Банктік менеджмент, құрылымы және оның қазақстандағы қажеттілігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1 БАНКТІК МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1 Банктік менеджмент, құрылымы және оның Қазақстандағы қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Коммерциялық банктердің экономикалық іс.әрекетін басқару... 13
1.3 Коммерциялық банктердегі адам ресурстарын немесе персоналды басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

2 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АСПЕКТІСІН ТАЛДАУ
2.1 «Казкоммерцбанк» ААҚ.ның экономикалық іс.әрекетіне талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
2.2 «Казкоммерцбанк» ААҚ.ның персоналды басқару қызметіне талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

3 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстандағы коммерциялық банктердің экономикалық іс.әрекетін басқаруды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 49
3.2 Коммерциялық банктердегі адам ресурстарын басқарудың мотивациялық механизмін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... 56

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 67

ПАЙДАЛАНЫҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... .. 69
КІРІСПЕ
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Банктер - нарықтықтық құрылым жүйесінің орталық бөлімі болып табылады. Олардың қызметінің дамуы - нарықтық механизмді құрудың қажетті шарты болып табылады. Экономикалық қайта қалыптасу процесі банк жүйесін реформалаудан басталды. Бұл сала бүгінгі күні де қарқынды дамуда.
Ұзақ уақыт бойы банктер мемлекеттік органдар болып табылды және экономиканы әкімшілдік-әміршілдік басқару жүйесінің негізгі бағыттарының немесе құрылымдарының бірі болды. Соның нәтижесінде елімізде банк ісін ұйымдастыруда Қазақстандық банктердің дәстүрі және тәжірибесі болмады. Бүгінгі күні нарықтық экономикамызды құра отырып, біз қысқа мерзім ішінде банк ісін ұйымдастырудың қазіргі әлемдік деңгейіне еріксіз жетуіміз қажет.
Отандық банк жүйесінің коммерцияландырылуы, қаржы институттары арасында бәсекелестіктің шиеленісуі немесе өткірленуі дамыған елдердін банктерімен жинақталған жағымды тәжірибелерді танып білуге және оларды тәжірибеде қолдануға әкеледі.
Соңғы уақыттарда Қазақстанның банк жүйесінің қалыптасуында үлкен ілгерілеушіліктер болды.Үздік-банктер анықталды, банктік маманданулардың негізгі бағыттары қалыптасты, қаржы институттары арасында клиенттік базаны бөлісу аяқталды. Мұндай жағдай банктер үшін банктік менеджменттің маңызын арттырды, ендігі кезде клиенттер бірдей қызметтер ұсынатын банктер арасынан өзіне деген ең жақсы қатынасты және жоғарғы деңгейлі қызмет көрсететін банктерді таңдауда. Бұл банктік менеджменттің марапаттау, мадақтау сияқты түрлі әдістер арқылы қызметкерлерді ынталандыруды, еңбекке мотивациялауды, адам ресурстарының сапасын арттыруды қамтитын банк персоналын басқару саласының маңызына жатады.
Банк қызметтері «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 31 тамыз 1995 жылғы Заң күші бар жарлығымен [1] және «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 30 тамыз 1995 жылғы Заң күші бар жарлығымен [2] реттеледі.
Банктік менеджмент мазмұны оның мәнін ашатын құрамды бөліктеріндегі яғни, банктің персоналын басқару және банктің экономикалық іс-әрекетін немесе қызметін басқаруды реттеу, оларға байланысты ағымды және стратегиялық жоспарлар құру, ондағы кемшіліктер мен басымдықтарды талдау, қызметкерлердің іс-әрекетіне және ішкі нұсқаулармен, ережелердің орындалуына, сыртқы экономикалық өзгерістерге қатаң бақылау жасауды қамтиды. Дұрыс ұйымдастырылмаған банктік менеджментсіз дұрыс талдауға, тиімді бақылауға, реттеуге және шынайы жоспарлар құруға жету мүмкін емес.
Банктік менеджмент басқарудың ерекше саласы ретінде тек дамыған нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Ол банктік операциялар шеңберінің деңгейі дамыған, өркениетті елдерде қабылданған деңгейіне дейін ұлғайған кезде пайда болады, бұл қызметтерге бағалы қағаздармен, төлем карточкаларымен, валютамен түрлі операциялар, басқа банктердің және коммерциялық құрылымдардың акцияларын орналастыруға және басқаруға көмек, клиенттерге олардың қаражаттарын тиімді орналастыруға көмек және инвестициялық жобаны бағалауға көмек, лизинг, факторинг және тағы басқа қызметтер жатады.
Нарықтық экономиканы жаңа өнім немесе тауар массасын жасауға бағытталған, нақты инвестициялық жобаларды, бизнес-жоспарларды несиелеуді нарықтық механизммен, инфляцияға алып келетін мемлекеттік қаржыландыруды ауыстыратын қаржы нарығындағы несиелік мекемелер арасында нақты немесе шынайы бәсекелестікке негізделген банктік менеджментсіз ойлау мүмкін емес.
Банктік менеджмент банк ісін және банк саласындағы қызметкерлерді басқарудың ғылыми жүйесі болып табылады. Ол банк ісін жүргізудегі тәжірибеде дәлелденген басқарудың ғылыми әдістеріне негізделеді және қызметтегі тиімділікті арттырудағы негізгі фактор болып табылады, сондықтан оған дүние жүзілік банк саласында үлкен мән беріліп, көңіл бөлінеді және оның әдіс-тәсілдерінің дамуына, жетілдірілуіне және тиімді түрлерінін пайда болуына жағдай жасалады.
Қазір елімізде қаржы айналымын реттеуде және қамтамасыз етуде, халықтың банктердің тұрақтылығына және сенімділігіне оң көзқараста болулары аса қажет. Мысалға, ол үшін Қазақстанның ТМД- елдері арасында ең бірінші болып Кеңес Үкіметі кезіндегі халықтың жинақ салымдарын қайтаруын атап өтуге болады. Сондықтанда банктердің тұрақтылығын және сенімділігін, сондай-ақ халықтың қаражаттарын сақтау үшін, елдегі экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін толықтай банк ісін немесе банк саласын басқаруды қамтитын банктік менеджментті және оның әдіс-тәсілдерін игеріп , меңгерудің маңызы арта түсуде.
Бұл дипломдық жұмыста, оның тақырыбына сәйкес теориялық бөлімінде банктік менеджменттің мән-мазмұны, түсінігі және құрылымына немесе құрамына барынша терең түсінік беріледі, сонымен бірге оны құраушы банк персоналын және банктің экономикалық іс-әрекетін басқарудың мән-маңызына және әдіс-тәсілдеріне тоқталып өтеміз.
Осы теориялық бөлімдегі жеке бөлімшелерде олардың аталуына сәйкес Қазақстандағы банктік менеджмент ерекшеліктері және қажеттілігі қарастырылмақшы. Бұл диплом жұмысындағы талдау бөлімінде талдау обектісі ретінде Қазақстандағы ең ірі, үш үздік банктер қатарына кіретін «Казкоммерцбанк» ашық акционерлік қоғамы немесе оның персоналды басқару қызметі және экономикалық іс-әрекеттерді басқару қызметі қарастырылады. Талдаудың негізгі мақсаттары банктің табыстылығын, оның жоғарыда аталған басқару қызметтерінің тиімділігін, басқару қызметтерінің дамуына кері әсер етуші факторларды анықтау және осы нақты банкті талдау нәтижелерінің негізінде екінші деңгейлі банктердегі басқару іс-әрекеттерін немесе қызметтерін, оның ішінде персоналды және экономикалық іс-әрекеттерді басқарудың жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады. Яғни банктік менеджменті жетілдіру жолдары банктік менеджменттің банктің адам ресурстарын басқару және банктің экономикалық іс-әрекетін басқару болып бөлінушілігіне сәйкес осы бағыттардағы немесе салалардағы қызметті жетілдіру жолдары осы дипломдық жұмыстың үшінші ұсыныстар жасау немесе жетілдіру жолдарын ұсыну бөлімінде беріледі.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты Қазақстандағы банк менеджментінің қаржылық аспектісін қарастыру болып табылады.
Дипломдық жұмыстың тақырыбын ашу үшін келесі тапсырмалар қойылды:
• Банктік менеджмент негіздерін қарастыру;
• Банктік менеджменттің Қазақстандағы даму ерекшеліктерін ашу;
• Қазақстандық екінші деңгейлі банктерінің басқару қызметінің қаржылық аспектісін «Казкоммерцбанк мысалында талдау;
• Қазақстандағы коммерциялық банктердің экономикалық іс-әрекетін басқаруды жетілдіру жолдарын қарастыру;
• Адам ресурстарын басқарудың мотивациялық механизмін жетілдіру жолдарын қарастыру.
Зерттеудің пәні болып Қазақстан Республикасының банк жүйесінде банктік менеджментті қолдану саналады.
Зерттеу объектісі болып Қазақстан Республикасының банк жүйесінде көрсетілтен қызметтерді басқару жүйесі саналады.
Дипломдық жұмыстың теориялық және әдістемелік негізін зерттеу тақырыбына қатысты отандық және шетелдік авторлардың еңбектері, заңдар, Үкіметтің және ҚР Президентінің ресми құжаттары, заң және нормативті құжаттар, ҚР қаржы Министрлігінің нұсқаулары, ҚР Ұлттық банкісінің нұсқаулары мен әдістемелік ұсыныстары, ғылыми мақалалар мен статистикалық материалдар құрайды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1 .«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы»
Қазақстан Республикасы Президентінің 31 тамыз 1995 жылғы Заң күші бар жарлығы.
2.«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы» Қазақстан
Республикасы Президентінің 30 тамыз 1995 жылғы Заң күші жарлығы.
3. Сейітқасымов Т.С. «Ақша, несие, банктер». Алматы. Қаржы - Қаражат 1999жыл.
4. Мақыш Серік Биханұлы «Коммерциялық банктер операциялары». Алматы, Издат Маркет 2004жыл.
5. Қонақбаев А.Г. «Мотивационный механизм использования человеческих ресурсов в коммерческих банках».Банки Казахстана №3 2005год.
6. «Казахстан за годы независимости» Информационно-аналитический сборник. ҚР статитика Агенттілігі, 2006 жыл,
7. Мақыш Серік Биханұлы «Ақша айналымы және несие». Алматы, Издат
Маркет 2004жыл.
8. Сейткасимов Т.С. Банковское дело. Алматы; Каржы-Каражат, 1998 год.
9. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. Санкт-Петербург; 2000 год.
10. Сатылганов К. «Народный банк: юбилей обязывает». Банки Казахстана №9, 2003год.
11. Қонақбаев А.Г. «Основные принципы формирования человеческих ресурсов коммерческих банков и их особенности». Банк Казахстана №12 2004год.
12. Роуз Г.С. Банковский менджмент: предоставление финансовых услуг. Москва, Дело ЛТД, 1997 год.
13. Тронин Ю. Банковский менеджмент: проблемы и решения. // Банковские
технологии. №10, 1999 год.
14. Интернет желісіндегі Казкоммерцбанк мекен жайы
15. Казкоммерцбанктің 2001- 2006 жылдар арасындағы жылдық есептері.
16. Бабачева Ю.А. Банковское дело. Москва; Финансы и статистика, 1994 год.
17. Лаврушин О.Г. Банковское дело. М; Финансы и статистика, 2000 год.
18. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, ИПЦ «Ваза-Ферро» 1994 год.
19. Гомидов Г.М. Банковское дело и кредитное дело. М; Банки и биржы, 998
год.
20. Банки Казахстана - 2003-№4
21. Мамадиярова Д.М. Основы современного банковского дела. Алматы7 1997год.
22. Брук Н. Банковское дело и финансирование инвестиций. Москва, том 2.
Институт экономического развития Всемирного банка, 1995 год.
23. Бюллетень Национального Банка Р.К. №10 2000 год.
24. Володина В. Об элементах стратегии разработки новых банковских
продуктов. // Банковские услуги №10 1998 год.
25. Давыдова Л. «Банковское право Республики Казахстан.» Алматы; 2001 год.
26.Колесников В.И., Кроливецкий Л.П. Банковское дело. Москва, Финансы и
статистика, 1995 год.
27. Лисак Б.И. Процентная политика коммерческого банка. // Банки Казахстана
№2 1999 год.
28. Лаврушин О.И. Банковские операции. Москва, Инфарм, 1995 год.
        
        МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ............................................................|3 |
| ... | |
|1 ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ДАМУ | |
| |ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ | ... | ... ... ... және оның ... |5 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... ... басқару... |13 |
|1.3 |Коммерциялық банктердегі адам ... ... ... |20 |
| ... |
| ... | |
| | | |
|2 ... ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ| |
| |АСПЕКТІСІН ТАЛДАУ | ... ... ... ... ... ... |30 |
| |жасау..............................................................| |
| ... | ... ... ... ... басқару қызметіне талдау |46 |
| ... |
| ... | |
| | | |
|3 ... ... ... БАСҚАРУ МӘСЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ | |
| |ЖОЛДАРЫ | ... ... ... ... экономикалық іс-әрекетін |49 |
| |басқаруды жетілдіру жолдары...................................... | ... ... ... адам ресурстарын басқарудың мотивациялық |56 |
| |механизмін жетілдіру жолдары........................... | |
| | | |
| ... |
| ... | |
| ... ... ... |69 |
КІРІСПЕ
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Банктер - нарықтықтық құрылым
жүйесінің орталық бөлімі ... ... ... ... ... ... механизмді құрудың қажетті шарты болып табылады. ... ... ... банк ... ... ... Бұл ... күні де қарқынды дамуда.
Ұзақ уақыт бойы банктер мемлекеттік органдар болып ... ... ... ... ... ... бағыттарының
немесе құрылымдарының бірі болды. Соның нәтижесінде елімізде банк ісін
ұйымдастыруда Қазақстандық банктердің дәстүрі және ... ... күні ... экономикамызды құра отырып, біз қысқа мерзім ішінде
банк ісін ұйымдастырудың қазіргі әлемдік деңгейіне еріксіз ... ... банк ... ... қаржы институттары арасында
бәсекелестіктің шиеленісуі немесе өткірленуі дамыған елдердін банктерімен
жинақталған жағымды ... ... ... және ... ... әкеледі.
Соңғы уақыттарда Қазақстанның банк жүйесінің қалыптасуында ... ... ... ... ... бағыттары қалыптасты, қаржы институттары арасында клиенттік базаны
бөлісу аяқталды. ... ... ... үшін банктік менеджменттің маңызын
арттырды, ендігі кезде клиенттер ... ... ... ... ... ... ең жақсы қатынасты және жоғарғы деңгейлі қызмет көрсететін
банктерді таңдауда. Бұл банктік менеджменттің марапаттау, ... ... ... ... қызметкерлерді ынталандыруды, еңбекке мотивациялауды,
адам ресурстарының сапасын арттыруды қамтитын банк ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік
қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 31 тамыз 1995 жылғы ... бар ... [1] және ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің 30 тамыз 1995 жылғы Заң күші
бар ... [2] ... ... ... оның ... ... ... бөліктеріндегі
яғни, банктің персоналын басқару және банктің экономикалық іс-әрекетін
немесе ... ... ... оларға байланысты ағымды ... ... ... ... ... мен басымдықтарды талдау,
қызметкерлердің іс-әрекетіне және ішкі нұсқаулармен, ... ... ... ... қатаң бақылау жасауды
қамтиды. Дұрыс ... ... ... ... ... ... реттеуге және шынайы жоспарлар құруға жету мүмкін емес.
Банктік ... ... ... ... ретінде тек дамыған
нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Ол ... ... ... ... өркениетті елдерде қабылданған деңгейіне дейін
ұлғайған кезде пайда болады, бұл қызметтерге бағалы қағаздармен, төлем
карточкаларымен, ... ... ... ... банктердің және
коммерциялық құрылымдардың акцияларын орналастыруға және басқаруға көмек,
клиенттерге олардың ... ... ... ... ... жобаны бағалауға көмек, лизинг, факторинг және тағы ... ... ... жаңа өнім ... ... массасын жасауға
бағытталған, нақты инвестициялық жобаларды, бизнес-жоспарларды ... ... ... алып ... ... ... қаржы нарығындағы несиелік мекемелер арасында нақты немесе
шынайы бәсекелестікке негізделген банктік менеджментсіз ... ... ... менеджмент банк ісін және банк саласындағы ... ... ... ... ... Ол банк ісін ... дәлелденген басқарудың ғылыми әдістеріне негізделеді және
қызметтегі тиімділікті ... ... ... ... ... ... дүние жүзілік банк саласында үлкен мән беріліп, көңіл бөлінеді және
оның ... ... ... және ... ... пайда
болуына жағдай жасалады.
Қазір елімізде қаржы айналымын реттеуде және ... ... ... ... және ... оң көзқараста болулары аса
қажет. Мысалға, ол үшін Қазақстанның ТМД- елдері арасында ең бірінші ... ... ... ... ... салымдарын қайтаруын атап ... ... ... ... және ... ... қаражаттарын сақтау үшін, ... ... ... ету үшін толықтай банк ісін немесе банк ... ... ... ... және оның ... игеріп , меңгерудің
маңызы арта түсуде.
Бұл дипломдық жұмыста, оның тақырыбына сәйкес теориялық бөлімінде
банктік ... ... ... және ... ... ... ... түсінік беріледі, сонымен бірге оны құраушы банк персоналын
және банктің экономикалық іс-әрекетін басқарудың мән-маңызына және ... ... ... ... ... жеке бөлімшелерде олардың аталуына сәйкес
Қазақстандағы банктік менеджмент ... және ... Бұл ... ... талдау бөлімінде талдау обектісі
ретінде Қазақстандағы ең ірі, үш ... ... ... кіретін
«Казкоммерцбанк» ашық акционерлік қоғамы немесе оның персоналды басқару
қызметі және ... ... ... ... ... ... ... банктің табыстылығын, оның жоғарыда аталған
басқару қызметтерінің тиімділігін, басқару қызметтерінің дамуына кері әсер
етуші факторларды ... және осы ... ... ... нәтижелерінің
негізінде екінші деңгейлі банктердегі басқару іс-әрекеттерін немесе
қызметтерін, оның ... ... және ... іс-әрекеттерді
басқарудың жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады. Яғни ... ... ... ... менеджменттің банктің адам
ресурстарын басқару және банктің экономикалық іс-әрекетін басқару ... ... осы ... немесе салалардағы қызметті
жетілдіру жолдары осы дипломдық ... ... ... ... ... ... ... бөлімінде беріледі.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты Қазақстандағы банк ... ... ... болып табылады.
Дипломдық жұмыстың тақырыбын ашу үшін келесі тапсырмалар қойылды:
• Банктік менеджмент негіздерін қарастыру;
• Банктік менеджменттің Қазақстандағы даму ерекшеліктерін ... ... ... ... ... басқару қызметінің
қаржылық аспектісін «Казкоммерцбанк мысалында талдау;
• Қазақстандағы коммерциялық ... ... ... ... ... ... Адам ресурстарын басқарудың мотивациялық механизмін жетілдіру
жолдарын қарастыру.
Зерттеудің пәні ... ... ... банк ... ... қолдану саналады.
Зерттеу объектісі болып Қазақстан Республикасының банк жүйесінде
көрсетілтен қызметтерді басқару жүйесі саналады.
Дипломдық ... ... және ... ... ... ... ... және шетелдік авторлардың еңбектері, заңдар,
Үкіметтің және ҚР Президентінің ... ... заң және ... ҚР ... ... ... ҚР ... банкісінің
нұсқаулары мен әдістемелік ұсыныстары, ғылыми мақалалар мен статистикалық
материалдар құрайды.
1 БАНКТІК МЕНЕДЖМЕНТ ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... құрылымы және оның Қазақстандағы қажеттілігі.
Банктік менеджмент банк ісін және банк ... ... ... ... ... табылады. Ол банк ісін жүргізудегі
тәжірибеде дәлелденген басқарудың ғылыми ... ... ... ... айналысатын жұмысшылардың, яғни ... ... ... ... ... ... және ... ерекшеліктерін анықтайтын бизнестің ерекше бір саласы болып
табылады.
Дамыған елдерде менеджмент өндірістің тиімділігін ... ... ... жатады.
Банктік менеджмент мазмұнын ... ... ... және ағымды жоспарларды жасау, талдау, реттеу, бақылау.
Жоспарлаудың көмегімен банктер болашақтағы іс-әрекеттердің мақсатын,
саласын, көлемін және нәтижелерді ... ... және ... ... ... ... қызметкерлердің міндеттерінің шеңберін
белгілейтін болашақты және ағымды жоспарларды жасаудың көмегімен болады.
Жинақ ... ... ... ... ... ... және ақша нарығындағы бәсекелестік жағдайында іс-әрекеттің
жаңа әдіс-тәсілдерімен ... ... ... ... ... ... ... әрбір бөлімшенің және жалпы банктің
даму болашағын жоспарлаудың нәтижесіне банк ... ... ... немесе
бизнес-жоспар, сонымен қатар әртүрлі жеке бағыттардағы ... яғни ... ... ... ... ... ... да саясаттар жатады.
Талдау банк іс-әрекетін толықтай және бағыттар бойынша бағалау үшін
жүргізіледі. Бұл ... ... ... болжанған, өткен кезеңдегі және
басқа жақсы банктердің нәтижелерімен салыстыру арқылы жүзеге асады. Талдау
материалдары банк дамуындағы кері және ... ... ... резервтерді, жоспарлаудың кемшіліктерін және ... ... ... ... ... ... ... банк жұмыстарын жинақ талдауының негізін құрайды.
Талдаудың басты ... ... ... банк ... ... ... көрсеткіштерінің, активтер,
депозиттер, өзіндік капитал, несие, пайда динамикасын бағалау. Бұл
бағалау басқа ... ... ... ... ... және осы ... Қазақстанның коммерциялык банктер
жүйесіндегі орнын (рейтингісін) анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай
талдаудың нәтижелері осы банктің даму ... ... ... ... ... ... ... және құраушы бөліктерінің
дамуының негізгі тенденцияларын (өзіндік капиталды, депозитерді,
банкаралық несиелерді) ... ... ... банк ... жеке ... жіктеу
негізінде, құрылымдық көрсеткіштердің есебі негізінде оларды динамикалары
бойынша және басқа ... ... ... салыстыру арқылы
жүзеге асады. Ресурстық базаны бағалау банктің депозиттік саясатын жасау
үшін қолданылады;
банк активтерінің жағдайын бағалау (көлемін, құрылымын және несие,
инвестиция сияқты құрамды ... ... даму ... ... активтерін жіктеу негізінде, құрылымдық көрсеткіштердің ... ... ... және ... банктердің көрсеткіштері бойынша
салыстыру арқылы жүзеге асады. ... ... ... және ... саясатын жасауға негіз болып табылады;
банк өтімділігін бағалау қаржылық ... ... ... және
оларды белгілі - бір ... өсу ... ... ... әсер ... факторларды анықтау арқылы жүргізіледі.
Талдау материалдары банк өтімділігін басқару бойынша ... ... ... ... ... ... бағалау табыстар мен шығындар ... ... ... ... талдау негізінде жүзеге асады.
Талдауда
банктің табыстылығы және пайдалылығы сипаттамаларының, ... ... ... ... ... сипаттамаларының сандық және ... ... Осы ... ... банк ... ... ... бағыттармен қоса коммерциялық банктердің жиынтық талдау жұмыстары
банктің несие портфелін талдау, бағалы ... ... ... ... ... ... ... капиталдың
жеткіліктілігін талдау, пайыздық маржа және тағыда басқа ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Аталған талдамалық өңдеулердің материалдары банктің әрекет ету ... ... ... ... ... ... үшін ... менеджмент жүйесіндегі реттеудің коммерциялық банктердің іс-
әрекетін қадағалауды ... ... ... ... бар. Банктік іс - әрекет өте тәуекелді, ... өте ... ... ақшаларды тартатындықтан мемлекеттік реттеу ... ... ... ... әрекет ету саласын шектеу,
міндетті резервтер қалыптастыру сияқты бірқатар принциптердің сақталуын
қарастырады [3, ... ... ... реттеу жүйесі немесе банк ішіндегі реттеу
бірінші кезекте мемлекеттік қадағалау органдарымен бекітілген ... ... ... ... ... ... келесідей дербес бағыттар кіреді:
банктің ұйымдастыру құрылымын жетілдіру, яғни банктің ары қарай дамуы
үшін ескі ... ... ... ... ... ... және ... бөлімі, тексеру
және талдау қызметтері;
банктік іс - әрекетті басқарудың ... ... ... ... материалдармен, шешім қабылдау процедураларын жасау және
жетілдіру;
нақты қалыптасқан жағдайларды ... ала ... ... және банк саясатын жүзеге асыру әдістемелерін түзету;
банк іс - ... ... ... ... тәуекелдер көлемін
шектеуге байланысты немесе тәуекелдерден қорғанудың қосымша кепілдік
жүйелерін жасауға ... ... ... қабылдау;
кадрлық саясатты, персоналды оқыту жүйесін, банк ішілік ... ... іс - ... бақылау сыртқы және ішкі болып бөлінеді.
Сыртқы бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен және ... ... ... Ішкі ... банк өзі ... ... бақылау банктегі менеджменттің бір бөлігі болып табылады. ... ... ... менеджерлер, сонымен қатар ішкі аудит
органдары жүзеге асырады. Банк ... ... ... ... ... ... мен ... тенденцияларды дер кезінде анықтауға
және қажетті шараларды қабылдауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... және ішкі бақылаудың байланысы Қазақстан Республикасы Ұлттық
банкісінің ... және ... ... банк ... ... ... ... бақылаушы органдардың белгілеулерінің
(жарлықтарының) сақталғандығын тексеруден көрінеді.
Банктік ... ... ... ... ... нақты білінеді.
Банктік менеджменттің өрісі екі блогқа бөлінеді: қаржылық менеджмент және
персоналды басқару.
Қаржылық менеджмент нақты бір банктің мақсаттарымен ... ... ... ... оның ... және ... қамтиды. Қаржылық менеджменттің негізгі бағыттары болып банк іс -
әрекетінің жекелеген салалары бойынша ... ... ... ... және ... ... банктік саясаттар жасау;
банктік маркетинг, активтермен пассивтерді, өтімділікті, табыстылықты,
өзіндік капиталды, несие портфелін, банктік ... ... ... ... бір ... жүйе ... ... іс
-шараларды ұйымдастырудың және экономикалық ... ... ... ... ... банк ақша нарығындағы жүріс
-тұрысының өзіндік тактикасымен ... ... ... ... ... ... жағдайлар банк ісін жүргізудің қалыптасқан
тәсілдерін түзетіп және ... ... ... ... ... ... ... персоналды басқару - банктік
қызметкерлердің ... және ... ... немесе рационалды
пайдалануға бағытталған. Оған ... ... ... орналастыру,
қызметкерлер жұмысын ұйымдастыру, кадрларды дайындау және қайта ... ... ... ... ... және ... қызмет бабы бойынша
жоғарылау, бақылауды ұйымдастыру, коллективтегі қарым -қатынас ... тағы ... ... ... ... ... ... психология
және іскерлік этика жатады. Олардың көмегімен әрбір қызметкердің ыңғайын
немесе ... ... ... ... ... ... және моральдық ынталандыруды ұйымдастыруға болады.
Банктік менеджменттің негізгі бағыттарын келесідей үлгіде немесе схемада
көрсетуге болады (кесте 1).
Кесте 1 - ... ... ... ... ... ... |
|1 ... ... ... ... |
|2 ... ... ... ... |
|3 |Активтерді және пассивтерді |Кадрларды орналастыру |
| ... | |
|4 ... ... ... ... және ... |
| | ... жүйесі |
|5 ... ... ... ... ақы ... | ... және ... жүйесі |
|6 |Несиелік портфелді басқару ... ... |
|7 ... ... ... ... ... жоғарлау жүйесі |
|8 |Информациялық жүйені құру |Коллективтегі ... |
| | ... ... ... Г.С. ... ... - ... алынған.
Шетелдік тәжірибеде банкті басқару сапасын бағалауға өте үлкен көңіл
аударылады, ... оған ... ... және ... банк ... байланысты болады.
Дұрыс емес немесе қате менеджмент факторларын анықтауға ерекше назар
аударылады, оларға ... және ... ... немесе жете білмеушіліктерінен басқару процесіндегі
техникалық қателер, банкте қалыптасқан қиын ... ... ... есеп ... ... немесе қателер, тікелей алдау және
алаяқтық жатады. Қате ... ... емес ... дер ... ... ... қадағалау органдарының
бұндай банктерге жетекшілерін орнынан босату, банкті тарату және ... ... ... әсер ете ... ... банктік менеджмент мазмұны банкті ... ... ... ұйымдастыру принциптері ретінде банк
жұмысын ұйымдастырудың бастапқы жағдайы, өзіне тән ... ... ... ... - ала ... ... ... принцип банкті ұйымдастырудың аса маңызды принципі ... Банк ірі ... ... ... ... ... ... несие құрылымдары болуы тиіс, сонымен қатар ол қолма ... есеп ... ... ... ... ... басқарма немесе бөлім болуы тиіс.
Банктің көлемін, функциаларын және операцияларын банкті ... ... ... ... келесі принципі - бұл оның ... ... ... билік уәкілеттіліктері. Биліктің
екі эшалоны бар. Бірінші ... банк ... және ... ... комиссия және несие комитеті жатады. Тексеру ... ... ... ... ... ... тұтастай банктің және оның
жекеленген ... ... ... сақтауы және тағы басқалар.
Несие комитеті банктің ... ... ... табылмайды, оның құрамына банк
бөлімдерінің лауазымды тұлғалар және банк ... ... ... ... ... ... ... сапасын жақсарту
және деңгейін көтеруге жауапты, несиелік операциялар өрісінде стратегиясын
анықтайды, несие саясатын үйлестіреді және принципиалды ... ... ... ... өз іс ... барысында несиелік
операциялардың дамуының стратегиялық және тактикалық міндеттерін анықтайды,
несиелік операциялар есебін жүргізу ... ... ... ... ... қарастырады немесе талқылайды, банк филиалдарына
қаржылық көмек ... ... ... ірі ... несиелерді беру
бойынша шешімдер қабылдайды, ... ... ... пайыздык
ставкілер деңгейін белгілейді.
Банк Президенті (төраға немесе басқарушы) жанындағы эксперттік ... ... ... ... бірақ ешқандай биліктік уәкілеттіктері
жоқ. Оның құрамына ... ... ... ... ... Эксперттік
кеңес өте маңызды, елдің және банктің саясатымен ... ... ... ... ... ... ... концепция
қалыптастыруға байланысты сұрақтарға кеңес береді, сонымен қатар ғылыми іс
- шаралар өткізуге және ... ... ... ... Банк құрылымының бағыныңқылық сатысының немесе жүйесінің
екінші эшелонына банк клиенттеріне қызмет көрсетумен ... ... ... ... және ... ... бөлімдері (әкімшілік
-шаруашылық бөлім, заң қызметі бөлімі, кадрлар бөлімі және т.б.) кіреді.
Банк жұмысын ұйымдастыру тағы да бір ... ... ... ... ... ... ... Әрине банк мақсаты максималды
пайда табу. Сондықтан да кез - ... ... ... ... ... қамтамасыз ете алатындай ұйымдастыра алуы тиіс. Бұл
басқару ... ... ... жаңа клиенттер тарту, ... ... және тағы ... ... ететін жұмыстарының
арқасында болады. Банк үшін банктің қызмет етуін толықтай қамтамасыз ететін
және оны жергілікті жағдайларға сәйкес ... ... ... маңызды.
Рационалды басқару принципі банктің дамуы немесе дамуын қамтамасыз ету,
мысалға жаңа қызметтер ендіру, нарықты зерттеу, шығындарды ... ... ... ... ... ... ... ету принципіне сәйкес
болуы тиіс. Бұл ... ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкісінің нормаларына орындалған операцияларының сәйкестігін бақылауды
қамтамасыз ететін ішкі және сыртқы аудит ... ... ішкі ... қамтамасыз ету принципі қызметкерлердің
іс - әрекетінің тәртібін белгілеу арқылы жүзеге асады. Оған ... ... ... ... ... бөлімдер және қызмет бөлімдеріне арналған
ереже, қызметтерге сәйкес әдістемелер. Банктің барлық ... ... ... ... да ... көрсетілген өз міндеттерін біліп,
ережелерді ... тиіс [4, ... келе банк ... және ... дер кезінде қамтамасыз
ете алатындай жылдам және жеткілікті информацияның келіп тұруы тиіс және
оны өңдеудін жаңа әдістері болуы тиіс.
Дамыған ... ... ... ... ... ... бірі болып табылады. Ал менеджменттің негізгі ... ... ... ... пайда табу.
Банктік менеджмент белғілі бір ерекшеліктерге ие. Банк қоғамдық
капиталды басқарады, ... және ... ақша ... ... алдында жауап береді және тек өзінің ғана емес жеке,
сонымен қатар қоғамдық мүдделерді де ... ... ... банкке әрқашан тән болған, онсыз баланс өтімділігін, яғни
оған қоса ақша нарығындағы банк тұрақтылығын қамтамасыз ету мүмкін ... және жеке ... ... ... ... ... табады және банктік менеджмент мақсатының келесідей
құраушы ерекшеліктерін анықтайды:
1. банк жұмысының ... ақша ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
2. банк сенімділігінің ... ... банк ... ... ету, ... мен ... ... клиент қажеттіліктерін серіктестік байланыстың ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтердің сапасының
құрылымының, көлемінің максималды қанағаттандыруы;
4. берілген ... ... ... ... проблемалары шешімдерінің жетістікті үйлесімділігі:
5. - мамандардың жеке қабілеттіліктерін толықтай жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін дайындау, қайта дайындау және орналастырудың ... ... ... мақсаттар банктік менеджментті бірқатар сандық, сапалық ... ... ... ... іс - ... ... нәтижелерін талдау және бағалау үшін банк
клиеттерінің және ... ... ... ... ... ... операциялар көлемі, депозиттер көлемі, несиелік және инвестициялық
салымдар көлемі сияқты сандық көрсеткіштер ... ... ... ... бөлуге болады. Бірінші
табыстар және шығыстар көрсеткіштері тобының көмегімен банк рентабелділігін
басқару жүзеге ... ... ... ... ... шығындарының еңбек сыйымдылығы, құжаттар айналымының жылдамдығы ... ... ... топты құрайды. Үшінші топқа қызметтердің ... ... ... ... ... қанағаттану деңгейінің,
информация құпиялылығыньщ, іскерлік келіссөздер құпиялығын қамтамасыз
етілуінің көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... қатынсын, әлеуметтік проблемалардың шешімдерін табу деңгейін
мінездейді немесе көрсетеді.
Банктік менеджменттің ... ... банк ... мемлекет
тарапынан ақша иелерінің мүдделерін қорғау ... ... ... ... ... өз ... шешімдер
қабылдауда белгілі бір шектер орын алуы тиіс және де ... ... ақша ... ... ... ... ... есепке ала отырып банк балансының ұтымдылығын қамтамасыз ету
жолдарын іздеу қажет.
Банк іс - ... ... ... болып басқару өрісінің
кеңдігі, қаржылық операцияларды орындаудағы қомақты тәуекелдердің болуы
жатады.Бұл тәуекелдерден ... үшін ... ... ... бірге
қабылдау принципі қолданылады.
Қазіргі жағдайларда тек қана үздік ... ... ғана ... қатар психология негіздері, құқық, іскерлік, этика сияқты білімді
игеру, банк маманын ... ... ... Банк ... ... ... қызметкерлердің негізгі контин-гентінің
әйелдерден құралуынан пайда болады. Осыған байланысты коллективтегі
әлеуметтік пролемалардың ... ... ... ... ... ... ... етуге түсінбеушілік жағдайларды
туғызбауға үлкен мағына ... [5, ... ... ... ... банк ... дағдарыс байқалды.
Банктердің 20-25%-ы капитал жеткіліктілігінің төмен коэффиценттерін және ... кері ... ... ... Бұл ... ... банктердін
қалыптасқан жағдайға дұрыс икемделе алмағандығын және олардың банктік
менеджменттің әдіс - ... ... ... меңгермегендігін
көрсетеді.
Кесте 2 - ҚР-ғы коммерциялық банктердің сандық құрамы.
| ... ... ... ... ... ... |37 |35 |35 |34 ... ... | | | | |
|- ... қатысуымен банктер |17 |16 |15 |14 |
|- ... ... ... |1 |2 |1 |1 ... ... | | | | ... ... банктердің |368 |355 |385 |418 ... саны | | | | ... ... ... |1020 |1023 |1106 |1312 ... ... саны | | | | ... ... ... |8 |10 |11 |17 ... ... саны | | | | ... ... |14 |20 |18 |18 ... ... саны | | | | ... за годы ... Информационно-аналитический сборник. ҚР |
|статитика Агенттілігі [6, б.53], 2006 жыл ... ... ... ... саны ... асты, олардың көбісі
сол жылдардың өзінде жойылып кетті. Ал жоғарыда аталғандай банк жүйесіндегі
дағдарыс басталған 1996 ... бері ... саны ... ... азайды.
Банк санының азаю процесі әлі де жалғасуда, бірақ өте баяу қарқынмен. Әрине
бұл процеске ақша ... ... ақша ... ... ... ... факторлардың да әсері зор. Әйтседе ... ... ... ... ... яғни банктік менеджменттің ғылыми ... ... ... ... ... ... ... дәлел келтірсек қазіргі кездегі Қазақстандағы
банктеріміздің белгілі бір салаларды өзара ... және ... ... ... ... алуы жағдайында да «Наурыз Банк» сияқты үлкен
банктердің ... ... атап ... ... Бұл ... ... ... банктік менеджментке ... ... ... экономикалық іс-әрекетін басқару.
Банктің экономикалық іс - әрекеті өте ауқымды және оны осы бір бөлімде
ашу немесе қамту ... ... ... да бұл ... активтерді,
пассивтерді, банк капиталын және өтімділікті ... ... ... ... ... және ... ... - бұл жоғары пайдаға және
қолайлы тәуекел деңгейіне жету үшін қолданылатын ... ... ... мен ... ... ... банкке депозиттер және
заимдарды іскерлік активтіліктің циклдық ауытқуларынан және ... ... ... сонымен қатар банк мақсаттарын жүзеге
асыруға ықпал ... ... ... ... ... құралдарын береді. Активтер мен ... ... мәні ... ... оның ... ... әкелетін
тактикаларды қалыптастыруда және іс - ... ... ... ... - бұл ... және ... ... тәртіптері және жолы, яғни бұл нақты ақшаға, несиелерге,
инвестицияларға және басқа активтерге ... ... ... назар несиелік операцияларға және бағалы қағаздарға, инвестицияларға
аударылады.Қаражаттарды орналастырудың проблемаларының шешімі болып қолайлы
тәуекел деңгейіндегі және ... ... ... ... алатын активтерді
«сатып алу» жатады [7, б.158].
Банкпен тартылған қаражаттардың басым бөлігі ... ету ... ... ... ... ... бойынша төленуге тиіс. Сондықтанда банкті
басқарудың дұрыс шарты немесе жағдайы болып ... ... ... ... ... деген қажеттіліктерін қанағаттандыратын нақты
ақшаның болуы мүмкіндігін қамтамасыз етуді жатқызуға болады.
Қаражаттарды орналастыруда банктің ... ... ... ... ... ... шешу мәселесі тұрады. Банк ... ұзақ ... ... ... ... ... несиелік
қабілеттіліқтері күдікті несие алушыларды несиелеу және ... ... ... ... ... ... ... танытады,бірақ бұл әрекеттер банктің салымдарды қайтару және
ескі клиенттері тарапынан несиеге сұранысты қанағаттандырудағы өтімділікті
нашарлатады. ... - ... ... ... ... алуды
(дилеманы) шешуге әрекеттерде активтерді басқарудың үш жолы бар. Бұл
әдістердің ... ... және ... бар. ... ... ... ... менеджері активтерді басқарудың
кез - келген әдісін немесе олардың үйлесімділігінің элементтерін қолданса
болады. Қаражаттардың жетіспеушілігі ... ... қор ... қаражаттарын
кеңінен қолдануға болады. Екінші әдіс - ... ... ... немесе
қаражаттарды конверсиялау, үшінші - ... ... ... ЭЕМ - ... ... Әдістердің кез - келгенін қолданғанда қаражаттарды
тарту бойынша ... ... ... ... ... шекті мүмкін
табыстар мен мұқият сәйкестендіру ... ... ... ... ... барлық қаражаттарды біріктіру принципі жатады. Банкке ... ету ... ... ... ... сонымен қатар банктің
өзіндік капиталын қосқандағы ... ... ... Одан ... ... ... деп саналған активтер бойынша орналастырылады. ... ... ... ... ... ... үлесін қосып жатқанда
қаражаттардың қандай көздерден түскендігі маңызды ... ... бұл ... ... ... сипатталады (сызба 1).
Сурет 1- Активтерді басқарудың әдісі
Ескерту: Мақыш С.Б. «Коммерциялық банктер операциялары»-кітабынан
алынған.
Бұл әдіс ... ... және ... ... ... ... етеді.Қаражаттарды осы принциптерге сәйкес ак-
тивтік операцияларға ... ... ... ... ... ... себебі олар
несие алуға өтініштерді қанағаттандыру үшін және ... дер ... үшін тез ... ... Бұл банк ... ... көзі.
Алғашқы резервтерге мыналар жатады:
• касса;
• орталық банктегі корреспонденттік ... және өзге де ... ... ... да коммерциялық банктердегі ... ... ... ... және өзге де шоттардағы ақшалай
қаражаттар.
Мұндай активтер банкке табыс әкелмейді, бірақ ... ... көзі ... ... ... резервтер - бұл банкке шамалы ғана табыс әкелгенімен де
жоғары өтімді ... ... ... ... ... ең ... ... кішкене ғана кешіктіріп қолма - қол ... ... ... ... әдебиеттерде оларға мыналарды жатқызады:
вексельдер және өзге де қысқа мерзімді бағалы қағаздар жатады;
талап етілетін несиелер (онкольдық);
бірінші класты қарыз алушыға берілетін ... ... ... ... ... мақсаты - алғашқы
резервтерді толықтыру көзі ... ... ету ... ... ... ... ретті резервтердің көлемін анықтағаннан кейін банк клиенттеріне
несиелер ұсына алады. Несиелер - бұл банк ... ... ... ал
несиелер бойынша табыстар - банк табысының ең ... ... ... ең ... кезекте бағалы қағаздар
портфелінің ... ... ... ... ... ... әкелу және ұзақ мерзімді бағалы ... ... ... ... ... ... ... толықтыру. Жоғарыда атап
өткендей екінші реттегі резервтерге ... ... ... не
кіретіндігін атасақ, ал бізде олармен қатар осы бағалы ... ... ... шоттардағы қаражаттар да жатады. Бұл «қаражаттардың ортақ
қоры» ... бір ... ... ... әдісі болса, екінші жағынан
өтімділікті басқарудың негізгі әдісі болып табылады. Активтерді орналастыру
әдісі ... ... ... ... ... ... тарту көздеріне
тәуелді екенін көрсетеді.
Активтерді ... ... ... ... ... 2)
Сурет 2- Активтерді қаражаттарды ... ... ... ... дело» кітабынан алынған [8,
б.138].
Осы әдістің көмегімен қаражат көздеріне міндетті резервтер ... ... ... ... ... шек ... Мысалы, талап ету
депозиттері мерзімді депозиттерге қарағанда ... ... ... қажет (талап) етеді және олардың айналым жылдамдықтары да басқа
салымдарға қарағанда жоғары. Бұл ... ... ... немесе «банк
ішіндегі банктер» пайда болғандай болады - талап ету депозиттерінің банкі,
жинақ салымдарының банкі, ... ... ... және ... капитал
банкі. Қазіргі кезде банк өтімділігін басқаруда осы әдіс «банктегі ... деп ... ... ... және ... ... қарай
әртүрлі орталықтарға тиістілігін белгілеп алып, ... ... ... ... ... ету ... ең жоғарғы өтімді активтермен жабылуды қажет
ететіндіктен және жоғары айналым ... ие ... соң, ... ... орталығынан маңызды бөлік алғашқы резервтерге бағытталады,
қалған бөлігі артықшылықпен екінші ... ... ... ... ... ... инвестициялау жолымен орналастырылады және
тек үлкен емес сомма ғана ... ... ... ... тек ... ... мүмкін. Ал «мерзімді депозиттер банкінен»
қаражаттар бұған қарама - ... ... Оның ... ... ... ... қалыптастыруға, соның ішінде орта және ұзақ ... ұзақ ... ... қағаздарға бағытталады. Банктік инвес-
тицияларды реттеу активтерді басқарудың дербес ... ... ... Бұл
әдістің құндылығы болып өтімді активтердің үлесін азайту және ... ... ... ... салу ... ... ал бұл өз ... нормасының ұлғаюына алып келеді. Пайда нормасын ұлғайту жинақ
мерзімді депозиттерге және ... ... ... ... ... шығынын жоюмен жүзеге асады [9, б.76].
Қарастырылған екі әдісте актив және пассив бөлімдерінің ... ... ... ... тәсілдерін қолдануға әкеледі. Олар
барлық инвестициялауға мүмкін қаражаттарды орналастыру, пайданың ... ... ... және өтімділікті шектелген шегінде
операцияларды жүзеге ... ... ... ... әдісі банктің экономикалық іс - әрекетінің проблемаларын
шешуге барынша күрделі жолдарды талап етеді, ол ... ... ... ... ... ... ... бірнеше вариантын жасау және
олардың ішінде барынша тиімдісін таңдап алу болып ... ... ... ... ... ... ... салымшылардың қаражаттарын тартумен, басқа да кредиторлармен және
банк үшін қаражат көздерінің ... ... ... ... іс
- әрекет түсіндіріледі. Ал тар мағынада - бұл ... ... ... ... ... ресурстарын жұмылдыруға бағытталған іс-әрекет . Пас-
сивтерді басқаруда ... ... ... ... ... ... қолдануға ұмтылуы керек , бұл банктің иелігіне ... ... ... үшін көп жаңа ... ... ... қатар
банкке депозиттердің, заимдық ... және ... ... ... қатынастарды таңдау қажет. Олар қорлардың жағымды қажетті
тұрақтылық деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл банкте ... ... ... және ұзақ ... ... ... ететін
жоғарғы табысты активтер ұстауға мүмкіндік береді. Мемлекеттік деңгейде
орталық банктер, пассивтерді басқара отырып ... ... ... ... ... ... ... Несиелік ресурстар нарығында Ұлттық
банк екінші деңгейлі банктерге және үкіметке несие ... ... ... ол ... банктердің пассивтерінің қалыптасуына әсер
етеді. ... бұл, ... ... инфляцияға алып ... ... ... ... ... ... болуына алып
келетін жеткіліксіз несиелеуге алып келетін ... ... ... ... ... ... ... ресурстары
нарығындағы ұсыныс пен сұраныс заңдарын ескеретін - ... ... ... ... ... сұраныс төмендейді,
сәйкесінше екінші деңгейлі банктердің бос резервтер ... және ... ... ... ... ... ... отырьш,
Ұлттық банк коммерциялық банктердің пассивтік шоттарына ақша қаражаттарын
ұлғайтатын коммерциялық банктердің бос резервтерінің көлемін және ... ... ... ... ... ... валюта
нарығындағы және бағалы қағаздар нарығындағы операциялар ... ... ... өте ірі иесі ... коммерциялық банктерге валютаны сата
отырып несие ... ... ... ал ... ... ... несие экспонсиясы саясатын жүргізеді.Ұлттық банк барынша өтімді
мемлекеттік бағалы ... ... ие ... ... банк ... ... сата ... екінші деңгейлі банктердің бос резервтерін
төмендетеді, ал бағалы қағаздарын сатып ала отырып- коммерциялық банктердің
бос резервтерін және ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін жоғарылатады. Ақша - несиелік реттеудің
құралдарының екінші ... ... ... ... нормалар,
нормативтердің қолданылуымен байланысты.
Ұлттық банк ... ... ... ... банктерге
пассивтік шоттарында жаңа ақшалар қалыптастыруға мүмкіндік береді, ал
жоғарылата отырып банктердің пассивтік ... ... ... ... әсер ... бір ... банктің ағымды өтімділігінің
нормативі жатады:
Қолма-қол ақша ... және ... ... ... ету ... ... банк өтімділік коэфициентін жоғарылата отырып пассивтік шоттарда
жаңа ақшалар қалыптастыру ... ... ал оны ... ... ... ... мүмкіндіктерін арттырады [10, б.7].
Банк капиталын басқару. Өзіндік капитал - бұл ұйымдастыру формасына
тәуелсіз, кез - келген ... ... ... ... ... капиталына банк иелерімен салынған ... ... ... пайда жатады.
Акционерлік капиталдың және банк қаражаттарының құрылымында оған
теңестірілген бөлімдердің банктердің тұрақтылығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... депозиттер тартылғанға
дейін банктің қызмет етуіне және ... ... Жаңа ... ... ... - ... алу үшін ,қызметкерлерге ақы
төлеу үшін және тағы басқаларға қажет.
Екіншіден, капитал банкте клиентер сенімін қолдайды және ... ... ... ... ... экономиканың құлдырау кезеңінде
заим алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек.
Үшіншіден, капитал ұйымдық өсуді және жаңа қызметтер, программалар ... - ... ... ... ... ... ... төртінші қызметі - банкке ірі күтпеген шығындар немесе
төтенше шығындар қалыптасқан жағдайда басқарушьтлардың ... ... ... операцияны жалғастыруға мүмкіндік беретін -қорғау кепілдік
қызметі жатады. ... ... ... ... банк ... және ... сақтаулығын қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.
Барынша жоғарғы пайдаға жету қысқа мерзімді ... ... ... ... өту жолымен мүмкіндік болады. ... ... ... ... міндетті резервтерді ұлғайту несие
портфелі немесе бағалы қағаздардың бір бөлігін ... - қол ... ... ... ... тарту мәселесін шешкеннен кейін
менеджер талап етілетін ... ... ... ала ... ... ... ... оларды несиелерге ұсынумен айналыса
бастайды. Өтімділікті және ... ... ... ету үшін ... ... ... қарыздары және депозиттік шоттары арқылы реттеуіне
болады. Пайыздық ставкілердің төмен кезінде берілген, қамтамасыз ... одан да ... ... бойынша табысты инвестицияларға
арзан қаражат көздері болуы мүмкін. Өзіндік қаражаттарды басқарудың ... ... банк ... нарықтық бағасын аттыруға және қосымша
акцияларды барынша жоғарғы бағалармен сатуға мүмкіндік беретін дивидеттер
саласындағы ... ... ... ... ... ... үшін ... бір бөлігін ұстап
қалудан гөрі, артығырақ болып көрінуі мүмкін. Ақша ... ... және ... ... табу (мобилизация) - бұл банк үшін қымбат
және барлық уақытта қолданыла бермейтін ... ... ... ... және ... ... органдары капитал және ... ... ... ... ... қатынасты табуға ұмтылады.
Капитал жеткіліктігінің басты жалпыланған көрсеткішіне Базельдік келі-
сімге сәйкес тәуекелді активтердің коэфициенті жатады:
Тәуекелді активтер Банк ... ... ... ... ... соммасы
Қазақстан Республикасының ¥лттық банкімен бекітілген өзіндік қаражаттар
жеткіліктілігі (коэфициент түріндегі өзіндік капитал) нормативі: бірінші
деңгейлі ... ... банк ... ... қатынасы және
банктің өзіндік капиталының тәуекел деңгейлері бойынша өлшенген активтер
сомасына қатынасы.
Банктің ... ... ... ... оның барлық активтерінің
сомасына қатынасы 0,06 - дан кем болмауы тиіс:
К1 = К1 / А-П
Мұндағы К1 - ... ... ... ... - барлық активтер сомасы;
П - қалыптасқан резервтер (провизиялар).
Банктің өзіндік ... оның ... ... ... ... сомасына катынасы 0,08 - ден кем болмауы тиіс:
К2 = Ар ... К2 - ... ... капиталы;
Ар - тәуекел деңгейі бойынша өлшенген активтер сомасы;
Пс - арнайы резервтер ... және ... ... ... ... ... ... капиталға енбеген, қалыптасқан
жалпы резервтер сомасы.
Өзіндік қаражаттар ... ... ... - К) екі ... ... капитал (К) банктің акцияларға салынған инвестициялары және
басқа заңды тұлғалардың субординирленген қарыздарын шгергендегі I ... II ... (I ... ... ... мөлшерде) капитал сомасы
ретінде саналады.
Бірінші деңгейлі ... (К1) ... ... ... кіреді:
а) тіркелген көлемнің шегіндегі төленген жарғылық кор;
ә) қосымша капитал;
б) өткен жылдардағы табыстар ... ... ... ... ... бөлінбеген пайдасы шегерілген;
в) материалдық емес активтер;
г) ... ... ... ... ... жылдың шығындарының ағымдағы жылдың табыстарынан асуы.
Екінші деңгейлі капитал (Кп) кұрамына келесі компаненттер кіреді:
а) ағымды жылдың ... ... ... ... асуы;
ә) негізгі кұралдарды және бағалы қағаздарды қайта бағалау;
б) тәуекел деңгейлері бойынша ... ... ... ... ... ... жалпы резервтер (провизиялар);
в) бірінші деңгейлі капитал соммасының 50% - нан ... ... ... ... қарыз - бұл депозит болып табылмайтын, банкті тарату
жағдайында (қалған мүлікті акционерлер арасындағы ... ... ... ... кезекте қанағаттандырылатын жазбаша келісілген, банктің ... ... ... ... ... субординирленген мерзімді қарыздың
бастапқы өтеу ... 5 - ... кем ... ... сонымен бірғе соңғы бес
жылдың ішіндегі әрбір ... ... ... ... 20% - ... қарыздың бастапқы сомасы шегеріледі.
1.3 Коммерциялык банктердегі адам ... ... ... ресурстарын өте тиімді пайдаланатын банк, қызметкерлерін жақсы
жұмыс жағдайымен қамтамасыз етіп өз ... ... ... калыптастырудың негізгі бағыттарын игергені [11, б.15].
Адам ресурстарын басқару барлық жетекшілермен ... ... ... ... ... ... деңгейге дейінгі банк
жұысшыларының барлығы ... ... ... ... таба ... ... тез ... және істің даму болашағын болжай алатын жоғарғы ... ... - ... ... орталык тұлғасы болып табылады. Менеджер
ойлау қабілетінің ... өз ісін ... ... ... бара ... ... қайсарлык, көзделген жоспарларды жүзеге асыра білу және
коллективте лидерлік қабілетке ие болу ... ... және жеке ... ие ... тиіс.
Банктік менеджер банктің клиенті болып табылатын немесе болғысы келетін
кәсіпорындар, фирмалар және тағы ... ... ... ... ... Бұл бағалау клиенттің несиелік кабілетін талдаудың және онымен
несиелік ... ... ... ... ... кұраушы
элемент болып табылады.
Коллективті басқарудың негізгі міндетіне менеджердің ... ... және ... ... жеке ... ... ... жасай алуы жатады.
Банктік жұмысшылар көптеген өнім, қызмет және жұмыс ... ... ... деңгейдегі басқарушылық, техникалық, кеңселік
және тағыда басқа ... ... ... ... ... ... ... активтермен міндеттемелерді ... іс - ... ... ... ... есеп айырысулар,
ішкі және сыртқы есеп берулер, персоналды басқару және тағы ... ... ету үшін ... ... ... орындалады.
Және осындай күрделі жағдайда күнделікті талаптардың күшеюі көрінеді.
Тұтыну кызметтерінің салалары және банкпен ұсынылатын өнім ... ... ... банк ... ... ... Банктің жеке және
корпоративті ... ... - ... ... жоғары сапалы қызмет
көрсетулерді күтуде. Банктерді таңдау мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... ... ... және өздеріне
деген ең жақсы қатынастарды тапқанда сол жаққа қарай ауысады. Сонымен ... ... ... күшеюде. Баланстық есеп берулер, пайда және зиян
туралы есеп берулер халықаралык есеп ... ... ... қатал,
ашык талдауға алынуда, осыған сәйкес төлем қабілетсіздіктің болуы немесе
мүмкіндігі оңай анықталады, ал оның ... ... ... ... ... ... ... тиімді жұмыс істету үшін, ... ... ... интегралданған болулары және нақты нәтижелерге
жетуді мақсат етулері тиіс.
Банктің әрбір ... ... ... ... үшін кез-келген
кұрылымдық бөлімше нақты неге жету керек екендіктерін, яғни ол ... ... ... үшін жауапкершілікте болулары тиіс. Іс - ... ... ... ... ... осы ... ... ету немесе өмір сүру себебін түсіндіреді. Бөлімдердің міндеттерімен
мақсаттарын талдау оның жұмыста ... ... жету ... ... ... береді.Нәтижелерін анықтау немесе белгілеу мүмкін емес кез-
келген мақсат немесе ... ... ... ... негіз жоқ. Жоғарыда
аталған талдау банк бөлімшелерінің қарым - ... ... ... бір іс - ... ... ... ... алу сияқты
барлық түсінбеушіліктерді табады. Бұл жұмыстың мәні: әрбір жетекшінің
қандай ... үшін ... ... ... іс - ... іс-телінбеуін жою.
Әрбір жұмысшы өзінің жұмыс орнындағы өз қызметінің ... ... тиіс және өз ... нәтижелері үшін жауапкершілікте
болады. Банктегі жұмыс түрлерінің көпшілігі индивидуалды сипатка ие, әрбір
жұмысшының икемділігін, жұмысының ... және ... ... ... нұсқаулар (инструкциялар) қызметік міндеттерді кұжаттаудын
тиімді құралы болып табылады. Жаксы ... ... ... болуы тиіс:
3. кызмет бабының атауы;
6. жұмыс ... үшін ... ... ... ... ... уәкілеттіктер;
6. жұмыс көрсеткіштерінің нормалары;
7. басқа жұмысшылармен іс - әрекеттердін үйлесімділігі;
8. колданылатын материалдармен кұрал - ... ... ... ... ... катынастарды,
дағдыларды (навыки) және олардың деңгейін нақты әрі ... ... Егер ... бұл жұмыс ұкыпты немесе мұкият орындалса, қызметкерлерге
деген талап объективті түрде жазылса, онда біз ... ... ... ... ... кызмет бабының деңгейін және дағдылар жиынтығына
деген дайын талаптарды ала аламыз. Яғни одан ары ... - ... ... ... ... ... ... дағдыларын калыптастыру ең бір
аз зерттелген сала болып табылады, ол бір ұйым ... ... ... - ... немесе іс - әрекетін әсер ететін кұбылыс ретінде си-патталуы
мүмкін.
Персоналды баскару банкты толықтай басқару ... бір ... ... ол ... жүйесінде ерекше жағдайларға ие, себебі басқару
объектісінің ерекшелігі - адам ресурстары екендігінде. Соңғы он ... ... ... катынас түбегейлі өзгерді. Қазіргі көзқарастар
банктік ұйымдарды басқару процесінде ерекше мәнді адам ... және ... оны ... ... ... негізінде жету
керектігінен шығады.
Экономиканың қаржы - банктік секторын басқарудың ... ... ... ... ... ... Қазақстандық
коммерциялық банктер негізгі назарларын қаржылық менеджментті жетілдіруге
бағыттайды. Осы жағдайда адам ... ... ... ... ... ... ... Сондықтанда, көптеген банктердің адам ресурстарын
басқару қызметтері төмен ұйымдык статусқа ие, ... ... ... тек кана ... ... ... ... атқарумен ғана шектеледі.
Оның арасында тек шетелдік кана емес казіргі Қазақстандық тәжірибеде
көрсетіп отырғандай, дәл осы адам ресурстары бүгінғі ... ... ... және бәсекеге қабілеттілігінің ұзақ мерзімді факторы болып табылуда.
Бәсекелестік күрестің дамуы, адам ресурстарының даму деңгейінің банктік
кызметтер ... ... ... ... ең ... ... ... Адам ресурстарының сапасын жоғарылатуға кұйылған каражаттар,
серіктес клиентгермсн жұмыс жасау барысында осы ... орны ... ... ... Бұл ... ... олардың сенімін сақтауға,
қызмет көрсетулердің сапасын арттыруға, ал соңғы корытындыда бәсекелестік
позицияларды (бағыттарды) нығайтуға ... ... ... ... және қайта даярлауға инновацияларды (жаңа) енгізуді
банктің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің негізі деп ... ... банк үшІн ең бір ... ... сонымен катар өмірлік
маңызы және кажеттілігі бар мәселелерге адам ресурстарын ... ... ... ... ... және ... ету ... Бүгінгі танда
барынша маңызға ие адам ресурстарының миының қабілеттілік ... ... де, ақыл ... ой ... де, ... жатады. Барлығы
менеджменттің сапасына, корпоративті басқаруға тәуелді болып табылады. Жаңа
стратегиялық мақсаттар мен міндеттер, басқаруды ... ... ... ұйымдастыруды талап етеді. Барлығы адам ресустарына тәуелді,
сондыктан персоналмен жұмысты дұрыс, сауатты ұйымдастырудың маңызы өте зор.
Банк жетістігінің кұпиясы ... ... ... ... бойы адам ... ... проблемалары «сынақ және
қателіктер» әдістерімен ... ... ... ... ... ... колданылып, жұмысшының жеке еркін әрекеттері болмады,
адамдарды басқарудың арнайы ... ... ... ... ... ... ... және дамуымен адам ресурстарын басқару
ұйымның кызмет етуінің тиімділігін жоғарылатуда үлкен маңызға ие ... ... және ... басқару бүгінгі таңда экономикалық және
әлеуметтік салалардағы іс - ... ... ... сұрақтарының бірі.
Бұл біздің көз - ... ... ... ... ... ... сапалық өзгерістермен, қоғамдағы кұрылымдық және
әлеуметтік өзгерістермен байланысты. Бұл ... банк ... ... - ... және ... жолдарына әсер етеді [12,
б.86].
Персоналды басқару саласындағы кемшіліктер боссыздықты ... және ... ... ... бір ғана ... ... жылына
10 млрд.доллардан астам қаражат ... ... және ... ... Банк саласында адам ресурсы үлкен роль алады. Білікті
кадрларды даярлау және менеджерлер ... ... ... - кез
-келген қаржылык мекеменің жетістігінін кепілі.
Адам ресурстарын басқару - бұл менеджмент теориясы және ... бір ... ... ... уақытта «адам ресурстары» түсінігі «персонал» деп қолданылуда,
бұл терминологияны өзгерту немесе өткен ... ескі ... ... ескі белгілерден кұтылу немесе кету үшін
жасалуда. Бұл екі ... әр ... ... және ... процестерді
сипаттайды деп айтуға болмайды, туралап айтсак олар ұйымдағы жумысшыларды
басқарудың түрлі жолдары және әдістерін сипаттайды деп ... ... ... баскару - ресурсгарға негізделген баскару ... адам ... ... ... ... үлкен көлемде жоспарлауға, мониторингке және ... ... ... табу ... және ... ... ... менеджерлердің өздері аркылы жүзеге асырылады. Адам ресурстарын
басқару толықтай ... ... ... анықталады. Менеджерлердің
жалпы іс - әрекеті, ол жұмыс күшін бір бүтін ретінде салыстырмалы алшақ
болып табылады. Адам ... ... ... бір кез - ... ... ... ретінде қарастырылады және жалпы менеджменттің
ажырамас бөлігі ... ... Бұл ... маманның ролі, сәйкес
тәжірибесі немесе дағдысы (навык) бар қолайлы бағадағы белгілі бір адамдар
санын жалдауда, басқа менеджерлерді және ... ... ... ... ... ... ... өзгеріске өз үлесін қосудан көрінеді
немесе негізделген. Адам ресурстарын басқару және ... ... осы ... ... ... менеджмент мектептерінің
ғалымдары ұстанады.
Персоналды басқару - бұл ұйым жұмыстарына ... ... ... іздеу және оқыту, олардың еңбегін ақымен қамтамасыз ету,
менеджерлердін олардан не күтетіндігін ... ... іс - ... іс - ... ... ... персонал жұмысына қатысты
қажеттіліктерді қанағаттандыру, нақты проблемаларды жою және ... ... ... үшін ... стилінің проблемаларын анықтау және
өзгерту жолдарын іздестіру. Сонымен қатар персоналды басқару ... ... ... толықтай сәйкес келе бермейді, бұл
менеджерлер және жұмысшылар ... ... ... қызығушылыктарын
сәйкестендіру немесе теңестіруді түсіндіреді.
Банк іс -әрекетінің тиімділігі барлық қызметкерлер ұйымның гүлденуіне,
дамуына және жалпы ортақ мақсатқа ... ... ... ... ... ... ... Бүгін банк іс - әрекетінде
жетістікке жету ... ... ... банк ... активтілігіне, олардың жалпы жоғарғы деңгей егер ... өз ... ... ... ... отырып жұмыс істесе
жететіндіктерін түсініп, қабылдайтын шешімдеріне жауапкершілікті алуға
дайындығына және ... ... ... мен ... ... ... және ... тікелей тәуелді.
Теориялық менеджмент ғылыми пән ретінде еңбек ... ... ... ... ету мақсаттарымен, персоналды басқарудың
тиімді механизмдері және ... ... ... Бұл ... ... ... әзірге табылған емес, ұйымдарда адамдарды басқару
көп жағдайда қатаң дәлелденген білімдер негізінде емес,ол басқарушылардың
жеке ... және ... ... ... [13, ... ... дәл осы теориялық менеджмент біздің ойымызша персоналды
басқару саласындағы көптеген проблемалардың шешімін табуға ... Егер ... ... бастапқыда теориялық негізде
дәлелденбеген және зерттеу ... ... ... онда ... ... аз болады. Сондай - ақ тәжірибемен дәлелденбеген
теориялық көзқарастар күтілетін нәтижелерді бермейді. Осылайша персоналды
басқарудың ... ... ... және ... білімдерді
синтездеу қажет.
Дамыған елдерде менеджмент өндіріс тиімділігін жоғарылатудың маңызды
факторлары қатарына жатады. Соңғы жылдарда оған ... да ... ... себебі менеджмент соңғы нәтижелерді жоғарлатуға салыстырмалы
түрде шығындарды азайту арқылы және қосымша ... ... - ақ ... ... ... ... - ... рационалды басқару жүйесін
қолдану жолымен пайда табу.
Пайда табуға ұмтылу ... ... ... ... Қазіргі
уакыттағы менеджментте әлеуметтік этиканың ролі өсуде, бұл менеджменттің іс
- әрекетіндегі ... ... ... баса ... ... Кәсіпкерліктің әлеуметтік этикасын оңай олжа, ... ... ... ... - ... ... тауарлар және қызметтер
өндірісін ұлғайту анықтайды. ... ... оның ... ... программаларын шешу жатады, онсыз адам өз қабілетін немесе
мүмкіндігін толыктай ... ... ... және бар ... ... ... ... басқарудың мәні оның қызметтерінде және принциптерінде
көрініс табады. Адам ресурстарын ... ... ... атауға болады:
1. жоспарлау
2. ұйымдастыру
3. реттеу
4. мотивациялау
5. бақылау.
Әрбір қызметті барынша толығырақ қарастырайық.
Жоспарлау қызметі ... ... ... және ... қалыптастыруды, адам ресурстарының қозғалысы, даму және оқыту
жоспарларын жасауды жүзеге асырады.
Жоспарлаудағы, саясаттардағы, бағдарламалардағы ойластыруларды тәжірибе
жүзіне асыратын ... ... ... ... Осы ... адам ресурстарын іздестіру, жинақтау немесе қабылдау, ... ... ... ... ... ... және біліктілікті арттыру,
сонымен қатар осы іс - әрекеттерді қажетті ... ... ... мәні адам ... басқару қызметтері жұмысшыларының
күнделікті іс - әрекеттерінің келісімділіғінде, бір ... ... ... ... банк ... ... - бұл жұмысшыларды материалдық және рухани ... ... ... ... ... ... және формаларын
таңдау. Бұл банкке барынша колайлы немесе сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... өсуге және
біліктілігін жоғарылатуға қызығушылығын қамтамасыз етеді.
Бақылау қызметі құрамына адам ресурстары туралы информацияларды ... ... және ... ... ... ... ... анықтауды жатқызады. Бақылау келе жатқан қауіпті және ... ... ... ... үшін және ... арқылы
жұмыстарды жетілдірудің негізін қалау үшін ... ... ... нақты қажеттілікке кұрамының және кұрылымының сәйкестігін
анықтауға, ... ... ... ... шешімін табуға
бағытталған.
Банктегі адам ресурстарын басқару фунцияларьш шартты ... ... ... деп екі ... ... болады.
Адам ресурстарын басқарудың негізгі функцияларын қажеттіліктерді
анықтаудан бастап адам ресурстарының ... ... ... ... ... ... ... Оларға келесі функциялар
жатады:
5. адам ресурстарына деген қажеттіліктерді анықтау
6. ресурстарды үлғайту
7. ресурстардьщ дамуы
8. ресурстарды сақтап қалу
9. ... ... ... ... ... ... Адам ресурстарын
жоспарлағанда сандық (канша ... ... ... ... ... ... ... және уақыттық (қашан және
қаншалықты ұзак колданамыз) аспектілер есепке альтнады. Жоспарлау барысында
бірқатар қиын ... ... ... Атап ... қызметкерлердің
жекеленген топтары бойынша ... ... ... ... ... олар ... ... немесе зейнеткерлікке кету уақыты,
жұмыс уақытын рационалды пайдалану және тағы сол сияқтылар. Сонымен катар
жұмысшылардың жұмыс ... ... ... ... ... кұрделілігі. Бұл кәсіби карьераны тек бір банкпен байланыстырмау
және басқа нәрселермен шұғылдану мүмкіншіліктерін жиі - жиі ... ... ... ... ... ... зерттеумен
айналысуды күшейтулері тиіс, ол өзін кадрлық қамтамасьгз ету мүмкіндіктерін
алдын - ала бағалау үшін ... ... ... ... ... ... талдау қажет, бұл үлкен жастағы кадрларды тиімді қолдану және
жастарға бір нақты немесе тар бағыттағы орындарды ... ... ... ... ... сыртқы және ішкі жұмыс күші нарығындағы
имиджін мұқият бақылап ... ... осы ... ... ... жаңа адам ресурстар қалыптастырудағы мүмкіндіктерін анықтайтын шешуші
фактор болып табыла бастады. Олар жақсы калыптасқан ынталандыру жүйесі бар
ұйымдарда көбейеді.
Адам ... ... Бұл ... ... ... максималді түрде талаптарға ... Бұл ... ... ... ... ... ... катынас түрінде кадрлардың ... ... ... ... ... және вертикальды шауапкершілігінің
артуымен жоғары қарай жылжу) қолданылуы ары карай ... ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігі бар. Карьераны
жоспарлауда өзгерістер ... ... ... ұмтылысы
иерархиялық сатымен жоғары жылжу мүмкіндігімен ғана шектелмеуі тиіс.
Ресурстардың сақталуы. Бұл ... ... ... кері
қайтарылуы және оның өнімділігінің ... ... ... ... Кең ... ... қолданылатын материалдық
ынталандырулармен қатар еңбекті мадақтаудың (поощрение) барынша ... - ... ... ... жеке дамудың мүм-кіндіктерін
ұлғайту, коммуникациялык (қатынастық) процестерге қатысуды ұлғайту және сол
сияқтылар бірінші орынға шығуда.
Ресурстарды ... ... ... ... және жиі кайта
құрылымдаулар банктерді штаттарды қысқарту ... ... ... ... (массовый) жұмыстан босатулар бүгінгі таңда амалсыз ... ... ... және одан ... ... тырысады.
Қайта қызметкерлердің артықшылығын жоюдың жанама шаралары әйгілі немесе
көбіне солар қолданылады, оған уақытша ... ... ... ... ... банк ішінде ауыстырулар немесе орналастырулар
жатады.
Адам ... ... ... ... ... ... ... басқарудың негізгі функцияларына тікелей әсер
ету ... ... ... ... ... және ... жатқызуға болады.
Бақылау функциясы. Бұл функцияның ... адам ... ... ... ... камтамасыз ету, басқаруды жоспарлау және
бақылау.
Маркетингтік функция. Бұл ... ... ... ішкі және ... ... жұмыс берушінің тартымдылығын ... ... ... ... ... ... арқасында ынталандырылған
жұмыс күшін және білІкті мамандарды тартудың және сақтаудың мүмкіндіктері
артады.
Басқаруды ... Бұл ... адам ... ... мәселелерін
шешуге жауапты адамдардың кызметтерін реттеуге яғни ... ... ... ... ... ... бір ... адам ресурстарьш
басқару бойынша мамандар, екінші жағынан - ... ... ... ... ... бағыттардағы сыртқы мамандар (жалдау бойынша кеңес
берушілер, жұмыс уақытын ұйымдастыру бойынша мамандар, ... ... ... ... ... Банк мамандарын кадрлар бойынша
колданудың басты сұрағы ... ... ... ... ... қатар олардың банктің басқару органдарына таныстырылғаны манызды.
Адам ресурстарын басқару функциялары ұйымды ... ... үшін ... бар адам ... ... әсер ... ... бір
әдістері мен тәсілдері арқылы жүзеге асады. Ұйымдастырушылық, әкімшілік,
экономикалык және ... - ... ... бар, олар персоналға
әсер етудің нәтижелілігі және тәсілдерімен бір - ... ... ... ... бұл болашақтағы іс - әрекеттерге жағдай
жасау әдістері.Оларды колданудың нәтижесінде жұмысшылардың болашактағы іс ... ... ... ... ... әсер ... шектер (рамки)
жасалады.
Баскарудың әкімшіліктік әдістері - еңбекке тікелей мәжбүрлеу ... ... ... ... ... ... әдістер. Бұл
принципті колдану ... ... ... ... ... ... - ... нәтижелерін жақсартуға
экономикалык тұрғыдан кызығушылықка негізделген. Тікелей экономикалық әсер
етудің едәуір көп ... ... ... ... және ... (акция, облигация) иелену арқылы ұйымның пайдасына қатысу.
Әлеуметтік-психологиялық әдістер - жұмысшылардың жеке мүмкіндіктерін
ояту және жағымды ... - ... ауа - ... ... әдіс-
тері. Әлеуметтік - психологиялық әдістер - бұл қызметкерлерге басқарушылык
әсер етуді әлеуметтік және ... ... ... ... асырылатын әдістер. Басқару психологиясы адамдардың коғамдык өндіріс
процесіндеғі жүріс - тұрысын немесе мінез - кұлқын ... ... ... ... орнын және тағайындалуын бағалауға
және оларға колдау көрсетуге мүмкіндік береді, еңбектің ... ... үшін ... ... ... ... ... коллективтегі
тиімді қатынасты қамтамасыз етуге және коллективтегі тұлғалар арасындағы
дау - жанжалды алдын - ала ... ... ... ... ... ... ... көзқарасы приоритеттер ретінде: сақтау,
сапа, ... ... ... ... ... ... ... стратегиялык орталығы, ұйымның ең
жоғарғы кұндылығы болып адам тұрады. Қазіргі ... ... ... ... банк ... тек оның ... кұрылымының және жеке
бөліктерге бөлінуі ретінде ғана қарастырыла ... ... ... бір ... ... басқару іс - әрекеттерін
жүзеге асыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Ғылымилык - бұл басты принциптердің бірі. ... ... ... ... адам ... деген қажеттілігін аныктау мүмкін
емес, үміткерлерді ... ... және ... сенімді жинағын жасау мүмкін
емес.
Бір мақсатқа бағытталу. Адам ... ... ... нақты уақытта
ұйымның алдында тұрған мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс. Қызметкерлердің
шығармашылық кабілеттерін арттыру адам ресурстарының сапасын ... тағы ... ... ... ... ... -басқарудың
маңызды принципі. Әрбір адамға оның жеке ... ... жол ... тиіс.
Тізбектілік. Басқару процесі тізбектілік принципіне негізделуі тиіс.
Яғни, оны кұрайтын ... іс - ... ... және ... қатаң
белгіленген тәртіпте бірінен соң бірі болады. Бір катар жағдайларда басқару
процесі циклдік түрде ... ... және ... бір ... ... отыруы мүмкін.
Үздіксіздік. Еңбек процестерін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру,
даярлау және қайта даярлауды үздіксіз жаңартып отыруды ... ... ... ... ... мен ... сүйене отырып
банктің адам ресурстарын басқару қызметкерлері ... ... ... ... шешуі тиіс:
6. қалыптастыру;
7. персоналды бағалау;
8. карьераны жоспарлау;
9. персоналды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
10. еңбек мотивациясынын тиімді жүйесін жасау.
Ұйымның адам ... ... ... басқаруы үшін басшыларды
оқыту, арнайы дағдыларды қалыптастыруы және ресурстарды дамыту қажет.
2 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН ТАЛДАУ.
2.1 «Казкоммерцбанк» ААҚ-ның ... ... ... ... ... ... 1990 жылы 12 ... Қазақ Кеңестік
Социалистік Республикасының заңдарына сәйкес «Медеу - Банк» атауымен,
банктік қызмет ... ... ... ... ... ... ашық акционерлік қоғам түрінде қүрылған.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, «Медеу - Банк» «Казкоммерцбанк»
ААҚ-ы түрінде қайта тіркелді және 1991 ... 21-ші ... ... ... ... ... үшін ... Республикасының Ұлттық Банкісінен
лицензия алды. 1994 жылы ... ... ... - ... ... және осы жаңа банк қызметін «Казкоммерцбанк» ... ... ... - ... ... 1993 ... ... айында
акционерлік банк түрінде қалыптасқан.
Казкоммерцбанктің Қазақстанда 22 ... және ... ... бар. 2003 ... желтоқсан айында Кипр Республикасында филиал
ашуға лицензия алды.
Казкоммерцбанк, ... ... есеп ... ... ... ... ... - «Банк» деп аталады) аналық ... ... ... 3).
Кесте 3- «Казкоммерцбанк» ААҚ-ның банктік тобының құрамы.
|№ |Аталуы |Кәсіпорынның |Казкоммерцбанктің|Қызметінің түрі |
| | |іс- ... ... | |
| | ... асырып | | |
| | ... ел | | |
| | | |2006 |2005 | |
|1 ... ... |100% |100% ... қағаздар |
| |Секьюритиз» ... | | ... ... |
| |ААҚ | | | | |
|2 ... ... |— |100% |Ірі ... және |
| ... АҚ |Республикасы | | ... ... |
| | | | | ... ... |
|3 |«Казкоммерц |Қазақстан |65% |65% ... |
| ... ... | | | |
| |СК ААҚ | | | | |
|4 ... |100% | ... және ... |
| |ік ... | | ... ... |
| ... | | | ... ... |
| |ЖШС | | | | |
|5 ... ... |100% |100% ... ақша |
| ... ... | | ... капитал тарту|
| |Б.В.» | | | | |
|6 ... |93,58 %|73,97 % ... банк |
| |нк ... | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... ... ... қаржылық есептен алынған [14].
Осы кестедегі көрсеткіштер талдау барысында Казкоммерцбанктің 2006 жылы
«Казкоммерц Инвест» ... өз ... 100% ... ... ... болады. Оның орнына жаңа «Процессингтік компания» ЖШС-
і құрылған және 2006 жылы ... ... ... ... арттырған.
Нақты бір банкті талдағанда теориялық бөлімде атап өткендей негізгі
бағыт ретінде банк іс-әрекетінің активтер, ... ... ... таза ... сияқты көлемдік көрсеткіштерін басқа банктердің
сәйкесінше көрсеткіштерімен ... ... ... ... және ... Қазақстанның екінші деңгейлі банктер арасындағы орны ... ... біз ... ... ... бес ... банктердің көрсеткіштерін аламыз (кесте 4).
Кесте 4 - Қазақстан Республикасындағы ең ірі ... ... ... (млрд. теңге және коэффициенттер)
|Банктің аталуы |XI |Х2 |ХЗ ... |28,8 |76,2 |0,38 ... Әлем ... |17 |47 |0,36 ... Халық банкі»ААҚ |18,6 |63,9 |0,3 ... ... |6,9 |17,7 |0,39 ... |3,4 |8 |0,43 ... ... желісінің http://www.ккb.кz.-электронды мекен-
жайындағы жиынтық қаржылық есеп ... ... ... 5-ші кестедегі ең ірі екінші деңгейлі банктердің ағымды өтімділік
көр-сеткіштері арасында Казкоммерцбанктің осы көрсеткіш бойынша қай ... ... ... ... ... ... 8- Алдыңғы қатарлы екінші деңгейлі банктердің ағымды өтімділік
коэффициенттері
1. «Казкоммерцбанк» ААҚ ... ... Әлем ... АҚ -ы
3. «Қазақстан Халық банкі» ААҚ-ы
4. «Банк Каспийский» АҚ -ы
5. «Темірбанк» АҚ-ы
4-ші кестедегі Х6-көрсеткішін ... ... ... ... ... ... дейінгі міндеттемелерге қатынасы ... ... ... ... ... ... бес банкте
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің белгілеген ... ... ... ... бойынша Казкоммерцбанктің өтімді активтер
көлемінен де, талап еткенге дейінгі міндеттемелер көлемінен де 1- ші ... ... ... ... ... өтімділік коэффициенті бойынша осы бес
банктің ішінде 4- ші орынды иеленген.
4-ші ... Х7- ... ... ... ... таза ... таза ... банктің жыл бойындағы барлық (валовый) табысына
катынасы жолымен анықтаймыз (кесте 6).
Кесте 6 - Ең ірі ... ... ... ... табыстарындағы таза
табыстарының үлесі.
|Банктің аталуы ... ... ... ... |Көрсеткіш Х7|
|«Казкоммерцбанк» ААҚ |о,о |55,6 |0,16 ... Әлем ... |4,6 |34,8 |0,13 ... Халық банкі»ААҚ |7,5 |44,8 |0,17 ... ... |0,8 |5,2 |0,15 ... |0,3 |3,4 |0,1 ... ... ... ... мекен-
жайындағы жиынтық қаржылық есеп арқылы құрастырылған [14].
Банктің осы коэффициент бойынша қай орында екендігін көру үшін осы ... ... ... гистограмма құрамыз (сурет 9).
Сурет 9-Ең ірі екінші деңгейлі банктердің жалпы табыстарындағы
таза табыстарының үлесі ( пайыз түрінде)
«Казкоммерцбанк» ААҚ-ы
«Тұран Әлем Банкі» ... ... ... ... Каспийский» АҚ-ы
«Темірбанк» АҚ-ы
Бұл көрсеткіш екінші деңгейлі банктердің тиімділігін бағалайды. 9-шы
суреттегі ең ... ... ... ... ... 0,17 коэффициентін иеленді, ал Казкоммерцбанк-0,16 коэффициентін
иеленді, яғни ... ... бұл ... мен шығыстардың дұрыс
сәйкестендірілгендігін және ... бар ... ... көрсетеді.
Көрсеткіш Х8-капитал иммобилизациясыньщ ... ... ... ... ... ... жолымен
анықталады (кесте 7).
Кесте 7-Ең ірі екінші деңгейлі банктердің ... ... ... ... |Өзіндік ... ... ... ... | |
| ... ... ... теңге) | ... ААҚ |28,5 |45,6 |0,63 ... Әлем ... |13,3 |30,7 |0,43 ... ... ... |13,4 |21,2 |0,63 ... ... |6,2 |5,7 |1,09 ... |3,8 |4,4 |0,86 ... ... ... ... ... ... қаржылық есеп арқылы құрастырылған [14].
7-ші кестедегі көрсеткіштер банк ... ... ... ... ... ... қатысып отырғандығын көрсетеді. Кестеден «Банк
Каспийский»АҚ-ның айналымда тек ... бір ... ғана ... ... ... қаражаттарды да колданатындығы көрінеді. «Тұран Әлем Банкі» АҚ-
ның қолма-қол айналымда капиталының аз ... ғана ... ... ... ... өз ... ... төндіретіндігін көруге
болады. Бұл «Тұран Әлем Банкі» АҚ-ның 5-ші ... ... ... ... Ал ... ... 7-ші кесте ол
3-ші орынды «Қазақстан Халық банкі» ААҚ-мен бірге иеленуде, жалпы оның бұл
кестедегі ... ... ... ортадан жоғары болып табылады.
Банкті талдағанда оны тек басқа банктермен салыстыру аркылы ғана емес,
оның негізгі көлемдік ... ... ... жолымен де
банктің дамуына талдау жасалады. Соған сәйкес Казкоммерцбанкке 2004 ,2005 ,
2006 ... ... ... ... ... (кесте 8).
Кесте 8 - «Казкоммерцбанк»ААҚ-ның соңғы үш жылдағы негізгі көлемдік
көрсеткіштері (мың ... ... ... |Депозиттер |Таза табыс ... ... | ... | | | ... ... ... ... |8689299 ... ... ... ... |8760761 ... |32065788 |203281349 |141371975 |7978763 |
Ескерту: ... ... ... ... ... ... есеп арқылы құрастырылған [14].
8-ші кестеде банктің 2006 жылғы таза табысынан ... ... жыл ... ... ... Ал бұл ... керісінше алдыңғы
2005 жылға қарағанда 0,9%-ға кеміген. Бұдан банктің табыстылығы төмендеген
деп айтуға болмайды, ... 2006 жылы ... ... ... тексеру нәтижесінде қосымша 4 008 520 мын теңге табыс салығы
алынған. Сондықтан бұл ... ... ... ... Егер бұл ... 2006
жылдың таза пайдасына қосқан болса 12 697 819 мың ... ... еді, ... таза ... ... ... ілгерілеген болар еді. Енді
2005 жылғы таза ... ... ол 2004 ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың депозиттеріне келетін болсақ
2005 ... ... ... 2004 ... ... ал одан 2006
жылғы көрсеткіш 30,5%-ға артқан, бұдан депозиттердің тек ... ғана ... ... да ... көреміз.
Банктің ұсынған несиелері 2005 жылы 2004 жылға қарағанда 58%-ға , ал
2006 жылғы көлемі алдыңғы жылға ... ... ... яғни ... ... ... ғана емес өсу ... да жоғарылаған.
Өзіндік капитал 2005 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 42,1%-ға , ал
2006 жылы 2005 жылмен салыстырғанда 25,7%-ға үлғайған.
Банктің ... 2006 жылы 2004 ... ... ... , ... жылы 2004 ... қарағанда 58%-ға артқан .
8-ші кестенің көрсеткіштерін талдай отырып банктің 2006 жылғы негізгі
көлемдік көрсеткіштері 2004 жылғылармен ... ... 2,5 ... ... 1,5 ... жоғары көлемге, ұсынылған несиелер 2,7 еседен
жоғары көлемге, депозиттер 1,4 есеге артқанын көреміз.
Жалпы 8-ші ... ... келе ... ААҚ-ның экономикалық іс-
әрекеті тұрақты және қарқынды дамуда, сонымен қатар сенімділік деңгейінің
тұрақты жоғарылауында депозиттер ... ... ... ... ... банктің ... ... ... ... ... ... 9- ... экономика салалары бойынша ссудалары. (мың
теңге) [15]
|№ |Аталуы |2006 ж. |2005 ж. ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Жеке тұлғалар ... ... ... ... және ... өнеркәсібі |37,006,654 |47,506,445 ... ... ... ... ... ... |Қаржылык сектор ... ... ... |Көлік және байланыс ... ... ... |Тамақ өнеркәсібі ... ... ... ... ... ... |5,981,736 |
|10. |Қонақ үй ... ... ... ... |Шығарушы өнеркәсіп және |14,042,224 ... |
| ... | | ... ... ... ... |4,940,297 |
|13. |Мәдениет және өнер ... ... ... |Басқалар ... ... ... ... ... |
Ескерту: Интернет желісінің http://www.ккb.кz.-электронды мекен-
жайындағы жиынтық қаржылық есеп ... ... ... ... ... көрсеткіштерді есептей отырып, банктің ... ... ... 2006 жылы 2005 ... салыстырғанда 73,7%-ға
артқандығын көруге ... , оның ... тек ... ... өнеркәсібі саласы бойынша несиелер 12%-ға, «Мәдениет және өнер»
саласы бойынша несиелер 40%-ға, «Ауыл шаруашылығы» саласы бойынша несиелер
0,55%-ға ... ал ... ... ... ... көлемі артқан.
Осы 10-шы кестеге қарай отырып, ... ең ... ... ... ... ... және ... тұлғаларды несиелеу»
салаларын жатқызуға болады.
Банк ... ... ... ол банк ... ... ... ... кезекте банк активтерінің құрылымын және жылдар
аралығындағы динамикасын талдайық (кесте 10).
Кесте 10- ... ... ... ... ... ... | ... ... ... |3 ... |
| | | | | ... |
| | |Мың ... |Мың ... |өсу |
| | | | |(%) |
|1 ... |7,05 |6,5 |9,415 |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
|2 ... ... |— |0,069 |— |
|3 ... ... |15,8 |8,885 |5,941 |
| ... | | | |
|4 ... ... |7,74 |16,396 |10,62 |
| ... | | | |
|5 ... |0,82 |0,6 |1,193 |
| ... ... | | | |
| ... ... қағаздар| | | |
|6 ... ... |0,00254 |0,0035 |0,0028 |
| ... | | | |
|7 ... ... |63,7 |65,185 |70,296 |
| ... | | | |
|8 ... қағаздарға |0,002022 |0,0391 |0,078 |
| ... | | | |
|9 ... |0,10406 |0,0336 |0,03 |
| ... | | | |
| ... | | | ... |Негізгі құралдар |1,254 |1,3513 |0,994 ... ... емес |0,2214 |0,1004 . |0,054 |
| ... | | | ... ... да ... |1,17 |0,775 |1,369 ... ... желісінің http://www.ккb.кz.-электронды мекен-
жайындағы жиынтық қаржылық есеп арқылы құрастырылған [14].
10-шы ... ... ... ... 11-ші ... ... Банк активтерінің негізгі үлесі ... ... ... ... көреміз, ол 2006 жылы 70,2 % - құраған. Одан кейінгі кезекте
ссудалық құнды қағаздар, ... және ... ... ... ... ... ссудалар тұр. Сонымен ... ... ... түрлері
кеміген, оларға материалдық активтер, ассоциацияланған ... ... ... ... және ... ... заимдар
жатады. Бұл екі кестеде де ... ... ... ... ... ... өтімділікке әсер етеді, ол 2005 жылы 11,2 % - ... ... да ... ... оны ... азайта беру банк өтімділігіне
зиян тигізу мүмкін.
Банк қызметінін ... ... әсер ... ең ... бірі тартылған қаражаттардың немесе пассивтердің ... ... ... ... ... ... да оны ... зор (кесте 12).
Кесте 12."Казкоммерцбанк" ААҚ -ның ... ... ... ... ... |31.12.06 ... ... |мың ... |мың ... |өсу (%) |мың ... |
|1 |Банктерден алынған |22,5 |19,8 |26,5 |
| ... | | | |
|2 ... | |9,7 |4,43 |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
|3 ... |0,0009 |0,0002 |0,0048 |
| ... ... | | | |
|4 ... ... |58,2 |39,4 |30,8 |
|5 ... ұзақ |12,4 |25,5 |32,4 |
| ... ... | | |
| ... | | | |
|6 ... ... |1,91 |0,91 |0,69 |
| ... | | | |
|7 ... ... |0,00015 ... ... |
| ... | | | |
|8 ... ... |2,1 |2,01 |
|9 ... ... |2,27 |3,03 ... ... ... http://www.ккb.кz.-электронды мекен-
жайындағы жиынтық қаржылық есеп ... ... ... 12-ші ... және 13-ші ... көрсеткіштері негізінде Банк
міндеттемелеріне талдау жасасақ жалпы ... ... ... сәйкес жылдан-жылға үлғайып келеді. Оған дәлел 2006 жылы
міндеттемелер ... 2004 ... 164,3 ... немесе 398667544 мың
теңгеге артқан. ... ... ... 12-ші кесте бойынша ... 2006 жылы 30,8 %, ал 2004 жылы 58,2 % ... ... ұзақ
мерзімді бағалы қағаздар, банктерден алынған ссудалар ие ... ... ... ... ... кеміген, оларға төлеуге жататын девиденттер
- 0,7 %-ға ... және ... ... қаражаттар бөлімі
жатады. Бүл жерде ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелердегі үлесінің
азаюы байқалады.
Ендігі кезекте Банкте қандай табыстар ... ... ... ... ... (кесте 14).
Кесте 14-«Казкоммерцбанк»ААҚ-ның табыстар және шығыстар туралы жинақ есебі,
мың.теңге
| ... ... ... ... ... |55 002 564 |35 106 301 |24 500 940 ... ... |(26 247 764) |(18 623 916) |(11 257 899) ... ... ... |28 754 800 |16 482 385 |13 243 041 ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... |(11 221 588) |(5 887 610) |(7 341 589) ... қалыптастыру | | | ... ... ... |17 533 212 |10 594 775 |9 901 452 ... ... ... |22 153 |(316 992) |935 993 ... ... таза | | | ... | | | ... ... ... |1 556 859 |1 600 977 |1 207 409 ... таза ... | | | ... ... және |10 389 992 |8 399 779 |5 791 790 ... ... ... | | ... ... және |(1 951 386) |(1 334 332) |(1 126 385) ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... |19 448 |47 397 |3 916 126 ... ... таза | | | ... | | | ... ... |15 052 |382 449 |446 719 ... ... |1 962 836 |1 239 355 |433 141 ... ... емес ... ... |9 923 839 |11 604 793 ... ... |29 548 166 |20 518 614 |17 506 245 ... ... |(9 511039) |(8 969 071) |(7 955 983) ... пайда |20 037 127 |11 549 543 |9 550 262 ... ... ... |(721 566) |(270 312) |(1 327 071) ... калыптасқан | | | ... | | | ... ... |12 545 |20 249 |33 869 ... ... ... | | | ... салынғанға дейінгі және |19 328 106 |11 258 982 |8 257 060 ... ... ... пайда | | | ... ... ... шығыстар |(9 573 062) |(2 091 667) |(276 067) ... ... ... |9 755 044 |9 167 315 |7 980 993 ... таза ... | | | ... ... |(1 065 745) |(406 554) |(2 230) ... ... |8 689 299 |8 760 761 |7 978 763 ... Интернет желісінің http://www.ккb.кz.-электронды ... ... ... есеп ... құрастырылған [14].
14-ші кестенің өзінде көрсетілгендей соңғы үш жылға құрылған. Оны
талдай ... біз ... ... ең ... ... ... және ... ең қомақты бөлігін пайыздық шығындардың
құрайтындығын көреміз. Пайыздық шығындарды негізінен клиенттерге ... ... оған қоса ... компанияларға салымдар бойынша
табыстар жылдан-жылға азайған бұл екі ... ... ... ... ... ... ААҚ-ның экономикалық іс-әрекетін талдауды қорыта келе
банкті еліміздің ең үздік немесе ең ірі банктердің үштігі ... ... көз ... және ... ... ... жоғарғы деңгейде деп атауға болады. Банк ... ... ... ... ... ... ... ие екендігі
анықталды. Банктің еліміздің экономикасындағы ролі немесе маңызы өте зор,
оны банктің экономика салалары ... ... ... жиынтық несие
соммасы бойынша салыстырулардан байқадық.
2.2 «Казкоммерцбанк» ... ... ... қызметіне талдау жасау.
«Казкоммерцбанк» ашық акционерлік ... осы ... ... ... ... ... үш ... банктер күрамына
кіреді. Казкоммерцбанктің Қазақстанда 22-филиалы және Үлыбритания өкілдігі,
Қырғызстан Республикасында еншілес (дочерний) ... бар. Оған ... ... түрлері бойынша іс-әрекеттерді жүзеге асыратын кәсіпорындар
тобының аналық (материнский) ... ... ... ... ... ... ... себебіміз Банк қызметкерлері санының
динамикасын анықтау және осы жоғары да аталғандардың ... бір ... есеп ... ... Енді, Банктің қызмет түрлері және ... ... ... санын талдайық (кесте 15).
Кесте 15-«Казкоммерцбанк» ААҚ-ның қызмет түрлері немесе мамандықтар бойынша
қызметкерлер саны. Адам
| ... ... ... саны |
| ... ... | ... | ... ... ... ... ... ... |288 |281 |272 ... |Инвестициялық және бағалы|259 |258 |244 |
| ... ... | | | |
| ... | | | ... ... және |116 |113 |105 |
| ... ... | | | ... ... |129 |110 |108 ... ... ... | |20 | |
| ... | | | ... ... ... |172 |163 |154 ... ... ... |81 |62 |42 ... ... және |83 |74 |69 |
| ... | | | ... ... ... ... |208 |210 |204 |
| ... | | | ... ... кассалық |547 |522 |493 |
| ... | | | ... ... ... және|261 |247 |248 |
| ... | | | ... ... делдалдық |283 |283 |274 |
| ... | | | ... |Заң ... |86 |89 |79 ... ... ... |32 |28 |29 |
| ... ... | | | ... ... ... ... |92 |89 ... ... ... |85 |89 |83 ... |Бухгалтерлік есеп және |96 |92 |87 |
| ... беру ... | | | ... |Төлем және басқада карточка|171 |139 |85 |
| ... ... ... | | | ... ... ... ... |195 |172 |185 |
| ... |3186 |3044 |2850 ... ... желісінің http://www.ккb.кz.-электронды мекен-
жайындағы жиынтық қаржылық есеп арқылы құрастырылған [14].
15-кестеден Казкоммерцбанктің қызметкерлерінің қай ... ... ... ... ... ... ... қызмет саласынын
дамығандығын және ... ... ... ... ... ... және ... және басқа да карточка түрлері ... ... ... саны 3 - ... 2 - ... артқан және еңбек
ресурсын ең көп ... ... ... ... - ... ... операциялар» және «Инвестициялық және бағалы қағаздар нарығындағы
операциялар» сияқты банкке тән дәстүрлі ... ... ... Оған қоса ... банктің «Бағалы металдармен операциялары»
қызмет саласының қызметкерлерінің ең аз екендігі ... оның ... ... жылы және 2006 жылы бұл ... ... ... айналыспағандығы. Соңғы
үш жылдағы қызметкерлердің жиынтық санына келетін болсақ, қызметкерлердің
жиынтық саны жыл сайын артқан, ол Банктің экономикалық іс - ... және ... ... ... ... ... дұрыс
қамтылуы үшін жасалған әрекет болып ... ... ... саны 3
жылда 11,8 % - ға немесе 336 ... ... 2005 жылы 2004 ... 6,8 % -ға немесе 194 адамға артқан, ал 2006 жылы 2005 жылға
қарағанда 4,6 %- ға немесе 142 - ... ... ... ... ... ... төлеу шығындары және оқыту шығындары ... бұл ... ... шығындар бабына жатады. Ендігі ... ... 3 ... ... байланысты шығындарын қарастырайық (кесте
16).
Кесте 16-"Казкоммерцбанк" ААҚ-ң қызметкерлермен байланысты шығындары. (мың
теңге)
|Шығынның аталуы |2006 ж. |2005 ж. |2004 ж. ... ақы ... |3 782 316 |4 201 486 |4 209 693 ... ... | | | ... ... ... |136 381 |85 055 |68 093 ... ... ... ... ... ... ... есеп арқылы құрастырылған [14].
16- шы кестені талдасақ қызметкерлерді мотивациялаудың негізгі түріне
жататын еңбек ақы ... ... 3 - ... ... - ... ... олар 3 - ... 10,2 % -ға немесе 427 377 мың теңгеге кеміген, ... 2004 ... ... 0,2 %- ға ... 419 170 мың ... ал 2006 жылы 2005 ... ... 9,98 % - ға немесе 419 170 мың
теңгеге кеміген.
Енді ... ... ... ... келсек, олар соңғы 3
-жылда 2 - есеге немесе 68 288 мың теңгеге артқан, 2005 ... 2004 ... 24,9 % - ға ... 16 962 мың ... ... ал 2006 жылы ... қарағанда 59,9 % - ға немесе 51 326 мың теңгеге артқан.
Осы бөлімдегі екі кестені талдай отырып Банкте қызметкерлер саны ... ... ақы ... бойынша шығындарының артудың орнына төмендегенін
байкадық, ал есесіне қызметкерлерді оқыту шығындары ... ... ... ... ... және ... ... деңгейі
елімізден екінші деңгейлі банктер арасында жоғары болып табылады. Бұл
жағдайда ... ... ... ... ... ... отырғандығын көреміз, яғни қызметкерлерді оқыту ... ... ақы ... ... ... ... Бұл жерде
қызметкерлердің қызмет деңгейі төмендемейді ме деген ... ... ал ... сенімді түрде жоқ деп ... ... ... ... ... қызметкерлерде банкке және өзінің болашағына ... ... яғни ... ... құйылғандығын немесе өзінің банкке
қажет екендігін ... ... ... ... ынталанады.
Казкоммерцбанк осындай материалдық емес немесе рухани ынталандыру әдісін
өте ... ... ... яғни ... ... басқару
қызметі тиімді түрде жүзеге асуда.
3 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДЕГІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ.
3.1. ... ... ... экономикалық іс-
әрекетін басқаруды жетілдіру жолдары.
Қазіргі кезде банктік ... кез ... ... ... ... өте ... ... болып табылады. Оның тәжірибедегі рөлі
оның мемлекеттегі төлем ... ... ... ... ... инвестициялар және несие операциялары арқылы
жүзеге ... ... ... қатар банктер басқа қаржылық
делдалдар арқылы тұрғындардың жинақтарын ... және ... ... [16, ... отандық экономистердің санауынша казіргі этаптағы Қазақстан
Республикасының қаржылық-банктік жүйесін реформалау ... ... ... ... ... орынға ие.
Бірақ, отандық қаржы несиелік жүйенің дамуында ... ... ... ... оның ... ... ... қатынастарды
аймақтандыруға және нақты экономика секторларын қаржылық ... ... ... ... ... ... проблемалар аз емес.
Қазақстан Республикасьшың «Қазақстан Республикасындағы банктер ... ... ... ... [1] 30 ... ... ... «банктік
операцияларды, сонымен катар осы баппен белгіленген басқа да банктік
операцияларды ... ... деп ... ... ... және мемлекеттің қаржы несиелік саясатына сәйкес, ақша ағымдарының
қозғалысын реттейді.
Оны ол ақшаның жалпы массасына оған қоса ... ... ... ... ... ... әсер ете ... атқарады. Ақша
массасының өсуін тұрақтандыру - бұл ... ... ... ... ... ... тиімді түрде әсер ететін ... ... ... ... ... ... ... - олардың кейінгі түрдегі экономикалық және
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... қызметіне сенімді қаржы алушыларға несиелер ұсынуы жатады.
Бұнысымен коммерциялық банктер маңызды қызметті жүзеге ... ... ... ... ... ... ... өмірдің
жоғарғы деңгейлеріне қол жеткізіледі.
Бұдан, бүгінгі таңда маңызды мағынаға ие ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктердің қаржылық
нәтижелерін басқарудың мазмұнын және ... ... ... жасап
шығару жатады.
Бірінші кезекте қаржылық нәтижелерді басқару термині кең ғылыми және
тәжірибелік айналымға салыстырмалы ... ... ... ескеру қажет.
Негізінен банктердің өтімділік және төлем қабілеттілік сияқты
түсініктері қарастырылып келеді, бірақ ... ... ... нәтижелерді
басқару проблемаларына арналған зерттеулерге елеулі түрде көңіл аударыла
бастады (активтендірілді). Мәні, кызметі және банк ... ... ... ... ... орны ... Алдыңғы қатарлы
Қазақстандық ғалымдардың (Сейітқасымов Г.С., Хамитов Н.Н., ... ... - ... ... ... міндеті- банктің негізгі қызметте-
рін жүзеге асыру мақсатында - оның ... ... ... ... және ... ... ету.
Банктің қалай ұйымдасқандығы басқарушылар және бағынушылар арасындағы
қатынастың қалай қалыптасқандығына, оның барлық іс-әрекеті ... ... ... ... басқару - бұл табыс әкелетін операцияларды
тұрақты бақылауға және жетілдіруге ... ... ... ... ... ... ететін ұйымдастыру жүйесінің
қызметі. Коммерциялық банктердің ... ... таза ... алынған табыстар, шығын, ... ... ... нәтижелерді
басқарудағы маңызды рольде коммерциялық банктің ... және ... ... қаржылық талдау ие. Талдау процесінде
пайда болатын мәселелердің ішінде ең бір тараған және сол ... ... ... ... ... ... ... міндеті жатады және бүл
таңғалатындай жағдай ... ... ... ... ... бір жағынан
коммерциялық банктердің сенімділігін қаржылық талдауды қолданушылардың
(банк кредиторлары, ішкі ... ... ... ... ... ... банктік қадағалау) барлық категорияларында пайда
болатын сұрақтарға қаржылық нәтижелерді талдау жауап ... ... бір ... ... ... ... барынша тура бағалауға
әрекет жасау міндетті түрде банктің ... ... ... ... ... ... әкеледі. Іс-әрекеттің қаржылық нәтижелері
(табыстар және шығыстар), бәрінен бұрын банктің капитал деңгейіне және ... ... ... ... ... ... Бірақ
Қазақстандық коммерциялык банктердің осы бағытта жасалған ... ... ... ... ... ... нәтижелерді бақылаудың,
басқарудың және бағалаудың проблемалары ... көп ... ... ... ... банктеріне шешілмейтін қарама-
қайшылыктарға соқтығысуға тура келеді - әлде тәуекелсіз ... ... ... және онда ... ... ... ... түрде күйреуге
үшырайсың. Әлде пайда табу және тәуекеге бел буасың, бұл тек ... ... ... ғана ... ендігі кезде жылдам әрі күтпеген
жағдайда міндетті түрде күйрейсің. ... ... ... өзі зиян
шегеді, ал екінші жағдайда банктің клиенттері жапа шегеді. Сондықтанда бұл
жағдайға ұшырамас үшін ... ... ... ... ... ең бір ... деңгейіне түсіруге болатын саясатты жасау қажет.
Қаржылық нәтижелерді басқаруда тағы да бір ... ... ... ... информациялардың таралуы, ... ... ... ... ғылымдарының докторы, академик
С.С.Сатыбалдиннің айтуы ... дер ... ... жаңа ... ... жағдайында бәсекелестікке қабілеттіліктің шынайы ең
маңызды құралы болып табылады. ... ... ... нарықта жаңа
ендірулерді ендірген кезде пайда болатын интеллектуальдық сипаттарды ұстап
тұра алатын және қуаттандыра ... ... ... ғана ... ... ... үлкен қарқынмен дамуы барысында
шешімдердегі кешігулер үлкен ұтылыстар әкелетіндей соншалықты жылдам ... ... ... ... және ... ... коммерциялық
банктердің ең негізгі қызмет ету мақсаты, ... мен ... ... білдіретін және оның қалыптасу моделі есеп және есеп
беру ... ... ... максимальды табыс алу болып табылады.
Олар тәуекелдік операциялардың яғни ... ... ... ... ... операциялардың есебінен пайданың мөлшері үлғаяды деп анықтама
беруде Ресей экономистерімен (И.О.Лаврушин және т.б.) ... ... ... ... ... ... [17, б.142] :
1. банк табысын басқару ;
2. банк пайдасының қалыптасуын бақылау ;
3. банктің пайдалылық және табыстылық деңгейін ... және ... ... ... ... ... бағалау ;
5. банктің пайда көздерінін немесе ... ... ... ... ;
6. банк қызметінің немесе өнімінін рентабельділігін талдау.
Біздің ойымызша шығындарды да бақылап тұру өте қажет, әсіресе ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық
банктерінде дәл осы шығындар карастырылмаған. ... ... Л.С. және т.б.) ... ... ... ... қадағалау
қажеттілігі» туындап тұр, нарықта арзан тауар мен қызметтердің пайда болуы
банктік емес ... ... ... ... тұр. ... ... тек - ... толық игеру-мен нақты басқару арқылы жүзеге
асады. ... ... ... ... түру, нарық жағдайын бақылау
қажеттіліктері туындайды. Бұл ... біз де ... ... Г.С. тағы ... ... банктік менеджменттің негізгі
нысаны болып пайданы басқарудың рационалды жүйесін пайдалана отырып, ... ... ... ол ... ... табумен байланысты болуы
қажет. Біздің ойымызша есеп беру формасының құндылығы болып банктің кіріс
және шығыстарын нақты құрылымдау мен жүйелеу ... ... және ... ... ... арқылы банктің орындаған
операцияларының аралық нәтижесін білуге болады.
Банктің барлық шығыс және кірістері ... ... ... ... ... ... ... айқын көрінеді [18,
б.134].
Осы есеп беру формасының әдістемесі ... ... ... ... ... бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)».
Біздің көзқарасымыз бойынша шығын мен пайда ... ... ... ... ... ... ... қаржылық нәтижелерін
топтастыру, белгілі бір ... ... ... ... ... таза ағымды пайдалар, бөлінбеген таза пайдалар) пайданың жүйеленуі
мен оның соңғы көлемі (шегі) кадағаланады.
Бұл есеп ... ... оның ... ... көрсеткішіне
таза табыс жатады.
Осылайша, казіргі таңда жалпы ... есеп ... ... ... ... байланысты.
Бірақ салықтарды төлеудің тәртібінің сұрақтары ... ... ... жетілдірілменін атап өту керек. Өйткені коммерциялық
банктердің қаржылық ... ... ... деңгейі салықтық
органдардың сұранысына байланысты 1994 жылғы 6 мамырдағы №490 ... ... ... ... табыс салығын төлеу үшін салықтық базаны
анықтаудың ерекшеліктері туралы» ереже. Оның негізгі мақсаты болып ... ... және ... ... ... ... соммасына азаяды және
қызмет көрсетудің бағасын өздеріне қосып алады. Ары ... ... ... мен шығынның соммасына нақтыланады, банктердің каржылық
нәтижелеріне қатысты, яғни пайданың бір ... ... ... ... ... ... түрде қаржылық нәтижелерге қатысты болады. Кірістің
бұл бөлігіне дивиденттер, ... ... ... банке тиесілі өзге
банктердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың іс-әрекеттеріне катысып табылған
пайда, шетелдік валюталармен жасалған ... ... ... ... және ... ... ... зияннан түскен пайда, өткен кездегі
банк табыстары, банкке қатыссыз басқада шығындар жатады.
Қазіргі кезде коммерциялық банктердегі қаржылық нәтижелердің ... ... де ... ... ... [19, б.215].
Көптеген банктер бір жылдың ішінде сатып алып, сатып немесе құнды
қағаздарды өшіру ... ... ... ... ... бұл яғни ... (бастапқы) қағаздардың құнына да қатысты.
Құнды қағаздармен жасаған операциялардан түскен ... ... ... ... ... ... ... банк үшін активтер мен ... ... ... ... ... Табыстар тіркелген пайыз түрінде пайда
болады. Ол облигациялардың номиналды құны, нарық бағасы ... ... ... ... тағы ... ... табылады.
Қаржылық нәтижелерді басқару міндетіне табыстың таза ... ... ... ... ... тапқан таза табысын есептей отырып
міндетті түрде құраушы бөліктердің (таза табыс бөлігі, ... ... ... таза ... ... ... де ... жасау-
керек.
Атап өту керек, коммерциялық банктердің табысын есептеу үшін оны
әдістемелік көрсеткіштік ... да ... алу ... ... банктерінің таза табысы - ... ... ... ал ... ... басқарудың бір кезеңі
(міндеті) -банктің негізгі іс-әрекет, қызметтерінің немесе көрсетілетін
қызметтерін бағалау ... ... ... ... ... ... ... банкте көбіне барлық бар резервтер ... ... ... ... ... жіберіп алған мүмкіншіліктерін талдау
аз зерттелген болып қалып отыр.
Қазақстанның банктердің іс жүзіндегі ... - бұл ... ... ... ... жүзеге асырылмайды, бүл кезде колдан жіберіп
алған ... ... ... жол жоқ.
Табыстарды басқарудың өзекті тапсырмасы болып табылатыны - ... ... ... Дәл осы ... ... тек ... сол
бөлігі ғана емес, бұрынғы кезеңдерде де жиналған табыстарыда ... ... ... ... ... толық есептеуге де, ... ... ... де, ... заң ... да көңіл аудару керек,
өйтпеген жағдайда банкке үлкен көлемде айыппұл салынады және оның ... ... ... банктің менеджері үнемі табыстың дұрыс ... ... ... ... салаларға, мемлекеттік емес зейнетақы ... ... ... бақылау кажет.
Ол кайсысының табысты немесе шығынды екенін ажырата білуі ... ... ... ... ... ... шығындардың орынды екенін
растау керек. Жоғарыда айтылғандай қаржылық қаражаттарды бақылау - қатаң
тәртіп арқылы жүзеге ... ... банк ... табыстылығын
барынша максималды деңгейге жеткізетін қатаң бақылауды орнату және ... ... ... ... ... ... ... мәні деп
айтуғада болады.
Коммерциялық банктердің каржылық нәтижелерін басқарудың міндеті болып
келесілер табылады:
банк ... ... ... ... және ... есеп-айырысулар мен төлемдердің орындалуын
төменгі табыстылық деңгейінде өзіндік ... ... ... және жақсы сарапталған ақпараттар;
банктік операцияларды қадағалау, активтер мен ақшалай резервтердің
үйлесімділігі;
банктің іс-әрекетің табысты болуын көздейтін жаңа ... ... ... ... есеп айырысуға байланысты қызмет көрсетулерді артыру;
банк қызметкерлерінің біліктілігін артыруға жағдай жасау;
банк іс-әрекетіне ... ... ... және ... оған қоса ... ... ... келетін болсақ, ең көп қолданылатын екі әдіс бар, олар ... ... және ... ... ... мерзімі бойынша орналастыру
әдісі. Бұл әдістердің де жетіспеушіліктері бар, оларға осы ... ... ... болатынмын.
Біздің ойымызша активтер және пассивтерді өтелу мерзімі ... жаңа ... ... шығаруды қабылдау перспективалы
болып табылады. ... ... ... ... ... мерзімі бар
активтерді қаржыландырады» деген сияқты барынша кең ... ... ... алып ... принциптерді қолдану. Одан
гөрі жұмсағырақ принцип болып «белгіленген мерзімдердегі пассивтер әр түрлі
(произвольный) мерзімдегі активтерді ... ... ... ... ... Бірақ мұндай жолдардың артықшылықтары туралы айту әлі ерте,
оны одан ары зерттеу өте қажет.
Кесте 17 - Активтер және пассивтерді ... ... ... әр
түрлі (произвольный) мерзімдегі активтерді ... ... ... ... активтер | ... ... ... | |Т1 ... | |Т2 ... ... ... №4, 2003ж.-мерзімді басылымынан алынған [20].
Балансты реструктуризациялау әдісін және оның банктің қаржылық жағдайын
талдау мақсатында қолданылуын ... ... ... ... бір жолы ретінде ұсынамыз. Сонымен, банктің іс-әрекетінің
тиімділігіне және оның ... ... ... ... ... үшін ... ... обектіге екі немесе одан да көп
құрылымдық факторлардың жиынтық әсер етуін анықтау мүмкіндігіне ие болу ... Бұл ... банк ... және ... көп ... ... ... сипаттары мен банктің қолда бар қаражат көздерін ... ... ... ... «қорландыру принципімен» бір
мезгілде алынуы туралы болып отыр. Бұл ... ... деп ... ... бұл ... ... ... теңестіру мағынасыз. Бұл тек банктің іс-әрекетін басқарушылық
талдаудың аяқталған схемасын жасаудың және ... ... ... ... ... ... ... негізгі критерилерін
сақтауға бағытталған, ағымды шешімдер ... ... ... ... ... ... Егер банк активтерін олардың өтімділіктерінің кему
дәрежесі бойынша, ал пассивтерді, олардың тұрақтылығының жоғарылау ... ... онда ... және ... шұғыл және
перспективалы өтімділігін талап ету тұрғысынан
ғана емес сонымен қатар, ... ... ... ... ... қымбат пассивтерді қолдану және пайыздық тәуекелді шектеу талаптары
тұрғысынан мүмкіндік беретін осы модельді жүзеге асыруға болады.
Онда әрбір ... және ... ... тағы да бір ... ... Банк клиенттерінің белгілі бір топтарына келетін осындай
операциялардың көлемі және соның ... ... ... ... және ... ... ықпал ете алатын сипатқа иелері
жатады. Активтермен ... ... ... агрегаттардың үш жұбын
ерекшелеу қағидалы сәтке жатады: өтімді ... ... ... ... ... ... қара-
жаттар. Олардың ішіндегі негізгі стратегиялық сәйкестікті иммобилизделген
активтер аз ... ... ... ... көп тұрақсыз
пассивтерден, осындай жағдайларды ... ... ... банк ресурстарын
басқару процестеріне бағытталған. Реструктуризацияланған балансты құруда
келесілерді ... ... ... ... этапында банктің бухгалтерлік
балансының барлық бөлімдері ескерілуі тиіс;
-талдау үшін баланстық ... банк ... репо ... ... ... қажет;
-өзіндік қаражаттардың нақты көлемін анықтау үшін ... ... ... ... керек;
- филиалдардың баланстарын жеке реструктуризациялау қажет,ол олардың
тұрақтылық жағдайларының жалпы банк кызметіне әсерін ... үшін ... ... ... ... және ... ... кесінділеріне қажетті барлық
құрылымдық сипаттарын және тәуекел ... ... ... ... ... адам ... басқарудың
мотивациялық механизмін жетілдіру жолдары.
Банктік менеджментің - ... ... ... құқықтық сияқты негізгі тарауларында банк қызметкерлерінің
еңбек іс-әрекетін мотивациялау күннен-күнге барынша маңыздылыққа ие ... ... ... ... және ... ... тек қызметкерлердің мотивациясынан банктің қиын
кезеңдерін өткізу ғана емес сонымен ... ... ... ... құру резервтері табылуы мүмкін.
Банк қызметкерлерінің еңбек іс-әрекетін мотивациялау (яғни ... ... ... ... ... ... ... ең бір
маңызды функцияларының бірі.
Банк саласындағы жұмыстардың ... ... ... ... жаңа ... ... ... байланысты және өндірістік
мақсаттардың шешімін табу жұмыстарының күрделілігінің ... ... ... ... ... адам факторларымен, персоналдың
жұмысқа кызығушылығымен, олардың жұмыс ... ... ... ... ... тұрғыдан қараумен
ұштастырылуда. Бұл жағдайда басқарушы, ұйымның мақсатқа жетуі үшін барынша
ішкі ... ... ... ... ... хабардар болуы керек.
90-шы жылдардың басындағы материалдық ынталандыруға деген шектердің
алынып тасталынуы және мотивациямен байланысты барлық ... ... ... ... ой ... ... экономикасы кезеңінің өзінде ішкі
қозғаушы факторларға карағанда үстем ... ... ... ... ... Адам ... сый алушылықты (вознаграждение)
жұмысынан, өз еңбегінің маңызын сезінуден, коллективіне деген сезімінен,
адамдармен ... ... ... ... ... сый ... (вознаграждение) - бұл еңбек ақы, қызметтегі
жоғарылау, ... ... ... ... ... процесс бірінен кейін бірі болатын келесідей көріністе
болуы мүмкін: өзінің ... ... ... ... ... белгілі бір түрін алудың үздік әдісін таңдау, оны жүзеге
асыру туралы ... ... ... ... ... ... ақыны
(вознаграждение) алу; қажеттіліктерін ... ... ... негізі ретінде іс-әрекеттің үздік нәтижелеріне жету
үшін еңбек процесіне қатысушылардың қызығушылығына белгілі бір түрде ... ... ... еңбекті басқару үшін жұмысшылардың жеке және кәсіби
қабілеттіліктерін ... ... ... немесе мүддесін ... ... ... және ... ... деген мотивация
мүмкіндіктерін және альтернативаларды ... ... ... ... процесіне қатысушылардың жеке мақсаттары және ... ... ... өте ... ... ... ... адамның «ішкі» мақсаттарына одан
ары «ішкі» іс-әрекет жоспарларына айналғанға дейін оның барлық шама-шарқын
салып ... ... ... ... ... ... ... кезектегі ақшалай
мадақтау және айыппұлдар алу ... ... ... істеудегі
субъективизмді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Алайда, қазір әрбір
басқарушы соңғы бірнеше ... ... ... ... ... ... ... қалай өзгергенін көріп
отыр. Сонымен қатар қаржы нарығындағы жағдай шығындарды ... ... ... ... ішінде материалдық ... ... ... ... Сондықтанда ішкі және сыртқы
қозғаушы факторлардың арасында дүрыс тепе-теңдік орнату қажет.
Басқарушылар барлық уақытта бағынуындағы жұмысшылардың ... ... ... ... (себептің) ынталандыратынын анық біле
алмайды. Бұл проблема дүние жүзіндегі барлық ... ... ... ... және ... ... жүргізілген зерттеулер басшылардың
көбіне еңбекақы, кауіпсіздік, сенімділік сияқты ... ... үшін ... ... ... ... және дербестік,
шығармашылық, жоғары нәтижелерге жетуге ынталану сияқты ішкі стимулдарды
бағаламайтындықтарын ... ... ... ... он ... ... бірінші кезекке: жақсы енбекақы, жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жағдайлары
сияқты факторларды шығарды, ал жұмысшылардың өздері жауап бергенде бірінші
кезекке: адамдардың мойындауы (признание), жеке басының істеріне ... ... ... ... ... толық иеленуі
немесе білуі сияқты факторларды қойған.
Казкоммерцбанктің бөлім басшыларымен болған сұрақ-жауап сұхбаты біздің
басқарушыларымыздың шетелдік әріптестері сияқты ... ... ішкі ... ... бағаламайтындықтарын көрсетті. Атап
кететін жәйт ол басшылардың осы сұрақтарға өз басы үшін жауап ... ... ... ... ... ... ... деген мотивті тереңірек талдағанда ер және ... ... ... ... ... ... жас
аралық топтардың принципиалды ... ... ... үшін маңызды мотивке еңбектің мазмұны мен сипаттамалары, ал жас
мамандар үшін оқумен жүмыстың ... ... ... жатады.
Жанүясы бар әйелдер үшін маңызды мотив ол бос уақытын жанүясымен өткізу
немесе балаларымен ... ... ... ... өзіміздің) нақты міндеттер белгілеу және
жұмысты ұйымдастыру, жұмыстағы оң нәтижелер, дер ... ... ... ... ... ... еңбекке ынталандырулар,
сонымен қатар жүмысшыларды ... кері ... ... анықсыздығы, негізсіз мінге алу, ... оң ... ... ... басқарушының жетік білмеушілігі, жұмыспен
жетіспейтін немесе асып кететін көлемде қамту ... ... ... ... ... А. ... басқарушылардың назарын жұмысшылардың
еңбекке деген ішкі мотвтеріне аса көңіл аударуға бұрып: «Адамдарға ... ... олар өз ... ... ... және ... ... дейді [21, б.42].
Қызметкер белгілі іс-әрекет еркіндігімен мәселелердің ... ... ... ... ... ... тиіс және сол уақытта банктің
мақсатымен приоритетін, өз бөлімшесінің мақсатын, ... ... өз ... ... ... ... ... технологияларға енуі тиіс.
Әрбір банкте көптеген түрлі мадақтау (поощерение) формалары болуы тиіс.
Кейбіреулер негізгі мадақтау формасы қызмет бабымен жоғарылау деп санайды,
себебі ол ... ... ... оған көп ... беріледі,
еңбекақысы жоғарылайды және тағы басқа жеңілдіктерге ие ... ... ... ... ... - ... деп ... еңбекақының
жоғарылауы, сыйлық (премия) және арнайы қосымша соммалар, және ... ең ... ... деп ... ... ... ... жұмыс орнына тағайындау, сонымен қатар ресми наградалар,
сыйлар (премиялар), бағалы сыйлық заттары, мақтау және ... ... ... ... ... және ... ... жай жақсы
сөздер. Оқыту, әсіресе шетелде, бұл да ... ... ... ... ... ... банкте жұмыс істеу жоғары
статуска ие және ... өзі ... ... ... табылады. Тағы бір
басқа елдерде банк ісі саласының мәртебесі төмен.
Көпшілік ... ... ... ... үш ... ... жаңа ... білікті жұмысшылардың қажетті көлемін тарту;
2. қажетті жұмысшыларды сақтау немесе орнында алып қалу;
3. барлық жұмысшыларды мотивациялау, ... ... ... ... ... ... ... қызығушылықтарын ояту, басқарушыларды
маңызды ... ... ... ... ... ... резервтер қалыптастыру.
Кейбір мекемелер одан ары жылжуда және басқа маңызды мақсаттарға жету
үшін мадақтау жүйесін колдануға тырысуда. Ол мақсаттарға ... ... және ... ... және басқарушылардың рөлін нығайту немесе
бөлімшенің жоспарлар мен міндеттерді орындауын ... ... ... ... өз ... мадақтау (поощрение) бағдарламаларында
шығындарды азайтуға тырысулары немесе бейімделулері керек. Жұмысшылар өз
тарапынан мадақтауды ... ... ... ... және ... ... құралдар алу мүмкіндігі ретінде, психологиялық
қанағаттану құралы ретінде, әлеуметтік жағдайының көрсеткіші және жұмыстағы
жетістіктерінің дәлелі ... ... ... бойы өздерінің мадақтау (поощрение) жүйесін өзгертпеген
банктер өз пайдаларына сай өзгеріс жасауларына ... ... ... ... түбі ертерекке кетеді, олар ескірді, банктердің
мақсатымен міндеттері өзгерді, және оның барлығы жаңартуды қажет ... ... ... дәстүрлерін сақтауда, мысалға, кейбір банктер «ата-
аналық» ... олар ... ... ... ... ... болғанда
еңбек көрсеткіштеріне қарамай мадақтау шараларын жүзеге асырады. ... ... ... жоғарғы мамандарды, тәжірибелі адамдарды
жұмысқа тарту үлкен қиындық туғызады. ... ... ... ... ал керісінше жұмысшыларды кері мотивациялайды.
Мадақтау жүйесі өндірістік ... үшін өте ... ... ... ... ... көрсетеді және оны ұстап тұрумен сақтаудың
күшті тетігі болып табылады. Егер мадақтау жұмысшының жасына, онымен қарым-
қатынастың ... ... ... ... онда ол ... өндірістік мәдениетті қалыптастырады. Егер ... ақы ... ... ... ... объективтілікке, жетілдіруге
үлес қосқандығына, белгілі бір нәтижелермен көрсеткіштерге жеткендігіне
негізделсе, онда бұл мүлде ... ... ... ... ... ... үлкен кедергі, сонымен қатар ... ... ... ... болуы мүмкін.
Жаңа банктік технологиялар жаңа, қазіргі кездегі банк қызметкерлерін
мотивациялаудың жаңа жолдарын қажет ... ... ... бір ... жас ... ... ... бір-бірімен қатынасының қатал
жүйесі, кері байланыстың қатал ... ... ... болу ... жұмыстан босатпай, оларды сыйлық ақыдан уақытша ажырату керек.
Персонал жинағының негізіне кандай қағидалар салыну тиіс? ... ... бір ... оқу ... ... салада белгілі бір жұмыс
тәжірибесі бар және екі жылдан кем емес тәжірибесі бар түлектер болуы ... ... ... ... ... ... ... өткен жоғарғы
оқу орындарының түлектері болуы керек пе.
Жұмысқа алу принципі келесідей болуы керек, егер қызметкер жоғарыламаса
онда ол кетеді. ... бір ... ... жас ... ары ... ... Екі ... кейін қызметкердің екі жолы бар: карьерасының келесі
жоғары сатысына өту, болмаса ... ... ... жол ... ... жоғарылау - бұл банктік ұйымдағы негізгі критерилердің бірі.
Әрбір ... ... оның ... қызметте жеткілікті жұмыс стажы
болса) өзінің, мотивациялаудың тиімді әдістері туралы көзқарасы бар. Көбіне
бұл жеткіліксіз ... ... ... ... ... ... ... «фирма ішілік» жағдайлар, басқа басқарушылармен
қатынастар. ... ... бүл ... ... іске ... ... дәлелдеген әдістермен толықтырылады.
Жоғарыда аталған себептерге байланысты, ... ... ... мен ... ... ... адам ... жаңа мотивациялық механизмін ендірудің қажеттілігі туды. Мұнымен
мекеменің басқару жүйесі жағынан адам ресурстарына әсер ететін әдістер мен
тәсілдердің жиынтығының ... ... ... ұйымның
мақсатына жету түсіндіріледі. Банктік жұмысшыларды еңбекке мотивациялаудың
жаңа жүйесін жасау ... ... ... ... жүйе ... ... аз ... Біз қазір банк ісін жеткілікті көлемде
жақсы білеміз, ендігі кезекте автивті түрде менеджментті оқуымыз керек,
сонымен қатар ... ... ... ... ендіруіміз қажет.
Ендігі 5 жылдың ішіндегі міндетіміз банк жүйесіндегі орта менеджментті -
болашақ ... ... ... ... ... қайта даярлауымыз қажет.
Қажеттіліктер әрдайым өзгеруде, сондықтанда бір рет қажетті нәтижені берген
мотивацияның бір әдісі кейіндеде ... ... ... деп ... ... ... өзін ... мүмкіндіктерімен
қажеттіліктері ... ... ... ... мотивациялау шексіз.
Басқаруды күшейту және персонал еңбегінің ... ... ... ... жұмыстарға принципиалды жаңа жолдар ... ғана ... Адам ... ... ... жиынтық жолдар
табуды қажет етеді, оның құрамына үйымның корпоративті мәдениетін ... мен ... ... формаларын қолдану, басқару шешімдерін
қабылдаудың мөлдірлігін арттыру, кәсіби біліктілігін ... ... адам ... ... - ... ... жаңа ... жүйені ұсынамыз. Ол салыстырмалы төрт дербес
бағыттардан тұрады: ... ... ... ... адам
ресурстарының сапасын жақсарту, материалды ынталандыру және материалдық
емес ... ... - ... ... Оның ... қызметкерлермен
алынатын еңбек ақы ғана емес, сонымен қатар маман жұмысын бағалау кезеңіне
тәуелді түрде, ай сайынғы ... ... ... ... ... ... және орындалған жұмыстар үшін ... ... ... мен ... Еңбекті мотивациялаудың әдісінің бірі еңбек
ақыны жоғарылату. Айыппұлдар ретінде ұсталымдар немесе окладты ... ... ... ақы (премия) туралы айтатын болсақ олар бір рет,
жалпы банктің немесе ... ... ... ... Ал ... ... ... орындауды жинақталған бонустар түрінде бағалауға
болады және соның ... ... ... ... ақы төленіп отырады. Яғни
бір жыл бойына үлкен көлемдегі ... ... ... басқалармен
салыстырғанда көлемі үлкен сыйлық ақыға құқылы. Бұдан басқа әлеуметтік
жеңілдіктер және дотациялар жүйесін ендіру ... ... ... жүйе қолданыла бастады, бірақ жеткілікті кең ... ... Жас ... ... ... ... қызметкерлерді жұмыс орнына шейін
коғамдық көліктерде жеңілдіктермен қамтамасыз ету, бос ... ... ... ... ... тегін жолдамалармен қамтамасыз ету, т.б.
банктік кызметтерге ... ... ... Бір ... ... толық әлеуметтік пакет ұсыну, бұл олардың жүмыста өздерін
көрсетуге ... ... ... мотивациялық процесс болып табылады, егер ол еңбек
қорытындысымен тікелей байланысты болса. Қызметкерлер еңбек ... ... ... ... ... ... ... барлығына
толық сенімді болулары керек. Жалақының құрамында міндетті ... ... ... ... ... ... ... жүйесін үйымдастырудың негізгі принципі жұмыстың соңғы
нәтижелеріне байланысты, қызметкерлерді материалдық мадақтау жекелеу
әдісі ретінде болуы керек. ... ... ... ... ... ... ... бойынша емес және осы
салада қандайда-бір тәртіптердің болмағандығынан емес, керісінше жүйелілік
негізінде, ... оның ... ... және ... ... ... ... жүзеге асуы тиіс.
Сондықтанда, біріншіден әрбір жұмысшы үшін оның қызметтерін ... ... ... ... ... болашақ қызметкер қызметтік
міндеттері және қызметтері тізбесімен толық танысуы керек. Сәйкесінше бұл
басқарушылардың әділетті талаптар белгіленуі, ал ... өз ... ... одан не ... ... ... ... негізінде сәйкесінше еңбекақы бекітіледі, ал соңынан оның іс-
әрекетін әрдайым бағалаудың негізінде ... ... ... ... ... жоғарылату сияқты шешімдер қабылданады.
Екіншіден, кәсіпкер жолдамалы жұмысшыларды ... ... ... ... ... ... ... қажет, яғни көп
жағдайда жұмысшылардың еңбек ақысының деңгейі осы мамандықтың ... ... ... керісінше артықшылығымен анықталады.
Сонымен қатар жоғары білікті ... ... тұру ... ... ... бәсекелес фирмалардағы осы мамандықтар бойынша еңбек ақыларын
ескеру ... ... ... ... ... ... үлкен роль
беріледі, бірақ әрдайым еңбек ақы төлемінің деңгейін ... ... ... ... ... ұстап тұруға, сонымен қатар еңбек
өнімділігін арттыруға мүмкіндік туғыза алмайды. Бұл әдісті ... ... ... ... ... көрсеткіштерге ие болуға пайдасы тиюі
мүмкін. Соңғы қорытындыда әсер етудің бұл түріне үйреніп қалады немесе
басқаша ... ... ... сайын әсерін жоғалтады. Жұмысшыларға біржақты
тек ақшалай әдіспен әсер ету ұзақ ... ... ... ... ... ... ... жоғары дамыған елдермен салыстырғанда, негізінен
еңбек бүгінгі күні тек табыс ... ... ... ... ... өмір сүру деңгейіне тәуелді белгілі бір ... ... ... жобалауға болады, одан кейін ақша әдеттегі немесе қарапайым
психологиялык жағдайдың, адамдық құндылығын ... ... ... ... ... Бұл ... үстемдік етуші ретінде шығармашылық қажеттілік,
жетістікке жету қажеттілігі сияқты ... ... ... көрінеді.
Басқарушы үшін жұмысшылардың қажеттіліктері ... білу ... ... ... ... қажеттіліктер, келесі деңгейдегі қажеттіліктердің
адамның мінез-қүлқын ... ... ... айналғанға дейін
қанағаттандырылуы тиіс.
Мотивациялық механизмге ұсынылатын екінші бағыт - бұл материалдық емес
ынталандыру. Ол өз құрамына ... ... ... ... ... ертеңгі күнге деген сенімділік және қызметкерлерді бағалау.
Ертеңгі ... ... ... ... тыныштандырады, ол ертеңгі
күні онымен не болатындығын, осы банкте жүмыс істейді ме істемейді ме ... ... ... ... ... әрекет етеді ма деген ... Яғни банк ... ... тұрақты, сенімді болуы тиіс. Жыл
сайын банк басшылығы қызметкерлерді іс-әрекеттің нәтижелерін хабардар етіп,
жеткен ... және ... ... ... ... дамуын, тұрақтылығын және жетістігін көріп отыруы тиіс.
Егер жалпы жиналыстарда үздік қызметкерлер аталып отырса, бұл олар үшін ... ... ... ... ... ... адамға
өзінің маңыздылығын және бүкіл ұйым үшін қажеттілігін ... өте ... ... ... табылады жұмысшылардың, басқарушылардың және
әріптестердің тарапынан бағалануы ұйымда жалпы коллективтік ... ... ... өзінің жетістіктерін және олардың ұйым үшін маңыздылығын
мойындатуға ұмтылады, өзінің жұмыс орнында әркім ... ... ... және ... үшін маңызға ие екендігін ... ... ... жұмысшының іс-әрекетінің нәтижелерін мойындау
қажет, оның компетенциясына қатысты сұрақтарға шешім ... ... ... беруге мүмкіндік беру. Осындай моральдық ынталандыру
қызметкерлердің жұмысына материалдық ынталандыру әдістеріне де үлкен әсер
етуі ... ... - ... араластыру немесе қатыстыру. Бұл жобалар
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, корпоративті ... ... және ... жетілдіру. Кез-келген ұйымның қаңқасын немесе негізін бір
мақсатпен біріккен команда ... ... Бұл ... рухын көтереді
және нәтижелердің жақсаруына әкеледі. Әрбір ұйымда өзіндік корпоративтік
мәдениет әрекет етеді. Басқа банктен келген жұмысшы ... ... ... ... мәдениет түсінігімен келеді. Сонымен бірге ... орын ... ... ... ішкі ... мәдениетті дамытуға
ұмтылмайды. Осы аталған екеуінің қайсысы болсын, кейбіреулерді қоспағанда,
коллективте ... ... ... ... ... ыңғайлы
орта калыптастыруға мүмкіндік туғызыспайды және ұйым үшін айтарлықтай пайда
әкелмейді. ... ... - ... ... ... ... ... және осы банктің мәдениетін сіңірген өзінің жұмысшыларын тәрбиелеу
жақсырақ. Жобалар бойынша жұмыстарды үйымдастыру ... ... ... ... береді, Бұл жаңа идеялардың ... ... ... жаңа ... ... ... жоғарылауымен байланысты жұмыс сапасының жоғарылауы.
Бұл мәселе жобалар бойынша жұмыстарды ұйымдастыру процесіне қатыстырылған
қызметкерлердің жеке ... ... ... ... ... ... ... туралы өзіндік көзқарасы бар.
Басқарушылардың кызығушылық қолдауына сүйеніп, ... ... ... өз ... жүзеге асыруға ынтасы жоғалмайтындай етіп
ұйымдастырылуы тиіс. Қызметкерлердің информацияларды ... ... ... және ... жолмен алатындығына байланысты олар өздерінің
басқарушылардың көз алдындағы нақты ... ... ... жұмысындағы өзгерістерге байланысты шешімдерді олардың
келісімінсіз қабылдауға болмайды, егер де бұл ... ... ... ... ... ... информацияға жетуді қиындатпау
керек. Қызметкер еңбегінің сапасы туралы информация оперативті, ... дер ... ... ... ... өзін ... ... мүмкін
деңгейін ұсыну қажет. Адамдардың көпшілігі жұмыс процесінде жаңа білімдер
алуға ... ... ... оқу ... ... ... ... дамыту және мадақтау үлкен маңыздылыққа ие.
Еңбекті ұйымдастыруды жетілдірудің құрамына мақсаттардың қойылуы, ... ... ... ... ... ... ... немесе
бейімделгіш (гибкий) графиктердің қолданылуы, еңбек ... ... ... ... ... ... мақсат жұмысшыларды
мотивациялық құралы ретінде колданылатындығы түсіндіріледі.
Еңбек функцияларының үлғаюы персонал жұмысына әртүрлілік ... яғни бір ... ... ... ... ... әрбір жұмысшыда жұмыс циклі үзарады, еңбек өнімділігі
артады. Бұл ... ... ... аз ... ... және өз іс-
әрекетінің шеңберін өз ынтасымен арттырғысы келмеген жағдайда ... ... ... ... ... қарсылығын тудыруы мүмкін.
Еңбекпен байыту адамға ... ... ... ... беру және оның міндеттеріне бақылаумен жоспарлаудың кейбір
функцияларын қосумен түсіндіріледі.
Және ... ... - бұл ... бар адам ... сапасын жоғарылату.
Бұл қызметкерлерді даярлау, кайта даярлау, біліктіліктерін арттыру және іс-
тәжірибеден өткізу (стажировка). Банктік тәжірибе барынша жылдам жетілуде,
керек ... ең ... ... ... әрдайым біліктілігін
арттыруға тура келеді, бұл қомақты қаражаттарды ... ... ... ... өзін ... Оқыту шет елде де, өзіміздің елде де жүргізілуі
тиіс. Тұрақты түрде бас банктің өкілдері келіп семинарлар ... ... ... ... филиалдарды жаңа өнімдер және қызмет түрлерімен
таныстырулары тиіс. Оған қоса, жұмысшы оқуды өз ... ... ... ... оны ... болады немесе төлей алады. Төлем 10%-дан 100%-ды
құрауы мүмкін, бұл қажеттіліктің деңгейіне ... ... ... бас ... тәжірибеден өту әрдайым жүргізіліп отырылуы тиіс.
Жоғарғы санаттағы басқарушылар - ... 2 ... кем ... ал орта ... ... ... - 2 жылда 1 реттен кем емес. ... ... ... ... ... бөлімінде қысқа мерзімді іс-
тәжірибеден өтсе болады.
Оқытудың өзі қызметкерлерге өте жағымды әсер етеді ... ... ... ол ... оның ... ... ... оған ақша құйылып
жатқандығын түсінеді және соны түсінгендіктен жұмысты жақсырак істей
бастайды. ... ... ... ... ... ... оған
жақсы әсер етіп көңіл-күйін көтеруі ғана керек ... оған ... ... ... қажет. Оқу мен жұмыстың арасындағы шекара
өшірілуі тиіс, олар қызметкердің ұйымдағы әрекет етуі ... ... ... ... ... оқыту, білім беру және ... ... ... деңгейін
жоғарылату банктің адам ресурстарының сапасын аттырады және ... ... ... ретінде түсіндіріледі.
Бүгінгі таңда оқытудың түрлі формаларымен әдістері қолданылады тікелей
банкте ... ... ... ... тарту арқылы, өзінің
әріптестерімен келісімге тұру ... ... өту, ... ... біліктілікті жоғарылату, бизнес мектептерінде мамандық бойынша
кәсіби қайта даярлау, жоғары оқу орындарында косымша ... алу. ... ... ... ... кез-келген жұмысшының әрдайым оқып тұруға
мүмкіндігі жоқ. Банк жұмысының ерекшелігі жұмысшылардың ұзақ ... ... ... ... одан ... нәтижелерге барлық уақытта
ұсталына бермейді. ... ... ... ... ... тек тар
мамандықтар бойынша негізгі тұлғаларды ғана жібереді. Қазіргі іскерлік
әлемде жұмысшыларды ... ғана ... ... ... ... оқыту
жүйелерін жасау керек екендігін түсіндік. Біздің оқыту ... ... өнім ... ғана ... ... қатар адамдардың, қызметтердің және
жалпы ұйымның ... ... болу ... ... көп ... ... онда ... институтционалды актив
болып табылады деген мағына береді. Бұл персонал ... көп ... ... ... ... ... тәжірибесі қызмет көрсету
индустриясына барынша енуде және одан сайын банктердің өздері де табысты
болады.
Нарықта оқытудың құндылығы ... Оған қоса ... ... ... ... ... ... деңгейде байланысты.
Егер материалдық және материалдық емес мотивацияны құраушылардың
қатынасына келетін ... онда ақша ... орын ... ... адам ... ... бұл ... ақша адамның статусын анықтайтын, үлкен
әлеуметтік фактор ... ... ... сіз ... ... дәл ... ... ауысасыз ба, бізге басқа ұйымға ауысуға ұсыныс жасалғанда,
біздің ең бірінші білгіміз ... ... ... ... экономикада қызмет көрсету саласындағы адамдар саны көбейді.
Банктік қызметкер көрсету саласы күрделі ... ... ... және ... ... барынша жоғары интеллектуалдықты қажет етеді.
Өндірістегі машинамен ... адам ... ... ... ... тұрақты түрде орындап отырады, бұл дегеніміз техника күніге
ауыса бермейді.
Банктік ... ... көп ... және әр ... адамдармен
түйісіп отырады. Бұл жерде жұмыс ... ... ... ... ... және ... ... еңбегінің арасындағы қатынастардың
өзгерісі адамдарды өзгеріске ... ... ... ... ... қиындауда. Шындығында адамдар және ... - бұл ... ... ... ... ... мотивацияның
материалдық емес бөлігінің үлесі және маңызы артты.
Негізгі қызмет орындары және негізгі қызметкерлерді анықтап алып барлық
күшті соларға салу қажет.
Олардың ... үшін ... ... ... құру қажет. Ал
қалғандарына бұрынғы жылдардағыдай ескі стандарттық жеңілдіктерді қолдана
беруге болады, себебі ... көп ... ... ... олар ... жол ... ... маңызды қызметкерлерді ұстап отыруға жәрдем
береді, ал егер оларға тек ақша ... ... ... одан да көп
бере алатын ұйым табылады. Қызметкерді ұстап отырудың ең ... ... ... ... ... немесе зеріктірмей, әрдайым жаңа ынталандырудың
жолдарын тауып ... ... ... ... ... және клиенттерге қызмет көрсетуді
жоғарылату үшін:
• жетекшілердің ... ... ролі және ... ... ... мойындалатындай тиімді басқару құрылымын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... мен
бөлімшелерге, клиенттерге қызмет көрсетудің мәдениетін ендіру
керек;
... ... ... ... жүйесін жасау және
іріктелген бақылау бөлімшелерін құру;
... ... ... ... ... операциялардың, орталық
басқарудағы барлық іс - әрекеттердің тиімділігін камтамасыз ету
керек;
• стратегиялық және оперативті жоспарлау, нәтижелерді бағалау ... ... ... аудит басқару информацияларының
жүйесі сияқты негізгі басқару ... ... және ... келе банктік менеджменттің дамуы тек банк қызметі саласында ғана
емес, ол еліміздің банк жүйесін жетілдірудің ... ... тек ... ... экономиканың нарықтық формасына енген кез - келген елдің экономикасы
үшін маңызы зор болып табылады. ... ... ... ... ... яғни бақылау, жоспарлау, талдау және реттеу ... ... Ол ... ... ... ... ... іс
-әрекетін басқару және персоналды басқару ... екі ... ... ... ... іс - ... басқаруға банктің активті және
пассивті операцияларын, өтімділігін, несиелік портфелін басқару және ... ... Ал банк ... ... ... ... оларды еңбекке ынталандыру және мотивациялау жүйелері кіреді.
Осы жұмыстың талдау ... ... ... ... ... және осы ... ААҚ - ның ... іс -
әрекетіне оның көрсеткіштерін басқа екінші деңгейлі ... ... ... экономика салалары бойынша
несиелерінің жылдар ... ... ... ... көлемдік
көрсеткіштерінің жылдардағы динамикасы және ... ... ... және ... мен пассивтерінің құрылымы, жиынтықтағы үлесі,
жылдар аралығындағы динамикасы негізінде талдау жасалып ... осы ... ... ... және даму сияқты сипаттарына оң нәтиже
беріліп банктің еліміздегі ... ... ... ... тағы ... Ал ... ... қызметінде, талданып отырған ... ... ... емес ... ... ... пайдалану арқылы персоналды тиімді басқарып отырғандығы
анықталды.
«Казкоммерцбанк»ААҚ-ның ... ... ... ... ... ең ірі, үздік үш банктің бірі екендігі анықталды. Банк
негізгі көлемдік несиелер, активтер, өзіндік капитал, таза ... ... 1- ... ... ... оның ... ... және
тұрақтылығының негізгі факторы жоғары көлемді өзіндік капитал ... ... Ол ... жылы 57306680 мың ... ... және ... ... деңгейде болуын банктің заңды және жеке тұлғаларға
берілген несиелері факторы қамтамасыз етеді екен. Ол 2006-ші жылы ... ... ... 70,2% ... ие ... ... экономикалық іс-әрекетінің басқарылуын талдау
барысында банк активтерінің және міндеттемелерінің динамикалары соңғы ... 156,2% және 164,3% ... ... ... ... басқару қызметінде, талданып отырған банктің ... ... емес ... ... ... ... ... персоналды тиімді басқарып отырғандығы анықталды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің басқару мәселелерін ... ... ... ... қаржылық нәтижелерді басқару жолдарын
жетілдіру әдістерінің ... ... ... ... басқару әдістерінің кемшіліктерін жою ... ... ... Ал ... ... қызметтерін жетілдіру жолдары
ретінде тікелей қаржылық нәтижеге ... ... ... ... және премия сияқты ... ... ... емес ... ... марапаттау және мойындау және тағыда
басқа рухани ынталандыру формаларын колдану жетілдіру жолдары ... ... ... адам ... ... жаңа жетілдіру жолы
ретінде банкте осы сала бойынша жоғары оқу орындарының студенттерінің жыл
бойы іс-тәжірибеден өтулерін ... ету, яғни ... осы ... ... ашу жолы ... Осы ... ... талдау
бөлімінде «Казкоммерцбанк»ААҚ-ның 2006 жылдың өзінде қызметкерлерді окыту
шығындарының 136381мың теңгені құрағаны соңғы үш жылда қызметкерлер санының
үлғайғандығы , бірақ ... ақы ... ... ... шығындарының
есебінен азайғандығы талданып анықталған болатын. Бұл жағдай қызметкерлерді
кері мотивациялауы мүмкін сондықтан біздің ұсынған ... ... ... ... өткізіп отыру туралы ұсынысымыздың маңызы ... яғни банк ... ... ... ... алады. Жалпы бұл
жетілдіру жолы үлкен ... ие және ... ... ... ... болып табылады.
Қорыта келе банктік менеджмент банкті ... және ... ... ретінде әрқашан жетілдіріле береді және маңызын ешқашан
жоғалтпайды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... және банктік ... ... ... 31 ... 1995 жылғы Заң күші бар
жарлығы.
2.«Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... 30 ... 1995 жылғы Заң күші жарлығы.
3. Сейітқасымов Т.С. ... ... ... Алматы. Қаржы ... ... ... ... ... ... ... операциялары». Алматы, Издат
Маркет 2004жыл.
5. Қонақбаев А.Г. ... ... ... ... в ... ... Казахстана №3 2005год.
6. «Казахстан за годы независимости» Информационно-аналитический сборник.
ҚР ... ... 2006 ... ... ... Биханұлы «Ақша айналымы және несие». Алматы, Издат
Маркет 2004жыл.
8. Сейткасимов Т.С. Банковское дело. ... ... 1998 ... ... И.Т. ... и ... ... Санкт-Петербург; 2000 год.
10. Сатылганов К. «Народный банк: ... ... ... ... №9,
2003год.
11. Қонақбаев А.Г. «Основные принципы формирования человеческих ресурсов
коммерческих банков и их особенности». Банк Казахстана №12 2004год.
12. Роуз Г.С. ... ... ... ... ... Дело ЛТД, 1997 ... Тронин Ю. Банковский менеджмент: проблемы и решения. // ... №10, 1999 ... ... ... ... ... жайы
15. Казкоммерцбанктің 2001- 2006 жылдар арасындағы жылдық есептері.
16. Бабачева Ю.А. Банковское дело. Москва; Финансы и статистика, 1994 год.
17. Лаврушин О.Г. ... ... М; ... и ... 2000 ... Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, ИПЦ ... ... ... Г.М. ... дело и ... ... М; Банки и биржы, 998
год.
20. Банки Казахстана - 2003-№4
21. Мамадиярова Д.М. ... ... ... ... ... Брук Н. ... дело и ... инвестиций. Москва, том 2.
Институт экономического развития Всемирного ... 1995 ... ... ... ... Р.К. №10 2000 ... Володина В. Об элементах стратегии ... ... // ... ... №10 1998 ... Давыдова Л. «Банковское право Республики Казахстан.» Алматы; 2001 год.
26.Колесников В.И., Кроливецкий Л.П. ... ... ... ... ... 1995 ... Лисак Б.И. Процентная политика коммерческого банка. // Банки Казахстана
№2 1999 год.
28. Лаврушин О.И. ... ... ... ... 1995 ... ету ... ... депозиттер
Қаражат-тардың
ортақ
қоры
Алғашқы резервтер
Екінші ретті резервтер
Акционерлік капитал мен резерв қорлары
Несиелер
Бағалы қағаздар
Ғимараттар мен ... ету ... ... салымдар
Алғашқы резервтер
Екінші ретті резервтер
Акционерлік капитал және резервтер
Несиелер
Бағалы қағаздар
Ғимараттар және жабдықтар

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банк қаржысын банктік баланс негізінде талдау76 бет
Менеджмент жүйесін жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі10 бет
"Қаржы тәуекелін басқару."24 бет
5в050700 «Менеджмент» мамандығы 1-курс студенттері үшін іс-тәжірибеден өту туралы есебі12 бет
AutoCad бағдарламасы38 бет
Camel жүйесі11 бет
CDMA желіcін құрудағы техникaлық еcептеу 96 бет
CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру51 бет
Delphi программалау ортасы15 бет
SA 8000:2001 "Қоғамдық жауапкершілік" стандарты4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь