Есірткі және психотроптық заттардың және заңсыз айналым (контрабанда) түсінігі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.5

1 Есірткі және психотроптық заттардың және заңсыз айналым (контрабанда) түсінігі
1.1 Психотроптық және есірткі заттардың түсінігі ... ... ... .. 6.9
Психотроптық және есірткі заттардың түрлері ... ... ... ...9.14
Контрабанда түсінігі ... ... ... ... ..15.26

2 Есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарды тергеу ерекшеліктері
2.1 Есірткінің заңсыз айналымымен (контрабанда) байланысты қылмыстардың криминалистік сипаттамасы ... ... ... ... ... ..27.31
2.2 Есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналым (контрабанда) қылмысын тергеудегі тергеушінің
іс әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31.38
2.3 Бастапқы және кейін тергеу әрекеттері ... ... ... ... ..39.53

3 Есірткі және психотороптық заттардың заңсыз айналымын (контрабанда) алдын алу
3.1 Психотроптық және есірткі заттардың заңсыз айналымының жолын кесу ... ... ... ... ... ... ... ... ...54.61
3.2 Психотроптық және есірткі заттардың заңсыз айналымын тиімді бақылауды қамтамасыз ету ... ... ... ... .61.71

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72.75

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... 76.77
КІРІСПЕ

Жұмыстың өзектілігі. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңарумыздың жолында елеулі кедергі болуы ықтимал 21 ғасырдың қазіргі кезде көрініп жүрген объективті қатерлеріне ерекше назар аудара келіп, географиялық орналасу жағынан алғанда Қазақстан бел ортасында тұрған өңірде есірткі таратудың тйылмай отыруына аландаушылқ білдірген болатын. Сондай-ақ ғасыр дертімен табанды күрес жүргізуге міндеттенген. Соңғы жылдар есірткіні, психотроптық заттарды теріс пайдалану әрі олардың заңсыз айналымының республикада жаппай таралуы етек алды және экономиканың, құқық тәртібінің жай-күйіне, қоғамдағы әлеуметтік психологиялық ахуалға, халықтың денсаулығы мен тектік қорына барған сайын теріс әсер етуде. Сондықтан да бұл мәселе қазақстандық азаматтардың ешқайсысын елеңдетпей қоймайды деп ойлаймын. Бұл дипломдық жұмысымды Есірткі, психоторптық заттар және олардың заңсыз айналымы (контрабанда) мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шараларын жүргізу мақсатында жазып өздеріңізге ұсынып отырмын. Барлық Қазақстандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы үшін әрбір қазақстандық азамат өз үлесін қосу керек. Қазіргі таңда есірткі адамның жаны мен тәнінің саулығына қауіп төндіретін химиялық дәрі дәрмек болудан әрі асып, ол мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігіне төнген әлеуметтік қоғамдық қатерге айналып отыр. Бүкіл әлемдік қайымдастықта және кеңестік дәуірде, соның ішінде Қазақстан Республикасында соңғы жылдары заңсыз есірткі айналалымен және оның салдарымен –тұрғындардың көпшілігін есірткімен еліту бойынша күресу мәселесі күшейді. Есірткілік қылмыс өзінің географиялық, жастық және басқа да шеңберін кеңейтуде, есірткімен айналысушылар қоғамда еғсірткілік өнімдері немесе психотороптық заттарды тұтынуға, оларды айналымға заңсыз енгізуге әрекет етіде. Әлеуметтік-экономикалық прцестер аумағында әлеуметтік белсенді өмірден шеттеп қалған, кейінгі ұрпағына есірткілік тәуелділік беріп отырған адамдар саны арта түсуде. Тұрғындары есірткімен еліту мен есірткі өнімдерін заңсыз айналымға енгізу қылмыстық өмірмен тығыз байланысты және әлемдік терроризм мен қылмыстық күш көрсетудің басқа да түрлерінің туындауына ықпал етеді.
Жұмыстың объектісі. Есірткілерді заңсыз айналымға енгізу мен тұрғындарды есірткімен елітудің ұлғайып бара жатқаны жөнінде саясаткерлер мен мемлекет жетекшілері жиі айтуда, сондай-ақ олар есірткінің Қазақстан тұрғындары денсаулығына қауіп төндіретіні туралы да айтып келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары есірткіні айналымда заңсыз қолданып жүрген жағдайларға фактілер келтіреді, ересектердің өскелең ұрпақты есірткі тұтынуға баулып жатқандығы туралы жалпы қауіп төніп тұр. Арнайы заң әдебиеттерд туындаған жағдай мен әлеуметтік қатерді жоюға белгілі ұсыныстар жасалуда.
Қазақстан қоғамы бұл күреске толыққанды дайын ба?
Жұмыстың мақсаты мен міндеті. Еліміздің президенті, Қазақстан Үкіметі мен парламенті соңғы жылдары осы мәселеге байланысты бір қатар шаралар қолданды. Бірқатар конституциялық заңдар қабылданы, басқа да нормативтік актілер мен бағдарламалар жасалды, алайда әлі көптеген жұмыстар атқаруға тура келеді.Ең алдымен , қауымдастықтың позитивті күштерін есірткіні заңсыз айналымға енгізу облысында ғана күресуге қолданып қоймай, сонымен бірге демократиялық құқықтық мемлекеттің идеологиялық базасы негізінде тұрғындардың салауатты өмір салтын қалыптастыруға да жұмсау қажет. 1988 жылғы есірткілік өнімдер мен психоторптық заттарды заңсыз айналымға енгізуге қарсы күрес туралы Вена Конвенциясы негізіндегі ҚР-ның есірткі және есірткі бизнесімен күрес стратегиясын біздің пікірімізше, қайта қарау қажет және соның негізінде есірткімен және есірткі бизнесімен күрес жүргізу бағдарламасының жаңа жобасын бекітуді енгізу қажет, ал кейінгі стратегиялар үш жылдық бағдарламадан кейін таратылуы тиіс.
Жұмыстың құрылымы. Қазақстан Республикасында есірткілерді заңсыз айналымға енгізумен күресетін кәсіпкерлер потенциалы мемлекеттік арнайы құрылымдарда ғана емес, сондай-ақ ғылыми шеңберде де өсіп келеді. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды заңсыз дайындау, сатып алу сақтау, тасымалдау, жөнелту немесс сату үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасы Қылмыстык Кодексінің 259 бабында қарастырылған.
Жұмыстың құрылымы. Есірткі және психотропты заттардың заңсыз айналым қылмысын тергеудегі тергеушінің іс –әрекеті тақырыбында жазған диплом жұмысымның көлемі кіріспеден, үш тараудан, қорытынды және ұсынылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж.
2. ҚР-ның “Қылмыстық құқығы” оқулық ерекше бөлім. А. Ағыбаев.
3. ҚР-ның “Қылмыстық іс жүргізу құқығы” ерекше бөлім Төлеубекова Б.Қ., Шынарбаев Б.Қ. Алматы 2002жыл. ҚазГЗУ.
4. “Криминалистика негіздері” А.Ғ. Абуов Алматы “Жеті жарғы ” 2004 жыл.
5. “Криминалистика” Е. Тілеубергенов. Алматы “Дәнекер” 2002 жыл.
6. “Будущее без наркотиков” Информационно- публицистический журнал Астана 2003 жыл.
7. “Актуальные вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в РК” Алматы “Жети жаргы” 2002 жыл.
8. ҚР-ның Президенті мен Үкіметінің Актілер жинағы Астана –2005 жыл .
9. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Алматы, 2000жыл.
10. “Заң және заман” газеті, 2003 жыл.
11. “Заң және заман” журналы 2004 жыл.
12. “Криминалистік тактика” Е.Ж. Жәкішев Алматы, Жеті жарғы 1997 жыл.
13. “Криминалистика” И.Герасимов. Москва 2000 жыл.
14. ҚР-ның Президенті мен Үкіметінің Актілер жинағы Астана –2000 жыл .
15. ҚР-ның Президенті мен Үкіметінің Актілер жинағы Астана –2002 жыл .
16. “Казахстан, Наркобизнес” Г. Исаева, Б. Карикболов. Алматы Жети жаргы 1996 жыл.
17. “Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан” Караганда 1999 жыл
18. “Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан “ Алматы “Жети жаргы”
19. “Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы” ерекше бөлім 1 том Алматы. Дәнекер 2000ж.
20. “Уголовное право”, Осебенная часть 1 том Алматы Данекер 2000 жыл.
21. “Криминалистикалық техника тарауы бойынша қысқаша дәрістер жинағы” Б.Салаев,Ш Амитов, М. Сатыбалдинов, Алматы ”Жеті жарғы” 2005 жыл
22. Организация назначения и производства судебной экспертизы. Бычкова С.Ф. Алматы 1999 жыл.
23. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические основы. Алматы 2002 жыл.
24. Судебная экспертиза Подготовка и назначение в уголовном и гражданском процессах. Г.Н. Поврезнюк
25. “Криминалистика” Р.С. Белкин Москва 1999г
26. “Судебная экспертиза” Алматы К.Н.Шакиров 1998 г
27. “Справочник следователя” А.Я. Гинзбург, Г.Н. Поврезнюк, А.В. Калинин Алматы 1998г
28. Сот сараптама практикумы БегалиевЕ.Н. Алматы 2003 жыл
29. “қылмыстық іс жүргізуде сот сараптамасын тағайындау” Алматы 2004 жыл.
30. “Будущее без наркотиков” Информационно- публицистический журнал Астана 2004 жыл
        
        Анықтамалар
Көкнар дегеніміз ұйқы апиынын піспеген кезінде кескенде ағатын қатқан
шырын.Көкнар сыртқы түрі ... ... ... күйінде болады,ал кейде
ұнтақ қара-қоңыр ... ... ащы ... ... ... көкнардың
түсі бозғылт қоңыр әрі иісі жаман болады.
Есірткі, психотроптық заттарды оларды дайындауға пайдаланатын аспаптар
немесе құралдарды, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... да әр түрлі тәсілдермен арнайы рұқсатсыз орнынан
ауыстыру үшін жасалған кез ... ... ... осы ... тасымалдау деп түсіну керек. Бұл әрекеттерді есірткі, психотроптық
затты, ... ... ... ... ... ... ... күрделілігі мен оның маңыздылығын Қазақстанның
барлық облыстарында, Астана мен Алматы қалаларында ... ... ... ... ... ... ... жасы 18-ден
жоғары 12000 адам қатысқан әлеуметтік сауалнамалардың ... ... ... орай ҚР ... есірткіні Оңтүстік - Батыс Азия
елдерінен, ең ... ... ... ... ... ... ... өткізетін әлемдік рыноктарға жеткізу үшін оны транзиттік
дәліз ретінде пайдаланатын халықаралық ... ... ... қалып отыр. Есірткі тразитінің ертеден пайдаланылып келе жатқан
Азиядан ... ... ... ... және әрі ... ... ... “Өлім Жібек жолы” деп атайды.
“Героинді наркомания ” - өте тез әрі ... ... ... ... ... ... ... кезі, қоғамның болашағы
жастардың сана- сезімін уландыратын, олардың ... ... ... ... аяғы ... аларып тірейті есірткіні тасымалдау, есірткіні
тарату темір жол көліктері, жолаушылар ... ... ... ... ... ... құрап отыр.
Қысқартулар мен белгілер
ҚІЖК - Қылмыстық іс жүргізу кодексі
ҚР – Қазақстан Республикасы
БҰҰ-Біріккен Ұлттар ... ... ... ... ... ... Достығы
ҰҚК Шекара- Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті
ПБЗ-
Нормативтік сілтемелер
1. ӘН ОҚМУ 7.15-2010- ... ... ... дипломдық жұмыс.
Әдістемелік нұсқау.
Мазмұны
Кіріспе ……….………………………………3-5
1 ... және ... ... және заңсыз айналым
(контрабанда) түсінігі
1.1 Психотроптық және есірткі ... ... ... және ... ... ... ... ……..……….15-26
2 Есірткі және психотроптық заттардың заңсыз ... ... ... ... Есірткінің заңсыз айналымымен (контрабанда) байланысты
қылмыстардың криминалистік ... ... және ... заттардың заңсыз айналым (контрабанда)
қылмысын тергеудегі тергеушінің
іс әрекеттері…………..………............….31-38
2.3 Бастапқы және кейін тергеу әрекеттері …….....…….39-53
3 ... және ... ... ... ... ... ... Психотроптық және есірткі ... ... ... ... ... және ... ... заңсыз айналымын тиімді
бақылауды қамтамасыз ету………….….61-71
Қорытынды……….........…………………….72-75
Пайдаланған ... ... ... ... ... Қазақстан халқына
Жолдауында экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңарумыздың жолында ... ... ... 21 ... ... кезде көрініп жүрген объективті
қатерлеріне ерекше назар ... ... ... орналасу жағынан
алғанда Қазақстан бел ортасында тұрған өңірде есірткі таратудың тйылмай
отыруына ... ... ... Сондай-ақ ғасыр дертімен табанды
күрес жүргізуге міндеттенген. Соңғы жылдар есірткіні, психотроптық заттарды
теріс пайдалану әрі ... ... ... ... ... таралуы
етек алды және экономиканың, құқық тәртібінің жай-күйіне, қоғамдағы
әлеуметтік психологиялық ... ... ... мен ... ... ... теріс әсер етуде. Сондықтан да бұл мәселе қазақстандық
азаматтардың ешқайсысын ... ... деп ... Бұл ... ... ... заттар және олардың ... ... мен ... ... ... ... ... жүргізу
мақсатында жазып өздеріңізге ұсынып отырмын. Барлық Қазақстандықтардың
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының ... үшін ... ... өз ... қосу ... Қазіргі таңда есірткі адамның жаны мен
тәнінің саулығына қауіп төндіретін химиялық дәрі ... ... әрі ... ... ... ... төнген әлеуметтік қоғамдық
қатерге айналып отыр. Бүкіл әлемдік ... және ... ... ... Қазақстан Республикасында соңғы жылдары заңсыз есірткі
айналалымен және оның ... ... ... есірткімен
еліту бойынша күресу мәселесі күшейді. ... ... ... ... және ... да ... кеңейтуде, есірткімен
айналысушылар қоғамда еғсірткілік өнімдері немесе психотороптық заттарды
тұтынуға, оларды айналымға ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік белсенді өмірден шеттеп қалған,
кейінгі ұрпағына есірткілік тәуелділік беріп отырған адамдар саны ... ... ... ... мен ... ... заңсыз
айналымға енгізу қылмыстық өмірмен тығыз байланысты және ... мен ... күш ... ... да ... ... етеді.
Жұмыстың объектісі. Есірткілерді заңсыз айналымға енгізу мен
тұрғындарды есірткімен ... ... бара ... ... ... мемлекет жетекшілері жиі айтуда, сондай-ақ олар ... ... ... ... ... ... да айтып
келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары есірткіні айналымда заңсыз қолданып
жүрген жағдайларға ... ... ... ... ... ... баулып жатқандығы туралы жалпы қауіп төніп тұр. Арнайы
заң әдебиеттерд ... ... мен ... ... ... ... жасалуда.
Қазақстан қоғамы бұл күреске толыққанды дайын ба?
Жұмыстың ... мен ... ... ... ... Үкіметі
мен парламенті соңғы жылдары осы ... ... бір ... ... ... конституциялық заңдар қабылданы, ... ... ... мен ... жасалды, алайда әлі көптеген жұмыстар
атқаруға тура ... ... , ... ... ... ... ... енгізу облысында ғана күресуге қолданып қоймай,
сонымен бірге демократиялық құқықтық ... ... ... ... ... өмір ... қалыптастыруға да жұмсау
қажет. 1988 жылғы есірткілік өнімдер мен психоторптық ... ... ... ... күрес туралы Вена Конвенциясы негізіндегі ҚР-
ның есірткі және ... ... ... ... біздің пікірімізше,
қайта қарау қажет және соның негізінде ... және ... ... ... бағдарламасының жаңа жобасын бекітуді енгізу қажет, ал
кейінгі стратегиялар үш ... ... ... ... ... ... ... Республикасында есірткілерді заңсыз
айналымға енгізумен күресетін ... ... ... ... ғана ... ... ... шеңберде де өсіп келеді. Есірткі
заттарды ... ... әсер ... ... ... дайындау, сатып алу
сақтау, тасымалдау, жөнелту ... сату үшін ... ... ... ... 259 бабында қарастырылған.
Жұмыстың құрылымы. Есірткі және психотропты заттардың заңсыз айналым
қылмысын тергеудегі тергеушінің іс ... ... ... диплом
жұмысымның көлемі кіріспеден, үш тараудан, қорытынды және ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМ
(КОНТРАБАНДА) ТҮСІНІГІ
1.1 ПСИХОТРОПТЫҚ ЖӘНЕ ЕСІРТКІ ... ... ... ... ... аса қауіпті түрі есірткі,
психотроптық, күшті әсер ... және улы ... ... ... байланысты іс-әрекеттер болып табылады. Есірткі, психотроптық
заттар, күшті әсер ететін және улы ... ... ... ... ... ... обьектісі - халықтың денсаулығы болып
табылады.Қылмыстың заты есірткі ... және ... ... ... ... әсер ететін, одан әрі организмді
бүлдіретін синтетикалық немесе ... ... ... жиынтығы. ҚР-сы
Үкіметінің 1998 жылғы 9 наурыздағы № 186 ... ... ... ... ... ... салынған есірткі заттардың 72 атауы
көрсетілген. Бұларға гашиш, наша, ... ... ... ... және ... жатады.
Психотроптық заттар – адамның психикалық функциясына әсер ететін
қауіпті заттар. Тізім бойынша мұндай заттардың 38 ... ... ... ... ... ... т.б. жатады. Есірткі,
психотроптық заттарды оларды дайындауға пайдаланатын ... ... ... ... ... көлік құралдарын пайдалану арқылы
немесе басқа да әр түрлі тәсілдермен ... ... ... ... жасалған кез келген қасақана әрекеттерді, осы заттарды заңсыз
тасымалдау деп түсіну ... Бұл ... ... ... ... ... ... заңсыз тасымалдауы мүмкін. Белгілі
бір есірткі немесе психотроптық заттың күшін көтеру үшін арнайы ... ... ... ... табылады.Құрамында есірткі зат бар өсімдіктерді
кептіру, ұстау, кейбір ... ... және ... да ... қайта өңдеу деп есептелмейді. Мұндай әрекеттер жеке қылмыс болып
табылады. [2.7]
Есірткі немесе психотроптық ... ... ... құрал-
саймандарды, прекусорларды бір жаққа заңсыз жөнелтуі дәл оларды кез келген
байланыс ... ... адам ... ... ... құстар мен
жануарларды пайдалану арқылы, жіберуді айтамыз.Есірткі заттар мөлшері ірі
емес мөлшер, ірі мөлшерде және ас ірі ... ... ... ... ... ... ірі емес ... ірі
мөлшерге және аса ірі мөлшерде болады. Есірткі психоторптық заттарды оларды
дайындауға пайдаланылатын аспаптар немесе ... ... ... көлік құралдарын пайдалану арқылы немесе басқа да әртүрлі
тәсілдермен арнайы рұқсатсыз орнынан ауыстыру үшін ... ... ... осы ... ... ... деп ... екрек. Бұл
әрекеттердің есірткі, психотроптық ... ... ... ... иесі ғана ... оның ... ... басқа адам
да тасмалдауы мүмкін. Мұндай ретте ... ... ... ... тапсырған тұлға осы қылмыстың ұйымдастырушысы болып табылады.
Егер есірткі, ... ... ... ... заңсыз иесі- өзіне ... ... ... ... ... ... көрсетілген заттарды, аспаптарды, ... ... ... онда ол ... ұйымдастырушысы емес, тікелей
орындаушысы ретінде жауапқа тартылады. Осы көрсетілген әрекеттер (иемденіп
алу, тасымалдау немесе сақтау) ... ... ... Яғни ... ... ... немесе лауазымды адамдардың тиісті рұқсатынсыз
жасалуы тиіс. Осы қылмыстың обьективтік ... ... ... ... ... мен ... ірі мөлшерде өткізу ... ... ... ... ... қарсы әрекет етудің төмен тиімділіг ең ... әсер ... ... және синтетикалық текті есірткілерді әкелуге
құқық қорғау орындарының ... ... құра ... ... ... ... ... елге әкелудің барлық жаңа ... ... ... ... ... төмендегілерден
көрінеді:
Біріншіден, есірткі тасымалдаудың көлемін азайту үшін ... ... ... ... Бұл ... ... ... кеден және
құқық қорғау орындары қызметінің тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... кедергі жасайтын
құқық қорғау орындары жұмысының нәтижелілігі, қанша бақылауда болса ... бұл ... ... ... бірі ... ... ішінде құқық қорғау жүйесі өкілдерінің есірткі бизнесімен айналысушы
ұйымдасқан қылмыспен бірігуі.
1.2 ПСИХОТРОПТЫҚ ЖӘНЕ ЕСІРТКІ ЗАТТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
Есірткілер – бұл ... ... ... ... ... ... Адам ол жағдайда өте тез әдеттенеді және оны ... ... ... нәтижесінде ол әдет нашақорлық ауруына және орталық
жүйке жүйесінің өзгеруіне әкеліп соғуы мүмкін.Осыған ... ... ... емес және ... мақсаттарда пайдалануға заңмен тыйым
салынған. Ол заттардың тізімі 1961 жылғы ... ... ... ... ... ... ... бойынша тұрақты комитетімен
белгіленген. Ол ... үш ... ... әсер ... ... ... заттар;
-есірткі заттары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы
күресу.
Жаратылысы бойынша есірткілерді екі топқа бөлуге болады: ... ... ... ... елде ... мак пен ... ... бар сора түрлерінен
қолдан жасалған есірткілер мен апиын ... ... ... ... кең ... қолдан жасалатын есірткі заттарының негізгі
түрлері:
Марихуана (каннабис)-түрлі сортты сораның ... ... ... мен ... ... ... (анаша) – түрлі сортты сораның гүлденген ұшар басының ... ... ... суға ... ... дайындалған
қоспа.Дайындау тәсіліне байланысты ол ұнтақ , ... әр ... ... нығыздалған
( сперосованный) тақта түрінде болады, түсі -сұрғылт-жасыл, қоңыр
болады. ... ... ... бар ... алу мақсатымен сора бөліктерін әр
түрлі еріткіштерімен өңдеп, кейін сол еріткіштерді қайнатып, бумен шығару
арқылы дайындалады.Ол ... ... ... иісі бар ... ... ... жасалатын есірткілердің негізгі түрлерінің бірі –шикі
апиын, ол мактың ... ... ... сүт ... әдетте қарақоңыр
түсті болады. Оны қайнату немесе басқа тәсілдермен де өңдеуге болады ... ... ... ... және т.б.). ... ... қауашақтары мен сабақтары (тұтас, бөлшектенген, престелген );
экстрациялық апиын ... ... су ... ... ... ... ... шайырландыру арқылы дайындалады; мак шөбінің суы немесе
тұнбасы (көкнар) жатады.
Кокаин (көкнар) - ... атты ... ... ... ... табиғи алкалоид. Әдетте ол ақ немесе сарғыш түсті
таза ұнтақ түрінде, кейде қосынды түрінде, ал кейде ақ, сары және ... ... ... ... гранулар болып табылатын “крэктың” негізі
ретінде кездеседі.Көкнар дегеніміз ұйқы апиынын піспеген ... ... ... шырын.Көкнар сыртқы түрі жағынан қатқан шырын күйінде
болады,ал кейде ... ... ... ... ащы болып келеді.
Кептірілмеген көкнардың түсі бозғылт қоңыр әрі иісі жаман болады. Көкнардың
құрамында 25% ... ... бар. Олар ... кодеин, тебалин,
папаверин және наркотиндер. Бұл алколойдтармен қатар көкнардың құрамынан
басқа да ... ... ... ... және ... ... ... есірткі заттары. Бұл топқа мыналар жатады: апиын
сабағының ... ... ... ... және ... ... ... бар медициналық препараттарға апиын тұнбасы,морфин,
кофеин, ноксирок т. б. Жатады. Олар флакон, ампула,ұнтақ таблетка түрінде
болады.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... жаңа есірткі
заттары заңсыз айналымына пайда болды. Бұл синтетикалық есірткі заттары
және өсірілген жаңа есірткілер.
Героин – ... ... ... ... ... түсі ... –қоңыр түске дейін, ұнтақ түрінде кездеседі. Героин заңсыз айналымда
глюкоза, қант, ... ұн, ... ... ... ... ... қосындысында, сонымен қатар ... ... ... ... ... 5-6 есе ... аса қауіпті
есірткілердің бірі болып табылады, ... адам оған өте тез ... ... ... ... ... салынған Соңғы жылдары
заңсыз айналымда амфетаминдер кең етек ... ... ... ... ... бойынша амфетаминнің туындысы болып ... ... нерв ... ... ... табылатын синтетикалық заттар
жатады. Олардың кейбіреулерінің психотроптық және ... әсер ... ... генофондына ғана емес сонымен бірге қоғамымыздың
тұрақтылығы мен мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне де ... ... ... үкіміме, адамзаттың тойымсыз, озбыр пейіліне қарай ... бір ... ... апат ... ... чума, сүзек, зілзала, рапрессия, соғыс, атом, бомбасы, СПИД
тағысын-тағылар. Міне осының бәрін басынан өткізген ... ... ... бір қара бұлт ... Ол “есті алатын -өлім” деген қорқынышты атауға ие
болған әйгілі-героин. Мұның қаншама қатерлі екенін мына ...... ... Осы “ақ ... ... бір рет қана ... әйелдердің
96-98% құтыла алмайтын кіріптарлық ауруына ұшырайды екен. Онымен тұрмай
соңғы 2-3 жыл ... ... ... ... саны
күрт өсті. Статистика бойынша есірткі тұтынушылардың 18 пайызын шәкірттер
мен студенттер құрайды, 20 ... ... жеке ... ... ... ... 20 пайызы – ешқайда жұмыс істемейтін адамдар.
Нашақор ештеңе мен айналыспайтын адам деген пікір дәлелденбеген ... ... ... бойынша, есірткі тұтынушылар арысында аса бай
адамдар да аз кезікпейді.
Бұрын ... тек ... ... ... ... ... ... дайындалатын апиын, марихуана, гашиш,
эфедриндерді ... ... ал, ... ... ... героин, кокаин,
ЛСД, экстази сияқты синтетикалық есірткілерді жасөспірімдердің 80 пайызы
пайдаланады екен. ... ... ... ... ... ... 1992
жылдан бастап эфедра деген есірткі жөнінде көп айтылуда.Ол Іле Алатауында
молынан ... (200000 га.) ... өте ... есірткі,адам 1-2 рет
пайдаланған соң дағдыланып кетіп, 2 жылдан кейін қайғылы жағдайға ұшырайды.
Экстази ... ... ... ... ... ойын ... жиі ... жылдары көктем-жаз –күз айларында БҰҰ-ның ... ... ... ... ... ... эксперттік
топты басқаған. Осы 2 жылда біздің топ өз аймағымызда өсетін ... ... ... түсіріп, нашақорлар арасында ... және ... есеп ... отырды.
Есірткілер табиғи есірткілер және синтетикалық ... ... ... ... өсімдігінен алынатын –көкнәрі сабаны, ... ... ... ... ... гашиш майы;
б)кока өсімдігінен алынатын-кока жапырағы, кокаин пастасы, крэк,
в) эфедра өсімдігінен алынатын – эфедрон, ... ... ... ... ... ... ... заңды және заңсыз шығаратын түрлері болады:
Есірткілерді заңды шығаратындарға жататындар:
-арнайы фармацевтік дәрі ... ... мен ... рұқсатпен жіберетін медициналық мекемелер жатады;
Есірткілерді заңсыз шығаратындарға жататындар:
-құрамында есірткісі бар өсімдіктерді ... аул ... ... ... ... ... есірткілер жасайтын жасырын лабораториялар;
Есірткі заттарды ұрлайтындарға жататындар:
-дәрі шығаратын фармацевтік кәсіорын қызметкерлері;
-медицина мекемесінің қызметкерлері;
-есірткі алуға қаржысы жоқ наркомандар.
Қазіргі ... ... ... ... ... және шұғыл шешуді
талап ететін өзекті мәселердің ішінде ел ... ... ... ... ... қауіпсіздікке төнген жахандық қатер ретінде
нашақорлықтың және ... ... өсу ... ... ... ... отыр.
Соңғы 10 жыл ішіндегі Қазақстандағы есірткі ахуалына жасалған талдау
республикада оның тұрақты келеңсіз серпінге ие ... ... ... ... Орталық Азия өңірі әр алуан шығу түрлері мен нысандардағы
есірткілердің экспансиясына ұдайы ұшырап отыр.
Оның негізгі ... ... көзі ... ... мемлекеттерге тікелей жақындығы,
Еуропаға есірткі құралдарын контрабандалық ... үшін ... ... ... және кеңейіп келе жатқан транзиттік мүмкіндіктер;
- шекараларының ұзындығы,посткеңестік елдермен шекаралас учаскелерде
демаркациялық жұмыстардың аяқиалмауы және ... ... ... ... ... ... түрде қорғалмауы;
-Ауғанстанда есірткі заттарын өңдірудің одан әрі өсуіғ ... ... ... ... ... тікелей шектесетін
солтүстік провинцияларына көшірілуі және ... ... ... ... ... ... болып отыр.[5.7]
1.3 КОНТРАБАНДА ТҮСІНІГІ
Республика өзінің географиялық орны жағынан іс жүзінде есірткіні заңсыз
өңдірудің және ... ... ... ... ... отыр, бұл
біздің еліміздің есірткі бизнесімен байланысты халықаралық қылмыстық
ұйымдар мен ... ... ... ... ... ... ықпал
етеді. 2004 жылы көп сатылы шұғыл іс ... ... ... 2003
жылмен салыстарғанда есірткі 9 еседен көп алынды, ал 2005 ... ... ... ... айын қоса ... ... 21635 кг-дан астам
есірткі алынды.
Қазақстан аумағымен есірткі ... өтуі ... ... ... ... көбеюіне айтарлықтай ықпал етеді. Ұйымдасқан
қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... есірткіні әкелудің, олардың транзиттік жөнелту көлемінің одан
әрі ұлғаятынын, ... ірі ... ... ... ... Осыған орай елде қылмыстық қызметке тартылатын ... ... ... ... ... ... есірткі қылмыстары санының 2003 жылғы 9
мыңнан 2004 жылғы 11 ... ... және 2005 ... 9 ... 7 ... ... ... ауқымын кеңейту үшін ұйымдасқан қылмыстық топтар
билік ... ... ... ... ... маңындағы аудандардағы
жалпы ахуалға ықпал етіге, ... ... ... әкелу-әкету
базасына айналдыруға тырысады. Орталық Азияның шекаралас мемлекеттеріндегі
қоғамдық саяси ахуалдың ... ... ... ... ... ... араласуы үшін ... ... әр ... ... ... ... қысым көрсететін
есірткі лоббилерінің құрылу мүмкіндігі де елеулі қауіп ... ... ... мен ... қылмыстық топтардың
Қазақстан аумағын есірткі тасымалдау үшін ... ... ... аса ... ... ... ... азаматтарды есірткі пайдалануға
барған сайын көптеп ... ... ... ... ... ... ... “тазарту ” фактілері іс жүзінде анықталмайды.
Соңғы жылдары республикада есірткі пайдаланатын адамдар қатарының
(2004 жылы –47903 ... 2005 ... 6 ... –51633 адам), сондай-ақ
есірткіні өткізу фактілері санының (2004 жылы-4435 факті, 2005 жылдың 6
айында –2334 ... өсуі ... үшін ... мерзімді және орта мерзімді перспективада есірткі
бинесі мен нашақорлықтың өсу проблемасы ... ... ... ... ... ... ... салада - бұл ұлттың салауатты ... ... ... қатер.
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнаулы ... ... ... ... (2005 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша)
есірткі құралдары мен психотроптық ... ... ... 51633
адам есепте тұрады, бұл 2004 жылдың осындай ... ... 8,6 ... оның ішінде 4866 әйел , 3942 кәмелетке толмағандар, оның ішінде ... ... қоса ... –771. ... мен ... ... ... тәуелділер санының өсе түскені айрықша ... ... ... ... еліміздің әрбір он бірінші тұрғыны
есірткі қаупі ... ... ... – бұл есірткі мафиясына өңірлік және ұлттық тұрақтылыққа
мүдделі еместігін туындайтын қауіп. Есіркіден ... ... ... Азия
өңірі мемлекеттеріне әсер етуге тырысатын күштерді қолдауға жұмсалады.
Есірткі ... ... ... және діни ... тығыз ұштасқан.[6.7]
Экономикалық салада бұл өтпелі кезеңде есірткі бизнесінің дамуы мен
нашақорлықтың өсуі үшін жағдайлар ... ... ... ... Азия елдеріндегі есірткі ахуалының нашарлауына ықпал
ететін факторлардың қатарында ... ... ... ... ... және ... шаруашылық қызметінің дамуын айтуға
болады.
Бүгінгі таңда Қазақстан есірткі нарығын қарқынды құрылымдық қайта құру
жүруде, өсімдік ... ... ... ... ”есірткілермен
ауыстырудың белсенді процесі жүріп жатыр. Әсері күшті, қымбат тұратын және
денсаулыққа барынша қауіпті синтетикалық есірткі ... мен ... ... ... ... ... күрделілігі мен оның маңыздылығын Қазақстанның
барлық облыстарында, Астана мен ... ... ... ... ... стратегиялық зерттеу институты жүргізген, жасы 18-ден
жоғары 12000 адам ... ... ... ... ... Сауалнамаға қатысушылардың басым көпшілігі нашақорлық пен
есірткі бизнесінің таралуын ... ... ... бірі ... Атап ... ... салынғандардың 30,3 %-ы есірткінің таралуы
- бүгінде Қазақстан үшін ең өткір проблема деп мәлімдеген.
Әділет министрлігі Қылмытық-атқару жүйесі ... ... ... жылы ... ... ... сотталғандарға 15561
наркологиялық ауытқу ... ... 8871-і ... ... ... есірткіге тәуелді 4094 адам ұсталды, олардың 2560-
ы босатылған мәжбүрлеп емдеудегі адам, 1534-і сот шешімі боынша ... 425-і ... 7-і ... ... 2004 ... осындай
кезеңінде есірткіге тәуелді 4364 адам ... 2637-і ... ... сот шешімі бойынша емдеуден босатылған, 557-сі әйелдер,
17-сі кәмелетке толмағандар.
Нашақорлыққа және ... ... ... ... проблемалары айқын
халықаралық сипатқа ие, осыған байланысты тек қана мемлекеттік деңгейде
шешілуі мүмкін емес. ... ... ... ... халықаралық
ынтымақтастықты одан әрі дамытуда айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізді.
Бірқатар үкіметаралық және ведомствоаралық келісімдер мен ... ... ... ... АҚШ, Канада, Еуропалық Одақ елдері осы саладағы
біздің дәстүрлі әріптестерімізге айналды.
Мұның алдындағы ... мен оны ... үшін ... ... ... ... ... жоспарланған іс-
шаралар толық көлемде орындалғанын ... ... ... ... бірыңғай және теңестірілген мемлекеттік саясат
қалыптасты және ... ... ... Оны тұрақсыздандыруға және
оның Қазақстанның ішкі және сыртқы қауіпсіздігінің жай күйіне, халықтың
денсаулығы мен ... ... ... етуін шектеуге қол жеткізілді.
Солай бола тұра, проблема өткірлігі бәсендер емес, оған ... ... ... факторлар әсер етеді, олардың бірі біздің арқылы
есірткі, ең алдымен Ауғанстанға жасалған есірткі трафигінің ... ... ... ... ... есірткіге қарсы белдеу құру
жөніндегі құқық өорғау шекаралары кешенін іске ... ... ... алу
қажеттіглігі барған сайын артып отыр.
Сонымен бірге есірткі бизнесіне ... ... ... ... ... кешенді іс-қимыл шаралары қалыптасқан жағдайда толық
барабар емес, есірткіге тәуелділіктің алдын алу, ... ... және ... ... ... тиісті деңгейде шешілмейді. Осыған
орай және қалыптасқан ... ... ден ... ... ... алу ... қажетті шаралар қабылдау мақсатында ... ... ... ... қарсы іс-қимыл жөніндегі
уәкілетті орган ретіндегі құқықтық ... ... мен ... ... аудару қажет болады.
Проблеманың өткірлігі осы бағыттағы жұмыстың барынша ... мен ... ... және іске асыру қажеттілігін негіздейді.
Соңғы жылдары есірткіні, психотроптық заттар мен прекусорлары теріс
пайдалану әрі ... ... ... ... жаппай таралуы
таралуы етек алды және ... ... ... жай – күйіне,
қоғамдағы әлеуметтік-психологиялық ахуалға, ... ... мен ... барған сайын теріс әсер етуде.
Орналасу ерекшелігіне орай Қазақстан Республикасының аумағы ... - ... Азия ... ең ... Ауғанстаннан Еуропа
елдеріндегі, соңғы жылдары ... ... ... ... ... үшін оны ... дәліз ретінде пайдаланатын халықаралық
есірткі картельдері мүдделерінің аясында қалып отыр. ... ... ... келе ... Азиядан Орталық Қазақстан арқылы Ресейге
және әрі қарай Еуропаға созылған бағытын “Өлім Жібек ... деп ... ... тиісінше мемлекеттен халықтың психикалық және тән
саулығын есірткінің бекіген ... ... ... нақты пәрменді
шаралар қабылдауды талап ... ... ... ... мен ... теріс пайдалануға байланысты тіркелген құқық ... ... ... олардың ұдайы өсуін айқын көрсетіп отыр. Бұдан
басқа, есірткіні жүйелі пайдаланатын адамдар саны да ... Бұл ... ... және ... ... теріс әсер етеді және
үрей туғызады.
Осыған байланысты ... ... ... одан әрі ... ... ... қарсы іс-қимылға мемлекеттік құрылымдар мен
қоғамдық ... ... ... ... ... Әділет
министрлігінің Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес ... ... ... сай ... ... ... ... проблемасы жалпы ұлттық сипат
алып отыр, өйткені халықтың ... ... ... ішінде балалар да тартылған.
Айталық, ҚР-ның Бас прокуратурасы жанындағы құқықтық статистика ... ... ... ... 2001 ... 1 ... жағдай
бойынша алдын алу есебінде есірткіні теріс пайдаланатын 38320 адам ... ... 1938-і ... ... 2002 жылғы 1 қаңтардағы есепте
осындай 45505 адам тұр және 1927-і ... ... ... ... кәмелетке толмағандардың жалпы санының 1131-і оқушылар, 228-і
15 ... ... ... ... есіркіні теріс пайдаланатын
әйелдердіңсаны үстіміздегі жылдың басында 4420-ны құрады.[7.6]
Жоғарыда көрсетілген ... және өзге де ... ... ... таратуға және оларды медициналық емес ... ... мен ... ... бұзушылықтар саны өсуінің тұрақты
үрдісінің сақталуы туралы айғақтайды. ... қол ... ... ... ... алу ... ... түрде арзандығы
республикада бүгіндері есірткіні теріс ... ... пен ... етек ... ... ... бірі болып отыр. Бұл ретте
психиатриялық және наркологиялық қызметтердің жай-күйін жақсарту жөнінде
мемлекет ... ... ... әлі де ... ... ... 2000 жылы диспансерлер саны бір жарым есе,
төсектер саны 2,5 есе ... ... үш ... наркологиялық
кабинеттердің саны екі есеге жуық ... ... ... саны ... ... кезде ҚР-да есірткіге қатысты ахуал:
есірткіге тәуелділікпен азап шегуші адамдар үшін ... алу, ... ... ... ... дамуымен; есірткінің заңсыз айналымына
байланыты қылмыстар санының көбеюімен; Қазақстан аумағын ... ... ... ... соның салдарынан есірткінің анағұрлым
қауіпті контрабандасы мен транзитінің ... ... ... ... ... ... бетін қайтару мемлекет пен қоғамның күші
толық жұмдасқанда ғана мүмкін ... ... ... ... жаны мен ... саулығына “қауіп
төндіретін химиялық дәрі-дәрмек” болудан әрі асып, ол мемлекеттердің ұлттық
қауіпсіздігіне төнген әлеуметтік ... ... ... ... ... ... бұл ... әлемнің 142 миллион ... ... ... 30,5 ... адам ... және ... “құлы”, 13,4 миллион адам кокайн қолданады, 8 ... ... мен ... ... Енді бұл қауіпті дерт Қазақстанға да келіп
жетті. Мысалы, Елімізде медициналық емес жолмен ... ... ... саны ... ... ... айтсақ ауадан да тез тарайтын аса қауіпті емі қиын
дерт. Есінен танып, көзіне еш нәрсе көрінбей, ешнәрседен ... ... кез ... ... адам ... екі ... пендені көз
алдыңызға елестетіп көріңіздерші. ... бар ... ... ... қалайда есірткі қабылдау болады . Міне осы кезде осы жолда не ... ... ... ... ... ... ... таңда көптеген қылмыстар болып жатыр.
Сол себепті сол қылмыстарды ... үшін ... ... ... деп ... ... наркомания ” - өте тез әрі жылдам дамитын
қатерлі дерт.
Оның ... болу ... 3 ... бар:
Әлеуметтік
Биологиялық
Психологиялық
Бұларды таратып айтар болсақ:
Әлеуметтік факторға наркомания мәселеріне мемлекеттің қатысы, қоршаған
ортада есірткі заттарын тарату жатады.
Биологиялық ... бұл адам ... ... ерекшеліктері.
Психологиялық факторға жүйкені жарақаттайтын түрлі жағдайлар, яғни
жүйкелердің тозуы жатады.
Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев 2002ж ... ... ... ... ... ... ... самидте Орта Азиядағы есірткі бизнесіне
жүйелі түрде қарсы іс қимыл жасау ... БҰҰ ... ... сөз ... ... осы ... ... туралы барлық
негізгі конвенцияларын қолдап есірткінің заңды ... ... ... және оның ... таралуына қарсы күреске қосылып отыр.
Ұлттық заңнама деңгейінде Ел ... ... ... ... жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда алғаш рет
қабылданды. Бұл өз кезегінде нашақорлықпен күресуде халықаралық деңгейдегі
орны ерекше құжат.
Қазақстан елі ... ... ... ... ... ... ... Біздің ел арқылы Ресейге одан Еуропаға ... ... ... ... ... тек құқық қорғау
органдарының қызметі ғана емес бүкіл ... ... ... ғана ... ... шек қоя ... ... біз есірткі саласында нақты мынандай мәселелрді қарастыру
қажет:
Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы ... ... ... ... де ... ... ... жетілдіру.
Халықтың әлеуметтік нашақорлыққа қарсы иммунитетін қалаптастыру ... ... ... ... пен ... бизнесіне қарсы күреске
жұмылдару.
Рұқсат ... ... ... еніп кетуіне жол бермеу.
Есірткіге тәуелді адамдарды қалыпты өмірге оралту.
Дәріхана –аурухана жүйесі арқылы сатылатын есірткілік ... ... ... ... ... ... ... осындай есірткі, ішкілік, темекі сияқты зиянды әрекеттен
аулақтататын бірден бір шара спорт ... ... ... шын ... ... ... ... да болмайды. Бүгінгі күні есірткінің
заңсыз ... ... ... ... жан-жақты жүргізілуіне
қарамастан, оның қоғамымызға, онда өмір ... ... ... ... үзілді кесілді тойтарыс беру мүмкін болмай ... ... күн ... бұл ... ... өршіп адам өміріне аса ... ... ... ... бола ... Сот ... мұндай аса қатерлі қылмыс
түрлерінің тамырына балта шабуда, тек қана ... ... ... мен ... жеткіліксіз. Сондықтан қасіреті мен ... мол ... ... ... ... күресу қажет. Қазақстанда есірткі заттары
және психотроптық заттарды заңсыз дайындау, сатып алу, ... ... ... сату ... ұрлау немесе қорқытып алу, оларды тұтынуға
көндіру,құрмаында есірткі заттар бар өсіруге тиым ... ... ... ... ... ... ... заттарды дайындау үшін
пайдаланатын шикізаттың аспаптардың немесе жабдықтардың заңсыз айналымы
оларды ... үшін ... ... немесе ұстау үшін қылмыстық
жауаптылық бекітілген. Үстіміздегі ... 8 ... ... ... ... аймақтық ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік
меморандумына мүше ... ... ... ... ... ... ҚР сыртқы істер министрі Қасымжомарт Тоқаев қатысып, сөз сөйледі.
Есірткі өндірісі мен ... ... ... қауымының жанын
сыздатқан ... ... ... ... Бізбен бірге кеңістікке жақын
орналасқан ... ... ... ... ... Ақпанның басында
Ұлыбритания астанасы Лондонда жоғары ... ... ... халықаралық конференцияда Ауғанстанды ... ... ... ... шарты ” деп аталған құжат мақұлданды. Қырғын
соғыстардан көз ашпаған қасіреті елді ... ... ... ... бұл шарттың маңызды бөлігі ортақ күш жігермен Ауғанстаннан
келетін есірткі ... ... ... ... Бұл елде ... Антитеррорлық коалицияның да қимиылынан көп ешнәрсе өзгермеді.
Тіпті, апиын өндірісі ... арта ... ... жылы 4 мың ... жеткен. Өкінішке қарай. Есірткі заттарының едәуір бөлігі Орталық
Азия елдері, соның ... ... ... ... да тасылады. Біздің
еліміз бұл ... ... ... қарай алмайтындықтан, ... ... ... ... ... Азия мемлекеттері,
сондай-ақ Ресей мен ... ... ... ... ... ... де ... құрылымдары қатысатын бұл конференция Бірккен Ұлттар
Ұйымының ... ... ... Бұл ... меморандумға қатысушы
елдердің көпшілігінің қолдауымен есірткі құралдарының және психотропты
заттар ... ... ... күрес жөніндегі ... ... ... ... ... ... құрылуының Қазақстан
үшін мәні зор. ... өзі ... ... аймақтағы қаржы және
халықаралық орталық рөлін атқарып отырғанын мойындаудың бір белгісі ... ... ... ... ... ... ... қазақ елінің еңбегін әділ бағалауды білдіреді. Тамыры
тереңге кеткен осынау ... ... ... ... ... ... көзқарастардың бар екені де ... ... ... ... ... қатысты бар есірткі тасымалы төңірегіндегі
түйінді жәйіттерді түбегейлі талқылап келісу ... ... ... ... орны ... ... ЕСІРТКІ ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ЗАҢСЫЗ ... ... ... ... ... ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫМЕН (КОНТРАБАНДА) БАЙЛАНЫСТЫ
ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ... ... іс ... кейін бастапқы тергеу ... ... ... жауап алу, тінту, есірткі дайындайтын
жерді қарау, тасылмайдайтын – ... ... ... ... ... ... алу. Бұл ... әрекеттерінен кейін кезекті тергеу
әрекеттері басталды. Оларға жататындар: экспертизалар тағайындау, куәлардан
жауап алу, ... ... ... ... қаруларын, бөлмелерді
танытуға көрсету.
Ботаникалық экспертиза арқылы өсімдіктің есірткіге ... ... ... ... ... егілгенділігін анықтайды.
Есірткімен күрес Республикамызда ... ... ... ... Молдава, Грузия, Азірбайжан, Қырғастан, Тәжікістан, Ресей,
Туркмения, Өзбекістандармен ... ... ... ... ... ... ... мақсаты- Орталық Азия мен ... жою. ... ... ... ... ... жеміс
артқан “КАМАЗ” автомашинасының және штелдік ... ... ... тапты.
Жыл басынан бері бұл басқарма заңсыз айналымның 479 кг. ... ... ... ... ... проблемасын шешу үшін, меніңше, төмендегі шараларды қолға
алуымыз керек:
1. Есірткімен байланысты қылмыстар соңына ... ... ... істі тез ... ... ... ... адамдардың көпшілігінің
айтатын жауабы бірдей, яғни “көшеде келе жатып тауып алдым” –дейді. Ал,
біздер неге неге ... ... ... ... ... ... ... сататындар, притон ұстайтындар, есірткі ... бәрі де ... ... қала ... жауапқа тартылмайды.
2. Әкімшілік жазаға тартылған наркомандарға, жазасын өтеп ... ... ... ... ... ... органдары олардың қайда
барып, кімдерден есірткі алатынын анықтап, “наркобарондарға”, “жоғарғы
эшелонға” шығып, қатаң жазалап, атқаратын ... ... ... ... ... ... ... есебінде пайдаланып, Шу қаласында завод
салып, қалалық шаруашылығына ... ... ... ... ... ... қағаздар және т.б. шығару.
Есірткі сататын адамдарға жазаны күшейту.
Шекара, кеден, құқық ... ... ... ... жұмысына адал, Отанына берілген қызметкерлерді орнында қалдыру
керек, жалақыларын көбейту қажет.
Жастарымызды салауатты өмір ... ... ... ... қажет.
Мемлекет басшысы 10 қыркүйектегі жиналысында ... ... ... ... ... ... ... орындарын, оның ішінде ҚР
Әділет Министрлігі жанындағы нашақорлық пен ... ... ... комитеті сынап өтті. Шетелдерден есірткіалып келуге ... ... ... деңгейде қалып тоыр, мәселе шиелінсе
түсуде. Ауғанстанда опиумдық есірткі егінінің өнімі 4 мың тоннадан ... ... ... ... күрес үшін толығымен жауап
беретін өзіндік ... ... ... құру немесе комитетінің бөлігін басқа
ведомстваға ... атап ... ... ... ... солтүстігіндегі героин
сақтайтын негізгі қоймаларды, мемлекеттің ... ... ... ... ... ведоствалар күштерінің бытыраңқылығын , есеп
берудің жетілмеуін ескере отырып, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда
қазіргі нашақорлық пен есірткі бизнесімен күресу бойынша жұмыс істеп жұмыс
істеп отырған әділет министрлігі жанындағы ... ... ... ... Республикасының Жоғарғы Сотының 1998 жылғы 14 мамырдағы
Пленумы қаулысының 9-тармағына сүйенсек, есірткілік құралдар, жүйкеге ... ... бір ... иелігінен екінші тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... кез келген әдісін заңсыз сату деп
түсінуі керек. Басқа заттарды ... ... ... ... жағдайда мұндай
өрекет алаяқтықтың құрамын жасайды. Есірткі ... ... ... ... заттарды заңсыз дайындау, сатып алу сақтау , тасымалдау , ... сату үшін ... ... Республикасы Қылмыстык Кодексінің
259 бабында қарастырылған.
Бүгінгі әлеуметтік қиыншылықтармен ... ... ... ... ... ... күрес қүқық қорғау органдарымен пөрменді
жүргізіліп отыр. Қазіргі күннің ең бір ... ... ... ... ... ... — басты мәселе.
Тұрмыстағы таршылықпен жеке басының күйзелістерінен ... ... ... ... ... ... жандар есірткі саудасынан пайда табушылар
қақпанына ... , ... ... ... ... есірткі құралдарының қомақты көлемдегі тасымалдарының,
ашылуына құкық қорғау ... осы ... ... беруге күш
жұмылдырып , есірткі құралдарын тасымалдау жолдарын ... ... ... ... ... қызметкерлерінен құрылған арнаулы
топтармен мезгіл тексерулер өткізу мүмкіндік жасады, Есірткі құралдарына
заңсыз айналымына қарсы күрес ... ... ... алғанымен,
бұл қауіпті дертке шалдығып, айналасындағыларды ... ... ... ... саны ... ... да айтпай кетпеске болмайды.
Үстіміздегі жылдың 6 ай ішінде Батыс аймақ ... 560 ... ... 130 ... есірткі құралдарының айналымына жататындықтан , ол барлық
жасалған қылмыстың 23,17 ... ... ... әлі де ... ... ... адамдарымыздың денсаулығына елеулі түрде зиян келтіріп
отырған қылмыс түріне қажетті деңгейде тосқауыл қойылмауда.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... сана- сезімін уландыратын, олардың жеңіл жолмен табыс
табуға итермелеп, аяғы қылмысқа ... ... ... ... ... ... жол ... жолаушылар поездарында, вокзалдарда
перондарда жүзеге асырылатын қылмыстардың денін құрап ... ... ... ... ... ірі ... ... ашылсада кінәлілер
жазаланбай қалу ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Мамандардың айтуына қарағанда , есірткіні тасымалдауға негізінен арзан
қол адамдарды жалдайтын көрінеді. Дегенмен, есірткі қылмысын ашуда ... ... ... ... Атап ... бір ... осы
қылмысты ашу үстінде негізінен есірткіні сақтаған және ... да , ... , ... ... ... ... ... күрделі мәселелердің бірі. Географиялык жағынан қолайлы
орналасқан Қазақстан Шығыстан Батысқа тасымалданатын ... нақ ... ... құқық қорғау органдары бұл мәселеге үлкен
жауапкершілікпен қарауда.
Әсіресе жас ... ... осы ... ... ... ... көптеп кездеседі. Көптеген отбасылардың ... ... ата ... ... жат ... ... әке ... арасындағы өзара кикілжің түрлі діни ... кері өсер ... ... ... ... ... ... қатыгездік,
күш қолданудың таралуы жас өспірімдер қылымысының, яғни ... ... ... ... отыр.
Бүгінгі күні есірткіні заңсыз айналымымен күрестің барынша пәрменді жан-
жақты жүргізілуіне қарамастан оның коғамымызға, онда өмір ... ... ... ... ... ... беру мүмкін болмай отыр.
Тіпті күн өткен сайын бұл ... ... ... адам ... аса ... ... жаңа түрлері пайда бола бастады. Сол себепті мұндай ... ... жаңа ... ... ... ... тек қаңа ... органдарының күресі мен шаралары жеткіліксіз. Сондықтан қасіреті мен
қаупі мол бұл қылмысқа бүкіл жұртшылық болып күресу қажет.
2.2 ЕСІРТКІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ТЕРГЕУДЕГІ ТЕРГЕУШІНІҢ ІС ӘРЕКЕТТЕРІ
Тергеудің алғашқы сатысындағысы әдепті жағдайлар және тергеушінің іс
әрекеттері. Есірткімен байланысты қылмыстар бойынша ... іс ... - ... ... ... ... ... фактілерді табуы; азаматтардың ұйымдармен мекемелердің
заттарымен ... ... ... ... ... өз ... ... келу. Келіп түскен барлық ... ... ... ... ... ... қатысты бар заттар
алынады. Осы заттарды ... ... ... ... ... ... ... Нашақорды ұстаған полиция қызметкері баянхат жазады және
заттарды тексеру туралы хаттама таолтырады.
Сонымен қатар, ... ... мен ... ... ... ... аталған тұлғаның есірткі заттарын қолданғаны
үшін есепте тұрғаны туралы медициналық мекеменің ... ... ... ... ... ... ... туралы сарапшы-химиктің
анықтамасы, ұсталған адамның мінездемесі, оның ... ... ... ... үшін ... жауапкершілікке тартылғаны туралы анықтама
болуы қажет. Сондай-ақ жағдайға ... ... да ... ... ... ... мүмкін. Тексеру жүргізуші адам, қауіп бар мәліметтерді
талдап, есірткінің ... ... ... қылмыстық белгілері
ұсталған тұлғаның ... бар ... ... ... ... істі қозғау туралы мәселені шешу үшін, ... ... ... ... ... ... қатар олардың ... ... ... ... ... ... ... комитет бекіткен Есірткі заттар мен құрамында есірткі бар
дәрігерлердің тізімінде бар ... ... ... ... жай, аз мөлшерде есірткі заттарын заңсыз ... ... ... үшін тұлға Қазақстан Республикасының ... ... ... 320-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің ... ... ... ... ... психотроптиық заттарды өз
еркімен тапсыран және ... ... ... ... ... ашылуына немесе оларды болдырмауға белсенді қатысқан тұлға осы
қылмыс үшін қылмыстық жауапкершіліктен босатылды.
Есірткінің заңсыз айналымымен ... ... ... ... ... ... ... қалыптасты:
сезікті тұлға қылмыс үстінде немесе тәркіленген есірткі заттармен
байланысты ... ... ... ... ... ... ... салды деген сезікпен ұсталды, бірақ ол
заттар онда табылмайды.
Бірінші жағдайда келесі тергеу әрекеттері, ұйымдастыру және ... ... ... ... және жеке ... ... мекенді; құрамында есірткі бар өсімдік өсірілген жерді,
есірткі немесе олардың дайындау үшін шикізат сақталған ... ... ... бар ... ... ... киімді қарау
-ұсталған тұлғаны медициналық құжаттандыру
-сот медициналық, сот ... және т.б. ... ... ... ... ... ... немесе сол жерлерден есірткіні алу
-сезіктіні тергеу
-куәгерлерді тергеу
-қылмыстық байланыстарды, есірткіні сақтау орнын, ... ... ... ... ... ... ... жағдайда келесі шаралар тән:
-есірткіге мастанған немесе ... ... үшін ... ... және ... орнын тінту
-сезіктіні тергеу
-куәгерлерді тергеу
-сезіктінің құжаттарын, заттарын, киімін қарау
-сот медицинлық, сот химиялық срптама тғайындау
-есірткі заттарын заңсыз ... ... ... ... ... ... т.б. ... бағытталған жедел іздестіру шараларын
жүргізу.
Тергеудің бастапқы сатысындағы ... ... ... ... ұсынылуы мүмкін:
-табылған затты сезікті өзі танымайтын есірткі ... ... ... ... ... тұлғаның тұрақты тұтынушысы;
-есірткі тұтынушы есірткі заттарын өзі ... ... ... ... ... ... айналымымен байланысты қылмысқа қатысты ... ... ... қылмыстық топ мүшесі;
-сезіктіден табылған немесе ол қолданған ... ... ... дәрі-дәрмектерді емдеу мекемесінен дәріханадан, т.б. жерлерден өзі
немесе басқа ... ... ... қатар есірткі дайындау тәсілі,
қылмысқа қатысушы ... ... ... ... ... орны,
есірткі өсімдіктерін өсіру жерлері туралы болжамдар ұсынылуы ... ... әр ... қызметтерінің өз ара әрекеттесу мәселелеріне
ашу және ... ... ... ... оларды әр түрлі ЖІШ
араларымен үйлестіруді талап етеді, ... бұл ... ... әр
түрлі аймақтарында жасыран жасалады./11.76/.
Есірткі заттарын және жүйкеге әсер ететін ... ... ... ... ... ... сипаты. Есірткі заттар мен
психотроптық заттардың топталуы. Анықтауға жататын мән жайлар. Тергеудің
бастапқы кезеңіндегі ... мен ... ... ... ... ... және ... заттарды заңсыз дайындау,
сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөңелту немесе сату ... ... ... алу, ... ... ... ... заттар бар өсіруге
тиым салынған өсімдіктерді ... ... ... ... ... ... ... үшін пайдаланатын шикізаттың ... ... ... айналымы оларды тұтыну үшін ... ... ... үшін қылмыстық жауаптылық бекітілген.
Есірткі заттарын және жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынушыларға түсу
көзіне байланысты үш ... ... ... ... ... ... ... құралдар;
б) өсімдік шикізаттардан, сондай-ақ, кейбір есірткі дәрілік құралдардан
жасалынатын заттар;
в) контрабандалық жолмен шет ... ... ... құралдар.
Есірткі заттарын немесе психотроптық заттарды заңсыз айналымға
түсірумен байланысты қылмыстарды ... ... ... анықталуға
жатады.
- берілген қылмыс түрі жасалды ма, ... оны ... ... ... ... ... ... және қандай тәсілмен жасалды?
- Есірткі заттарын немесе психотроптық заттарды табудың
көздері, тасымалдау жолдары мен тәсілдері ... осы ... ... ... ... ... ... Заңсыз түрде есірткіні айналымға түсіру қылмыс басқа қылмыстармен
байланысқан жоқпа, байланысса қандай қылмыстармен?
- Қылмыстың жасалуына ықпал етуші мән-жайлар қандай?
Берілген ... іс ... ... бастапқы кезеңіндегі
қылмыстың нақты түріне байланысты емес келесі жағдайларды бөлуге болады:
а) заңсыз ... ... ... ... психотропты заттарды айналымға
түсіру қылмыстың біреуінің үстінен ... ... және оның ... ... Сезіктіні әшкерелейтін дәлелдер жинау үшін
тергеушімен жүргізілетін жұмыстар: алынған ... ... ... ... киімін қарау есірткі заттарын немесе жүйкеге әсер
заттардың қаптарын сақтау іздерін табу үшін ... егер ... ... ... ... себу ... ... пайдалануға арналған
орындарды ұйымдастыру мен ұстау деректері анықталса, сәйкес келетін тұрғын
бөлімшені немесе ... ... ... ... ... мен ... қылмыс іздерімен есірткі заттарын, жүйкеге әсер ... алу ... ... соны мен ... , оның туыстарын
жауаптау, сот –медициналық, химия-фармацевтивтік, криминалистикалық және
басқа ... ... ... ... іс-шараларды
ұйымдастыру,
ә) есірткілерді заңсыз түрде ... ... ... қылмыс
белгілерді анықталған, бірақ ... адам ... ... жағдайларда
сезікті, оның байланыстары, басқа ... ... ... ... ... туралы ақпаратты жинау мен анализдеуге бағытталған
тергеу әрекеттерімен аппараттармен тығыз байланысты жүзеге асырылады;
б) ... ... ... ... ... анық, қылмыс
істеген сезікті анықталмаған. Мұндай жағдай мекемелердегі, медициналық
ұйымдардағы бектілген есірткі заттарды және ... ... ... ... ... беру, тасымалдау немесе жіберу ... ... ... ... ... ... бар ... отырғызылған
жерлері, бөлімдері табылса немесе өздеріне белгісіз адамдардан ... ... ... ... ... ... жағдайда мыналар қажет мекемедегі немесе ұйымдағы құрамында
есірткі бар ... ... ... болу ... ... дәрілерді
қаптау технологиясын анықтау, рецептік бланктер мен жүйкеге әсер ететін
заттардың ... ... ... ... ... ... ... оқу, сезікті тұлғаларға жедел бақылауды бекіту.
Өсіруге тиым салынған өсімдіктер ... ... ... ... табуда, егер егін иесі белгісіз болса, оны анықтау үшін жақында
тұратын адамдарға жедел іс ... ... сол ... ... ұсталынған есірткіні пайдаланушы белгісіз адамнан есірткі алғанын
көрсетсе, оны ... ... ... және ... ... ... ... іздестіруші іс шаралар ұйымдастырылады.
Алайда құқық қорғау орындары есірткілік ... ... ... ... ... ... ... тап келуде. Бүгінгі таңда есірткілік
бізнес саласында ұйымдасқан қылмыстың сандық, ... және ... ... қорғау орындарында әдеттегі күштерді, құралдар ... ... жол ... отыр. Тап осындай тиімді де мақсатты
бағытталған ... ... үшін ішкі ... ... ... есірткілерді бақылау мен есірткі бизнесіне қарсы ... ... ... Бұл ... бос ... ... ... да, оны құру
кезеңі жарты жылдан астам уақытқа созылды. Бүгінгі күні есірткі бизнесімен
күрес жүргізуді ... аса ... ... жоқ деп ... ... ал
кемшіліктер мен оларды жіберіп алу әлі де ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық жауапкершілікке
тартылатындар-біздің еліміздің территориясымен есірткіні алып өтетіндер.
Құқық қорғау орындары есірткі курьерлерінен ... кім ... ... арқылы табу жөнінде тіпті әңгіме де етпейді. Тек ұлттық қауіпсіздік
органдары басқа мемлекеттердің арнайы ... ... ... ... ... ... қылмыстық топтарды жою мен есірткінің контрабандалық тұрақты
каналдарына тосқауыл қою бойынша арнайы бөлімшелердің жүйелі атқарып жатқан
жұмыстары жоқ десе де ... ... тап осы ... ... есірткі бизнесіне қарсы әрекет ету саласындағы нәтижелерді
бағалаудың ... ... ... ... Құқық қорғау орындарының
жұмыстарын белсендіру туралы ... ... ... ... ... ... ... квалификацияланған түрлерінің
саны ұлғайған жағдайда да деп айтуға болады. Ең алдымен, бұл ... ... ... тосқауылға қатысы болмақ. ... ... ... кезде жақсарып отырған жоқ. Үстіміздегі жылы 9 ай ішінде
ұйымдасқан топпен жасалған тек жеті қылмыс қана ашылды, бұл ... ... үш есе аз. Егер ... бұл сандары көрсеткіш деп қабылданса,
онда ол адамда ... ... ... өз ... ... ... ... мүмкін. Бірақ мұның мәні ... ... ... саны ... ал аталған фактілер жыл өткен сайын азайып отыр. Аталған ... ... ... ... ... ... ішкі істер
органдары ашты.
2.3 БАСТАПҚЫ ЖӘНЕ КЕЙІНГІ ... ... ... ... есірткінің дәріханалардан, едеу мекемелерінен,
химиялық-формоцевтикалық кәсіпорындардан ұрланып тергеуде аса ... ... ... заттарды (бумалар, шприцтер, ампулалар) ұрланған есірткі
түрін анықтау үшін қылмыскердің қолымен қалдырған іздерін айқындау үшін
қарайды. ... ... ... ... оның түрі ... және келтірілген
зақымдарды тексеріледі. Қарау барысында темір есірткілердің, терезелерде
темір торлардың, есірткі заттарды ... үшін ... ... ... жабдықтардың бар жоқтығы тексеріледі. Сондай-ақ өлшеуіш құралдармен
таразыларды ... ... ... ... ережелерін тексеру үшін оның
оның сақтау орындарын қарайды. ... ... ... бар ... ... зауытының буып-түйілу жағдайын хаттамада көрсетіп
қажетті ... ... алу ... ... ... ... хаттамасында келесі
жағдайлар көрсетіледі: дәрілердің жалпы түрі; олардың олар не ... ... ... дәрі ... негізгі деректерді шифр түрінде
қамтитын дәрінің сан түріндегі белгілері (пайдалану мерзімі, ... ... ... топтың нөмірі, дәрінің стандартқа
сәйкестігін талдау деректері).
Оқиға орнын қарау барысында ... ... ... ... ... ... дәрілер, ауруларға сату үшін дайындалған ампулалар,
ұнтақтар таблеткалар алынады. Дайын дәрі дәрмек үлгілерін зерделеп, ... ... ... ... ... ... ... арқылы
олардың жетіспеушілігін жасыру турлы болжамдарды тексеруге болады.
Притондарды қарау барысында ... ... ... қарау кезінде
табылған жағдайда, есірткі заттарын пайдалану іздері, аталған жағдайда
нақты ... ... ... ... көрсетіледі. Құрамында есірткі бар
өсімдіктер егшісін қарау барысында хаттамада келесі ... ... ... көлемі және өсірілген шөптердің саны
-олардың бүркеленуі
-себілген және өсірген мәдени дақылдардың түрі
-сезіктінің плантацияда болғандығын дәлелдейтін іздерді (қолдардың,
аяқтардың, автокөліктің, ... ... ... ... ... егін ... өңдегенде, егін жинағанда, жерді егін егуге
дайындағанда қолданған құралдардың іздері (ормандағы ағаштарды, ... жер ... ... себу ... ... үйіне қатысты орналасуы, оған бару жолдары.
Маманның көмегімен егістіктің үлгелері алынады. Оларды кейін ... ... ал ... ... оны ... орнын қарау хаттамасында
көрсетеді.
Қылмыскерді қылмыс ұстау көп жағдайда қылмыскерді ... ... ... ... басқа объектілерді табуға мүмкіндік береді.
Ұстау әдетте мынадай жағдайда жүзеге асырылады:
Тұрғын жайында ұстау есірткі заттарын сақтау, сатып алу сату, ... ... ... ... ... бар өсімдіктер егілген учаскеде ұстау ... ... ... ... (егу, тыңайту, өңдеу немесе жинау). Ол
тиым салынған дақылды нақты тұлғалардың ... ... ... ұстау есірткіні тасу барысында. Ол үшін тасмалдаушылардың
маршрутын алдын алу анықтау қажет және олардың айлаларын білу ... ... ... үшін екі ... түрі бар ... ішкі ... (іші бос ... консервілердің ыдысын, термостарды, музыка
аспаптарын, ойыншықтарды). ... ... ... әр түрлі азық
түлікте жиі жасырады. Есірткіні авиакөлікпен тасмалдағанда қылмыскерді ... ... ... немесе ұшақтан түсу кезінде немесе ... алу ... ... ұстайды.
Көшеде ұстау есірткіні сату сатып алу кезінде, сондай-ақ оны тасмалдау,
сақтау немесе өткізу үшін беру кезінде.
Кәсіпорында ... ... ... ... ... ... алып шығу
кезінде.
Дәріханада немесе емдеу мекемесінде ... ... ... ... затын алып жатқан кезінде
Сезіктіні заттармен ұстау алдында оны суретке немесе бейне таспаға
түсіріп алу ... ... ... орынды егжей-тегжей қараған жөн.
Хаттамада ұсталған тұлғадан табылып, алынған заттар- ... ... ... ... Бумамен ұсталғанның, басқа да ... ... және ... ... ... қажет.
Сезіктіні жеке тінту жәнк кимін қарау. Алдымен сезіктіден, ол лақтырып
тастауы мүмкін ... ... ... ... ол ... үшін
пайдалануы мүмкін заттарды алу қажет. Одан кеін оның ... ... ... ... ... ... ... болатын заттармен
құжаттарды, есірткі заттарын олардың бумаларын, қойын ... ... ... ... ақшаны, поштамен аударылған аұша
туралы мәлімдемелерді, жалған рецептерді, шприцтерді, т.б. ... ... ... аяқ ... ... ... ... бұйымдарында,
фотоаппараттарды, шашта, дененің табиғи қуыстарында ... ... ... ... мен ... ... түрі, нақты салмағы, бумасы,
нысаны және бумада табылған барлық белгілер көрсетіледі.
Сезіктіні куәләндіру оның денесінде есірткі заттардың ... ... ... ... ... ... ... еріннің жан-
жағында), алақанның, саусақтарын, сумен шайып үлгілер алынады және тырнақ
астынан үлгілер алынады. Куәләндіру барысында ... ... ... ... ... асыру үшін маманды (мәселен химикті, ... жөн, ... ол әр ... ... ... ... мен
олардың қолдан жасау тәсілдерін жақсы біледі, маман тергеушіге табылған
заттарды реттеуге көмектеседі, олрды дайындау үшін ... ... ... ... ... ... өткен иті бар кинологтің қатысуы да
жақсы нәтиже ... ... ... ... ... ... ... бар өсімдіктердің бөлшектерін
-есірткінің ізі бар заттарды
-есірткінің өзектілігін көрсететін заттарды
-қылмыс жолмен табылған ақша мен ... ... ... ... ... ... қылмысқа
қатысушылардың бір-бірімен есеп айырысуы ... ... ... ... ... ... ... заттарын дайындау, сақтау, қолдау үшін қажет құралдары.
Құрамында есіртік заттары бар өсімдіктердің өсу ... ... ... ... және ... жолдарының сызбалары, әр
түрлі құжаттарды табуды көздеу қажет.
Нашақорлар ... сол үшін ... ... ... ... ескерген жөн. Ксірткілердің көбінің ерекше иісі болады,
сондықтан оларды ... ... ... тығындалып жабылатын
ыдыста немесе қатты иісі заттардың қасында сақталады, кейде оларды азық-
түліктің астында ... ... май, ... ... ... алу. ... шартты түрде бірнеше топқа ... ... ... сезіктінің қылмыс үстінде ұстағанын өз көзімен көрген
куәгерлер жатады. Әдетте олардан сезіктіні ұстау мәнжайларды туралы және
оның ... ... ... ... және ... ... тәртібі
туралы жауап алады. Екінші топқа аталған ... ... ... өткізуі, алуы немесе ұрлады деген ... ... ... ... да қылмыстарды жасады ... ... ... жатады. Куәгерлердің үшінші тобына –есірткіні
тасымалдау фактісі ... ... ... ... да ... ... ... тұлғалар жатады. Куәгерлердің төртінші тобы – ... ... ... олардың туыстары, көпшілері. Әдетте ... жеке ... ... оның ... өмір ... ... ... кездесулері мен іс сапарлары туралы жауап ... ... ... ... ... ... олар әдетте жалған жауап береді.
Белгілі бір емдеу курсын өткеннен кейін нашақорлар өз ... ... ... тергеуде шын жауап беріп, есірткі өткізушілердің әшкерелеуі
мүмкін. Сондықтан олардан қайтадан жауап алған жөн.
Сезіктілерден жауап алу. Сезіктілердің ... іс ... ... мән ... анықтау үшін аса маңызды себебі бұл адамдар қылмыстың
мән жайларын жақсы біледі.
Әдетте ұсталған тұлғалар оларда ... ... ... ғана ... ал ... ... қатысушыларды, байланыстары мен ... ... ... ... ... сезіктілер олардан алынған
есірткі деп бас ... ... ... ... қылмыстық
топтағы өзінің шын рөлін жасыру үшін ұсталған тұлға өзін белгісіз ... ... ... деп ... Бұл ... оның ... тыртық
немесе уколдың іздерін табу үшін оны куәландыру керек немесе нашақорлықпен
ауыратынын не ... ... үшін ... ... ... Бір ... ... бөлшектенген есірткі, оны қабылдайтын
құралдардың болмауы ... ... ... еместігін
дәлелдейді.[14.7]
Құрамында есірткі бар ... ... ... ... ... жауапкершіліктен құтылу үшін жалған ... ... ... ... ... үшін ... ... жоспарын жасап, үйден
учаскеге дейін жолдың бар жоқтығын көрсету ... ... ... ... алу, беру ... бұзу немесе есмірткі заттарының
жетіспеушідігі анықталған тұлғалардан жауап алғанда, ... ... ... ... ... ... алу, және ... ұйымдастыру,
анықталған фактілерді бағалауы, т.б. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... оның міндеттерін, басшылармен жақын
көмекшілерін, қоймады және ... ... ... ... ... ... қоймаларды ашу және жапқанда мөрлеу тәртібін,
балгіленген ... ... және оның ... ... ... ... ... құжаттардың айналымымен
оларды құрастыру, құжаттарға қол қою тәртібі туралы, оған жауапты тұлғалар
туралы есеп ... ... алу ... мен ... ... ... ... жөн.[15.7]
Ұсталған тұлға есірткіден мас болған жағдайда оның қалыпқа келуін күту
керек. Оны хаттамада және ... ... ... ... құжатында
көрсетеді.
Егер жауап беруші есірткінің тапшылығына дансаулығынаң ... ... бере ... ... ... ... жою ... шақырған жөн. Содан кейін ғана жауап алуды бастау керек ... ... Егер ... ... ... мас ... ... алса, жауап аулуды қайталаған жөн.
Сараптама тағайындау. әдетте ... ... ... ... ... ... ботаникалық, наркологиялық,
криминалистік срапатама.
Сот-химиялық сараптаманың объектілері: қолдан және ... ... ... ... шикізаты, өлшеу құралдарындағы
(таразаларда, қасықтарда, ыдыста) және қабалдау құралдарындағы ... ... және ... ... ... іздері. Сараптамаға
алынған есірткі заттары; есірткі өсімдіктерінің бөлшектері; ... ізі бар ... ... ... құралдары; сезіктіден алынған
киім; оның қолынан алынған шайынды, т.б. жіберіледі. Сараптамаға өсімдікті
жібергенде оның барлық бөлшектерінің сақталуын ... ету ... ... келесі мәселеледі шешелді:
- зерттеуге ұсынылған зат есірткі заты немесе күшті әсері ... ... ... және ... зат екндігін айқындау;
- зерттеуге ұсынылған ... ... ... ... ... қандай;
- сезіктіден алынған зат қандай тәсілмен (қолдан немесе кәсіптік
жолмен) ... ... ... ... ... әсері күшті заттардың іздерінің бар-
жоқтығы, егер бар болса, қандай заттаң ізі екендігін айқындау;
- зерттеуге ұсынылған темекі заттарының (сигарет, ... оның ... ... темекі қоқымы) құрамында есірткі заттарының бар ... ... ... ... ұсыналған тұқымдар апиын, майлы ... ... ... екендігін, егер сондай болса, қандай түрі екендігін айқындау;
- тінту кезінде алынған апиын немесе майлы көкнәр (сора) тұқымдарының
егістен алынған ... ... ... ... ... ... үлгілері апиын, майлы көкнәр немесе сора
екендігін, егер олай болса, қай түріне жататынын айқындау;
- аталған сораны ... ... ... ... басын) есірткі затын
дайындау үшін қолдануға болатын-болмайтындығын ... ... ... ... ... айқындау;
- сараптамағы ұсынылған өсімдіктер үлгілерінің көбею дәрежесі қандай
екендігін айқындау;
Сот-биологиялық ... ... ... ... ... үшін ... Ол үшін адамның ... ... және әр ... ... ... ... ... шашта, зәр мен түкірікте есірткі
затының бар-жоқтығын, егер бар болса, қандай зат ... ... ... ... ... ... ... жасау дұрыс болғадығын анықтау;
-психикасының қылмыс ... ... ... ... ... ... және қандай шараларды
қолданудың қажеттілігін айқындау;
-есі ... және іс ... ... қабілеттілігін жоққа
шығармайтын психикалық ауытқушылықтың бар-жоқтығын, ол неден көрінетіндігін
және оған өзін-өзі қорғауын қиындататын ... ... ... ... ... оның ... ... сот-
наркологиялық сараптама жүргізіледі.
Шығыс Қазақстан облыстық прокуратурасы осы мәселені үнемі назарда
ұстайды. Мәселен, облыстық ... 2005 ... алқа ... ... ... ... күрестегі шұғыл-іздестіру шараларының
есірткінің заңсыз айналымына ... сот ... және ... ... мен заңдылығының ... ... ... ... ... кезіндегі заңдылықтың сақталуы, сот ... ... ... ... ... заттарын есепке алуғак, сақтауға
жоюға байланысты нормативтік және нұсқамалық акт ... ... ... ... ... ... ... қадағалау
нәтижесінде біраз кемшіліктердің беті ... ... ... ... ... облыстық маслихаты 2004-2005 жылдарға арналған
нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күреске ... ... ... ... ... қорғау және нашақорлық пен ... ... ... іс-қимылға қатысатын басқа да мемлекеттік
органдарының басты назары халықтың есірткі ... мен ... ... ... шектеуге бағытталатын болады. ... ... ... ... ... ... елге ... әкелуді болдырмаумен, есірткілерді заңсыз айналымнан тиімді
алумен, есірткі құралдарының, психотроптық заттармен ... ... ... айналымға өтуінің алдын алуымен байланысты болады.
Есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында мемлекеттің өзіне баса ... ... ... ... ... және ... (гроин,
апин) мен синтетикалық есірткілердің неғұрлым қауіпті түрлері транзиттің
өсуі болып ... ... ... ... ... ескере отырып,
шетелдердің, ең алдымен шекара маңындағы елдердің құқық қорғау және арнайы
органдарымен ынтымақтастықты кеңейтуге және ... баса ... ... Осы ... ... ... ... күрес саласында, атап
айтқанда ... ... ... ... ... ... мен ... өткізу, қылмыстық кірістерді және басқа
шараларды заңдастыруға қарсы шараларды жүзеге асыру кезінде кең ... үшін ... ... ... ... ... ... қажет. Түрлі мемлекеттер оқу орындарының базасында
оқытуды және ... ... ... ... рөлін күшейту қажет. Есірткілердің заңсыз айналымына қарсы
күрестің ақпаратымен, тәжірибесімен және тәсілдерімен ... ... ... және ... ... ... кездесулерін кеңейту
және бұдан әрі ұдайы ... ... ... Қазақстан Республикасы болып табылатын есріткілердің заңсыз
айналымына және оларды теріс пайдалануға қарсы ... ... ... ... ... мен келісімдер практика жүзінде іске ... ... ... ... ынтымақтастық ұйымы, “Орталық азия
ынтымақтастығы” және ТМД ... ... ... ... ... іске ... сон дай- ақ бас ... халқаралық
ұйымдар мен, шет елдермен және олардың құзіреті органдарымен ынтымақтастық
туралы жаңа ... ... және ... қол ... баса назар
аударылатын болады.
Ішкі республикалық деңгейде ... ... ҰҚК ... ... бақылау-өткізу бекеттерін және ішікі істер ... ... ... ... заңсыз айналымына қарсы күресті
жүргізетін распубликаның құқық қорғау және ... ... ... ... және ... нығайтуды жалғастыру
қажет.
Есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі бөлімшелердің тиімді жұмысының
маңызды шарты ... ... ... ... ... ... олардың қызметінің нәтижелерін талдайтын және
жинақтайтын, ... ... ... асыру және оны жетілдіру жөнінде
шаралар қабылдайтын, сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топтар немесе ... ... ... ... неғұрлым күрделі
қылмыстарды ашуға және тергеуге ... ... ... ... және ... ... ... болып табылады.
Заңсыз ақшалай құжаттың ұлттық қаржы жүйесіне енуіне жол бермейтін
қаржылық реттеудің ... ... ... ... ... ... ... ақшаны “ағартуға” қарсы күрестің нысандары мен әдістерін
жетілдіру қажет. ... ... ... осы ... ... анықтау
және олардың жолын кесу кіретін мемлекеттік органдар мен өзара іс-қимыл
тетігі жолға ... ... ... ... заттар мен прекурсоралардың заңсыз
таралу жолдарын анықтау және жолын кесу мақсатында ... ... ... және басқа да кешенді жедел-алдын алу операцияларын
жүргізу ... ... ... ... ... ету, сондай-ақ
оларды жүзеге ... ... ... ең ... ... маңындағы
елдердің құзіретті органдармен өзара іс-қимыл жасасуды жетілдіру керек.
Қазақстан Республикасы Бас ... ... ... ... ... алу ... жанындағы Нашақорлықтың ахуалын зрделеу және
бағалау жөніндегі ұлттық ақпараттық-талдау орталығын ... және ... ... одан әрі ... ... етіледі. Есірткінің
заңсыз айналымына қарсы күресті жүзеге асыратын құқық қорғау және ... ... ... және өзге де ... түрлерінің
жүйелерін кезен-кезеңімен енгізуге қол жеткізу керек.
Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министірлігі Есірткі ... ... және ... ... ... жедел қызметі базасында есірткі
құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсоралардың заңсыз айналымымен
байланысты құқық бұзушылқтар, осыған ... ... ... ... бар ... жеке ... ... жедел ақпараттың ведомствоаралық банкін құруды
жалғастыру стратегиялық ... ... ... ... Осы ақпарат банкі
мемлекетаралық деңгейде жедел ақпаратпен алмасуды одан әрі ... ... ... бұл ... ... аумағында әрекет ететін есірткі
топтарының қалмастық қызметінің жолын кесуге ... таяу және ... ... ... ... ... ... және жүзеге
асырудың тиісділігін арттыруға ықпал ... ... ... ... ... ... ... Федерациясы Ішкі істер ... ... ... қосу ... шешу ... ... психотроптық заттар мен прекурсоралардың зерттеу
саласында ... сот ... ... бөлімшелерін
материалдық техникалық және кадрлық ... ... ... жұмысты
жалғастыру қажет.
Кадрды даярлаудың қолда бар ... ... ... бағыт болып
табылады.
ІІМ академиясы базасында құрылған, есірткінің заңсыз айналымына қарсы
күрес жүргізетін ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру жөніндегі оқу орталығын ұйымдастыру-
кадрлық және техникалық нығайтуды қосымша жүзеге ... ... ... ... ... ... оқу орындарында есірткі бизнесіне қарсы күрес
саласында жұмыс істеу үшін әр ... ... ... ... болады. Қазақстан Республикасы ІІМ-нің Есірткі ... ... жіне ... ... бақылау комитетінің үйлестіруші рөлімен
мамандарды даярлаудың қазіргі замандағы ... ... оқу ... және ... ... ... ... тарту практикасы
жалғасатын болады.
Есірткілер жөніндегі ұлттық ақпараттық-талдау орталығы Кинологиялық
және Оқу ... ... ... ... ... бизнесіне қарсы
күрес және есірткі айналымын бақылау комитетімен ... ... ... ... бар ... ... экологиялық жағынан қауіпсіз
және тиімді әдістерін құру жөніндегі ғылами зерттеу жұмысын жалғастыру, ал
кейіннен мұны республика ... ... ... ... ... ... ... енгізу қажет.
Құрамында есірткі бар өсімдіктерді олардың табиғи ... ... ... ... ... экономикалық жағынан ақталған
мүмкіндіктерін қатар зерделеп және оң ... ... ... ... ... ... қою ... ғылыми - өндірістік және оқу орындары базасында
нашақорлық және есірткі ... ... ... ... ... ... есірткісі бар өсімдік шикізатынан жаңа тиімді
дәрілік препараттар жасау және ... да ... ... ... ... жалғастырылатын болады. ... ... ... ... ... ... жабдықтардың өзіндік
өндірісін дамытуға және жаңа әдістерді табуға ... ... ... оң ... ... ... ... өнеркәсіптік
дайындау жолға қойылатын болады.
Республиканың құқық қорғау және арнаулы органдарының есірткінің заңсыз
айналымы саласындағы ... ... ... ... қол ... ... материалдық-техникалық жарақаттандырылуын және кадрмен қамтамасыз
етілуін жақсарту, жұмысты ... ... ... осы ... тиімділігін едәуір арттыру үшін тиісті жағдайлар жасалатын
болады. Жергілікті жерде ... ... ... мен ... теріс
пайдаланудың жолын кесу жөніндегі іс-шараларды іске ... ... ... бар ... ... мен ... әкімдері жанынан
құралған нашақорлыққа қарсы және есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі
өңірлік ... ... және ... ... ... ЖӘНЕ ... ЗАТТАРДЫҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫН (КОНТРАБАНДА)
АЛДЫН АЛУ
3.1 ПСИХОТРОПТЫҚ ЖӘНЕ ЕСІРТКІ ... ... ... ЖОЛЫН КЕСУ
Құқық қорғау және нашақорлық пен есірткі бизнесінің таралуына қарсы ... ... ... да ... органдардың басты назары халықтың
есірткі құралдарымен психотроптық заттарға қолжетімділігін барынша шектеуге
бағытталатын болады. Осыған байланысты аталған салада ... ... елге ... есірткілерді әкелуді болдырмаумен, есірткілерді
заңсыз айналымға өтуінің алдын алумен байланысты.
Есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында мемлекеттің ... баса ... ... ... контрабанда көлемінің және опиаттар мен
синтетикалық есірткілердің неғұрлым қауіпті түрлері транзитінің өсуі болып
қалуда.
Республиканың ... ... ... құрамасын ескере отырып,
шетелдердің ең алдымен шекара маңындағы елдердің құқық қорғау және ... ... ... және ... баса назар
аударылуы тиіс. Осы мақсатта есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында, атап
айтқанда “бақыланатын ... ... ... бірлескен арнайы
операциялар мен іс ... ... ... ... және ... заңдастыруға қарсы шараларды жүзеге ... ... ... ... үшін құқықтық негіздерді құрайтын нормалады
жетілдіруді және бірыңғалауды жалғастыру ... ... ... ... ... оқытуды және біліктілікті арттыруды ... ... ... ... ... Есірткілердің заңсыз
айналымына қарсы күрестің ақпаратымен, тәжірибиесімен және ... ... ... ... және бұдан әрі ұдайы жүзеге ... ... ... ... табылатын есірткілердің заңсыз айналымына ... ... ... ... ... ... екі ... және көпжақты
шарттар мен келісімдер практика жүзінде іске асырылатын ... ... ... ынтымақтастық ұйымы. “Орталық Азия ынтымақтастығы ” ... ... ... ... шаңберінде қабылданған келісімдерді
іске асыруға сондай-ақ осы салада халықаралық ұйымдармен , шет ... ... ... ... ... ... жаңа ... және оларға қол қоюға баса анзар ... ... ... кеден бекеттерін, ҰҚК ... ... ... ... ... ... айналымына қарсы
күремті жүргізетін республиканың құқық қорғау және арнайы ... ... ... және ... ... ... ... бизнесіне қарсы күрес жөніндегі бөлімшелердің
тиімді жұмысының ... ... ... ... ... ... қызметін үйлестіретін, олардың қызметінің нәтижелерін талдайтын
және ... ... ... ... ... және ... ... шаралар қабылдайтын, сондай-ақ ... ... ... қылмыстық қоғамдастықтар жасаған есірткілермен байланысты
неғұрлым ... ... ... және ... қатысатын орталық
аппараттардың бөлімшелерін ұйымдастырушылық ... және ... ... ... ... табылады. [15.7]
Заңсыз ақшалай қаражаттың ұлттық қаржы жүйесіне енуіне жол ... ... ... ... ... ... ... есірткі
бизнесінен алынған ақшаны ағартуға қарсы күрестің ... мен ... ... . ... орай ... осы ... ... анықтау
және олардың жолын кесу кіретін мемлекеттік органдармен өзара іс қимыл
тетігі ... ... ... құралдарының психотроптық заттардың заңсыз таралу жолдарын
анықтау және жолын кесу мақсатында “Көкнар,” “Допинг”, ... ... ... да ... ... алдын алу операцияларын жүргізу кезінде
қажетті техникалық қолдаумен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ең ... ... маңындағы елдердің құзіретті
органдарымен ... ... ... ... ... Заңсыз есірткі
айналымына және есіркі пайдаланушыларға қарсы жүргізіліп жатқан ... ... ... ... ... ... ... жатқан
жұмытардың пәрмені әлі де болса ... ... ... жатқандай. Тек
акциялық сипатта жүргізілетін шараларға жүйеліліктің жетіспейтіні анық.
Нашақорлық былайша айтсақ ауадан да тез ... аса ... емі ... ... ... ... еш нәрсе көрінбей, ешнәрседен қорқу, үркуден
ара, кез ... ... адам ... екі ... ... көз
алдыңызға елестетіп көріңіздерші. Олардың бар іздегені ... ... ... есірткі қабылдау болады.
Қазақстандық қоғамды есірткілендірудің әлеуметтік мәдени факторлары
ұлт денсаулығының ... ... ... ... қоғамдық иммунитеті
қалыптастыруға ең алдымен мемлекеттік әлеуметтік саясат және орта, ... беру ... ... ... ... ... ... Бұд ретте
осы саладағы негізгі бағыт беретін күш тек орталық, жергілікті атқарушы
билік ... ғана ... ... ... ... да ... ... Әсіресе балалар, жастар мен әйелдер арасында салауатты өмір
салтын, еісрткісіз өмірді насихаттау есірткіге ... ... ... ... ... ... тұрғыда ең ортақ алдын алу іс-шаралары ретінде еліміздің жекелеген
өңірлерінде ... ... ... ... ... ... ... мен жағдайларды зерделеу, салауатты өмір салтын ... ... мен ... ... ... өмір ... жүргізуге
ұмтылысты ынталандыратын бағдарламаларды әзірлеу мен ... ... ... ... ... денсаулығы өзі үшін де, тұтастай қағам
үшін де құндылық болып ... ... ... ... орны ... ... болуы тиіс. Оны есірткі пайдаланатын адамдар мен жұмыстағы
маңызды психологиялық ... деп ... ... ... өзінің
денсаулығына деген көзқарастың өзгеруі басқа да ... алу және ... іске ... ... үшін ең ... балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында
нашақорлықтың алдын алу жөніндегі көп сатылы білім беру ... ... ... екі негізгі құрамдас бөліктің болуын көздейді: ПБЗ-ны
теріс пайдаланудың ... алу ... ... ... бері ... дайындау, қайта дайындау прцесін ... қою және ... ... ... алу ... ... алатындай арнайы әдебиет
пен құралдар шығаруды ұйымдастыру қажет.
Халыққа есірткілердің зиянды туралы кең ... ... ... көп
көңіл бөлінуі тиіс. Бұқаралық ақпарат құралдары көпшілік қауым үшін өажетті
білімнің негізі көзі болып ... ... бұл ... ... ... жағынан есірткі заттарының жарнамасында, есірткілер
туралы босаңсу, рахаттану, бедел ... ... ... ... стилі
делініетінің атрибуты ретіндегі теріс түсініктер ... жол ... ... жүргізілуі тиіс.
Бұдан басқа, тікелей есірткігше қарсы ... ... ... және ... және электронды жүйелі қоғамдық саяси, талдамалық
және көркем жарияланымдары дайындауды, ... ... ... ... бағдарламалары мен хабарлардың ұйымдастыруды және
өткізуді қоса ... ... ... орындайтын бұқаралық ақпарат
құралдарында болуға тиіс.
Есірткіге қарсы қоғамдық ұстанымды күшейтуді маңызды ... ... ... ... ... өсуі ... ... кең көлемде
мәдени тәрбие жұмысын және оқушылардың,студенттердің, олардың ... ... ... ... ... ... жүргізуді негізге
алаотырап, оқушылар мен студенттердің (нашақорлық Қазақстанның болашағына
төнген қатер атты ... ... ... ... іс шараларды
жалғастыру қажет.)
Кәмелетке толмағын балалар мен жасөспірімлердің бос ... ... ... мен ... ... ... ... көңіл
бөлінуі тиіс. Бұл үшін спорттық ... ... ... ... аула клубтары желілері жер ... ... бос ... ... ... ... ... дискотекалар,
плакаттар мен суреттер конкурстарын,викториналар, және есірткіге қпрсы
бағыттағы басқа да іс шараларды ... ... ... ... ... Үкіметінің 2003 жылғы 27 қарашадағы № 1190 ... ... ... ... ... ... енгізге ала
отырып, сондай ақ ҚР-ның Үкіметінің 1999 жылғы 19 ...... ... ... ... ... жақсарту жөніндегі ұлттық
жоспарға сәйкес бұл жұмысқа салауатты өмір салты, ... ... және ... ... ... ... тарата отырып,
әйелдердің, әсіресі фартелді жастағылардың, есірткі қабылдамауғы ... ... ... ... үгіт саясатын жүргізу қажет.
Бұдан басқа есірткіге иммунитетті қоғамның өзі қалыптастыруы тиіс ... ... және ... ... ... қарсы күресте
азаматтық қоғам институттары, түрлі қоғамдық саясат және үкіметтік емес
ұйымдар жекелеген азаматтар ... ... ... және ... ... ... жағдайларды жасау қажет. Алдын алу жұмысына мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты орналастырк арқылы ... емес ... ... ... ... қызметті ПБЗ-ға тәуелділіктің бастапқы алдын алуға
бағытталған қазіргі ... ... ... жүзеге асыру және жаңаларын
құруға барынша жәрдемдесу, осы салада ... ... және ... ... ... ... олардың жақындарына есірткіні қабылдауы орнықты
қалыптастыру бойынша діни конфессиялармен тығыз ынтымақтастықты ұйымдастру
қажет.
Нашақорлықтан зардап шегетін ... ... ... ... ... пен ... ұйымдар қызметінің негізіг бағыттарың бірі ... ... ... ... ... қоғамдық иммунитетті
қалыптастыруға және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Есірткілік бизнеске қарсы
әрекет ету мәселесінің күрделілігі соншалық, ... ... ... оның ... шешімін табуы қиынға соғып отыр . Мұндай жағдай
саясаттағы осы мәселе төңірегінде әр ... ... ... Алайда
бір нәрсе ақиқат: әлеуметтік – экономикалық іс шаралардың кең ... ... ... позитивті қозғалыстар құқықтық құралдар бар
жерде ғана мүмкін. Болады. ... ... ... шегінің ескерту
маңыздылығын жоғары бағалауға болмайды. Құқық қорғау орындарының қызметін
жетілдіру – есірткі бизнесіне ... ... ... іс ... ... бірі ... ... бірге саяси және
экономикалық сәттілік құтқару құралы бола ... ... ... даму ... неғұрлым жоғары болса, басқа да бизнес түрлері
сияқты есірткі бизнесі үшін де ол ... ... ... ... ол табыс көзінің максималды болуының басты мақсаты.
Ұлттық қауіпсіздік органдары Алматы қаласында ... ... ФРГ ... ... одан синтетикалық есірткінің отыз
мыңдай таблеткасы салынған сөмкесі ... ... Егер ... ... ... есірткі бизнесі саласында ұйымдасқан қылмысқа
қарсы ірекет ету жұмыстары алға баспас еді десек, асыра айтқандық емес.
ІІМ ... ... ... ... ... ... ... қоюда нәтижелерге қол жеткізетін жұмыстарына ешкім де
кедергі ... ... ... да ... ... қауіпсыздік
органдарымен бірдей. Бірақ ішкі істер органдарының есірткі тасымалдайтын
қылмыстық топтарды ұйымдастырушылар мен оның ... ... ... ... ... ... іс шаралар мақсатқа жеткізе
алмасы анық. Жалпы ұлттық ... ... ... құрылған ұйымдасқан
қылмыстық топтарды ұстау жұмыстары қолдан ... ... ... ... ... инфрақұрылымының бір бөлігін кавказ аймағы мен сыған
диаспорасынаң өкілдері ... ... де ... мәз ... ... ... құқық қорғау органдары аймақтардағы олардың
жинақталған жерлерінде арнайы іс ... ... ... бәрібір
есірткімен айналысуды жою мүмкін емес деп есептейді. Осылайша құқық қорғау
органдары өз ... ... ... ... ... ... ... мәселелерден кейін, есірткі ... ... ... ... легализациялауға қарсы әрекет ету
мәселесәне назар аудару артық па ... ой ... ... де бір ... ... жоқ. Егер аса қиын емес ... шешілмесе,
онда бұл мәселелер төңірегінде әңгіме етудің керегі де жоқ шығар.
3.2 ПСИХОТРОПТЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... АЙНАЛЫМЫН ТИІМДІ
БАҚЫЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Елде қалыптасып отырған есірткі ахуалын ескре отырып және ... ... ... технологияларын медециналық емес пайдаланудың ... алу ... ... ... ... мен ... ... дәрілік заттар мен препараттардың өндіруді, сақтауды, тасмалдауды және
ұтымды ... ... ... ... ғылыми-зерттеу
мақсаттарында пайдалануды реттейтін заңнамалық ... және ... ... ... ... ... кезектегі маңызы бар.
Бұл үшін есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсоралардың
айналымына қатаң бақылау орнату, олардың заңды ... ... ... елеулі түрде қысқарту жөнінде шаралар қабылдау қажет. ... ... ... ... ету және ... “екінші ”, яғни
кейіннен заңсыз айналымын болдармау мүддесіне заңсыз айналымнан алынған
есірткі ... ... ... мер прекусурорларды сақтаудың,
өткізудің және жоюдың тиісті жағдайларын қайта қарастыру және қамтамасыз
ету керек. ... ... ... ... ... ... мәселерін
реттейтін қолданыстағы заңнамаға тиісті өзгерістер ... ... ... ... ... ... күрес жүргізетін бөлімшелер мен
ведомствалардың жеке құрамымен тәрбиелік және алдын алу ... ... ... ... және ... ... ... орнату туралы мәселе неғұрлым маңызды ... ... ... ... ... ... мен прекусорлардың
белгіленген айналымына мемлекеттің тиімді бақылауының негізгі заңнамалық
және өзге де ... ... ... жүйесі болып табылады, оларды
жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастыратын ... ... ... ... психотроптық заттар мен прекусорлардың айналымына ... ... ... асыру үшін мүдделі ... ... ... ... өзара іс-қимыл және ... ... ... іс ... әзірлеу керек. Есірткі ... ... мен ... ... ... ... ... мекемелерден өндіруді, сақтауды, таратуды және пайдалануды, сондай-
ақ ... ... бар ... ... мен ... ... және өткізуді бақылау жүйеснің тиімділігін жетілдіру және ... ету ... ... орай ... ... ... ... бюайланысты қызметтің лицензияланатын түрлерін ... ... ету, ... органдардың қызметін үйлестіруді
жақсарту ... ... ... ... ... болады. Нақты
шаралар бақылаудың техникалық базасын жетілдіруге атап айтқанда ... ... ... ... тұрғыдан ұқсас топтар негізінде
олардың тізімдік мәртебесін айқындаудың ... ... ... ... ... сондай-ақ химиялық құрылымның ұқсастығы
және белгілі немесе болжамды ... ... ... ... ... ... ... мақсатындағы бақылауды жүзеге
асыруға бағытталатын болады. Есірткі құралдарының, психоторптық заттар ... ... ... және ... ... ... ... қаьылданған ұлттық нормативтік құқықтық актілер туралы ... болу ... ... ... ... бақылау жөніндегі
халықаралық кеңесімен неғұрлым тығыз байланыс орнату керек. ... ... ... ... ... ... ... сатып алатын есірткі құралдары, психотроптық заттар және
пркурсоралар Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... ... болуы тиіс.
Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсооралардың сапасы
өндірушінің тиісті құжаттарымен және ... ... ... ... ... ... ... күмәнді есірткі құралдарын, психотроптық
заттарды және ... ... ... ... ... ... мен прекурсораларды өндіретін және жасайтын мемлекеттік
органдардың міндеті болып табылады.Есірткі және ... ... ... ... іздестіру шаралары – бұл жедел іздестіру қызмктін
жүзеге асырушы органдардың өз құзіреті ... осы ... ... ... ... іс ... Жалпы жедел іздестіру
шаралары мыналар:
-азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, ... ... ... және ... қатынастар орнату, оларды жедел
іздестіру қызметіне ... ... ... ... ... ... өздеріне
жүктелген міндеттерге ... ... ... қызметін шегінде
шектеледі.Жедел іздестіру шараларын:
-ішкі істер органдары- сотталғандардың ... ... және ... түрінде почта жөнелтілімдеріне бақылау жасау;
телефонмен және өзге ... ... ... жүйелерінен және өзге
техникалық құралдардан хабарламаларды алып тастау, байқау, соның ішінде
арнаулы техникалық ... ... мен ... пайдалана отырып
байқау; тұрғын және басқа ... ... ... ... ... және өзге ... құралдарға кіру және ... ... ...... ... ... ... арналарында сыртқы белгілері бойынша жедел-
іздестіру; телефонмен және өзге ... ... ... ... ... желілерінен және өзге техникалық құралдардан
хабарларды алып ... ... ... ... ... техникалық құралдарды
(дыбыс-бейне жазбаларды, кино-сурет түсірімдерін және басқа техникалық
құралдарды), материалдар мен ... ... ... байқау, тұрғын және
басқа жайларға, үйлерге, ғимараттарға, жер учаскелеріне, көлік және өзге
техникалық құралдарға кіру және ... ... ... ету объектілерінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министірлігінің әскери барлауы мен Президентінің күзет қызметін- байқау,
соның ... ... ... құралдарды (дыбыс-бейне жазбаларды, кино-
сурет ... және ... ... құралдарды), материалдар мен
заттарды пайдалана отырып байқау; тұрған және ... ... ... жер ... ... және өзге техникалық құралдарға кіру
және оларды ... ... және өзге ... тыңдау; байланыстың
техникалық арналарынан, компютерлік жүйелерден және ... да ... ... алып тастау ісін жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының ішкі ... ... ... ... министрлігінің салық қызметі органдары мен Президентінің күзет
қызметі ... ... ... осы ... ... көрсетілген арнаулы
шараларды ұйымдастыру мен жүргізуде өзара жәрдемдесуге міндетті, бапта
көрсетілген ... ... ... шешу ... орай ... ... ... мен байланыстың почта араларын
пайдалануына орай арнаулы жедел-іздестіру шараларын ... ... ... ... қауіпсіздік органдары жүзеге асырады, бұл
оларға ... ... мен ... ... ... шараларын жүргізуге құқығы бар қызметтердің,
бөлімшелердің және ... ... ... ... жүргізуші органдардың басшылары белгілейді.
Заңмен қорғалатын хат жазысу, телефонмен сөйлесу, телеграф хабарлары
мен почта жөнелтілімдері ... ... ... үйді қол ... құқығын қозғайтын жедел іздестіру шаралары тек ауыр және ... ... ... ... ... әзірлеп жатқан және жасаған
қылмыстарды анықтау, алдын алу және ашу үшін прокурордың ... ... ... ... ... ... ... облыстық
ішкі істер бас басқармасының анықтаушысы Әбділовьың істі ерекшк өкініш
білдіргені үшін ... ... ... ... ... бұл ... ... талаптары өрескел бұзылған.Құқық қорғау
органдарының осындай жалпақ шешейлігінің салдарынан ... екі ... ... ... жалтарып кеткені анықталды. Мәселен 2004
жылдың 4 қазаныда азамат С. Прибинский 21,62 грамм марихуанмен ... ... ішкі ... бөлімінің қызметкері О. Рахымбердин осы
материал бойынша қозғалған қылмыстық істі ... ... аз ... ҚР ҚПК ... ... ... ... тоқтату
жөнінде қаулы қабылдайды, бірақ, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама
толтырылып, сотқа жіберілмеген. Мұндай ... ... ... ... ... ... Шемнаиха аудандарында орын алған. Ал, еісрткі
бизнесіне қарсы күрес мұндай самарқаулықты, ... ... ... шаралары көрсеткендей, қылмыстық жауапкершілікке
есірткі тасымалдаушылар мен ... ғана ... ... ... қылмыстық топтың басшылары үнемі
тасада қалады. Сондықтан да шыналдырушыларға тосқауыл қойылмай отыр. Талдау
көрсеткендей ... ... ... ... бұрын сотталғандардың
жасауы тиылмауда –дейді облыстық прокуратураның соттарда ... ... ... ... ... бастығы Б.Жангудеева. Біз кез
келген қылмыстық істің заңды түрде тіркеліп, сот ... ... ... ... ... ... мүдделіміз.
Сотталғандар іс әрекетінің ауырлау құрамын ... ... ... прокурорлардың наразылық келтіруі бойынша үкімдердің өзгертіліп,
енді біреулерінің істі қайта қарауға жіберумен бұзылу фактілері орын ... айта ... жөн. ... ала ... ... қылмыстық іс
әрекеттердің ауырлау құрамын көрсетуге тырысады, себебі, сотқа жіберілген
ауыр және аса ауыр ... ... ... Ал, ... бұл ... өз ... ... кетуі мүмкін. Сондықтан да
прокуратура органдарының наразылығымен мұндай ... ... ... ... ... ... облыста нашақорлыққа және есірткі
бизнесіне ... ... ... ... ... орындауға барлық
құқық қорғау, қадағалау ... ... ... мен ... ... есірткі құралдарын, психотроптық заттардың және
прекурсораларды белгіленуге қойылатын талаптар:
Меншік нысандары мен ... ... ... дәріхана
қоймаларында, дәріханаларды, зерттеу, ғылыми-зерттеу зертханаларында және
фармацевтік өндірістерде ... ... ... ... ... заттарды және прекурсораларды анықтаған ... ... ... ... және жарамсыз деп тапқанда олар ... ... ... ... ... ... бөлімшелерінің
өкілдерінен тиісті әкімшілік ... ... ... ... әкімдерінің жанынан құралған комиссияның қатысуымен жойылуға
жатады.
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жойылуға ... ... ... есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және
прекурсораларды ... ... ... және сертификаттау органы оны
одан әрі өндірудің мүмкін еместігі туралы дайндаушыға ... ... ... ... мен ... жарамсыз деп таныған есірткі
құралдарының, ... ... және ... ... ... ... бере отырып, өнімді жою және ұқсату жөніндегі
аумақтық комиссияны жазбаша хабардар етеді.
Есірткі ... ... ... және прекурсораларды сапасы
жағынан жарамсыз деп анықтау фактісі бойынша бақылаушы орган немес ... ... ... өткізуге тиым салу кесімін толтырады, онда: кесім
жасалған орны мен ... ... оны ... ... ... бар ... ... жөнелтілген және келген күні, тексеру
нәтижелері туралы деректер, зертханалық зерттеуге арналған үлгілерді таңдап
алу туралы ... ... ... ... ... тиіс қол қойылған
қатарға есірткі құралдарын, ... ... және ... ... ... ... ... болған мән-жайлар көрсетіледі.
Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсораларды
қолдануға жарамсыздық туралы ... ... ... ... ... болған
жағдайда, берілген құжаттарда жазылған фактілерді тексеру үшін жергілікті
жерге ... ... ... және ... ... ... зерттеу
негізінде комиссия өнім иесінің өтінішін ескре отырып, қолдануға жарамсыз
деп танылған есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсораларды
ұқсату ... жою ... ... ... және ... бизнесіне қарсы күрес проблемасы тиімділігі
осы салаға тартылған ... ... ... ... ... мен іс ... ... жан-жақты сипат алатынын ескере
отырып, ... ... ... ... заттар мен
прекурсоралардың айналымын бақылауды ... ... ... ... құқықтық кесімдерді одан әрі әзірлеуі қажет болады.
Осы кезеңде ... ... ... ... қарсы күрес
стратегиясының әзірлеуге және іске асыруға кірісу керек.
Осы қызметте ... ... ... зертхана жабдықтарын сатуға бақылауды
қамтамасыз ету, прекурсоралардың заңсыз жасалуына, таралуы мен олардың ... ... ... ... жол ... ... шаралар
қолдану болып табылады.
Есірткінің негізгі ағыны республикаға іргелес мемлекеттерден заңсыз
келіп түсетінін ескере ... ... ... және ... ... және ... ... Алматы, Астана
қалаларының халқаралық әуежайларының теңіз портын күшейту ... ... ... ... ... партияларын заңсыз тасу және оларды республика
аумағында тасмалдау кезінде оларды табудың анағұрлым тиімді әдісі ... ... ... ... көрсетіп отыр. Бірінші кезеңде құқық
қорғау органдары ... ... ... ... жөніндегі арнаулы
бөлімшелерді білікті кинолог-мамандар мен және спалы дайындалған ... ету ... ... ... Республикасы Мемлекеттік кіріс
министірлігінің Кеден комитеті 2001 жылы Алматы қаласында Кинологиялық
орталық ашты, ... ... ... және Ішкі істер министірлігі
қолда бар ... ... ... бұл есірткінің заңсыз
айналымына қарсы күресті жопарлы күшейтуге одан әрі ықпал етуі тиіс. ... осы ... ... ... ... қарсы күресті жүзеге
асыратын органдарда кинологиялық қазметтерді ұйымдастырушылық кадрлық және
техникалық нығайтуды ... ... ... қосымша шаралар
қабалданатын болады.
Бас прокуратура жанындағы Құқықтық статистика және ... ... ... ... ... ... ақпараттың желел талдау
негізінде есірткі қылмысының серпінін, құбылу себептерін зерделеп және ... іс ... ... шараларын әзірлеу керек.
Есірткіге байланысты істерді қарау бойынша көп құрамды ... ... ... ... ... ... болды.
Сонымен қатар ІІМ Академиясының есірткінің, психотроптық заттардың
заңсыз айналымына ... ... ... ... ... ... мамандарының
біліктілігін арттыру және қайта даярлау ... оқу ... ... оқуы ... ... және ... өсетін қарасора мен апиын көкнәрін анықтау
жәнк құрту жөніндегі жыл сайынғы науқандар, олардың ... ... ... кесу мақсатында жалғаса беретін болады.
Осы мақсатта құрамында есірткі бар өсімдіктердің өсуі және өсірілуі
туралы деректер қорын ... ... ... ... ... іс ... ... нығайту керек.
Есірткінің заңсыз айналымын бақылау ... ... пен ... ... ... үшін ТМД елдерінің ғылыми-
пратикалық конференциясын өткізу керек.
Халықаралық ұйымдар мен донор елдері ... ... ... ... ... ... және оңалту, есірткінің заңсыз
айналымының жолын кесу саласында перспективалы ... ... ... ... ... ... үшін оларды кеңірек тарату керек.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс ... ... ... кезең
кезеңмен орындауды көздейді. Іс шаралардың ... ... ... ... ... ... ... және жергілікті билік пен
басқару оргадарының қызметін барынша үйлестіруге әрі ... ... ... ... келе дүние жүзі бойынша есірткі және психотроптық
заттарды медициналық емес жолмен қолданудың қандай дәрежеге ... ... . Бұл ... біздің елімізде де бар. ... ... ... және ... ... ... ... саны сол
қалпында қалып отыр. Есірткіні ... және ... ... ... ... ... жая ... демек есірткі бизнесі ұйымдасқан
қылмыспен тікелей байланысты деген сөз. Олардың қызметінің тікелей ... ... ... ... ... ... Өз жұмысымды
қорыта келе мен есірткі және ... ... ... ... мына
шаралар шұғыл түрде шешімін табу керек деген ұсыныс жасап отырмын:
Заңсыз есірткімен күресте мамандарды ... ... ... мен ... мекемелерінде қайта дайындықтан өткізу, “психиатр-нарколог” мамандығы
бойынша кадрлар даындау.
Нашақорлық дертіне ... ... және ... ... ... ... Елді мекендерде ... ... ... ... ... мен ... ... беретін барлық оқу ... ... ... қалыптастыратын арнайы бағдарлама
қабылдау.
Есірткіні шекарадан алып өту, тарату бойынша қылмыстық жауапкершілікті
қатайту. Әлемдік тәжірибиеге ... ... ... ... ... бақшасында, оқу орындарында жас ұрпақ тәрбиесін жаңа
сатыға қою. Арақ-шарап, темекіні ... ... ... мен ... ... ... ... тиым салу. Порнографиялық ... ... ... ... ... ... ... ету мәселесінің күрделілігі соншалық,
бүгінгі таңда ешқандай мемлекеттің оның ... ... ... ... ... Мұндай жағдай саясаттағы осы мәселе ... ... ... ... ... және ... дәуірде, соның ішінде
Қазақстан Республикасында соңғы ... ... ... ... ... ... ... есірткімен еліту бойынша күресу
мәселесі күшейді. Есірткілік қылмыс өзінің географиялық, жастық және ... ... ... ... айналысушылар қоғамда есірткілік
өнімдерді немесе психотроптық заттарды тұтынуға, ... ... ... ... ... ... аумағында әлеуметтік белсенді өмірден
шеттеп қалған, есірткіні тұтынудың салдарынан өз денсаулығын ... ... ... ... ... ... адамдар саны арта
түсуде. Тұрғындарды есірткімен еліту мен ... ... ... ... ... өмірмен тығыз байланысты және әлемдік терроризм
мен ... күш ... ... да ... ... ықпал етеді.
Есірткілерді заңсыз айналымға ... мен ... ... ... бара ... ... ... мен мемлекет
жетекшілері жиі айтуда, сондай-ақ олар есірткінің ... ... ... ... ... да ... келеді. Бұқаралық ақпарат
құралдары есірткіні ... ... ... ... ... ... ересектердің өскелең ұрпақты есірткі тұтынуға баулап жатқандығы
туралы жалпы қауіп ... тұр. ... заң ... туындаған жағдай
мен әлеуметтік қатерді жоюға белгілі ұсынытар жасалуда.
Еліміздің президенті, Қазақстан Үкіметі мен ... ... ... ... ... ... ... қолданды.Конституциялық заңдар
қабылданып, басқа да нормативтік актілер мен ... ... ... ... ... ... тура ... Республикасында есірткілерді заңсыз ... ... ... ... ... ... ... ғана
емес, сондай-ақ ғылыми ... де өсіп ... ... ... әлі де көптеген жұмыстар істеуге тура келеді, соның ішінде
осы жұмысқа сәйкес қызметкерлерді ... ... ... және
есірткілік қауіп-қатерге қарсы ... ету ... ... ... есірткі айналымына және есірткі пайдаланушыларға қарсы
жүргізіліп жатқан шараларды ... ... ... ... ... ... жатқан жұмыстардың пәрмені әлі де ... ... ... ... ... күн ... ... бұл дерттің зардабы өршіп
адам өміріне аса қауіпті есірткілердің жаңа ... ... бола ... Сол
себепті мұндай аса қатерлі қылмыс түрлерінің тамырына балта шабуда, тек
қана құқық қорғау ... ... мен ... ... ... мен ... мол бұл ... бүкіл жұртшылық болып күресу қажет.
Нашақорлық барлық қылмыс пен арсыздықтың, мейірімсіздік пен ... ... да ... есірткі бизнесімен күрес барлық
қазақстандықтардың ең ... ... ... ... ... есірткі
бизнесін бақылау күннен күнге қиындап бара жатқаны рас. Елімізде көптеген
құқық қорғау органдары осы ... ... ... ... ІІМ
құрамындағы Есірткіге қарсы күрес Департаменті, Ұлттық Қауіпсіздік
Комитетінің Есірткіге қарсы ... ... ... ... ... ... және т.б. Әрине бұл органдар жыл сайын ... ... ... ... үшін ... ... миллиондаған
қаражаттар алып отырады. Бірақта нәтиже ... ... ... ... ... ... үшін ... шығын тым көп. Орта Азия
мемлекеттерінің ішінде тек ... ... бір ... қою үшін ... ... мұхиттағы бір тамшы су секілді. ... ... ... ... ... ... көрсетіп отырған тек бізбіз. “Жалғыз
қаздың даусы шықпас”-деген халықтың дана сөз бар.Бұл күресте басым ... үшін әлем ... бір ... ... ... ... ... ортақ
бағдарлама жасауы тиіс.Сонымен қатар, Орталық Азия мемлекеттері (Қазақстан
территориясында осы елдер ... ... ... ... яғни ... ... ... есірткі айналымына қарсы күресу үшін іс жүзінде
орындалатын мемлекеттер арасындағы келісім шарт жасасуы керек. Жасасумен
қатар оны ... ... ... ... ... ... әсер ететін
заттарды сату - есірткілерді заңға қарсы түрде қолданушылық қатарында
әлеуметтік ... ең ... ... ... табылады.Тұлғаның есірткі
өзінің жеке меншік иелігінен баска, тұлғаның заңсыз иелуіне заңсыз түрде
аударуы ... ... ... ... болып табылады.
Олай болса жас мемлекетіміздің жас өрені әлгіндей теріс ... ... үшін ... ... ... ... Республикасының Конституциясы 1995ж.
2. ҚР-ның “Қылмыстық құқығы” оқулық ерекше бөлім. А. Ағыбаев.
3. ҚР-ның “Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... Б.Қ. ... 2002жыл. ҚазГЗУ.
4. “Криминалистика негіздері” А.Ғ. Абуов Алматы “Жеті жарғы ” 2004
жыл.
5. “Криминалистика” Е. Тілеубергенов. Алматы “Дәнекер” 2002 жыл.
6. ... без ... ... публицистический журнал
Астана 2003 жыл.
7. “Актуальные вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в РК”
Алматы “Жети жаргы” 2002 жыл.
8. ҚР-ның ... мен ... ... ... Астана –2005
жыл .
9. Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... ... ... және ... ... 2003 ... “Заң және заман” журналы 2004 жыл.
12. “Криминалистік тактика” Е.Ж. Жәкішев ... Жеті ... 1997 ... ... ... Москва 2000 жыл.
14. ҚР-ның Президенті мен Үкіметінің Актілер жинағы Астана ... ... ... ... мен ... Актілер жинағы Астана –2002
жыл .
16. “Казахстан, Наркобизнес” Г. Исаева, Б. ... ... ... 1996 ... ... к ... кодексу Республики Казахстан”
Караганда 1999 жыл
18. “Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан “ ... ... ... ... қылмыстық құқығы” ерекше бөлім 1 ... ... ... ... ... ... ... 1 том Алматы Данекер 2000 жыл.
21. “Криминалистикалық ... ... ... ... ... ... Амитов, М. Сатыбалдинов, Алматы ”Жеті жарғы”
2005 жыл
22. Организация назначения и ... ... ... С.Ф. ... 1999 ... ... ... научные, организационно-правовые и
методические основы. Алматы 2002 ... ... ... ... и ... в ... ... процессах. Г.Н. Поврезнюк
25. “Криминалистика” Р.С. Белкин Москва 1999г
26. “Судебная экспертиза” Алматы ... 1998 ... ... ... А.Я. ... Г.Н. Поврезнюк, А.В.
Калинин Алматы 1998г
28. Сот сараптама практикумы ... ... 2003 ... ... іс жүргізуде сот сараптамасын тағайындау” Алматы 2004
жыл.
30. “Будущее без наркотиков” Информационно- публицистический журнал
Астана 2004 жыл
Әдебиеттер косу ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы78 бет
Есірткіге қарсы күрес28 бет
Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру77 бет
Жастардың нашақорлығы әлеуметтік мәселе ретінде және оны шешу жолдары туралы18 бет
Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстар20 бет
Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы30 бет
"ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары"14 бет
"Ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары."4 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының құқықтық сипаттамасы»86 бет
Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттармен заңсыз айналысу қылмысын тергеу48 бет
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық амал-шараларының тиімділігін арттыру50 бет
Қылмысты ашу мен тергеудің сот,тергеу және жедел-іздестіру тәжірибесін зерттеу66 бет
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы78 бет
Есірткіге қарсы күрес28 бет
Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру77 бет
Жастардың нашақорлығы әлеуметтік мәселе ретінде және оны шешу жолдары туралы18 бет
Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстар20 бет
Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы30 бет
"ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары"14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь