Мұнай өндіру мен скважинаны пайдалану кезінде болатын шөгінділермен күресуді зерттеу


I. Жоспар
II. Кіріспе
III. Негізгі бөлім
1. Мұнай өндіру мен скважинаны пайдалану кезінде болатын
шөгінділермен күресуді зерттеу.
1.1 Скважинаның түп аумағында және скважина жабдықтарын.
да пайда болатын тұз шөгінділеріне қарсы қолданылатын шаралар.
1.2. Жабдықтар мен құбырларды тотығудан қорғау шаралары.

1.3Скважинада көмірсутегілердің шөгуінің алдын алу және жою әдістері.

IV. Кортынды
V. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе


Тұз шөгуінің проблемасы Құмкөл кен орнының қабат және альбсеноман суларының физика-химиялық құрамының ерекшелігімен, термобара шарттарының өлшемдерімен және химиялық құрамы сәйкес келмейтін сулардың араласуымен байланысты.
Өткізгіштігі жағынан әртүрлі өнімді қабаттардың көп болуы, жоғары өткізгішті қабаттардың болуы айдалған сулардың өндіру қабаттарына өтіп кетуіне алып келеді. Айдалатын судың құрамында альбсеноман кешенінің 600 мг/л реттегі сульфат иондарының болуы кейбір жағдайларда барий сульфатының қабаттың түпкі жағындағы жер асты жабдықтарына және мұнай жинау жүйесіне қарқынды шөгуіне алып келеді.
Скважинаның жер асты жабдықтары мен қабаттың түпкі аймағын ингибиторлық қорғауды минералды тұздардың шөгінділерімен күресудің ең тиімді әдісі ретінде қарастыру керек.
Ең жоғарғы қорғау эффектісі үзіліссіз беріліс нәтижесінде болады. Ингибитор қорғаныс объектісінің алдына берілуі керек.
Тұз шөгуінің ингибиторы ретінде бұрын Құмкөл кен орнында алдын- ала тәжірибелі-өндірістік сынақтан өткен Бейкер фирмасының 40 г/м3 дозалы Калнокс-2936 ұсынылады.
Ингибиторларды дозалау үшін БР-2,5; БР-10; БР-25 блоктық қондырғылар (суда еритін тұз шөгуінің ингибиторларын 1-10%-тік судағы ерітіндісі түрінде беру керек) ұсынылады.
Қысқы уақытта қондырғылардың үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ингибиторларды беру желілерін жылыту керек. Ингибиторларды сақтайтын ыдыстарды жылыту қондырғыларымен жабдықтау керек.
Пайдаланылган әдебиеттер

1. Гун Р.Б. Нефтяные битумы. М.: Химия, 1973.
2. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. М.: Химия, 1972.
3. Переверзев А.Н., Богданов Н.Ф., Рощин Ю.М. Производ-ство парафинов. М.: Химия, 1973.
4. Суербаев Х.А. Введение в нефтехимию. Алматы: Қазақ университеті, 2002.
5. Суербаев Х.А., Жубанов К.А., Шалмагамбетов К.М. Каталитические процессы нефтеперерабатывающей промышленности. Алматы: Казак университеті, 2002.
6. Суербаев Х.А. Свободно-радикальные процессы в нефтепереработке и нефтехимии. Алматы: Казак университеті, 2004.
7. Сюняев З.И. Производство, облагораживание и применение нефтяного кокса. М.: Химия, 1973.
10 .Фукс И.Г. Пластичные смазки. М.: Химия, 1972.
11. Эстьль М. Продукты химической переработки нефти. Пер.с англ. М.: Гостоптехиздат, 1959.
8. Глазов Г.И., Фукс И.Г. Производство нефтяных масел. М.: Химия, 1976.
9. Гун Р.Б. Нефтяные битумы. М.: Химия, 1973.
10. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. М.: Химия, 1972.
11. Переверзев А.Н., Богданов Н.Ф., Рощин Ю.М. Производ-ство парафинов. М.: Химия, 1973.
12. Суербаев Х.А. Введение в нефтехимию. Алматы: Қазақ университеті, 2002.
13. Суербаев Х.А., Жубанов К.А., Шалмагамбетов К.М. Каталитические процессы нефтеперерабатывающей промышленности. Алматы: Казак университеті, 2002.
14. Суербаев Х.А. Свободно-радикальные процессы в нефтепереработке и нефтехимии. Алматы: Казак университеті, 2004.
15. Сюняев З.И. Производство, облагораживание и применение нефтяного кокса. М.: Химия, 1973.
10 .Фукс И.Г. Пластичные смазки. М.: Химия, 1972.
11. Эстьль М. Продукты химической переработки нефти. Пер.с англ. М.: Гостоптехиздат, 1959.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Жоспар
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
1. Мұнай өндіру мен скважинаны пайдалану кезінде болатын
шөгінділермен күресуді зерттеу.
1.1 Скважинаның түп аумағында және скважина жабдықтарын-
да пайда болатын тұз шөгінділеріне қарсы қолданылатын
шаралар.
1.2. Жабдықтар мен құбырларды тотығудан қорғау шаралары.

1.3Скважинада көмірсутегілердің шөгуінің алдын алу және жою
әдістері.

III. Кортынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе

Тұз шөгуінің проблемасы Құмкөл кен орнының қабат және альбсеноман суларының
физика-химиялық құрамының ерекшелігімен, термобара шарттарының өлшемдерімен
және химиялық құрамы сәйкес келмейтін сулардың араласуымен байланысты.
Өткізгіштігі жағынан әртүрлі өнімді қабаттардың көп болуы, жоғары
өткізгішті қабаттардың болуы айдалған сулардың өндіру қабаттарына өтіп
кетуіне алып келеді. Айдалатын судың құрамында альбсеноман кешенінің 600
мгл реттегі сульфат иондарының болуы кейбір жағдайларда барий сульфатының
қабаттың түпкі жағындағы жер асты жабдықтарына және мұнай жинау жүйесіне
қарқынды шөгуіне алып келеді.
Скважинаның жер асты жабдықтары мен қабаттың түпкі аймағын
ингибиторлық қорғауды минералды тұздардың шөгінділерімен күресудің ең
тиімді әдісі ретінде қарастыру керек.
Ең жоғарғы қорғау эффектісі үзіліссіз беріліс нәтижесінде болады.
Ингибитор қорғаныс объектісінің алдына берілуі керек.
Тұз шөгуінің ингибиторы ретінде бұрын Құмкөл кен орнында алдын- ала
тәжірибелі-өндірістік сынақтан өткен Бейкер фирмасының 40 гм3 дозалы
Калнокс-2936 ұсынылады.
Ингибиторларды дозалау үшін БР-2,5; БР-10; БР-25 блоктық
қондырғылар (суда еритін тұз шөгуінің ингибиторларын 1-10%-тік судағы
ерітіндісі түрінде беру керек) ұсынылады.
Қысқы уақытта қондырғылардың үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету
үшін ингибиторларды беру желілерін жылыту керек. Ингибиторларды сақтайтын
ыдыстарды жылыту қондырғыларымен жабдықтау керек.

1.Мұнай өндіру мен скважинаны пайдалану кезінде болатын
шөгінділермен күресу

1.1 Скважинаның түп аумағында және скважина жабдықтарын-
да пайда болатын тұз шөгінділеріне қарсы қолданылатын шаралар.

Қазіргі уақытта кен орнында 1300-1600 м3тәул. ілеспе су
өндіріледі, ол қабат қысымын сақтау жүйесіне қажетті көлемді қамтамасыз ету
үшін қолданылады, БКНС-1-дегі ағын суларына 5000 м3тәул.-не дейінгі
көлемдегі альбсеноман сулары қосылады. Кен орнын игерген сайын өнімнің
сулануы өседі, ол өз кезегінде тұз шөгуін көбейтеді.
Кен орнында кездесетін суларды (қабаттың бор және юра
горизонттарының және альбсеноман суларын) қолдану өнімді қабаттағы мұнайды
өндіруге арналған өндірістік құрал-жабдықтарында тұздың шөгуіне алып
келеді.
Құмкөл кен орнының өнімді горизонттарының қабат флюидтерімен бірге
тұздың кристалдану ортасы болып табылатын майда дисперсті құмның едәуір
мөлшері шығады. Мұнай жинағындағы тұрақсыз сулардың құралуы юра және бор
горизонттарындағы қабат суларының араласуынан басталады.
Бұл әсіресе ағын суларының бөлінуі кезінде көрінеді, ағын суының
құбыр желілерінде органикалық емес тұздардың қарқынды шөгуі байқалады.
Түзілген құрамы бойынша күрделі шөгінділерге барий, кальций
сульфаттары, кальций және магний карбонаттары, кремнийдің қос тотығы және
коррозия өнімдерінің қоспалары кіреді. Шөгінділердің компоненттік құрамы
жайлы мәліметтер 2.5- кестеде келтірілген.
Химиялық талдау нәтижелері радиоактивті шөгінділердің негізгі
құрамын барий сульфаты құрайтынын көрсетті. Юра өнімді горизонттарының
қабат суларының кейбір зерттеулері олардың құрамында 800 мгл реттегі барий
иондарының бар екенін көрсетті.
Тұз шөгуінің проблемасы Құмкөл кен орнының қабат және альбсеноман
суларының физика-химиялық құрамының ерекшелігімен, термобара шарттарының
өлшемдерімен және химиялық құрамы сәйкес келмейтін сулардың араласуымен
байланысты.
Өткізгіштігі жағынан әртүрлі өнімді қабаттардың көп болуы, жоғары
өткізгішті қабаттардың болуы айдалған сулардың өндіру қабаттарына өтіп
кетуіне алып келеді. Айдалатын судың құрамында альбсеноман кешенінің 600
мгл реттегі сульфат иондарының болуы кейбір жағдайларда барий сульфатының
қабаттың түпкі жағындағы жер асты жабдықтарына және мұнай жинау жүйесіне
қарқынды шөгуіне алып келеді.
Скважинаның жер асты жабдықтары мен қабаттың түпкі аймағын
ингибиторлық қорғауды минералды тұздардың шөгінділерімен күресудің ең
тиімді әдісі ретінде қарастыру керек.
Ең жоғарғы қорғау эффектісі үзіліссіз беріліс нәтижесінде болады.
Ингибитор қорғаныс объектісінің алдына берілуі керек.
Тұз шөгуінің ингибиторы ретінде бұрын Құмкөл кен орнында алдын- ала
тәжірибелі-өндірістік сынақтан өткен Бейкер фирмасының 40 гм3 дозалы
Калнокс-2936 ұсынылады.
Ингибиторларды дозалау үшін БР-2,5; БР-10; БР-25 блоктық
қондырғылар (суда еритін тұз шөгуінің ингибиторларын 1-10%-тік судағы
ерітіндісі түрінде беру керек) ұсынылады.
Қысқы уақытта қондырғылардың үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету
үшін ингибиторларды беру желілерін жылыту керек. Ингибиторларды сақтайтын
ыдыстарды жылыту қондырғыларымен жабдықтау керек.
Дозалаудың үзіліссіз әдісінде ингибитордың қажетті көлемін (q)
есептеу айдалатын су көлеміне байланысты жүргізіледі:

Q=(Q*P*100)(c*ρ) (2.1)
мұндағы Q – су көлемі, м3тәул.;
с – жұмысшы ерітінді агенттің концентрациясы, %;
ρ – реагент тығыздығы, кгм3;
Р – реагенттің меншікті шығыны, кгм3.
Реагенттің меншікті шығыны ингибитордың тиімділігін лабораториялық
зерттеулерде анықталады.
Ингибитор түптік аймаққа айдау кезінде адсорбция нәтижесінде қабат
жыныстарында жиналады. Ингибитор өзінің қорғаныш функцияларын мұнай өндіру
процесінде, өндіріліп жатқан сұйықтықпен бірге шыққан кезде орындайды.
Ингибиторды қабатқа айдау периодтылығы енгізілген ингибитордың
көлеміне, скважина дебитіне, қабат жыныстарының адсорбциялық сипатына
байланысты.
Өңдеу периодтылығы мына формуламен анықталады:
Т=(mp*p)(A*m0*Qсу) (2.2)
мұндағы mp – айдалатын реагент мөлшері, 0,45 м3-ке тең деп алынады;
р – реагенттің меншікті салмағы, кгм3;
А – реагент шығарудың бірқалыпсыздық коэффициенті, 15-20-
ға
тең деп алынады;
m0 - өндірілген ілеспе судағы реагенттің оптималды
концентрациясы, кгм3;
Qсу – су бойынша скважинаның тәуліктік өнімі, м3тәул..
Буферлі сұйықтық ретінде БӘЗ-дің 0,01-0,1%-тік судағы ерітіндісі
қолданылады. Буферлі ерітінді қабат жыныстарынан мұнайды жуу үшін
қолданылады және ингибитордан алынатын мұнайды ажыратады, ол қабаттық су
мен ингибитордың бірікпеушілігін жояды.
Буферлі сұйықтықтың көлемі скважинаның түбіне дейін түсірілген СКҚ
көлеміне тең деп алынады және 6-9 м3-ті құрайды.
Ингибиторды қабаттың жеткілікті тереңдігіне итеруге арналған
сұйықтық ретінде :
- сусыз мұнай;
- газды конденсат;
- 1:1 қатынастағы мұнай мен конденсат қоспасы;
- БӘЗ-дің судағы ерітінділері (0,01-0,02%) қолданылады.
Итеретін сұйықтықтың көлемі келесі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мұнай мен газды өндіру техникасы мен технологиясы
Мұнай өндіру
Маңғыстау мұнай өндіру заводы
Мұнай өндіру туралы
Мұнай өндіру туралы түсінік
Биені қымыз өндіру кезінде азықтандыру
Пайдалану қасиеттерін жоғарылату мақсатында мұнай битумдарын өндіру технологиясын жетілдіру
Мұнай мен газды өндіру және өңдеу
Мұнай газ кен орындарын өңдеу және пайдалану
Мұнай мен газ кен орындарын барлау, бұрғылау мен пайдалану кезінде қолданылытын жабдықтар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь