Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясат

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.1 Ивестицияның пайда болуы және даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Инвестицияның қызметі мен базалық есептеу принциптері ... ... ... ... ...

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2.1 Инвестицияларды тарту және пайдаланудағы проблемалар мен болжамдық бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Қазақстан Республикасындағы негізгі капиталға инвестиция жұмсау (ШҚО бойынша) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БАРЫСЫНДА ТАРТЫМДЫ РЕСУРСТАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.1 Қазақстан Респулликасының инвестициялық қызметті қаржыландыру
барысында кездесетін мәселелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Қазақстан Респулликасының инвестициялық қызметті қаржыландыру
барысында кездесетін мәселелердің шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың ролін, яғни алатын орнын, маңыздылығын, тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету .
Оған дәлел 2005 жылдың 18-ақпандағы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Онда еліміздің 1990- жылдардың басындағы экономикалық ахуалынын неден басталғаны туралы айтылады. Қазақстанның іщкі өнімінің екі есе ұлғаюына, нарықтық экономиканың құрылуына инвестицияның тигізген әсері мол болды. Жолдауда « Экономикаға 30 миллиард АҚШ долларындай тікелей шетел инвестициясы тартылды. Бұл бүгінгі Қазақстанның тұрақты, тиімді әрі сенімді әріптес екенін барша инвесторларға көрсетеді» деп айтылуы инвесторлармен қатар еліміздің экономикасының даму жолына түскендігін, әлем Қазақстанға өз қаржысын салғысы келетінін көрсетеді. Өйткені инвестиция дегеніміз табыс табу және капиталды ұлғайту мақсатымен өндірістік және басқа да қызметтерге қаржы жұмсау болып табылады, яғни қаржы үнемі жұмыс істеуге басқаша айтқанда, қандай да бір табыс түсетін жұмысты немесе іске жұмсалынуы тиіс. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ең алғашқы, яғни 1997 жылы 10-қазанда Алматы қаласында өткен Республика белсенділерінің жиналысындағы «Қазақстан – 2030» барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Жолдауында шетел инвестициясы тоқталды.
«Шетел инвестицияларын тиісінше қорғауды және пайданы кері қайтарып алу мүмкіндіктері бұрынғысынша назарда бірінші кезектегі мәселелер қатарында ұсталады.» -деп атап өтілуі инвестициялардың еліміздің экономикасын дамытуға қажеттілігін көрсетеді.
2003 жылдың 9-сәуірдің Президенттік Қазақстан Жолдауында үкімет 2015 жылға дейінгі Индустриялық - инновациялық даму бағдарламасын әзірлеген:
Инвестициялық сипаттағы тікелей мемлекеттік шығасылардың жылына орта есеппен 38 миллиард теңге (250 миллион доллар) болатынын жоспарлап отырмыз. Бұл қаражаттың едәуір бөлігі өндірістік және ғылыми инфрақұрылымды жасақтау мен жаңартуға жұмсалатын болады.
Индустриалық - инновациялық даму бағдарламасын іске асыру мақсатында даму институттарының жүйесі құрылады әрі капиталданатын болады.
Соның ішінде, қазірдің өзінде жинақтаушы, сондай-ақ тұрақтандырушы уәзипалар атқарып жатқан Ұлттық қор бар.
Қазақстанның инвестициялық қоры құрылатын болады. Ол капиталына үлестік қатысу арқылы қосылған құны жоғары тауарлар өндіретін қазақстандық компаниялардың құрылуына жәрдемдесуге тиіс.
Ғылыми - техникалық және кәсіпкерлік салалардың тұрақты өзара іс - қимылын қамтамасыз ету мақсатында Инновациялық қор құрылып, оған
инновациялар мен венчурлық кәсіпкерлікті дамыту мен енгізу жөнінде неғұрлым кең өкілеттіктер жүктеледі.
Инвестициялық саясат. Он жылдықта әлеуметтік – экономикалық салада жалпы ішкі өнімді екі есе ұлғайтуды, сөйтіп, негізінен алғанда, кедейшілік мен жұмыссыздық проблемасын шешуді міндетімізге алған.
Мұның өзі инвестициялардың тез өсуіне және жалпы ішкі өнімдегі жинақтау нормасының артуына тікелей байланысты.
Мемлекеттік инвестициялар индустриалық- инновациялық даму бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз ететін қаржы институттарын құру мен капиталдандыру мақсатында :
- даму банкінің жарғылық капиталын ұлғайтуда және оның кредиттік жадығатын молықтыруға – 12 миллиард теңге;
- құрылатын Қазақстан инвестициялық қорының жарғылық капиталына – 23 миллиард теңге ;
- құрылатын инновациялық қорға – 36 миллиард теңге;
- экспортты сақтандыру жөніндегі корпорация құру үшін - 7.7 миллиард теңге жіберуді ұсынады.
Жеке инвестициялар .Біздің экономикамыздағы жеке сектордың рөлі барған сайын арта беруге тиіс. Бүгінгі таңда зейнетақы жинақтау жүйесінің жиынтық капиталы 300 миллиард теңгеге жуықтап отыр. Банк жүйесіндегі депозиттер 600 миллиард теңгеден асып түсті.
Банктердің жиынтық меншік капиталы бір жылдың ішінде үштің біріне ұлғайып, миллиард доллардан асып түсті, ал экономикаға берілген кредиттер соңғы үш жылда 4.5 есе көбейді.
Мұның бәрі де экономикалық өрлеудің жоғары қарқынын қамтамасыз етеді және демеп отырады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1) Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы” заңы. 2003 жыл және 2005, 2008 жылдардағы енгізілген өзгертулермен
2) М.В Ивошин «Инвестиция. Организация управления и финонсирования.»//Москва 1999 год//
3) Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг Республмкиа Казахстан. // Рынок ценных бумаг Казахстана. N° 1. 2006 г,
4) Бочаров В.В. “Современный финансовый менеджмент” Москва Санкт-Петербург, Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург, Самара Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2006 год.
5) Бочаров В.В. “Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. Москва Финансы и статистика 2001.г.
6) Васина А.А. “Финансовая диагностика и оценка проектов” – СПб: Питер 2004. г.
7) Журнал “Хабаршы” 2004-2009 жылдар
8) Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ЗАО «Казинвест », 2009 г.
9) Интернет сайт WWW.WFIN.KZ
10) http://www.shygys.stat.kz/kaz/pres_k/invest_k.html
11) Косжанов.Т.Н. “Промышленная и инвестиционная политика в долгосрочной стратегии экономики страны, //Транзитная экономика,№ 7.2005 г,
12) Казахстанская правда. // С.Тай «Влияние прямых иностранных инвестиций// 07.08.2009 г.
13) Крушевиц Л. “Инвестиционные расчеты” Питер 2004г
14) Ковалев В.В. Финансовый анализ Алматы Финансы и статистика. 2008 год.
15) Қаржы-қаражат А. Қантарбаев //Инвестицияларды талдау// 2004-2009 жылдар
16) Маулимбердина С.Т. “Рынок ценных бумаг” вводение в проблему. //Саясат, 10-11,2009 г.
17) Методические рекомендации по оценке эффективности иевестиционных проектов: Официальное издание. – Москва,- Экономика, 2006г
18) Нәдірбек Әпсәләмов, Қазиқан Исабеков, Өмірзақ Сұлтанов “Экономикалық теория негіздері” Алматы ғылым 1999 жыл. 479-492б
19) Нурланова. Н.К. “Инвестиционная ситуация в Казахстане и перспективы ех позитивных сдвигов” //Европейское сообщество. М 3. 2008 г,
20) Реформировамие экономики Казахстана: Про их решения. Алматы, 2006, С. 343.
21) РЦБК 2004-2009 жылдар
22) Стоянова Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и практика.
23) Хес О. //Совмещение акцептов с количества на качество иностранных инвестиции// Панорама. -24.08.2008 г.
24) әл-Фараби атындағы Қазақ ҰлттықУниверситетінің 70 жылдығына арналған 57-ші ғылыми конференциясының материалдары. 2003 ж
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясат
Орындаған:Муқамадиұлы.Е..
Тексергендер: Дуламбаева Р.Т.
Алматы,2010
Жоспар
Кіріспе.....................................................................
........................................................3
1. ... ... ... МӘНІ ... ... ... ... және даму
тарихы......................................
1.2 ... ... мен ... есептеу
принциптері...................
2. ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... Инвестицияларды тарту және пайдаланудағы проблемалар мен болжамдық
бағыттары...................................................................
...............................
2.2 Қазақстан Республикасындағы негізгі капиталға инвестиция жұмсау (ШҚО
бойынша)....................................................................
........................................
3.ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... ... МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Респулликасының инвестициялық қызметті қаржыландыру
барысында кездесетін ... ... ... ... ... ... ... саясаттың
ролін, яғни алатын орнын, маңыздылығын, тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап
көрсету ... ... 2005 ... ... ... Н.Ә. ... Қазақстан
халқына Жолдауы. Онда еліміздің 1990- жылдардың басындағы экономикалық
ахуалынын неден басталғаны ... ... ... іщкі ... ... ... нарықтық экономиканың құрылуына инвестицияның тигізген әсері
мол болды. Жолдауда « ... 30 ... АҚШ ... ... ... ... Бұл ... Қазақстанның тұрақты, тиімді әрі сенімді
әріптес екенін барша инвесторларға көрсетеді» деп айтылуы ... ... ... даму жолына түскендігін, әлем Қазақстанға өз
қаржысын салғысы келетінін көрсетеді. Өйткені инвестиция дегеніміз табыс
табу және ... ... ... өндірістік және басқа да қызметтерге
қаржы жұмсау болып табылады, яғни қаржы ... ... ... ... ... да бір ... ... жұмысты немесе іске жұмсалынуы тиіс.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ең алғашқы, яғни 1997 жылы ... ... ... ... ... ... «Қазақстан – 2030»
барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... инвестицияларын тиісінше қорғауды және пайданы кері қайтарып алу
мүмкіндіктері бұрынғысынша назарда бірінші ... ... ... -деп атап ... ... еліміздің экономикасын
дамытуға қажеттілігін көрсетеді.
2003 жылдың 9-сәуірдің Президенттік Қазақстан Жолдауында үкімет 2015
жылға дейінгі ... - ... даму ... әзірлеген:
Инвестициялық сипаттағы тікелей мемлекеттік шығасылардың ... ... 38 ... теңге (250 миллион доллар) болатынын жоспарлап отырмыз.
Бұл қаражаттың едәуір бөлігі өндірістік және ғылыми ... ... ... жұмсалатын болады.
Индустриалық - инновациялық даму бағдарламасын іске асыру мақсатында
даму ... ... ... әрі ... ... ... ... өзінде жинақтаушы, сондай-ақ тұрақтандырушы
уәзипалар атқарып жатқан Ұлттық қор бар.
Қазақстанның инвестициялық қоры ... ... Ол ... үлестік
қатысу арқылы қосылған құны жоғары тауарлар өндіретін қазақстандық
компаниялардың ... ... ... - ... және ... ... ... өзара іс -
қимылын қамтамасыз ету мақсатында Инновациялық қор құрылып, оған
инновациялар мен венчурлық кәсіпкерлікті дамыту мен ... ... кең ... ... ... Он жылдықта әлеуметтік – экономикалық салада
жалпы ішкі өнімді екі есе ұлғайтуды, сөйтіп, негізінен алғанда, ... ... ... ... ... алған.
Мұның өзі инвестициялардың тез өсуіне және жалпы ішкі өнімдегі жинақтау
нормасының артуына тікелей байланысты.
Мемлекеттік инвестициялар индустриалық- инновациялық даму бағдарламаның
іске ... ... ... ... ... құру ... мақсатында :
- даму банкінің жарғылық капиталын ұлғайтуда және оның ... ... – 12 ... ... ... ... ... қорының жарғылық капиталына – 23
миллиард теңге ;
- ... ... ... – 36 миллиард теңге;
- экспортты сақтандыру жөніндегі корпорация құру үшін - 7.7 ... ... ... ... ... ... жеке ... рөлі барған
сайын арта беруге тиіс. Бүгінгі таңда зейнетақы жинақтау ... ... 300 ... ... ... ... Банк ... депозиттер 600
миллиард теңгеден асып түсті.
Банктердің жиынтық меншік ... бір ... ... ... ... ... доллардан асып түсті, ал экономикаға берілген кредиттер
соңғы үш жылда 4.5 есе көбейді.
Мұның бәрі де экономикалық өрлеудің жоғары ... ... ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1 Ивестицияның пайда болуы және даму тарихы
Инвестиция туралы ұғым банк ісі ... ... ... ... Бұл ... ... ... белсенді және ірі ресурстар
бар мүшелер. Сондай – ақ ... ... және ... ... ... ... ресурстар трансформациялануы өндірісті дамыту үшін
оларды бөлу және пайдалану ... ... ... ... Қазіргі уақытта инвестициялық процессті қаржыландыру ... бір ... ... ... ... ... ... проблемаларының бірі болып табылады. Тиімді инвестициялық тетікті
қалыптастыру арқылы өнеркәсіптік өндірісті ... ... және ... құру үшін әр ... ... мен тәсілдер ұсынылуда. Осыған
байланысты экономикалық жақсы дамыған сигмент ретінде ... ... ... ... ... ... ... және
жүзеге асыру саласына, кәсіби білім алуына мақсатты теориялар ... ... ... ... ... ... қызмет ету мөлшері және ... ... ... ... ... ... оған қатынасушылар күрделі қаржыны
жүзеге асырады, реконструкцияға ... ... ... ... ... ... жарақтандыру, тұрғын үй, коммуналдық және мәдени тұрмыстық
құрылыстарға жұмсалатын шығындар күрделі салымдарды жүзеге асырады.
Қазақстандағы ... ... ... бірі – XXI ... ... экономиканың алдыңғы қатарлы салаларын бет бұрыс жасау. Мұны іске
асырудағы алғашқы орындардың бірі ... ... ... ... деген сөз латынның "инвест" (салу) дегенінен шыққан.
Енді кім инвестор, ол не салады, не ... және ... ... ... ... ... ... салады, оның көптеген түрі болады:
Сөйтіп, нені салуға болады? ірі банктердің қаржылық ресурстары,
өнеркәсіптік ... ... ... жай адамдардың жинаған
ақшалары, кәсіпқойлық дағды мен қабілеттілік "ноу-хау", әрбір ... мен ... ... ... ... кеңінен қандай да болмасын
қаржыны ірі және ақша ғана болуы емес салудан кейіннен табыс, ... ... - ... ... алу, ... ... ... қатысу, бартерге
жұмсау, тауарлы-материалдық запастармен сауда жасау және басқадай ... ... да ... ... дегеніміз – табыс алу мақсатында кәсіпкерлік және басқа да
қызмет түрлері, ... ақша ... ... ... ... ... несиелер, басқа да мүліктік құқықтық
интелектуалдық құндылықттар.
Инвестициялық қызмет бұл – ... ... және ... ... бойынша тәжірибелік әрекеттер жиынтығы.
Инвестициялаудың тар кәсіпқойлық анықтамасы бұдан да қатты, мұнда
қаржы салымы ең ... ... ... ... ... сатып алу және ... ... ... ... Қандай болмасын кәсіпорнының материалдық бөлігі негізгі және
айналым қаржыларын ... ... ... ... ... ... ... атайды.
Енді қаржыны кімдер салады ? Негізгі салымшылар кәсіпорындар,
фирмалар, мемлекет және ... ... ... ... және жеке ... ... тәуекелділікке қарай инвесторларға, ... және ... ... - бұл капиталды салған кезде, көбіне басқа ... ... ... тәуекелділіктің аз болуы; инвестор – бұл ... ... ... - бұл ... бір ... өз ... ... адам.
Ойыншы - қандай да болмасын тәуекелдікке баруға ... ... ... - ... ... кіріс. Кірісті ... ... ... ... ... болады. Бірақ белгілі
жағдай, ұзақ мерзімді кәсіпорнының әрекеттерінде, олардың тек қана қаржылық
- саудагерлік іс - әрекеттермен ғана ... ... ... ... ... де болады. Ондайлар бәсекелестерінен қалып қояды, ... өзі ... даму ... өте ... болады.
Сыртқы экономикалық қызметтің маңызды аспектісі - ... ... және ... ... ... ... кредиттерін тарту. Бұл қаражаттар ұлттық шаруашылықтың құрылымын
жетілдірудің басым міндеттерін шешу, рынокты ... ... ... ... әлуетті кеңейту үшін нысаналы әрі тиімді пайдаланылуы тиіс.
Сыртқы ... ... ету үшін ... ... ... сонымен бірге ұлттық валютаны да қамтамасыз етеді. Кредиттерді
қамтамсыз ... ... ... экспорттық тауарлардың қорлары ... ... ... үшін ... ... ... ... инвесторлардың қызметімен байланысты ... ... ... ... ... ел ішінде жүріп-тұруға, кедендік
және шекаралық бақылаудан өтуге рұқсаттар беру, рұқсатнама беру ... ... ... үшін ... ... ... ... және басқа жеңілдіктерді беру жеңілдетілген мөлшерлемелер,
инвестицияларға немесе ... ... ... ... ... ... жылжымайтын дүние-мүлікті пайдалану құқығын
қамтасасыз ету, қызметкерлерді оқытуға субсидиялар беру;
4)пайда әкетіліміне үкімет кепілдіктерін немесе оны қайта
капиталдандырудың ... ... ... 448-456 ... ... ... ... өзгерістерін бірге ала келетіні белгілі. Сол
сияқты нарықтық экономика да біздің ... ... ... ала ... ... ... ... қарым-қатынастың қалыпты заңдылығына
айналып ... ұғым ... ... ... ... ... ... мен газ саласына көбірек қаржы құйғаны мәлім. Қазіргі уақытта да
инвестицияның басым бөлігі ... ... ... Өз ... ... саясат саласындағы атқарып жатқан іргелі істері
елімізге ... ... ... ... жол ашып ... Оның ... ішкі саяси тұрақтылығы, экономикадағы реформаның бірізділікпен жүзеге
асырыла бастауы сырттан келетін қаржының тұрақтылығына мүмкіндік береді.
1.2 Инвестицияның қызметі, базалық есептеу ... мен ... ... бұл – ... салып және инвестицияларды
жүзеге асыру бойынша тәжірибелік әрекеттер жиынтығы.
Қазіргі кезде Қазақстанда ... ... ... инвестициялық
процесс әлеуметтік – экономикалық дамуымыздың негізгі алғы шартына ... ... ... іске асырудың басты себебі болып отыр.
Инвестициялар кез – келген ұлттық экономиканың ... да ... ... ... Инвестициялық жобаларды іске асыру өндірісті жетілдіріп,
сатылатын тауарлардың сапасын ... ... қоса ... ... ... еңбекпен толығымен қамтамасыз етуге, сөйтіп
халқымыздың өмір ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық процесті экономикалық пайда кіргізіп,
әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын ... деп ... ... орай, инвестициялық іс - әрекетті талдауда оның тиімділігіне
экономикалық шаралармен ... әсер ... ... шараларды
ерекшелеудің маңызы зор. Бұл ... ... іс - ... ... ... ... ... Экономикалық құрылым мынадай
элементтерден және инвестициялық іс-әрекеттің нәтижесінен тұрады:
1. Пайда табу. Түскен ... өзі екі ... ... яғни ... ... тауып оны қайта
өндіріске жұмсайды – реинвестирование және ... ... ... бір ... ... әлеуметтік
қажеттілігіне жұмсалады.
2. Жоғарыда көрсетілген пайданың негізінде жұмыскерлер де ... ... ... ... ... ... өтейді.
3. Пайдадан түскен салық пен өтелімдер мынадай ... ... ... ... ... Мемлекеттік зейнетақы қорына;
• Аймақтық бюджетке;
• Республикалық бюджетке;
4. Өнеркәсіптік әлеуметтік даму қорын құру.
Инвестициялар бірнеше түрге ... ... ... ... түрде болады.
Венчурлық капитал - бұл тәуекелділік күрделі қаржыны салуды білдіруде
қолданылатын термин. Венчурлық капитал үлкен тәуекелділікпен жаңа ... ... ... ... жаңа ... ... түрінде.
Венчурлық капитал өзара байланыстары жоқ жобаларға салынады да, салынатын
қаржының тез ... ... ... ... ... - бұл ... ... табыс алу үшін
және осы шаруашылық субъектісінің басқару органдарына қатынасуға құқыққа ие
болу үшін, жарғылық ... ... ... ... ... - бұл ... портфелін құрап алумен байланысты
және бағалы қағаздар мен басқадай активтерді сатып алу болады. ... ... ... ... ... ... жыйнақталғаны болады да,
салым иесінің нақтылы инвестициялық мақсатқа ... ... ... ... ... ... бір түрі ... әртүрлі
инвестициялық бағалылықтар: акциялар, облигациялар, жыйнақ және депозиттік
сертификаттар, ... ... ... полистер және басқалары
кіреді.
Аннуитет - жеке адамның салған ... Бұл ... ... ... ... ... оған үнемі белгілі кіріс әкеліп тұратын
салымы. Бұл - ... ... және ... ... ... шешімге барғанда, онымен бірге инфляцияны да есепке алу
қажет. Егер, біз жыл аяғында пайданы 100.000 ... ... ... ... ... ... ... қарқынын 10% деп есептесек, онда нағыз
пайда 90 мың теңге ғана болады.
Егер инвестор 100 мың ... 15% ... ... салғанда, инфляция
болмаса, жыл аяғында 15000 кіріс алады. Сондықтан, 10% инфляция болғанда,
инвестор жылдық процентті (15% + 10% = 25%) 15% кем ... ... бір ... ... Сіз бір ... ... ... 500
мың теңге салатын болдыңыз. Егер инфляция деңгейінің болжамы жылына ... ... онда ... салған инвестицияңыздың тиімді болуы мына
жағдайларға ... ... Егер ... ... пайдаңыз 40 теңгеден
асқанда, яғни 500 мың теңгеден 8% - түскен. Онда ... ... ... ... ... және ұлғайтуды қамтамасыз етеді.
Мұндағы пайда деп отырғанымыз таза пайда яғни, ... ... ... оған ... ... ... және амортизацияны
қосқандағы.
Пайданың жай нормасына негіз ... ... ... Бұл ... бір жыл ... ... ... ең соңғы
инвестициялық шығынға қатынасын есептеп шығаруға мүмкіндік туады. Сөйтіп,
пайданың жай нормасының көлемі, пайда мен ... ... ... ... ... ... ... Жалпы пайда немесе салық алынатын, жалпы инвестициялық шығынға
жатқызылған пайда;
2) Таза ... + ... ... ... жатқызылған
амортизация.
Пайданың жай нормасының кемшіліктері болады:
а) негізге алатын белгілі бір жылды табу қиын болады;
б) пайданың жай ... ... ... ... ... ... бұл ... мәні мынада - жыл сайынғы кірістің өсуіне
қарай, капиталдың базалық сомасының ... ... ... ... есептің тәжірибелік мәні: егер өсу ... ... онда ... ... ... ... ... базалық соманы
өзгерте аласыз. Егер алғашқы салынған ... ... ... оңай ... онда
сіз жылма-жылға кірістің процентін көбейтуге тырысыңыз, сонан кейін бірнеше
нақтылы жылдардан соң өзіңіз тілеген, өскен мөлшердегі сомаға ... ... әр ... да тәуекелділікпен байланысты
болады, өйткені уақыт анықтауды күшейте түседі, шығындардың ... ... ұзақ ... 1 ... тәуекелділігі қиындай түседі.
Сондықтан, шешім қабылдағанда уақыт факторын есепке алу қажет ... ... ... ... ... да ... ... іске
асуындағы экономикалық тиімділікті уақытша өзгерістерді есептей ... ... Бұл ... шығындарды дисконттау деп атайды да, мұны
әдетте бірнеше бара-бар варианттарға ... яғни ... ... бір уақытқа келтіру процесі.
Дисконттаудың негізі болатыны қандай да болмасын сома келешекте алына
ма, бүгінгі күнінде де объективті пайдалылығы төмен болады, егер осы ... ... ... ... ... онда ол бір жылдан соң, екі, үш
жылдан ... де ... қана ... ол өсе ... ... ... соманың ақшалық эквивалентін келешектегі
алынатын сомадан ... ... ... Ол ... ... күткен
соманы, күрделі процент ережесі бойынша, белгілі мерзімдегі өсетін табысқа
азайту ... ... біз ... 100000 ... 10% ... ... бір ... кейін біздің алатынымыз -100.000 теңге х (100%+ 10%),
немесе, ... - 100.000 ... х (1+0,1) = 110.000 ... Екі ... 100 000 ... х (1 + 0,1) х (1 + 0,1) = 121.000 теңге және тағы ... ... ... ... инвестициялауды, одан алынған табыспен қоса,
тағы да келесі кезеңдерде көп табыс алу үшін ... ... ... деп айтады да, оны мына формуламен көрсетеді:
КС = БСх(п + г), ... ... - ... ақша ... ... ... - бастапқы (қазіргі, күнделікті) құны;
г - процент төлемі немесе табыс ... - ... ... есептейтін жылдар саны.
Келешек ақша сомасы мен проценттік төлемді білу арқылы, осы ... осы ақша ... ... ... құнын анықтауға болады,
алдыңғыдан шығатын.[17;168]
Егер фирма ... ... ең ... ... жетуге тырысса,
онда олардың басшылары ... ... ... есептеуі
керек.
1. Инвестициялаудың шектеулі тиімділігі
2. "Замазкалау" принципі.
Қабылдап алғаннан кейін, инвестицияны іске ... ... ... енді оған ... ... ... қандай станокты сатып
алуға, не жалға алуға немесе өзің ... ... де, бұл ... үшін ... кредит аласын, оны қандай мерзімге және қанша проценттік
мөлшерде алуға шешім жасауға еріктісіз. Ал, бұл операциялардың ... ... ... ... ... ... ... өте қиын болады. Бұл
станокты көп жыл бойына пайдалану ... ... ... кредит үшін
проценттерді төлеу керек болады. Сөйтіп, сылап-бітеу процесінен шыға алмай,
байланасың да ... ... ... жоба ... еніп ... ... қимыл-әрекеттерге баруың шектеулі болып қалады.
Мұнан еркін шешімділікке және басқа әрекеттерге баруың мүлдем ... ... ... ... ... станокті қайтадан сатып жіберуге де
болады немесе ... да ... ... да, ... деп
аталатынды жүргізуге болады. Көбінесе осыны жүргізеді. Қатені кейінге
қалдырудан гөрі, тезірек түзетуге ... ... ... ... ... ... та кетеді, ақша да жұмсалады, басқару қызметінде шәлгездік туады,
іскер ... ... ... әлгі сатып алынған станокты алсақ, оны 1 жыл бойы ... ... ... ... де, енді оны ... ... ... оны 10 жыл бойы пайдаланбақ болған. Осы 10 жылға есептеліп кредит
алып, әкеліп ... және ... ... ... амортизацияны да
есептеп, тиісті ұзақ ... ... ... жасап қойған.
Дезинвестирование жүргізуге шешім қабылдап, қателіктерді жөндеуге ... ... ... ... ... ештене төлемейтін болды. Кредит
үшін (10 жыл) төлеу керек, әкеліп берушіге шартты бұзғаны үшін айып ... ... ... ол ... ... ... ... әкеліп берген
болатын, олар да 10 жыл бойы ... ... ... ... алатынына сенген
болатын. Өнімді сатып алушыларға да 10 жыл бойы беріп тұру жөнінде шартқа
отырғандықтан, оларға да ... ... ... ... да осы ... ... ... Мұнан да сорақы жағдай, жабдықтарды ... ... ... Мұны рынокте әлі қалай сата алады? ... ... ... үшін ... ... қатені түзеу үшін кететін шығындар түгелімен кәсіпорын
қалтасынан шығады.
3. Күрделі қаржыны салуда материалдық және ... ... ... ... үш варианты бар:
1) Шығындар мен шығарудың салыстырмалы бағаларын салыстыру ... тек қана ... ... ... Тиімділіктің ақшалай және техникалық белгілерінің үйлесімділігі.
Бұл тәсіл сенімдірек болады. ... ... ... ... көп ... ... ... күш-қарқынның артуының өзі
тікелей технологияға қарай болады да, ... ... ... жүзеге асуына себебін тигізеді.
3) Тиімділікті бағалаудағы таза түріндегі техникалық тәсіл. Бұл
бизнестегі нарықтық бағалауды ... ... ... оның ... ... жағдайында басты орында болмай тұр.
4. Үйренушілік шығындар принципі. Бұл - жаңа инвестицяялық ортаға
үйренуге ... ... ... ... ... ... ... және
кадрларды қайта даярлаудан жоғалтқан өнім ... ... ... қойылғанда, оны конъюнктура өзгеруіне қарай, қайтадан ... ... ... шығындарды жаңадан өндірілген өнімдерді сататын ... ... Бұл баға ... қажетті шикізат, материалдар,
технологиялар, жабдықтарға кететін бағалардан жоғары болғанда ... ... ... ... салудың артықтығы айқын көрінеді. Өнімге сұраным
көбейген сайын, үйренушілік ... да ... бара ... ... ... (көбейткіш) принципі.
Мультипликаторлық принцип салалардың өзара байланыстылығына сүйенеді.
Бұл ... ... ... ... ... өзінен өзі келеді де оның
технологиялық істеріне керек тауарларға да ... ... ... ... және тағы ... Өңдіріс технологиясын білу арқылы
өзара қатынастық ... ... ... ... ... егер ... баға ... машина жасаудың құны көтерілетіні
белгілі болса, машина жасаудың технологиялық байланыстылығы бізге ... ... ... алдын-ала бұл байланыстылықтың
мультипликациялық ... ... ... шығара аламыз.[2; 67]
6.Q - принципі
"Q" - принципі - бұл қор биржасындағы бағалау мен ... ... ... ... арасындағы өзара тәуелділік. Бұл тәуелділіктің көрсеткіш -
қатынасы :
Q ═ дің биржалық бағалануы (құндылығы) / бұл ... ... алу) ... ... бөлшек бірліктен үлкен болса, онда инвестиция жүргізу тиімді
болғаны (үлкен болған сайын, одан әрі тиімді болады). Сөйтіп, ... ... ... мен ... ... өз ара қатынастарына
байланысты болады. Егер ... ... ... ... ... ... ... ═ фирманың барлық биржалық құны / оның материалдық бөліктерін
орнына келтіру шығындары.
Тұтастай алғанда, бұл ... ... ... аз болуы,
мемлекеттік реттеушіліктің көп болуына қарай туады.[16;138-144]
2. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ЖӘНЕ ... Инвестицияларды тарту және пайдаланудағы ... ... ... таңда негізгі капиталдағы инвестиция көлемінің артуы экономиканың
даму ... ... әсер ... ... соңғы жылдары негізгі капиталдағы
тнвестициялардың құрылуына қатысатын ұлттық табыстың үлесі біршама ... ... ... көлемінің бөлігін құрады.
Еліміздегі тұрақты саяси жағдайдың қалыптасуы экономиканың тұрақтауына
ықпал ... ... ... ... мен ... ... ... Осы тұрғыда, тек 1993-98 жылдар аралығында ғана 8$ млрд.-
тан астам АҚШ ... ... ... енді. Мұнда басты салалары
ретінде мұнай-газ өндірісін (47%) және түрлі-түсті ... (24%), ... ... ... қара ... энергетиканы және
байланыс жүйесін айтуға болады.
Әлемдік дағдарыс инвестициялық процесске елеулі әсер етті. ... ... ... ... ... тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы
үлесі $1,2 млрд. АҚШ долларын құрады. Бұл көрсеткіш ТМД елдерінің ішінде ең
жоғарғысы еді. 1999 жылы ... ... ... ... ... млрд. АҚШ долларға тең болды. Енді 2000 ... ... ... ... қоры ... ... ... арасында 3
орынға иеленіп, $ 1,5 ... АҚШ ... ... Ұзақ ... ... ... 40 жыл ... Қазақстан экономикалық
жүйесіне $70 млрд. АҚШ доллар салынуы керек. Мұндай сандар біздің бойымызда
оптимистік күйді оятқанымен де бір ... ... ... ...... ... ҚР ... жақсартуына септігін
тигізбеуі. Аталған жағдайдың логикалық байланысын толықтыру ... ... өз ... ... ... ... ... дамытуға
бағыттамайтындығын ғана айтсақ та жеткілікті. Өтпелі кезеңде бәсекелестік
қабілеттілігіміздің төменгі деңгейде болуы сияқты ... ... ... саясатты ауадай қажет етеді. Соңғы ... өсу ... ... ... ... де, ... инвестициялық
көлеміміз кеңес дәуірі кезіндегі инвестициялық көлемімен әлдеқайда ... 1990 жылы ... ... 100% деп алсақ, диаграмма қарап,
осы көрсеткіштің динамикасын бақылауға болады.
Кесте 1. ... ... ... ... |1990 |1992 |1994 |1995 |1996 ... ... |94,7 |62,8 |7,6 |9,7 |5,9 ... мен |4,6 |35,9 |76,1 |46,8 |55,7 ... жеке | | | | | ... | | | | | ... |0,7 |1,3 |2,8 |2,1 |2,2 ... ... | | | | | ... ... | |13,5 |41,4 |36,2 ... 1. ... ... ... ... құрылымы
Тоқсан сөздің тобықтай түйіні, ішкі инвестициялардың абсолютті
көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... де алып ... экономикасының шикізат бағыты жеке инвестициялардың көздері
ретінде қалыптасқан шикізат ресурстарын сатудан түскен ... Осы, ... ... даму ... шикізат салаларынан,
яғни “өсу нүктелерінен” басталатыны анық. [26, 388-400]
Қазақстан экономикалық зерттеу ... ... ... ... ҚР ... жөніндегі жоспары 3 кезеңге топтастырылды:
1. бірінші кезең (2001-2003жылдар) - өндірістің “тірілуі” мен ... ... ... Өсу 3-4% ... ... кезең (2004-2008жылдар) – сапалы өзгерістерге бастама жасау,
өнеркәсіп аппаратының жаңаруы және жаңа ... мен ... ... ... ... ... өсуі 4-5% ... үшінші кезең (2009-2015жылдар) – экономиканың жедел дамуы ... өсу ... 7-8% ... ... ... ... саласынан
түскен табыстар есебінен экономикамыз дамымақшы.
Бірақ бұл болжамдық вариант 2030ж. дейінгі Қазақстанның даму ... ... Осы ... ... ЖІӨ көлемін 2 есеге көбейту мәселесі
приоритетті мақсаттардың ... ... ... ... ... , ЖІӨ 2 есеге артуы жоспарын тек 2012-2013 жылдарында
ғана аламыз. Дегенмен, бұл саяси ... ... ... ... ... 3. Аталған жоспар бойынша ЖІӨ өсу динамикасы
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 ... ЖІӨ ... |2780,9 ... ... ЖІӨ көлемі, |5192 |5192 |5192 |5192 |5192 |5192 ... | | | | | | ... ... ... ... диверсификациялаудың
күшеюімен, қорлардың өсуімен және инвестицияларды ... Осы ... ... жоспармен салыстырғанда тиімсіздеу.
Алайда, мемлекетіміздің экономикасының ... ... ... ... түрлі аспектілерін қарастырмауға болмайды. 2000ж. ЖІӨ өсу темптері
1999 жылмен салыстырғанда, ... Сол ... ... да
өсіп, 30% мөлшерін көрсетті. Инвестициялық ресурстардың негізгі қоры
ретінде халықтың пайдаланатын және ... ... ... ... ... пайдаланылмайтын қорлары инвестицияның ішкі көлемін 20-
30%-ке арттыра алады.
Кесте 5. ... ... ... ЖІӨ өсу динамикасы
| |2000 |2002 |2004 |2006 |2008 ... |2596 |3118,4 |3417,7 |4105,4 |5404,9 ... ... | | | | | |
|2 ... ЖІӨ |5192 |5192 |5192 |5192 |5192 ... млрд.тг| | | | | ... өсу ... ... өзгертулер Үкіметтің болжамдарымен сәйкес
келеді. Объективті түрде ... осы ... ... әлі ... ... ... Қазақстан экономикасындағы негізгі экспорттық
тауарларына тәуелді болады. Диверсификациялауды ... ... ... ... ... ... қорларының өсуімен және ЖІӨ
құрылымындағы шикізат секторы үлесінің азаюымен ... Жаңа ... ... мен ... көрсету салдарынан кеңейтілуі нарықтық
инвестициялық кеңістікте қолайлы орта туғызады. ... ... ішкі ... ... ... артуы нәтижесінде болады.
Кесте 6. Үшінші жоспар бойынша ЖІӨ өсу ... |2000 |2002 |2004 |2006 |2010 ... |2596 |2862,1 |3246,3 |3751,5 |5295,5 ... ... | | | | | |
|2 ... ЖІӨ |5192 |5192 |5192 |5192 |5192 ... ... | | | | ... ... үш ... ең ...... вариант.
Осылайша, тұрақты коньюнктура мен колоссальді инвестицияларға ... ... ... ... ... он жыл ... ... әлемдік аренада тұрақтауына септігін тигізеді деген ойдамын.
[26,400-402]
2.2 Қазақстан Республикасындағы негізгі капиталға инвестиция жұмсау
(ШҚО бойынша)
Облыс ... ... ... ... отырып, негізгі капиталға
жұмсалған инвестициялар көлемі 8928,6 млн. ... ... және 2009 ... деңгейге қатысты алғанда ... ... ... ... ... үлес ... 2,4%-ды
құрады. Есеп тапсырған ... ... ... ... капиталға
жұмсалған инвестициялар көлемі 8491,8 млн. теңгені құрады, бұл ... ... ... ... аз. ... 19 ... ... өсімі байқалды. ... Абай және ... ... ... артуы байқалды. Облыс орталығында
инвестициялар 11,5%-ға төмендеп, Семей қаласында – ... ... ... ... азаюы Күршім (97,8%-ға), Аягөз (95,8%-ға),
Зырян (73,1%-ға), Ұлан (71,5%)  аудандарында байқалды.
Облыс экономикасы мен ... ... ... ... ... (жалпы
көлемнің 80,5%-ын) жеке меншік нысандағы кәсіпорындар мен ... ... және ... ... үлес ... 8,0% және 11,5%-ды құрады. Республикалық бюджет қаражатының басым
бөлігі ... ... ... ... және ... ... (тиісті көзден барлық инвестицияның 62,4%-ы), жергілікті
бюджеттен (22,9%-ы) – білім беруге, ... ... (77,2%) ... ... ... 48,2%-ы мен ... инвестицияның
барлығы – өңдеу өнеркәсібіне ... ... ... негізгі
көлемі (90,9%-ы) облыс орталығында игерілді.
Негізгі капиталға жұмсалған барлық инвестицияның басым ... ... ... ... жіберілді, кен өндіру ... ... ... 19,1%-ы ... Жыл ... бері
6173,1 млн. теңгенің негізгі қорлары іске қосылды, олардан 2314,7 ... ...... өнеркәсібінде, 1165,4 млн. теңге (18,9%-ы) – ... ... 852,4 млн. ... ...... ... игерілді. [10]
"Негізгі капиталға инвестициялар" өткен жыл мен ... ... ... ... 2008ж. ... 109,7; ... 78,3; 2009ж. тамыз ... 3. ... ... ... ... ... бойынша 2009 жылғы қаңтар-тамызда негізгі капиталға
жұмсалған инвестициялар көлемі қосымша ... ... ... ... ... ... бұл 2008 ... қаңтар-тамызына қарағанда 21,7%-ға
аз. Есеп тапсырған кәсіпорындар шеңбері бойынша ... ... ... көлемі 73193,6 млн. теңгені құрады, бұл 2008 жылдың қаңтар-
тамызына қарағанда 14,3%-ға ... 5. ... ... ... 2009 ... негізгі капиталға
жұмсалған инвестициялар көлемі
|2009ж. |млн. ... |млн. ... ... ... |салмағы,|теңге |салмағы, |
| | ... | ... ... ... |78 ... |73 193,6 |100,0 ... | | | | ... қаражат |15 122,1|19,2 |13 147,7 |18,0 ... ... |53 ... |47 003,6 |64,2 ... ... |2 695,8 |3,4 |2 272,3 |3,1 ... ... |7 307,9 |9,3 |10 770,0 |14,7 ... ... ... 2009 ... қаңтар-тамызда өткен жылдың |
|сәйкес кезеңімен салыстырғанда инвестициялық салым үлесі денсаулық ... ... ... ...... ... ... – |
|53,9%-ға артты. Сонымен қатар, инвестициялардың көлемі көлік пен |
|байланыс саласында ... ... - ... ... ... ... бойынша 2008 жылмен салыстырғанда негізгі капиталға салынған |
|инвестициялардың артуы облыстың 6 өңірінде байқалды. Сонымен қатар, ... ... ... ... (4,5 есеге), Катонқарағай (3,8 есеге), |
|Шемонаиха аудандарында (55,6%-ға) және Семей қаласында (25,4%-ға) ... 13 ... ... капиталға салынған инвестициялар көлемі |
|төмендеді, соның ішінде Аягөз ... ... ... ... ... және Ұлан ... (58,9%-ға) анағұрлым азайды. |
(Шығыс Қазақстан облысы бойынша мысал) [26]
Негізгі ... ... ... ... ... жартысынан астамын (53,1 %) республиканың батыс өңірлеріндегі
кәсіпорындар ... ... - 22,2, ... ... - 18,0 %, ... - 7,5
%, Маңғыстау -5,4%) игерген. Мұнда, Алматы (13,9%) және ... (9,3 ... ... басым.
Диаграмма 4. Қазақстанға тура шетел инвестицияларының 1993-2009 ... ... ... жұмсалған инвестицияларды қаржыландыруға жұмсалған
амортизациялық аударымдар 5,5 % ... ... ... - кәсіпорынның
жұмыстарды іске асыру мен ... ... ... ... қаражаты болып
табылатын меншікті қаражаттың басқа түрлері 4,9 % құрады. Сырттан ... ... ... ... ... 2004 ... салыстырғанда
1,5% өсті, бұл республикалық инвестициялық жобаларды іске асыру үшін
республикалық ... ... ... ... ... ... және
өзге де қаржыландыру көздерінің кредиттер үлесі тиісінше 2,7 және 0,6 ... ... банк ... үлесін 5,7 % темендегені, басқа ... 5,0 % ... ... 5. ... ... ... 2004-2009 жылдарда салалар
бойынша жұмылдыруы
3.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БАРЫСЫНДА
ТАРТЫМДЫ РЕСУРСТАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
1. ... ... ... қызметті қаржыландыру
барысында кездесетін мәселелер
Инвестициялық іс-әрекет әлеуметтік факторларды ескере отатрып
реттелінбесе, онда ол ... ... ... ... ... ... табылады. Сондықтан да экономиканы, соның ішінде ннвестицияны
әлеуметтік тұрғыдан талдап, ... ... ... және ... ... ... ... отырғанда ғана дүниежүзілік және
аймақтық дағдарыстардан құтылуға болады. Инвестицияның жоғарғы ... ... ... ... халықтың әл-әуқатына тікелей
әсері мол. ... ... ... жан-жақты қамтылған батыс
аймақтардан ... ... ... ... ... облысындағы
"Өзенмұнайгаз" кәсіпорны мен Өзен әкімшілігі арасында 2004—2006 жылдарға
арналған екіжақты келісімшарттың негізінде ... ... ... ... іске ... ... Яғни
инвестициялардың тартымды екенін ескере отырып, ... ... ... ... ... тартуды қолға алу
керек. Бұл мәселеде, яғни экономиканың әлеуметтік бағыттылы-ғын күшейтуде
мемлекеттің ролі ерекше.[7;14]
Қазақстан ... ... ... сөз ... елбасы
Назарбаев Н.Ә. жыл сайын елімізге келетін 1,5 ... ... ... ішкі қорларымыздан алуға толық мүмкіндік барын мәлімдеді.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ғылыми сыйымды өндіріс үлесін жоғарлату тенденциясы үстем болуы
тиіс.
Реформалар жүргізудің алғашқы кезеңдерінде Казақстан Республикасына
инвестицияларды ... ... ... сипатта болды. Ішкі қаржы
ресурстарынын жетіспеушілігіне ... ... ... ... ... ... тарту мен қолайлы ... ... ... ... ... ... капиталды салымдар ретінде қарастырады. Осындай
қате түсінік, инвестициялық ... ... ... ... ... Егер де олар тек жай және ... ... негізгі қорларына бағытталса, инвестиция түріндегі капитал
салымдары құрылыс - монтаж жұмыстары, ... ... ... ... ... ... құны енеді. Сондықтан инвестиция түсінігі капиталды
салымдар мәнінен кең ұғым болып ... Бұл ... ... ... ... мен ... ... жүзеге
асырудағы тәжірибелік іс-әрекеттер жиынтығы" түсінігіндегі инвестициялық іс-
әрекет мәнін түсінуге қажет. Оларды жүзеге асыру инвестициялық сфералардың:
- инновациялық,
- ... ... ... ... әр ... ... колдануға іске асады. [19;28]
Мақсат: Шикiзат бағытынан қол үзуге ықпал ететiн экономика салаларын
әртараптандыру ... ... ... ... қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi
жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту үшiн ... ... ... ... ... өсу қарқынын 8-8,4 ... ... ету, 2000 ... ... 2015 жылы ... ... 3 есе ... және ЖIӨ энергия сыйымдылығын 2 ... ... ... ... ... өнiмдiлiгiн арттыру;
кәсiпкерлiк ахуалды, құрылымды қалыптастыру және жеке ... әрi ... ... ... ... ... қосылған құнға барынша қол ... ... ... ... ... ... элементтердi игеру; ғылымды көп
қажет ететiн және жоғары технологиялық экспортқа негiзделген ... ... ... ... әлеуетiн қосылған құны жоғары тауарлар
мен қызметтердiң ... ... ... сапаның әлемдiк
стандарттарына көшу; дүниежүзілiк ғылыми-техникалық және ... ... ... өңiрлiк және дүниежүзiлiк экономикамен
ықпалдасуды күшейту.
Iске асыру мерзiмi    ... ... ... ... - 2003-2005 жылдар  
                      2-кезең - 2006-2010 жылдар  
                      3-кезең - 2011-2015 жылдар
Күтiлетiн ... ... ... жүргiзу
экономиканың өсу қарқынын жылына кемiнде 8,8-9,2 % қамтамасыз етедi. Бұл
2000 жылмен салыстырғанда 2015 жылы ЖIӨ ... 3,5-3,8 ... ... ... ... ... өңдеушi өнеркәсiпте орташа жылдық ... 8-8,4 %-ке ... ... 2000 ... ... 2015 ... өнiмдiлiгiн кемiнде 3 есе арттыруға және ЖIӨ энергия сыйымдылығын 2
есе төмендетуге мүмкiндiк бередi. ... iске ... ... ... ... газ кен ... қарқынды игеру жағдайында экономиканың және
өнеркәсiптiк ... ... ... ... ұшыратпайды.
            Стратегия елде ғылымды және инновациялық қызметтi ынталандыруға
бағытталған белсендi мемлекеттiк ... және ... ... ... Алға ... мақсаттарға қол жеткiзу үшiн қаржы рыногын одан әрi
дамыту және фискалдық, бiлiм бepу, ... ... ... ... ... ... ... саясаты шеңберінде
экономиканың және басқарудың барлық салаларында әлемдiк ... ... ... ... ... ... дамуға
қатысты мақсаты қаржыландыру көзiн, жеке сектордың ... ... ... ... ... ... мен ... тиiстi
тетiктерiн айқындау болып табылады.  
      Мемлекеттiк инвестициялық саясатты жүргiзу ... ... ... мақсатында жеке инвестицияларды ынталандыру ... ... ... ... ... шаралар кешенiнiң
үйлесiмi болады.  
      Стратегия аясында мемлекеттiк ... ... ... ... ... пайдалану көзделiп отыр.         
Жалпы, инвестицияның жүзеге асырылуы мына ... ... ... ... олардың дамуына өз серпін тигізеді. Оларды 3
топқа бөліп қарастырсақ, олар:
1) Бiлiм ... ... және ... даярлау  
      Сапалы адам капиталының болуы индустриялық-инновациялық стратегияны
ойдағыдай iске асырудың ажырамас ... ... ... ... Бiлiм беру ... ... ... экономикасының тұрақты дамуын
қамтамасыз ететiн басты "отты нүктелердiң" бiрi болып ... ... ... ... ... дамыған елдер неғұрлым перспективалы
ғалымдар мен жоғарғы бiлiктi мамандарды ... ... ... басым
саясаты етiп алды.  
      "Ақыл-ойдың сыртқа кетуi" бұрынғы коммунистiк елдердiң ... ... ... ... бiрi ... Бұл ... ... елдегi бiлiм берудiң жалпы деңгейiн көтермей, Қазақстан әлемде лайықты
орын ала алмайды.  
      ... ... ... өсу ... ... ... ... ресурстарының кәсiби сапасымен теңестiрiледi.  
      Қазақстандағы бiлiм беру жүйесi ырғақты ... ... ... қарқынды әлемдiк процестерiне барабар әрекет етуге қабiлеттi
болуы тиiс. Бiлiм берудi реформалау және ... ... ... ... ... саясат кәсiптiк техникалық бiлiм беру және
инновациялық менеджмент бөлiгiнде де қажет.  
      Осы саладағы ... ... ... ... ... ... тығыз қарым-қатынас негiзiнде жүзеге асырылатын болады. Кейбiр
елдерде, мысалы ... ... ... ... ... күшiне
сұранысқа сәйкес жұмысшы кадрларды ... және ... ... ... ... мүшелерi болуға мiндеттi. Мұндай ұйымдардың әр
мүшесi өзiнiң жарнасын төлеуi тиiс әрi ... ... ... ... ... бере алады.  
      Шетелдiк тәжiрибе көрсеткендей, инновациялық қызмет аспирантура мен
докторантурада ... ... ... ... ... ...  
      Бiлiм беру процесiн реформалау өтпелi және ... ... ... ... мен ... ... тиiс.  
      Бiлiм беру мен кәсiби мамандарды даярлау саласындағы мемлекеттiк
саясат мына мiндеттердi шешуi тиiс: ... бiлiм ... ... ... бiрi ... ... қызмет
үшiн кадрлар даярлауды айқындау;  
      мемлекеттiң және жеке сектордың қатысуымен жұмысшы және ... ... ... ... ... және ... даярлау
мәселелерiмен айналысатын институттарды құру;  
      бiлiм берудiң ... ... ... және
әдiстемелiк базасын ұлғайту;  
      халықаралық ... сай ... бiлiм беру ... мен ... ... ... жаңа ... мен басқалары үшiн жоғарғы бiлiктi
мамандарды Қазақстанда ... жаңа ... ... үшiн ... тарту саласындағы халықаралық ынтымақтастық;  
      жоғары технологиялы өндiрiстер саласында кадрларды даярлау үшiн ... оқу ... ... ... ... құру немесе жұмыс
iстеп тұрған ... оқу ... ... ... ... ... ... республикада инновациялық қызметтi дамыту үшiн: ... ... мен ... ... ... пен ... ... жобалардың ықтимал тәуекелiн бағалау және оны азайту
тәсiлдерi ... ... ... ... және ... мамандарды қажеттi мамандықтар бойынша даярлау.        
Яғни, егер біздің ... ... ... қатарына кіруі үшін, бізде
соған лайықты инновациямыз, технологияларымыз болуы ... Ал ... ... үшін ... білімге инвестиция салуымыз керек.
2) Технологиялар, ғылымды дамыту  
      ғылыми әзiрлемелердiң қажет ... ... ... ... ... ... ... өндiрiс факторларының
өнiмдiлiгiн жоғарылату, нақ ғылыми-техникалық және инновациялық ... ... бола ... ... ... ... рөлiнiң жете
бағаланбауынан туындап отыр.  
      Дамыған индустриялық елдермен салыстырғанда ... ... ... ... бар. Дамыған елдерде iргелi және
қолданбалы зерттеулердi қаржыландырудың жыл сайын ... ... ... ... ынталандыру есебiнен жаңа жетiстiктердi ... ... ... ... құруға және дамытуға жан-жақты
жәрдемдесу, маңызды экономикалық және әлеуметтiк мiндеттердi шешуге ғылыми-
техникалық әлеуеттi бағдарлау байқалып ... ... ... бес ... ... ... ... IЖӨ-нiң 0,2 %-
iн құрап отыр, бұл жеткiлiксiз ... ... ... ... ... ... 2010 жылға ғылымды қаржыландыруды IЖӨ-нiң 2 %
және 2015 жылы 2,5-3 % ... ... ... ... ... ... қажет.  
           жоғары технологиялар өнiмiнiң экспортына бағдарланған ... ... әрi ... үнемдейтiн және экологиялық таза өндiрiстi
құруға бағытталған зерттеулердi ... ... ... ... нақты iске асыруға ықпал ететiн тетiктер мен
ынталандыру жүйесiн құру;  
      жаңа      кадр ... ... мен ... ... басым бағыттары бойынша жоғары бiлiктi ғылыми кадрларды даярлау мен
аттестаттау;  
          талантты жас ғалымдарды қолдау;  
      мамандарды әлемнiң ең ... ... ... ...  
      грант негiзiнде ғылыми зерттеулердi қаржыландыру тетiктерiн жасау мен
жетiлдiру;        ёсынылған шараларды iске асыру ... ... ... ... ... ... асыруға мүмкiндiк бередi.
        
3) Ғылыми-техникалық және инновациялық саясат  
      ... ... ... ... инновациялық қызметтiң
түпкi нәтижелерi - ... ... ... ... ... ... өсуi, ... технологиялы өнiм көлемi - елдiң экономикалық
қуатын айқындайтын ... оған ... рөл ...  
      Дамыған индустриялы елдерде технологиялардан, құрал-жабдықтардан,
кадрлар даярлаудан, өндiрiстердi ұйымдастырудан ... ... ... үлесiне ІЖӨ өсiмiнiң 80-нен 95 %-iне дейiн келедi. Бұл елдерде жаңа
технологияларды енгiзу нарықтық бәсекелестiктiң өзектi ... ... ... және ... мен ... сапасын жақсартудың
негiзгi құралы болып отыр.  
      Қазiргi уақытта ғылымды көп ... ... ... ... қабiлеттi өнiмдердi алуға бағдарланған жаңа ... ... мен ... және ... ... пен ғылыми-
техникадағы әлеуетiн сақтау мен дамыту есебiнен ... ... ... ... ету Қазақстан экономикасының өзектi
стратегиялық мiндеттерi болып табылады.  
      Қазақстанның ... ... ... ... жаңа ... ... ... өңдеушi
өнеркәсiптегi жаңа қайта бөлiстердi игеруге, ұлттық ғылыми-техникалық
әлеуеттi ... ... мен ... ... ... еңсеруге,
индустриялық қызметтi ынталандыруға, озық шетел ... ... мен ... ... ... ... ... керек.  
      Ғылыми техникалық салада кәсiпкерлiк секторды қалыптастырмай
инновациялық қызметтi ... ... ... ... ... ... ... көлемiнде және жұмыспен қамтылу санында шағын бизнес секторының
үлесi өзгерiссiз қалып отыр және тиiсiнше 2,8-3,2% және ... ... бұл ... ... ... ... есе аз. ... Шағын инновациялық кәсiпкерлiктiң дамуы тежелуiнiң негiзгi себебi
шағын ... ... iрi ... ... ... ... ... алмауында болып отыр.  
      Шағын кәсiпкерлiктi iрi кәсiпорындармен бiрiктiру ... ... ... ... ... ... ... көрсету жөнiндегi функцияларын шағын ... ... ... беру тетiгiн әзiрлеу қажет. ... ... ... ... және ... көп ... ... оның
iшiнде лизинг бойынша құрал-жабдықтар мен технологияларды сатып алу және
шағын және iрi бизнестiң франчайзингтiк қатынастарының кең ... ... үшiн ... ... керек.  
      Қазақстандық өндiрушiлерге ғылыми ... ... ... ... тәжiрибесi жетпейдi, менеджмент, маркетинг және талдау
саласындағы жоғары бiлiктi ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу институттары мен
компанияларына тағылымдамаға ... және ... ... ... ... ... бiлiктi шетел мамандарын тарту тәжiрибеге енгiзiлетiн
болады.  
      Қазақстандағы ғылымның қазiргi ... ... ... ... мен ... өндiрiстер санының көптiгiмен сипатталады. Бұл
айтарлықтай үлкен ... және оны ... ... ... ... мiндеттерiнiң бiрi болуы тиiс.  
     
      Инновациялық ... ... ... негiзiнде iшкi (өcipу) және
сыртқы (трансферт) ... ... ... ... ... өсiру стратегиясы iргелi және қолданбалы жеке зерттеулерге
негiзделген өзiндiк технологияларын белсендi жетiлдiретiн ... ... (АҚШ, ГФР, ... ... тән. Технологиялардың трансфертi
стратегиясы iргелi және қолданбалы жеке әзiрлемелерi жоқ және ... ... ... ... ... де iске ...  [26]
3.2 Қазақстан Респулликасының инвестициялық қызметті қаржыландыру
барысында кездесетін мәселелердің шешу ... шешу алға ... ... мен ... қол ... Даму ... қызметiн жандандырумен қатар Қазақстанның инвестициялық
қоры, Экспортты сақтандыру жөнiндегi корпорация, Инновациялық қор ... даму ... құру ... ...  
      Бұл ретте осы институттар қосылған құны ... жаңа ... және ... ... ... ... ... және келелi салаларды
кешендi талдау, олардың ең маңызды элементтерiн анықтау негiзiнде ғылыми
және ... ... мен ... ... көрсетуге
инвестициялау саясатын жүргiзетiн болады.  
Эконамиканың дамуында ... ... ол ... саясат.
Экономикадағы бағаны ырықтандыру және қайта құру саясатының арқасында пайда
болған 136 аса ірі және ... ... ... біріктіретін
индустриялық базаның маңызы зор.
Сондай-ақ жеміс-жидек өндейтін 20 цех пен ... 5 кант ... ... ... 25 шарап зауыты, 12 құс фабрикасы, жугеріні калибрлейтін 5
өндіріс орны, тағы баска да ... оны ... ... толық
қайтарымен жұмыс істеуде. Сол сияқты Казақстан ... ... даму ... ... ... ... өнімдер өндіру
жөніндегі ізденістері де қуантарлық. Бұл тұрғыда көкөніс, жеміс-жидек,
шарап, темекі, сут және құс етін ... ... ... ... ... беруде.[16,15-18]
Ұлан-байтақ аймаққа орналасқан облыс байлығын тізіп айта берсек, ұзақ-
сонар әңгімеге арқау болары анық. ... өсу ... сәт ... ... басқа да салалар аз емес. Соның бірі балық кәсіпшілігі, балық
зауыты, ... ... ... шағын өзендерде энергетикалық
нысандар салу аралығы олардың куатты ... ... ... ... ірі караның және үй кұстарының еті мен ішек-қарын, тағы
басқа мүшелерін қайта өндеу және бұқтыру, сүт, қант, сусын, ұн, ... ... ... ... ... ... де күн ... ауанынан түспейтін мәселе.
Ауыл шаруашылығы дегенде, тіл ұшына алдымен ірі қара, ... және ... қант ... майбұршақ, темекі, картоп пен көкөніс өсіру және
сүт пен жұмыртқа, жүн ... ... ... ... ... ... тұрақты 4 жылда орта есеппен жыл сайын 455,3 мың ... ... ... ... ... ... ауданында қуаттылығы 20
тонна табиғи шырын шығаратын ″Ақжол" ЖШС іске ... Ал "Фуд ... ЖШС ... ... ... табиғи жеміс-жидек және көкөніс
шырындары шығарылуда. Сол сияқты Текелі қаласындағы "Зеленый дом" ЖШС ... ... ... ... ... өнімдері де мол сұранысқа ие.
Облыстың жеміс-жидек өсірудегі тәжірибесі мол. ... ... ... 17,2 мың ... оның ... ... алқалардың өзі 4,5 мың
гектарды алып жатыр. Соңғы жылдары алманың ежелг ″Апорт'" сортын ... ... ... Сондықтан, Алматы облысының өз атынаа лайық
дүниежүзіне ... ... кезі де алыс емес ... ... мол. Бұл
бағытта, Қарасай, Жамбыл, Іле, Еңбекшіказақ, ... ... ... ... ... тұрарлық.[22;24-26]
Жүзім шаруашылығын дамытуда да жақсы істер бар. 4,5 мың гектарға жуық
алқапты осы жеміс ... ... ... ... шарабы ауыл
шаруашылығының тиімді буындарының қатарына жатады.
Облыстағы қаржылық саланы дамытудың тағы бір көзі — ... ... ... тау-тасы, өзен-көлі, таза ауасы кімді болса да
тамсандырмай қоймайды. Өйткені шөл дала мен ... ... ... бар 5
климатық аймақтың өзіндік ерекшеліктерін айтып жеткізу мүмкін емес. Ежелден
бері Талгиз, Алмалық, Құйған, ... тағы ... ... елді ... ... ... қазір Алматы, Алакөл мемлекеттік қорықтары мен Іле
Алатауы, "Алтынемел" ... ... бар. ... да бір ... ... ... ... жолымен Жетісу арқылы Түркия және ... ... ... беретін киелі жерімізде тарихи орындар ... ... мен ... Азия ... ... ... және Тәжікстанның арасындағы қолайлы көлік дәлізі ... ... ... ие. ... темір жол бекеті және Қорғас автокөлік жолдары
арқылы Қытайға және одан әрі ... ... да ... ... экспортка еш кедергісіз шығарылады. Көліктік
логистикалық қызмет көрсетулер кластерін дамытудың ... ... ... ... жол ... ірі ... ... көзделіп отыр.
Инвестиция салымдар құрылысқа жұмсалған қаржының үлсс ... ... ... Жаңарту және техникалық қайта ... ... ... 28 ... ... интеллектуалдық және рухаи потенциалдығын негізі болып
саналатын білім жүйесі туралы қазіргі заманның талабына сай ... ... ... ... ... тоқтатып, оларды реттейтін уақыт
жеткен сияқты. Толыққанды білім жүйесіне мүмкіншілік беретін экономикалық ... ... ... - ... ... тұрған үлкен міндет.
Бұл мәселеде бюджеттің ... ... ... ... қана ... тыс ... ... жетілдіру қажет. Осы орайда
инвестицияның орны ... ... ... ... бұл ... ... ... болып олардың жүзеге
асырылуы мемлекет ... ... ... ... ... ... одан әрі дамыту үшін Қазақстан экономикасындағы шынайы жағдайды
сараптап, инвестициялық ... даму ... ... ... Ең
бастысы, бұл стратегия алдымен салаға инвестиция жүмсаумен жене шаруашылық
инвестициясынан түсетін кайтарым мен ерекшеленуі ... ... ... ... факторларды ескере отырып реттелінбесе онда ол жалпы
дағдарысқа апаратын негзігі себептердің біреуі болып табылады. ... ... ... ішінде инвестицяны әлеуметтік тұрғыдан талдап, соның
негізінде әлеуметтік және ... ... ... ... ... ғана дағдарыстан ептеп құтылуға болады.
Әрине, экономикалық және ... ... ... олардың нақты қырларын айқындап, нәтижелерін қадағалап отыру қажет.
Сонда ғана инвестициялық процесс әлеуметтік-экономикалық ... ... ... өз міндеттерін атқарып отырады.[22;18-19]
Кесте 6. Қазақстан аумағындағы өзекті мәселелер мен шешілу жолдары
|№ |Мәселелер ... ... ... |
|1 ... ... ... |
| ... ... шет ... |
| | ... ... ... Шет |
| | ... айтуға болады. Шет|мемлекеттер |
| | ... ... |
| | ... ... пайдалануы |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... жолдарын |
| | | ... ... |
|2 ... |Қазақстан Республикасының|Осы арқылы |
| ... ... ... дұрыс |салалардың күрт |
| ... мен ... ... ... |дамуын көруге |
| ... ... ... ... және ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | | ... мақсатында |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... |
| | | ... |
|3 ... ... ... әлеуметтік |Қазақстан |
| ... ... ... ... |
| | ... ... кадр ... жақсаруы,|
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |Европалық стандартқа|
| | ... және тағы |сай ... |
| | ... ... ... | | ... ... қызметті жүзеге асыру арқылы мемлекет иновациялық
жетістіктерге жете ... ... ... ... ұзақ ... ... бір ... көзі болып табылатын инвестициялар,
лизингтер, бағалы қағаздар болып табылады. ... күні ... ... ... ... ... келісім және қор биржасындағы бағалы
қағаздардың қарқынды дамуы күннен күнге өз мәресіне жетуде.
Менің бұл ... ... ... ... Кез-келген істі бастау
үшін міндетті түрде қаражат керек. Сондықтан қаржыландырудың көздерін
анықтап және ... ... ... ... саралап және де Қазақстан
Республикасындағы банктердің, қаржылық институттардың, кәсіпкерліктердің,
ұйымдардың ұзақ ... ... ... ... ... ... ... Онда кездесетін кемшіліктерді ескеріп, оңтайландыру
шаралары мен бағыттарын ұсыну.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде қаржыландырудың ұзақ ... ... түп ... ... ... ... жүзеге асырылады?
Олардың әдістері мен бағыттары ... ... ... ... жаздым.
Сондай-ақ шетелдердегі күрделі қаржы салымдарының жүйесін қарастырдым.
Дамушы ... ... ұзақ ... қаржыландыру көздері
негізінен 60-шы жылдары олар саяси тәуелсіздік алғаннан кейін пайда болды.
Бұл банктерді ... ... ... ... ... қатысты. Дамушы
елдердің инвестициялық банктері орта және ұзак мерзімді несиелеумен, бағалы
қағаздармен операциялармен айналысады.
Екінші бөлімде мен инвестиция туралы ... мен ... ... ... ұзақ ... ... басқару
аспекттілерін жаздым. Және де екінші бөлімнің ... ... ... аумағындағы 2005-2010 жылдар арасындағы мәліметтер бойынша
кәсіпкерліктердің ұзақ мерзімді қаржылық салымдарына ... ... ... ... ... ... мемлекеттің бағалы
қағаздарын орналастырумен байланысты деп көрсетеді. Кейіннен ... ... ... болуымен олар үлкен
компаниялар мен корпорациялар үшін олардың ... мен ... ... ақша қаражатгарын мобилизациялайды, жаңа компаняларды
құруда, қайта құруда, ... ... ... ... ... биліктің барлық деңгейінің мемлекетгік бағалы қағаздарын
орналастырады, оның ішінде орталық үкіметгін бағалы ... ... ... ... ... дейін орналастырады.
Курстық жұмыстың соңғы бөлімінде Қазақстан Республикасының дамуындағы
инвестицияның неге әсер етуі керек екені жазылған. ... ... ... ... ... ... Мәселенғ оқу-білімге құйылған инвестициялар
елдегі технологияларды, индустриялық-инновациялық технологиядардың т.с.с
дамуына әсерін тигізеді.
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... ... ... заңы. 2003 жыл және
2005, 2008 жылдардағы ... ... М.В ... ... ... управления и
финонсирования.»//Москва 1999 ... ... ... о ... ... ценных бумаг
Республмкиа Казахстан. // Рынок ценных бумаг Казахстана. N° 1.
2006 г,
4) Бочаров В.В. ... ... ... Москва Санкт-
Петербург, Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург,
Самара Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2006 год.
5) ... В.В. ... ... ... ... ... Москва Финансы и статистика 2001.г.
6) Васина А.А. “Финансовая диагностика и оценка проектов” – ... 2004. ... ... ... ... жылдар
8) Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ... », 2009 ... ... сайт ... ... Косжанов.Т.Н. “Промышленная и ... ... ... стратегии экономики страны, //Транзитная экономика,№
7.2005 г,
12) Казахстанская ... // ... ... ... иностранных
инвестиций// 07.08.2009 г.
13) Крушевиц Л. “Инвестиционные ... ... ... ... В.В. ... анализ Алматы Финансы и статистика. 2008
год.
15) Қаржы-қаражат А. Қантарбаев //Инвестицияларды ... ... ... С.Т. ... ... бумаг” вводение ... ... ... ... ... рекомендации по оценке эффективности иевестиционных
проектов: Официальное ...... ... ... ... Әпсәләмов, Қазиқан Исабеков, Өмірзақ Сұлтанов
“Экономикалық ... ... ... ... 1999 жыл. 479-492б
19) Нурланова. Н.К. “Инвестиционная ... в ... ... ех ... ... ... М 3. 2008 ... Реформировамие экономики Казахстана: Про их решения. Алматы,
2006, С. 343.
21) РЦБК ... ... ... Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и практика.
23) Хес О. //Совмещение акцептов с количества на качество иностранных
инвестиции// Панорама. ... ... ... атындағы Қазақ ҰлттықУниверситетінің 70 ... 57-ші ... ... материалдары. 2003 ж
25 ) http://www.akimvko.gov.kz/news.htm?id=4056
26)http://209.85.129.132/search?q=cache:UPO9IQ6ZVDcJ:www.akorda.kz/www/ww
w_akorda_kz.nsf/5A3A1C177D0A90A8462572340019E5C6/%24FILE/%D0%BA%D0%B0%D0%
B71.doc+%D2%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D2%9A%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D+%D0%A0%D0%
95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%AB%D0%9D%D0%9
4%D0%90%D2%92%D0%AB+%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%9
8%D0%AF%D0%9B%D0%AB%D2%9A+%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%AB%D0%9
D+%D0%96%D2%AE%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%97%D0%A3&cd=42&hl=ru&ct=clnk&gl=kz
-----------------------
Аннуитеттік
Портфельдік
Тура
Венчурлық
Инвестициялардың түрлері
Қазақстанға тура шетел инвестицияларының 1993-2009
жылдар ... ... ... Доллар
А?Ш
Англия
Нидерланды
Италия
Швейцария
О?т?стік Корея
?ытай
Канада
Ресей
Туркия
Франция
Япония
Германия
Австрия
2004
2005
2006
құрлыс қызметі
Уран, торий кендері
Химия өнеркәсібі
Көлік құралдары мен ... жол ... ... ... ... және ... ... кенін ашық әдіспен өндіру
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
жылдарда салалар бойынша жұмылдыруы
Тікелей шетел ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының аймақтарының инвестициялық-инновациялық әлеуеті101 бет
«Инвестиция мемлекеттік реттеу обьектісі ретінде»72 бет
«Инвестиция»25 бет
«Инвестициялық операциялық есебі»35 бет
«Қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардың инвестициялық саясатының ерекшеліктері»33 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
«Қазақстан Республикасының мұнайгаз секторындағы шетел инвестициялары»105 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет
Аймақтағы инвестициялық іс-әрекетті басқару77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь