Әйел жыныс мүшесінің ісік алдындағы аурулары


1 Сыртқы жыныс мүшесі мен кынаптың ісік алды
аурулары
2 Жатыр мойнының ісік алдындағы аурулары
Әйел жыныс мүшесінің қатерлі ісігінің дамуына әр патологиялык жагдайлар ықпал етеді. Ісік алдындагы ауру аиық-і-ау жопе олардм дер кезінде емдеу ісіктің алды шараларының бірі болып табылады. Ісік алдындагы ауру аныктау негізі мүшелердегі морфологиялық өзгерістер табылады, бірақ диагноз қоюда клиникалык мәліметгер патологиялық процсстің даму динамикасы ескерілсді. Сы жыныс мүшесініц жоне қынаіггың, жатыр моины эндомстрий жоне аналық бездіц ісік алдындагы аурулары бөлінеді.
Сыртқы жыныс мүшесінің ісік аддындагы ауруларына вульваның тері, шырышты және тері асты май қабаттарының созылмалы дистрофиялық процестері - крауроз және леикоплакия жатады. Бұл аурулар жиі постменопа ксзінде кездессді жоие барлық гинскологиялық аурулар 0,06%-тің қүрайды. Осы аурулардаіі 20-50% жагдайда қатерлі дамиды. Крауроз және лепкоплакия аурулары орталық жүйке жүйесі жоғары болімдерінің жас шамасына сай функңиональды озгерістеріне байланысты нейроэндокронді зат алмасудың ауыр түрдегі бүзылуларына, гиппофигонадотропты қызмстін реттейтін гипоталамус структурасын жогаргы калыптағы қозуына.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ӘЙЕЛ ЖЫНЫС МҮШЕСІНІҢ ІСІК АЛДЫНДАҒЫ АУРУЛАРЫ
Әйел жыныс мүшесінің қатерлі ісігінің дамуына әр патологиялык
жагдайлар ықпал етеді. Ісік алдындагы ауру аиық-і-ау жопе олардм дер
кезінде емдеу ісіктің алды шараларының бірі болып табылады. Ісік
алдындагы ауру аныктау негізі мүшелердегі морфологиялық өзгерістер
табылады, бірақ диагноз қоюда клиникалык мәліметгер патологиялық процсстің
даму динамикасы ескерілсді. Сы жыныс мүшесініц жоне қынаіггың,
жатыр моины эндомстрий жоне аналық бездіц ісік алдындагы аурулары
бөлінеді.
Сыртқы жыныс мүшесі мен кынаптың ісік алды
аурулары
Сыртқы жыныс мүшесінің ісік аддындагы ауруларына вульваның
тері, шырышты және тері асты май қабаттарының созылмалы
дистрофиялық процестері - крауроз және леикоплакия жатады. Бұл аурулар
жиі постменопа ксзінде кездессді жоие барлық гинскологиялық
аурулар 0,06%-тің қүрайды. Осы аурулардаіі 20-50% жагдайда қатерлі дамиды.
Крауроз және лепкоплакия аурулары орталық жүйке жүйесі жоғары
болімдерінің жас шамасына сай функңиональды озгерістеріне
байланысты нейроэндокронді зат алмасудың ауыр түрдегі
бүзылуларына, гиппофигонадотропты қызмстін реттейтін гипоталамус
структурасын жогаргы калыптағы қозуына. Вегетоневрозды рекациялар
пайда болуына қатысы бар орталықтар қызметіне негізделген. Бүл
науқасгарда бүйрек үсті қабыгының қызметі әлсіреп, вульва
тіндеріндегі кортикостероидты децгейі төменде осының әсерінен
вульва рецепторларының эндогенді гормо әсерлерге деген реакциясы өзгереді.
Крауроз - үлкен және кіші жыныс еріндерінін, шошакайд біртіндеп
дамитын афофиясы, ол сыртқы жыныс мүшесінің тері шырышты кабаттарын
патологиялық бүрісуге әкеліп соқтырады.
1-ші кезеңі - сыртқы жыныс мүшесі маңайының ісініп, қарып, қышынуымен
сипатталады. Үлкен және кіші жыныс еріндері ісініп көгерген.
2-ші кезеңінде атрофиялық өзгерісгер күшейе түседі, үлкен және кіші
жыныс еріңдері тегістеліп, шошақай атрофияга ұшырайды, терісі ақшыл
тартып қүргайды, қынапқа кірер жол тартылады.
3-ші кезеңде склерозды сыртқы жыныс мүшесінің толық атрофиясы және
склсрозды дамиды. Сыртқы жыныс ернінде түк болмайды, тері және шырышты
қабаттары жүқарады, бозарып қорлана-көгереді қыржымдалған пермагент
бетіне ұқсайды. Қынапқа кірер жер, несеп агар каналының және көтеншектің
тесіктсрі тарылады. Жыныс қатынасы және зәр шыгаруы
қиындайды.
Лейкоплакия - шырышты қабат бетіңдсгі сүт тәрізді агарган дақ,
эпитслий гиперплазия мен эпителий асты тінінің фильтрациясы. Ары қарай тін
склерозы дамиды. Жалпақ, псртрофияіш, сүйел торізді болып болінеді.
Лейкоплакия даму цгейіне қарай жогарыда аталган үш түрге бөлінеді.
Лейкоплакия қүргақ ақ ие когеріп-агарган қатпарлы табақша тәрізді шектелген
болікгерде немесе вульваның түгеддей бойына Тиралуы мүмкіп. Вульва крауроэы
мен лейкоплакиясының бірігіп дамуы, малигаизациясы қатсрлі ісікке айналуы
жонінен қауіпті Кследі. Бүл аурулар клиникалық белгісіз өтеді және алдын-
ала қарау кезіңде аныкталынады. Кейдс крауроз узаққа, коп жылга сошлады,
түнде қинап қышытады, ол неврозды бүзылуларга, уПқы мсн еңбек
қабілетгерініц томендеуіне әкеледі Қышыган Жсрлердің орныңда кішкене
жарықшалар, тілінулер, соңыңда вульва қабынуы иайда болады. Диагноз
клиникалық суретгеме цсгізінде қойылады. Қосымша зерттсу одістерінен
кольпоскопия, Шиллср сынагы сырткы жыныс мүшесін Люголь спиртті
срітіндісімен майлаганда, лейкоплакия боліктері боялмайды колданылады.
Колыюскопия кезіндегі іріктелген малигназацияга күдікті аймактар биопсия
және гистолоі-иялық тексеруден огкізіледі.
Емі. Крауроз және леикоплакия үзаққа созылады. Оны емдеу дорігер мен
науқастан шыдамдылыкты қажет етеді. Комплексті см қүрамына сыртқы жыныс
мүшелерін жуу, диета, гормондыем, ультрадыбысты, сипиртті ноіюкаин
блокадасы, крио жатады, ал ем тиімсіз болган жагдайда вулыюэкгомия
жасалад Сыртқы жыныс мушелерін гидрокарбонат натрий, түймедаш і калеңдула
түнбасы қосылган қайнатылгаіі сумен күнінс бірне рет жуады.
Перманганат калий, бор қышқылыш-ерітінділерімен жууга
болмайды, өйткені олар тінде тпіркеңдіріп қүргатады. ЖүНді,
сюітетикалық іш киімдер киюге болмайды, олар кышыман& күшейте түседі.
Диета - с - өсімдікті, ащы тагамдар жонс ішімдіктер қолдануга болмапд
Эстроген және андроген гормоіідарымен диііроііиог
эстродиолдың 0,1 %-1 мл ерітіңдіеін жоне пропиоіг
тестосгеронның 1%-1 мл ерітіндісін аигасына бір рет 5-7 аі көлемінде, бі#
шприцпен жібереді емдейді. Оеы гормондар май, крем ре^гінде де қодданады,
глкжокортикоид майлар фторокорт, синалар, локакортен белгілейді.
Сонымен қаі седативті және үйықтатқыш дәрілерін береді. Қынаптың ісік
алдындагы ауруларына лейко жәнне эриіроплакия жатад Қынап
лейкоплакиясы көп қабатга жа;іпақ эпителиі, мүйізденуі, агарган
қатпарлы табакша, кейде папиллома төрІ болады. Эритроплакияіа бет қабатты
эпителиидің мүйіздең жүқаруы тән. Оның шекарасы анықталынган, бсті
жарқыраі,, ашық-қызыдды дақ, тигенде жеңіл қанаяды. Емдеу тәсілінен крир
ем немесе хирургиялық шара қа;, данылады. Сыртқы және ішкі қынап жыныс
мушелерінің ісуі алдындагы аурулары бар әйеддер диспансерлік қадагалауда бр
лады. Әйеддер консультациясына 3-6 айда 1 рет көрінулері тиіс.
Жатыр мойнының ісік алдындағы аурулары: Жатыр мойны патологиялық
жагдайының клинико морфологиялық топтастыруы.
1. Фонды процестер.
2. а эктопия не псевдоэрозия жалган. б эктропионды эрозия
жатыр
жарақатымен эктопияның бірігуі. в шын эрозия. г лейкоплакия д
эритроплакия е полип.
2. Ісік аддындагы процесс-дисплазия.
3. Преинвазивті рак.
4. Инвазивті рак.
Фонды процестер - іштен туа біткен не жүре келе болатын Патологиялық
жагдайлар, онан жатыр мойнының ісік алдындагы іурулары жоне рагы пайда
болады. Фонды аурулардың дамуы босану кезіндегі жатыр мойнының жарақатымен,
гормонды бүэылуларымсн, қабыну ауруларымен байланысш.
Эктония псевдоэрозия не жалган эрозия жатыр мойны каналының
цилиндрлік эпителий жоне жалпақ эпителий Шскарасының жагыр мойнының қынапты
бетіне ыгысуы. Эюопия дамуының бірнсше жолдары бар: жатыр мойнының жалпақ
эпителиі мсн жаіыр монын каналының цилиндрлік эпиілип қосыліан шекарасының
ілгген туа біткен анатомиялық омыртқа ышсуы, жыныстык жасы жетілу
кезеніндегі жыныс трмондарының көбсюі, босанудан кейінгі дөңгелек бүлшық
стгің жыртылуыңда эктоприон-жатыр мойны каналының қынапқа қарай ашылып
тсріс айналуы, сонымен қатар үзаққа созылган қабыну процестері мысалы,
трихомонозда.
Эктопия қабыну процесімеи өтеді Жатыр мойнының экфопионның рак
аддындагы - дисплазия, ал сонан кейін емнің тиімсіздігіңде рак дамуының
негізгі фоны деп есептеуге болады. Циливдрлік эпителиймен жабылган экгопия
аймаш кәдімгі козбен көрінеді, беті түйірлі дән не барқыт тәрізденіп, ашық
кызарган, жеңіл жарақагганып қанайды.
Шыи эрозия - жаіыр мойнының жабынды эпителийінің кемістііі, өте сирек
жагдайда кездсседі, өйткені шет жагынан келе жатқан коп қабатты жалпақ
қынап типті эпителиймен не метаплазия резерв клсікаларының көп қабатга
жалпақ эпителийге ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Әйел жыныс мүшесінің жарақаттары
Әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары
Әйел жыныс мүшелерініңісіктәрізді аурулары мен нағыз ісіктері
Еркек жыныс мүшесінің құрылысы
Несеп-жыныс мүшелерінің аурулары
Сыртқы жыныс мүшелерінің бейспецификалық қабыну аурулары
Қатерлі ісік – қоғам жарасы
Ісік ауруы
Жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы мен физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясы.
Ісік торшасының қасиеттері,ісік құрылысы, ісіктің өсуі
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь