Ақуыздар, құрылысы, жіктелуі, қызметі1. Ақуыздың құрылымдық ұйымы деңгейлері.
2. Аминқышқылдардың жіктелуі.
3. Ақуыздың алғашқы құрылымына сипаттама.
4. Ақуыздың екінші құрылымы және оның ерекшеліктері.
5. Ақуыздың үшінші құрылымы, оның пайда болу ерекшеліктері.
6. Шаперондар және олардың қызметі
Ақуыздар – бұл полимерлер, олардың мономерлері болып амин қышқылдары саналады. Ақуыз құрамына 20 аминқышқылдары кіреді, олар клетка цитоплазмасында болады.
Аминқышқылдардың жіктелуі:
1. Алмасатын (эссенциальды).
Адам ағзасында синтезделінбейді (оларға амин қышқылының 8- түрі жатады). Міндетті түрде адам ағзасына тағаммен енеді: (метионин, трионин, лизин, лейцин, изолейцин, валин, триптофан, фенилаланин,), ал жарым-жартылай алмасатындарға амин қышқылының 2 түрі жатады: - аргинин, гистидин.
Алғашқы құрылымы – бұл бір-бірімен полипептидті байланысқан аминқышқылды қалдықтар байланысқан бір ізділігі.
Нақ осы құрылым РНҚ – дағы кодондардың бір ізділігімен тіке кодталады және трансляция кезінде көшірмесін алады.
Табиғаттағы ақуыздарда кездесетін барлық 20 аминқышқыл қалдықтарының құрылысы ұқсас, (лейцин, глицин, изолейцин, лизин, аспарагин, трипторан және т.б.). Олар үш мүшелі негізден тұрады, орташа (альфа – көміртекті атомымен байланысқан радикалдар -R). Аминқышқылдар қалдықтарының нақ радикалдармен айырмашылығы бар.
Негізгі
1. Стамбеков С.Ж., Петухов В.Л. Молекулалық биология. Оқулық/ҚР. Новосибирск: Семей МУ, 2003. –216 бет.
2. Әбилаев С.А. Молекулалық биология және генетика. Шымкент.2008, 424 б
3. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003,544 с.
4. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки, Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс,2003- 272 с.
5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина,2003.
6. Генетика. Учебник для ВУЗов / Под ред. Академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига»,2006.-638 с.:ил.
Қосымша:
1. Уилсон Дж., Хант Т. Молекулярная биология клетки. Сборник задач. Пер. с англ. –М.,Мир, 1994 -520 с.
2. Казымет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Астана,2006,2007.
3. Медицинская биология и генетика/ Под.редакцией Куандыкова Е.У., Алматы,2004

Пән: Биология
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Тақырыбы: Ақуыздар, құрылысы, жіктелуі, қызметі.

Мақсаты: Ақуыздың құрылысы және қызметін, ақуыз фолдингі туралы жалпы
түсініктемені оқып білу.

Жоспары
1. Ақуыздың құрылымдық ұйымы деңгейлері.
2. Аминқышқылдардың жіктелуі.
3. Ақуыздың алғашқы құрылымына сипаттама.
4. Ақуыздың екінші құрылымы және оның ерекшеліктері.
5. Ақуыздың үшінші құрылымы, оның пайда болу ерекшеліктері.
6. Шаперондар және олардың қызметі

Ақуыздар – бұл полимерлер, олардың мономерлері болып амин қышқылдары
саналады. Ақуыз құрамына 20 аминқышқылдары кіреді, олар клетка
цитоплазмасында болады.
Аминқышқылдардың жіктелуі:
1. Алмасатын (эссенциальды).
Адам ағзасында синтезделінбейді (оларға амин қышқылының 8- түрі жатады).
Міндетті түрде адам ағзасына тағаммен енеді: (метионин, трионин, лизин,
лейцин, изолейцин, валин, триптофан, фенилаланин,), ал жарым-жартылай
алмасатындарға амин қышқылының 2 түрі жатады: - аргинин, гистидин.
2. Алмаспайтын – амин қышқылының бұл түрі адам ағзасында синтезделінеді.
Олардың 10 түрі белгілі:
1. Глутамин қышқылы.
2. Глутамин.
3. Промин.
4. Аспарагин қышқылы.
5. Тирозин
6. Цистеин.
7. Серин.
8. Глицин.
9. Аланин.
10. Аспарагин.
Ақуыз құрылысының бірнеше деңгейлі құрылымы бар. Олар келесі түрге
бөлінеді:
1. Алғашқы; 2. Екінші; 3. Үшінші; 4. Төртінші.

Алғашқы құрылымы – бұл бір-бірімен полипептидті байланысқан аминқышқылды
қалдықтар байланысқан бір ізділігі.
Нақ осы құрылым РНҚ – дағы кодондардың бір ізділігімен тіке кодталады
және трансляция кезінде көшірмесін алады.
Табиғаттағы ақуыздарда кездесетін барлық 20 аминқышқыл қалдықтарының
құрылысы ұқсас, (лейцин, глицин, изолейцин, лизин, аспарагин, трипторан
және т.б.). Олар үш мүшелі негізден тұрады, орташа (альфа – көміртекті
атомымен байланысқан радикалдар -R). Аминқышқылдар қалдықтарының нақ
радикалдармен айырмашылығы бар.
R

-NH – C H – C (NH2 – CH2 -
COOH)

O

NH2 - C H – COOH + NH2 – C H –COOH --- NH2 – C H – CJ – NH – C H – COOH
Дипептидтің пайда болуында – пептидті байланыс алынады.

Амин қышқылының радикалдары

Лей Асн Иле Арг
Глу

-NH-CH-C – NH – CH – C - - NH – CH – C – NH – CH – C – NH – CH – C -

O O O
O O

Амин қышқыл қалдықтары.

1) – СО – NH – пептидті байланыста - шырқ айналу мүмкін емес.
2) Қалған екі байланыста: - NH – CH – және C H – CO - шырқ айналуы
мүмкін.
Бір-бірімен өзара пептидті қосылып, қалдықтар тірегі пептидті
шынжырда үздіксіз негізді құрастырады, онда үш типті байланыс кездеседі.
Пептидті байланыстың айналасында (-СО- NH) шиыршық тәрізді айналу жүрмейді.
Ал қалған екі байланыстарда (-NH-CH- және C H- CО) шырқ тәрізді айналу
жүреді және пептидті байланыстың бүгілуіне мүмкіндік береді, және де
екінші, үшінші құрылымдардың пайда болуына алып келеді.
Ақуыздың пайда болуының келесі этапы – фолдинг, яғни, дұрыс үш
өлшемді құрылысқа пептидті тізбекті орау.

Ақуыздың екінші құрылымы.
Көптеген пептидті тізбектердің фрагменттері қалануға ие болады: альфа
– спиральді немесе бета – құрылымды. Бұл деңгейдегі кеңістік ұйымы
екіншілік құрылымды деп аталады.
Альфа спираль. Пептидті шынжыр негізгі тірегі, спиральге бұралған,
аминқышқыл радикалдары спиральдан сыртқа қарай айналады. Бұл құрылым
кезінде аминқышқыл негіздері сутекті байланыспен қосылады (бір спиарльді
орамға 3,6 аминқышқыл қалдықтары қатысады).
Бета – құрылым. Бұл жерде пептидті тізбектердің негіздері иректелген
конфигурацияны немесе бүктелген жапырақ тәрізді болып келеді.
Бұл құрылым сутекті байланыспен байланысқан. Ақуыздың екінші құрылымы
оның алғашқы құрылымымен анықталынады. Жанама радикалдар анықтайды,
пептидті тізбектердің қалай бүрілетінін және жалпы алғанда ол бүгіле алады
ма соны анықтайды, егер радикалдар біртекті жасалған және бір-біріне жақын
орналасса, онда альфа – спираль түзілмейді.

Үшінші құрылым. Ақуызды глобулалар конформациясы, яғни спиральдік, бета
құрылымды және құрылымсыз пептидті тізбектер бөліктерінің кеңістіктегі
қалануы деп түсінеміз.

Үшінші құрылым – аминқышқыл радикалдары аралығында пайда болған
байланыстар арқасында ұсталынады және пайда болады. Байланыстың өзгешілігі
радикалдар табиғатына байланысты болады.
Радикалдар аралығындағы байланыстардың түрлері.
1 – ковалентті – дисульфидті байланыс, цистеин қалдықтары аралығында
кездеседі.
2 – ковалентсіз (әлсіз байланыс)
- ионды - әр тектес зарядталған радикалдар аралығында;
- сутекті – полярлы (зарядталған және зарядталмаған радикалдар аралығында);
- гидрофобты және ван-дер Ваальсовты гидрофобты радикалдар аралғындағы
өзара қатынас байланыс.
Толып жатқан көп радикалдар арасындағы байланыстар тұрақты
конфигурацияның пайда болуына алып келеді, яғни ақуыздың үшінші құрылымы.
Үшінші құрылымының қалыптасуы ақуыздың функцианальді белсенділікке ие
болуында үлкен үлес қосады. Осы деңгейде, ақуызда белсенді орталықтар пайда
болады – бұл радикалдар топтары, белгілі лигандалармен өзара қатынасқа
қабілетті болады. Бұл радикалдар топтары тек фольдинг процессі кезінде
жақындасады. Үшінші құрылым, белгілі жылжымалыққа иелі.

Глобуланың конформациясында келесі факторлар көрінеді:
1- жылылық тербелу немесе ауытқу (флюктуация).- біресе байланыс
ажырайды, біресе қайта жалғасады.
2- заттар – реттеушілер.
3- ақуыздың химиялық модификациясы (Мысалы фосфорлену)
4- оның қызметін ақуыздар орындайды.
Ақуыздар конформациясының өзгеруі клеткадағы әртүрлі процесстерді
реттеу үшін, олардың биологиялық белсенділігін өзгерту үшін қажет.

Төртініші құрылым. Төртінші құрылым, бірнеше суббірліктен тұратын, яғни
ақуыздар үшін тән (мысалы, гемоглабин – 4 молекуладан тұрады).
Суббірліктер сыртта орналасқан радикалдар бойынша байланыстырылады,
сондықтан төртінші құрылым, тек үшінші құрылымнан кейін ғана пайда болады.
Сонымен, ақуыздың алғашқы құрылымы толығымен екінші және үшінші
құрылымдарды анықтайды (барлық хабар, пептидті тізбектегі амин
қышқылдарының бірізділігінің болуында).
Фолдинг және фолдинг факторлары.
Фолдинг факторларын келесі екі топқа бөлуге болады:
1 топ – катализдік белсенділікті ақуыздар, яғни фолдинг ферменттері –
фолдазалар
2 топ – молекулалық шаперондар, бұл ақуыз әрекеті әртүрлі механизмді, бірақ
олар фолдингтің соңғы өнімдері құрамына кірмейді (олар фолдинг процесіне
мүмкіндік береді) және пептидті тізбектегі дұрыс емес әрекеттестікті
ескертеді. Шаперондар дегеніміз – қосымша белоктар.
Шаперондарда – рефолдингті бақылау жүреді. Рефолдинг – қайтадан
құрылу деген мағынаны білдіреді.
Ақуыздар әр түрлі себептердің әсерінен (қызып кету, сәулелену,
оксиданттардың әсері) өзінің нативті конформациясын жоғалтуы мүмкін, яғни
жарым жартылай немесе толығымен денатурацияланады. Денатурация – белоктың
табиғи құрылымының бұзылуы.
Бұндай ақуыздар шаперондардың белсенді көмегі кезінде рефолдингке
немесе ренатурацияға ұшырауы мүмкін. Егер клетка ұзақ ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Онтогенез және аурулар кезіндегі ақуыз құрылысының өзгерісі
қушыларға сабаққа деген ынтасын, белсенділігін арттыру мақсатында «Ақуыздар мен нуклеин қышқылдары» тақырыбында сабақ өту әдістемесі
Онтогенез және аурулар кезіндегі ақуыз құрылысының өзгерістері
Жасушаның алуан түрлілігі
Ақуыздардың аминқышқылдық құрылымы
Ақуыздар
Ферменттермен жұмыс істеу әдістемесі Ферменттерді бөліп алу туралы ақпарат
Жасушаішілік тасымалданудың молекулялық механизмдері. Жасуша органеллаларының жасушаішілік құрылысы және қызметі
Аминқышқылдвр және ақуыздар
Молекулалық биология ғылымы. Анықтамасы. Міндеттері
Пәндер