Партиялар типологиясы


Жоспар:

І Кіріспе.

Саяси партияның тегі.

ІІ Негізгі бөлім.
1. ҚР.дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы
2. ҚР.дағы саяси партиялар жүйесі
3. ҚР.ның саяси партиялар туралы заңы

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Қазақстан өз дамуының жаңа белестерін бастан кешіріп жатыр. Саяси партиялардың құрылуы – мемлекеттің саяси институттарының нығая түскендігінің белгісі. Партиялық құрылымдардың калыптасуының кәсіби кезеңі басталды. Мұның мемлекет үшін қажеттігі бар. Қазақстанда бүкіл қоғамдық-саяси институттар орнығып жатыр. Демек оның іргетасы әлдеқайда сенімді болмақ.
Елімізде демократиялық қоғам және құқықтық мемлекет құру кезеңінде саяси партиялардың тиімді қызмет атқаруы үшін құқылық базаларын қалыптастыру ерекше маңызды. Қазіргі уақытта республикамызда заңда белгіленген тәртіппен тіркелген 15-ке тарта саяси партия бар. Отан, Социалистік партия, Қазақстан халық конгресс партиясы, Демократиялық партия және Қазақстан халық бірлігі партиясы. Бұлардың қызметтері қоғамдық білестіктер жөніндегі заңмен реттеліп отырады. Сонымен қатар саяси партиялар жөніндегі арнаулы заң қабылау қажеттілігі де туындап отыр. Осыған байланысты бірқатар шетелдік саяси партияларға қатысты тәжірибелерді қарастырып көрелік.
Шетелдерде конституциялық (мемлекеттік) құқық ғылымындағы саяси партияның түсінігі мынадай: саяси партия – мемлекеттік өкіметті иеленуді мақсат тұтатын, немесе соны жүзеге асыруға шешуші ықпал жасауға тырысатын, ортақ мүддеге біріккен, қоғамның белсенді, әрі ұйымдасқан бөлігі болып табылады.
Саяси партиялар осы терминнің қазіргі ұғымында алғаш рет Еуропада пайда болды. Сонда буржуазиялық революциялармен тығыз байланыста сайланбалы өкілдер арқылы жүзеге асырылған халық өкіметі жүйесі – халықтық өкілдіктер құрылған болатын. Әрі қоғам екіге жарылып, әлеуметтік қайшылықтар тереңдеп, мемлекеттің саяси өміріне бұқараның белсенді араласуы партия рөлін арттырып, өз кезегінде партиялар демократиялық мемлекеттің негізгі саяси тұлғасына әрі ажырамас бөлігіне айнала бастайды.

1.ҚР-дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы.
Қазақстанның партиялық жүйесі қазіргі кезде өтпелі кезеңді бастан кешіріп отыр және бұл жаңа әлеуметтік топтардың, ең бастысы, бизнес-элитаның белсенділігінің нәтижесі екендігін білеміз. Басқаша айтқанда, кейбір «қысым көрсетуші» топтардың, мысалы «Ақ жол» ҚДП-ның жартылай өзгеруі айдан анық көрініп тұр. Саяси сала сапалылығы жағынан өзгеріп келеді деуге болады, және оған себеп тек жаңа ойыншылардың пайда болуы ғана емес, сонымен қатар ескі қатысушылардың да өзгеруі. Және бұл кәдімгі даму кезеңі, мұнда асығыс болмауы тиіс, алайда тежелудің де қажеті жоқ, өйткені бұл жалпы саяси жүйе үшін қауіпті. Тәуелсіз Қазақстанның партиялық жүйесі ондаған жылдар бойы қалыптасып келеді. Өткен ғасырдың 90-жылдарында республика шеңберінде көппартиялы саяси жүйе тәжірибе жүзінде қолданымда болған жоқ, өткен кеңес дәуірінің саясаты мен азаматтық қоғамның дамымағандығы әсер етті. Қазақстан Республикасының партиялық жүйесінде сапалық даму үрдісі 90-жылдардың екінші жартысында байқалды, бұл кезде кейбір әлеуметтік топтар өз мүдделерін жариялау және қорғау қажеттілігін сезініп партия атты саяси ұйымдарға бірлесе бастады. Партиялық құрылыстың алғашқы қадамдары дәл Алматы қаласында жүзеге асырылды, саяси өмірдің орталығы да дәл осында. Тіпті, Елорданы ауыстырғаннан соң да партиялық қызметтің белсенді орталығы мен саяси белсенді тұрғындардың басым бөлігі осы қалада қалды.
2. ҚР-дағы саяси партиялар жүйесі
«НҰР ОТАН» Халықтық-Демократиялық партиясы
Төрағасы – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Төрағаның бірінші орынбасары – Бахытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов. «Отан» республикалық саяси партиясы 1999 жылдың қаңтарында құрылып, сол жылғы 12 ақпанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркеуден өтті. Партия мүшелерінің саны 607 557 адамды құрайды. «Нұр Отан» партиясының бөлімшелері Қазақстанның барлық облыстарында, Астана және Алматы қалаларында бар. Партия қоғамды одан әрі демократияландыруға бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүзеге асыруға; азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге; әлеуметтік әділеттік орнатуға және елімізде тұрақтылықты сақтауға; ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға; Қазақстан Республикасының жан-жақты және үйлесімді дамуы үшін азаматтардың отансүйгіштігі мен жауапкершілігін тәрбиелеуге белсенді ықпал етуді басты мақсаттары етіп жариялады. Мәжілісте «Нұр Отан» парламенттік көпшілікке ие. 2007 жылы өткен Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша «Нұр Отан» 88,41% дауыс иеленіп, Парламенттің төменгі палатасына партиядан 98 депутат сайланды.Партияның басты мақсаты Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта өңдеу өнеркәсібін, жоғары технологиялық ғылыми өндірістерді дамыған деңгейге жеткізуге, әлеуметтік мәселелерді (зейнетақы көлемін ұлғайту, ең төменгі жалақы көлемін ұлғайту, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын арттыру) шешуге бағытталған реформалық саясатын ресми түрде қолдау болып табыладыҚазақстан коммунистік партиясы
Партияның бірінші хатшысы – Серікболсын Әбділдәұлы Әбділдин. Партия 1998 жылғы 27 тамызда тіркелген, 2003 жылғы 20 наурызда қайта тіркеуден өтті. ҚКП-ның мүшелерінің саны 54 246 адамды құрайды. Партияның бөлімшелері республиканың барлық облыстарында бар. Партия республикада ғылыми социализм қағидаларына негізделген еркіндік және әлеуметтік әділетті қоғам құруға жағдай жасауды; коммунистік қоғамдық құрылысты қалыптастыруды өзінің негізгі мақсаты етіп санайды. 2004 жылы өткен Мәжіліс сайлауына Қазақстанның коммунистік партиясы партиялық тізім бойынша 3,44% дауыс жинаған «Коммунистердің халықтық
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы // Егемен Қазақстан 2008 жыл.
2. Джон Кин Демократия и гражданское общество / Пер. с англ.; Послесл. М.А. Абрамова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
3. Кокка Ю. Европейское гражданское общество: исторические корни и современные перспективы на Востоке и Западе // Неприкосновенный запас. 2003, №8.
4. Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в ХІХ-ХХ вв. – М., ИВИ РАН, 207. – 259 с.
5. Нұрымбетова Г.Р. Қазақстан халқының саяси қатысуы: сипаты мен жолдары. Монография. – А., 2005. 272 бет.
6. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі. – Алматы, 2007. – 239 б.
7. Нугманова К.Д. Политическое измерение гражданского общества. – Алматы, 2003. 129-130 б.
8. Гегель Г.Ф. Философия права // Философские наследие. - М.:Мысль, 1990. 278 б.
9. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985, - 46 б.
10. Резник Ю.М. Гражданское общество как понятие //Социально-гуманитарные знания. 2002. № 2. 140 б.; Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 284 б.
11. Чешков М. Возможности и пределы понятия «гражданское общество» применительно к развивающемуся миру // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 6, 81 б.
12. Галкин А., Красин Ю. Гражданское общество и демократия // Обозреватель. 1998. № 10. 17-б.
13. Одинцова А.В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее //Социально-политические науки. 1991. № 12.
14. Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в Санкт-Петербурге и в России. // Общественные науки и современность. 1997. №3.
15. Иманбекова Б.И. Партиялар, партиялыќ жүйе тарихы және қазіргі кезең: Оқу құралы. – Алматы: Абай атындағы Қаз¦ПУ, 2004. 24-бет.
16. Политические партии Казахстана. Алматы 2004.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Партиялар типологиясы

Жоспар:

І Кіріспе.
Саяси партияның тегі.

ІІ Негізгі бөлім.
1. ҚР-дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы
2. ҚР-дағы саяси партиялар жүйесі
3. ҚР-ның саяси партиялар туралы заңы

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

КІРІСПЕ
Қазақстан өз дамуының жаңа белестерін бастан кешіріп жатыр. Саяси
партиялардың құрылуы – мемлекеттің саяси институттарының нығая
түскендігінің белгісі. Партиялық құрылымдардың калыптасуының кәсіби кезеңі
басталды. Мұның мемлекет үшін қажеттігі бар. Қазақстанда бүкіл қоғамдық-
саяси институттар орнығып жатыр. Демек оның іргетасы әлдеқайда сенімді
болмақ.
Елімізде демократиялық қоғам және құқықтық мемлекет құру кезеңінде саяси
партиялардың тиімді қызмет атқаруы үшін құқылық базаларын қалыптастыру
ерекше маңызды. Қазіргі уақытта республикамызда заңда белгіленген тәртіппен
тіркелген 15-ке тарта саяси партия бар. Отан, Социалистік партия, Қазақстан
халық конгресс партиясы, Демократиялық партия және Қазақстан халық бірлігі
партиясы. Бұлардың қызметтері қоғамдық білестіктер жөніндегі заңмен
реттеліп отырады. Сонымен қатар саяси партиялар жөніндегі арнаулы заң
қабылау қажеттілігі де туындап отыр. Осыған байланысты бірқатар шетелдік
саяси партияларға қатысты тәжірибелерді қарастырып көрелік.
Шетелдерде конституциялық (мемлекеттік) құқық ғылымындағы саяси партияның
түсінігі мынадай: саяси партия – мемлекеттік өкіметті иеленуді мақсат
тұтатын, немесе соны жүзеге асыруға шешуші ықпал жасауға тырысатын, ортақ
мүддеге біріккен, қоғамның белсенді, әрі ұйымдасқан бөлігі болып табылады.
Саяси партиялар осы терминнің қазіргі ұғымында алғаш рет Еуропада пайда
болды. Сонда буржуазиялық революциялармен тығыз байланыста сайланбалы
өкілдер арқылы жүзеге асырылған халық өкіметі жүйесі – халықтық өкілдіктер
құрылған болатын. Әрі қоғам екіге жарылып, әлеуметтік қайшылықтар тереңдеп,
мемлекеттің саяси өміріне бұқараның белсенді араласуы партия рөлін
арттырып, өз кезегінде партиялар демократиялық мемлекеттің негізгі саяси
тұлғасына әрі ажырамас бөлігіне айнала бастайды.

1.ҚР-дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы.
Қазақстанның партиялық жүйесі қазіргі кезде өтпелі кезеңді бастан
кешіріп отыр және бұл жаңа әлеуметтік топтардың, ең бастысы, бизнес-
элитаның белсенділігінің нәтижесі екендігін білеміз. Басқаша айтқанда,
кейбір қысым көрсетуші топтардың, мысалы Ақ жол ҚДП-ның жартылай
өзгеруі айдан анық көрініп тұр. Саяси сала сапалылығы жағынан өзгеріп
келеді деуге болады, және оған себеп тек жаңа ойыншылардың пайда болуы ғана
емес, сонымен қатар ескі қатысушылардың да өзгеруі. Және бұл кәдімгі даму
кезеңі, мұнда асығыс болмауы тиіс, алайда тежелудің де қажеті жоқ, өйткені
бұл жалпы саяси жүйе үшін қауіпті. Тәуелсіз Қазақстанның партиялық жүйесі
ондаған жылдар бойы қалыптасып келеді. Өткен ғасырдың 90-жылдарында
республика шеңберінде көппартиялы саяси жүйе тәжірибе жүзінде қолданымда
болған жоқ, өткен кеңес дәуірінің саясаты мен азаматтық қоғамның
дамымағандығы әсер етті. Қазақстан Республикасының партиялық жүйесінде
сапалық даму үрдісі 90-жылдардың екінші жартысында байқалды, бұл кезде
кейбір әлеуметтік топтар өз мүдделерін жариялау және қорғау қажеттілігін
сезініп партия атты саяси ұйымдарға бірлесе бастады. Партиялық құрылыстың
алғашқы қадамдары дәл Алматы қаласында жүзеге асырылды, саяси өмірдің
орталығы да дәл осында. Тіпті, Елорданы ауыстырғаннан соң да партиялық
қызметтің белсенді орталығы мен саяси белсенді тұрғындардың басым бөлігі
осы қалада қалды.
2. ҚР-дағы саяси партиялар жүйесі
НҰР ОТАН Халықтық-Демократиялық партиясы
Төрағасы – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Төрағаның бірінші орынбасары
– Бахытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов. Отан республикалық саяси партиясы 1999
жылдың қаңтарында құрылып, сол жылғы 12 ақпанда Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде тіркеуден өтті. Партия мүшелерінің саны 607 557
адамды құрайды. Нұр Отан партиясының бөлімшелері Қазақстанның барлық
облыстарында, Астана және Алматы қалаларында бар. Партия қоғамды одан әрі
демократияландыруға бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүзеге
асыруға; азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге; әлеуметтік әділеттік
орнатуға және елімізде тұрақтылықты сақтауға; ұлтаралық және
конфессияаралық келісімді нығайтуға; Қазақстан Республикасының жан-жақты
және үйлесімді дамуы үшін азаматтардың отансүйгіштігі мен жауапкершілігін
тәрбиелеуге белсенді ықпал етуді басты мақсаттары етіп жариялады. Мәжілісте
Нұр Отан парламенттік көпшілікке ие. 2007 жылы өткен Мәжіліс сайлауының
қорытындылары бойынша Нұр Отан 88,41% дауыс иеленіп, Парламенттің төменгі
палатасына партиядан 98 депутат сайланды.Партияның басты мақсаты Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта өңдеу өнеркәсібін, жоғары технологиялық ғылыми
өндірістерді дамыған деңгейге жеткізуге, әлеуметтік мәселелерді (зейнетақы
көлемін ұлғайту, ең төменгі жалақы көлемін ұлғайту, мемлекеттік
қызметкерлердің жалақысын арттыру) шешуге бағытталған реформалық саясатын
ресми түрде қолдау болып табылады

Қазақстан коммунистік партиясы
Партияның бірінші хатшысы – Серікболсын Әбділдәұлы Әбділдин. Партия
1998 жылғы 27 тамызда тіркелген, 2003 жылғы 20 наурызда қайта тіркеуден
өтті. ҚКП-ның мүшелерінің саны 54 246 адамды құрайды. Партияның бөлімшелері
республиканың барлық облыстарында бар. Партия республикада ғылыми социализм
қағидаларына негізделген еркіндік және әлеуметтік әділетті қоғам құруға
жағдай жасауды; коммунистік қоғамдық құрылысты қалыптастыруды өзінің
негізгі мақсаты етіп санайды. 2004 жылы өткен Мәжіліс сайлауына
Қазақстанның коммунистік партиясы партиялық тізім бойынша 3,44% дауыс
жинаған Коммунистердің халықтық оппозициялық одағы және ҚДТ сайлау
блогының құрамында қатысты. Партия 2007 жылғы Мәжіліс сайлауына қатысқан
жоқ.

Қазақстан коммунистік Халықтық партиясы
Бірінші хатшысы – Владимир Борисович Косарев. 2004 жылғы 21 маусымда
мемлекеттік тіркеуден өтті. Тіркеуден өту кезеңінде партия сапы 90 мың адам
құрады. Партияның саяси платформасына сәйкес, ҚКХП-ның қызметі қоғамдық
дамудың жаңа жағдайына бейімделген маркстік-лениндік идеологияға
негізделген. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша партия
1,98% дауыс алды. Үшінші шақырылымдағы Мәжілісте партияның депутаттары
болған жоқ. 2007 жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша ҚКХП 1,29%
дауыс жинады.

Қазақстанның Ауыл социал-демократиялық партиясы
Партия төрағасы – Ғани Әлімұлы Қалиев. Партия 2002 жылғы 1 наурызда
тіркелген. 2003 жылғы 2 сәуірде партия қайта тіркеуден өтті. Тіркеуден өту
кезеңінде партия мүшелерінің саны 61 043 адамды құрады. Қазақстанның барлық
облыстарында партияның құрылымдық бөлімшелері бар. Партия мақсаттары:
мемлекеттік реттеуді және агросекторды қолдауды күшейту; ауыл
еңбеккерлерінің мүдделерін қорғау; қоғамды одан әрі демократияландыруға
бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүзеге асыруға белсенді
ықпал ету; экономиканың барлық салаларында нарықтық қатынастардың негізді
формаларын жүзеге асыру. Партия 2004 жылғы парламенттік сайлауға қатысты,
алайда үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бірде-бір депутаттық мандатты иелене
алмады. 2007 жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша Ауыл партиясы
1,51% дауыс жинады.

Қазақстанның патроиоттар партиясы
Партия төрағасы – Ғани Есенкелдіұлы Қасымов. Партия 2000 жылғы 4
тамызда тіркелген, 2003 жылғы 21 наурызда қайта тіркеуден өтті. Партияның
мәліметтері бойынша оның құрамында 172 мың мүшесі бар. Партия келесі
мақсаттарды ұстанады: Қазақстан халқының ұлттық қайта өркендеуін
қалыптастыру және жүзеге асыру; нарықтық экономикасы бар құқықтық
демократиялық мемлекет, азаматтық қоғам қалыптастыру; қоғамның әлеуметтік
белсенді бөлігін мемлекеттік және қоғамдық істерді басқаруға қатыстыру;
елдің орнықты дамуын қамтамасыз ету; адамның жоғары деңгейде өмір сүру
сапасын қалыптастыру және азаматтардың

денсаулығына басым көңіл бөлу. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауында партия 0,55%
дауыс жинап, Парламентке өте алмады. 2007 жылғы Мәжіліс

сайлауының қорытындылары бойынша партия 0,78% дауысқа ие болды. Партия
жетекшісі Ғ.Е.Қасымов 2007 жылы Президент Жарлығымен Парламент Сенатының
депутаты болып тағайындалды.

Қазақстанның АҚ ЖОЛ демократиялық партиясы
Партия төрағасы - Әлихан Мұхамедұлы Бәйменов. Партия 2002 жылғы 3
сәуірде тіркелген. Партия мүшелерінің құрамы 175 862 адамды құрайды.
партияның мақсаттары: тәуелсіз, гүлденген, демократиялық және еркін
Қазақстан. Іргелі құндылықтары: демократия, тәуелсіздік, еркіндік,
әділеттік. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауында партия 12,04% дауыс жинады. Партия
үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бір депутаттық мандатты иеленді. 2007 жылғы
Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша Ақ жол партиясы 3,09% дауыс
жинады.

Руханият партиясы
Партия төрайымы – Алтыншаш Қайыржанқызы Жағанова. Партия 2003 жылғы
6 қазанда тіркелген. Партия мүшелерінің саны 72 мың адамды құрайды. Партия
бөлімшелері облыс орталықтарында, Астана және Алматы қалаларында бар.
Партияның негізгі міндеттері: экономиканы көтеру, әлеуметтік мәселелерді
шешу, биік адамгершілікті және рухани бай қоғамды дамыту. 2004 жылғы
Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша партия 0,44% дауыс жинап, үшінші
шақырылымдағы Мәжілісте депутаттары болған жоқ. 2007 жылғы Мәжіліс
сайлауының қорытындылары бойынша Руханият партиясы 0,37% дауыс жинады.

Әділет демократиялық партиясы
Партия төрағасы – Мақсұт Сұлтанұлы Нәрікбаев. 2004 жылғы 14
маусымда тіркелген. Партия мүшелерінің саны 70 мың адамды құрайды. Партия
аумақтық принцип бойынша құрылып, республиканың барлық облыстары мен Астана
және Алматы қалаларында өз бөлімшелерін иеленген. Қазақстанда құқықтық
демократиялық әлеуметтік мемлекет құруды, тиімді, озық және дамыған
экономикалық жүйе құруды, азаматтық қоғам қалыптастыруды партия өзінің
басты міндеттері санайды. Партия 2004 жылғы Мәжіліс сайлауының
қорытындылары бойынша партиялық тізім бойынша сайлауда 0,76% дауыс жинады.
Үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бір мандатты округ бойынша сайланған бір
депутаты болды. 2007 жылғы 8 шілдеде өткен Әділет демократиялық
партиясының 5-ші съезінде Қазақстанның АҚ ЖОЛ демократиялық партиясына
қосылу жөнінде шешім қабылданды.

Қазақстанның Нағыз АҚ ЖОЛ демократиялық партиясы
Партияның тең төрағалары: Болат Мұқышұлы Әбілов, Ораз Әлиұлы
Жандосов, Төлеген Тілекұлы Жүкеев. Партия АҚ ЖОЛ ҚДП-ның бөлінуінің
нәтижесінде 2005 жылдың 29 сәуірінде құрылған. 2006 жылғы 17 наурызда
тіркелді. Партия мүшелерінің саны 87 012 адамды құрайды. Партия барлық
облыстарда, Астана және Алматы қалаларында өзінің бөлімшелерін ашқан.
Партияның мақсаттары – демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік
мемлекет және ашық қоғам құру. 2007 жылғы 23 маусымдағы Нағыз Ақ жол

ҚДП-ның 3-ші съезінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына (ЖСДП)
қосылу туралы шешім қабылданды.

Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы (ЖСДП)
Партия төрағасы: Жармахан Айтбайұлы Тұяқбай. Төрағаның орынбасары:
Әміржан Сағидрахманұлы Қосанов. Партия 2006 жылғы 10 қыркүйекте құрылған.
2007 жылғы 25 қаңтарда тіркелді. Партия мүшелерінің саны – 140 мың адам.
Партия барлық облыстарда, Астана және Алматы қалаларында өзінің
бөлімшелерін ашқан. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өз алдына
демократиялық, құқықтық әлеуметтік мемлекет қалыптастыру, инновациялық
экономика құру, жаңа гуманитарлық саясатты жүзеге асыру міндеттерін қояды.
2007 жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық социал-
демократиялық партиясы
Асар партиясы.
Партия көшбасшысы: Хабар Агенттігі ЖАҚ басшылар кеңесінің
төрайымы, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты – Дариға Назарбаева. Негізгі
мақсаты – дамыған азаматтық қоғамдық институттары бар экономикасы мықты,
демократиялық, құқықтық, әлеуметтік мемлекет құру. Партияның саясаты
Елбасының жүргізген реформаларын қолдауды негізге ала отырып жүзеге
асырылады. Партия Қазақстан-2030 Стратегиясының шынайы екендігін
мойындайды және аталмыш бағдарламаны қолдайтынын жариялайды. Саяси ортада
Асар өзін орталықшыл мәтіндегі партия деп біледі, және егер өз
мүдделеріне қажет болса, партия басшылықпен, басқа да партиялармен,
қоғамдық бірлестіктермен іскерлік қарым-қатынас орнатуға дайын.
Қазақстанның аграрлық партиясы.
Аталмыш партия жерге деген жеке меншікті енгізу, ауыл
инфрақұрылымының жақсаруын, аграрлық сектордың салық салуына қатысты
өзгерістер енгізу мәселелерін қолдайды, агроөндірістік кешен
қызметкерлерінің мүдделерін қорғайды. Партия жетекшілерінің айтуына
қарағанда, партия ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Саяси жүйе институттары
Саяси партиялардың мәні
Саясат тарихы туралы ақпарат
Саясаттану ғылым және пән ретінде
Қоғамның саяси жүйесі: ұғымы, құрылымы және қызметі
САЯСАТТАНУ ПӘНІНІҢ ТИПТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Саяси жүйенің деңгейлері
Қазақ қоғамының саяси жүйесі
Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар
Саяси жүйенің жіктелуі
Пәндер