Бәсекеге қабілетті болашақ мамандардың креативтік іс-әрекеттерін белсендірудің педагогикалық – психологиялық шарттары


1 Креативтік белсенділік
2 Студенттердің креативтік белсенділігінің даму деңгейлері
3 Инновациялық педагогикалық технологиялар
Бүгінгі таңда ұрпақ алдында: «Қазақстан 2030» бағдарламасындағы: «Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеу қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы» деген ұзақ мерзімдік міндетті үшінші мыңжылдықта іске асыру жауапкершілігі тұр. Ұлттың болашағы, тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңгі ұрпағының рухани байлығы, мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне байланысты.
Осыдан келіп, егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекетінде шығармашылық әрекет ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру ісіне ерекше мән берілуде (Слайд -1).
Дарынды, білімді жастар ғана егеменді еліміздің ертеңін баянды етіп, қоғамның әлеуметтік-эканомикалық дамуына үлес қоса алады. Сондықтан студентттер оқытушы берген білімді, іс-әрекет тәсілдері мен бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық және ұжымдық тәжірибе тағылымдарын игеріп қана қоймай, оны әрі қарай өзінің белсенді, нысаналы, зерделі танымдық іс-әрекетімен сабақтастыруға тиіс. Осыған орай, студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыруды арнайы ұйымдастыру - оқу үрдісін жетілдірудің негізгі шарты болып табылады. Оны жүзеге асыру студенттердің танымдық белсенділігі мен ізденімпаздығын ынталандыруға септігін тигізетін оқу үрдісін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен нысандарын іздестіруге өзекті сипат береді (Слаид - 2).
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы:Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Алматы:Білім,1997,176 б.
3 Сабыров Т.С.Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары, Алматы :Мектеп,1978,110б.
4 Қадірова Б.Н. Оқушылардың шығармашылық әрекетін дамытудың кейбір ғылыми – педагогикалық проблемасы.Білім.№1.2005.16 б.
5 Омарова Р.С.Жоғарғы оқу орындарында студенттердің танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру.Пед.ғыл.канд.дис.Алматы,2001,167б
6 Смайлов С.С.Дидактикалық материалдарды қолдану және студенттер мен оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру.Алматы.1994.218б
7 Мустояпова А.С. Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру. Бастауыш мектеп.№12,2003.22-23б.
8 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы. – /Егемен Қазақстан. – 2004. -16 қазан. -2-3 б.
9 Гамезо М.В. Зависимость успешности овладение знаковой системой от меры ее наглядности и логической упорядоченности. //Психологические проблемы переработки знаковой информации. /Под ред. В.Ф.Рубахина. –М.: Наука, 1977. – С. 226-237.
10 Полторацкий А.Ф., Швырев В.С. Знак и деятельность. – М.: Политиздат, 1970. – 118 с.
11 Евдокимов В.И. Научные основы повышения эффективности обучения средствами наглядности: автореф. … д-ра пед. наук:. 13.00.01. –Киев, 1990. - 30 с.
12 Таубаева Ш., Жұмағұлова Қ.Ә. Биологияны оқытудың сапасын арттырудағы белгі-таңбалық көрнекіліктің алатын орны. //Педагогикалық бiлiм берудiң сапасы: проблемалар және даму перспективалары атты халықар. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Алматы: Абай ат.АҰПУ, 2004, - Б. 930-933.
13 Маслова Н.В. Ноосферное образование: технология, методология, методика, - М, 1998.
14 Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения: технология создания и использования. М., 1998.
15 Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка.
16 Ушаков Д.Н. Болшой толковый словарь русского языка. Изд-во АСТ -1280 с.
17 Питюков В.Ю. Педагогическая технология в процессе профессиональной подготовки учителя: Автореф. Дис. ... канд. Пед.наку. М., 1994.
18 Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. –М.: Прогресс, 1970.
19 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М.:Педагогика, -1989.
20 Митчелл П. Энциклопедия педагогических средств, коммуникаций и технологий. Лондон, 1978.

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң Б і л і м ж ә н е Ғ
ы л ы м М и н и с т р л і г і

Қ. А. Я с а у и а т ы н д а ғ ы Х а л ы қ а р а л ы қ қ а з а қ – т ү
р і к у н и в е р с и т е т і

Тарих-педагогика факультеті

Жалпы психология кафедрасы

Тақырыбы: Бәсекеге қабілетті болашақ мамандардың креативтік
іс-әрекеттерін белсендірудің педагогикалық – психологиялық шарттары

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.д., профессор Б.Оспанова.,

Орындаған: Тұрабаева Ж,ППП- 811 тобының
студенті

Түркістан – 2010ж

Құрметті оқытушы-профессорлар құрамы және студенттер қауымы бүгінгі
Студенттердің кезекті XVIII ғылыми-теориялық конференциясы еліміздің
ғылыми-теориялық, тәжірибелік бағытта өркендеуіне үлкен септігін тигізеді
деп сенеміз.
Сіздердің назарларыңызға Бәсекеге қабілетті болашақ мамандардың
кретивтік іс
Бүгінгі таңда ұрпақ алдында: Қазақстан 2030 бағдарламасындағы:
Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеу қауіпсіздігі мен әл-ауқатының
артуы деген ұзақ мерзімдік міндетті үшінші мыңжылдықта іске асыру
жауапкершілігі тұр. Ұлттың болашағы, тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңгі
ұрпағының рухани байлығы, мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен
біліміне, іскерлігіне байланысты.
Осыдан келіп, егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік
деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әр түрлі әдіс-
тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекетінде
шығармашылық әрекет ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру ісіне ерекше мән берілуде (Слайд -1).
Дарынды, білімді жастар ғана егеменді еліміздің ертеңін баянды етіп,
қоғамның әлеуметтік-эканомикалық дамуына үлес қоса алады. Сондықтан
студентттер оқытушы берген білімді, іс-әрекет тәсілдері мен бағалау
өлшемдерін қамтитын қоғамдық және ұжымдық тәжірибе тағылымдарын игеріп қана
қоймай, оны әрі қарай өзінің белсенді, нысаналы, зерделі танымдық іс-
әрекетімен сабақтастыруға тиіс. Осыған орай, студенттердің танымдық
белсенділігін қалыптастыруды арнайы ұйымдастыру - оқу үрдісін жетілдірудің
негізгі шарты болып табылады. Оны жүзеге асыру студенттердің танымдық
белсенділігі мен ізденімпаздығын ынталандыруға септігін тигізетін оқу
үрдісін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен нысандарын іздестіруге
өзекті сипат береді (Слаид - 2).

Білім беру және оқыту теориясының әдіснамалық негізі - креативтік
теориясы, студент тұлғасын жан-жақты және үйлесімді қалыптастыру туралы
ілімі болып табылады (Слаид-4. Бұл теория білім беру және оқытуды арнайы
ұйымдастырылатын іс-әрекет ретінде қарастырылады. Білім беру және оқыту
теориясьшың студенттерді оқыту мәселесіндегі талаптарының бірі –креативтік
белсенділік пен саналылық (Слайд-5). Бұл талаптың орындалуы студенттердің
оқу материалын түсінуге,ескіні жаңамен байланыстыруға, негізгісі мен
қосымшасын анықтауға, оған білімдерін тәжірибеде пайдалануға, өз
пікірлерінде оларға сүйену ұмтылысынан көрінеді. Білімді саналы меңгеру өз
бетімен жаңа білім алуға мүмкіндік беретін ақыл-ой еңбегінің өзіндік
тәсілдерін игермейінше іске аспайды.Студенттердің белсенділік креативтік іс-
әрекетінің көздейтін мүддесі - білімнің қоғамдық мәнін ұғыну, қоғамға
қызмет ету қарқынын үдету қажеттігі негізінде дамиды. Белсенділіктің ең
жоғарғы көрінісі студенттердің алған білімдерін өмірде, тәжірибеде нәтижелі
пайдалана алуы болып табылады.Студент ақпаратты, іс-әрекет тәсілдері мен
бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық және жеке адам игерген ұжымдық
тәжірибенің фрагменті жөнінде оқытушының беретін білімімен шектеліп қана
қоймай, оны әрі қарай өз бетінше белсенді, нысаналы креативтік іс-әрекеті
нәтижесінде игеруі тиіс. Осыдан келіп, оқыту барысында студенттің іс-
әрекетінде креативтік белсенділікті қалыптастыру талабы туындайды.
Студенттердің креативтік белсенділігін қалыптастыруда оқу
материалдарының маңыздылығы дәрежесіне қарай оның құндылығын анықтап,
сабақ беру мен оқу үрдісін ұйымдастыра білудің маңызы зор.
Зерттеуші ғалымдар оқудағы креативтік белсенділікті қалыптастыру
мәселелерін тәжірибеде шешудің түрлі жолдарын бөліп көрсеткен.Олар мына
төмендегілер:
- оқу үрдісіне қатысушылардың екі жақты сипаты әсері негізінде
оқытушы мен студенттің бірлескен іс - әрекеті арқылы (Т.Сабыров, Н.Хмель,
Е.Галант, Л.Аистова, М.Данилов);
- креативтік іс-әрекеттің дербестігін қалыптастыратын өзіндік жұмысты
ұйымдастыру мен оқу міндеттерін іріктеп шешу арқылы (Н.Меньшинская,
П.Пидкасистый, Т.Шамова, А.Әбілқасымова, Р.Омарова, А.Мустояпова);
- оқытудағы әдістемелік білімдер элементтерін енгізу арқылы
(И.Лернер, Б.Коротяев);
- іс-әрекеттің бағдарланушылық негізін құрайтын жалпылама білімдерді
енгізу арқылы (П.Гальперин, Н.Талызина) (Слайд-6);
Оқыту үрдісінде студенттің креативтік белсенділігін қалыптастыру
үшін білімдер мен әрекет тәсілдерін алуды қажеттендіруді қалыптастыратын
шарттарды, өзін-өзі бейімдеу шарттарын, мәселелерді шешудің түрлі
нысандарын ұйымдастыру дағдыларын дамытудың шарттарын қамтамасыз етілуі
тиіс.
Студенттердің креативтік белсенділігінің даму деңгейлеріне
тоқталатын болсақ, оның ең жоғары деңгейі креативтік міндеттерді өз бетінше
қоюмен, тапсырмалардың шешімін табуда неғұрлым тиімді жолдарын болжаумен
және өз бетінше айқындаумен, өздігінен бағалаумен сипатталады.Ал, орташа
деңгей жоғары деңгейдің кейбір элементтерінің оқытушының көмегімен
орындалатынымен сипатталады.Мұнда оқытушы креативтік тапсырма беріп,оның
шешілуін бақылауы немесе студентке шешілу тәсілдерін көрсетуі тиіс.Төменгі
деңгейде студентке белгілі бір әрекеттің үлгісі болғанда, оларды орындау
тәсілдері туралы көмек болғанда ғана креативтік әрекетін ынталандыруға,
белгілі тәсілдерге бағдарлануда көрініс табады (Слайд-7).
Креативтік ізденімпаздық пен белсенділік жеке тұлғаның алуан қырлы
болмыс – бітімі болып табылады.Ол – сезімталдық, креативтік және еріктік
үрдіс нәтижесі, танымдық уәж бен өз бетінше әрекет тәсілдерінің жиынтығы,
танымға деген тұрақты құлшыныс болып табылатын креативтік әрекетке
бейімделуі.
Студенттердің креативтік белсенділігін арттырудың негізгі
факторларына олардың өз мүмкіндігін сезінуі, студенттердің өз таңдауымен
жұмыс істеуі, оларға оқытушы тарапынан қойылатын талап пен қабілеттерінің
сәйкес болуы, т.б. жатады. Бұл факторлар оқу мотивтерінің өрісін кеңейтіп
шығармашылық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дарынды оқушылардың креативті қабілетін қалыптастыру
Оқытудың кредиттік жүйесінде студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары
Болашақ химия мұғалімінің креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми педагогикалық негіздері
Болашақ педагогтің құзіреттіліктерін қалыптастырудың педагогикалық негізі
БЕЙІНДІК МЕКТЕПТІҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Білім берудің құрылымы
Бакалавриаттағы Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану мамандығының білім беру бағдарламасының мазмұнын жетілдіру мәселесінің ғылыми әдебиеттерде талдануы
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың психологиялық ерекшелігі
Арнайы білім беру қызметінің қазіргі жүйесі
Пәндер