Кездейсоқ сигналдардың таратушы заңдарын зерттеу


Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


№5 Зертқаналық жұмыс

Кесдейсоқ сигналдардың таратушы заңдарын зерттеу

Жұмыстың мақсаты: кездейсоқ процесстерді лездік мәндердің ықтималдық тығыздықтарын тәжірибелік зерттеудің әдістемесімен танысу. Кездейсоқ процесстің сипатымен, оның сандық сипаттамаларымен және ықтималдық тығыздық граыиктерімен есептік байланыстарын алу.
Құрал жабдықтар: лабораториялық стенд

Бақылау сұрақтары
1. Кез келген сигналдың ықтималдық тығыздықтың графигін салыңыз. Остер өлшемдер бойымен бөліп шығаруын түсіндіріңіз. Ықтималдық тығыздық ұғымының мағынасы.
2. Ықтималдық тығыздықты қалай іс жүзінде табады?
3. Қалыпты кездейсоқ процесс деген не? Оның аналитикалық жазбасын көрсетіңіз.
4. Қалыпты заң үшін W(x) кестесін σ және m оның және көбею не кішірею өзгерісін салыңыз.
5. Қалыпты заңды W(x) график бойымен математикалық күтімді және дисперцияны қалай табамыз?
6. Берілген ∆x аралықтың дәл келуінің ықтималдығын қалай анықтаймыз?
* ықтималдық тығыздықтың графигі бойымен;
* үлестіру функциясының графигі бойымен;
7. Байланыс сигналдарына қарай математикалық күтім мен дисперция ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіріңіз.
8. Тұрақты және тұрақты емес процесстердің айырмашылығы неде?
9. Эргодиялық процесс дегеніміз не?
10. Кездейсоқ процесс және оның өткізуі дегеніміз не?

1. Егер X пен Ү үздіксіз кездейсоқ шамалар болса, онда олардың біріккен ықтималдық тығыздығы
(1)

теңдігімен анықталады.
(1) тендіктің оң жағын үлестірім функциясы арқылы
өрнектесек
(2)

Егер үлестірім функциясы Ғ(х,у) және оның екінші ретті туындысы үздіксіз болса, онда (2) теңдіктің оң жағы F(х,у) функциясының аралас туындысын береді:
(3)
Сонымен екі кездейсоқ шамалар системасының ықтималдық тығыздығы кездейсоқ (Х,Ү) нүктесінің элементар тік төрбұрыш ауданына түсу ықтималдығының сол ауданға қатынасының шегіне тең
() Үлестірім тығыздығын үлестірім функциясының екінші ретті аралас туындысы арқылы есептеуге болады f (х,у) функциясының графигін үлестірім беті деп атайды.
Екі кездейсоқ шамалар системасы үшін f(х,у) dxdy көбейтіндісі ықтималдық элементі деп аталып, ол өлшемдері dх жөне dу болатын тік төрбұрышқа кездейсоқ нүктенің түсу ықтималдығын көрсетеді.
Ықтималдық элементінің геометриялық мағынасы: табаны dх және dу болатын тік төртбұрыш, ал биіктігі f(х,у)-ке тең элементар параллелепипедтің көлемін береді (1-сурет).
1-сурет
1-сурет

Сонымен, үлестірім тығыздығы f(х,у) болса, кездейсоқ (Х,Ү) нүктесінің берілген В облысына түсу ықтималдығын келесі формуламен анықтауға болады:

(4)
Үлестірім функциясы Р(х,у) абциссалары (-,х) және ординаталары (-,у) аралығындағы квадрантқа түсу ықтималдығын көрсететін болғандықтан оны ықтималдық тығыздығы f(х,у) арқылы былай өрнектейді:
(5)
Екі кездейсоқ шамалар системасының ықтималдық
тығыздығының қасиеттерін қарастырайық.
1°. Ықтималдық тығыздығы теріс емес мәндерді қабылдайтын функция: f(x,y).
(1) тендік бойынша бөлшектің алымы мен бөлімі оң мәндер қабылдайды, ал оның шегі теріс болуы мүмкін емес.
2º. Ықтималдық тығыздағынан алынған қос меншіксіз интеграл мәні бірге тең

Үлестірім функциясының қасиеті бойынша F() болғандықтан (5) формула негізінде:
.
Бұл теңдіктің геометриялық мағынасы үлестірім беті мен жазықтығы арқылы шектелген дененің көлемі бірге тең болады.
Мысалы. Екі кездейсоқ шамалар системасының ықтималдық тығыздығы

а параметрінің мәнін, үлестірім функциясын f(x,y) және кездейсоқ нүктенің төбелері О(0,0), А(0,1), В(,1), С(,0) нүктелерінде болатын тік төртбұрышқа түсу ықтималдығын табу керек.
Шешуі. Ықтималдық тығыздығының екінші қасиеті бойынша а параметрінің мәні:

Осыдан a =.
Үлестірім функциясын F(x,y) (5) формуламен анықтаймыз:

Кездейсоқ (X, Y) нүктесінің берілген D облысына түсу ықтималдығы (4) формула арқылы табамыз:

2. Ықтималдық Pi деп: физикалық шамалардың өлшенген мəндерінің Ni санының, ансамблдегі барлық элементтердің санына N қатынасының шегін (ансамблдегі элементтің саны шексіздікке өскен кездегі) айтамыз:
Pi=lim N --infinity NiN (6)

Бұл формуланы эвивалентті түрде жазуға болады:
Pi=lim T --infinity tiT (7)
мұндағы ti - жүйе i күйінде (xξ,i мəні) болған кездегі уақыт, T- бақылаудың толық уақыты . Бұл формулалар (6),(7) системаның сыртқы шарттары өзгеріссіз күйде болған кезде орындалады.
Үздіксіз кездейсоқ сигналдар үшін ықтималдылықтың (6), (7) анықтамасын дəлірек алу қажет. Себебі, үздіксіз шамалар шексіз (есепсіз мəндер) мəндердің жиынын қабылдайды, сондықтан ti уақыты нөлге тең болғандықтан Pi де нөлге тең болады.Осы себепті кездейсоқ шаманың болатын мəндерінің белгілі интервалын қарастыру керек, мысалы 0 x ξ.x. Сонда біз дискретті жағдаймен ұқсастыққа келеміз жəне үздіксіз кездейсоқ шама x(t) үшін ықтималдылықтың таралу функциясының анықтамасын (ықтималдылықтың таралу заңдылығының аналитикалық өрнегін) сипаттай аламыз:

3. Уақыт бойынша өзгеретін кездейсоқ сигналдың математикалық моделі кездейсоқ процесс деп аталады. Егер ξ(t) - кездейсоқ сандардың тізбегі (кездейсоқ күш) болса, функцияның ерекше түрін - онда кездейсоқ процесті xξ(t) түрінде белгілейміз. Табиғи жағдайда кездейсоқ күштердің ξ i(t ) (i=1,2,...N) тізбегі кездеседі, оған xi,ξ(t) ансамблі сəйкес келеді. Ансамбілдің сигналдың қабылдануынан кейін толық белгілі болған осы функциялардың бірі кездейсоқ процестің байқалуы деп аталады. Бұл байқалуды уақыттың детерминделген (кездейсоқ емес) функциясы ретінде қарастыруға болады. Байқалулардың N--infinity кездегі статистикалық ансамблі кездейсоқ (стохасты) процесс деп аталады.
4,5,6,7. кездейсоқ шамасының математикалық күтімі немесе орта мәні дегеніміз саны.
Математикалық күтімнің негізгі қасиеттері: егер кейбір кездейсоқ емес шама болса, онда , , егер кез келген кездейсоқ шама болса, онда .
кездейсоқ шамасының дисперсиясы дегеніміз саны.
Яғни, дегеніміз, кездейсоқ шамасының өзінің орта мәні -ден ауытқу квадратының математикалық күтімі. болатыны айқын.
Математикалық күтім мен дисперсия - кездейсоқ шамасының негізгі сандық характеристикалары.
Егер де біз кездейсоқ шамасын көп рет бақылып, шамаларын алсақ, онда олардың арифметикалық ортасы осы кездейсоқ шамасының математикалық күтімі -ге жуық болады: .
Дисперсия дегеніміз осы кездейсоқ мәндерінің орта мәні -ден ауытқуын сипаттайды.
.
Дисперсияның негізгі қасиеттері: егер кейбір кездейсоқ емес шама болса, онда , .
Ықтималдылықтар теориясында тәуелсіз кездейсоқ шамалар түсінігі өте маңызды. Егер және кездейсоқ шамалары тәуелсіз болса, онда келесі қатынастар дұрыс: , .
Кездейсоқ шама үзіліссіз деп аталады, егер ол интервалынан кез келген мән қабылдаса.
Үзіліссіз кездейсоқ шамасы, оның мүмкін болатын мәні жататын интервалымен және ықтималдылықтар тығыздығы, немесе - дің үлестіру тығыздығы, деп аталатын функциясымен анақталады.
Мұнда және болуы да мүмкін. Бірақ тығыздық келесі екі шартты қанағаттандыруы тиіс: 1) ; 2) .
Үзіліссіз кездейсоқ шамасының математикалық күтімі немесе орта мәні дегеніміз .
Айталық, жоғарғыдай кездейсоқ шамасының тығыздығы болсын. Кез келген үзіліссіз функциясын алып, кездейсоқ шамасын қарастырайық. Онда . Осындай формуланы дискретті кездейсоқ шамаға да жазуға болады . Бір жағынан, жалпы жағдайда, .
Тығыздығы -ге тең, интервалында анықталған, кездейсоқ шамасы интервалында бірқалыпты үлестірілген деп аталады.
Шынында да, интервалында жатқан қандайда да бір интервалын алсақ, онда кездейсоқ шамасы осы интервалында жату ықтималдылығы , яғни осы интервалдың ұзындығына тең. Егер интервалын ұзындықтары бірдей, кез келген интервалдарға бөлсек, онда кездейсоқ шамасының осы иентервалдардың кез келген біреуінде жату ықтималдылықтары бірдей.
, .
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Байланыс арналарының сипаттамалары
Тропосфералық радиорелейлік байланыс
Ұялы байланыстың радиосигналдарын тарату
Сигналдық каналдарды ұйымдастыру туралы
Информатиканың философиялық негіздері
Сигналды каналдарды ұйымдастыру
Сигналдық каналдарды ұйымдастыру
Радиобайланыс регламенті Радио байланыс түсінігі және тарихы
Тасымалдаушы астындағы импульстердің жиілігі
Байланыстың спутниктік жүйелері
Пәндер