Ақпараттық қауіпсіздік


Жоспар

Кіріспе

Ақпараттық қауіпсіздік

Ақпараттық қауіпсіздік саясаты

Қауіпсіздік саясатының негізгі элементтері

Қорытынды

Пән: Информатика
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Жоспар

Кіріспе

Ақпараттық қауіпсіздік

Ақпараттық қауіпсіздік саясаты‭

Қауіпсіздік саясатының негізгі элементтері

Қорытынды

Кіріспе

Хабарлар тасымалданатын байланыс арналары көбінесе қорғалмаған болып келеді және осы арнаға қатынас құру құқығы бар кез келген адам хабарларды қолға түсіре алады.‭ ‬Сондықтан тораптарда ақпаратқа біраз шабуылдар жасау мүмкіндігі бар.
Бұзушы‭ ‬-‭ ‬тиым салынған операцияларды қателескендіктен,‭ ‬білместіктен орындауға әрекет жасаған немесе ол үшін саналы түрде әртүрлі мүмкіншіліктерді,‭ ‬әдістерді және құралдарды қолданатын тұлға.
Бұзушының үлгісін зерттеген кезде мыналар анықталды:
21‭ ‬Қатарларында бұзушы болуы мүмкін тұлғалардың санаттары жойында жорамалдар‭;
Бұзушы әрекетінің себептері туралы жорамалдар‭;
Бұзушының біліктілігі және оның техникалық жабдықтанғандығы жөнінде жорамалдар‭;
Бұзушының ықтимал әрекеттерінің сипаты туралы жорамалдар.
Ақпаратты қорғау құралдары‭ ‬-‭ ‬мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді қорғауға арналған техникалық,‭ ‬криптографиялық,‭ ‬программалық және басқа да құралдар,‭ ‬олар жүзеге асырылған құралдар,‭ ‬сондай-ақ,‭ ‬ақпарат қорғаудың тиімділігін бақылау құралдары.‭
Ақпараттық қорғау жүйесі жобалау әр түрлі жағдайда жүргізілуі мүмкін және бұл жағдайларға негізгі екі праметр әсер етеді:‭ ‬ақпарат қорғау жүйесіне арнап әзірленіп жатқан деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйесінің қазіргі күй-жағдайы және ақпаратты қорғау жүйесін жасауға кететін қаржы мөлшері.
Ақпаратты қорғау жүйесін жобалау мен әзірлеу келесі тәртіп бойынша жүргізуге болады:
-‭ ‬қорғанылуы көзделген деректердің тізбесін және бағасын анықтау үшін деректер өңдеу жүйесін қойылған талдау жасау‭;
-‭ ‬ықтимал бұзушының үлгісін таңдау‭;
-ықтимал бұзушының таңдап алынған үлгісіне сәйкес ақпаратқа заңсыз қол жеткізу арналарының барынша көбін іздеп табу‭;
-‭ ‬пайдаланылатын қорғаныш құралдарының әрқайсысының беріктілігін сапасы мен саны жағынан бағалау‭;
-‭ ‬орталықтанған бақылау мен басқару құралдарын әзірлеу‭;
-‭ ‬ақпарат қорғау жүйесінің беріктілігінің сапасын бағалау.‭

Ақпараттық қауіпсіздік

Ақпараттық қауіпсіздік‭ —‬мемкелеттік ақпараттық ресурстардың,‭ ‬сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделері қорғалуының жай-күйі.
Ақпаратты қорғау‭ —‬ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені.‭ ‬Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу,‭ ‬сақтау,‭ ‬өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын,‭ ‬қол жеткізулік оңтайлығын және керек болса,‭ ‬жасырындылығын қолдауды түсінеді.‭ ‬Сонымен,‭ ‬ақпаратты қорғау‭ ‬-‭ ‬ақпараттың сыртқа кетуінің,‭ ‬оны ұрлаудың,‭ ‬жоғалтудың,‭ ‬рұқсатсыз жоюдың,‭ ‬өзгертудің,‭ ‬маңызына тимей түрлендірудің,‭ ‬рұқсатсыз көшірмесін жасаудың,‭ ‬бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені.‭ ‬Қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезін қойылатын шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық,‭ ‬программалық және техникалық әдістер мен құралдардан тұрады.
Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік мәселе болып табылады.‭ ‬Оны шешу үшін заңнамалық,‭ ‬ұйымдастырушылық,‭ ‬программалық,‭ ‬техникалық шаралар қажет.
Ақпараттық қауіпсіздіктің өте маңызды‭ ‬3‭ ‬жайын атап кетуге болады:‭ ‬қол жеткізерлік‭ (‬оңтайлық‭)‬,‭ ‬тұтастық және жасырындылық.
Қол жетерлік‭ (‬оңтайлық‭) ‬-‭ ‬саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алуға болатын мүмкіндік.‭ ‬Ақпараттың қол жеткізерлігі‭ ‬-‭ ‬ақпараттың,‭ ‬техникалық құралдардың және өңдеу технологияларының ақпаратқа кедергісіз‭ (‬бөгетсіз‭) ‬қол жеткізуге тиісті өкілеттілігі бар субъектілердің оған қол жеткізуін қамтамасыз ететін қабілетімен сипатталатын қасиеті.
Тұтастық‭ ‬-‭ ‬ақпараттың бұзудан және заңсыз өзгертуден қорғанылуы.‭ ‬Ақпарат тұтастығы деп ақпарат кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған‭ (‬бұзылған‭) ‬кезде есептеу техника құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің осы ақпараттың өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін қабілетін айтады.
Жасырындылық‭ ‬-‭ ‬заңсыз қол жеткізуден немесе оқудан қорғау.
жылы АҚШ қорғаныс министрлігі қызғылт сары мұқабасы бар‭ ‬Сенімді компьютерлік жүйелерді бағалау өлшемдері‭ ‬деп аталатын кітап шығарды.
Қауіпсіз жүйе‭ ‬-‭ ‬белгілі бір тұлғалар немесе олардың атынан әрекет жасайтын үрдістер ғана ақпаратты оқу,‭ ‬жазу,‭ ‬құрастыру және жою құқығына ие бола алатындай етіп ақпаратқа қол жеткізуді тиісті құралдар арқылы басқаратын жүйе.
Сенімді жүйе‭ ‬-‭ ‬әр түрлі құпиялық дәрежелі ақпаратты қатынас құру құқығын бұзбай пайдаланушылар тобының бір уақытта өңдеуін қамтамасыз ету үшін жеткілікті ақпараттық және программалық құралдарды қолданатын жүйе.
Жүйенің сенімділігі‭ (‬немесе сенім дәрежесі‭) ‬екі негізгі өлшемі бойынша бағаланады:‭ ‬қауіпсіздік саясаты және кепілділік.

Ақпараттық қауіпсіздік саясаты

Қауіпсіздік саясаты‭ ‬-‭ ‬мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін,‭ ‬қорғайтынын және тарататынын анықтайтын заңдар,‭ ‬ережелер және тәртіп нормаларының жиыны.‭ ‬Бұл ережелер пайдаланушының қайсы кезде белгілі бір деректер жинағымен жұмыс істей алатынын көрсетеді.‭ ‬Қауіпсіздік саясатын құрамына мүмкін болатын қауіптерге талдау жасайтын және оларға қарсы әрекет шаралары кіретін қорғаныштың белсенді сыңары деп санауға болады.
Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына элементтер кіруі керек:‭ ‬қатынас құруды ерікті басқару,‭ ‬объектілерді қайтадан пайдаланудың қауіпсіздігі,‭ ‬қауіпсіздік тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару.
Кепілдік‭ ‬-‭ ‬жүйенің сәлетіне және жүзеге асырылуына көрсетілетін сенім өлшемі.‭ ‬Ол қауіпсіздік саясатын іске асыруға жауапты тетіктердің дұрыстығын көрсетеді.‭ ‬Оны қорғаныштың,‭ ‬қорғаушылар жұмысын қадағалауға арналған,‭ ‬белсенсіз сынары деп сипаттауға болады.‭ ‬Кепілдіктің екі түрі болады:‭ ‬операциялық және технологиялық.‭ ‬Біріншісі жүйенің сәулеті және жүзеге асырылу жағына,‭ ‬ал екіншісі‭ ‬-‭ ‬құрастыру және сүйемелдеу әдістеріне қатысты.‭
Есепберушілік‭ (‬немесе хаттамалау тетігі‭)‬ қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады.‭ ‬Сенімді жүйе қауіпсіздікке байланысты барлық оқиғаларды тіркеп отыруы керек,‭ ‬ал хаттаманы жазу-жүргізу тексерумен‭ (‬аудитпен‭ ‬-‭ ‬тіркелу ақпаратына талдау жасаумен‭) ‬толықтырылады.
Сенімді есептеу базасы‭ ‬(СЕБ‭) ‬-‭ ‬компьютерлік жүйенің қауіпсіздік саясаты жүзеге асыруға жауапты қорғаныш тектерінің жиынтығы.‭ ‬Компьтерлік жүйенің сенімділігіне баға беру үшін тек оның есептеу базасын қарастырып шықса жеткілікті болады.‭ ‬СЕБ негізгі міндеті‭ ‬-‭ ‬қатынасым мониторының міндетін орындау,‭ ‬яғни,‭ ‬объектілермен белгілі бір операциялар орындау болатындығын бақылау.
Қатынасым мониторы‭ ‬-‭ ‬пайдалынушының программаларға немесе деректерге әрбір қатынасының мүмкін болатын іс‭ ‬-‭ ‬әрекеттер тізімімен келісімдігі екендігін тексеретін монитор.‭ ‬Қатынасым мониторынан үш қасиеттің орындалуы талап етіледі:
-‭ ‬оңашаландық.‭ ‬Монитор өзінің жұмысы кезінде аңдудан қорғалуға тиісті‭;
-‭ ‬толықтық.‭ ‬Монитор әрбір қатынасу кезінде шақырылады.‭ ‬Бұл кезде оны орай өтуге мүмкіндік болмау керек‭;
-‭ ‬иландырылатындық.‭ ‬Мониторды талдауға және тестілеуге мүмкін болу үшін ол жинақы болуы керек.
Қауіпсіздік өзегі‭ ‬-‭ ‬ қатынасым мониторының жүзеге асырылуы.‭ ‬Қауіпсіздік өзегі барлық қорғаныш тетіктерінің құрылу негізі болып табылады.‭ ‬Қатынасым мониторының аталған қасиеттерінен басқа қауіпсіздік өзегі өзінің өзгерместігіне кепілдік беруі керек.
Қауіпсіздік периметрі‭ ‬-‭ ‬сенімді есептеу базасының шекарасы.‭ ‬Оның ішіндегі сенімді,‭ ‬ал сыртындағы сенімсіз деп саналады.‭ ‬Сыртқы және ішкі әлемдер арасындағы байланыс ретқақпа арқылы жүзеге асырылады.‭ ‬Бұл ретқақпа сенімсіз немесе дұшпандық қоршауға қарсы тұра алуға қабілетті бар деп саналады.‭
Объектінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтаммасыз етуге арналған жұмыстар бірнеше кезеңге бөлінеді:‭ ‬даярлық кезеңі,‭ ‬ақпараттық қорларды түгендеу,‭ ‬қатерді талдау,‭ ‬қорғаныш жоспарын жүзеге асыру.‭ ‬Осы аталған кезеңдер аяқталған соң эксплуатациялау кезеңі басталады.‭
Даярлық кезең.‭ ‬Бұл кезең барлық келесі шаралардың ұйымдастырушылық негізін құру,‭ ‬түпқазық құжаттарды әзірлеу және бекіту,‭ ‬сондай-ақ,‭ ‬үрдіске қатысушылардың өзара қарым‭ ‬-‭ ‬қатынастарын анықтау үшін қажет.‭ ‬Даярлық кезеңде ақпарат қорғау жүйесінің ақпараттың міндеттері анықталады.
Ақпараттық қорларды түгендеу.‭ ‬Бұл кезеңде,‭ ‬әдетте,‭ ‬объект,‭ ‬ақпараттық ағындар автоматтандырылған жүйелердің құрылымы серверлер,‭ ‬хабар тасышулар,‭ ‬деректер өңдеу және сақтау тәсілдері жайында мәлімет жиналады.‭ ‬Түгендеу анықталған соң олардың осалдылығына талдау жасалынады.‭
Қатерді талдау.‭ ‬Келесі шаралардың нәтижелерді ақпараттық қорлардың қорғанылу күй‭ ‬-‭ ‬жағдайның қаншалықты толық және дұрыс талдануына тәуелді болады.‭ ‬Қатерді талдау мыналардан тұрады:‭ ‬талданатын объектілерді және оларды қарастырудың нақтылану дәрежесін таңдау‭; ‬қатерді бағалау әдіснамасын таңдау‭; ‬қауіптерді және олардың салдарын талдау‭; ‬қатерлерді бағалау‭; ‬қорғаныш шараларын талдау‭; ‬таңдап алынған шараларды жүзеге асыру және тексеру‭; ‬қалдық қатерді бағалау.
Қауіп бар жерде қатер пайда болады.‭ ‬Қауіптерді талдау кезеңі қатерді талдаудың орталық элементі болып табылады.‭ ‬Қауіптердің алдын алу үшін қорғаныш шаралары мен қүралдары қажет.‭ ‬Қауіптерді талдау,‭ ‬біріншіден,‭ ‬мүмкін болатын қауіптерді анықтаудан‭ (‬оларды идентификациялаудан‭) ‬және,‭ ‬екіншіден,‭ ‬келтірілетін болашақ зиянды болжау‭ ‬-‭ ‬бағалаудан тұрады.
Бұл кезеңнің орындалу нәтижесінде объектідегі қауіп‭ ‬-‭ ‬қатерлер тізбесі және олардың қауіптік дәрежесі бойынша жіктемесі құрастырылады.‭ ‬Бұлар бәрі ақпарат қорғау жүйесіне қойылатын талаптарды айқындауға,‭ ‬қорғаныштың ең әсерлі шаралары мен құралдарын таңдап алуға,‭ ‬сондай‭ ‬-‭ ‬ақ,‭ ‬оларды жүзеге асыруға қажетті шығындарды анықтауға мүмкіндік береді.
Қорғаныш жоспарын құрастыру.‭ ‬Бұл кезеңде осының алдында жүргізілген талдаудың нәтижесінде анықталған қатердерді бейтараптау үшін қорғаныштың тиісті ұйымдастырушылық және техникалық шаралары таңдап алынады.‭
Қорғаныш жоспарын құру ақпарат қорғау жүйе,сінің функционалдық сұлбасын әзірлеуден басталады.‭ ‬Ол үшін қорғаныш жүйесінің атқаратын міндеттері анықталады және нақты объектінің ерекшеліктерін ескере отырып жүйеге қойылатын талаптар талқыланады.‭ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық дәуірдегі – ақпараттық қауіпсіздік
"Ақпараттық қауіпсіздік."
Ақпараттық қауіпсіздік түрлері
Ақпараттық терроризм және қауіпсіздік
Ақпаратты қорғау - ақпараттық қауіпсіздік
Ақпараттық қауіпсіздік саясаты
Ақпараттық қауіпсіздік жайында
Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру
Ақпараттық қауіпсіздік туралы
Ақпараттық қауіпсіздік жайлы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь