Партиялар типологиясы

Жоспар:

І Кіріспе.

Саяси партияның тегі.

ІІ Негізгі бөлім.
1. ҚР.дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы
2. ҚР.дағы саяси партиялар жүйесі
3. ҚР.ның саяси партиялар туралы заңы

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Қазақстан өз дамуының жаңа белестерін бастан кешіріп жатыр. Саяси партиялардың құрылуы – мемлекеттің саяси институттарының нығая түскендігінің белгісі. Партиялық құрылымдардың калыптасуының кәсіби кезеңі басталды. Мұның мемлекет үшін қажеттігі бар. Қазақстанда бүкіл қоғамдық-саяси институттар орнығып жатыр. Демек оның іргетасы әлдеқайда сенімді болмақ.
Елімізде демократиялық қоғам және құқықтық мемлекет құру кезеңінде саяси партиялардың тиімді қызмет атқаруы үшін құқылық базаларын қалыптастыру ерекше маңызды. Қазіргі уақытта республикамызда заңда белгіленген тәртіппен тіркелген 15-ке тарта саяси партия бар. Отан, Социалистік партия, Қазақстан халық конгресс партиясы, Демократиялық партия және Қазақстан халық бірлігі партиясы. Бұлардың қызметтері қоғамдық білестіктер жөніндегі заңмен реттеліп отырады. Сонымен қатар саяси партиялар жөніндегі арнаулы заң қабылау қажеттілігі де туындап отыр. Осыған байланысты бірқатар шетелдік саяси партияларға қатысты тәжірибелерді қарастырып көрелік.
Шетелдерде конституциялық (мемлекеттік) құқық ғылымындағы саяси партияның түсінігі мынадай: саяси партия – мемлекеттік өкіметті иеленуді мақсат тұтатын, немесе соны жүзеге асыруға шешуші ықпал жасауға тырысатын, ортақ мүддеге біріккен, қоғамның белсенді, әрі ұйымдасқан бөлігі болып табылады.
Саяси партиялар осы терминнің қазіргі ұғымында алғаш рет Еуропада пайда болды. Сонда буржуазиялық революциялармен тығыз байланыста сайланбалы өкілдер арқылы жүзеге асырылған халық өкіметі жүйесі – халықтық өкілдіктер құрылған болатын. Әрі қоғам екіге жарылып, әлеуметтік қайшылықтар тереңдеп, мемлекеттің саяси өміріне бұқараның белсенді араласуы партия рөлін арттырып, өз кезегінде партиялар демократиялық мемлекеттің негізгі саяси тұлғасына әрі ажырамас бөлігіне айнала бастайды.

1.ҚР-дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы.
Қазақстанның партиялық жүйесі қазіргі кезде өтпелі кезеңді бастан кешіріп отыр және бұл жаңа әлеуметтік топтардың, ең бастысы, бизнес-элитаның белсенділігінің нәтижесі екендігін білеміз. Басқаша айтқанда, кейбір «қысым көрсетуші» топтардың, мысалы «Ақ жол» ҚДП-ның жартылай өзгеруі айдан анық көрініп тұр. Саяси сала сапалылығы жағынан өзгеріп келеді деуге болады, және оған себеп тек жаңа ойыншылардың пайда болуы ғана емес, сонымен қатар ескі қатысушылардың да өзгеруі. Және бұл кәдімгі даму кезеңі, мұнда асығыс болмауы тиіс, алайда тежелудің де қажеті жоқ, өйткені бұл жалпы саяси жүйе үшін қауіпті. Тәуелсіз Қазақстанның партиялық жүйесі ондаған жылдар бойы қалыптасып келеді. Өткен ғасырдың 90-жылдарында республика шеңберінде көппартиялы саяси жүйе тәжірибе жүзінде қолданымда болған жоқ, өткен кеңес дәуірінің саясаты мен азаматтық қоғамның дамымағандығы әсер етті. Қазақстан Республикасының партиялық жүйесінде сапалық даму үрдісі 90-жылдардың екінші жартысында байқалды, бұл кезде кейбір әлеуметтік топтар өз мүдделерін жариялау және қорғау қажеттілігін сезініп партия атты саяси ұйымдарға бірлесе бастады. Партиялық құрылыстың алғашқы қадамдары дәл Алматы қаласында жүзеге асырылды, саяси өмірдің орталығы да дәл осында. Тіпті, Елорданы ауыстырғаннан соң да партиялық қызметтің белсенді орталығы мен саяси белсенді тұрғындардың басым бөлігі осы қалада қалды.
2. ҚР-дағы саяси партиялар жүйесі
«НҰР ОТАН» Халықтық-Демократиялық партиясы
Төрағасы – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Төрағаның бірінші орынбасары – Бахытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов. «Отан» республикалық саяси партиясы 1999 жылдың қаңтарында құрылып, сол жылғы 12 ақпанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркеуден өтті. Партия мүшелерінің саны 607 557 адамды құрайды. «Нұр Отан» партиясының бөлімшелері Қазақстанның барлық облыстарында, Астана және Алматы қалаларында бар. Партия қоғамды одан әрі демократияландыруға бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүзеге асыруға; азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге; әлеуметтік әділеттік орнатуға және елімізде тұрақтылықты сақтауға; ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға; Қазақстан Республикасының жан-жақты және үйлесімді дамуы үшін азаматтардың отансүйгіштігі мен жауапкершілігін тәрбиелеуге белсенді ықпал етуді басты мақсаттары етіп жариялады. Мәжілісте «Нұр Отан» парламенттік көпшілікке ие. 2007 жылы өткен Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша «Нұр Отан» 88,41% дауыс иеленіп, Парламенттің төменгі палатасына партиядан 98 депутат сайланды.Партияның басты мақсаты Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта өңдеу өнеркәсібін, жоғары технологиялық ғылыми өндірістерді дамыған деңгейге жеткізуге, әлеуметтік мәселелерді (зейнетақы көлемін ұлғайту, ең төменгі жалақы көлемін ұлғайту, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын арттыру) шешуге бағытталған реформалық саясатын ресми түрде қолдау болып табыладыҚазақстан коммунистік партиясы
Партияның бірінші хатшысы – Серікболсын Әбділдәұлы Әбділдин. Партия 1998 жылғы 27 тамызда тіркелген, 2003 жылғы 20 наурызда қайта тіркеуден өтті. ҚКП-ның мүшелерінің саны 54 246 адамды құрайды. Партияның бөлімшелері республиканың барлық облыстарында бар. Партия республикада ғылыми социализм қағидаларына негізделген еркіндік және әлеуметтік әділетті қоғам құруға жағдай жасауды; коммунистік қоғамдық құрылысты қалыптастыруды өзінің негізгі мақсаты етіп санайды. 2004 жылы өткен Мәжіліс сайлауына Қазақстанның коммунистік партиясы партиялық тізім бойынша 3,44% дауыс жинаған «Коммунистердің халықтық
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы // Егемен Қазақстан 2008 жыл.
2. Джон Кин Демократия и гражданское общество / Пер. с англ.; Послесл. М.А. Абрамова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
3. Кокка Ю. Европейское гражданское общество: исторические корни и современные перспективы на Востоке и Западе // Неприкосновенный запас. 2003, №8.
4. Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в ХІХ-ХХ вв. – М., ИВИ РАН, 207. – 259 с.
5. Нұрымбетова Г.Р. Қазақстан халқының саяси қатысуы: сипаты мен жолдары. Монография. – А., 2005. 272 бет.
6. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі. – Алматы, 2007. – 239 б.
7. Нугманова К.Д. Политическое измерение гражданского общества. – Алматы, 2003. 129-130 б.
8. Гегель Г.Ф. Философия права // Философские наследие. - М.:Мысль, 1990. 278 б.
9. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985, - 46 б.
10. Резник Ю.М. Гражданское общество как понятие //Социально-гуманитарные знания. 2002. № 2. 140 б.; Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 284 б.
11. Чешков М. Возможности и пределы понятия «гражданское общество» применительно к развивающемуся миру // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 6, 81 б.
12. Галкин А., Красин Ю. Гражданское общество и демократия // Обозреватель. 1998. № 10. 17-б.
13. Одинцова А.В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее //Социально-политические науки. 1991. № 12.
14. Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в Санкт-Петербурге и в России. // Общественные науки и современность. 1997. №3.
15. Иманбекова Б.И. Партиялар, партиялыќ жүйе тарихы және қазіргі кезең: Оқу құралы. – Алматы: Абай атындағы Қаз¦ПУ, 2004. 24-бет.
16. Политические партии Казахстана. Алматы 2004.
        
        Партиялар типологиясы
Жоспар:
І Кіріспе.
Саяси партияның тегі.
ІІ Негізгі бөлім.
1. ҚР-дағы саяси партиялардың қазіргі жағдайы
2. ҚР-дағы ... ... ... ... ... ... туралы заңы
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Қазақстан өз дамуының жаңа белестерін ... ... ... Саяси
партиялардың құрылуы – ... ... ... ... ... Партиялық құрылымдардың калыптасуының кәсіби кезеңі
басталды. ... ... үшін ... бар. Қазақстанда бүкіл қоғамдық-
саяси институттар орнығып жатыр. Демек оның ... ... ... ... ... және ... мемлекет құру кезеңінде саяси
партиялардың тиімді қызмет ... үшін ... ... ... ... ... уақытта республикамызда заңда белгіленген тәртіппен
тіркелген 15-ке тарта саяси партия бар. ... ... ... ... ... ... Демократиялық партия және Қазақстан халық бірлігі
партиясы. Бұлардың қызметтері қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... партиялар жөніндегі арнаулы заң
қабылау қажеттілігі де туындап отыр. ... ... ... ... ... ... ... қарастырып көрелік.
Шетелдерде конституциялық (мемлекеттік) құқық ғылымындағы саяси партияның
түсінігі мынадай: саяси партия – ... ... ... мақсат
тұтатын, немесе соны жүзеге асыруға шешуші ықпал жасауға тырысатын, ... ... ... ... әрі ... бөлігі болып табылады.
Саяси партиялар осы терминнің қазіргі ұғымында алғаш рет Еуропада пайда
болды. Сонда ... ... ... ... ... ... ... асырылған халық өкіметі жүйесі – халықтық өкілдіктер
құрылған болатын. Әрі қоғам екіге жарылып, әлеуметтік қайшылықтар тереңдеп,
мемлекеттің саяси ... ... ... ... ... ... өз ... партиялар демократиялық мемлекеттің негізгі саяси
тұлғасына әрі ажырамас бөлігіне ... ... ... ... ... ... партиялық жүйесі қазіргі кезде өтпелі кезеңді бастан
кешіріп отыр және бұл жаңа ... ... ең ... ... ... ... ... білеміз. Басқаша айтқанда,
кейбір «қысым көрсетуші» топтардың, мысалы «Ақ жол» ҚДП-ның жартылай
өзгеруі айдан анық ... тұр. ... сала ... жағынан өзгеріп
келеді деуге болады, және оған себеп тек жаңа ойыншылардың пайда болуы ғана
емес, сонымен қатар ескі қатысушылардың да өзгеруі. Және бұл ... ... ... ... ... ... ... тежелудің де қажеті жоқ, өйткені
бұл жалпы саяси жүйе үшін қауіпті. ... ... ... ... ... бойы ... ... Өткен ғасырдың 90-жылдарында
республика шеңберінде көппартиялы саяси жүйе тәжірибе жүзінде қолданымда
болған жоқ, өткен кеңес дәуірінің саясаты мен азаматтық ... әсер ... ... Республикасының партиялық жүйесінде
сапалық даму үрдісі 90-жылдардың екінші жартысында байқалды, бұл кезде
кейбір әлеуметтік топтар өз мүдделерін жариялау және қорғау ... ... атты ... ... ... ... ... құрылыстың
алғашқы қадамдары дәл Алматы қаласында жүзеге асырылды, ... ... да дәл ... ... ... ... соң да партиялық
қызметтің белсенді орталығы мен саяси ... ... ... ... қалада қалды.
2. ҚР-дағы саяси партиялар жүйесі
«НҰР ОТАН» Халықтық-Демократиялық партиясы
Төрағасы – Нұрсұлтан Әбішұлы ... ... ... орынбасары
– Бахытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов. «Отан» республикалық саяси партиясы 1999
жылдың қаңтарында құрылып, сол ... 12 ... ... ... ... тіркеуден өтті. Партия мүшелерінің саны 607 557
адамды құрайды. «Нұр Отан» партиясының ... ... ... ... және ... ... бар. ... қоғамды одан әрі
демократияландыруға бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүзеге
асыруға; азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге; әлеуметтік әділеттік
орнатуға және елімізде тұрақтылықты сақтауға; ... ... ... ... ... ... ... үйлесімді дамуы үшін азаматтардың отансүйгіштігі мен жауапкершілігін
тәрбиелеуге белсенді ықпал ... ... ... етіп ... Мәжілісте
«Нұр Отан» парламенттік көпшілікке ие. 2007 жылы өткен Мәжіліс сайлауының
қорытындылары ... «Нұр ... 88,41% ... ... ... ... партиядан 98 депутат сайланды.Партияның басты мақсаты Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта өңдеу өнеркәсібін, жоғары технологиялық ғылыми
өндірістерді ... ... ... ... ... ... ... ең төменгі жалақы көлемін ұлғайту, мемлекеттік
қызметкерлердің жалақысын арттыру) шешуге бағытталған реформалық саясатын
ресми түрде қолдау болып табылады
Қазақстан коммунистік партиясы
Партияның бірінші ...... ... ... ... ... 27 тамызда тіркелген, 2003 жылғы 20 наурызда қайта тіркеуден
өтті. ҚКП-ның мүшелерінің саны 54 246 адамды құрайды. Партияның ... ... ... бар. ... ... ғылыми социализм
қағидаларына негізделген еркіндік және әлеуметтік әділетті қоғам құруға
жағдай жасауды; коммунистік қоғамдық құрылысты қалыптастыруды өзінің
негізгі мақсаты етіп санайды. 2004 жылы ... ... ... ... ... партиялық тізім бойынша 3,44% дауыс
жинаған «Коммунистердің халықтық оппозициялық одағы және ҚДТ» сайлау
блогының құрамында қатысты. Партия 2007 ... ... ... ... ... ... партиясы
Бірінші хатшысы – Владимир Борисович Косарев. 2004 жылғы 21 маусымда
мемлекеттік тіркеуден өтті. Тіркеуден өту ... ... сапы 90 мың ... ... саяси платформасына сәйкес, ҚКХП-ның қызметі қоғамдық
дамудың жаңа жағдайына бейімделген маркстік-лениндік идеологияға
негізделген. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша партия
1,98% ... ... ... ... ... ... ... жоқ. 2007 жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша ҚКХП 1,29%
дауыс жинады.
Қазақстанның «Ауыл» социал-демократиялық партиясы
Партия төрағасы – Ғани Әлімұлы Қалиев. ... 2002 ... 1 ... 2003 жылғы 2 сәуірде партия қайта тіркеуден өтті. Тіркеуден өту
кезеңінде партия мүшелерінің саны 61 043 ... ... ... ... ... ... бөлімшелері бар. Партия мақсаттары:
мемлекеттік реттеуді және агросекторды қолдауды күшейту; ауыл
еңбеккерлерінің ... ... ... одан әрі ... ... және саяси реформаларды жүзеге асыруға белсенді
ықпал ету; экономиканың барлық салаларында нарықтық қатынастардың негізді
формаларын ... ... ... 2004 ... ... ... ... үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бірде-бір депутаттық мандатты иелене
алмады. 2007 жылғы Мәжіліс ... ... ... ... ... ... ... патроиоттар партиясы
Партия төрағасы – Ғани Есенкелдіұлы Қасымов. Партия 2000 жылғы 4
тамызда тіркелген, 2003 жылғы 21 ... ... ... ... ... ... оның ... 172 мың мүшесі бар. Партия келесі
мақсаттарды ұстанады: Қазақстан халқының ұлттық қайта өркендеуін
қалыптастыру және ... ... ... ... бар ... мемлекет, азаматтық қоғам қалыптастыру; қоғамның әлеуметтік
белсенді бөлігін мемлекеттік және қоғамдық істерді басқаруға қатыстыру;
елдің орнықты дамуын ... ету; ... ... ... өмір ... ... және ... басым көңіл бөлу. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауында партия 0,55%
дауыс жинап, Парламентке өте алмады. 2007 жылғы Мәжіліс
сайлауының ... ... ... 0,78% ... ие ... ... ... 2007 жылы Президент Жарлығымен Парламент Сенатының
депутаты болып тағайындалды.
Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» демократиялық партиясы
Партия ... - ... ... ... Партия 2002 жылғы 3
сәуірде тіркелген. Партия мүшелерінің құрамы 175 862 адамды ... ... ... ... ... және еркін
Қазақстан. Іргелі құндылықтары: демократия, тәуелсіздік, еркіндік,
әділеттік. 2004 жылғы Мәжіліс сайлауында партия 12,04% дауыс жинады. Партия
үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бір депутаттық ... ... 2007 ... ... ... бойынша «Ақ жол» партиясы 3,09% дауыс
жинады.
«Руханият» партиясы
Партия ...... ... ... ... 2003 ... ... тіркелген. Партия мүшелерінің саны 72 мың адамды ... ... ... орталықтарында, Астана және Алматы қалаларында бар.
Партияның негізгі міндеттері: экономиканы көтеру, әлеуметтік мәселелерді
шешу, биік адамгершілікті және рухани бай ... ... 2004 ... сайлауының қорытындылары бойынша партия 0,44% дауыс жинап, үшінші
шақырылымдағы Мәжілісте депутаттары болған жоқ. 2007 жылғы Мәжіліс
сайлауының ... ... ... ... 0,37% дауыс жинады.
«Әділет» демократиялық партиясы
Партия төрағасы – Мақсұт Сұлтанұлы ... 2004 ... ... ... Партия мүшелерінің саны 70 мың адамды құрайды. Партия
аумақтық принцип бойынша құрылып, республиканың барлық облыстары мен Астана
және ... ... өз ... ... Қазақстанда құқықтық
демократиялық әлеуметтік мемлекет құруды, тиімді, озық және дамыған
экономикалық жүйе құруды, азаматтық қоғам ... ... ... ... ... ... 2004 ... Мәжіліс сайлауының
қорытындылары бойынша партиялық тізім бойынша сайлауда 0,76% дауыс жинады.
Үшінші шақырылымдағы Мәжілісте бір мандатты округ бойынша ... ... ... 2007 ... 8 шілдеде өткен «Әділет» демократиялық
партиясының 5-ші съезінде Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» ... ... ... ... ... ... АҚ ЖОЛ» ... партиясы
Партияның тең төрағалары: Болат Мұқышұлы Әбілов, Ораз Әлиұлы
Жандосов, Төлеген Тілекұлы Жүкеев. Партия «АҚ ЖОЛ» ҚДП-ның ... 2005 ... 29 ... ... 2006 ... 17 ... ... мүшелерінің саны 87 012 адамды құрайды. Партия барлық
облыстарда, Астана және Алматы ... ... ... ... мақсаттары – демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік
мемлекет және ашық қоғам құру. 2007 ... 23 ... ... Ақ ... 3-ші ... Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына (ЖСДП)
қосылу туралы шешім қабылданды.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы ... ... ... ... ... Төрағаның орынбасары:
Әміржан Сағидрахманұлы Қосанов. Партия 2006 жылғы 10 қыркүйекте құрылған.
2007 жылғы 25 қаңтарда тіркелді. Партия мүшелерінің саны – 140 мың ... ... ... ... және ... ... ... ашқан. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өз алдына
демократиялық, құқықтық әлеуметтік мемлекет қалыптастыру, инновациялық
экономика құру, жаңа ... ... ... ... ... ... жылғы Мәжіліс сайлауының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық социал-
демократиялық партиясы
Асар» партиясы.
Партия көшбасшысы: «Хабар Агенттігі» ЖАҚ басшылар кеңесінің
төрайымы, ҚР ... ... ...... ... ...... азаматтық қоғамдық институттары бар экономикасы мықты,
демократиялық, құқықтық, әлеуметтік мемлекет құру. Партияның саясаты
Елбасының жүргізген реформаларын ... ... ала ... ... Партия «Қазақстан-2030» Стратегиясының шынайы екендігін
мойындайды және аталмыш бағдарламаны қолдайтынын жариялайды. Саяси ортада
«Асар» өзін орталықшыл мәтіндегі ... деп ... және егер ... ... ... ... басшылықпен, басқа да партиялармен,
қоғамдық бірлестіктермен іскерлік қарым-қатынас орнатуға дайын.
Қазақстанның аграрлық ... ... ... деген жеке меншікті енгізу, ауыл
инфрақұрылымының жақсаруын, аграрлық сектордың салық ... ... ... ... ... агроөндірістік кешен
қызметкерлерінің мүдделерін қорғайды. Партия жетекшілерінің айтуына
қарағанда, партия саяси тұрақтылықты қолдайтын және көтерілістік
өзгерістергі қарсы ... ... ... ... күш ... ... Партия жетекшісі – Мәжіліс депутаты, ҚР Парламентінің
аграрлық мәселелер бойынша Комитетінің ... ... ... ... ... ірі ... және ... еңбек ұжымдарының ұсынысымен құрылған. Бұл партияның
негізгі мақсаттары - ... ... ... ... ... ... жақсарту, Қазақстанның мемлекеттігін нығайту. Басқа да қазіргі
таңдағы елдегі жүргізілген саясатты қолдауға негізделген партиялар сияқты
ҚАП өз көшбасшысы деп Н.Ә. ... ... Бұл ... ...
А.Перуашев.
3. ҚР-ның саяси партиялар туралы заңы
Қазақстан Республикасының Заңы. 2002 жылғы 15 ... N ... Заң ... ... ... ... негiздерiн, олардың құқықтары
мен мiндеттерiн, қызметiнiң кепiлдiктерiн белгiлейдi, саяси партиялардың
мемлекеттiк ... және ... ... ... ... ... ... Саяси партия ұғымы
1. Азаматтардың, әртүрлi әлеуметтiк топтардың мүдделерiн мемлекеттiк
билiктiң өкiлдi және атқарушы, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында
бiлдiру және ... ... iсiне ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы азаматтарының ерiктi бiрлестiгi
саяси партия деп танылады.
2. Саяси партияның халық атынан билiк ... ... ... ... ... саяси партиялар туралы заңдары
1. Қазақстан Республикасының саяси ... ... ... ... ... ... осы Заңнан және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актерлерiнен тұрады.
2. Саяси партиялар заң ... ... ... ... бiрiгу құқығы
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының саяси партияларға бiрлесу
бостандығына құқығы бар.
2. Қазақстан Республикасының азаматы тек бiр саяси партияға мүше ... ... ... мүше болу Қазақстан Республикасы азаматының құқықтары мен
бостандықтарын шектеуге негiз бола алмайды.
4. Әркiм өзiнiң ... ... ... ... ... көрсетпеуге
құқылы.
4-бап. Мемлекет және саяси партиялар
1. Мемлекет саяси партиялардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын
қамтамасыз етедi.
2. Мемлекеттiң саяси ... ... және ... ... ... заңсыз араласуына жол берiлмейдi. Саяси партияларға мемлекеттiк
органдардың функцияларын жүктеуге де жол ... ... кез ... ... оның ... ... ... да, қандай
партияға жататынын көрсетудi талап етуге тыйым салынады.
4. Парламент депутаттарының, ... ... ... ... ... қызметтерде болуына құқығы жоқ.
5. Мемлекеттiк қызметшiлер лауазымдық мiндеттерiн атқару кезiнде
Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын басшылыққа алады және саяси
партиялар мен ... ... ... ... ... Саяси партиялардың тұрақты жұмыс iстейтiн органдарында қызмет атқаратын
адамдарға Қазақстан Республикасының еңбек, әлеуметтiк қорғау және
әлеуметтiк сақтандыру туралы заңдары қолданылады.
2-тарау. САЯСИ ... ... ... ... ЖӘНЕ ТАРАТУ
6-бап. Саяси партияны құру
1. Саяси партия саны бiр мың адамнан кем емес, саяси ... ... ... ... және облыстардың, республикалық маңызы
бар қала мен астананың үштен екiсiнiң атынан өкiлдiк ... ... ... ... ... бойынша
құрылады.
2. Азаматтардың саяси партия құру жөнiндегi бастамашы тобының тiзiмдерi
тiркеушi органға ол белгiлеген нысан бойынша табыс ... ... ... ... ... және ... үшiн ... он адам бар ұйымдастыру комитетi құрылуы мүмкін.
4. Құрылтай съезiнде (конференциясында) саяси партияны құру, оның атауы,
жарғысы, бағдарламасы туралы ... ... және оның ... ... Саяси партия жарғылық қызметiн мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейiн
жүзеге асырады.
7-бап. Саяси партияның атауы мен рәмiзi
1. Саяси ... ... ... ... ... "партия" деген сөздер
болуға тиiс, оларды саяси партиялардың атауында ғана пайдалануға жол
берiледi.
Саяси партияның толық және ... ... мен оның ... ... Қазақстан Республикасында тiркелген саяси партиялардың
атаулары мен рәмiзiнен өзгеше болуға тиiс.
2. Саяси партияның атауында ... ... дiни, ... ... ... белгiлердi көрсетуге, оның лидерлерiнiң, тарихи тұлғалардың
есiмдерi мен фамилияларын пайдалануға жол берiлмейдi.
3. Саяси партияның өз рәмiзi ретiнде Қазақстан Республикасының және басқа
мемлекеттердiң ... ... ... ... ... ... партия рәмiз ретiнде эмблемаларды, туларды, гимндердi,
вымпелдердi, значоктарды пайдалануға құқылы.
5. Саяси ... ... ... ... және заңға қарсы мақсаттарды
насихаттауға қызмет етпеуге тиiс.
6. Саяси ... ... ... мен ... ... ... ... Саяси партияға мүше болу
1. Қазақстан Республикасының жасы он сегiзге ... ... ... ... бола ... ... партияға шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың мүше болуына,
сондай-ақ ұжымдық мүшелiкке жол берiлмейдi.
3. Әскери қызметшiлер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының, құқық қорғау
органдарының ... және ... ... ... ... да ... ... партияға қолдау көрсетпеуге тиiс.
4. Саяси партияға мүшелiк ерiктi, жеке және тiркелетiн тәртiпте болады.
5. ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
6. Саяси партияға мүше болу кәсiби, әлеуметтiк, нәсiлдiк, рулық, ұлттық
немесе дiни белгiлер бойынша, сондай-ақ ... және ... ... ... ... ... партияның мүшелерi саяси партияның басшы органдарына
сайлауға және сайлануға, саяси партия мен оның басшы органдарының қызметi
туралы ақпарат ... ... ... ... партиядан шығу, партиядан шығарылу, басқа партияға кiру
саяси партияға мүше болуды тоқтатуға негiз болып
3-тарау. САЯСИ ... ... ... ... ... мен мiндеттерi
1. Саяси партия жарғысы мен бағдарламасында анықталған ... ... ... асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен:
1) өзiнiң қызметi туралы ақпарат таратуға және өз мақсаттары мен
мiндеттерiн ... ... ... ... ... сайлау блоктарына бiрiгуге;
3) Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы
Парламентi Мәжiлiсiнiң және мәслихаттарының депутаттығына кандидаттар
ұсынуға; мәслихаттардағы өз өкiлдерi арқылы Қазақстан ... ... ... кандидатуралар жөнiнде ұсыныс жасауға;
4) өздерiнiң бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;
5) жиналыстар, митингiлер мен демонстрациялар, шерулер мен пикеттер
өткiзуге;
6) осы Заңда және Қазақстан ... өзге де заң ... өзге де ... жүзеге асыруға құқылы.
2. Саяси партия:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының талаптарын
сақтауға;
2) әрбiр азаматтың өз ... мен ... ... ... және ... көздерiмен танысу мүмкiндiгін қамтамасыз етуге;
3) заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiркелiмiне енгiзiлетiн
мәлiметтер көлемiнде тұрақты жұмыс iстейтiн ... ... ... ... және өз ... ... деректердi тiркеушi органға
хабарлауға;
4) салық органдарына Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген
мерзiмдер мен ... ... ... ... ... есеп ... ... табылады.4,54% дауыс жинады.
Қорытынды
Егер ұйым ұлттық саяси партия ретінде тіркелгісі келсе, онда ... ... ... ... ... мен ... тапсыруы
қажет. Декларацияда конституция мен мемлекет заңдылығын сақтауға: саяси,
экономикалық және әлеуметтік салаларда ... ... ... мен шетелдік мекемелер немесе саяси партиялар ықпалына ... ... және ... ... қызмет жасауға міндеттіліктер
қамтылған.
Қызмет бағдарламасына принциптерді жүзеге ... және ... ... ... ... ... ... ұсыныстар, сондай-ақ партия
мүшелеріне идеологиялық басшылық жасау әдістері, оларға ... ... ... ... жұмылдыру енеді.
Жарғыда бірқатар міндетті реквизиттерді, соның ... ... ... ... ашық ... ... ... Заң сондай-
ақ жарғыда партия органдарының жүйесін ашық көрсетуді көздейді.
Заңға сәйкес саяси партия ... ... ... ... айталық, радио мен теледидарға тұрақты шығуы, басылымдарға
жариялануы үшін қаржысы, сайлау ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттерді
заңда айқын белгіленеді. Ұлттық саяси қауымдастықтар ... ... ... ... азаматтық бірлестіктер болып табылады.
Алайда олар сайлауларға тек ... блок құру ... ғана ... ... ... ... ... құрылады, партия
ұйымдарының құрылымдары сайлау ... және ... ... ... ... қатар аумақты-өндірістік үрдістің де
кездесіп қалатыны бар. Әдетте бұл коммунистік партияларға тән.
Бірқатар елдерде ... ... тең ... ... ету үшін
партиялардың мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатыны да болады. ... ... ... ... Норвегия, Финляндия және т.б. елдерде
сондай.
Бірқатар елдердің (Ұлыбритания, Германия, Франция, ... ... мен ... ... ... зор ... белгіленген.
Қарастырылып отырған проблеманың аса күрделі, сан қырлы екенін әлемдік іс-
тәжірибелер көсетіп отыр. Сөйтсе де Қазақстан Республикасындағы сан түрлі
саяси партияларға конституциялық-құқылық ... ... ... ... ... әріптестердің іс-тәжірибелерінен сабақ
алғандары, үйренгендері артық болмаса керек.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы // ... ... 2008 ... Джон Кин ... и ... ... / Пер. с англ.; Послесл.
М.А. Абрамова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
3. Кокка Ю. Европейское гражданское общество: ... ... ... ... на Востоке и Западе // ... ... ... ... этапы формирования гражданского общества в странах
Западной Европы и России в ХІХ-ХХ вв. – М., ИВИ РАН, 207. – 259 ... ... Г.Р. ... ... ... ... сипаты мен
жолдары. Монография. – А., 2005. 272 бет.
6. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық ... ... ... ... мен
келешегі. – Алматы, 2007. – 239 б.
7. Нугманова К.Д. ... ... ... ... ... 2003. 129-130 б.
8. Гегель Г.Ф. Философия права // Философские наследие. - М.:Мысль,
1990. 278 б.
9. Гумбольдт В. Язык и ... ... – М., 1985, - 46 ... ... Ю.М. Гражданское общество как понятие ... ... 2002. № 2. 140 б.; Кола Д. ... ... 2001. 284 ... ... М. Возможности и пределы понятия «гражданское ... к ... миру // ... ... и ... - 1996. - № 6, 81 ... ... А., Красин Ю. ... ... и ... //
Обозреватель. 1998. № 10. 17-б.
13. Одинцова А.В. ... ... ... ... будущее
//Социально-политические науки. 1991. № 12.
14. Сунгуров А.Ю. ... ... ... в ... в России. // Общественные науки и современность. 1997. ... ... Б.И. ... ... жүйе ... және ... Оқу құралы. – Алматы: Абай атындағы Қаз¦ПУ, 2004. 24-бет.
16. Политические партии Казахстана. ... 2004.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Партиялардың негізгі типологиясы5 бет
Саясаттану пәнінен дәрістер27 бет
Саяси партиялар36 бет
Саяси партияларды құқықтық тұрғыдан зерттеу64 бет
Саяси партиялардың мәні8 бет
1991-2002 жж аралығындағы Қазақстандағы саяси партиялар50 бет
«Едігелік» идеологиясының мәні5 бет
Ақпан төңкерісі. саяси партиялар мен ағымдар22 бет
Ақш саяси партиясы тарихы5 бет
Демократиялық толқындардың жетістіктері мен бәсеңдеуі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь