Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау

Мазмұны

Кіріспе

1. Геологиялық бөлім
1.1.Кен орнының жалпы сипаттамасы
1.2.Кен орнының геология.литологиялық құрылымының сипаттамасы
1.3. Тектоника
1.4. Мұнайгаздылық
1.5. Мұнайгаздылық
1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және
қасиеттері
1.6.1. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және
қасиеттері
1.6.2.Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері.
1.6.3.Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы
1.6.4.Конденсаттың сипаттамасы
1.6.5.Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы
1.7. Физико.гидродинамикалық сипаттамасы

2. Технико.технологиялық бөлім.
2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого.кәсіпшілік және технико.экономикалық негіздерді дайындау
2.2. Ұңғымалар қорының құрылымын талдау
2.3. Қабаттың геолого.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану
обьектілерін бөлу негіздемесі
2.4. Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін негіздеу
2.5. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары
2.6. Ұңғымада көмірсутегілердің шөгуінің алдын алу және жою
әдістері
2.7. Жабдықтар мен құбырларды тотығудан қорғау шаралары
2.8. Құбыр желілерінің өткізгіштік қасиетін жоғарылату
2.9. Кәсіпшіліктегі мұнай құбырларының коррозиясы (тоттануы)
2.10. Кәсіпшіліктегі құбыр желілерінің гидравликалық есебі

3. Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
3.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің
қауіпсіздігін ұйымдастыру.
3.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша
ұйымдастыру шаралары.
3.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз
ету шараларының тиімділігін бағалау.
3.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және
қауіпті сәулелерден қорғау.
3.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары.
3.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді
пайдалану қауіпсіздігі.
3.4 Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері.
3.5. Жер асты суларын қорғау.
3.6. Құнарлы топырақты қорғау.

Қорытынды

Әдебиеттер тізімі.
Кіріспе

Арысқұм кен орнының игеру жобасы 1999 жылдың 24 маусымындағы № 337 инвестициялар бойынша ҚР минкомитетімен келісілген және «Арысқұм мұнай кен орнындағы көмірсутекті шикізатын барлау және өндірілген қоймаларды пайдалану құқығына » 1998 жылдың 8 қыркүйегінде №1505 ГКИ сериясының мемлекеттік лицензиясын иеленетін «Харрикейн Құмкөл мұнай» ААҚ-ның келісім шарты бойынша жасалған.
Мұнай кен орны 1985 жылы ашылған. Алаң бойынша зерттеулердің әртүрлі кезеңдеріндегі сейсмобарлау жұмыстары Тұрлан геофизикалық экспедициясымен жүргізілді.
Кен орындарындағы іздеу барлау жұмыстары «Южказгеология» ПГО Оңтүстік Қазақстандық мұнайгазбарлау экспедициясымен бірге жүргізілді. Ұңғымалардағы кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен орындалды.
Осы еңбекте пайдалану объектілерінің орындалуы, бұрғылауға арналған өндіруші және су айдайтын ұңғымалардың саны және орындалуы дәлелденген, игеру варианттары бойынша технологиялық және экономикалық көрсеткіштер есептелінген, мұнайды өндіру технологиясы, ұңғымалардың өнімдерін кәсіпшілікте дайындау, жинау жүйесінің талаптары және сулану жүйесі дәлелденген.
Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 сәйкес құралған және кен орнының өнеркәсіпті пайдалануға орнатуға жобалау – сметалық құжаттаманы дайындауға негіздеме болып табылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Максимов М.И. «Геологические основы разработки нефтяных месторождений» Москва «Недра», 1975 г.
2. «Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений».
Гиматудинов Ш.К. и др. М. «Недра», 1978 г.
3. «Сборник задач по разработке нефтяных месторождений». Учебное пособие для вузов.
Желтов и др. М. «Недра», 1985 г.
4. Нұрсұлтанов Ғ.М. «Ұңғыманы бұрғылау және мұнай өндіру негіздері», Алматы, ҚазҰТУ, 1994 ж.
5. Шуров В.И. «Технология и техника добычи нефти», учебник для вузов. М. «Недра», 1983 г.
6. Муравьев И.М. «Справочник мастера по добыче нефти», М. «Недра», 1975 г.
7. Панов. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых месторождений». М. «Недра», 1975 г.
8. Малышев Ю.М. и др. «Экономика нефтяной и газовой промышленности», М. «Недра», 1980 г.
9. Арысқұм және Құмкөл кен орындарын игеру жобаларының құжаттама материалдары қолданылды.
10. Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., Сейтжанов С.С.
Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы:
Оқу құралы.- Қызылорда, 2006.-170 бет.
        
        Аннотация
Дипломдық жұмыс «Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын
корозиядан қорғау» ... ... ... үш ... ... ... бөлімде кен орнының геолого-геофизикалық
зерттеулері ... ... ... ... және сулылығы
жайлы мәліметтер енгізілген.
-Технико-технологиялық бөлімде ... ... мен ... ... ... ... гидродинамикалық зерттеу нәтижелері қабат
мұнайының құрамы, кен орнының игеру ... ... ... ... жұмыстары және құбырлардың гидравликалық өткізгіштігіне ... ... және ... ... ... бөлімінде экология мен
қоршаған орта мәселелері, өрт ... ... ... ... жұмысшылардың техника қауіпсіздігі келтірілген.
Аннотация
Данны дипломная работа написан на тему ... ... ... на месторождения Арыскум » .
Дипломная работа состоит из 3-х ... ... ... ... труда и окружающей среды.
В геологической части приведены ... ... о ... исследованиях, стратиграфий тектоники, нефтегазоносность ... ... ... ... ... анализы текущей
разработки фонда скважин, гидродинамических исследовании скважин, в этой ... ... ... ... о составе пластовой нефти и проект
разработки.
В дипломном ... ... ... ... ... ... ... среды в нефтедобыче.
Кіріспе
Арысқұм кен орнының игеру жобасы 1999 жылдың 24 маусымындағы № ... ... ҚР ... ... және «Арысқұм мұнай кен
орнындағы ... ... ... және ... ... ... » 1998 ... 8 қыркүйегінде №1505 ГКИ сериясының
мемлекеттік лицензиясын иеленетін «Харрикейн Құмкөл ... ... ... бойынша жасалған.
Мұнай кен орны 1985 жылы ... Алаң ... ... кезеңдеріндегі сейсмобарлау жұмыстары Тұрлан ... ... ... ... ... жұмыстары «Южказгеология» ПГО Оңтүстік
Қазақстандық мұнайгазбарлау экспедициясымен бірге жүргізілді. Ұңғымалардағы
кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен орындалды.
Осы еңбекте пайдалану объектілерінің ... ... ... және су ... ... саны және ... ... варианттары бойынша технологиялық және экономикалық көрсеткіштер
есептелінген, ... ... ... ... ... дайындау, жинау жүйесінің талаптары және сулану жүйесі
дәлелденген.
Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 сәйкес ... және кен ... ... ... ...... ... дайындауға
негіздеме болып табылады.
1. Геологиялық бөлім
1.1. Кен орнының жалпы сипаттамасы
Арысқұм кен орны ... ... ... ... ... ... ауданында орналасқан. Кен орнының географиялық
орналасуы Торғай ойпатының оңтүстік бөлігі және келесі ... ... 40 /СШ және 640-34/ - 65014/ ... ... жайы ... қаласы (Оңтүстікте 300 км) және Жезқазған
қаласы (солтүстік шығыста 280 км) және Жосалы станциясы (оңтүстік батыста
120 км) ... - ... 70 км ... ... ... үлкен кен орны
Құмкөл мұнайшылардан вахта–қыстағы орналасқан. Кен орнынан шығысқа қарай
Омск-Павлодар-Шымкент мұнай ... ... ... ... ... 100-160 м ... белігісімен
жазықталған. Су жүйесі және жер бетіндегі су көзі жоқ. Жануар және өсімдік
әлемі жартылай шөлейт ... ... ... тез өзгергіш, ауа
температурасы қыс мезгілінде – 38- 40 0 С дейін, жазда +30 +35 0С-ге ... көп емес ... ... ... ... мезгілдерінде болады. Күшті
жел: жазда батыстан; оңтүстік батыстан, қалған жыл ... және ... ... ... кен орны Құмкөл кен орнымен тегістелген жолмен байланысқан .
Техникалық жұмыстармен ауыз суға тереңдігі 80-100 метр ... бор ... алып ... Алаң ... ... халық жаз
мезгілінде мал шаруашылығымен айналысады. Ауданның әлеуметтік-экономикалық
жағдайы нашар ... ... ... ... ... ... құралған.
Ауданның ауа-райы тез өзгергіш, мезгілімен тәуліктік ... ... ... өте ... және аз ... ... ... Жыл бойындағы түскен ылғал мөлшері 150 ... ... қыс, күз ... ... кен ... ... ... 87 км қашықтықтаЖиқанбұлақ
құрылыс құмдарының кен орны және осы бағытта 137 км ... ұсақ ... ... ... кен орны бар. Жануарларды суару үшін оларға
жақын жерден Қызылорда гидрогеологиялық экспедициясымен ... ... ... ... ... сейсмикалық емес.
1.2. Кен орнының геология-литологиялық құрылымының сипаттамасы
Арысқұм кен ... ... ... ... ... ... түзілімдері қатысады.
Төменгі протерезой-PR1
Іргетас жыныстары төменгіпалеозой жасындағы конгломераттармен және
сазды жіктастармен ұсынылған жүйелі іргетас шығар ... тек бір ... ... жынысының түзілімдері екі құрылымдық қабат
астына бөлінеді.
Төменгі қабат асты тафрогенді (борлы) және жоғарғы аралық жұқа ... және ... ... ... ... ... ... құралған.
Юра жүйесі. (І )
Арысқұм ойпатында юра қимасында үш ритм жиынтығына бөлінеді. Төменгісі
– төменгі бөліктің ... және ... ... ... ... ритм ...... бөліктің дощан және қарағансай свитасы
түрінде көрсетілген. Жоғарғы ритм ... ... ... ... ... ... жабылған.
Ортаңғы және төменгі бөліктер J14-J21-2;
Қима 5-ұңғымамен ашылған. Дощан свитасы j1-2d орташа, майда түйіршікті
сұр және ... құм, ... саз, ... және ... ... үлкен
ұсақты құм кездеседі. Көміртектелген өсімдік қалдықтары көп. ... қара ... ... ... ағып ... ... ... 214
метрден 775 метрге дейін өзгеріп отырады.
Қарағансай свитасы (j2Кс)- қара аргелитке дейін қарасұр ағынды және
сұр, ақшыл сұр құм ... ... ... қарасұр, қараға дейін құм
қабатшаларынан көмір шөгіндісімен ... Құм ... ұсақ ... ... цемент-сазды, түйіршік жақсы ... ... Бес ... ... ... ... ... свита
қалыңдығы 196 метрден 355 метрге дейін өзгеріп отырады.
Жоғары бөлік (І3).
Жоғарғы юра түзілімдері Құмкөл плитасының құмды-сазды ... ... ... ... ... (J3km) ... құм, сұр түсті майда-орташа
түйіршікті ... үш ... ... ... ... ... ... цемент сазды, кей жерлері жартылай
қабат түріндегі карбонатты. Горизонттар кен орнын барлық жері бойынша ... және ... ... ... ... ... свитасының (J3km) қалыңдығы 60-133 м және ... ... ... және ... ... ... ... ... Құмкөл свитасы (J3km) қалыңдығы шеткі бөліктерінде 275м ... метр ... ... плитасы (J3аr) Құмкөл свитасына сәйкес , ... ... ... ... ... ... ... айқын шекаралы түрінде
жатыр.
Свита екі қосалқы свитаға бөлінген, көлдік-жайылмалы фракциялармен
ұсынылған ала ... ... ... алевролиттер және құмдақтардың
қабаттасуында жоғары қарай өтетін құмдар ... мен ... ... ... ... ... К
Бор жүйесі ауданында және кен орнында аймақтағы шайылумен және ... ... ... ... сәйкес келмеуімен және аймақтағы
шайылумен және Юра іргетасы ... ... Оның ... ...... ... свитасы, ал жоғарғы бөлімі Қызыл қия свитасы
құрамында мүшеленеді.
Төменгі бөлік-К1
Даул свитасы ( К1 d) төменгі ... ... ... және жоғарғы
даулына немесе жоғарғы неокомның жоғарғы даулына бөлінеді. Төменгі қосалқы
свитасы негізінде аймақтың мұнайлы Арысқұм ... ... ... ( К1 аr) . ... ... ... ... және гравилиттермен құралған М- ІІ мұнай ... ... ... 9-36м аралығында ауытқиды.
Қарашатау свитасы ( К1 kr) свитасы даул свитасында шайылумен жатыр,
саздар түбінде гравилиттер ... ... сұр ... ... жасы апт ... және альб ... ... кешенмен белгіленген,
қалыңдығы 340м .
Төменгі – жоғарғы бөлік- К 1-2
Құмдар және ... ... ала ... ... ... ... ... орташа
қалыңдығы 265м .
Жоғарғы бөлік- К 2
Оның құрамында төменгі тұран ... ... және ... тұран-
сенонның бөлшектелген түзілімдерімен айқындалады.
Балапан свитасы ( К1 be ) құм және ... ... ... ... ... 105м дейінгі теңіздік сұр ... ... ... ( К1 t2 -sn ) ... 80м. ... бөлігіндегі
жоғарғы тастар қабаттармен алатүсті құмдар, саздар және алевролиттер
қабаттармен ұсынылған.
Палеоген-төртік ... ... ... жоғарғы бөлігіндегі эолом, құмдармен,
алевролиттер, ... ... ... сұр, ... саздармен
ұсынылған.
1.3. Тектоника
Арысқұм кенорны Арысқұм ... ... ... ... ... грабен - синклиналды ең аса көп иілген орталық бөлігінде
орналасқан. Арысқұм ойысы Оңтүстік-Торғай ойпатынан шеткі Оңтүстік ... ... үш ... ... беткейлер бойынша : ІІб , ІІІ
а және ІІІб бойынша сипатталған. Барлық беткейлер бойынша ... ...... ... ... кескіні аймағынан ,Оңтүстік батыстан
аяқталған изогипспен шектескен жартылай дөңбек ... ... ... – горизонты бойынша құрылымның ең шекті өлшемі 30х60 км.
1.4. Мұнайгаздылық
Оңтүстік-Торғай ... ... ... ойысының мұнайгаздылығы
Арысқұм кен орнынан шығысқа қарай 70 км-де ... ... ... ... ... дәлелденген.
Арысқұм иінді ойысында жауын-шашын жиналудағы ірі ырғақтармен
байланысты 3 белгіленген және екі ... ... ... ... санына байланысты орта юра, жоғары юра және төменгі неоком
кешендері жатады.
Келешектегі мұнайгаз санына төменгі юра және жоғарғы неоком кешендері
жатады.
Арысқұм кен ... ... ... ... ... ... ... арысқұм өнімді беткейі (K1nc1)
айқындалған. (K1nc1) ... ... ... ... ... кен орны
көлемі бойынша жақсы көрінеді. Беткейге мұнайлы сілемдермен газ шоғыры
қосылған.
Кеніш үшін жабын ... ... ... ... ... қызмет атқарады.
Мұнайлы жиектері газды шоғыры 1053,6 м – 927,8 м ... ... ... 14 ... сынап көнуі арқылы зерттелген.
Кеніштің мұнайлы бөлігі 5 ұңғымамен зерттелген. №14 ұңғымадан ... ... өнім 93,6 м3 /тәу. ... ... ең ... бөлігі №12 ұңғымада белгіленген және оның ең төменгі
деңгейі -884,6 м. Осындай ұңғымадан газ алынған қабат-коллектор табанының
белгісі -885 м-ге ... ... ... м және (-884,7 - 887,7 м) ... 73 м3 /тәу. ... ... және 37 мың м3 /тәу ... ... ... ... шекарасы №7 ұңғымадан газды мұнай ағысы
алынған арақашықтықтағы қос коллектор ... ... ... ... м ... тең ... шекарасы кеніш ауданының үлкен бөлігінде -913 м тереңдік
деңгейінде қабылданған.
№8 ұңғымада -902,9-915,9 м ... 75%-ке ... ... өнімде сулы мұнай алынды. Табан суларын жою үшін 902,9 - 909,9 ... ... ... ... нәтижесінде сусыз мұнай алу ... ... ... ... бойынша мұнай қабатының
табаны -912,1 м тереңдікке, ал су қабатының жабыны – 913,9 м ... ... ... -910,7- 916,7 м ... аралығын сынау кезінде фонтанды
ағын алынбады, ұңғыманы жуу кезінде сағадан 8 м3 мұнай және 0,8 м3 ... ... ... -902,7- 906,7 м ... ... ... ... фонтаны
алынды. Мұндағы мұнай қабатының табаны -912,9 м тереңдікте, ал ... ... ... -914,7 м. ... ... ... ... ашқан №66 с құрылымдық ұңғымада ГИС деректері
бойынша мұнай ... ... ... ... ... ... -907,6
м тереңдік белгісінде орналасқан.
№19 ұңғымасының аймағында сумұнай шекарасы -915 м ... ... ... -913,4 - 915,4 м ... және ... ... ... 2,64 м3/тәу өніммен сусыз мұнай алынды.
№19 ұңғымасында ГИС мәліметтері бойынша мұнай қабатының табаны -915,0
м тереңдік ... сай ... ал 1 м ... ... -918,0 м ... орналасқан.
ГНК және ВНК ескерумен кеніштегі газ ... және ... ... қалыңдығы 81-27м –ге тең болады.
Өнімділіктің жалпы ауданы 9021,0 га-ға тең. Осыған байланысты таза газ
аумағы 58,6%, ... ... -12,2% , таза ... аумағы- 15,8% және
сумұнайлы ... -18,4% ... ... ... ... ... экрандалған.
Арысқұм кен орнын барлау процессінде төменгі неоком және ... ... газ көзі бар ... ... ... ... неоком шөгіндісінде №3 ұңғымадан өнімділігі 60
мың м3/тәу болатын газ тереңдігі -940-945 м аралығында және -907-910 ... ... 77,9 мың ... ... газ көлемі алынды.
Кернді алу деректеріне сүйене отырып кен ... ... ... және сирек кездесетін құмтастар және алевролит
қабатшаларынан тұратыны анықталды.
Ал басқа ұңғымаларды сынау ... газ көзі ... ... және №6 ... ... ... кезінде әртүрлі
гипсометриялық белгілерде жатқан өнімділікті ... ... ... №3 және №6 ... ауданында кішкене газды, құмды-
алевролитті линзалардың төменгі неоком ... ... ... ... ... ... коллекторлық құрылымы, қабат сипаттамасы
және олардың біртексіздігі
ГИС деректері бойынша K1nc1ar өнімді қабаты 5-8 құм-гравелитті қабат –
коллекторлары түрінде сипатталған. Қатпардың осімен ... ... ... ... кезінде тығыз сазды өткізбейтін түзілімдер бөлігінің алмасуы
жүреді. Қабат беткейінің ең ... ... №18 және №14 ... ... ... ... саны 7-8 –ге ... тиімді қалыңдықтар 2,2 метрден 27 метрге дейін өзгеріп отырады.
Жалпы тиімді ... ... ... ... сәйкес келеді.
Газға қаныққан қалыңдықтар 3,2 метрмен 12,6 метр ... ... ал ... ... кескіні тиімді мұнайлылықтың толық кескінінің
шектеулі қалыңдығында 1,2 м өзгеріп отырады.
Өнімді қабаттың ... ... ... бос ... құмдақтар мен гравилиттер түрінде
көрсетілген. Газға ... ... ... ... есеппен
0,174 бірлік үлесіне тең ал, мұнайдың кеуектілігі – 0,186, ал ... ... 0,225 ... ... тең болады, осыған сәйкес
өткізгіштік 0,003 тен 0,0143 мкм2 ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген. Бәрінен бұрын, коллекторлардың сүзілу-көлемінің
қасиеттері көбірек болжанады, яғни ... ... аса ... үлгілерде
жүргізіледі, ал сол уақытта бос үлгілер ... ... ... ... ... ... ... мұнай бөлігінің өткізгіштігі
орташа 0,142 мкм2 ... ... 0,14 тен 0,82 ... ... кең ... отырады. Беткейдің орташа құмдылығы 0,58 бірлік үлесті құрайды.
1.1-кесте. Қалыңдық сипаттамалары
|Қалыңдық ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... |Орташа мәні, м |18,08 |
| ... ... % |0,379 |
| ... ... м ... |
|Газға қаныққан ... ... м |7,9 |
| ... коэффициенті, % |0,390 |
| ... ... м ... |
|Мұнайға қаныққан ... ... м |8,3 |
| ... ... % |0,369 |
| ... ... м ... |
|Суға қаныққан ... ... м |9,06 |
| ... ... % |0,759 |
| ... ... м |1,0-22,4 ... ... ... ... м |11,6 |
| ... ... % |0,541 |
| ... аралығы, м |2,2-27,0 ... ... ... ... ... |Құмдылық |Жіктелу ... ... ... ... ... үлесі |
| ... ... | |
| ... | | |
| | ... мәні|Вариация |Орташа мәні|Вариация |
| | | ... | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |19 |0,58 |0,307 |4,1 |- ... М-ІІ горизонтының мұнайгазғақанығуы
және коллектор қасиеттерінің сипаттамалары
|Анық-тау ... ... ... |
|әдісі | ... |лік | ... | |мкм2 ... |ты ... | | |есі | ... | | | | |і |
| | | | | | |
| | | | ... |Газға | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... |
| | | | |і |есі | ... ... ... |1 |4 |- |- |- ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |7 |20 |- |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |0,0035 |0,152 |- |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... |0,003-0|0,074-0|- |- |- |
| | |,0143 |,234 | | | ... ... ... |- |4 |4 |- |- ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |- |20 |13 |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |- |0,186 |0,66 |- |- |
| ... коэфф. |- |- |- |- |- |
| ... ... |- |0,12- ... |- |- ... ... |3 |- |- |- |- ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | |
| ... ... |3 |- |- |- |- |
| ... | | | | | |
| ... мәні |0,142 |- |- |- |- |
| ... ... |- |- |- |- |- |
| ... ... |0,118- | | | | |
| ... |0,142 |0,186 |0,66; |- |- |
| ... | | |0,61 | | |
6. ... ... ... және судың құрамы және
қасиеттері
Кен орны бойынша мұнай,газ және конденсаттың құрамын және қасиеттерін
зерттеу «ОңтҚазгеология» ПГО (Алматы ... ... және ОМП ... ... ... ... зерттеу экспедициясының зертханасында
жүргізілді. ... ... ... ... ... ИХН және ПС ... ... ... ... ... мен қасиеті
Өнімді қабаттардың мұнайларының физика-химиялық сипаттамалары 6
ұңғыманың (№1п,7,8,14,19,13) 18 ... ... ... ... 14 ... ... өнімді горизонтындағы ... ... ... ... ... ... мұнайының құрамының өзіндік
қасиеттері тұрақты болып келеді.
Мұнай тығыздығы 0,8415 т/м3 – тен 0,8957 т/м3 ... ... Ашық ... болуы (3000С дейін) 7%-тен 33%-ке ... ... (2000С ... М-ІІ өнімді қабатының ... ... ... ... ... тек №1п ... ... кезінде 0,84%-
ке жеткен), шайырлы (асфальтен-шайырдың ... 16,65% ... ... (парафин құрамы 9,7 %-ден 27,82% дейін). ... ... ... ... ... ... құрамы бойынша мұнай нафтенді
циклға байланысты 59,9% дейін, ... ... ... 39,1% ... ароматты көмірсутектер 16,8%- ден 23,1%-ке дейін.
Мұнайдың қату температурасы +120С ... ... ... ... 290С қа ... ... қату температурасының жоғары
болуына ... ... ... ... өлшеу
жүргізілмейді.
2. Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері
Арысқұм өнімді ... ... ... ... ... ... ... зертханасында №7, 14, 19 ұңғымаларына 14 сынақ
жұмыстары жүргізілген.
Талдау жұмыстарының нәтижесі қабат ... ... ... ... ... ... ... тұр және ол 5,8 МПа – 9,3 МПа дейінгі
аралығында ауытқып отырады.
Динамикалық ... ... ... ... Мұнайдың құрамындағы
газ мөлшері ұңғымалар бойынша 19,2 м3/т – дан 55,2 м3/т дейін ... ... ... еру ... ... ... ... газқұрамы 39,7 м3/т болғанда орта есеппен
көлемдік коэффициент 1,09- ға тең болады. Қабат ... 430С ... ... ... ... құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы
Еркін газдың құрамы мен қасиеті кеніштің газды ... ... 23 ... ... мұнайдағы еріген газдың 8 сынақтары
зерттелген.
Еркін газ негізінен ... ... оның ... 95,04 % -ды ... ... ... пайыз мөлшерінде есептеледі ,ал этанның пайыздық
мөлшері аз болады. Құрамында С5+в болуы шамамен 0,99%, ал газдың құрамында
күкіртсутегі кездеспейді. ... ... ... ... ... 1,203 ке тең.
Мұнайдағы еріген газдың еркін газдан айырмашылығы аз метанды болуында,
оның орташа мәні 70,86% -ке тең. Орташа көмірқышқыл газы мен ... ... аз ... яғни орта ... 3,04% және 3,46% және ... гелий -0,06%.
4. Конденсаттың сипаттамасы
Конденсаттың физико-химиялық қасиеттері ... ... ЦЛ ... және ... 9 ... бойынша іріктелген. Шикі
конденсаттың құрамы 1.4-кестеде көрсетілген.
Конденсаттың ... 0,7386 – 0,7883 г/м3 ... ... ... құрамына келетін болсақ конденсат аз күкіртті болып келеді
(күкірт 0,01- 0,06), 2000С температураға дейін қайнайтын ашық фракциялар 94
% ... ... ... ... ... 390С. ... ... мөлшері 0,01- ден 1,3 % дейін.
5. Жер асты суларының ... ... мен ... ... кен ... өнімді горизонттарындағы қабат сулары В.А.Сулиннің
жіктемесі бойынша өзімен хлоридкальций түріндегі хлорид тобына және натрий
тобына жататын тұзды болып келеді. Юра сулы ... ... ... г/л ... өзгеріп отырады, неоком горизонтында 43,3- 62,3 г/л
аралығында болады. Суы қышқыл, РН орта ... -6,3 , ... ... ... rNa+/ rCl- коэффициенті 0,74-0,94 аралығында
өзгеріп отырады. Шеллер коэффициенті ... ... ... 130-312 ... Суы өте ... ... (0С). ... суындағы
иондардың орташа мәні 1.8- кестеде көрсетілген.
Арысқұм кен орындарындағы қабат суларында иодтың мөлшері өте ... ... ... ... ... ... емес, ол 1,6-120 мг/л
аралығында өзгеріп отырады. Кен ... ... ... ... мен ... өте жоғары: Ra – 0,03*10-11 – 7,87*10 -11 кю/л аралығында, ал U ... 0,035 мг/л ... ... ... ... ... ... уранның мөлшері де азайып бара жатыр. Қалған микрокомпоненттер
өте аз мөлшерде кездеседі.
Жоғарыда көрсетілген мәндерге сүйене отырып , ... ... ... суы ... және ... (86,7 г/л) екенін білеміз.
Қабат суларының гидродинамикасы бойынша деректерді талдау нәтижесінде
коллекторлардың сүзілу ... ... ... көрсетеді. Кен орнының
ауданы гидрогеология деректерінің қосындысы кеніштің серпімді ... ... ... ... Арысқұм кен орны. Қабат мұнайы, газы және суының қасиеті
| |М-ІІ ... | |
| ... ... |Орташа |
| | ... ... |
| ... ... | | |
| ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... | | | | ... қанығу қысымы, МПа |3(7,14,19) |13 |5,8-9,3 |8,18 ... газ, м3/т ... |14 ... |39,7 ... ... ... | | | | ... | | | | ... т/м3 ... |14 ... |0,818 ... ... |3(7,14,19) |14 ... |4,03 ... ... | | | | ...... |14 | | ... ... 0С |3(7,14,19) |4 |43-45 |44 |
| | | | | ... Газ | | | | ... ... мПа |4 |8 ... |10,5 ... ... 0С |4 |8 ... |37,1 ... г/см3 |4 |8 |0,740 |0,740 ... ... МПа |4 |8 ... |2,31 |
|Келтірілген температура, 0С|4 |8 ... |1,57 ... ... |4 |8 ... |0,093 |
| | | | | ... ... | | | | |
| | | | | ... мкм2/с |4 |6 ... ... г/см3 |5 |9 ... |0,755 ... ... 0С |4 |6 |-21 |-21 ... температурасы, 0С |5 |9 |+31; +43,5 |+39 |
| | | | | ... ... суы | | | | ... ... г/л |3(1п,8,14) |4 |51481-62301 |56765,2 |
|Тығыздығы, г/см3 ... |4 ... |1,01 ... ... ... және газдан ажыраған мұнайдың
құрамындағы компоненттері. М-ІІ (мольдік құрамы, %)
|Атауы ... ... ... ... |
| ... рет газдан айыру |
|Күкіртсутегі |0,10 | ... газы |3,04 | ... ... ... |3,46 | ... | | ... |0,06 | ... |70,86 | ... |11,07 | ... |3,42 | ... |2,23 | ... |2,66 | ... |0,722 | ... |0,844 | ... ... ... |1,43 | ... - газ, г/см3 | | |
|- ... ... |0,972 | |
|- ... т/м3 |0,806 | ... ... ... ... ... (мольдік құрамы, %)
|Атауы ... ... ... ... |
| ... рет ... айыру |
|Күкіртсутегі |- | ... газы |0,68 | ... . Оның ... |3,01 | ... |0,04 | ... |81,0 | ... |6,33 | ... |5,07 | ... |1,02 | ... |1,66 | ... |0,47 | ... |0,3 | ... |0,22 | ... ... ... | | ... | | ... г/см3 |0,861 | ... қатысты |0,714 | ... ... | | |
|- ... т/м3 | | ... ... ... ... фракциялық
құрамы және физико-химиялық құрамы. М-ІІ
|Атауы ... ... ... | |ара ... |
| | ... | |
| |Скв. ... | | |
| ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... –дағы кинематикалық | | | | ... , мм2/с | | | | ... ... 0С |2 |3 ... |4,1 |
| |5 |11 |+12 ; +29 |+19 ... ... ... ... |0,33 ... ... |9) | | | |
| ... | |14 ... |12,95 |
| ... ... ... |0,87 |
| ... |9) |14 ... |16,4 |
| | ... | | |
| | |9) | | | |
| | ... | | |
| | |9) | | | ... |1000С ... |3 |0,5-1 |0,83 ... |1500С ... ... |5-16,5 |8,85 ... % |2000С дейін |9) |14 |2-24 |14,5 |
| |3000С ... ... |7-33 |24,3 |
| | |9) | | | |
| | ... | | |
| | |9) | | | ... Қабат суындағы иондардың және қоспалардың құрамы. М-ІІ
|Иондар құрамы|Зерттелгені ... ... мәні |
| | |ара ... | |
| |Скв. ... | | |
| ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... |4 ... ... ... |3(1п,8,14) |4 |14-369 |108,75 ... ... |4 |85-671 |247,5 ... ... |4 ... |3241,25 |
|Mg++ ... |4 |369-772 |596,75 ... ... |4 |16572-20842 |19375,5 |
| | | | | ... ... ... |4 |6,3-7,4 |6,32 |
6. ... ... ... көрсеткіштерін және соңғы мұнай ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Мұнайдың алыну коэффициенттерін бағалау бойынша гидродинамикалық есептеу
схемалары бірқатар ... ... ... ... ... су мен ... ... коэффициентін
сараптамалық анықтаудағы тәжірибелер Арысқұм кен орнынан натуральды ... ... ... ... ... ... ... суы мен қаныққан вакумдалу, ... ... ... өлшеу, қалдық сулардың түзілуі, үлгілердің
мұнайда қанығуы және қабат суын ығыстыру жүргізілді.
1.9-кесте. Үлгі ... және ... ... ... |№№ ... ... |d, см |L,см |m,% |K, |
|моделдер | ... | | | | |мкм2 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |19 ... ... |2,9 |10,5 |29 ... |19 ... |Алевролит |2,9 |10,5 |25 |0,076|
| | | ... | | | | |
|3 |19 ... ... |2,9 |10,5 |26,1 ... | | ... | | | | |
|4 |19 ... ... |2,9 |10,5 |24,4 |0,256|
|5 |19 ... ... |2,9 |10,5 |21,3 ... ... ... ... және ... кен орнының
параметрлері бойынша нақты сипаттамалары:
Мұндағы: =0,0033 см/сек- ығыстыру жылдамдығы;
4,42 мПа*с – мұнай тұтқырлығы;
=26 дин/см –беттік ... үшін ... ... ... 7-ұңғымадан алынған Арысқұмның
газсыздандырылған мұнайы алынған. Мұнай қабат жағдайларындағы тұтқырлықтың
мәніне сәйкес ... ... t=+450С ... тұтқырлығы 4,42 мПа*с-қа
дейін сульфирленген керосинмен араласқан.
Ығыстыратын сұйық ретінде параметрлері: минералдығы - 70,46 ... – 1,039 г/см3 , ... ... +450С , ...... болатын қабат суы қатысты.
Шығарылған су балансы бойынша бастапқы суға қанығу Sсв=0,319-0,328
аралығында болады.
Мұнайды ... ... ... коэффициентін есептеп шығару келесі
теңдеумен анықталады: ... SH ... ... ... мен ... бастапқы
мұнайға қанығушылық;
SH*- қалған мұнайға қанығушылық;
Су мен мұнайды ығыстырудағы тәжірибелер W=99% ... ... ... және де ... ... ... көлемінен Vайд = 6-7 құрайды.
Өңделудің негізгі режимі мұнайды сумен ығыстырумен ... ... ... бейнелейтін тәжірибелер сериясы орындалған.
Ығыстыру бойынша негізгі ... ... ... – кестесі Ығыстыру қорытындылары
|Параметрлер ... № |
| |І |ІІ |ІІІ |ІV |V ... мкм2 |0,035 |0,076 |0,121 |0,256 |0,320 ... суға ... ... |0,328 |0,320 |0,312 |0,289 |0,319 ... | | | | | ... ... ... |0,672 |0,680 |0,692 |0,711 |0,681 ... ... | | | | | ... ... ... |0,334 |0,317 |0,289 |0,234 |0,219 ... | | | | | ... ... бірл.үл. |0,501 |0,534 |0,581 |0,670 |0,683 ... ... ... ... ... |6,0 |6,5 |6,2 |5,9 |7,2 ... ... | | | | | ... ... коллекторлар үшін мұнайды сумен ығыстыруға
арналған ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті біркелкі өседі.
8. Мұнай, газ және конденсат қорлары
Арысқұм кен орнының қорлары алғашқы рет 1988 жылы ... ... ... және ... ... ... барлау
экспедициясының, Қазақстандық тәжірибе -әдістемелік ... ... СССР ГКЗ -ға ... газ, конденсат, мұнай және еріген газдың Арысқұм беткейінің
түзілімдеріндегі ... ... ... ... ... ... ... есептеуге жіберілді:
|Еркін газ, |Конденсат |Конденсат |Мұнай, мың.т. |Еріген газ, ... ... г/м3 ... | ... ... | |С1 | | |
| | | |С1 |С2 |С1 |С2 ... |16.0 |104 |20095 |9112 |798 |362 ... және ... алу ... және өндірілетін мұнай қорын
алу көлемі сәйкесінше келесі көлемде есептеледі:
| Өндіру коэффициентті ... ... ... газ, млн.м3|Конденсат , |
| | | ... |
| | | |С1 ... ... | | | | | |
| | |С1 |С2 |С1 |С2 | ... |С2 | | | | | | ... |0,2 |0,88 |6028 |1822 |239 |72 |92 ... ... ... ... ... және гелийдің қоры категория
бойынша келесі көлемде:
|компонеттер ... ... , мың. т. ... - мың. т.) |
| ... % | |
| | ... ... |
| | |С1 |С2 |С1 |С2 ... |8,86 |88 |40 |26 |8 ... |3,42 |50 |23 |15 |5 ... |4,89 |94 |43 |28 |8 ... |0,06 |479 |217 |143 |43 ... алу ... ... режим жұмысы шартындағы қор үшін С1-
категориясы 0,3-ке тең, С2 ... үшін ... тең. ... ... ... нәтижесінде саз-балшықты цементте коллектор жыныстарын
құрайтын монтмориллиониттің үлкен мөлшерде болуына байланысты және қабатқа
салқын суды айдау ... тау ... ... ... ... ... мүмкін болуына байланысты кенішті игеру мүмкін еместігі
айтылды.
Арысқұм горизонтына су ... ... ... ... ... ... 21-қараша аралығында жүргізілді.
Өндірістік тәжірибе жұмыстарының қорытындысын есепке ала отырып өнімді
қабат қоры СССР ГКЗ-ға қайта ұсынылды. СССР ГКЗ 01.07.90 жылы ... ... ... ... жылы ... қор және ... ... және мұнай қорын
өндіруге 01.07.90 ж. қайта бекітілген баланстық қор ... ... ... және ... ... есептелген қоры көрсетілген.
1.12-кесте. Арысқұм кен орны. Мұнайдың және еріген газдың
есептелген қоры.
|Го ... |Қор |Мұ най лы ... ... | ... ауд. ... ... |ы | ... қа |
| | | | |лың ... |
| | | | |м. |
|1 ... ... сыйымдылық | |Па-1 |5*10-10 |
| ... | | | |
|2 ... |k |М2 ... |
|3 ... контурының радиусы |R |М |5000 |
|4 ... ... ... |M ... |17,787 |
|5 ... ... тығыздығы | | |0,614 |
|6 ... ... |Ркр |МПа |4,55 |
|7 ... ... |Ткр |0К |198,1 |
|8 ... ... қысымы |Р0 |МПа |10,5 |
|9 ... ... |Тпл |0С |36,8 ... ... ... |Тпр |0С |1,56 ... ... ... |Рпр |МПа | ... ... ... |Z0 | | ... ... ... өзгеріс |р |МПа | ... ... |А | | ... |Коэффициент |В | | ... |Газ ... газ ... |Vг |М3 | ... |Газ қоры |Qг |М3 | ... ... ... ... ( ... бөлігі)
|Параметрлер ... ... ... |
| ... | |
| ... | |
| | |НЗ |ГНЗ |ВНЗ ... жату ... м |1030 ... |ГНК-886 | ... түрі | ... түрі ... ... ауданы, мың.м2 | |8115/6137 |7690/3312|10080/6531|
|Орташа жалпы ... м |18 | | | ... ... м |7,9 | | | ... қалыңдығы, м |8,7 | | | ... , бір. ... |0,22 | | | ... ... қанығу, бір.үл.|0,66 | | | ... , мкм2 |0,142 | | | ... ... ... |0,58 | | | ... ... ... | | | ... ... 0С |44 | | | ... ... МПа |10,49 | | | ... ... ... |4,03 | | | ... ... | | | | ... кинеметикалық |4,1 | | | ... ... | | | | ... ... ... |0,818 | | | ... т/м3 | | | | ... ... ... |0,854 | | | ... т/м3 | | | | ... ... коэф. |1,09 | | | ... ... ... |1,028 | | | ... ... ... % |0,33 | | | ... ... % |16,4 | | | ... ... ... ... | | | ... | | | | ... газ ... м3/т |39,7 | | | ... ... ... |0,78 | | | ... ... | | | | ... ... ... |1,038 | | | ... г/см3 | | | | ... ... м3/(тәу*МПа)|46,3 | | | ... ... |200 | | | ... | | | | ... ... ... |29208-200|12575- |6715- |9918- ... мың. т. |96 |8054 |5160 |6882 ... ... бойынша |9112 |4521 |1555 |3036 ... ... ... |10174- |4931- |2117- |3126- ... мың. т. |8352 |4027 |1806 |2519 ... ... ... |1822 |904 |311 |607 ... алу ... |0,41 |0,5 |0,35 |0,366 ... |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 ... ... әсер ... ... ... агенттерін негіздеу
«Арысқұм мұнайгазконденсатты кен ... ... ... ... суды ... пайдаланудың үшінші жылында қолдану
ұсынылады. Айдау үшін ... ... су ... ... ... ... ілеспе су жатады.
Өнімді қабаттың қабат суы хлоркальций түрінде, минералдығы ... ... ... ... ... ... жыныстарының сүзілуі жақсы ... ... Кен ... гидрогеологиясы бойынша алынған деректер кеніш серпімді ... ... деп ... та ... ... ... ... ұстау үшін және техникалық
жағынан қолданылатын су көздері тапшы болуы бақыланатын болады.
Бірінші ... ... ... ... су ... 234 мың. м3 ... Жоба ... су ... ... 11- ші ... ... сол себептен осы жобада қосымша су көздері ретінде 200-300 м
тереңдікте орналасқан Тұран шөгіндісінің суын ... ... жөн ... ... ... амортизациялық мерзімі 104 тәулік бойынша
табиғи қор 4980 м3/тәу (57,6 л/с) құрайды.
Техникалық суға ... ... ... ... ... жер асты суы ... ... суға деген сұраныс өскен жағдайда төменгі қабатта орналасқан
сеноман горизонтының су көздерін пайдалануға ... ... ... пайдалану әдістері мен жабдықтары
Арысқұм кен орнында ұңғымаларды пайдалану ... екі ... ... және ... Кен ... 39 ... ... пайдаланып жатқан
ұңғымалардың 12-сі фонтанды әдіспен, 27-ұңғыма механикалық әдіспен мұнай
беріп тұр. Фонтандық ұңғымалардың ... ... ... АФ1-65-21 және АФК
–1-65-35(ГОСТ 13846-84) фонтандық арматурамен жабдықталған.
Сұйықтық көтерілісі диаметрі 73 мм НКТ ... ... ... ... НКТ ... ... ... 10-50 см
жоғары орналасады.
Мұнай өндірудің ... ... ... ... және өнім бойынша
рентабельді жұмыспен айқындалан, үлкен мөлшердегі сулылықпен ... ... ... ... ... ... олар ... СКД 8 және ПШГН-8 ұңғымалары ... ... ... ... ... 56 және 43 мм тереңдік сораптар ұңғымаға диаметрі 72 ... ... м ... ... ... ... үшін 1100 м ... түсіргенде, тереңдік сораптарды газдық якорьлармен жабдықтау
керек, ал газдық якорь жоқ болған жағдайда ... ... ... 20 ... ... сорап астынан ұзындығы 20 м хвостовик орнату керек.
Бағананың ең тиімді құрылымы ұңғымаларға ... ... олар ... ... ... ... ... сорапты 800 метрге дейін
көтергенде ауыспалы жүктегіш есебімен, ол бірыңғай сатылық бағана ШН-22-20-
У тереңдікке 800 ... көп ... ... ... ... табылады.
Штангілер екі сатылық бағаналарының диаметрі ШНУ 2219-(ГОСТ-13877), сағалық
сальниктік штоктар ШСУ –31-4600, сағалық шток көтергіші ПСШ-6.
Терең сорапты ... ... ... ... екі ... ... ... жабдықталады және жинақтау тіркесінен
газ жіберетін қайтару клапанымен де жабдықталады.
Сағаны саңылаусыздандыру ... үшін және ... ... ... оны ... ... арқылы атқылау үшін және ... ... ... ... ... және ... жұмыстарын
жүргізу үшін сағалық ОУ-140-146/168-656 жабдығы ұсынылады.
2.6. Ұңғымада көмірсутегілердің шөгуінің алдын алу және жою
әдістері
Қазіргі кезде парафин шөгінділері түзілуінің ... ... ... ... ... ... химиялық; физикалық.
Механикалық әдістер әртүрлі жабулары бар құбырларды ... ... ... ... шыны ... бакелидті-
эпоксидті смоладан, полимерлерден орау парафин кристалдары адгезиясының
нашарлауы әсерінен және өте тегіс беттің ... ... ... мүмкіндік береді. Кейінгі уақытта АСПО-ның алдын алу үшін шыны
пластик құбырлары ұсынылады.
Жылулық ... ... ... ... ... негізделген.
Бұл әдістерге ұңғымадағы қыздыру кабелін қолдануды, жоғары немесе төмен
жатқан газды горизонттан ... ... ... және тағы ... ... ... ... ең тиімді бағытына химиялық реагенттер
қолдану жатады. Парафин шөгінділерінің әсер ету ... ... фаза ... ... ... ... ... процестер жатады. Әсер ... ... жуу ... ... және
модификаторларды бөліп қарастырады.
Жуу агенттерінің әсер ету механизмі қатты бетті түзіп және осы ... ... ... ... ... жатыр. Әлсіз адгезия
әсерінен парафин шөгінділері ... ... оңай ... ... неионогенді беттік активті заттардан және қатты бетте гидрофильді
пленка түзетін (мысалы, ... ... ... ... ... ... қоспаларының силикаттарын) заттардан тұрады. Бұл жағдайда
суда еритін БАЗ-дар қолданылады. Олар мұнайдың сол немесе басқа мөлшерінде
болатын ... ... ... ... ... ... тиімді
қолданудың маңызды шарты ингибитор енгізбестен ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бұл ... ... ... ... алдын алудың физикалық әдістеріне келесілер
жатады: электромагниттік, акустикалық және лифт тізбегіне сопло қондыру.
Мұнай өндірістік құралдардың, ... ... ... немесе түптік аймаққа парафин шөгінділерінің жиналуына байланысты
өнімділік ... мен ... ... ... ... ... ... параметрлері нашарлайды.
Парафин шөгінділерін механикалық жою үшін ... ... ... ... Олар тереңдегі штангалық сорап қондырғысы
штогының жүріс ұзындығын есепке ала отырып, ... ... ... ... ... ара қашықтықта қыстырылады. Басқа жағдайларда
қырғыштарды болат сыммен ... ... ... қырғыштар қолданылады.
Қырғыштарды түсіріп-көтеру жұмыстарын АДУ-3 қондырғысын қолдана отырып,
автоматты режимде жасайды.
Парафин шөгінділерін ... ... ... лифт ... ... ... ... суға БАЗ қосады) шаюды, СКҚ
тізбегін бумен өңдеуді жатқызады.
Мұнай мен суды қыздыру ... (ТУ ... ... ППУ-3М
және басқа қондырғыларды қолдана отырып орындалады. Жылу ... ... ... Жылу тасығыш ретінде мұнайды немесе суды
қолданған жағдайда сорапты-компрессорлы құбыр тізбегін ... тура ... ... ... жүргізуге болады. Кері циркуляция кезінде парафин
шөккен құбырды ... ... қол ... ... ... ... жою үшін ... жиі қолданылады.
Еріткіштерді қолданудың тиімділігі шөгінділер мен еріткіштердің құрамына
байланысты. Шөгінділер құрамында, ... ... ... ... ... да ... ... байланысты еріткіштер
құрамына ароматты көмірсутектерді қосу керек. Еріткіш көлемін анықтау ... ... мен ... ... ... ... сапасының
нашарлауын есепке ала отырып, бірлік массасына кететін ... ... ... емес ... ... ... мен вибрациялық өңдеуді
жатқызуға болады. Осы әдістерді қолдана отырып, парафин шөгінділерінің
диспергирленуін және оны ... ... ... ... тастайтын
оңаша бұзу іс-әрекетіне мүмкіндік туады. Бірақ бұл әдістің лифт ... ... ... ... бұл ... ... парафин
кристалдарының құрылымын бұзуда жоғары болады. Дегенмен бұл процестердің
қозғалыс ағынындағы ықтималдығы аз. Бұл ... ... ... ... де бар. Олар тез тозады, ... ... ... әсер ... ... мен құбырларды тотығудан қорғау шаралары
Су айдауға қолданылатын технологиялық судың құрамы тотығу-агрессивті
агент ... ... ... ... ... ... Сульфатредукцияның қабаттағы ағуының бір шарты көміртегі
тотықтырғыш ... ... ... олардың тіршілік ету өнімі – CO2.
Бұл екеуі – ең қауіпті агрессивті агенттер.
Өндіру және ... ... ... ... ... ... ... ағын, осьтік және су шығарғыш коллектор-лардан су ... ОСТ ... және РД ... ... ... жұмыс ортасындағы металдың тотығу жылдамдығы анықталды. Анықтау
нәтижелері 2.4-кестеде келтірілген.
Үлгідегі метал тотығуының жылдамдығы мен ұңғыма ... ... ... және ескі ... ... ... ... неғұрлым өндірілген өнімнің сулануы көп болса, соғұрлым үлгідегі
метал тотығуының жылдамдығы жоғары болатындығы шығады.
2.8. Құбыр желілерінің ... ... ... кен ... жаңа ... іске ... немесе жұмыс
жасап тұрған ұңғымалардың өнімділігін жоғарылатуға байланысты ... ... ... ... ... ... қажет болады. Жинау
коллекторларының өткізгіштік қабілетін төрт әдіспен жоғарылатуға болады:
1. Айдалатын мұнайды қыздыру арқылы оның ... ... ... ... ... беттік-активтік заттарды (ПАВ) қосу;
3. Параллель құбыр желілерін салу ... ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын қосымша сорап
орнату;
1. Ламинарлық режим қозғалысында тұтқырлыққа тәуелді ... ... ... ... ... ... турбулентті режим үшін: ... ... а және b ... ... ... ... ... |м3/сағ ... |
|a |41,53 |11,54 |0,480 |
|b |43,76 |4,65 |0,018 |
2. ... ... ... тұтқырлығы жоғарылаған кезде жинау
коллекторларының өткізгіштік қасиетін жоғарылату іс-шараларының бірден-бір
әдісі – сулы мұнай ... ... ... ... ... ... ... заттардың (БАЗ) ағынын қосу. Мұндай тәжірибе Ресейдің мұнай өндіру
саласында қолданылып, жақсы нәтиже берген. ... ... ... құрамына
қосу кезінде эмульсияның тұтқырлығы төмендеген және ... ... ... ... ... ... жалғанған құбыр желісінің үлгісі
көрсетілген. Мұндай іс-шаралар құбырлар желісінің қима ... ... ... жылдамдығын азайтуға (), сондай-ақ Дарси-Вейсбах
формуласы бойынша анықталатын ... ... ... ... ... Q1 және Q2 ... мен d1 және d2 ... арасында
келесідей тәуелдіктер бар:
- ламинарлы ағын үшін : Q1/Q2= (d1/d2)4 ;
- ... ағын ... Q1/Q2= ... ;
Негізгі құбырлар желісі мен лупинг арқылы өтетін ... ... ... тең: Q0 =Q1 + ... ... ... ... мұнай құбырларының өткізу ... ... оның ... ... орнына жоғары арынды ортадан тепкіш сорапты
қою ... ... сол ... ... ... ... жасайтын қосымша
сорапты орнату қажет.
2.9. Кәсіпшіліктегі ... ... ... ... – кәсіпшілік құбырлардың жұмысының сенімділігі және қызмет
ету мерзімі көбінесе ... ... және ішкі ... ... ... ... бұзылуынан қорғау дәрежесімен анықталады.
Коррозия жылдамдығы – белгілі бір уақыт ағымында (сағат, жыл) ... ... ... ... ... ... ... коррозияның
тереңге таралу шамасымен (мм/жыл) көрсетіледі.
Құбырдың коррозияға ұшырайтын ортасы коррозиялық немесе әрекетті ... ... ... ... үш ... ... ұшырайды: атмосфералық,
топырақтық және ішкі.
Атмосфералық коррозия- бұл жердің жоғарғы бетінде ... ... ... және оны ... ... лактар немесе майлы
бояулар жағып жоюға болады.
Топырақтық ... ең ... және ... ... ... күрделі
және қымбат. Коррозия екпіні топырақтың химиялық ... және ... ... ... ... ... сілтілі немесе қышқыл
сұйықтармен шектесуінен пайда болады.
Метал ... ... ... сипаты бойынша коррозия екі түрге
бөлінеді: химиялық және электрохимиялық.
Химиялық коррозия деп – ... ... ... шектесу
барысында металл бетінің толық бұзылу үрдісін айтады, бұл ... ... ... пайда болуы және өтуі болмайды.
Химиялық коррозияға мысал ретінде, ... ... ... ... ... ... ... немесе сақтау кезіндегі
құбырдың немесе резервуардың ішкі бетінің бұзылуын жатқызуға болады.
Электрохимиялық коррозия – бұл ... ... ... ... және
өтуімен бірге жүретін металдың ... ... ... ... ... ... ... бетінде тұтас емес, кейде үлкен
тереңдікті қуыс және малюска қабыршағы ... дақ ... ... ... ... ... мәні – электр тогының өтуімен бірге
жүретін металдың ... ... ... су, тұз) ... нәтижесінде
металдың еруі.
Траншеяларда төселген құбырлар топырақта тұз және ... ... ... ... болады. Бұл жағдайда құбыр ... емес ... ... ... (үлкен потенциялды металдан)
катодқа ағатын электр тогы пайда болатын гальванобулар жасайды. Былайша
айтқанда, ... ... ... ... оң ... ... металл бөліктері өтеді және құбырда терең жарақат пайда болады.
Электрокоррозия электрленген көлік релстерінен ... ... ... токтардан пайда болуы мүмкін.
Айтылған коррозиялардан басқа мұнай-газды жинайтын құбырлар жүйесінде
биокоррозия пайда болуы мүмкін, бұл микроағзалардың ... өмір ... ... Өмір сүру әрекеті оттегі жоқ жерде өтетін- анаэробты
және өмір сүру ... ... бар ... ... аэробты бактериялар
ажыратылады. Табиғатта, әсіресе ... ... ... ... ... көлбеу қабатта тіршілік ететін сульфатты қайта ... ... ... ... ... ... ету ... белсенді коррозиялық агент болып
табылатын күкіртсутектер пайда болады.
Құбырлар мен резервуарларды коррозиядан қорғау активті және ... ... ...... ... ... (изоляциялау) жабдықтармен
оқшаулау ретінде битумды жабындар және полиэтиленнен жасалған жабындар
немесе ... ... ... ... ... ... ... тазартылған құрғақ құбыр бетіне қабат-қабатымен жағады,
кейін құбырды гидрооқшаулағышпен жабады. Уақыт өтуімен битумды ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда келесі
артықшылықтарға ие: олар битумдымен ... ... ... ... ... ... 2-4 есе, ал материал сыйымдылығы 8-10
есе аз, ал ... ... ... ... ... қасиеті жоғары
болады.
Полимерлі жабындар жабысқақ таспа түрінде қолданылады, олар ... ... және ... ... ... ... терең батырылған металл резервуарды ... жер ... үшін ... ... ... және ... материалдарды
қолданумен жүзеге асады. Құм негіздерде ... ... ... сырт ... ... ... бөлектендіріледі және гидрофобты
қабатқа қояды.
Құбырлардың барлық коррозияға қарсы жабындарына ... ... су ... ... байланысқан жерінің беріктігі,
бағасының арзандығы.
Коррозиядан сыртқы қорғау құбырды пайдаланудың ... ... ... ... ... ... ... бірнеше уақыттан (5-8 жыл), ал
адасқан ток болған жағдайда 2-3 жылдан құбырдың ... ... ... ... құру ... қорғау (2.2-сурет) – құбыр бетінде теріс таңбалы ... ... ... ... ... ... ... жүретін электр
тогының шығуының алды алынады. Осы мақсатта құбырға ... ток ... ... ал арнайы жүргізілген металды жерге қосылған- ... ... ... ... ... ... ... бөлгіші арқылы ток
өткенде және ток ... ... ... ... дренаж арқылы алғанда,
құбырлар анодқа айналып коррозияға ұшырамайды, ал өзі де ... ... ... ... ... ... ... технологиялық жүйесі
1- тұрақты ток көзі; 2- ... ... ... 3- ... ... ... 4- анод ... көмілген темір); 5- дренаж
(2 электр желісімен құбырдың қосылу нүктесі).
Катодты қорғау стадиясы тұрақты ток ... ... ... ... ... айналдырғыштан, жалғастырылған желілер және бақылаушы ... ... ... ... ... қосу ретінде графиттелген және
теміркремнийлі электроттар қолданылады.
Құбыр мен анод ... 100-200 м ... ... Бір катодты
қорғау станциясы 10-15 м-ге созылған құбырларға қызмет көрсетеді.
Протекторлы ... ... ток көзі ... ... ... ... және ... қорғау үшін қолданылады. Бұл да ... ... тек бір ... ... ... ток катодты
станцияда емес, қорғалатын обьектіден кіші ... ... ... ... ... Протектор ретінде алюминий, рафинделген мырыш
және магний қолданылады. Протекторды жерге құбырмен ... және ... ... ... ... негізгі мәнінде галваникалық элемент
алынады. Құбырмен ... ... ... ... ... ... ... бұзушы анодқа айналып кетеді, нәтижесінде ... ... ... ... ... қорғау станциясын құрудың
керек еместігі, үлгісінің қарапайымдылығы, пайдалану шығынының жоқтығы.
Кемшіліктеріне: түсті металды ... ... және ... үлкен қаржылай шығын да көп жұмсалады.
Құбырларды ішкі коррозиядан қорғау үшін әртүрлі лактарды, ... және ... ... ... ... ... және металл арасында тосқауыл жасауға қабілетті, ... ... ... зор ... ... Оларды
күкіртсутекті және көмірқышқылды коррозиялар кезінде, сондай-ақ, мұнай
кәсіпшілік қондырғыларының ішкі ... ... ... ... ... ... және экономикалық тұрғыдан ... ... ... үшін ... дұрыс таңдай білу қажет,
бұдан оның үнемділігі және тиімділігі айтарлықтай шамада тәуелді болатынына
көңіл аудару қажет. ... ... ... ... үшін ... ... ... жасалып және кең ауқымда қолданылуды.
• Көмірсутекті коррозияның алдын-алу үшін: И-1-а, И-1-В, ... ... ... ... ... ... коррозияға қарсы: И-К-Б2 және И-К-
Б4 ингибиторы;
• Күкіртқышқылы ағынынан болатын коррозияға қарсы: ИКСГ-1 ингибиторы
қолданылады.
Ингибиторлардың тиімділігі – ... және ... ... коррозия жылдамдығын өзгертуді сипаттайтын ... ... ... ... қолданылатын ингибиторлар тиімділігі орташа
алғанда 92-98 ... ... ... ... ... ... гидравликалық есептеу негізінен өнімдерді тасымалдау
процесінде келесі параметрлерді анықтау үшін енгізіледі. ...... ... қысымы – Рн, құбыр диаметрі – Dтруб.
Өндірістік жағдайда шарт бойынша, сұйық көлемі Qж ... ... ... ... ... ... айдау қысымын, немесе ... ... егер ... етсе екеуін бір уақытта есептеуге тура
келеді. Құбыр ... ... үшін ... ... ... ж– ... сұйықтың орташа жылдамдығы, м,с:
Qж – құбыр желісінің көлемдік өнімділігі, м3/с;
F - ... ... қима ... ...... диаметрі, м;
К = 86400 – тәуліктегі секунд санының коэффициенті.
Мұнай өндірісінде көп жағдайда құбыр арқылы сұйық айдау ... ... арын беру ... ... асады. Айдау қысымы құбыр
ішімен сұйықтың қозғалысына әсер ететін ... ... ... ... ... ... орналасқан құбырларда арынның
(напор) жоғалуы Дарси – Вейсбах теңдеуімен есептеледі.
мұндағы Һтрен – үйкелу ... арын ... ...... ... тәуелді өлшемсіз
гидравликалық
кедергі коэффициенті;
Һ – құбырдың ұзындығы, м;
g – еркін түсу үдеуі, м/с2 ;
Кен ... ... ... (жер ... ... ... яғни ... ойлы – қырлы аумақтарында көтеріп – түсіру керек
болады, сол ... ... басы мен ... ... ... ... ... анықталады.
Нтр = Һтр (Zк - Zн)
(+) белгісі теңдеуде ағын көтеріліп келе ... ... яғни ... соңы Zк бастапқы қалпынан жоғары болғанда. (-)
белгісі Zк< Zн болған жағдайда қойылады.
Һтр – ... ... ... ... ... үшін келесі теңдеуді қолданамыз:
мұндағы Рн – шығынды есептеуіндегі берілген ... ... ... ... ... – сұйықтың меншікті салмағы, Н/ м3;
Гидравликалық коэффицент мәні құбырдағы сұйық қозғалысының ... және ол ... ... ... ... ... ... кедергі коэффицентінің λ, Рейнольдс (Re)
критериясына қатысты, есептеуі келесі ... ... ... ... ағын ... (Re

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі57 бет
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
Газ өнеркәсібі10 бет
Газды қаладағы газ тарату механизімі17 бет
Суқұбыры (канализация) торабының құрылысы10 бет
Теңіз құбырларын пайдалану және құрылысының ерекшеліктері5 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау82 бет
Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау76 бет
Арысқұм мұнай кенінің бұрғылау, қондырғысының жаңартылған қосалқы элементтерін электр энергиясымен қамтамасыз ету38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь