ЭЕМ (дербес компьютер)

Жоспар:

1)ДЭЕМ.ге анықтама.
2)ДЭЕМ(дербес компьютер) атауы мен буындары.
3)Компьютер техникасының экспоненциалды дамуы.
        
        Жоспар:
1)ДЭЕМ-ге анықтама.
2)ДЭЕМ(дербес компьютер) атауы мен буындары.
3)Компьютер техникасының экспоненциалды дамуы.
Компью́тер (дербес электронды есептегіш ... computer -- ), ЭЕМ ... ... ... -- ... жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және ... ... үшін ... ... Компьютер дәуірінің бастапқы кезеңдерінде компьютердің негізгі қызметі -- есептеу деп саналатын. Қазіргі кезде олардың негізгі ... -- ... ... табылады.Негізгі принциптері: Өзінің алдына қойылған тапсырманы орындау үшін компьютер механикалық бөліктердің орын ... ... ... ... ... ағынын немесе басқа да жақсы зерттелген физикалық құбылыс әсерлерін қолданады. Көбімізге компьютерлердің ең көп таралған түрі -- ... ... ... ... ... алға ... мәселені, зерттеліп отырған физикалық құбылысты максималды айқын көрсетіп, модельдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, электрондық ағындар бөгеттер салу кезіндегі су ... ... ... ... ... ... құрастырылған аналогтық компьютерлер ХХ ғасырдың 60-жылдары көп болғанымен, қазір сирек кездеседі.Қазіргі заманғы компьютерлердің басым бөлігінде алға қойылған мәселе ... ... ... ... бұл ... барлық қажетті ақпарат екілік жүйеде (бір және ноль ретінде) көрсетіледі, содан кейін оны ... үшін ... ... алгебрасы қолданылады. Іс жүзінде барлық математикалық есептерді бульдік операциялар жиынына айналдыруға болатындықтан, жылдам жұмыс жасайтын ... ... ... ... ... ... ... басқару есептерінің көпшілігін шешу үшін қолдануға болады.Бірақ, компьютерлер кез-келген математикалық есепті шеше ... ... шеше ... ... ... ... Алан ... сипаттаған болатын.Орындалған есеп нәтижесі пайдаланушыға әр түрлі енгізу-шығару құрылғыларының көмегімен көрсетіледі, мысалы, лампалық индикаторлар, ... ... және ... -- жай ғана ... ол өзі ... ... сөздерді және өз бетінше . Компьютер тек қана бағдарламада көрсетілген сызықтар мен түстерді енгізу-шығару ... ... ... түрде көрсетеді. Адам миы экрандағы көріністі қабылдап, оған белгілі бір мән береді. Компьютер атауы (имя ... computer name) -- ... ... ... ... машинасын) шатастырмай табуға мүмкіндік бе-ретін, үзындығы 15 латын ... ... ... (өте ... ... атау. Ол басқа есептеу машинасының немесе есептеу машиналары бірлестігінің атауларымен дөл келмеуі керек және оның ... бос орын ... ... ... ... ... эвм) -- ... мен элементтік негізінің түрлері бойынша біріктірілген, тарихи қалыптасқан компьютер топтары. Олар бір-бірінен элементтік негізі, құрылмалы-технологиялық орындалуы, ... ... ... ... ... ... тамалары және пайдаланушы тарапынан компьютермен қатынас құру дөрежесі бойынша ажыратылады. Компьютер сөзі ағылшын тілінің ағылш. to compute, ... computer ... ... Бұл ... , ... ... (ағылшын сөзі, өз кезегінде, латын тілінің лат. computo -- сөзінен шыққан). Алғашында ... ... бұл сөз ... құрылғыларды қолданбай немесе қолдана отырып, арифметикалық есептеулер жүргізетін адамға қатысты айтылған. Содан кейін бұл сөз ... ... ... болды, бірақ, қазіргі заманғы компьютерлер математикамен тікелей байланысты емес мәселелермен де айналысады.
Компьютер(дербес электронды ... ... ... ... ... рет 1897 жылы ... Оксфорд сөздігінде пайда болған болатын. Бұл сөздікте компьютер механикалық ... ... ... ... 1946 жылы бұл ... цирлық компьютер, аналогтық есептеуіш машинасы және электронды компьютер ... ... ... ... ... ... электронды машиналар буынға бөлінеді. Қазір компью-терлердің (дербес электронды машиналардың) алты буыны белгілі деп айтуға болады. Жалпы, компьютерді буынға бөлу ... ол ... ... ... ... өзгеруіне, өзінің құрамына кіретін құрылғылардың түрлері мен қасиеттерінің ... және ... ... шығарылатын есептердің жаңа (сандық емес) топтарының пайда болуына тәуелді.
Дербес есептеуіш машинаның бірінші буыны - 1959 жылға ... ... ... ... машиналар, жылдамдықта-ры ондаған мың а/с., разрядтылығы 31 - 34 бит, жедел ... ... 1 - 4 кб, ... жұмыс ырғағы қатал тізбекті, яғни, келесі орындалатын амал ағымдағы амалдың орындалуы толық біткеннен соң ғана басталады, енгізу/шығару амалдары орындалып тұрғанда ... ... ... тұрады. Программа негізінен машина-лық тілде қолмен жазылып орындалады. Жұмыс істеу ре-жімі ашық болды, яғпи, әрбір программалаушы басқару тетігінде өзі ... ... ... жұмыс істетті. Негізінен сандық шамалармен байланысты есептер шыға-рылады, символдық шамаларды пайдалану жоқ ... ... ... ... ... екінші буыны - 1968 жылға шейін шыға-рылған транзисторлық компьютерлер, жылдамдықтары жүздеген мың а/с., разрядтылығы 31 - 48 бит, ... ... ... - 8 - 128 кб. ... ... үзу және оны ... жүйесі пайда болды (ол негізінен енгізу/шығару амалдарын орындау кезінде іске қосыла-ды). ... ... ... ... ... ... ... - трансляторлар шықты, яғни, программа құру үшін деңгейлері жоғары программалау тілдері (Fortran. Algol. Cobol және басқалар) қолданылды, ... ... қоры ... ... ... ... режімі қолданылды, яғни, программалаушы ті-келей машинамен жұмыс істемейтін болды, ол өзінің жо-ғары деңгейдегі программалау тілінде жазылған програм-масын ары ... ... ... ... ... топқа тапсырды. Программалардың жұмыс істеуін бақы-лау және басқару үшін алғашқы мониторлық жүйелер пайда ... ... ... ... ... ... ... Индексті арифметиканың шығуы, тікелей емес адрестеуді және динамикалық жадыны қолдану, сим-волдық шамалармен жұмыс істеу мүмкіншілігінің пайда болуы осы буынның құрылымдық ... ... ... ... - 1970 ... ... ин-тегралды микросхемалар арқылы жасалынған компьютер-лер мен компьютерлер кешені, жылдамдықтары миллион-даған а/с., разрядтылығы 32 - 64 бит, жедел жадыларының ... 64 - 1024 кб. ... үзу ... бар, ... ... орындалуы орталық процессордың жұ-мысымен параллель жүргізетін қосымша процессорлар ... ... ... ... ... көп жұмыстар, соның ішінде үзуді ұйымдастырумен өңде-тулер аппарат арқылы жүзеге асатын болды. Компьютер-лердің сыртқы ортаны қабылдай және оған әсер ете ... ... ... ... бола ... ... компьютерді алдын ала енгізілген деректерді детер-минді (бірмәнді) өңдейтін құрылғыдан сыртқы ортада туа-тын жағдайға қарай ... ... ... ... ... айналдырылды. Жедел жадыны қорғау және дина-микалық бөлу іске асты. Көптеген жоғары ... ... ... ... ... (SNOBOL. LISP. REFAL ... және ... есептерге (Prolog. Miranda сияқтылар) бағытталған программалау тілдері қолданылды, символдық есептер мен логикалық ... ... ... Программалардың жұмысын бастан аяқ басқаратын (сыртқы және ішкі ортадағы жағдайларға мақ-сатты жауап бере алатын) дамыған операциялық ... ... ... Осы ... ... ерекшелік программа-лары төменнен жоғары қарай ұйқас болатындай мүмкін-шіліктеріөспелі компьютерлердің бірнеше модельднрінен тұратын машиналар кешенінің пайда болуы (мысалы, со-циялистік елдерде ЕС ЭВМ 1020 - 1050, ал АҚШ - та IBM 360 - 370 ... ... ... ... Бұл ... ... жедел жадыны немесе сыртқы құрылғылардың өрісін ортақ етуге болатын есептеу жүйе-лерін жасауға мүмкіншілік туды. Бір ... ... ... ... ... етіп орталық процессордың уақытын бөлшектейтін мультипрограмдық режім іске ... ... ... ... уақыт масштабында жұ-мыс істей алатын программалар пайда бола бастады. Олар технологиялық процесстерді, ұшатын аппараттардың жә-не басқа күрделі құрылғылардың жұмыстарын басқаруға ... ... ... ... - 1975 ... ... үлкен немесе өте үлкен интегралды микросхемалар арқы-лы жасалынған көппроцессорлы суперкомпьютерлер мен микрокомпьютерлер (кейін оларды дербес компьютерлер деп атап кетті). ... ... жүз ... ... (мысалы, Cray - 1 суперкомпьютері-нің жылдамдығы 100 млн а/с). Жалпы осы буындағы ком-пьютерлер ... ... ... одан әрі ... теле-фон, телеграф желілеріне қосылып компьютерлік глобаль-ді(мысалы Интернет), корпоративтік және локальді желі-лер құрылды, өте үлкен деректер архиві ... ... ... ... ... ... және өңделуі дамыды, нақты уақыт масштабында жұмыс істей ... ... ... ... ... ... буыны - 1980 жылы Жапония жа-риялаған 5 жылдық жобадан басталады, онда компьютер-лік тілдің машиналық тілі ... ... ... тілі PROLOG - ты аппаратты түрде жүзеге ... ... ... ... ... құру көзделді. Бұл жоба нәтижелі аяқталды, қазір өзінің жасанды зердесі бар, яғни, белгілі ... ... ... оның шешуін та-батын тұжырымдарды жасап және оны ... ... ... ... өлең ... музыка шығара алатын жә-не т.с.с интеллектуалды жұмыстарды өздігінен жасай ала-тын компьютерлер бар. Бірақ олар кең ... ... ... бағасы өте қымбат және олармен жұмыс істеу аса біліктілікті талап етеді.Компьютердің алтыншы буыны - өткен ғасырдың 90 - шы ... ... ... ... ... ... Ол жасанды нейрон желісіне, көпмәнді логика және кванттық есептеу теориясына негізделіп жасалынады. Бұл ... ... ... зердесі болады: олардың өзін - өзі оқытатын қабілеті және өздігінен кейбір мәселені түсініп (образды танып), жобалап, оны шешу не-месе ... ... үшін ... ... немесе құрылғыны құрастыра алатын мүмкіншілігі болады.
Нөлдік буын
б.э.д. 3000 жыл -- Ежелгі Вавилонда ... ... -- абак ... болды.
б.э.д. 500 жыл -- Қытайда абактың нұсқасы пайда болды.
1492 жыл -- ... да ... ... бір күнделігінде он тісті сақиналары бар 13-разрядты есептегіш құрылғының сызбасын көрсеткен. Бұл сызбалар негізінде ... ... ... ХХ ғасырда ғана жасалғанымен Леонардо да Винчи жобасының дұрыстығы ... жыл -- ... ... ... университетінің профессорі, тісті сақиналар неізінде алты разрядты ондық сандарды қосып және азайта ... ... ... ... 1960 жылы профессордың сызбасы бойынша қайта жасалып, дұрыс жұмыс жасайтындығын көрсетті.
1630 жыл -- ... ... ... логарифмдік сызғыш жасады.
1642 жыл -- Блез Паскаль -- ... ... ... асырылған және кең танылған цифрлық есептеуіш құрылғыны ұсынды. Құрылғы прототипі бес разрядты ондық сандарды қосып және ... ... еді. ... бұндай есептегіштердің оннан астамын жасады, соңғы үлгілері сегіз разрядты сандармен де жұмыс жасай алатын ... жыл -- ... ... ... және математигі Готфрид Вильгельм Лейбниц механикалық калькулятор жасады, ол екілік санау жүйесінің көмегімен көбейту, ... қосу және ... ... ... ... ... шамасында Исаак Ньютон математикалық анализ негіздерін қалады.
1723 жыл -- неміс математигі және астрономы Христиан Людвиг ... ... ... ... ... ... жасады. Машина сандарды көбейту кезінде бүтін бөлігін және тізбектелген қосу амалдарының санын ... ... еді. ... ... бұл ... енгізілген мәліметтерді енгізудің дұрыстығын тексере алатын еді.
1786 жыл -- ... ... ... Иоганн Мюллер идеясын ұсынды -- бұл машина айырмалық ... ... ... ... алатын еді. Лейбництің тісті доңғалақтары негізінде жасалған бұл машина біршама кішкентай (биіктігі 13 см, диаметрі 30 см) ... ... ... ... төрт ... ... орындай алатын еді.
1801 жыл -- Жозеф Мария Жаккард бағдарлама арқылы басқарылатын ... ... ... оның ... ... ... ... көрсетілетін еді.[1]
1820 жыл -- француз Тома де Кальмар арифмометрлерді алғаш рет өндірістік жағдайда ... жыл -- ... ... ... ... айырмалық машинаны (математикалық кестелерді автоматты түрде құруға арналған арифмометр) ойлап тапты, бірақ іс жүзінде ... ... ... жыл -- ... ... ағайынды Георг және Эдвард Шутц Чарльз Бэббидж жұмыстарының негізінде алғашқы айырмалық машина ... жыл -- орыс ... ... ... ... ... ... аппарат құрды. Бұл ғалым 1881 жылы осы машинаға көбейту және бөлуге арнап қосымша бөліктер жасады.
1884 -- 1887 жж -- ... ... ... табуляциялық жүйе (Холлерит табуляторын) жасап шығарды, бұл жүйе 1890 және 1900 ... ... 1897 жылы ... ... ... ... жыл -- орыс ... А.Н.Крылов жобасы бойынша қарапайым дифференциалдық теңдеулерді интеграциялауға арналған ... ... жыл -- ... ... ... аналогтық компьютер жасап шығарылды.
1938 жыл -- ... ... ... Цузе ... ... есептеуіш машинасын жасап, оған Z1 деген ат берді (Оның соавторы ретінде Гельмут Шрейердің есімі де аталады). Бұл толықтай механикалық, бағдарламаланатын ... ... еді. Бұл үлгі іс ... ... Оның ... ... ... Берлиндегі неміс техникалық мұражайында сақталған. Осы жылы Цузе Z2 ... ... ... ... жыл -- ... Цузе Z3 машинасын жасады. Бұл машина қазіргі заманғы ... ... ... ие ... жыл -- ... ... ... Джон Атанасов және оның аспиранты Клиффорд Берри АҚШ-тағы алғашқы электрондық цифрлық компьютерді жасап бастады. Бұл ... ... ... ... ... кетті), тарихшылардың айтуына қарағанда, американ ғалымы Джон Мочлидің екі жылдан кейін Эниак ЭЕМ-ін жасап шығаруыны көп ... ... ... ... ... ... есептеуіш машина -- Марк I ... Бұл ... АҚШ ... күштерінің күрделі баллистикалық есептерін шығаруға арналған еді.
1943 жылдың соңында арнайы ... ... ... ... ... -- ... жасалды. Машина фашисттік Германияның құпия кодтарын шешумен айналысты.
1944 жылы Конрад Цузе Z4 компьютерін ... ... жылы ... ... электронды цифрлық есептеуіш машина -- Эниак жасап шығарылды.
Кеңес Одағында алғашқы электрондық есептеуіш ... ... ... ... Лебедевтің басшылығымен 1950 жылы жасалды.
Егер есептеуіш құрылғылардың 1900 жылдан ... даму ... көз ... болсақ, машиналардың жұмыс өнімділігі әрбір 18-24 айда екі есеге өсіп отырғанын байқаймыз. Бұл ерекшелікті алғаш рет 1965 жылы ... ... бірі ... Е. Мур ... ... ... көлеміні кішірею процессі де осындай жылдамдықпен жүріп келеді. ... ... ... ... көптеген тонна салмағы бар, бірнеше бөлмеде орналасқан үлкен ... ... ... қымбат екені сонша, оларды тек үкіметтер мен үлкен зерттеу ұйымдары ғана пайдалана алатын еді. ... ... ... ... ... біршама қуатты, кішкентай және арзан болып табылады. Компью́тер ... computer -- ), ЭЕМ ... ... ... -- есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша ... ... ... ... және ... ... үшін арналған машина. Компьютер дәуірінің бастапқы кезеңдерінде компьютердің негізгі қызметі -- есептеу деп саналатын. Қазіргі кезде олардың ... ... -- ... ... ... ... Өзінің алдына қойылған тапсырманы орындау үшін компьютер механикалық бөліктердің орын ауыстырылуын, ... ... ... ... ... немесе басқа да жақсы зерттелген физикалық құбылыс ... ... ... ... ең көп ... түрі -- ... ... жақсы таныс.
Компьютер архитектурасы алға қойылған мәселені, зерттеліп отырған физикалық ... ... ... ... модельдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, электрондық ағындар бөгеттер салу ... су ... ... ретінде қолданылуы мүмкін. Осылай құрастырылған аналогтық компьютерлер ХХ ғасырдың 60-жылдары көп болғанымен, қазір сирек кездеседі.
Қазіргі заманғы компьютерлердің басым ... алға ... ... ... математикалық терминдерде сипатталады, бұл кезде барлық қажетті ... ... ... (бір және ноль ретінде) көрсетіледі, содан кейін оны өңдеу үшін қарапайым логика алгебрасы қолданылады. Іс жүзінде барлық математикалық ... ... ... ... ... болатындықтан, жылдам жұмыс жасайтын электронды компьютерді математикалық есептердің, сонымен қатар, ақпаратты ... ... ... шешу үшін ... ... компьютерлер кез-келген математикалық есепті шеше алмайды. Компьютер шеше алмайтын есептерді ағылшын математигі Алан Тьюринг сипаттаған болатын.
Орындалған есеп ... ... әр ... ... ... ... ... мысалы, лампалық индикаторлар, мониторлар, принтерлер және т.б.
Компьютер -- жай ғана ... ол өзі ... ... ... және өз ... . ... тек қана бағдарламада көрсетілген сызықтар мен түстерді енгізу-шығару құрылғыларының көмегімен механикалық ... ... Адам миы ... ... қабылдап, оған белгілі бір мән береді.б.э.д. 3000 жыл -- ... ... ... ... -- абак пайда болды. б.э.д. 500 жыл -- Қытайда абактың нұсқасы пайда болды. 1492 жыл -- ... да ... ... бір күнделігінде он тісті сақиналары бар 13-разрядты есептегіш құрылғының сызбасын көрсеткен. Бұл сызбалар негізінде жұмыс жасайтын құрылғы ХХ ... ғана ... ... да Винчи жобасының дұрыстығы расталды. 1623 жыл -- ... ... ... ... профессорі, тісті сақиналар неізінде алты разрядты ондық сандарды қосып және азайта ... ... ... ... 1960 жылы ... сызбасы бойынша қайта жасалып, дұрыс жұмыс жасайтындығын көрсетті. 1630 жыл -- ... ... ... ... сызғыш жасады. 1642 жыл -- Блез Паскаль -- алғашқы нақты жүзеге асырылған және кең ... ... ... құрылғыны ұсынды. Құрылғы прототипі бес разрядты ондық сандарды қосып және азайта ... еді. ... ... ... ... ... ... соңғы үлгілері сегіз разрядты сандармен де жұмыс ... ... еді. 1673 жыл -- ... ... ... және ... ... Вильгельм Лейбниц механикалық калькулятор жасады, ол екілік санау жүйесінің көмегімен көбейту, бөлу, қосу және ... ... ... еді. Осы кездер шамасында Исаак Ньютон математикалық анализ негіздерін қалады. 1723 жыл -- ... ... және ... ... ... Герстен, Лейбниц жұмыстарының негізінде арифметикалық машина жасады. Машина сандарды көбейту кезінде бүтін бөлігін және ... қосу ... ... есептей алатын еді. Сонымен қатар бұл машина енгізілген мәліметтерді енгізудің дұрыстығын тексере алатын еді. 1786 жыл -- ... ... ... ... ... идеясын ұсынды -- бұл машина айырмалық әдіспен есептелетін логарифмдерді табуляциялай алатын еді. Лейбництің тісті ... ... ... бұл ... ... кішкентай (биіктігі 13 см, диаметрі 30 см) болғанымен, 14-разрядты сандармен негізгі төрт арифметикалық ... ... ... еді. 1801 жыл -- ... Мария Жаккард бағдарлама арқылы басқарылатын тігін станогын құрды, оның жұмысы перфокарталар жиыны көмегімен көрсетілетін еді. 1820 жыл -- ... Тома де ... ... ... рет ... ... шығарды. 1822 жыл -- ағылшын математигі Чарльз Бэббидж айырмалық машинаны (математикалық кестелерді автоматты түрде құруға арналған арифмометр) ... ... ... іс ... жасап көрсете алмады. 1855 жыл -- Стокгольм қаласында ағайынды Георг және ... Шутц ... ... ... ... ... айырмалық машина жасады. 1876 жыл -- орыс математигі П.Л.Чебышев ондықтарды үзіліссіз тасымалдайтын қосқыш аппарат құрды. Бұл ... 1881 жылы осы ... ... және ... ... ... бөліктер жасады. 1884 -- 1887 жж -- Герман Холлерит электрлік табуляциялық жүйе ... ... ... ... бұл жүйе 1890 және 1900 ... АҚШ-тағы, 1897 жылы Ресейдегі халық санағында қолданылды. 1912 жыл -- орыс ... ... ... ... қарапайым дифференциалдық теңдеулерді интеграциялауға арналған машина жасалды. 1927 жыл -- Массачусетс ... ... ... ... жасап шығарылды. 1938 жыл -- неміс инженері Конрад Цузе өзінің алғашқы есептеуіш машинасын жасап, оған Z1 ... ат ... ... ... ... Гельмут Шрейердің есімі де аталады). Бұл толықтай механикалық, бағдарламаланатын цифрлық ... еді. Бұл үлгі іс ... ... Оның ... келтірілген нұсқасы Берлиндегі неміс техникалық мұражайында сақталған. Осы жылы Цузе Z2 машинасын жасауға кірісіп кетті. 1941 жыл -- ... Цузе Z3 ... ... Бұл ... ... заманғы компьютердің барлық қасиеттерін ие болатын. 1942 жыл -- ... ... ... Джон ... және оның аспиранты Клиффорд Берри АҚШ-тағы алғашқы электрондық цифрлық компьютерді жасап ... Бұл ... ... ... (Атанасов әскерге кетті), тарихшылардың айтуына қарағанда, американ ғалымы Джон Мочлидің екі жылдан кейін Эниак ЭЕМ-ін ... ... көп ... ... 1943 ... ... алғашқы американдық есептеуіш машина -- Марк I жасалды. Бұл машина АҚШ әскери-әуе күштерінің күрделі баллистикалық есептерін шығаруға арналған еді. 1943 ... ... ... ... ... ... ... машинасы -- Колосс жасалды. Машина фашисттік Германияның құпия кодтарын шешумен айналысты. 1944 жылы ... Цузе Z4 ... ... ... 1946 жылы ... әмбебап электронды цифрлық есептеуіш машина -- Эниак жасап шығарылды. Кеңес Одағында ... ... ... ... ... ... Алексеевич Лебедевтің басшылығымен 1950 жылы жасалды.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1)Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Әскери іс. Алматы:"Мектеп" ААҚ , 2001

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ЭЕМ нің құрамы,қызметі және жіктелуі.IBM PS және басқа осы тәріздес дербес комьпьютер жұмысы жайында мәліметтер.Алгоритимдік тілдер туралы мәліметтер13 бет
Эем-нің қызметі,құрамы және жіктелуі. Дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер8 бет
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер22 бет
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер.Aлгоритмдік тілдер туралы мәліметтер24 бет
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі.IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер.Aлгоритмдік тілдер туралы мәліметтер10 бет
Ms dos операциялық жүйесінің құрылымы5 бет
«Ақпараттық технологиялар» пәні8 бет
Дербес компьютердің құрылысы5 бет
Дербес компьютерде жұмыс жасау алдындағы қауiпсiздiк ережесiнiң талаптары52 бет
Есептеу жүйесі9 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь