Қазақстан қоғамындағы орта тап

Жоспар:

Кіріспе

Негізгі бөлім

1. Орта тап көрсеткіші ресми есеп бойынша

2. Орта тап көрсеткіші ресми емес есеп бойынша

3. Орта тап өкілдері кімдер?

Қорытынды
Кіріспе

Біз қоғамынң әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы жағынан бірдей емес екендігін айтып еткен едік. Қоғам адамдарының арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген индивидтер мен адам топтарының арасында әлеуметтік жіктелу бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа алынады, мәселен, табыстарының көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары.
Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтік стратификация теориясының маңызы зор. «Стратта» деген геология термині жердің құрылымындағы қабаттарды анықтауға байланысты қолданылады. Ал, қоғамға байланысты біздің ана тілімізде қабаттан гөрі «жік» деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Біз тарихтан қоғамның әр даму сатысына тән түрлі стратталардың болғанын білеміз.
Қоғам адамдарын стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі. Олар: а) касталар; ә) сословиелер; б) таптар. Осы аталған жіктеудің үш типіне байланысты стратификациялық жүйе ашық және жабық жүйелерге бөлінеді. Қоғам мүшелерінің статустары мен әлеуметтік жағдайларын өзгертулеріне мүмкіндік бар әлеуметтік құрылым ашық стратификациялық жүйе деп алады да, ал, мұндай мүмкіндік балмайтын қоғам жабық стратификациялық жүйе деп аталады. Жабық жүйеге Үндістан қоғамында орын алған касталық жүйені жатқызуға болады. «Каста» - латын тілінде castus (таза) деген мағынаны береді. Бұл жүйе 1900-шы жылға дейін сақталып келген. Үнді қоғамында қалытасқан дәстур бойынша қоғам мүшелері касталарға жіктелген және соған байланысты әлеуметтік статус ата-аналарынан балаларына беріліп, ол өмірлік статусқа айналып отырған. Бұл қоғамда касталардың 4 тобы болған:
а) брахмандар (діни иелері, абыздар), олар халықтың 3%-ын құрайтын;
ә) кшатрийлер (әскери адамдар);
б) вайшьтер (саудагерлер), бұл екі топ халықтың 7%-ын құрайтын;
в) шудралар (шаруалар мен қолөнершілер) – 70%-ға жуық;
г)хариджандар – қоғамдағы ең төменгі, ауыр жұмыстарды (ауланы сыпыру, қоқыстарды жинау, тері илеу, шошқа бағу) атқаратын адамдар.
Біз қоғамынң әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы жағынан бірдей емес екендігін айтып еткен едік. Қоғам адамдарының арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген индивидтер мен адам топтарының арасында әлеуметтік жіктелу бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа алынады, мәселен, табыстарының көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары.
Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтік стратификация теориясының маңызы зор. «Стратта» деген геология термині жердің құрылымындағы қабаттарды анықтауға байланысты қолданылады. Ал, қоғамға байланысты біздің ана тілімізде қабаттан гөрі «жік» деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Біз тарихтан қоғамның әр даму сатысына тән түрлі стратталардың болғанын білеміз.
Қоғам адамдарын стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі. Олар: а) касталар; ә) сословиелер; б) таптар. Осы аталған жіктеудің үш типіне байланысты стратификациялық жүйе ашық және жабық жүйелерге бөлінеді. Қоғам мүшелерінің статустары мен әлеуметтік жағдайларын өзгертулеріне мүмкіндік бар әлеуметтік құрылым ашық стратификациялық жүйе деп алады да, ал, мұндай мүмкіндік балмайтын қоғам жабық стратификациялық жүйе деп аталады. Жабық жүйеге Үндістан қоғамында орын алған касталық жүйені жатқызуға болады. «Каста» - латын тілінде castus (таза) деген мағынаны береді. Бұл жүйе 1900-шы жылға дейін сақталып келген. Үнді қоғамында қалытасқан дәстур бойынша қоғам мүшелері касталарға жіктелген және соған байланысты әлеуметтік статус ата-аналарынан балаларына беріліп, ол өмірлік статусқа айналып отырған. Бұл қоғамда касталардың 4 тобы болған:
а) брахмандар (діни иелері, абыздар), олар халықтың 3%-ын құрайтын;
ә) кшатрийлер (әскери адамдар);
б) вайшьтер (саудагерлер), бұл екі топ халықтың 7%-ын құрайтын;
в) шудралар (шаруалар мен қолөнершілер) – 70%-ға жуық;
г)хариджандар – қоғамдағы ең төменгі, ауыр жұмыстарды (ауланы сыпыру, қоқыстарды жинау, тері илеу, шошқа бағу) атқаратын адамдар.
әлеуметтік стратификация процесінде білім деңгейі, кәсіби шеберлік, жоғары мәртебе (престиж) деген өлшемдердің маңызы зор екенін естен шығармуымыз керек.
Білім деңгейі – мектептегі, орта жоғары оқу орындарында алған біліммен, сол сияқты ғылыми атақ, дәрежемен есептеледі.
Кәсіби шеберлік – белгілі бір мамандық бойынша адамның арнайы білім дәрежесі мен шеберлігінің танылуы.
Мәртебе – адамның жоғары статусына қоғам тарапынан көрсетілетін сый немесе құрмет.
Соңғы кезде әлеуметтанушылар жоғарыда айтылған өлшемдерді ескере отырып, қоғамды 3,4,6 және одан да көп жіктерге бөліп қарайтын стратификациялық модельдерді ұсынуда. Біз соның 4 жіктен тұратын моделіне тоқталсақ, олар мыналар:
жоғары тап;
орта тап;
жұмысшы табы;
төменгі тап.
Жоғары тапқа ірі меншік иелері – қаржы және өнеркәсіп магнаттары, жоғары билік элиталары – мемлекет президенттері, премьер-министрлер, министрлер, жеке ведомстволар мен қызметтердің басшылары, яғни жоғары категориядағы чиновниктер жатады. Бұлар қоғамдағы шамадан тыс байлығы бар, қоғамның экономикалық және саяси өмірінде шешуші рөл атқаратын топ. Қоғамдағы олардың үлес салмағы аз, дамыған елдерде олар шамамен хлықтың 1%-ын құрайды.
Кейбір елдерде жоғары тапқа жоғары шенді әскери топтар мен творчестволық иттеллигенцияның танымал өкілдері де жатады. Бұл топ өкілдерінің білім және мәдени дәрежелері, қоғамдағы статустары да жоғары.
Орта таптың қоғамдағы алатын орны ерекше. Алдыңғы қатарлы дамыған елдерде олар халықтың 60-80% - ын құрайды. Бұл тапты қоғамдағы әлеуметтік тәртіп пен тұрақтылықтың тірегі десек те болады. өйткені орта тап қоғамның негізгі интеллектуалдық күші мен жоғары мамандық иелерінен тұрады.
Орта тапқа қоғамдағы әр түрлі әлеуметтік топтардың мамандықтардың өкілдері жатады. Олар – ғалымдар, жазушылар, суретшілер, діни қызметкерлер, оқытушылар, дәрігерлер, заңгерлер, орта және шағын кәсіп иелері, маманданған жұмысшылар, т.б. Орта тап адамдарының тұрақты да, сенімді қызмет орындары, жоғары табыстары және заман талабына сай өмір салттары бар. Олар көп еңбек етеді, кейбіреулерінің меншіктері (жер, құнды қағаздар, қозғалмайтын мүліктері, т.б.) бар, яғни олар экономикалық және саяси тұрғыдан қарағанда тәуелсіз адамдар. Бұл таптың адамдары «жақсы өмірге қажырлы еңбектің, күш – жігердің, білімнің нәтижесінде жетуге болады» дегенді басшылыққа алады.
Бұл жерде айта кететін бір жағдай – орта тпатың да өз ішінде жіктелетіндігі. Олар:
а) жоғары орта тап:
ә) орта таптың орташасы:
в) төменгі орта тап.
Орта тапты осылайша жіктеуде жоғарыда айтылған факторлар, яғни адамдардың билікке қатынастары, табыстарының көлемі, кәсіби және білім деңгейлері ескеріліп отыр.
Жұмысшы табының қазіргі кездегі бейнесі өткен дәуірдегіден мүлдем басқа. Ғылыми – техникалық прогресс заманында жұмысшы табы еңбегінің мазмұны, сипаты өзгерді. Олар механикаландырылған және автоматтандырылған өндіріс салаларында – заводтар мен фабрикаларда, ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен халыққа қызмет көрсету салаларында еңбек етеді. Бұл тап өкілдерінің тұрақты табыстары, белгілі бір дәрежеде білім және кәсіби дайындықтары бар.
Төменгі тап – құрамы жағынан сан алуан. Оларға арнайы мамандықтары жоқ жұмысшылар, жұмыссыздар және люмпендер (қайыршылар, босқындар, қылмыскерлер) жатады. Бұлардың көпшілігінің құрақты табыс көздері болмағандықтан, олар абсолюттік кедейшілік жағдайда өмір мүреді,
Сонымен, әлеуметтік стратификация кез келген қоғамға тән құбылыс. Барлық қоғам мүшелерінің арасындағы жаппай теңдік орнататын эгалитарлық (француз тілінде – теңдік) қоғам орнату мүмкін емес екендігін әлемдік даму тәжірибесі дәлелдеп отыр
Қолданылған әдебиеттер

1. Платон. Собр. соч. 6 4 томах. Т. 3.
2. Аристотель. Собр. соч. в 4 томах. Т. 4.
3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. — М 1985.
4. Фихте О. соч. в 2-х. томах т.2-СПб/ 1993г.
5. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость/ Основоположения критической философии права и государства.Москва/1994.
6. Социальные ориентиры обновления: общество и человек / Под ред. Т.И. Заславской. – М.: Политиздат, 1990.
        
        Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Механика-математика факультеті
ММ-09-1Б
Реферат
Қазақстан қоғамындағы орта тап
25.02.2011
Орындаған: _______________________
Қабылдаған: Чинасилова А. ... ... орта ... ... Орта тап көрсеткіші ресми есеп бойынша
2. Орта тап ... ... емес есеп ... Орта тап ... ... ... ... әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы ... ... емес ... ... ... едік. Қоғам адамдарының арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген ... мен адам ... ... әлеуметтік жіктелу бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа ... ... ... көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары.
Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі ... ... ... ... теориясының маңызы зор. деген геология термині жердің құрылымындағы қабаттарды анықтауға байланысты қолданылады. Ал, қоғамға байланысты біздің ана тілімізде ... гөрі ... ... ... жөн. Біз ... ... әр даму ... тән түрлі стратталардың болғанын білеміз.
Қоғам адамдарын стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі. Олар: а) касталар; ә) сословиелер; б) таптар. Осы ... ... үш ... ... стратификациялық жүйе ашық және жабық жүйелерге бөлінеді. Қоғам мүшелерінің статустары мен ... ... ... ... бар ... ... ашық стратификациялық жүйе деп алады да, ал, ... ... ... қоғам жабық стратификациялық жүйе деп аталады. Жабық жүйеге Үндістан қоғамында орын алған касталық жүйені жатқызуға ... - ... ... castus (таза) деген мағынаны береді. Бұл жүйе 1900-шы ... ... ... ... Үнді ... ... дәстур бойынша қоғам мүшелері касталарға жіктелген және соған байланысты әлеуметтік статус ата-аналарынан балаларына ... ол ... ... ... ... Бұл ... касталардың 4 тобы болған:
а) брахмандар (діни иелері, абыздар), олар халықтың 3%-ын құрайтын;
ә) кшатрийлер (әскери адамдар);
б) ... ... бұл екі топ ... 7%-ын ... ... ... мен қолөнершілер) - 70%-ға жуық;
г)хариджандар - қоғамдағы ең төменгі, ауыр ... ... ... ... ... тері ... ... бағу) атқаратын адамдар.
Біз қоғамынң әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы жағынан бірдей емес ... ... ... ... ... ... арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген индивидтер мен адам ... ... ... ... бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа алынады, ... ... ... ... деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары.
Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде ... ... ... ... зор. деген геология термині жердің құрылымындағы қабаттарды анықтауға ... ... Ал, ... ... ... ана ... қабаттан гөрі деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Біз ... ... әр даму ... тән түрлі стратталардың болғанын білеміз.
Қоғам адамдарын стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі. Олар: а) касталар; ә) сословиелер; б) ... Осы ... ... үш ... ... ... жүйе ашық және ... жүйелерге бөлінеді. Қоғам мүшелерінің статустары мен әлеуметтік ... ... ... бар ... ... ашық ... жүйе деп ... да, ал, мұндай мүмкіндік балмайтын қоғам жабық стратификациялық жүйе деп ... ... ... ... ... орын ... ... жүйені жатқызуға болады. - латын тілінде castus (таза) деген мағынаны береді. Бұл жүйе 1900-шы жылға дейін сақталып ... Үнді ... ... дәстур бойынша қоғам мүшелері касталарға жіктелген және соған байланысты әлеуметтік статус ата-аналарынан балаларына беріліп, ол ... ... ... ... Бұл қоғамда касталардың 4 тобы болған:
а) брахмандар (діни иелері, абыздар), олар халықтың 3%-ын ... ... ... ... ... (саудагерлер), бұл екі топ халықтың 7%-ын құрайтын;
в) шудралар (шаруалар мен қолөнершілер) - 70%-ға ... - ... ең ... ауыр ... ... ... қоқыстарды жинау, тері илеу, шошқа бағу) атқаратын адамдар.
әлеуметтік стратификация ... ... ... кәсіби шеберлік, жоғары мәртебе (престиж) деген өлшемдердің маңызы зор екенін естен шығармуымыз керек.
Білім деңгейі - ... орта ... оқу ... алған біліммен, сол сияқты ғылыми атақ, дәрежемен есептеледі.
Кәсіби шеберлік - белгілі бір ... ... ... арнайы білім дәрежесі мен шеберлігінің танылуы.
Мәртебе - ... ... ... ... ... ... сый немесе құрмет.
Соңғы кезде әлеуметтанушылар жоғарыда айтылған өлшемдерді ескере отырып, қоғамды 3,4,6 және одан да көп ... ... ... ... ... ұсынуда. Біз соның 4 жіктен тұратын моделіне тоқталсақ, олар мыналар:
жоғары тап;
орта тап;
жұмысшы табы;
төменгі ... ... ірі ... ... - ... және ... магнаттары, жоғары билік элиталары - мемлекет президенттері, премьер-министрлер, министрлер, жеке ведомстволар мен қызметтердің ... яғни ... ... ... ... Бұлар қоғамдағы шамадан тыс байлығы бар, қоғамның экономикалық және саяси ... ... рөл ... топ. ... ... үлес салмағы аз, дамыған елдерде олар шамамен хлықтың 1%-ын құрайды.
Кейбір ... ... ... ... ... ... ... мен творчестволық иттеллигенцияның танымал өкілдері де жатады. Бұл топ өкілдерінің білім және мәдени дәрежелері, қоғамдағы статустары да жоғары.
Орта ... ... ... орны ... ... ... ... елдерде олар халықтың 60-80% - ын құрайды. Бұл тапты қоғамдағы әлеуметтік тәртіп пен ... ... ... те ... ... орта тап ... негізгі интеллектуалдық күші мен жоғары мамандық иелерінен тұрады.
Орта тапқа қоғамдағы әр түрлі әлеуметтік топтардың мамандықтардың ... ... Олар - ... ... ... діни қызметкерлер, оқытушылар, дәрігерлер, заңгерлер, орта және шағын кәсіп ... ... ... т.б. Орта тап ... ... да, ... ... орындары, жоғары табыстары және заман талабына сай өмір салттары бар. Олар көп еңбек ... ... ... (жер, ... ... ... ... т.б.) бар, яғни олар экономикалық және саяси тұрғыдан қарағанда тәуелсіз адамдар. Бұл таптың адамдары ... ... ... ... айта ... бір ... - орта ... да өз ішінде жіктелетіндігі. Олар:
а) жоғары орта тап:
ә) орта таптың орташасы:
в) төменгі орта ... ... ... ... ... айтылған факторлар, яғни адамдардың билікке қатынастары, табыстарының көлемі, кәсіби және білім деңгейлері ескеріліп отыр. ... ... ... ... ... өткен дәуірдегіден мүлдем басқа. Ғылыми - ... ... ... ... табы ... мазмұны, сипаты өзгерді. Олар механикаландырылған және автоматтандырылған өндіріс салаларында - заводтар мен фабрикаларда, ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен халыққа ... ... ... ... ... Бұл тап өкілдерінің тұрақты табыстары, белгілі бір дәрежеде білім және кәсіби дайындықтары бар.
Төменгі тап - құрамы ... сан ... ... ... ... жоқ ... ... және люмпендер (қайыршылар, босқындар, қылмыскерлер) жатады. Бұлардың көпшілігінің құрақты табыс ... ... олар ... ... ... өмір мүреді,
Сонымен, әлеуметтік стратификация кез келген қоғамға тән құбылыс. ... ... ... ... ... ... ... эгалитарлық (француз тілінде - теңдік) қоғам орнату мүмкін емес ... ... даму ... ... ... тап ... ресми есеп бойыншаПрезидент Нұрсұлтан Назарбаев 2003 жылы газетіне берген бір сұхбатында орта ... ... ден ... ... ... .
1 ... стандарт президент Назарбаевтың жоғарыда айтып өткен жоспарындағы ... ... ... (1 диаграмманы қараңыз). Социолог Тимур Айсауытовтың айтуынша, Қазақстанда ресми стандарт бойынша орта тап мынадай критериймен ... ... ... жеке ... үй немесе пәтер, көлік, сондай-ақ білім дәрежесі, медициналық қызмет.Яғни, ресми стандартқа сай келетін орта ... осы ... ... ... ... ... бар ... керек. Айсауытовтың есептеуі бойынша, Қазақстанда осындай қажеттілікті өтей алатын бір
Қазақстандық өлшем бойынша айлық табысы бір адамға шаққанда 1000 доллардың ... орта ... ... ... ... аяқ ... ... есептеледі.
адамның айлық табысы 500 доллардан кем болмауы тиіс.Егер сіз отбасын асырап отырсаңыз, онда ... ... ... ... ... мүшесіне бөлінгенде, әрқайсысына кем дегенде 500 доллардан жетуі тиіс деген сөз. Қазақстандық өлшем ... ... ... бір ... шаққанда 1000 доллардың шамасындағылар орта таптан жоғары тапқа қарай аяқ басушылар болып ... ... ... үш ... бар отбасының жиынтық айлық табысы 5000 доллардан кем болмауы тиіс.Социологтың айтуынша, мұндай айлық табыстың негізінде құралған орта тап ... ... да ... ... шеше ... Өйткені, оның тапқан табысының ауқымды бөлігі тамақ пен тұрмысқа қажетті ұзақ ... ... ... - ... 75 ... (2 ... қараңыз).
Айсауытовтың пікірінше, дәл осындай есепке құралған орта тап өкілін АҚШ-қа көшіріп ... ... ол елде бұл ... ... түсіп қалады. Өйткені аталған екі ел арасындағы сатып алу паритетінің деңгейі, сондай-ақ оны ... ... де ... болып келеді. Сол секілді АҚШ-тың орта тап өкілін Қазақстанға көшіріп алып ... ... ол ... ... ... бұл елден тіпті таппай қалуы мүмкін. Осыдан келіп Қазақстанда ресми стандартқа балама болатын ... емес ... ... ... Орта тап ... ресми емес есеп бойыншаБатыстың дамыған елдері қолданатын бірқатар критерийлерге негізделген ресми емес ... ... ... орта ... ... ресми стандартқа қарағанда, бірнеше есе қысқарады. Есесіне, төменгі таптың үлесі 80 пайызға сәл жетпей тоқтайды екен (3 диаграмманы қараңыз).Социолог Тимур ... ... ... ... ... билік, сондай-ақ Қазақстан тұрғындарының өзі бірден қабылдай салуға дайын емес.
, - ... ... ... ... өздерін кедейміз деп санамайтындығына қатысты бір социологиялық зерттеу қорытындыларын келтіре кетсек.Қазақстанның социологтар және саясаттанушылар қауымдастығының 2004 ... ... ... 17 ірі ... ... социологиялық зерттеуі барысында сұралғандардың 60 пайыздан астамы өздерін өкілдеріміз деп ... ... ... ... ... 70-80 ... ... деп атап көрсеткен екен. Сонымен қатар, тұрғындар медициналық қызмет, білім, экологиялық ... адам ... ... деген мәселелерге аса бас ауыртпайтындығын байқатқан.Социологтардың пікірінше, мұндай ... ... өзін деп ... көп ... ... ... ... жақсы өмірдің айрылмас бөлшегі саналатын элементтерді қолдың қысқалығынан немесе ... ... ... ілмейтіндігін көрсетеді. Оның себебін ресми емес стандартты қолдайтын мамандар орта таптың үлес ... ... аз ... ... ... айтуынша, мұндай өлшемнің негізінде анықталатын орта тап өкілінің айлық табысы кем деген 2000 доллар болуы ... Бұл ... ... қоржынына енетін элементтердің салыстырмалы түрде көптігі және ... ... ... (4 ... ... Айта ... ... дамыған елдерде айлық табысы 10 мың доллардан асатын адамдарды ғана орта тапқа жатқызады. Орта тап өкілдері кімдер? Социолог Тимур ... ... ... ... ... ... орта ... Қазақстанда орта буын мамандары, кәсіби жұмысшы тап, коммерциялық құрылымдағылар, бюджет саласындағы менеджменттің орта буыны ... Бұл ... ... ... ... ... ... өтіп кететіндігін айта кету керек. Бірақ оның да белгілі бір ... бар ... ... Оның ... бюджеттен қаржыландырылатын ортанқол мекемелердің басшыларының ресми алатын айлығын ғана есептейтін
Ресми емес ... ... ... орта ... ... топ-менеджмент қана ілігіп, орта буын мамандары мен кәсіби жұмысшы табы кедейлер қатарына түсіп қалып отыр.
болсақ, онда олар орта ... ... де ... ... Сол ... ... қаржыландырылатын ірі мекемелердің басшыларының айлық табысын ресми жалақының мөлшерімен теңестіретін болсақ, мұндай жағдайда жоғары тап санатына еніп отырған олардың ... ... ... орта ... шақталып қалады екен. Бірақ бұл жерде коррупция факторын ескермеуге болмайды дейді социолог. Оның айтуынша, сыбайласқан ... ... ... ... етіп ... жібереді. Алайда ол бюджет саласындағы менеджмент өкілдерінің бәрі осы фактордың ... деп ... ... ... ... оны ... ешкім жоққа шығара алмайтындығын мойындайды.Сонымен ресми емес стандарт бойынша есептелген орта тапқа Қазақстандағы топ-менеджмент қана ілігіп отыр. ... ... кері ... алып ... оның ... бюджет саласының топ-менеджменті толықтыратындығын айтып өттік.Есесіне, бұл ортадан орта буын ... мен ... ... табы қол үзіп, мүлде төменгі тапқа - кедейлер қатарына түсіп қалып отыр.
Қорытынды
ХХ ғасыр кез ... ... ішкі ... ... ... бірі ... саясат болуы керек екенін дәлелдеді. Әлеуметтік саясаттың басым міндеттері қоғамдық өмірде белгілі бір деңгейде ... ... ... көздейді.
Халықты әлеуметтік қорғау - мемлекеттің әлеуметтік саясатының ең ... ... ... ... ... ... ... өткенде мемлекеттің әлеуметтік саясатын жетілдіру қажеттілігі туындады. Әлеуметтік ... ... ... оның ... ... аса мұқтаж адамдар, асыраушысынан айрылған, мүгедек жандар, жетім балалар әлеуметтік қорғалады.
Қазақстан Республикасы Ата ... деп ... [10]. ... ... ... ... ... де әлеуметтік саясатты жүргізіп, негізгі функцисы әлеуметтік қорғау болып табылады. [11].
Әлеуметтік саясатты жүргізудің негізгі ... ... бар: баға ... ... ... ... енгізіп және индексация жүргізу арқылы халықтың өмір деңгейін қорғау; ең ... ... ... ... ... көмек беру; әлеуметтік сақтандыру саясатын жүзеге асыру; мемлекет есебінен білім беру, ... ... ... ... ... дамыту, мамандандыру бағытында белсенді саясат жүргізу. Жалпы әлеуметтік саясатты жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады: саясатты қалыптастыру, оны халыққа тарату және оны әр ... ... ... ... ... процесіне түрлі үкіметтің жасаған бағдарлама, жобалары және парламент, президенттің бекіткен заң, жарлықтарын тікелей жатқызуымызға болады. Ал енді әр ... ... ... ... ол ... ... кезеңнің жүзеге асуына байланысты өз нәтижесін береді.
Қазақстанда әлеуметтік саясат аясында көрсетіліп келе жатқан әлеуметтік көмек ... бір түрі - ... ... ... Бұл ... ... ... соңғы бес жылда жылдан жылға артып келеді, яғни, мемлекеттің әлеуметтік салаға жіті көңіл бөліп отырғаны байқалады.Жалпы соңғы жеті жыл ... ... ... білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары бес ... ... ... ... ... бірге бес миллионнан аса біздің азаматтарымыз мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылып ... Бұл ... - ... бес жыл бұрынғыға қарағанда екі есеге артық. Бүгінде 630 мыңдай адам мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алады [17]. Бұл ... ... ... ... ... ... ... болған әлеуметтік қорғаудың маңызды бөліктері болып табылады. Қарқындап дамып келе жатқан Қазақстан экономикалық, саяси потенциалымен уақыт өткен сайын ... ... ... ... ... ... әдебиеттер
* Платон. Собр. соч. 6 4 томах. Т. 3.
* Аристотель. Собр. соч. в 4 томах. Т. 4.
* ... В. Язык и ... ... -- М 1985.
* Фихте О. соч. в 2-х. томах т.2-СПб/ 1993г.
* Хеффе О. Политика. Право. Справедливость/ Основоположения ... ... ... и ... ... ... ... общество и человек / Под ред. Т.И. Заславской. - М.: Политиздат, 1990.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ хандығы қүрылғаннан кейін XV-XVIІI ғ.ғ. Қазақтардың әлеуметтік және экономикалық жағдайын, таптық құрлымын жан-жақты сарапқа салып, талдау және қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың жағдайы55 бет
Этика оқу-әдістемелік нұсқаулар мен дәрістер мәтіні41 бет
5-6 жастағы балалардың грамматикалық дағдыларын қалыптастыру (2015 жылғы. 5-ке тапсырылды)56 бет
«Информатикадан деңгейлік тапсырмаларды жасау әдісі»86 бет
«Санды тап» ойыны17 бет
«Транспорттық тапсырма»23 бет
Адамның иммундық тапшылық вирусын қоздыратын инфекция туралы жалпы түсінік5 бет
Алғашқы таптық қоғамның қалыптасуы33 бет
Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)32 бет
Ақша қорының есебі және тапсырмалар35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь