåó iñ-¸ðåêåòòåðiíå ... ... òàáó ... ... ... ... òiíòó, êó¸ëàíäûðó, ºûëìûñêåðäi ½ñòàó,
ê¾äiêòåíóøiëåðäi ½ñòàó æ¸íå òåðãåó, çàðäàï øåãóøiëåðäi æ¸íå ... ... ... ¹èìàðàòòàðäû, òàóàðëàðäû æåêå á½éûìäàðäû
äîêóìåíòòåðäi òåêñåðó ºàæåòòiëiãi òóûíäàéäû. Òåêñåðó - ºûëìûñ içäåðií ... æ¸íå ... äà ... ä¸ëåëäåìåëåðäi òàáó ¾øií æàñàëàäû. ... ... ... ... ... ... ... çàòòàðäû òàáó ¾øií æ¾ðãiçiëåäi, òàóàðëûðûíû» ñàïàñûí àíûºòàó
¾øií æ¾ðãiçiëåäi. ... ... ... ¾øií ... æ¸íå áàñºà äà åðåêøå áåëãiëåðií àíûºòàó ¾øií àðíàéû ìàìàí
øàºûðûï, ... ... ... ¾øií ... áið ... íåãiçäåëó ºàæåò. Òiíòóäi
Ïðîêóðîðäû» ñàíêöèÿñûìåí àíûºòàìà æ¾ðãiçóãå º½çûðåòòi ëàóàçûìäû ... Àë ... ... ... ... ... ... áiðຠîñû òiíòó òóðàëû ì¸ëiìåòòi 24 ñà¹àò iøiíäå
ïðîêóðîð¹à ... ... Çà» ... æåêå ... æ¾ðãiçóãå áîëàäû.
Ïðîêóðîðäû» ñàíêöèÿñûç ìûíàäàé æà¹äàéëàðäà æåêå ... ... ... ... ... ... ... æàòºàí ¹èìàðàòòà¹û ìåêåìåäåãi ò½ë¹à îñû iñêå ºàæåòòi
äîêóìåíòòåð ìåí çàòòàðäû ¼çiíå òû¹ûï ò½ð äåãåí òîëûº ... ... ... æàòºàí ò½ë¹àíûíû» æûíûñûìåí ... ... ... Æåêå ... ... êèiìi, àÿº êèiìi, ... æ¸íå ... ... ... ... ... êåì äåãåíäå 2-àé¹à ºàòûñóû ºàæåò.
Êåäåíãå àíûºòàìà ... ... ... ... ½ñòàó¹à º½ºûº
áåðiëãåí. Á½ë øàðà ... - ... ... ... ... ò½ë¹àíû ºûñºà ìåðçiìãå áîñòàíäû¹ûíàí àéûðàäû æ¸íå ê¾äiêòåíóøi
ò¾ðií ... ¾øií, ... áið ... ... ... ... ... íåãiç áîëàòûí ì¸ëiìåòòåð:
1) ²ûëìûñ ¾ñòiíäå íåìåñå ºûëìûñ æàñàï áîë¹àííàí êåéií ½ñòàë¹àí ò½ë¹à.
2) ... ... ... ... ... îíû» ... íåìåñå îíû» ¾éiíäå
ºûëìûñ içi òàáûëñà.
Åãåð ½ñòàë¹àí ò½ë¹à øåòåë ò½ë¹àñû ... îíäà ... ... ... îñû ... ... æ¸íå ... åðåæåëåðií
á½çóìåí «ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi áàñºàðìà¹à õàáàðëàéäû. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû»
Êîíñòèòóöèÿñûíà ñ¸éêåñ ñîò øåøiìiíå äåéií ò½ë¹à 48 ... ... ... Àë ... æà¹äàéëàðäà 72-ñà¹àòòàí àðòûº ½ñòàìàóû òèiñ. ʾäiêòåíóøi
åãåð áîñòàíäûºòà áîëñà, îíäà îíû òåðãåóãå ïîâåñòêà àðºûëû ... ... ... ... òåðãåóãå êåëìåñå, îíäà îíû ... ... ... ê¾äiêòåíóøiãå ºàíäàé ºûëìûñòà ê¾äiêòåíãåíi òóðàëû
àéòûëàäû. Òåðãåó æ¾ðãiçiï æàòºàí ò½ë¹à, ... îíû» ... ... ... ... áàð, íåäå ê¾äiêòåíiï æàòºàíûí
áiëó º½ºû¹û, ò¾ñiíiêòåìå áåðó, ä¸ëåëäåìåëåð áåðó; ... ... ... ... º½ºû¹û áàð æ¸íå àëäûí àëà òåðãåó æàñà¹àí ò½ë¹àíû»
øû¹àð¹àí øåøiìiíå øà¹ûì ... ... ... ... êó¸ëàðû áîëûï
àçàìàòòàð æ¸íå ... ... áîëà ... ñåáåái: ñîë ñàëàäà êåäåí
ºûëìûñòàðû ... ... ... ... æ¸íå ò.á. ... ºîð¹àó
îðãàíäàðû ñîë ºûëìûñòàðäû òàáàäû.
Êåäåí îðãàíäàðû àíûºòàìà æ¾ðãiçó ... ... ... ... ... îïåðàöèÿëàðûí æ¸íå áàíêòåãi øîòòàðûí òåêñåðå
àëàäû. Á¾ë iñ-¸ðåêåòòåð. «Áàíêòåð æ¸íå Áàíê ºûçìåòòåði òóðàëû ç໹à ... ... ... ... ... ºûëìûñòûº æàóàïêåðøiëiêêå
òàðòûë¹àí ò½ë¹àíû» àºøà ñàëûìäàðû, ì¾ëêiíå àðåñò ñàëûíáàéäû. Á½ë ... ... ... ... ... Àëäûí àëà òåðãåó iñòåði
ìiíäåòòi êåçiíäå, àíûºòàìà ... ... ... iñòi ºîç¹à¹àí
ê¾ííåí áàñòàï 10-ê¾í iøiíäå ... ... ... ... ... ... ... áîë¹àííàí êåéií, îñû iñòi iøêi ... ... ... æ¸íå ... ... ... Êîìèòåòiíi» òåðãåóøiëåði ºàðàéäû. ²àðó-æàðàº, ¸ñêåðè
òåõíèêà æ¸íå æàïïàé ºûðûï ... ºàðó ... ... ... èíôîðìàöèÿëàð ìåí ºûçìåòòåðäi» çà»ñûç ýêñïîðòûìåí áàéëàíûñòû
ºûëìûñòàð ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ... ... ... ... Øåòåëäåí øåòåë âàëþòàëàðûíû» ºàéòûï êåëìåóiìåí
áàéëàíûñòû ºûëìûñòàð iøêi iñòåð ... ... ... ... ... ò¼ëåóäåí æàëòàðóìåí áàéëàíûñòû ºûëìûñòàð òîëû¹ûìåí êåäåí
îðãàíäàðûìåí ºàðàëàäû, ñåáåái: á½ë ... ... àëà ... ìiíäåòòi
åìåñ, ñîíäûºòàí á½ë iñòåð æ¼íiíäå ê¸äiìãi òåðãåó æàñàëàäû.
2. ... ІСІ ... ОРЫН ... ... ... ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ
Қазақстан Республикасы Кеден Органдарының құқық қорғау ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы
функциясында көрініс беретін ... ... Бұл ... мақсаты
болып мемлекеттік, қылмыстық, әкімшілік, азаматтық және кеден ... ... ... да ... ... ... Кеден органдарының құқық қорғау қызметі
«Қазақстан Республикасы ... ... ... ... органдарының
негізгі функциялары мен мақсаты болып, басқа құқықтық нормаларды ... ... ... жүзеге асырылатын, сақталатын ... ... ... кеден кодексіне сәйкес кеден органдары:
- Қазақстан Республикасы кеден заңдылығын және ... да ... ... ... яғни ... ісін жүзеге асыру барысындағы
азаматтар мен ұйымдардың заңды құқықтары мен қызығушылықтарын қорғап,
бақылауды ... ... Өз ... ... Қазақстан Республикасы экономикалық қызығушылығын
және қауіпсіздігін сақтау;
- ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік-
құралдарының өтуі ... ... беру ... ... ... етеді;
- Мемлекеттік қауіпсіздікті қорғауда, ... ... ... мен ... қорғауда, табиғи қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... iсi ... орын алатын негiзгi қылмыстардың түрлерi:
Àíûºòàó áîéûíøà êåäåí îðãàíû º½çiðåòiíäåãi ºûëìûñòàð¹à êåëåñiëåð æàòàäû.
1) êîíòðàáàíäà
2) ¸ñêåðè ... æ¸íå ºàðó ... ... ... ... ... ýêñïîðòû
3) øåòåëäiê æ¸íå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû õàëºûíû» àðõåîëîãèÿëûº ... ... ... ... ... òåððèòîðèÿñûíà ºàéòïàóû
4) øåòåë âàëþòàñûíäà¹û º½ðàëäàðäû» ... ... æ¸íå ... áàñ ... ... ... ... (èòàëüÿí ñ¼çi contro
-ºàðñû, bando- ìåìëåêåò ºàóëûñûíà) ìåìëåêåò øåêàðàñû àðºûëû çà»ñûç ... äåï ... ... ìåí ... äà ... ¼òói ... Ðåñïóáëèêàñûíû» êîíòðàáàíäà ¾øií æàóàïêåðøiëiê ºûëìûñòûº
êîäåêñòi» 209-250 ... ... Îñû ... áàï ... ... ... ... Ðåñïóáëèêàñû êåäåí øåêàðàñû àðºûëû êåäåíäiê ... ... ... ... ºîëäàíûï, íåìåñå äåêëàðàöèÿëàмаó æîëûìåí;
à) òàóарëàð ìåí áàñºà äà çàòòàðäû;
á) åñiðòêi ... ... ... ¸ñåð ... óëû, ... ... æàðûë¹ûø çàòòàðäû;ºàðó æàðàº, ... ... ... æ¸íå îº ... ... ... ... æàïïàé æîþ
ºàðóëàðû; æàïïàé æîþ ... ... ... ìåí º½ðûë¹ûëàð;
ñòðàòåãèÿëûº ... ... ïåí ... º½íäûëûºòàðäû» ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñû êåäåí øåêàðàñû àðºûëû çà»ñûç ¼òói
2) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ²Ê 209-áàïòû» 1-øi æ¸íå 2-øi ... ... ... ... èåñi ºûçìåò áàáûí
ïàéëàíûï íåìåñå êåäåíäiê áàºûëàóäû ... ... ... ... æàñàó;
3) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ²Ê 209-áàïòû» 1 æ¸íå 2 ... ... ... ... ... ... - ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû êåäåí òåððèòîðèÿñû
àðºûëû òàóàðëàð ìåí ... ... ¼òói ... ... ... àë
òàóàðëàð ìåí º½ðàëäàð æåêå ºàòûíàñûíäà øåêàðàäàí àðíàéû ¼òó ... ... ... ýêîíîìèêàëûº ºûçìåòòi ìåìëåêåòòiê ðåòòåó
åðåæåñi á½çûëàäû. Êîíòðàáàíäàìåí áàéëàíûñòû ... ... ... ... ... ... (ñòðàòåãèÿëûº ìà»ûçäû øèêiçàò òàóàðëàðûí
çà»ñûç ¸êåòóäå);
2) ºî¹àìäûº ºàóiïñiçäiêêå (åñiðòêiçàòòàðûí, ïñèõîòðîïòû, ºàðó ... ... àëûï æ¾ðó ... ... ... ... ... ºàóûìäàñòûº
ºàóiïñiçäiãiíå (æàïïàé æîþ ºàðóëàðû æ¸íå îíû æàñàó¹à ºàæåòòi ìàòåðèàëäàð
ìåí ... ... ... ... ìåí ... ... º½íäûëûºòàðûíà (ì¸äåíè º½íäûëûºòàð êîíòðàáàíäàñû êåçiíäå)
Êîíòðàáàíäà îáüåêòiñií ñèïàòòàó ¾øií îíû» ... ... ... çàòû ... èå ... ... ... æàçàëàóäû äèôôåðåíöèàëäàé
îòûðûï, çà» êîíòðàáàíäàíû åêi ò¾ðãå á¼ëåäi.
Êîíòðàáàíäàíû» áiðiíøi ò¾ðiíäåãi çàòòàð åðêií àéíàëûñòà¹û êåç êåëãåí
òàóàðëàð ... ... æ¸íå ... ... øàðóàøûëûº-
ò½ðìûñòûº çàòòàð, âàëþòà, âàëþòà áà¹àëûºòàðû, çåðãåðëiê ... ... ... ... ... ... æ¸íå ... åêiíøi ò¾ðiíäåãi çàòòàð¹à åðêií àçàìàòòûº àéíàëûñòàí
iøiíàðà æ¸íå òîëûº àëûí¹àí ... ... ... ... ... ¸ñåð ... óëû, óëàíäûð¹ûø, ðàäèàêòèâòi, æàðûë¹ûø ... ... ... çàòòàð, îº-ä¸ði, õèìèÿëûº, áèîëîãèÿëûº, ÿäðîëûº æàïïàé æîþ
ºàðóëàðû), ñîíûìåí ... ... ... ... àëûï ¼òóäi» àðíàéû åðåæåñi
áåêiòêåí òàóàðëàð, çàòòàð ... æîþ ... ... ... ... æàáäûºòàð, ñòðàòåãèëûº ìà»ûçäû øèêiçàò òàóàðëàð, ì¸äåíè º½íäûëûºòàð).
Êîíòðàáàíäàíû» ... æà¹û - ... ... ... ... òàóàðëàðäû» ¼òói, ÿ¹íè òàóàðëàðäû êåç-êåëãåí ¸äiñïåí,
õàëûºàðàëûº ... ... ... æîëû ê¼ëiãií æ¸íå ýëåêòð æ¾éåñi
àðºûëû òàñûìàëäàóäû ºîñà ... ... ... ... æ¸íå ... Êîíòðàáàíäà áåëñåíäi ¸ðåêåò ... ... ... îíû ... ... æîëìåí iñêå àñûðó¹à äà áîëàäû.
̽íäàé æà¹äàéëàð áiðíåøå ºàòûñóøûëàð ê¼ìåãiìåí æ¾çåãå ... ... ... òîï ... ... ... ... êåäåí
øåêàðàñû àðºûëû òàóàðëàðäû» ¼òóiíå òiêåëåé ºàòûñïàéäû, áàéëàíûñòû ... ... ... ... ... äåï ... òàóàðëàð
ìåí áàñºà äà º½ðàëäàðäû íàºòû ò¾ðäå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû êåäåí øåêàðàñû
àðºûëû ¼òêåí êåçiíåí áàñòàï, ... îíû» ... ... ... ... îñû åë òåððèòîðèÿñû àðºûëû êåëåñi ìåìëåêåòêå ... ... æ¸íå ... ... àðºûëû ¼òêåí êåçäå äàéûíäàëó æ¸íå îºòàëó
ñòàäèÿëàðû áîëóû ì¾ìêií. Êîíòðàáàíäà¹à ... ... ... ò¾ðäå
ñòðàòåãèÿëûº ìà»ûçäû øèêiçàò òàóàðëàðûí ¸êåòóãå ... àëó, ... ... ... ¸êåòóãå êó¸ëiê àëó; º½ïèÿ æàéëàðäû
æàáäûºòàó;¼çãå ò½ë¹àëàðäû ºûëìûñ ... ... æ¸íå ... ... ... áàðëûº ¸ðåêåòòåð. Àëàéäà, á½ë æåðäå åñêåðåòií áið æàé,
áåðiëãåí ... ... ... ... ... ¼òå ºèûí.
Êåäåí øåêàðàñû àðºûëû òàóàðëàðäû» çà»ñûç ¼òó êåçiíåí áàñòàï, ñîò
ò¸æiðèáåñi ºûëìûñòû àÿºòàë¹àí äåï ... Àë ... ... ¼òïåãåí
êåçãå äåéií îðíàëàñºàí æåðiíå ... ... òåê ... ... ... áîëûï òàáûëàäû.
Êîíòðàáàíäà ñóáüåêòiñi ðåòiíäå àçàìàòòû¹ûíà ... 16 ... æåêå ... áîëà ... ... ... ... àðíàéû ñóáüåêòi ðåòiíäå,
¼çiíi» ºûçìåò ... ... ... ... ... èåñi áîëàäû.
Êîíòðàáàíäàíû» ñóáüåêòèâòi æà¹û - êií¸íi» ºàñàºàíà ôîðìàñûìåí ñèïàòòàëàäû.
Çà»ìåí ºàðàñòûðûë¹àí æà¹äàéäà êií¸ëi àäàì æà¹äàéäû» ñ¸éêåñ ... ... ... ... ... ... ò½ë¹àíû» ºàòûñóûìåí
ºûëìûñòû» æàñàëóû ôàêòiñií ñåçiíói, áiëói ºàæåò.
²½ºûºòûº ì¸íäåãi êîíòðàáàíäà êåçiíäå ... ïåí ... ... ¾øií ºàæåò.
Îëàð ê¼áiíåñå çà»ñûç æîëìåí áàþ¹à ½ìòûëó ñèïàòûíà èå áîëàäû ... äà ... ... ... ... áiðíåøå ðåò æàñàó íåìåñå
¼çiíi» ºûçìåò áàáûí ïàéäàëàíó àðºûëû ëàóàçûì èåñiíi» æàñàóû, ... ... ... ... ò½ë¹à¹à ºûñûì (ê¾ø) ê¼ðñåòó ... ... ... êîíòðàáàíäàíû» 2-øi ò¾ði àóûð ... èå ... ... ... ... ... ðåò æàñàó – ò½ë¹àíû» æàë¹ûç ¼çi ... ... ... ... ... ºàðñû ¸ðåêåòòi» áiðíåøå ðåò, åêi íåìåñå îäàí äà
ê¼áiðåê ºàéòàëàíóû, åãåð ... ... ... ¾øií ... ... ... æàóàïêåðøiëiêòåí áîñàòûëìà¹àí áîëñà, íåìåñå ò½ë¹àíû»
á½ðûí æàñà¹àí ºûëìûñ ¾øií ñîòòàëóû ... ... ... òàñòàë¹àí
áîëìàñà.
´çiíi» ºûçìåò áàáûí ïàéäàëàíûï ëàóàçûì èåñiíi» êîíòðàáàíäà ºûëìûñûí
æàñàó – ... ¼êiëi , ... ... ... ... ºûçìåòi
ò½ðàºòû, óàºûòøà íåìåñå àðíàéû òàïñûðûñ áîéûíøà àòºàðóøû ìåìåêåòòiê æ¸íå
ìóíèöèïèàëüäû (ê¸ñiïîðûí, ... ... ... ... ... áîëûï òàáûëàäû. Ìàìàíäàí¹àí êîíòðàáàíäàíû» ñóáüåêòiñi áàºûëàó
ºûçìåòií ... ... ... çà»ûìåí òàëàï åòiëiï áàñºà äà ìiíäåòòåðäå
îðûíäàóøû ëàóàçûì èåñi áîëàäû. Á½ë ... ... ... – æiáåðóøi
ïóíêòiíäåãi êåäåí îðãàíû ëàóàçûì èåñi; êåäåí øåêàðàñû àðºûëû ò½ðàºòû ... ìåí ... ... ... ºûçìåòiìåí áàéëàíûñòû ëàóàçûì èåñi
(òå»iç êåìå êàïèòàíû, òåìið æîë ïîåçä ... ... ... ... ê¼ðìå äèðåêòîðëàðû) ìåìëåêåòòiê ... ... ... ... ... ÿ¹íè ºûçìåò áàáûìåí øåêàðàäàí ¼òóøi
ò½ë¹àëàð.
Êîíòðàáàíäà ... ¼ç ... ... ... ... ... ... ò½ë¹àëàðäû» áiði ¼ç ¼êiëåòòiãiíåí øû¹àòûí ºûçìåò
ì¾ääåñiíåí òûñ çà»ñûç ò¾ðäå ºûëìûñòû ... ... æèÿ ... íåìåñå
ºûëìûñòû» æàñàëó æîëûí ¼çi æ¸íå áàñºà äà ò½ë¹àëàð ... ... ... ... ... æ¸íå ... áàºûëàóûí æ¾çåãå àñûðóøû ò½ë¹à¹à ê¾ø ê¼ðñåòó ... ... ʾø ... ... ... ... áåëãiñiíäå ê¾øòåó ìåí îíû» ... ¹àíà ... ... ... ... ê¾øòåó äå»ãåéi äå åñêåðiëói ºàæåò. Ôèçèêàëûº
ê¾øòåó áið íåìåñå áiðíåøå ðåò - ½ðóäû ... á½ë ... ... ... ... ... îðòàøà íåìåñå àóûð æàðàºàò
òèãiçåäi. Ïñèõèêàëûº ê¾øòåóãå àóûðëûº ... ... ... ... ... ... æàñàóû – å» ºàòàë æàçàëàó¹à
òàðòûëàòûí ºûëìûñòû» ... ò¾ði ... ... Á½ë æà¹äàéäà
êîíòðàáàíäà¹à åêi íåìåñå îäàí äà ê¼ï àäàì àëäûí àëà ... ... ... iñêå ... ... òîïòà¹û àäàìäàð ºûëìûñ æàñàó êåçiíäå ¼ç
ºûçìåòòåði ... ... ... ... ½éûìäàñºàí òîïòû» áåëãiñi ºàòûñóøûëàð
àðàñûíäà¹û ºûçìåò á¼ëiñó ò½ðàºòû áîëûï ... ... áið ¹àíà ... ¾øií ½çຠ... ºàæåò åòåäi. Êîíòðàáàíäà¹à æàçà ºîëäàíó ... 209-250 ... ... ... áîéûíøà – 5 æûë¹à äåéií áàñ áîñòàíäû¹ûíàí àéûðó
2 òàðìຠáîéûíøà – ìåíøiãií ò¸ðêiëåó àðºûëû 3 ... 7 ... ... äà ... æàçà ... ... ... áåðiëói ì¾ìêií;
3 òàðìຠáîéûíøà – ì¾ëêií ò¸ðêiëåó àðºûëû 5-10 äåéií
4 òàðìຠáîéûíøà - ì¾ëêií ò¸ðêiëåó àðºûëû 7-12 ... ... ²Ê-» ... æàïïàé æîþ ºàðóûí æàñàóäà
ºîëäàíûëóû ì¾ìêií ¹ûëûìè- òåõíèêàëûº ... æ¸íå ... ... ... îíû ... ... ... áàºûëàóû áåêiòiëãåí
ºàðóëàíó ìåí ¸ñêåðè òåõíèêàíû» çà»ñûç ýêñïîðòû ¾øií ... ... ... - ... ... ºûçìåòòå æ¾çåãå àñûðûëàòûí
áåëãiëåíãåí ò¸ðòiï, ñîíû» ... ... ... ò¾ðëåði ýêñïîðòûíà
ìåìëåêåòòiê ìîíîïîëèÿ æ¸íå ... ... ... ... ¼òó ... òàáûëàäû.
²ûëìûñ çàòû æàïïàé æîþ ºàðóûí æàñàóäà ... ... ... ... æ¸íå ... ... îëàðäû æåòêiçó º½ðàëäàðû,
ºàðóëàíó æ¸íå ¸ñêåðè òåõíèêà áîëûï òàáûëàäû.
²ûëìûñòû» îáüåêòèâòi - æà¹û çà»ñûç ... ÿ¹íè ... ... ¹ûëûìè-òåõíèêàëûº àºïàðàòòû æ¸íå ... ... ... ... áið ... ... øåòåë ìåìëåêåòiíå æåòó
áîëûï òàáûëàäû. Áåðiëãåí íîðìàäà ... ... ... ... ... áàºûëàóäû á½çó òàáûëàäû.
Äåìåê, ºûëìûñòû æ¾çåãå àñûðó ¸äiñi ºîë ñ½¹ó çàòûíû» ñèïàòûíà, ñîíûìåí
ºàòàð àðíàéû ýêñïîðò áàºûëàóûí á½çó ... ... ... ... äåï ... ... ýêñïîðò áàºûëàóûí á½çà
îòûðûï æî¹àðûäà àòàë¹àí çàòòàðäû ²àçàºñòàí ... ... ... íåìåñå ºûçìåòòåðäi ²àçàºñòàí øåãiíåí òûñ ½ñûíó êåçiíåí áàñòàï.
Çà»ñûç ýêñïîðòºà áà¹ûòòàë¹àí ... ... î¹àí ... áàéëàíûñòû àÿºòàëìàé ºàëñà (ìûñàëû, àðíàéû ýêñïîðò áàºûëàóûí
á½çà îòûðûï, ¸êåòó îáüåêòiñi êåäåí ... ... ... àíûºòàë¹àí
áîëñà) îíäà îë ºûëìûñºà àºòàëó ñòàäèÿñûí ò¾çåéäi.
Çà»ñûç ýêñïîðò ñóáüåêòiñi åñi ... 16-¹à ... æåêå ... ... ... åðåêøåëiãiíå ºàðàé ñóáüåêòiñi
äàéûíäàóøû ê¸ñiïîðûí, ýêñïîðò ½éûìäàðûíû», îñûíäàé ... ... áàð ... ... ... ²ûëìûñ ²àçàºñòàí øåãiíåí òûñ
æåðëåðäå æàñàë¹àíû ¾øií îñû ... ... ... ... òåê ... ... ²àçàºñòàíäà ò½ðàºòû ò½ðàòûí
àçàìàòòû¹û æîº ò½ë¹àëàð òàðòûëàäû.
²ûëìûñòû» ñóáüåêòèâòi æà¹û êií¸íi» ºàñàºàíà ôîðìàñû. Àðíàéû ... æ¸íå ... ... ... ... á½çó, ²àçàºñòàí
øåãiíåí òûñ êåäåí òåððèòîðèñû àðºûëû ... ... ... ... ... ... ... æîþ ºàðóûí æàñàóäà ºîëäàíàòûíûí
ò½ë¹à ñåçåäi. Êií¸ëiíi» ìàºñàòû ìåí ìîòèâi ¸ð ò¾ðëi áîëóû ì¾ìêií.
Çà»ñûç ýêñïîðò ¾øií ... ... ... íåìåñå áàñºà äà òàáûñû
(7 àéäàí 1 æûë¹à äåéiíãi) ñàëó íåìåñå 3 æûëäàí 7 æûë ... ... ... ... ... øåò åëäi» æ¸íå ²Ð-ñû õàëºûíû» ê¼ðêåì, ... ... ... ... æàóàïêåðøiëiê ²àçàºñòàí õàëºûíû» ì¸äåíè ... ... ... ... ... çà»ñûç ¸êåòó æ¸íå ìåíøiê
º½ºû¹ûí ... ... ... ... ... ... ... ñ¸éêåñ ºàéòàðó ìiíäåòòi áîëûï
òàáûëàòûí, øåò åë ìåí ... ... ... ... æ¸íå
àðõåîëîãèÿëûº º½íäûëû¹ûíû» áåêiòiëãåí ìåðçiìäå ²Ð-íû» ... ... ... ... ... ... øåò åë ... ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû õàëºûíû» ê¼ðêåì, òàðèõè, àðõåîëîãèÿëûº
º½íäûëûºòàðûí ¼òêiçóøi ìåìëåêåòòiê ... ... ... ... çàòû ... ... ... º½íäûëûºòû ¸êåòó
æ¸íå ¸êåëó òóðàëû” çà»ûíäà ê¼ðñåòiëãåí ì¸äåíè ... ... ... ... ... ... кеден
органдары үлкен роль атқарады. Кеден органдары сыртқы сауда ... ... ... ... қатар фискалдық функцияны жүзеге асыра
отырып, ол мемлекет бюджетін ... және сол ... ... проблемаларын шешуге көмектеседі.
Кеден органдары протекционистік шаралар арқылы мемлекеттік өндірісті
қорғайды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының экономикасы ашық ... ... ... ... ... экономикалық қауіпсіздігі
күрделі проблемаға айналды.
Оны қамтамасыз етуге ... ... ... ... жауапкершілікте
болады.
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кеден органдарының құзыретіне
келесілер тиесілі болып табылады:
1. Қазақстан Республикасы кеден саясатын ... және оны ... ... ... ... ... кеден ісін жүзеге асыруда азаматтардың,
кеден органдарының, мекемелердің және ... ... мен ... ... ... ... Республикасының экономикалық негізі болып табылатын ... ... ... ... құзіреттілігі шегінде
қамтамасыз етеді;
4. Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғайды;
5. Сауда-экономикалық қатынастарды реттеуде кедендік реттеудің ... ... ... баждарын және т.б кеден төлемдерін алады;
7. Қазақстан Республикасының кеден территориясынан өткізілетін ... ... ... ... Контрабандамен, салық заңдылықтарын және кеден тәртібін бұзушылықпен,
кеден ... ... ... заттардың, қарулардың, Қазақстан
Республикасының және шетел мемлекеттерінің халқы жинаған археологиялық,
тарихи, ... ... ... кету ... бар ... ... және т.б ... заңсыз айналысымен күрес жүргізеді,
сонымен қатар халықаралық терроризммен күресуде көмек береді;
9. Кедендік ... мен ... ... ... және оны ... ... Республикасының кеден территориясынан өтетін тауар
айналымын тездетуге жағдай жасайды;
10. ... ... ... ... және арнайы статисктиканы
жүргізеді;
11. СЭҚ ТН ... СЭҚ ... ... қатар азаматтардың, ұйымдардың,
мекемелердің және кеден органдарының СЭБ-ын дамытуға көмектеседі;
13. Мемлекет қауіпсіздігін, қоғамдық ... адам ... мен ... мен ... ... келетін тауарлардан қазақстандық
тұтынушылар мүдделерін қорғаудағы шараларды жүзеге асыруға көмектеседі;
14. ... ... ... ... бар ... ... ... жүзеге асырады;
15. Өз құзыреттілігі шегінде валюталық бақылауды жүзеге асырады;
16. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Республикасының халықаралық келісім-шарттарын жасауға
қатысады, шетел мемлекеттерінің кеден және т.б компетентті органдарымен,
халықаралық ұйымдармен ... ісі ... мен ... ... ... ... ісі ... консультативтік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізеді;
18. Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламентінің, Үкіметінің және
т.б мемлекеттік ... ... ... ... және
азаматтарының кеден сұрақтары бойынша мәліметтерін бекітілген тәртіппен
жүзеге асырады;
19. ... ... ... ... ... кеден органдарының
әлеуметтік және материалдық-техникалық базасын дамытады;
Қазақстанның кеден қызметінің ... ... ... ... ... ... табылады: фискалды және құқық
қорғаушылық функцияны жүзеге асырады, ... ... және ... ... жетілдіру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін
және оның экономикалық мүдделерін қамтамасыз ... ... ... ... ... барлық
мемлекеттік органдар қызмет атқарады, бұл ... ... бірі ... табылады. Кеден органдарының құзыретіне ҚР-ң
экономикалық қауіпсіздігінің келесідей сұрақтары кіреді: ... ... ... ... ... бұзушылықтармен күресу,
мемлекеттік бюджетті толықтыру және мемлекеттің экономикалық ... СЭҚ ... ... ... мемлекеттік реттеу шараларын
қамтамасыз етеді.
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде кеден
органдарының басты ... ... ... ... ... үшін барлық қоғамдық қатынастар қатысушыларына әсер ету.
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі, оның ... ... оны ... әртүрлі аспектілері бар. Мысалы, ішкі және ... ... ... мүдделер өндірісті және ауылшаруашылығын дамытумен
байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар көлікті және ... ... ... ... т.б ... ... өздерінің құралдарымен және өзіне
тән әдістерімен аталғандарды және олардан ... ... ... ... ... және т.б) кәсіпорынның ... ... ... мемлекеттік, аймақтық нақты мүдделерін
қорғауға арналған
Кеден органдарының экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және
мемлекеттің экономикалық мүддесін ... үшін ... ... мен
әдістерін екі топқа бөлуге болады:
1. Құқықтық реттеу құралдары және құқық қорғаушылық ... ... ... ... ... ... бұзуға бағытталған әрекетті заңға
сәйкес өкіметтік билікті пайдалана ... ... ... ... ... шараларын қолдану. Бұл топ кеден органдарының құқық
қорғаушылық қызметін ... ... ... ... ... ... құралдары және
әдістері.Олар: тарифтік реттеу (кеден төлемдері, алымдар, салықтар,
кеден құнын анықтау әдістері, валюталық ... ... ... ... және т.б) және тарифтік емес реттеу (эмбарго, әкелуге тыйым
салу немесе тауарларды ... ... ... және ... ... квоталар, сертификаттаулар және ... ... ... ... ... ... ... кедендік реттеулер өзіне құқықтық, экономикалық
және ұйымдастырушылық шаралары мен ... ... ... мемлекеттің
экономикалық мүддесін қамтамасыз ету мақсатында, ... ... ... ету және даму ... оптималдау үшін, ұлттық
экономиканы дамытуды ынталандыру және бұл ... ... ... ... ... шеттету үшін қолданылады.
1.3. КОНТРАБАНДА ЖӘНЕ БАСҚА ДА КЕДЕНДIК ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚТАРМЕН КҮРЕС ЖӘНЕ ... ... ... кеден ісі саласында қылмыстардың бірнеше түрлері
кездеседі. Атап айтсақ:
1) Қазақстан Республикасы ... ... 209 ... ... ... Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 213 бабына сәйкес Шетел
валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау;
3) Қазақстан ... ... ... 214 ... ... Кеден
төлемдерi мен алымдарын төлеуден жалтару;
4) Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 250 ... ... ... заттардың немесе айналысы ... ... ... ... ұғынатымыз контрабанда – бұрынан келе жатқан
кертартпа құбылыстар мен әрекеттердің жиынтығы. Ол ... ерте грек ... ... мен мемлекеттік іс-жүргізу қағаздарында кездеседі. Орта
ғасырларда «kontrabandos» сөзі ... тиым ... және ... тауарларды белгілеу үшін пайдаланылған.
Көптеген елдердiң тәжiрибесiнде контрабанданы (итальян сөзi ... ... bando- ... қаулысына) мемлекет шекарасы арқылы заңсыз түрде,
қылмыс деп табылатын тауарлар мен басқа да ... өтуi ... ең ... ... ... мүддесiне нұқсан
келтiредi, себебi, бiрiншiден - ... және ... ... ... ... ... ... Екiншiден, елдiң
экомикасы үшiн өте ... ... ... ... ... салынған
тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикiзат) әкетiледi.
Кеден органдары кеден ісіндегі контрабандалық қылмыстар мен кеден
тәртіптерін ... ... ... арнайы құралдар мен техникалық
қамтамассыз ету құралдарын пайдаланады. Кеден ... ... ... және алып ... ... ... почта жөнелтімдері мен
кіші және орташа көлемдегі ыдыстардағы тауарлардың құрамын оларды ашпастан,
рентгенге түсіру әдісімен ... ... ... үшін рентгендік тексеру
техникасы пайдаланады.
213-бап. Шетел валютасындағы ... ... Ұйым ... ... Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан
Республикасының уәкiлеттi банкiндегi шоттарға мiндеттi түрде аударылуға
жататын шетел валютасындағы қаражатты шетелден iрi ... ... ... үш ... ... ... белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе
белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз үш жылға
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан ... ... ... Осы ... ... әрекет, егер қайтарылмаған шетел
валютасындағы қаражат сомасы бес мың айлық есептiк көрсеткiштен асса, iрi
мөлшерде жасалған деп танылады. 
      214-бап. Кеден төлемдерi мен ... ... ... 1. Кеден бажын, салықтарды, кеден алымдарын, лицензия ... ... ... немесе басқа кедендiк төлемдерiн төлеуден жалтару
әрекетi iрi ... ... ... ... бес ... жетi жүз ... ... көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе
сотталған адамның бес айдан жетi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе
өзге де табысының мөлшерiнде ... ... не бiр ... ... ... ... не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге,
не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi ... ... ... ... 2. Дәл сол әрекет: 
      а) бiрнеше рет; 
      б) лауазымды адам өз ... ... ... в) ... топпен немесе қылмыстық сыбайластықпен (қылмыстық
ұйыммен) жасалса - 
      жетi жүзден бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе
сотталған адамның жетi айдан бiр ... ... ... ... немесе
өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не бiр жылдан екi жылға
дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не үш жылға дейiнгi ... ... ... не төрт ... алты айға ... ... ... не
үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 
      Ескерту. Егер төленбеген кеден төлемдерiнiң құны бiр мың ... ... ... ... ... ... ... iрi мөлшерде
жасалған деп танылады. 
Қазақстан Республикасы кеден ісіндегі контрабанда үшiн жауапкершiлiк
қылмыстық кодекстiң 209 және 250 ... ... ... ... үшiн оның ... ... ... қылмыс заты (құралы)
ие болады. Осыған байланысты жазалауды дифференциалдай ... ... екi ... ... ... түрiне еркiн айналыстағы кез келген ... ... және ... ... ... заттар,
валюта, валюта бағалықтары, зергерлiк бұйымдар, көлiк-құралдары, алкаголь
сусындары, темекi бұйымдары және т.б. Дәлірек ... ... ... ... ... сәйкес Экономикалық
контрабанда.
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасынан кеден бақылауын ... одан ... не ... ... ... ... құралдарын
алдап пайдалану арқылы тауарларды ... өзге де ... ... ... кодекстiң 250-бабында ... не ... ... ... ... ұштасқан
кедендiк шекарадан өткiзуге тыйым салынған немесе ... ... ... ... өткiзудiң арнайы ережелерi белгiленген ... мен ... iрi ... ... - екi ... бес жүз ... көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айдан бес
айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де ... ... ... не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не ... екi ... ... ... ... ... не жүз айлық есептiк
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған ... бiр айға ... ... ... өзге де ... ... айыппұл салына
отырып немесе онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан ... сол ... ... ... лауазымды адам өзiнiң қызмет бабын пайдаланып;
в) кеден ... ... ... ... күш қолдана отырып жасалса - мүлкi
тәркiленiп немесе онсыз екi жылдан бес ... ... ... бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, ұйымдасқан
топ жасаған әрекеттер - ... ... үш ... ... жылға дейiнгi
мерзiмге бас ... ... ... Осы ... ... егер өткiзiлген тауарлардың құны бiр мың ... ... ... iрi ... жасалған әрекеттер деп танылады (Мысалы
2004 жылғы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті сәйкес бiр ... ... ... – 919 ... Контрабанданың негiзгi тiкелей объектiсi – мемлекеттiң
қаржылық қызметi. Қосымша объектiсi - ... ... ... ... өту ... Контрабанданың затына және субъектiсiне
байланысты оның ... ... ... ... ... ... ... Республикасының саяси мүддесi,
Қазақстан ... ... ... ... ... ... тарихи-мәдени мұралары жатады. Қылмыстың заттары – тауарлар және
тағы да басқадай заттар.
Қазақстан ... 2003 ... 5 ... N 401-2 ... ... 39-тармағына сәйкес, тауар - Қазақстан Республикасының
кедендік шекарасы ... ... ... оның ... ... ... құндылықтар, энергияның электр, жылу және өзге де
түрлері, сондай-ақ көлік құралдары, бұған осы ... 43) ... ... құралдары кірмейді, яғни көлік құралы - ... ... ... үшін ... және осы ... ... ... болса, олар үшін техникалық паспортпен немесе
техникалық формулярмен көзделген қосалқы ... ... ... ... ... ... май құю ыдыстарындағы жанар-
жағармай материалдары мен салқындату сұйықтарын қоса алғанда, теңіз, ... әуе ... ... ... ... ... кедендiк шекара арқылы алып өту үшiн арнаулы ... ... ... ... алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу
қойылған заттар мен құндылықтар да бұл ... заты бола ... ... ... алып өтуге тыйым салынған заттардың тiзбесi
Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 ... 19 ... ... ... ... алып ... декларациялау және
оның тәртiбi туралы” қаулысының №5 тiркемесiнде берiлген. Оған мемлекеттiк
және қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... баспа және бейнелеу материалдары, көне ... ... ... ... ... ... немесе мәдени құндылығы бар
заттар кiрген.
Қазақстан ... ... ... ... алып ... шектеу
салынған заттар тiзбесi осы қаулының №6 тiркемесiнде берiлген. Оған ғылыми,
көркемдiк, тарихи немесе мәдени құндылығы бар ... ... ... ... радиоэлектрондық құралдар, байланыс құралдары
және жоғары ... ... ... ... ... ... басқа), коллекциялық және сирек минералдардың, палеонтологиялық
қалдықтардың үлгiлерi, авто, мото, көлiк құралдары және ... ... ... жағы – осы ... ... ... ... және басқа заттарды iрi ... ... ... алып ... бағытталған белсендi әрекетпен
сипатталады.
Жоғарыда аталған Жарлықтың 18-бабының ... ... ... ... шекарасы арқылы алып өту дегенiмiз – “тауарларды
және көлiк құралдарын кез ... ... ... ... ... алып ... немесе сол аймақтан алып шығумен ... ... оған ... ... ... ... мен тасымалдау
көлiгiн және электр жұйкесiн пайдалану да ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына тауарларды және
көлiк құралдарын алып кiру, оның iшiнде, еркiн кедендiк ... ... ... кедендiк аумағының қалған бөлiгiне алып кiру ... ... ... ...... ... өту; ... - Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан тыс ... ... ... ... ... ... еркiн қоймаларға тауарлар мен көлiк
құралдарын алып шығу ниетiн жүзеге асыруға бағытталған ... ... ...... декларация беру”.
Сонымен, тауарларды немесе басқа заттарды алып ... ... ... ... iс жүзiнде кесiп өтiледi, ал алып
шыққанда – кедендiк декларация ... ... да, ... ... ... алып кiргенде, оның iшiнде еркiн кедендiк
зоналар аумағы мен еркiн қоймалардан кедендiк аумақтың басқа ... ... ... мен ... ... ... ... iс жұзiнде кесiп
өткен кезiнен бастап, ал ... ... ... алып ... сондай-
ақ оларды Қазақстан Республикасы кедендiк аумағының қалған ... ... ... ... және еркiн қоймаларға алып кiргенде – кедендiк
декларация берген кезден ... ... ... ... ... өту мына тәсiлдердiң бiреуi арқылы жасалуы мүмкiн:
а) кедендiк бақылауды айналып өту;
б) ... ... ... кедендiк ұқсастыру құжаттарын немесе құралдарын алдап пайдалану;
г) декларация жасамау;
д) кедендiк шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу ... мен ... ... ... ... ... Соты Пленумының “Контрабанда үшiн
қылмыстық жауапкершiлiк туралы заңдарды ... ... ... ... ... ... жасаудың жоғарыдағы бiрiншi
тәсiлiнде – контрабанда заттарын ... ... ... пункттерiн және
кедендiк рәсiмдеу жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасының заңдарымен және
кеден органдарымен белгiленген ... ... ... өтiп ... ... ... басқа кезде жiбередi ... алып ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
кеден органдары белгiленген ... және ... ... заңдарына сәйкес жұмыс iстеу уақытында ғана тауарлар ... ... ... Республикасының кедендiк шекарасын кесiп
өтуiне жол бередi.
Басқа жерлерден және ... ... ... органдарының
жұмысынан тыс уақытта ... мен ... ... ... кедендiк шекарасын тек Қазақстан ... ... ... мен ғана кесiп өте алады.
Контрабанда жасаудың ... ...... ... ... мен ... жасыру, оларды құпия тығу немесе қиындататын басқа
әдiстер қолдану немесе затқа басқа заттың түрiн беру.
Заттарды кеден бақылауынан жасырып қалу үшiн ... ... көп. ... ... ... аяқ ... бас киiмге, қобдиша түбiне,
таяқ, шатыр саптарына, тағам iшiне тығады.
Контрабанданың үшiншi тәсiлiнде кеден органдарына, сондай-ақ шекара
бақылауын ... ... ... ... заңсыз жолмен алынған,
жалған, сондай-ақ ... ... ... ... ұсынады, жасанды
мөрлер, мөртаңбалар, пломбалар, ... ... ... да ... ... ... ... объектiлерге жататын шын ұқсастыру
құралдарын ұсынылады.
Бұл тәсiл контрабанданың ең көп таралған және ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы шетелге әр түрлi
құнды шикiзат пен материалдарды, қуат көздерiн (мұнай, ... ... ... ... алып өтуге мүмкiндiк туады. Мұндай iрi масштабты операциялардан
мемлекет ондаған, жүздеген мың ... зиян ... осы ... жасағанда айыптының әрекетiн құжаттарды
бұрмалағандығы ... ... ... үшiн ... ... жоқ, ... әрекеттер контрабанда жасаудың осы тәсiлiнiң
мiндеттi нышандары болып ... ... ... және ... ... алып ... ... мен заттарға қатысты, заңда белгiленген ережелерге сай
кедендiк декларация беру ... ... ... ... орындамайды.
Контрабанда жасағанда затты кеден шекарасы арқылы алып өтедi. Заң актісінің
талаптарына сәйкес ... ... ... iшi, сондай-ақ еркiн
кедендiк аймақтар мен еркiн қоймалардың периметрлерi кедендiк шекара ... ... ... осы бап ... ... ұшiн ... немесе
басқа заттар iрi мөлшерде өтуi тиiс. Осы ... ... ... сәйкес,
егер тауарлардың құны бiр мың айлық есептiк көрсеткiштен асса, ... ... ... деп танылады.
Қылмыстың субъективтiк жағы – тiке ниет ... кiнә. ... ... ... ... басқа заттарды кедендiк шекара арқылы iрi мөлшерде
өткiзiп отырғанын түйсiнедi, осы iс-әрекеттi ... ... ... ... ... алып өтудiң балама тәсiлдерiнiң кемiнде бiреуiн адам
ойластыруы қажет.
Бұл бапты қалыптастырғанда жаза тағайындау ... ... ... пен мақсат қалып қойған. Контрабанда жасаудағы мақсат, әдетте, пайда
табу, ол жазаны жекелеу ... ... ... ... сот ... ... – жасы 16-ға ... есi дұрыс адам. Осы баптың 2-
бөлiгiне сәйкес контрабанданың сараланған нышандарына ... ... ... өз ... ... ... лауазымды адамның жасауы, кеден
бақылауын жүргiзушiге күш қолдану жатады.
Контрабанда бiрнеше рет жасалынды деп ... егер ол екi ... көп рет ... Бұл ... контрабанда үшiн бұрынғы соттылығының
алынбағаны немесе жойылмағаны, не бұрын жасаған контрабандасы үшiн адамның
қылмыстық жауаптылықтан босатылмағаны анықталуға тиiс.
Өз ... ... ... ... ... ... ... борышы бойынша кеден немесе шекара ... ... ... ... кедендiк шекарасы арқылы ... ... ... ... мен ... қарауды жұзеге асыратын
және шекараны кесiп өтуге рұқсат беретiн адам жатады.
Өз ... ... ... ... адамдар жасаған контрабанда
лауазымдық қылмыстар заңының баптары ... ... ... ... ... пайдаланып контрабанда жасаған өзге лауазымды адамдар
жалпы негiзде жауапқа тартылады, яғни ... ... ... ... ... қолдану көзделген қылмыстардың жиынтығы бойынша және осы
саралаушы нышанға сiлтемесiз Қылмыстық кодекстің ... ... ... ... ... ... (ҚР Жоғарғы Сот Пленумының қаулысының 9-
тармағы).
Контрабанданы кеден бақылауын жұргiзушi адамға күш қолдану арқылы
жасау ... – күш ... ... ... ... ... Күш ... денсаулығына әр дәрежеде (жеңiл, орташа немесе ауыр) залал
келтiру, т.б. жатады. Егер ... ... ... адамын өлтiрсе,
Қылмыстық кодекстің 206 және 96-баптарының ... ... ... қысым жасағанда денсаулыққа зақым келтiремiн ... деп ... ... ... ... нышаны, осы
баптың 3-бөлiгiне сәйкес контрабанданы ұйымдасқан топтың, яғни ... үшiн ... ала ... бiр топ ... ... (ҚР Жоғарғы Соты
Пленумының қаулысының 10-тармағы).
Ұйымдасқан топтың контрабанда жасауы – ең қатал жазалауға ... ... түрi ... танылады. Бұл жағдайда контрабандаға екi
немесе одан да көп адам ... ала ... ... ... ... ... ... топтағы адамдар қылмыс жасау кезiнде өз қызметтерi туралы
ойласып, келiседi.
Контрабанда ... ... ... ... қатысушылар
арасындағы қызмет бөлiсу тұрақты ... ... ... бiр ғана ... үшiн ұзақ дайындықты қажет етедi.
Контрабанданың екiншi ... ... ... ... айналыстан
iшiнара және толық алынған заттар жатады ... ... ... әсер ... улы, уландырғыш, радиактивтi, жарылғыш заттар, ... ... ... ... ... биологиялық, ядролық жаппай жою
қарулары), сонымен қатар, кеден шекарасы арқылы алып өтудiң арнайы ережесi
бекiткен ... ... ... жою ... ... ... материалдар
мен жабдықтар, стратегиялық маңызды шикiзат тауарлар, мәдени құндылықтар).
Ауқымды қарастыратын болсақ Қазақстан ... ... ... ... ... заттардың немесе айналысы шектелген
заттардың контрабандысы.
Кедендiк баєылаудан тыс немесе жасырын жасалған не құжаттарды немесе
кедендiк теңдестiру ... ... ... ... не есiрткi заттарды,
жүйкеге әсер ететiн, ... әсер ... улы, ... ... ... ... қару-жарақты, әскери техниканы, жарылғыш
құрылғыларды, атыс ... мен ... ... ... ... ... ... және басқа да түрлерiн, жаппай қырып-жою
қаруларын жасау үшiн пайдаланылуы мүмкiн ... мен ... ... ... ... ұштастыра мемлекеттiң кеден
шекарасы арқылы өткiзу - ... ... ... ... бес ... ... бас ... айыруға жазаланады.
Дәл сол әрекет:
а) бiрнеше рет;
б) лауазымды адам өз қызмет бабын пайдалана отырып;
в) ... ... ... ... ... күш ... ... жасалса – мүлкi
тәркiленiп немесе онсыз екi ... ... ... дейiнгi мерзiмге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
Осы ... ... ... ... ... ... ұйымдасқан
топ жасаған әрекеттер – мүлкi тәркiленiп, жеті жылдан он бес ... ... бас ... ... ... контрабандалық қылмыстың объектiсi – айналыстан алынған заттардың
айналысы аясындағы қоғамдық қауiпсiздiк. Есiрткi заттары, ... ... ... әсер ететiн, улы, уландырµыш, радиоактивтi немесе ... ... ... ... жару ... атыс ... мен оқ-
дәрiлер, жаппай қырып-жоятын қарудың ядролық, ... ... ... ... ... ... ... жасау үшiн пайдалануы мүмкiн
материалдар мен жабдықтар қарастырылушы қылмыстың заты болып табылады.
Қазақстан ... ... ... ... жататын есiрткiлiк
заттар мен жүйкеге әсер ... ... және ... ... ... ... ... тектi заттар есiрткiлiк заттар және
жүйкеге әсер ететiн заттар деп ... әсер ... және улы ... да ... ... бақылануы тиiс уландырғыш заттар тiзiмiнде ерекше тәртiппен
көрсетiлген.
Уландырғыш заттардыє қатарына адамның орталық нерв ... ... ... әсер етiп, ... ... ... өте улы, химиялық
реагенттер мен олардыє қосындылары жатады.
Уландырғыш заттар:
а) жүйкенi жансыздандырушы;
б) жалпы улы;
в) терiнi iрiңдетушi;
г) тұншықтырғыш;
д) тiтiркендiрушi болып ... ... ... ... ... туралы” Заңының 1-
бабына сәйкес, радиоактивтi материалдар қатарына ядролық материалдар, яғни
бөлiнетiн (ажыратылған) ядролық заттардан тұратын ... ... ... ... ... материалдар, яғни ядролық өздiгiмен ыдырай алатын
химиялық элементтерден тұратын материалдар, радиоактивтi шығындар ... ...... тротил, нитроглицерин, аммонол және
жарылғыш реакцияларына қабiлетi бар химиялық ... мен ... ... әскери мiндеттi бар өнiмдердiң әр түрлi түрлерi жатады:
жаттығу құралдары, байланыс ... ... ... ... құралдары.
Әскери техника – бұл қарулы күштердiң әскери ... мен ... ... ... ету үшiн ... техника (ұшақтар,
танкiлер, бронетрансопортерлер, жаяу әскердiң әскери машиналары т.б.).
Жарылыс жасау үшiн арналып құрастырылµан заттар ... ... ... ... ... (тұтатқыш), детонатор, жарғыш, т.б.).
Оқ-дәрiнiң не басқа зарядтың энергиясының әсерi нәтижесiнде гранат,
снаряд, оқ ствол ... атып ... қару – атыс ... деп ...... бойынша қарудың өзiне тиiстi ... ату ... және ... ... зат ... ... қару ... жақтың қол күшi мен техникасын жаппай ... үшiн ғана ... ... ... ... межеге жеткiзу
құралдары мен басқару құралдары. Ядролық жарылыс кезiнде қырып-жоюшы әсер
оның ... ... ... ... ... ... ... радиоактивтi зақымдануынан тарайды.
Жаппай қырып-жоюшы химиялық қаруға жақтың қол күшiн жаппай қырып-жою
үшiн ғана әдейi жасап шығарылып, оларды сақтау, ... ... ... аса улы химиялық құрылымдар жатады. Ал, ... ... ... ауруын тарату үшiн арналған
бактериологиялық құралдардың ... ... ... ... ... ... құралдарын жасау кезiнде ... ... мен ... – бұлар жаппай қырып-жою қаруларын жасап-шығару
кезiнде пайдаланылуы ... ... ... және ... ... ... қылмыстың объективтi жағы
айналыстан алынған заттардан немесе айналысы шектелген заттарды ... тыс ... ... ... ... ... ... алдап пайдалана отырып немесе оларды декларацияламай не жалµан
декларациялаумен ұштастыра ... ... ... ... өткiзумен
байланысты.
Өткiзу деп Қазақстан Республикасының кеден шекарасын iс жүзiнде ... ... Ол ... жолдардың бiрi арқылы жасалуы мүмкiн:
1. Кедендiк бақылаудан тыс;
2. Кедендiк бақылаудан ... ... ... ... ... ... алдап пайдалана
отырып.
Айналыстан алынған немесе айналысы шектелген ... ... ... ... ... ... ... ҚР Жоғарғы Соты Пленумыныє 1997
жылµы 18 шiлдеде қабылданған “Контрабанда үшiн қылмыстық жауаптылық ... ... ... ... ... ... ... заттарды
кеден бекеттерiнен, өткiзу нүктелерiнен және кедендiк дайындауды жүргiзу
үшiн ҚР кеден органдары мен заң ... ... өзге ... ... ... ... үшiн белгiленген уақыттан тыс ... ... алып ... ... ... жолы ... алып өту кезiнде құпия орындарды
немесе iздеп-табуды қиындата түсетiн басқа тәсiлдердi пайдаланудан немесе
бiр затты ... ... ... келтiруден тұрады.
Кедендiк бақылаудан заттарды жасырып қалу үшiн тұлғалар неше ... ... ... Заттар, мысалы: киiмге, аяқ киiмге, бас киiмге,
сөмкенiң астарының астына, чемоданның қосарланған түбiне жасырылуы мүмкiн.
Үшiншi әдiс бойынша ... ... сол ... ... ... ... жарамсыз, заңсыз жолмен алынған, сонымен қатар, жалған
мәлiметтерден тұратын құжаттар ұсынылуы, ... ... ... ... не кедендiк теңдестiрудiң өзге құралдары пайдаланылуы немесе шын
теңестiру құралы ұсынылып, бiраө ол ... ... ... ... әдiс ... ... жасау кезiнде айыптының ... ... ... ... ... үшiн ... бағалаудың
қажеттiлiгi жоқ, себебi бұл әрекеттер жасаудың аталған түсiгiнiң мiндеттi
белгiлерi болып табылады.
Контрабанда ... ... және ... ... айналыстан
алынған немесе өткiзуге тыйым салынған не шек қойылған заттарға қатысты
заңның белгiленген ережелерiне ... ... ... ұсыну мiндетiн
орындамаудан не тиiстi дәрежеде орындамаудан тұрады.
Контрабанда жасау ... ... ... ... ... жѕзеге
асырылады.
Субъективтi жақ тiкелей ниетпен сипатталады. Тұлға кеден шекарасы
арқылы айналыстан немесе айналысы шектелген заттарды ... ... және соны ... ... ... – 16 жасқа толған тұлға
Өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып ... ... ... деп ҚР ... ... кеден шекарасынан өткiзген заттарға өзiнiң
қызметтiк мiндетi бойынша кедендiк не шекаралық бақылау жүргiзуге тиiс,
оларды ... ... ... ... ... және оларды шекарадан кесiп
өткiзуге рұқсат беруi тиiс тұлға айтылады.
Мұндай ... ... ... пайдалана отырып ... ... ... ... ... ... баптары бойынша
қосымша бағалануды қажет етпейдi. Контрабанданы өз қызметiн пайдалана
отырып жасаған өзге ... ... ... ... негiздер бойынша,
яғни ҚК контрабанда туралы бабының тиiстi бөлiмiмен және ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы
бойынша, аталған бағалаушы белгiге сiлтеме жасалмастан тартылады.
Кедендiк бақылауды iске ... ... күш ... ... деп ... немесе дене күшiнiң қолданылуы айтылады.
Дене күшiн қолдану соққы көрсетуден, денсаулыққа әр ... ... ... ... ... ... және т.б. тұрады.
Егер кедендiк бақылауды iске асырушы тұлға өлтiрiлсе, онда ... ... ҚК 96 және ... ... ... ... ... күш қолдану өлтiру немесе денсаулыққа зиян ... ... ... ... ... яғни контрабанда жасау үшiн алдын ала
бiрiккен тұлғалардың тұрақты тобының жасауы ... ... ... ... ... ... ... КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН
ЖЕДЕЛ - IЗДЕСТIРУ ... ... ... ЖЕДЕЛ - IЗДЕСТIРУ ҚЫЗМЕТI ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... - á½ë ... ò¾ði ... ... æ¾çåãå àñûðûëàäû, îëàðäû» º½çûðåòi øå»áåðiíäå ... ... ... ... àçàìàòòàð ìåí àäàìäàðäû» áîñòàíäû¹û ìåí
º½ºû¹ûí ¼ìiðií, äåíñàóëû¹ûí, ìåíøiãií ... ... ... ... áåí ... ºàìòàìàñûç åòó.
Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòiíi» ìàºñàòû - ... ... ... ... åòó. ... - ... ... - á½ë
àðíàéû ºûçìåò, àðíàéû ìàºñàòºà ... ... Îë ... òåê
º½çiðåòi áàð îðãàíäàð àéíàëûñà àëàäû. Æåäåë - ... ... - ... ... ò¾ði æ¸íå îë ... ... ñ¾éåíåäi, ÿ¹íè
æàñûðûí ¸äiñòåð ìåí º½ðàëäàðäû ... - á½ë ... - ... ... ìà»ûçäû ò¸ðòiái
æ¸íå îë æàñûðûí, àëäûí àëà æàºñû äàéûíäàë¹àí ºûëìûñòàðìåí ê¾ðåñóäå áàñòû
º½ðàë áîëûï ... ... ... ... ... ... ò½ðàòûí
àäåêâàòòûº æàñûðûí ¸äiñ ºîëäàíûëàäû.
Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi ¸ðò¾ðëi ºûçìåòi ò¾ðëåðií ... ... áiði ... ... ... àñïåêò ìà»ûçäû
ìà¹ûíà¹à èå æ¸íå èíôîðìàöèÿëûº ºàéíàð ê¼çäåðìåí æ½ìûñ ... îíû» ... ... ... ... ... ê¼çäåðìåí æ½ìûñ iñòåóäi»
íåãiçãi áà¹ûòû ìûíàäà: ºûëìûñêåðëåðäi» ºûçû¹óøûëû¹û òóðàëû àºïàðàò. Æàñàëûï
ºîé¹àí ºûëìûñ ... ... ... àëó æ¸íå ñîë ... àðºûëû ñîë
ºûëìûñòû àøó æ¸íå êií¸ëi ò½ë¹àëàðäû æàóàïêåðøiëiêêå òàðòó.
Àðíàéû òåõíèêàëûº º½ðàëäàð æ¸íå êðèìèíàëèñòiê º½ðàëäàð àðºûëû àëûí¹àí
àºïàðàòòàðäû ... ... ìåí ... ... æ¸íå ... àºïàðàòòàð
àëó. Àëûí¹àí àºïàðàò ¾çäiêñiç ºàéòà î»äåóãå ... ... ... ... àøó ... ... æ¸íå íàºòû
ºûëìûñêåðëåðäi içäåóãå ºîëäàíûëàäû.
Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi - á½ë áið ìåçãiëäå áàðëàóëû-içäåóøi ºûçìåò
æ¸íå ìàºñàòòû-içäåñòiðó ... ... ... ... ... ... - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾çåãå àñûðàäû:
1) Àçàìàòòàðäàí ñ½ðàó, àíûºòàìà àëó; ñàëûñòûðìàëû çåðòòåó ¾øií
¾ëãiëåð àëó.
2) ... ìåí ... ... ... ... ... æàéëàðäû æ¸íå òðàíñïîðò º½ðàëäàðûí ... ... ... ... ... ... ... òåëåãðàôòûº æ¸íå áàñºà äà
õàáàðëàðäû áàºûëàï îòûðóäà, º½ºûº áåðiëãåí æ¸íå òåëåôîí ñ¼çäåðií ... ... - ... ... ... æ¸íå æ¾ðãiçó òàêòèêàñû
ìåìëåêåòòiê º½ïèÿ ... ... ... Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòiíi» ïðàêòèêàñû îíû
ºîëäàíóäû» êåëåñiäåé îáúåêòèâòi ºàæåòòi áà¹ûòòàðûí ... ... ... ... ... ... åòó ... Æåäåë -
içäåñòiðó ºûçìåòi.
2) Êåäåí iñi ñàëàñûíäà¹û áàñºà äà ºûëìûñòàðìåí æ¸íå êîíòðàáàíäàìåí
ê¾ðåñ æ¼íiíäåãi Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi.
Æåäåë - ... ... ... êåäåí îðãàíäàðûíû»
á¼ëiìøåëåðiíå æàòàòûíäàð:
1) ²Ð-íû» Êåäåí Êîìèòåòiíi» ºàóiïñiçäiê Áàñºàðìàñû.
2) Êåäåí ò¸ðòiáií á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi Áàñºàðìà.
Êåäåí ... ... ... ... ... àºòàðàäû:
1) Êåäåí iñií áàñºàðó¹à ºàðñû ò½ðó.
2) ²ûëìûñòûº îéû áàð àäàìäàðäû» êåäåí ñàëàñûíà ¼òóiíå ºàðñû ò½ðó.
3) ... ... ... ... ... æàí½ÿ
ì¾øåëåðiíi» ºàóiïñiçäiãiíå ºîë ñ½¹óäàí ºàðñû iñ-¸ðåêåò æàñàó.
4) Èíôîðìàöèÿëûº ºàóiïñiçäiêòi ºàìòàìàñûç åòó æ¸íå ... ... ... àºïàðàòòàðäû» ñûðòºà øû¹óûìåí ê¾ðåñó.
5) Êåäåí îðãàíäàðû ¼çäåðiíi» ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòó ¾øií áàñºà
º½ºûº ºîð¹àó ... ... ... ... îðãàíäàðû ¼çiíi» ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòó ... ... ... ... ... ... ... á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi á¼ëiìøå ìûíàäàé ºûçìåòòåð
àòºàðàäû: êåäåí ñàëàñûíäà¹û çàíäàðäû» á½çûë¹àíäû¹ûí àíûºòàéäû æ¸íå ... Îñû ... ... ... ... à¹ûìû êåëåäi.
À¹ûìäà¹û ìàòåðèàëäàðäû» àíàëèçi íåãiçiíäå îñû ... ... ... ... æ¾çåãå àñºàí êîíòðàáàíäàëûº îïåðàöèÿëàðäû» àëäûí
àëàäû.
Êåäåí ò¸ðòiáií á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñóäi ½éûìäàñòûðó ¾øií ... ... ... ... ... ºàðàó ºàæåò.
Îñû¹àí áàéëàíûñòû á½ë æ½ìûñòàð ìûíà òiçáåêòå iñêå-àñûðûëàäû: åñiðòêi
çàòòàðû êîíòðàáàíäàñûìåí ê¾ðåñó; ºàðó- æàðàºòû» çà»ñûç ¸êåëó ìåí ... iði ... ... ... ... ... æ¸íå ò.á.
Æûë ñàéûí êîíòðàáàíäà ò¾ðëåði æ¸íå ñàíû ¼ñiï îòûð¹àíûíà ºàðàìàñòàí,
åñiðòêi çàòòàðû êîíòðàáàíäàñû ìåí ºàðó-æàðàºòû» ... ... ... ... áiðiíøi îðûíäà.
²àçàºñòàíäûº êåäåíøiëåð æûë ñàéûí ìû»äà¹àí êèëîãðàìì åñiðòêi çàòòàð,
ìèëëèîí àìïóë æ¸íå ê¾øòi ¸ñåð ... ... ... ... òà»äà å» iði ïðîáëåìàëàðäû» áiði: «²àðó æàðàºòû» çà»ñûç
àéíàëûìûìåí ... ... ... ... îòûð. Æåð áåòiíäåãi øåêñiç,
áiòïåéòií ¸ñêåðè ... ... ¼ç ... ... ... Îñû æ½ìûñòºà
æåòiñòi í¸òèæå áåðó ¾øií øåòåëäiê êåäåí îðãàíäàðìåí ûíòûìàºòàñòûº º½ðó æ¸íå
øåòåëäiê º½ºûº îðãàíäàðìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà áîëó êåðåê.
2.2. ... ... ... ... ... ... әлемдік
тәжірибесі
(Федеральды Германия мемлекетi бойынша)
Êåäåíäiê - ºûëìûñòûº âåäîìñòâà
Á½ë ... ... ... ... ... äå»ãåéäå
ôåäåðàëüäû ºàóëû ðåòiíäå) æ½ìûñ iñòåéäi, ... ... ... ... æ¸íå ... º½ºûº á½çóøûëûº áîéûíøà áàñòû êåäåí á¼ëiìäåði.
À) êåäåíäiê-ºûëìûñòûº
Êåäåíäiê-ºûëìûñòûº ºàóëû ñàëàñûíäà 500 ºûçìåòêåð æ½ìûñ iñòåéäi. Îëàðäû»
íåãiçãi àòºàðàòûí ºûçìåòòåði;
- ... æ¸íå ... ... ... ... ... ... içäåñòiðó êåäåíäåði ìåí
áàñºàäà êåäåí ºûçìåòi ... ... ... ... ... ... ... æåäåë içäåñòiðó.
Êåäåíäåðãå êîîðäèíàöèÿëûº ºûçìåò áîéûíøà àíûºòàóäû æ¾ðãiçó æ¸íå êåäåíäiê
òåðãåóøiëåðäi» ä¸ðåæåñií ê¼òåðó.
- ... ... ... ... ... çà»ñûç ¼òóií
ñîíûìåí ºàòàð ñûðòºû ýêîíîìèêàëûº àéíàëûñòû áàºûëàó æ¾ðãiçóãå ºàòûñó;
- Ñûðòºû ýêîíîìèêàëûº º½ºûººà æ¸íå ... ... ... ... ... ... áîéûíøà îðûí àëàòûí ïî÷òàëûº æ¸íå
ñûìòåòiê áàéëàíûñòàðäû áàºûëàó;
- ... æ¸íå ... ... ... àñûðó ìàºñàòûíäà øåòåëäiê
êåäåí îðãàíäàðûìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà áîëó.
Á) Æåäåë-içäåñòiðó êåäåíäåði
Êåäåí ... ìåí ... ... æåðëåðäå, àºøàëàé º½ðàëäàðûíû»
ºàéòàðûëàòûí æåðiíäå øàðóàøûëûº ºûëìûñòàð îðûí àëàäû. ´éòêåíi îíäà
ò¼ëåìäåðäåí ... ... ... ... àñûï ... ... îë æåðäå êåäåíäiê òåðãåóøiëåðäi» ºûçìåòi áàñòàëàäû.
Ãåðìàíèÿäà ... ... ... ... ... ... ... ïîëèöåéëåðií ºàìòèäû. 21 ... ... 2.200 ... ... êîäåêñ
áîéûíøà áiðäåé º½ºûºòàð ìåí ìiíäåòòåðãå èå. ιàí ºîñà ïîëèöåéëiê ºûçìåòòå
ºîñûëàäû. Êåäåíäiê òåðãåóøiëåðäi» ... ... ... ... ... ... ñôåðàñûíäà¹û ºûëìûñòûº ºûçìåòòåð;
- Êåäåíäiê æ¸íå àêöèçäiê º½ºûº ñôåðàñûíäà¹û êåäåíäiê ... ... ... ... ... ... Àóûëøàðóàøûëûº òàóàðëàðû áàºûëàóìåí ... ... ... ... ... ºûëìûñòàð.
Êåäåí îðãàíäàðûíû» iøêi iñòåð îðãàíäàðûìåí ¼çàðà áàéëàíûñû.
Ãåðìàíèÿäà ... ... ìåí ... ... æàë¹àñûï
æàòºàí ä¸ñò¾ðãå èå. Á½ë åñiðòêiìåí ê¾ðåñêå áàéëàíûñòû áîë¹àí. Ãàìáóðã
ºàëàñûíäà ... ... ... ... ... ... ... 25 æûë á½ðûí áàñòàë¹àí ä¸ñò¾ð áîëàòûí.
Àë ºàçiðãi êåçäå á½ë ... ... ... ... ... êå» ºàíàòûí æàé¹àí. 28 áiðiêêåí áàºûëàó ... æ¸íå ... ... ... ... Ìûñàë¹à àéòàð áîëñàº
ºàçiðãi óàºûòòà ¸ðò¾ðëi ôåäåðàëäû æåðëåðäå àºøàíû ò¼ëåóìåí îíû ... ... ... ... ... Îë ... ... àëäûíäà
òàíûñòûðóûíà àíàìóäåð æàñàóìåí äå àéíàëûñàäû. ̽íäàé ... ... ... ... ... ... iñòåó êåçiíäå º½ðûëûï ò½ðàäû. Ñîíûìåí
ºàòàð ìûíàíäàé äà áiðiêêåí òîïòàð áîëàäû. ... ... ... ... ... iñ áîéûíøà óàºûòøà ºàðûì-ºàòûíàñòà áîëàòûí áiðiêêåí
òîïòàð áîëàäû.
²ûëìûñòûº æ¸íå ... ... ... ... ... ... ìåí ¸êiìøiëiê º½ºûºá½çóøûëûºòàð áîéûíøà áàñòû êåäåí
á¼ëiìi áiðiíøi îðûíäà êåäåíäiê æ¸íå àêöèçäiê ... ... ... ... îíû ... ìåí ... æ½ìûñòàðûìåí àéíàëûñàäû.
Ñàëûºòûº-ºûëìûñòûº æàçàëàó¹à, ìûñàë¹à êîíòðаáàíäà íåìåñå ñàëûºòàðäû
ò¼ëåóäåí æàëòàð¹àí æà¹äàéäà, îíû ... ... ... ... áåðåäi.
̽íäàé æà¹äàéäà ºûëìûñòûº º½ºûºá½çóøûëûºïåí ... ... ... ... Å» ... ... îëàð¹à ñîòòû» æ¾ðãiçåäi.
Ñîíûìåí ºàòàð ºûëìûñòûº iñ áîéûíøà ... ... ... áîéûíøà
ñîòòû» á½éðû¹ûí äàéûíäàéäû. ̽íäàé æà¹äàéäà æàóàïêåðøiëiê æ¾êòåëãåí ñîò
ºûëìûñêåðãå æàçàëû áàñ ñîòïåí áiðãå ... ... ... ... àóûð ... îðûí àëìàñà ìûñàë¹à ¸êiìøiëiê º½ºûºá½çóøûëûº îðûí
àë¹àíäà, ... ... ... ... æàçà ... ... ... àºûíû àëó áîéûíøà ¼çäåði àêò æàñàéäû.
Àºøàíû æûìºûðó¹à ºàðñû
1993 æûë 29 ºàðàøàäà ... àºøà ... ... ... ºûëìûñòûº æîëìåí àºøàíû ... æ¸íå ... ... ìåí àøó¹à áàéëàíûñòû.
Êåäåí îðãàíäàðûíû» æåäåë-içäåñòiðó ºûçìåòi ½éûìäàñºàí ò¾ðäå àºøàíû
æûìºûðóäû» õàëûºàðàëûº äå»ãåéiíäå ... ... ... ºàòàð
ºûëìûñòûº iñòå ºîç¹àéäû. Àºøà æûìºûðó æà¹äàéû ê¼áiíåñå õàëûºàðàëûº ... îðûí ... ... ... êåäåí îðãàíäàðû æåäåë içäåñòiðó
æ½ìûñòàðûí æ¾ðãiçó í¸òèæåñiíäå ä¸ëåëäåð òàóûï á½ë ... ... ... ... á½ë ... ò¾ði ... îðãàíäàðûíû» æåäåë-içäåñòiðó
ºûçìåòiíå æ¾êòåëñií.
Ôåäåðàëüäû ºûëìûñòûº ... ... ... ºàðñû ê¾ðåñòi
îéäà¹ûäàé iñêå àñûðó ¾øií Âèñáàäåí ºàëàñûíäà ºàðæûëûº àíûºòàó òîáûí º½ð¹àí.
Á½ë òîï êåäåíäiê ... ... æ¸íå ñîë ... ... ... àéòûëûï ¼òêåí òîï àºøà æûìºûðóäû»
½éûìäàñºàí òîáûíà ... ... ... ... æ¸íå á½ë ... ... ... îðûí àë¹àí æà¹äàéäà åãåð îë åêi ... ñàé ... ... ... ... ... ... æ¸íå êåäåí
îðãàíäàðû ºûçìåòêåðëåðiíåí º½ðàëàäû. Îëàð ñîíûìåí ºàòàð ôåäåðàëüäû æåðëåð
äå»ãåéiíäå äå ... ... және ... көмек
Қылмыстық және шаруашылық қылмыс шекарамен ғана шектеліп ... ... ... ... сай болып келеді. Ол ... ... мен ... ... қатер төндіреді. Сонымен қатар
айтарлықтай дәрежеде салық түсімін азайтып ... ... ... ... бақылау мақсатында, соның ішінде халықаралық тұрғыда
алғанда Евроодаққа мүше ... ... ... ... ... тығыз
байланыста. Егер жағдай біраз көлемді болса, онда оған ... бір ... ... Тек ол ғана ... ... ... ... тысындағы
мемлекеттер арасында бұл проблемалар бойынша кеден қызметтері ... ... ... ... істеуде.
Мұндай бірлестіктер көбінесе есірткі контрабандасында кездеседі.
Сонымен қатар қару мен ... ... ... ... ... ... ... алаяқтыққа қарсы да
жоғарыдағыдай бірлестіктер құрылуда.
Жергілікті халық пен қоршаған ортаның ... бұл ... ... ... қызметі төмендегідей қауіпсіздік
түрлерін сақтайды:
➢ Жергілікті халық пен қоршаған орта ... ... ... ... ... төңірегіндегі қылмыстар
Дүниежүзілік есірткімен айналысатын топтар Германия территориясында
да кокаин, героин, марихуанна, және басқа да ... ... ... 1990 жылы ... ... ... заттарымен
күрес бойынша қабылданған ұлттық жоспарда, кеден органына есірткі қылмысы
бойынша өте қажет міндет белгіленген.
Есірткі ... ... мен оны ... ... ... ... қызметімен байланысты болып келеді. Өйткені көбінесе есірткі заттары
басқа мемлекеттерден Германияға еніп отырады.
Бұл ... ... ... үшін ... бар ... ... өзара орнатуы қажет. Кеден органдары халықаралық тауар айырбас
тәжірибесіне негізделіп және өздерінің тауар өткізушілермен дәстүрлі тығыз
қатынастарынұстана ... ... ... ... ... ... органдарымен
байланысқа түсе отырып бұл салаға көптеген қымбат қазыналар бөлуде. Бұл
мақсатта айтып өтетін ... ... ... дамыту қажет. Өйткені ол
арқылы тез арада басқа елден келген ... ... оны ... да ... бар ... мен органдарға жеткізуге көмек береді.
Мұндай ақпарат жүйесіне қазіргі уақытта ... ... ... ... ... 28 ... ... етуде. Бұл автомобильмен тасу
жолдары бойынша. Ал теңіз жолдары ... ... ... ... ақпараттық жүйе арқылы мүше елдер ақпараттық алыс-берісте болады.
Халықаралық кеден ... да бұл ... ... ... ... ... ... қызметі бойынша іздестіру, бақылау ... ... ... ... ... мемлекеттің ішінде кеден қызметі
мен полицейлердің ... ... ... әрине өз бетінше жетістік. Өйткені
кеден органына құқық бұзушылықтың қай түрі ... ... ... ... ... мен ақша ... ... органдарының есірткі контрабадасы мен күрес бойынша басты
органның бірі ... ... ... ... Жыл ... ... 70%-ін ... органдары тіркейді.
Қару-жарақ контрабандасы
Қару-жарақ контрабандасы және онымен сауда бұрын соңды болмағандай
дамуда. Кеден органдары және ішкі істер органдарымен ... ... ... ... ... ... әлдеқайда жоғары дәреже
көрсетіп отырғандығын айтып кету артық болмас. Бұл көрсеткіш Евроодақ
шекарасының ... де ... ... Мұның себебі Шығыс Европа
елдерінде және Франциямен Белгия қару-жарақ ... ... ... ... деген лицензия» қолданбай, алмай айналысқа шығаруымен
байланысты.
Қазіргі ... ... ... ашық ... және ... көршілес елдері арқылы қару-жарақты Германия территориясына алып
келуді оңайлатып жіберді.
Бұл жағдайды жеке ... ... ... ... ... да ... материалдардан қорғану
Ядролық жанар-жағармай мен басқа да радиоактивті материалдардың
заңсыз ... ... ... ... қысымын арттыруда. Бұл жағдай
кеден ... ... ... келіп отырған жолаушыларды да қатаң ... ... ... ... алып келу ... уақытта Шығыс Европа
елдерінен көбеюде.
Бұл саладағы тасымалдаудың ... ... ... соң ... ... аз уақыт ішінде ... ... ... ... қазіргі уақытта радиациялық ... ... ... ... алып ... ... ... туа қалған
жағдайда, тез арада жергілікті радиациялық қорғау органдары іске кіріседі.
Экономиканы өнеркәсіптік қорғау
Тауарларды ... ... ... алып өту ... ... құжаттарын
жалған түрде толтырып алып өту секілді әрекеттер кеден органдарына көптеген
артық істер мен зияндарын алып келеді. Мұндай ... ... ... ... ... ... кеден шекарасына тауарлар мен көлік-
құралдары келген уақытта ... бұл ... ... ... ... ... ... текстилді заттар,жоғары сапалы сағаттар,иіс сулар,музыкалық
заттар,сонымен ... ... ... ... ету заттары
тауар белгісінің құқықтық сапасын бұзу арқылы,авторлық құқықты бұзу арқылы
келіп ... ... ... тауарлар кеден органы тарапынан тәркіленіп
жатады.Мұның мақсаты отандық ... мен ... ... жағымсыз
бәсекелестіктен қорғау.Мұндай мәселе Мюнхен қаласында орналасқан бас ... ... ... ... ... ... ... айтылып өтілген.
2.3. Кеден Органдарының ... ... ... ... ... ету және жеткiзiлiмдi
бақылау әдiсi.
Êåç êåëãåí æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí ... îíû ... îíû ... àëà ... ... åòó ... Á½ë ... æà»àäàí ïàéäà áîë¹àí æà¹äàé¹à, ïðîáëåìà¹à ºàòûñòû ... ... ... îñû ... ... áàéëàíûñòû øåøiìäåð
ºàáûëäàíàäû æ¸íå îñû øåøiìäåðäi øåøóãå ºàæåòòi º½ðàëäàð ... ... åòó ... - ... ... æåêå ... òàáûëàäû. Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi ... ... ... áiðiíøiäåí: æåäåë ºûçìåòêåðëåð íåìåñå æåäåë á¼ëiìøåëåðãå ºàæåò
ñîíûìåí áiðãå êåäåí îðãàíäàðû æ¾éåñiíi» áàñºà äà çâåíîëàðûíà ... ... îñû ... ì¸ëiìåòòåð òà¹û êiìãå êåðåê áîëàòûíû áåëãiñiç ... ... ... ... ºûçìåò àòºàðóû ¾øií ì¸ëiìåòòåð àëàòûí
àðíàéû ìåõàíèçì ºàæåò . Îñû ... ... ... áiëäiðãåí æåäåë
á¼ëiìøåëåð ìåí ºûçìåòêåðëåð ä½ðûñ ì¸ëiìåòòåð àëûï, îíû ºîëäàíà àëóû ºàæåò.
Áàñºà ... ... ... ... áið ... ... îíû æåäåë ìàºñàòòàðäà ºîëäàíó¹à áîëàäû.
Ñîíûìåí ì¸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòiëó - á½ë æåäåë - ... ... ... ... ... ... ... æ½ìûñòàðû.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií ì¸ëiìåòòåðìåí ... åòó ... ... Á½ë ... ... åòó ... ìiíåçäåìåãå èå æ¸íå îñû
ì¸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó íåìåñå ... ... ... ... ... åòó îñû àðíàéû æ½ìûñïåí àéíàëûñàòûí -
ñåêðåòàðèàò, èíôîðìàöèÿ-àíàëèòèêàëûº ... ... ... ... åòó ... ... - ... ïðîöåñií
ºàìòû¹àí. Îë æ½ìûñ áà¹ûòûí àíûºòàó æ¸íå º½ºûºá½çóøûëûº ... ... æ¸íå îñû ... ... òàëäàó.
Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií ì¸ëiìåòòåðìåí ... åòó ... ... ... ... Æåäåë ºûçìåòêåðãå iñ-æ¾ðãiçóãå
ºàæåòòi ì¸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó ... ... ... ... ... ì¸ëiìåòòåðäi äîêóìåíòòi ò¾ðäå æèíàºòàó.
3) ̸ëiìåòòåð áàçàñûí êîìïëåêòòåó.
4) æåäåë ºûçìåòêåðëåð ìåí á¼ëiìøåëåðäi» ì¸ëiìåòòiê ... ... ... ... ... - ... ºûçìåòòåðií
ì¸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòóäi æåòiëäiðó ¾øií ... ... ... ... º½ðó ... Îñû ... ... - æàñûðûí êåäåí iñi ¼íäiðiñi» ìåõàíèçiìií º½ðó.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòiíi» º½ºûºòûº ... ... ... ... ... æ¸íå ... ... Ðåñïóáëèêàñûíû» íîðìàòèâòi àêòiëåði.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðàòûí îðãàíäàð ¼ç ... ... ... ... íîðìàòèâòi àêòiëåð øû¹àðàäû. Îñû
íîðìàòèâòi àêòiëåðäå æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí ½éûìäàñòûðó ìåí
æ¾çåãå àñûðó òàêòèêàñû ... ... - ... ... àñûðó êåçiíäå ò½ë¹àëàðäû» áîñòàíäû¹û ìåí º½ºûºòàðûíû»
ñàºòàëóûí ºàìòàìàñûç åòåòií øàðàëàð:
1) ... - ... ... ... ... êåçiíäå àëûí¹àí
ì¸ëiìåòòåðäi çà»äà ê¼ðñåòiëìåãåí ìàºñàòòàðäà ºîëäàíó¹à áîëìàéäû.
2) Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå ... ... ... ... ... íåìåñå ïðîêóðàòóðà¹à, ñîòºà øà¹ûìäàíó¹à áîëàäû.
3) Ïðîêóðàòóðà íåìåñå ñîò òàëàáû áîéûíøà øà¹ûìäû æàí-æàºòû æ¸íå òîëûº
ºàðàó ìàºñàòûíäà ... ...... ìåí º½æàòòàðû áåðiëåäi.
4) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi í¸òèæåñiíäå àëûí¹àí ò½ë¹àíû» æåêå ... ... ... ... ... ... æ¸íå æîþ¹à
æiáåðiëåäi. Òåê á½ë ì¸ëiìåòòåðäå çà»¹à ºàéøû iñòåð áîëìàóû ºàæåò.
1996 æûë¹û 15 øiëäåäåãi ²àçàºñòàí ... ... ... ... ... - ... ºûçìåòòåðií æ¾çåãå àñûðà àëàäû.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðäû» ìiíäåòòåði:
1) ´ç ... ... ... æ¸íå æåêå ò½ë¹àëàðäû» ì¾ääåñií,
áîñòàíäû¹ûí, º½ºû¹ûí ... ... ... ... ... åòó æ¸íå ... ... æ¸íå ºîð¹àíó
ïîòåíöèàëûí íû¹àéòó.
2) ²ûëìûñòûº iñ áîéûíøà ... - ... ... ... ... ... ... æàðëûºòàðûí æ¸íå ñîòòû»
àíûºòàìàëàðûí îðûíäàó.
3) Ìåìëåêåò, ºî¹àì ºàóiïñiçäiãiíå ºàóiï ò¼íäiðói ... ... ... æ¸íå ... ... Ðåñïóáëèêàñûíû»
ìåìëåêåòòiê ¼êiìåò îðãàíäàðûíà óàºûòûëû, õàáàðëàï ò½ðó.
4) Êåëiñiì - øàðò íåãiçiíäå õàëûºàðàëûº º½ºûº ... ... ... ... ... îðãàíäàðûíà êåðåêòi ñ½ðàóëàðûí (ì¸ëiìåòòåðií)
áåðiï îòûðó.
5) æåäåë - içäåñòiðó ... ... ... êîíñòèòóöèÿíû,
ºàìòàìàñûç åòó æ¸íå ì¸ëiìåò ºàéíàð ... ... ... - ... ... æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðäû» æàóàïêåðøiëiãi:
1) æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾ðãiçó êåçiíäå º½ºûººà ºàéøû ... ... ... ... åòiï ... ç໹à ñ¸éêåñ
æàóàïêåðøiëiêêå òàðòûëàäû.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûð¹àí ... ... ... ... ... ... ... ¼çi ò¼ëåéäi.
æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾ðãiçóãå íåãiç áîëàòûíäàð:
1) ²ûëìûñòûº iñòi» ºîç¹àëóû.
2) ... ... ... ... ... ... ... îðãàíäàð¹à ò¾ñói.
3) Àçàìàòòàðäû» áåëãiñiç æà¹äàéäà æî¹àëóû æ¸íå òàíûëìà¹àí ¼ëiêòi»
òàáûëóû ... ... ... ìåí ... ... ... ... áàðëàóøûëûº iñ-¸ðåêåòi êåçiíäå.
5) ²ûëìûñòûº iñ-áîéûíøà æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾ðãiçó ... ... ... ... æ¸íå ... - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàð¹à iñ-¸ðåêåòïåí
ê¼ìåêòåñó:
1) Ëàóàçûìäû ò½ë¹àëàð æ¸íå ... äà ... ... ... ½éûì, ìåêåìå ºûçìåòêåðëåði, ¸ñêåðè á¼ëiìøå ºûçìåòêåðëåði
æ¸íå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ºî¹àìäûº áiðëåñòiêòåði ... ... ... æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàð¹à ¼ç ºûçìåòòåðiíäåãi
êåëå»ñiçäiêòåðäi øåøóãå iñ-¸ðåêåòïåí ê¼ìåêòåñói êåðåê.
2) Æåêå ò½ë¹àëàð ¼ç ... ... - ... - ... ... ... ... - içäåñòiðó øàðàëàðûí ½éûìäàñòûðûï æ¸íå
æ¾ðãiçóãå ê¼ìåêòåñói.
3) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàð ê¸ìåëåò ... ... áàð ... ... ... ... ... êîíòðàêòû º½ðó¹à º½ºû¹û áàð.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi í¸òèæåñií ºîëäàíó ò¸ðòiái:
1) æåäåë - içäåñòiðó ... ... ... ... ... ... æ¾ðãiçóäå ºîëäàíûëóû ì¾ìêií æ¸íå æåäåë - ... ... ... ... ...... ò¾ðiíäå ºîëäàíûëóû ì¾ìêií.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií ½éûìäàñòûðó æ¼íiíäåãi ì¸ëiìåòòåð,
áåëãiëi áið ... - ... ... ì¸ëiìåòòåðäi» ºàéíàð
ê¼çäåði ìåí àëó ¸äiñòåði æ¸íå ìåìëåêåòòiê íåìåñå ... äà ... ... äà ... ºîð¹àëàòûí º½ïèÿ åøºàíäàé æàðèÿëàíó¹à
æàòïàéäû.
3) ʸñiáè ìiíäåòií îðûíäàó áàðûñûíäà áåëãiëi áîë¹àí, ... - ... ... ... ... ò½ë¹à ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñûíû» Çà» ... ... ... - ... ... æ¾çåãå àñûðó êåçiíäå ð½ºñàò åòiëìåéòií iñ-
¸ðåêåòòåð:
1) ... ... ìåí ... ... ... iñ-¸ðåêåòòåð
æàñàìàó.
2) Ñàÿñè ïàðòèÿëàð, ºî¹àìäûº æ¸íå äiíè áiðëåñòiêòåð ì¾ääåëåð ¾øií ... ... ... ... ... èòåðìåëåó iñ-¸ðåêåòòåðií
æàñàìàó.
4) æåäåë - içäåñòiðó ... ... åìåñ ... - ... ... ... ... îðãàíäàðäû» øåòåë
îðãàíäàðûìåí áiðëåñiï ¸ðåêåò æàñàóû:
1) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Çà»ûíà æ¸íå ... ... ... ... ... æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí
áiðiãiï æ¾çåãå àñûðóû.
2) ... ... ... æ¸íå ñîë ... îðíàòûë¹àí êåëiñiì-øàðòºà,
ñ¸éêåñ ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi» æ¾çåãå
àñûðóøû îðãàíäàð, øåòåë ... ... ... ... ... ... ... àñûðóû.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå ... ... ... ... ... ... ... îòûðûëàäû. Á½ë ºàðæûëàð
½ëòòûº íåìåñå øåòåë âàëþòàñûíäà áîëóû ì¾ìêií.
Îåðàòèâòi-içäåñòiðó ºûçìåòií ... ... ... æ¾çåãå àñûðûëàäû:
Ðåñïóáëèêàëûº æ¸íå æåðãiëiêòi áþäæåò º½ðàëäàðûíàí.
Ñîò øåøiìi áîéûíøà ò¸ðêiëåíãåí: ... ... ... æ¸íå áåéíå òåõíèêà, ýëåêòðîíäû - åñåïòåóiø º½ðàëäàð,
îðãòåõíèêà æ¸íå áàñºà äà ... - ... ... ... ... ... ºûçìåòêåðëåðiíi»
¸ëåóìåòòiê æ¸íå º½ºûºòûº ºîð¹àëóû:
1) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû ... ... ... ... æ¸íå îëàð¹à ºîñûìøà æå»iëäiêòåð
áåðiëãåí.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû ... ... ... îñû, iñêå ... ... ... ... àðàëàñà àëìàéäû.
3) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàííû» áàñòûºòàðû ¼ç
ºûçìåòêåðëåðiíi» æåêå ... ... ... æ¸íå
îëàðäû» æàí½ÿ ì¾øåëåðiíi» æåêå ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòói êåðåê.
4) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií ... ... ... ... æà¹äàéëàð æàñàë¹àí: ìåäèöèíàëûº ºûçìåò ... ... ... àëó, ... ... ... - ... ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðìåí áiðëåñiï iñ-
àòºàðàòûí àçàìàòòàðäû» ¸ëåóìåòòiê æ¸íå ... ... ... - ... ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðìåí áiðëåñiï iñ-
àòºàðàòûí àçàìàòòàð ìåìëåêåò ºàìºîðëû¹ûíà àëûíàäû.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðìåí áiðëåñiï ... ... ìåí ... ... ì¾øåëåðiìåí áiðëåñiï iñ-
àòºàðàòûí àçàìàòòàð ìåí îëàðäû» æàí½ÿ ì¾øåëåðiíi» äåíñàóëû¹û, ¼ìiði
ìåí ì¾ëêiíå ºàóiï ... îñû ... ... ... ¸ðåêåòòi
áîëäûðìàó æ¼íiíäåãi áàðëûº êåðåêòi øàðàëàðäû ºîëäàíó.
3) æåäåë - içäåñòiðó ... ... ... ... ... ... àçàìàòòàð òóðàëû ì¸ëiìåòòåð
ìåìëåêåòòiê º½ïèÿ áîëûï òàáûëàäû æ¸íå îëàðäû» æàçáàøà ò¾ðäå ... ... ¹àíà ... ... - ... ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðìåí iñ-àòºàð¹àí
àçàìàòòàð, ñûéëûº àëó¹à º½ºû¹û áàð æ¸íå ... ... ... ... áàð.
5) æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾çåãå àñûðó êåçiíäå àçàìàò ºàéòûñ
áîëñà îíû» æàí½ÿñûíà ïîñîáèÿ ... æ¸íå îñû ... ... ... ... àçàìàòòàðäû» æàðàºàò ... ... ... ... ... - ... ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ КБД ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ... ... және ... ... және ... ... ... талдау;
ҚР кеден органдары күкык қорғау қызметін орындау барысында белгілі бір
нәтижелерге жетті. 2005 жыл және 2007 ... ... ісі ... ашу ... ... ... ... маңызды міндеттері эканомикалық қылмыстармен
және әкімшілік құкық бұзушылықтармен, контрабандалық ... және ... ... ... ... ... мәдени-
тарихи күндылықтарының заңсыз өтуімен тиімді күрес жүргізу болып табылады.
Кеден органдары өздерінің құқық қорғау қызметін жүзеге асыра ... ... ... ... ... ... талдау жасай келе үстіміздегі жылда экономикалық контрабанда
бойынша қылмыстық іс қозғау азайды. Мұндағы әсіресе кеден ... ... ... ... алып өту ... ... ... айтуға
болады. Бұған себеп тұлғалардың ҚР ... ... ... ... ... бейімді болуы. Жалпы айтқанда көп тауар
түрлері өте аз ... ... ... ... яғни 209 бап ... ... бұзушылықтар болатын.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қозғалған қылмыстық істер (дана)
| |2006ж. |2007ж |+/- ... ... ... |52 |60 |+8 ... бап, экономикалық контробанда |22 |25 |+3 ... бап, ... ... мен ... да|9 |12 |+3 ... тыйым салынған бұйымдардың| | | ... | | | ... бап, ... ... мен |9 |9 |0 ... ... ... | | | ... да ... |12 |14 |+2 ... ... ... саны |23 |38 |+15 ... саны |2 |2 |0 |
|1 ... ... жүктеме |26 |30 |+4 ... ... ... ... істер бойынша салыстырмалы талдау
көрсетіп отырғандай, ҚР ҚК 209 ... 1 ... ... 3 ... ... ҚР ҚК 250 бабы ... 3 қылмыстық іске, сондай-ақ ҚР ҚК ... ... ... ... ... ... 2 – ге артықанын көріп отырмыз.
Сонымен қатар, 2007 жылы осындай 2006 ... ... ... ... қылмыстық істер 15 іске артқан. Контрабандамен күрес
және басқада сыртқы ... ... ... ... бүзушылыққа қарсы
құқық қорғау және т.б органдардың ... ... ... ... ... ... бекіту, кеден ... ... ... нормативтік базасын құру және кеден ... ... ... ... концепциясын қолдану ҚР кеден ісі
туралы заңдар нормаларын, кедендік ережелерді бұзғаны үшін ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру қажет.
Өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда осы жылдың 1 жыл ... ... ... ... ... тапсырылуы 57%-ке өскен.
Соттық тәжірибе көрсеткендей мұндай құқықбұзушылықтар ... ... ... ... ... жасалған әрекеттер жазаға сәйкес келмейді.
Соттық істе осыған ұқсас істі қарау ... ... ... ... ... түсінік туралы сұрақ туады. Көрсетілген
түсініктің құқықгық ... ... ... ... алып ... ... ... құқық қолдану практикасын
іске асыру кезінде проблема болып табылады.
Бұдан басқа ... ... ... ... ... процестің қатысушы
болып табылмайды және ... ... ... ... тек ... ... қатыса алады, ал судьяның шығарған шешімімен ... ... ... ... ... ... және өзбетімен жеке судьяның
шешімін қайта шағымдануға ... ... ... ... ... алмайды.
Жоғарыда айтылғандарда қылмыстық ... ... ... және ... құқықбұзушылық түсінігін енгізу, қылмыстық
істер бойынша қарауға қатысушы ретінде ... ... ... ... ... жылы ... ОҚО ... КБД мен ҚР ҰҚК қызметкерлерімен
бірлесіп өткізілген жедел-іздестіру шарасында, Мақтаарал ауданы «Бірлік»
өткізу-бақылау кеден бекетінен Өзбекстан Республикасынан Қазақстан ... ... ... ... ... зергерлік бұйымдары бар
Өзбекстан азаматшасы қол ... ... іс ... ҚР ҚК 209 ... ... ... қылмыстық іс қозғалып сотта қаралды және зергерлік бұйымдар
4 124 610 теңге көлемінде тәркіленіп іс бойынша жаза қолданылды. Осы мерзім
ішінде мақтаарал ауданында ... С.А. ... ... іс ... ... түріндегі тауарларғ,а қатысты 1 208 000 теңге көлемінде тәркілеу
жасалып, жаза қолданылды.
10.03.2007 ж. ОҚО КБД және ОҚО ҰҚК ... ... ... ас ыруы ... ... кеден бекетінде Жумабеков А.А. Өзбекстан
азаматы 8 882 грамм көлемінде «героин» алып өтпек кезінде ... ... ... Өзбекстан азаматы Юлчиев Б.Т. 67 817 ... ... алып ... болған кезінде қолға түсірілді. Аталған
істер бойынша анықтама-тергеу істері жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалды.
Сонымен қатар, басқа да жедел ... ... ҚР ... бақылау
комитетінің шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы кеден басқармасы өткізген
болатын. Іс-шараның мақсаты - Өзбекстанмен шекарада орналасқан ... ... ірі ... ... мен ... ... ... айналысы тыйым салынған есірткі, қару-жарақ және т.б. ... ... ... ҚР ... ... ... тауарлардың
алдын-алу, жолын кесу және ескерту сияқгы шаралар.
Іс-шараны өткізу барысында Оңтүстік Қазақстан облысы Кедендік бақылау
Департаменті қызметкерлерімен 1375 жуық ... ... ... ... ... ... ... 13 783 403 теңгеден астам айыппұл
салынып, 951 әкімшілік іс соттың қарауына жіберілді.
Кинологиялық қызмет
Қазіргі кезде Оңтүстік ... ... ... ... ... кинологиялық бөлімінде штатта 15 инспектор -
кинолог және 20 қызметтік-іздестіру иттері бар.
Алматы ... ... ... ... ... ... Комитетінің кинологиялық орталығында маман – кинологтар 1-й курс
инспектор-кинолог дайындығынан өтіп жатыр.
Оңтүстік Қазақста облысы ... ... ... ... ... салу жұмыстары жалғастырылып жатыр.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік Бақылау Департаментінің
Құқықбұзушылықтар және ... ... ... құрамында
кинологиялық бөлім қызмет етеді. Аталған құрылым төмендегідей құрамнан
тұрады:
1. Кинологиялық бөлім ... - К. ... ОҚО КБД ... ... бастығы – П. Верещагин
3. Бас маман – питомниктің оқытушы кинологы – Н. ... Бас ...... ... ... – А.Подцерковный
Кинологиялық бөлімнің жедел бағыныштылығында шекаралық ... ... ... 16 ...... ... Аға маман – кинолог Полатбеков Б. - ...... Аға ...... Мусаев А. - ...... ... – кинолог Аяпбергенов А. - ...... ...... ... А. – ... маман – кинолог Юсупов Р. – ... Аға ...... ... К. – ... Аға ...... Орымбаев Б. – ... ...... Темирбаев К. – ... ...... ... С. – ... Аға маман – кинолог Абдрахманов Н. – «Б. Конысбаева»
11. маман – ... Зуев В. – ... ... – кинолог Аманов О. – ... ...... Курманбай С. – ... Аға ...... ... С. – ... маман – кинолог Крамаренко О. - ... ...... ... К.П. - ... екеуі ҚР КБК Кинологиялық Орталығында біліктілігін арттыруда.
ОҚО КБД ... 25 ... ... бар, олардың 3 асыл
тұқымды болып табылады. 1 ит бельгиялық овчарка «Малинуа» тұқымынан, сондай-
ақ бір ит ... ... ... ... ... ... ... атты тұқымынан.
2004 жылдан ОҚО бойынша КБД – ның базалық питомнигі жұмыс істей
бастады. Ол ... ... ... және ... ... ... асырады. Базалық питомникте аптасына екі рет арнайы ... ... және ... ... ... практикалық және
теориялық сабақтар өтіп тұрады.
Маман – ... ... ... көмегімен кеден бекеттерінде
кеден тексерулерін өткізеді.Сонымен қатар, маман – кинологтар кеден жедел
топтарымен бірігіп ... ... ... ... ... кеден
шекарасынан өткізудің жолын кесу операцияларына қатысады. Сондай-ақ, олар
басқа да құқық қорғау ... ... ... ... шараларға қатынасады. Мысалыға айтатын болсақ «МАК», «Арна».
3.2. Контрабанда және кедендiк құқықыбұзушылықтармен ... ... ... жолдары
Біріншіден, мемлекеттік шекараны техникалық қамсыздандыру қажет.
Екіншіден, құқық қорғау қызметкерлеріне контрабандамен күресті жүзеге
асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Үшіншіден, контрабандамен ... ... ... ... ... азаматы контрабандалық тауарды (мемлекеттік акциздік
белгілері жоқ) сатып ала отырып ... ... ... бөлігін азайтып
отырғанын білуі керек. Осыған сәйкес ... ... ... ... ... ... алмайды: зейнеткердің
зейнетақысын, дәрігерлер мен мұғалімдердің ... ... ... бере ... ... ... мемлекет әлеуметтік
бағдарламаға да қаржы бөле ... Елге ... бере ... біз, ... Республикасының азаматтары өзімізге жәрдем етеміз.
Есірткі заттардың контрабандасымен күрестің тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... субъектісі статусын беру керек.
ҚР құқық қорғау органдары ... ... ... ... ... ... кезекте – шекарада. Мұнымен көбінде кеден
органдары айналысады. Оларға құжаттарды, тауарлардың ... және ... ... ... ... ... ... жүктелген.
Бірақ іс жүзінде кеденшілер ҚР ... ... ... өтетін тауарлар
ағымына бақылау жасауға жағдай жоқ. Мұндай ... ... ... бірінші кезекте шекараны қорғаудың төмен деңгейі; екіншіден,
Қазақстандық ... ... ... ... етілуі. Сонымен бірге
қызметкерлердің төмен жалақысы да ... роль ... Осы ... ... ... ... кезеңде контрабандамен күреспен Ішкі істер министрлігінің
қызметкерлері айналысады және бірінші кезекте қаржы ... ... ... ... ... де ... ... Ішкі істер
органдарының қызметкерлері елдің ... ... ... ... ... ... күдікті автокөлік құралдарына
жүргізіледі. Сонымен бірге, тексеру контрабандистер ... ... ... ... ... мен базарларға жүргізіледі. Бірақ
әрқашанда бұл бағытта барлығы ойдағыдай бола ... ... ... органдары бақылау жасауы үшін осы орындарды қамти алмайды. ... ... ... ... ... Олар пара арқылы
басшы органдардан заңсыз тауарлары үшін құжаттар базасын ала-алады. Соңғысы
, күрестің үшінші бағыты – бұл жеке ... ... ... ... ... органдары контрабандалық тауарды нақты заңсыз сату ... ... ... ... бұл өте қиын да күрделі жұмыс. ... ... ... ... полиция қызметкерін қоя алмайсыз.
Сонымен қатар, контрабандистер өздерінің ... ... ... ... ... отырады.
Контрабанданы тауып, анықтап, ұстау үшін кеден қызметкерлері мен ішкі
істер органдарының қызметкерлері тек заңға ... етіп қана ... ... ... ... ... керек.
Көп жағдайда проблема ол – атқарушы органдар контрабандалық тауарларды
күн сайын ұстағанмен, құқық қорғау органдарымен осы ... ашу ... ... кеден бекеттерінде есірткі заттарының жолын кесу
қызметінің баяю ... ... ... ОҚО КБД ... бөлімі қызметінің функционалдық міндеттерін
орындауларының тәртібін қатаң ... ... Яғни ... ... ... ... ... Есірткі заттарының заңсыз алып өту ... ... ... ... ... сызбасын жасау;
3. ҚР кеден шекарасынан тез бұзылатын ... алып өту ... ... тексеру үшін жағдай жасау;
4. Үлкен ауқымда жүктер өтетін кеден бекеттерінде жүктерді тексеру үшін
жеткіліксіз ... ... ... ... және ... ... және ауысып жұмыс істеу уақытын реттеу керек.
Кинологиялық салада мынандай проблемалар да жоқ емес:
1. Кеден ... - ... ... ... ... жоқ.
Арнайы орындар жоқ ( «Шымкент – Аэропорт», «Сарыагаш », ... ... )
2. ... ... ... қанды үйрету-оқыту жаттығуларын өткізу үшін
мынандай жағдайлар жетіспейді:
жаттығу алаңында вагон жоқ, ... ... ... ... ... – ішінде орындықтар, жүргізуші орны жоқ, яғни ... ... ... ... ... ... ... жоқ, иттердің жүгіру
алаңында кедергіден секіру құрылысы бітпеген, жаттығу алаңдарында қоршалған
орындар жоқ. Осы ... ... ... ... өзіндік
кемшіліктері де бар:
- қызметтік-іздеу иттерінің тамақтану табақтары жоқ;
- қызметтік-іздеу иттеріне күтім жасалатын инвентарьлар жоқ;
- иттердің ... мен ... ... Питомникке өту жолы жоқ, яғни күзде және көктемде айналасындағы жер
аумағы батпақ болып ... ... ... ... ... ... бекеттерін айналып
өтеді. Бұл кеден аумағының ... ... ... ... ... айналма жолдар мен жасырын жолдар да өте көп. ... ... ... ... ... құйтырғы айлаға
баруларымен қиындап кетті. Көп жағдайларда есірткі заттары басқа заттармен
жасырылады. ... қол ... ... түрлі конструкциялардың
ішіне, адам организмі ішінде және т.б.
5. Нәтиженің төмендеуіне сонымен ... ... ... ... ... ... қызметтерінің жанданғандығымен түсіндіруге болады.
Қорыта айтқанда Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік Бақылау
Департаментінің ... ісі ... ... және ... ... ... саласында 2007 жылы өткен жылмен
салыстырған бірқатар кемшіліктер бар. Аталған кемшіліктердің алдын алу ... жою ... ... Қазақстан облысы бойынша Кедендік ... ... ... ... ... ... ... қаіпсіздігін қамтамасыз етуде міндеттерді орындап, олқылықтарды
болдырмайды деп сенуге ... ... ... ... мақсаттарды
жүзеге асыру үшін жағдайлар жеткілікті.
²îðûòûíäûëàð ìåí ½ñûíûñòàð
²îðûòà êåëå, ²àçàºñòàí ... ... ... ... æ¸íå ... ... áàð.Îñû îðàéäà ìåí ¼çiìíi» äèïëîìäûº
æ½ìûñûìíû» òàºûðûáûíà áàéëàíûñòû áiðàç ì¸ñåëåëåðäi àòàï ê¼ðñåòêåí ä½ðûñ.
Áiðiíøi ì¸ñåëå, ... iñi ... ... ... ... ... ... ñåáåïòåði áiðiíøiäåí,áiçáåí ê¼ðøiëåñ æàòºàí
åëäåðäi» ýêîíîìèêàñûíû» ... ... ... ... ... ... ... îòûð¹àí ñàÿñòû.ιûí ìûñàë ðåòiíäå ´çáåêñòàíäû àëó¹à
áîëàäû.Îë ìåìëåêåòïåí ²àçàºñòàííû» àðàñûíäà ... ... ... ... åêi ... ... ... æàáûº áîëóû.
°ñiðåñå Ðåñïóáëèêàìûçäû» î»ò¾ñòiê ... ... ... êåòóiíi» áið
ñåáåái ²ÕÐ æ¸íå ´çáåêiñòàí Ðåñïóáëèêàñûìåí øåêàðàëàñ áîëóû.Ñîíûìåí ºàòàð
Èðàí,Òóðêèÿ,Àó¹àíûñòàí,
Ò¸æiêñòàí ìåìëåêåòòåðiíåí êåëãåí òàóàðëàðäû» îñû ¼»iðäåí iøêå åíói. ... ... ... ìåíi» ½ñûíûñûì ´çáåêiñòàí ìåìëåêåòi àðàñûíäà¹û ñàÿñè
ì¸ñåëåëåðäi øåøó. Ñîíäàé-ຠñîë åëäåðäi» êåäåí îðãàíäàðûìåí òû¹ûç ... ... ... îðãàíäàðûíû» æàëïû ºàçiðãi çàìàí¹à ñàé ... ... ... ... ... ... аталған талдаулар мен негіздерге сүйене отырып мен мынандай
ұсыныстарды келтіремін:
1) ... мен ... ... Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы арқылы өтуі кезінде рұқсат етулік тәртіптің сақталуын қамтамасыз
ету;
2) экономикалық контрабанда мен ... ... ... ... ... мен ... жетілдіру;
3) құқық бұзушылықтарды тергеудің әдістемесі мен Қазақстан Республикасының
құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылдың тетігін әзірлеу;
4) ... ... пен ... валюталардың, энергия
таратқыштардың заңсыз өткізілуін бақылау жөніндегі шараларды ... ... ... ... ... ... кеден ісі саласындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды бірыңғай
жедел есеп пен қылмыстық статистикаға кіргізу;
6) кеден ... ... ... ... ... ... халықаралық терроризммен күресті күшейту, діни экстремизм,
есірткі трафиктермен күресті тиімді жүзеге ... ... ... шеңберінде шет елдердің кеден органдарымен тығыз ... ... ... ісі саласындағы қылмыстарды ашуда әдістемелік жасайтын бірыңғай
республикалық ғылыми-әдістемелік институтын ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін
ескере отырып кеден ісі саласындағы барлық көрсеткіштер мен ... ... ... ... күрес жүргізу бойынша
біртұтас бағдарлама жасау;
8) Экономика және заңсыз есірткі ... ... ... ... ... ... мен бағыттылығын айқындау саласында құқыққорғау
органдарымен ынтымақтастық және өзара қимыл ... ... ...... өткізіп тұру.
Пайдаланылған нормативті-құқықтық
актілер мен негізгі әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының ... 1995 жыл 30 ... ... Республикасының Кеден кодексі, 2003 жыл 5 сәуір.
3. Қазақстан Республикасының ... ісі ... ... ... 1995 жыл 20 шілде №2368 ... ... ... Республикасы заң актілермен
енгізілген: Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар
жарлықтары ... жыл №2703 және ... жыл ... ... ... 22.11.1996 жыл №47-1; 09.06.1997
жыл №139-1 және 16.07.1999 жыл №426-1; 13.11.2000 жыл №98-ІІ;
4. ... ... ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасының Президентінің
Жарлығы 2001 жыл 22 қаңтар №536;
5. ... ... ... ... ... ... өткеруі туралы ережені бекіту ... ... ... ... 2000 жыл 12 ... ... ... Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден
комитетінің төрағасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысы 2002 жыл 30 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
Кодексі 2001 жылғы 30 қаңтар №155-ІІ;
8. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі;
9. Алибеков “Таможенное дело в ... ... ... 1997
год;
10. Алибеков “Таможенное право” Алматы 1997 год;
11. Драганов В.Г. “Основы таможенного дела” Москва 1998 год;
12. Сәрсенбаев М.А. ... ... ... 1998 год;
13. Мадиярова Д.М. “Кеден ісін ұйымдастыру және басқару” Алматы 2000
жыл;
14. Российское таможенное ... ... для ... / ... ... ...... 1997 год;
15. Садықов Е. “Ішкі экономикалық қатер” Ақиқат журналы 1, 1998 ... ... ... ... де ... ... ... /
13 желтоқсан / 2000 жыл;
17. Ү.Құланбай “Кеден – мемлекеттің шекарадағы сенімді қалқаны”
Егеменді Қазақстан / 16 ... / 2000 ... ... ... мән бермеу – нақты ... ... ... ... / 25 ... / 2000 ... ... “Еуразиялық Экономикалық Қауымдастық” Егеменді Қазақстан
/ 11 қазан / 2001 жыл;
20. Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығы “Қазақстанның ... ... ... ... ... ... Қазақстан / 27 ақпан / 2001 жыл;
21. Е.О.Алауханов “Есірткіні ауыздықтау қауіпсіз қоғамға жол ... ... 1,2001 ... ... ... қауіпсіздік күзетінде” ... / 30 ... / 2001 ... ... “Экономическая безопасность: таможенные методыи
средства обеспечения”. Внешняя торговля 1995 жыл, 12.
24. Ершов А.Д. ... ... ... в ... ... ... ... «Таможенная
деятельность и обеспечение ... ... ... ... 1998 ... ... Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М.Автор
1999 жыл;
26. Беляшов В.А. “Таможенный энциклопедический справочник” ... ... ... И. ... за ... таможенных правил”
Внешнеэкономическая деятельность, 2001 жыл, 1;
28. Л. Матақбаева "Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... журналы, 3,
1999 жыл.
29. М. Нүкенов "Экономикалық ... ... ... 2001 ... Ә. Дүйсенбек "Бiрiккен Ұлттар Ұйымы және ... ... ... В. ... ... ... таможенные методы и
средства обеспечения". Внешняя торговля, 1995 год, 12.
32. Аграшенков А.В. ... в ... ... СПб.: «ПиК», 1995
год.;
33. Асанов А.М. Циклическое развитие управленческой мысли. – В ... V ... ... ... ... и
общества». Ч. 1. Ставрополь, 1997 год. С. 382.;
34. ... Г.И., ... Ю.Н., ... А.В., ... ... товаров физическими лицами через таможенную границу
РФ. СПб., С.- Петербургский филиал РТА, 1998. С. 67-69;
35. ... ... о ... международной купли-продажи
товаров: комментарий. М.: издательство фирмы Гардарика, 1996. ... ... А.Д. ... экономической безопасностью в таможенном
деле: материалы научно-практической конференции ... и ... ... ... ... на – ... Ростовский филиал РТА, 1998 год.
С. 48-51;
37. Зачесова Г.М. Курс лекций «Экономика таможенного дела» Учебное
пособие СПб., 1997 год. ... ... А.Д. ... ... и организации в таможенном деле.
Учебное пособие. Санкт-Петербург 1999 год.
39. Беляшов В.А. ... ... ... И.Ю. ред. ... Минск 1998 жыл;
40. Ғ.Қасымов «Таможенная политика – составная часть государственной
политики», ФЕМИДА, 1998 жыл, 3;
41. Ғ.Қасымов «Казахстану нужна единая тарифно-таможенная ... по ... и ... 1998 жыл., 11-12 ... ... Н. «Снижение пошлины: вести о таможне», Сегодня, 1998
жыл;
43. Бекбосунов И. «Ответственность за ... ... ... ... 2001 жыл., 1;
44. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и ... М. ... С. ... ... Ю.М., ... И.В. ... ... регулирования.
М. Автор, 1994.;
46. Съедин С.И. основы управления: курс лекции. М.: РИО РТА, 1996.
С. ... ... И.И. ... ... ... М.: ТППРФ, 1997
год;
48. Демченко А.А. О применении программно – целевого управления ... ... ... ... международной научно-
практической конференции «регулирование ВЭД и ... ... ... от 22-23 ... 1996 г. .М.: ... 1996. С. ... Ершов А.Д. Генезис и эволюция таможенного дела // Учен. зап. С.-
Петербургского филиала РТА, 1998. № 5. С. ... ... Л.А. ... ... ... организации (ВТО) по
модернизации таможенных служб ... ... ... ... ... проблемы современной таможенной
политики России» от 14.12.1995. М.: РИО РТА, 1995. С. 65-66.;
| ... ... ... |
| ... ... төрағасының |
| |2004 ... «____» ... |
| |№ ______ ... ... |
| ... Республикасының кеден ісі мәселелері |
| ... ... ... ... адамдарының |
| ... әрі – ... ... ... өз |
| ... ... ... ісі саласындағы |
| ... ... ... ... ... ... ... ... да ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... лауазымды адамдарының тарапынан жасалған |
| ... ... ... ... кесу бойынша |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... агенттігі
«____» ___________ 200__ жыл № ... ұ с қ а м ... ... ... ... ... департаментінің (басқармасының) мынадай құрамдағы
лауазымды адамдарына:
____________________________________________________________________________
(Аты-жөні, лауазымы, атағы)
___________________________________________________________________________
(кеден ... ... және ... ... ... ... жүргізу үшін берілді.
Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне және «Қару-жарақты бекіту туралы»
200__ жылғы «____» ___________ № _____ ... ... ... ... ... арнаулы құралдарды қолдануға, алып жүруге және пайдалануға рұқсат
беріледі.
___________________________________________________________________________
(қарудың маркасы және номері, арнаулы құралдардың түрлері)
Қолданылу ... 200__ ... «____» ... жылғы «____» __________ дейін
Негіздеме:
___________________________________________________________________________
(тексеруді жүзеге асыру туралы Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау
агенттігі бұйрығының номері және күні)
Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігінің басшысы
___________
(қолы)
Қазақстан ... ... ... агенттігінің мөрі
| ... ... ... |
| ... ... төрағасының |
| |2004 ... «____» ... |
| |№ ______ ... бекітілген |
| ... ... ... ісі ... ... ... ... лауазымды |
| ... ... әрі – ... ... ... өз құзіретінің шегінде кеден ісі |
| ... ... ... ... |
| ... және ... ... ... да |
| ... ... айналымы шектелген заттардың |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... кесу бойынша |
| ... ... ... |
| ... ... есебін жүргізу және тіркеу кітабы
Нұсқаманы тіркеу номері |Нұсқаманың тіркелген күні, ... ... ... ... ... күні ... ... берілген
(лауазымды адамдар көрсетіледі) |Нұсқөаманы берудің негіздемесі (бұйрықтың
номері, күні) |Тексеру жүргізу орны |Тексеру жүргізу ... ... қолы ... ... ... қолы |Тексерудің нәтижелері |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | ... ... ... ... ... ... органдары
Кеден ісі саласында кездесетін қылмыстардың түрлері
-----------------------
Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар
Iшкi iстер органдары
Ұлттық қауiпсiздiк органдары
қаржы полициясының органдары
Қорғаныс министрлiгiнiң әскери барлау органдары
Қазақстан ... ... ... ... министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары
кеден органдары
Құқық қорғау органдары
ҚР Сот жүйесі
Конституциялық кеңес
ҚР Ұлттық ... ... Ішкі ... ... ... органдары
Әділет органдары
Заң қызметін көрстеу органдары
(нотариат, адвокатура)
Кеден ісі ... ... ҚК 209 ... ... -Экономикалық контрабанда
ҚР ҚК 213 бабына сәйкес - Шетел валютасындағы қаражатты шетелден ... ҚК 214 ... ... - ... ... мен ... төлеуден жалтару
ҚР ҚК 250 бабына сәйкес - Айналыстан алынған заттардың немесе айналысы
шектелген ... ...

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер69 бет
Кедендік құқықтық қатынастар. Кедендік құқықтық қатынастардың мазмұны. Кеден құқығының субъектілері12 бет
Қазақстан Республикасы кеден төлемдерiнiң экономикаық мазмұны78 бет
Е-қаржымині жүйесіне қойылатын жалпы талаптар110 бет
Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің компонентті ретінде мәні мен мазмұны26 бет
Іс жүргізудің мерзімдері41 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Кеден ісін басқаруды ұйымдастырудың теориялық негіздері81 бет
Кеден бақылауы органдарының рөлі. Контрабанданың қылмыс ретіндегі кылмыстық мәні71 бет
Кеден төлемдерін төлеудегі кеден органдарын құқықтық реттеу және бақылау органдары ретiнде кеден қызметiн ұйымдастыру ерекшелiктерi45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь