Арал теңізінің қазіргі жағдайыI.1. Арал теңізі
2. Жақын өткен шақ : Құрғауға дейінгі шолу.
2.1. Физикалық географиялық ортасы
2.2. Метеорология мен климатология мәні.
2.2.2. Ылғалдық пен құрғау
2.3. Су қоймасының құрамдары
2.3.1. Өзен ағыстары
2.3.2. Ылғалдану
2.5. Термоклин және тығыздың структурасы
2. 6. Судың оптикалық қасиеттері
2.7 Циркуляция
2.8. Химия
2.9.Қорытынды
3 Бүгінгі құрғау
4. Болашақ: Келесі уақытта не болады?
5.1. Басқа қиын жағдайдағы көлдер арасындағы Арал теңізі.
5.1.1. Өлі теңіз
Кітап жазылып жатқанда (2004),бұрынғы жер бетіндегі ең үлкен көл ,Орталық Азия көлдерінің құмды бархандарымен қоршалған жер жаннаты болған Арал теңізі -өзінің қабатының 75% және суыының 90% жоғалтқан еді.
Белгияның территориясынан асып түсетін жаңадан құрғаған су түбі Өзбекстанмен Қазақстанның алыс жерлерін алып жатыр. Қазір бұл республикалар бұрынғы совет одағынан тәуелсіз.1950 жылдары тынымсыз және бай гаваньді қалалар арал және моннан ,қазіргі жағалаудан ондаған километрлер алыс қалды. Балық аулауға қажетті флот және жүк таситын кемелер,бұрын Ар.тұз суларында епкін жүзіп жүрген болса,қазір олар бұрынғы су түбінде қайырлап,тот басып,тұздың, құмның астында жоғалып жатыр. Тек ондаған жылдар бұрын ғана А.т. биолгоиялық қауымдастығында және дельта аймағынан шектесіп жатқан жерлерде жүздеген түрлер болған .
1. Ахмедсафин У.М, Садыков Ж.С, Полпмошнова М.В, (1983). «Арал теңізі бассейндегі жер асты су және тұз алмасулары: қазіргі жағдай және болжам.»
2. Алма-Ата Наука 159 ст (орыс тілінде ).
Ал Вешах Р.А. (2000) «Өлі теңіздің су балансы: Біріккен қадам . Гилрологиялық процестер » 14, 145-154.
3. Аладин Н.В., және Плотников И.С. (1995а) «кіші Арал теңізінің сақталу және қалпына келтіру мүмкіндіктері жайлы».Санк-Петербург. Зоолологиялық институттың жұмыстары.
262, 17-46 (орыс тілінде ).
4. Аладин Н.В, Плотников И.С, Леталь Р (2004).
«Арал теңізінің гидробиологиясы ».Ішінде : Дж. С. Дж. Ньюл, Р.О. Завиялов, және П.П. Миклин, «Өлетін және өлген теңіздер » Нато.
Клувер баспасы, Дордрехт . 125-158 бет.

5. Анати Д.А. (1997). Гипер тұзды көлдің гидрографиясы .Ішінде : Т.Ниеми, З. Бен-Аврам , Г.Р. Гат «Өлі теңіз –көл және оның айналасы ». Окефорд Университет Баспасы. Оксфорт. Ұлы Британия. 89-103 б.
6. Анати Д.А (1998). Т –S кеңістігіндегі Өлі теңіз су траекториялары Гидробиология 381. 43 9.
7. Асарин А.Е. (1973). «Арал теңізінің су баланс компонентері және олардың теңіз деңгейінің жал сайынғы өзгерістеріне әсері» .Су ресурстары. 5,29 -40 . (орыс тілінде).
8. Аширбеков .У.Зонн .И. (2003) «Арал жойылып бара жатқан теңіз тарихы» Едел-М, Москва –Нукус, 63 б. (орысша).
9. Барт А. (2002)
Тезистер Лича Университеті Белгия. 138 б.(французша ).
10. Бартольд В.В. (1902) «Арал теңізі және Амударияның төменгі ағыстары жайлы ақпарат, ежелгі дәуірден 17 ғасырға дейін». Орыс географиялық қоғамының Түркістан бөлімінің жұмыстары, 4 (2), 1-120 (орыс -тілі).
11. Байпақов К.М, Борофка Н, Савельева Т.В, Ахатов Г.А. Лобас Д.А. Ержанова А.А. (2004). INTAS бойынша иАралдың солтүстік бөлігіндегі архиологиялық зерттеулердің нәтижесі.
«Climan» жобасы. Известия. Қазақстан Ұлттық ғылыми академиясы, 242 (1), 236-254 (орыс тілінде).
12. Бендун ( Бендан). Ф., Ринард ф. (2004). «арал теңізінің су және тұз балансының динамикалық модельі».
Теңіз жүйелері журналы. 47 (1-4), 35-50.
13. Берг. Л. С. (1908). «Арал теңізі . Физикалық географиялық суреттеуге тырысу». Орыс географиялық қоғамы, Түркістан бөлімі. Санк-Петербург . 5,9, 580 б (орыс тілінде ).
14. Бетгер Е.К. (1953). 1848-1849 жылдардағы Арал теңізін зерттеуші «Константин» А.И.Бутанов экспедициясының күнделіктері Ташкент. 53 б. (орыс тілінде).
15. Бейт М. (1980) «Өлі теңіздің саңғы эволюциясы мен қазіргі жағдайы». А. Ниссен баум. «Гипер тұзды рапа мен булану айналасы».Елсевиер Амстердам 156-166 б.
16. Биоркулнд G . (1999). «Арал теңізі- су ресурстарын қолдану және дұрыс қолданбау». К.Линдаль Кислинг: Экологиялық катастрофаның нәтижесін жеңілдету , Щвед унивем комитеті.
Стокгольм. 42 -50 б.
17. Блинов .Л.К. (1956) «арал теңізінің гидрохимиясы. Гидролестеоиздат.Ленинград. 152 p . (орыс-тілінде)».
18. Богомолетс . Н.А. (1956) «Арал теңізінің бактериялы флорасы жайлы : Ішінде Арал экспедициясының ғылыми нәтижесі». (4 том). Санк –петербург.
19. Бумер И.Аладин Н.В. Плотников И. Уотли Р. (2001). «Арал теңізінің палеолимнологиясы шолу». 19, 1259 -1278 .
20. Бортник В.Н. (1996) «Арал теңізінің су деңгейіндегі өзгерістер мен гидрологиялық балансы». Ішінде . «Арал теңіз бассейні». НАТО
2. Енваиронмент, 12 Сырингер Верлог .берлин. 25- 32 б.
21. Бортник В.Н. Даулетияров К.Ж. (1985). «Арал теңізінің циркуляциясының сандық зерттелуі» выйчеслительный центр АН, Москва, 36 стр. (орыс тілінде)
22. Бортник В.Н. Чистаева С.П. (1990).
«СССР теңіздерінің гидрометрологиясы мен гидрохимиясы. 7 том: Арал теңізі». Гидрометеоиздат. Ленинград 196 б.
23. Бриглеб Б.П. (1992) Дельта – Едигтон NCAR –күн радиациясы үшін болжау. Қоғамдық климат моделі. Геофизикалық зерттеулер журналы.
97 (07), 7603-7612.
24. Бутанов А.И. (1853) «арал теңізін зерттеу экспедициясы жайлы ақпарат». Вестник русского геогрфического общества 7 бөлім, 1 кітап, 7 тарау, 1-9 б,(орыс -тілінде).
25. калдер И.р. және Нииль С. (1984). «Тұзды көлдерден булану». Гидрологиялық ғылымдар. 29, 89-97.
26. Кармуз Дж .П. Дуранд Дж. Р. Левек С. (1983) «Чад көлі» Джанк. Хаод. 575 б.
27. Орталық Азия мемлекеттері . (2000).Арал теңіз бассейніндегі қоршаған орта жағдайы. Орталық Азия мемлекеттерінің аймақтық баяндамасы. http : ll www.grida. Nolarai (февраль, 2004).
28. Черненко И.М. (1972) Жерастысу құйылары, тұз балансы және Арал кризисі Проблемы освоения пустыри, 2, 32-42.
29. Черненко И.М.(1970) «Арал теңізіне құятын жер асты сулары және оның Арал теңізін кризисін жұмсапртудағы маңызы» . Проблемы освоения пустыри, 4, 28-38 (Орыс тілінде).
30. Черненко И.М. (1983) «Су тұз балансы және Арал құрғауын пайдалану»
Проблемы освоения пустыри, 3, 18-24 (орыс тілінде).
31. Чаб В.Е. (2000ь). «Орталық Азиядағы ағыстар құралатын зонадағы су ресурстарының сипаты мен олардың өзгерістері». Ішінде: Умаров У. А.Х. Каримов. «Су ресурстары, Арал проблемалары мен айналасы»
Университет Ташкент 3-18 б. (орыс тілінде).
32. Коу М.Т, Фоли Дж. А. (2001), «Чад көлі бассейннің су ресурстарына адами және табиғи әсерлер» Геофизикалық зерттеулер журналы. 106, 3349-3356.
33. Колеман, Кушман-Роизин (1999) «Теңіз суынан энергия : Өзін -өзі қолдайтын дифузиялы касос». 10 А . Нюслеттер. 10 (3), 1-7.
34. Дарси Н. (1856).... Виктор Далмонт. Парис (Француз тілінде)
35. Друмева Л.Б. Цицарин А.Г. (1984). «Арал және Азов теңіздерінің қазіргі тұз құрамы» Совет метеорологиясы және гидрологиясы . 3, 112-115
36. Фашук Д.Я. (1995) Қара теңіздің солтүстік батыс жағалауындағы гидроген сульфид зонасы табиғатты бастауы, динамикалық механизмі. Водные ресурсы. 22 (5), 568-584 (орыс тілі).
37. Фашук Д.Я.Брянцев В.А. Троценко Б. Г. (1986) Жағалау теңіз Екосистемасына антропогенді әсерлер ВНИИРО. Москва 33 б
38. Федоров .Р.V (1980) «Каспий теңізі мен Арал теңізінің халосин тарихының кейбір мәселелері». Ішінде: «Холосиндегі Арал –Каспий аймағындағы ылғалдылық өзгерісі». Наука Москва 19- 22 б.
39. Филлипов Ю.Г. (1970) «Теңіз ағыстарын есептеу әдісі» Труды ГОИН 103, 87-94 (орыс тілінде).
40. Фортунатов М.А. Сергиенко В.Д. (1950). «Арал теңізінің морфомертиясындағы жаңа деректер». Известия всесоюзного географического общество. 82 (1), 51-58 (орыс-тілінде).
41. Фридрих Дж, Оберханели Х. (2004). 2002 ж жазындағы «Арал теңізі суының гидрохимиялық құрамы» . Теңіз жүйесі журналы. 47 (1-4), 77-88.
42. Фреубрих Дж , Каюмоав О. (2004). «Амударияның субасқару аспектілері ». Ішінде: Дж, С. Дж Ньюль, П.О. Завиялов, П.П. Миклин «Өлетін және өлі теңіздер». NATO ARW / AST , Издательство Клувер. Дердрехт 49-76 б.
43. Гавриели И. (1997) «Өлі теңіздегі галит таралымы : 1960-1993» Ішінде 1.Ниеми, 2.Р.Гат 3. Бен-Аварам, «Өлі теңіз –көл және оның айналасы ». Оксфорд университет пресс. Оксфорд ВБ. 161-170 б.
44. Гавриели И.Страинский А, Байн А. (1989). «Өлі теңіз тұзды жүйесінің жоғарғы тұздылығында температура қызметін атқаратын галит ерігіштігі . Лимнология және Океанография ». 34,1124-12-34.
45. Гавриели И ,Орен А.(2004) «Өлі теңіз өлетін көл ретінде . Ішінде: Дж. С.Дж. Июль, П.О. Завиялов, П.П. Миклин «Өлетін және өлі теңіздер » Кливер павлишинг. 287-305 б.
46. Гертман И, Хегт А. (2002) «1992-2000ж Өлі теңіз гидрогеографиясыя». Теңіз жүйесі журналы. 35, 169- 181 .
47. Гинзбург А.И. Костяной А.Г., Шеремет Н.А. (2003) «Ғарыш деректері көрсеткен (1982-2000) қазіргі кездегі Арал теңізінің термальды режимі». Теңіз жүйесі журналы, 43, 19-30.
48. Джиорджи Ф, Шильдс С, (1999)Континентальды Штосттар үстімен аймақтық климат моделі NCAP соңғы версиясындағы ылғалдықты паралитрлеу тестілері. Географиялық зерттеулер журналы. 104. 6353-6375.
49. Джиорджи Е, Маринукки М.Р, Бейтс Г.Т. (1993 ь). «Екінші дәрежелі аймақтық климат моделінің дамуы». 2-бөлім . Қысқаша шекара жағдайларының ассимилияциясы мен конвективті процестер. Айлық ауа райы шолуы. 121, 2814-2832.
50. Джиральт С, Роман Дж, Клеркс Дж Риера С, Бучака Т, (2004), «Ыстық көлдің 100 жылдық тарихы». Ішінде : Нюль, Завиялов, Миклин «Өлетінжәне өлген теңіздер». Клувер паблишинг. Дордрехт . 253-286 б.
51. Глазовски Н.Ф. (1976) «Арал теңізіне құятын жерасты су және ион ағыстары».Доклады АН СССР, 22,4,961-964 (орыс-тілінде).
52. Гольмен Л.Г. Кушман- Роизан Б (1992) Жағажайдағы сулардағы температура – тұздылық градиентеріне көлденең өзін -өзі қолдайтын сорғы. Мұхит инженериясы, 19(1), 57-74.
53. Гольмен Л.Г. Кушман- Роизан Б (1992) «Теңіз суынан энергия: Өзін -өзі қолдайтын дефузиялы сорғы». 10 А Ньюслеттер 10 (3) 1-7 .
54. Глубцов В.В., Морозов О. А. (1972) «Арал теңізінің қазіргі су қоры». Труды Каз НГМИ (Казакстан Гидрометеорология институты). 44, 87-99 (Орысша).
55. Гоптарев Н.П. Панин Г.Н. (1970). «Булану деңгейіне атмосфераның суға жақын қабатындағы температура стратификациясының әсері». Труды ГОИН , 98, 148-155 (Орысша).
56. Городецкая М.Е. (1978). «Арал теңізінің террассасында» Геоморфология .1,46-55 (Орысша).
57. Григорев А.А., Липатов В.Б. (1982) «Ғарыш бақылаулары бойынша Арал аймағындағы шаң борандарының себебі мен динамикасы » Известия АН СССР. География сериялары 5,93-98. (Орысша).
58. Ханнан Т. Охара С.Л. (1998). «Туркменстан Қарақұм каналын басқару : проблемалар мен жобалар» Пост – Советская география экономика. 39 (4), 225-235.
59. Хендерсон – Селлерс Б. (1985) «Иірім диффузиясы термоклин моделдерінің жаңа құрылымы» Қолданбалы математика моделдеуі. 9, 441-446
60. Хостетлер С.В. , Бартлейн П.Дж (1990).Орегон-Харни –Малюр көл деңгейі өзгерістерін модельдеуді қлдану арқылы көл булануының симуляциясы. Су ресурстарын зерттеулері. 26, 2603-2612.
61. Хостетлер С.В., Джиорджи Ф, Бейтс Г.Т. Бартлейн П. (1994) . «Бонневиль және Лахонтан палео көлдерімен байланысты көл атмосфера кері байланыстары ». Наука. 263,665-668 .
62. Джарсжо Дж, Дестуни Д (2004). «1960ж кейінгі Арал теңізіне жерасты су ағыстары».Теңіз жүйелері журналы. 47 (1 ˆ 4), 109-120.
63. Иногамов Х, Фузайлов И.А., Авазов . Ш. (1979). «Шығыс үстіртегі жер қыртысының структурасы» Узбекский геологический журнал. 2, 46-56 . (Орысша).
64. Иванов В.А. Любарцев С.П. Михайлов Е.Н. Шапиро Н.Б. Гертманн .И. (2002). «Өлі теңіз моделі . 1992-2000ж термогамин структурасы өзгерісінің симуляциясы». Теңіз гидрофизикалық журналы. 5,3-23. (Орысша).
65. Калнай Е, Канамитсу М, Кистлер Р, Коллинс В, Дивен Д, Гандин Л. (1996). NCEP / NCAR 40 жыл қайта анализ жобасы. Америка метеофологиялық қоғамының бюлитені. 11, 437-472.
66. Хан.ВМ. Вилфанд Р.М. Завиялов П.О. (2004). «Арал теңізі аймағындағы ауа температурасының ұзақ мерзімді өзгерісі». Теңіз жүйелері журналы. 47 (1-4) ,25-34 .
67. Хомерини И.В. (1969). Арал теңізінің режимін анықтау үшін қолданылған МОНТЕ карлометоды. Монте Карло әдісі бойынша іші A –Union Conterence, Мецнирба, Тбилиси. 229-230 . (Орысша).
68. Хомерини И.В. (1978). «Арал теңізі су қоймасын модельдеу: МУЛЬТИ – Кеңістікті әдіс» Метеорология және гидрология. 5,70-80 . (Орысша).
69. Кира Т. (1997) «Әлем көлдерінің жағдайына шолу». Ішінде : С.Е. Джоргенсон және И. Мацун Коль менеджментінің бағыииары. 8 том. Қатер төнген әлем көлдері. 147-155 б.
70. Кисилев. В.П. (204). Арал теңізі жағалау аймағы. GIS лабораториясы . Атом қауіпсіздігі институты . http : braeant. Ibrae. Rularal (May 2004).
71. Корганов А.С. (1969). Сырдария өзенінің төменгі ағысының су балансы , Шардарадан Арал теңізіне дейін. Проблемы освоения пустыри. 5,56-64. (Орысша).
72. Косарев А.Н. (1975). Арал теңізі мен Каспий теңізінің гидроллогиясы. Москва мемлекеттік университеті. Москва , 272 б. (Орысша).
73. Косарев А.Н. Цвецинский А.С. (1976). Арал теңізіндегі қысқы вертикаль циркуляциясы . Ішінде: Каспий теңізінің комплексті зерттелуі . Москва университеті . Москва 212-219 б (Орысша).
74. Косарев А.Н. Яблонская Е.А. (1994).
Каспий теңізі . Академик павлишинг. 259 б.
75. Костияной А.Г. Завиялов П.О. Лебедев С. (2004). Өлген, өлетін , және қауіпті теңіздермен көлдер жайлы не білеміз НАТО Кливер Паблишинг Дордрехт.
76. Куарев А.В. Папа Ф, Могнард Н.М. Бухаризин П, Казенове А, Кретакс Дж. Ф(2004) Тарихи және ғарытық деректерден Каспий және Арал теңіздеріндегі теңіз мұз қабаты. Теңіз жүйелері журналы. 47 (1-4), 89-100.
77. Крумгалыз Б.С. Хечт А, Странинский А, (2002). «Өлі теңіз булануындағы термодинамика тежелуі»
: Өлі теңіз құрғай ала ма Химиялық геология . 165,1-11.
78. Квасов Д.Д. (1991). Арал теңізі жайлы негізгі ақпарат .Ішінде: В.А. Румянцев т.б. Севан, Ыстык көл , Балхаш, Зайсан және Арал көлдерінің тарихы . Наука . Ленинград 239-243 б . (Орысша).
79. Квасов Д.Д. , Ммедов Е.Д. (1991). Суару жетістігі және оның су балансына әсері. Ішінде: В.А. Румянцев. Севан, Ыстық көл , Балхаш, Зайсан және Арал тарихы. Наука Ленинград. 227-230 б. (Орысша).
80. Лемуаль Дж (1991). Қуаңшылық кезіндегі (1973-1389) Чад көлінің гидрологиясы . FAO балықтар жайлы баяндамалар 445, 54- 61 б.
81. Лемуаль Дж (2004). Чад көлі: Өзгеретін айнала . Ішінде: Дж. С.Дж Ньюл, П.О. Завиялов,П.П. Миклин. Өлетін және өлген теңіздер. НАТО.
Клувер паблишинг. Дордрехт. 321-339 б.
82. Леталь Р. Майнгет М. (1993). Арал. Спрингер. Верлаг. Париж. 357 б.
83. Леталь Р. және Майнгент М. (1996). Арал теңізі экологиялық кататрофа, Спингер Верлаг. Берлин (неміс тілінде ).
84. Трибулет Дж. П. (2002) . 1896-2000 sahelian жыл сайынғы жаңбыр түсу анализі: Қуаңшылық жалғасуды. Гидрологиялық ғылымдар журналы. 47,563-572 б.
85. Лиловер М, Лозовацкий И.Д. Гибеон С.Н. Набатов. В.Н. (1993).
Орталық тынық мұхиттың экваторлық ағыстар асты өзегі арқылы турбулентті алмасу. Теңіздер жүйесі журналы. 1, 183-195.
86. Лозовацкий И.Д. (1977). Балтық теңізінің оңтүстік бөлігіндегі кіші көлемдегі температура өзгерісін зерттеу . Океанология. (ағылшын тілі ).17, (2) 135-138.
87. Львов В.П. (1959). Соңғы 100 жылдағы Арал теңізі деңгейінің өзгерісі. Трудь ГОИН. 46 ,80-14. (орыс тілі).
88. Львов В.П. (1966) арал теңізінің жылдық орташа деңгейінің ұзақ уақытқа статистикалық сипаты. Океанология. 6 (4), 632-640 (орыс тілі).
89. Львов В.П. (1970 а ). Арал теңізі деңгейінің мезгілдік өзгерісі . Труды гоин. 98,107-116 (орыс тілі).
90. Львов В.П. (1970 б ).
Арал теңізі мен аймақтағы жерасты суларының арасындағы көп (тұз) құрамының қарым-қатнасы жайлы. Труды гоин. 101, 87-100 (орыс тілі).
91. Львов В.П. Крылова З.А. Смирнова Р.В. (1970). Арал теңізнің су қоры (айлық, жылдық, ұзақ мерзімді көледер . 1952-1966). Труды гоин. 101, 5-33.
(орыс тілі).
92. Львович М.И. Цигельная И.Д. (1978) Арал теңізі су балансын қадағалау . Известия АН СССР. География. 1,42 -54. (орыс тілі).
93. Лимарев В.И. (1967). Арал теңізінің , жағасы, ішкі арид зонасы су қамасы . Ленинград. Наука. 252 б (орыс тілі ).
94. Мамедов Е. Трофимов Г.Н. (1986).Орта азия өзен ағыстарының ұзақ мерзімді тербелісінің мәселелері. Проблемы освоения пустыри 1,12-16 (орыс тілі ).
95. Меллор Г.Л. (1992). Үш өлшемді, қарапайым теңдеу , сандық мұхит моделі Ішінде: Атмосфералық және мұхит ғылымдарындағы прогресс.
Принстон университет баспасы. Принстон N . 35 .
96. Мак Клейн Е.П. (1989). Аэрозоль оптикалы тереңдік өлшемдері үшін глобальді теңіз беті температурасы мен бұлт тазалау.
Международный журнал дистанционного зондирования. 10, 767-769.
97. Миклин .П.П. (2004). Арал теңізі кризисі. Ішінде: Дж . С.Дж Нюль .П.О.Звиялов. П.П. Миклиншинг. Дордрехт. 99-123 б.
98. Михаилов В.Н.Крацова В.И. Гуров Ф.Н. Марков Д.В. Грегоир М. (2001).
Арал теңізінің қазіргі жағдайын бағалау. Вестник Московског университета . Географические ерий 6, 14-21 (орыс тілі).
99. Мирабдуллаев И.М. Джолдасов И.М. Мустафаева З.А. Қазақбаев С. Любимова Б.А. Ташмухаммедов Б.А. (2004). Арал теңізінің олигогалиннен полигалин су қоймасына өту кезіндегі экосистемасының жетістіктері.
Теңіз жүйелері журналы. 47 (1-4), 101-108.
100. Муминов Ф.А. Инагатов И.И. (1995). Орта Азия климатының өзгерісі САНИГМИ. Ташкент 215 бет (орыс тілі).
101. Нельсен Т.А. Блаквельдер .П. Худ. Т. Макси Б, Ромер Н. Мең С (1994).
Мексика шығанағындағы биоген, литоген, аутиген қалдықтар құрамының арақатынасы. Су қоймалары. 17 (4), 873-885.
102. Неев О. Емери К.О. (1967) Өлі теңіз түзілу процесі және булану айналасы. Израйль геоглогиялық шолуы Тельавив. 147 б .
103. Ньюль Косарев, Костияной, Зонн. (2002) Арал теңізі Таңдамалы Библиография. Ноосфера, Москва 232 б.
104. Ньюль Дж Завиялов П. Миклин П, (2004).Өлетін және өлі теңіздер . НАТО. Дордрехт. 384 б.
105. Никольский Г.А. (1940). Арал теңізінің балықтары . МОИП. Москва 216 б.
106. Нуртаев В. (2004). Арал теңіз бассейн эволюциясы . Геодинамикалық аспект. Ішінде : Дж. Ньюль, П, Завиялов. Миклин . Өлетін және өлі теңіздер .
Дордрехт. 91-97 б.
107. Океанографиялық таблицалар . (1975). Гидрометеоиздат. Ленинград. 477 б(Иванов).
108. Каспий , Арал , Азов теңіздерінің океанографиялық таблицалары. (1964)
Гидрометеоиздат. Москва , 107 б (орыс тілі).
109. Орен А. (1999). Өлі теңіз қайтадан тірі. Експерентиа 49,518-522.
110. Орен а (1999) Өлі теңіздегі – микробиологиялық зерттеулер: Тұз құрамының шектелуіндегі өмірді түсіну бағытындағы болашақ өзгерістер. Гидробиологиялық 205, 1-9.
111. Пала С. (2003) 85 милиондық жоба Арал теңізін қайта қалпына келтіру үшін жұмыс бастайды, Ню-Иорк Тайлес августь 4.
112. Пенева Е.Л. Станев Е.В. Станичный С.В., Салохиддинов А, Стулина Г. (2004). Арал теңізі деңгейі мен су құрамының соңғы эволюциясы. Ғарыштық , өлшемдік, және гидрометеорологиялық деректер. Теңіз жүйесі журналы. 47 (1-4), 11-24.
113. Петр Т. (1992) Балхаш көлі. Қазақстан.Тұзды көл зерттеулерінің халықаралық журналы. 1()1
, 21-46.
114. Пинкард Г.Л. , Емери В.Дж (1990). Физикалық океанография түсіндірмесі (5 ші басылым). Баттеруэс – Хайнемани . Оксворд. ВБ. 323 б
115. Пикхасов А.И. (2000). Неоген кезеңінде Тұран Тянь-Шань жазықтарының полеографиясы геоглогия минерал ресурстар . Ташкент . 6,3-8 (орыс тілі).
116. Тшенин Г.Н. Стекленков А.П. Гернинский А.Е. (1984) . Арал теңізінің при-голоцин террассарының жасы мен шығу тарихы. Доклады АН СССР . 276, 3, 675-677 (орыс тілі).
117. Рабалайс Н.Н. Торнер Р.Е. Скавиа Д. (2002).Ғылымнан саясатқа: Мексика бұғазы гипоксиясы мен Миссисипи өзені. Био накуа . 52,129-142.
118. Рафиков А.А Тетюхин Г.Ф. (1981).Арал теңізі деңгейінің төмендеуі және төменгі Аму –дария айналасының өзгеруі. ФАН. Ташкент. 199 б (орыс тілі).

119. Рессл Р, Миклин П.П (2004). Арал теңізіндегі морфологиялық өзгерістер : ғарыштық зерттеумен су баланс моделі. Іінде Дж С. Ньюль По: Завиялов. П.П.Миклин. Өлетін және өлі теңіздер NАТО Клувер паблишниг. Дордрехт. 77- 910 б.
120. Ревина С.К. Бакум Т.А., Заклинский А.Б. (1970). 1952-1966 ж деректер бойынша Арал теңізінің тұздылық таралуының негізгі сипаттары. Труды ГОИН . 101,80-86 . (орыс тілі).
121. Родин Д.А, Завиялов.П.О, Журбас А.Н. (2005).Принстон мухи моделін қолдану арқылы қазіргі Арал теңізіндегі мезо және бассейн көлемі циркуляциясын модельдеу.Физикалық экология. Москва мемлекеттік университеті (орыс тілі).
122. Рогов М.м. Ходкин С.с. Ревина С.К. (1968). Амудария сағасы аймағының гидрологиясы . Труды ГОИН 94,268 б (орыс тілі).
123. Романовский В.В. (2002).Ыствқ көлдегі су деңгейінің өзгерісмен су балансы. Ішінде: Дж . Кларкс, Нманкулов, Ыстықкөл , оның табиғи айналасы. НАТО научные серий. Нидерланды 45- 58 б.
124. Ромашкин В.С. Самойленка А.С. (1953). Арал теңізінің гидрометерологиялық сипаттары. Труды ГОИН 12, 98-129 б (орыс тілі).
125. Рубанов И.В. Тимохина Н.И. (1982). Мирабилит түзілуге жағдайлар. (арал теңізі мысал ретінде). Записки Узбекистанского отделение ВМО . 35, 57-60 (орыс тілі).
126. Рубанов И.В. Богданова Н.М. (1987). Құрғаған Арал теңізі түбінен ұшатын тұздың сандық есебі. Проблемы освоения пустырь. 3,9-16 (орыс тілі).
127. Рубанов И, ИшниязовД. П. Басканов М. Чистянов П.А. (1987). Арал теңізінің геологиясы . ФАН Ташкент 247 б (орыс тілі).
128. Рубанов И, (1987) Арал теңізі бассейн өзендерінің гидрохимиялық режимін және су мелиорациясының әсері. Труды САНИИ 124,(205), 160 б
(орыс тілі).
129. Садов А.А, Красников В.В. (1987). Дистанционды зондирования әдісі арқылы Арал теңізіне құятын жер асты ағыстарының көрінісі Проблемы освоения пустырь. 1,28-36 (орыс тілі).
130. Арал теңізі үшін жүзу бағыттары (1963). Издательство Гидрогрыфической службы В.М.Ф. Ленинград 148. б. (орыс тілі).
131. Самойленко В.С. (1955а) Арал теңізін жылыту қорына талдау . Труды ГОИН . 12,98-129 (орыс тілі).
132. Самойленко В.С(1955 б.)Арал теңізінің температуралық режиміндегі өзгерістер. . Труды ГОИН . 20,10-246 (орыс тілі).
133. Самойленко В. С. (1955а). Арал теңізі үшін су қоры мен деңгейі өзгерісінің проблемалары. Труды ГОИН. 20, 27-166 б (орыс тілі).
134. Сарч .М.Т. Биркет С. (2000). Чад көліндегі балық және ауыл шаруашылығы : икөл деңгеці Флуктуациясына жауаптар. Географиялық журнал. 166, 156- 172 б.
135. Селин П.Ю. Аизатуллин Т.А. Леонов А.В. Фашук Д. Я., (1988). Қара теңіздің солтүстік батыс жағалауының гидроген динамикасы. Водные ресурсы. 16, (4), 144-173 (орыс тілі).
136. Шапорнеко С.И. (1995). Балхаш көлі. Ішінде : А.Т. Мандыч. Орталық Азия мен Шығыс Европаның үлкен көлдері мен теңіздері. Амстердам 155-193 б.
137. Шкудова Г.Я. , Ковалев Н. П. (1969). Қайырланған теңіздегі есептелетін ағыстар үшін станционар гидродинамикалық моделінің орындалуы.Метеорология и гидрология. 10, 76-86 б (орыс тілі).
138. Шульц В.Л. (1975) . Арал теңізінің су қоры. Труды САНИЧМИ. Орта Азияя .Гидрология институты. Ташкент. 23 . (104), 3-28 (орыс тілі).
139. Шульц В.Л. , Шалатов Л. Симонов А.И. (1954). Арал теңізі суының антициклонды циркуляциясының пайда болуы. Метеорология и гидрология 2, 50-52 (орыс тілі).
140. Симонов А.И. (1962). Арал теңізі батыс ойығының ерекше жоғары тұзды суының себебі: Труды ГОИН. 68, 103-117 (орыс тілі).
141. Симонов А.И. Гоптарев Н.П. (1972). СССР-ң оңтүстік теңіздерінің қазіргі және келешектегі су және тұз қоры. Гидрометеоиздат. Москва 236 стр. Труды ГОИН . 108 (орыс тілі).
142. Сиржанов Д. Грегоир М. Дельеъ Е, Ньюль Дж. (2004). Арал теңізі кері су балансының мезгілдік циркуляцияға әсері : 3 Д. Гидродинамика моделін қолдану . Теңіз жүйелері журналы. 47 (1-4), 51-66.
143. Смол Е.Е. Гиорги Ф, Слоан Л.С. (1999) Орталық Азиядағы ылғалданудың аймақтық климат модель симуляциясы. Орташа және жылдық өзгерістер. Геофизикалық зерттеу журналы. 104, 6563-6582 .
144. Смол Е.Е. Слоан Л.С. Ф.Гиорги, С. Хостетлер. Арал теңізінің су балансы симуляциясы аймақтық климат моделімен бірге. Журнал геофизических исследовании. 104,6583-6602.
145. Смол Е.Е. Ф.Гиорги ,Слоан Л.С, Хостетлер С. (2001а) Арал теңзінің гидрологиясындағы климат өзгерісі мен құрғау эффектілері . Климат журналы. 14, 300 – 332.
146. Смол Е., Слон Л. НичкаД. (2001б). Арал теңізінің құрғау себебіне беткі ауа Температурасының өзгеруі. Климат журналы. 14, 284-299.
147. Conar Е.Д. (1958). Теңіз суларының тұздылығын анықтайтын құралдар ретіндегі электр өткізгіштік Гидрометеоиздат. Моква . 139 б. (орыс тілі).
148. Станев Е.В. Пенев Е.Л. Мерсиер Ы. (2004). Ішкі бассейндердегі теңіз деңгейінің өткінші және кеңістіктегі үлгілері. Арал теңізіндегі соңғы құбылыстар. Геогфизикалық зерттеулер хаттары.
149. Стейнхорн И. (1983) Өлі теңіздегі тұз ылғалдылық . Лимнология және Океанография . 28, 580-583.
150. Стейнхорн И. , Ассаф .Г. Гат Дж, Нишри А.Ниссенбаум А. Штиллер М. (1979).Өлі теңіз: Миксолимнионның тереңдеууі су бағанасының араласуды білдіруі. Наука. 206, 55- 57 б.
151. Стейнхорн И. Гат Дж. (1983). Өлі теңіз.Саиэктифик Американ. 249,102-109.
152. Таилинг Дж . Лемуал Дж (1998). Тропикалы ішкі жер суларының экологиялық динамикасы. Кэмбридж университии пресс. Кэмбридж 441 б.
153. Тило Дж (1928) Француз.
154. Тилхо А.А. (1877). Арал –Каспии деңгейінің суреттелуі , 1847ж орыс географиялық қоғамы және оның Оренбург бөлімінің сұрауы бойынша жүргізілген. Орыс география қоғамы. Санк-Петербург 42 б. (орыс тілі).
155. Вайнбергс И.Г. тель В.Я. (1980).Арал теңізі дамуының кейінгі төрттік жүйе кезеңдері және олардың климат жағдайының өзгеруімен байланысы.Ішінде: Голоциндегі Арал –Каспий аймағындағы ылғалдылық өзгеруі. 176-180 б. (орыс тілі).
156. Веселов В. Панигкин В. Трашел Л. Захарова Н. Калмикова Н. Виннинова Т. Мирошниченко О. (2002) Арал теңізі бассейннің жер асты су ресурстарының симуляциясы. ЮНЕСКО проект к 2 11102 доклад. Институт Гидрологии и гидрофизики. Қазақстан ғылым және білім министірлігі ,

http : ll www . aralmodel. Unesco. (май, 2004).
157. Виноградов М.Е. Шушкина Е.А. Востоков С.В. Верешака Л.А. Лукашева Т.А. (2002). Қара теңіз Кавказ жағалауына жақын Океанология 42 (5). И693-701 (орыс тілі)
158. Вольфцун И.Б. Сумаракова В.В. (1985). Ұзақ уақыт бойы Амудария, сырдария ағыстарының табиғи антропогенді жоғалтуларының динамикасы.Метеорология и гидрология . 2,98-104 (орыс тілі)
159. Волков И.И. Скирта А.Ю. Макнавев П.Н. Демидова Т.П. Розанов А.Г. (2002). Қара теңіздегі терең судың физикалық және химиялық біртектілігі . Ішінде: А.Г Зацепин, М.В.Флинт.Қара теңіздің сорлтүстік бөлігінің зерттелуі. Наука. Москва 161-169 б.
160. Ванг Х. (1993) Қытайдағы орманды шабу мен ормансыздану : бастапқы зерттеу , www.library. utrary.utpronto7ca / pcs / state /. China eco forest. Htm7 (май 2004).
161. Вилер С.С. (1974) .Шөл көлі : Неваданың Пирамида көлінің тарихы. Какстон принтерс .Калдуел. Augako 150 б.
162. Вилимс А.Д. (1986). Австралия тұзды көлдерінің тұздылығы мен электр өткізгіштігі .
Австралия теңіз және таза су зерттеулер журналы. 37, 177-182.
163. Виллямс В.Д. (1995). Австралия, Корангамит көлі, тұрақты тұзды көл: Концервация және менеджмент. Көлдер мен резервуалар.Зерттеу және менеджмент. 1,55-64.
164. Ваизман. В.Дж, Рабаланс Н.Н. Торнер Р.Е, Диннел С.П. Макнотон А. (1997).Луизиана жағалау ағыстарының мезгілдік мжәне жылдық өзгерістері .Стратификация мен гипоксиа. Теңіз жүйелері журналы. 12,237-248.
165. Ваизман. В.Дж,Рабалаис Н.Н. Торнер Р.Е. , Д.Джастик (2004). Луизиана Жағалау ағыстарының гипосиясы мен физикасы. Ішінде: Дж.С.Ньюль , П.О.Завиялов.П.П. Миклин.Өлетін және өлі теңіздер. НАТО. Клувер Паблингшинг. Дордрехт, 359-372 б.
166. Әлемдік көлдер деректері (2004) www.ilec.or. Jp / database7 htm (май 2004).
167. Яншин. А.Л. , Голденберг Л.А. (1963). Үстірттің алғашқы орыс ғылыми зерттелу,Издательство АН-СССР. Москва, 326 б. (Орыс-ттілі)
168. Ечели И. ,Гавриели И., Берковиц Б., Ронен Д. (1998). Өлі теңіз өле ме Геология7 26-755-7587
169. Житомиррская О.М. (1964). Арал теңізі аймағының климаттың суретелуі. Гидрометеоиздат. Ленинград. 67 б. (Орыс-тілі)
170. Заиков Б.Д. (1946). Арал теңізінің қазіргі және келешектегі су қоры.Труды ИИУ ГУГМС. Серия 4. 39,25-59 (Орыс-ттілі)
171. Заиков Б.Д. (1952) Негізгі Туркменстан каналы құрылысы және Арал теңізі деңгейі мен су қоры. Труды ГГИ. 16,44. (Орыс-тілі)
172. Завиялов П.О. Моллер О.О., Кампос Е. (2002а) Оңтүстік Бразилия континентальды шельфіндегі ағыстарының алғашқы тура өлшемдер. Континенталь шельф зерттеуі 22 ,14,1975-1986.
173. Завиялов П.О. Григорьева Дж. В.Моллер О.О.Костияной А.Г.Грегоир М. (2002ь).
Анықталған максимум кросс-кореляция сақтау жалғастығы. Геофизикалық зерттеулер журналы.
174. Завиялов .П.О. Костяной А.Г. Моллер Дж. (2003а). САФАРИ круиз. Оңтүстіктік Бразилияшельфіндегі өзен ағыстарының эфектілерін картаға түсіру. Геофизикалық зерттеулер хаттары. 10, 1029/2003 G < O 18265,30 (21).
175. Завиялов П.О. Костияной А.Г. Сапожников.Ф.В.Шылов М.А. Хан V.M, Ни А.А.(2003) Батыс Арал теңізінің қазіргі гидрофизикалық, гидробиологиялық жағдайы. Завиялов П.О. 43 (2), 316
176. Завиялов П.О. Гинзбург А.И. Сапожников Ф.В. АбдуллаевУ.Р. Аибросимов А.К. Акдреев И.Н.(2004а) 2003ж октябрь, Батыс Арал теңізінің зерттелуі. Океанология 44 /4,667-670. (орыс-тілінде).
177. Завиялов П.О. Сапожников Ф.В. Ни. А.А.(2004ь). Жоғалған теңіз. Нэшня географик (орыс басылым). 5,32-40 . (орыс тілінде).
178. Завиялов .П.О. Амиров Ф.О. Дикарев С.Н. Редин О.А. (2004с). Қазіргі Арал, өзен ағысы жетіспеушілік жағдайындағы теңіз типті су қоймасының метамар фозасының төтенше үлгіс ретінде. Ішінде : Өзендер, су қоймалары және Теңіз жағалау зоналарының динамикасы мен термикасы аты Іші конференция отырыстары. ИВП. РАС. Москва . 214-26 б. (орыс-тілінде).
179. Жданко С.М. (1940) Арал теңізіндегі ағыстар.Метеорология и Гидрология, 1-2,78-82 (Орыс-тілінде).
180. Зубов Н.Н. (1947). Динамикалы океанология. Гидрометеоиздат. Москва 360. (орыс-тілінде).

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 137 бет
Таңдаулыға:   
Aral Sea Lak e
Black Sea
Balkhash
45 "
ф

Lake Sarakamysh
40
\j ' \ЛУ1
Caspian Sea
35 "
Ц
Mediterranean Sea
u
30
80
20 30 40 50 60 70
Longitude
Figure 1.1. Арал теңізінің географиялық орналасуы .

о т'*■'■ A It A ; Xi ,

Figure 1.2. The first detailed map of the Aral Sea published in 1853 by
Commander A. Butakov, Imperial Russian Navy, based on his survey of 1848-
1849.
From http: www. lib.utexas .edumapshistorical, October 2004.
Кіріспе

I.1. Арал теңізі
Кітап жазылып жатқанда (2004),бұрынғы жер бетіндегі ең үлкен көл ,Орталық
Азия көлдерінің құмды бархандарымен қоршалған жер жаннаты болған Арал
теңізі -өзінің қабатының 75% және суыының 90% жоғалтқан еді.
Белгияның территориясынан асып түсетін жаңадан құрғаған су түбі
Өзбекстанмен Қазақстанның алыс жерлерін алып жатыр. Қазір бұл
республикалар бұрынғы совет одағынан тәуелсіз.1950 жылдары тынымсыз және
бай гаваньді қалалар арал және моннан ,қазіргі жағалаудан ондаған
километрлер алыс қалды. Балық аулауға қажетті флот және жүк таситын
кемелер,бұрын Ар.тұз суларында епкін жүзіп жүрген болса,қазір олар бұрынғы
су түбінде қайырлап,тот басып,тұздың, құмның астында жоғалып жатыр. Тек
ондаған жылдар бұрын ғана А.т. биолгоиялық қауымдастығында және дельта
аймағынан шектесіп жатқан жерлерде жүздеген түрлер болған .
Балық аулау жылына 500,000 мың тоннадан жоғары болған ,бұл СССР-дің
балық аулау өнеркәсібінің үлкен бір бөлігін құраған.Мысалы: Арал теңізінде
бекіре балық аулауына 13% жүк тасымалы жылына 200,000 тоннадан жоғары
айналған. 1980 жылдарда коммерациялық балық аулау мен навигация толығымен
тоқталуда , себебі порттарды ашық ұстау қиын және қымбат болған.(Миклин
,2004) .
Атмосфераның кішіриюінің себебі нағыз антропогендік болған деген пікір
бар.Еш күмәнсіз Қайырлау – су ресурстарын мақта мен күріш плантацияларын
суаруға аяусыз жұмсағаннан болған.Бірақ бұған көптеген мамандардың ойынша
құрғау сонымен қатар, жартылай болсада табиғи әсерінен болған.Алайда,бір
уақыттағы Арал құрғауы тарихтағы әлемнің ең жаман анва-экологиялық
крезисі.Теңізді кейін шегінудің экономикаға экологияға ,осы аймақта тұратын
адамдардың өмір сүру сапасына кері әсері әртүрлі және қайғылы ,бұл көп
әдебиеттерде суреттелген.

2. Кіріспе

Кітаптың аты Аралды өліп бара жатқан теңіз ретінде сілтеме
жасайды, бұл клише сөз кейінгі басылымдарда қайта –қайта көрініп жүр.
Бірақ Арал шынымен өліп бара жатыр ма? Көптеген геологиялық және
архиологиялық дәлелдер бойынша теңіз осындай немесе бұданда күшті
регрессияға бұрын ұшыраған,бірақ барлық уақытта кейінгі қалпына келулер
болып тұрған.Қазір Теңіз жойылған жоқ.Ол тек қатты өзгерген,және алыс
құндарға қашып кеткен ,бірақ әліде терең және шексіз сияқты, әдемі,көк
(схема I.1. түрлі –түсті секция )
Және қазіргі жаңа жағдайы көп зерттелмеген.Бұл кітапта арктикалық
атмосфераның физикалық қасиеттерінің өзгерістері ,океанографикалық
көзқарастар тұрғысынан үлкен және ерекше су қоймасы ретінде қарастырлады.
Біз әдейі осы терминді обьект ретінде қолданамыз,оның кеңістіктегі көлемі
мұхиттың емес анық нағыз теңізде емес – көп уақыт бойы Арал теңізі
көлдік және теңіздік қасиеттерді дара біріктірген және көптеген
океанографикалық зерттеулерді өткізген.
Арал теңізінің қазіргі критикалық физикалық жағдайын зерттеудің маңызы
екі жақты .Біріншіден, мәселе анық ішкі мағыналы ,Арал теңізінің бұрынғы
өзгерістерінің себепті болжауы қазіргі жағдайдың дұрыс түсінігі мен анық
суреттеудің негізі болуы керек.Болжау үлкен маңызды, ол құрғаудың
себептерін жеңілдетуге арналған өлшемдерді жүргізуге көмектеседі.Екіншіден,
қазіргі А:т. өзінің өте айрықша океанографикалық қоршаған ортасы бар,
бірегей табиғи лаборатория ,бұл басқа көлдер,ішкі теңіздер мен мұхиттық
аймақтарда болып жатқан физикалық және химиялық процестерді анықтауға
қолданыла алады, бірақ Ар.т-де мұқтаждықтан екені ақиқат. Орында негізгі
мәселенің күшті стратификацияланған геогфизикалы сұйықтықтар , гипергаменді
су қоймасындағы тұздылықты бақылау циркуляция оттегі азайып ,анохсик
зонасындағы гидроген сульфид өндірісі т.б. ,булар шектелмеген.Қазіргі А.т-
дегі болып жатқан процесстер басқа осындай құрғау мен қауіптерді басынан
кешіріп отырған көптеген көлдерге нұсқау бола алады.

2. Жақын өткен шақ : Құрғауға дейінгі шолу.

Бұл тарауда 1961 ж таяздану басталғанға дейінгі Арал теңізінің физикалық
жағдайына шолу беріледі.Бұл тарауда ыңғайлы болу үшін осы шақ
пайдаланылғанымен де,осы тарауда таныстырылған сандар мен деректер
1911жылдан бергі кезеңді қамтитын ,ол кезде негізінде инструментальді
өлшемдер жүргізіле басталған, бұл 1960 жылға дейін жалғасқан.1960 жылдан
кейін пайда болған түбірлі өзгерістер 3 таруда қамтылған.
1960 ж көлдің үстіңгі қабат деңгейі орташа мұхит деңгейінен азғантай
53 м жоғары болған. Бірақта Арал теңізінің деңгейі , құрғау басталғанға
дейін де ,әр жылғы өзгерістері маңызды мәселе болып келгенін, барлық
уақытта есте сақтау керек.1911 жылдан 1960 жылға дейінгі кезеңдегі көлдің
жыл сайынғы өзгерістері + 0.5 м (Львов, 1966) және көптеген қайта
құруларға сәйкес, жыл сайынғы көлдің деңгейі 19 ғасырда 2м болған.(Берг,
1918 ; Львов,1959.)
Бұл өзгеріспен қатар мезгілдік цикл 30 сантиметрден жоғары амплетудасы
(Лимарев,1967; Ловов,1970) жергілікті өте күшті желмен бақыланған көтерлу
+ 180 см-ден жоғары (Бортник және Чистаева ,1990), және басқа өзгерістер
болған. Соған қарамастан, 53 м деңгей Арал теңізінің құрғауға дейінгі
жағдайында қалыпты болып саналған,сондықтан осы тараудағы берілген
деректердің көпшілігі осы бақылауға сәйкес келеді.

2.1. Физикалық географиялық ортасы

1960 жылы Арал теңізі жер бетіндегі Каспий теңізі,Superer көлі ,Виктория
көлінен кейінгі төртінші орындағы ең үлкен ішкі су , қоймасы болған.
Теңіздің орналасуы , 43° 24 ′ N пен 46 ° 53 ′ N және 58 ° 12 ′ E мен
61 ° 59 ′ Е –нің арасы ,оның бойлық өсі NE –SW бағытына шамалы қисайған.
Теңіздің үстіңгі бетінің аумағы 66,000 км ² ден жоғары, максимальді
ұзындығы 492 км және максимальді кеңдігі 290км (Рубанов,1987) Жоғалудың
жалпы ұзындығы шамамен 16м болған. Ертеректегі зерттеулер бойынша
максимальді тереңдік 69 м-ден жоғары болған. (Бутаков,1853; Фортунатов пен
Сергиенко, 1950 ; Бетгер, 1953) ,бұл деректер көптеген басылымдарда және
навигациялық карталарда да қайталған. Көптеген ғалымдар 63м-ден асқан
тереңдіктің болуын көп зерттеген.(Рубанов,1987) 2.200км ² ден жоғары жерді
алып жатқан 1.100 ден көп кіші және үлкен аралдар болған. 1- Тарауда
айтылғандай, көптеген аралдар болған, сондықтан да теңіздің түркі тіліндегі
арал сөзі - арал дегенді білдіреді.(Сондықтанда түркі тілінде теңіздің
аты арал болған).
Геодинамикалық уақытта Арал теңізі жазық континенталды платформаның
Тұран жазығының Солтүстік бөлігінде орналасқан. Жазықтық оңтүстігі қарама-
қарсы dt[tral Ашхабат сәйкес келеді. Аймақта жер сілкіну
жиі болады. Теңіз үлкен эрозия – тектоникалық депрессияның төменгі
қабатында орналасқан, шамамен 800 NE-SW бағытына созылып жатыр.Арал теңізі
аймағындағы жердің қалың қабаты 35 ^0 км (Вольвовский, 1966) .Гранит
қабатының қалыңдығы 16-18 км (Имогамов, 1979).
1960ж Арал теңізінің схематикалық картасы 2.1. Схемасында берілген.
Орталық Азияның екі негізгі өзендер Амудария мен Сырдария теңізге құйылады
.Амударияның ағысы Сырдарияға қарағанда шамамен 2 факторға көбірек.Арал
теңізінің бассейн аумағы – 3 миллион. Теңіздің Оңтүстік
бөлігі Өзбекстанға, Солтүстік бөлігі Қазақстанға тиесілі.Бұрынғы совет
одағының құрамында болуға екі республика 1991 жылдан бері тәуелсіз
мемлекеттер.
Теңіздің Батыс жағалауы Үстірт Платасының тік жарынан құралады,ол
батысында Каспий теңізі арқылы шектеледі. Арал теңізінің Үстіңгі бетінен
190м-ге биік Үстірт жарып жергілікті халық , шың дейді,бұл идиоматикалық
термин орыс ғылыми әдебиеттерінде қолданылмайды. Батыс жағалау әлсіз
таңбаланған. Оңтүстікке қарай А.т. ежелгі аллувиада түзілген шексіз
аймақпен Амудария делтасы мен алыс Оңтүстікте Жаунгуз Қарақұм шөлінің
бархандарымен шектеседі.Оңтүстік жағалаудың ең маңызды көрсеткіштері кең
Әжібай ,Жылтырбас және Мойнақ жазықтықтары Шығысында ,Ар.т. жағалауы
Қылылқұм шөлімен шектеседі.Сырдариямен Амударияның құрғақ ежелгі өзен
іздері қиылысатын құмда (Рафиков және Тетюхин, 1981). Шығыс жағалау бірнеше
жазықтармен санжетпес ( 600) үлкен құм аралдардан тұратын Теңіздің
Оңтүстік Шығыс бөлігіндегі Акпенински архипелагы арқылы жақсы белгіленген.
Теңіздің Солтүстік беті Борсық және Арал маңы Қарақұм шөлдерімен
шектеседі.Солтүстік жағалау бірама биік және тік ,және көптеген жазықтар
мыс:Бутанов, Шевченко ,Чебас жазықтарымен үзіледі.

Figure 2.2 схемасын қою

Арал теңіздің астыңғы топографиясы 2.2. схемасында көрсетілген .Кіші
теңіз деп аталатын теңіздің солтүстік бөлігін үлкен теңізден Көкарал аралы
бөліп жатыр,көлдің негізгі бөлігімен оны шығыста кеңдігі 15 км тереңдігі
12м аралдың Берг бұғазы және батысында тар таяу -Көкарал бұғазы
байланыстырады.1960ж кіші теңіздің максималды тереңдігі 30м деп шамалы
төмен ,жалпы көлемі 80км ³ болған.(Бортник және Чистаева, 1990). Өз
кезегінде үлкен теңіз екі бассейн арқылы табиғи бөлінеді,солтүстікте су
асты тектоникалық үстірт жері ,Архангельский деп аталатын, Құланда
түбегінен Чернышев және Чебас жазықтықтары арасында және оңтүстігінде
Мойнақ түбегі арқылы бөлінеді.Бұл таяу белдіктің ең жоғарғы жері в
озрождения ,Лазарев және Комсоммольский аралдары.Үлкен теңіздің батыс
бөлігі батыс жағалауында түрі шұғыл ылдилы ,біршама терең (60м) шұңқыр
шығысында түбі жұмсақ (майда) ылдилы.Шығыс бассейн – үлкен ,біршама таяу
(30м ) түбі қуыс. Басейннің солтүстік бөлігінде Барсакелмес деп аталатын
үлкен арал бар, түбі тік ылдилармен қоршалған.Көлдің аймағының көпшілік
бөліктерінде,су түбі балшық лай , саз қабаттардан тұрады.Қатты қабатты тек
Батыс жағаға жақын кейбір бөлке жерлерден көруге болады. Кейбір жағалау
аймақтары және Архангельский үстіртінің кейбір жерлері құмды.
Косаревке сәйкес (1975) Арал теңізінің аймағы - әртүрлі қасиеті бар 5
жерден тұрады, атап айтқанда (1) солтүстік аймақ (кіші теңіз) ;(2) шығыс
және солтүстік шығыс аймақ ; (3) Амудария дельтасына көршілес оңтүстік
аймақ ,(4) Теңіздіңі орталық бөлігі; (5) Батыс терең аймағы .
Модельде және бастапқы қолданбалы мақсаттары үшін , көлдің гипсометрикалық
қатынастарын білу қажет.(мыс;көл бетінің деңгейін ,және көл ауқымын өзара
байланыстыратын қатынастар).Тиісті линия иіндерге шамамен 1 км-ң
қашықтықтағы түбінің топографиялық картасын тура қосу арқылы қол
жеткізген. Қатынастар 2.3. Схемасында көрсетілген.4 Тарауда кеңінен
талқыланады.Осындай иіндерді Михайлов та алған, басқа техниканы қолданған.
(2001).(Станевті де қарайсыз 2004).

2.3. Схемасы

2.2. Метеорология мен климатология мәні.
Арал теңізі аймағының климаты субтропикалы және кантинентальды. Жыл
сайынғы орташа күн сәулеленуі шамамен 185 Wm ² (Баротник және Чистаева,
1990).Теңіз арид зонасында орналасқан, және Арал үлкен су қоймасы ретіндегі
қалыпты әсерінен гөрі айнала қоршаған шөлдердің климаттақ жағдайға әсері
негізінен күштірек.Бұндай бір қалыптылық көл жағалауына тура шектесетін тар
белдіктің әсері .Аймақтағы жазғы уақыт жағдайы әдетте ,ашық аспан жоғары
ауа температурасымен сипатталады.Температураның төмендеуі солтүстік және
солтүстік батыстан атмосфералық интрузия әсерінен болуы мүмкін.Қыста аймақ
Сібірлік жоғары қысымды жүйенің әсерінде болады,оның нәтижесінде
ашық,құрған ауа-райы мжиі болады.Осы уақытта ,батыс интрузиямен қатар жиі
қорғау жағдайлары болып тұрады.
2.2.1. Ауа температурасы.
Арал теңізі аймағындағы ауа температурасы негізінен солтүстіктен
оңтүстікке қарай күшееді. Ең төменгі ауа температурасы орта есеппен алғанда
теңіздің оңтүстік бөлігінде шамамен - 6 º С , солтүстігінде – 12 º С-тан
төмен , Январь айында зерттелген. Жазда Теңіз үсті ауа температурасы әдетте
біршама қалыпты. Орта есеппен максимальды температурасы
27. ° июль айында .Арал теңізі үстіндегі орташа азғы температура
айнала қоршаоған шөлдерге қарағанда 5° с төменірек.
Теңіздің солтүстік және оңтүстік аймағындағы ай сайынғы орташа ауа
температурасы 1951-1960 жылдар бойынша 2-1. таблицасында берілген.

Таблица 2.1. Арал және Мойнақтағы ай сайынғы орташа ауа температурасы
(°C) (1951-1960). Мұндағы, I январь, XII декабрь, т.б..
Бортник, Чистаева (1990).

ай I II III IV V VI VII VIII IX
X XI XII

Арал -12.8 -10.9 -4.5 8.6 17.3 23.3 25.6 24.1 17.8
8.0 -2.9 -8.7
Мойнақ -5.4 -4.7 -0.7 8.5 17.3 23.1 25.7 25.0 19.6 11.3
2.5 -2.9

Сурет 2.4 Арал теңізіндегі январь айындағы тарихи орташа ауа
температурасы. АД- Амудария, СД- Сырдария көрсеткіші.

Бортник, Чистаева, 1990
2. Ылғалдық пен құрғау
Жазда Арал теңізі аймағындағы ауаның өзара ылғалдығы айнала
қоршаған шөлдерге қарағанда 20-25% жоғарырақ . Қыста, бұл айырмашылық көп
түсіп кетеді. Жаз айларында, Теңіз үстіндегі ылғалдың деңгейі әдетте 40-
70%. Қыс уақытында , бұл 70-90% ға өзгереді. Теңіздің солтүстігі мен
оңтүстігіндегі 1951-1960 ж-ға ай сайынға өзара ылғалдың көлемі 2.2-
таблицасында берілген.

Таблица 2.2.Арал мен Мойнақтағы (1951-1960) орташа айлық өзара байланысты
дымқылдық көлемі (%) .
Бортник, Чистаева (1990)

ай I II III IV V
Month I II
4.0 -0.23 -0.21
6.0 -0.35 -0.32
8.0 -0.46 -0.43
10.0 -0.57 -0.53
12.0 -0.68 -0.64

Арал теңізіне тән тұздылық деңгейі,қату температурасы -0,5°с пен
0,7°с арасында өзгеріп тұрады.
Айрықша, Арал теңізіндегі мұздар алдымен кіші теңізде және үлкен
теңіздің солтүстік –шығысында ноябрьдің аяғында көрінеді.
Теңіздің солтүстігінде алғашқы мұзды әдетте декабрьдің ортасында
байқауға болады.Барлық жердегі мұздың қатуы желге байланысты (мыс: теңіздің
оңтүстік бөлігіндегі мұз жиі басым солтүстік шығыс әсерінен
қатады.(Косарев,1975). Терең батыс бассейінде либардың бірінші декадасына
дейін мұз декабрьдің ортасында көрінеді.Январьға қарай,мұз бүкіл кіші
теңізде және үлкен теңіз шығыс, оңтүстік бөліктерінде қатады.
Қатты қыс болғанда Арал теңізінің толығымен январьдің аяғында
қатады.Жұмсақ жылы қыста кейбір бөліктері ғана қатады.Әртүрлі айлардағы
және декадалардағы мұз қату көлемі мен оның қалыңдығы 2-8 таблицасында
көрсетілген.Февральдағы мұз қату максимумы Арал теңізі аймағында 90 % -ға
жақын..
Таблицада берілген мұз қалыңдығы жайлы деректер Арал қаласына жақын
жердегі кіш теңіздің солтүстік жағалауына қатысты,ол жерде ең қалың мұз,
орташа қалыңдығы 100см –ге дейін болуы өте қатты қыстарда да
кездеспейді.(Косарев, 1975). Пановый лед (қазақшасы) қалыңдығы негізінен
оңтүстікке қараы 30-40 см-ге (орта есеппен ) теңіздің ең оңтүстік бөлігінде
.Мұз қату кезеңі орташа 70-80 күн (жылына) батыс бассейінде ,120-140
күнжылына теңіздің солтүстік және шығыс бөліктерінде.

Таблица2.8 Арал теңізінің мұз қатқан аймағы (%) және үстіңгі мұз қабаттың
қалыңдығы (см) Арал қаласы маңы әртүрлі айларда және декадаларда (1 декада
айдың 1- 10 күндері, 2 декада 11-20 күндері , 3-декада 21-31 күндері).
Деректер 1950-1960 ж аралығындағы көптеген мұз зерттеулерінен алынған.

Бортник, Чистаева (1990).

ай XI XII I
1971-198017 6 55
1981-19904 5 39
1991-20019 1-4 15-25

3. Теңіз беті температурасы, тұздылық және мұз

1. Теңіз беті температурасының (ТБТ) құбылуы

Қазіргі уақытта Арал теңізі бетінің температурасының (ТБТ) құбылуын
және мұз қабатын көрсететін негізгі дерек көзі спутник арқылы алынған
(ғарыштық) суреттер болып табылады. Бұл бөлімдегі температура деректері –
апталық 1981-2000 жж Теңіз беті температурасының мульти каналды сериялары
(MCSST- Multi-Channell Sea Surface Temperature) Advanced Very High
Resolution Radiometer National Oceanic and Atmospheric Administration
(AVHRR NOAA) дерек көздеріне негізделген. (McClain6 1989; Ginzburg 2003)
Арал теңізінің барлық аймағындағы 1981-2000 жылдар аралығында теңіз
беті температурасының апталық (аномалии) ауытқушылығы 3.7. суретте
көрсетілген. Бұл ауытқулар қатты өзгеріп тұрады және ортақ
тенденцияларды көрсетпейді. Суық және жылы жыл мезгілдерінің деректері
қарама –қайшылық тудырмайды: жазда ТБТ орта есеппен жылына 0.14+ 0.02 ° с
азаяды (r ° = 0.11). Көлдің әртүрлі бассейндерінде құрғауға дейінгі мерзім
мен 1990-2000ж арасындағы орташа айлық ТБТ (май, августь и ноябрь)
космостан алынған, ал 1950 жылдан кейінгі тарихи деректерді Ромашкин мен
Самоиленко (1953) және Самойленко (1955) берген.
ТБТ-ның құрғау кезіндегі пайда болған өзгерістері көктемде және күзде
жақсы көрінеді.Мысалы: қазіргі май айындағы ТБТ 4-5 ° 1950 жылдардағыдан
жоғары, ноябрьдегі ТБТ 2-3 °с құрғау кезіндегі өзінің барлық ауқымынан
төмен. Жаздағы ТБТ (августь) 2° с- қа жоғары көтерілген. Жалпы жылдық ТБТ
шамамен 24 °с тан 27 ° с-тан жоғары көтерілген және 3-5 аптада ерте
максимум мен минимум бағытында аптада тағы біршама фазалар бар. (3.8 сурет)

Сурет 3.7

Таблица 3.2 Арал теңізінің әртүрлі бөліктеріндегі айсайынғы орташа
ТБТ (°C)
Гинзбургтен алынған. (2003).

ай
мерзім

Кіші теңіз
Үлкен теңіз
(Батыс бөлік)
Үлкен теңіз (Шығыс бөлік)

Май 1950s
1994-200
0
Августь 1950s
1994-200
0
ноябрь 1950s
1994-200
0
11.9 16.1 22.9 25.4 6.0
11.3 15.9 24.6 26.1 11.0 8.3
12.3
16.5
24.0
26.3
9.1
6.5

P

30
25 i 20
15 -
10 -
5 "

I i i i i I

-5

0

50

100

150 200 Day of year

250

300

350

Сурет 3.8 1981ж алдындағы Арал ТБТ-ң орташа жылдық циклі (жалпақ қара
сызық, дөңгелектер) және 1981 жылдан кейінгі (жіңішке сызық,
үшбұрыштар). Дөңгелектер Бортник пен Чистаевадан алынған (1990),
үшбұрыштар ғарыш арқылы алынған, Гинзбург (2003). Сызықтар деректерге
жақсы сәйкес келетін жылдық және жарты жылдық мөлшерді көрсетеді.

Әрине ТБТ өзгерісінің бөлігі құрғауға қатысты болжанған
қайырылған су бөлігімен сәйкес келеді, оның ыстықтықты сақтау ауқымы
қысқарған, себебі бұл қысқарған тереңдік пен молайған құрғаудың
страификациясына байланысты .(3.4 Бөлімде талқыланады) .Зерттелген
өзгерулер ертеректе жасалған болжамдарға дәл келеді. (Самоиленко, 1955).
ТБТ деректері сонымен қатар Арал теңізінің әр түрлі бөліктерінің термальді
режимдеріндегі ұлғайып жатқан ерекшеліктерді де көрсетеді.
Көлдің құрғау алдындағы жағдайындағы горизонтальды температура құлдилауы
(уклон ) (қалыпты) әлсіз болғанда қазіргі жағдайда , батыс және ығыс
бассейндер арасындағы ТБТ өзгерістері 5 ° с тай жоғары болуы қалыпты жағдай
емес. (3.9. сурет). Ішкі бассейннің ТБТ өзгерістерінің қасиеттен молаюы
1990 жылдардың басында басталды. (3.10. сурет), бүкіл ТБТ- ң аномолиялары
ұлғаюымен сәйкес келетін 3.7. суретте көрсетілегн, және сонымен қатар
тиімді булану деңгейінің ұлғаюы 3.6 суретте көрсетілген. Бұдан шығатыны
1990 ж-ң басы (көлдің ауқымы шамамен 300км ³ , орташа тереңдігі шамамен
10м) – қайырлау процесінің басталып, термальды белсенді жоғары қабаттың
тереңдігіне бірама әсер еткен, Арал теңізінің термальді режимінің нәтижелі
модуляциясына әкеліп соғады. 1990 жылдан бұрын, ТБТ өзгеруі құрғаудың
басталуынан бұрын онша ерекшеленбейтін . ТБТ мерзімді циклінің қатты
өзгеріске қосымша, көлдің қайырлануы күндізгі ТБТ қатарының ұлғаюына
әкеледі. Күндізден түнге қарай температуралық өзгерісі 3 ° с –тан жоғары
үлкеюі соңғы зерттеулерге енгізілген.
Теңізбен оның айналасындағы жерлердің арасындағы термальді
ерекшеліктердегі күндізгі өзгерістерден жеңілжел тұрады, оларды сағаттап
көтерлерде батыс бассейннің батыс жағалауында зерттеген 2003 және 2004 ж.
Әдетте жағалаудағы жел 2-4 мс ауаның төменгі қабатында (500-800м)
жергілікті сағат 11.00 шамасында пайда болады, және сосын тез вертикальді
жайылып, сағат 14:00 ге қарай 1.2-2.2 км-ге жоғарылайды. Сағат 16:00 дан
кейін желдің соғуы азая бастайды.Жеңіл жағалау желі түнгі уақытта және ерте
уақытында 500 м төмен мөлшер негізінде зерттелінеді.(В.Хан. жеке)

сурет 3.9.
Тұздылығы

Тұздылық 1960-2002 жылдарда үлкен теңіздің батыс және шығыс бассейндерінде
өзгереді, бұл Мирабулаевтың баяндамасында көрініс тапқан, су үлгілеріне
негізделген.(2004) Бұл деректер біздің 2002-2004 ж зерттеулерімізбен қоса
3.3.таблицасында берілген.

3.3.таблицасы. Үлкен Аралдағы беткі тұздылық (ppt).+ белгіндегі
деректер Мирабдуллаевтан (2004), * деректері автордан және
қызметтестерінен.

Table 3.3. Surface salinity (ppt) in the Large Aral Sea. The data
жыл Батыс бассейн Шығыс
бассейн
1960 10+ 10+
1970 12+ 12+
1980 17+ 17+
1990 32+ 32+
1992 35+ 35+
1995 42+ 42+
1996 44+ 44+
1997 49-51+ 50-52+
1998 54+ 58+
1999 56+ Дерек жоқ
2000 58-63+ Дерек жоқ
2001 63-68+ 108-112+
2002 82* 155-160+
2003 86* Дерек жоқ
2004 92* 100-110*

Бұл деректер тұзданудың негізгі процесін түсіндіреді , оның деңгейі
құрғаудың бастапқы сатысындағы жылына 0,2 ppt –дан кемінде жылына 5 ppt
(батыс бассейн) және 40-50 ppt (шығыс бассейн) 2001-2002 жылдары өскен.
Тұздану деңгейінің осындай кенеттен өсуі 1990 ж ортасында басталғанын
ескеру керек. Осымен бір мезгілде, екі бассейіндегі тұздану ауқымының
арасындағы ерекшелік тез өсе бастаған, бұл 1996- жылдың алдында нольге тең
болған.

2. Мұз режимі.

Мұз режимінің өзгерістері құрғау кезеңінің барысында бір жағынан,
термаль режимінің өзгеруі арқылы, және температураның қату нүктесінің
өзгеруі арқылы екінші жағынан бақыланады. Соңғы фактор, өз кезегінде,
тұздылықтың ұлғаюы мен тұз құрамының өзгеруі арқылы анықталады. 2002 ж дала
зертеуінде жинақталған су үлгілері (Завиялов, 2003 ,с) осы күнгі қату
температурасы мен оның тұздылыққа тәуелдігін анықтау мақсатында
лабораториялық эксперименттерде қарастырылған. Ширшов институтындағы
лабораториялық өлшемдерден алынған алдын ала деректер 3.11 суретінде
көрсетілген.

3.11 суреті

Жоғарғы панель қазіргі батыс үлкен Аралды суреттейтін, тұздылығы 88 ppt
болатын су үлгілеріне қатысты.Үлгіні салқындатып және үлгі температура
уақыт функциясы ретінде жазылған. Жіңішке линия (сызық) минимумы көбірек
салқындатқан сұйықтыққа сәйкес келеді, келесі кішкене максимум мұз құрамына
сәйкес келеді.Осыдан келіп, бұл жағдайда үлгінің қату нүктесі шамамен – 3,8
° с екенін көругше болады. Осыған ұқсас есептеулер бұдан бұрын Украйна
Марин гидрофизикалық институтының эксперименттерінен алынған
болатын.(Станичный, 2004).
3.11. Схемасының төменгі панельі қату нүктесінің тұздылыққа тәуелдігін
көрсетеді, бұл зерттеулерді Завиялов (2004) жүргізген. Егер жоғары
тұздылыққа экстраполяцияланған, қатынастар нәтижесінде қату температурасы
2002 ж ығыс бассейн үшін тұздылығы 160 ppt үшін – 7 ° с .(Мирабудллаев,
2004).
Әдеттен тыс төмен қату температурасының себебінен, қазіргі уақытта,
өте қатты қыста да көл жартылай мұз болады.

Схема 3.13.

(Схема 3.12. түрлі түсті бөлімде). Кіші теңіз бен үлкен теңіздің
қайырлануының солтүстік бөлігінде, батыс пен шығысына қосатын каналмен
бірге, жиі толық түрде мұз қатады, бірақ көлдің оңтүстік бөлігі жартылай
ашық, (паковый лед) мұз тек жағалаудан 10-30 км созылады және бассейннің
орталық бөлігінде орташа мұз көлемі бар.Шығыс бассейннің оңтүстік
бөлігіндегі Амударияның су құятын негізгі орнына қарай көрінетін жұқа мұз
иірімдері ерекше көрініс табады. (Схема 3.12).Бұл құрылым таза өзен
суларының және өте суық, бірақ әлі сұйық Арал теңізі суларының көп
мөлшерінің , таза судың қату нүктесінен төмен температурада қату нәтижесіне
ұқсас, сондықтан Амудария саласы төменнен салқындау салдарынан қатады.
Бұл ерекше көрініс, қазіргі аралдағы мұз құрылысының маңызды
механизмдерінің арасында болуы мүмкін, және соңғы кездегі космостық
суреттерде жиі көрініс табады, (С Станичный ) бірақ жеткілікті
бағаланбаған. Аралдың мұз режимінің қазіргі тұрақсыздығы мен соңғы
уақыттағы өзгерістерді,космостық суреттерге негіздеп, Кураев берген.
(2004).Осы деректерге сәйкес көлдің құрғауы бірге мұз құрылымындағы уақыта
өзгерістермен жыл сайынғы еру көлемі мұз болу мезгілінен 15 күн ертерек.
Құрғаудан бұрынғы (ноябрдің ортасы мен январьдың ортасы ) және
орта есеппен бір айғы ертерек (февральдың аяғы) аяқталатын болған. 1978-
2002 ж мұз болу кезеңі қыстың қатаң болатын кезеңдеріне байланысты 20-110
күндер арасында өзгеріп отырған.Бұл ерекше тұрақсыздық құрғаумен
тұздануға қатты байланысты болуы мүмкін.1990 жылдары, көлдің мұз қату
пайызы максимальды көлемінен бір шама түсіп кеткен, 19921993 жылдары 70 %
1998-1999 жылдары минимум 10 % .Бұл өзгерістер климаттық жалпы
тенденциясының үлкен көлемі мен қатар тұздану эффектісінде көрсетеді,
осыған ұқсас көршілес Каспий теңізінде осы мезгіл ішінде мұз бетінің
қысқаруы зерттелген. (Кураев,2004) .

47

•S

46.5 -

46

45.5 "

45

44.5

44 "
Бұрынғы Арал шегі
43.5
Longitude
Сурет 3.13 Текстте сілтеме жасалған гидрографиялық көлденең трансектің
орналасуы. Санмен көрсетілгені автордан, әріппен көрсетілгені Фридрик пен
Оберхансли (2004)

Thermohaline
4. Термолиниялық құрылым. Термин дұрыс па?

Жоғарыда айтылғандай, қазіргі Арал теңізіндегі термолиниялық салалардың
вертикалды структурасы жақсы белгі емес, себебі 1992-2002 жылдар арасында
судың негізгі бөлігінде гидрографикалық өлшемдер өте аз жүргізілген.Әсіресе
шығыс бассейн жайлы деректер жоқтың қасы.Батыс бассейннің қазіргі
термолиниялық структурасы соңғы бес гидродоафиялық зерттеулерден жақсырақ
көрінеді.(Завиялов 2003 б,с; Фридрих және Оберхәнсли, 2004; Завиялов, 2004
а, в).
Температура мен тұздылықтың тиісті вертикальды көлденең бөлігі тігінен
батыс бассейннің тігінен батыс жағалаудан бастап арықтың орталық өсіне
қарай 3.14. схемасында көрсетілген.
Өлшем тұздану мен температураның екеуінде де өте қатты
стратификациясының барлығын ашып көрсетті.1992 жылға дейін, құрғаудың
алдлында не құрғау кезінде ешқандай маңызды вертикальды стратификациясының
байқалмағанын ескем түсіреміз. (Амудариы мен Сырдария дельталарына тезарада
шектесетін жерлердегіні есептемегенде).2002 жылдың күзінде барлық
станциялардағы тереңдігі 20 дан төмен су бағаналары толығымен араласып,
тұздылығы 82 ppt , ал температурасы 10 .6 ° с болды. Тереңірек станциялар
түбінде тұздылығы 95 ppt –ға дейін көтерілген. Күшті галоклинді көрсетті .
Күшті температура инверсиясы бар.Ең терең станцияларда, су түбінің
температурасы 14 ° с- тан жоғары (мысалы, су бетінің температурасынан
шамамен 4 ° с-тан жылырақ). Осыған ұқсас термолиниялық структуралы 2002
ж.августе Фридрих пен Оберхэнсли (2004) Чернышев шығанағындағы батыс
бассейннің солтүстік бөлігінде (Трансект с ), ену бетіндегі тұздылық 2 ppt
– дан 110 ppt –ге түбіне жақын жерде (25 м), және галоклин температура
инверсиясымен сүймелденеді. Сол уақытта, су бағанасы жақсы байланысты,
ұқсас біркелкі Текебас шығанағында (трансект В) және кіші теңіз (Трансект А
) (Фридрих және Оберхэнсли, 2004).
Батыс басссейннің 3 қабатты вертикальды структурасы жайлы ойлауға
болады.Араласқан қабат шамамен 20м-ге дейін созылады. Сосын бір қабат
болған, онда тұздылық тереңдікпен баяу 82 ден 86 ppt ге өзгерген, ал
температура керсінше беткі көлемнен тез шамамен 13 ° с қа көтерілген.Осы
кенеттен болған қабаттың қалыңдығы 20 м- 30м арасында шамамен 10 м.
Төменде, астыңғы қабатта тұздылықтың ұлғаюы өте тік болғанда (10 м-ге
шаммен 8 ppt ден жоғары), температура баяу өсіп отырған. Осы үш қабатты
структура көрсетуінше, ең кемінде үш тәуелсіз су түрлерінің болғанын,
олардың температура – тұздылық анализдері арқылы ұсынылғанын білеміз.
(3.5. Бөлімді қара)

Пикнометрикалық өлшемдер келесі тығыздық көлемін береді: 1.056-
1,057 кгм ³ араласқан қабат бетінде, жоғарыда анықталғандай тез құрылған
қабаттың өзегі үшін 1.066-1,067 кг м ³. Бұл аралас қабат астында өте қатты
тығыздық стратификацияның болғанын білдіреді.
Пикноклинде (Pycholine ) тығыздық шамамен 0,5 кгм ³ -ге ұлғайған, бұл
үлкендігі N ~ 10 ֿ¹ S ֿ¹ -дей buoyancy жиілігінің көлеміне сәйкес келеді.
Дәл бір жылдан кейін, октябрдің соңғы 10күнінде осы жердегі зерттеулер
қайта жасалды.2003 ж күзінде , өлшемлер Трансект 1 бойында батыс жағалаудан
Возрождение жағалуына шығыстағы ,сонымен қатар Трансект 2-4 (3.13 -
сурет) жасалды.
Трансект 1-дегі 2003 ж TS таратулары , 3.15 суретте көрсетілген, олар
бір жыл бұрынғы зерттеулерден көп өзгеше. Ең алдымен, 2002ж күзінен бері
сырттың тұздылық көлемі шамамен 4 ppt –ге көтерілген осы екі зерттеу
арасында ылғалды жыл кезінде ешқандай төмендемеген. (Завиялов, 2004
а).Батыс бассейн тұздылығының жергілікті ұлғаюы себепті тек теңіз бойына
тұзды таратушы көлденең ағыстар есептеледі, әсіресе екі бассейн арасындағы
су өзгерістері толығымен 3.5 Бөлімде көрсетілген. Екіншіден, 2002 ж
көрінген күшті температура инверсиясы онда ұзақ болмаған (кейбір
станциялардағы астыңғы қабатқа жақын бір-екі метрлерді есептемегенде,
төменнен қарай).Бұдан басқа, температура төменге қарай толығымен
төмендеген,терең қабаттарда 4.5 ºс-қа төмен көлемге жеткен.
Батыс ылдиға қарай шектесетін құрылым осы Трансектідегі ең жоғарғы
тұздылық арқылы да сипатталады.(93ppt –ге жоғары ). Шұңқырдың оңтүстік
ылдиындағы көлденең Трансект 3 гі (T мен S) Температурамен тұздылықтың
көлденең таратылуы, онда көлдің суы таяз, су бағанасының жоғарғы
бөлігіндегілерге ұқсас.Әсіресе белгілісі бұл батыс жағалаудың бойындағы
бойлықтың бөліктегі (сурет 3.17) тарату модельдері, олар Траннсект 2 ден
алынған деректерден синтезделген, ең батыстағы станциялар Т 1, 3 және 4-тер
алынған деректермен толықтырылған.
Аралық және терең қабаттардағы айқын температура фронты көрінеді,
оңтүстік ылдидың басындағы суық Lens (линза) –ны жылы және біршама
изотермальді солтүстік бөлігінен ажыратып тұрады.Осыдан бір жыл бұрын
бассейннәі оңтүстік бөлігінде суық өзекті болмаған. Суық Lens (
залежь) шығыс бассейндегі қысқы су интрузиясы немесе мұз құрылуымен бірге
бассейнің таяз ең оңтүстік бөлігіндегі қыс салқындатқан сулар болуы
мүмкін.Осы процестер нәтижесіндегі суық және тұздырақ өзекті сулар төмегі
ылдиға ағып өздерінің изопикналды деңгейінем жетуі мүмкін. 3.17 схемасының
жоғарғы панелінде көрсетілген haline структурасы астыңғы қабаттағы өте
жоғары тұздылықты (95 ppt жоғары) беәнелейді. Астынғы қабаттағы изолиниялар
моделі және солтүстікке қарай тұздылық пен температураның ұлғаюы –
солтүстіктен оңтүстікке қарай астыңғы қабатқа жақын, жылы және тұзды
интрузияның таралуына әкеледі.
Осындай жылы оңтүстікке қарайғы инверсия – 2002 ж күзінде зерттелген
thеrmohaline структурасына 3. 14 суретінде берілген деректермен және
(2004) Фридрих пен Оберхэнслидің тапқандарын салыстыра келіп, тұздылық пен
стратификация екеуіде солтүстікке қарай ұлғайғанын көрсетеді.
Болжаулар бойынша мұндай интрузиялар таяз және тұзды шығыс бассейннен
түзіледі, олардың суларын байланыстыратын канал арқылы батыс шұңқырға
құйылады. (Завиялов, 2003 б.с.).Осындай бассейндер арасындағы өзгерістердің
ролі, батыс бассейндегі стратификацияны қамтамасыз ететін виртуальді
негізгі қайнар көзі ретінде 3.5. бөлімде кеңірек сипатталатын болады.
2003 ж октябріндегі кейбір жеке көріністерде , ең төменгі 3-4 м бағанада
салқын қабат астында жылырақ және тұздырақ судың барлығының анықтығына
ишара білдіреді.
(3.18. сурет).

Көріністердегі ерекше структуралар күшті кішкентай көлемде іс-әркеттер
қосымша жағдайларға мүмкі, ішкі толқындарға нұқсайды. Келесі маңызды
ерекшелік – жарияланған haline және термальді стратификация Бұл 2003 ж
Возрождения жақын жағалауда зерттелген. (3.19. Схема ), күшті күндізгі
булану нәтижесінде болуы мүмкін. Батыс бассейнннің таяу жағасы сондықтанда
тұздырақ судың маңызды жергілікті көзі болуы шын мәнісінде тұздырақ олар
кейін төмен сіңіп кетеді.
Гидрографикалық өлшемдер 2004 жылдың апрелінде және кейін 2004 ж
августінде қайта жасалды. Бірақ, жергілікті конвекция осындай күшті 2003 ж
күзінде зерттелген тұздылық стратификациясын кері бұруы және қыста үстіңгі
қабат суын астына қарай суытуға әкелетіні шындыққа тән емес,Transect S -
көктемдегі өлшемдер (апрель, 2004) батыс Үлкен Аралы меромиктік еместігін
анық көрсетті.
Апрельде алынған T (температура) және S (тұздылық) көрінісі қысқы
конвекция арқылы орналасқан су бағанасымен сипатталады.
Шын мәнісінде мұхиттық жағдайда, үстіңгі суды шамамен 40 ºс-қа
салқындату бастапқы үстіңгіні -астыңғы тұздылық ерекшелігі 10 ppt –ден
жоғары ету қажет, бірақ бұл шын емес. Қазіргі Арал теңізі су үшін термальді
кеңеюі мен тұздылық қысқару коэфиценттері белгісіз, және есептер әр түрлі
блуы мүмкін, бірақ онша көп емес. Осыдан, егер қысқы араласу пайда болса,
кемінде жартылай, haline конвекциясына қарай, мұз құрылымыменн байланысты
есептелу керек . (полярлық типі, 2.4 бөлімде талқыланғандай).
2004 ж. августе Трансект және Трансект 5 стандарттарында үлкентеңіздің
екі бассейдерін байланыстыратын каналдың өзегі арқылы өлшемдер
жүргізілді.(сурет 3.13.).
Терең батыс бассейнде, көлденең үлгілер 2002 ж жүзінде немесе 2003 ж
күзінде зерттелген салаға ұқсас. Бұл жолы haline структурасы қарама-қарсы
болды: тұздылық аралас қабаттағы 91 ppt –ден жоғары тереңдікпен шамамен
астындағы 88ppt ге азайған. (суреттер 3.21-3.22).Су бағанасы тұрақты болып
қалған себебі температура үстіңгі қабат пен астыңғының арасында шамамен 23
ºс-қа құраған. Біздің байқауымызша батыс бассейннің үстіңгі қабатының
тұздылығы апрель мен август аралығында 4 ppt ге , 2002 ж. бері шамамен 9
ppt ге көтерілген, қайтсе де көлдің деңгейі сол кезден бері төмендемеген.
2002 ж ноябрінің геодезиялық деңгейі үстіңгі қабаттың абсалютті деңгейін
30.45 м, 2004 ж августінде 30,75м көрсеткен,сол себепті жергілікті
тұздылықтың ұлғаюы судағы тұздың құйылуына есептелуі керек, әсіресе
бассейндер арасындағы өзгерістер Трансект 5-гі өлшемдер көрсеткедей, Шығыс
бассейндегі тұздылық (ең кемінде солтүстік бөлігінде) шамаме 100ppt
болған, бұл 2004 Мирабуиллаевтың есебінше 155-166ppt салыстырғанда белгілі
төмендеуді көрсетеді, 2002 ж үшін. Бұл дегеніміз тұздылықтың қайта таруы
шығыс бассейннен батыс шұңқырға қарай артқан.Үстіңгі беттің тұздылығы
шығысқа қарай Трансект 5 бойымен шамамен 4 ppt –ге өскен.
Август айында аралас қабатта зерттелген тұздылықтың өсуі жаздағы буланудың
күшеюі себебінен .
Астынғы қабаттағы тұздылықтың біршама төмен болуы 2004 ж. августінде шығыс
бассейнде кейінгі интрузияның ешқандай ізі болмаған.Егер осындай интрузия
пайда боса, күз басында су бағанасы жайылып, төңкеріліп және толығымен
араласады,соның артынша үстіңгі қабат температура стратификациясының тиімді
төмендеуінің нәтижесінде салқындайды.
Осыдан келіп,Арал теңізінің thermohaline структура құрғаудың алдындағы
уақытта біркелкі болып қалған.1990 жылдың басына дейін барлық құрғау кезіне
біркелкі болып қалған, қазір өте күшті көлденең стратификация мен бай
көлденең құбылмалықты сипаттайды. Бұл құбылмалық мына жайттармен
анықталады: 1). көл-атмосфера әрекетестігі ; және 2). Көлдің батыс және
шығыс бассейндері арасындағы су, ыстықтық және тұз ауысу.Баяндалған
ерекшеліктердің көпшілігі сезгіш құралдарға көрінбейі. Жүйелі 3 жылдық
.Күзде немесе жаздың аяғында зерттелген thermoaline салалармен диамикалық
ситуациялар бір-бірінен толығымен өзгеше екенін көрінеді.
Бұдан шығатыны Арал теңізінің қазіргі физикалық жағайы sporadic
құбылмалық арқылы басқарылады, олар кідіру, шығысбассейн суының батыс
шұңқырға қарай желден – қысқарған инрузиясы , әдеттегі мезгілдік цикль,
көпшілік интрузиясы. Батыс шұңқырдың астынғы қабатындағы шығыс бассейн
тұзды суының көпшілік интрузиясы су бағанасының күшті қалыпты
стратификациясын жасайды ол біраз уақытқа тұрақты болуы мүмкін, және
көлденең араласуда үлкен қысқаруға бастайды.
Бірақта , шығыс бассейн суларына құйылудың болмауы, термальды және halin
канвекциясы күті жазғы буланумен қысқы салқындау және мұздық қатуы бағананы
құлатып оны араластырып жібере алады.
Біртіндеп, қысқы құлау жеке жылдарда болуы не болмауы мүмкін, ол бір
жағынан ішкі бассейн су алмасуларының жиілігіне және екіні жағынан жазғы
буланумен қысқы салқындауға тәуелді.

3.5 Су түрлері және ішкі бассейн су алмасулары

Қазіргі Арал теңізінің термо haline структурасына тереңірек көз
жіберту үшін қарапайым TS анализдерін дамытудамыз (TS – температура,
тұздылық). Белгілі болғандай, бұл бағыт классикалық океанографияда әр түрлі
суларды бақылау үшін кеңінен қолданылады (мыс: Пикард және Емери, 1990),
бірақ Арал теңізіне қатысты толығымен қолданылмаған.
2002ж күзінде жүргізілген зерттеудің деректері 3.23 суретінде көрсетілген.
Егер 2 түрлі су өзара аралас нәтижесінде су түрік көрсететін мәселе
бастапқы типтерді байланыстыратын тіке линияда жату керек, олардан алыста
араласудағы екі типтің ұқсас мазмұнымен анықталған.
Сондықтан, жіктеу TS диограммасы негізгі су түрлерін және олардың
араласуын баяндайды.Әрі қараай, егер 3 негізгі тип иеленсе ,олардың
арасындағы араласу нәтижесі үш бұрыш ретінде белгілі .
23. Суретіндегі NS диаграммасының кескіні үш анық су түрінің барлығын
ұсынады.(үстіңгі, астынғы, арасындағы) схемада жүйеленгендей .
Сыртқы су типінің сапасы негізінен атмосферасының ара байланысы арқылы
анықталады.Аралық тип үшін Завияловтың болжамынша (2003б). Ол батыс
бассейндегі жергілікті буланудан пайда болады,әсіресе оның таяз оңтүстік
шелфінде, ол жерде жазғы булану көбірек. Біздің әрі қарайғы болжауымызша,
астынғы қабат су түрінің құрамында шығыс бассейннен пайда болған сулар
қоспасы. Шын мәнісінде астыңғы қабат аралық қабатқа қарағанда жылырақ, оны
құрайтын судың кемінде бір бөлігі өзінің сапасын ертерек жеткен, жазда
немесе ерте күзде, ол уақытта теңіз бетінің температурасы таяз ығыс
бассейнде батыс бассейннің кез келген жеріне қарағанда жоғарырақ. Аралық
қабатқа қарағанда тұздылық төменгі қабатта көп жоғары, және бұл батыс
бассейндегі буланудың нәтижесінде осындай жоғары тұздылықтың болуына
ұқсамайды, шығыс бассейн анағұрлым тұздырақ.Теңіздің шығыс бөлігінің сулары
құрғаудың басталуынан бұрын да, батыс шұңқырдың тұздырақ, тереңірек
суларының құрылуына әсер етуі мүмкін деп болжанған.(Симонов, 1962; Косарев
және Цветсинский, 1976).
Бассейндерегі сулар мен тұздылық араласуының маңызы келесі қарапайым
есеппен бейнелене алады.Жалпы тұз құрамы

M= f pSAdz Jo

Мұндағы h- максимальда тереңдік, р –су тығыздығы және S(z) және A(z)
тиісті тұздылық тереңдіктегі су қоймасының көлденең қиылысу бөлімінің
ауданы z.1990 жылы екі бөлек бассейндер жақсы дамыған кезде, (көлдің батыс
бөлігі 59°E) батыс бассейннің жалпы тұз құрамы шамамен 3.8 милион тонна
болған.(Бортник және Чистаева деректері бойынша , 1990).2002 ж жинақталған
деректермен астыңғы топографиялардан сол жердің жалпы тұз құрамын
есептегенде 4.7 миллион тонна болған. Әрине, бұл тек қана өңдеомеген есеп,
себебі біздің болжау бойынша тұздың таралуы көлденең біржақты.Шындығында
белгіленгентереңдіктегі тұздылық бассейннің әртүрлі бөліктерінде әртүрлі
болуы мүмкін.(Фридрих және Оберхэнли, 2004), бұл тұз құрамынесептегенде
қате көрсетуі мүмкін дегенді білдіреді.Бірақта, жалпы тұздылық құрамды
жоғары есептегеннен кем есептеген дұрыс, себебі, белгіленген тереңдік
деңгейіндегі көлденең өлемге дейін, зерттелген аудан бассейннің ең таза
бөлігі тұздылықтың ең көп таяз бөлігінен және шығыс бассейн hyperhaline мен
бассейнді қосатын каналдан алыс орналасқан болуы мүмкін.Бұл дегеніміз 1990
жылы және 2002 жылдар арасында батыс бассейннің тұздылық құрамы жылына орта
есеппен кемінде 900 миллион тоннаға немесе 70 ммиллион тоннаға көбейген.
Егер жер асты суының алмасуын ескермегенде , бұл тұз артықтығы (батыс
бассейндегі жалпы тұз массаысының амамен 15 % )
Шығыс бассейн суының батыс шұңқырға енуіне жауапты екі конкурент механизм
3.24 суретінде көрсетілген.Егер байланыстырушы канал жеткілікті үлкен
болған, онда шығысқа қарайғы жел көлге әсер етіп, шығыс бассейн суы
баротропикалды канал арқылы батыс бассейнге құйылып, атынғы қабатқа сіңеді
(жоғарғы панель). Қарама-қарсы жағдайда батысқа қарай тұратын жел
жағдайында көлденең тығыздық үлгісі каналдың ішінде және жанында тұрақты
болмас еді.Басқаша жағынан, канал маңызды болмаған жағдайда, екі бассейн
бір –бірінсезбеген жағдайда, шығыс бассейн су интрузиясына шығыс желі
көмектескен болар еді.(төменгі панель, сурет 3.24).

Бұл система көл таяздану пргрессі сияқты үлкен канал схемасынан кіші
каналға ауысуы тиіс еді. Қазіргі жағдайда қай механизмнің басым екені
түсініксіз, бірақ модель тәжірибелері көрсеткендей үлкен канал механизмі
әлі белсенді.
24. және 3.26 суреттерінде жылдамдық салаларын салыстырады, бұл атақты
Принстон Мұхит Моделі (Меллор 1992 мен бірге зерттелген соңғы
тәжірибелерден алынған Родин,2005).

Бұл екі сала үстіңгі және астыңғы ағымға сәйкес келеді,екеуіде батыс
желдерінің астынан алынған.Суреттерде анық көрінгендей, осындай желдер
үстіңгі суды ығысқа қарай байланыстырушы канал арқылы айдаса, олар санымен
бірге каналдың астыңғы бөлігінде қарама-қарсы белгіні тасымалдайды.Модель
осыдан жоғарыда суреттелгендей үлкен канал механизмін қайта шығара алған.
Біз қазір ішкі бассен су алмасуларының мролін мөлшерлеуге тырысамыз.Біздің
болжауымызша 2002ж ноябрінде батыс бассейнде қарастырылған,шын мәнісінде
аралық батыс бассейн суы (Sw , Tw) мен шығыс бассейнсуының (Se , Te)
араласы. Егер су тығыздығы мен арнайы жылу тұрақты деп болжанса (бұл, осы
жағдайда жақсы жобалау), жылу мен тұз сақталуы теңдігі.
VT E + (1- V) Tw = TB VS E + (1-V) Sw = SB
(3.3)

немесе

TB-Tw SB-Sw(1-V)
V = _____
SE = ___________
TE- Tw
V
(3.4)
мұндағы V –дегеніміз шығыс бассейн суының батыс бассейн астыңғы ауындағы
үлес көлемі. Байқауларға негізделген, TB = 13.9 ° с ,Tw = 12.8° c SB ==
93; 5 ppt, және Sw = 85,5 ppt .
Осыдан, егер біз шығыс бассейн су интрузиясының бастапқы температурасын Te
кейбір тәуелсіз тұжырымдардан есептей алаң, астынғы қабаттағы шығыс бассейн
суының ұқсас мазмұнын V байқаймыз, және кездейсоқ шығыс бассейн тұздылығын
S E есептейміз. Интрузия жоғарыда түзілгендей 1 –механизм арқылы күштеліп,
2002ж жел жазбасына сәйкес августе болған, біз гипотеза бойынша инрузияны
2002ж, августіне анықтаймыз.Инфра қызыл космостық көрініс көрсеткендей ,
осы уақытта, ығыс бассейн температурасы 22 ° с пен 25 ° с арасында болған,
сондықтан біз TE деңгейін зерттейміз. V үшін сәйкес интервал 0,09-0,11,
бұл дегеніміз ығыс бассейн астыңғы қабатының шамамен 10 % ығыс бассейннің
кейінгі интрузиясынан пайда болған. Осы интрузия кезіндегі батыс бассейнге
түскен тұздың жалпы көлемі 12 және 6 миллион тонна арасында . Есептелген
интервал S E үшін 158 ppt ден 179 ppt –ге дейін .
Шығыс бассейн тұздылығы үшін соңғы есебі Мирабдуллаев ұсынған көлеммен
сәйкес келеді .(2004) (таблица 3.3.).
2003ж октябріне арналған TS диограммасы 3.27 схемасында көрсетілген.
Аралас үшбұрыш құрайтын үш негізгі су типтерін қайтадан көруге болады.
Жаңа жылы интрузияның termohaline сипаттары 2002ж байқалғандарға жақын.
Жел жазбаларына,сәйкес ,2003ж интрузия июньде көрінуі мүмкін. Суық су
типінің пайда болуы талас тудырады және ол шығыс бассейннен келетін ертерек
қыс интрузиясымен немесе мүмкін қыс конвекциясы немесе батыс бассейннің
таяз оңтүстік бөлігінен өте суық қыс суының төменгі ылдиға енуі.
Осы бөлімінің қысқаша мазмұндамасында, TS анализдерінің екі бассейндер
арасындағы су мен тұз алмасуларының ерекше маңызын ашатынын көрсететіндігін
айтылады.
Байланыстырушы канал ар0ылы –те т9зды ж2не тығыз шығыс бассейн суының
интрузиясы (басып кіру) батыс шұңқырда көлденең стратификация мен
termohaline режимінің құрылуында маңызды ролатқаруы мүмкін. 1990 ж көл
құрғауы жалғасса, канал кейінгі біраз жылдарда толығымен құрғап қалу қаупі
бар, және сосын ішкі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Арал теңізінің зерттелу тарихы, экологиялық жағдайлары
Арал теңізі зерттелу тарихы, географиясы және игеру мәселелері
Каналды бетонмен каптап, жылына
Арал аймағының экологиялық жағдайының әлеуметтік әсері
Арал теңізінің жағалық сызығының өзгеруін картографиялау
Арал теңізінің зерттелуі
Солтүстік Арал теңізінің экологиялық күйі
Арал теңізінің зерттелуі. Арал теңізінің экологиялық мәселелері
Арал өңірінде табиғи-шаруашылық кешенді экологиялық орнықты дамытудың ғылыми негізі
Сібір өзендерін Қазақстанға бұру
Пәндер