Қоймалық операцияларды есепке алу және өнімді сату есептін информациялық қамтамасыздандыруы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 ПӘН АЙМАҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
1.1 ЖШС «БугорОк» кәсіпорынның мінездемесі
1.2 Қоймалық операцияларды және өнімдерді сатуды есепке алудың экономикалық мәні
1.3 Информацияны өндеу ұйымдарының мінездемесі
1.4 Информациялық қамтамасыздандыру бойынша әзірлемелерді негіздеу
1.5 Есептеулерді формализациялау

2 БАҒДАРЛАМАЛАУ АЙМАҒЫН ТАҢДАУ ЖӘНЕ НЕГІЗДЕУ
2.1 Объекті.қалыптамалы бағдарламалауға кіріспе (ОҚБ)
2.2 DELPHI визуалдық бағдарламалау ортасы
2.3 Оқиғалар мен оқиғаларды өндеушілер
2.4 DELPHI бағдарламаларының құрылымы
2.5 Мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды құру

3 ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ЖОБАЛАУ
3.1 3.1. Есептің қойылуын сипаттау
3.2 3.2 Техникалық мінездемесі
3.3 Қоймалық операцияларды есепке алу және өнімді сату есептін информациялық қамтамасыздандыруы
3.4 Енгізу информацияның мінездемесі
3.4.1 Оперативной информацияның сипаттамасы және құрылымы
3.4.2 Тұрақты информация құрылымының сипаттамасы
3.4.3 Нәтижелік информациянын мінездемесі
3.4.4 Мерзімдік информацияның мінездемесі
3.5 Қолданушы инструкциясы
3.6 Бағдарламашы инструкциясы

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Техникалық экономикалық негіздеу
4.2 Экономикалық тиімділік есебі
4.3 Күрделі шығындардың өзін ақтау мерзімі мен жылдық үнемдеу тиімділікті анықтау есебі

5. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ
Кіріспе
5.1 Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы
5.2 Өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар
5.2.1 Еңбек жағдайларының сипаттамасы
5.2.2 Жарақаттану себептері
5.2.3 Оқыс жағдайларда дәрігерлік көмекке дейінгі көмек
5.2.4 Кәсіптік аурулардың сипаттамасы
5.3. Жекелеме қорғау құралдары
5.4. Кәсіпорын мәдениеті
5.4.1 Кәсіпорынның интерьері
5.4.2 Функционалды бояу
5.5 Есептеу техникасын қолдануда қауіпсіздік техникасы
5.5.1 Жалпы ережелер
5.5.2 Жұмыс басталар алдындағы еңбекті қоғауға қойылатын талаптар
5.5.3 Жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
5.5.4 Жұмыс аяқталғаннан кейінгі еңбек қауіпсіздінің талаптары
5.5.5 Авария, өрт, жарақат алу кезіндегі іс қимылдар
5.5.6 Нұсқауларды бұзғаны үшін жауапкершілік
5.6 Электрқауіпсіздік
5.7 Өрт қауіпсіздігі

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР

А ҚОСЫМШАСЫ
Б ҚОСЫМШАСЫ
В ҚОСЫМШАСЫ
Г ҚОСЫМШАСЫ
Д ҚОСЫМШАСЫ
Е ҚОСЫМШАСЫ
Ж ҚОСЫМШАСЫ
КІРІСПЕ

Соңғы жиырма жылдың ішінде информацияның айналымы және көлемі адамзаттың барлық қызмет ету салаларында - экономикалық, қаражаттық, саяси, рухани үлкейді. Және де білімнің жинау, өндеу және қолдану процесі жылдан-жылға жеделденеді. Ғылымдардың айтуы бойынша, әр оң жыл өткен сайын, информацияның көлемі екі есе үлкейеді. Осыған байланысты жиналған информацияны эффективті сақтауға, өндеуге және таратуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған құралдарды қолдануға қажеттілік туады
Үлкен кәсіпорындардың қаражаттық буындар жұмыстарының сапасына қойылатын казіргі заманғы талаптарын алғанда, олардың эффективті жұмыстары, компаниялардың автоматтандырылған қоймалық есепке алудың компьютерлік жүйелерінің базасындағы, информациялық құралдармен қамтамасыздандырылғандарына байланысты екендігін ескеру қажет.
Компьютерлік есепке алудың өзіндік ерекшеліктері бар және ол кәдімгіден радикалды ерекше болады. Компьютер есепке алуды жеңілдетумен қоса, құжаттарды толтыру және сауда қызметінің жүруін анализдеу әрі басқару үшін жиналған деректерді жалпылау уақытын үнемдейді. Компьютер көмегімен алынған саудадағы болып жатқан жағдайлар туралы есеп берулерді онсыз да алуға болады – компьютерде ешқандай ерекше математика жоқ – ал есептеу сонша уақыт алады, тіпті жасалып болған соң ешкімге керегі болмай қалады немесе көптеген есепшілерді жұмысқа алып, соңында оларға кететін жалақының көлемі алған табыстан асып кетуі мүмкін. Демек, компьютерді қолданған соң «сан сапаға айналады»: есептеу жылдамдығы өскен сайын сауданы ұйымдастыру схемасы сапалық жақсарады.
Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру дербес компьютерлерде әлдеқашан қолдана бастады. Бірақ та бұлар немесе деректерді сақтау үшін арналған қарапайым бағдарламалар болды және де оларда қосымшаларды әзірлеу үшін құралдары болған жоқ, немесе олар соншалықты күрделі және қиын болған, тіпті компьютерді жақсы білетін адамдар, олармен қолданушыға толық бағытталған қосымшалары болмағанша жұмыс істегілері келмеген.
Берілген дипломдық жұмыстың мақсаты қоймалық есепке алу және құрылыс материалдардың сауда сферасында жұмыс істейтін кәсіпорындарға өнімдерді сату бойынша бухгалтерінің жұмыс орнын автоматтандыру жүйесін әзірлеу болып табылады.
Қоймалық есепке алу операцияларын және өнімдерді сатуды автоматтандыру үшін келесі есептерді шешу қажет:
1. ЖШС «БугорОк» туралы материалды жинау;
2. Қоймалық есепке алу операцияларын және өнімдерді сату есептерінің мағынасын анализдеу;
3. Есептеуіш техниканы пайдалануды негіздеу;
4. Есептеуді құру;
5. Әзірлемелерді барлық қамтамасыздандырулар түрлерінен негіздеу;
6. Инфологиялық моделді құру;
7. Енгізілетін, тұрақты, мерзімдік және нәтижелік информацияны сипаттау;
8. Жобаның таңдалған нұсқасын әзірлеу.
Автоматизацияның негізгі артықшылығы – ол сақталған информацияның артығын азайту, демек қолданылатын жады көлемін үнемдеу, артық көшірмелерді қайта жаңартудың көптеген операцияларына кететін қаражатты азайту, және әртүрлі жерде сақталған бір объект туралы мәліметтер арасындағы болатын қайшылықтарды жою, информацияның шындық дәрежесін үлкейту және информацияны өндеу жылдамдылығын үлкейту; артық ішкі, уақыт аралық құжаттардың, әртүрлі журналдардың, бумалардың, мәлімдемелердің және т.б. санын азайту.
Объектіні іздеу параметрлері көрсетілетін, арнайы экрандық формаларда орындалатын автоматты информацияны іздеу де уақытты азайтады.
Берілген жобаланатын жүйенің негізгі есебі есепке алу және шаруашылық операцияларды оперативті қадағалау, сыртқы орта үшін стандартты құжаттарды дайындау (есептер, накладнойлар, есеп-фактуралар) болып табылады. Шаруашылық процестермен оперативті басқару бірден бірнеше күнге дейін уақыт алады және оқиғаларды тіркеуді орындайды, мысалы, заказдарды жасау және орындалуының мониторингі, қоймадағы материалды бағалық заттардың түсуі және шығыны. Бұл операциялар итеративті, жүйелі мінездемелі болады, олар шаруашылықтық процестердің орындаушылардың өздерімен тікелей орындалады (жұмысшылармен, қоймашылармен, администраторлармен және т.б.) және де құжаттарды нақты анықталған алгоритмдерге сәйкес жасаумен және тасымалдаумен байланысты. Шаруашылық операциялардың орындалуы сәйкес журналдарда есепке алынады. Бұл процестерді автоматизациялау информацияны бір базада сақтауға мүмкіндік береді, мұнда информация ыңғайлы интерфейс арқылы енгізіледі.
Берілген информациялық жүйе бухгалтерия бөлімінде көшірме блогінде іске асырылады. Бұл жүйенің қолданушысы қоймалық есепке алумен әрі шығындық құжаттарды көшірумен және түскен өнімдерді қабылдаумен айналысатын адам болады.
Информаәциялық жүйе қызметшіні күнделікті шығындық наклоднойларды толтырудың жұмыс көлемінен босатуға мүмкіндік береді. Бұрын құжаттар қолмен көшірілген болғандықтан, мұнда қайталынатын реквизиттер әрі номенклатураның үлкен тізімі көрсетілетін, сондықтан көп уақыт алатын. Автоматтандыру уақытты көп үнемдеуге мүмкіндік береді. Қызметшіге тізімнен тек керек клиенті таңдауға және анықтамадағы номенклатураны көрсету, күнді жазу және құжатты баспаға шығару жеткілікті. Баспаға шығарылған құжатта құжаттың басылатын формасына сәйкес орнатылған барлық керек реквизиттер автоматты көрсетіледі.
ӘДЕБИЕТ

1. Дж. Тельман, "Основы систем баз данных", Москва, Финансы и статистика', 1983г.
2. Дейт К., "Введение в системы баз данных", Москва, 'Hаука', 1980 г.
3. Когловский М.Р., "Технология баз данных на персональных ЭВМ", Москва, 'Финансы и статистика', 1992 г.
4. Шумаков П. В. “Delphi 3.0 и создание баз данных”. Москва 1997г.
5. Джон Матчо, Дэвид Р.Фолкнер. «Delphi» — пер. с англ. — М.:Бином, 1995г.
6. A.M.Епанешников, "Программирование в среде Delphi 2.0"
7. Дж. Мартин, "Организация баз данных в вычислительных системах" М: Мир 1978г.
8. С.М.Диго "Проектирование и использования баз данных". Москва: Финансы и статистика 1995.
9. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. «Эффективная работа с СУБД».СПб.:Питер, 1997.— 704 с.,ил.
10. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 320 с.
11. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 351 с.
12. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. -М.: Мир, 1991. – 252 с.
13. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). – СПб.: ИТМО, 1994. – 80 с.
14. Мейер М. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с.
15. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., – М.: Мир, 1985. Кн. 1. – 287 с.: Кн. 2. – 320 с.
16. Цикритизис Д., Лоховски Ф. Модели данных. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 344 с.
17. Paradox for Windows: Практическое руководство. Под редакцией Оспищева Д. А. Издательство АОЗ’ "Алевар", 1993.
18. Брябрин В.М., "Программное обеспечение персональных ЭВМ", Москва, 'Hаука', 1989 г.
19. Шафрин Ю.А. «Основы компьютерной технологии». М., 1998
20. «Кибернетические диалоговые системы», И.П.Кузнецов.
21. «Рекоммендации по общепользовательскому интерфейсу», Microsoft, редакция 1995г.
22. Подборка рефератов из сети Internet. Московская коллекция рефератов. (Адреса хранителей коллекции 2:5020/240@fidonet.org, 2:5020/630@fidonet.org).
        
        МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ 3 | |
|1 |ПӘН ... ... | ... |ЖШС «БугорОк» кәсіпорынның мінездемесі | ... ... ... және ... ... есепке алудың | |
| ... мәні | ... ... ... ... мінездемесі | ... ... ... ... ... ... | |
|1.5 |Есептеулерді формализациялау | |
|2 ... ... ... ЖӘНЕ ... | ... |Объекті-қалыптамалы бағдарламалауға кіріспе (ОҚБ) | ... |DELPHI ... ... ... | ... |Оқиғалар мен оқиғаларды өндеушілер | ... |DELPHI ... ... | ... ... ... жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды құру | |
|3 ... ... ... | ... |3.1. Есептің қойылуын сипаттау | ... |3.2 ... ... | ... ... операцияларды есепке алу және өнімді сату есептін | |
| ... ... | ... |Енгізу информацияның мінездемесі | ... ... ... және ... | ... ... ... ... | ... информациянын мінездемесі | ... ... ... | ... ... инструкциясы | ... ... ... | |
|4 ... бөлім | ... ... ... ... | ... ... ... есебі | ... ... ... өзін ... ... мен ... ... | |
| |тиімділікті анықтау ... | ... ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... және ... гигиенасы | ... ... ... және кәсіптік аурулар | ... ... ... | ... себептері | ... ... ... ... дейінгі көмек | ... ... ... | ... ... ... құралдары | ... ... ... | ... ... | ... бояу | ... |Есептеу техникасын қолдануда қауіпсіздік техникасы | ... ... | ... ... алдындағы еңбекті қоғауға қойылатын талаптар | ... ... ... ... ... | ... аяқталғаннан кейінгі еңбек қауіпсіздінің талаптары | ... өрт, ... алу ... іс ... | ... ... үшін ... | ... ... | ... |Өрт ... | |
| ... | |
| ... | |
| |А ... | |
| |Б ... | |
| |В ... | |
| |Г ... | |
| |Д ... | |
| |Е ... | |
| |Ж ... | ... ... ... ... ... ... және көлемі
адамзаттың барлық қызмет ету салаларында - экономикалық, қаражаттық, саяси,
рухани үлкейді. Және де білімнің ... ... және ... ... ... ... Ғылымдардың айтуы бойынша, әр оң жыл ... ... ... екі есе ... ... ... ... эффективті сақтауға, өндеуге және таратуға ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың қаражаттық буындар ... ... ... ... ... алғанда, олардың эффективті жұмыстары,
компаниялардың автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... ... байланысты екендігін ескеру қажет.
Компьютерлік есепке алудың өзіндік ерекшеліктері бар және ол кәдімгіден
радикалды ерекше болады. Компьютер ... ... ... ... ... және сауда қызметінің жүруін анализдеу әрі басқару үшін
жиналған деректерді жалпылау уақытын үнемдейді. Компьютер көмегімен алынған
саудадағы ... ... ... туралы есеп берулерді ... да ...... ... ... ... жоқ – ал ... сонша
уақыт алады, тіпті жасалып болған соң ешкімге керегі болмай ... ... ... ... ... ... ... кететін жалақының көлемі
алған табыстан асып кетуі ... ... ... ... соң ... ... есептеу жылдамдығы өскен сайын сауданы ... ... ... ... ... ... арналған бағдарламалық
қамтамасыздандыру дербес компьютерлерде ... ... ... ... бұлар немесе деректерді сақтау үшін ... ... ... және де ... ... әзірлеу үшін құралдары болған жоқ, немесе
олар соншалықты күрделі және қиын ... ... ... ... ... олармен қолданушыға толық бағытталған қосымшалары болмағанша жұмыс
істегілері келмеген.
Берілген дипломдық жұмыстың мақсаты қоймалық есепке алу және ... ... ... жұмыс істейтін кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу болып
табылады.
Қоймалық есепке алу операцияларын және өнімдерді сатуды автоматтандыру
үшін ... ... шешу ... ЖШС «БугорОк» туралы материалды жинау;
2. Қоймалық есепке алу операцияларын және өнімдерді сату есептерінің
мағынасын анализдеу;
3. Есептеуіш ... ... ... ... ... ... барлық қамтамасыздандырулар түрлерінен негіздеу;
6. Инфологиялық моделді құру;
7. Енгізілетін, тұрақты, мерзімдік және ... ... ... ... таңдалған нұсқасын әзірлеу.
Автоматизацияның негізгі артықшылығы – ол ... ... ... ... қолданылатын жады көлемін үнемдеу, ... ... ... ... операцияларына кететін қаражатты
азайту, және әртүрлі ... ... бір ... ... мәліметтер
арасындағы болатын қайшылықтарды жою, информацияның ... ... және ... ... жылдамдылығын үлкейту; артық ішкі, ... ... ... ... бумалардың, мәлімдемелердің
және т.б. санын азайту.
Объектіні іздеу параметрлері көрсетілетін, арнайы экрандық формаларда
орындалатын ... ... ... де ... ... ... ... негізгі есебі есепке алу және шаруашылық
операцияларды оперативті қадағалау, сыртқы орта үшін стандартты құжаттарды
дайындау ... ... ... болып табылады.
Шаруашылық ... ... ... бірден бірнеше күнге дейін уақыт
алады және ... ... ... ... заказдарды жасау және
орындалуының мониторингі, қоймадағы материалды бағалық заттардың түсуі және
шығыны. Бұл операциялар ... ... ... ... ... процестердің орындаушылардың өздерімен тікелей орындалады
(жұмысшылармен, қоймашылармен, ... және т.б.) және ... ... ... алгоритмдерге сәйкес ... ... ... Шаруашылық операциялардың ... ... ... ... Бұл ... автоматизациялау информацияны
бір базада сақтауға мүмкіндік береді, мұнда информация ыңғайлы интерфейс
арқылы енгізіледі.
Берілген информациялық жүйе ... ... ... блогінде іске
асырылады. Бұл жүйенің қолданушысы қоймалық есепке алумен әрі шығындық
құжаттарды көшірумен және ... ... ... айналысатын адам
болады.
Информаәциялық жүйе қызметшіні күнделікті шығындық ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұрын құжаттар қолмен
көшірілген болғандықтан, мұнда қайталынатын реквизиттер әрі ... ... ... ... көп ... алатын. Автоматтандыру
уақытты көп үнемдеуге мүмкіндік береді. Қызметшіге ... тек ... ... және ... ... көрсету, күнді жазу және
құжатты баспаға ... ... ... ... ... ... ... сәйкес орнатылған барлық керек реквизиттер автоматты
көрсетіледі.
Есеп беруді жасау үшін керек ... ... ... ... іздеу
арқылы жинау қажет, егер бұл жыл ... есеп беру ... онда ... ... ... ... ал оған көп уақыт кетеді. Есеп беру бойынша
қорытындыларды шығарғанда есептеуде үлкен нақтылық ... ал бұл ... ... ... ... келе ... Осы және көптеген басқа
есептерді жобаланған информациялық жүйе шеше алатын болады.
Керек объектіні ... ... ... ... санды), егер ол
туралы жазылған құжат белгілі болмаса, онда барлық құжаттар ... ... әр ... ... ... болады. Автоматтандыру осы позиция бойынша
таңдауды орындауға мүмкіндік беретін болады және керек құжаттардың ... ... ... ... бір ... ... ... кезде де қиындықтар кездесуі мүмкін. Егер қоймаға
жаңа түрлі өнім әкелінген немесе ескі ... ... ... ... ... ... өзгерту керек болады. Автоматтандырылған жүйені
іске асыру бұл ... ... жаңа ... қосу ... ескі
номенклатура мінездемелерін редакциялау арқылы автоматты орындауға мүмкін
береді.
Узақ ескішіл жұмыстарды орындауға кететін уақыттарды үнемдеу ... ... ... ... ол енді тек ... жұмысын ғана
емес өзіне басқа қызметтерді де орындай алады. ... ... ... ... ерекшеліктерді ескеруге мүмкіндік береді, тек керек
және қалай керек нәрсе ғана әзірленеді. Басқа жақта ... ... ... ... бойынша анализ бағдарламаларды жүргізу бойынша
кейбір қиындықтар болатының ... оның ... ... ... ... ... ... байланысты. Осыған байланысты,
қандай да бір толықтыруға немесе жөндеуге тапсырыс және нәтиже ... ... бір ай ... ... ПӘН ... ... ЖШС ... кәсіпорынның мінездемесі
ЖШС «БугорОк» фирмасы Семей қаласының нарығында пайда болуына үш жылдай
уақыт болды. Фирма аумағында қомаларға аудандар бөлінген, онда ... ... ... ... сақталады, сондықтан менеджерлер
материалдардың қоймадағы бар болуын, түсуін, кетуін қадағалай және ... ... ... ... ... ... Осыған юайланысты құжаттар
айналымы жеңілденген.
Өнім зауыт-өндірушіден тікелей түседі және осы өнім түрінде ... ... Ұйым ... өнеркәсіптен базаға жеткізілуін,
қоймалануын, сақталуын және клиенттерге тиелуін орындайды.
Сатылатын өнімнің жүзден аса ... бар және оның саны ... ... ... бұл құрылыс материалдары.
Ұйым көтерме сауданы ақшасыз есеп-қисап үшін жүргізеді. ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын табысты сатылатын тауарға саудалық қосудан алады.
Сыртқы жүйеде ЖШС «БугорОк» өндірушілер және клиенттер арасындағы ... ... ... ... Бұл 1 ... ... ішкі ... өзін қосымшада (Б және В қосымшаларда)
бейнеленген ... ... ... ... бас ... ... ол негізінен басқару сұрақтарын
және стратегиялық сұрақтарды шешеді. Ол ... ... ... ... қоса оның ... ... қаражат тасқынының
жылжу сұрақтарын шешу жатады.
Тауарды ... ... ... бөлімі айналысады. Оның функциясына тағы
жабдықтау шарттары пайдалы жаңа ... ... ... Осы ... ... ... ... алулар сұрақтарын шешеді. Сатып алу,
менеджерлермен жасалған ... ... ... ... ... ... тікелей жұмыс істейтін менеджерлер кіреді.
Әр менеджердің өзіндік ... ... бар. Ол ... жеткізу шарттарын және тауарды төлеуді келістіреді;
сатыпалушылардан ... ... ... ... клиенттер базасын
жаңа клиенттерді іздеу арқылы толықтырады.
Есеп бөлімі өзіне үш ішкі бөлімдерді кірістіреді: бас есепші, ... және ... ... ... ... жүргізеді, баланс, әртүрлі кездесетін
салыстыруларды жасайды, барлық салықтарды есептейді және өзіне ... ... ... шешеді.
«Төлеу» бөлімі арнайы банкілік бағдарлама арқылы төлемдерді бенкіге
жіберумен, алумен ... Бұл ... ... ... ... ... төлеу, клиенттерден фирма есеп-шотіне күнделікті түсетін
ақша қаражатын алу және т.б. ... ... ... ақша қаражатын таратумен айналысады (жалақыны
төлеу, шаруашылық қажеттіліктерге ақша ... ... ... беру ... ... бөліміне кіреді: күзет басшысы, ол объектінің
қауіпсіздігі және ... ... ... үшін жауап береді, жүйелік
администратор, оның ... ... ... ... ... ... функционалдық қамтамасыздығы кіреді.
Автоматтандырылған жүйе «Көшірме» бөлімінің есептерін шешуге ... ... ... ... бұл ... құжаттарын көшіру, кірулерді
тіркеу, банкілік көшірмелерді тіркеу, ... ... ... ... және жаңа ... ... ... өзара төлеуді
орындау.
Бүкіл фирма және жеке көшірме бөлімі бойынша шешілетін ... ... ... қарастырайық.
1.2 Қоймалық операцияларды және өнімдерді ... ... ... ... есепке алу өзін бухгалтерлік, оперативті және статистикалық
есепке алу жиынтығы ... ... ... алу – ... ... ... Есепке алудың ерекшелігі, ол шығатын және ... ... ... және ... ... ... ... шығатын алғашқыдеректерді күрделі есептеулерді
қолданбай әртүрлі белгілеулер бойынша көп рет ... ... ... ... ... ... ... тауарлардың түсу, сатылу
және сұрау динамикасын, құрылымын және көлемін ... ... ЖШС ... және ... орта ... ... информацияның жыжуы информациялар тасқыны түрінде орындалады.
Көтерме кәсіпорынға қатысты информацияның енгізу, ішкі және шығу тасқындары
ажыратыла ... ... ... ... ... ... жинау, тіркеу, тасымалдау, сақтау және информацияны
өндеу ... оның ... және ... алуынан сауда
процестерімен эффективті және оперативті басқару тәуелді болады.
Көтерме саудасында тауарладың сатылуын есепке алу ... тиеу ... ... ... ... кезінде орындалады.
Тауарды сату 3 қосымшадағы сызба арқылы орындалады.
Өнеркәсіптің информациялық тасқындарын қарастырайық. ... ... ... ... қажет өнімге мүдде жасайды (факс ... ... ... ... ... ... есеп-шотты шығарады және мүддешіге жібереді. Тауардың
қоимада бар кезінде қажетті саны реззервіленеді. Егер тауар жоқ ... ... ... ... ... ... ... күні, жауапты
менеджер фамилиясы, өнім атауы және тауарды ... ... ... ... ... ... ... мұнда барлық
мәлімдемелер өнімге, жіберілу мерзімі және т.б. ... ... ... ... ... ... күні анықталады.
Менеджер осы деректерді ала отырып, ... ... ... ... ... ... жеткізушілерге ұсынады, ұсынылған
есеп-шоттарды төлейді және фирма қоймасына түскен тауарды ... оған ... ... ... соң және ... банкі арқылы
өтсе, онда ол тапсырған өнімнің артынан келе алады. ... ... ... ... ... ... құрайды және тауарды жібереді.
Өнімді сату және автоматтандырылатын объектінің функционалдық есептерін
толық қадағалау процесін 3 қосымша сызбадан көруге болады.
АБЖ бағалы тауарлы-материалдардық заттардың ... және ... ... ... ... жүргізетін бухгалтердің күнделікті жұмысының
автоматтандыруын шешу үшін ... ... ... ... ол ... ... ... түрлері
бар: накладной, есептеу, алып тастау акті, төлеу және т.б. ... ... ... ... ... ... ... есептеу шоттарының
жағдайы, контрагенттермен баланс) деректер базасының осы негізгі файлдары
негізінде ... ... оны тек ... ... ... ... ... өзгертуге болады.
Жүйедегі негізгі операциялар екі топқа бөлінеді: тауарлық және ... ... ... орындау барысында, қоймадағы ... ... ... ... ... ... ... алу, Тауардың жылжуы жатады.
Көшірме бөлімінің информациялық тасқының қарастырайық. (4 қосымша)
Тауардың түсуі кезінде жеткізушілерден келу ... ... ... оған ... ... ... соң қомаға келіп
өзінің өнімін алып кетуге құқы бар. Төленген соң үш күн ... ... ... ... ... ... ... накладнойының көшірмесі беріледі. Осы
накладной бойынша клиент қоймадан өзінің төленген өнімін ала алады. Қоймада
тауардың ұзындығы немесе салмағы ... және ... ... ... ... және ... ... белгілінеді. Жасалынған белгілеулерді
есепке алып тауарлық накладной және есеп-фактура көшірмесі беріледі, оларға
содан соң қол және ... ... ... ... артықшылығы жағдайында ішкі құжаттар жасалынады-
алып тастау және оприходтау.
Бар ... ... есеп ... ... ... ... ... есеп беру. Ол нақты күнге және нақты өнім
бойынша жасалуы мүмкін.
Сонымен қатар есеп берулерді түсу, шығын ... және ... ... банкілік көшірмелер бойынша құрастыруға болады., олар қандай
да бір ... ... осы ... ... ... ... ... құралған кез-келген құжатты деректер базасынан шақырып баспаға
шығаруға, қайта редакциялауға немесе ... ... ... өндеу ұйымдарының мінездемесі
Жобаланған жүйеде шешілетін есептер сәйкес ... ... ... олардың әрқайсысының қанда да бір операцияларды орындау
мүмкіншілігі болады, мысалы, ... ... ... ... есеп
берулерді құрастыру. Деректерді толтыру, түзету және ... ... ... біртипті әдістермен іске асырылады. ... ... ... кезінде қолданушымен енгізілетін информацияның дұрыстығын,
оны қажетті ... ... ... ... ... жиынымен, енгізу
маскасымен және т.б. салыстыру арқылы, тексеретін бақылау ... ... және ... үшін, барлық енгізу алаңдары әрі
сипаттамалары мен басқару әрекеттерді (сақтау, өзгерістерді алып ... және ... ... үшін арналған басқару (мысалы, батырмалар) және
навигация ... ... бар ... ... қолданылады.
Деректерді іздеуді қамтамасыз ету үшін сол ... ... ... олар керек информацияның әртүрлі мәндерін (мәндер диапазоны),
іздеу шарттарындағы мүмкін ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Информацияны жеке алаңдар және алаңдар жиынтығы бойынша, ... ... ... ... ... келетін, қолданушы үшін ыңғайлы
болатын әріптер регистрлерін ескермейтін іздеуді орындауға ... ... ... типті алаңдар үшін мәндердің ... ... және ... ... ... беріледі. Жүйенің әр бағдарламалық модулінде,
анықталған түрдегі құжаттарды құрастыруға және ... ... ... ... есеп беру ... ... ... есеп ... ... ... ... отырып автоматты генерацияланады.
Қойылған есептердің шешімдерін іске асыру үшін оперативті информация
көзі ретінде түсу ... ... ... ... бойынша есеп-
шоттар, банкілік көшірмелер, қоймадан алынған деректер.
Бұл деректер тұрақты өзгеріп отырады және ... ... ... ... ... ... арнайы формалар арқылы ... ... ... ... түрінде сақталады.
Тұрақты информация да кесте түрінде сақталады және арнайы анықтамалар
көмегімен іске асырылады. Бұл деректер практикалы ... ... ... ал ... ... ал керек жағдайда жойылады.
Берілген жүйеде мұндай анықтамалар болып Материалдар, Материалдар ... ... ... НДС ... ... ... ... тауарлары туралы информция кірістірілген, олардың типі, өлшеу
бірліктері және ... ... ... ... ... және олардың адрестері көрсетілген. НДС ... НДС ... және ... ... ... ... үшін есеп берулер қолданылады. Есеп
берулер берілген парамерлерге тәуелді құралады.
Негізгі есеп берулер бұл түсу және ... ... ... есеп берулер,
қалдық тауарлар бойынша есеп берулер және прайс-беттерді құру.
Түсу және шығын накладнойлар бойынша есеп беру осы құжаттарды берілген
мерзімге сәйкес ... ... ... ... ... бойынша есеп
берулері қойманың ағымды жағдайын, яғни дәл мезгілде бар тауар санын ... ... ... ... формализациялау
Бағалы тауарлы-материалды заттардың түсуін есепке алу
Нақты түсу накладнойлар негізінде деректер компьютерге енгізіледі.
Накладнойда: құжат ... ... ... ... аты, ... бағасы, қорытынды
соммасы көрсетіледі. Бұл мәліметтер есепке алуды жүргізу және әртүрлі есеп
берулерді құрастыру үшін ... ... ... түсуі» құжаты
түрінде Түсу кестесіне енгізіледі, сақталады және ... ... ... ... ... ... құжатты толтыру кезінде
зерделі болуы талап етіледі. Сонымен қатар, түсу қоймада тікелей қоймашымен
ескеріледі, ... ... ... ... ... ... ... бақылауға болады, егер бұл ... ... ... ... ... ... ... болады.
Бағалы тауарлы-материалды заттарды есепке алу
Тауарларды клиентке тиеу кезінде шығын құжаттарын толтыру қажет. Шығын
құжаттарға ... және ... ... ... Бұл ... түсі
накладнойы сияқты көрсетіледі: құжат номері, күні, ұйым, тауар аты, саны,
бағасы, қорытынды ... ... ... ... ... ... ... оны кейін оңай тексеруге болады. Қолданушыдан
құжатты толтыру кезінде зерделі болуы ... ... ... ... алу
Өнімді қабылдау және сату барасында туардың жетіспеушлігі немесе
артықшылығы болалды. Деректер неқтылыққа ... ... үшін осы ... ... ... қажет. Мұндай құжаттарға тауарды алып
тастау (списание) және ... ... ... ... ... ... қабылдау фактін құрастыру үшін арналған. Құжат
өткізілген инвентаризация негізінде жасалуы мүмкін ... ... ... толтырылады – жолдық енгізумен немесе ... ... ... ... ... ... баға бойынша
қабылдануы мүмкін. ... ... ... құжаты әзірленеді, ол
Түсу кестесіне ... ... ... артық жағдайында алып тастау актісі
көшіріледі, ол Шығын кестесіне жызылым қосады.
Бағалы ... ... ... есеп ... ... Түсі және ... кестелеріндегі деректер алынады.
Бұл есеп анықталған уақыт мерзіміндегі беруде тауарлардың барлық жылжуы
есепке ... ... ... жоғарыда айтылып кеткен құжаттар кіреді. Онда
тауар атаулары, түскен саны, сатылған саны және қорытынды саны бейнеленеді.
Ол жыл, ай ... ... ... ... ... есеп берулер
Есеп беру құжаттар тізімін алуға мүмкіндік ... Есеп ... ... ... ... ... болады, және құжаттың
реквизиттері бойынша фильтр ... ... ... ... ... ... әр құжат үшін келесі ... ... ... ... ... номері, соммасы, клиент аты. Қолданушыға құжат номерін,
күнін және контрагентті ... ... есеп беру ... бойынша
құралады) таңдай қажет.
Прайс-бетті құрастыру
Прайс-бетті құрастыру үшін мәліметтер Материалдар ... ... ... ... ... онда ұйымның аты, түсу күні,
бағасы көрсетіледі. Прайсті барлық номенклатура немесе жеке позиция ... ... ... тауарлар, клиенттер және жеткізушілер бойынша деректер жеке
кестелерде сақталады. Бұл біріншіден қойылған ... шешу үшін ... ... ... есеп ... құрастыру үшін қажет. Екіншіден –
бұл қажетті информацияны алу үшін деректерді ұсынудың ыңғайлы ... ... ... үшін де ... Фирма, контрагент және номенклатура
алаңдарына жазылымды қолмен енгізбей, тек қажет позицияны таңдау қажет. ... ... ... ... етеді.
Ары қарай қойылған есептерді шешу үшін информациялық қамтамасыздандыру
бойынша негізгі принциптерді және негіздеуді қарастыру ... ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру (ИҚ) – классификациялау және
информацияны кодтау ... ... ... ... айналатын информациялық тасқындар сызбаларының, деректер
базаларын жасау ... ... ... Берілген ішкі жүйе
информацияны уақытында ұсынуға, басқару шешімдерін қабылдауға ... ... ... ... машиналық емес
(адамнің техникалық құралдарсыз қабылдайтын информациясы) – бұл ... ... және ... ... ... ... ... (машиналых жинақтауыштарда
жазылған, анықталған ... ... ... ... ... – бұл ... ЭЕМ жаңа ... енгізу немесе қорытынды
информацияны шығару үшін арналған экрандық формалар.
Бағалы тауарлы-материалдарды есепке алудың деректер базасын ұйымдастыру
барысында келесі типті ... ... ... ... ... бұл әр ... осы ... базасының басқа
жазылымдарымен ... ... жоқ ... сақтайтын деректер
базасы. Негізгі деректер базалары бір бірімен өздерінің алаңдары арқылы
байланыса ... Олар ... ... ... ... сәйкестіре алынады.
Негізгі ДБ-ғы жазылымдар жойыла, өзгертіле, қысыла немесе тізімделе
алынады. ... ... ... ... ... деректер түскенде
толтырылатын және алғашқы шығын ... ... ... база
жатады.
Анықтама – бұл басқа компоненттерімен бөлінетін жылпы ... ДБ. ... ... ... бір ... ... ... осы
информация қолданылатын, басқа жердегі информацияның өзгеруіне әкелетін
информацияны сақтау үшін қолданылады. Бұл анықтамаға ... ... ... Мұндай иілгіштік өзгерістерді енгізуде ... ... ... ... ... ... одан жазылымдарды
жоюға рұқсат бермейді. Жүедегі анықтамаларға келесі деректер базасы жатады:
номенклатуралар анықтамасы, клиенттер анықтамасы, жеткізушілер ... ... ... ... арасындағы байланыстарды ұйымдастыру жызылымдармен
жұмыс істеудің анықталған ережелер талаптарын қажет етеді:
• Қандай да бір ... ... ... базадағы жазылымдарды жою
кезде төменгі деңгейлі базадағы жойылатын жазылымдарға қатысы
бар барлық жазылымдар жойылуы керек;
• Егер ... ... жою ... болса, онда барлық
базаларда осы анықтамамен байланысты ... ... жою ... ... да бір ... ... толықтыру кезінде, тәуелді
базаны, қанша біртипті информация сақталынатыны ... ... ... ... ... логикалық жағынан байланысты информацияны жылдам
енгізу үшін ... ... ... ол ... үшін жалғыз құрал болып табылады. Сондықтан
анықтаманы деректерді қандай да бір ... ... ... ... пайдалану қажет.
2. Бағдарламалау аймағын таңдау және негіздеу
2.1 Объекті-қалыптамалы бағдарламалауға кіріспе (ОҚБ)
ОҚБ-ның ... ... ... ... ... бір ... ретінде
сипаттайтын объект ұғымы жататын программаларды құру әдістемесі.
Объект дегеніміз бізді қоршаған ... ... бір ... ... ... мына ... ... болады:
1. аты
2. объектінің параметрі – объектінің қасиеттерін сипаттайтын ... ... ...... ... ...... 3 түрлі негізгі қасиеті бар:
1. инкапсуляция – процедуралар мен ... ... ...... бір ... бір атау ... орын басу – объектті анықтау және оның қасиетін қолдану.
2.2 DELPHI визуалдық бағдарламалау ортасы
DELPHI – Windows ... ... ... жұмыс істеуге
қалыптанған программаларды құруға ... ... ... ... ... ... мен визуальды жобалау технологиялары
жатыр. Оларды ... ... құру ... ... ... DELPHI программасының алгоритмдік бөлігі және визуальдық
компоненттері ... ... (Object Pascal) ... Оны Turbo Pascal
7.0-дің ары қарай дамуы ретінде қарастыруға ... ... ... программист немесе жобалаушы компоненттер ... ... ... ... ... іске ... ... экранда келесі терезелер пайда болады:
1. программаның негізгі терезесі (атауында DELPHI 6 – Project ... ... ... ... (атауында Form 1);
3. объектілер инспекторы терезесі (атауында Object Inspector);
4. программа ... ... (Unit ... ... ...... ... байланысқан бастапқы программалар мен
файлдардың жиынтығы.
Форма – үстіне басқа объектілер орналасатын объект. Кез келген жобамен
келесі файлдар ... ... ... ...... .dpr. ... келісім бойынша оның
атауы Project 1.dpr. Оның текстін көру үшін View/Project ... ... ... dfm ... ... – форманың сыртқы түрі ... ... Бұл ... ... ... мүмкін. Үнсіз келісім бойынша
Unit 1.dfm
Unit 2.dfm
3. Pas кеңейтілімді файлдар – объектті Pascal тіліндегі программалар.
Олар ... ... ... мәтіннен тұрады.
DELPHI-дің меню жолы
1. FILE:
➢ NEW – DELPHI репозютариіне ... ... ... NEW ... – жаңа ... ... NEW FORM – жаңа ... құрып, оны проектке жалғайды.
➢ OPEN – алдыңғы ... ... ... OPEN PROJECT – ... ... ... ашады.
➢ REOPEN – орындауға жіберілген проекттер тізімін ашады.
➢ SAVE – ... ... ... SAVE AS – ... ... ... ... сақтайды.
➢ SAVE PROJECT AS – проекттің файлын басқа атпен сақтайды.
➢ SAVE ALL – барлық ашық тұрған ... және ... ... CLOSE – ағымдық форманы жабады.
➢ CLOSE ALL – барлық ашық тұрған файлдарды ... USE UNIT – ... ... ... ... ... ... PRINT – активті форманы немесе модульді басуға жібереді.
➢ EXIT – DELPHI-ден шығу.
Компоненттермен жұмыс ... ... ... құру процесі қажет компонеттерді таңдау және олардың
қасиеттерін баптауға ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан DELPHI компонеттер үшін кейбір ережелерді қолданады
және оларға реттік номерлер береді. Мысалы, метка ... Label ... 2, ... ... ... Батырма компонеттері Button 1, Button ... ... ... ... ... ... өзгертуге болады. Атаулар
латын алфавитінің әріптерінен, ... ... ... ... ... ... жобалау кезінде өзгерту статикалық деп, ал
программаны ... ... ... ... ... деп ... динамикалық өзгерту кезінде меншіктеу операторы ... FORM ... Бұл ... ... ... ... түске
бояйды.
2 ) LABEL 1.Caption:= «Привет». Меткада привет сөзін шығарады.
3) LABEL ... Бұл ... ... шығатын сөздің
символдарын жасыл түске бояйды.
4) LABEL 1.Color:=clgreen. Меткадағы фонның түсін ... ... ... ... комнадалары EDIT менюінде орналасқан.
CUT – вырезать
COPY – ... ... ... ... ... LABEL ...... әр түрлі текстік жазбаларды шығару үшін
арналған.
Қасиеттері:
➢ CAPTION – меткаға жазылған тексттен тұрады.
➢ COLOR – метканың ... ... ... FONT – ... ... ... ... анықтайды.
2. BUTTON – программаны басқару үшін жиі қолданылады.
Қасиеті:
➢ CAPTION – кнопкада ... ... ... EDIT – ... бір ... текстік редакторды көрсетеді. Онда
мәліметтерді жинаумен байланыстырылған өріс ... ... ... ... EDIT ... тікелей класы CustomMaskEdit. ... өріс үшін ... ... ... ... ... Field объектісі редакторда мәліметтерді тексеру кезінде
қолданылатын EditMask құрамында бар. ... ... ... ... ... ... немесе өзгертілген символдардан
кейін жүзеге асады. Компонетте ... ... ... ... ... ... PasteFromClipboard әдістерінің көмегімен
орындалады.
4. MEMO – ... ... ... Оның ... ...... көру және айнымалы ұзындықтың ... ... ... ... ... ... толық көрінетін жолдарды көрсете
алады.
5. CheckBox – ... ... ... көрсетеді және екі мағынасы
ғана бар мәліметтерді редактірлеуге және ... ... ... ... типі ... кез келген жолдық мағыналар ... ... өріс тек екі ... ... ... ... RadioGroup – стандартты айырып-қосқыш тобын көрсетеді. ... ... ... ... Егер байланысқан өріс мағынасы қандайда
бір айырып-қосқыш мағынасына сәйкес келсе, онда ол іске ... ... ... ... ... болса, онда айырып-қосқышпен
байланысқан мағынасы өріске енгізіледі.
7. ListBox – мәліметтер жинау өрісімен ... ... ... және оны ... ... ... ... береді. Өріс
мағынасы тізім элементтерінің ішіндегі біреуімен сәйкес келуі керек.
8. ComboBox – ... ... ... ... өрісімен
байланыстырылған ағымды мағынаны көрсетеді және де өріс мағынасы тізімнен
алынған элементтер ... ... ... ... ... Ағымды мағынаны кез
келген тізімде белгіленген компонентке өзгертуге болады.
9. Panel – жалпылама мақсаттарда қолданылатын контейнер болып табылады.
Оны Caption ... ... ... ... Бұл ... ... компонеттер орналастыруға арналған.
Қасиеті:
➢ BorderStyle– рамканың стилін анықтайды.
10. RadioButton – бұл ... әр ... ... ... ... - переключатель
Қасиеттері:
➢ CAPTION – мәтіннен тұрады.
➢ Checked – егер переключатель болса, онда true ... тең ... ... ... ... false ... ... бетінің компоненттері
1. BitBtn – Button стандартты кнопкасының бір түрі. Оның ерекшелігі бұл
кнопкада нүктелік суреттерді орналастыруға болады.
Қасиеттері:
➢ Glyph – бірден ... ... ... ... тұрады;
➢ Kind – кнопканың түрін анықтайды.
Нүктелік сурет ... bmp ... ... графикалық файл.
Графикалық компоненттерді қолдану
1. Image компоненті – бұл компонеттің қолдануы қарапайым мысалдармен
қарастырады.
№1 мысал.
... ... ... ... тұратын программа
құрамыз. Проектілеу: формаға Image ... ... Ол ... орналасқан;
➢ картинканы іске қосу үшін оның Picture ... ... ... ... load ... шертіңіз. Сосын суреттен тұратын
файлдарды бір папканы ашып, қажеттісін таңдаңыз. Картинка bmp, ... ico және т.б. ... ... ... ... Бұл
компоненттің ең маңызды қасиеттері Center, Stretch ... ... Center ... true ... берсек, онда бейненің центрі Image
компонентінің центрімен сәйкес келеді. Егер Stretch қасиетіне true
мәнін берсек, онда ... Image ... ... ... ... пунктілі тізімнен тұратын программа құрыңыз. Менюдің 1 пунктін
таңдаған кезде сәйкес сурет жүктелу керек. ... ... 1 ListBox ... 1 Image ... ... ... менюдің пунктілеріне оқиға өңдеуішін құру ... ... ... ... ... жүктеу үшін Picture қасиетінің
LoadFromFile
if ListBox1. Itemindex=0
then Image1.Picture
LoadFromFile (1-файл аты);
If ListBox1. Itemindex=1
then ... ... ... MENU ... ... меню орнату үшін Main Menu компонентін орнату ... Оны 2 ... ... ... ... ... төртбұрыштарға менюдің атын
клавиатурадан теріп жазу керек. Менюдің ... ... атын жазу ... ... ... ... пайда болған төртбұрышқа команда атын жазу
керек.
Ашылатын меню жасау үшін ... ... ... ... ctrl ... пернелерін басамыз.
Menu пунктіне сурет орнату үшін қажет пунктті белгілеп, bitmap
қасиетіне мән ... ... ... ... ... пунктына ыстық клавишалар орнату. Ол үшін қажет меню ... ShortCut ... мән ... пунктін alt-пен ашу үшін меню атауындағы қажет әріптің алдына
& қою керек.
Компонентке тышқанның курсорын орнатқан кезде шығатын ... ... ... ShowHint қасиетіне true мәнін беріп, Hint қасиетіне подсказканы жазу.
Формаға көп вкладкалы терезе орнату. Ол үшін ... Win32 ... ... орнату керек. Осы компоненттің үстіне тышқанның оң
жақ батырмасын шертіп, NewPage командасын орындау керек.
Сұхбат ... ... үшін ... (‘привет’)
Сұхбат терезелерді шығару
Сұхбат терезелерді шығару үшін MessageDlg функциясы қолданылады.
Жазу форматы:
MessageDlg(‘сообщение’,Т, К, ...... ... ... ... ... қабылдай алады:
mtWarning
mtInformation
mtConfirmation
mtError
mtCustom
Әрбір константаның арнайы пиктограммасы және терезесінің ... ...... ... ... ... ... Олар квадрат
жақшаларда жазылып, келесі мәндерді қабылдай алады:
mbYes, mbNo, mbOK, mbCancel, mbRetry, ... mbAbout, mbAll, ...... қай ... ... көрсететін константа.
Мысал:
MessageDlg(‘Вы действительно хотите выйти’, mtConfirmation, [mbYes,
mbNo, mbCancel],0);
Контекстік меню құру
Кез келген компонент үшін контекстті меню ... ... ... ... ... ... PopupMenu деп аталады. Компонентке
тышқанның оң жақ кнопкасын ... ... ... ... меню құру ... ... қасиетіне компоненттің атын, менюді орналастыру
қажет. Яғни мысалы, егер Label1 ... ... ... ... онда Label1 ... ... ... деп жазылу керек. Контекстті менюдің командаларын жазу кәдімгі
менюді құруға ұқсас.
Анимация (Animate) компонентін орнату ...... ... ... – анимацияны іске қосады (true).
DIALOGS бетінің кейбір компоненттері
Windows операциялық жүйесінің құрамына жүктелетін ... ... ... принтерді баптау және т.б. стандартты терезелер ... ... ... ... 3 ... тұрады:
1. формаға сәйкес компонент орнатылып, оның қасиеттері енгізіледі.
2. диалог үшін арналған execute стандартты әдісі шақырылады. Ол бапталған
терезені құрады және ... Бұл ... ... әдетте белгілі бір
оқиға өңдеуіштің ішінде орналасады. Сұхбат терезелері ... ... ... ... execute әдісін пайдаланғаннан соң
программаның ары қарай жұмыс істеуі ... ... ... ... Execute ... ... болып табылады. Сондықтан егер
қолданушы мен диалог нәтижесі сәтті болса, ол true ... ... execute ... ... ... программа диалогтық терезе көмегімен
енгізілген мәліметтерді қолданады. Мысалы, файл ... ... және ... DIALOG және SAVE DIALOG ... ... ... ұқсас болғандықтан бірге қарастырылады.
Open Dialog - файлды ашу стандартты ... құру үшін ... Dialog – ... ... ... ... құру үшін ... FileName – файлдың аты мен орнынан тұрады.
2. Filter – сұхбат терезеде ... ... сүзу ... және SAVEPICTUREDIALOG компоненттері
Бұл компоненттер графикалық файлдарды және сақтау үшін ... Open Dialog және Save Dialog ... ... ... ... ... таңдауға арналған стандартты фильтрлар
бар.
❖ Диалог терезесінде ... ... ... ... ... ... ... - Шрифті таңдау стандартты терезесін құрады.
FaindDialog компоненті – мәтін ... ... ... ...... ... іздеу және алмастыру
терезесін құрып көрсетеді.
ColorDialog компоненті – түсті таңдаудың ... ... ... / Цвет ... ... then
Form1.Color:=ColorDialog1.Color;
2.3 Оқиғалар мен оқиғаларды өндеушілер
Оқиғаның реакциясы белгілі бір іс-әрекет болуы керек. Мысалы, закрыть
батырмасын тышқанмен ... ... ... – программа терезесінің
жабылуы болу керек. DELPHI-де ... ...... ... аталатын, оны өңдейтін процедура ... іске ... ... ... ... ... өңдеуіш деп атайды.
Оқиғаларды өңдеуіштерді құру үшін мыналарды орындау қажет:
1. компонетті белгілеу;
2. Object ... ... Events ... астарлы бетіне көшіп,
сол жақ колонкада белгіленген объект іске ... ... ... ... ... ... а) OnClick – тышқанмен шерту; б)
OnDblClick – тышқанмен екі рет ... в) ...... шерту. Егер оқиға үшін оны өңдеуші анықталған болса, онда оң ... оның аты ... ... ... өңдеуішті анықтау үшін оқиға атауының өрісінде тышқанды екі
рет шерту керек. ... ... ... ... ... бар
программа коды редакторының терезесі ашылады, яғни Unit 1. DELPHI автоматты
түрде өңдеуішке екі бөліктен тұратын атау береді. Бірінші ... ... ... анықтайды, екінші бөлік компоненттің өзін және оқиғаны
анықтайды. Мысалы: кнопканы шертуге оқиға өңдеуішін жазу керек ... ... аты ... ... ... ... тің ... ... ... ешқандай оқиғаларды өңдеуге тиіс емес, сондықтан
да оларға оқиға өңдеуіштер құрылмайды.
2. Оқиға өңдеуішті жазу үшін ... ... ... ... ... ... шығуға болады.
Кластар
DELPHI кластары деп үлгілерге ұқсас экземплярлар құру үшін қызмет
атқаратын функциональды аяқталған программалардың ... ... ... ... ... ... оның экземплярын (копияларын) әр түрлі
программаларға немесе сол ... әр ... ... қосуына болады.
DELPHI-дің құрамына жүзден аса стандартты кластар ... Ал ... ... ... ... ... ... индексі
бар кластың атауын қабылдайды. Кластардың ... ... Т ... ... TForm1атауы – TҒorm стандартты кластың үлгісі бойынша
құрылған кластың атауын ... ... ... ... ... ... ... орнатылған болсын және кнопка үшін
тышқанмен шерту оқиға өңдеуіші жазылған болсын. Сонда ... ... ... ... мына ... көруге болады:
Type
TFrom1=Class (TForm);
Button1:TВutton;
Label1:TLabel;
Procedure Button1.Click (Sender:Tobject);
Private
{private declarations};
public
{public declarations}
end;
Var Form1: TForm1;
TҒorm1=Class (TForm) жолы TҒorm стандартты ... ... TҒorm1 ... ... яғни TҒorm ... ... бойынша құрылған. TҒorm
стандартты класы Windows-тың бос терезесін сипаттайды. Ал TҒorm1. ... және ... ... ... терезені сипаттайды. Button1
компоненті – ТВutton стандартты класының ... ... ... ... компоненті - TLabel ... ... ... ... – Tobject ... ... Sender ... параметрін
анықтайды. Sender параметрі DELPHI-де қандайда бір жағдай үшін қойылған.
Оның көмегімен Button1.Click подпрограммасы қай ... OnClick ... кез ... ... ... DELPHI ... құрылымы
DELPHI-дің кез келген программасы проекттің файлына және бір немесе
бірнеше модульдерден тұрады.
Жобаның құрылымы: проекттің файлы – Object ... ... ... ... және ... ... үшін ... Бұл программа
автоматты түрде құрылады және бірнеше жолдардан тұрады.
Program Project1;
Uses
Forms
Unit1 in ‘Unit1.Pas’; {Form1}
{$R *.Res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm (TForm1:Form1);
Application.Run;
End.
Мұндағы:
TАpplication класы – ... ... ... ... ... Ол ... ... жоқ, бірақ визуальды ортада оның құрамына
ену мүмкіндігі бар.
Application айнымалысы – ауқымды айнымалы, DELPHI ... ... ... программаларға мүмкіндігі бар.
Application келесі әдістерді шақыруға қолданылады:
Initialize әдісі – инициализация қосымшасы үшін қолданылады.
CreateForm әдісі – ... ... құру үшін ... ...... іске қосуды жүзеге асырады.
{$R *.Res} – оған сәйкес құрылған форманың модулін байланыстыру үшін
қолданылады.
Модульдің құрылымы:
Проект файлынан айырмашылығы ... ... ... ... ... автоматты түрде құрылған жолдарды өзгертуге болмайды және
өшіруге ... Кез ... ... ... келесідей болады:
Unit ;
Interface

implementation

initialization

finalization

Мұндағы:
Interface (интерфейс) – басқа программа бөлімдеріне: басқа модульдерге
және негізгі бөлімге ... бар ... ... Интерфейстік
бөлім әрқашанда бірінші болады және Interface сөзінен басталады.
Implementation – тарату ... ... ... ... – тек бір рет және ... ... басында
орындалатын іс-әрекет. Егер программада модульдер бірнешеу болса, ... ... ... ... ... инициализация бөлімі
орындалады.
Finalization – тек бір рет және программа жұмысының соңында орындалатын
іс-әрекет. Модуль соңында әрқашанда end сөзі және ... ... кез ... ... бос болуы мүмкін. Модульдің атауы модульдің
бастапқы мәтіні ... файл ... ... ... ... Модульдің атауы
оны басқа модульдармен және негізгі программамен ... ... жаңа ... құрудың жалпы схемасы
1. Құрылған программаның барлық файлдары сақталынатын жаңа папка құру
қажет.
2. DELPHI ортасында File/New ... ... ... қажет.
Барлық қажетті файлдарды сақтау үшін File/Save all командасын орындау
керек. Осы ... ең ... ... ... ... ұсынылады. Әрбір жаңа
программаны сақтау кезінде файлдарға ерекше ат беру ... ... ... ... ... файлын сақтау ұсынылады.
2.5 Мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды ... ... ... ... ... арналған құралдарға
жалпы сипаттама
1. BDE (BorlandDataBaseEngine) жергілікті және ... ... ... деңгейлі рұқсатты қамтамасыз ететін DLL
библиотекалар жиыны болып табылады. DELPHI-да ... ... ... ... ... ... әрбір компьютерде орнатылу керек. BDE
программа мен мәліметтер қорының арасында байланыс орнатады.
2. BDE administrator – нақтылы ... ... ... ... ... ... ... программа. Бұл
программада мәліметтер қорының көрсеткіштерін баптауға болады: уақыт ... ... ... мәндерді көрсетудің форматын және қолданылатын
тілдің драйверін.
3. DataBaseDesktop (DBD) – мәліметтер қорын ... ... және ... арналған құрал. Бұл программа локальды мәліметтер қорын басқару
жүйесінің кестелерімен жұмыс істеуге ... SQL Explorer – BDE ... мен ... ... ... ... универсальды программа. Оның көмегімен
мәліметтер қорын, кестелердің құрылымы мен мазмұнын көруге және SQL ... ... ... ... ... ... ... ұғымдары
1. Кесте (Table) - өрістерінің құрылымы бірдей жазбалардың жиыны.
2. Өріс (Filt) – кесте мәліметтерінің жеке элементі (кестенің ... ... және типі ... Жазба (Record) – байланысқан өрістердің тобы.
4. Мәліметтер қоры (DataBase) – кестелердің ұйымдастырылған жиыны.
5. Кілттік өріс – ... ... ... жазбасын анықтайтын өріс.
Мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған компоненттер
DataAccess вкладкасы
Бұл вкладка мәліметтер қорымен ... ... және ... ... мүмкіндік беретін компоненттерден тұрады.
❖ Table – мәліметтер қорының кестелерімен ... ... ... орнатады. Кейбір қасиеттері:
1. DataBaseName – мәліметтер көзін анықтайды. Бұл қасиеттің мәні
нақтылы жол ... ... ...... тұратын файлдың атын анықтайды.
3. Active – егер true ... ... онда ... ... ... ... тұрады.
❖ DataSource – көрінбейтін (мысалы table) және көрінетін компоненттер
арасында байланыс орнатады. Қасиеті:
1. DataSet – кестенің атауынан тұрады.
DataControls ... ... ... ... және ... үшін ... тұрады:
❖ DbGrid – экранда мәліметтерді кесте формасында көрсетуге мүмкіндік
береді.
❖ DbNavigator – ... ... ... ... үшін ... кнопкаларының тобы. Қасиеті: DataSource – мәліметтер көзі
компонентінің атынан тұрады. ... ... ... мәліметтер
қорының информацияларын көру және редактрлеуге арналған программаны
құру керек. Орындау тәртібі:
1. Формаға table ... ... және ... ... мән ... ... - country.db файлының жолын көрсетеді.
▪ TableName - country.db
▪ Active – true
2. Формаға DataSource ... ... DataSet ... ... ... Формаға DbGrid компонентін орнату. Оның DataSource ... ... ... ... ... ... ... DataSource қасиетіне
DataSource1. мәнін беру. ShowHint қасиетіне true мәнін беру.
Paradox 7. форматында мәліметтер қорының кестесін құру
1. ... ... - ... - Borland Delphi ... DataBaseDesktop программасының терезесінде File - New - Table
командасын орындау.
3. Table ... ... ... ... ... (paradox 7.)
және жаңа кестені генерациялау үшін ОК кнопкасын шерту.
4. Кестенің құрылымын анықтау, яғни өрістердің ... ... ... көрсету және қажет болған жағдайда кілттік өрісті орнату.
5. Save As кнопкасын шерту.
6. Мәліметтер қорының файл сақталатын ... ... ... ... файлының атын енгізіп, сохранить кнопкасын шерту.
Ескерту: Бір ғана кестені сақтау үшін db. ... жеке ... ... ... ... Alpha – ... яғни 255 ... дейінгі жол.
2. Number - -10307-нен +10308 дейінгі сандар.
3. Money – Number типіне ұқсас, бірақ көрсетілу кезінде ақшаның ... ... Short - ... ... ... ... ... LongInteger - -2147483648-ден +2147483647-ге дейінгі бүтін сандар.
6. BCD - екілік және ондық жүйедегі бүтін және бөлшек ... ... өте көп ... ... ... кезінде өте нақты нәтиже алуға
мүмкіндік береді.
7. Date – ... ... Tame – ... ... ... – уақыт және Күніның мәні.
10. GraphicFilds – bmp, pcx, giv форматтағы графикалық бейнелер.
11. Logical – true ... false ... ... ... ... ... ... жүйені жобалау
3.1 Есептің қойылуын сипаттау
Кәсіпорынның аты: Семей қаласында құрылыс матриалдарымен көтерме
сауданы жүргізетін ЖШС ... ... ... ... бөлімінің операторларының жұмыс орны.
Информациялық жүйені әзірлеу мақсаты: ... ... ... ... қамсыздандыруы.
Процесстерді сипаттау:
- материалдар номенклатурасының анықтамасын толтыру;
- материалдар түрлері анықтамасын толтыру;
- фирмалар, контрагенттер анықтамасын толтыруі;
- материалдардың ... ... ... ... ... ... ... және шығынын есепке алуды жүргізу;
- тауардың жылжуын қадағалау;
- ... есеп ... ... әртүрлі формадағы есеп беруге
өзгерістерді енгізу;
- анықталған уақыт мерзімдегі түсу және шығын накладнойлар ... ... ... для поддержания которых создается информационная
система:
- материалдар туралы мәліметтері;
- бағалы тауарлы-материалдың қоймаға түсуі және ... ... ... ... тізімдері;
- контрагенттер тізімі;
- сұрауларды құрау;
- есеп берулерді құрау.
Пәндік ... ... есеп ... ... ... түсуі бойынша ведомостерінің есебі;
- материалдардың сатылуы бойынша ведомостерінің есебі;
- ... ... бар ... ... ... есебі;
Информациялық жүйеге сұраулар тізімі:
- материалдардың қоймадағы қалдығы бойынша информацияны шығару;
- ведомостар бойынша информацияны шығару.
3.2 Техникалық мінездемесі
Казіргі ... ... ... ... ... ... ... есептеуіш техника құралдары; телекоммуникация
және байланыс құралдары; ... ... ... автоматтандыратын
құрылғылар: автоматтар, сауда жүйесінің, пластикалық картешкелердің
терминдары; ақша қаражатымен жұмыс ... ... ... ... ... ... деңгейлі автоматтандырылған жұмыс
орындар көбінесе ... ... ... ... және функционалдық мінездемелеріне қатысты болады.
Сондықтан АЖО әзірлеу сатысында ... ... ... ... техникалық құралдардың, функционалдық ... ... және т.б. ... ... ... Техникалық
қамтамасыздандыруда ескерілетін, көшірме бөлімінің «Құрылыс материалдарын
есепке алу» операторының АЖО ерекшеліктеріне мыналар жатады: ... ... ... ... құжаттармен жұмыс істеу, сонымен қатар керек деректерді
сәйкес жерде баспаға шығару; өңделетін ... ... ... ... ... ... ... тізімін
ұсынуға болады:
Тактілік тазалығы 400- 630 Мгц болатын Pentium ... ... ... ... ... ... жады көлемі 128 МБ;
көлемі 10.0 Гб-тан кем емес қатты магниттік дискідегі жинақтауыш;
лазерлік принтер;
тоқты тұрақты беретін блок.
3.3 ... ... ... алу және ... сату ... қамтамасыздандыруы
Деректер базасында анықталған пәндік аймақ (ПА) туралы информация
бейнеленеді. ПА – бұл ... ... ... ... инфологиялық моделі (ИМ) – бұл пәндік аймақтың
келешекте қолданылмайтын ... және ... ... ... ... ... туралы алғашқы информацияны
кірістіреді. Инфологиялық модельді жасау кезеңі инфологиялық ... ... ... қойылатын талаптар:
- Барабар елестету (ИМ ұсыну тілдің ... ... ... ... ... ... ... емес түсінігі болмауы керек)
- Жеңіл кеңейленуы (жаңа деректерді ... ... ... енгізуді қамтамасыздандыру );
- Иілгіш тіл (тіл ... ... ... ... қолдануы керек);
- Қолданушылардың барлықтарына түсінікті болуы.
Инфологиялық моделдеудің мақсаты — нақты дүниенің, келешекте ДБ жасау
үшін информация көзі ретінде ... ... және ... ... жасау.
Берілген дипломдық жұмыстағы есептерді шешу үшін ... ... ...... ... ... мәндерді, кілтті алаңдарды және әр ... ... ... ... ... ... ... қоймалық есепке алу операцияларды және сатуды ... ... ... ... ... ... ... Енгізу информацияның мінездемесі
Енгізу информациясына есепті шешу үшін ... және ... ... ... ... ... ... құжаттар,
дербес компьютерлер жадысындағы машиналық жинақтауыштар.
Көтерме кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... сақтау және информацияны
өндеу әдістерінен, оның құрылымынан және ... ... ... ... және ... ... тәуелді болады.
Дипломдық жобаның әзірленетін автоматтандырылған жүйесінің енгізу
информациясына жатады:
• түсу ... ... үшін ... ... ... (түсудың енгізу құжаттарының формасы қосымшаларда
көрсетілген). Бұл құжаттар жеткізушілерден қоймаға түсетін
тауарларды ... алу, ... ... қоймада болатын
артықшылықты есепке алу үшін қажет.
... ... ... ... ... ... және
қолмен толтырылатын есеп-фактура (Қосымша). Бұл құжаттар
қоймадан ... ... ... ... ... Для отражения расходных документов: товарно-транспортная
накладная и счет-фактура, которые ... от ... Эти ... ... факт ... со склада.
Материалдарды дайындау және сатып алу операцияларын құрастыру ... ... ... пайдалынады: есеп-фактуралар, тауарлы-
көліктік накладнойлар және басқа құжаттар.
3.4.1 Оперативной информацияның сипаттамасы және ... ... алу және сату ... ... оперативті информация
келесі кестеге енгізіледі.
Объект атауы: Құжат
Кесте аты: Docum.db
3.1 Кесте.
|Аты ... аты ... ... ... ... код ... ... алаң ... |Құжат ... |10 ... ... ... | ... ... ... |50 ... ... |Күн | ... ... типі ... |2 ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |12 ... |НДС ... | ... ... ... ... | ... ... ... ... аты: ... Кесте.
|Аты |Алаң аты ... ... ... ... код ... |Ұзын алаң ... ... ... ... | ... ... аты ... |100 ... ... ... |50 ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... компьютерге арнаый әзірленген формалар көмегімен
енгізіледі. Бұл ... ... ... ... ыңғайлы, және де форма
ұсынылған тізім ішінен қыжетті позицияны тез ... ... ... ... ... бүтіндігін сақтауға мүмкіндік береді.
Берілген алғашқы деректер негізінде түсу ... ... ... ... ... ... ... информация қорытынды «Қалдықтар» және «Журналдар»
кестелерін құрауға, сонымен қатар сұрауларда және қорытынды есеп ... ... ... ... ... ... тұрақты
деректер де бар, олар анықтамалық жүйеге енгізіледі және ... ... ... ... сипаттамасы
Тұрақты информацияның деректерін енгізу алғашқы құжаттардан ... ... алып ... ... ... бұл ... ... еңбек қорлықты азайтады, сонымен қатар есеп беру процесін
автоматтандыруға мүмкіндік береді.
Тұрақты ... ... ... ... жатады:
• Материалдар анықтамасы;
• Материалдар типі анықтамасы;
• Өлшеу бірліктері анықтамасы;
• Контрагенттер анықтамасы;
• НДС ... ... ... толық қарастырайық.
Алғашқы анықтамалық информация келесі кестелерге толтырылады:
Объект атауы: ... аты: ... ... |Алаң аты ... ... ... ... код ... ... алаң ... |Атауы ... |100 ... ... типі ... |100 ... ... ... ... |10 ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... аты: ... ... ... аты ... ... ... ... код ... ... алаң ... ... ... |100 ... ... ... ... аты: Edizm.db
3.5 Кесте.
|Аты ... аты ... ... ... ... код |Счетчик ... алаң ... ... ... |10 ... ... ... аты: Nds.db
3.6 Кесте.
|Аты |Алаң аты ... ... ... ... код ... |Ұзын алаң |
|Name ... ... |100 ... ... ... | ... атауы: Контрагенттер
Кесте аты: Organizations.db
3.7 Кесте.
|Аты ... аты ... ... ... ... код |Счетчик |Ұзын алаң ... ... ... |100 ... ... ... |100 ... |Телефоны ... |6 ... ... ... ... |Мәтіндік |12 ... ... аты ... |50 ... ... шоты ... |15 ... ... ... код ... |15 ... ... |Күн | ... ... ... ... деректерді енгізу барысында белгілердің кодталған мәндерін
тексеруді ... ... ... ... ... шығару кезіде белгілердің мәндерін
декодтау;
• белгілердің анықталған мәндерімен байланысты тұрақты информацияны
сақтау;
• есептер ... шешу ... ... ... ... ... Нәтижелік информациянын мінездемесі
Қоймалық операцияларды есепке алу және өнімді сату есептерін автоматты
шешуді әзірлегенде нәтижелік информацияға ... ... ... есеп ... ... формалары):
– Түсу накладнойларын баспаға шығару;
– Тауарлық накладнойларды баспаға шығару;
– Есеп-факутураны баспаға шығару;
– Түсуі бойынша журналды ... ... Сату ... ... ... шығару;
– Қоймадағы қалдықтар бойынша ведомості;
– Прайс-бетті құрастыру;
– Құжатты күні бойынша іздеу;
– Құжатты номері бойынша іздеу.
Бағалы ... ... ... есепке алу нәтижесінде
түсу накладнойды және есеп-фактураны аламыз. Бұл ... ... ... ... ... ... ... алынады. Бұл құжаттар фирмада қалады және жеке бумаға,
тауардың түсуі бойынша есеп берулерді ... ... ... ... бағалы тауарлы-материалдардың түсуін есепке алу түсу
бойынша журнал көмегімен де ... ... түсу ... барлық
операциялар бейнеленеді. Түсу бойынша журнал Түсу ... түсу ... ... нәтижесінде құралады. Журналда тауардың түскен ... ... ... саны және ... және ... аты тіркеледі. Түсу
бойынша журнал барлық түсу бойынша накладнойлардың регистрі ... ... ... сату ... ... ... және ... шығатын машиналық құжаттарды аламыз. Шығын ... және ... ... ... ... материалдар анықтамаларындағы
информацияны өндеу барысында құралады. Құжаттың бір данасы клиентте, ... ... ... ... ... ... мерзімдегі, мысал бір ай ішіндегі,
барлық ... ... ... ... береді.. Журналда тауардың
сатылған күні, құжат номері, сату соммасы және ... аты ... ... құжаттар журналы шығын бойынша есепке алуды жүргізуге
мүмкіндік береді.
Құжаттар журналы шығын кестесіндегі және ... ... ... ... нәтижесінде құралады.
Қоймадағы бағалы тауарлы-материалдардың жылжуын есепке алу есебін
шешуді автоматтандыруды әзірлеу ... ... ... ... қалдықтар бойынша ведомості, ... ... ... ... информацияны өндеу нәтижесінде шығады. Бұл сұраудың
деректері тауар ... және ... ... ... сондықтан олар кез-
келген кезде актуалды болып келеді.
Шығатын машиналық құжат прайс-бет ... ... ... ... ... күні бойынша іздеу есеп беруін құрастыру кезінде журнал
кестесіндегі деректер қолданылады. Берілген есеп беру ... ... үшін ... ... ... ... мінездемесін қарастырайық.
3.4.4 Мерзімдік информацияның мінездемесі
Мерзімдік информация кейбір әзірленген есептерді ЭЕМ-да шешу ... ... және ... ... орындау үшін қолданылады.
Мұндай информацияға кестелерде сақталып тұрған информацияларды әкелуге
болады:
• Қалдықтар;
• Журналдар;
Қалдықтар ... ... ... ... ... ... ... қалған тауар санына жаңадан түскен тауардың саны ... ... ... ... өткізу барысында сұрау көмегімен ... ... ... кезінде жаңарту тауардың фактілік санынан сатылған тауар
санын шегеру жолымен орындалады. Жаңарту шығын бойынша накладнойды ... ... ... ... ... мерзімдік информациясы түсу, ... ... ... ... ... кестесіндегі деректер қоймадағы қалдықтар бойынша есеп
беруді құрастыруда ... ... ... кестесіндегі деректер тауар түскен немесе сатылған сайын
қосыолады. Журналдарда түсу, шығын, тауарларды алып ... ... ... тіркеледі, мұнда операция күні, құжат номері және контрагенттер
көрсетіледі.
Құжатты жүргізу кезінде, деректер журнал кестесіне автоматты, ... ... ... алып ... ... ... ... кестесінің деректері түсу бойынша журнал, шығын бойынша журнал
есеп берулерін құрастыру кезінде алғашқы болып ... ... ... ... мәліметтері бойынша есеп берулер ... ... ... ... ... қолданылады. Кестелер
журналдарға, құжаттарға қарағанда ата-аналық болады.
Қолданушы алдымен «Материалдар», «Материалдар типі», «Өлшембірлігі»,
«Контрагенттер», «НДС ставкалары» ... ... ... Ал ... «Түсу» және «Шығын» құжаттарын толтырылуы қажет, ... ... ... ... ... ... ... кестелерден
алынады. Айтылған кестелерге деректерді ... ... соң ... ... түсу ... ... ... қалдықтар, түсу
бойынша журналдар, шығын бройынша ... ... ... ... ... ведомості, материалдардың шығыны бойынша ведомості, қоймадағы
бар материалдар ... есеп ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері бар.
Содан соң накладнойларды және ведомостерді ... ... мен ... ... ... ... болады.
Содан соң сұрау арқылы ведомостерді, қоймадағы қалған материал бойынша
қарап шығуға және баспаға шығарып ... ... ... ... қосымша С дискісінде «Стройматериалы» бумасында сақталған
және кірістіреді:
- бағдарламаның деректер базасының файлдарын кірістірген «Bases» бумасын;
- кестелер және ... ...... ... ... ... Docum.px, Docum.xg0, Docum.yg0, Edizm.db, Edizm.px,
Materials.db, Materials.px, Materials.mb, Nds.db, Nds.px, Organizations.db
, Organizations.px, TypeM.db, TypeM.px, Query1
Іске қосу ... ... ОС Windows 9x және ... BDE Administrator
- Database Desktop
Қосымша келесі формаларды кірістіреді:
frmMain - негізгі меню, негізгі терезе.
frmEditDocMat- түсу және сатылу ... ... ... ... өлшеу бірлігі анықтамасын толтыру формасы.
frmEditMaterials- материалдар анықтамасын толтыру формасы.
frmEditNDS- НДС ставкалары анықтамасын толтыру формасы.
frmEditOrganizations- контрагенттер анықтамасын толтыру формасы.
frmEditPost – ... ... ... формасы.
frmEditRealiz – материалдардың шығынын толтыру формасы.
frmEditTypeM- материалдар типі анықтамасын толтыру формасы.
frmGeneral- ... ... ... ... ... ... анықтамасын бейнелейтін форма.
frmMaterials- материалдар анықтамасын бейнелейтін форма.
frmNDS- НДС ставкалары анықтамасын бейнелейтін форма.
frmOrganizations- контрагенттер анықтамасын бейнелейтін форма.
frmPost – ... ... ... журналы.
frmRealiz – материалдың шығыны бойынша журналы
frmOstatok- қалдықтар кестесін бейнелейтін форма.
frmPeriod - мерзім шарттын енгізуге арналған форма.
frmType- қолданылып ... ... ... жоюға болмайтыны туралы
хабарлама беретін форма.
frmRepDoc- материалдардың түсуі ... есеп ... ... ... мерзімін анықтайтын форма.
frmRepDocRealiz- материалдардың шығынының мерзімін анықтайтын форма.
frmRepMaterials- материалдар бойынша есеп.
frmRepOrganizations- контрагенттер ... ...... түсу ...... шығыны бойынша есеп.
frmRepRealiz – материалдардың шығын накладнойы.
frmRepTypeM- материалдар типі бойынша есеп.
frmRepType- қоймадағы материалдар бойынша есеп ... ... ... ... ... ... арналған форма.
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Техникалық экономикалық негіздеу
Жаңа бағдарламалық өнімді енгізудің экономикалық тиімділігн анықтағанда
оны сауатты және ... ... ... ... ... варианттардың
ішінен ең тиімдісі таңдалады.
Берілген бағдарламалық өнімді қолданудың маңыздылығы мен тиімділігі
төмендегідей. ... ... ... жол ... ... ... орындары аз мөлшерде, ал жұмыс ... ... тым ... ... жобада темір жол кассирлерінің жұмыс ... ... ... ... енгізуде түсетін жылдық үнемдеу келесі
болады:
- мәселені шешуді ... ... ... ... ... ... ақыдан
үнемдеу;
- қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі мен техника қауіпсіздігіне кететін
шығындарды ... ... ... ... ... ... ... Экономикалық тиімділік есебі
Темір жол кассирлерінің автоматтандырылған жұмыс орынын экономикалық
тиімділікке ... жаңа АРМ ... ... ... ... шығындарды
есептеу, оның өзіндік құнын, сонымен ... өзін -өзі ... ... ... ... шығындар есебі
Бағдарламамен қамтамасыз ету және автоматты құралдарды енгізудің
экономикалық ... ... ... ... ... анықтау қажет (1
кесте).
4.1 кесте. Құрал- жабдықтардың құны
| | ... ... | |ы ... | |е дейін |ен кейін |
| | ... | | |
| | ... |нда | | | ... |Pentium |4 |2 |90 |360 |- |
| |IV | | | | | ... |HP ... ... |Саны, |Көтерме |Жалпы |
| ... ... | ... ... ... ... |1018 ... | | ... тг.| |
| | ... | | | | ... |HP |Сатып ... ... ... ... ... ... ... | ... ... |тг. |
| |1018 ... | ... тг.| |
| | ... | | | | |
| | ... | | | |
| | |дың ... | | | | |
| | ... ... ... |
| | |ы ... | ... |соң |
| | ... | | |
| | ...... | | | ... |Pentium |4 |2 |90 |360 |- |
| |IV | | | | | ... |HP ... ... ... ... |Жалпы құны|
| |LaserJet |алынатын | ... ... |тг. |
| |1018 ... | | ... тг.| |
| | |мен | | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | ... |- |4 |2 |15 |60 |- ... | | | | | | ... |- |4 |2 |12 |48 |- ... |7.0 |- |- |455 |- |455 ... | | | | | ... ... | | | | | | ... Delphi | | | | | | ... |- |- |- |- |937 |455 ... |HP ... ... ... ... |Жалпы |
| ... ... | ... |сауда |бағасы |
| |1018 ... | | ... |мың. тг. |
| | |мен | | |мың. тг. | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | ... |- |4 |2 |15 |60 |- ... | | | | | | ... |- |4 |2 |12 |48 |- ... |7.0 |- |- |455 |- |455 ... | | | | | ... | | | | | | ... Delphi | | | | | | ... |- |- |- |- |937 |455 ... |HP ... ... |Саны |Көтерме |Жалпы құны|
| ... ... | ... ... |мың. тг. |
| |1018 ... | | ... | |
| | |мен | | |мың. тг. | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | ... |7.0 |- |- |455 |- |455 ... | | | | | ... | | | | | | ... Delphi | | | | | | ... |- |- |- |- |937 |455 ... |HP |Сатып ... ... ... ... ... |LaserJet |алынатын | ... ... |мың. тг. |
| |1018 ... | | ... | |
| | |мен | | |мың. тг. | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | |
| | ... ... | |ы |а-ны | |е ... |ен ... |
| | ... | | | |
| | ... |кезін-де | | | ... |Pentium |4 |2 |90 |360 |- |
| |IV | | | | | ... |HP ... ... ... |Көтерме |Жалпы құны|
| ... ... | ... ... |мың. тг. |
| |1018 ... | | |бағасы | |
| | |мен | | |мың. тг. | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | ... |- |4 |2 |15 |60 |- ... | | | | | | ... |- |4 |2 |12 |48 |- ... |7.0 |- |- |455 |- |455 ... | | | | | ... | | | | | | ... Delphi | | | | | | ... |- |- |- |- |937 |455 ... |HP ... ... ... ... |Жалпы құны|
| ... ... | ... ... |мың. тг. |
| |1018 ... | | ... | |
| | |мен | | |мың. тг. | |
| | ... | | | |
| | ... | | | | ... |- |4 |2 |15 |60 |- ... | | | | | | ... |- |4 |2 |12 |48 |- ... |7.0 |- |- |455 |- |455 ... | | | | | ... ... | | | | | | ... Delphi | | | | | | ... |- |- |- |- |937 |455 ... жол ... ... енгізуге қойлатын бағдарламаны орнату
үшін кететін шығын қосымша күрделі шығынғы кіреді.
Бағдарламаны орнату бағдарламамен қамтамасыз ... ... 6% ... жіне 27,3 мың ... құрайды.
Сонымен , қосымша к.үрделі шығындар:
,
мұнда Собор – бағдарламамен қамтамасыз етудің құны;
Суст – бағдарламаны ... ... ... ... ... 482,3 мың тенгені құрайды.
Ағымдағы шығындар есебі
АРМ өзіндік құнының сметалық калькулыциясына келесі шығындар кіреді:
1. Еңбек ақы ... ... ... ... ... Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік
4. Шикізат пен материалдар.
Электр энергиясы есептелмейді, тек ... ... ... ... ... ... ... орындауға қолданылады.
● теміржол касса операторының айлық ақысы :
4.2 Кесте – Еңбек төлемі
| ... ... ... ... ақы |
| ... ... ... ақша |жылдық |
| ... | |ың ...... ... |
| ... | ... |тө-ле|әлеуметтік | |
| | | ...... | |
| | | ... ... | |
| | | | |ар ... мың. | |
| | | | |мың. ... | |
| | | | ... | |
| | | | |е | | ... |4 |30 |120 |20,4 |140,4 |1684,8 ... | | | | | | ... |30 |60 |10,2 |70,2 |842,4 ... | | | | | | ... ... тарифтік қоры бір айлық ақыны жұмысшылар санына
шаққанда алынады.
Әлеуметтік қажеттіліктерге қызметкерлердің негізгі айлық ... ... ... ... жалпы қоры әлеуметтік қажеттіліктерге төленетін ... плюс ... ... бірге барлық жұмысшылардың тарифтік
қоры ретінде анықталады
● Еңбекті қорғау мен техника ... ... мен ... ... ... ... ... кететін орташа шығын жылыны 10000 тенгемен анықтауға болады.
4.3 Кесте – Еңбекті ... мен ... ... ... ... ... |Бір ... | ОТ и ТБ |
| ... ... ... кететін |жылына шығын, |
| | ... ... ... ... дейін |4 |10 000 |40 000 ... ... |2 |10 000 |20 000 ... көп ... ... ... жұмысына кететін көп еңбектілігін азайтудан
алынатын үнемдеуді да ескеру қажет. Темір жол ... ... ... функцияларына кететін уақыт, ақша ... беру және ... ... ... 180 ... уақыт алады, бағдарламаны енгізгеннен
кейін – 15 сағат. Қызметкердің тарифтік ставкасы 160 ... ... ... көп ... ... ... ақыны есептеп шығарамыз:
ЗПтр =160.165.1,17=30 888 тенге
● үстеме шығындар
Үстеме шығындарға құрал –жабдықтарды күту мен ... ... ... ... ... ... ... құрал-
жабдықтардың ағымдағы жөндеуі мен күтімін жабдықтар құнының үлкейтілген
үлесімен есептейді (5 – 8%, ... ... ... ... ... формула бойынша
анықталады:
мұнда - жабдықтардың құны (күрделі шығындар), тенге;
- амортизация нормасы жабдықтар ... ... ... ... шығындарын олардың көтерме сауда
бағасының 20% мен ... ... ... ... Кестеы аламыз:
4.4 Кесте- Амортизациялық төлемдер
| |Компьютерлер және |Амортизация ... ... ... ... |тг. ... |187,4 ... ... | | ... |140,6 ... ... | | ... ...... ... құнның сметалық калькуляциясы
|Көрсеткіштер |Енгізуге ... ... ... |
| ... ... ... |мың. ... |
| ... мың. |мың. ... | |
| ... | | ... ... ... | | | |
| |1684,8 |842,4 |842,4 ... ... және | | |40 ... қауіпсіздік |40 |20 | ... күтү мен |46,85 |35,15 |11,7 ... ... | | | ... | | | ... ... |187,4 |140,6 |46,8 ... |13 |13 |- ... ... |6 |6 | ... ... үшін ... |7 |7 | ... |1985,05 |1064,15 |920,9 |
3. ... ... өзін ... ... мен жылдық үнемдеу тиімділікті
анықтау есебі
Күрделі шығындардың өзін ақтауын уақыт анықтайды, бұл уақыт ішінде
күрделі шығындарды ... ... ... ... ... ... ... болған пайда арқылы толықтырылады.
Техникалық шаралардың ... ... ... экономикалық
тиімділігін анықтауда күрделі шығындардың жалпы құнын жылдық пайдаға бөлу
арқылы формуламен анықтайды:
Ток = ΔК / ... = 482,3 / ... ... жол ... операторының автоматтандырылған жұмыс орынын енгізудің
экономикалық тиімділігін есептеу, бұл жүйенің енгізілуі 0,55 жыл мерзімінде
өзін ... ... ... ... ... ... = (С1-С2) ,
мұнда С1 и С2 – жұмыстың жылдық өзіндік құны, енгізуге және ... мың. ... = 1985,05 ... ... Эг1 + Эг2 ... Эг2 – көп ... ... ... экономия..
Эг =920,9+30 888=951,8 мың.тенге
Экономикалық тиімділік ес ... ... ... ... ... болады, олар 4.6 кестеде берілген.
|Көрсеткіштер |Енгізуге ... ... ... |
|Қосымша күрделі шығындар|- |482,3 ... ... | | ... ... |4 |2 ... саны, адам. | | ... ... ... |1985,05 |1064,15 ... мың. ... | | ... ішінде: | | ... пен ... |13 |13 ... ... |842,4 ... күту мен |46,85 |35,15 ... шығындары | | ... ... |187,4 |140,6 ... қорғау мен |40 |20 ... ... | | ... ... мың. |- |920,9 ... | | ... ... мерзімі, жыл |- |0,55 |
5 ... ... ... ... ... –бұл ілеуметтік-технткалық ғылым, өндірістік қауіпті
жағдайларды және кәсіптік зияндарды зерттейді, оларды болдырмау шараларын
жасайды немесе оқыс ... ... ... алдын алу тәсілдерін
қарастырады. Толық қаіупсіз не ... ... ... жоқ.. ... ...... істеушінің қауіпсіздігіне және ауырмауы ... ... ... ... ... барынша жоғары көрсете алатындай
жағдайлармен қамтамасыз ету. Еңбек өнімділігі адамның ... ... ... ... ... адам ... ... мезгілін үнемдеу,оның
белсенді жұмыс істеу периодын ұзарту, ... ... ... ... ... ... ... өндірістік қорларды қолдануды жақсарту
апаттар санын азайту және тағы ... ... ... ... жақсарту және оның қауіпсіздігі өндірістік
жарақаттануды, ... ... ... бұл ... сақтайды және сонымен қатар қолайсыз ... ... ... ... мен ... ақша ... ... жағдайларын жақсарту әлеуметтік жақсы нәтижелер береді –
қызметкерлердің денсаулығы артады, жұмысы ... ... ... өндірістік және қоғамдық белсенділік пен басқа да ... ... ... сипаттайтын көрсеткіштер жоғарылайды.
Азаматтардың еңбек еркінділігіне сай конституциялық құқығына байланысты
туындайтын Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген ... ... ... ... ... Заңы реттейді, ол
Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген және ... ... ... ... қатынастарын реттейтін Заң мен
басқа да нормативтік құқықтық актілерден тұрады. Бұл Заң 1 ... ... бері ... ... ... ... тарау келесі сұрақтардан тұрады:
● жарықтандыру есебі;
... қосу ... ... ... ... оптималды жұмыс жағдайын анықтау;
● электрқауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын ұйымдастыру;
● өрт қауіпсіздігі.
5.1 Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы
а/ бір ... ... ... ... мен ... :
S 1 жұм. = S каб – S комп / N ≥ 4,5 м2 ... 1 жұм. = V каб – V комп / N ≥ 15 м3, ... – бір ... ... ... ... ... ауданы мен көлемі
S каб = 6,14 * 5,35 = 32,85 м2,
V каб = 6,14 * 5,35*3,1 = 101,8 ... ... мен ... комп = 0,95 * 0,6 = 0,57 ... комп = 0,95 * 0,6 * 1,25 = 0,71 ... 1 жұм. = 32,85 – (0,57 * 2) / 2 = 15,8 м2 ≥ 4,5 ... 1 жұм. = 101,8 – (0,71 * 2) / 2 = 50,2 м3 ≥ 15 ... ... ... ... ... өндірістік еңбек қызметі негізінен көбінесе ... ... ... зонасы белгілі бір метрологиялық жағдайлармен ... ... ... ... ... ... ... /микроклимат/ анықтайтын
негізгі факторларға ауаның температурасы мен ... оның ... ... жылу ... ... Бұл ... ... жиынтығы
организмнің қоршаған ортамен жылу алмасуына тікелей әсерін тигізеді.
Бірақ адам ... ... ... ... ұзақ ... етуі ... ... не төмен температурасы, жоғары не ... ... ... жылу ... ... ... ... не тоңуына байланысты көңіл-күйі төмендейді, еңбек
өнімділігін төмендетеді және жиі ... ... ... бірталай ерекшеліктері бар: жекелеген
факторлардың басымдылығы /мысалы, ауаның ... ... ... ... белгілі бір сәйкестігі. Көптеген жағдайларда
микроклиматтың ... ... және ... ... жыл ... т.б. ... тұрақсыз. Микроклимат бөлменің
горизонталь және вертикаль бойымен технологиялық процесстер сипатына,
құрал-жабдықтар түріне, бөлменің ... мен ... ... қарай
өзгеруі мүмкін.
Өндірістік бөлмелердегі ауалы ... ... ... ... адамның денсаулығы мен жұмыс істеу қабілетіне ауадағы
газдардың құрамы мен оның құрамындағы ... ... ... ... ... ... ... деп биіктігі еденнен 2 м биіктікте жұмысшының үнемі
немесе уақытша жұмыс істейтін ... ... ... ... және ... ... ылғалдылық пен ауаның жылдамдығы параметрлерін ГОСТ
адамның жыл мезгілдеріне байланысты ... ... ... ... ... ... қатар жұмыс зонасындағы артық жылу мөлшерін де ... ... ... ... ... олар адам ... ұзақ және жүйелі әсер еткенде организмнің
термореттеу реакциясына күш салмай қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді,
жылулық комфорт жасайды, сол ... ... ... ету ... игі ... ... ... етілген параметрлерінің әсер ... ... ... ... ... ... ... Бірақ бұл жағдайда денсаулығы бұзылмайды, тоңуы және ... ... ... төмендеуі мүмкін.
Барлық жұмыс кеткен энергия ... ... үш ... 1- ... 2- ... 3- ... Екінші категория екі топқа
бөлінеді: 2а және 2б. Бірінші ... ... ... 172 Вт ... ... отырып орындалатын немесе тұрып не жүріп орындалатын,
бірақ ... ... ... ... ауыр ... қажет етпейтін
жұмыстар жатады. Екінші категорияға ... ... 172- 232 Вт ... талап ететін жұмыстар жатады. Бұл отырып немесе үнемі жүрумен
байланысты, бірақ ... ... ... ... ... 2б категория
232- 293 Вт /200- 250 ккал/сағ/ ... ... ... ... жүріп 10 кг дейін жүк тасымалдаумен байланысқан. Үшінші
категорияға ауыр ... ... ... 293 Вт /250 ккал/сағ/ артық ,
көбінесе ... ... ... ... ауырды /10 ... ... ... ... 1 ... ... ... техникасы жылу шығару
көздеріне жатады, сол себепті бөлменің температурасын көтеріп, ... ... ... ... ... бөлмелерде
микроклиматтың белгілі бір параметрлері ... ... ... ... ... ... ... тудыратын микроклимат
параметрлері мөлшері бекітілген. Бұл нормалар жыл ... ... ... және ... ... ... тәуелді жағдайда
бекітіледі. /1 Кестены қара/.
5.1 ... ... ... ... ... және
микроклиматтың оптималды параметрлері.
|Жыл мезгілі | Микроклимат параметрі ... ... ... ауа ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... жылдамдығы |до 0,1 м/с ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ету үшін желдеткіш
жүйесін енгізу ... Ол ... ... жылы ... ... және ... ... береді.
Механикалық желдеткіштің ең тиімді жетілдірілген ... ... ... ... орта жағдайларына тәуелсіз бөлмеде автоматты
түрде ... ... ... ... ... белгілі бір бағдарлама бойынша
адамдарға не ... ... ... өтуіне қажетті қолайлы
температура, ылғалдылық, ... ... мен ... өзгертеді.
Кондиционер – бұл вентиляционды қондырғы, ол автоматты түрде реттеу
қондырғыларының көмегімен бөлмеде ... ... ... ... Кондиционерлер екі түрлі болады: ... ... ... ... бір ... салыстырмалы ылғалдылықты, ауа
қозғалысы мен ... ... ... ... кондиционерлеу
қондырғысы, тек бірнеше параметрдің, көбінесе температураның тұрақтылығын
қамтамасыз етеді.
Орталық кондиционерлердің конструкциясы ... ... ... тыс ... ... және оны ... жүйе ... таратуды
қарастырады. Жергілікті кондиционерлерде ауаны дайындау қызмет көрсетілетін
бөлмеде орындалады. Ауа ... ... ... ... ірі ... ... олар ... өнімділігімен
ерекшеленеді / 30-350 мың м3/сағ./. ... ... ... ... байқау кабиналарында, жұмыс кабинеттерінде
т.б/ қолданады.
Олардың өнімділігі орталық кондиционерлерге қарағанда ... ... ... ... ... ... ... жарықтандыру психологиялық комфорт қамтамасыз етеді,
көру және жалпы шаршауды болдырмайды, көздің кәсіптік ауруларға ... ... ... өнімділігін көтереді және еңбек сапасын ... ... ... бөлімшелерді жарықтандыруға еңбекті қорғау келесі негізгі
талаптарды ... ... ... ... және ... көру жұмысының
сипатына сәйкес болуы тиіс, көру ... мен фон ... ... ... ... шектеу болуы қажет; жарық көзі обьектіде
шағылыспауы тиіс; жарық көзі жұмыс ... ... ... керек;
жұмыс ауданын жарықтандыру дәрежесі үнемі бір қалыпта болады; жасанды
жарықтандыруға арналған ... ... ... ... залалсыз болуы
қажет.
Кәсіпорынның өндірістік, ... және ... ... және ... ... ... жарық /күннің көрінетін жарық энергиясы/ ... ... оның ... ... ... білу ... қамтамасыз етеді,
бөлмеде бірқалыпты жарық тудыруға ... ... ... ... ... ... ... мөлшерінің шамамен 52%
көзге көрінетін жарық, қалғаны – көзге көрінбейді: жылулық, ... және ... ... ... ұзақ ... ... ... оның қажетті
мөлшерден аз дозасы адам организміне кері әсер ... ... ... және олар ... ... деп аталады./жарық
сәуледен аштық/.
Табиғи жарықтандырудың келесі жүйелерін ажыратады: жанама –күндізгі
жарық ... ... ... ... ... түседі; жоғарғы-
жарық ғимарат төбесіндегі тесіктер арқылы енеді; комбинирлі – жанама ... ... ... ... бірлескен –жарықтандыру тәуліктің
жарық кезінде табиғи мен жасанды түрін бірге қолдану арқылы орындалады. Бұл
жағдайда көру жұмысының ... ... ... ... ... ... табиғи жарық көздерімен толықтырылады, ол арнайы СНиП
талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Бұл дипломдық жобада ... ... ... ... жарықтандыру коэффициентінің /ТЖК/мөлшерленген мағынасын анықтау
Мөлшерленген мағынасы /ТЖК/ келесідеі анықталады:
ен = е * m * c, ... – ТЖК ... , ... ... ... ... ... тура сәулесін ескермейді/,
ғимараттың географиялық тұрған жеріне байланысты анықталады;
с – күн ... ... / тура күн ... ... ... тұрған жеріне байланысты анықталады;
Оргтехникамен жұмыс кезінде көру жұмысының сипаты жоғары дәлділікті
қажет етеді / айқындау обьектісінің ең аз ... - 0,3-0,5 мм/. е = 2 ... ... ... ... типі қарастырылған, қабылдаймыз: m
= 1,00, с = 0,85. Сондықтан:
е = 2 * 1,00 * 0,85 = 1,7 ... ... ... ... ... жарық ойықтарының қажетті ауданы жуық мөлшермен
келесі формула бойынша анықталады: (5.4), м2:
Sок = ен * ηо * Sn * Кзд / τо * τ1 * 100, ...... ... ТЖК -ң ... ... ... анықталады;
τо - жарық ойығының сәулені ... ... ... ... ... ... ... конструкция типі мен күннен қорғау
қондырғысына байланысты. Бұл коэффициент 0,15—тен 0,30 шамасы аралығында
өзгереді. Есептеу үшін оны 0,30 тең деп ... - ... ... тұрған ғимараттар көлеңкесінен
қараң,ылануын ескеретін коэффициент. Кзд - 1,7- ден 1-ге ... ... бір ... ... ... ... үшін 1,0 тең деп аламыз.
ηо – терезенің жарық түсіру сипаттамасы;
τ1 - ... ... ... ... шағылысып түскен
және жанындағы ғимараттың төбесінен шағылысқан жарыққы байланысты өсуін
ескереді;
Sn – бөлме ауданы:
Sn = 5,35 * 6,14 = 32,849 ... ... Z оның ... В ара ... тең ... = 5,35 ... = b / 2, мұнда b – бөлменің ені,
В = 6,14 / 2 = 3,07 ... / В = 5,35 / 3,07 = 1,74 = ... ... терезеге дейінгі биіктігін анықтау үшін жұмыс
қабырғасы еденнен ,8 м ... , ал ... ... жағы ... 1,2 ... деп қабылданады. Жоғарыда көрсетілгендерді ескере отырып келесі
мөлшеді анықтаймыз :
h1 = hок + 1,2 м – 0,8 м, ... hок – ... ... = 2,4 деп ... :
h1 = 2,4 + 1,2 м – 0,8 = 2,8 ... терңдігініңВ оның биіктігіне h1 жұмыс қабырғасынан терезенің
жоғары жағына дейін ара қатынасы тең болады:
В / h1= 3,07 / 2,8 = 1,096 = ... ... 2.2 [1] ... ... ... ... = ... – төбеден, қабырға мен еденнен шағылысып түсетін орташа өлшенген
коэффициенті;
а – ең жақын ... ... ... ... ара ... м. а = 1 ... ... бөлменің терңдігіне В ара қатынасы тең:
а / В = 1 / 3,07 = 0,326.
Жоғарыда көрсетілгеннен ... ... τ1 ... ... 5.6 ... [1] ... тең ... τ1 = 1,1.
Sок = 1,7 * 9,5 * 32,849 * 1,0 / 0,3 * 1,1 * 100 = 16,076 ... ... ... = hок * b, ... b – терезенің ені:
b = Sок / hок
b = 16,076 / 2,4 = 6,698 ... ... ... ... ... отырып нақтылы
6,698 м енді терезені шынылау үшін оның есептік мөлшерін анықтау мүмкін
емес. Бір терезенің ... ... ок = 2,4 * 4 = 9,6 м2 ... ... / Sn = 16,076 / 32,849 = 0,489 = 1 / ... / Sn = 9,6 / 32,849 = 0,29 = 1 / ... / Sn = 1 / 2 ÷ 1 / 4.
5.1 Сурет. Терезе ойықтарының орналасу схемасы
г/ ... ... ... ... электр жарық көздерінің екі түрінің
көмегімен орындалады: қыздыру ... және ... ... олардың
қыздыру лампасына қарағанда бірқатар артықшылықтары бар:
● сәуленің спектрлік құрамы табиғи, күндізгі ... ... КПД ... /1,5- 2 есе ... ... КПД-н артық/;
● жарықты беруі жоғары / қыздыру лампасынан 3 есе артық/;
... ... ... ... ... ... ... тәсілі арқылы жалпы жасанды жарық
есебі
Жарықтандыру есебі ауданы 32,849 м2, ені 6,14 м2, ұзындығы – 5,36 ... үшін ... ... ... ... ... ағыны әрбір жарық
шырағы Фсв, келесі формуламен анықталады:
Фсв = Еmin * К * S * Z / N * η, ... Еmin – ... ... жарықтандыру, лк;
К – қор коэффициенті;
S – жарықтанатын аудан, м2;
Z – жарықтың біркелкі түспеуін ескеретін коэффициент;
N – шырақтар саны;
η – ... ... ... ... ... мөлшерленген жарықтануды
қабылдаймыз Еmin = 750 лк.
Жарықтану ауданы:
S = 32,849 м2
Қор коэффициентінің мағынасы айрықша жиілікті режимдегі бөлмелерге
/люминесцентті лампаларымен/ тең ... К = ... ... үшін Z тең 1,1 деп ... ... η ... индексі i және төбенің сәулені
шағылыстыру қабілеті ρп және ... ... ρс ... ... келесі формула бойынша анықталады:
i = A * B / (A + B) * Hp, ... А – ... ... ... – оның ені, ... = 5,35 м, В = 6,14 м; Нр – ... ... шырақты іліп қою биіктігі:
Нр = (hокна + 1,2 – 0,8),м, ... = (2,4 + 1,2 – 0,8) = 2,8 ... : i = 5,35 * 6,14 / (5,35 + 6,14) * 2,8 = ... i = ... ... ... Коэффициенты отражения примем: ρ =
70 %.
Шырақтар санын N, бөлменің размеріне қарай анықтаймыз:
N = S / L2, ... S – ... ... м;
L – шырақтардың арасындағы қашықтық , м:
L = (1,5 ÷ 1,9) * Hр ; ... L = 1,7 * 2,8 = 4,76 ... :
N = 32,849 / 4,76 2 = 1,45. ... N = 2.
Бөлменің индексін біліп i, 5.3 Кестесінен табамыз η = ... түрі : ... ... = 750 * 1,3 * 32,849 * 1,1 / 2 * 0,49 = ... ... ... жүйесі қабылданғандықтан, жұмыс
орындарындағы жарық ағыны ескерілген (ЛДЦ 20 жарық ... 820 лм - 2 ... ... бөлігінде жалпы жарықтанжыру (ЛБ 80 жарық ағын 5220 лм - 6 ... ЛД ... ... 1640 лм - 2 дана).
Fтабл = 820 * 2 + 5220 * 6 + 1640 * 2 = 36240 ... ... ... ... формула арқылы есептейміз:
Ефакт = Fтабл * N * η / K * S * Z, ... = 36240 * 1,45 * 0,49 / 1,3 * 32,849 * 1,1 = 548,14 ... ... ... және ... аурулар
5.2.1 Еңбек жағдайларының сипаттамасы
Еңбек жағдайлары техникалық прогресспен, өндірісті механизациялау мен
автоматтандырумен,жалпы даму дәрежесімен және еңбекті қорғаумен тікелей
байланысты.
Қазіргі кезде компьютерлік ... адам ... ... ... ету
саласында кеңінен қолданылады. Адам компьютермен жұмыс істегенде қауіпті
және зиянды ... ... ... ұшырайды: электромагнитті
өрістер (радиожиілік диапазоны ВЧ, УВЧ, СВЧ), инфрақызыл мен иондаушы
сәулелер, шу мен ... ... ... тағы ... ... оператордың ақыл-ой мен жүйке-жүйе жұмысына көптеген
жүктеме береді, көру органдарына күш түседі және қолдың ... ... ... ... жүк түседі. Жұмыс орынының элементтерін дұрыс
орналастыру мен ... ... ... ... ... орынын
ыңғайлы ұстап отыруға зор маңызы бар.
Тұтынушылардың жұмыс орындары бар бөлме ... ... ... ... : 5,35 ... ... ені : 6,14 м;
● бөлменің биіктігі : 3,1 м;
... саны : ... ... ... саны : ... ... ... есептеу техникасының саны : 2;
Тұтынушы жұмыс ... ... ... әсеріне ұшырайды, олар
келесі зиянды әсерлерге әкеліп соқтыруы мүмкін:
● жеткіліксіз жарықтандыру;
● ЭЕМ –нан ... ... ... ... ... ... ... жылу шығару.
5.2.2 Жарақаттану себептері
Жарақаттанудың негізгі себептеріне конструктивтік жетіспеушілік ... ... ... ... істен шығуы; техниканың
жетімсіздігі; қолданудың ... ... ... ... мен территорияны
дұрыс ұйымдастырмау жарықтандырудың,желдетудің, жылытудың жетімсіздігі, шу
мен вибрацияның ... тыс ... ... ... ету жолдарын
жеткіліксіз үйрету; қызметкерлерді мамандығына сәйкес қолданбау; еңбек
тәртібі мен ... ... ... техникалық бақылаудың
жетімсіздігі жатады.
Жарақаттанудың себептеріне қызметкердің психофизиологиялық жағдайын
да , оның өз ... ... ... ... ... дұрыс түсіне білмеуін
жатқызуға болады.
5.2.3 Оқыс жағдайларда дәрігерлік көмекке дейінгі көмек
Алғашқы, яғни дәрігерге дейінгі ... оқыс ... ... ... ... ... ... жолдастары көрсетеді, сонымен қатар
дәрігерді де шақырады,
Көрсетілетін көмектің тиімділігі көбінесе олардың тапқырлығына және
істей білу ... ... Әр ... ... ... ... ... аптечканың тұрған жері мен ... пост ... ... бөлімінің нөмірін, жедел жәрдем мен өрт сөндіру
командасының нөмірін де ... ... ... ... ... ... тұтынушылар өзінің жұмыс орынына аз мән береді. Егер
ақшасы бола қалса, ол жаңа стол ... ... ... ... ... процессор алады. Көп жағдайда жұмыс орыны дұрыс ұйымдастырылмайды.
Монитор төмен орналасқан, жарық ... ... ... клавиатурада
епсіз жатады... соның нәтижесінде тұтынушылар денсаулығына және тез
шаршайтындығына ... ... ... жарықтандыру, креслоның биіктігі көзге маңызды
әсер етеді.
● Коьпьютермен жұмыс кезінде жарқтандыру тым ... ... ... ... ... да тиіс ... ең жақсы вариант –шашыранды көмескілеу жарық;
● Столды орналастырғанда терезе жұмыс істеушінің қарсы алдында болмауы
қажет; ... ... үшін ... ... ... ... алу ... жалюздер алу керек , олар сәулені кесіп береді. Егер терезе жанында
болса, шешімі ... ... ... ... күнқағар /козырек/ сатып
алуға болады (мұндай күнқағарлармен кейбір кәсіптік мониторлар жабдықталады
және жеке де сатылады). Күнқағар жарықты ... ... беру ... ... көз аз шаршайды.
● Монитор экраны өте таза болуы тиіс, егер адам көзілдірік киіп жұмыс
істесе, көзілдірік те таза ... ... ... экранын сүртіп отыру қажет
(арнайы салфеткамен ... ... ... ... ... ең ... ... бір рет, көзілдіріктің тазалығын күнделікті тексеріп отыру
қажет.
● Монитор мен клавиатураны жұмыс столында тура орналастыру керек, қырын
қарап отыруға болмайды;
... ... ... ... сәйкес келуі тиіс немесе біраз төмен.
Басты үнемі тік ұстап отыру керек, алға қарай еңкеймей отыру абзал.
Жүйелі ... ... ... ... ... ... демалыс беріп отырған жөн.
Кейде арнайы көзілдірік пен сүзгі ... да ... ... ... ... ... көрсеткіштерін жақсартады, бірақ басқа көрсеткіштерге
зиянды. Монитор экраны шамамен 50-60 см ара ... ... алыс ... Егер адам бұл ара ... ... көретін болса, жұмыс істеу үшін
үлкен шрифт ... алуы ... Егер ... ... 2-4 ... ... болса,екі жұп
көзілдірікпен қолдану қажет: "жақыннан" және "алыстан" жұмыс істеу ... ... ... ... ... және ... ... қарағаннан артық.. Компьютерді бөлменің бұрышына
орналастыру керек, не ... ... ... ... ... ... болмағаны дұрыс.
Көбінесе мониторды тым төмен ... Адам оны ... ... қарау ыңғайлы болу үшін ол басын қисайтып, орындықтан
түсіңкіреп отырады. Мойынына күш ... ... миы ... ... ... бас ... ... да зиянды әсерлер пайда болады.
Егер тұтынушы орындықтан "түсіңкіреп,сырғи" отырса, оның ... ... жіне ... ... ... отырып жұмыс істегенде, әрқилы өзін
жаман сезінеді. Монитордың ... ... ... ... ... шамамен көзге тұспа –тұс келуі не біраз ... ... ... ... ... еңкеймей дұрыс тік отыруы шарт.
5.2 сурет. Компьютер операторының ... ... ... ... ... қарй шалқайған. Мұндай отырыс омыртқаға
күш салмайды, денесі мен саны аралығында қан айналымын жақсартады, ... ер ... ... Қолдары креслоның шеттеріне еркін жатуы керек.
Саусақтары иықтарымен ... ... ... болуы шарт: еңкеймейді және
шалқаймайды. Жұмысты тек саусақтары ған атқарады. Мықынды денеге тік ... ... ... тік ... ... ... ... еденде немесе
арнайы төсеніште тұрады.
Ыңғайлы жұмыс ... ... ... ол ... жұмыс істегенде тік
дұрыс отыруын қамтамасыз етеді. Орындықтың биіктігін және ... ... ... роликпен жылжып отыруын қамтамасыз ету де ... арқа ... ... иілгенін дәл қайталайды және ... ... ... болады. Орындықты шақтап қана алға ... ... ... ... ... ... мен ... береді. Орындықтың
шеттерін шақтап майыстырады- бұл мықынға түсетін ... ... ... қатты немесе жартылай қатты болуы керек, төменгі іш-құрылысында
қан айналымын жақсартады.
Басқа қолданылатын ... ... ұзақ ... ың,айсыз
еңкейіп отыруға мәжбүрлік жасамауы тиіс, әсіресе ауыр жүктерді көтергенде
(мұндай еңкейген кезде омыртқа ... ... ... алуы ... адам ... кө ... ... білектің астына қоятын арнайы
төсеніш алуы керек. ... ... екі ... ... ... екі ... қажет жағдайда қажетіне қарай
қолдануға болады. Бұндай клавиатура ... ... ... істеуге үйрену
қажет, тым көп басатындарға бұл таптырмайтын олжа.
Эргономиканың негізгі факторы – ... ... шу. ... ... ал винчестерлер, әсіресе ескі модельдері ... ... ... осындай компьютермен ұзақ уақыт жұмыс істесе, бұл фактор
жоғары шаршауға әкеледі. ... ... ... ... ... столын сатып алу, онда жүйелі блок есікті жәшікке
салынады;
● компьютерді еденге (столдың астына) ... ... ... ... ... ... ... блоктан алшақтатады,
жүйелі блок астына шуды азайтатын төсеніш салынады;
Тек жүйелі блокты қалыпты ... ... ... ұмытпау керек:
желдеткіш алдында бос кеңістік болуы ... (бұл, ... ... ... ... ... және желдеткіш жанында (оның
тесіктері әдетте ... ... ... ... ... ... тиімді ұзақ жұмыс істеуге маңызды.
Бөтен шу көздерін болдырмау қажет. Көптеген адамдар тек бір ғана ... ... егер ми ... бірнеше көздерден алса (мысалы, компьютер
+ радио), тез шаршайды. Екінші жағынан ... ... ... ... ... ... арттырады. Егер сіз шулы кафеде жұмыс істейтін
болсаңыз, құлаққап ... ... ... (көптеген CD-дисководтар
желіге оңай қосылады) және табиғат үні музыкасын тыңдаңыз.
Компьютерде ... ... ... әр ... соң он минуттық үзіліс
жасаңыз, үзіліс кезінде алысқа қарау ... ... ... ... жасаңыз немесе жай жүріңіз. Әрбір екі-үш сағат аралығында ... ... ... ... ... ... ... Жекелеме қорғау құралдары
Өндірісте жекелеме қорғау құралдары деп ... ... ... ... ... және зиянды факторлардың әсерін жоғалтатын
немесе азайтатын құралдарды ... ... ... ... ... ... екң ... бөлінеді: ұжымдық және жекелеме қорғау.
Ұжымдық қорғау құралдарына ауа ... ... ... және ... ... ... жарықтандыруды қалыптандыру
(жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... статикалық электрден, механикалық, химиялық
және биологиялық ... ... ... жатады.
Жекелеме қорғау құралдарына изоляциялауыш костюмдер, арнай киім мен
аяқ киім, аяқты, ... ... ... құралдары, сақтандырғыш құралдар
(диэлектрикалық кілемшелер) жатады.
Сақтандыру құралдары кәсіпорынның жеке ... ... және ... болған соң қызметкер жұмыстан шыққанда не басқа жұмысқа ауысқанда
және құралдың қызмет көрсету мерзімі аяқталғанда ... ... ... ... ... құралдарын қолдану мерзімі оларды іс жүзінде
қолдануға берілген күннен бастап есептеледі. Мысалы, санитарлық киімнің
(халаттар) қызмет ету ... 4 ... 6 айға ... ... ... істеушілерді сақтандыру құралдарымен
қамтамасыз етіп, оларды дұрыс қолдана білуге үйретуге; жұмысқа ... кір ... ... ... ... ... жұмысқа
рұқсат бермеуге. Жұмысшылар мен қызметкерлер өз жақтарынан ... ... ... ... қарауға тиіс, құралдарды жөндеу,
тазарту қажеттілігін әкімшілікке мезгілінде хабарлап отыруы қажет. Жұмыстан
соң арнайы ... ... және ... сақтандыру құралдарын кәсіпорыннан
алып шығуға тиым салынады.
Сақтандыру құралдарын дұрыс берудің инструкциялық ... ... ... ... ... Кәсіпорын мәдениеті
Кәсіпорын мәдениеті – бұл жаңа техника, прогрессивті технология,
еңбекті ... ... ... негізінде құрылған кәсіпорының жалпы
деңгейі. Кәсіпорынның жоғары ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін жақсартады, әрбір жұмыс
атқарушыға барынша жоғары қауіпсіз жағдайлар туғызады, өндірістік ... мен ... ... ... ... ... ... орындалуы тиіс шаралар:
● өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулармен ауыру мөлшерін ... ... ... ... мен ... ... ... ережелеріне, өндірістік санитария техникалық эстетика мен
қоршаған ... ... ... таза ... ... ... ... және ыңғайлы арнайы жұмыс киімдерімен
және сақтандыру құралдарымен қамтамасыз ету;
Кәсіпорын мәдениетін ... ... ... ... ... ... ғылыми түрде ұйымдастыру жоспарына енгізеді.
5.4.1 Кәсіпорынның интерьері
Интерьер (франсуздың. Interieur-ішкі деген сөзінен)- бұл кез ... ... ... талаптарына сай, еңбек қауіпсіздігі мен
өнідірістік санитария, эргономика мен еңбек ... ... ... ішкі ... ол оның функционалды қызметіне
жауап ... ... ... көтеру және еңбек жағдайларын
жақсарту ... ... ... ... ... ұйымдастыру
барысында оны құрайтын ... ... ... ... құрылыс
конструкциясы мен өңдеу материалдары, санитарлық техника мен ... ... ... ... ... ... бояу
Бөлімшелер мен жиһаздардың бояуы оларды сырттай жақсы ... ... ... ... мүмкіндік беруі қажет. Жарық ... ... мен ... ... шынысына шағылысып, белгілердің дәлділігі
мен ... ... және ... ... ... ыңғайсыздық
тудырады, әсіресе ұзақ уақыт жұмыс атқарған уақытта. Шағылысу барынша аз
мөлшерде болуы ... ... ... ... ... үшін ... ... қажет.
Терезелердің орналасуына байланысты қабырғалар мен еден келесі түспен
боялуы тиіс:
оңтүстік ... ... ...... ... немесе
ашық көгілдір; едені – жасыл;
солтүстікке қараған терзелер – ... ... ... ... ... ... ... шығысқа қараған – қабырғалары сары-жасыл түсті немесе жасыл;
едені- қызыл-қызғылт;
терезелері батысқа ...... ... ... ... ... едені- жасыл немесе қызыл-қызғылт.
Компьютер орнатылған бөлмелерде ... ... ... ету ... төбе ... 60...70 %, қабырғалар үшін 40...50%,
еден үшін : шамамен 30%. Басқа қабырғалар мен жиһаздар ... 30... ... ... ... ... қауіпсіздік техникасы
5.5.1 Жалпы ережелер
5.5.1.1 компьютер ... мен ... ... ... ... және т.б.) ... істеуге келесі адамдарға рұқсат етіледі:
● жасы 16-дан кем ... ... ... ... ... ... ... инструктажын, сонымен бірге жұмыс
орнында еңбектң қоғаудан инструктаж алғандар;
● орындалатын ... ... ... ... ... оператор міндетті:
● ережелер мен нұсқауларда бекітілген ішкі ... ... ... ... мен ... ... ережелеріндегі
талаптарды орындауға;
● жетекжісіне дербес компьютер мен ... ... ... ... ... ... ... атқаруға болмаса;
● жұмыс орнында бөтен адамдардың болмауына;
● қажет болған ... ... оқыс ... мүмкіндігінше сабыр сақтай отырып, көмек көрсете білуі;
● өрт қауіпсіздігі талаптарын ... өз ... ... ... ... ... түрде медициналық
тексеруден өту;
5.5.1.3 Қызметкер берілген жұмыс орынындағы өндірістік ... ... ... білуі қажет:
● электр тогынан жарақаттану ... ... ... жоқтығынан не бүлінуінен жарақат алу мүмкіндігін;
● компьютер мониторының дұрыс орналаспау не дұрыс жұмыс атқармауынан
зиянды әсерін;
● монитордың, клавиатура, орындық пен ... ... ... болатын ауруларды;
● желдетілмейтін бөлмелердегі көшірме және басатын оргтехника жұмысы
кезінде бөлінетін зиянды булар, газдар мен аэрозолдардың зиянды әсерін.
5.5.1.4 ... қала ... ... бара ... және ... ... қатысты жол ережелерін , ал транспортпен жұмысқа алып келген
жағдайда пассажирлер ережесін сақтау ... Суды ашық су ... ... тиым ... ... ... қайнаған болуы тиіс, ол үшін жұмыс орынында ... су ... ал ... ... ... жағдайда жұмысшы қайнаған суды
өз үйінен алып келуі тиіс.
5.5.1.6 қызметкер кез келген ... ... ... ... дұрыс
сезіне білуі керек және сабыр сақтау да қажет. Аталған қасиеттері жоқ адам
жұмысқа жіберілмейді.
5.3 сурет ... ... ... ара ... ... ... алдындағы еңбекті қоғауға қойылатын талаптар
5.5.2.1 Жұмыс басталар алдында оператор міндетті:
● жұмыс жетекшісінен ... ... ... ... ... жолдары мен оларды орындаудың өндірістік тапсырмаларын алу ;
● киімді дұрыс ... ... ... ... ... салу, шашы бетін, көзін жаппайтындай дұрыс тарап жатқызу;
... ... ... ... ... ... тым биік аяқ киім киіп ... тиым салынады.
5.5.2.5 Компьютерді не басқа оргтехниканы іске қоспас бұрын электр
тізбектерінің, штепсельді вилка мен ... ... ... ... мен ... ... талаптарына сәйкес болуы болуы
қажет.бұл вилкалар мен ... ... ... ... болуы жатады, ол компьютердің немесе басқа прибордың жермен
жалғасуын қамтамасыз етеді.
Үшінші жермен ... ... ... ... жермен қосу қарапайым
әдіспен орындалады;
5.5.2.3 Жұмысқа ... ... ... ... көз ... және оның ... ... қағаздар т.басқалар жоқтығын тексеру
қажет. Жұмысқа қосылатын ... ... ... тесіктері
пердемен, жабылмауы, қағазбенүйіліп қалмауы, жабысқақ ... және ... да ... ... ... Жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
5.5.3.1 Жұмыс кезінде сусын ішуге, тамақ жеуге тиым салынады;
5.5.3.2 Жұмыс столына ... да ... ... ... ... ... жұмыс істейтін бөлмеде табиғи ... ... ... ... және ... іс ... ... мен
ережелерге сай блуы қажет. Жұмыс ... ... ... ... ... ... кедергі келтіретін жерлергежәне
оператордың денсаулығына зиянды жерлерге жақын ... ... ... ... ... ... солтүстік және
солтүстік-шығыс жаққа қаратылады. Терезе ... ... яғни ... не ... ... Бір ... тұтынушыға қажетті жұмыс ауданы 6 м2 аз ... ... және ... орналасуы жағдайында, периметр бойынша
орналасқанда – 4 м2
Компьютерді қосымша қондырғыларсыз (принтер, сканер и т.п.) ... ... кем емес ... ... бір ... орнына кем дегенде 5 м2
аудан беріледі;
5.5.3.6 Бөлімше интерьерінің ішкі жағын безендіруге ... ... ПК мен ... ... өтуі
тиіс. Еденнің үстінің антистатикалық қасиеттері болуы қажет. ... ... ... ... ... ... қолдануға,
сүзгілерді, арнайы жермен қосылатын контактілері жоқ тройниктерді қолдануға
тиым салынады;
5.5.3.7 Бейнемонитордың экраны оператордың көзінен 60 – 700 мм ... ... ... ... ... ... қашықтық 500 мм;
.5.3.8. ПК мен үзіліссіз жұмыс ... 2 ... ... ... ... Компьютер столы
5.5.4 Жұмыс аяқталғаннан кейінгі еңбек қауіпсіздінің талаптары
5.5.4.1 Жұмыс аяқталған соң қызметкер ... ... ... ... ... ... ... инструменттер мен саймандарды сақтауға арнайы арналған жерге жинау;
... ... ... ... мен ... ... ... жұмыс орынын өрт қауіпсіздігі талаптарына сай тәртіпке ... ... өрт, ... алу ... іс ... ... қалған жағдайда не ситуацияда, егер оның болуы мүмкін
болғанда тездетіп бірден жұмысты тоқтату керек, өз ... ... ... жұмысшылардың қауіпсіздіген әрекеттер жасау керек, болған жағдай
туралы жұмыс жетекшісіне хабарлау қажет.
5.5.5.2 Өрт туындаған жағдайда ... ... ... 01 телефоны
арқылы жылдам өрт сөндіру ... ... және ... бар ... ... ... әрекет жасау қажет.
5.5.5.3 Жарақат алған жағдайда дәрігерлік ... ... ... алу
қажет, мүмкін болғанша жарақаттанған жерді сол қалпында қалдыру абзал,
жұмыс жетекшісіне ... ... ... ... ... қажет.
5.5.6 Нұсқауларды бұзғаны үшін жауапкершілік
5.5.6.1 Әрбір қызметкер осы аталған нұсқауларды сақтамағаны ... үшін ... ... жіне ... жауапқа тартылады.
5.5.6.2 Бөлімшелер жетекшілері, цехтар мен участкелер бастықтары, бөлім
бастықтары өздеріне бағынышты қызметкерлердің авария мен ... іс ... үшін ... ... ... сәйкес
тәртіптік, әкімшілік не қылмыстық түрде жауапқа тартылады.
5.5.6.3 Әкімшілік ... ... ... нәтижесінде болған
шығындарды қайтарып алуға құқылы, ал қызметкерлеріне ... не ... ... қабілетінен айрылуына байланысты заңға сәйкес ... ... ... ... ... ... бөлмелерде пайдалануға арналған,
келесі жағдайларда жұмыс істейді:
● қоршаған ауаеың температурасы 12 -27˚С шамасында;
● қоршаған ... ... ... 60 ± 15 ... атмосфералық қысым 84 –тен 107-ге КПа дейін;
● электрмен қоректендіру ... бір ... ... кернеуі 187- 242
вольт жиілігі 50-60 Гц ауыспалы ... ... ... ... ... ... қосу контурының
қарсылығы 4 Ом-нан артпауы тиіс;
... ... үшін жеке ... ... ... ... және қатты ағымды жабдықтар қосылмауы қажет;
● ГОСТ 63254-76 бойынша сыртқы электр ... ... 0,3 ... ... ішкі ... ... ... 200 А/м артпауы керек;
● қоршаған ортаның ... ГОСТ 16325-76 ... 0,75 мг/м ... қоршаған ортада коррозия тудыратын басқыншы сұйыұтар булары болмауы
керек;
● СН-245-71 санитарлық нормаларды сақтау қажет (компьютерлердің ара
қашықтығы2 метрден кем емес ... ... ... ... ... желдеткіш тесіктерді және
монитордың желдеткіш тесіктерін жабуға болмайды;
Ескерту: жиі күн ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істегенде келесі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет:
● ПК –да жұмыс ... ... ... ... ... және ... болмайды;
● сыртқы жапқышы шешіп алынған жағдайда жұмыс істеуге тиым салынады;
● жүйелік шнур ... ... ... ... ... болмауын
қадағалау қажет;
● жүйелік шнурды зақымдау қауіпі бар жерге орналастырмау керек;
... ... ... ... ... ... жағдайда ол
істен шығып қалады, сол себепті өрт- және электрқауіпті;
● рұқсат берілгеннен жоғары температурада ПК-ны пайдалануға
болмайды;
... ... ... ... ... ... ... істеуіне
күмән туса, оны жүйеден өшіріп, сервис орталығынан ... ... ... ... іске қосу оны өшіргеннен соң 20 секундтан кейін
орындалады.
Желінің кернеуін тексеру
Компьютерді алғашқы іске қосар алдында ... ... ... келетіндігін тексеру қажет (көптеген жүйелі блоктар бірнеше
кернеумен жұмыс істей алады, мысалы, 220 және 110 В). ... ... ... ... ... ... орнатуға болады.
Кернеуді стабилизациялау
Біздің еліміздің көптеген жерлерінде жүйедегі кернеу қатты ... ... ... үшін ... ... ... ... тым төмен түсіп кетуі зиянды), сондықтанкомпьбтерді жүйеге кернеу
стабилизаторлары ... ... ... ... ... ... үшін арнайы үзіліссіз қоректендіру қондырғылары
(UPS) қолданылады, олар тек ... ... ... ... етіп ... ... 5 минуттан бірнеше сағатқа
дейінгі өшірілгенінде жұмысын атқаруға мүмкіндік береді(қондырғының қуатына
байланысты). Осы ... ... ... ... ... ... ... істеп тұрған бағдарламалар жұмысын толық тоқтатуға болады.
Локальды жүйелердегі серверлар және ... ... ... ... үшін ... қоректендіру қондырғысын қолдану іс
жүзінде міндетті. Үйде қолданылатын компьютерлер үшін арзан аналог ... ... ... ... олар ... ... ... жүйесіндегі кернеудің тұрақсыздануы кезінде қамтамасыз
етеді.
Компьютерді іске қосу
Компьютерді і ске қосу үшін қажет:
● егер ... ... ... ... қосылған болса,
стабилизаторды өшіру;
● принтерді қосу (егер қажет болса);
... іске ... ... принтерді іске қосу ;
Осыдан кейін экранда бағдарламаның жұмысы ... ... ... ... іске қосылуы туралы мәлімдеме пайда болады.
Компьютерді өшіру
● Жұмыс істеп тұрған бағдарламалар жұмысын аяқтау және компьютерді
өшіруге ... ... ... ( ... ... ... ... өшіру (егер ол қосылған болса);
● Мониторды өшіру ... егер ... ... ... ... іске ... ... стабилизаторын өшіру.
Жүйелі блокты орнату
Компьютердің жүйелі блогын соққылар мен вибрация әсеріне шалдықпайтын
жерге ... ... блок ... ... ... ... себебі оның жұмыс істеуі кезінде болатын вибрациялар компьютерге
зиянын тигізеді. Жүйелі ... ... ... ... ... ... өшірілген кезде қосуға және ... ... ... ... ... ... ... Бірнеше айдан кейін
компьютерді сервистік орталыққа жиналған шаңнан, кірден тазартуға апарып
отыру ... ... бұл ... ... ... ... біткен соң
өздігіңізден орындауға болады.
Жермен қосу қондырғысының есебі
Жермен қосу қондырғысының есебі үшін вертикалды жерменқосқыштар мөлшері
және қосатын жолдың ... ... ... қосу ... ... ... артып кетпеуі қажет (ПУЭ). ... ... ... ... үшін ... болат құбырлар диаметрі 40-80 мм және
ұзындығы 2-3 м, өзара ... ... ... кесінді 4*12 мм кем емес
қолданылады.
Токтың жүруіне қарсылық Rтр , Ом, ... ... ... ... ... ... , келесі формуламен анықталады:
Rтр = 0,366 * ρрас* ((lg(2 * l / d) + 1 / 2 * lg(4* t + l / 4* t - ... l, ... ρрас – ... ... ... Ом * ...... жерменқосқыштың ұзындығы, м;
d – жерменқосқыштың сыртқы диаметрі, м;
h – топырақ бетінен қосу кесіндісіне дейінгі ара қашықтық, м;
t – ... ... ... ... ... ара
қашықтық, м:
t = h + 1 / 2,
t = 0,8 + 2 / 2 = 1,8 ... ... (құм) ... ρрас = 700 Ом * ... = 2 ... = 0,04 ... = 0,8 м.
Сондықтан:
Rтр = 0,366 * 700* ((lg (2 * 2 / 0,04) + 1 / 2 * lg (4 * 1,8 +
+ 2 / 4 * 1,8 – 2)) / 2 = 272,07 ... ... ... ... ... ... = Rтр / Rдоп, ... Rдоп – жерменқосқыш қондырғының рұқсатты қарсылығы, Ом ... ... ), Rдоп = 4 ... = 272,07 / 4 = ... n' = 69.
Вертикалды жерменқосқыштар саны мен олардың ара ... ... ... ... ... вертикалды жерменқосқыштарды пайдалану коэффициентін
табамыз:
ηтр = 0,52.
Қосу кесіндісінің қарсылығы n ηтр ... ... ... ... = Rтр / Rдоп * ηтр, ... = 272,07 / 4 * 0,52 = ... = 131 қабылдаймыз.
Қосу жолының қарсылығы Rп, Ом, формула бойынша анықталады:
Rп = 0,366 * ρрас / Lп * lg (2 * L2п / b * h), ... Lп – ... ... ...... ені, м.
Қабылдаймыз b = 0,3 м.
Lп = 1,05 * 2 * l * ... = 1,05 * 2 * 2 * 131 = 550,2 ... = 0,366 * 700 / 550,2 * lg (2 * 550,22 / 0,3 * 0,8) = ... [1] графигі бойынша қосу жолын пайдалану ... = ... ... ... ... қарсылығы Rобщ, Ом, формуламен
анықтаймыз:
Rобщ = Rтр * Rп / Rтр * ηтр + n * Rп * ηп, ... = 272,07 * 2,98 / 272,07 * 0,52 + 131 * 2,98 * 0,28 = 3,2 ... < ... Ом < 4 ... эвакуациялау қауіпсіздігі
Жобалау және ғимараттың құрылысы кезінде адамдарды эвакуациялауға
қолайлы жағдайлар ... ... ... ... ... жолы – сыртқа шығатын жолдағы кез-келген ... ... ... ... бөлмеден сыртқа шығуына кеткен ең аз
мерзім, минут, уақытпен анықталады, сол себепті эвакуациялау
қауіпсіздігінің жағдайлары келесідей беріледі: τд ≥ τр, τр = 0,85 * 1 / υ
+ N / σ * n * m, ... τд – ... ... ... ... ... I дәрежелі
өрткеқарсылықты бөлмеден – 1,5 мин.;
τр – мәжбүрлі эвакуацияныңесептік ұзақтығы;
0,85 – коэффициент, адамдардың қозғалу жағдайын ескереді;
l – ең алыс ... ... ... ... ... ... қашықтық;
υ – горизанталды жердегі адамдардың қозғалу жылдамдығы тең 16 м/мин;
N – эвакуацияланатын адамдар ...... ені, ... – ені 1 м ... ... ... өткізу қабілеті, есіктер мен
баспалдақтар үшін 1,5 м дейін тең 50 адам минутына;
m – ені ... ... ... :
l = 4 м, N = 2, σ = 0,5 м, n = 25 ... m = ... = 0,85 * 4 / 16 + 2 / 0,5 * 25 * 1 = 0,37 ... эвакуациялау уақыты 0,37 минут рұқсат етілген 1,5 минуттан
артпайды, яғни адамдарды қауіпсіз эвакуациялау талаптарына сай келеді.
5.6 ... ... және ... ... ... ... ... сырт көзге сезілмейді. Оның қауіпті, көбінесе өмірге ... ... тек ... ... ток ... сыммен контакталасуы арқылы көрінеді.
Адам денесінің электр тогына қарсылығы негізінен тері жамылғы қабатының
қарсылығынан және ішкі ұлпалардың қарсылығынан ... ... 500 ... ... ... оның ... ... төмендейді және соған
сәйкес электрмен ... ... ... ... ... ... 1 кОм деп қабылдаймыз. Тері жамылғы қабатының қарсылығы
токтың кернеуі артұан сайын 10 есе арта ... ... ... арқылы
өтетін ток мөлшері артады, нәтижесінде зақымдану зардабы өте ауыр болады.
Зардап шеккен адамның денесіндегі токтың жүру жолы ... Егер ... ... маңызды органдарымен өтсе- ми, жүрек, өкпе , яғни «бас ... ... «қол - қол ... өте ... ... ... ... зақымдану дәрежесіне
байланысты болады. өте ауыр зардаптар ауру әлсіреген, мас ... ... ... ... ток ... 0,05 А, 0,5 А аз ... (1000 В дейін).
Компьютермен жұмыс істейтін адамдар медициналық тексеруден өтуі тиіс,
қауіпсіз жұмыс жолдарын ... ... ... ... ... көрсетеді,
техникалық қауіпсіздік бойынша ... ... ... ... ... ... ... қорғау құралдарымен және арнайы
киіммен қамтамасыз етуі тиіс.
Сонымен қатар, жерменқосылғыштар жағдайын ... ... ... ... ... ... ... Өртқауіпсіздігі
Ошақтан тыс материалды шығын келтіріп жанатын от өрт деп ... ... ... үшін ... ... яғни ... өртті болмауы қарастырылады, ал егер өрт
бола ... ... оның ... ... ... ... алу және
материалдық құндылықтарды сақтау шараларымен қамтамасыз ... үшін ... ... ... ... - ... шығу
себебін болдырмайтын ұйымдастыру шаралары мен техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... қажет.
Оттың тұтануы мен өрттер өртқауіпсіздігі ... ... ... ... алу ... ... және өрт ... орындамағанда пайда болады.
Болуы мүмкін өрттен адамдар мен материалды құндылықтарды сыртқа алып
шығу үшін эвакуациялау жолдары қарастырылады, оларда ... жіне ... ... ... өрт ... ... ... – су, судың буы, ауалы-
механикалық және химиялық көбіктер, инертті газдар (азот, көмірқышқыл ... ... ... ... (өртсөндіргіш ұнтақ құрамдар, құм,
топырақ) және изоляциялаушы материалдар (асбесті ткандер).
Жобада бір ... ... ... 4-6 % - ті ... сулы ... жабдықталған, сыйымдылығы 5 литр,
көбігінің шашырау ... – 4,5 м, әсер ету ... 20 мен 45 с, ... ... – 7,5 және 14 кг ... не үлкен, не кіші ... ... ... ... ... ... ... мәселесі пайда
болады. Үлкен емес ұйымдар ол үшін бумалар шкафтарын ... ... ... ... ... компьютерленген автоматизация жүйелерін
қолданылады, олар информацияны эффективті сақтауаға, алуға және деректердің
үлкен көлемдерін ... ... ... ... ... ... ... жаңалықтарды дәл
кезде қолдануға асығады, бірақ-та басқарудың үлкен ... ... ... үшін ... әдісті, творчестволық шешімді қолдану қажет.
Басқару жүйенің жобалау, қолдану және іске ... ... ... ... ... ... ... және
«технологиялық» мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.
Жасалынған жұмыс нәтижесінде көшірме бөлімінің екі ... ... ЖШС ... ... ... ... алу және
өнімді сату ісімен айналысатын, қызметшілер санын азайтуға мүмкіндік ... ... екі ... ... ... екі қызметші жұмыспен жартылай
жүктелген, ... ... ... алу ... бос ... ... ... болады. Оперативті есепке алудың ... ... ... ... ... саны азайды.
Көшірме бөлімінің информациялық тасқындарын зерттеу нәтижесінде
автоматтандару қажет операциялар анықталды.
Көптеген ... ... ... ... ... көшірме жұмысының жылдамдылығы өсті және олардың
шаршағандығы азайды.
ӘДЕБИЕТ
1. Дж. Тельман, ... ... баз ... ... ... ... 1983г.
2. Дейт К., "Введение в системы баз данных", Москва, 'Hаука', 1980 г.
3. Когловский М.Р., "Технология баз ... на ... ЭВМ", ... и ... 1992 г.
4. Шумаков П. В. “Delphi 3.0 и создание баз данных”. ... ... Джон ... ... ... «Delphi» — пер. с англ. — М.:Бином, 1995г.
6. A.M.Епанешников, "Программирование в среде Delphi 2.0"
7. Дж. Мартин, ... баз ... в ... ... М: Мир
1978г.
8. С.М.Диго "Проектирование и использования баз данных". Москва: Финансы и
статистика 1995.
9. ... А., ... Р., ... С. ... ... ... 1997.— 704 ... Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.: Финансы и
статистика, 1983. – 320 с.
11. ... В.В., ... В.М. ... баз ... ... – М.: Финансы и статистика, 1989. – 351 с.
12. Джексон Г. Проектирование ... баз ... для ... с
микроЭВМ. -М.: Мир, 1991. – 252 с.
13. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). – СПб.: ... – 80 ... ... М. ... реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с.
15. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование ... баз ... В 2 кн., – ... 1985. Кн. 1. – 287 с.: Кн. 2. – 320 ... ... Д., ... Ф. ... данных. – М.: Финансы и статистика,
1985. – 344 с.
17. Paradox for Windows: ... ... Под ... Д. А. ... АОЗ’ "Алевар", 1993.
18. Брябрин В.М., "Программное обеспечение персональных ЭВМ", ... 1989 ... ... Ю.А. ... ... ... М., ... «Кибернетические диалоговые системы», И.П.Кузнецов.
21. «Рекоммендации по общепользовательскому интерфейсу», Microsoft,
редакция 1995г.
22. ... ... из сети ... Московская коллекция рефератов.
(Адреса ... ... ... ҚОСЫМШАСЫ
Функционалдық сызба
Б ҚОСЫМШАСЫ
Фирманың сыртқы аймағының сызбасы
В ҚОСЫМШАСЫ
Ұйымның ішкі құрылымы
Г ҚОСЫМШАСЫ
Көшірме бөлімі бойынша информациялық тасқыны
Д ҚОСЫМШАСЫ
Автоматтандырылған жүенің меню жүйесі
Е ... және ... ... ... ... типі анықтамасы
Өлшеу бірлігі анықтамасы
Контрагенттер анықтамасы
НДС ставкалары
Түсу бойынша ... ... ... кужат толтыру
Материалдарды толтыру
Түсу бойынша журнал
Журналдар тізімі
Ж ҚОСЫМШАСЫ
Бағдарлама листингісі
unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, DB, DBTables, ComCtrls, ToolWin, ... = ... ... TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
ImageList1: TImageList;
N13: ... ... ... TAutoIncField;
tblTypeMNAME: TStringField;
tblEdIzm: TTable;
tblEdIzmKOD: TAutoIncField;
tblEdIzmNAME: TStringField;
tblMaterialsKOD: TAutoIncField;
tblMaterialsNAME: TStringField;
tblMaterialsTYPEM: TIntegerField;
tblMaterialsIZM: TIntegerField;
tblMaterialsSTYPEM: ... ... ... ... ... TStringField;
tblOrganizationsADRES: TStringField;
tblOrganizationsTEL: TStringField;
N14: TMenuItem;
N15: TMenuItem;
N17: TMenuItem;
tblDocum: TTable;
tblDocumKOD: TAutoIncField;
tblDocumDOC: TIntegerField;
tblDocumORGANIZATION: TIntegerField;
tblDocumDATA: TDateField;
tblDocMat: TTable;
tblDocMatKOD: TAutoIncField;
tblDocMatNDOC: TIntegerField;
tblDocMatMATERIAL: TIntegerField;
tblDocMatCENA: ... ... ... ... ... ... TIntegerField;
tblDocMatSMAT: TStringField;
N11: TMenuItem;
N16: TMenuItem;
tblMaterialsKOL: TIntegerField;
tblOrganizationsRNN: TStringField;
tblOrganizationsBANK: TStringField;
tblOrganizationsRS: TStringField;
tblOrganizationsBIK: TStringField;
tblOrganizationsDATA: TDateField;
tblDocumKOL: TIntegerField;
tblDocumSUMMA: TFloatField;
tblDocumDOG: ... ... ... ... ... ... ... TIntegerField;
tblDocumSUMNDS: TFloatField;
tblDocumITOG: TFloatField;
tblDocumSNDS: TStringField;
tblDocumSTNDS: TIntegerField;
tblDocumNOM: TIntegerField;
tblDocumnRNN: TStringField;
tblDocumnADRESS: TStringField;
tblDocumnRS: TStringField;
tblDocumnBIK: TStringField;
tblDocumnBANK: TStringField;
tblDocMatnEDIZM: ... ... ... ... ... ... ... TMenuItem;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N7Click(Sender: TObject);
procedure N13Click(Sender: TObject);
procedure N9Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... ... ... ... ... TObject);
procedure N16Click(Sender: TObject);
procedure tblDocumTYPEDOCGetText(Sender: TField; var Text:
String;
DisplayText: Boolean);
procedure N18Click(Sender: ... ... TField; var Text: ... ... ... TObject);
procedure N21Click(Sender: TObject);
procedure N23Click(Sender: TObject);
procedure N24Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmMain: TfrmMain;
n: Integer;
implementation
uses TypeM, Materials, EdIzm, ... Post, ... ... General, NDS, ... ... ... *.dfm}
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
tblTypeM.DatabaseName := ExtractFilePath(Application.ExeName) ... := ... ... := ... ... ... + ... := '!99-99-99;0; ';
tblOrganizations.Open;
tblNDS.DatabaseName := ExtractFilePath(Application.ExeName) ... := ... ... := ... ... := ... +
'Base\';
tblDocMat.Open;
end;
procedure TfrmMain.FormClose(Sender: TObject; var ... ... ... ... TfrmMain.N7Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmTypeM, frmTypeM);
frmTypeM.Show;
end;
procedure TfrmMain.N13Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmEdIzm, frmEdIzm);
frmEdIzm.Show;
end;
procedure TfrmMain.N9Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmOrganizations, frmOrganizations);
frmOrganizations.Show;
end;
procedure TfrmMain.N10Click(Sender: TObject);
begin
tblDocum.Last;
n := tblDocumDOC.AsInteger;
tblDocum.Append;
tblDocumDOC.AsInteger := n + 1;
tblDocumDATA.AsDateTime := Date();
Application.CreateForm(TfrmEditPost, ... ... ... := tblDocumDOC.AsInteger;
tblDocum.Append;
tblDocumDOC.AsInteger := n + 1;
tblDocumDATA.AsDateTime := Date();
Application.CreateForm(TfrmEditRealiz, frmEditRealiz);
frmEditRealiz.ShowModal;
end;
procedure TfrmMain.N15Click(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblDocum.Last;
n := frmMain.tblDocumDOC.AsInteger;
frmMain.tblDocum.Filtered := ... := 'TYPEDOC = ... := ... ... TfrmMain.N17Click(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblDocum.Last;
n := frmMain.tblDocumDOC.AsInteger;
frmMain.tblDocum.Filtered := False;
frmMain.tblDocum.Filter := 'TYPEDOC = 2';
frmMain.tblDocum.Filtered := True;
Application.CreateForm(TfrmRealiz, frmRealiz);
frmRealiz.Show;
end;
procedure TfrmMain.N16Click(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblDocum.Last;
n := ... ... ... TField; var ... Boolean);
begin
if tblDocumTYPEDOC.AsInteger = 1 then
Text := ' Поступление';
if tblDocumTYPEDOC.AsInteger = 2 ... := ' ... ... ... ... TfrmMain.tblDocumDOGGetText(Sender: TField; var Text:
String;
DisplayText: Boolean);
begin
if tblDocumDOG.AsString = '' then
Text := ' Без ... ... ... ... ... TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmRepDocRealiz, frmRepDocRealiz);
frmRepDocRealiz.ShowModal;
end;
procedure TfrmMain.N23Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmRepType, frmRepType);
frmRepType.ComboBox1.Items.Clear;
frmRepType.ComboBox1.Items.Add('ВСЕ');
frmMain.tblMaterials.First;
while not frmMain.tblTypeM.Eof do
begin
frmRepType.ComboBox1.Items.Add(frmMain.tblTypeMNAME.asString);
frmMain.tblTypeM.Next;
end;
frmRepType.ComboBox1.ItemIndex := ... ... ... EditDocMat;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, DB;
type
TfrmEditDocMat = class(TForm)
Label1: TLabel;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
GroupBox1: TGroupBox;
DataSource1: TDataSource;
DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
Label4: TLabel;
Label2: ... ... ... ... TLabel;
DBEdit3: TDBEdit;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure DBEdit1Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public ... ... ... Main, ... ... ... TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
if ModalResult = mrOK then
begin
frmMain.tblDocumKOL.AsInteger := frmMain.tblDocumKOL.AsInteger +
1;
frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat := ... ... := ... ... / ... := ... +
frmMain.tblDocumSUMNDS.AsFloat;
frmMain.tblDocMatNDOC.AsInteger := frmMain.tblDocumDOC.AsInteger;
frmMain.tblDocMat.Post
end
else
frmMain.tblDocMat.Cancel
end;
procedure TfrmEditDocMat.DBEdit1Change(Sender: TObject);
begin
if frmMain.tblDocMat.State in [dsInsert, dsEdit] then
if (DBEdit1.Text '') and (DBEdit2.Text '') ... := ... ... ... ... SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls;
type
TfrmEditEdIzm = class(TForm)
Label1: TLabel;
GroupBox1: TGroupBox;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
DBEdit1: TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure ... TObject; var Action: ... Private ... }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmEditEdIzm: TfrmEditEdIzm;
implementation
uses Main, EdIzm;
{$R *.dfm}
procedure ... ... Action: ... ModalResult = mrOK then
frmMain.tblEdIzm.Post
else
frmMain.tblEdIzm.Cancel
end;
end.
unit EditMaterials;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, Buttons, DB;
type
TfrmEditMaterials = ... ... ... ... ... ... ... TButton;
Button2: TButton;
Label4: TLabel;
DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
Label5: TLabel;
DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox;
DataSource1: TDataSource;
DataSource2: TDataSource;
Label6: ... ... ... TObject; var Action: ... Private ... }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmEditMaterials: TfrmEditMaterials;
implementation
uses Main, Materials;
{$R *.dfm}
procedure TfrmEditMaterials.FormClose(Sender: TObject;
var Action: ... ... = mrOK ... ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls;
type
TfrmEditNDS = class(TForm)
Label1: TLabel;
GroupBox1: TGroupBox;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
DBEdit1: TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Label4: TLabel;
DBEdit3: ... ... TObject; var Action: ... Private ... ... Public declarations }
end;
var
frmEditNDS: TfrmEditNDS;
implementation
uses Main, NDS;
{$R *.dfm}
procedure TfrmEditNDS.FormClose(Sender: TObject; var ... ... = mrOK ... EditOrganizations;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, StdCtrls, DBCtrls, Mask;
type
TfrmEditOrganizations = class(TForm)
Label1: TLabel;
GroupBox1: ... ... ... ... ... ... ... TButton;
Button2: TButton;
DBEdit3: TDBEdit;
DBEdit4: TDBEdit;
Label6: TLabel;
DBEdit5: TDBEdit;
GroupBox2: TGroupBox;
Label7: TLabel;
DBEdit6: ... ... ... ... ... ... ... FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmEditOrganizations: TfrmEditOrganizations;
implementation
uses Main, Organizations;
{$R *.dfm}
procedure TfrmEditOrganizations.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
if ModalResult = mrOK ... ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, ComCtrls, ToolWin, ... ... = ... ... ... TButton;
GroupBox1: TGroupBox;
GroupBox2: TGroupBox;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
DBEdit1: TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
GroupBox3: TGroupBox;
DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
GroupBox4: ... ... ... ... ... ... TDataSource;
Button3: TButton;
GroupBox5: TGroupBox;
DBEdit3: TDBEdit;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
GroupBox6: TGroupBox;
DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox;
GroupBox7: TGroupBox;
Label4: TLabel;
DBText1: TDBText;
Label5: TLabel;
DBText2: ... ... ... TDBText;
Label7: TLabel;
DBText4: TDBText;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton3Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmEditPost: TfrmEditPost;
implementation
uses Main, EditDocMat, RepPost;
{$R *.dfm}
procedure ... TObject; var ... k: ... ... = mrOK then
begin
if frmMain.tblDocMat.RecordCount = 0 then
begin
Application.MessageBox('Не ... ... ... := caNone;
Exit;
end;
frmMain.tblDocMat.First;
while not frmMain.tblDocMat.Eof do
begin
frmMain.tblMaterials.Locate('KOD',
frmMain.tblDocMatMATERIAL.AsInteger, []);
k := frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger;
frmMain.tblMaterials.Edit;
frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger := k ... := ... := n + ... ... ... ... TfrmEditPost.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
if frmMain.tblDocMat.RecordCount > 0 then
begin
frmMain.tblDocMat.Edit;
Application.CreateForm(TfrmEditDocMat, frmEditDocMat);
frmEditDocMat.ShowModal
end
end;
procedure TfrmEditPost.ToolButton3Click(Sender: TObject);
begin
if frmMain.tblDocMat.RecordCount > 0 then
if Application.MessageBox('Удалить запись?','Удаление',MB_YESNO ... + ... = IDYES ... := ... ... := frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat -
frmMain.tblDocMatITOG.AsFloat;
frmMain.tblDocumSUMNDS.AsFloat := frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat *
frmMain.tblNDSSUM.AsFloat / 100;
frmMain.tblDocumITOG.AsFloat := frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat +
frmMain.tblDocumSUMNDS.AsFloat;
frmMain.tblDocMat.Delete
end
end;
procedure ... ... := ... := ... ... ... := True
end;
procedure TfrmEditPost.DBLookupComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblDocumSUMNDS.AsFloat := frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat *
frmMain.tblNDSSUM.AsFloat / ... := ... ... TfrmEditPost.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmRepPost, frmRepPost);
frmRepPost.QuickRep1.Preview;
end;
end.
unit EditRealiz;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, ComCtrls, ToolWin, Grids, DBGrids, DBCtrls, ... = ... ... ... ... ... ... TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
GroupBox3: TGroupBox;
DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
GroupBox4: TGroupBox;
DBGrid1: TDBGrid;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
GroupBox5: TGroupBox;
DBEdit3: TDBEdit;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
GroupBox6: TGroupBox;
DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox;
GroupBox7: TGroupBox;
Label4: ... ... ... ... ... TDBText;
Label7: TLabel;
DBText4: TDBText;
Button3: TButton;
DataSource1: TDataSource;
DataSource2: TDataSource;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: ... ... ... ... ... ... TObject);
procedure DBLookupComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmEditRealiz: TfrmEditRealiz;
implementation
uses Main, EditDocMat, RepRealiz;
{$R ... ... TObject; var ... k: ... ModalResult = mrOK then
begin
if frmMain.tblDocMat.RecordCount = 0 then
begin
Application.MessageBox('Не выбран ... ... := ... not ... ... ... := frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger;
if k < frmMain.tblDocMatKOL.AsInteger then
begin
Application.MessageBox(PChar('Наличие материала ' ... +
' ... ... ... := ... not ... ... []);
k := frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger;
frmMain.tblMaterials.Edit;
frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger := k ... := ... := n + ... ... ... frmEditDocMat);
frmEditDocMat.ShowModal
end;
procedure TfrmEditRealiz.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
if frmMain.tblDocMat.RecordCount > 0 then
begin
frmMain.tblDocMat.Edit;
Application.CreateForm(TfrmEditDocMat, frmEditDocMat);
frmEditDocMat.ShowModal
end
end;
procedure TfrmEditRealiz.ToolButton3Click(Sender: ... ... > 0 ... ... ... ... + ... = IDYES then
begin
frmMain.tblDocumKOL.AsInteger := frmMain.tblDocumKOL.AsInteger -
1;
frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat := ... ... := ... ... / ... := ... ... TfrmEditRealiz.DBLookupComboBox2CloseUp(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblDocumSUMNDS.AsFloat := frmMain.tblDocumSUMMA.AsFloat *
frmMain.tblNDSSUM.AsFloat / ... := ... ... TfrmEditRealiz.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblDocumDOG.AsString := '';
DBEdit3.Enabled := False
end;
procedure TfrmEditRealiz.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
DBEdit3.Enabled := ... ... ... ... ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls;
type
TfrmEditTypeM = class(TForm)
Label1: TLabel;
GroupBox1: TGroupBox;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
DBEdit1: TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: ... Private ... ... Public ... ... TfrmEditTypeM;
implementation
uses Main, TypeM;
{$R *.dfm}
procedure TfrmEditTypeM.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
if ModalResult = mrOK then
frmMain.tblTypeM.Post
else
frmMain.tblTypeM.Cancel
end;
end.
unit EdIzm;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, ... ToolWin, ... ... Grids, ... ... = ... ... TPanel;
Label2: TLabel;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
DataSource1: TDataSource;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ToolButton7: TToolButton;
ToolButton8: TToolButton;
ToolButton9: TToolButton;
ToolButton10: TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: ... ... ... TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
N13: TMenuItem;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: ... ... ... ... ... ... TObject);
procedure ToolButton8Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton9Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton10Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmEdIzm: TfrmEdIzm;
implementation
uses Main, EditEdIzm;
{$R *.dfm}
procedure TfrmEdIzm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
//
end;
procedure TfrmEdIzm.FormClose(Sender: TObject; var ... := ... ... ... ... TfrmEdIzm.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblEdIzm.Edit;
Application.CreateForm(TfrmEditEdIzm, frmEditEdIzm);
frmEditEdIzm.ShowModal
end;
procedure TfrmEdIzm.ToolButton3Click(Sender: TObject);
begin
with frmMain do
if tblEdIzm.RecordCount > 0 then
if tblMaterials.Locate('IZM', ... []) = ... ... ... ... + ... = IDYES then
tblEdIzm.Delete
end
else
Application.MessageBox('Не возможно ... ... ... + ... ... TObject);
begin
//
end;
procedure TfrmEdIzm.ToolButton6Click(Sender: TObject);
begin
//
end;
procedure TfrmEdIzm.ToolButton8Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblEdIzm.Bof then frmMain.tblEdIzm.First
end;
procedure TfrmEdIzm.ToolButton9Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblEdIzm.Bof then ... ... ... not ... then ... TfrmEdIzm.ToolButton11Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblEdIzm.Eof then frmMain.tblEdIzm.Last
end;
procedure TfrmEdIzm.N13Click(Sender: TObject);
begin
Close
end;
end.
unit General;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, ... ToolWin, ... ... ... = ... ... TPanel;
Label2: TLabel;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: ... ... ... ... TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
ToolButton12: TToolButton;
ToolButton13: TToolButton;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: ... ... ... ... ... ... FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: ... ... ... ... ... ... ... ToolButton8Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton9Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton10Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton11Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton13Click(Sender: TObject);
procedure N13Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
frmGeneral: TfrmGeneral;
implementation
uses Main, ... ... Period, ... d1, d2: ... ... ... TObject; var ... := False;
Action := caFree
end;
procedure TfrmGeneral.ToolButton1Click(Sender: TObject);
begin
if frmMain.tblDocumTYPEDOC.AsInteger = 1 then
begin
frmMain.tblDocum.Append;
frmMain.tblDocumDOC.AsInteger := n + 1;
frmMain.tblDocumDATA.AsDateTime := ... ... ... = 2 then
begin
frmMain.tblDocum.Append;
frmMain.tblDocumDOC.AsInteger := n + 1;
frmMain.tblDocumDATA.AsDateTime := Date();
Application.CreateForm(TfrmEditRealiz, ... ... ... ... = 1 ... frmEditPost);
frmEditPost.ShowModal;
end
else
begin
frmMain.tblDocum.Edit;
Application.CreateForm(TfrmEditRealiz, frmEditRealiz);
frmEditRealiz.ShowModal;
end
end;
procedure TfrmGeneral.ToolButton3Click(Sender: TObject);
var k: Integer;
begin
if frmMain.tblDocum.RecordCount > 0 then
if Application.MessageBox('Удалить запись?','Удаление',MB_YESNO +
MB_ICONINFORMATION + ... = IDYES ... ... = 1 ... not ... ... []);
k := frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger;
frmMain.tblMaterials.Edit;
frmMain.tblMaterialsKOL.AsInteger := k ... := n - ... not ... ... ... := ... := k ... := n - 1;
end
end;
procedure TfrmGeneral.ToolButton5Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmRepDoc, frmRepDoc);
frmRepDoc.QRLabel1.Caption := 'ПОСТУПЛЕНИЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ';
frmRepDoc.QuickRep1.Print
end;
procedure ... ... ... := 'ПОСТУПЛЕНИЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ';
frmRepDoc.QuickRep1.Preview
end;
procedure TfrmGeneral.ToolButton8Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblDocum.Bof then frmMain.tblDocum.First
end;
procedure TfrmGeneral.ToolButton9Click(Sender: ... not ... then ... TfrmGeneral.ToolButton10Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblDocum.Eof then frmMain.tblDocum.Next
end;
procedure TfrmGeneral.ToolButton11Click(Sender: TObject);
begin
if not ... then ... ... ... := ... := d2;
frmPeriod.ShowModal;
if frmPeriod.ModalResult = 1 then
begin
d1 := frmPeriod.meData1.Text;
d2 := ... := ... := '(''' + d1 + ... := True;
end;
end;
procedure TfrmGeneral.N13Click(Sender: TObject);
begin
Close
end;
end.
unit Materials;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, ComCtrls, ToolWin, ... ... Grids, ... = ... TDBGrid;
Panel2: TPanel;
Label2: TLabel;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
DataSource1: TDataSource;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ToolButton7: TToolButton;
ToolButton8: TToolButton;
ToolButton9: TToolButton;
ToolButton10: TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: ... ... ... TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
N13: TMenuItem;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... ... ToolButton6Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton8Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton9Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton10Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton11Click(Sender: TObject);
procedure N13Click(Sender: ... Private ... ... Public ... ... TfrmMaterials;
implementation
uses Main, EditMaterials, RepMaterials;
{$R *.dfm}
procedure TfrmMaterials.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
Action := ... ... ... ... ... ... frmEditMaterials);
frmEditMaterials.ShowModal
end;
procedure TfrmMaterials.ToolButton3Click(Sender: TObject);
begin
with frmMain do
if tblMaterials.RecordCount > 0 then
if tblDocMat.Locate('MATERIAL', tblMaterialsKOD.AsInteger, []) =
False then
begin
if Application.MessageBox('Удалить ... ... + ... = IDYES ... ... ... ... 'Ошибка',MB_OK + MB_ICONERROR)
end;
procedure TfrmMaterials.ToolButton5Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmRepMaterials, frmRepMaterials);
frmRepMaterials.QRLabel7.Caption := 'типы материалов: Все';
frmRepMaterials.QuickRep1.Print;
end;
procedure TfrmMaterials.ToolButton6Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TfrmRepMaterials, frmRepMaterials);
frmRepMaterials.QRLabel7.Caption := 'типы материалов: Все';
frmRepMaterials.QuickRep1.Preview;
end;
procedure TfrmMaterials.ToolButton8Click(Sender: TObject);
begin
if not ... then ... ... ... not ... then ... TfrmMaterials.ToolButton10Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblMaterials.Eof then frmMain.tblMaterials.Next
end;
procedure TfrmMaterials.ToolButton11Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblMaterials.Eof then frmMain.tblMaterials.Last
end;
procedure TfrmMaterials.N13Click(Sender: TObject);
begin
Close
end;
end.
unit NDS;
interface
uses
Windows, ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, DB, ComCtrls, ToolWin, StdCtrls, ExtCtrls, Grids,
DBGrids;
type
TfrmNDS = class(TForm)
DBGrid1: TDBGrid;
Panel2: TPanel;
Label2: ... ... ... ... ... TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ToolButton7: TToolButton;
ToolButton8: TToolButton;
ToolButton9: TToolButton;
ToolButton10: TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
DataSource1: TDataSource;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: ... ... ... ... TMenuItem;
N11: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
N13: TMenuItem;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: ... ... ... ToolButton2Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton3Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton5Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton6Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton8Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton9Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton10Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton11Click(Sender: ... ... ... Private ... ... Public ... ... TfrmNDS;
implementation
uses Main, EditNDS;
{$R *.dfm}
procedure TfrmNDS.FormClose(Sender: TObject; var ... := ... ... ... ... TfrmNDS.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
frmMain.tblNDS.Edit;
Application.CreateForm(TfrmEditNDS, frmEditNDS);
frmEditNDS.ShowModal
end;
procedure TfrmNDS.ToolButton3Click(Sender: TObject);
begin
{ with frmMain do
if tblNDS.RecordCount > 0 ... ... ... = False then
begin
if Application.MessageBox('Удалить запись?','Удаление',MB_YESNO
+ MB_ICONINFORMATION + ... = IDYES ... ... удалить, ... ... + ... ... ... ... TObject);
begin
//
end;
procedure TfrmNDS.ToolButton8Click(Sender: TObject);
begin
if not frmMain.tblNDS.Bof then frmMain.tblNDS.First
end;
procedure TfrmNDS.ToolButton9Click(Sender: TObject);
begin
if not ... then ... ... TObject);
begin
if not frmMain.tblNDS.Eof then frmMain.tblNDS.Next
end;
procedure TfrmNDS.ToolButton11Click(Sender: TObject);
begin
if not ... then ... ... ... ... ... м
Құжат
Номері
Контрагент
Күні
Құжат типі
Саны
Соммасы
Келісім-шарт
НДС
НДС-пен соммасы
Құжаттар
Ведомость
Атауы
Адресі
Телефоны
СТН
Банкі аты
Есеп шот
Банкінің ИК
Күні
Контрагенттер
Аталуы
МатериалТипі
Өлшеу бірлігі
Қосымша
Саны
Материалдар
Аталуы
Өлшеу бірлігі
Аталуы
Соммасы
НДС
Құжат номері
Материал
Бағасы
Саны
Барлығы
Материадар түсуі
Аталуы
Материал ... ... ... қауіпсіздік бөлімі
Есеп бөлімі
Сату бөлімі
Менеджерлер
Бас есепші
Көшірме
Касса
Төлеулер
Жүйелік администратор
Күзет басшысы
Қойма басшысы
Қойма
Қоймашы
Тиеуші
Счет б/ша толеу
Тауар
Клиент
Банк
Жабдықтау
Менеджер
Көшірме
Қойма
Толеуге есеп шоттар
Қоймаға мүдде
Шығын құжаттар
Қоймаға ... ... ... ... ... берулер
Материалдар
Материалдар типі
Өлшеу бірлігі
Контрагенттер
Тауардың түсуі
Тауардың шығыны
Қалдық
Түсу
Шығын
Жалпы
Тауардың түсуі б/ша ведомостер
Қоймадағы бар тауар
Программа туралы
Программадан шығу
Негізгі форма
НДС ставкалары
Тауардың шығыны б/ша ведомостер

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 94 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Пассивті операциялар30 бет
Операция арасындағы қойма және аралық қойма жайлы6 бет
Қоймалық есеп жүргізу ақпараттық жүйесін жасау63 бет
Қорлар жайлы түсінік5 бет
"Бейсик тілінде берілген есепке программа құру."20 бет
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәлметтерін алу38 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
«Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алу» бағдарламасын әзірлеу65 бет
«Қазақстан- 2050» стратегиялық мақсатын есепке ала отырып дамыту5 бет
Адамды сатудың мемлекетке әсері4 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь