Сақтау шарты

Мазмұны
КІРІСПЕ ... .3

1 САҚТАУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАРЫ ... ... .6
1.1 Сақтау шартының ұғымы және шарт жасасу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Сақтау шартының елеулі жағдайлары ... 15
1.3 Сақтау шартының мазмұны мен оның жарамдылығын қамтамасыз ететін жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
1.4 Сақтау шартын өзгерту және бұзу ..25
2 САҚТАУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ ..31
2.1 Ломбардта және құндылықтарды банкте сақтаудың ұғымы, құқықтық реттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.2 Көлiк ұйымдарының сақтау камераларында және ұйымдардың киiмiлгiштерiнде, қонақүйде сақтаудың ұғымы мен ерекшеліктері ... ... ... ... .36
2.3 Даулы заттарды сақтау (секвестр) ұғымы ..42
2.4 Тауар қоймасында сақтадың түсінігі мен жалпы жағдайлары ... ... ... ... ..43
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
КІРІСПЕ

Сақтау шарты қоғам және шаруашылық өмірінің көптеген аумағында қолданылатын кең ауқымды құжаттар тобының бірі болып табылады. Қазіргі кезде, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің көбейген кезінде, шарттық қатынастың ерекше дамуы орын алды. Сондықтан да шарттың жасалуы мен рәсімделу ережелерін ұғынуға көп көңіл бөлу керек.
Шарт – көп уақыттан бері келе жатқан құқық нысаны. Оның тарихы мыңдаған жылдармен есептеледі. Шарттың осындай ұзақ кезеңге созылуы, шарттың қоғамдық қатынастың әр түрлі сипатты қамтитын ыңғайлы кұқық нысаны болып табылатындығымен түсіндіріледі. Әлеуметтік-экономикалық мазмұнының өзгеруіне қарамастан шарт құрылымы өзгеріссіз қалып отыр.
Уақыттың өтуіне сәйкес шартқа қатысушылардың құрамы өсе түсті. Жеке тұлғалармен қатар бұл рөлге ұжымдық сипаттағы үйымдар, яғни заңды тұлғалар да шартқа қатысушылар болып табылды.
Кез-келген азаматтық құқық субъектісінің коммерциялық жоспарын жарыққа шығару, ол жеке кәсіпкер немесе өнеркәсіп болмасын, мәмілелер мен шарттар жасаудан тысқары қала алмайды .
Сонымен қатар, заңды, сауатты жасалған сақтау шарты – бұл субъектілердің алдарындағы мақсаттары мен тапсырмаларының сәтті орындалуының және олардың құқықтары мен мүдделерінің жақсы, сапалы қорғалуының кепілі.
Ал, алдын-ала болжаусыз жасалған шарттың нәтижесінде азаматтық айналымға қатысушылар арасында даулар туады. Олардың қатарына мыналарды жатқызуға болады: шарты орындау кезінде туатын даулар, шарт талаптарын бұзғандығы үшін айыппұл өндіру т.б.
Бұл дипломдық жұмыстағы көзделген басты мақсат сақтау шарты туралы жалпы ережелерге қатысты сұрақтардың жауаптарын жарыққа шығарып, осы мәселеле жөнінде тың көзқарас, тұжырымдама беру.
Дипломдық жұмыс екі тараудан тұрады.
Бірінші тарауда – сақтау шартының жалпы жағдайлары, соның ішінде: сақтау шартының түсінігі, пайда болып, дамуы, шарттың мазмұны, елеулі жағдайлары, шарт жасасу тәртібі, сақтау шартының жарамдылығын қамтамасыз ететін жағдайлар, шартты өзгерту және бұзу тәртібі сипатталады. Жұмыстың екінші тарауында- сақтау шартының жекелеген түрлерінің құқықтық реттелуі сипатталады. Соның ішінде, кәсіпкерлік саласында жаңадан қолданысқа түскен тауар қоймасында сақтау, даулы заттарды сақтау шарттарына жекелей тоқталып, аталған шарт түрлеріне мысалдар келтіріледі.
Сақтау шартын құрастырудың негізгі заңнамалық қайнар көздері Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі және басқа да жекелеген заң актілері болып табылады.
Азаматтық Кодекстің Ерекше бөлімінде сақтау шартын құқықтық реттеуге арналған нормалар бар. Сақтау шарты жөнінде толық және дұрыс мағлұмат беретін материалдарды дипломдық жұмыс барысында ашып, анықтап, саралап, тұжырымдап көрсете келе, оны жасаудағы маңыздылықты, ұқыптылықты, тәртіпті сақтау жөнінде мәлімдемелер сипатталады.
Сонымен қатар сақтау шартының пайда болып, даму сатысындағы жетістіктер, қоғамның өзгеруіне байланысты туындаған ерекшеліктер, нарықтық экономикаға өту кезеңінде пайда болған қажеттіліктер туралы ақпараттар жүйесі дипломдық жұмыстың тақырыбына арқау болып отыр.
Субьектілердің санасында шарт жөнінде дәйекті, сапалы, дұрыс ұғымды қалыптастыру және қоғамның әлеуметтік-экономикалық, шаруашылық саласында даму жолдарына дұрыс бағыт сілтеу, нарықтық экономика кезеңінде тараптар арасында кездесіп жататын әр түрлі келеңсіздіктерді болдырмауға, даулардың пайда болуын тежеуге ат салысу – дипломдық жұмысты жазудағы негізгі мақсаттардың бірі болып отыр.
Кез-келген білімді адамның, әсіресе мемлекеттік тілде өзінің азаматтық құқығын оқып, зерттеп жүрген заңгердің құқық қағидалары хақында орныққан өзінің көзқарасы, өз елінің көп қырлы азаматтық кұқығы туралы, соның ішінде- шарттық құқық жөнінде де дұрыс бағыт-бағдары болуы тиіс.
Келешек өсіп келе жатқан ұрпак тек нақты мәселелерді шешетін жаңа буын ғана емес, бұлар сонымен қатар кұқықтық, егемендік қазақ мемлекетінің биік мұратын жүзеге асырушылар. Сондықтан бұл жұмыс Қазақ азаматтарына сақтау шарттарының негізгі мәселелерін түсінуге өзіндік көмегін тигізсе, жұмысты жазудағы негізгі мақсат орындалды деп есептеуге болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМ
1. Дернбург Г.Пандекты. Обязательственное право.-М.,1990.-180 б.
2. Зиманов С.З. Состояние и задачи разработки проблем обычного права казахов. -Алматы, 1989. -277 б.
3. Кенжалиев З.Ж., Даулетова С.О. Казахское обычное право в условиях Советской власти.-Алматы, 1993.-360 с.
4. Маркс К.,Энгельс Ф.Сочинения ,23 Т.М.,1985.- 420 с.
5. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі .-Алматы, 1994.-208 б.
6. Темірғалиева Р.А. Шарттар жинағы. -Алматы, 2000.-150 б.
7. Басин Ю.Г. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Толкование и комментирование. - Алматы,1996.- 270 с.
8. Рахманкулов Х.А. Новый Гражданский Кодекс Республики Узбекистан – единая правовая основа рыночной экономики. Гражданское законодательство Республики Казахстан.- Алматы, 1999.- 180 б.
9. Джусупов А.Г. Право собственности и иные вещные права- Алматы, 1996.- 265 с.
10. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі.- Алматы,1999.-208 б.
11. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық (Ерекше бөлім). Оқулық, I- том, Алматы, 2003.-320 б.
12. Сүлейменов М.К., Басин Б.Г. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общ. ч.). Комментарий.-Алматы, 2000. – 502 с.
13. Сүлейменов М.К., Басин Б.Г. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (особ.ч.).Комментарий.-Алматы, 2000. – 423 с.
14. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді тіркеу туралы» Заң күші бар Жарлығы. - Алматы, 2002. - 122 б.
15. Басин Ю.Г. Вина как условие ответственности за нарушения обязательства. - Алматы, 1997.-586 с.
16. Сергеева А.С., Толстого 10.К. Гражданское право. Учебник. Часть 1.-Москва, 1997.- 560 с.
17. Калпина А.Г., Масляева А.И.. Гражданское право. Часть 1. Учебник. -Москва, 2000.-403с.
18. Рабинович М.В. Недействительность сделок и ее последствия. -Ленинград, 1960. - 158 с.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ .....3
1 САҚТАУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАРЫ.........6
1.1 Сақтау шартының ... және шарт ... ... ... шартының елеулі жағдайлары ....15
1.3 Сақтау шартының мазмұны мен оның ... ... ... ... ... өзгерту және бұзу ..25
2 САҚТАУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ ... ... және ... банкте сақтаудың ұғымы, ... ... ... ... ... және ... ... сақтаудың ... ... ... ... ... ... ұғымы ..42
2.4 Тауар қоймасында сақтадың ... мен ... ... ... ... ... және ... өмірінің көптеген аумағында
қолданылатын кең ауқымды құжаттар тобының бірі болып ... ... ... және ... емес мекемелердің көбейген кезінде,
шарттық қатынастың ерекше ... орын ... ... да ... ... мен
рәсімделу ережелерін ұғынуға көп көңіл бөлу керек.
Шарт – көп ... бері келе ... ... нысаны. Оның тарихы
мыңдаған жылдармен есептеледі. Шарттың осындай ұзақ ... ... ... ... әр түрлі сипатты қамтитын ыңғайлы кұқық ... ... ... ... мазмұнының
өзгеруіне қарамастан шарт құрылымы өзгеріссіз қалып отыр.
Уақыттың өтуіне сәйкес шартқа ... ... өсе ... Жеке
тұлғалармен қатар бұл рөлге ұжымдық сипаттағы үйымдар, яғни заңды тұлғалар
да шартқа қатысушылар болып табылды.
Кез-келген ... ... ... ... ... жарыққа
шығару, ол жеке кәсіпкер немесе өнеркәсіп болмасын, мәмілелер мен шарттар
жасаудан тысқары қала алмайды .
Сонымен қатар, ... ... ... ... шарты – бұл
субъектілердің ... ... мен ... сәтті
орындалуының және олардың құқықтары мен мүдделерінің жақсы, ... ... ... ... ... ... ... азаматтық
айналымға қатысушылар арасында даулар туады. Олардың ... ... ... ... ... ... туатын даулар, шарт талаптарын
бұзғандығы үшін айыппұл өндіру ... ... ... көзделген басты мақсат сақтау шарты туралы
жалпы ... ... ... ... жарыққа шығарып, осы
мәселеле жөнінде тың ... ... ... ... екі ... тұрады.
Бірінші тарауда – сақтау шартының жалпы жағдайлары, соның ішінде:
сақтау шартының түсінігі, ... ... ... ... ... елеулі
жағдайлары, шарт жасасу тәртібі, сақтау шартының жарамдылығын қамтамасыз
ететін жағдайлар, шартты өзгерту және бұзу ... ... ... ... ... шартының жекелеген түрлерінің құқықтық реттелуі
сипатталады. Соның ішінде, кәсіпкерлік саласында жаңадан қолданысқа түскен
тауар қоймасында сақтау, ... ... ... ... жекелей тоқталып,
аталған шарт түрлеріне мысалдар келтіріледі.
Сақтау шартын құрастырудың негізгі ... ... ... ... ... ... және ... да жекелеген заң актілері
болып табылады.
Азаматтық Кодекстің Ерекше бөлімінде сақтау шартын құқықтық ... ... бар. ... ... ... ... және ... мағлұмат
беретін материалдарды дипломдық жұмыс барысында ашып, анықтап, саралап,
тұжырымдап көрсете келе, оны ... ... ... ... ... ... ... қатар сақтау шартының пайда болып, даму ... ... ... ... ... ... ... өту кезеңінде пайда болған қажеттіліктер туралы ақпараттар
жүйесі дипломдық жұмыстың тақырыбына арқау болып отыр.
Субьектілердің санасында шарт ... ... ... ... ұғымды
қалыптастыру және қоғамның әлеуметтік-экономикалық, шаруашылық саласында
даму жолдарына дұрыс бағыт сілтеу, нарықтық экономика кезеңінде ... ... ... әр ... ... болдырмауға, даулардың
пайда болуын тежеуге ат ...... ... жазудағы негізгі
мақсаттардың бірі болып отыр.
Кез-келген білімді адамның, әсіресе мемлекеттік тілде өзінің азаматтық
құқығын ... ... ... заңгердің құқық қағидалары хақында орныққан
өзінің көзқарасы, өз елінің көп қырлы азаматтық кұқығы туралы, соның ішінде-
шарттық құқық ... де ... ... ... ... өсіп келе ... ұрпак тек нақты мәселелерді шешетін жаңа буын
ғана емес, бұлар сонымен қатар кұқықтық, егемендік қазақ ... ... ... ... ... бұл ... ... азаматтарына сақтау
шарттарының негізгі мәселелерін түсінуге өзіндік көмегін тигізсе, жұмысты
жазудағы негізгі мақсат ... деп ... ... ШАРТ ... ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ
Шарт дегеніміз екі немесе одан көп субъектілердің азаматтық құқықтар
мен міндеттемелерді ... , ... ... тоқтату туралы келісімі.
«Шарт» термині азаматтық заңнамада әр түрлі мәнде қолданылады. ... ... ... ... сол ... ... өзі; шарттық
міндеттемені рәсімдеген құжат. Шарттар екі жақты ... ... ... ... , әдетте міндеттемелік құқық ... ... ... үшін ... қарама-қарсы екі тарап болуы керек: ... ету ... ... ... екіншіснде - сол құқыққа икемделген міндет
(борышқор) болады.
Кейбір мүліктік емес жеке құқықтық қатынастар жасалуының негізі шарт
болып табылса, онда ... ... ... ... тағы бір ... алар еді ... ... құқық саласында). Азаматтық-құқықтық
шарттардың көпшілігі өздеріне тән жалпы қасиеттермен қатар , ... ... ... белгілерге де ие. Көптеген және әр түрлі шарттарды
дұрыс жасау, қолдану үшін олар жекеленген түрлерге ... ... ... ... ... теория жүзінде ғана ... ... де зор ... ... ... жекелеген түрлерге бөлу ... ... өз ... ... елеулі жағдайларын
дұрыс ескеріп, тәжірибе жүзінде өз ... ... ... жасауына себебін көптеп тигізеді.
Азаматтық -құқықтық шарттар мына түрлерге бөлінеді:
Нақты және консенсуалдық шарттар.
Ақылы және ақысыз шарттар.
Қарапайым және ... ... ... және аралас шарттар.
Негізгі және алдын ала шарттар.
Еркін және міндетті шарттар.
Өзара келісілген шарттар және қосылу шарттары.
Өз қатысушыларының пайдасына ... ... ... ... пайдасына жасалған шарттар.
Ауызша және жазбаша шарттар.
Шарттарды топтастыру ... ... ... Міндеттемелер туралы
мәселені қарастырғанда жүргізілген топтастыруда, атап айтқанда , ... ... ... ... ... сияқты шарттарға да қолданылуы мүмкін.
Нақты және консенсуалды шарттар. Егер, заң ... ... ... үшін ... берілуі қажет болса, шарт тиісті мүлік берілген кезден
бастап жасалынған болып саналады ... ... ... ... ... кезі ... сөз болады.
Шарттардың көпшілігі консенсуалдық, болып табылады, яғни оларды жасау үшін
ол жайында ... ... ... ... ... мен ... ... қол жеткен кезден бастап сатып алу-сату шарты жасалды
деп саналады. Затты ... ақша ... және ... ... жасалынып қойған
шартты орындау мақсатында атқарылады. Бірақ, кейбір ... ... ... ... ... жүк ... шарт ... берілген кезден бастап
қана жасалады деп ... ... шарт ... деп ... ол заң
актілерінде бекімін табуға тиіс.
Шарттың консенсуалдық немесе нақты сипаты, ... ... ... көрсетіледі. Мысалы, сатып алу-сату шартында сатушының
міндеті ... ... ... ... ... ... ал сатып
алушы ақша төлеуге ... ... ... ... ... шарттарда тараптардың міндеттері басқаша анықталады. ... ... ... сақтаушы зат иесінің өзіне тапсырған
затын сақтауға міндетті, тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы өзіне ... ... ... ... ... ... ... шарт бойынша
міндеттеме екінші тарап затты бергеннен кейін ғана ... Бұл ... кезі мен шарт ... ... ... ... Консенсуалдық
шарттарда олар, әдетте, сәйкес ... ... ... сатып алу-сату
шарты бойынша зат беру ... шарт ... ... ... ... ... ... сатып алу-сату шарты нақты шарт бола алмайды.
Ақылы және ақысыз шарттар. Шарт бойынша тараптар өз ... үшін ақы алуы ... ... бірі ... ... керек болса, бұл
шарт ақылы шарт ... ... Бір ... ... ... одан ақы ... еш нәрсе бермей бір нәрсені ұсынуды ... ... шарт ... ... ... және ақысыз шарттар арасындағы айырмашылық-шарт бойынша өз
міндеттерін орындағаны үшін біріне бірінің бір ... ... ... ... ... ... Кодексте бекімін тапқан ақысыз
шарттардың ішінен ... ... ... ... ... ... заң бойынша ақылы да , ... да ... ... ... да, ... Кодекстің 284-бабында қандай
да бір күдік туса, шарт ақылы деп танылады, егер ол заңнамадан , ... ... ... ... ... ... ... шарттардың бар болуы елімізде қалыптасып
келе жатқан қатынастардың мәніне қайшы келмейді. ... ... ... беру және ... ... қорлардың қызметі, демеушілік жасау,
еркімен қайыр садақа беру және осыларға ұқсас ... ... ... , ... сыйға тарту шарты көбінесе ... ... ... және ... ... ... ... мен міндеттерінің
бөліну сипатына қарай ажыратылады. Қарапайым шартта бір тарапта тек құқық,
екіншісінде тек міндет туындайды (мысалы,сыйға ... ... ... ... әрқайсысында құқықтар да, міндеттерде болады,олар міндеттемелер
де көтереді (сатып алу-сату ... ... ... ... заты үшін ... ақша ... талап етуге құқылы және өзі сол затты ... ... ... ал ... ... ... ... берілуін талап етуге құқылы
және сол зат үшін ақша төлеуге ... ... және ... шарттар. Бір типті шарттар сан алуан қыры бар
(жеткізу, тұрмыстық мердігерлік , жалдау,рента және т.б.) ... ... ... ... ... ... Аралас шарттарда заңнамада көзделген әртүрлі шарттардың
элементтері ... ... көшу ... ... жаңа қатынастар
туындауда, оларды шарттың бір түрімен қамту мүмкін ... ... ... ... ... ... ғана оларды реттеуге болады.
Тараптардың аралас шарт бойынша қатынастарына, егер ... ... ... шарттың мәнінен өзгеше туындамаса, аралас шартта
элементтері бар шарттар туралы заңдардың тиісті бөліктері қолданылады.
Негізгі және алдын ала ... ... ... ... ... және
қызмет көрсетуге байланысты құқықтар мен міндеттер тікелей негізгі шарттан
туындайды. Алдын ала шарт дегеніміз — сол ... ... ... ... ... ... шарт ... міндет алған шарты.
Алдын ала шарттардың мысалы ретінде жүк тасымалын ұйымдастыру ... ... ... ... ... және ... ақша ... міндеті көзделген шартты, келешекте пәтер сатып алу ... ... ... ) ... ... ала ... жекешелендіру туралы Жарлықта көзделген сауда
нәтижелері ... ... да ... ... ... туралы
Жарлықта «сауда ұнатқан адам мен сатушы ... ... ... ... ... нәтижелері туралы хаттамаға қол қояды» делінген.
Алдын ала шарт пен негізгі шарттың ұқсастығы- ... ... ... ... Егер ... бір ... шарттарды жасағанда
заңнамада олардың нотариалдық формасы белгіленсе (мысалы, рента шарты),
онда алдын ала шарт та нотариалдық ... ... ... егер заңнамада негізгі шарт формасы анықталмаған болса (мысалы,
әдеттегі сатып алу - сату шарты), алдың ала ... ... ... қалады деген
қауіппен, жазбаша формада жасалады .
Алдын ала шартта, тым болмаса, негізгі ... ... ... да елеулі шарттын, нысанын анықтауға мүмкіндік беретіндей ережелер
болуға тиіс . Негізгі шарттың жасалу мерзімі ... ала шарт үшін ... ... табылады, сондықтан Азаматтық Кодекстің 390-бабының 4-
тармағында, егер алдын ала ... ... ... ... ... ... бір ... мерзімі анықталған.
Мұндай мерзімнің маңыздылығы сонда, егер негізгі шарт ... ... ... онда бұл мерзім өткеннен кейін алдын ала шарт ... және ... ... Жасалуы түгелдей тараптардың қалауына
байланысты шарт еркін шарт деп ... ... ... жасау тараптардың
біреуі үшін міндетті болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайында шарттардың басым көпшілігі
еркін жасалады. Дегенмен, шарттардың ... ... ... ... кәсіпорын мемлекеттік тапсырыс негізінде
жасалатын шарт).Міндетті шарттар арасында жария шарттардын, орны ... ... ... және қызметінің сипатына қарай ... ... ... ... ... ... ... немесе қызмет
көрсету жөнінде оның міндеттемелерін белгілейтін шарт ... шарт ... ... ... ... ... ... байланыс
қызметін көрсету, энергиямен қамтамасыз ету, медицина, мейманхана қызметін
көрсету және т.б.)
Өзара келісілген шарттар және қосылу шарттары.
Өзара келісілген шарт ... ... ... ... ... ... шартын жасасқанда оның ережелерін тараптардың біреуі
дайындайды, екінші тарап ол ережелерді ... ... ... өзінің жасалу процедурасы жағынан басқа ... Егер ... шарт хат ... шарт ... ... ... ... (бланк,формуляр, т.б.) анықталады. Екінші тарап
шартқа ешқандай өзгерту енгізе алмайды. Егер ... ... шарт ... жай ... ... ... ... әртүрлі салаларына таралды. Оның мысалы
ретінде электр және жылу қуатын, газды және ... ... ... ... туралы шарттарды, көлік ұйымдарымен шарттарды
атауға болады.
Көптеген жария шарттар, бір ... ... ... ... ... ... пайдалануға беру ательесі ол жайында шарт ... ... ... шарт ... ... ... ... Клиент оған
ешнәрсе қоспастан, шартқа қол қоя салады. Егер қосатын болса, онда ол ... ... және ... ... ... ... жауоаша нысанда ... (жай ... ... ... ... ... ... (жай не
нотариалдық) немесе өзге ... бір ... ... шарт ... олар ... кезде атқарылатын шарттардың бәрі ауызша ... ... шарт ... ... құлқынан оның шарт жасау еркі ... ... ... де ... деп ... ... ... әдеттегідей қабылданған өзге де растайтын белгілер
арқылы расталған шарт , егер зандарда ... ... ... түрде
жасалған болып табылады.
Шарт жасасу ... ... ... ... 23 ... ... бойынша анықталады, шарт
Тараптар өзара келісіп, шарт жасасуы үшін олардың біреуі шарт жасасу
жөнінде ұсыныс жасауы, ал ... сол ... ... ... ... екі ... тұрады. Шарт жасасуға ұсыныс (оферта) және ол
ұсынысты басқа тараптың қабыл алуы (акцепт). ¥сыныс жасаған тұлға ... ал ... ... ... ... ... деп аталады.
Азаматтық Кодекстің 395-бабына сәйкес офертада бірнеше нысандар болуға
тиіс :
ол анық және тұлғаның шарт ... аса ... ... ... ... яғни ... елеулі ережелерінің
барлығын қамтуға;
белгілі бір ... ... ... болуы тиіс[5];
Егер ұсыныс жалпылама жасалса (мысалы, азамат «Талдықорған» ... ... деп ... ... ол ... емес тек ... шақыру. Сондықтан, мұндай хабарландыру, оны жасаған адамға шарт
жасасу міндетін жүктемейді. Бұл ... сол ... үн ... ... ... ... Ал, ... ұсынысты қабылдау - қабылдамау
сатушының өзіне байланысты.
Шарт жасасу ... да бір ... ... ... ... ... ... жібере алады.
Азаматтық Кодекстің 395-бабы «оференттің байланыстылығы» ... Бұл шарт әлі ... да ... бір ... ... Ол ... офертаны алған кезден акцепт немесе акцепт үшін
белгіленген мерзім өткен кезге дейін туындайды.
«Оференттің ... ... ... ... ... ... ... офертамен байланыста болатын
мерзім өткенше ол офертаны қайтарып ала алмайды. Бұл ... бұзу ... ... қайтарып алудан көрген шығынын өтеу міндетінің туындауына
әкеліп соғады.
Сонымен қатар, офертаның ... ... ... ... ... табылады. Егер ондай мүмкіндік офертаның өзінде айтылса
не ... ... ... ол ... ... ондай мүмкіндік туындаса
офертаны қайтарып алуға болады.
Азаматтық Кодекстің 395-бабының 4-тармағында ... ... тек ... болып табылатын жарнама мен жария оферта арасындағы айырмашылық
көрсетілген. Жалпылама жасалған ұсыныс пен ... және ... ... ... ... білу ... офертаны өзінің қызметінің сипаты жағынан ... ... ... жасауға міндетті адамдар мен ... ... ... ... сатып алушылар өзіне өзі қызмет көрсететін залға бағасы
көрсетілген тауарлар қойып қойған дүкен оферент болып саналады. Сол ... ... ... ... кез ... адам ... болып табылады.
Сондықтан, тауар тұрған кезде дүкен өз офертасымен байланысты болады және
тауарды сатудан бас тарта алмайды.
Тауар ... жоқ ... ... оны витринадан алып сатуға
міндетті.¥сынысты жария оферта деп тану үшін ... ... ... ... ... шарттық қатынастарға баруға ерікті екендігі
сезілуі тиіс;
ол шарттың барлық елеулі ережелерін қамтуы тиіс;
тұлғаның шарттық қатынастарға еркімен баруы бұл ... ... ... ... ... егер дүкен қандай да бір тауардың бар ... ... ... -ол ... ... егер дүкен тауарын витринаға қойса - ол
жария оферта. Оферта жолданған жақтың оны қабылдағаны туралы жауабы акцепт
деп танылады.
Акцептанттың ... ... ... және ... ... жауабы ғана акцепт деп саналады. Мысалы; акцептант өзіне
жолданған жобаға сөзсіз және ... қол ... Шарт ... бас
тарту немесе өз ережелерін ұсыну, ережелерді өзгерту немесе ... ... ... анықталмағандығы акцепт болып табылмайды, одан
шарт тумайды және ол не шарт ... бас ... ... жаңа ... ... ... үндемейтін акцепт арқылы шарт жасасуға жол берілген
еді, яғни, егер белгілі бір мерзім өткенше басқа тарап шарт жасасудан ... ... шарт ... деп ... ... ... ... үндемей қою акцепт емес. Бірак бұл норма диспозитивтік болып
табылады.
Мысалы, банктердің ... ... ... ... электрондық хабарламалар түрінде жүргізуді ... ... егер ... ... ... түскеннен кейін белгілі
бір мерзім өткенше корреспондент ол хабарламаға ... ... ... ... ... ... ... 396-бабының 3-тармағына сәйкес акцепт ауызша
немесе жазбаша формадағы ... ... ... қою ... ғана ... ... ... яғни тауарлар жіберу , қызмет көрсету,
тиісті сомада ақша төлеу және т.б. түрде ... ... бұл ... ... қолдау сезіліп тұруы тиіс және бұл әрекеттер өзінің акцепті
үшін ... ... ... ... керек.
Оферта сияқты акцепт те, ол оферентке барып ... ... ... оның ... еш ... ... ... акцептант оференттен
алған шарт жобасына қол қойып, оны почтамен ... ... ... ... бас тартатындығын оферентке телеграммамен немесе факспен хабарлай
алады.
Оферент акцептті алганнан ... шарт ... ... саналады, оны
шартты бұзудың жалпы ереже бойынша ғана тоқтатуға болады.
Шарт жасасу тәртібі. Шарт жасау ұсынысы сол жерде бар ... ... ... ... ... ол жерде жоқ контрагентке жауап алу үшін
қалайда уақыт қажет болатын жағдайда жасалады. Мерзімі көрсетілген ... да, ... да ... мүмкін. Жауап күтетін мерзімін ұсынушының өзі
анықтағандықтан (пианино сатып ... ... 2 апта ... ол ... ... ... және өз ... бас тарта немесе ... ... ... ... дейін ұсынысынан бас ... ... ... ... шығынды өтеу түрінде теріс салдар келеді.
Жазбаша офертада акцепт үшін мерзім көрсетілмесе шарт жасалған болып
саналады, егер акцепті оферта жолдаған адам ... ... ... , егер ... ... белгіленбеген болса-ол үшін жеткілікті
уақыт ішінде алған болса;ал оферта акцепт үшін мерзім көрсетілмей ... ... ... өзінің акцепті жайында тез мәлімдеген жағдайда шарт
жасалған болып саналады.
Оферент, жауап ала алмағандықтан, басқа адаммен шарт ... ... оның ... ... ... өз ... байланып тұрған жоқ. Ал,
жауапты дер кезінде жіберген акцептант та , ... өтіп ... ... ... үшін өз тарапынан әрекет жасауы мүмкін (көлік дайындауы,
басқа зат іздеуді тоқтатуы және т.б.) ... ... Егер ... ... ... ... деп саналмайды, яғни шарт жасалған болып табылады,
және шартты орындаудан бас тартса оферент акцептантқа ... ... ... ... ... ... тараптың (акцептанттың) ұсынысты
оферент белгілеген ережелер ... ғана ... ... Егер ол
ережелерді акцептант қабылдамайтын болса шарт ... ... ... ... ... ... Сондықтан ережеге қандай да бір
өзгеріс енгізу жаңа ... ... ... ... ... ... ... жаңа ұсынысты қабылдауға да, шарт жасасудан ... да оның ... бар, ... ол жаңа ... ... қайтадан жаңа
оферентке айнала алады. Ол шарт жасалғанша ... ... ... бос
әурешілігін түсінгенше жалғаса береді.
Шарт жасасатын жер. Егер шартта оны ... жер ... ... ... ... жасалған болып табылады.Шарт жасасқан ... ... ... ... ... ... зор. ... заң, әдетте, егер келісімде ... ... ... ол жасалған жердің құқығына ... ал ... мен ... ... ... ... құқығы бойынша
анықталғандығын белгілейді. Азамат тұрақты немесе көбінесе тұратын ... ... ... жері деп ... ... ... ... органы орналасқан жері оның тұрған жері болып табылады.Жалпы ереже
бойынша шарт жасасу кезінде туындаған ... ... ... ... ... ... қарауына бермейді. Егер ол қайшылықтарды
тараптардың ... шеше ... шарт ... ... ... тараптар
арасындағы қатынас тоқтайды. Азаматтық Кодекстің 400-бабына сәйкес шартқа
дейінгі дауларды сотта қарауға болатын тек екі ... ... ... ... ... үшін шарт ... ... болғанда;пікір қайшылығын сот
(мемлекеттік немесе төрелік) қарауына беру жөнінде тараптардың ... ... ... ... ... ... деп ... Пікір
қайшылығы сотта қаралғанда ,шарттың тараптар келісе алмаған ... ... ... ... ... тиіс. Шарт алдындағы даулар бойынша
сот шешімдері мәжбүрлеп ... ... ... ... ... онда тек ... ... маңыз бар.
Шарт дегеніміз екі немесе бірнеше субъектінің келісімі, екі ... ... ... ерік ... Әр шартта көптеген ережелер
болуы мүмкін, олардың ішінен, егер келісілмесе, шарт ... ... ... алу ... Бұл - шарттың елеулі ережесі. Азаматтық
Кодекстің 393-бабына сәйкес, ... ... ... ... елеулі
жағдайлары бойынша ортақ келісімге қол жеткен кезде шарт жасалды ... ... ... ... ... ... тек жалпылай
олардың нышандарын атап өтеді.
Ережелердің елеулі болып ... мына ... ... ... ... шарттың нысаны . Шарт нысаны анъқталмайынша бірде-бір шарт жасалган
болып саналмайды;
Егер тараптар белгілі бір нысанда шарт жасауға уағдаласса,заң ... осы түрі үшін бұл ... ... ... де ... оған уағдаласқан
нысан берілген кезден бастап жасалды деп есептеледі.Шарт жасасу жөніндегі
жазбаша ұсыныс Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 396-бабының ... ... ... ... ... ... ... сақталған болып табылады.
2) шарттъң бағасы;
Шарттың орындалуы тараптардың ... ... баға ... Заң ... ... ... оған уәкілдік берілген
мемлекттік органдар белгілейтін немесе реттейтін баға ... ... және т.б.) ... Шарт ... ... ... өзгертуге
шартта, заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша жол беріледі.
Ақылы шартта баға көзделмеген және шарт ережелерін негізге ала ... ... ... ... реттерде шартты орындау шарт жасасу кезінде
осыған ұқсас жағдайларда әдетте осы ... ... , ... немесе қызмет
үшін алынатын баға бойынша жүргізілуге тиіс деп есептеледі.
3. шарттың мерзімі;
Егер зандарда немесе шартта шарттың ... ... ... ... ... шарт бойынша тараптар міндеттемелерінің тоқтатылуына
әкеліп соқтырады. ... ... ... шарт ... ... міндеттемелерді орындауы аяқталып біткен кезге дейін
қолданылады.
4.тараптардъң құқықтары мен ... ... мен ... ... ... көзделмесе заң
бойынша реттеледі .Екі ... ... ... шартқа қатысушы
тараптардың біреуіне тиесілі құқықтар екіншісінің міндеттері ... Ал, бір ... ... шарт ... ... ... тек құқықтар, ал екіншісінде тек міндеттер болады. Мысалы, сыйға
тарту шартында бір тарап, екіншісіне шарт ... ... ... тек
міндеттенеді, ал екіншісі оны алуға немесе одан бас тартуға тек құқылы.
5.заңнамада елеулі деп танылган ережелер, ... ... ... мен
онъщ клиенті, арасында жасалган шартта мыналар болуга тиіс;
а) шарт нысаны: Номиналдық ... ... ... ... ... өз қызметін жүзеге асыруы;
б) тараптардың, оның ... ... - ... ... ... ... ... сақтау міндеттемесін қоса
алғандағы, ... мен ... ... ... ақы ... ... мен
тәртібі;
г) брокер-диллердің клиент ... есеп ... ... ... ... шарт ... бұзғандық үшін жауаптылығы;
е) бағалы қағаздар бойынша табыс алудың , және оны ... ... ... ақша ... ... бұйрығы
бойынша төлеудің шарттары мен тәртібі.
6. шарттардың осы түрі үшін қажетті ережелер;
7. тараптардың біреуінің талабы ... оған ... ... ... ... Мысалы, жүк алушы шартта жүкті темір жолмен емес ... ... ... ... болуын талап етвді. Ондай ... ... ... ондағы ережелер бойынша келісімге ... ... деп ... ... ... деп танығандай салдарларга
әкеледі.
Елеуліден басқа шартардың дағдылы және ... ... ... болады. Олардың ерекшеліктері сонда, бұл ереженің болған-болмағандығы
шарттардың зандық күйіне әсер етпейді.
Шарттың құрылымы
Шарт жасасу үшін оның төменде көрсетілген құрылымын білу өте ... ... ... ... ... ... ... заты (мәні).
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.
4. Орындау мерзімі.
5. Төлемдер мерзімі және баға жөніндегі жағдайлар.
6. Үшінші тұлғаның қатыспайтындыгы жөніндегі көрсетпелер.
7. Саны және ... ... орау және ... ... ... және ... ... жауаптылығы.
11. Форс-мажорлық жағдайлар.
12. Шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізу.
13. Шарттьң бұзылуы
Кіріспе бөлім. Қызметтік ... ... және ... ... кез ... шарт ... және шарт түрін көрсетуден
басталады. Одан әрі оның жасалған мерзімі мен жасалған жері көрсетіледі.
Кіріспе ... ... ... ... ... Бұл жерде
тараптардың құқықтық мәртебесі ,олардың шарт ... ... ... атаулары (мысалы «Сақтаушы» және «жүк ... , ... ... ... қызметтік мәртебесі мен құзыретіне ерекше
назар ... ... ... ... кез ... ... ... шартқа қатысатын тұлғаның құзыретін белгілейтін құжат атауы
міндетті түрде көрсетілуі ... ... және ... ... ... ... ... сенімхатсыз қатыса алады. Ал, басқа тұлғалар – ... ... ... ... ... ... негізінде қатыса алады. Шарт жасасу кезінде бұл талапты
сақтамау оны жарамсыз деп тануға әкеп ... ... ... ... түсуші тараптар, жасалынатын шарттың
жарғы құжаттарына қайшы келмейтіндігін және ... ... ... бар екендігін, анықтап біліп алулары қажет.
Шарттың мазмұндамалық бөлімі
Бұл шарттың ең негізгі ... ... ... ... ... ,
құрылымы шарттың түрімен нақты жағдайларына байланысты ... ... ... салдарынан болатын кемшіліктерді болғызбау үшін төменгі
жағдайларды ескеру қажет.
• шарттың мазмұны дұрыс болу ... ... ... тізбесі,құралдар,графиктер, сызбанұсқа) байланысы
болу міндетті;
• шарт мәтіні нақты ... тұру ... ... да ... мазмұны анық емес сөздерді қосуға жол бермеуі қадағаланады.
(Мысалы, ... ... ... ... ... ескерту т.б.)
Осындай сөздер шартта күрделі түсініспеушілікті тудыруы мүмкін. Өзге
пиғылдағы тарап ондай ... өз ... ... ... ... ... ... терминдер, соның ішінде арнайы ... ... ... арасында бір мағынада келісілуі тиіс.
Бұл терминдерді қысқарту қажет болған жағдайда мазмұндамалық ... ... ... ... ... ... ... шарт талаптарын бұзушыға қолданылатын санкциялар түрін
көрсетумен қоса шарттың барлық ... әсер ету ... ... ... Көп ... жауаптылыққа декларативті жіберудің істе
реттелмеуі , оның анықталмағандығына байланысты болатындығы тәжірибе
жүзінде ... ... ... үшін ... ... ... жолы
мен сапасын анықтау тәртібі, сонымен қатар тапсырма берушінің
орындаушыдан ... ... ... ... ... ... ... айырысу тәртібі мен
жағдайлары» деп аталатын маңызды тармағына көп ... бөлу ... және ... ... мөлшерінің мерзімі жөнінде ... Өзге де ... ... «тараптардың құқықтары мен
міндеттері » деп аталатын тармақты атап айтқан жөн. Бұл ... ... ... ... ... ... басқа шарттың мақсаты,бағасы,тараптардың жауапкершілігін қамтамасыз
ету тәсілі, ... шешу ... ... жағдайлар көрсетіледі.
Орындалмаған шарттық міндеттемелерге жауапкершілік негізі мен ... ... , ... ... шарттың бір негізін құрайды.
Міне, шарттың нақты осы бөлімі тараптардың мүддесін ... ... ... ... ... ... ... келген кезде, оны сот
алдында ... ... ... ... да, ... ... шарттың
негізгі бөлімі болып табылады және бұл жерде құқықтық нормаларды сақтау
өте ... ... ... қорытынды бөлімі
Қорытынды бөлімде міндетті түрде мына жағдайларды ... ... ... ... және оны ... өзгертулер мен толықтырулар
жағдайлары. Бұл жерде келесі жағдайларды атап ... ... кез ... ... мен ... егер олар ... ... және екі жақ тараптың да қолы ... ... ... ... ... ... ... қосымша енгізу қажет деп
тапса және оны мәтінге жазбалар арқылы толықтырса, онда тараптардың
екеуі де міндетті ... қол ... ... бекітулері қажет.
Төмендегі жайттарды атап көрсетулері тиіс:
• Жасалған шарттардың даналары және оларды сақтау орыны
• Шартқа енгізілген қосымшалардың мазмұны мен ... ... ... мен ... реквизиттері, заңды мекен-жайлары;
Шартқа қол қояр алдында тараптар бір – біріне реквизиттерімен сәйкес
келетін құжаттарын көрсетулері қажет.
Форс мажор
Шартқа қатысушылар «бой бермейтін күш», яғни форс – ... ... ... ... ... ... тиіс. Форс – мажор жағдайлары
тәжірибелік қызмет қатынастарында сирек кездескенімен, олар ... ... ... да шартта мына жағдайлар көрсетіледі:
• Төтенше жағдайлар туындаған кезде, нақтырақ ... ... ... көтерілістер, тәртіпсіздіктер, мемлекетік органдардың тыйым
салатын және ... ... ... , ... жағдайлар кезінде
нақты шартқа қол қойғаннан кейін және шарт ... ... да ... ... немесе ішінара орындалу мерзімі уақытьша
созылады.
• Жоғарыда ... ... күші ... ... шарттағы
қандай да бір міндеттеменің орындалуы мүмкін болмаған жағдайда ,
шартқа қатысушы ... ... ... ... (10 күн ... ескертуге
міндетті. Мұндай фактілер компоненті ... ... ... ... ... керек.
• Тараптардың біреуінің төтенше жағдай жөнінде уақытында ... ... ... осы ... ... ... оны
шарттың міндеттемені орындау жауапкершілігінен босату құқығынан
айырады.
егер төтенше жағдай үш ай және одан да көп ... ... ... ... ... ... отырып, шартты толығымен немесе
ішінара жоққа шығару туралы шешім ... ... Бұл ... ... да мүмкін болатын шығындарды өтеуге міндетті емес[6].
Заңдық факт деп ... ... ... оны ... ... тараптар
құрастырған ережелер жиынтығы қүрайды. Шарт ережелерін,егер тиісті ереженің
мазмұны заңнамамен міндеттелген болмаса, тараптар өз ... ... ... ... ... шарт еркіндігінен туындайды.
Азаматтық Кодекстің 382 - бабының 1-тармағында императивтік ... ... ... ... ... ... ... заңда тікелей міндеттелген
болса (императивтік ... ... оны ... ... емес. Олар ол
нормаларды шартта қарастыруы да, қарастырмауы да мүмкін, бірақ оған
қарамастан, оны олар ... ... ... ... міндетті.
Мысалы, 282-бапта ақша міндеттемесі Қазақстан аумагында теңгемен
көрсетілуге тиіс делінген. Немесе, 304-бапта ортақ меншік ... ... ... тек ... ... ... ... ғана берілуі мүмкін
деп көрсетілген. Сондықтан да, шарттың тараптары (заңда көзделмегеннен
басқа ... ... ... ... ... немесе мүлікті кепілге
басқа меншік иелерінің келісімінсіз беру туралы ... ... ... шарт ... ... норма көзделген болса, тараптар
оны қолданбауға немесе оларды өзгеше белгілеуге құқылы.
Мысалы, Азаматтық Кодекстің ... ... екі ... ... ... жасауға міндетті борышкерге, егер заңнамадан немесе
міндеттеменің шарттарынан ... ... ... ... ... ... міндеттемені орындаудың өзге тәртібін қарастыра
алады.
Егер тараптар шартта осы ережеге қатысты ешнәрсе қарастырмаған ... ... ... ... ... ... ... нормалар көп емес. ... ... ... ... Ол шарт еркіндігіне сүйене отырып,
тараліардың оның ... ... ... ... ... ... ... кез-келген жағдайды қарастыруға құқылы, егер
олар оны істемесе ... ... ... аудармай), онда диспозитивтік
нормалар қолданылады.
Қандай да бір ережені тараптардың өздері де, диспозитивтік нормалар да
қарастырмаған жағдайлар кездесуі мүмкін. Ондай, ... ... ... ... оны ... ... болса , сол жагдайда дағды басшылыққа
алынады.
Дегенмен, мүндай жағдайлар өте сирек кездеседі және ... да ... ... ... ... сот шешеді.
Шарттардың жарамдылығы заң талаптарына сәйкес айқындалады. Шарттардың
жарамды болу жағдайларына жататындар: мазмұны заң талаптарына сәйкестігі,
мәмілеге қатысатын және оны ... ... ... қабілеттілігі, еркі мен
ерік білдіруінің сәйкестігі, нысанын сақтау. Шарт шын мәнінде ... ... ... яғни кез ... ... нормативтік құжаттарға сай келуі
қажет. Мысалы, азаматтық құқықтық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін
шектеуге ... шарт ... ... ... ... ... ... оны әрекет қабілеттілігі бар әрбір
азамат ... ... ал ... ... ... және ... ... болғандықтан шарт жасауға қабілетті деп саналады.
Шарттың жарамды болуы үшін ерік және ерік ... бір ... ... ... ... ... сәйкессіздік шартты жарамсыз ... оның ... ... ... ... мен ... ... сол
арқылы тұлғалардың ерік білдіруі немесе ресми куәландыру әдісі көрінеді.
Мәселен, оған шартты нотариалдық куәландыру мен тіркеуді айтуға ... ... ... ... ету үшін оның ... объектісіие нысанына қойылатын талаптар сақталуы тиіс.
Азаматтар мен заңды тұлғаларға шарт жасасуда еркіндік ... ... заң ... немесе өз еркімен қабылданған
міндеттемеде, шарт ... ... ... жағдайларды қоспағанда , шарт
жасасуға мәжбүрлеуге жол берілмейді.
Шарт еркіндігі туралы норма 8- баптың азаматтар мен ... ... ... ... ... өз ... пайдаланады деген
ережесіне негізделген.
Шарт еркіндігі Азаматтық Кодексте бекімін тапқан кәсіпкерлік кызмет
еркіндігімен және түтынушылардың тауарлар иеленуге, ... мен ... шарт ... ... құқығымен үйлестікте болады.
380- баптың ережесі мүлде жаңа, себебі ... ... ... ... ... ... ... бөліп тарату
анықталды.соларға сәйкес шарттар ... ... ... ... ең басты маңыздылық жоспарлық актілерге берілді. Мұның барлығы
заңнамада, оның ішінде Азаматтық Кодексте мұқият реттелді.
Қазір шарт ... ... ... ... ғана ... түрде шарт жасасу туралы ережелер Азаматтық Кодекстің арнайы
бабында жинақталган.
Сатып алу - сату шартын жасасу міндетті ... ... ... ... 6- тармағында және Мемлекеттік мүлікті сатып алу ... ... ... тапқан. Мемлекеттік мүлікті сатушы мен ... сату ... ашық ... ... ... шарт ... ... міндеті еркімен қабылданған міндеттемеден туындайтын
жагдайларға алдын ала шарт ... ... ... ... ... ... оның иеленуіне берілген
кепілге салынған мүлікті сақтандыру міндеті шартпен немесе заң актілерімен
жүктелуі мүмкін. Кепіл берушінің ... ... ... ... ... ... ... еркіндігі принципі тараптардың зандарда көзделген шартты да,
көзделмеген шартты да жасаса алатындығынан көрініс табады.
Азаматтық ... ... ... баптарының басым көпшілігі
заңнамада ... ... ... Айта ... бір ... 380 ... тармағында әңгіме заң актілері ... ... ... жайында
сондықтан шарттың жаңа түрлерін Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулылары
және ондай құқық берілген мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... ... жүргізу туралы шартты алуға
болады.
Шарт еркіндігі азаматтық құқықтың аса ... ... ... ... Бұл кез келген адам өз ... ... және ... ... ... ... екенін білдіреді:
1. белгілі бір шартты жасасуға немесе жасаспауға;
2. өзі шарт жасасуды қалайтын ... ... ... ... ... ... ... анықтауға.
Бұл арада шарттас серіктестің де осындай құқықтары болатынын ескеру
керек. Сондықтан ерікті түрде және өзара ... ... ғана ... - ... шарт ... ... ... Шарт жасаса отырып, оған
қатысушылар өздеріне қабыл алған шектеулерді шарттың еркіндігі принципімен
шатастыруға болмайды. Өзіне - өзі ... ... ... ... болып
шығады және олардан біржақты бас тартуга болмайды. Шарттар орындалуға
тиісті.
Шарт еркіндігінің заң ... ... салу ... ... ... ... түріндегі тағы бір шекарасы болады.
Шарттың қатысушысын іріктеп алу немесе конкурстық тәртіппен шарттың
жағдайларын анықтау жөніндегі заң ... да ... ... ... Бұл ... көп ретте тауарларды сату, жұмыстарды орындау немесе
мемлекет мүдделері үшін ... ... ... ... ... ... сәйкес оның жеңімпаздарымен шарт жасалады.
Шарттың объектілері болып азаматтық айналымда еркін ... ... ... ... ... бар ... айналымы шектелген объектілер
бола алады.
Шарттың объектілерінің негізгілерінің бірі - ... ... ... ... мүліктік игіліктің қасиеті -бұл
оларға табиғаттан емес, қоғамдық қатынастардан ... ... ... ... ... материалдық және өзге де қажеттерін
қанағаттандыра алатын және азаматтық құқықты реттейтін ... ... ... заттар мен өзге де құндылықтарды ғана ... ... ... ... ... ... ... табиғат объектілері ғана,
яғни адам әрекетінің объектілері ... , ... ... ретінде танылатын себепті мүліктік игіліктерге жатады.
Шарттың ... ... ... мынандай түрлерін атап
көрсетуге болады:
1. Заттар.
2. Ақша және ... ... ... және көрсетілген қызметтер.
4. Ақпарат.
5. Мүліктік кұқықтар.
6. Мүліктік кешендер.
7. Кәсіпорын.
8. Шығармашылық, интеллектуалдық қызметтің ... ... ... объектілермен қоса сыйға тарту шартының объектісі
болып мүліктік құқықты екінші тарапқа ... ... ... табылады.
Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер адамның мақсатты іс-әрекетінің
элементтері, олар өзінше ... ... ... ... ... мынада: жұмыстар, жұмыс процесінің өзінен бөлінетін
материалдық нәтиже береді. ... ... шарт ... ... ... ... жүргізіледі.)
Қызмет көреетудің қызмет көрсету жөніндегі іс-қимылдан басқа пайдалы
нәтижесі болмайды. Мысалы; тасымалдау шарты бойынша жүкті тиісті ... ... ... ... ... ... мына түрін де атап
өтуге болады. Ол - ... ... ... ... Бұл ... объектісі -
қызмет көрсету нәтижесіндегі пайдалы әсер.
Қызмет көрсетуді мынандай топтарға бөлуге ... Ойын - ... ... ... ... ... ... көрсету және аудиторлық тексерулер жүргізу.
4. Дәрігерлік, мал ... ... және ... да ... ... ... ... Оны иеліктен шығару, белгіленген
тәртіппен бір субъектіден екінші субъектіге тұрақты ... ... ... деп түсіндіріледі. Мүліктік объектілердің айналымы - бұл
нарықтық экономиканың қажетті жағы ... ... ... ... ... еркін шығарылатын немесе әмбебап құқық мирасқорлық тәртібімен
бір адамнан екінші адамға ауыса алатын мүліктер — азаматтық айналымда еркін
жүретін объектілер деп ... ... ... ... ... ... бір мүшелеріне ғана тиесілі болады және екіншіден, оларды сатып
алуға және иеліктен шығаруға құзыретті ... ... ... ғана жол жол ... Оларға мыналар жатады: қару-
жарақтар, оқ-дәрілер, құрамында радиоактивті заттар кездесетін ... және ... ату ... тағы да ... ... қатар шарттьщ
объектілерінде мүліктің жылжымайтын және жылжитын түрлері кездеседі. ... ... ... көп ... ... ... және оларды
мақсатына сай келмейтін шығын келтірместен , тұрған орнынан ауыстыру ... ... ... ... келеді. Кәсіпорын жылжымайтын мүлікке
жатады. Мемлекеттік тіркеуге ... әуе және ... ... , ішкі ... ... , өзен-теңіз жүзу кемелері , ғарыштық ... ... ... ... қатысты барлық мәмілелер , соның ішінде шарттар
жазбаша, кейде нотариалдық түрде жасалады. Мысалы, ... ... ... арнайы құқықіық реттеу режимі қолданылса, онда ол ... ... тиіс және шарт ... ... жасалып, нотариатпен
куәландырылады.
Мемлекеттік тіркеу дегеніміз — бұл тіркеулі органның жылжымайтын және
оларға теңестірілген мүлікке құқық пен ауыртпалықтың есебін алу ... ... ... ... ... ... арнайы режим қолданылады.
Жылжымайтын заттарға жатпайтын мүлік, оның ішінде ақша мен ... ... ... деп танылады.
Азаматтық құқықтық шарттың объектілеріне тоқтала отырып, ... мына ... ... жөн. Тек қана ... ... ... ... айналымнан алынып тасталған объект бола алады. Бұл ... ... ... ... ... және ... ... тұтынылмайтын
объектілердің де болатындыгын айта кеткен жөн.
Айналымнан алынып тасталған мүлік дегеніміз мүліктердің азаматтық-
құқықтық ... ... ... жол ... ... . Олар ... ... тиіс. Заң актілерінен өзге нормативтік - ... ... және ... ... ... алып ... жол
берілмейді. Нарықтық экономика жағдайларында айналымнан алынып тасталатын
мүліктердің саны өте ... ... ... ... тек ... бола алатын табиғат ресурстары. Заңдарда тікелей көрсетілетін
реттерде олар азаматтык ... ... ... ... ... ... ... объектілері
жөнінде Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 541-
бабының 2-тармағында былай делінген: «Егер Заң ... ... жер ... құқығы, жер қойнауын пайдалану кұқығы және басқа
да ... ... ... ... ... ... мүмкін.» ал, осы баптың 4-
тармагында: «Заң актілерінде тұрғын үй — жайларды, жер ... ... ... және ... да окшауланған табиғи объектілерді,соның
ішінде , концессиялық келісімдер негізінде, сондай-ақ өзге де жағдайларда
мүліктік жалдауға беру ... ... ... ... ... ... бірі болып табылатын ақпаратқа мысал
хелтіретін болсақ, кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты бойынша бір тарап-
лицензиар өзінің кешендік ... яғни ... ... ... ... оның кәсіпкерлік қызметінде пайдалануға рұқсат етеді. Бұл ... ... ... етіп ... ... - ... яғни ашылмаған
ақпарат.
Сонымен қорыта келгенде, азаматтык - құқықтық шарт неге ... ... ... сол ... - ... ... ... болып
табылады.
Азаматтық -құқықтық шарттың субъектісі болып кез келген азаматтық
-құқық субъектілері қатысады. Атап ... ... ... - шартқа олардың әрекет және құқық қабілеттіліктері
бар болса ғана қатысады.
Занды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі мен әрекет ... ... ... ... ... ... ... болады. Қандай түрге
жататынына қарамастан заңды түлға міндетті ... ... ... ... тәртібі Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы ережеде
белгіленген.
Әділет органдары ... ... ... ... субъектілерге
занды тұлға мәртебесін беру әдісі болып табылады. Әділет органдары беретін
мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ... ... ... ... ... ... болады. Тіркеуден өтпеген заңды тұлғаның , оның
филиалының немесе өкілдігінің қызмет жүргізуіне, соның ішінде шарт ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі
белгілі бір қызмет түрін лицензиялау жүйесімен шектелуі ... ... ... ... ... ... міндетті шарты
-лицензия, яғни құзыретті мемлекеттік органның ... ... ... ... ... ... ... жасау құқық бұзушылық
болып табылады. Лицензия берілген мерзім аяқталса , лицензия ... ... ... , тұлғалардың кызметі доғарылса немесе жарамсыз деп
танылса , мұндай занды түлғалар азаматтық — қүқықтық ... ... ... ... ... ... ... шартқа
сенімхатсыз қатыса алады. Ал, жетекшілердің орынбасарлары,
вице - президенттері, филиал жетекшілері тек ... ... ... ... ... ... ... шартының субьектілік құрамы тек занды ... ... ... ... ... ... ... қатысады, ал
әрекет қабілеттіліктері шектелген болса, шартқа олардың заңды өкілдері
қатысады.
«Жеке ... ... ... ... Республикасының Азаматтық
Кодекинін, 12 - бабында т ұжырымдалған . Бұл Сап жеке ... ... ... ... ... ... мемлекеттердің
азаматтарын (шетелдіктерді) сондай-ак азаматтығы жоқ адамдарды біріктіреді.
Азаматтың азаматтық кұқықтар мен ... ... ... ... ... ... Азаматтың өз іс-әрекетімен азаматтық құқықтарды
иелену және жүзеге асыру, өзі үшін азаматтық міндеттер түзіп, ... ... оның ... ... ... ... есі дұрыс адам шартқа өзі қатысып, өздерінің іс-
әрекеттері арқылы ... ... ... ... ... жүзеге асыра
алады, өздері үшін азаматтық міндеттерді белгілеп, оларды орындай алады.14
жасқа дейінгі азаматтар әрекетке қабілетсіз болады.
Сондықтан егер заң ... ... ... ... ... ата-
аналары, асырап алушылары немесе қорғаншылары шартқа қатысады. Әрекетке
қабілетсіз кәмелетке толмағандар келтірген зиян үшін де ... ... ... ... немесе ақыл-есінің кемдігі салдарынан өз әрекеттерінің мәнін
түсіне алмайтын немесе не ... ... ... әрекетке қабілетсіз
деп танылуы мүмкін.Спирт ішімдіктеріне немесе есірткі ... ... ... ... ... ... ауыр ... ұшыратқан
азаматтың әрекет қабілеттілігін сот ... оның ... ... ... шектелген адамның қорғаншысы қатысады.
Азаматтық - құқықтық шарттың субъектілерінің ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... ... арасындагы
сенімге негізделіп жасалынады. Бір-біріне шексіз сенудің нәтижесінде ғана
бұл шартты жасаудағы мақсат орындалады.
Шарттың ... ... ... және ... - ... де бола ... Мысалы, мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының
субъектілері ... ... ... 884- ... 3 ... ... ... болып табылмайтын кез келген адам, сондай -ақ мемлекет
немесе әкімшілік - аумақтық бөлініс пайда алушы ... үшін ... ... ... ... бола алады.» делінген.Сонымен, қорыта
айтқанда азаматтық-құқықтық шартқа кімдер ... олар ... ... ... ... ... ... туралы ережеге сәйкес анықталады. Шарт
ауызша немесе жазбаша жасалады. Жазбаша шарт жай жазбаша және нотариалдық
жазбаша болып бөлінеді Жазбаша түрде ... ... ... егер шарттардың жекелеген түрлері үшін заңдарда өзгеше арнайы
көзделмесе немесе іскерлік ... ... , ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызмет үрдісінде жүзеге асырылатын ;
6. шартты жасау ... ... ... ... жүз
есептік жоғары сомаға;
7. зандарда немесе тараптардың ... ... өзге де ... ... жасалуға тиіс;
8. жылжымайтын және арнайы мемлекеттік тіркеуді қажет ететін
мүлікке байланысты ... ... ... ... ... ... өрісінің әдеттегі құқықтарынан өзгеше туындамаса,
жазбаша түрде шартқа тараптар немесе олардың өкілдері қол қоюға тиіс.
Егер азамат дене кемтарлығы, науқастығы ... ... ... қол қоя ... оның өтініші бойынша шартқа басқа азамат қол қоя алады.
Соңғысының ... ... егер ... ... ... нотариат немесе
сондай нотариалдық әрекет жасау ... бар ... ... ... шарт
жасаушының өзі қол қоя алмаған себептерді көрсете отырып куәландыруға ... ... ... ... орындаған тарап екінші тараптан ... ... ... талап етуге құқылы.
Шарттарды жасау кезінің өзінде ... ... ... ... ... ... да осындай құқығы бар.
Заңнама бойынша шарттың бұл түрін ... ... ... ... ... нотариалдық куәландыруын тараптар өздері қарастыруы мүмкін.Бұл
ретте шарттың нотариалдық формасы туралы ереже елеуліге айналады. ... ... бір ... шарт жасасуға уағдаласса, заң бойынша
шарттардың осы түрі үшін бұл форма талап етілмесе де, шарт оған ... ... ... ... жасалды деп есептеледі.
Шарттың жазбаша формасының сақталғаны бір ... ... ... ... ... факс сияқты құжаттар алмасу аркылы расталынады.
Азаматтық Кодекстің 394-бабының 2-ші тармағына сәйкес оферта алған адамның
шарттың офертада ... ... ... ... ... көрсету,
жұмыс орындау және т.б.) орындау жөнінде конклюденттік әрекеттерді жазбаша
формада жасауы шарттың жазбаша формасына теңестіріледі. Мұндай әрекеттерді
жазбаша форманы ... деп ... ... салу ... ... офертада
белгіленуі мүмкін [6].
1 САҚТАУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... және шарт жасасу тәртібі
Сақтау шарты туралы жалпы жағдайлар Қазақстан Республикасы Азаматтық
Кодексінде ... ... ... бір ... оған екінші тараптың (жүк
берушінің) берген затын сақтауға және бұл затты сақталған ... ... ... шарты екі жақты мәміле болып табылады, себебі ... ... ... қатынастары туындайды, ал міндеттеме үшін
мүдделері қарама-қарсы екі ... ... ... ... ... ету ... ... екіншіснде - сол құқыққа икемделген міндет (борышқор)
болады.
Сақтау шартын рим ... үш ... ... кұқық қатынастарының
туындауы ретінде; құқықтық қатынастың өзі ... ең ... ... қатынастың нысаны ретінде қарастырады [1].
Сақтау шарты ұғымының пайда болуы және ... ... ... ... ... ... дамуы Ежелгі Рим құқығынан
шыққандығын айта кету керек. Рим құқығы шамамен мың жыл, ... ... 450 ... ... ... ... 350 жыл ... дамыған. Міне,
осы даму кезеңінде азаматтық құқық ... ... ... ... ... ... ... құқықтық қатынас болып
табылатын шарттың да дамуы көрініс алады.
Қазақстан отар ... ... яғни 1731 ... 19 ... ... ... ... құқықтық жүйесіне өзінің заңын енгізуді қолға
алды[2]. Қазақтардың әдет-ғұрып құқықтарын қалайда өзгертуге патша ... ... ... ... орыс ... ... нормалары оның орнын
біртіндеп баса ... ... ... ... ... ... көндіріп, айдауға
жүргізе білді. Дей тұрғанмен, қоғамның құқық өмірінің кейбір салаларында
орыс заңы мен ... ... ... тоғысты. Демек, қазақтардың
әдет-ғұрып құқықтарын түбірімен өзгертемін деген патша ... ... аса ... жоқ, ... ... ... екі ... жүйесі де
қолданылып келді.
Кеңес дәуірінде әдет-ғұрып құқықтардың дерекнамасы деп саналды [3].
Кейіннен, XIX ғасырдың 60 ... ... ... ... ... ... бастады. Қазақтарға жаңа капиталистік
қатынастар жағдайында орыс құқықтарының нормаларымен есептесуге тура келді
Міне, осы кезеңдерден келісім ... жаңа ... мен ... бола ... ... ішінде сақтау шартының да элементтері
бар шарттық-құқықтық ... ... бола ... Одағының құрамында болған алғашқы ... ... ... ... ... ... ... болды. Онда мүліктік
қатынастардың негізі социалистік шаруашылық жүйесі және ... ... ... ... ... ... Сондықтан да бұл
кезеңде азаматтық - ... шарт кең ... ала ... ... ... немесе заңды тұлғалардың арасында жасалынуына көпшілік жағдайда
мемлекет ... етіп ... жеке ... тек ... ... ... қолданатын ғана болды. Қалған мүліктің бәрі мемлекет
меншігінде болды және азаматтық айналымға қатыспады .
Ал, ... ... ... шарт ... ... ... негізі болып табылды және осы шарт, келісім міндеттемелік құқықтың
орталық ... ... ... ... ... ... Европа
елдерінің азаматтық құқығындағы шарт анықтамасында негізгі акцент
тараптардың келісімі болды.
Шарттық ... ... ... соттармен жүзеге асатын англо-
амрикандық құқықта шарт уәде беру түрінде жасалды немесе ... яғни ... ... ... қарым қатынасқа түседі. Бүл уәде ету құқықтық сипат
алу үшін ол екінші тарапқа тиімді болу керек. Шарт ... ... ... - тың жаңа ... мен заң ... шарт ... міндетті
элемент сапасында енгізді. Шарттың ... ... ... қалыптасуы
шарттық құқықтың нормаларының дамуына сәйкес ең негізгі сипаты- сауда
айналымымен тығыз байланысты. ... ... ... ... ең негізгі құқықтық нысанда болды.
Шарт нысанында болатын бұл құқықтық қатынас - заңмен бекітілген немесе
бекітілмеген жағдайда да ... ... ... ... болып
табылады.
Кейіннен Қазақстан өз егемендігін ... ... ... ... соң, ... көп түрлілігі мен олардың теңдігі
қамтамасыз етілген кезеңде, Қазақстанның заң жүйесінде де үлкен реформалар
болып ... ... ... құқық салаларының барлық түрлері түбірімен
өзгерді.
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік құрылымын жетілдіру мен мүлде
жаңа демократиялық, нарықтық қатынастарды ... ... ... соның ішінде Азаматтық Кодексі нормалары да жаңадан
қабылданды. '
Қазіргі кезеңдегі ... ... ... ... ... ... реттеледі.
1999 жылдың 1-шілдесінде Қазақстан Республикасының Азаматтық
Кодексінің Ерекше бөлімі қабылданып, ... ... Бұл өз ... Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексі нарықты қайта құру жылдарында қалыптасқан
азаматтық заң шығарудың ірі біріктірілуі (немесе жүйеленуі) болып ... ... ... ... қатынастардың аса тиімді реттеушісі
ретінде бағалау қажет,оның нормаларының ... ... ... ... Оған ... ... ... көптеген заңдардың және заңға тәуелді
нормативтік актілердің ережелері енген. Бұны оңды құбылыс ... ... ... Азаматтық Кодексті толықтай айыптайтын көзқарастар да
кездеседі. Себебі, онда ... ... ... жалдау және тағы басқа да
шарттардың көптеген түрлері қарастырылған. Соның ішінде сақтау шартының да
құқықтық реттелуі сипат ... ... ... қоғамдық өмір шеңберінде көптеп
қолданылады. Мысалы,экономика ... ... ... саясатта т.б. Сақтау шарттарының көпшілігі өздеріне тән ... ... ... ... бір-бірінен ажырататын белгілерге де ие.
Көптеген және әр түрлі ... ... ... ... ... үшін олар
жекеленген түрлерге бөлінген. Сақтау шартын жекелеген түрлерге ... ... ... ғана ... тәжірибе жүзінде де зор болып отыр. Сақтау
шартын жекелеген түрлерге бөлу азаматтық қатынастың субъектілерінің өз іс-
әрекетінің неғүрлым елеулі жағдайларын дұрыс ... ... ... өз
қажеттілігін толық қанағаттандыратын сақтау шартын жасауына себебін ... ... ... ... негізде жүргізіледі. Міндеттемелер
туралы мәселені қарастырғанда жүргізілген топтастыруда, атап айтқанда ,
тауарды беру, жұмыс ... ... ... ... ... да қолданылуы
мүмкін.
Егер, заң актілеріне сәйкес сақтау шарты жасалу үшін ... ... ... ... шарт тиісті мүлік берілген кезден бастап
жасалынған болып саналады .
Сақтау шартының көпшілігі консенсуалдық, ... ... яғни ... үшін ол ... ... ... ... шартының консенсуалдық немесе нақты сипаты, әдетте, шарттың
анықтамасының өзінде көрсетіледі.
Нақты сақтау шарттарында ... ... ... анықталады.
Мысалы, сақтаушы зат иесінің өзіне тапсырған затын сақтауға міндетті яғни,
шарт бойынша ... ... ... затты бергеннен кейін ғана туындайды.
Бұл жерде орындау кезі мен шарт жасасу кезін шатастырмау керек.
Сақтау шарты бойынша тараптар өз ... ... үшін ... ... ... бірі ... ... керек болса, бұл шарт ақылы шарт болып
табылады. Кей ... ақы ... ... еш ... ... бір ... ... алған сақтау шарты ақысыз шарт ... ... киім ... ... және ... сақтау шарттарының арасындағы айырмашылық- сақтау
шарты бойынша өз міндеттерін орындағаны үшін біріне бірінің бір ... ... ... ... көпшілігі ақылы.
Сақтау шарты заң бойынша ақылы да, ақысыз да болуы мүмкін. ... ... ... 284-бабында қандай да бір күдік туса, шарт ақылы
деп танылады, егер ол ... ... ... ... ... ... ... ақысыз сақтау шарттарының бар болуы елімізде
қалыптасып келе жатқан қатынастардың мәніне қайшы келмейді.
Сақтау ... ... ... ... нысанда жасалады. 3аңдармен немесе
тараптардын, келісімімен жазбаша (жай не нотариалдық) немесе өзге белгілі
бір нысан белгіленбеген сақтау шарты атап ... олар ... ... ... ... бәрі ... ... мүмкін. Мұндай шарт
адамның мінез- құлқынан оның шарт жасау еркі айқын көрініп ... ... ... деп ... ... ... әдеттегідей қабылданған өзге де растайтын белгілер
арқылы расталған сақтау шарты, егер зандарда өзгеше белгіленбесе, ... ... ... табылады. Сақтау шартын жасасу тәртібі Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... ... сақтау шартын жасасуы үшін олардың біреуі ... ... ... ... ал екіншісі сол ұсынысты қабылдауы тиіс.
Сақтау шартын жасасу екі кезеңнен тұрады. ... ... ... ... және ол ұсынысты басқа тараптың қабыл алуы (акцепт). Ұсыныс
жасаған тұлға ... деп, ал ... ... ... ... ... ... Кодекстің 395-бабына сәйкес офертада бірнеше нысандар болуға
тиіс :
1. ол анық және тұлғаның шарт жасасуға аса ... ... ;
2. ... толық, яғни шарттың ... ... ... ... бір ... ... бағытталған болуы тиіс[5];
Егер ұсыныс жалпылама, ол оферта емес тек ... ... ... ... хабарландыру, оны жасаған адамға сақтау шартын жасасу
міндетін ... Бұл ... сол ... үн ... адамдардың
ұсынысы оферта болады.
Сақтау шартын жасасу қандай да бір тараптың міндеті ... ... кез ... жібере алады. Азаматтық Кодекстің 395-бабы «оференттің
байланыстылығы» ұғымын енгізеді. Бұл сақтау шарты әлі болмаса да ... ... ... ... Ол адресат офертаны алған
кезден акцепт немесе акцепт үшін ... ... ... ... дейін
туындайды. «Оференттің байланыстылығы» ұғымынан «офертаның ... ... ... ... офертамен байланыста болатын
мерзім өткенше ол офертаны қайтарып ала алмайды. Бұл ережені бұзу ... ... ... ... ... ... өтеу міндетінің туындауына
әкеліп соғады.
Сонымен қатар, офертаның қайтарып алынбайтындығы туралы ереже
диспозитивтік ... ... Егер ... ... ... ... айтылса
не ұсыныстың мәнінен немесе ол жасалған жағдайдан ондай мүмкіндік ... ... ... болады.
Азаматтық Кодекстің 395-бабының 4-тармағында оферта емес, тек офертаға
шақыру болып ... ... мен ... ... ... айырмашылық
көрсетілген. Жалпылама жасалған ұсыныс пен барлығына және әркімге ... ... ... білу ... ... ... бiр ... (сақтаушы) оған екiншi тараптың ... ... ... ... және бұл затты сақталған күйiнде қайтаруға
мiндеттенедi. Сақтау шарты зат сақталуға берiлген кезден бастап жасалған
деп танылады. ... ... ... осы ... ... ... қызмет ретiнде жүзеге асыратын ... ... ... жүк ... ... ... ... және жүк берушiнiң
берген затын осы ... ... ... ... ... ... алуы мүмкiн. Шарт бойынша өзiне затты ... ... ... ... бұл ... өзiне сақтауға берiлуiн талап
етуге құқығы жоқ. Алайда шартта көзделген ... ... ... ... берушi, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, сақталмай
қалуға байланысты келтiрiлген залалдар үшiн ... ... ... Егер жүк берушi сақтаушының қызметiнен бас тартқандығы туралы
қисынды мерзiмде мәлiмдеген ... ол ... ... ... үшiн
жауапкершiлiктен босатылады. Егер шартта ... ... ... ... зат ... ... ал бұл мерзiм шарт жасалған
күннен бастап отыз тәулiк өткенге дейiн белгiленбеген жағдайларда сақтаушы
затты ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк қызметiне
қарай сақтауды жүзеге асыратын сақтаушының, егер заң актiлерiнде өзгеше
белгiленбесе, техникалық мүмкіндік бола тұра ... ... ... бас
тартуға құқығы жоқ. Мұндай жағдайларда сақтау шарттары жария деп танылады ... ... ... ... ... ... ... жүк
берушiлердiң сол тектес және ... ... ... ... ... Жүк ... ... сол тектес және сапасы сондай тең немесе
тараптардың ... ... ... ... иесiздендiрiп
сақтау кезiнде, егер заң актiлерiнде немесе тараптардың келiсiмiнде
белгiленсе, заттар осы ... және ... ... ... ... ... ... жетондар және басқа да заңды деп танылған
белгiлер ... ... ... ... ... сақтауға сақтау камераларына
және вокзалдардың, ... ... ... ... ... ... және т.б. киiм
iлгiштерiне өткiзулердi қоспағанда, сақтау шарты жазбаша ... ... Егер ... ... заттар сақтаушы жүк берушiге сақтау қолхатын,
түбіртек, куәлік, сақтаушы қол қойған өзге де ... беру ... ... ... ... нысаны сақталған болып есептеледi.
Тұрмыстық қызмет көрсету түрiндегi сақтау шарты ауызша нысанда жасалуы
мүмкiн. ... ... зат пен ... ... ... ... дау ... жағдайда куәгерлік айғақтарға жол ... ... ... (өрт, су ... және басқалар) кезiнде сақтауға өткiзу,
шарттың жазбаша ... ... ... ... ... ... қарамастан куәгерлiк айғақтар бойынша дәлелденуi мүмкiн. Егер зат
талап ... ... ... мерзiмi көрсетiлмей өткiзiлген болса,
сақтаушы осындай жағдайлардағы заттың әдеттегi сақталу мерзiмi ... ... ... ... ... алуын талап етуге құқылы, бiрақ жүк берушiге
затты қабылдап алуға жететiндей қисынды мерзiм беруге мiндеттi. Жүк ... ... ... өзге мерзiмi көзделгенде де кез келген уақытта
сақтаушыдан затты талап етуге құқылы. Алайда бұл ... жүк ... ... ... ... сақтаушыға мiндеттеменiң мерзiмiнен бұрын,
тоқтатылуынан туған залалдарды ... ... ... ... бойынша
сақтаушыға берiлетiн сыйақы мөлшерi тараптардың келiсiмiмен белгiленедi.
Заң актiлерiнде белгiленген ... ... ... ... ... ... айқындалуы мүмкiн. Тараптардың келiсуiмен
немесе заң актiлерiмен сақтаудың тегiн түрi ... ... ... ... жүк ... ... ... сақтау үшiн қажеттi, нақты
жұмсалған шығындарды өтеуге мiндеттi. Егер заңдарда немесе ... ... ... ... ... ... үшiн сыйақы
сақтау аяқталған соң, ал егер кезең бойынша төлеу ... ... - ... ... ... төленуге тиiс. Егер сақтау, шартта белгiленген
сақтау мерзiмiнен бұрын тоқтаса, сақтаушыға ... ... ... төленуi тиiс. Егер шартта көзделген мерзiм өткеннен кейін сақтауда
тұрған затты жүк беруші қайтарып алмаған болса, ол сақтаушыға ... ... ... үшiн сол ... ... ... ... мiндеттi. Егер
шартта өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... ... ... ... сыйақының сомасына немесе шартта көзделген
шығындардың ... ... деп ... ... ... ... ... ету үшiн шартта көзделген, сондай-ақ басқа
да қажеттi ... ... ... ... Егер сақтау тегiн жүзеге
асырылатын болса, сақтаушы сақтауға алынған затқа өз заты ... ... ... Зат оның ... бұзылуы немесе табиғи кемуi ескерiле
отырып сақтауға қабылданған күйiнде қайтарылуға тиiс. ... ... егер ... ... оның сақталуын қамтамасыз етуi үшiн қажет
болған жағдайларды қоспағанда, сақтаушының затты пайдалануға ... ... ... қайтарумен қатар, егер шартта өзгеше көзделмеген болса, оны
сақтау ... ... ... мен ... де беруге құқылы.
Сақтау шартын жасасу процедурасы екінші тараптың ... ... ... ... ... ғана ... ... Егер
ол ережелерді акцептант қабылдамайтын болса сақтау шарты жасалмаған болып
табылады, барлық процедура ... ... ... ... ... да
бір өзгеріс енгізу жаңа ұсыныс жасау болып табылады. Алғашқы оферент
акцептантқа айналады, жаңа ... ... да, шарт ... ... да оның ... бар, ... ол жаңа ... жасап қайтадан жаңа
оферентке айнала алады. Ол шарт жасалғанша немесе тараптар ... ... ... жалғаса береді. Егер сақтау шартында оны жасасатын
жер ... шарт ... ... ... ... болып
табылады.
Сақтау шартын жасасқан жерді анқытаудың сыртқы экономикалық шарттар
жасасқанда маңызы зор. Мұндай жағдайларда заң, ... егер ... ... ... формасының ол жасалған жердің құқығына
бағынатындығын, ал тараптардың құқықтары мен міндеттерінің мәміле ... ... ... ... белгілейді. Азамат тұрақты немесе
көбінесе тұратын елді мекен ... ... жері деп ... ... жұмыс істейтін органы орналасқан жері оның ... ... ... ... ... ... шартын жасасу кезінде туындаған пікір
қайшылықтарын тараптардың өздері шешеді, ... ... ... ... ол ... тараптардың өздері шеше алмаса шарт жасалмаған болып
саналады, тараптар арасындағы қатынас тоқтайды. ... ... ... ... ... ... ... сотта қарауға болатын тек екі жағдай
бар: сақтау шартын жасасудан бас тартушы тарап үшін шарт жасасу міндетті
болғанда; ... ... сот ... ... ... ... беру
жөнінде тараптардың келісімі болса. Мұндай келісім пророгациялық немесе
төрелік деп аталады. ... ... ... ... ... шарттының
тараптар келісе алмаған ережелерін сот анықтайды, ол шешімге ... ... ... ... ... бойынша сот шешімдері мәжбүрлеп
орындату жөнінде ешқандай әрекеттерді керек етпейді, онда тек ... ... ... ... ... елеулі жағдайлары
Сақтау шартында көптеген ережелер болуы мүмкін, олардың ішінен, егер
келісілмесе, сақтау ... ... деп ... бөліп алу қажет. Бұл
- шарттың елеулі ережесі. Азаматтық Кодекстің 393-бабына сәйкес, ... ... ... ... ... ... ортақ келісімге қол
жеткен кезде шарт ... деп ... ... елеулі ережелердің
тізбесін бермейді, тек жалпылай олардың нышандарын атап өтеді.
Ережелердің елеулі болып табылатын мына ... ... ... ... ... шартының нысаны . Шарт нысаны анъқталмайынша сақтауы шарт
жасалған болып саналмайды;
Егер ... ... бір ... сақтау шартын жасауға уағдаласса, заң
бойынша сақтау шартының осы түрі үшін бұл нысан талап етілмесе де, сақтау
шарты оған ... ... ... кезден бастап жасалды деп есептеледі.
Сақтау шартын жасасу жөніндегі жазбаша ... ... ... ... ... ... көзделген тәртіп бойынша
қабылданса, ... ... ... нысаны сақталған ... ... ... ... және ... да ... деп танылған
белгiлер беруi арқылы заттарды қысқа мерзiмге сақтауға сақтау камераларына
және ... ... ... ... ... ... асханалардың және т.б. ... ... ... ... шарты жазбаша түрде ... Егер ... ... ... сақтаушы жүк берушiге сақтау қолхатын,
түбіртек, куәлік, сақтаушы қол қойған өзге де ... беру ... ... ... ... нысаны сақталған болып есептеледi.
Тұрмыстық қызмет көрсету түрiндегi сақтау шарты ауызша нысанда ... ... ... зат пен ... ... ... ... дау туған жағдайда куәгерлік айғақтарға жол берiледi. Заттарды
төтенше ... (өрт, су ... және ... ... ... өткiзу,
шарттың жазбаша нысаны болмаған жағдайда сақтауға ... ... ... ... ... ... дәлелденуi мүмкiн.
2 . Сақтау шартынъң бағасы;
Сақтау шартының орындалуы тараптардың келісімімен белгіленген баға
бойынша төленеді. Заң құжаттарында ... ... оған ... ... ... белгілейтін немесе реттейтін баға (тарифтер,
бағалар, ставкалар және т.б.) қолданылады. Сақтау шарты ... ... ... ... заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша жол
беріледі[7].
Ақылы сақтау шартында баға көзделмеген және шарт ережелерін негізге
ала ... оны ... ... ... ... ... орындау шарт жасасу
кезінде осыған ұқсас жағдайларда әдетте осы сияқты жұмыс немесе қызмет үшін
алынатын баға бойынша жүргізілуге тиіс деп есептеледі.
3.Сақтау ... ... ... немесе сақтау шартында шарттың қолданылу мерзімі
көзделсе осы ... ... ... ... ... ... тоқтатылуына әкеліп соқтырады.
Қолданылу мерзімі көрсетілмеген сақтау ... ... ... ... орындауы аяқталып біткен кезге дейін
қолданылады. Егер зат ... ... ... ... ... ... болса, сақтаушы осындай жағдайлардағы заттың ... ... ... соң жүк берушiнiң заттарды қайтып алуын талап етуге құқылы,
бiрақ жүк берушiге затты ... ... ... ... ... беруге
мiндеттi. Жүк берушi шарт бойынша сақтаудың өзге мерзiмi көзделгенде де кез
келген уақытта сақтаушыдан затты талап ... ... ... бұл ... ... егер ... өзгеше көзделмесе, сақтаушыға мiндеттеменiң
мерзiмiнен бұрын, тоқтатылуынан туған залалдарды өтеуге мiндеттi.
4. Сақтау шарты тараптарынъң құқықтары мен ... ... ... ... ... шартқа қатысушы тараптардың
біреуіне тиесілі құқықтар екіншісінің міндеттері болып ... ... ... затты сақтауға қабылдау мiндеттемесiн алған сақтаушының бұл
заттың өзiне сақтауға берiлуiн ... ... ... жоқ. ... ... ... ... сақтауға бермеген жүк берушi, егер заң актiлерiнде
немесе шартта өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... үшiн ... алдында жауапты болады. Егер жүк берушi
сақтаушының қызметiнен бас тартқандығы туралы ... ... ... ол затты сақтауға бермегенi үшiн жауапкершiлiктен ... ... ... ... шартта келiсiлген мерзiмде зат сақталуға
өткізілмеген, ал бұл мерзiм шарт жасалған ... ... отыз ... ... ... жағдайларда сақтаушы затты сақтауға қабылдау мiндетiнен
босатылады. Өзiнiң кәсiпкерлiк қызметiне қарай сақтауды ... ... егер заң ... ... ... ... ... тұра затты сақтауға қабылдаудан бас тартуға ... жоқ. ... ... ... ... деп ... .
Елеуліден басқа шартардың дағдылы және ... ... ... болады. Олардың ерекшеліктері сонда, бұл ереженің болған-болмағандығы
сақтау шартының зандық ... әсер ... ... ... ... мен оның ... қамтамасыз ететін
жағдайлар
Заңдық факт деп саналатын сақтау шартының мазмұнын оны жасасқан кезде
тараптар құрастырған ережелер жиынтығы құрайды. Сақтау ... ... ... ... ... ... міндеттелген болмаса, тараптар өз
қалауларымен анықтайды.
Сақтау шартының ережелерін анықтаудың жалпы қағидасы шарт еркіндігінен
туындайды.
Азаматтық Кодекстің 382 - ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Тиісті ереженің мазмұны ... ... ... ... ... тараптар оны өзгертуге құқылы емес. ... ... ... да, ... да ... ... оған
қарамастан, оны олар заңда көрсетілген қалпында орындауға ... ... ... ... ... норма көзделген болса,
тараптар оны қолданбауға немесе оларды өзгеше белгілеуге құқылы.
Мысалы, Азаматтық Кодекстің ... ... екі ... ... ... ... ... борышкерге, егер заңнамадан немесе
міндеттеменің шарттарынан өзгеше ... ... ... ... ... ... міндеттемені орындаудың өзге тәртібін қарастыра
алады.
Егер тараптар ... ... осы ... ... ешнәрсе
қарастырмаған болса, онда заңмен белгіленген норма қолданылады[9].
Азаматтық заңнамада императивтік нормалар көп емес. Олардың ... ... ... Ол ... шартының еркіндігіне сүйене
отырып, тараптардың оның барлық ерекшеліктерін ... ... ... ... сақтау шартына кез-келген жағдайды қарастыруға құқылы,
егер олар оны істемесе (білместіктен ... ... ... ... нормалар қолданылады.
Қандай да бір ережені сақтау шартының тараптарының ... ... ... да ... жағдайлар кездесуі мүмкін. Ондай,
іскерлік айналым дағдысы бар болып, оны ... ... ... сол ... ... ... мүндай жағдайлар өте сирек кездеседі және әрқашан да дау
туғызады. ... ... ... сот шешеді.
Сақтау шартының жарамдылығы заң талаптарына сәйкес айқындалады. Сақтау
шартының жарамды болу жағдайларына жататындар: мазмұны заң ... ... ... және оны ... ... ... еркі мен ерік ... сәйкестігі, нысанын сақтау. Сақтау
шарты шын мәнінде заңға қайшы келмеуі тиіс; яғни кез ... ... ... сай ... ... ... азаматтық құқықтық
қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін шектеуге бағытталған сақтау шарты
жарамсыз ... ... ... ... әрекет болғандықтан, оны әрекет қабілеттілігі бар
әрбір азамат жасай алады, ал ... ... ... және ... ... болғандықтан сақтау шартын жасауға қабілетті деп саналады.
Сақтау шартының жарамды болуы үшін ерік және ерік білдіру бір ... ... ... Олардың арасындағы сәйкессіздік шартты жарамсыз етіп
көрсетеді. Шарт оның нысанын сақтау кезінде ... мен ... сол ... ... ерік ... ... ресми куәландыру
әдісі көрінеді. Мәселен, оған шартты нотариалдық куәландыру мен ... ... ... ... ... ... ету үшін ... субъектісіне, объектісіие нысанына ... ... ... мен ... ... шарт жасасуда еркіндік берілген.
Азаматтық Кодексте, заң құжаттарында немесе өз ... ... шарт ... ... ... жағдайларды қоспағанда, шарт
жасасуға мәжбүрлеуге жол берілмейді.
Сақтау шартының еркіндігі туралы норма азаматтар мен заңды тұлғалар
өздеріне ... ... ... өз ... ... ... ... Сақтау шартының еркіндігі Азаматтық Кодексте бекімін
тапқан кәсіпкерлік кызмет ... және ... ... жұмыстар мен қызметтер пайдалануға шарт ... ... ... болады[10].
Сақтау шартының еркіндігі принципі тараптардың зандарда көзделген
шартты да, көзделмеген шартты да ... ... ... ... ... ... ... баптарының басым көпшілігі заңнамада
көзделген ... ... ... ... шартының еркіндігі азаматтық ... аса ... бірі ... табылады. Бұл кез келген адам өз қалауы бойынша
және сырттан мәжбүрлеусіз ... ... ... ... ... ... ... жасасуға немесе жасаспауға;
6. өзі сақтау шартын жасасуды қалайтын серіктесін тандауға;
7. сақтау шартының түрін тандауға:
8. ... ... ... ... ... шарттас серіктестің де осындай құқықтары болатынын ... ... ... түрде және өзара қабылданған келісім ғана шынайы
азаматтық – ... ... ... ... ... ... Сақтау шартын
жасаса отырып, оған қатысушылар өздеріне ... ... ... ... ... ... ... Өзіне - өзі қоятын мұндай
шектеулер міндетті болып ... және ... ... бас ... ... ... тиісті.
Сақтау шартының объектілері болып азаматтық айналымда еркін жүретін,
егер арнайы мемлекеттік ... ... бар ... ... шектелген
объектілер бола алады.
Сақтау шартының объектілерінің негізгілерінің бірі - ... ... ... ... мүліктік игіліктің қасиеті -бұл
оларға табиғаттан емес, қоғамдық ... ... ... ... ... субъектінің материалдық және өзге де ... ... және ... ... ... ... саласына
тартылатын материалдық заттар мен өзге де құндылықтарды ғана мүлік деп
түсіну керек. Табиғат ... ... ... ... объектілері ғана,
яғни адам әрекетінің ... ... , ... ... ... ... себепті мүліктік игіліктерге жатады.
Шарттың объектілеріне қатысты ... ... ... ... ... ... Ақша және бағалы қағаздар.
11. Мүліктік кұқықтар.
Айналымда еркін жүретін объектілер. Оны иеліктен шығару, белгіленген
тәртіппен бір субъектіден ... ... ... ... ... ... деп ... Мүліктік объектілердің айналымы - бұл
нарықтық экономиканың қажетті жағы ... ... ... ... ... ... ... немесе әмбебап құқық мирасқорлық тәртібімен
бір адамнан екінші адамға ауыса алатын мүліктер- азаматтық айналымда еркін
жүретін объектілер деп ... ... ... ... ... ... бір мүшелеріне ғана тиесілі болады және екіншіден, оларды сатып
алуға және иеліктен шығаруға құзыретті мемлекеттік ... ... ғана жол жол ... ... ... ... ... оқ-дәрілер, құрамында радиоактивті заттар кездесетін өнімдер,
аңшылық және спорттык ату қарулары тағы да ... ... ... ... - ... ... ... неге
байланысты пайда болып жасалса, сол Сақтау ... ... ... атап ... ... ... жеке тұрмыстық
қажеттіліктерді қанағаттандырушы бола алады. Бұл азаматтың ұзақ ... ... өз ... (танысын) затты сақтауға ... ... орын ... Бұл сақтауға үй-жануарларын өсімдіктерді
жәнет.б. беруге қатысты болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда сол бір азаматтар
қандай да бір ... не ... ... бойынша ломбард
мекемелеріне (теле- радио жабдықтарын сақтау үшін) арнайы ... асыл ... мен ... ... ... құжаттарды
сақтау үшін банктерге жүгінетін болады.Сақтау ... ... ... қажеттіліктеріне қызмет көрсетеді. Ауыл шаруашылық
өнімдерін өндірушілер үшін сақтау шешуші маңызға ие. Егер ... ... ... ... ... онда ауыл ... өнімін
өндірудің өзі еш мағынаға ие болмайды, өйткені өнім бүлініп кетеді[11].
Сақтау шартының колданылу аяларын косымша сипаттау оның ... ... ... ... отыр.
Аса көп жағдайларда сақтаушылар ретінде де жүк берушілер ретінде де
азаматтар шыға ... ... ... ... ... азаматтармен жеке
кәсіпкерлер немесе заңды тұлға ретіндегі ұйымдастырушылық құқықтық
нысандағы кәсіпкерлер, ... ... ... Бұл ... шартының
тұтынушылық сипатын қамтамасыз етеді. Заңмен көзделген жағдайларда, кәсіби
сақтаушылар жекелеген заттарды сақтауға лицензия алуға ... ... ... ... ... ... ... тек сыртқы киімді, сөмкелерді, қол шатырларды, бас киімдерді
және т.б. орналастыру үшін ғана түседі. Кейбір жағдайларда олар ... ... ... ... іс ... ... өзге де ... табылған заттар орны (стол находок) ... ... ... немесе өзінің арнайы құқық кабілеттілігін жүзеге асыру аясында
жүзеге асырады. Коммерциял ық емес заңды тұлғалар ... ... ... ... сақтау қызметтеріне мұқтаж ... ... ... ... сақтауға міндетті.
Сондай-ақ сақтау шартының екі жағынан да жеке кәсіпкерлікті де заңды
тұлға түріндегі ұйымдастырушылық ... де ... ... шыға ... ... сол бір немесе өзге түрлеріндегі нақты субъектілік
құрамды кейінірек қарастырамыз.
Сақтау шартының субъектісі ... кез ... ... ... ... Атап ... ... - шартқа олардың әрекет және құқық қабілеттіліктері
бар болса ғана қатысады.
Занды тұлғаның құқықтық қабілеттілігі мен ... ... ... ... ... ... бастап пайда болады. Қандай түрге
жататынына қарамастан заңды тұлға міндетті ... ... ... Оларды
тіркеу тәртібі заңды тұлғаларды мемлекеттік ... ... ... органдары жүзеге асыратын мемлекеттік тіркеу субъектілерге
занды тұлға мәртебесін беру әдісі болып ... ... ... ... ... ... куәлік субъектінің заңды тұлға құқықтарын
иеленуінің ресми дәлелі болады. Тіркеуден ... ... ... ... немесе өкілдігінің қызмет жүргізуіне, соның ішінде шарт жасауға
қатысуына тыйым салынады.
Заңды тұлғалардың кәсіпкерлік саласындағы ... ... бір ... ... лицензиялау жүйесімен шектелуі мүмкін.
Кәсіпкерлік қызметтің кейбір түрлерін жүзеге ... ... ... яғни ... ... органның арнайы рұқсатын алу-
лицензиялауды қажет ететін әрекеттерді лицензиясыз ... ... ... ... ... ... ... аяқталса, лицензия мерзімінен
бұрын қайтарып алынса, тұлғалардың қызметі доғарылса немесе жарамсыз деп
танылса, мұндай занды ... ... ... ... ... ... ... жалпы ұғымы Қазақстан ... ... 12 - ... тұжырымдалған. Бұл бап жеке тұлғалар ... ... ... ... басқа мемлекеттердің
азаматтарын (шетелдіктерді) сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды біріктіреді.
Азаматтың ... ... мен ... ... ... ... қабілеттілігі болады. Азаматтың өз іс-әрекетімен азаматтық құқықтарды
иелену және жүзеге асыру, өзі үшін азаматтық міндеттер ... ... ... оның ... қабілеттілігі болады[10].
Кәмелетке толған есі дұрыс адам сақтау шартына өзі ... ... ... ... ... ... құқықтарды иеленіп, жүзеге
асыра алады, өздері үшін ... ... ... ... ... ... дейінгі азаматтар әрекетке қабілетсіз болады.
Сондықтан егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, олардың атынан ата-
аналары, асырап алушылары ... ... ... ... ... ... ... толмағандар келтірген зиян үшін де солар
жауап береді. ... ... ... ақыл-есінің кемдігі салдарынан өз
әрекеттерінің мәнін түсіне алмайтын немесе не ... ... ... ... деп танылуы мүмкін.Спирт ішімдіктеріне немесе есірткі
заттарға салыну салдарынан өзінің ... ... ... ауыр жағдайға
ұшыратқан азаматтың әрекет қабілеттілігін сот шектесе, оның атынан шартқа
әрекет қабілеттілігі шектелген адамның қорғаншысы қатысады.
1.4 Сақтау ... ... және ... ... ... ... көзделген жағдайларын өзгерту қажет
болған кезде ... бұл ... жүк ... ... ... және ... күтуге мiндеттi. Заттың жоғалу және бүлiну қаупi туған жағдайда
сақтаушы жүк ... ... ... ... ... ... ... орнын өзгертуге мiндеттi. Егер зат сақталу кезiнде бүлiнуге ұшыраса
немесе оның сақталуын ... ... ... ... және жүк ... ... ... күтуге болмайтын басқа жағдайлар туындағанда,
сақтаушы сақтау және сату бойынша өз шығындарын өтей отырып, затты ... бiр ... ... ... заң ... ... ... өзгеше
көзделмеген болса, сақтаушының жүк берушiнiң келiсiмiнсiз, егер бұл орайда
жүк берушiнiң мүдделерiндегi қажеттiлiк тумаса және ... оның ... ... ... ... ... тұлғаға беруге құқығы жоқ. Заттың
үшiншi тұлғаға берiлгендiгi туралы сақтаушы дереу жүк берушiге ... ... ... ... ... ... ... iс-әрекетi үшiн
жауап бередi. Сақтаушы сақтауға алған заттың жоғалғаны, кем шыққаны ... үшiн ... ... Егер ол ... ... кем ... ... өзiнiң кiнәсiнен болмағанын дәлелдесе, жауаптылықтан босатылады.
Сақтауды өзiнiң кәсiпкерлiк қызметiне орай ... ... ... ... ... кем ... немесе бүлiнуi дүлей күштiң салдарынан не заттың
өзiне тән ерекшелiгiнен, не жүк берушiнiң қасақана пиғылынан немесе ... ... ... ғана ... ... ... ... Егер шартта көзделген сақтау мерзiмi немесе
Азаматтық Кодекстiң ... ... ... ... көрсеткен
мерзiм өткен соң жүк берушi затты қайтарып алмаған ... оның ... ... ... өрескел абайсыздық болғанда ғана сақтаушы бұл заттың
жоғалғаны, кем шыққаны немесе ... үшiн ... ... жоғалуынан, кем шығуынан немесе бүлiнуiнен жүк берушiге
келтiрiлген шығындарды, егер заң ... ... ... ... ... ... ... сәйкес сақтаушы өтейдi. Егер
шартта немесе сақтаушы ... өзге де ... ... ... өткiзу кезiнде затқа баға беру жүргiзiлген болса, сақтаушының
жауаптылығы баға сомасының негiзiнде айқындалады. Тегiн сақтау кезiнде ... ... ... кем ... немесе бүлiнуiнен келтiрiлген
залалдар:
1) затты жоғалтқаны және оның кем ... үшiн - ... ... ... ... құны ... ... бүлiнгенi үшiн - оның құны төмендеген соманың ... ... ... ... ... бүлінуі салдарынан, зат сапасының
соншалықты өзгергендiгiнен оны ... ... ... ... ... жағдайда, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе,
жүк берушi одан бас тартуға және ... бұл ... ... ... ... да ... орнын толтыруды талап етуге құқылы.
Жүк берушi ... ... ... ... мерзiм
аяқталғаннан кейiн сақтауға берiлген затты қайтарып алуға ... ... өз ... ... ... ... ... кемiнде бiр ай бұрын
ескерткеннен кейiн, егер ... ... ... ... ... ... Азаматтық iс жүргiзу ... ... ... сатуды талап етуге құқылы. Затты сатудан түскен ... ... сома ... ... жүк ... ... Егер
сақтаушы заттың сақтауға қабылдағанда бұл ерекшелiктер туралы бiлмесе және
бiлуi тиiс болмаса, жүк берушi ... ... өз ... ... ... ... ... Егер Азаматтық Кодекстiң
784-802-баптарында көзделген ... ... ... ... ... ... басқа да заң актiлерiнде өзгеше белгiленбеген болса, сақтау
туралы жалпы ... оның ... ... ... ... өзгерту дегеніміз - оның мазмұнын құрайтын бір ... ... ... ... шартын бұзу дегеніміз толықтай немесе ... ... ... ... 367-377 ... көзделмеген
(міндеттемелердің тоқтауы)негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтату.
Азаматтық Кодекстің 401 -бабында шартты ... және ... үш ... ... ... ... ... шешімі бойынша; шартты
толықтай немесе ... ... ... бас тартудың нәтижесінде.
Тараптардың келісуі сақтау шартын өзгертудің және ... шарт ... ... ... және ең ... тәсілі болып табылады.
Сақтау шартынөзгертудің және бұзудың ... ... ... ... ... ... бас ... Азаматтық Кодексте, басқа заң
актілерінде және шартта көзделген жагдайларда ғана қолданылуы мүмкін. Сот
шешімі бойынша ... ... бұзу ... ... ... ... ... Кодекстің 401 -бабының 2-тармағында шартты бұзудың
екі негізі келтірілген. Оның біреуі- шарттың едәуір дәрежеде ... ... ... ... тараптың шарт жасасу кезінде үміт артуға құқылы
болғандығынан едәуір дәрежеде айырылып қалатындай ... ... ... ... бір жақты бас тартуға, егер ол Азаматтық
Кодексте, заң актілерінде немесе шартта ... ... ... ... Бұл ... 273 ... ... немесе шартта көзделгеннен
басқа реттерде міндеттемені ... ... бас ... ... ... ... негізделген.
Сақтау шартын орындаудан бір жақты бас тарту шарттың бұзылуына немесе
өзгеруіне әкеп соғатын зандық факты болып табылады. Бұл ретте сақтау ... ... ... үшін ... жүгінудің қажеті жоқ. Бірақ екінші тарап,
егер мұндай бас ... ... деп ... сот ... ... ... ... жекелеген сәттерін белгілі бір
мэселелераясындажоғарыда қарастырып ... Біз ... ... ... ... ... ... аркасында
тараптардың міндеттері мен олардың ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды шешу жэне кінәлі түлғалардыжауапқатарту үшін
азаматтық ... ... ... ... ... қолданған
жөн екенін атап өткен дүрыс. Сақтау стандарпы шарітың ин-ститут, ал
жауапкершілік бойынша ... ... ... оны реттейтін нормаларда
ескерілген.
Сақтау шартында кәсіпкерлермен ... ... ... де жиі ... ... ... бойынша, сақтаушының жауапкер-шілігі, борышкордың
жауапкершілігі сияқты. Оның кінәлі ... ... ... ... ... ... кем ... немесе
бүлінгені үшін егер ол заттың жогалуы, кем шық-каны немесебүлінуін өзінің
кінэсіиеи болмағанын ... ... ... ... ... тиісті түрде орындалмағаны
үшін де, егер соның саддарынан жүк берушіге зиян ... ... айып ... ... жауапкершілік санкциялары көзделсе, кінэлі
жауапкершілікке тартылады.
Сақтауды өзінің кәсіпкерлік қызметіне орай жүзеге асыратын тұлға, тек
заттың ... кем ... ... ... ... ... ... не заттың
өзіне тән ерекшелігінен, не жүк берушінің қасақана пиғылынан немесе өрескел
абайсыздығынан болған ... ғана ... ... үшін
жауаптылықтан босатылады. Кәсіптенген сақтаушыға заттың кез келген
кездейсоқ жоғалуы, кем ... ... ... үшін ... жауапкершілік
немесе керісінше, жаушікершілік жүктелетіндігі (сақтау шартымен) көзделуі
мүмкін. Бұған әрине, олардың заттың өзіне тән қасиеттері не жүк ... ... ... ... абайсыздығыі салдарынан болатын жағдайлар
кірмейді.
Егер мерзімді сақтау шартында ... ... ... ... ... ... бойынша затты қайтып алу үшін сақтаушымен көзделген
қисынды ... ... соң жүк ... ... қайтарып алмаған болса, сақтаушы
өз тарапынан қасақана пиғыл немесе өрескел абайсыздық болғанда ғана ... ... кем ... ... бүлінгені үшін жауап береді.
Жалпы ереже бойынша жүк берушіге заттың жоғалуы, кем ... ... ... ... сақтаушымен ҚР АК 350-бабына сәйкес
өтеледі. ... ҚР АК ... ... ... ... ... толық
көлемде өтеу туралы сөз болып отыр. Табыс алу үшін жүкберушімен қолданылған
шаралар және осы үшін онымен жасалған ... ... ... ... ... ... кем ... бүлінген мүліктің іс
жүзіндегі шығынының құны өтелетін ... Егер ... ... кезінде
шартта немесе өзге жазбаша құжатта көрсетілгендей заттың ... ... ... сақтаушының жауапкершілігі бағалау сомасына сүйене отырып
анықталатын болады. Ол барлық жағдайларда даулана алады.
Ақысыз сақтау кезінде сақтаушының ... ... үшін ... ... шектелген жауапкершілік туындайтын болады.
Ақысыз сақтау кезінде жүк берушіге заттың жоғалуынан, кем ... ... ... ... ... ... ... оның кем шыққаны үшін - жоғалған немесе кем
шыққан заттың құны мөлшерінде;
2) ... ... үшін - оның құны ... соманың мөлше-рінде
өтеледі.
Егер сақтаушы жауап беретін заттың бүлінуі салдарынан, зат сапасын
соншалықты өзгергендігінен оны бастапқы ... ... ... ... ... егер заң ... немесе шартта өзгеше көзделмесе,
жүк беруші одан бас тартуға және сақтаушыдан бұл заттың ... ... ақ ... да ... орнып толтыруды талап етуге құқылы.
Егер сақтаушы затты сақтауға ... бұл ... ... және білуге тиіс болмаса, жүк ... ... ... ... ... ... орнын толтыруға міндет
2 САҚТАУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ
2.1 Ломбардта және құндылықтарды банкте ... ... ... ... сақтау шарты ломбардтың атаулы сақтау түбiртегiн
беруiмен ресiмделедi. ... ... ... зат ... ... осы ... және сапасы сондай затқа, оны сақтауға қабылдау
кезі мен жеріндегі саудада әдетте белгіленетін бағаларға сәйкес бағалануға
тиiс. Ломбард сақтауға қабылдаған ... оның осы ... ... ... ... ... ... қарай жүк берушiнiң ... ... ... ... ... алудан жалтарған жағдайда ломбард оны үш ай
бойына сақтауға мiндеттi. Бұл мерзiм өткен соң ломбард ... ... ... ... 781-бабының 2-тармағында белгiленген тәртiппен
сатуы мүмкiн. Затты ... ... ... ... үшiн ақы ... тиесiлi өзге де төлемдер өтеледi. Қалған соманы ломбард сақтау
түбiртегінiң ... оны ... ... ... ломбардта сақтау шарты сондай-ақ қосылу шарты да болып
табылады. Әрбір ломбард ҚР АК мен ... ... ... ... ... ішкі ... шығарады, олар заңнаманың императивтік
нормаларына қайшы келмеуге тиіс. Сақтауға бекітілген косылу шартының
жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... негізгі белгілерінің бірі -бұл оның барлық тұтынушылар үшін
бір ізге ... ... ... ... ... ... ... шартының нысаны
ауызша болып табылады. Алайда, ... ... ... ... нысан атаулы сақтау түбіртегі көзделген.
Егер ломбардтың кінәсі бойынша осындай түбіртек ... ... ол ... ... бекіту фактісі басқа дәлелдемелердің көмегімен
анықталуға тиіс[14].
Ломбард затты сақтауға қабылдай отырып оған баға беруді жүргізеді.
Бағалау сомасы оны ... ... сәті мен ... ... да ... сүйене отырып тараптардың келісімінен анықталады. Яғни, олардың
барлық параметрлерін, соның ішінде ... ... ... олардың тозу
дәрежесі және т.б. ескеретін, заттардың іс жүзіндегі нарықтық ... сөз ... ... жүк ... пайдасына сақтауға қабылданған ... ... ... ... кем шығу ... ... қауіпін).
Сақтандыру кезіндегі сақтандыру сомасы сақтандыру ... ... ... заттың толық бағалау ... ... ... ... заттың толық бағалау құнына сүйене отырып ... ... ... ... оның ... жүк ... ... міндетті болатын сыйақы мөлшеріне тиісінше әсер ететін
болады.
Кәдімгі сақтау шартына қарағанда, ломбардта сақтау ... ... ... затты қайтып алудан жалтарып жүрген жүк берушіге ықпал
етудің өзге ... ... Жүк ... ... ... ... жалтарған
жағдайда ломбард оны үш ай бойына сактауға міндетті. Осы мерзім ішінде жүк
беруші сақтау үшін ... ... ... міндетті.
Бұрын ломбард салынған және сақталып жатқан ... ... ... сатуды өз бетінше ұйымдастыруға құқылы болған. Меншік
иелері құқықтарын кепілдендіру мәселесіне қатысты заң шығарушылардың ерекше
көңіл ... ... енді ... ... жатқан затты алып қоюға
деген өздерінің сөзсіз құқығын растайтын сот ... ... ... ... ... міндетті. Затты сату кезінде ломбард алынған сома
есебінен өзінде бар барлық талаптарды, соның ... ... ... ... негізгі сомасын, жүк берушінің жалтару кезеңінде сақтау үшін
тиесілі сыйақы сомасына және өзге де ... ... ... ... ... ... жүк ... қайтарылуға тиіс.
Сақтау мерзімі өткеннен кейін үш ай сақтау ломбард үшін міндетті болып
табылады. Өз білгенінше (клиент ... ... ... ... аталған
мерзімнен асатын уақыт ішінде де сақтай алады.
Жалпылама түрде құндылықтар түсінігі ҚР АК 786-бабының 1 ... ... ... ... ... ... ... және өзге де
құндылыктар, сондай-ақ құжаттар жатады. Көріп отырғанымыздай олардың тізімі
жалпы түрде белгіленген, бұған қоса, бірқатар жағдайларда ... ... ... да ... жатады. Құндылықтарды сақтау ... ... ... ... ... да ... алады. Бірақ бұл
экономикалық мақсаттылыққа ие емес жэне ол сірә жекелеген жағдайларда ғана
пайдаланылатын болады. Азаматтар өз ... ... ... ... ... ... субъектілерімен сақтау сірә, қаржылық айналым мен салық
салуды реттейтін жария кұқық нормаларымен қайшылыққа түседі.
Құндылықтардың (бағалы қағаздарды қоспағанда) ... ... ... ... ... ... мен ... туралы жоғарыда
бірнеше рет аталып өткен ... таба ... ... ... ... ... максаты бар қымбат металдардан, қымбат
тастардан жасалған бұйымдар, ювелирлік ... ... ... ... ... шлих, самородка, жартылай фабрикат түріндегі
қымбат тастар немесе металдардан ... ... ... ... ... ... ... ақша белгілері, тарихи немесе
көркемдік кұндылығы бар мүлік". Құндылықтар қатарынан ешқандай ... осы ... ... ... болу ... ең алдымен дәстүрлі түрде
ұрлықшылардыц назарына ілігетін заттар ... ... ... ... сақтау жағдайларын қалыптастыру қажеттілігімен байланысты. Соның
салдарынан бірінші кезекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің заңға
сәйкес нормативтік актілері деңгейінде, ... ... ... талаптар жасап шығарылған. Әрине, құндылықтарды ... ... ... кез ... субъект орындай алмайды. Соған орай
құндылықтарды сақтау ариайы банктік қызметке жатқызылған. Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... ... банктік операңияларды жүзеге асыратын банктер мен банктік емес
ұйымдар табылады. Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы
банктер және ... ... ... ... ықтарды банктер де сақтау
сейфтік операциялар тәртібінде жүзеге асырылатындығы анықталған. ... ... ... және клиенттердің құндылықтарын, соның ішінде
сейф қораптарын, шкафтары мен үй-жайларын жалға беруді қоса алғанда, сақтау
бойынша қызмет көрсетуді қамтиды. Сейфтік операция ... ... ... ... жүзеге асырылатын қызмет болып табылады.
Барлық жағдайларда банктер сейфтік операцияларды өткізудің ... ... ... ... шығаруға, сондай-ақ құндылықтардың сақталуын
қамтамасыз етуге қатысты ішкі ережелерді иеленуге тиіс. ... ... да ... қызмет көрсету шарты болып табыла-ды және клиенттер
де сақтау жағдайларымен таныс болуға тиіс.
Құндылықтарды банкте сақтау ... ... шарт ... ... ... жүк ... атаулы сақтау құжатын беруімен рәсімделеді. Оны ұсынып
көрсету ... жүк ... ... оның ... ... құндылықтарды
беруі үшін негіз болып табылады.
Егер шартта өзгеше көзделмесе, жүк беруші кез келген уақытта сейфтен
құндылықтарды ... ... ... коюға, сақтаулы жатқан құжаттармен жұмыс
істеуге құқылы. Банк жүк берушінің ... ... ... ... алуға құқылы. Жүк беру ші сейфтегі құндылықтардың бір
бөлігін алған жағдайлардың барлығында банк құндылықтардың қалған бөлігін
сақтауға ... ... ... ... ... шарты кезінде ол
бөлек сейфті (сейф үяларын), үй-жайды бөлусіз де және бөлумен де ... ... ... ... бар. Ол өзіне мүлікті жалға алу
және сақтау элементтерін қамтиды. Яғни, банк ... ... ... есепке алуды болдырмайтын сақтау ту-ралы сөз бол ып
отыр. Кезінде Г.Ф.Шершеневич мұндай ... ... ... ... мүмкін еместігі туралы қорытындыға келген болатын.
Бұл шарт (құндылықтарды ... ... жүк ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігін беруге бағытталган. ... ... ... ... банктік іс әрекеттерді жасау
(осылайша банк құндылықтарды, ... ... ... ... түрде
бақылайды) және жүк берушіге сейфті ашу мен одан құндылықтарды алу ... өзге де ... ... ... беру жолымен бекітіле алады.
Даулар ... ... ... ... ... ... үшін, банк
құндылықтардың қозғалысын емес, клиенттің бөлектенген сейфке немесе үй-
жайға қол жеткізу жағдайларын ... ... ... ... ... ... сақтаудың осындай шарты
аралас шарт деген пікірге мойынсұнып отыр. Солай ойлауға ... ... ... ... жалға алу элементі) күзету ... ... ... ... мәжбүр етеді. Оларға кіру құқығын тек қана ... және ... да бір ... ... ... үшін ... (оның кызметшілері) иеленуі мүмкін, бұл шартпен реттелуте тиіс. Басқа
тұлғаларға онда кіруге жол берілмеуге тиіс, банк осы ... ... ... ... ... ... негізсіз талаптар қоймайтындығының
белгілі бір кепілі болып, банктің үшінші тұлғаларды ... ... өз ... бұзуға қатысты оның пайымдаулары оның өзімен
дәлелденуге тиіс екендігінде табылады. Банк тарапынан болатын ... ... ... оның ... ... табылады.
Құндылықтарды банк сейфінде сақтау ережелері банк өз сейфін (сейфтің
ұясын, сақтауға арналған ... ... ... жалдау талабымен басқа
тұлғаға пайдалануға берген ... ... Бұл ... ... қайшы келмейді. Мұнда біз белгілеп өткен жеке ... ... ... ... ... сөз болып отыр[15].
Қорытындылай келгенде, сірә, сақгаудың басқа да ... ... ... ... ... ... құқықгық реттеу әлі де өзінің
жетілдірілуін талап етеді. Соның ішінде, ... ... ... ... ... ... қажет, сақтау құжатына
қойылатын талаптарды ... ... ... және т.б. Банк ... ... ... ... және өзге де құндылықтарды, сондай-
ақ құжаттарды сақтауға қабылдай алады. Құндылықтарды банкте сақтау шарты
банктiң жүк ... ... ... ... беруiмен ресiмделедi, оны
көрсету банктiң жүк берушiге ... оның ... ... ... үшiн негiз болып табылады. Жеке банк сейфiн (сейфтiң ұясын, сақтауға
арналған бөлек ... ... ... ... ... ... ... сақтауға қабылдау жөнiнде iс-әрекет жасауы және жүк
берушiге сейфтiң ... жүк ... ... ... ... ашу мен одан ... алу құқығын куәландыратын
өзге де белгi немесе құжат беруi жолымен жасалады. Егер шартта ... жүк ... кез ... ... ... құндылықтарды алуға,
оларды қайта қоюға, сақтаулы жатқан ... ... ... құқылы.
Банктiң бұл орайда жүк берушiнiң құндылықтарды алғандығын ... ... ... ... бар. Жүк ... сейфтегi құндылықтардың
бiр бөлiгiн, оның ішінде уақытша алған жағдайда банк құндылықтардың қалған
бөлігінің сақталуына жауапты ... ... ... ... банк ... ... ережелерi банк өз сейфін (сейфтің ұясын,
сақтауға арналған бөлек үй-жайды) мүліктік жалдау талабымен басқа ... ... ... ... ... ... сақтау камераларында және ұйымдардың
киiмiлгiштерiнде, қонақүйде сақтаудың ұғымы мен ерекшеліктері
Ұйымдардың киім ілгіштерінде ... ең ... ... ... ... қажеттілігімен тікелей байланысты болатындығын ескере
отырып, осы сақтау жалпы ... ... ... ... ие ... емес ... егер бұл ... рұқсат етілген кәсіпкерлік негіз
аясында немесе бір жолғы негізде мәселен, семинар конференция, съезд ие
соған ұқсас ... да ... ... ... үшін ... белгіленуі
мүмкін. Киім ілгіште сақтаудың шығындары аталған іс шараларға ... ... ... ... ... Мемлекеттік мекемелер, егер ақылы
сақтау оларға ... ... ... ... ... ... ... кіретін болса. сақтау үшін ақы белгілей алады.
Заңда осы шарттың жария ... ... ... жоқ. Ол ... болсақ, керісінше, мақсатты сипатқа ие болуға және сол бір иемесе
өзге ұйымиың келіпдік етушілерінің заттарын сақтау үшін арналуға ... ... ... ... киім ілгішке сақтауға қабылданғанын растап,
жүк берушіге заттың сақтауға қабылданғандығын растайтын нөмірлі жетон
немесе басқада ... ... шарт ... ... тән ... ... отырып, заңнама
жүк берушіге заттарды киім ілгіште сақтау шартын бекітудің атаулы растау
белгісін емес, затты оны ... ... кез ... ... алу ... белгіні беруді көздейді. Бұл ретте сақтаушы жетонды (басқа
растайтын белгіні) ұсынып көрсетушінің затты алуға өкілеттігін ... ... Егер ... ... жетонын ұсынып көрсету жолымен
затты ұрлау орын алса, онда заттың ... иесі ... іс ... ... ... ... ... үшін) ұрлық туралы арыздана
алады.
Сақтаушы жетонның оны ұсынып көрсеткен адамға тиесілі ... ... ... ... ... жетонды жоғалтып алғанда да киім ... ... ... ... ... оның киім ... зат ... немесе оның жүк берушінікі екендігі күмән тудырмауы ... ... оны ... ... киім ілгіште қалдырылған және жүк ... оны ... ... ... ... ... ... сақгауға қатысты сақтау шарты
туралы жалпы ережелер қолданылуға тиіс.
Қызмет көрсетудің тиісті ... ... ... қонақ үйлерде,
яғни адамдардың уақытша тұруыиа арналған үй-жайларда сақтаудың ерекшелігі
сақтау міндеттемесінің ... үйде ... заң ... ... ... міндеттеменің болуын, әрине құрамдас бөлік
ретінде сақтау бойынша міндеттеме кіретін, жоғары да ... ... ... ... ... түсіндіруге болады, бірақ қонақ үйлік
қызметтерді көрсету шартында қонақ үйдің сақтау ... ... ... да ... ... ... уақытша тұрушылардың заттарының
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі қонақ үйдің ... ... ... нор-маларға сәйкес анықталатын болады.
Мұнда қонақ үйдің бөлмелеріиде орналасқан уақытша тұрушылардың жеке
заттары туралы сөз болып отыр. Егер де бұл ... ... ... ... не ... оның ... ... немесе оған келушілердің
кінәсінен болмаса, олар заттың жоғалуы немесе бүлінуі үшін жауап беретін
болады.
Өз ... ... ... ... ... ... тұлғаға өз
құқықтарын жүзеге асыру үшін хабарлауы қажет. Ол бұл ... ... ... ... ... ... Бұлай жасалмаған жағдайда қонақ үй заттың
сақталмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
Аталған талапты сақтаған кезде ... үй ... ... ... ... үй заттардың жоғалуы немесе бүлінуі үшін өзіне ... ... ... де ол ... тұрушылардың заттарын сақтау
жөніндегі жауапкершіліктен босатылмайды.
Қонақ үй ақшаны, өзге де ... ... мен ... ... ... орай жеке шарт бекітілген болса, ол аталған заттардың ... ... ... ... ... ... сақтау бойынша өзіне
міндеттеме қабылдайды. Қонақ үйде сақтау туралы нормалар ... ... ... ... шипажайларда, жатақханалар
тәрізді ұйымдарда берілетін басқа да бірқатар жағдайларда қолданылады.
Көлiк ұйымдарының сақтау ... ... ... жолаушыларға, алдағы
уақытта тасымалдануға жататын өз заттарын, сақ-тауға ... ... ... ... ... ... логикалық тұрғыдан толықтырады.
Заңнама шартты аталған мақсатына сай қолдану талаптарын қамтымайды, яғни ол
басқа мақсаттарда да ... ... ... кодекс, керісінше, көлік
ұйымдарының карамағындағы сақтау камераларын жолаушылардың және өзге ... ... ... ... ... ... (жол ... болуына) қарамастан, сақтауға қабылдауға міндеттейді.
Көлік ұйымдарының сақтау камераларында сақтау ... ... ... ... ... ... шарт болып табылады. Оны ерекше
құкықтық реттеу ерекшелендіреді, көлік ұйымдарының сақтау ... ... ... ... жоғарғы орынды әрине, Азаматгық
кодекс нормалары соның ішінде 787-бап нормалары иеленеді. ... ... осы ... ... ... атап ... оны оның ... ерекшелендіретін
болады (мерзім осы қосылу шартының мэнді жағдайы болып табылады). Бірақ бұл
сақтау мерзімінің тараптардың келісімімен анықталатындығын ... ... ... ... ... ... ... арнайы
шектеулер белгіленуі мүмкін. Жануарлар мен құстарды, атыс қаруын, сасық
иісті, өртке ... ... тез ... ... ... өзге ... ... сондай-ақ басқа жолаушылардың заттарын және камераның
өзін ... ... ... ... ... ... ... (лицензиясы бар) сақтау камерасы болмаған кезде ... ... ... да ... ... құжаттарды сақтауға өткізуте
рұқсат етілмейді.
Заттардың сақтау камерасына (автоматты камерадан басқа) қабылдануын
растап жүк берушіге түбіртек ... ... ... ... ... немесе
жетон жоғалған жағдайда сақтау камерасына өткізілген заттар жүк ... ... оған ... ... ... ... бойынша
беріледі[16].
Сақтаудың басқа шарттарына ... ... ... ... ... ... ... жүк беруші үшін артықшылықтар көздейді.
Сақтау камерасына өткізілген ... ... кем ... ... жүк ... ... залалдардың сомасы егер заттарды сактауға
өткізу кезінде оған бағалау жүргізілген ... не егер ... ... ... ... ... ... келген болса, жүк берушіге
тәуліктік мерзімде төленуге тиіс. Осы ... ... ... ... ... ... ... және олар жол жүру барысында
елеулі қиыншылықтар көрмеуге тиістігімен байланысты. Әйтпесе мүліктік ... өтеу ... да ... ... елеулі талаптар үшін негіздер пайда
болады.
Ломбардтарда сия қты, ... ... ... ... да ... ... үш ... мерзімге дейін сактау жүктеледі. Сақ-таушыға
жүкберушінің орналасқан немесе тұрып жатқан орны ... ... ол ... ... жалпы талаптарға сәйкес ескертуге міндетті
екені сөзсіз
Затты алып ... ... ... ... бөлу жалпы ережелер
бойыншажүргізілетін болады. ... ... ... сақтау
камералары жол жүру құжаттарының болуына қарамастан жолаушылардың және өзге
де азаматтардың заттарын сақтауға қабылдауға мiндеттi. Көлiк ... ... ... ... ... шарт деп ... ... сақтау камерасына (автоматты камерадан басқа) қабылдануын
растап жүк берушiге түбiртек немесе нөмiрлi жетон берiледi. Түбiртек немесе
жетон жоғалған ... ... ... өткiзiлген заттар жүк берушiге
бұл заттардың оған ... ... ... ... бойынша берiледi.
Сақтау камерасына өткiзiлген заттардың ... кем ... ... жүк берушi шеккен залалдардың сомасы, егер заттарды сақтауға
өткiзу кезiнде оған ... ... ... не егер ... өтелуге
тиiстi залалдардың сомасына қатысты келiсiмге келген болса, жүк ... ... ... Заттар сақтау камерасына арнайы ережелерде
немесе тараптардың келiсiмiнде белгiленген шектердегi мерзiмге өткiзiледi.
Көрсетiлген мерзiмде талап ... ... ... камерасы тағы да үш ай
бойына сақтауға мiндеттi. Бұл ... ... соң ... ... заттар
сатылуы, ал сатудан түскен сомалар Азаматтық ... ... ... ... ... ... ... кезiнде сақтағаны үшiн сыйақы беру
айтылмаған болса, ұйымдардың киiмiлгiштерiнде сақтау тегiн ... ... ... ... ... ... ... растап, жүк
берушiге заттың сақтауға қабылданғандығын растайтын нөмiрлi жетон немесе
басқа да таңба бередi. Киiмiлгiшке ... зат ... ... ... Бұл ... ... ... көрсетушiнiң затты алуға өкiлеттiгiн
тексеруге мiндеттi емес. ... ... ... оны ... ... ... ... келтiрсе, затты жетон көрсетушiге қайтаруды
тоқтата тұруға құқылы. Сақтаушы жүк берушi жетонды жоғалтып ... ... ... ... құқылы, бiрақ оның киiмiлгiшке зат өткiзгендiгi
фактiсi немесе оның жүк ... ... ... ... ... ... оны дәлелдеуi керек.
Қонақүй сақтаушы ретiнде, онда тұратын адамның қонақүйге ... өзге де ... ... мен ... ... ... мен бүлiну дүлей күштiң, заттың өз ерекшелiктерi салдарынан не
тұратын адамның өзiнiң, оның қасында ... ... оған ... болған жағдайлардан басқа кезде, бұл туралы ерекше ... ... ... ... ... үшiн ... береді. Қонақүй
ақшаның, өзге де валюталық құндылықтар мен бағалы қағаздардың ... олар ... ... жағдайда ғана жауап бередi. Қонақүйде
тұратын адам өз затының ... ... ... байқаған бойда бұл
туралы дереу қонақүй әкiмшiлiгiне мәлiмдеуге мiндеттi. ... ... ... заттың сақталмағаны үшiн жауапкершiлiктен босатылады[17].
Қонақүй мұндай жауапкершiлiктi өзiне алмайтындығы ... ... онда ... ... ... жөнiндегi жауапкершiлiктен
босатылмайды.
Азаматтық Кодекстің ережелерi мейманханаларға, демалыс үйлерiне,
санаторийлерге, жатақханаларға және осы ... ... ... ... ... ... ... бас киімдерiн және өзге де заттарын
сақтау үшiн арнайы орын ... ... ... да ... ... ... ... (секвестр) ұғымы
Бұрын әрекет еткен заңнамамен секвестр көзделмеген болатын. Нарық пен
толыққанды меншік қатынастарының калыптасуымен барлық қажетті ... да ... ... ... ... ... де ... Секвестр дауласушы тараптардан дау пәнін "бірдей аластатуға"
мүмкіндік береді, яғни ... ... ... ... ... ... туралы шарт бойынша затқа деген құқық жөнінде араларында дау
туған екі немесе бірнеше адам даулы затты даудың шешілуі ... ... не ... ... ... ... ... бойынша бұл зат кімге
берілсе, соған кайтаруды міндетіне алатын үшінші ... ... ... ... ... деген атауга ие, ойткеиі ол нағыз ... ... ... ... ... ... соттық секвестр
бойынша зат үшінші тұлғаға, соттың басқа да актілері сияқты барлық тұлғалар
үшін міндетті сипатқа ие ... сот ... ... ... ... ... секвестр мәжбүрлеуші болып табылады. Секвестрді Қазақстан
Республикасының Азаматтық іс жүргізушілік кодексінің 15-тарауына ... ... ... алу ... талап арызды қамтамасыз ету бойынша
осындай шараны жүзеге асырудың нотариалды-құкықтық механизмі ... ... ... үшін ... ... ... да ... дауласушы
тараптардың өзара келісуі бойынша белгіленген адамға да беріле ... ... да, егер заң ... ... ... осы ... даулы
мүлікті сақтайтын сақтаушы болуға өз келісімдерін беруге ... ... ... ... заң актілерімен өзгеше көзделмесе, секвестр ақылы
болып табылады. Секвестр ерекшеліктерінің бірі бол ып, оның пәні ... да, ... да ... бола ... ... жағдайларға
қарағанда жылжымайтын мүлік іс жүзінде сақтаушының ... ... ... үшін ... ... ... ... Бұған қоса
мұндай шешім секвестрді қолданудың ерекшелігімен де қамтамасыз етіледі.
(Яғни мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... сақтау мәмілелері белгіленген
тәртіпте мемлекеттік тіркеуге алынуға жатады.Секвестр туралы шарт бойынша
затқа деген құқық жөнiнде ... дау ... екi ... ... адам
даулы затты даудың шешiлуi бойынша соттың шешiмi не дауласып жүрген барлық
адамның келiсуi (шарттық ... ... бұл зат ... ... соған
қайтаруды мiндетiне алатын үшiншi адамға бередi. Даулы зат соттың шешiмi
бойынша секвестр тәртiбiмен ... ... ... (сот ... ... бойынша сақтаушы сот тағайындаған адам да, дауласушы
жақтардың өзара келiсуi бойынша ... адам да ... ... ... да, егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, сақтаушының келiсiмi
талап етiледi. Секвестр тәртiбiмен сақтауға қозғалатын да, қозғалмайтын да
заттар берiлуi ... ... ... ... ... мен ... жағдайлары
ҚР АК - де қоймада сақтау шартының жеке анықтамасы берілмеген (ҚР АК
769 баптық 1 -т есептемегенде) Осы шарт ... ша да ... шы ... камтамасыз етуге және оны жүк берушіге шарт талаптарына сәйкес
беруге міндеттенеді.
Қоймада сақтау шартының негізгі ерекшеліктерінің ... ... ... ... ... ... сондай-ақ көкөніс сақтайтын
қоймалар, элеваторлар және ... ... ... ... ... және кәсіпкерлік қызмет ретінде ... ... ... ... ... ... ... деп табылады. Тауар
қоймасында сақтау шарты жеке анықталған заттарды иесіздендіріп сақтауды ... ... ... қоймасында сактаудың тағы бір ерекшелігі болып орындалуы ерекше
құжаттарды - қойма куәліктерін беру жолымен жүргізілетін ... ... ... ... табылады.
Аталған қойма құжаттары жай куәліктеріне және қос қойма куәлік-теріне
бөлінеді. Қос ... ... ... ақ оның ... ... және жай ... ... қағаздар болып табылады. Заңның тікелей нұсқауына (ҚР АК-ң
798 бабы) орай жай қойма куәлігі ұсынып көрсетушіге ... ... ... ал кос ... ... ҚР АК 799-бабының мәнісі бойынша, атаулы
бағалы қағаз болып табылады.
Тауарлар сақтауды жүзеге асыратын және кәсiпкерлiк ... ... ... қызметтер көрсететiн коммерциялық ұйымдар тауар қоймасы
деп танылады. Егер заң актiлерiне сәйкес шектеулi адамдар тобынан ... ... ... ... ... тауар қоймасы ортақ
пайдаланылатын қойма деп танылады. Ортақ ... ... ... ... ... шарты жария шарт деп ... ... ... техникалық талаптарда, технологиялық нұсқаулықтарда, сақтау
жөнiндегi нұсқаулықтарда, тауарлардың жекелеген ... ... ... үшiн ... өзге де ... ... құжаттарда
белгiленген сақтау талаптарын (режимiн) сақтауға мiндеттi. Тауар қоймасы
сақтауға қабылдау кезiнде өз ... ... ... ... Тауар қоймасы, тауар иесiне тауарларды немесе олардың үлгiлерiн
тексеру егер сақтау иесiздендiре отырып ... ... ... ... және ... ... ... ету үшiн қажеттi шаралар
қабылдауға мүмкiндiк ... ... ... ... ету үшiн ... ... ... қажет болған жағдайда тауар қоймасы талап етiлген шұғыл шараларды
өз бетiнше қабылдауға құқылы. Ол тауар иесiне ... ... ... мiндеттi. Тауардың бүлiнуi байқалған жағдайда қойма дереу акт
жасауға және тауар иесiн оның ... ... ... ... ... етуге мiндеттi[18].
Егер шартта өзгеше көзделмесе, тауар иесi қоймадан тауар алу кезiнде
дұрыс сақталмаудың салдарынан тауардың ... кем ... ... ... ал ... байқалмайтын бүлiнулер туралы - оларды табу үшiн
қажет әдеттегi ... ... ... ... мәлiмдеуге мiндеттi. Егер
тауардың бүлiнгенi және кем шыққаны туралы тиiстi мерзiмде мәлiмденбеген
болса, бұл залалдар оның ... ... ... ... ... ... қоспағанда, тауар қоймасы залалдар үшiн жауапты
болмайды. Қойманың жүк берушiнiң мүдделерiнде жүзеге ... ... ... ... ... баждарын төлеу және т.б.) қосымша
операциялар бойынша, шартта көзделген немесе заң ... ... ... ... ... ... бар. Бұл құқық сақталатын
тауарды қойманың ұстап қалу ... ... ... жүк берушi
елеулi зиян келтiруге қауiп төндiретiн ... ... ... ... ... сақтау шартын орындаудан бас тартуға құқылы. 2007.12.01. №
225-III ҚР Заңымен 797-бап өзгертілді (бұр. ред. ... ... ... ... ... ... ... қойма құжаттарын: 1)
жай қойма куәлiгiн; 2) қос қойма куәлiгiн ... ... ... ... ... көзделген жағдайларда тауар
қоймалары тауарлардың иесіздендіріліп сақтауға қабылданғанын растайтын ... жай ... ... ... ... Қос ... куәлiгi, оның әр
бөлiгi және жай қойма куәлiгi бағалы қағаздар болып ... Қос және ... ... ... ... бола алады.Жай қойма куәлiгi ұсынушының атына
берiледi. Жай қойма куәлiгiнде ... ... ... 2-тармағының
2), 3), 5)-10) тармақшаларында көзделген мәлiметтер, сондай-ақ оның
ұсынушыға берiлгендiгi көрсетiлуге ... № 225-III ҚР ... ... (бұр. ред. ... Қос ... ... ... бойынша
бiрдей және қажет болған жағдайда бiреуiн басқасынан айыруға болатын қойма
куәлiгiнен және кепiлдiк ... ... ... Қос ... әр бөлiгiнде:
1) қос қойма куәлiгiнiң тиiстi бөлiгiнiң атауы;
2) тауарды сақтауға қабылдаған ... ... мен ... ... ... ... ... куәлiгiнiң ағымдағы нөмiрi;
4) сақтауға тауар қабылданған ұйымның атауы немесе азаматтың аты-жөнi,
сондай-ақ тауар иесiнiң ... жерi ... ... ... атауы мен мөлшерi, тауарларға арналған орындардың саны;
6) егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ... ... ... ... ... ... ... егер бұлай белгiленетiн болса, сақталу
мерзiмi;
8) ... ақы ... ... мен ... ... ... ... күнi;
10) уәкiлеттi адамның қолы және тауар қоймасының мөрi көрсетiлуге ... ... ... ... қос ... ... мен мазмұнына қойылатын қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
2007.12.01. № 225-III ҚР Заңымен 800-бап өзгертілді (бұр. ред. ... ... ... ... ... ... тауарға толық көлемде билiк
етуге құқығы бар.
Кепiл куәлiгiнен бөлiп алынған қойма куәлiгiн ұстаушы тауарға билiк
етуге құқылы, бiрақ оны ... ... ... ... ... ... ... ала алмайды. Қойма куәлiгiн ... ... ... ... және құжаттың өзiн беру жолымен, бiрақ тауардың ... ... ... ... меншiк құқығын басқаға беруді жүзеге
асыра алады.
Кепiл куәлiгi бөлiп алынбаған ... ... ... ... сатып алушы кепiлден бос қойма ... ... ... ... қойма куәлiгін алу кезiнде тауарға ... ... ... жүктемеленген болып ұйғарылады. Кепiл талаптары туралы (тауарға
кепiлдiк құқығын белгiлеудiң сомасы мен мерзiмi ... ... ... ... көре ... ... тiзiлiмiнен алуға болады. Кепiл
куәлiгiн ... осы ... ... ... ... және сол ... мөлшерiнде тауарға кепiл құқығы болады. Тауарға ... ... ... бұл ... ... ... белгi жасалады. Сатып алушы
немесе сатушы кепiлмен қамтамасыз ететiн тиiстi соманы кепіл ... ... ... ... ... отырып, тауарды кепiлден босата
алады, оны тауар қоймасы кепiл куәлiгiн заңды ұстаушыға беруге мiндеттi.
Кепiл куәлiгiн ұстаушы оның кепiлмен ... ... ... ... ... заң ... белгiленген
тәртiппен оған кепiл куәлiгi бойынша берiлген тауарды ... және ... ... да ... ... ... өз ... артықшылықпен
жабуға құқылы. Сатудан түскен сома жетпеген жағдайда кепiл куәлiгiн ұстаушы
оның алынбаған бөлiгiн кепiл куәлiгiмен қамтамасыз етілген ... ... ... бірге жауапты болатын барлық индоссанттардан өндiрiп алуы
мүмкiн. Қойма куәлiгi мен кепiл куәлiгi беру ... ... ... ... ... ... мүмкiн.
Тауар қоймасы қойма және кепiл куәлiктерiн (қос ... ... қоса ... осы екi ... ... ... ... Кепiл
куәлiгi жоқ, бiрақ ол бойынша ... ... ... ... ... тек ... ... куәлiгiне айырбастап және кепiл куәлiк бойынша
барлық қарыз сомасының жарнасы ... ... ... және ... ұстаушы тауарды бөлiп-бөлiп берудi талап етуге құқылы. Бұл
орайда бастапқы куәлiктердiң ... оған ... ... ... ... ... ... Кодекстің талаптарына қарамастан кепiл
куәлiгi жоқ және ол ... ... ... ... ... ... тауар берген тауар қоймасы кепiл куәлiгiн ұстаушының алдында ... ... ... соманың төленуi үшiн жауапты болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі қоғамда шарттық қатынастардың соның ішінде, ... ... ... ... зерттеу жұмысының негізгі мақсаттарының бірі
болғандықтан жұмыстың қорытынды бөлімінде аталған мақсатқа қол жетті деп
санауға болады. ... ... ... оларды құқықтық реттеу
қажеттілігін туғандығын көрсетті. Бұл ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде сақтау шартын жасау ... ... ... ... ... және ... жүзеге асырған кезде, өздерінің пайда табуға бағытталған
істерінің есептері мен ... ... және ... ... ең ... ... ... шартын жасасу деп шешті.
Субъектілердің арасындағы барлық нарықтық іскерлік қатынастар заңмен
және шарт жасасу кезінде көзделген жағдайлармен реттеліп ... ... ... ... сауатты рәсімделуінің нәтижесінде ... және ... да ... ... ... арта ... ... тараптардың құқықтары мен ... ... ... баға, есептеу тәртібі және т.б. көрсетіледі.
Сақтау шарты мәніне, ерекшеліктеріне, жағдайларына ... сн ... ... ... ... ломбардта сақтау, даулы заттарды сақтау, тауар
қоймасында сақтау шарттарының пайда болуы мен ... ... ... ... ... роль ... шарт ... операциялардың дамуына, шарт жасасу кезіндегі
көзделген мақсаттарға жетуге ... ... ... ... әр субъект өзіне қажетті сақтау
шартының түрін ерікті таңдауға құқылы. ... ... ... заңға
қайшы келмеуі. Шарт- өзінше бір өнер. Оны жасау тек заң білімін, іскерлік
тәжірибені ғана емес, сонымен қатар, ... ... мен ... нақты және қысқа түрде сипаттау, шарт жасау үшін тиімді
сәттерді пайдалана білу ... ... ... ... ... ... ... келіспеушіліктер мен материалдықшығынды болдырмаудың бірден- бір
кепілі. Сонымен, қорыта ... бұл ... ... жазу ... пайда болып, даму, өзгерістерге ұшырауы, оның жаңа түрлерінің пайда
болуы қоғамдық ... ... ... ... ... отыр.
Бұл аталмыш жұмыс- үлкен мақсаттарды көздейтін, терең білімді кажет
ететін, уақыт талабына сай ... ... ... ... ... деп ... ... ТІЗІМ
1. Дернбург Г.Пандекты. Обязательственное право.-М.,1990.-180 б.
2. Зиманов С.З. Состояние и ... ... ... ... ... -Алматы, 1989. -277 б.
3. Кенжалиев З.Ж., ... С.О. ... ... право в условиях
Советской власти.-Алматы, 1993.-360 с.
4. Маркс ... ... ,23 ... 420 ... Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі .-Алматы, 1994.-208 б.
6. Темірғалиева Р.А. Шарттар жинағы. -Алматы, 2000.-150 б.
7. Басин Ю.Г. ... ... ... Казахстан.
Толкование и ... - ... 270 ... ... Х.А. Новый Гражданский Кодекс Республики Узбекистан – единая
правовая основа рыночной экономики. Гражданское ... ... ... 1999.- 180 ... Джусупов А.Г. Право собственности и иные вещные права- Алматы, 1996.-
265 с.
10. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі.- ... ... ... Ғ.А. ... ... ... бөлім). Оқулық, I- том, ... ... ... М.К., ... Б.Г. ... ... Республики Казахстан
(общ. ч.). Комментарий.-Алматы, 2000. – 502 с.
13. Сүлейменов М.К., Басин Б.Г. ... ... ... ... 2000. – 423 ... Қазақстан Республикасы Президентінің «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды
және онымен жасалатын мәмілелерді тіркеу туралы» Заң күші бар ... ... 2002. - 122 ... ... Ю.Г. Вина как ... ... за нарушения обязательства.
- Алматы, 1997.-586 с.
16. Сергеева А.С., Толстого 10.К. Гражданское право. ... ... ... 1997.- 560 ... ... А.Г., ... А.И.. ... право. Часть 1. ... ... ... М.В. ... сделок и ее последствия. -Ленинград,
1960. - 158 с.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сақтау шарты жайлы27 бет
Сақтау шарты туралы түсінік22 бет
Сақтау шартының жекелеген түрлерінің құқықтық реттелуі18 бет
Сақтау шартының жекелеген түрлеріне азаматтық-құқықтық сипаттама55 бет
Сақтау шартының түсінігі, түрлері және элементтері66 бет
ТАПСЫРМА ШАРТЫ. КОМИССИЯ. САҚТАУ ШАРТТАРЫ3 бет
Шарт: сақтау шарты, мердігерлік шарт62 бет
Аймақтық қауіпсіздік және орталық азия мемлекеттері халықаралық қатынастар жүйесінде72 бет
Мектеп жасына деінгі баланың мектепке даярлаудың бағыттар мен оқуға бейімдеу жолдары5 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь