Кәсіпорында өнімдерді өткізу жөнінде мәлімет және өткізудің кәсіпорын жұмысына тигізетін әсері

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7

1. Кәсіпорында өнімдерді өткізу жөнінде мәлімет және өткізудің кәсіпорын
жұмысына тигізетін әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.1 Өнімдерді өткізудің тұтынушыларға күнделікті тигізетін әсері ... ... ... ... .9
1.2 Маркетингтің мақсаттары, принциптері, қызметтері және түрлері мен
салалары арқылы басқаруды дұрыс қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.3 Кәсіпорында өнімдерді өткізуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
1.4 Алдағы кезеңдерге өнімдерді көп көлемде өткізуді жоспарлау ... ... ... ... 24

2. «Сары.арқа.нан» ЖШС.нің өндірістік.шаруашылық қызметін талдау ... 29
2.1 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.не жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.2 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.ң ұйымдық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.3 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.гі шешім қабылдау процесі ... ... ... ... ... ... ... ..36
2.4 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.ң сыртқы ортасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.4.1 Тұтынушылар және олардың жеке топтарының кәсіпорын қызметіне
тигізетін әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.4.2 Жабдықтаушылар және олардың жеке топтарының кәсіпорын
қызметіне тигізетін әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
2.4.3 Бәсекелестер және олардың жеке топтарының кәсіпорын қызметіне
тигізетін әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
2.5 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.ң техника. экономикалық көрсеткіштері ... ... 44
2.5.1 Өнім өндіру көлемін, ассортиментін және өткізуді талдау ... ... ... ... ... .46
2.5.2 Тауар өнімінің құрылымын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
2.5.3 Өндірістің ырғақтылығын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
2.5.4 Еңбек ресурстарын пайдалануын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
2.5.5 Еңбек өнімділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

3. «Сары . Арқа . Нан» ЖШС . де өнімдерді өткізу жүйесін ұйымдастыру және оларды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
3.1 «Сары.Арқа.нан» ЖШС.нің өнімді өткізу формалары ... ... ... ... ... ... ... ..58
3.2 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.де өнім өткізу жүйесін ұйымдастыру ... ... ... ...59
3.2.1 «Жарнама әдісі» арқылы өткізу жүйесін жетілдіру жолдары ... ... ... ... .59
3.2.2 «Ынталандыру әдісі» арқылы өткізу жүйесін жетілдіру жолдары ... ... 66
3.2.3 «Акция» арқылы өткізу жүйесін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ..68
3.3 «Сары.Арқа.Нан» ЖШС.де өнімді тиімді сату процесі арқылы табыс
табу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .76

Қосымша (лар) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
КІРІСПЕ

Кәсіпорын үшін сапалы өнім өндіріп және осы өнімдерді көп көлемде сату маңызды. Жалпы кәсіпорынның өнімдерін сату жолын және өткізуін ұлғайту маркетинг арқылы жүзеге асырылады. Яғни дипломдық жұмыстың басты мақсаты кәсіпорында өнімдерді өткізуді ұйымдастырудың осы заманғы нысандары мен әдістері болып табылады. Өнімдерді өткізуді тиімді іске асыру үшін фирма барлық күштерін тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыруға шоғырландыруы тиіс. Ал адам қажеттері жиі өзгеріп тұрады. Сол өзгерістерге неғұрлым икемді бейімделген кәсіпорындар ғана нарықта көп уақыт сәтті өмір сүре алады. Сондықтан тұтынушыларды зеттеудің маңызды бағыты олардың қажеттіліктерін неғұрлым толық, «түгендеу», талдау, даму бағытын анықтауға болады.
Өткізуді басқару - бұл табыс табу, өткізудің көлемін өсіру, нарық бөлігін жоғарлату сияқты мекеменің алдына қойған мақсаттарына жету үшін мақсатты сатып алушылармен пайдалы алмастыруларды белгілеу, нығайту және қолдау шараларын талдау, жоспарлау және оларды жүзеге асыруды бақылау. Маркетинг басқарушысы өзінің ең әйгілі бейнесіне фирманың осы мезеттегі өндірген өнімдердің барлық көлемдерін өткізуге қанша клиенттер керек болатын болса, соншасын таба алатын маман ретінде көрсетіледі. Демек, бұл оның міндет шеңберін өте қысқа түрде көрсету болып саналады. Маркетинг басқарушысы тек қана сұранымды болдыру және кеңейтумен айналысуымен қатар, оны қысқарту, өзгерту, проблемаларымен де айналысады. Өткізуді басқарудың міндеті-сұранымның деңгейіне, уақытына және сипаттамасына әсер ету арқылы мекеменің алдына қойған мақсатына жетуіне көмектесу. Өткізуді зерттеудің негізінде стратегиялық және оперативтік жоспарлар құрылады. Тауар саясаты тауардың ассортименттік тұжырымдамасын, оларадың сапасын және бәсекеге қабілеттілігін жоғарлатуды өнімнің өмірлік циклын талдауды және ескі өнімдердің байланысын анықтауды, тауар белгілерін иемдену стратегиясын айқындауды, ораманы жасау және сервизді орналастыруды басқаруды қамтиды. Баға саясаты баға жасаудың түрлі әдістерін қамтиды. Өткізу саясаты өткізу формаларымен арналарының тиімді жүйелерін ұйымдастыруды көздейді. Өнімдерді өткізу саясатын және жоспарын өңдеу процесі мына кезеңдерден тұрады. Олар: ақпараттарды жинау, бәсекелестердің жағдайларын талдау, өндірілген өнімнің сегментациясы, нарықтық стратегияны өңдеу, нарықтық тактиканы өңдеу, шығындарды анықтау және талдау, маркетингтік бағдарламаның жүзеге асыруын бақылау? Сонымен қатар әрбір кәсіпорын нарықтағы сұраныс пен ұсынысты зерттей отырып, өнім өндіру және де өнімдерді тұтынушыға жеткізілу барысын бақылап, сатып алушының қажеттіліктерін талдау керек. Осы зерттеліп отырған объектінің өнімдерін өткізу жолдарын және әдістері мен нысандарын таңдау, жарнаманы дұрыс ұйымдастыру қажет болып табылады.
Өнімдерді өткізу туралы жалпы мәлімет және өткізудің кәсіпорынға тигізетін әсері жайлы теория жүзінде жан – жақты зерттелген. Сонымен қатар дипломдық жұмыстың тақырыбын жан – жақты зерттеп, толық ашу үшін «Сары – Арқа – Нан» ЖШС – нің техника – экономикалық көрсеткіштері, өнім өндіру көлемі, ассортиментін және өткізуді талдау, тауар өнімінің құралымын талдау, өндірістің ырғақтылығынталдау, еңбек ресурстарын пайдалануын талдау, еңбек өнімділігін талдау сияқты және тағы да басқа мәліметтерге әр түрлі құжаттар пайдаланылды.
Өндірілген өнімдерді өткізу, негізінде дипломдық жұмыс жоғарыдағы аталған материалдар мен құжаттар негізінде осы зерттеліп отырған кәсіпорынның болашақтағы өнімдерін кең көлемде өткізу жолдарын ұлғайту үшін өткізудің әртүрлі әдістер, ұсыныстар, іс шаралар қарастырылады.
Атап айтқанда,
• Жарнама, оның ішінде теледидар, радио, афиша, газет, журнала арқылы;
• Жаңа нарықтармен жұмыс істеу;
• Әртүрлі акция жүргізу;
• өнімді өткізуді ынталандыру;
• Өнімді тиімді сату процесі арқылы табыс табу.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Маркетинг второе издание. Юнити Москва 2000
2. Филип Котлер. 9-е международное издание Маркетинг Менеджмент.
3. Маркетинг «Банки и биржи» Юнити 1996
4. Абильдина А.Ш. «Маркетинг» Жезқазған 2005
5. Омарова Г.Ө. «Маркетинг негіздері» Жезқазған 2000
6. Филип Котлер «Маркетинг негіздері» Алматы «Жазушы» 2000
7. Анискин Ю.П., Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление / Предисловие А./- Внешногизадат. 1993 - / т. 1,2 / . с. 219,304
8. Архипова Л.В., Сребник Б.В. Популярно о маркетинге. М. Профиздат. 1991
9. Основы предпринимательской деятельности: экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент. Под ред. В.М. Власовой. М.: Финансы и статистика. 1994
10. Жиделева В.В., Кантейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие, - М.: ИНФРА – М, 2000
11. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркентиг. М.: МО 1991
12. Как делать бизнес в Казахстане. Кендирбаева А.Т., Омаров Г.Б., Хагай В.В.; Алматы, 1996
13. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. ч.2 Менеджерское искусство. Секрет современного бизнеса. М: КПФ «Ника» 1992
14. Мадешев С.М Нарықтық экономикаға кіріспе. Алматы – Білім 1998 жыл.
15. Роджерс Ф.Дж. ИБМ. Взгляд изнутри: человек фирма – маркетинг. Пер. С англ. М.: Прогресс – 1990
16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998
17. Панкрн А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: как завоевать мир? Л., Лениздат. 1991
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
......................................................7
1. Кәсіпорында өнімдерді өткізу жөнінде мәлімет және өткізудің кәсіпорын
жұмысына ... ... ... ... ... тигізетін
әсері.................9
1.2 Маркетингтің мақсаттары, принциптері, қызметтері және түрлері мен
салалары ... ... ... ... ... ... ... кезеңдерге өнімдерді көп ... ... ... ... өндірістік-шаруашылық қызметін талдау....29
2.1 ... ... ... ... ... ... «Сары–Арқа–Нан» ... ... ... ... ... сыртқы ... ... және ... жеке ... кәсіпорын қызметіне
тигізетін
әсері.......................................................................
........................38
2.4.2 Жабдықтаушылар және олардың жеке топтарының кәсіпорын
қызметіне ... ... және ... жеке топтарының кәсіпорын қызметіне
тигізетін
әсері.......................................................................
........................43
2.5 «Сары–Арқа–Нан» ЖШС-ң техника- экономикалық көрсеткіштері........44
2.5.1 Өнім ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... – Арқа – Нан» ЖШС – де ... ... жүйесін ұйымдастыру және
оларды ... ... ... ... ... ... ... өнім өткізу ... ... ... арқылы өткізу жүйесін жетілдіру
жолдары.................59
3.2.2 ... ... ... өткізу жүйесін жетілдіру
жолдары........66
3.2.3 ... ... ... ... ... ... ... өнімді тиімді сату процесі арқылы табыс
табу......................................................................
...........................................70
Қорытынды...................................................................
..............................................74
Пайдаланған әдебиеттер
тізімі......................................................................
...........76
Қосымша
(лар).......................................................................
....................................77
КІРІСПЕ
Кәсіпорын үшін сапалы өнім өндіріп және осы өнімдерді көп көлемде ... ... ... ... сату жолын және өткізуін ұлғайту
маркетинг арқылы жүзеге асырылады. Яғни ... ... ... ... ... ... ... осы заманғы нысандары мен
әдістері болып табылады. Өнімдерді өткізуді тиімді іске асыру үшін ... ... ... ... ... ... Ал адам ... жиі өзгеріп тұрады. Сол ... ... ... ... ғана нарықта көп уақыт сәтті өмір ... ... ... ... ... бағыты олардың
қажеттіліктерін неғұрлым толық, «түгендеу», талдау, даму бағытын ... ... - бұл ... ... өткізудің көлемін өсіру, нарық
бөлігін жоғарлату сияқты мекеменің алдына қойған ... жету ... ... алушылармен пайдалы алмастыруларды белгілеу, нығайту ... ... ... ... және ... ... ... бақылау.
Маркетинг басқарушысы өзінің ең әйгілі бейнесіне фирманың осы ... ... ... көлемдерін өткізуге қанша клиенттер керек
болатын болса, ... таба ... ... ... ... ... ... міндет шеңберін өте қысқа түрде ... ... ... ... тек қана ... болдыру және кеңейтумен айналысуымен қатар,
оны қысқарту, өзгерту, проблемаларымен де айналысады. Өткізуді басқарудың
міндеті-сұранымның деңгейіне, уақытына және ... әсер ету ... ... ... мақсатына жетуіне көмектесу. Өткізуді зерттеудің
негізінде стратегиялық және оперативтік жоспарлар құрылады. ... ... ... ... ... сапасын және бәсекеге
қабілеттілігін ... ... ... ... ... және ... байланысын анықтауды, тауар белгілерін иемдену ... ... ... және ... ... ... қамтиды.
Баға саясаты баға жасаудың түрлі әдістерін қамтиды. Өткізу саясаты ... ... ... жүйелерін ұйымдастыруды көздейді. Өнімдерді
өткізу саясатын және жоспарын өңдеу процесі мына кезеңдерден тұрады. Олар:
ақпараттарды жинау, бәсекелестердің жағдайларын талдау, ... ... ... ... өңдеу, нарықтық тактиканы ... ... және ... ... бағдарламаның жүзеге асыруын
бақылау? Сонымен қатар ... ... ... ... пен ... отырып, өнім өндіру және де өнімдерді тұтынушыға ... ... ... ... қажеттіліктерін талдау керек. Осы зерттеліп отырған
объектінің өнімдерін өткізу жолдарын және әдістері мен нысандарын таңдау,
жарнаманы дұрыс ұйымдастыру ... ... ... өткізу туралы жалпы мәлімет және ... ... ... ... теория жүзінде жан – жақты зерттелген. Сонымен қатар
дипломдық жұмыстың тақырыбын жан – ... ... ... ашу үшін ...
Арқа – Нан» ЖШС – нің техника – ... ... өнім ... ... және ... ... ... өнімінің құралымын
талдау, өндірістің ырғақтылығынталдау, еңбек ... ... ... ... талдау сияқты және тағы да басқа мәліметтерге әр
түрлі құжаттар ... ... ... ... ... ... жоғарыдағы аталған
материалдар мен құжаттар негізінде осы зерттеліп ... ... ... кең ... өткізу жолдарын ұлғайту үшін өткізудің
әртүрлі әдістер, ұсыныстар, іс шаралар қарастырылады.
Атап айтқанда,
• Жарнама, оның ... ... ... афиша, газет, журнала арқылы;
• Жаңа нарықтармен жұмыс ... ... ... ... өнімді өткізуді ынталандыру;
• Өнімді тиімді сату процесі арқылы табыс табу.
1. КӘСІПОРЫНДА ӨНІМДЕРДІ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТ ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІҢ КӘСІПОРЫН
ЖҰМЫСЫНА ТИГІЗЕТІН
1.1.Өнімдерді өткізудің ... ... ... ... ... ... саласы маркентинг болып табылады. Маркетинг
біздің әрқайсымыздың әрбір күнгі өмірлік мүддемізге әсерін тигізуде. ... ... ... ... әніне қосылған кезде оянамыз, одан
«Юнайтед Эйрлайнс» әуекомпаниясының ... ... ... ... ... ... келеді.Ваннада «Колгейт» пастасымен тіс
тазалаймыз, «Жиллет» алмасымен қырынамыз, ... ... ... шашымызға «Ревлон» лагін жағумен қатар, тағы басқа ... әр ... ... туалет керек-жарақтарын, құрал-аспаптарын
пайдаланамыз. Осының бәрі маркетинг жүйесі арқылы мүмкін болып отыр және де
біз ... ең аз ... ... ... ... өткендердің аңсаған
өмірін ақиқатқа айналдырды.
Таң қалудың ... жоқ! ... ... ... ... құлақтандырулар, пошта арқылы тіке ... ... ... мазалауда, қайсы біреу ылғи бірдеңені сатқысы
келеді. Ешкім де өлімнен, салықтан және коммерциядан қашып құтыла ... ... ... ... ең ... элементіне жатпайтынын
білген көпшілік таң қалады. Өткізу-маркетинг ... тек ... ... тек бір ... оның үстіне ,ол ... ... да ... Егер ... ... ... ... анықтау, жарамды тауарлар дайындау және ... ... қою, ... ... жолға қою және тиімді ... ... ... ... ... ... ... тауарларды өткізу
қиынға соқпайды.
Ерекше өтімді тауарларды тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... фирмасы «Инстиматик» фотоаппаратын, «Атари»
фирмасы бірінші бейне ойындарын, «Мазда» ... ... ... автомобилін
шығарғанда, олардың тапсырыс астында қалғанын сол кездегі уақыт талабына
сай тауарлар шығарғанымен ... ... ... ... ... ... ... айрықшылығы
бар және тұтынушыларға жаңа пайдалар келтіретін бұйымдар болатын.
Басқару проблемалары жетекші тоертиктерінің бірі ... ... ... «Маркетингтің мақсаты-өткізуде жұмсалатын күштерді қажетсіз ету.
Оның мақсаты-клиентті жақсы білу және ... ... ... ... ... оған ... дәл ... өзін өзі сатады деген түсінік».
Бұл өткізуге керекті әрекеттер және оны ынталандыру өз маңызын ... ... ... маштабты «маркетинг кешенінің» бөлігі
болады, ... ... ... ... әсер ету үшін, маркетинг құралдар
жинағын бір-бірімен гармониялы түрде байланыстыру.
Біз маркетингке былай деп анықтама береміз:
Өнімдерду ...... және ... ... алмастыру
арқылы орындауға ... ... ... Осы анықтаманы түсіндіру
үшін, мына түсініктемелерге тоқталық:
мұқтаждық,тұтыныс,мүдде,тауар,алмастыру,келісім және нарық.
Мұқтаждықтар.
Маркетинг негізінде алынатын бастапқы ... ... - ... ... ... ... ... сезіну.
Адамдардың мұқтаждығы көп түрлі және күрделі.Мұнда ... ... және ... ... және ... ... жеке мұқтаждық-білімге
құштарлық,өзін өзі дәріптеу.Бұл ... ... ... ... болмайды,ол адам табиғатының бастамасында бар жағдайлар.
Тұтыныстар.
Өімдерді өткізудің ... ... ... ... ... идея-
тұтыныс. Тұтыныс – жеке адамның мәдени ... ... ... ... ... аш ... ... жемісі,торай
еті және фасоль керек,ал ашыққан АҚШ ... өз ... ... ... ... майға қуырылған картоп және ... ... ... ... ... ... ... арқылы көрінеді. Қоғамның прогрессивті өркендеуіне
байланысты оның мүшелерінің де тұтынысы өседі.Адамдар күннен ... ... ... сан ... объектілермен кездесуде.
Өндірушілер өз тарапынан тауарларды алу ықыластарын ынталандыратын бағытта
әрекеттер жасауда. Олар өздері шығаратын ... ... ... ... бір не ... арнайы мұқтаждықтарды өзі
жасамайды. Ол өзінен өзі пайда болады.
Мүдделер.
Адамның тұтыныс талаптары шексіз,ал ... ... ... ... адам өз ... қаражатына байланысты шектеп,өзін толық
қанағаттандыратын тауарларды таңдайды.
Мүдде - сатып алу мүмкіншілігіне байланысты түрде ... ... ... ... ... ... ... жылғы мүдделер жинағы бойынша
жоспарлауға мүмкіншілігі бар. Экономикасы ... ... ... ... нақ ... ... Дегенмен, мүдде сенімсіз
көрсеткіш. Адамдарды күнделікті ... ... ... ... ... ... құмар.
Таңдауды өзгерту бағаны өзгерту нәтижесінде және табыс деңгейіне
әсерін тигізуі мүмкін. ... ... ... ... ең ... ... ... екендігі, онша жоғары емес сатып алу бағасы,
отын үнемділігі және еуропалық жүрісі жататын болса, ал ... ... ... ... ... оның ... ... ресурстарын есепке ала отырып, сайып келгендегі сапа-
қасиеті ең жоғары түрде қамтамасыз ете ... ... ... ... ... және ... өз сұранысын
қанағаттандыру үшін оларды тауар қажет деген ойға келтіреді.
Тауар - назар аудару, иелену, ... және ... үшін ... мұқтаждық пен тұтынысты қанағаттандыруға арналған барлық
ұсыныстар.
Әйел адам ... ... ... деп ... Осы мұқтаждықты өтеуге
арналған барлық тауарларды біздер таңдау тауар ... деп ... ... құрамына косметика, жаңа киім, курортта күнге күю,
косметолог ... ... ... т.б. ... ... ... бірдей емес. Ең алдымен, косметикалық құралдар, киімдер
не шаш ... ... қол ... және ... ... алу ықтималдығы бар.
1 сурет Тұтынуды қанағаттандырудың үш дәрежесі
Нақтылы ... және ... адам ... ... ... бейнелеуге
болады, ал тауардың осы тұтынысты қанағаттандыруын олардың қосарлану
дәрежесімен ... ... 1 ... ... ... ... оны ... қанағаттандырады, ал В-толық
қанағаттандырады.Бұл жағдайда В «идеальды тауа» деп ... ... ... ... ... ... солғұрлым
өндіруші табыстырақ болады. Балмұздақ жасаушы тұтынушыдан ... ... ... майлылығы және тәттілігі ұнайды деп сұрады
делік. Ал олардың жауаптары 2 суреттегі «Идеал» нүктесі арқылы ... ... ... тұтынушы үш сорт балмұздақтың дәмін көріп, олардың
майлылық және тәттілік ... ... ... Әр ... 2 ... ... ... Басқаларға қарағанда Б сорты
қажетті ... ... ... үйлесіңкірейді. Егер өндіруші тұтыныс
идеалы Б сортынан ... ... ... ... бұл ... ... және қол жету дәрежелері салыстырмалы түрде, ... Б ... ... ... болады.
1.1 сурет Балмұздақ сорттарын майлылық және тәттілік көрсеткіштері
бойынша салыстыру
Бұл моральдық қорытындысы: өндіруші өз ... ... ... өзі ... ... ... тұтыныстарын анықтап, сол тұтынысты
толығырақ қанағаттандыратын тауар шығаруы керек.
Тауар ... ... ... ... ... ... ... мұқтаждықты қанағаттандыратын әрбір нәрсені тауар деп
атауға болады. Оған ... мен ... ... ... ... мекеме,
әрекет түрлері және идеялар да жатады. Тұтынушы ... ... ... ... көргісі келетінін, қайда демалысқа барғысы келетінін, ... ... ... ... ... ... ... келетінін
өзі шешеді.Кейбір кездерде «тауар» деген термин табиғи емес сияқты болып
көрінетін болса, онда ... ... ... ... ... ... ... алмастыруға болады. Осы сөздердің бәрі әртүрлі адамдар
үшін әртүрлі бағалау маңызын анықтайды.
Алмастыру.
Адамдар өз ... ... ... ... жағдайда ғана маркетинг түсінігі орынды болады.
Алмастыру - өзіне керекті затты басқа біреуден алу үшін оның ... ... ... жеке адамдар өзіне қажетті заттарды алу үшін орындайтын
төрт тәсілдің бірі ... ... ... ... ... ... мынандай
төрт тәсілдермен таба алады: аңшылық, балық аулау не ... ... ... өзі тамақпен қамтамасыз ету ( өзін- өзі жабдықтау), біреудің ... ... алу), ... алу ... және ... ... ... басқа бірдеңені, айталық, ақшаны, басқа тауарды не ... ... ... ... Алмастыру маркетингтік ғылыми пән ретінде
негізгі түсініктемесі болып саналады. ... ... ... ... бес ... орындау қажет:
1. Ең кем дегенде, екі жақ алмастырушылар болуы керек.
2. Әр жақтың басқа жаққа бағалы саналатын бірдеңесі ... ... Әр ... өз ... мен ... ... мүмкіншілігі болуы
керек.
4. Әр жақ қарсы жақпен істес болудың орынды және ықыласты ... ... ... ... қарсы жақ ұсыныстарын қабылдау, қабылдамау бостаншылығы болуы
керек.
Бұл бес шарт ... ... ... ... Ал алмастырудың болу-болмауы көп нәрселерге, оның ішінде
алмастыруға қатысушылардың ... ... ... ... ... ... ... оған қатысушылар пайда табады (не,
ең кем ... зиян ... ... ... ... ... ... ұсынысты қабылдау - қабылдамауға ерікті болатын.
Келісім.
Егер алмастыру өнімдерді өткізудегі негізгі түсініктеме болса,
келісім өнімдерді ... ... ... ... ... жатады.
Келісім - екі жақтың құндылықтарымен коммерциялық алмасуы.
Ол үшін А жағы Б ... Х ... ... және ол ... У ... алу керек.Айталық, Джон Смитке 400 доллар беріп, одан теледидар
алады. Бұл классикалық ақшалай келісім, бірақ ... ... ылғи ... болуы міндетті түрде емес.
Бартерлік келісімде Джонс теледидар орнына Смитке ... ... ... тауар орнына қызметтермен алмасу болуы
мүмкін, ... ... ... дәрігер Смиттің дәрігерлік тексеру жүргізгені
үшін оған өсиет толтырып береді ( ... қара ... ... ... орындалуын талап етеді: 1) ең кем дегенде,
құны белгіленген екі зат ... ... 2) ... ... 3) ... іске ... ... және 4) келісілген оны іске асыру орны ... ... заң ... ... және ... жай ... айыра білу керек. Жәй беруде А жағы Б ... ... ... үшін алмастырып ештеңе алмайды. Жәй беруге сыйлықтар,
субсидиялар, ... ... ... және олар ... бір ... саналады.Әрине, сыйлық беру де өзіне деген мейірімді сенімшілік
тудыру, айыптылық сезімінен ... не ... ... ... ... ... қайсыбір пайданы көздейді. Кәсіпкер қайырымдылық жинаушылар, яғни
әртүрлі қорларға қайырымдылық жинаушы кәсіпкерлер сыйлық берушілердің ... ... ... ... ... ... пайдаларын қамтамасыз етуге тырысады. Жалпы өнімдерді көп ... ... ... ... ... ... де көңіл аудару қажет.
Тұтынушы түсінігі – сатып алушыларды зерттеу, оларды ... ... ... ... ... және ... құлықтарын талдау ісі
қазіргі рынокта табысты жұмыс ... ... ... ... ... терең түсінудің өзі фирмаға кең ... ... ... ... ... қарым – қатынасты жақсартады,
• олардың қажеттерін болжауға көмектеседі,
• сұранысы көбірек тауарларды шығаруды қамтамасыз етеді,
• тұтынушылардың мұқтажын түсініп, оны ... ... ... ие ... өнімдерді өткізу стратегиясын тауып, жүргізуге көмектеседі.
Өткізу көзқарасына сәйкес ... екі ... ... ... ... ... – тауарды өзіне тұтыну үшін алатын тұтынушылар;
• кәсіпқой – тұтынушылар – ... ... ... ... ... сату үшін ... ... екі түрлі тұтынушылар тобының қылықтары әрқалай болады.
Өйткені олардың:
• тауарды сатып алу мақсаттары әртүрлі,
• сатып алу туралы шешім қабылдау ... ... ... алу ... шешім қабылдау кезінде қолданылатын тауардың таным
көздері әртүрлі,
... алу ... ... емес,
• сатып алу жиілігі әртүрлі,
• тауар туралы білім деңгейі ... ... ... ... сервис талаптары өзгеше.
Өнімдерді өткізуді тиімді іске асыру үшін фирма барлық ... ... ... ... тиіс. Ал адам
қажеттері жиі өзгеріп тұрады. Сол өзгерістерге неғұрлым икемді ... ғана ... көп ... ... өмір сүре ... Сондықтан
тұтынушыларды зеттеудің маңызды бағыты олардың қажеттіліктерін неғұрлым
толық, «түгендеу», талдау, даму бағытын анықтауға болады.
Егер ... ... ... ... не ... құрметтеушілік
көрсетілмесе, қор тез арада өзін қолдаушылардан айрылады. Соның ... ... ... ... ... ... ... оның өрісіне келісім кезіндегі арақатынасты зерттеумен қатар жәй
беру кезіндегі мінез-құлықты да талдауға мән беруде.
Өнімдерді өткізу, яғни маркетинг ... ... ... не ... аудиторияның жауапты реакциясын болдыру үшін пайдаланылатын
әрекеттерден құралады.
2. ... ... ... ... және ... ... ... басқаруды дұрыс қалыптастыру.
«Маркетинг» термині ағылшынша «market» (нарық) сөзінен шыққан және дәл
мағынасы нарықпен байланыста кәсіпкерлік ... ... ... осы ... ... ... «маркетингке» жетелейді. Маркетинг-ол
нарыққа қай жағынан да қатынасы бар адам әрекеттері. ... ... мен ... қанағаттандыруды мақсат етіп, алмастыру арқылы
нарықта жұмыс атқару. Сонымен, маркетинг- мұқтаждық және тұтыныс қажеттерін
алмастыру ... ... ... ... әрекеттері деген анықтамамызға
қайта ораламыз.
Маркетингтік мақсаттар фирманың өз мақсатына жетуін қамтамасыз етеді.
Бұл мақсаттар сан арқылы көрсетіледі және ... ... ... ... келеді, әр түрлі жағдайларға қарай түзетуге келетін мақсаттар болуы
мүмкін.Мақсаттар сатысында, әрине, алғашқы орын фирманың ... ... ...... ... ... және оны көп ... болып табылады.
Көптеген американдық батыс еуропалық, ресейлік және ... ... ... ... ... ... ... қарастырады. Қазіргі
жағдайдағы маркентингті басты мақсаты – адам ... ... ... ... келе жатқан компаниялардың басшылары оны жандандыру мәселесі
– фирмамен ... ... жету үшін ... ... бірі ... түрлі компаниялардың мақсаттары бірдей бола ... ... ... ... ең ... саралап, сонымен бірге арадағы мақсат
болып ... ... ... ... ... бір ... ... Кейіннен сыртқы ортаны маркетингтік талдау нәтижесінде
және фирманың бәсекеге ... ... – ақ ол ... ... ... бұл мақсаттар түзетілуі мумкін. Маркетингтің мақсаттары келесі
суретте көрсетілген.
|Маркетингтік мақсаттар ... ... ең ... ... |
|Нарық ... ... ... ... |
| ... ... ... |
|Өнім жөніндегі мақсаттар |
|Сапаны басқару жүйесін жасау|
|Буып түю, орау жақсарту ... ... ... ... ... мақсаттар |
|Бағаның төмендеуі |
|Бағаның өсуі ... ... ... |
|Өткізу бойынша мақсаттар |
|Сатуға тиімді жол іздеу ... ... ашу ... жуйесін кеңейту |
|Коммуникация жөніндегі ... ... ... ... құру ... беделін арттыру |
|Жарнама шығынын өсіру ... ... ... ... негізгі принциптері оның концепцияларынан қалыптасып,
мыналардан тұрады:
Біріншісі, фирманың нақты белгіленген коммерциялық ... ... ... ұзақ уақытқа арналған мақсатына сәйкес нарық үлесіне
жету.
Екінші, фирманың өз ... ... ... ... ... ... айқындау.
Үшіншісі, әрекеттенуге таңдап алған ... ... ... ... барынша ұштастырып есепке алу, ... ... ... нысаналы әсер ету.
Төртінші, «келешекті сезу» және соған байланысты жаңа тұтыну
қасиеттерімен тауарын өңдеу.
Бесінші, фирманың сыртқы ортасының ... ... ... тез ... ... ... ... белсенділік, бастаушылық, іскерлік
көрсету.
Көптегент ғалымдар маркетинг ... ... ... және ... ... жіктейді. Талдаушы қызметке
нарықты және тауарды ... ... және ... жоспарлау
жатады, ал өндіріске – тауарды өндіруді ұйымдастыру және олардың сапасын
жоғарлату; өткізушілікке - өнімді ... және сату ... ... жоспарлау, ұйымдастыру, уйлестіру мен бақылау сияқты кез
келген басқарудың функциялары да ... Олар ... ... ... ... нақтыланып отырады:
• Нарықты маркетингтік тұрғыдан зерттеу;
• Маркетингті жоспарлау;
• Кәсіпорынның маркетингтік ... ... ... ... ... ... Баға ... қалыптасуы;
• Кәсіпорынның сату саясаты;
• Өнімнің жылжуы мен коммуникациясын ұйымдастыру;
• Кәсіпорынның маркетинг тік ... ... ... ... ... және ... ... Тауар саясаты тауардың ассортименттік тұжырымдамасын,
оларадың сапасын және бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... және ескі өнімдердің байланысын анықтауды, тауар белгілерін
иемдену стратегиясын айқындауды, ораманы жасау және ... ... ... Баға ... баға ... ... ... қамтиды.
Өткізу саясаты өткізу формаларымен арналарының тиімді ... ... ... ... ... ... желісі арқылы
өткізу, тасымалдау, тұтынушыларға өнімді жеткізуге жатады. ... ... ... оны ... кезінде жүргізіледі және ... ... ... ... енгізуге жағдай жасайды, сөйтіп ... ... ... болуына мүмкіндік береді.
1.2.1 кесте
Сұранысқа байланысты маркетинг түрлері
|Маркетинг түрлері ... ... ... мен |
| ... ... ... ... барлық |Жағымсыз |Тауарды ... ... ... ... ... |сұраныс |төмендету, өткізу арналарын|
|сегменттері тауарды | ... ... ... ... | |өз ... сай ... ... маркетинг (дамушы |Жасырын |Нарықтың сыйымдылығын ... ... ... ... ... ... ... |
|әйгілеуге бағытталған маркетинг| ... ... |
| | ... табу ... ... ... ... ... ... табу,|
|жағдайда қолданылатын маркетинг|сұраныс |оған сәйкес тауардың |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |Тұрақсыз ... ... ... ... күшінен біршама асатын |сұраныс ... ... ... ... немесе бұл тауардың | ... ... ... ... қажетінен | | ... ... ... | | ... | | ... ... |Артық сқраныс|Бағаны көтеру, өтімді |
|алмайтын сұранысты ... | ... ... мен ... ... | ... ... сұраныс |
| | ... ... ... ... жасайтын ... ... ... көтеру, |
|маркетинг: тұтынушының және |сұраныс |тауардың қол ... ... ... ... ... |қою, тауардың денсаулыққа |
|мақсатымен зиянды тауарларға |келмейтін ... ... ... ... ... ... ... ақпарат |
| | ... ... ... ... ... ... ... табу ... әрекет |Сұраныс жоқ |күштейту, тауардың ұтымды ... ... | ... көрсету, өтімді |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ... толық|Тауардың сапасына және |
|бір деңгейде сақтауға арналған |қанағаттанған|қызмет көрсету қасиеттеріне|
|марктинг | ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның салалық сипатына, оның
ұсынылатын тауарларының пайдалану орнына байланысты болады. ... ... ... ... ... маркетингі дегеніміз өндіріс үдерісінде ... ... ... тұтынатын және сауда-саттықпен
айналысатын фирмалар ... ... ... ... ... өнім ретінде қызметтермен шұғылданатын
маркетинг түрі.
Халықаралық ... ... ... ... ... ... түрі.
Банк маркетингі дегеніміз жалпы капитал нарығында және оның ... ... ... банк саласында, несие саласында, құнды
қағаздарнарығында болып жатқан ... ... және ... алуды
болжайтын банкті басқару жүйесін сипаттайды.
Бейкоммерциялыпқ маркетинг институционалды маркетинг деп те айтады.
Оны ұйым және жеке ... ... ... тарату үшін қолданылады.
Бейкоммерциялық маркетинг дегеніміз нақты ұйымдар және олардың әрекеттеріне
мақсатты аудиторияны ... және ... ... ... немесе
қалыптастыру үшін қолданылатын маркетинг түрі.
Инвестициялар маркетинг – бұл ... жаңа ... Оның ... технология және өндірісті ұйымдастыру болып табылады
Интеллектуалды өнімдер нарығындағы маркетинг. Таур ... ... ... әрекетін жүргізу ерекше тәсілдерді қажет
етеді.
Алмастыру әрекеті қажетті жұмыстар орындауды талап етеді. Бірдеңені
сатқысы ... адам ... ... ... ... анықтауы, қажетті
тауарларды жобалауы, оларды нарыққа жеткізу, жинастыру, тасымалдауы, баға
туралы ... т.б. ... ... ... ... ... ... зерттеу, коммуникацияны жөнге салу, тарату ұйымдастыру,
баға белгілеу, ... ... ... ... маркетингті сатушы өз
тағдырымен өзектес іспен шұғылданады, ал онымен ... ... ... ... ... қарай керекті тауарларды іздестіргенде, ... ... ... ... ... табу ... сатушыларды іздеп, оларға қызығарлықтай келісім шарттарын ... ... деп ... ... ... ал сатып алушы ... ... ... ... ... айтады. Сатып алушы нарқы деп ... ... ... және ең ... ... қайраткеріне» сатушы жататын
нарықты айтады. 50 жылдардың ... ... ... ... ... түсе бастағандықтан, маркетингті ... ... ... ... ... ... автосы осы көзқарасты қолдайды
және сатушылар алдында кездесетін маркетингілік проблемаларды стып алушылар
нарқы жайында талдайды.
Алмастыру процесімен ... бәрі де ... ... ... ... ... ... Атап айтқанда, сатушылардың өз маркетингін
басқарудағы іскерлігі арта түседі. Маркетингті ... біз ... ... береміз.
Маркетингті басқару - бұл табыс табу, өткізудің көлемін өсіру,
нарық бөлігін ... ... ... ... ... мақсаттарына жету
үшін мақсатты сатып алушылармен пайдалы алмастыруларды ... ... ... ... ... жоспарлау және оларды жүзеге асыруды бақылау.
Маркетинг басқарушысы өзінің ең әйгілі бейнесіне фирманың осы ... ... ... ... ... қанша клиенттер керек
болатын болса, соншасын таба алатын маман ретінде көрсетіледі. Демек, ... ... ... өте ... ... ... ... саналады. Маркетинг
басқарушысы тек қана сұранымды болдыру және ... ... ... ... өзгерту, проблемаларымен де ... ... ... ... ... және сипаттамасына әсер
ету арқылы мекеменің ... ... ... ... көмектесу. Жай
айтқанда, маркетингті басқару- бұл сұранымды басқару . Мекеме өз ... ... ... ... ... ... бөлек алынған кезенде нақты
сұранымның деңгейі тілекті деңгейден ... оған ... не одан ... мүмкін. Осы жағдайлардың бәрімен де маркетингті басқару байланысты
түрде ... ... ... ... ... және ... салалары арқылы басқаруды дұрыс қалыптастыру қажет. Ол ушін ең ... ... ... ... ... іске ... бақылау функцияларын орындалуы қажет. Сонымен қатар басқаруды дұрыс
қалыптастыру үшін өткізу қызметінің ... және жәй ... ... ... ... ... мамандары,
маркетингті зерттеушілер, тауарды басқарушылар және баға ... ... ... ... өнімдерді өткізуді ұйымдастыру
Кәсіпорынның қызыметінің сәтілігі оның персоналы қаншалықты өнімдерді
өткізу «философиясын» игергендігінен, олар өз ... ... ... ... ... ... кәсіпорындағы
міндеттерін келесі суретте көруге болады:
| ... ... ... ... |
| | | | | ... | ... | ... |
| | ... | | ... ... ... ... ... ... әкімшілігі
1.3 сурет Кәсіпорындағы маркетингтің функционалды міндеттері
Басқару концепциясы ретінде маркетингтің кез-келген басқару типіне
тән,бір қатар жалпы функциялары бар: ... ... ... және ... ... қоса кез-келген басқару процесіне тән бұл
функциялар тек маркетинг қызметіне тән функцияларымен ... ... ... ... ...... тұтынушыларға әсер ететін
маркетинг құралдарының жиынтығы. Маркетинг құралдары төрт ... ... ... ... ... ... ... және коммуникация. Тауар ұғымына
тауар саясаты жатады, яғни нарыққа ұсынылған тауар ... ... ... нарықта өмір сүру уақыттары, орауы, таңбасы жатады. Тауар
бағасы кәсіпорын пайдасын белгілеуде зор орын ... Баға ... ... ... ... талғамына, сұранысқа, ... ... ... ... ... баға ... да ... байланысты болады. Сату орны тауарды ... ... ... ... ... Оған тауарды өткізу арналары мен
тауарды қозғалту жуйесі кіреді.
1. Нарықты кешенді зерттеу, ол ... ... ... ... ... ... ... жиынтық сипатарын талдау;
конъюктурлы зерттеулер және болжамдар; нақты тараудың тұтынушылық
қвсиеттерін және оның нарықтағы ... ... ... ... талдау; өткізудің нысандарымен әдістерін
талдау; тұтынушыларды зерттеу (жеке және коллективті).
2. Кәсіпорынның өндірістік-өткізушілік мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... себебі, тек ғана
нарық қажеттілігін анықтап кәсіпорын оның ... ... ... ... ... ло үшін ... талаптарын
қажеттілігін кәсіпорынның мүмкіндіктерімен, даму ... ... ... ... стратегиялармен бағдарламаларды өңдеу.
Жүргізілген маркетингтік зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... жоспарларын құруға болады, оған нарық конъюнктурасының
дамуының болжамы, кәсіпорынның ... ... ... ... оның ... ... ... саясаты сонымен
қоса өткізуді ынталандыру, жарнамалық шаралар саясаты немесе
коммуникациялық ... ... ... ... ... қызметіндегі маңызды бөлім, оның дұрыс
құрылуынан кәсіпорын қызметінің сәттілігі тәуелді.
4. Тауарлы саясатты жүргізу. Алдындағы үш ... бұл ... ... ... ... ... ... бағытталған, нарыққа әсерін тигізетін нақты
жүргізілетін шаралар жиынтығын ... ... ... осы ... ... ... тұтынушылық
қасиеттеріне, оның жаңа түрлерімен ассортиментін өңдеуге қатысты
да тауардың сапалық сипаттарын ... ... ... ... ... және ... өткізуді қамтамасыз
етуді көздейді.
5. Бағалық саясатты жүргізу. Ол ... ұзақ ... ... ... стратегиясын және әр тауар тобы немесе түріне,
нарықтың нақты сегментеріне қатысты неғұрлым ... ... ... анықтайды. Бағалық саясат ... ... ... ... ... ... Өткізу саясатын жүргізу. Кәсіпорын тауарларын өткізу каналдарын
жоспарлау және қалыптастыруды туындайды: ... ... ... ... комбинерленген әдіспен.
7. Коммуникациялық саясат немесе ФОССТИС ... ... ... ... ... жылжытуға бағытталған
шаралар кешенін жоспарлау және жүзеге асыруды туындайды. Ол үшін
келесі ... ... ... престижді жарнама, тауарлы
жарнама, ... ... жеке ... сұранысты қаржылық
құралдармен ынталандыру, сату ... және ... ... қызмет
көрсету.
8. Өткізу қызметін жүзеге асыру фирма қызметін басқару жүйесінде
арнайы ... ... ... Маркетинг қызметін бақылау өткізу бағдарламаларын іске ... ... ... ол ... ... ... түрінде болады.
Өнімдерді өткізу жұмысы кәсіпорында ерекше қызметті ұйымдастыруды қажет
етеді. Кәпорында маркетинг ... ... үш ... ... ... және ... Олардың әрқайсысының әлді және жақтары
бар.
1. Ұйымдастырудың функционалды түрі-әр функционалды міндет ... жеке адам ... ... ... ... ... сурет Өткізу қызметін ұйымдастырудың функционалды түрі
Ұйымдастырудың функционалды түрі ... ... егер де ... - ... ... ... және ... болса.
Ұйымдастырудың бұл түрін көбіне 1 немесе 2 өнім түрін өндіретін және ... ... ... ... ... ... ... тауарға бейімделген түрі-мұнда өнімнің әр тобы ... ... және оның ... сол ... ... ... ... орындайтын бөлімшелердің қызметкерлері ... бұл түрі ... ... егер ... кең ... ... ... бір-бірімен ұқсас көп нарық санында өткізсе.
1.3б сурет Тауарға ... ... ... ... түрлері
Ұйымдастырудың тауарға бейімделген түрі тиімді болады, егер ... ... - ... қызметі тұрақты және бірқалыпты болса.
3. Ұйымдастырудың нарыққа бейімделген түрі – мұнда функционалды принципке
қоса аймақтық нарық және ... ... ... да ... ... мұндай түрін қолдауы тиімді, егер фирма тауардың
шектелген номенклатурасын өндірсе, бірақ олардың бір-бірінен өткізу
жағдайлары бойынша ерекшеленетін нарықтық өте көп ... ... ... ... ... ... ... қызметін ұйымдастырудың түрлері
Жаңа түсініктер: нарықты кешенді зерттеу; ұйымдастырудың
функционалды түрі; ФОССТИС; ... ... ... ... ... ... түрі.
1.4 Алдағы кезеңдерге өнімдерді көп көлемде өткізуді жоспарлау
Басқару ... ... ... мамандарының бірі- К.Л.
Хадсон өзінің «Кәсіпорындарды ұйымдастыру және басқару» деген ... ...... бір ... ... белгіленген нәтижелерге
жету үшін, фирманың болашақтағы схемасын өңдеу деп көрсеткен.
Ол үшін жоспарлаудың келесі схемасын қолданған:
1. Жоғары бөлімнің ... – 5, 10, 15 ... ... ұзақ ... ... ... яғни ... фирманың ішкі және сыртқы ортасының
қол жеткізген нәтижелерімен салыстырады.
2. Орта ... ... – 1-5 ... ... ... және орта мерзімдік
жоспарларды өңдейді. Өздеріне бағыныштылардың әрқайсысының ... ... ... ... бірге шығындар сметасын құрып, оның
орындалуын тексереді.
3. Төменгі бөлім басшылары – 1 ... ... ... ... жоспарларды
өңдейді және оның орындалуын бақылайды.
Өнімдерді көп көлемде өткізуді жоспарлау ... ... ... ... (мысалы, нарықтың таңдап алған сигменттеріне тауарларды
шоғырландыру, жаңа тауарларды ... ... ... шешу ... сонымен бірге жоспарлау процесін бағалайтын негізгі принциптер мен
критерийлерді анықтау;
2.Жекелеген жоспарлардың құрлымын ... және ... ... ... ... (мысалы: нарықтың жекелеген сигменттерінде тауар
өткізу жоспарының және бөлімдер мен филиалдардың өткізу және өндірістік іс-
әрекеттерінің ... ... үшін ... ... сипатын анықтау (нарықтың жағдайы мен
болашағы, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі және тб. болжанған деректер);
4.Жоспарлауды және ... ... ... ... (басқарушылардың
жауапкершілік деңгейлер, кәсіпорынның ұйымдық – құрылымдық бөлімшелерінің
құқықтары мен міндетті және ... ... - ... ... ... маркетингтік іс
- әрекеттерде стратегияларды қолдану және өңдеу фирмалардың жоғары бөлім
басшыларының ең маңызды функциясы ... ... ... ...
басты мақсатқа жету үшін қажетті ресурстар мен ... ... іс - ... ұзақ мерзімдік бағдарламасы. Стратегиялық
жоспарлау фирманың мақсаттары және оның ... ... ... ... және ... ... Ол ... нақты қалыптасқан бағдарламасына сүйенеді.
Стратегиялық жоспарлаудың мынадай ерекшеліктері бар:
1. Ол ұзақ ... ... ... ... ... ... ... Басшылардың көңілін бұрын болған өзгерістерге емес, керісінше, ... ... ... көп ... ... ... ... дұрыс бөлуге, нақты мақсаттарды
анықтауға және сол мақсаттарға жету үшін ... ... ... ... ... ... ... процесі бір – бірімен байланысты ... және ... ... мен маркетингтік қызметкерлердің бірігуімен
жүзеге асады.
Стратегиялық жоспарлау процесі
Ұйымның міндетін анықтау – ұйымның міндетті белгілі бір іс - ... және оның ... ... ... Оны қандай тұтынушының
топтарына қызмет көрсетеді, қандай ... ... және ... ... ... ... байланысты анықтауға болады.
Ұйым өзінің міндетін анықтап алғаннан кейін стратегиялық ... ... (СШБ) – ол ... ... бір ... ... ... да бір тауар бөліміне жауап беретін ... СШБ – ... ... ... құру ... басты элементтер. Олардың
әрқайсысы төмендегі жалпы сипаттамаларға ие: ... ... ... ... және ... бақылау; нақты бәсекелестерді және олардың
ерекше артықшылықтарын анықтау.
Маркетингтік мақсатты қалыптастыру – ... ... СШБ ... ... ... ... Олар әдетте сандық
көрсеткіштерде (сауда жүргізу, пайданың өсу ... ... ... ... ... ...... ) анықталады.
Ситуациялық талдау – кезінде ұйым маркетингтік ... ... ... ... ... екі жалпы сұраққа жауап береді:
фирманың қазіргі кездегі жағдайы қандай және ол қандай бағытта ... ... ... ортаны зерттейді, мүмкіншіліктерді іздейді, ұйымның
сол мүмкіншіліктерді пайдалану қабілеттерін бағалайды, ұйымның әлді ... ... ... ... іс - әрекеттерін салыстырады және
оларды бағалайды. Егерде ситуациялық талдау ұйымның ... ... ... ... онда ... ... тауар топтарын тоқтату керек.
Өткізу стратегиясы - ұйымның мақсатына жетуі үшін, оның ... ... ... екенін анықтайды.
Маркетингтік құрылымдағы ең бастысы- өнімді, оны өткізуді және бағаны
жаспарлау ... ... ... төрт ... бар:- олар 1) ... ... мүмкіншілік матрицасы; 2) «Бостон консалтинг групп» матрицасы; 3)
нарықтық старатегияның пайдаға әсері; 4) ... ... ... төрт ... көмегімен кәсіпкерлер өз мүмкіншіліктерін, тауарларын
және іс - әрекеттердің бағыттарын ... жеке ... және ... ... ... кәсіпорынның ресурстары мен күштері бөлініп, сонымен
бірге маркетингтің сәйкес бағдарламасы өңделеді.
Маркетингтік бағдарлама - ... ... ... оның қандай
өндіріс түрімен айналасатындығы және олардың қандай міндеттер атқаратындығы
көрсетіледі. Егерде ... ... ... ... ... тауар,
марка және нарық болса, онда олардың әрқайсына жеке жоспар ... ... ... ... ... деген бір терминмен анықталады.
Маркетингтік бағдарлама ... ... ... ... ... ... ең ... орынды тұтынушылық
факторларды ескере отырып, нарықтық артықшылықты анықтау алды.
Маркетингтік бағдарламаны өңдеу мынадай элементтерден тұрады:
1. Маркетингтік мақсатты анықтау.
2. Мақсатты ... ... ... кешенді талдау.
4. Маркетингтің саясатын және жоспарын өңдеу.
5. Маркетингтік бағдарламаны құру.
6. Осы бағдарламаның жүзеге асуын бақылау.
Фирмалардың ұзақ және ... ... ... ... ... ... және ... параметрлерін нақты қалыптастыру өте маңызды ... ...... пайданың көлемі, сату көлемі, тауар
түрлері және нарық сегменттері бойынша ... үлес ... Ал, ...... фирманың репутациясы, эргономикалық қасиеттер
және т.б. жатқызуға болады.
Маркетингтің саясатын және жоспарын ... ... мына ... Олар: ақпараттарды жинау, бәсекелестердің жағдайларын ... ... ... ... стратегияны өңдеу, нарықтық
тактиканы өңдеу, шығындарды анықтау және талдау, маркетингтік бағдарламаның
жүзеге асыруын бақылау.
Осы кезеңдерден кейін ... ... ... Бұл ішкі
фирмалық құжат болып ... ... ... маңызды
элементтеріне: өндірістік міндеттердің ... өнім ... ... ... ... жарнама, өткізу каналдары, сату
операциялары және т.б. ... ... ... осы ... ... асуы
бақыланып, нәтижелер талданады.
2 «САРЫ – АРҚА – НАН» ЖШС – Ң ...... ... ... ... ... -Нан» ЖШС-не жалпы сипаттама
«Сары –Арқа – Нан» ЖШС ... нан ... ... ... Сәтбаев қаласының нан зауыты 1961 жылдан бастап қызмет атқарып
келеді. Нан өнімін ... ... ... 46 жыл бойы өзінің
әдемі де ... ... ... қала ... ... ... ... жылдан бастап «Сары – Арқа – Нан» ААҚ ретінде құрылды
және оны ... ... ... ұлы ... ... – 1,3
гектар. «Сары – Арқа – Нан » ААҚ – ның ... № 8863 – 1930 – АО ... 1999 ... 12 сәуірінде Қарағанды облысының әділет басқармасында
жүргізілді. Қызметтің негізгі түрі – бөлке нан және ... ... ... қатар «Сары – Арқа – Нан» ЖШС 1996 жылдан бері жеке ... ... ... атқарады. 66 жұмыскерлер, 2 цехта: нан өнімдері,
макарон өнімдері, пряник өнімдері цехтары үздіксіз жұмыс істейді. 8 ... ... ... ... ... ... өнімдері шығарылады. Бірнеше
айлардың ішінде бәсекеге ... ... ... 48962,5 ... ... ... және де құрал – жабдықтар өңделіп, жаңартылды
сонымен ... ... ... ... – Арқа – Нан» ... өз шығарған өнімдерінің сапасын жақсарту
түрлерін көбейту үшін ... ... ... қиын нарық заманында да
цехтардың ... да ... ... ... ... кеспе, тәтті
тоқаштар және кондитер өнімдерін шығаратын цехтар істейді.
Кәсіпорынның меншік формасы – ұжымды – ... ... ... ... оның ... 5306,0 мың ... еңбек ұжымының мүшелері, олардың жарғылық капиталдағы
пайыздық қатысуы 100 % құрайды. 1 сорт ... 2 сорт ... қара нан ... 7 ... бері ... ... ... етеді. Нанның сапасы мен жеткізіліп беруіне еш мін жоқ. Ақша
төлеу ... ... ... жылдары инвестицияға ... ... нан ... ... ... бар ... ... алмай отыр.
Өндіретін ... ... – Арқа ... ... ... ... ... 1- ші сорты,
қазақстандық ( 2-ші сорт ), қара ... және ... ... ... –нандар
өнімдері болып келеді.Орта тәулік шығару 5,3 тонна құрайды. Ассортименті –
бөлке-нан өнімдерінің 9 ... ... өнім ... ... СЭС – пен ... жыл ... сараптау және сертификация
Ұлттық Орталықтарында сапа туралы куәләндырылады. «Сары ... ... ... – нан ... ... үшін өзінің 13 сауда орны, 4 фирмасы, сондай –
ақ дүкендері бар. Осы ... – Арқа – Нан» ЖШС өнім ... ... ... ... ... ... өнімдер әрине сапалы болмақ.
Сонымен қатар ЖШС «Сары – Арқа – Нан» өнім ... ... және ... ... ... ... және ... өндіріс болып екіге бөлінетін
цехтар, құрал – жабдықтар, шикізаттар бар. Яғни осы өндірістер ... өте ... және де ЖШС ... – Арқа – Нан» ... ... зор. ... төмендегі суретке назар аударсақ.
2.1.1 сурет Кәсіпорынның негізгі және көмекші өндірісінің құрылымы
Өндірісті ұйымдастыру
Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның ... бір ... ... және оның өз ... ... ... мен ... қарыз міндеттемелерін уақытылы өтеуі үшін ... ... ... көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін мынадай ішкі
факторларды атап көрсетуге болады:
1. Кәсіпорынның ... ... ... Шығарылатын өнімнің құрылымы және оның жалпы ... бар ... ... ... ... ... мөлшері;
4. Шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы
динамикасы;
5. Қорлар мен резервтерді, олардың ... мен ... ... ... пен ... ... ... Кәсіпорынды басқару тиімділігі.
Экологиялық және әлеуметтік бағалануы
Өндірістік ... және ... ... электр тоғымен жұмыс
істейді, сондықтан да қоршаған ортаға экологиялық әсер етеді.
Зауыттың жұмыскерлері қала өміріне, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымы
Кәсіпорынның негізін ұйымдық құрылымы құрайды. Ұйымдық құрылым ... ... ... субъектілерден тұрады. Осы ұйымдық құрылым арқылы
өндірістік процестер орындалады және ... ... ... ... ... тек оның ... тізбегі ғана емес ,
оның барлық жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... байланысы мен құрамын көрсетеді.
Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы шығаратын өнім түрі, өнімнің ... ... ... және ... ... даму ... ... Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы бәрінен бұрын фирманың жеке
бөлімшелері арасындағы ... ... , ... ұқсастықтарымен
міндеттемелерін бөлуге бағытталады. Басқарудың ұйымдық құрылымы көптеген
факторлардан тәуелді. Оған ... ... ... ... өнімнің бір түрін шығаруға маманданған немесе әртүрлі өнімнің кем
номенклатурасын шығаруға маманданған, шығарылатын өнімнің ... ... ... ... ... ... және тағы сол сияқтылар.
2.2.1-сурет ЖШС «Сары – Арқа – Нан» басқару ... ЖШС ... ... ... ... орынбасарының атқаратын міндеттері:
Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес «Сары – Арка – Нан» ЖШС ... ... ... ... – іс ... ... ... пайдалана отырып, құжатты, материалдық, қаражаттық және ... ... ... ... ... сәйкес
кәсіпорынды білімді кадрлармен ... ... ... ... ... Қаражатты пайдаланудың дұрыстығын тексереді. Шешімдер, өздерінен
жоғары тұратын ... ... ... материалдарды экономика
жұмыстарын ұйымдастыруды, жоспарлы жұмыстардың түрлері мен әдістерін, жаңа
өнімдердің түрлерін енгізудің тиімділігін, ... ... ... қауіпсіздігін, тазалық және өрт қауіпсіздігін білу қажет.
Бас бухгалтердің міндеттері:
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды, ... ... ... жеке ... ... ... ... құжаттарды,
есептерді, төлемдерді, айлық қорының шығысын, ақшалай қаражатқа алынған
құндылықтарды тексереді. Экономикалық талдау ... ... ... сай ... ... тәртібін, әкімшілік – шаруашылық сметасын
және т. б. шығыстарды әзірлеуге қатысады, бухгалтерлік құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді, келісім – шарттардың сапаға
сай болуын тексереді; материлдық – техникалық қамтамасыз ету, ... ... ... ... мен тасымалдау жұмыстарына басшылық
жасайды. Қоймадағы құндылықтардың ... ... ... ... ... қатар құжаттардың есебін, материалды
ресурстардың мөлшерін, ... ... ... ... ... қауіпсіздігін білуі қажет.
2.2.1-кесте
Дайын өнімдерді әзірлеудегі бухгалтердің міндеттері
|Алғашқы құжаттарға сай бухгалтерлік есептің өз |Мерзімі ... ... және ... мерзімде | ... | ... Нан ... қабылдау және өндіру | ... Нан ... ... ... басшылыққа |үнемі ... ... | ... Нан ... ... ... өткізу, |тоқсан сайын, 10 күн ... ... ... алу. ... ... ... құрылымдарды еңгізу, өзара есеп | ... ... 66.1. ... ... | ... 67,1., 20,2., 33,5., 66,1., ... нан |ай сайын ... ... ... әзірлеу | ... ...... ... ... | ... | ... ... ... ... сай ... ... өз |Мерзімі ... ... және ... ... | ... | ... ... ... әзірлеу, айлық жазудағы | ... ... ... ... ... осыған дейінгі | ... ... | ... ... және ... ... ... есептеу |әрбір айдың 7 күні ... ... ... ... ... және | ... ... ... ... ... (кассамен| ... ... ... | ... 68,1 ... ... ... уақытылы |әр айдың 10 дейін |
|көрсету,шоттағы айлықты есептеу. | ... №7 33.3 ... ... ... ... |ай ... ... ... . | ... ... және ... ... ... сайын ... ... ... ... | ... 6. №300 ... бойынша ... ... ... ... бухгалтерінің міндеттері
|Алғашқы құжаттарға сай бухгалтерлік есептің өз |Мерзімі ... ... және ... ... | ... | ... ... және ... ... өндірілетін ... ... ... ... ... мен | ... | ... ... ... ... қойма меңгерушісінің |ай сайын ... ... ... ... ... ... ... ведомосы бойынша қойма меңгерушісінің |күнделікті ... ... ... ... тексеру.| ... ... ... ... ... есеп |жыл сайын ... ... | ... ... ... ... ... |ай сайын ... ... ... ... 10-на ... ... 20.5; 20.6; 20.7; 22.3. шоттраы ... ... 5 ... ... және ... ... | ... ... мен ... арасындағы |әр айдың 5 күні ... ... және ... ... | ... НДС төлемі бойынша реестр. |әр ... 5 күні ... 300 ... ... ... сапалы жұмыс істеуді |ай сайын ... | ... ... мен ... құжаттарын |тоқсан сайын ... | ... ... экономикалық қызметін, еңбек тиімділігін, шығарылатын
өнім сапасын, еңбек қаржы ресурстарының ұйымдастырылуын бақылайды. Сонымен
қатар ... ... ... ... ... және ... дамуын бақылау сандарына сай әдістемелік
жағынан басқарады. ... ... ... заттық
құндылықтардың межесін жетілдіруді бақылайды. Материалды, еңбек, қаржы
ресурстарының барлық ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Ол: үкімдерді, бұйрықтарды,
әдістемелік құжаттарды, кәсіпорынның экономикалық ... ... ... нормалары мен өрт қауіпсіздігін білу қажет.
Кадрлар бөлімінің инспекторының міндеттері:
Жұмыскерлердің кадрлық жағынан қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... жоспарды дайындау, жаңа техника мен ... ... ... ... ... ... және жұмыстан босату.
Сонымен қатар құжаттардың есебін, ... ... ... ... ... заңының негіздерін, техника қауіпсіздігін білуі
қажет.
Технологтың міндеттері:
Технологиялық процесстердің дамуын, шығарылатын өнімнің орындалысын,
қызмет түрлерінің ... ... ... ... еңбек сапасының
артуын ұйымдастырады.
Кәсіпорында жоғары дәрежедегі ғылыми – техникалық ... ... ... сай ... қатарлы технологиялық процесстерді дамыту үшін
жұмыс жүргізеді. Жаңа технологияны ... ... ... ... цех, ... және басқа да құрылым жұмыстарын басқарады.
Перспективалық және жылдық ... ... ... қадағалайды
жаңа өнімдерді жоспарлау мен ұйымдастыру жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... құрал – жабдықтардың заман талабына сай болуын қадағалайды.
Механиктің міндеттері:
Барлық құрал – ... ... ... ... ... ... ... Цехтың, құрылыстың, ғимараттың техникалық бақылауға сай
екендігін ...... ... ... ... жұмыстарының
орындалуын, әрбір құрал – жабдықтың құжатының болуын, артық тетіктер, ... ... және т.б. ... ... ... ... ... қабылдауда аттестация жұмыстарын, жаңа ... ... ... Барлық пайдалануға жарамсыз заттардың құжаттарын
әзірлейді. Әрбір құралды пайдалану шартын, оның ... ... ... ... орындағы жарақат, апаттардың алдын алу ... ... ... ... ... Әр құралдың
сапасын тексереді, жұмыс уақытында еңбек қауіпсіздігінің ... ... ... – Арқа – Нан» ... ... қабылдау процесі
Басқару шешімінің айрықша белгісі ретінде пайда болған мәселелер шешім
қабылдау процесі арқылы жүзеге асырылады.
Зерттеу объектісі болып отырған ... ... ... ... ... мәселелерге баса назар аудару;
2. Мәселелердің шешу жолдарын ... Әр ... ... ... ... ... ... жасау
және шешім қабылдау процессінің басқадай ... 2.3 ... ЖШС ... ... қабылдау процесі
| | ... | ... ... ... ... ... ... шешімді кім қабылдайды? | ... ... кім ... ... және ... ... ... ... ... үшін ... ... ... қуаттылығының ... ... ... |
| ... ... ... ... зерттеу, |
| ... ... мен ... |
| ... мәліметтер. ... ... ... ... ... және ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... өндірісті жоспарлау бөлімі. |
|2. шешім еңгізу: ... және ... ... ... ... ... үшін шешім кімге |бөлімі. Негізгі өндіріс цехы. ... | ... ... кім қабылдайды |Коммерциялық сұрақтар бойынша |
| ... ... ... шешімді орындаушыға дейін |Өнімді өндіру және өткізуі жөніндегі |
|жеткізу ... ... ... | ... ... ... ... ... ... және өткізуді енгізу |
| ... ... ... |
| ... есеп беру ... ... – уақыттық календарлы – масштабы түрінде жасалынады,
яғни ... және ... ... ... құрылады.
2.3.1-кесте
«Сары–Арқа–Нан» ЖШС–желілік графигі
| ... ... ... ... ... | ... ... | |
| ... ... |
| |1 |2 |3 |4 ... ... |+ | 1460000 |Қолма-қол |67 ... | | | | ... ... |+ | 731825 ... |33 ... ... ... ... үшін ... өз ... ... мақсатын жүзеге асыру. Әрбір тұтынушы тауар сатып
алар алдында өз қажеттілігіне және бұл ... ... ... ... ... фирмасы тұтынушылардың талғамына, қалауына,
тандауына, ... ... баса ... ... Осы ... ... тұтынушыларын қанағаттандыратын тауармен қызметін анықтайды.
2.4.1.2-кесте
ЖШС «Сары–Арқа–Нан» фирмасының тұтынушылар нарығы
|Айнымалылар мәні ... бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |Жоғарғы – орта – ... ... ... ... сапалылық. ... ... ... ... ... құлық ұстаным |Сапасына көңіл ... жиі ... алу ... ... |Ой ... ... маманымен |
| ... ... ... орта |
| ... үй ... ... |
| ... ... ... |4-65 ... ... |
| ... жас ... жастар, |
| ... орта ... егде |
| ... ... ... «Сары–Арқа–Нан» фирмасының тұтынушыларына осы аймақтағы көтерме
саудамен айналысатын кәсіпкерлердің барлығын жатқызамыз. ... ... ... ... ... ... ... негізгі тұтынушылар тізімі
|Тұтынушылар ... жайы ... ... елді мекені Абиева 19 |
|«Хазар» №1 ... ... 67 ... №2 ... көшесі 58 ... ... ... 14 ... ... даңғылы 57 |
|«Әділ» ... ... 45 ... ... ... 36 ... ... ... 66 ... ... ... 14 ... ... ... 98 ... ... көшесі 142 ... ... ... 18 ... ... ... 8 ... ... ... елді мекені, Нурпейсова 8-1 |
|«Жезқуат» ... ... 92 ... ... ... 13 ... ... ... 66 ... ... 20-4 ... ... 20 ... ... 13 ... ... ... 21 ... ... ... 112 ... ... ... ... жабық мекемелер мен
«Қазақмыс» Корпорациясының ... ... ... ... атап ... ... балалар үйі
2. «Жалғас» жасөспірімдер үйі
3. Жетім балалар үйі
4. Кәсіби мектеп №1
5. Кәсіби мектеп №3
6. Бала бақша №10
7. Бала бақша №1
8. ... ... ... ... Туб. ... ... ... шипа жайы
12. «Ромашка» балалар шипа жайы
13. Жүйке ауруын емдейтін диспансер
14. Жезқазған өңдеу фабрикасы
15. Жезқазған мыс ... ... ... Жезқазған кеніші
17. Жаман – Айбат
18. Батыс Жезқазған Оңтүстік кеніші
19. Жезқазған кеніші
20. Шығыс Жезқазған кеніші
21. ... ... ... өңдеу фабрикасы
23. ЗГШО
24. Степной кеніші
25. Жезқазған профилакториясы
26. Весовой елді мекен ... ... ... ... ... ЖШС тұтынушыларына сипаттама, 3 жылға
2.4.2 Жабдықтаушылар және олардың жеке ... ... ... әсері
Жабдықтаушылар – компанияны және олардың жеке ... ... ... ... ... ... және ... талдаған кезде жеткізілетін қызметтің түрі ... ... ... ... ... ... ЖШС
кәсіпорынында материалды жабдықтау өзара келісілген келісім – ... ... Сату ... жабдықтың әсерінің тиімділігі жабдық
сомасының өнім ... ... ... ... = П/О* ... ... нәтижесінде жабдықтың өндіріс көлеміне ... ... ... байқауға болады.
ЖШС «Сары–Арқа–Нан» фирмасының тікелей әсер ету ортасы ... ... да ... ЖШС ... ... ... жоғарғы қызығушылық тұрғыда өтуіне мүмкіншілік береді. ЖШС
«Сары–Арқа–Нан» ... ... өте ... ЖШС ... ... ... жабдықтаушылармен қарым-қатынас жасайды. ... ... ... өз ара ... келісім-шарт
бойынша жұмыс жасайды. ЖШС ... ... осы ... яғни ... ... ... ... дәлел ретінде толығырақ тоқталатын болсақ:
2.4.2-кесте
ЖШС «Сары–Арқа–Нан» фирмасының жабдықтаушылары
|Жабдықтау- |Жабдық- ... | ... | ... ... ... |тау өнім ... мен ... |лық орналасу |тастылық |
| ... ... | ... ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... | Ұн | 500 | Салт | ... | 1995 ... ААҚ | ... |ақша ... ... ... | | 500 | Салт | ... | 1995 ... ААҚ |Ұн ... |ақша ... ... ... | | | | | ... | | 1000 | ... | ... | 1995 ... |Бидай |тонна ... ... ... ... | | | | | ... | | 100 | ... | ... | 1995 ... ... |тонна |есептесу |ауданы ... ... | | | | | ... | | 400 | ... | Ұлытау | 1999 |
|шаруа ... ... ... |ауданы |жылдан ... | | | | | |
| ... | | 100 | ... | ... | 1995 |
|шаруа ... ... ... |ауданы |жылдан ... | | | | | ... ... ЖШС ... ... ... ... үлесі
2.4.3 Бәсекелестер және олардың жеке топтарының кәсіпорын қызметіне
тигізетін әсері
Бәсекелестер – бірдей тауар немесе қызметті нарықта ... және ... ... өз алдына күреске түсетін кәсіпорындар немесе ұйымдар. Бәсеке-
нарықтың тең құқылы ... ... ... барынша тиімді өткізу
немесе капиталды белгілі-бір өндіріс саласында пайдалы ... ... ... эканомикалық сайыс түрі екенін ... ... ... ... ... ... төтеп бере алуда.
ЖШС«Сары–Арқа–Нан» компаниясы ... ... ... ... бар. ... ... күресте келісімді, талғамды жеңілдете
отырып қателіктерден сақтануды және өнімнің сапасына, ассортиментіне және
тұтынушылардың көзқарасына қарайды.
2.4.3.1-кесте
«Сары–Арқа–Нан» ЖШС-нің негізгі ... | ... ... |Орналасқан |
|Бәсекелес фирманың аты. |Мекен - жайы ... мың ... |
| ... елді | | ... ЖШС ... |1533 ... |
| | | | ... ЖШС ... қаласы|292 |Орталықта |
| | | | ... дән» ЖШС ... ... ... |
| | | | ... ЖШС ... ... ... шетінде |
| ... | | ... ЖШС ... |657 ... ... ... ... ... келе «Сары – Арқа –
Нан» ЖШС – нің бәсекелестері болып «Гала – ... ... ... ... ... ... Бұл ... өнімдерінің сапасы
жоғары, жеткізу тұрақтылығы, кәсіпорынның ... ... ... ... ... жоғарғы жарнама саясатын ұстанады. Бірақ бұл
бәсекелестердің өнім шығару көлемі «Сары-Арка-Нан» ЖШС-мен салыстырғанда
төмен екенін байқауға ... ... ... ... ... ... болып келеді.Сонымен қатар көрсеткіштерге қарағанда «Сары-Арка-
Нан» ЖШС-нің негізгі бәсекелестері «Гала – Нан» ЖШС және «Здоба» ЖШС болып
табылады.
2.4.3.1 ... ЖШС ... ... –Нан» бәсекелестеріне жалпы сипаттама
2.5 «Сары -Арка -Нан» ЖШС-нің техника-экономикалық
қызметін талдау
Өндірістік шаруашылық қызметін талдау деп- ... ... ... ... ... әдістер жүйесін айтады.
Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық ... ... әсер ... анықтайды. Өндірістік шарушылық қызметті талдаудың мақсаты
өндірістегі мүмкіншіліктерді анықтап, олардың ... ... ... ... ... өндірістік шығындар мөлшерін азайту
болып табылады.
Кәсіпорынның ... ... ... ...... ... ... бастау қажет.
2.5.1.1-кесте
«Сары -Арка -Нан» ЖШС –нің техника – эканомикалық көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |Өлшем |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл ... +/- |
| ... | | | |
| | ... ... ... ... ... | |68690 | ... ... |293,136 |68982 |292 ... ... |826,427 |69803 |821 ... ... ... – кәсіпорын нарыққа ұсынған белгілі тауардың түрлі жиынтығын
ассортимент деп атаймыз. Оған әр түрлі тауар ... ... ... ... ... қарай, сапасына, бағасына қарай
ассортименттік ... ... Әр топ ... ... ... ... ... тұрады. Тауар ассортименті мына
көрсеткіштермен сипатталады: ені, ... ... ...... ... саны. Ассортимент ... - ... ... ... ... ... салыстырмалығы –
тұтынушылар көзқарасынан, түпкі ... ... ... және ... ұсынған ассортименттік топтардың арақатынасы.
Ассортиментті құру арқылы ... ... ... ... ... ... және «жаңа» өнімдер, «күрделі» және
«жәй» өнімдер ... ... ... құру алдында фирма ассортимент қағидасын өңдейді. Ол
ассортименттік ... мен ... ... ескеріп, шикізатты,
техниканы, қаржы қорларын тиімді қолданып, өнімді төмен ... ... ... ... ... ... өнімдердің түрлері,
ассортиментті жаңарту деңгейі мен оның жиілігі, ... өнім ... баға ... және тағы ... ... ... ... нақты тұтынушылар сұраныстарының түрлері мен ... ... ... ... ... табылады. Әрбір кәсіпорын үшін өнімнің
ассортименті көп көлемде шығарылғаны кәсіпорын үшін өте тиімді. Ол ... және топ ... ... ... ... ... өнімдердің ассортименті
2.5.1б-кесте
«Сары-Арка-Нан» ЖШС-гі өнімнің ассортиментін талдау
| ... баға | | |
| ... өнім ... | | |
| ... мың ... | |Ассортимент ... түрі | ... ... ... | ... % ... |
| | | ... өнім |
| | | ... |
| | | | | |
| | | | | |
| ... ... | | ... нан | | | | ... наны ... |1800 |1825 |101,4 |1800 ... наны ... | | | | ... нан |260,4 |255,5 |98,12 |255,5 ... |14,4 |14,6 |101,4 |14,4 ... ... |40,92 |40,15 |98,12 |40,15 ... 2сорт |35,48 |32,85 |92,6 |32,85 |
| |23,4 |23,725 |101,4 |23,4 ...... ... | | | | ... | | | | ... 50 гр. |82,8 |83,95 |101,4 |82,8 ... 100 гр. |16,2 |16,425 |101,4 |16,2 ... |14,88 |14,6 |98,12 |14,6 |
| |5,76 |5,88 |102,1 |5,76 ... ... | | | | ... | | | | ... |10,26 |11,4 |111 |10,26 |
| |11,88 |11,76 |99 |11,76 ... ... өнімнің құрылымын талдау
Өндіріс құрылымының өзгерісі өнім шығарудағы барлық көрсеткіштерге,
яғни құндық бағаға, материал сыйымдылыққа, тауарлы өнімнің ... ... және ... ... әсер ... ... ... түрі
бойынша жоспардың бірдей емес түрде орындалуы өнім ... ... ... ... ... шығарылымға арақатынасына әкеп соқтырады.
Құрылым бойынша жоспарды орындау – жоспарланған ... ... ... ... сақтау болып табылады. Тауарлы өнімнің ... ... ... ... біз өнім түрі мен сол ... бірлік көтерме
бағасының мөлшерін, өнім өндіру көлемін, жоспар бағасындағы тауарлы өнім,
құрылым есебінен тауарлы ... ... ... ... ... ... ... Өндіріс құрылымының көрсеткіштерге үлкен әсер
тигізеді. Оның ішінде:
✓ Материал сыйымдылығы;
✓ Өнімнің өзіндік құны;
✓ Пайда;
... ... ... ... ... ... үлес ... көбейсе, онда
құндық белгідегі өндіріс көлеміде ұлғаяды. Ал ... ... үлес ... онда ... белгідегі өндіріс көлеміде кемиді. Сонымен қатар егерде
өндіріс жоспары, яғни КВП (өнім ... ... ... ... / ... өнімнің барлық түрі бойынша бір қалыпты асыра орындалған болса
және жоспарланған құрылым бұзылмаса онда ... ... ... ... іс жүзінде орындалғанын білеміз.
2.5.2.1-кесте
«Сары-Арка-Нан» ЖШС-нің тауарлы өнім құрылымын талдау, 2007 жыл
|Бұйым түрі |Өнімнің |Өнім өндіру ... ... ... |
| ... ... ... кг. |тауарлы өнім ... |
| ... | | ... |
| ... | | ... |
| |мың тг | | ... |
| | |Vж |Vн ... |Нақты |Нақты | |
| | ... ... | ... | | |
| | | | | ... | | |
|1 Нан | | | | | | | ... | | | | | | | ... наны |28 |1760180 |1770250 |49285 |48792 |49567 |+775 ... | | | | | | | ... |26 |300040 |271925 |7801 |7723 |7070 |-653 ... ... | | | | | | | ... нан |28 |13248 |14235 |371 |367 |399 |+32 ... наны |27 |36050 |38325 |973 |963 |1035 |+72 ... гр. ... |33185 |32120 |465 |460 |450 |-10 ... гр. |13 |20990 |21900 |273 |270 |285 |+15 ... | | | | | | | |
|2 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |23 |79000 |78475 |1817 |1799 |1805 |+6 ... | | | | | | | ... гр. |5 |16700 |15695 |84 |83 |79 |-4 ... | | | | | | | ... гр. |7 |17000 |16060 |119 |118 |113 |-5 ... |85 |5883 |5940 |500 |495 |505 |+10 |
|3 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |48 |12000 |11040 |576 |570 |530 |-40 ... |48 |11000 |11540 |528 |523 |554 |+31 ... | |2305276 |2287505 |62792 |62163 |62392 |+229 ... ... ... ... өнім ... ... 2008 жыл
|Бұйым түрі |Өнімнің |Өнім өндіру ... ... ... |
| ... ... ... кг. |тауарлы өнім |есебінен |
| ... | | ... |
| ... | | ... |
| |мың тг | | ... |
| | |Vж |Vн ... ... ... | |
| | ... ... | ... | | |
| | | | | ... | | |
|1 Нан | | | | | | | ... | | | | | | | ... наны | | | | | | | ... |28 |1764000 |1788500 |49392 |49886 |50078 |+192 ... | | | | | | | ... ... |26 |279000 |273750 |7254 |7327 |7118 |-209 ... нан |28 |12600 |12775 |353 |357 |358 |+1 ... наны |27 |41664 |40880 |1125 |1136 |1104 |-32 ... гр. ... |31620 |31025 |474 |479 |465 |-14 ... гр. |14 |24480 |24820 |343 |346 |347 |+1 ... | | | | | | | |
|2 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |23 |79200 |80300 |1822 |1840 |1847 |+7 ... | | | | | | | ... гр. |5 |18600 |18250 |93 |94 |91 |-3 ... | | | | | | | ... гр. |7 |16740 |16425 |117 |118 |115 |-3 ... |90 |5400 |5400 |486 |491 |486 |-5 |
|3 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |50 |9312 |10476 |466 |471 |524 |+53 ... |50 |12000 |10800 |600 |606 |540 |-66 ... | |2294616 |2313401 |62525 |63151 |63073 |-78 ... ЖШС-нің тауарлы өнім құрылымын талдау, 2009 жыл
|Бұйым түрі ... ... ... ... ... |Құрылым |
| ... ... ... кг. ... өнім ... |
| ... | | ... |
| ... | | ... |
| |мың тг | | ... |
| | |Vж |Vн ... ... ... | |
| | ... |Нақты | |шартты | | |
| | | | | ... | | |
|1 Нан | | | | | | | ... | | | | | | | ... наны |33 |1800000 |1825000 |59400 |59994 |60225 |+231 ... | | | | | | | ... |31 |260400 |255500 |8073 |8153 |7920 |-233 ... ... | | | | | | | ... нан |29 |14400 |14600 |418 |423 |424 |+1 ... наны |28 |40920 |40150 |1146 |1158 |1124 |-34 ... гр. ... |33480 |32850 |570 |576 |559 |-17 ... гр. |16 |23400 |23725 |375 |379 |380 |+1 ... | | | | | | | |
|2 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |25 |82800 |83950 |2070 |2091 |2099 |+8 ... | | | | | | | ... гр. |5 |16200 |16425 |81 |82 |83 |+1 ... | | | | | | | ... гр. |7 |14880 |14600 |105 |107 |103 |-4 ... |100 |5760 |5880 |576 |582 |588 |+6 |
|3 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |55 |10260 |11400 |565 |571 |627 |+56 ... |55 |11880 |11760 |655 |662 |647 |-15 ... | |2314380 |2335840 |74034 |74778 |74779 |+1 ... ... ... ... 2007 жылы өнім өндіруі жоспар бойынша
2305276 құрайды, ал іс ... 2287505 ... ... Яғни 2007 жылы ... жоқ оның себебі: құрал – жабдықтардың аз болуы, сонымен ...... ... ... ... Ал, 2008 жылы ... ... 2294616 жоспарлаған, бірақ нақты түрде 2313401 ... бұл ... ... көп ... ... көріп отырмыз.
Яғни оның себебі: еңбек ресурстарының қабілеті, ... ... ... ... ... ... ... болды. Енді 2009 жылға келетін
болсақ, өнім ... ... 2314380 ... ... 2335840 өсіп отыр. Ол
мына себептерге байланысты: тұтынушылардың өнімге деген ... ... және ... өндіріс көлемінің деңгейінің өсуіне байланысты болды.
Сонымен қатар құрылым есебінен тауарлы өнімнің өзгеруіне ... ... жылы +229 (62392 – 62163), 2008 жылы -78 (63073 – 63151), ал ... +1 (74779 – 74778) көрсеткіштерді құрады.
2.5.3 Өндіріс ырғақтылығын талдау
Кәсіпорынның ырғақтылық жұмысы деп - өнім ... ... ... мен ... тапсырыс бойынша орындалуын айтады. «Сары – Арқа ... ... ... ... мынадай қортындыға әкеліп соғады:
жоспарлық кезең жұмысының тоқталып ... ... тыс ... ... өнім ... көлемі және өнімнің сапасының төмендеуіне,
өндірістік ресурстардың көп жұмысалуына және тағы басқа.
Ырғақтылық деп өнім ... ... ... бір ... ... ... ырғақтылық коэффициенті есептеледі. Бұл көрсеткішті анықтау
кезінде біз өнім өндірудің жоспар бойынша бір ... ... ... сол бір ... өнім ... ... жасайтын іс – шараларды
анықтауымыз қажет.
2.5.3.1-кесте
«Сары-Арка-Нан» ЖШС-нің квартал бойынша өндіріс ырғақтылығын талдау
( 2007ж)
|Квартал |Өнім ... тг. ... ... % ... |Ырғақтылық |
| | | |дың ... ... |
| | | ... ... |
| | | | ... |
| ... ... |жоспар |нақты | | |
|1 ... ... |25,2 |25,1 | 99,7 ... |
|2 ... ... |24,2 |24,1 | 99,82 ... |
|3 |17800000 |17868008 |25,9 |26 | 100,4 ... |
|4 ... ... |24,7 |24,8 | 100,06|17000000 ... ... ... |100 |100 | 99,99 ... ... ... орындалу немесе орындалмауын анықтау үшін
ырғақтылық коэффициенті және ... ... ... ... үлес
салмағын есептейміз. Ырғақтылық коэффициенті ( Кырғ ) белгіленеді.
( Кырғ )= 69812991 = 1*100 = ... ... ... ... ... ... талдау
( 2008 ж.)
|Квартал |Өнім шығару, тг. ... ... % ... ... |
| | | |дың ... ... |
| | | ... %|жоспардың |
| | | | ... |
| ... ... ... ... | | |
|1 ... |17383461 |25,2 |25,1 | 99,9 |17383461 |
|2 ... ... |25,9 |26 | 100,3 ... |
|3 ... |16993689 |24,6 |24,2 | 100,2 ... |
|4 ... ... |24,3 |24,8 | 99,7 ... |
|Барлығы |68950000 |68986564 |100 |100 | ... |
( Кырғ )= 68986564 = 1*100 = ... ... ... бойынша өдіріс ырғақтылығын талдау
( 2009 ж.)
|Квартал |Өнім шығару, тг. |Үлес салмақ, % ... ... |
| | | |дың ... |бойынша |
| | | ... ... |
| | | | ... |
| |жоспар |нақты ... ... | | |
|1 ... ... |25,1 |25 | 99,7 ... |
|2 ... ... |25,7 |25,7 | 100,5 ... |
|3 ... |17389990 |25 |24,,9 | 100 ... |
|4 ... ... |24,2 |24,3 | 100,5 ... |
|Барлығы |69690000 |69812991 |100 |100 | 100,2 ... |
( Кырғ )= 69812991 = 1*100 = ... ... ... ... ... немесе кадрлар әр түрлі шаруашылық функцияларын ... ... ... ... ... Олар санымен құрылымымен, кәсіби
жарамдылығымен және қабілеттілігімен сипатталады. ... ... ... ең ... ... жұмысқа келу
және орташа тізімдік жұмыскерлердің санымен ... ... ... ... қоры ... ЖШС-нің еңбек ресурстарын талдау.
|Көрсеткіштер |Өткен жыл |Есеп беру ... |
| | ... ... ... ... |
| | | | ... | ... | | | | | ... ... |68 |79 |79 |+11 |____ ... ( КР) | | | | | ... ... ... | | | | | ... (Д), |253 |251 |255 |+2 |+4 ... ... |2024 |2008 |2040 |+16 |+32 ... | | | | | ... ... күнінің | | | | | ... |8 |8 |8 |____ |____ ... ... | | | | ... ... ... | | | | | ... қоры, мың.тг |137632 |158632 |161160 |+23528 |+2528 ... ... ... ... ... әдісі арқылы анықтау.
∆ФРВчр = ( ЧРн - ЧРж ) ×Дж ... = ( Дн – Дж )× ЧРн× ... = ( Пн – Пж ) × Дн× ... ... + ... ... = ( 79 - 79) ×251 × ... = ( 255 – 251 ) × 79× 8 ... = ( 8 – 8 ) ... ... Еңбек өнімділігін талдау
Еңбек өнімділігінің негізгі көрсеткіші - өнім шығару көрсеткіші, өнім
шығаруды белгілеуге әр түрлі өлшем бірліктері қолданылады.
Табиғи өлшем бірліктері – ... ... ... және т.б. кәсіпорындарда
әрқашан да еңбек ... ... ...... ... отырылады.
Еңбек өнімділігін арттырудың резервтеріне мыналар жатады:
1. Өндірістің техникалық деңгейін жоғарлату;
2. Өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жақсарту;
3. Өндірістегі ... ... ішкі ...... ... ... аса ... қолдану
және дамыту, жұмыс уақытын азайту, шикізат пен материалдарды үнемдеу, құрал
– жабдықтарды дұрыс қолдану ... ... ... ... ... бір ... ... қызмет көрсетуі объектілерінің ерекшелігіне байланысты жұмыскерлер
категориясын қарастырамыз.
2.5.5.1.1-кесте
«Сары-Арка-Нан» ЖШС-нің еңбек өнімділігін талдау.( 2007ж.)
| | | | ... ... ... ... |+\- |
| | | | ... ... ... ... ... |+93428 ... ... сан: | | | |
|- ... |63 |61 |-2 ... ( ППП ) | | | |
|- ... ... ... | | | ... ) |74 |72 |-2 ... ... ... өндіру | | | ... 1 ... |1088889 |1126121 |+37232 ... 1 ... |927022 |954075 |+27048 ... жылы ... өнімділігін талдай отыра кестеден көріп отырғандай
жұмыскерлер -2 адамға , ал ... -2 ... ... ал ... ... ... ... ал жұмыскерлер 27048-ге орындалып отыр.
2.5.5.1.2-кесте
«Сары-Арка-Нан» ЖШС-нің еңбек өнімділігін ... ... | | | ... ... ... ... |+\- |
| | | | ... өндіру көлемі, млн.тг|69900000 |68986564 |+86564 ... ... сан: | | | |
|- ... |60 |57 |-3 ... ( ППП ) | | | |
|- ... ішінде жұмысшылар | | | ... ) |70 |68 |-2 |
| | | | ... ... ... ... | | | ... 1 жұмысшыға |1148333 |1210290 |+61957 ... 1 ... |984286 |1014508 |+30222 ... жылы ... ... ... отыра кестеден көріп отырғандай
жұмыскерлер -3 адамға , ал жұмысшылар -2 ... ... ал ... ... өндіру 61957-ге ал жұмыскерлер 30222-ге орындалып отыр.
2.5.5.1.3-кесте
«Сары-Арка-Нан» ЖШС-нің еңбек өнімділігін ... | | | ... ... ... ... |+\- |
| | | | ... ... ... ... ... |+13968 ... тізімдік сан: | | | |
|- ... |70 |68 |-2 ... ( ППП ) | | | |
|- ... ... ... | | | ... ) |80 |79 |-1 ... Орташа жылдық өндіру | | | ... 1 ... |997129 |1026662 |+29533 ... 1 ... |8724888 |883709 |+11221 ... жылы ... ... талдай отыра кестеден көріп отырғандай
жұмыскерлер -2 ... , ал ... -1 ... ... ал ... жылдық өндіру 29533-ге ал жұмыскерлер 11221-ге орындалып отыр.
3. «САРЫ-АРҚА-НАН» ЖШС-ДЕ ӨНІМДЕРДІ ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖОЛДАРЫ
3.1 «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-нің өнімді өткізу формалары
«Сары-Арқа-Нан» ЖШС-нің өнімдерін сату көбінесе делдалдар ... ... ... ... ... ... ... Делдалдарды
пайдалану «Сары-Арқа-Нан» ЖШС үшін ... ... ... ... Бұл ... делдалдары ретінде төмендегі мекемелер қызмет
атқарады. Олар:
❖ жабдықтаушы ұйымдар
❖ ірі көтерме ... ... ... ... ... ... ЖШС өз өнімдерін ... ... ... Бұл ... ... каналының деңгейі төмендегідей:
1. өндіруші
2. көтерме саудагерлер
3. бөлшек саудагерлер
4. тұтынушы.
Жалпы зерттеліп отырған обьектінің деңгейінің өсуі, ... ... ... ... ... каналдарына байланысты болып келеді. «Сары-
Арқа-Нан» ... ... ... ... ... топтастыруға болады.
3.1-кесте
«Сары-Арқа-нан» ЖШС-нің тарату каналын түрлі әдістермен топтастыру
|Ұсынылатын тауар |Бағаға |Сауда ... ... ... ... ... ... ... |шоғырлану |
| ... ... | ... ... ... ... арқылы |Корпоративті |Орталық |
|дүкен ... ... беру ... ... |
| ... |саудасы | ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... | ... |
| ... | | | ... ... |Қойылған |Телефон арқылы |«Сары-Арқа-Нан»|Жергілікті |
|баға тауарлар дүкені|баға ... беру ... ... ... ... ... |саудасы | ... |
| ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ынталандырудың қуатты құралы болып табылады.
Тауар қозғалысы жүйесінің ... ... оның ... ... ара ... анықталады. Тауар қозғалысы жүйесінде пайда болатын
нәтиже - ол тұтынушыларға қызмет көрсету деңгейінің негізгі нәтижесі болып
табылады. ... ... ... ... тәуелді: тапсырыстың
орындалу жылдамдығы және жеткізілуі, жеткзілген өнімнің сапасы, тұтынушыға
орналастыру кезінде көрсетілетін әр ... ... ... ... және ... қозғалысының каналын таңдау кезінде оның ... ... ... ... ... ... қолданған кезде
коммерциялық табысқа жетуі үшін барлық қаржы мәселелерін болжамдау ... ... ... ... ... Оған: өткізу
персоналын оқыту және таңдауға кеткен, ... ... ... ... ... ... ... комиссиондық төлемдер
көлемі, әкімшілік шығындар, жарнамаға және өткізуді ынталандыруға кеткен
шығындар кіреді.
Тарату каналдарын таңдау жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... келесідей этаптарды ескереді:
қосындыларды ... ... ... және қоймалау әдісі, жүкті тасымалдау
жүйесін анықтау, қосындыларды басқару жүйесін игеру, ... ... ... өнімді жеткізу әдісін таңдау. Тауар қозғалысын
тиімді ұйымдастырудың әрбір этапында ... ... ... ... ... ЖШС-де дайындалған өнімдер дайын өнім
қоймасында ... ... ... ... ... ... осындай тұрғыда.
3.2 «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-де өнім өткізу жүйесін ұйымдастыру
3.2.1 «Жарнама әдісі» арқылы ... ... ... ... ... ... ... берген демеушінің атынан тауарды
тартымды көрсету және оны ... ... ... ... ... ақылы
әрекеттер. «Жарнама» латын тілінен аударғанда «айқайлау» ұғымын сипаттайды.
Өнімді ең тиімді өткізу ... ... ... ... ... «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-де жарнама берудегі қызметті ... ... ... таңдау қажеттігі туды. Таңдау процесі ... ... ... ... ... ... және ... әсер ету күші туралы
шешім қабылдау
❖ ақпаратты ... ... ... ... ... ... нақтылы таратушыны таңдау
❖ жарнама құралын пайдалану графигі туралы шешім
Жарнаманың қамту кеңдігі, көріну ... және ... күші ... ... ... ... ... құралдарын таңдағанда, жарнама
қойылған міндеттерді шешуді қамтамасыз ету үшін, оның қажетті ... ... және ... уүші ... ... ... ... Қамту. Жарнама беруші оның жарнамалық компаниясымен мақсатты нарық
шегінде нақтылы уақыт аралығында ... адам ... ... ... ... ... жиілігі. Жарнама беруші жарнамалық үндеуімен мақсатты
аудиторияның орта ... ... ... ... неше рет ... ... ... Әсерлеу күші. Жарнама беруші ЖШС «СарыАрқаНан» жарнамасымен контактінің
қандай әсерлі күші болу ... ... де ... керек. Теледидар
үндеуі радио үндеуіне қарағанда әсерлілеу болады, өйткені теледидар ... ... ... ол ... пен дыбыстың үйлестірілуі.
Жарнама мақсаттары кәсіпорын қабылданған жалпы маркетинг ... ... ... ... Ол ... екі үлкен
топқа бөлуге болады: 1) өнімді ... ... ... ...... ... және ... өнімді сатып алуын ынталандыруға
арналады. 2) коммуникация саласына байланысты мақсаттар – нақты ... ... ... ... ... ... ... бағытталады.
Жарнама мақсаты негізінде жарнамалық жариялау шешімдерін қабылдау
тәсілдері анықталады. Жарнамалық жариялауды ... ... ... шешу ... 1) жарнамалық жариялаудың құрылымын;
2) жарнамалық жариялаудың түрін;
3) жарнамалық жариялаудың бет –
бейнесін.
Жарнамалық жариялаудың құрылымы (Attention – назар, Interest – ...... Action – ... талаптарына сәйкес болуы қажет. Дұрыс
құрастырылған хабарландыру тартымды да ... ... ... ... өнімнің тұтынушыға көрсету әдісіне байланысты. Көрсету әдістерінің
бірнешесі болады. Олар: өнімнің ұтымды жақтары мен ... ... ... ... өнімнің жағымды қасиеттерін анық
және дәлелді көрсету.
Ақпарат тарату құралдарының негізгі түрлерін ... ... ... ... пайдалануды жоспарлау үшін, бұл құралдардың
әрқайсысының қамту көрсеткішін, жиілігін және әсер күшін ... ... ... ... ... ... ... қызметінің тарату
түрлері.
3.2.1-кесте
«СарыАрқаНан» ЖШС-нің жарнама қызметінің тарату түрлері
|Жарнама |Таратылу ауқымы |Артықшылығы ... ... | | | ... ... ... ... шығатындығы, |Мезгілінің қысқалығы,|
| |бірінші бетінде |жергілікті нарықты ... ... ... ... ел ... қамтуы, |төмендігі,оқырмандар |
| ... ... ... тануы және |аудиториясының аздығы|
| | ... ... | |
| | ... | ... |Жергілікті |Суретті, дыбысты және |Абсолюттік ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... әсерлеу, назар|жарнаманың көптігі, |
| ... беру ... ... ... |
| | ... ... ... |
|Радио |Радио хабары |Пайдаланудың |Тек қана ... |
| ... және ... ... |
| ... ... ... және |көрінуі.теледидармен |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |төмендігі |
| | ... | ... ... |Географиялық және ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |құлақтандыруды ұнамды|
| ... көп ... ... ... |
| ... ... |айтылуы және ... ... |
| ... ... | |
| ... мол ... сапасының | |
| ... ... | |
| ... ... ... |
| ... ... | ... ... көп ... түрде көрсету |Өнімнің өзіндік |
| ... ... ... ... |
| ... ... |жоғары ... |
| ... | |
| |ру ... ... ... | |
| |ілу ... | ... ... ... ... және де ... ... көре |
| ... |хабарландыруды берген |алмауы мүмкін. |
| ... ... ... | |
| ... ... |үздіксіз көрсетіп | |
| ... ... ... | |
| ... | | ... ... почта |Аудиторияны іріктеп ... ... ... ... ... |
| ... |жөнелту жарнамасының |«макулатуралық» бейне|
| ... ... ... | |
| | ... | ... ... осы зерттеліп отырған объектінің өнімдерін - болашақта
жоғары деңгейде өткізілуіне әсер ететін жарнаманың ... ... ... ... Түсінікті болу үшін төмендегі кестеге назар
аударайық:
3.2.1а-кесте
«Сары – Арқа – Нан» ЖШС – нің ... ... ... ... ... ... ... түрлері ... | ... ... ... ... - қысқа мерзімді жарнама; |
|әдістеріне қарай ... ...... ... қолайлы |
| ... ... ... ... ... қарай |Өндірушінің атынан жүргізілген жарнама көбінесе |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... жарнама көбінесе|
| ... ... ... ... әсер ету |Оңайлы жарнама – тұтынушының ақыл – ... әсер ... ... ... ... |
| ... ... – тұтынушылапдың сезіміне, |
| ... ... ... әсер ... ... ... |Бизнес саласына арналған жарнама - өнімді |
|түріне қарай ... ... ... үшін ... ... |
| ... және делдалдарға арналған жарнама;|
| ... ... ... жарнама ... ... ...... ... ... |
| ... ... |
| ... ...... ... ... |
| ... ... ... ... жарнама – тұтынушыларды жаңа өніммен |
| ... ... ... ... |
| ... ...... есіне өнім |
| ... ... ... ... және ... |
| |қай ... ... ... еске түсіретін жарнама; |
| ... ...... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... - өнімге сұранысты |
| ... ... |
| ... жарнамасы – кәсіпорынның жұмысын жағымды |
| ... ... ... ... ... ... ... – жеке тұлғаға арналған |
| ... |
| ... ...... ... жарнама |
|Әсер ету жолына ... |Көз ... ... және сырт ... |
| ... ... ... |
| |Иіс сезу ... әсер ... ... (хош |
| ... ... немесе т.с.с заттар арқылы) |
Жоғарыда айтылып кеткендей «Сары – Арқа – Нан» ЖШС – де ... нан – ... ... ... ... пряник цехы бар. Бұл цехтарда әр
түрлі тортар, тәтті ... ... ... пряниктер пісіріледі.
Осыган байланысты мына жарнамалар тарату құралдарын болашакта ... ... ... ... ... ... арқылы видиокассеталар,
видиодискктер (видиекассеталар мен видиодисктерге бұл өнімдердің
ассортиментін, қалай дайындалатынын түсіріп елге таратуға ... ... ...... ... ... ... буклет, анықтама.
• Баспа сөз жарнамасы – газеталар, журналдар.
• Хабар жарнамасы- радио ... ... ... жарнам – үлкенгабариттік плакат, роллер, мультивизио плакаты,
электронды панносы.
... ......... ... ... – транспорт сыртындағы ... ... ... және ... Сату ... ... – витрина, тауар қорабы, зат таңбасы, назар
аударуға арналған жазулар, таңбалар.
... ... ...... және ... кәде сый, ... ... өнімдерін халыққа насихаттау үшін әртүрлі
жарнамалар пайдаланылады. Егер де жарнамаларды басып шығаратын ... ... тағы ... да ... ... арқылы, осы өнімдердің
сапасы жайында айтылса, жарнаманы оқыған адамдардың қызығушылығы ... ... ... ... ... ... ... тек
ақпарат құралдары арқылы ғана өнім ... ... ала ... өнімдердің сапасы, тәттілігі, жұмсақтығы, майлылығы,
құнарлылығы жайлы мағлұмат беру үшін жоғары да аталған бұқаралық ... ... ... «Сары – Арқа – Нан» өніміне сеніңіз,
Сеніңізде тез біздерге келіңіз.
Тәтті нандар әрқашанда бізде бар,
Нанбасаңыз дәмін татып көріңіз.
Ең тәтті де ... ... ... ... ... ... ашқанда.
Сапалы өнім шығарып, ел сенімін ақтайтын,
«Сары – Арқа – Нан» атағы тек биікке аспанда!
❖ Ең тәтті тағам иесі
Сары – Арқа – ... ... ... ... Нан – ас ... ... «Сары – Арқа – Нан» ЖШС – нің афишасы
Жарнама құралдарының маманы жарнама таратудың ең рентабельді түрін ... ... егер ... ... ... ... маман
олардың тиражын және әртүрлі мөлшерлі құлақтандырудың әртүрлі варианттарда,
әртүрлі орындарда түрлі түсте ... ... және де ... ... ... ... Одан кейін ол журналға шындықты анық беруі,
мәртебельділігі, аймақтық ... және ... ... ... ... ... ... редакциялық
саясаты, тапсырыс беру уақытының ұзақтығы және оқырмандарға ... ... ... баға беруі керек. Осындай ... ... ... оған ... ... ... және ... қаржы шегінде қамтамасыз ететін нақтылы журнал туралы шешім
қабылдайды.
Жарнама құралдарын ... ... ... ... ... ... жыл ... мерзімдік факторларды және күтіліп ... ... ... жарнамаларды орналастыру графигін құрастыру
керек.
Осы зерттеліп отырған обьектінің жарнама ... ... ... ... ... ... – Арқа – Нан» ... жарнама өрісінің негізгі шешімдері
Өткізу жүйесіндегі жарнама қызметі бірқатар сатылар бөлінген процес
ретінде сипатталады.
|Жарнаманың мақсатын ... ... ... ... ... ... тарату |
|құралдарын таңдау ... ... ... ... ... ... ... |
3.2.1а - сурет Жарнама қызметін жүргізудегі қызмет сатылары.
Жарнама тарату құралдары анықталғаннан ... ... ... қаржы
көлемі есептеледі.
Жарнама қаржы көлемі анықталғанда келесі факторлар ... ... ... ... ... көлемі мен мөлшері;
- кәсіпорын өткізу кешеніндегі жарнаманың ролі;
- өнімнің өмірщеңдік кезеңдері;
- бәсекелестердің жарнамалық әрекеттері;
- өзінің қаржы мүмкіндіктері.
Жарнама ... ... ... ... шығындары сметасына
енгізілуі тиіс. Жарнама қызметінің тиімділігін бағалау жұмысы маңызды орын
алады, оны өзі мынадай ... ... ... пайдалылығы туралы ақпарат береді;
- әрбір жарнама тарату ... ... ... тұтынушыларға жарнаманың әсер ету шарттарын анықтайды.
Осы жарнамалар арқылы «Сары-Арқа-Нан» ... ... ... мәлім
болады. «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-нің жарнама қызметінің әрқайсысына тән өзіндік
айрықша артықшылығы және өзіндік ... бар. ... ... ... ... ... ... сипаттамалары бойынша
таңдайды. Жарнама тарату негізінде ... ... ... ... ие ... Сонымен қатар, осы айтылып кеткен қызмет
түрлері өнімдерді өткізу жүйесін жетілдіру жолдарының ... ... ... ... ... ... өткізу жүйесін жетілдіру жолдары
Жарнама жұмысы – өткізу кешеніне кіретін басқа құралдар күштерімен
толықтырылады, атап айтқанда, ... ... ... ынталандыру- нарықтың жауапты реакциясын күшейтетін не
тездететін ынталандыру әрекетінің көп түрлі ... ... ... әрекетінің көп түрлі құралдарын ... ... ... ... ... мәселесімен барып шығады.
Ынталандырудың нақтылы мәселелері ... ... ... байланысты
әртүрлі болады. Тұтынушыларды ынталандыру ... ... ... ... ... мадақтау, оны ірілеген расфасовкамен алу,
тауарды пайдаланбайтын адамдарды, оны байқап көруге ... оған ... ... ... тарту жатады. Бөлшек сатушылар үшін
бұл- жаңа ... өз ... ... ... қор ... және оған ... ... ұстауды қолдау, бәсекелстердің
ынталандыру шараларын бұзу, бөлшек саудагерлердің маркаға деген ... және өз ... жаңа ... сауда нүктелеріне ену деген сөз.
Сонымен қатар өнімді өткізудің ынталандырудың нақты іс ... ... ... ... бағдарлама әдетте 2 бөлімнен
тұрады: дайындық кезеңінің жоспары және сату кезеңінің жоспары. Дайындық
кезеңінде ... ... орау ... ... немесе жарнамалық
материалдарға қосымшаларды бекітеді, жарнамалық компания және ... ... ... бекітеледі, сауда персоналын оқытуды
ұйымдастыру, дистрибьютерлермен іс-шаралар жүргізу, сыйақыға ... және ... ... ... бір ... ... ететін қажетті
тауар санын өндіру. Өткізуді ынталандыру бойынша іс-шаралар эксперимент
жүргізу негізінде ... яғни жүре келе ... ... ... ... ... ... оның әрекетінің
ұзақтығының өзгерісі және ақпараттың ... ... ... жүзеге асады. Өткізуді ынталандыру нәтижесін бағалауда әдістерді
пайдалануда компания ... ... ... ... ... ... алуы ... ынталандыру тапсырмасы әр түрлі құралдарының көптігімен
шешіледі. Өткізу жоспарын өңдеуші бұл ... ... ... ... ... ... ... тауар қозғалысы жөнінде әрбір іс-
шаралардың ағымдағы коньюктурасын және рентабельділігін ескеоген жөн. Осы
орайда «СарыАрқаНан» ... ... ... ... ... ... ... Оларға тұтынушыларды ынталандыру (үлгілерді
тарату, купондар, жеңілдік бағамен сатылатын ... ... ... ... ... ... тарату, демонстрация жүргізу, кепілдеме
беру, сауда өрісін ынталандыру, ... ... ... ... ынталандыруға жатады.
❖ Үлгілерді тарату. Тауарларды тұтынушыға төлемсіз не байқап көруі үшін
ұсыну. Үлгілерді «әр есікке» принципі бойынша, пошта арқылы,
дүкендерде тарату, басқа бір ... ... беру не ... жарнамалық
ұсыныстарда көрсету арқылы жеткізуге болады.
❖ Купондар. Кез келген тауарға қосылып беріледі немесе журнал,
газеттерге жарнама беру ... ... ... ... ... ... ... тиімді және жаңа тауарға қызығушылықты
арттырады.
❖ Жеңілдік бағамен сатылатын орауыштар. Этикеткада немесе орау затында
қалыптыбағадан төмен көрсетілген баға ... Бұл ... ... ... ұсынады. Жеңілдетілген бағадағы тауар өткізудің
қысқа мерзімінде тиімді.
❖ Премия. ... ... ... ұсынады, не болмаса соған ұқсас басқа
тауар түрін тегін беру.
❖ Сыйлықтар (конкурстар, лоторея, ойындар). Сатып алу нәтижесінде
ақшалай сыйлықты, не ... ... ... ... ... ұтып алуға толық мүмкіндіктері бар. Сыйлықтар купондарға
қарағанда тұтынушыларды анағұрлым көп ... ... ... ... ... тұтынушы тауардың тегін үлгісімен
таныстыру, болашақтар ол тауардың сатылатынына кепілдік береді.
❖ Демонстрация жүргізу. «СарыАрқаНан» ЖШС-нде ынталандырудың бірден-бір
кең тараған түрі. Демонстрация ... осы ... ... мен ... ... ... мәлімет береді.
❖ Кепілдеме беру. Бұл жағдайда сатушы ауызша не ... ... ... ... мерзімге дейін пайдалануға болатындығы жөнінде,
немесе тауар бұзылып, яғни өзіндік қасиетін ... ... ... құны ... ... ... жөнінде кепілдік
беріледі.
❖ Сауда өрісін ынталандыру. Екі немесе одан да көп маркалар немесе
компаниялар купондарын, ... ... ... ұсына
отырып бірігеді. Біріккен құралды пайдалана отырып, фирмалар көп көңіл
аударуға үміттенеді.
❖ Демеушілік білдіру. Қалалық ... ... ... ... ... ... демеушілік көрсету арқылы халықтың
ықыласына бөленеді.
3.2.3 «Акция» арқылы ... ... ... жолдары
Қарқынды өткізу стратегиясында фирма нарықты максималды қамту ... сату ... ... ... үшін ... ... ... орындарын
таңдайды. Бұл стратегия күнделікті сұраныстағы тауарларды, шикізаттарды
өткізу үшін көберік қолданылады. Ол үшін өнім ... ... ... ... ... ... ұтымды етіп көрсете отырып нарық үлесін ұлғайтуға
мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... өндіруші
іске қосатын барлық делдалдарды қолданбайды. Бұл стратегияда баға мен өнім
қасиеттерін салыстыра ... ... ... ... ... ... ... таңдалған өнімге сәйкес делдалдар таңдалып алынады.
Өткізу стратегиясының ұтымды болуы өнімнің жоғары деңгейде ... ... ... сәйкес өндіруші саясат жүргізіп, өнімді саралауына байланысты
болады.
«СарыАрқаНан» ЖШС өнімді шығарып таратуда халықтың сұранысын, олардың
осы өнімдерге ... ... ... ... ... ... ... өнімдер жайлы халықтың түсінігінің молаюына жол ашады.
Нарықтағы бәсекелестікті жеңіп, қалай да өндірген өнімнің ... ... ... да осы ... ... ... өздеріне қолайлы
акцияны таңдауы тиіс. Мысалы: Тәтті тоқаш, ... ... ... ... ... орап, ішіне купондар салуға болады. Сатып
алған ... 7 ... ... 1 ... ... ... алатын болады. Төмендегі
суретте көрсетілгендей болашақтағы акцияны ұйымдастыруға қажет купондардың
түрлері:
Купондар ...... ... – Арқа – Нан» ЖШС – нің купондарының түрлері
Осы секілді тағы бір ... ... ... ... Пряник өнімі бар
пакеттің ішіне купон салуға болады. Сол купонның төрт бөлігін құрастырған
адам 1 пакет пряникті тегін ... ... Осы ... ... ... ... үшін, төмендегі суретке көңіл аударған жөн.
3.2.3а-сурет «Сары – Арқа – Нан» ЖШС – нің ... ... ... ... өнімді тиімді сату процесі арқылы табыс табу
Әрбір кәсіпорын барлық атқарылған және атқарылатын қызметтерін ... ... ... жөн ... Осыған орай маркетологтарды
тапсырыстарды табуға үйреткенде, оның ... екі ... ... не ... ... оқытады.
❖ Бірінші жол шегінде интенсивті қысыммен өткізуге үйретеді (бұл әдіс
нан зауытында нан сатарда пайдаланылады) Бұл ... ... ... ... ... ... ... ертерек ұқыпты
дайындалған презентацияны пайдалану, өзін өзі ... және ... ... үшін ... ... бар: Өткізудің мұндай
түрлері мынадай болжамдарға негізделген:
1. тұтынушыға ... ... ... алу, ... неғайбыл;
2. тұтынушыға шағын презентация да ықпалын тигізе алады;
❖ Екінші жол тұтынушы ... ... ... шешуге көмекші
болуын мақсаттайды. Оны тұтынушылардың ... ... ... оны ... тиімді жолдарын іздеуге үйретеді. Бұл жол
мынадай болжамдарға негізделген.
1. тұтынушының ... ... ... оның ... шешуге
болатын мұқтаждығы бар;
2. тұтынушы өнімнің қажеттілігіне сенімділік білдіреді.
Жүргізілген маркетингтік зерттеулер нәтижесінде кәсіпорынның өндірістік-
өткізушілік қызметінің стратегиялық, ... және ... ... ... оған ... ... ... болжамы, кәсіпорынның
нарықтағы мақсаттары, стратегиясы және тактикасы, оның тауарлы, бағалық,
өткізу саясаты, сонымен қоса ... ... ... ... ... ... жарнама және де әр түрлі акциялар енгізіледі.
Маркетинг концепциясы шегінде қатаң, агрессивті сатушыдан гөрі ... ... ... ... ... ... көмектесуші бейне
көбірек сәйкес келеді. Осыған орай «СарыАрқаНан» ЖШС-нің ары қарай дамып,
пайдасының деңгейі ... үшін ... сату ... жүргізу қажет. Көптеген
оқу бағдарламаларына сату ... ... ... ... игеруге
қажетті бірқатар бірізді кезеңдер есебінде қарайды.
3.3-кесте
«СарыАрқаНан» ЖШС-нің тиімді сату процесінің негізгі кезеңдері
Сонымен қатар осы ... ... ... сату ... ... табыс
табуға болатынын келесі кестелерден көруге болады.
3.3а-кесте
«СарыАрқаНан» ЖШС-нің коммерциялық күштерді интенсификациялау тұжырымдамасы
Негізі ... бөлу ... жету ... ... ... ... ... ... өсуі |
| ... ... ... табыс табу |
3.3б-кесте
«СарыАрқаНан» ЖШС-нің маркетинг ... ... ... ... ... |
| ... ... қамтамасыз|
| | |ету ... ... табу ... ... ішінде орауышқа аса көңіл аудару қажет.
Тауарды орау ... ... ... ... ұғымды қалыптастырады. Тауардың
оралуы – оны салатын ыдысқа, қорапқа ... ... ... ... ішкі және ... ... болады: - ішкі оралуы, яғни ... ... ... - ... оралуы, тауарды қорғау үшін орайтын және
тауарды тікелей қолдануға ... ... ... ... ... ... - тауардың бұзылуы мен бүлінуінен сақтайды, тауарды ... ... мен ... ... қамтамасыз етеді, жарнама ... ... ... ... ... қоюды жеңілдетеді. «Сары-Арқа-Нан»
ЖШС – де тауарды орау жөнінде келесі ережелерді ... ... ... мен сурет сипаты тауардың маңызына сәйкес, нақты және
бір мағыналы болуы ... ... ... ... ... көлемі және саны туралы мәліметтер
ораудың ... ... ... ... оралған тауардың салмағы мен бірліктерінің саны бүтін сан болуы тиіс;
• тауар бағасы көрнекі болуы тиіс;
• тауарлардың ескіруі мен ... ... шегі ... ... көрсетілуі тиіс;
Маркетингтік бағдарлама өткізу қызметінің маңызды бөлімі, оның ... ... ... ... ... Осы ... кеткен
маркетингтік іс-шаралардан кейін тиімді сату процесі және де ынталандыру
күштері (сапа, орауыш, қасиет, маркалы ат, ... ... ... ... Арқа – Нан» ЖШС ... табады. яғни осы жағдайды төмендегі суреттен көруге
болады:
Нақты
орындалатын тауар
Ойланылған іс
3.3-сызба ... ЖШС ... ... ... ... ... ... тақырыбы: Кәсіпорында өнімдерді
өткізуді ұйымдастырудың осы заманғы нысандары мен әдістері болып ... ... ... ... осы ... ... «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-
не қаншалықты пайдасы зор екендігі жөнінде ... ... ... ең ... өткізу жолдарының бірі- жарнама болып табылады.
Жалпы «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-де жарнама берудегі ... ... ... құралдарын таңдау қажеттігі туды. «Сары-Арқа-Нан» ЖШС-нің өнімдерін
халыққа насихаттау үшін ... ... ... Егер де ... ... ... газеттер, журналдар немесе тағы басқа да
ақпарат құралдары арқылы, осы ... ... ... айтылса, жарнаманы
оқыған адамдардың қызығушылығы артады. Мамандардың айтуы бойынша өнімдерді
пайдаланатын адамдардың көпшілігі тек ... ... ... ғана ... ... ала ... жұмысы өткізу кешеніне кіретін басқа ... ... атап ... өткізуді ынталандыру шараларымен. Өткізуді
ынталандыру - нарықтың жауапты реакциясын күшейтетін не ... ... көп ... ... ... ... ... тауар маркетингі мәселесінен барып шығады. Ынталандырудың нақтылы
мәселелері мақсатты нарық түрлеріне байланысты әртүрлі болады. «Сары-Арқа-
Нан» ... ... ... ... ... ... ... Оларға тұтынушыларды ынталандыру, тегін үлгілерін тарату,
демонстрация жүргізу, кепілдеме беру, ... ... ... ... ... ... ... ынталандыруға жатады.
«Сары-Арқа-Нан» ЖШС өнімді шығарып таратуда халықтың сұранысын,
олардың осы ... ... ... арттыру мақсатында акция
ұйымдастырады. Акция ұйымдастыру ... ... ... ... жол ... ... ... жеңіп, қалай да өндірген
өнімнің өткізуге тырысу қажет. Сондықтан да осы зерттеліп ... ... ... ... ... тиіс. Мысалы: Тәтті тоқаш, пряник, макарон
өнімдерін әдемілеп безендірілген пакеттерге орап, ішіне купондар ... ... ... ... 7 ... жинаса 1 пакет өнімді тегін ... Яғни осы ... тағы ... ... ұйымдастыратын болса, осы
кәсіпорынның пайдасының жоғары болуына ... мол. ... ... ... ... ... - өткізушілік қызметінің
стратегиялық, тактикалық және жедел жоспарларын құруға болады, оған нарық
конъюнктурасының ... ... ... ... мақсаттары,
стратегиясы және тактикасы, оның тауарлы, бағалық, өткізу саясаты сонымен
қоса өткізуді ынталандыру, ... ... ... ... тікелей
жарнама және де әр түрлі акциялар еңгізіледі.
Өнімдерді өткізу қызметінің маңызды бөлімі маркетинг, оның дұрыс
құрылуынан ... ... ... ... Осы ... кеткен
маркетингтік іс – шаралардан кейін тиімді сату процесі және де ынталандыру
күштері (сапа, орауыш, қасиет, ... ат, ... ... арқылы «Сары
– Арқа – Нан» ЖШС табыс табады.
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... издание. Юнити Москва 2000
2. Филип Котлер. 9-е международное издание Маркетинг Менеджмент.
3. ... ... и ... ... ... ... А.Ш. «Маркетинг» Жезқазған 2005
5. Омарова Г.Ө. «Маркетинг негіздері» Жезқазған 2000
6. Филип Котлер «Маркетинг негіздері» Алматы «Жазушы» 2000
7. Анискин Ю.П., ... Н.К. ... ... ... ... / ... ... 1993 - / т. 1,2 / . с. 219,304
8. Архипова Л.В., Сребник Б.В. ... о ... М. ... ... Основы предпринимательской деятельности: экономическая теория.
Маркетинг. Финансовый менеджмент. Под ред. В.М. Власовой. М.: Финансы
и статистика. 1994
10. Жиделева В.В., Кантейн Ю.Н. ... ... ... ... ... ... – М, 2000
11. Завьялов П.С., Демидов В.Е. ... ... ... М.: МО 1991
12. Как делать бизнес в Казахстане. Кендирбаева А.Т., Омаров Г.Б., ... ... ... ... И.Д. ... ... ч.2 ... искусство.
Секрет современного бизнеса. М: КПФ «Ника» 1992
14. ... С.М ... ... кіріспе. Алматы – Білім 1998 жыл.
15. Роджерс Ф.Дж. ИБМ. Взгляд изнутри: человек фирма – маркетинг. Пер. ... М.: ...... ... Г.В. ... ... ... предприятия. – Минск:
ИП «Экоперспектива», 1998
17. Панкрн А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: как завоевать мир? Л., Лениздат.
1991
18. По ... сайт ... ... ат ... ... презентациялау және демонстрациялау
Келісім жұмыстарын аяғына дейін жеткізу және ... ... ... жол ... ... ... ... алушыны табу және бағалау
Жарнамалық үндеу туралы шешім
Үндеу ... ... ... варианттарын таңдау және бағалау
Бюджетті қабылдау туралы шешім қабылдау
Бір ақшадан есептеу әдісі ... ... ... ... ... және ... әдісі ... ... ... ... құралдары туралы шешім
Қамту,жекелік,әсер ету.
Ақпаратты таратудың негізгі құралдарының түрлері.
Жарнаманы нақтылы алып жүруші
Жарнама бағдарламасын бағалау
Коммуникативтік тиімділік, сауда тиімділігі
Мәселені қою
Өткізу мақсаты
Елеу цехы
пряник
цехы
кондитер
цехы
Қойма
Өндіру
Қосымша
қызмет
макарон
цехы
асхана
Механика-
лық цех
Шаруа-
шылық ... ... ... ... ... ... ... өндіру
мәселе бойынша
директор орынбасары
Директор
Дайын өнім
қоймасы
вермишель,
рожки,
пряиник.
Азық-түлік
қоймасы
Ұн, қант,
жуа, капуста т.б.
Бөлішке, торт ... ... ... пісіреді
Авто-
гараж
Кондитер
цехы
Нан-тоқаш
цехы
Макарон
цехы
Пряиник
цехы
Механика-лық цех
Столяр-
лық цех
Негізіг өндіріс
Көмекші өндіріс
Торт,бөлішке,дәмді-
нан пісіреді
Ұйымның міндетін анықтау
Нәтижелерді бақылау
Тактиканы өткізу
Маркетинг стратегиясын ... ... ... ... шаруашылық бөлімшелерді қалыптастыру
Вице - президент
Шығыс
аймақтық
өткізумен басқ.
Батыс
аймақтық
өткізумен басқ.
Ұйым-
тұтынушыға
өткізумен
басқарушы
Соңғы-
тұтынушыға
өткізумен
басқарушы
Оңтүстік
аймақтық
өткізумен басқ.
Солтүстік
аймақтық
өткізумен басқ.
Тауар тобы бойынша
басқарушы
Өткізу бойынша
басқарушы
Басқарушы
(тауарлы
марка 1)
Басқарушы
(тауарлы
марка 2)
Басқарушы
(тауарлы
марка 2)
Басқарушы
(тауарлы
марка 1)
В тауары бойынша
басқарушы.
А ... ... ... салалары бойынша бабасқарушы
Тауар тобы бойынша
басқарушы
Вице – президент
Өткізу және сервис тобы
3.
1.
Бөлу тобы, ... ... ... ... және ... ... ... зерттеу тобы
Өткізу бойынша Вице - президент
Өнімдерді өткізу бағдарламаны
өңдейді
Тауарлы стратегияны
Баға қалыптастыру стратегиясын
Өткізу стратегиясын
Жылжыту стратегиясын
Фирманың жалпы ... ... ... ... тенденцияны
Нарық конъюнктурасын
Нарықты сегменттеуді
Майлылық
В сорты
Идеал
Б сорты
А сорты
Тәттілік
Тәттілік
Х тұтыныс
В тауары
Х тұтыныс
Х тұтыныс
Б тауары
А тауары
Тұтыныс ... ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
: резидент еместердің табыстарының салық есебі3 бет
Автокөлік психологиясы оқу құралы82 бет
Азаматтық құқық оқу әдістемелік құралы89 бет
АӨҚО инфрақұрылымы9 бет
Дистанциялық оқу12 бет
Мемлекеттік қаржылық бақылау15 бет
Резидент еместердің табыстарының салық есебі8 бет
Ұлы отан соғысының басталуы7 бет
Әр түрлі жастағы балаларда жиын, санау туралы түсініктерін дамыту40 бет
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь