«Бастапқы есеп және құжат айналымы» пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныс1 Жалпы сипаттама
2 Пәннің мақсаты, мәні және оқу жүйесіндегі оның орны
2.1 Пәнді оқытудың мақсаты
Кредиттік оқыту жүйесі- жекелеу, оқу процесін регламенттеу шеңберінде білім беру траекториясын таңдауға болатын өз бетінше білім алу деңгейін көтеруге және білімді шығармашылықпен игеруге және білім көлемін кредит түрінде есепке алуға бағытталған білімберу жүйесі.
Кредиттік оқыту жүйесі ұлттық білім беру бағдарламасын халықаралық деңгейде мойындауын қамтамасыз етуді, білім алуды ұйымдастыратын студенттер мен профессор-оқытушылық құрамның мобильділігіне жағдай жасау, сонымен қатар білімберу сапасын көтеруді мақсаттайды.
Кредиттік жүйені қолданып оқу процесін ұйымдастырудың басты міндетіне:
• Білім деңгейін унификациялау;
• Оқуды максимальды жекелеуүшін жағдай жасау;
• Білім алушылардың өз бетінше жұмысының ролі мен тиімділігін күшейту;
Кредиттік оқыту жүйесі ұсынады:
• Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану;
• Білім беру бағдарламасын игеруде студенттердің өзіндік жұмысын активтеу;
• Оқу процесін барлық қажетті әдістемелік материалдармен қағаз күйінде және электрондық тасымалдағышта қамтамасыз ету;
• Оқу сабақтары активті шығармашылық формаларда (кейс-саты, іскерлік ойындар, тренингтер, пікір таластар, дөңгелек столдар, семинарлар және т.б.) өтілуі керек;
• Әр пән бойынша оқытушыға және білім алушыға жұмсалған еңбегін бағалауға арналған кредиттік жүйеге кіріспе;
Негізгі әдебиеттер
1.Мырзалиев Б.С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру : оқу құралы / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Әбдішүкіров. - Алматы: Заң әдебиетi, 2006. - 163 с
2.Мырзалиев Б.С. Методика составления бухгалтерских проводок : практикум / Б. С. Мырзалиев, Т. К. Бекжанова, Р. С. Абдушукуров. - Алматы : Юридическая лит., 2007. - 118 с
3.Мырзалиев Б.С. Основы бухгалтерского учета : Учебное пособие / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Абдушукуров. - Алматы : Юридическая лит., 2006. - 160 с
4.Мырзалиев Б.С. Практикум по бухгалтерскому учету на предприятиях и организациях: Специальный курс : учебное пособие / Б. С. Мырзалиев, Р. С. Абдушукуров. - Алматы : Юридическая лит., 2006. - 232 с
5.Нурсеитов Э.О. Путеводитель по международным и национальным стандартам финансовой отчетности : словарь-справочник / Э. О. Нурсеитов, Д. Э. Нурсеитов. - Алматы : ТОО "Союз Эксперт Инфо", 2008. - 208 с
6.Нурсеитов Э.О. Руководителю и бухгалтеру о контроле сохранности имущества / Э. О. Нурсеитов. - Алматы : ТОО "Союз Эксперт Инфо", 2007. - 112 с
7.Проскурина В.П. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу бойынша көмекші құрал = Практические пособие по делопроизводству в Республике Казахстан / В. П. Проскурина; Ауд.: М.Қ. Акишев. - Алматы : Lem баспасы, 2011. - 444 б. +эл. опт. диск (CD-ROM). - (Қаз., орыс тiл.)
8.Шойбекова А.А. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу : Практикалық сабақтарға арналған үлгілер әдістемелік нұсқау / А. А. Шойбекова, Қ. А. Балқыбекова. - Шымкент : 0ҚМУ, 2012. - 26 с
9. Әбдіманапов Ә.Ә. «Бухгалтерлік есеп пен ессп берудіи принциптері». Алматы, 2006.
10. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов MA. «Бухгалтерлік есеп принциптері». Алматы, Экономикс 2003
11. Александер Д., Бриттон А., Йориссен Э. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике- М,: ООО «Вершина», 2007
12. Бочкарева И.И., Левина Г.Г.1 Бухгалтерский финанс учет. - М.: Магистр, 2008
13. Ержанов М.С., Нурумов А.А. Финансовая отчетность Казахстанских предприятий: Учебное пособие: М. С. Ержанов. - Ал¬маты: Экономика, 2007
14. Миржакыпова СТ., Аппакова Г.Н., Иманкулова Ш.А., Бекова Р.Ж.. Основы бухгалтерского учета по МСФО: Учебное посо¬бие для вузов.- Алматы: Экономика баспасы, 2009
15. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Н. Принципы бухгалтер¬ского учета. - М.: Фин и Стат. 2002
16. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет: Учебное пособие,- Ал¬маты: Алматыкітап баспасы, 2009

5.2. Қосымша әдебиеттер
17. 2007-жылғы 28-акпандағы №234-III Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы. (2014ж толықтырулар мен өзгерістер)
18. «№ 1 Ұлттық каржылық есептілік стандартын бекіту ту¬ралы» 21.06.2007ж.№217 Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің бұйрығы
19. «№2 Ұлттық қаржылық есептілік стандартын бекіту ту¬ралы» 21.06.2007ж. № 218 Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің бұйрығы
20. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары: 1 қаңтар 2009 ж. жағдай бойынша толык ресми мәтіннің аудармасы - // http://www.iasb.org.
21. Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспары. Қазакстан Республикасы каржы Министрінің 2007-жылғы 23-мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген.
22. ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі» Заңның 2012 жылғы №562-ші бұйрығымен Бастапқы есеп нысандарын бекіту туралы (2014ж толықтырулар мен өзгерістер)
22. Қазақстан Республикасының каржы министрлігінің 23.05.2007 ж. № 184 «Жария мүдделі ұйымдардың жариялауына арналган жылдық қаржылық есептілік нысандарын және тізімін бекіту туралы» бұйрығы
23. Қазақстан Республикасының каржы министрлігінің 06.06.2007 ж. № 197 «Қаржылық есептілікті депозитарийге ұсыну ережелерін бекіту туралы» бұйрығы
24. Ларионов А.Д. Нечитайло А. И. Бухгалтерский учет. Учеб¬ник. М.: ООО «Изд-во Проспект», 2008, 360 с.
25. Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда Теория бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000
26. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. - М.:2001
27.Нурсеитов Э.О. МСФО в Казахстане: принципы перехода и применения /Э. О. Нурсеитов, Д. Э. Нурсеитов. - Алматы : ТОО "Изд-во LEM", 2007. - 96 с
28.Нурсеитов Э.О. Практика бухгалтерских расчетов : справочник / Э. О. Нурсеитов, Д. Э. Нурсеитов. - Алматы : ТОО "Изд-во LEM", 2004. - 76 с
29.Атенова К.А. «Бастапқы есеп және құжат айналымы» 5В050800- Есеп және аудит мамандығының студенттері үшін практикалық сабақ жүргізуге арналған ӘН, ОҚМУ, қыркүйек 2015
30.Атенова К.А. «Бастапқы есеп және құжат айналымы» 5В050800- Есеп және аудит мамандығының студенттері үшін СӨЖ және ОСӨЖ жүргізуге арналған ӘН, ОҚМУ, қыркүйек 2015
31.Атенова К.А. «Бастапқы есеп және құжат айналымы» 5В050800- Есеп және аудит мамандығының студенттері үшін кешкі және қашықтықтан оқитын студенттерге бақылау жұмысын орындауға арналған ӘН, ОҚМУ, қыркүйек 2015
32. Интернет ресурстар

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
Ф.7.03-03

Бастапқы есеп және құжат айналымы пәннің оқытылуы бойынша

әдістемелік ұсыныс

Шымкент, 2016 ж.
Пәннің оқытылу бойынша әдістемелік ұсыныс Бастапқы есеп және құжат
айналымы пәннің оқу бағдарламасына сәйкес жасалынды Есеп және аудит
кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді
Хаттама №1. 31 08. 2016ж
Кафедра меңгерушісі__________________

1 Жалпы сипаттама

Кредиттік оқыту жүйесі- жекелеу, оқу процесін регламенттеу шеңберінде
білім беру траекториясын таңдауға болатын өз бетінше білім алу деңгейін
көтеруге және білімді шығармашылықпен игеруге және білім көлемін кредит
түрінде есепке алуға бағытталған білімберу жүйесі.
Кредиттік оқыту жүйесі ұлттық білім беру бағдарламасын халықаралық
деңгейде мойындауын қамтамасыз етуді, білім алуды ұйымдастыратын
студенттер мен профессор-оқытушылық құрамның мобильділігіне жағдай жасау,
сонымен қатар білімберу сапасын көтеруді мақсаттайды.
Кредиттік жүйені қолданып оқу процесін ұйымдастырудың басты міндетіне:
• Білім деңгейін унификациялау;
• Оқуды максимальды жекелеуүшін жағдай жасау;
• Білім алушылардың өз бетінше жұмысының ролі мен тиімділігін күшейту;
Кредиттік оқыту жүйесі ұсынады:
• Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану;
• Білім беру бағдарламасын игеруде студенттердің өзіндік жұмысын
активтеу;
• Оқу процесін барлық қажетті әдістемелік материалдармен қағаз күйінде
және электрондық тасымалдағышта қамтамасыз ету;
• Оқу сабақтары активті шығармашылық формаларда (кейс-саты, іскерлік
ойындар, тренингтер, пікір таластар, дөңгелек столдар, семинарлар және
т.б.) өтілуі керек;
• Әр пән бойынша оқытушыға және білім алушыға жұмсалған еңбегін бағалауға
арналған кредиттік жүйеге кіріспе;
• Жеке оқу жоспарында формаланған, оқу жоспарына кіретін таңдау пәнін
оқушылар ерікін таңдау;
• Оқушыларды ерікін таңдау;
• Оқыту траекториясын таңдауға әсер ететін, оқу процесіне эдвайзерді
жұмылдыру;
• Оқытудың интерактивті әдісін қолдану;
• Оқу бағдарламасын меңгеруде студенттердің өзіндік жұмысын белсендету;
• Оқу процесін ұйымдастыруда университете академиялық еркінділік;
• Оқу процесін барлық қажет оқулықтармен және әдістемелік материалдармен
қағаз жүзінде және эектронды тасмалдағышта қамтамасыз ету;
• Әрбір оқу пәндері бойынша студенттердің білім алу дәрежесін балды –
рейтинг жүйеде бағалауды қолдану;
• Пәнді оқытуды шығармашылық формада белсенді ұйымдастыру, яғни-
тренингтер, пікір таластар, кейс-сатысы, дөңгелек стол, диспут,
іскерлік ойындар, семинар және т.б.
Білім берудің кредитті технологиясының артықшылығы болып, оқу процесін
ұйымдастырудың біліктілігін жоғарылатуда, жоғары тәжірибемен алмасуда,
педагогикалық іскерлікті барлық уақытта жаңартып отыруды талап етуі
саналады.Сонымене қатар, білім берудің кредитті технологиясының артықшылығы
болып әкімшілік өкілдерінің және ғылыми жұмысшының, оқытушының, студенттің
мобильділігін демеуге, оқытудың әр түрлі деңгейіндегі оқу процесіндегі
аккумуляцияны қолдануға жатқызуға болады.
Мобильділіктің астарында көбінесе студенттер жеке қажеттілігіне немесе
өзінің мәдениетін және білім деңгейін жоғарылатуға тырысып студенттердің
басқа оқу орнында және басқа елдерде оқуын жалғастыуын түсіндіреді.
Оқу процесі шығармашылық жағын көрсететін жағдайда және көбіне
өздігінен білім алуға негізделгенде, білім берудің атқаратын ролі өзгереді.
Студент қажет деңгейде білім алуы бүгінде жеткіліксіз, демек студент
өзінің даму деңгейіне жетуді көрсететін нақтылы жаңалықтарды және
іскерлікті игеруі қажет.

2 Пәннің мақсаты, мәні және оқу жүйесіндегі оның орны
2.1 Пәнді оқытудың мақсаты

Пәннің оқытутдың мақсаты ұлттық қаржылық есептілік және халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарына, сондай-ақ нормативтік-құқықтық
құжаттарга сәйкес кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп жұмысының
ұйымдастырылуының негізін окыту болып табылады.

2.2 Пәнді оқытудың міндеті
Бастапқы есеп және құжат айналымы пәні студенттерге бухгалтерлік есеп
беру, синтетикалық және аналитикалық есеп, мекеменің меншікті қаржылық
жағдайы, қаржылық есептің жүргізу концепциясы, бухгалтерлік ақпараттарды
дайындау және қолдануды түсіну, басқару шешімдеріне сай шешім қабылдау,
нарықтық экономикадағы мекемелердің стратегиясы мен тактикасын айқындауды
үйретеді.

2.3 Пәнді оқу нәтижесінде алатын білім мен дағдылары.
Бастапқы есеп және құжат айналымы пәнін игерген студент
бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын, шаруашылық жүргізуші
субъектілерде болған операцияларды бухгалтерлік үлгілерге түсіріп,
кәсіпорынның балансын жасауды меңгере алады.

Пәннің пререквизиттері.
✓ Экономикалық теория;
✓ Макроэкономика;
✓ Микроэкономика;
✓ Экономистерге арналған математика.

Пәннің постреквизиттері.
✓ Бухгалтерлік есеп негіздері;

3 Оқу жоспарынан көшірме
3.1 Күндіз оқитын бөлімге
СеместАпта Сағаттарды семестр бойынша сабақ түрлеріне бөлу БарлыҚорыт
р саны қ ынды
сағатбақыл
ау
дәрістер ПрактСемин
. ар
сабақ
дәрістер Практ.
сабақ
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 жақсы
В 3,00 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
С 2,00 65-69
С- 1,67 60-64
D 1,33 55-59
D+ 1,00 50-54
F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз

Лектордың келісімімен басқа жеке тапсырманың тірлерін (лабораториялық
қондырғыны құру, макеттер, видеолекция, мультимедиялық өңдеулер, интеллект-
карт және т.б.) орындауға болады.
Ағымдағы бақылауды студенттің оқу процесін үлгерімі бойынша әрбір
тапсырманы орындауымен 100 балл деңгейде бағалау.
Аралық бақылау және ағымдағы бақылаудың қорытынды нәтижесі академиялық
аралықта алған, барлық жинаған бағаларының орта арифметикалық қосынды
есебі.

Студенттердің білімінің қорытынды бағасы
Әрiптiк жүйемен Баллы %-тiк мазмұны Дәстүрлi әдiспен
бағалау бағалау
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 жақсы
В 3,00 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
С 2,00 65-69
С- 1,67 60-64
D 1,33 55-59
D+ 1,00 50-54
F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз

Пәннің құрылымы
Дәріс-пәннің негізгі теориялық материалдарымен танысу мен меңгеру.
(Дәріс түрлері-Ақпараттық, пресс конференция, сұхбаттасу,). Әрбір дәріс
кезінде өткен тақырыптары қорытындылау үшін тестік бақылау, сұрақ-жауап
жүргізіледі.
1.Тақырып. Бухгалтерлік есептің мәні мен мазмұны

2 Тақырып. Бастапқы есепке алу және құжатайналысы

3 Тақырып. Құжаттарды жүйелеу мен олардың сақталуы

4. Тақырып. Екіжактылық принципі және баланстық теңдік

5. Тақырып. Екі жақты жазу және бухгалтерлік есеп шоттары

6 Тақырып. Есеп саясаты

7. Тақырып. Ақша қаражаттарын есепке алу

8. Тақырып. Дебиторлық борыштарды есепке алу және құжаттау

9. Тақырып. Қорларды есепке алу

10. Тақырып. Негізгі құралдарды есепке алу

11.Тақырып. Материалдық емес активтер есебін құжаттау

12. Тақырып. Міндеттемелер есебі және оны құжаттау

13.Тақырып. Капиталды қалыптастыру және оны құжаттау

14. Тақырып. Қаржылық есептіліктің құжаттық рәсімделуі

Практикалық сабақ-дәрістен кейін жүргізілетін, пәннің негізгі бөлігін
оқытады. Практикалық сабақ практикалық есептер шығарумен, жағдаятты
шешумен, іскерлік ойын жүргізумен, миға шабуыл, іскерлік ойын, коллоквиум
түрінде жүргізіледі. Практикалық сабақта студент өткен сабақтар бойынша
барлық тапсырмаларды орындауы керек, сонда ғана студент толық сабаққа
қатысты деп есептеледі.
Бастапқы есеп және құжат айналымы пәнінен студенттің өзіндік
жұмысын ұйымдастыру
Пән бойынша студенттің өзіндік жұмысын (СӨЖ), оқу ізденіс жұмысын
(ОІЖ), ғылыми-ізденіс жұмысын (ҒІЖ) айыра білу қажет, СӨЖ әрбір тақырыпта
кездеседі, оқу жоспар шегінде жүргізіледі, пәнді меңгерудегі міндетті
элемент болып табылады.
Студенттің оқу ізденіс жұмысы жеке тақырып бойынша ұйымдастырылады,
сондықтан ол терең меңгеруді талап етеді, ол бойынша лабораториялық
сабақтар қойылған, студент ғылыми ізденіссін жалғастыра алады,
эксперементтер жүргізу және түрлі нұсқаларын қарастыру арқылы. Бастапқы
есеп және құжат айналымы пәні бойынша – бұл эссе, баяндама жазба, тақырып
бойынша реферат, презентация дайындалуы мүмкін.
СӨЖ нәтижесі көп жағдайда дұрыс жоспарланумен анықталады.
СӨЖ материалды өз бетінше меңгермен және үй жұмысын орындау.
ОСӨЖ – аудиториялық сабақта оқытушының көмегімен материалды меңгеру (Office
House). СӨЖ және ОСӨЖ тапсырмалары практикалық сабақта жүргізіледі,
сондықтан ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Пәнді оқытудың міндеттері
Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық білім беру жүйесінде экономиканы оқыту
ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Қазақстан тарихының орта мектепте пән ретінде оқытылуы: теориялық және методикалық негіздер (1958ж. - қазіргі кезеңге дейін)
Информатиканы оқытудың нақты мақсаттарын анықтау
Қаржылық талдау
Кәсіптік техникалық оку орындарындағы теориялық және өндірістік оқытудың міндеттері, мазмұны және процесі
ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ Бастауышты оқытудың әдістемесі мен педагогикасы мамандығы үшін
Оқу бағдарламалары
Қазақстанның халықаралық қатынастардың субъектісі ретінде халықаралық аренаға шығуы
Пәндер