Оқушылардың шамадан артық эмоционалды зорлануы және одан шығару жолдары


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1 бөлім. МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1. Эмоционалдық кері әсерді зерттеудің қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... 6

1.2. Балаларда орын алатын шамадан артық эмоционалдық зорлануының көрініс беру түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

1.3. Оқушылардың шамадан артық эмоционалдық зорлануына негіз болатын қиындықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25


2 бөлім. БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЗОРЛАНУЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ КОРРЕКЦИЯЛАУ

2.1. Мектеп жасындағы балалардың эмоционалдық жағдайын
зерттеу нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34

2.2. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың эмоционалдық
жағдайын коррекциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
КІРІСПЕ

Зерттеудің көкейкестілігі. Жеке адамның эмоциялық жағдайының тұрақты болуы оның өмір сүретін ортасына, экономикалық және ғылыми техникалық жетістіктеріне байланысты екені ҚР Президент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында балаларға салуатты өмір салтын үйретіп, «әр оқышының білімі мен қабілет деңгейінің тиімділігін» /1/ арттыру қажет екендігі көрсетілген. Оқушылардың жеке тұлғалық даму ерекшеліктерін дер кезінде диагностикалау, олардың эмоционалдық жағдайында нормадан ауытқуы байқалған кезде көмек көрсету көкейкесті мәселердің бірі болып отыр. ҚР Президент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында балалардың эмоционалдық жағдайының ауытқулары қандай себептермен байланысты екені келесі сөздермен айтылған: «Біріншіден, осы өңірде тұрақсыздық пен діни экстремизм етек жая бастауы. Екіншіден, географиялық орналасуы жағынан алғанда Қазақстан бел ортасында тұрған өңірде есірткі таратудың тыйылмай отыруы» /2/. Эмоцияның теріс көріністері ерекше дамуымен байланысты өзгеге қиянат зорлық көрсету, нашақорлық, токсикомания, адам бойында кері әсердің жиылуы, агрессивтілік әрекеттің бой көрсетуіне алып келетіндігі психологияда дәлелденген.
Психологияда балалардың жас ерекшеліктерімен байланысты орын алатын эмоционалдық тұрақсыздықтар көптен бері зерттелінуде. А.Адлер /15/, Л.С.Выготский /28/, Л.А.Орбели /45/, Г.Селье /85/, Дж. Доллард, Л.Берковитц, С.Розенцвейг, К.Роджерс /45/, Ө.Тлеуқабылұлы /76/, К.Юнг /97/, В.Франк /91/, Ф.Перлз /25/, Изард /44/, З.Фрейд /90/ Э.Фромм /92/, Қ.Жарықбаев /40/ т.б. көптеген ғалымдар еңбектерінде эмоционалдық жағдайлардың аныќтамасы мен сипаттамасы, эмоционалдық зорланудың пайда болу себептері және одан шығу жолдары талданған. Осының негізінде мектеп жасындағы балалардың бойында кездесетін агрессияның айќын дәлелдемелері арќылы түрлері көрсетілген. Оқушылардың мектеп табалдырығынан аттауымен байланысты көптеген жаңалықтарды меңгеруімен байланысты, бала өміріндегі кризистік даму кезеңдерімен байланысты орын алатын қиындықтар олардың мінез-құлқының кейбір көрсеткіштерінің шамадан артық дамып кетуі, мазасыздануының, агрессиясының орын алуы байқалады. Осы құбылыстардың ерекшеліктерін зерттеушілер К.Леонгард, Л.В.Личко, Р.Д.Шмишек, Филипс, Басс және Дарки т.б. жан-жақты зерттеп, оның типологиясын жасаған. Аталған зерттеулер нәтижесін оқушылардың шамадан артық золаруын болдырмау және осы жағдайдан шығару барысында тиімді пайдалану жолдары анықталған.
Оқушыларда шамадан артық зорлану орын алғанда оларға нақты көмек көрсету жолдары мен құралдарын анықтау қажет болғандықтан біз дипломдық зерттеу тақарабын «Оқушылардың шамадан артық эмоционалды зорлануы және одан шығару жолдары» деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет.
Зерттеу пәні: мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларына қызмет көрсету мазмұны.
Зерттеудің ғылыми болжамы: оқушылардың шамадан артық зорлануының себептерін анықтап, одан шығару амалдарын өз уақытында жүргізу арқылы балалардың эмоционалдық жағдайын жақсартуға мүмкіндік туады.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының шамадан артық эмоционалдық зорлануының алдын алу және коррекциялаудың ерекшеліктерін анықтау және коррекциялық әдістерді пайдалану жолдарын үйрену.
Зерттеу міндеттері:
- мектеп жасындағы балалардың психоэмоционалдық дамуының ерекшеліктері проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- оқушыларда орын алатын шамадан артық эмоционалды зорлануының түрлерін және себептерін анықтау;
- психоэмоционалдық зорлануға стресс, мазасыздану, депрессия жағдайында болудың әсерін анықтау және дмагностикалау;
- психоэмоционалдық зорланудың балаларды агрессивтілікке, мазасыздану жағдайларына алып келуін дәлелдеу;
- мектеп психологінің балаларда кездесетін шамадан артық эмоционалдық зорлану ерекшеліктерін коррекциялау.
Зерттеу базасы: Шымкент қаласындағы Н.Ондасынов атындағы № 38 гуманитарлық мектеп-гимназиясы және № 36 орта мектеп.
Ғылыми зерттеу әдістер. Зерттеу барысында келесі психологиялық ғылыми зерттеу әдістері пайдаланылды: психологиялық ғылыми еңбектерді теориялық талдау арқылы бастауыш сынып оқушыларының эмоциясына сипаттама жасау, оқушылардың жекелік қасиеттерін зерттеуге «М және Д», Басса-Дарки әдістемесін, пиктограмма, «Әлеуметтік мазасыздану шкаласы» әдістемесі бойынша өлшем жүргізу, балалардың депрессиясын анықтау тестері және басқа әдістемелер көмегімен зерттеу, жиналған мәліметтерді талдау, нәтижелері бойынша психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Зерттеу кезеңдері. Жоспарланған зерттеу жұмысы екі кезеңде ұйымдастырылады. Бірінші кезеңде оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты психоэмоционалдық жағдайларын зерттеідің теориялық негіздері талданып, оларды анықтауға арналған психодиагностикалық әдістемелер жинақталды. Екінші кезеңде Шымкент қаласындағы Н.Ондасынов атындағы № 38 гуманитарлық мектеп-гимназиясының психологиялық қызмет көрсету жүйесі арқылы мектеп оқушыларының психоэмоционалдық жағдайлары зерттелініп, эмоционалдық зорлану жағдайында жүрген балалар анықталды. Барлық психодиагностикалық зерттеу нәтижелері ережелерге сай талданып келесі кезеңдегі психологиялық кеңес беру және психокоррекция жүргізілді, дипломдық жұмыс жазылды.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2007.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың халққа жолдаған «Қазақстан 2030» үндеуі, 1997.
3. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңы, 1999.
4. Балалар құқығы туралы Конвенция, 1995.
5. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы, 2004.
6. Қазақстан Республикасының «Балалар құқығы тіралы» Заңы, 2002.
7. Абеуова И.А., Дусманбетов Г.А., Махаманова М.Н., Шерьязданова Х.Т. Психологическая служба в вузе. – Алматы: 2004.
8. Абрамова Г.С. Практическая психология. - М.: 2001.
9. Айғабылов Н. Бала мінезінің қалыптасуы және оны тәрбиелеу жолдары. – Алматы, 1972.
10. Анциферова Л.Н. Психология формирования и развития личности. - М.: 1981.
11. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2 т. М., 1982.
12. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. - М.: 1984.
13. Афанасьева Т.М. Семья. Жоғары сынып оқушыларына арналған кітап. Алматы: Мектеп, 1985.
14. Айзенк Т.Дж. Проверьте свои способности – М., 1972.
15. Аткинсон Р. Человеческая память в процессе обучения – М.,1980.
16. Альманах психологических тестов – М., 1995.
17. Арнольд О. Бальзам на душу или как победить стресс. – М.: 2005.
18. Бодалев А.А. Личность и общение – М., 1995.
19. Божович Л.И. Проблемы формирования личности – Воронеж, 1995.
20. Бекмұратова Г.Т. Мінез-құлқында ауытқушылықтары бар балалардың ерекшеліктерін психологиялық тұрғыда зерттеу. Этнопсихология және этнопедагогика конференциясы материалдарының тезистері. - Алматы: 2005.
21. Битянова М.Р. Практическая психология. - М.: 1997.
22. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток: практ. Руководство для отчаявшмхся родителей. Пер. С англ. – М: Просвещение, 1991.
23. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - С-Пб.: 1998.
24. Бютнер К. Жизнь с агрессивными детьми. - М.: 1991.
25. Веккер В.К. Психические процессы – Л., 1981.
26. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека – М., 1990.
27. Валлон А. Психологическое развитие ребенка. - М.:, 1967.
28. Выготоский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах. - М.:, 1982.
29. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского – М., 1995.
30. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность – М., 1993.
31. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию – М., 1996.
32. Годфруа Ж. Что такое психология – М., 1992.
33. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - М.:, 1997.
34. Гудкина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога. - М.:, 1991.
35. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - Киев: 1989.
36. Дубровина И.В. Настольная книга школьного психолога. - М.: 1996.
37. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигене общения. - М.: 1987.
38. Жарықбаев Қ. Жалпы психология. - Алматы: 2004.
39. Жарықбаев Қ., Калиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. – Алматы: 1995.
40. Жарықбаев К. Жантануға кіріспе. Хрестоматия - . Алматы: 2005.
41. Жарықбаев Қ. Психология.- Алматы: 1993.
42. Ениколапов С.Н. Некоторые результаты исследования агрессии. - М.: «Наука», 1979.
43. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции – М., 1991.
44. Изард К.Е. Эмоции человека – М., 1980.
45. История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан – М., 1986.
46. Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я – М., 1989.
47. Калиев С., Майғарапова Ш. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытудың педагогикалық негіздері. – Алматы, Рауан: 1990.
48. Қоянбаев Ж. Семья және балалар мен жеткіншектер тәрбиесі.- Алматы, Рауан: 1990.
49. Квимен В. Прикладная психология. - С-Пб.: 2001.
50. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день. М., 1998.
51. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. - Питер: 2001.
52. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.- М.: МГУ: 1981.
53. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие – М., 1975.
54. Лурия А.Р. Речь и мышление – М., 1975.
55. Лучшие психологические тесты /Под. ред. А.Ф. Кудряшова – СПб., 1992.
56. Малашкина М.М. Популярная история психологии – М., 2000.
57. Матейчик З. Родители и дети. Книга для учителя. - М.: 1992.
58. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность – М., 1975.
59. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики – М., 1972.
60. Мектеп оқушыларының психологиялық ерекшеліктерін анықтауға арналған психодиагностикалық қызмет.- Алматы: 2004 – 122 б.
61. Мұқанов М.М. Жас және педагогикалық психология. – Алматы: 1994 – 230 б.
62. Немчин Т.А. Состояния нервно-психологического напряжения. Л., 1983.
63. Немов Р.С. Психология. В 3 т. т.3. М., 1996.
64. Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік психология. І т. – Шымкент: 2006.
65. Нұрмұхамбетова Т.Р. Тәжірибелік психология.ІІ т. – Шымкент: 2007.
66. Овчарова Р.В. Семейная академия: Вопросы и ответы. - М.: 1996.
67. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию. - М.: 2000.
68. Общая психология - Под. ред. А.В. Петровского – М., 1986.
69. Общая психология /Сост. Е.М. Рогов – М.,1995.
70. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психологический словарь.- М ., 1990.
71. Популярная психология для родителей. Под ред. А.С.Спиваковской. С-Пб., 1997.
72. Поддьяков Н.К. К вопросу о развитии мышления.- М: 1981.
73. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы.- Алматы: 1987.
74. Промова О.Н. Конфликтология Москва 2000ж.
75. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық.. Алматы, 2006.
76. Прученков А.С. Тренинг личностного роста. – М.: 1999
77. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: 1996.
78. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология.- М. : 1990.
79. Римский С., Римская Р. Практическая психология. М., 1999.
80. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. – М., 1989.
81. Словарь практического психолога /Под. ред. С.Ю. Головина. – Минск: изд. Харвест, 1997. – 660 с.
82. Столяренко Л.Д. Основы психологии – М., 1996.
83. Столяренко А.М. Психология и педагогика – М., 2001.
84. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - . Ростов-на-Дону: 2002.
85. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: 1988.
86. Семья в психологической консультации. Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.- М.: 1999.
87. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир.- М:, 1991.
88. Тихомиров О.К. Психология мышления – М., 1957.
89. Табылдиев Ә. Әдеп әліппесі. – Алматы: Рауан, 1997.
90. Фрейд З. Введение в психоанализ – М., 1991.
91. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология – М., 1975.
92. Фромм Э. Душа человека – М., 1992.
93. Хоменстаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. -. М.: 1989 – 248 б.
94. Шеврандин Н.И. Социальная психология в образовании.- М: 1995 – 542
95. Цзен Н., Похомов Ю. Психологические игры в спорте. – М., 1997.
96. Эльконин Д.Б. Детская психология.- М:, 1990 - 452 б.
97. Юнг К. Психологические типы (Психология индивидуальных различий) – М., 1982.

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 95 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Оқушылардың шамадан артық эмоционалды зорлануы және одан шығару
жолдары тақырыбында орындалған дипломдық жұмысына
АННОТАЦИЯ

Дипломдық зерттеуі білім беру жүйесінде қызмет атқаратын психологтің
бастауыш сынып оқушыларында орын алатын шамадан артық эмоционалды
зорлану жағдайында жүрген балаларға психологиялық көмек көрсету мәселері
талданған.
Дипломдық жұмыстың теориялық бөлімінде эмоционалдық кері әсерді
зерттеудің қалыптасуы, балаларда орын алатын шамадан артық эмоционалдық
зорлануының көрініс беру түрлері және бастауыш сынып қушыларының шамадан
артық эмоционалдық зорлануына негіз болатын қиындықтар туралы теориялық
қағидалар талданған. Теориялық зерттеу нәтижесіне сүйене отырып шамадан
артық эмоционалдық зорланудың орын алуына негіз болатын себептер,
көрініс беру ерекшеліктері, бұл эмоционалдық жағдайдың мінез
ауытқуларымен байланыстылығы талданған. Жүргізілген тәжірибелік жұмыстар
нәтижесінде бастауыш сынып оқушыларының эмоционалдық жағдайын зерттеу
нәтижелеріне сүйене отырып олардың эмоционалдық жағдайын коррекциялау,
темпераментінің ерекшеліктерін басқару мінез ерекшеліктерін талдау
арқылы балардың эмоциаоналдық жағдайын жақсартуға мүмкіндік бар екені
дәлелденген. Шамадан артық эмоционалдық зорланудың түрлері мен
себептерін анықтауға арналған психодиагностикалық және түзетуге
пайдаланылатын психокоррекциялық жинақталған.
Дипломдық жұмысытың материалдарын мектеп психологиялық қызметінде
және студенттерді оқыту барысында кеңінен пайдалануға болады.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 бөлім. МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1. Эмоционалдық кері әсерді зерттеудің
қалыптасуы ... ... ... ... ... ... . ... 6

1.2. Балаларда орын алатын шамадан артық эмоционалдық зорлануының
көрініс беру
түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

1.3. Оқушылардың шамадан артық эмоционалдық зорлануына негіз болатын
қиындықтар ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..25

2 бөлім. БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЗОРЛАНУЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ
КОРРЕКЦИЯЛАУ

2.1. Мектеп жасындағы балалардың эмоционалдық жағдайын
зерттеу
нәтижелері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .34

2. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың эмоционалдық
жағдайын
коррекциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64

ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ..66

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... 69

КІРІСПЕ

Зерттеудің көкейкестілігі. Жеке адамның эмоциялық жағдайының тұрақты
болуы оның өмір сүретін ортасына, экономикалық және ғылыми техникалық
жетістіктеріне байланысты екені ҚР Президент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауында балаларға салуатты өмір салтын үйретіп, әр оқышының
білімі мен қабілет деңгейінің тиімділігін 1 арттыру қажет екендігі
көрсетілген. Оқушылардың жеке тұлғалық даму ерекшеліктерін дер кезінде
диагностикалау, олардың эмоционалдық жағдайында нормадан ауытқуы
байқалған кезде көмек көрсету көкейкесті мәселердің бірі болып отыр. ҚР
Президент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында балалардың
эмоционалдық жағдайының ауытқулары қандай себептермен байланысты екені
келесі сөздермен айтылған: Біріншіден, осы өңірде тұрақсыздық пен діни
экстремизм етек жая бастауы. Екіншіден, географиялық орналасуы жағынан
алғанда Қазақстан бел ортасында тұрған өңірде есірткі таратудың тыйылмай
отыруы 2. Эмоцияның теріс көріністері ерекше дамуымен байланысты
өзгеге қиянат зорлық көрсету, нашақорлық, токсикомания, адам бойында
кері әсердің жиылуы, агрессивтілік әрекеттің бой көрсетуіне алып
келетіндігі психологияда дәлелденген.
Психологияда балалардың жас ерекшеліктерімен байланысты орын алатын
эмоционалдық тұрақсыздықтар көптен бері зерттелінуде. А.Адлер 15,
Л.С.Выготский 28, Л.А.Орбели 45, Г.Селье 85, Дж. Доллард,
Л.Берковитц, С.Розенцвейг, К.Роджерс 45, Ө.Тлеуқабылұлы 76, К.Юнг
97, В.Франк 91, Ф.Перлз 25, Изард 44, З.Фрейд 90 Э.Фромм 92,
Қ.Жарықбаев 40 т.б. көптеген ғалымдар еңбектерінде эмоционалдық
жағдайлардың аныќтамасы мен сипаттамасы, эмоционалдық зорланудың пайда
болу себептері және одан шығу жолдары талданған. Осының негізінде
мектеп жасындағы балалардың бойында кездесетін агрессияның айќын
дәлелдемелері арќылы түрлері көрсетілген. Оқушылардың мектеп
табалдырығынан аттауымен байланысты көптеген жаңалықтарды меңгеруімен
байланысты, бала өміріндегі кризистік даму кезеңдерімен байланысты орын
алатын қиындықтар олардың мінез-құлқының кейбір көрсеткіштерінің шамадан
артық дамып кетуі, мазасыздануының, агрессиясының орын алуы байқалады.
Осы құбылыстардың ерекшеліктерін зерттеушілер К.Леонгард, Л.В.Личко,
Р.Д.Шмишек, Филипс, Басс және Дарки т.б. жан-жақты зерттеп, оның
типологиясын жасаған. Аталған зерттеулер нәтижесін оқушылардың шамадан
артық золаруын болдырмау және осы жағдайдан шығару барысында тиімді
пайдалану жолдары анықталған.
Оқушыларда шамадан артық зорлану орын алғанда оларға нақты көмек
көрсету жолдары мен құралдарын анықтау қажет болғандықтан біз дипломдық
зерттеу тақарабын Оқушылардың шамадан артық эмоционалды зорлануы және
одан шығару жолдары деп анықтадық.
Зерттеу объектісі: білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет.
Зерттеу пәні: мектеп психологінің бастауыш сынып оқушыларына қызмет
көрсету мазмұны.
Зерттеудің ғылыми болжамы: оқушылардың шамадан артық зорлануының
себептерін анықтап, одан шығару амалдарын өз уақытында жүргізу арқылы
балалардың эмоционалдық жағдайын жақсартуға мүмкіндік туады.
Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының шамадан артық
эмоционалдық зорлануының алдын алу және коррекциялаудың ерекшеліктерін
анықтау және коррекциялық әдістерді пайдалану жолдарын үйрену.
Зерттеу міндеттері:
- мектеп жасындағы балалардың психоэмоционалдық дамуының ерекшеліктері
проблемасы бойынша ғылыми-әдістемелік еңбектеді талдау;
- оқушыларда орын алатын шамадан артық эмоционалды зорлануының түрлерін
және себептерін анықтау;
- психоэмоционалдық зорлануға стресс, мазасыздану, депрессия жағдайында
болудың әсерін анықтау және дмагностикалау;
- психоэмоционалдық зорланудың балаларды агрессивтілікке, мазасыздану
жағдайларына алып келуін дәлелдеу;
- мектеп психологінің балаларда кездесетін шамадан артық эмоционалдық
зорлану ерекшеліктерін коррекциялау.
Зерттеу базасы: Шымкент қаласындағы Н.Ондасынов атындағы № 38
гуманитарлық мектеп-гимназиясы және № 36 орта мектеп.
Ғылыми зерттеу әдістер. Зерттеу барысында келесі психологиялық
ғылыми зерттеу әдістері пайдаланылды: психологиялық ғылыми еңбектерді
теориялық талдау арқылы бастауыш сынып оқушыларының эмоциясына сипаттама
жасау, оқушылардың жекелік қасиеттерін зерттеуге М және Д, Басса-Дарки
әдістемесін, пиктограмма, Әлеуметтік мазасыздану шкаласы әдістемесі
бойынша өлшем жүргізу, балалардың депрессиясын анықтау тестері және
басқа әдістемелер көмегімен зерттеу, жиналған мәліметтерді талдау,
нәтижелері бойынша психокоррекциялық жұмыстар жүргізу.
Зерттеу кезеңдері. Жоспарланған зерттеу жұмысы екі кезеңде
ұйымдастырылады. Бірінші кезеңде оқушылардың жас ерекшеліктеріне
байланысты психоэмоционалдық жағдайларын зерттеідің теориялық негіздері
талданып, оларды анықтауға арналған психодиагностикалық әдістемелер
жинақталды. Екінші кезеңде Шымкент қаласындағы Н.Ондасынов атындағы № 38
гуманитарлық мектеп-гимназиясының психологиялық қызмет көрсету жүйесі
арқылы мектеп оқушыларының психоэмоционалдық жағдайлары зерттелініп,
эмоционалдық зорлану жағдайында жүрген балалар анықталды. Барлық
психодиагностикалық зерттеу нәтижелері ережелерге сай талданып келесі
кезеңдегі психологиялық кеңес беру және психокоррекция жүргізілді,
дипломдық жұмыс жазылды.
Диплом жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі және
қосымшалардан тұрады.
1 бөлім. МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1. Эмоционалдық кері әсерді зерттеудің қалыптасуы

Сезімдер - өте күрделі психикалық процестердің бірі. Сезімдер адамның
тіршілік қажетіне, өзара қарым-қатынасына байланысты сан алуан
формаларда көрінеді. Адам сезімдері тарихи-әлеуметтік сипатта болады.
Демек, адамның өмірі қоғамға байланысты, оның әрекеті де қоғамдық саналы
әрекет, сондықтан оның сезімдері де қоғамдық сипатта болып, сезімнің
мазмұнын қоғамдық болмыс белгілеп отырады. Сезімдерден эмоцияларды айыра
білу қажет.
Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттіліктеріне
сәйкес келу-келмеуіне байланысты пайда болып отыратын психикалық
процестің түрін сезім деп атайды 38. Қажеттіліктердің түрлеріне,
жағдайға байланысты сезім көптеген жағымды және жағымсыз түрде өтеді:
қуану, шошыну, абыржу, наздану, мазасыздану, зерігу, психоэмоционалдық
зорлану.
Сезімдер мен эмоциялардың бірнеше сапалық ерекшеліктері бар. Олардың
сапасын көрсететін осындай ерекшеліктердің бірі – қарама-қарсы, полярлық
сапалықтар деп аталады (сүйсіну-сүйсінбеу, көңілдену-қажу, шаттық-уайым,
т.б.). Олар өз ара екі полюске ажырасып, біріне-бірі қарама-қарсы
мағынада болады.
Сезімдердің екінші ерекшелігі – олардың белсенді және солғын көрініс
беруіне байланысты. Адамға ерекше күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын,
көтеріңкі сезімдер стеникалық (стен – грек тілінде күшті деген мағнаны
білдіреді) эмоция деп аталады, ал адамды күшінен айырылтып, барлық іс-
әрекеттерін баяулататын сезім түрлерін астеникалық (астения - әлсіз) деп
атайды.
Шамадан тыс күшті тітіргендіргіштер адамда көбінесе қолайсыз
эмоциялар туғызады. Адам ұдайы қинала беретін болса, оның діңкесі құрып,
берекесі кетеді. Адамның осылайша шамадан тыс зорлуын психологияда
стресс (стресс - ағылшын тілінде шамадан тыс зорлану деген мағнаны
білдіреді) деген терминмен белгілейді. Стресс үш түрлі жағдайда байқалып
отырады. Оның алғашқы көрінуі мазасыздану кезеңі деп аталады. Ағзаның
күшті тітіркендіргіштермен айқасқа түсуіне байланысты оны жеңуге күш
салу, немесе зорлану кезеңі деп аталады. Адам сырттан келетін нәрсеге
төтеп беруге шамасы келмеген жағдайда титықтап, әрекет жасаудан қалады.
Мұндей қолайсыз әсер жүйке жүйесінің жұмысына да, дене күшіне де нұқсан
келтіретіндіктен адам өзінің сыртқы ортамен байланысын үнемі қадағалап,
реттеп отыруы қажет.
Сезімнің бұл ерекшеліктерінің барлығы нақты әрекет үстінде,
кездесетін қиыншылықтарды қарсы алу кезінде айқын көрініп отырады. Сезім
адамның бүкіл өмірімен, оның жеке басының ерекшеліктерімен тығыз
байланысты. Адамның әр түрлі эмоциялары мен сезімдері оның
қажеттіліктері мен қызығу ерекшеліктеріне, дүниеге көзқарасы мен
сеніміне, мінез-құлқы мен білім көлеміне, санасы мен ерік сапаларына
байланысты қалыптасып отырады.
Сезімдер мен эмоциялардың адамның өмір тәжірибесінде алатын орны
үлкен. Әр адам өз алдына қойған мақсатын орындау жолында, өмір үшін
қүресте күшті сезімдерсіз табысқа жетуі қиынға соғады. Сезімнің қораш,
селқос, солғын болуы іске кедергі жасайды. Адам не үшін күрессе, соны
жан-тәнімен жақсы көріп, неге қарсы күрессе, соны өлердей жек көріп
отыруы керек.
Осы айтылған эмоциялардың барлығына ортақ басты бір ерекшелік –
оларда сан алуан мәнерлі қозғалыстардың болып отыратындығы. Ч.Дарвин осы
күнгі адамда байқалатын мәнерлі қозғалыстардың біразы біздің ерте кезде
ата-бабалаларымыздың тіршілігінде елеулі орын алған әрекеттің қалдығы
екендігін атайды. Мысалы, қатты ашуланған адам кейде жұдырығын түйіп
тістенеді, қабағын түйіп бұлығады, демін әзер алып, танауы делдиіп
кетеді, жүрегі тарс-тұрс соғады. Осындай мәнерлі қозғалыстардың
әрқайсысының өзінше шығу тарихы бар. Бұл мысалдан жабайы адамдардың
өздерінің алдында тұрған жауларымен айқасқа түсейін деп тұрған адамның
қабілетін, даярлық белгісін байқауға болады. Ертедегі адамдар жабайы
аңдармен арпалысқа түсердің алдында денесін соған бейімдеп алып, сонан
соң жауымен айқасатын болған. Қазіргі адамдар үшін мұндай көріністер
дөрекі, ебдейсіз қимылдар қимылдар болып табылады. Мұндай ебдейсіз
қимылдар мәдениетті адамдар қылығына ешқандай сыйысымсыз сипатта болады.
Бұған көбінесе сотқар, ызақор, кекшіл адамдар бір табан жақын тұрады.
Адамдардың сана сезімі өскен сайын оның қимыл-қозғалыстары да мәдениетке
түседі, үйлесімді бола бастайды.
Адамның эмоциялық жағдайы оның темпераментімен байланысты
екенін, стресс жағдайының адам өмірінде маңызы өте үлкен екеніне қазіргі
кезде көбірек көңіл бөлінуде. Оған тоқталардың алдында бұл ауыртпалық
туралы түсінік қазақ халқының арасында ежелден болғанына назар
аударалық. Өтейбойдақ Тлеуқабылұлының Шипагерлік баян атты еңбегінде
стресс туралы, Ұшынымдар - деген тақырыппен, көптеген деректер
келтірілген. Алланың өзіне жазған тиесілі несептік ризыған тергегі
адамзатының әрбірінің өмірлеуі біркелкі болмаулығы шарт. Кейде өтерден
Шопан үсті боз торғайға ұйалық болмақ. Кейде бұл өтерден ойпыл-тойпыл,
астан-кестен болып, ел басына лан туылып, қыз қатын, шаңырағы отын
болмақ-деп көрсеткен.
Эмоциялық шокты – ұшықтық сілейме-деп Тлеуқабылұлы былай
сипаттайды: ... әуелі тұрса тұрған күйі, отырса отырған беті, жатса
жатқан қалпы бежірейген күйі қатып қалған тақылетті болмағы шарт.
Алыстан айғайлағанды қойып, жанына барғаныңды сезбейді. Тіпті түртсең
қозғалым, қарау тақылетті пенделік тіл алысымдық ұштасымдылық көрсетуге
шамасы келмек емес, жетпек емес деп сипаттама берген.
Ө.Тілеуқабылұлының Шипагерлік баян 76 еңбегінде тұлғадағы қандық
аңғақтық бейімдер - деген тақырыппен адам организмінің алты
конституциялық түрін ажыратқан:
1) қандық аңғақтық ысқытық бейім; 2) қандық аңғақтық суықтық бейім;
3) қандық аңғақтық қоюлық бейім; 4) қандық аңғақтық буылмалық бейім; 5)
қандық аңғақтық уылмалық бейімі (нілсіз бейім деп те атаулық). Осы
сипаттарды қазіргі тілде келтірентін болсақ, оны былай көрсетуге болады:
1. Қаны ыстыққа бейімі. Дене бітімі енгезердей, өңі шиедей қызыл,
сабырлы, көп сөйлемейтін, аз күлетін ешкіммен сырласпайтын,
сызданып сөйлейтін, ұстамды келеді. Бұндай адамдар Гиппократтың
жіктеуі бойынша флегматиктерге жақын.
2. Қандық аңғақтық суықтық бейімі. Қараторы өңді, қара толықшалаулық
ынтық сөйлемеліктері, менікі ғана жөн деуліктері, білгірлікті
біліктілік, көрсетімшіл, сөйлемділік таласқы кеуде қарағай деулік
тақылеттілер - дегенінен өңі қараторы қара, денесі толықша,
сөзшең, менікі ғана жөн дейтін, білгірлігі мен біліктілігін
көрсете білетін, өзіне сенімді адамдарды ұғамыз. Бұларды
Гиппократтың сангвиниктеріне жатқызуға болады.
3. Қаны сұйықтыққа бейім. Өң әлпеті әртүрлі, көзі шатынап, терісіне
симай әрнәрсеге соқтыққыш, қараптан қарап тұрып ашушаң, басқаның
сөзін аңдитын, басынан сөз асырмайтын, кекшіл, болымсыз нәрсе үшін
өш алуға бейім, басқа адамды өлтіруге аңсары ауғыш, төбелесуге
жақын тұратын, артын ойламайтын адам. Бұл Гиппократтың
холеригіне жақын.
4. Қаны қоюлыққа бейім. Үйден көп ұзақ шықпайтын, үйкүшік, шілденің
ыстығында қаңтардың суығындағыдай үстінен киімін тастамайтын, суық
тисе жалпағынан түсетін, маңдайы жіпсіп терлесе жадырайтын. Іс-
әрекеті аз адамдар. Гиппократтың жіктеуі бойынша меланхоликтерге
жақындау келеді.
5. Қаны буылмалыққа бейім. Өң-әлпеті әртүрлі түсті болса да, соңынан
сұрланыңқы болып, көз жанары солыңқырайды. Әдетте диагноздың тура
тұжырым жасау мүмкіншілігі болмаса, көп сезілмейтін, кенеттен
талықсып кетіп, ақыл-есінен айырлатын адамдар. Кейбіреулері не
болса соған тез ренжиді. Бұдан біз Өтекең бабамыз қояншық дертімен
ауыру сипаттамасын беріп отырғанын аңғарамыз.
6. Қаны уыттылыққа бейім. Өңі аққудай, көз аңсары солыңқы, кейбірінің
өңі тоқтыққан, үп еткен желге ұшып кетердей арық, бет әлпеті жып-
жылтыр, кейбіреулерінде өрмекші торлары тәріздес әжімдер
байқалады. Қолмен ұстағанда бұлшық еттері болбыр, жүріп-тұруға
еріншек, дауысы тым әлсіз. Кейбіреулерінің қан тамырлары қанаса,
оны тоқтату тым қиын болып, организмде ауыр бүліністер туындатуына
әкеледі. Мұрны қанау, басы ауырғыш, қатты семіру, мәңгүр болып
орнынан қозғалмау сияқты белгілерімен көрінетін қанның шіруі мен
сөлдің нілсізденуіне бейім. Бұдан біз автордың қуалайтын ауруларға
бейімділігі бар адамдарды сипаттап отырғанын ұғамыз.
Абай еңбектерінде адамгершілік сапалардің жетекшілерінің бірін жүрек
сезімі деген. Сезім адамның іс-әрекетінде үлкен орын алатындығын көрсете
отырып, сезімді жүрек қасиеті, ол – адамның өмір сүруінің басты шарты,
ол тамырлармен қан жүргізеді, ол – жанның тұрағы, мекені, онсыз өмір жоқ
деп көрсетеді 76. Эмоционалдық көңіл күйінің жағдайында адамның бет
әлпетінен байқалатын қимылдар мен физиологиялық өзгерістерге үлкен көңіл
бөлді.
Жылы сөз бен күшті сезім адамның физиологиялық әрекетіне әсерін
тигізетінін Абай Евгений Онегин мен Татьянаның хаттарында тамаша
көрсеткен.
Білектей арқасында өрген бұрым деген өлеңінде:
Егерде қолың тисе білегіне,
Лүпілдеп қан соғады жүрегіңе.
Бетіңді таяп барсаң тамағына,
Шымырлап бу енеді сүйегіңе,-
Деп ақын сезімнің адамның тұла бойына тигізетін әсерін көрсеткен.
Мұнда Абай адамның сезімдері сыртқы қоздырғыштардың, яғни сыртқы
дүниенің заттары мен құбылыстарының адамға тигізетін әсері арқылы пайда
болатындығын көрсетіп отырғаны байқалады.
Абай кейбір өлеңдері мен өнеге-үлгі сөздерінде жеке сезімдер
құбылыстарына қысқаша түсінік береді.
Қуаныш – адамға сергектік пен күш-қуат беретін жағымды сезімдердің
бірі. Ол көбінесе жастыққа тән сезім болып табылады.
Адам қартайған сайын, онда жағымсыз сезімдер көбейеді. Алайда адал
еңбек ету адамға қашанда қуаныш, бақыт ікеледі.
Күлкі – адам қуанышының айқын көріністерінің бірі болып табылады.
Күлкі – адамға қажетті нәрсе, бірақ пайдасыз, орынсыз күлкі зиянды болып
табылады. Сондықтан орнымен ғана күлу керек. Күлкі адамның рақаттанып,
ләззат алуынан туғанда ғана жақсы (орынды) күлкі болып табылады. Ал
біреудің қайғысына күлуге тіпті де болмайды, қайта ондай адамның
қайғысына ортақ болып, жәрдемдесу керек. Қулықпен сүрген өмір - өмір
емес, тек тіршілік етіп жүру ғана. Сондықтан өз еңбегі мен күшіне
сүйеніп, адал өмір сүру керек.Еңбек адамға қашанда бақыт ала келеді.
Міне, бақыт күлкісі ғана шын жақсы күлкі бола алады.
Қайғы. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді, бойды
шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып
ағады.
Абай ашуды қайратпен байланысты талдайды: Қайратсыз ашу – тұл,
тұрлаусыз ғашық – тұл, шәкіртсіз ғалым – тұл - дейді. Егер ашулы адам
айқайлап, дауыс көтеріп, шаптығып кететін болса, оның өндіретіні шамалы
болады, қайта ашулы адам үндемей, сазарып отырып алса, міне, сондай
адамнан сақтану керек: оның арты жамандыққа соқтықтыруы мүмкін. Ашулы
адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны; егерде аузынан қара
қан ағызса, домбыт мақтаншақ, - деп жазады. Дүниеде ешнәрсе, соның
ішінде зұлымдық, жамандық та мәңгі емес екенін еске сақтай отырып, оған
қарсы күресу керек. Жамандықты кім көрсейді? Үмітін үзбек қайратсыздық,
дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас: жамандық та қайдан баяндап қалады
дейсің, қары қалың қатты қыстың артынан көгі қалың, көлі мол жақсы жаз
келмеуші ме еді, - дейді Абай.
Ұят. Абай ұяттың екі түрі бар (надандықтан болатын ұят, абыройға
сыйысымсыз іске ұялу) деп көрсетеді де, олардың әрқайсысын сипаттап,
ұялу және деген нәрсе адамгершіліктің маңызды ерекшеліктерінің бірі
болып табылады: ұят адамның табиғатына зиянын тигізеді деп түсіндіреді.
Бір ұят бар – надандықтың ұяты, жас бала сөз айтудан ұялған секілді,
жақсы адамның алдына жазықсыз-ақ, әншейін жолығысудан ұялған секілді,...
ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын көрсетіп,
шешілмегендік қалып, ұялмас нәрседен ұялған ұялу – ақымақтық, надандық.
Шын ұят ақылға, абыройға, бойға теріс бір іс секілді болады. Мұндай
ұят екі түрлі болады. Біреуі: ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен
адамнан шыққанда, көргенде, сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят істі
ұялған адамды есіркегендіктен болады: Япырмай, мына байғұсқа не болды,
енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен разым секілді болып
келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі ақылға, абыройға, абыройы
бойға теріс, адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәсіпке еріп
ғапылдықтан өз бойыңнан шыққандығынан болды. Мұндай ұят қылық
қылғандығын бөтен кісі білмесе де өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен
соң, іштен ұят келіп, өзіне жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай,
кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысынға түсесің. Мұндай ұятты күшті
адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғыны да бар, хатта өзін-өзі өлтіретін
кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді
ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге
сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көздің жасын, мұрынның суын
сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ
түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар
кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің
өзінің де адамшылығы жоқ десе болады. Осы күнге менің көрген кісілерім
ұялмақ түгіл, қызармайды да, деп Абай сезімге бөленгендегі адамның күй-
жағдайы ерекше ішкі кернеуге алып баратынын көрсеткен.
Б.Момышұлының еңбектерінде ерлік, батылдық, табандылық, сенімділік,
армандаушылық ұғымдары мен қатар сезімге анықтама берілген.
Сезім - тән мен жанның белгілі бір жағдайдағы күйі, яғни біздің
сыртқы дүниені қабылдау және оған жауап беру, реакция жасау қабілетіміз.
Сезім, тән (физикалық) немесе оны кейде төменгі сезім деп атайды, яғни
оны организмнің (ауырсыну, шөліркеу, аштық, суықтық және т.б.) физикалық
күйін анықтайды. Рухани немесе кейде жоғарғы деп те аталатын, яғни
адмның көңілін аударып, жан дүниесін астан-кестен ететін сезім – оған
махаббат, жек көрушілік, ашу-кек, ыза сезімі және мынадай: ақиқат,
әділдік сезімі, шындық, өтірік және т.б. сияқты ұғымдар жатады 76 деп
сезімнің барлық түрлерін жүйеге келтіріп көрсеткен.
Эмоциялық жағдайлар адамның дем алу, қан айналу мүшелеріне өзгерістер
ендіретінін бет ілпеті мен бүкіл дене қимылдарына, сөздің интонациясы
мен тембіріне, дикциясы мен паузасына да өзгерістер ендіретінін
дәлелдейтін мысалдар көп. Қорқу эмоциясы кезінде адамда байқалатын
мәнерлі қозғалыстарды алайық. Қорыққан адамның қасы тартылып, түсі
бозарады, қозғалыстары баяулап, мүлде тоқтайды, денесі дірілдеп-
қалшылдайды, шашы үрпейіп, көзі шарасынан шығып, даусы қарлығып, үні
кібіртіктейді, аузы кебірсіп, тынысы өзгереді, беті шіміркеніп, бүкіл
денесі қалтырап, салқын тер шып-шып шығады. Тіпті орнынан қозғала алмай,
даусы шықпай қалатын кездері болады.
Эмоциямен сезімнің қазіргі кезде психологияда пайдаланып жүрген
анықтамасын беріп, оның барлық түрлеріне жүйелі түрде сипаттама берген
Қ.Жарықбаев. Ол теріс эмоциялардың ішінен қорқыныш, аффект, стресс
жағдайлардың сипаттамаларын жасаған.
Қ.Жарықбаевтың сыныптастыруы бойынша эмоцияларды бірнеше топқа
жіктеуге болады. Олардың бір тобы жағымды не ұнамды эмоциялар деп
аталады. Бұлар адамның тіршілік қажетіне орайлас, оның ішкі өмірінің
шарықтап, жан-жақты өсу шарттарының бірі болып табылады. Мысалы, қуаныш,
сүйіспеншілік, көңіл қоштық т.б. осындай. Эмоциялардың енді бір тобы
жағымсыз не ұнамсыз эмоциялар деп аталады. Бұлар – белсенді әрекетке
азды-көпті нұқсан келтіретін қораш сезімдер. Мұндай эмоцияларға
қорқыныш, қайғы, абыржу, налу, үрейлену, үмітсіздену т.б. жатады. Осы
айтылғандармен қатар, қарапайым және күрделі эмоциялар болып бөлінеді.
Қарапайым эмоциялар адамның органикалық қажеттерінің өтелу-өтелмеуіне
байланысты туып отырады. Күрделі түрлеріне көңіл-күй, аффект, құмарлық
эмоциялары кіреді.
Қорқыныштың жеңіл түрі – тынышсыздану, ауыры – үрейі ұшу.
Көңіл күй – эмоциялардың күрделі турінің бірі. Кейпіне қарай адамдар
шат, жайдары, жылы жүзді, ақжарқын, не болмаса көңілі бәсең, ызалы, түсі
суық, қайғы-қасіретті, тұндыраған, қабағы ашылмайтын деп ажыратылады.
Адамның көңіл-күйіне оны қоршаған орта үлкен әсерін тигізіп тұрады. Егер
оның қызметі жақсы жүріп жатса, ұжымы ынтымақты болса, отбасындағы
жағдайы жақсы болса, көңілі де көтеріңкі болады. Көңілге адамның
денсаулық жағдайы, жүйке жүйесінің ерекшеліктері әсерін тигізеді. Адмның
өмір-тіршілігі үшін елеулі маңызы бар оқиғалар да көңіл-күі арқылы
көрініс береді. Мысалы, адам көптеген бері айналысып жүрген ісі оңға
басса, немесе арманына қолы жетсе ол шат-шадыман жағдайда болады.
Керісінше, ол ылғи да сәтсіздікке ұшырай берсе, көздеген мақсатына жете
алмаса, жанын қоярға жер таба алмай қиналады. Мұндайда адамдың қабағы
қатыңқы, ренішті күйде жүреді. Сондықтан да Көңілсізден күлкі шықпас,
Адам көңілден азады деген мақалдар тегіннен-тегін айтылмаған. Ерік-
жігері күшті, рухани өмірінің мазмұны бай адамдар тіпті ауыр жағдайларда
да мойымайды. Оптимистік жарқындық, болашаққа сеніммен қарау,
қиыншылыққа мойымау ерік-жігері күшті, қажырлы адамдардың басты қасиеті.
Адам өз көңілінің қожасы болу керек екендігін оптимистер іс жүзінде
көрсетеді.
Күрделі эмоцияның бір түрі – аффекттер (аффектус деген латын сөзінен
шыққан, күйіп-пісу, ызаға терең бөлену деген мағнаны білдіреді). Аффект
дегеніміз қысқа уақыт ішінде бұрқ етіп өте қатты көрініс беретін, адамды
уақытша есінен айыратын өте күшті эмоцияның түрі.
Аффект кезінде адамның есі шығып кетпейді. Дені сау адамдарда
болатын аффекттерді адамның жеке басының кемшілігі деп түсіну керек. Бұл
адамның өзін меңгере алмағанының көрінісі. Ерік-жігері күшты адам мұндай
ұшқалақтыққа, лепірмелікке бармайды, істеген нәрселерін ойланып істейді.
Дені сау адамдардың аффектісінен психикасы ауруға шалдыққан
адамдардың аффектісін ажырата білу керек. Ерекше көрініс беретін
аффектілер ми қабығы мен қабық асты орталықтарының байланысы
бұзылғандықтан, екінші сигнал жүйесінің реттеушілік ролі кемігендіктен
болады. Аффектерді тәрбиелеу адамның жеке басын тәрбиелеумен тығыз
байланысты жүреді. Аффект шамадан артық эмоционалдық зорлану жағдайына
алып келеді.
Шамадан артық эмоционалдық зорлану дегеніміз адамдырдың әр түрлі
қажеттіліктерін қанағаттандыра алмауымен байланысты орын алатын жағымсыз
эмоционалдық күй-жағдайлар (фрустрация, дискомфорт, стресс, мазасыздану,
үрейлену, депрессия, қанағаттанбаушылық). Шамадан артық эмоционалдық
зорланудың ден саулыққаа тигізетін теріс әсері өте үлкен.
Эмоционалдық жағдайдың адамға әсері өте күшті түрлерінің бірі стресс.
Стресс ағылшын тілінде қатты күйзелу, абыржу, мөлшерден тыс ширақтылық
деген сияқты бірнеше мағынаны қамтитын жалпылама сөзбен айтылған адамның
ерекше күйі.
Стресстің ұзақ уақытқа созылған ауыр түрі адамды жүдетіп, қайғыға
батырады. Ұзақ әсер ететін стресстің әсерін Әбу Әли Ибн Синаның қойларға
қойған тәжірибесімен дәлелдеген. Ол бір қойды қораға, басқа қойларды
көретіндей етіп, жеке жалғыз өзін қамап баққан. Ал екінші қойды басқа
қораға қасқырдың үйшігінің жанына орналастырған. Бірінші қой табынға
қосылғысы келіп, маңырай берген, бірақ алдындағы жем-шөпті жеп тұрған.
Ал екінші қой қасқырды көрген сайын үркіп, қашпақ болған. Ол алдындағы
жемді аузына да алмай, жүдеп-жадап әлсіреген. Адам да сол сияқты жақсыны
көрсе жақындағысы келіп, жағымды стресс туады. Ал жаманды кездестіргенде
одан жанын аулақ салып, құты қашады, жағымсыз стресс туады. Міне, осы
екі мысал стрестің жағымды және жағымсыз түрлерін біршама сипаттайды.
Стресті тудыратын әсерлерге қарай физиологиялық және психологиялық
стресс деп екі түрге бөледі. Психологиялық стресті мәліметтік және
эмоциялық стресс деп те атайды. Тосыннан тосын жағымсыз хабар естігенде
мәліметтік стресс пайда болады. Адам дұрыс жауап таба алмай, қатты
қиналады, не істерін білмей, абыржып қалады. Ал эмоциялық стресс қауіп
туғанда немесе оқыс қорыққанда, не біреуден қатты көңілі қалғанда
байқалады. Мұндайда жоғары жүйке әрекетінде тежелудің серпінісі қанат
жаяды. Соның нәтижесінде адамның іс-әрекеті, қимылы немесе сөйлеген сөзі
бұзылады.
Қ.Жарықбаевтың Жантануға кіріспе 40 деген еңбегінде эмоция мен
сезімнің айырмашылықтарын былай көрсеткен.
Эмоция мен сезімнің айырмашылығы (Қ.Жарықбаев)

Эмоциялар Сезімдер
Эмоция адамның түрлі органикалық Сезімдер – адамдардың бір-бірімен
қажеттеріне байланысты туып отыратынқарым-қатынас жасау қажетінен
шағын, жағдаятты көңіл күйлері, адамтуатын және біртіндеп дамып
қуанғаннан, қамыққаннан көзіне жас отыратын процесс. Достық, адалдық
алса, не болмаса бір нәрсеге мәз сезімдері адамда бірден қалыптаса
болып, шек сілесі қатып күлсе, қоймайтындығы белгілі.
мұндай жағдайдың ұзаққа
созылмайтындығы белгілі.
Эмоцияда мәнерлі қозғалыстар Сезімдерде мәнерлі қозғалыстар
адамның сырт пішінен байқалатын жөнді байқалмайды, терең - әсерлі
ым-ишаралар) көбірек байқалады. сезім жеке адам психологиясының
Мұнда адам өзін тек организм басты белгілерінің бірі.
тұрғысынан көрсете алады.
Эмоциялардың қызметін лимби жүйесі Сезім ми қабығының жұмысынан, атап
мен (ми бағанасының үлкен ми айтқанда, динамикалық стеретиптер
сыңарларына жақын жері) гипоталамус жасалып, өзгеріп отыруынан жақсы
бөлігі (дененің зат алмасуын, көрінеді. Мұнда екінші сигнал
температурасын реттестіретін жүйке жүйесінің басқарушылық ролі күшті
орталығы) басқарып отырады. Мәселен,болады. Сөз арқылы адам
осы жүйкетік орталықтарға зақым сезімдерінің өрісі кеңиді.
келсе, адам тойғанын білмейтін Мәселен, сөз адамның интеллектік,
немесе өмірде шөлі қанбайтын эстетикалық, моральдық
жағдайға ұшырайды. сезімдерінің қалыптасуына елеулі
әсер етеді, соның арқасында
сезімдер мен эмоцияларды
тәрбиелеуге кең жол ашылады.
Адамдардың эмоциялары мен
Эмоциялар жануарларда да кездеседі. сезімдері қоғамдық-тарихи сипатта
Жануарлар эмоциясы биологиялық болып отырады.
сипаттағы реакциялардың жиынтығы.
Адам сезімдеріне лайықты көріністер
жануарлар психикасында кездеспейді.

Стрестің физиологиялық тетігі гипоталамус-гипофиз-бүйрек үсті безі
жүйесінің рефлекторлық қызметіне негізделеді. Стресс кезінде қанда
глюкокортикоидтар мен катехоламиндердің, серотониннің мөлшерлері оқыс
көбейеді. Ғылымның жаңа деректері бойынша оған қосымша соматотропин жөне
соматомединдер де стрестің, әсіресе оның үрейлену кезеңінің өрлеуіне
себеп болады. Соматотропин иммундық жүйенің қызметін белсендіріп,
ағзаның стреске қарсы тұру төзімділігін арттырады. Глюкокортикоидтар мен
соматотропиннің мөлшерлік қарым-қатынасы стресс барысын реттейді.
Олардың әсерлерінің түріне байланысты ағза не әлсірейді, не ширақтанады.
Л.А.Орбелидің 45 ілімі бойынша стресстің тууына симпатикалық жүйке
жүйесінің үлкен әсері бар. Стресс тітіркендіргіштің әсерінен ондағы
пайда болған жүйке импульстері бүйрек үсті безін белсендіріп, оның
адреналин мен норадреналин гормондарының мөлшерін күрт көбейтіп
жібереді. Симпатикалық жүйке ұштарынан норадреналин шығып,
катехоламиндердің қандағы концентрациясын мөлшерден тыс асырады. Олар
бауырға әсер етіп, гликогенолизді (лат. гликогенолиз — гликогеннің
ыдырауы) күшейтеді де, бұлшық ет глюкозаны сіңіріп, қуаты артады.
Липолиз (лат. липолиз —майдың ыдырауы) үдеп, қанда май қышқылдары
көбейеді, қан тасиды т. б. шұғыл өзгерістер туады.
Бүгінгі күні стресс деген сөзді ел арасында жиі естиміз. Стресс
оның жанын қажытты ғой- деп те жатады. Сонда стресс деген не?
Көптеген адам үшін стресс деген ұғымның құбыжықтай көрінетіндігі
рас. Бұл сөздің ағылшын тілінен аудармасы кернеу, қысым дегенді
аңғартады. Алғаш рет стрессті ғылыми тұрғыдан сипаттаған канадалық ғалым
физиолог Ганс Селье 85. Оның 1936 жылы тапқан осы жаңалығы сол кезге
дейін беймәлім болып келген ғалымның атын бүкіл әлемге паш етті. Ол
тәннің қоршаған орта тарапынан жасалған оқыс әсерге жауабын, дәлірек
айтқанда, зақымдаушы әсерге жауап белгісін анықтады.
Алайда оның бұл жаңалығы ғылымға көптеген кедергілермен біраз
жылдарды араға салып енгізді. Стресс терминін медицина ғылымына ХХ
ғасырдың 60-шы жылдарда пайдаланыла бастады.. Стресс ағылшын тілінде
ауыртпалық, зорлану деген ұғымдарды білдіреді. Адам мен жануарлардың
организдеріне қоршаған сыртқы ортадан көптеген қолайсыз ықпалдар әсер
етеді. Оларға физикалық ықпалдар (ыстық немесе суық, иондағыш сәулелер,
электр соққы, жарақат, ауыр қол жұмыстарын атқару т.с.с. химиялық
заттар, дем алатын ауада оттегінің аздығы т.с.с.), биологиялық әсерлер
(микробтар және олардың уыттары, вирустар т.б.) жатады. Г.Сельенің
анықтамасы бойынша, стресс - өте жағымсыз әсерге жауап ретінде туған
организмнің қалыпсыз бейімделу әрекеттерінің жинағы. Адамның жеке
ерекшелігіне, мінезіне, жоғарғы жүйке әрекетінің типтеріне байланысты
стресстің бірнеше түрлері байқалады.
Сельенің байқауы бойынша әсер еткен қолайсыз ықпалдың кез-келген
түріне организм әрдайым бір беткей жауап қайтарады. Бұл кезде айрықша
без бен лимфалық түйіндердің кері дамуы, бүйрек үсті бездерінің
гиперплазиясы мен гипертрофиясы (көлемі үлкейуі), асқазан мен ұлтабардың
кілегей қабықтарынлда ойық жараның дамуы, қанда нитрофильдер көбейіп,
эозинофилдер мен лимфоциттердің азаюы, зат алмасулардың өзгерістері
байқалады.
Стресстің организм тіршілігінде маңызы өте зор. Оның әсерінен
организмнің тіршілігіне қажетті барлық мүмкіншіліктер жұмылдырылады.
Осыдан ұдайы өзгеріп тұратын қоршаған ортаның жағдайларына ағза
икемделіп, бейімделу мүмкіншіліктері және оның қолайсыз ықпалдарға
төзімділігі артады. Бұл кезде ол әсер еткен қолайсыз ықпалға ғана артып
қоймай басқа да жағдайларға көнбістене түседі. Бей дәстүрлік медицинада
қолданылып жүрген инемен емдеу, қан алу, денедегі белсенді нүктелерді
күйдіріп емдеу т.с.с. емдеу дәстүрі осыған негізделген. Сол себептен
денені қол жұмыстарына немесе физикалық жүктемелерге жаттықтыру, суық
температураға (суық суға шайыну, мұзды ойып қыста суға түсу) шынықтыру
арқылы организмнің көптеген ауру туындататын ықпалдарға төзімділігін
артыруға болатыны атам заманнан белгілі. Оның негізінде, Г.Сельенің
пікірі бойынша, қолайсыз ықпалыдың әсерінен алдыңғы гипофиз бен
бүйрекүсті бездерінің сыртқы қабаты гормондарының артық түзіліп
өндірілуі жатады. Сол себептен ол гормондарды адаптациялық (икемділік,
бейімділік), гормондары деп аталды.
Г.Селье пайымдауынша, стресс — кез-келген сыртқы әсерге тәннің жауап
кайтаруы болып есептеледі. Яғни, стресс — тосын жағдайда қанға қажетті
гормондарды жедел іске қосу, басқа да көптеген физиологиялық
процесстерді қайта құру арқылы тәнге сыртқы әсерге тойтарыс беруі үшін
өзінің ішкі мүмкіндіктерін пайдалануы.
Стресстің негізінен алғанда мынадай үштік белгісі бар: бүйрек үсті
бездері белсенділігінің артуы және соның салдарынан қанға
кортикойдтардың бөлінуі; айырша бездің (тимус) жиырылуы және соның
салдарынан лимфатикалық бездердің семуі немесе кішіреюі, қоздырғыш
әсерден тежелуі және қанттың бөлініп шығуы; асқазан шырышты қабығында
нүктелі қан кету және қанталаған қішкене жаралардың пайда болуы.
Ганс Селье стресстің дамуының мынадай үш сатысын атап көрсетеді:
Бірінші кезең (бастапқы кезеңі), үрей сатысы деп аталады. Бұл
қысымның алдында болатын кезең. Мысалы, бұдан былайғы тағдырыңызды
шешетін сынақ алдындағы толғаныс. Бұл қезеңде стресстік салмаққа
бейімделу процесі өтіп жатады, егер осы кезде адам үрейге төтеп бере
алмаса, ол адамның тіпті өліп кетуі де мүмкін. Мұндай жағдай Шығыстың
ұлы ғұлама дәрігері Әбу Әли Ибн Сина тарапынан сипаттағаны жоғарыда
көрсетілген.
Екінші кезең — стресстің жүзеге асуы. Ол тәннің бейімделу
мүмкіндіктерінің іске түсуі арқылы орындалады. Қажетті арнаға
бағытталған қуат қиындықты жеңуге көмектеседі, адамның өзіне деген
сенімін арттырады, қанағаттанушылық сезімін туындатады. Сол арқылы
алғашқы қорқыныш сезімін жеңуге мүмкіндік туады. Ал егер ішкі
эмоционалдық қысым ұзақ уақыт бой бермесе, тәннің мүмкіндігі шектеулі
болғандықтан оған төтеп бере алмайды. Ұзақ стресс және қиын жағдайдан
шығу мүмкіндігінің жоқтығы жүйке стрессіне душар етеді, организм өзінің
бейімделу мүмкіндіктерін тауысады, сондықтан ол біртіндеп гиперстресске
айналады. Гиперстресс немесе дистресс соматикалық адреналдық жүйенің
қорларын құртады, өйткені ағзаның бейімделу қуаты да шексіз емес.
Сөйтіп ұзақ стресс және үрейлі жағдай ауруға алып келеді, ал қысқа
мерзімді стресс керісінше, тәннің белсенділігін арттырып, ширата түседі.
Мәселен, спортшы жарысқа қатысу барысында, артист сахнаға шығу кезінде
қорқыныш не толқу сезімін жеңу арқылы табысқа қол жеткізеді.
Үшінші кезең — постстресс — діңкенің құру кезеңі. Стрессті
жайттардың ұзақ уақытқа созылуы, үздіксіз қысым жасалуы, жүйкені әбден
діңкелетіп, денсаулықты бұзады. Қазіргі күнде белгілі болғандай,
көптеген аурулар тәндегі гомеостаздың (ағзаның бейімделу тепе-тендігін
сақтауы, өмір сүруге қабілетін жоғалтпауы) бұзылуына алып келетіні
стресстік жағдайлардан туындайтыны дәлелденген. Сонымен бірге стресстен
тек жүрек талмасы, қан қысымы, невроз не болмаса жүйке аурулары ғана
емес, асқазанның ойық жарасы да туындайтыны белгілі.
Ұзаққа созылған стресстік жағдай адамның дене қозғалысына, сөйлеу
қабілетіне өзгерістер енгізуі мүмкін. Осындай келеңсіздікке алып келетін
стрессті қалай жеңуге болады.
Бүгінгі күнгі көз-қарас бойынша стресс жүйке жүйесі мен ішкі
сөлденіс (секреция) бездерінің қатысуымен дамитын организмнің күрделі
жүйкелік-гуморалдық серпілісі деп түсіндіріледі. Оның дамуында мидың
сыртқы қыртысынан бастап, қыртыс астындағы ми құрылымдары, гипоталамус,
шеткі жүйкелер мен вегетатаивтік жүйке жүйелері және гипофиз, бүйрекүсті
бездері, қалқанша бездері, ұйқы безі т.б. бездер бірімен-бірі
байланысқан түрде қатысады. Организмге қолайсыз жағдай әсер етуден
осылардың бір функциялық жүйеге бірігуінен стресс – реакция дамиды. Ол
кейде ауру тудыратын ықпалдарға организмнің төзімділігін арттырады,
кейде дерт туындауына себепкер болады. Осыған байланысты қай жағдайларда
стресс организмнің бейімделу мүмкіншіліктерін көтеріп, оның төзімділігін
артырады? Қай жағдайларда дерттің дамуына әкеледі?-деген сауалдар туады
Шын мәнінде көпшілік жағдайларда ұзаққа созылған және жиі
қайталанатын қолайсыз ықпалдардан кейінде организм тіршілікке
икемділігін жоғалтпай өмір сүре береді. Демек, организм ауыртпалықтарға
икемделіп, бейімделе алады деп тұжырымдауға болады.
Адаптация ұғымы – бейімделу деген сөзбен аудару оның мағнасын
толық қамтымайды. Бейімделу жалпы тірі жәндік жануарларға, тіпті
өсімдіктерге де тән және қарапайым серпілістер мен өзгерістер. Адаптация
деп - жүйке және эндоприндік жүйелердің қатысуымен дамитын организмнің
күрделі қорғану бейімделу процестері аталады. Таулы жерлердің
тұрғындарына дем алатын оттегінің аздығы әсерінен тыныс алуы жиілеп, қан
айналымының жылдамдығы артып артынан сүйеп кемігінде гипперплазия
дамуынан оттегін тасымалдайтын эритроциттердің өндірілуі көбейеді.
Осыдан оттегінің аздығына адаптация дамуына жауапты тыныс алу, қан
айналым, қан өндіру жүйелері бірігіп, бір функциялық басым жүйке
қалыптасады. Сүйек кемігінде, жүректе, өкпе ұяшықтарында адаптацияға
қажетті шамалы гиппертрофия, гипперплазия дамиды.
Бұл құрылымдық өзгерістер дамуы үшін организмде нуклеин қышқылдары
мен нәруыздардың (белоктардың) ұдайы түзіліп тұруы қажет. Осыдан
нәтижесінде мида жаңа қалыптасқан шартты байланыстардың болуы имундық
жүйелерде микробтарға қарсы антиденелер мен лимфоциттер өндірілуі,
бауырда, қан плазмасының нәруыздары мен уытсыздандыратын ферменттер
түзілуі, сүйек кемігінде қан жасушаларының өндірілуі және шеткі ағзалар
мен тіндерде гиперфазия, гипертрофия дамуы байқалады. Ферменттердің
түзілуі үшін витаминдер қажет, ал амин қышқылдары витаминдер организмге
ұдайы тамақпен түсіп тұратын заттар болғандықтан дұрыс тамақтанудың
маңызы зор. Ал дұрыс тамақтанбаған адамдарда қолайсыз ықпалдарға
адаптацияның дамуы азаяды. Асқа жарымаған адам қанша суық суға шынықса
да, оның ауруға төзімділігі артпайды. Қорытындылап айтқанда жеңіл
желпі ауыртпалықтарға (қол жұмысына, суық суға, аласа таулы жерлерге
т.с.с) жаттығулардың нәтижесінде организмнің жұқпалы және жүрек қан
тамырларның ауруларына т.б. дерттерге төзімділігін артырып, стресс-
реакциялар адаптациялық әсер тетігі болып шығады. Ағзаға әсер ететін
ауырпалықтар тым күшті болып, шамадан асып кетсе, организмнің стрессті
шектейтін жүйесінің туа біткен немесе жүре пайда болған жеткіліксіздігі
болса, онда стресс көптеген соматикалық аурулардың себептеріне айналады.

Қазіргі кезде эпидемиологиялық және экологиялық проблемаларға
психоэмоционалдық фактор қатерлі, қауіптілердің қатарына қосылып отыр.
Олардың ішінен шамадан артық эмоционалды зорлану мәселесі
(психоэмоциональное напряжение немесе ПЭН) мектеп жасындағы балалар
арасында жиі кездесетіндігімен сипатталады. Ресей психологтарының
зерттеуі бойынша жалпы көпшілік халықтың шамадан артық эмоционалдық
зорлануы жоғарылауы мемлекеттегі саяси және экономикалық жағдай үлкен
роль атқарады. Зерттеулер бойынша жақында өткен қайта құру кезеңінде
халықтың психоэмоционалдық зорлануы өте жоғары болып кеткен. Көпшілік
арасында мазасыздану, болашаққа сенімнің төмендеуі, өмір сүру
қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндіктердің төмендеуі халықтың
шамадан артық эмоционалдық зорлануына алып келгені дәлелденген.
Осы мәселені ескере отырып халыққа медико-психологиялық көмек
көрсету орталықтарын ашыылған. Бұл орталықтарға үш міндет жүктелуде: 1)
созалмалы ПЭН жағдайындағыларға көмек көрсетіп, оларды стрессогондық
жағдайларға адаптациядан өту жолдарын үйрету; 2) хроникалық ПЭН
байқалғандармен коррекциялық жұмыстар жүргізу; 3) психологиялық көмек
көрсету кабинеттерін ашу және осы кабинеттерде қызмет атқаратын мамандар
даярлау.
РФ денсаулық сақтау министрлігі жанындағы Мемлекеттік психологиялық
аурулардың алдын алу ғылыми зерттеу институты 1994-2000 жылдары Мәскеу
қаласының тұрғындары арасындағы репрезентативтік іріктеу жасалып, ол
адамдардың психоэмоционалдық жағдайын толық зерттеу жүргізілген.
Нәтижесі эмоционалдық зорлану жағдайында жүргендердің саны 26 % жақын
екені анықталған. Шамадан артық эмоционалдық зорланудың табиғаты адамның
санасында әлеуметтік ортада болып жатқан оқиғаларға эмоционалдық
реакциясы.
Барлық эмоционалдық құбылыстар өзіне тән субьективтік модальдылықпен
және заттық мазмұнымен сипатталады. Барлық қажеттілікті қанағаттандыра
алмаумен байланысты орын алатын эмоциялар сияқты шамадан артық
эмоционалдық зорлану (ШАЭЗ) теріс белгідегі эмоциялармен байланысты
болады. ШАЭЗ-дің құрылымы өте күрделі болуы мүмкін. Қажеттілікті
қанағаттандыра алмауға себеп болған жағдайлар, шарттар, адамның алдына
қойған мақсатына кедергі болған әлеуметтік ортадағы өзгерістер мен
жағдайлар, ағзада болып жатқан физиологиялық процестер
Стресс алдымен ағзаның спецификалық емес қорғаныс құралы ретінде
белгілі болды. Бірақ ол ұзақ мерзімге созылған жағдайда ағзаның қорғаныс
күштері әлсірей бастайды. Стресс түрлі жағдайда болады. Адамдардың
психикалық бейімі әр-түрлі болғандықтан стресті де түрлі қабылдайды. Осы
психикалық ерекшеліктер ағзаның түрлі факторларға қалай қарсы тұра білу
тәсілдерін анықтайды. Писхлогиялық қорғаныс - адамның өзі толық сезініп,
түсіне бермейтін өте нәзік құбылыс. Мысалы: стресстен қорғанудың-
ығыстырып шығару деп атлатын тәсілі бар. Бұл жағдайда адам керексіз
факторды елемей, назар аудармай, байқамауға тырысады. Оны өзі де
сезінбеуі мүмкін, ол кейде сана астарында(подсознание) жүзеге асып
жатады. Ал стрестік факторды интеллектуалазияциялау, яғни мәселені ойлап
барып шешу тәсілі жүзеге басқаша жүзеге асады. Мұнда адам қалыптасқан
жайда рационалды деңгейге көтеріп, талдап, одан шығудың жолын
қарастырады.
Стрестік жағдайда адамның өзін қалай ұстауы – белсенді немесе
енжар болуы да оның психологиялық құрылымына байланысты. Белсенді,
жігерлі, пысық адам алдымен өзіне сеніп, өзі жол тауып шығуға тырысады.
Ал, инертті, енжар адам тағдыр жесегіне еріп, өзгелердің шешіміне төзуге
жәжбүр. Эмоцияны іште ұстау психологиялық тұрғыдан алғанда өте зиянды
нәрсе. Шетелдіктердің әрқайсысының өз психотерапевті бар екендігі
сондықтан болса керек. Негізінде, стрессті қабылдауға онымен күресе
білуі адамның ақыл-ойының, парасатының деңгейіне, өзгешіліктеріне
тікелей байланысты екені дәлелденген.

1.2. Балаларда орын алатын шамадан артық психоэмоционалдық
зорлануының көрініс беру түрлері

Жас балаларда психоэмоционалдық зорлану немесе стресс тез пайда
болады да, көпке созылмай өте шығады. Ал ересек, әсіресе қартайған
адамдарда ол көпке созылып жүйке арқылы ішкі мүшелердің қызметін бұзады,
көбінесе жүрек-қан тамырлар жүйесін әлсіретеді.
Нәрестелерде қозу қарқыны тежелуден жылдамырақ және күштірек
болғандықтан оларда стресс оңай тез туып, тез өшеді.
Мектеп жасындағылардың, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының стресс
жағдайы жиі кездеседі, өйткені бұрынғы жүгіріп, ойнап жүрген балалар
партада тапжылмай сабақ оқуы жүйке жүйесіне біршама салмақ түсіріп,
қинайды.
Мектепте оқитын балалардың оқу белсенділігіне байланысты балалардың
психоэмоционалдық жағдайы әртүрлі болатыны байқалған. Л.И.Прихожанның
36 зерттеуі бойынша елгезек, жылдам қимылдайтын, жақсы оқитын
оқушылардың психоэмоционалдық жағдайы тұрақты болады да олардың саны 54
%. Нашар оқитын, қимылдары сылбыр балаларда психоэмоционалдық жағдайының
нашар болатындары - 20%-ке жақын болып, олардың басым көпшілігі
эмоционалдық шамадан артық зорлану жағдайында жүретіндігі дәлелденген.
Осы көрсетілген стресс жағдайы мен балалардың қарым-қатынасқа
икемділігінің нашар болуының өзара қатынасы балалардың сынақ жұмыстарын
орындау барысында, тақта алдында жауап берген кезінде айқын көрінеді.
Бастауыш сынып оқушыларында жиі кездесетін қиындықтар мектепішілік
қарым–қатынаспен байланысты орын алады. Өсіп дамып келе жатқан бала
бойында алуан түрлі қасиеттер байқалады. Осы бір көп сырлы қасиеттердің
жағымды және жағымсыз жақтарымен қатар елеусіз мінез көріністері де бала
бойында болады. Бала мінезінің жағымды жақтарына қайырымдылық,
инабаттылық, сыйлаушылық, тілалғыштық, шынайы адалдық, жақсы-жаманды
айыра білушілік, алдағы өмір жолына ұмтылушылық жатса, ал нашар мінез
көріністеріне тұрақсыздық, өтірік айтушылық, өзімшілдік, беймазалық,
ұшқалақтық сияқты қасиеттер жатады. Бала бойында назар салып бақылағанда
байқалатын қасиеттерге: өзіне-өзі сын көзбен қарап, мінездегі
кемшіліктерді сезіну, әділетті, әділетсіздікті аңғаруы ойлаған мақсатын
орындап шығу үшін шыдамды болуы мен іскерлігі жатады. Егер кішкентай
кезінен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Эмоционалдық кері әсерді зерттеу
Жеткіншек жасындағыларда кездесетін эмоционалдық үйлеспеушілікті диагностикалау және коррекциялау
Жеткіншектердің эмоционалдық жағдайына байланысты мінез үйлеспеушіліктерін коррекциялау
Мінез-құлқында ауытқуы бар жеткіншектердің өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктері
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЕҢБЕГІНІҢ ГИГИЕНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Эмоция және сезім. Сезімді вербалдау
Мазасыздану факторлары
Кәсіптік зияндылықтар және адам денсаулығы
Жасөспірімдік шақ психологиясы
Мектеп жасындағы балалардың эмоционалдық даму ерекшеліктері
Пәндер