Өндірістік ғимаратта шудың туындау көзі. Желдету жүйесін пайдалануПән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

СОӨЖ
Өндірістік ғимаратта шудың туындау көзі. Желдету жүйесін пайдалану.

Орындаған:_____________________
Қабылдаған:____________________

Алматы 2017ж.
Мазмұны
Кіріспе
Негізгі бөлім
Өндірістік ғимаратта шудың туындау көзі
Желдету жүйесін пайдалану
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе

Өндірісте қолданылатын көптеген машиналар.механизмдер, дуралдар кей жағдайларда біркелкі теңестіріліп құрылған агрегаттар болып келе бермейді. Сондықтан олардың жұмыс істеу барысында әдетте шу мен дірілдер пайда болады. Шу адамның еңбекке кабылеттілгғін азайтады, тез шаршаушылыв пайда болады. Қатты ту (шуыл) бас ауыруы, қорңыныш сезім, ұйқы қашу, ашушаңдық, тұрақсыз эмоциялық күй тағы басқа жағымсыз жағдайлар туғызады. Шу адамның сергектігін, психиялың реакциясын, жұмыс кезінде қателіктерді көбейтеді бұның бәрі сәтсіз оқиғалар туғызуы мүмкін.
Қатты шудың салдарынан құлақтың есту қабілеті кемиді біртіндеп саңыраулық пайда болуы мүмкін.
Шудың әсерінен адам организмінде бірнеше функцияналдық өзгерістер болады: нерв жүйесінде, жүрек тамыр жүйесінде, тыныс алу және ас қорыту органдарында, заттар алмасу процесінде т.б.
Шулы жұмыстарды істейтін адамдардың арасында гастритпен язва аурулары көп кездеседі. Сонымен шу адам организміне паталогиялық өзгерістер туғызып, кәсіби аурулар пайда болады, бұл ауруларды шуыл аурулары деп атайды[1].

Негізгі бөлім
Өндірістік ғимаратта шудың туындау көзі
Дыбыс өрістерінің түрлері. Дыбыс өрісі деп-дыбыс толқындары орналасқан кеңістікті атайды. Дыбыс өрістерін классификациялауда дыбыс толқындарының таралу шартын есепке алған жөн. Еркін дыбыс өрісі дегеніміз дыбыс толқындары идеалды еркін кеңістікте ешбір шағылусыз таралатын өріс. Бұл шарттар жер бетінен үлкен қашықтықта ашық ауада не жаңғырықсыз камералар мен бөлмелерде кездеседі, бұл жағдайда қабырғаға түсетін дыбыс толқындары толық жұтылады. Еркін өрісте таралатын дыбыс толқындарына дыбыс қысымы деңгейі төмендеуі құбылысы тəн. Бұл қасиет еркін дыбыс өрісінде қысым жəне дыбыс қарқындылығымен кері квадраттар заңына сəйкес келеді. Бұл математикалық қатынас бос еркін өрісте бөлінетін дыбыс қуатын анықтауға мүмкіндік береді.
Диффузды дыбыс өрісі. Диффузды дыбыс өрісіне дыбыс толқындарының көп ретті шағылуы сəйкес келеді, нəтижесінде толқындар барлық бағытта бір амплитуда жəне ықтималдылықпен тарайды. Диффузды дыбыс алаңының аналогы реверберациялық камералар мен бөлмелердегі алаңдар болып табылады. Диффузды дыбыс алаңында дыбыстың қосынды қарқындылығы нольге тең екеніне қарамастан дыбыс қысымын бір жақты дыбыс қарқындылығымен біріктіретін Jх қатынас бар. Бір бағытты дыбыс қарқындылығы дыбыстың тек бір бағытта ғана қарқындылығын ескеріп, келесі бағыттағы қарқындылығын есепке алмайды. Дыбыстың бір бағытты қарқындылығын стандартты интенсиметриялық аппаратура көмегімен өлшеуге болмайды. Бірақ бұл шама қажет, себебі дыбыс қысымын өлшеу нəтижелері негізінде диффузды алаңдағы дыбыс қуатын анықтауға болады. Сəйкесті əдіс ИСО 3741 ұсыныстарында жазылған[2].
Бөлмедегі дыбыс алаңын кеңістіктің əр нүктесіне тік жолмен емес, бір не бірнеше шағылудан кейін түсетін толқындар түрінде көруге болады. Шағылған толқындар қуаты бағыттары бөлменің геометриялық пішіні мен бөлмедегі акустикалық энергияның жұтылу дəрежесіне тəуелді. Бөлменің өлшемі мен толқын ұзындығы ара қатынасы, бөлме дыбыс өрісінің шағылу беттері құрылымы мен пішіні өзгерген кезде бөлменің дыбыс алаңы өзгереді. Егер бөлмеде фокустаушы төбелер мен геометриялық кесінділер болмаса, ал бөлме өлшемдері орташа толқын ұзындығынан біршама үлкен болса, дыбыс көзі үздіксіз жұмыс істеуде ашық бөлме кеңістігі арқылы уақыттың əр моментінде жеке толқындардың үлкен саны өтеді. Нəтижесінде дыбыс өрісі келесі қасиеттерге ие болады: 1) энергия ағындары бағыттары ықтималдығы бірдей; 2) бөлме көлемі бойынша акустикалық энергия ағыны тығыздығы тұрақты. Бірінші қасиет изотропия, екінші қасиет - біртектілік деп аталады. Яғни дыбыс өрісі изотропты жəне біртекті болып табылады. Диффуздық өрістің тағы бір маңызды қасиеті бұл өрістің барлық қарапайым толқындары когерентті емес, онда интерференцияның тұрақты құбылыстары жоқ. Дыбыс энергиясы тығыздығымен қатар диффузды алаңның энергетикалық сипаттамасының бірі шекаралардың сəулеленуінің жеке қуаты. Бұл шама 2PI шекарасыындағы алаң арқылы барлық бағытта өтетін дыбыс қуатынан тұрады. Акустикалық энергия тығыздығы ε жəне шекаралардың сəулеленуінің өзіндік қуаты Jн шамасының өзара байланысты. Диффуздық алаңның біртектілігі мен изотроптылығынан алаңы бағытында көлемі dV элементтен өтетін дыбыс энергиясы dW ағыны акустикалық энергияның туындысына жəне берілген көлемнен алаңы dS тең көлемдегі аудандағы ықтималды PΩ толқын таралуына тең екеніні көрсетеді.

Ғимараттардың ауа көлемі өзіндік жиіліктердің бірнеше спектрі бар таралу параметрі бар тербелмелі жүйе болып табылады. Өзіндік жиіліктерді анықтау қатты шектелген беттері тік бұрышты ғимараттар үшін жүргізіледі.

мұндағы Пх, Пу, nz - бүтін санды параметрлер; I- ғимараттың өлшемі. Кіші жиілік аймағында, параметрлердің аз мəніне не Пх, Пү, Пz, ауытқудын жеке бөліктері бір-бірінен үлкен интервалмен бөлінген, ол дискретті құрылымға ие. Жоғары жиілік аймағында спектр тығыздалады жəне өзіндік тербелістер саны артады. Егер бөлме өлшемдері тым кіші болса, өзіндік жиіліктер тығыз орналасады, нəтижесінде дыбыс көзінің спектрінде кез келген компонент бірнеше өзіндік тербелістерді қоздырады, олар қоздыру бөлшегінен айырмасы болмайды. Ғимараттардың өлшемі аз болған сайын, диапазон жиілігінде резонансты құбылыстар байқалады жəне дыбыс өрісі біркелкісіздігі артады[3].

Желдету жүйесін пайдалану
Қазіргі таңда санитарлы-гигиеналық немесе техникалық қажеттіліктерге арналған желдеткішті қолданбайтын бірде бір өнеркəсіп жоқ. Желдету арнадары бойынша болған шу қалыпты еңбек жағдайын бұзылу себебін тудырады. Желдету жүйесінде пайда болатын шуды тоқтату өндірісте еңбек жағдайын жақсартады жəне оның өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Желдеткіш суының пайда болу себебінің негізіне ауа ағынындағы қысымы мен пулс жылдамдығы жатады.
Ауа ағынымен боранның пайда болуы дыбыстық толқын мен құйынды шу түзеді. Одан басқа бірыңғай емес ағын мен кедергілесуден шу пайда болады. Бұл шудың пайда болу себебіне желдеткіштен шығар алдында немесе кірер алдында жергілікті құрылыстың біртексіздігі, ал желдеткішке түсетін ауаның турбулентті пулсін жатқызуға болады.
Көрсетілген шудың түзілу себептерінен басқа, желдеткішпен жұмыс кезінде əсіресе күшті остік желдеткіште айналу шуы пайда болады. Кейде орталық желдету жұмыстарында төменгі жиілікті сипаттағы шу пайда болады. Желдету жүйесіндегі шу көзіне желдеткіш, қозғалтқыш, ауаалмастыру жатады.
Шу желдеткіш жүйесінің элементтері орналасқан құрылыс конструкциялары бойынша, ауа алмасу қабырғасы жəне ауа алмастырғышта ауа бойынша таралады. Сондықтан шу өндірістік ғимараттың əртүрлі бөлмесінде, желдету камерасынан қашық орналасқан жерлерде де шығады. Желдеткіш орналасуына қарай діріл негізін тудырады. Үлкен жиілік интервалында жүретін діріл нəтижесінде жұмыс істейтін механизм жалпы таралу көзі қатарының күшіне əсер етеді. Желдету жүйесі дыбыс энергиясын бір ғимараттан келесі ғимаратқа ауа бойынша өткізеді. Осыған орай шу ғимаратта немесе желдету ақауы арқылы, болмаса қарапайым арна қабырғалары арқылы өтеді.
Желдету жүйесіндегі шудың негізгі көзіне желдеткіш жатады. Желдеткіште пайда болатын шу аэродинамикалық жəне механикалық шумен əрекеттеседі. Желдеткіш конструкциясының тербелуіне механикалық шудың пайда болуы себепті, яғни соққылы сипаты бар (шарлар мен роликтердің соққысы, редуктордағы соқтығыстар, жетектегі соқтығыстар жəне т.б.).
Айналу массасының бірқалыпсыз балансталуы діріл тудырады. Лифт, бөлшектердің нашар бекітіуі, конструкция беріктігінің кемшіліктері соққы мен дірілді күшейтеді. Кейбір жағдайларда механикалық тербеліс желдету жүйелерінің жеке элементтерінің ауа ағынындағы дыбыстық қысымынан пайда ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Өндірістік желдету
АЗХС зауытындағы цехтың желдету жүйесін автоматтандыруды жобалау
Желдету жүйесі туралы түсінік
Өнеркәсіптік желдету
Жылыту және желдету
Шудың адам организміне әсері
Табиғатты пайдалану жүйесін реформалау
Шудың оқушы психологиясына әсері
Өндірістік кәсіпорынның тәуекел көзі мен факторлары
Желдету және ауа баптау жүйелері
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь