Банктік маркетинг

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Банктік маркетингтің түсінігі, мәні, функциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2 Банктік маркетингінің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
1.3 Банктік өнімдер нарығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

2 ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАНКТІК ӨНІМДЕРГЕ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасының депозиттер нарығын талдау ... ... ... ... ... 26
2.2 Қазіргі кезеңдегі несиелік нарықтық дамуын талдау ... ... ... ... ... ... ... .37
2.3 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа банктік өніміне талдау ... ... ... ... ..43

3 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Банктік өнімдер мен қызметтер нарығында туындайтын мәселелерді шешу жолдары.
3.2 Банктік маркетингінің дамуындағы жаңа тендециялар ... ... ... ... ... ... ..52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...68
КІРІСПЕ

Президенттің «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында елдің бейтараптандыру жағдайындағы қаржы жүйесінің тұрақтылық пен бәсекеге қабілеттіліктің жаңа деңгейіне жету өз қаржыларын инвестициялау ісіне белсенді салуларына көмектесу жолдары арқылы да қарастырылған.
2030 даму стратегиясына сәйкес Қазақстан Республикасы алдыңғы қатарлы мемлекетерінің қатарына қосылу мақсат қойып отыр. Мақсатқа жету үшін 2030 саратегиясың барлық бөлімдерінде соның ішінде қаржы нарығында, банктік секторда реформаларды жүзеге асыра жете аламыз.
Банктік жүйе-нарық эканомикасының ең қажетті және бөлінбейтін құрлымы. Банктер қаржылық делдалдар есебінде шаруашылықтардың қаржысын, халықтың сақтаған ақшалары мен шаруашылық әрекеті негізінде босайтын ақша құралдарын тартып, оны уақытша несие алушыларға береді, ақша есептеулері мен экономикаға қажетті өзге де түрлі қызметтерді жүзеге асырады, сол арқылы өндіріс тиімділігіне оңды әсерін тигізеді.
Елде жүргізіліп жатқан экономикалық реформа банк ісін дамытуда жаңа кезеңге жол ашты. Нарық жағдайына өтуде банктерді дамыту мен оны тәжірибеде жүзеге асыру мәселелері басты назарға алынып отыр.
Қойылған мақсатты орындау үшін Қазақстандық және шетел банктері жұмысын жете зерттеп, ең тиімді деген жолдорды тәжірибеде орындау қажет. Бұл зерттеу тақырыбының өзектілігін бекіте түседі.
Соңғы жылдары банктік өнім нарықтары-ақша және капитал нарықтарының дамытылуы жедел түрде жүзеге асып жатыр. Соңғысының дамытылуы сақталған ақшаны мобилизациялау мен ақша құралдарын инвестициялау процестерінсіз мүмкін болмайды. Сақталған ақша кіріс пен тұтыным арасындағы айырмашылық.
Инвестициялар – пайда алу мақсатымен ақша салымын жасау. Оның алуан түрлері болуы мүмкін: өндіріске ақшаны тікелей салу немесе ақша иесі мен оны тұтынушы арасында қаржылық дәнекерлер әрекет ететін жанама түрі. Ең бастысы, салынған ақша өндірістің дамуы мен экономиканың жандануына оң әсерін тигізсе болғаны.
Өз әрекеті барысында пайда табу мақсатымен банк бәсекелестер, тұтынушылар, мемлекет секілді әртүрлі аудиториялармен байланысқа түсуі мүмкін.
Бірақ бұл банк өнімдер нарығында банк атқаратын жалғыз әрекет емес. Бұдан өзге банктер қаржы ресурстарының икемділігі мен кірісі, банк атағын жасамдау мен көтеру және т.б., істерімен айналысады. Өз кезегінде банктің жақсы атағы оған келетін тұтынушылар санын арттырады. Банк пен тұтынушылар арасындағы қатынас банк өнімдерін сату, сатып алу процесінде туындайды. Оның құрамына: несиелер беру, депозит есепшотторын алу, құнды қағаздарды шығару, сатып алу мен сату опрерциялары, валюталық қатынастар, есеп операциялары, траст қызметтері, асыл бұйымдарды сақтау және т.б., енеді.
Көп тұтынушылармен банктік операцияларды орындау-дамыған несиелік жүйесі бар әлем банктерінің ең маңызды ерекшелігі.
Өз кіріс базасын кеңейтіп, рентабельділік пен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін Қазақстанның жетекші сауда банктік маркетингті кеңінен қолданып, тұтынушылар санын көбейтуге тырысады. Және бір маңызды нәрсе банк ісін дамыту үшін тұтынушыларға минималды қызмет ақысы мен бағалар ұсынылуы керек.
Тиімді және икемді банктік өнімдер жүйесі ішкі салымдарды мобилизациялауға жағдай туғызуы қажет. Бұл ретте экономиканың үнемі өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне жауап бере алатын банк өнімін ерекше назарға ілінеді.
Банк өнімдері нарығындағы бәсекелестік банктік қызмет көрсетудің сандық және сапалық мінездемелеріне де әсерін тигізеді. Ақпаратық технологияларға назар аудармастан қызмет көрсетудың классикалық түрін қолдану банкроттыққа алып келуі мүмкін. Сондықтан банктердің барлығы жаңа техналогияларды ендіруге көп күш салуда.
Жаңа өнімдер қатарына пластикалық карточкалар, банкаралық электронды есептер, әлемдік Интернет желісінде қаржы нарығын құру және т.б. жатады./5,28-30 б/
Халықтың ақшасын депозитерге тарту, несиелер беру мен есеп-кассалық қызмет көрсету секілді дәстүрлі қызметтермен қатар, өз еліміздегі банк институттары электронды қызметтерді де көрсетуде. Олардың қатарына пластикалық карточкалар, банкаралық электронды есептеулер, әлемдік Интернет желісінде қаржы нарығын құру жатады. Тұтынушылар тапсырыстары бойынша маркетингтік зерттеулер, валюталық операциялар, трасттік, ақпараттық-кеңес беру, қор қызметтері және т.б. көрсетіледі.
Халыққа қызмет көрсететін банктердің мәні – тұтынушылар көңілінен толықтай шығу, жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтер сапасын жаңарту, қызметтер шегін ұлғайтып, өзіндік құнын төмендетуде жатыр.
Банк өзіне жаңа клиенттерді тарту үшін нарыққа жаңа немесе жаңартылған өнім шығару қажет. Банктік маркетингті қолдана отырып банктер нарыққа сапалы өнім шығара алады. Банк өнімін жаңа дәрежеге шығару үшін банкирлер көбіне банктік маркетингті қолдануда, сол сепептен менің дипломдық жұмысымның тақырыбының өзектілігін айқындай түседі.
Аталған жұмыстың теоретикалық және тәжірибелік негізі - өз елімізде және батыс елдері сауда банктерінің жұмыстарын сараптау процесінде алынған мәліметтер мен басылым материалдары.
Банктік маркетингтің негізгі теориялық ережелері мен оның ерекшеліктерін түсіну аталмыш тақырыптың мақсаты болып саналады. Міндеті-банктік маркетингке анықтама беру, түрлері мен тәсілдерін, сондай-ақ Қазақстан банктеріндегі маркетингтің даму стратегиясын көрсету./6,10 б/
Диплом жұмыстың мақсаты. Қазақстан Республикасындағы сауда банктерінің өнімдер мен қызметтерді көрсету тәжірибесінің сарптамасы, Қазақстан Республикасындағы депозиттік және несиелік нарықа талдау, жаңа банктік өнімдерін талдау. Банк өнімдері нарығында пайда болатын қиындықтарды шешу жолдары көрсетілген.
Жұмыстың негізгі міндеттері. Диплом жұмысының мақсатына сәйкес келесі міндеттер қойылып, шешімі табылады:
- банк маркетингінің теориялық аспектілерімен танысу;
- қолданыстағы және жаңа банк өнімдерін бағалау және талдау жасау;
- банк өнімдері нарығының дамуының негізгі бағыттарын анықтау;
- банк өнімдері нарығында туындайтын мәселелерді қарастыру мен оларды шешу жолдарын анықтау;
Жұмыстың әдістемелік негізі ретінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңнамалық және нормативтік актілері банк істеріне жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі актілері, Қазақстан Республикасы сатистика Агенттігінің материалдары қолданылады. Жұмыс барысында ғылыми, статистикалық және экономика математикалық әдістер қолданылды.
Жұмыстың тәжірибелік негізі ретінде «Қазақстан Халық Банкінің» нормативтік және қаржылық құжаттары алынды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» (Астана қ., 2007 жыл 28 ақпан 1 бөлім).
2. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру төмендегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы жарлығы. 1998 28 қаңтар №38-34.
3. «Банктер және банктік қызмет туралы заң» 31 тамыз 1995 жыл.
4. «Қазақстан Рестубликасы Ұлттық Банкі туралы заң» 30 наурыз 1995 жыл.
5. Алибекова Ф.Р. О понятии «банк» и «банковская услуга» // Банки Казахстана. Алматы, 2000. №10. б.28-30
6. Джозлин Р.В. Банковски маркетинг. М: Финансы и статистика, 1998. б.10
7. Маркетинг в отраслях и сферех деятельности. Под редакцией Алексунина В.А. Масква, 2007. б.360-420
8. Банк ісі: оқу құралы. Искакова З.Д. Қарағанды, 2006. б.179-189
9. Виноградова Т.Н. Банковские операции: Учеб. для сред. проф. образования. Растов н/д: Феникс, 2001. б.378
10. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. Масква.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. б.191
11. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. Масква.: Дело ЛТД, 1994. б.128
12. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. Масква.: ИНФРА-М, 1995. б.300
13. Утеулин В.М. Основные операции банков//Банки Казахстана. Алматы, 2000.№3.б.60-61
14. Куанова Г. Теорретические основы развития депозитного рынка//Евразийское сообщество. Алматы, 2001. №3. б.72-83.
15. Одинцова Н.Ф. Развитие банковской депозитной системы по Алматинскому региону в 2000 году//Банки Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.27-29
16. www.temakosan.net Қазақша рефераттар
17. Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе Казахстана//Саясат. Алматы, 2004.№6-7.б.63-68.
18. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2004г. Алматы, 2005г. б.30-32
19. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2005г. Алматы, 2006г. б.30-32
20. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2006г. Алматы, 2007г. б.28-30
21. www.nationalbank.kz/news
22. Марченко Г.А. Современное состояние и перспективы развития финансового рынка и банковской системы Казахстана//Банки Казакстана. Алматы, 2000. №3.б.2-5
23. Полушкин В.Ю. Анализ стабильности управления активными и пассивными операциями в коммерческом банке//Бухгалтерия и банки. 2000.№1.б.40-48
24. www.afn.kz
25. www.city.dalacom.kz
26. www.halykbank.kz/cards/mobil_banking
27. Жунусов Г. Некоторые особенности банковской конкуренции//АльПари. Алматы, 2000. №3-4.б.100-103
28. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. М.:Изд-во АО «Консалтбанкир»,1995.б.47
29. Лисак Б.И. Оценка эффективности банковских услуг по инкассации//Банки Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.18-20
30. Зубченко Л.А. Маркетинг в России и за рубежом. М.: 2000 №1.б.8-12
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Банктік маркетингтің түсінігі, мәні,
функциялары...................................6
1.2 Банктік маркетингінің
ерекшеліктері.......................................................16
1.3 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының депозиттер нарығын
талдау....................26
2.2 Қазіргі кезеңдегі несиелік нарықтық дамуын
талдау.............................37
2.3 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа банктік өніміне
талдау..................43
3 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ... ... ... мен ... ... ... мәселелерді
шешу жолдары.........................................................
3.2 Банктік маркетингінің дамуындағы жаңа
тендециялар..........................52
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
................................63
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ.......................................................66
ҚОСЫМША.....................................................................
..................................68
КІРІСПЕ
Президенттің «Жаңа ... жаңа ... атты ... ... жағдайындағы қаржы жүйесінің тұрақтылық пен бәсекеге
қабілеттіліктің жаңа ... жету өз ... ... ... ... көмектесу жолдары арқылы да қарастырылған.
2030 даму стратегиясына сәйкес Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... Мақсатқа жету үшін 2030
саратегиясың барлық бөлімдерінде соның ... ... ... ... реформаларды жүзеге асыра жете аламыз.
Банктік жүйе-нарық эканомикасының ең ... және ... ... қаржылық делдалдар есебінде шаруашылықтардың ... ... ... мен ... ... негізінде босайтын ақша құралдарын
тартып, оны уақытша несие алушыларға береді, ақша ... ... ... өзге де ... ... ... асырады, сол арқылы
өндіріс тиімділігіне оңды әсерін тигізеді.
Елде жүргізіліп жатқан экономикалық ... банк ісін ... ... жол ашты. Нарық жағдайына өтуде банктерді дамыту мен оны ... ... ... ... ... алынып отыр.
Қойылған мақсатты орындау үшін Қазақстандық және шетел банктері жұмысын
жете зерттеп, ең тиімді деген жолдорды тәжірибеде орындау ... ... ... ... бекіте түседі.
Соңғы жылдары банктік өнім нарықтары-ақша және капитал нарықтарының
дамытылуы жедел ... ... асып ... ... ... сақталған
ақшаны мобилизациялау мен ақша құралдарын инвестициялау процестерінсіз
мүмкін болмайды. ... ақша ... пен ... ... ...... алу ... ақша салымын жасау. Оның алуан
түрлері болуы мүмкін: өндіріске ақшаны ... салу ... ақша иесі ... тұтынушы арасында қаржылық дәнекерлер әрекет ететін ... ... ... ... ақша ... дамуы мен экономиканың жандануына оң
әсерін тигізсе болғаны.
Өз әрекеті барысында ... табу ... банк ... ... ... әртүрлі аудиториялармен байланысқа түсуі
мүмкін.
Бірақ бұл банк ... ... банк ... ... ... ... Бұдан
өзге банктер қаржы ресурстарының икемділігі мен кірісі, банк ... мен ... және т.б., ... ... Өз ... ... атағы оған келетін тұтынушылар санын арттырады. Банк пен тұтынушылар
арасындағы қатынас банк өнімдерін сату, сатып алу ... ... ... ... ... ... ... алу, құнды қағаздарды
шығару, сатып алу мен сату ... ... ... есеп
операциялары, траст қызметтері, асыл бұйымдарды сақтау және т.б., ... ... ... ... ... несиелік жүйесі
бар әлем банктерінің ең маңызды ерекшелігі.
Өз кіріс базасын кеңейтіп, рентабельділік пен ... ... үшін ... жетекші сауда банктік маркетингті ... ... ... ... ... Және бір ... ... банк
ісін дамыту үшін тұтынушыларға минималды қызмет ақысы мен бағалар ... және ... ... өнімдер жүйесі ішкі салымдарды
мобилизациялауға ... ... ... Бұл ... ... ... өзгеріп
отыратын қажеттіліктеріне жауап бере алатын банк өнімін ерекше ... ... ... ... ... қызмет көрсетудің сандық
және сапалық мінездемелеріне де әсерін тигізеді. Ақпаратық технологияларға
назар аудармастан қызмет көрсетудың классикалық түрін ... ... ... ... ... ... барлығы жаңа техналогияларды
ендіруге көп күш салуда.
Жаңа ... ... ... ... ... электронды
есептер, әлемдік Интернет желісінде қаржы нарығын құру және ... ... ... ... ... несиелер беру мен есеп-кассалық
қызмет көрсету секілді ... ... ... өз ... ... электронды қызметтерді де көрсетуде. ... ... ... ... ... ... әлемдік Интернет
желісінде қаржы нарығын құру ... ... ... бойынша
маркетингтік зерттеулер, валюталық операциялар, трасттік, ақпараттық-
кеңес беру, қор қызметтері және т.б. ... ... ... ... мәні – ... ... шығу, жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтер сапасын жаңарту,
қызметтер шегін ұлғайтып, өзіндік құнын төмендетуде жатыр.
Банк ... жаңа ... ... үшін ... жаңа немесе жаңартылған
өнім шығару қажет. Банктік ... ... ... ... ... өнім шығара алады. Банк өнімін жаңа дәрежеге шығару үшін банкирлер
көбіне банктік маркетингті ... сол ... ... дипломдық
жұмысымның тақырыбының өзектілігін айқындай түседі.
Аталған жұмыстың теоретикалық және тәжірибелік негізі - өз елімізде ... ... ... ... ... сараптау процесінде алынған
мәліметтер мен басылым материалдары.
Банктік маркетингтің негізгі теориялық ережелері мен оның ... ... ... ... ... саналады. Міндеті-банктік
маркетингке анықтама беру, түрлері мен тәсілдерін, сондай-ақ Қазақстан
банктеріндегі маркетингтің даму ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы сауда банктерінің
өнімдер мен қызметтерді ... ... ... ... ... және ... нарықа талдау, жаңа ... ... Банк ... ... ... ... ... шешу
жолдары көрсетілген.
Жұмыстың негізгі міндеттері. Диплом жұмысының мақсатына сәйкес ... ... ... ... банк ... ... аспектілерімен танысу;
- қолданыстағы және жаңа банк өнімдерін бағалау және талдау жасау;
- банк өнімдері нарығының дамуының негізгі ... ... банк ... ... ... ... қарастыру мен оларды
шешу жолдарын анықтау;
Жұмыстың әдістемелік ... ... ... ... ... және ... актілері банк істеріне жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... материалдары қолданылады. Жұмыс барысында ғылыми,
статистикалық және экономика математикалық әдістер қолданылды.
Жұмыстың тәжірибелік ... ... ... ... ... және ... құжаттары алынды.
1 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.
Банктік маркетингтің негізгі теориялық ережелері мен оның ерекшеліктерін
түсіну ... ... ... ... саналады. Міндеті– банктік
маркетингке анықтама беру, банктік ... ... ... ашып ... Банктік маркетинг тусінігі, мәні, функциялары.
Банк ісіндегі маркетинг XX ғ. 70ж. ... ... ... ... ... 70 ж. ... ... банктер европа және азия нарықтарына енді
және керісінше. Банк ... ... ... ... АҚШ
банктерін негізге алған аталған ел банктері өзге де елдер мен ... ... ... ... болды. Пайда болған банктер капитал
жасап қана қоймай жаңа ... ... ... ... жаңа ... ойлап тапты.
2. Салымдардың дәстүрлі жүйесін көшіретін капиталдардың жаңа нарықтары
ашылды. 70 ж. банк ... көп ... өзге банк ... ... еуропалықтар Лондонда орналасты, кейіннен ... ... ... негізгі қаржы орталықтарына жинақталды.
3. АҚШ банктерінің енуіне жауап ретінде еуропалықтар ескі әлем банктері
өзінше құрылып, АҚШ-тың ішкі ... ... қол ... ... индустрия АҚШ заңнамасы тыйымына қарамастан, көптеген елдерде
диверсификацияны ... та ... Бұл ... ... мен ... ... мен ... қызметтерін қозғамағаннан пайда болды.
Осының нәтижесінде 70 жж. аяғында бәсекелестік қысымы әсерінен ... мен өзге де ... ... ... төмендегеніне қарамастан банктер
өз қызметтерін кеңейту мүмкіндігіне ие болды. Аталған қызметтер көп мәнге
ие бола бастады.
5. Банк ... ... көп әсер ете ... ... бұл қағаз
ағымы мен операциялар құны көп жеке тұлғаларға қызмет көрсету ... еді. Ол ... ... үшін ... пластикалық карточкалар, ЭЕМ
кассалық автоматтарын одан соң ... ... ... ... Сөйтіп көптеген мекемелер автоматтандырылды да, қызмет ... түрі ... ... ... тұлғаларға қызмет көрсету саласында да бәсекелестік күшейе
бастады. Жинақ және ссудалық банктер жүзеге асырған ... ... ету ... ... ... алып ... ... 70 ж.
аяғына таман банктік индустрия бәсекелестікке анағұрлым ... ... ... арасындағы дәстүрлі ерекшеліктер тез арада өшірілді.
Бәсекелестердің көбі ... ... тыс ... ... ... ... бастады. Жаңа технологиялар мен альтернативті қызметтердің ... ... ... ... үшін аса ... ... ж. банк индустриясындағы өзгерістер мүлдем көп болды. Бұл кезеңде
мынадай тенденциялар байқалды:
І. Жеке тұлғаларға қызмет ... ... ... ... үйі ... ... ... отырып,
қолма-қол ақшаны басқарудың өзіндік жүйесін енгізген, соған сәйкес ақша
нарығындағы салымдар ... ... ... ... 20 мың ... және ... Одан ... бұл фирма есепшоттағы ақша ... ... ... мен чек кітапшасы иелеріне автоматты түрде займ ... Осы ... ... ... ... жауапты қадам жасап,
ақша нарығы көрсеткіштеріне сүйене отырып, ағымдағы есепшоттар бойынша
пайыздар ... ... ... компаниялар өз клиенттері үшін жаңа қызмет
түрлерін ... ... еді. ... ... ... депозиттік
базасы қысқарды.
Ақпаратты қағаз жүзінде өңдеуге негізделген жүйелерді алмастыру ... ... жж. ... ... тұтынушылық қызмет ... ... бұл банк ... ... ... алып ... ... машинамен алмастыру жедел дамытылып келеді, өйткені ақпарат
тасушы жаңа технологиялық жүйелер құны төмендеп барады, ал ... ... ... ... қсіп ... ... ... несие беруде де бәсекелестік байқалды. 80 жж. ... ... ... ... ... мен өзге де ... арасындағы бәсекелестік ұлғайды. Жеке тұлғаларға қызмет
көрсетуші ... ... ... өзге де ... кіре ... American Express, ... ... қаржылық институттармен
байланысқа түскен кепілдемелік ұйымдар толық қатысты.
Мұндай бәсекелестік өзге де көптеген елдерде ... ... ... ... ... қоғамдары, шетелдік банктер мен
сауда фирмалары ... ... ... ... дәстүрлі әрекетіне несие
карточкаларының кештетіп енгізілуі әсер етті, бұл карточка қолданатын сауда
фирмалары, әртүрлі компаниялар, жинақ және ... ... ... үшін күресуіне мүмкіндік берді. Жапонияда коммерциялық банктер
әрекетіне кепілдемелік компаниялар мен пошта қауіп төндірді.
ІІ. ... ... ... банк ... ... атап көрсету керек:
1. Бәсекелестің күшеюі. Банктердің күресі 10жыл жалғасты. 70 ... ... ... ... ... Ұлттық Банкі, Неміс Банкі,
Жалпы Банк, Лиондық несие ... ... ... келді. 70 ж. дейін
негізгі бәсекелес банктер қатарына «Жапониялық ... ... ... және т.б. ... ... ... ... күшті әрі бәсекеге
қабілетті, ұлттық шекара ... ... соң ... ... жағдайын бекітіп берді. 80 ж. ортасына таман әлемнің 10 жетекші
банкінің құрамына 5 жапон банкі кірді. Бұдан өзге ... ... ... ісіне «Бразилия Банкі», Hong Kong және Shanghai және Парсы ... ... ... ... ... айта ... Банктік емес
институттар – қаржы-несиелік, сауда, сақтандыру, және өзге де ... ... ... ... Ірілері корпоративті нарықтан ... алды және бұл ... ... ... ... ... қызметтерді дамыту. Клиенттер көңілін табу үшін ірі банктер өз
әлімдік ... мен ... ... ... ... ... Банктер қолма-қол ақшаны басқару жүйесі мен
әртүрлі ... ... ... ... ... ... мен ... көп болуы әсерінен көптеген
банктер стратегиялық жоспарлауға көңіл бөліп, бәсекелестікте жеңіп шығу ... ... ... үшін ақша ... ... ... тырысуда.
Осымен бір мезетте маркетинг банктік жоспарлаудың маңызды элементі болып
табылды.
Сөйтіп 80 ж. ... орта ... ... әдістерден бас
тартып, басқару шеберлігі, маркетинг концепциясына көшуіне ұйытқы болды.
Сауда-өндірістік сферада дүниеге келген маркетинг көп ... ... ... ... мен ... өз ... ... келді. Бірақ бұл жағдай көпке
созылмады, бәсекелестігі күн санап артып келе ... ... ... ... ... ... жүрген сауда-өндірістік
компаниялар тәжірибесіне жүгінуге мәжбір ... ... ... ... ... маркетинг өзіндік мінездемелерге ие
болып, маркетинг ғылымының бір ... ... ... ... ... ... мен даму негізі саналып
отырған ... ... көшу үшін ... ... ... келтіріп,
банктік жүйені қайта құрылымдау керек. ... ... ... ... мен ...... процесс. Бұл процесс қаншалықты сәтті жүріп
жатыр, нарықтың экономикаға көшудегі жаңа банктік жүйе рөлі қандай ... ... ... ... әртүрлі банктер, банктер мен
клиенттер арасындағы ... ... ... пен банктің өзге де
әрекеттерімен ... ... ... ... ... өсуі ... ... қаржы нарығына тездеп ендіруді талап етті. Бірақ маркетинг
сауда-өндірістік компаниялар арқылы танылған. Батыс елдерінен бір ... ... ... бір ... ... ... мен ... сипатталады. Бұл банк ісі активизациясын ғана емес, ... жаңа ... ... ... ... ... ... арттыра
түседі./7,б.360-420/
Маркетинг – бұл экономика, социология және басқару ... ... ... кез келген кәсіпкерлік нарыққа шығарумен, барлық
процестерді білумен және өнімдерді алға жылжытумен ... Егер ... ... ... ... аса ... ... тарау алса, оның
соңын ала, 40 – жылдай бұрын маркетинг ірі ... ... ... ... Қазақстандағы нарықтың экономиканың дамуы мен прогресі жағдайында
банк маркетингі мен оның ерекшеліктерін үйрену – бұл ... ... ... ... бөлігі болып саналады.
Банктік меркетинг толығымен маркетингтің жалпы қағидаларына негізделеді,
алуан түрлі қызметтерді орындайды, ... ... ... ... мен ... ... ... – бұл өндіріспен және бәсекелестік
ескере отырып тауарларды тұтынушыға жеткізумен ... ... ... кәсіпорындар қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі.
Банктік маркетингтің ерекше ... ... ... ... отырып, банк өнімдерінің неғұрлым пайдалы нарықтарын іздеу және
пайдалануға бағытталған коммерциялық, сол ... ... ... ... түрлері қарау керек.
Шетелдердегі, сол сияқты біздің еліміздегі қазіргі заманғы банктердегі
маркетинг ... ... ... ... өз стратегиясы мен
философиясының, иделогиясы мен саясатының жиынтығын білдіреді.
Маркетингтік қызмет көрсетілетін қызметтеріне активті және ... ... мен ... ... Маркетингтік қызмет жүйесі
олардың өнімдеріне (банктік қызметтерге) сұраныс болуының арасында ғана
өмір сүреді. Банк өз ... ... ... ... ... ... ... отырып, қызметтердің дайын қоржынымен нарыққа шығып және пайда
алады.
Соңғы уақыттарда барлық ... ірі ... ... ... саны ... ... қызмет көрсетуге көшуде. Бұл банктердің
несие-есеп айырысу және кассалық қызмет көрсетуден тысқары өз ... де ... ... ... ... ... қызмет көрсету тәжірибесі бізге де толық түрде қолдануға қолайлы
екендігін көрсетіп отыр, сондықтан да ... ... ... ... ... мен жаңа ... ... олардың бәсекеге төтеп
беру қабілеттілігін артыратын сөзсіз. Бұл ... ... ... ... ауқымын тұрақты түрде кеңейтіп отыратын, олардың
құнын төмендететін, несие-есеп айырысу және кассалық қызмет көрсету ... ... ... беру ... ... да бір ... ... әртүрі кеңестер беретін банк қана төтеп беріп, жеңіп ... ... ... ... ... банктің несие ресурстарының көлемі күрт
қысқарып, оның құрлымы, одан көзделетіндей, бухгалтерлік баланстың өтімдігі
нашарлауы мүмкін. Ақыр соңында, мұндай банк ... ... ... ... ... жаңа қызмет түрлерін табысты
түрде алдыға жылжытуы, банктердің ... ... ... ... ... ... мен ... қолдану негізінде оны қайта өңдеуге
көшуімен ғана мүмкін болады.
Мынаны атап өту ... ... ... кірістіліктің өсуіне,
тәуекелдің төмендеуіне әкелмейді және әкеле алмайды. Аталмыш екі көрсеткіш
банк капиталын басқаруға, ... пен ... ... ... ... нарықтағы дамушы процесінің тепе-теңдігін ... тұру ... ... маркетинг – бұл сол аумақтағы клиенттер ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды
банктің жақсы білуі. Банктік ... ... және ... ... ... маркетинг пен нақты қоғамдық-саяси және экономикалық ахуалдарға
қатысты оның қызметі туралы жалпы түсінікті келесі ... ... ... ... қатынастары.
Банктік маркетинг – бұл нақты саяси – ... ... ... ... оның
қызметінің сыртқы және ішкі саясаты, стратегиясы мен
тактикасы
Клиенттердің басым Өмір сүруші әлеуетті Банк ... ... ... ... ... ... -
және т.б.
тілектерін және құндылық-
тарын анықтау
Өнімнің ... ... ... ... пайдалану лық ... және ға ... ... ... лік ... ... ... – капитал нарығында жалпы және жеке секторында, яғни
банктік ... ... ... ... қағаздар нарығында болатын
процестерді есепке алу және зерттеуді ... ... ... ... маркетингтің негізгі міндеті капитал нарығында болып жатқан
процестерді талдаудан ... яғни ... ... ... ... ... ... банктік секторда, бастапқы екінші, биржадан тыс құнды
қағаздар ... Бұл банк ... ең ... ... ... және сәйкес кірісті көбейтуге ... ... ... үшін қажет.
Банктік маркетингтің мақсаты-капитал нарығының талаптарына икемделуге
қажетті жағдайлар жасау, нарықты ... ... ... ... ... қабілет пен кірісті жоғарлату.
Біздің экономикалық әдебиеттерде «банктік ... ... ... өту ... ... болды. Банктік өнімге банктің ... ... ... мен ... жатады.
Банк әртүрлі операциялар мен қызметтерді жүзеге ... ... ... ... мен банк ісі ... ... ... «банк операцияларын жүзеге асыру сонымен ... ... ... ... ... деп анықтама береді. ... ... мен банк ісі ... ... «банк әрекеті-банк
операциялары мен өзге де әрекетерді жүзеге асыру» деп анықтама береді.
Аталған екі ... да ... ... ... В.Ф.Гарбузовтың
басшылығымен шығарылған «Финансово-Кредитный словорь» сөздігінде банк
операцияларына ... ... ... банк ... ... мен ... шығару мен қолданыстан алу, есептеу
жүргізу және т.б., банктік операциялары. Бұл ... жете ... ... «банк» ұғымын қарастырайық./4/
«Банк» - заңды және жеке тұлғалар ақшаларының ағымымен ... ... ақша ... ... ... экономикалық институт.
Банк өзге қаржы делдалдардан несімен ерекшеленеді? Біріншіден банктерге
қарыз міндеттерін екі жақты ... тән: олар жеке ... ... осы ... мобилизацияға ұшыраған құралдарды ... ... және ... ... да дәл осылай орналастырады.
Екіншіден, банктер заңды және жеке ... ... ... алады.
Үшіншіден банктер мемлекеттер, өндерістер, халық арасында ақша ... ... ... ... ... мен пластикалық карточкаларды
шығарады. Банк қызметі өндіріске тікелей ... ... ... ... ... шығаруда жатыр. Яғни банктер өндіруші мен тұтынушы
арасындағы делдал болып, екі ... ... ... Мұны ... ... болады:
Тауарлар мен қызметтер
Бос ақша
Несие
құралдары
Тұтынушы Банк ... Банк ... ... ... 2
Аталған суретте құралдарын төлем төлеу жеделдік және ... ... мен ... ... банк ... ... ... Бірақ банк әмбебап өндіріс және қызметтердің алуан түрлерін
жүзеге асырады, мұны ... пен банк ... ... ... ... көреміз:
Банк пен клиент арасындағы байланыс.
Клиент ... ... өзге кез ... ... секілді жеке заңды тұлға болып табылады,
арнайы өнім, қызметтер өндіріп, пайда көреді, өз ... ... ... ... ... нарықтағы несиелік капитал
орнын анықтау мақсатымен маркетингтік ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін талдау құрайды.
Әдетте, банк басқармасы нарықты зерттеу мақсатын ... яғни ... ... ... мен талдау, бәсекелестер, банк өнімдері мен қызметтері
туралы біліп, статистикалық тізімін білу және т.б. ... ... ... маңыздылығы банк әрекетінің маштабы, оның дамуының
жалпы стратегиясы мен ... ... ... ... ... ... қатысты болады. Жалпы ... ... ... ... ұлғайту, әрекет ету аясын кеңейту секілді
шешімдерді қабылдағанда қарастырылуы ... ... ... – банк ... ... жеткенге
дейінгі аралықта банк қызметтерін мүлтіксіз орындау.
Маркетинг процесі тұтынушы мен оның ... ... ... ... Банк ... жаңа түрлерін ұсыну процесі банк
жұмысшыларын, қызмет орындары мен ... ... ... ... ... ... кіре берісте тұтынушы өз әрекетін солдан ... ... ... Егер жаңа өнім ... сол ... ... оны бірден аңғарады, сөйтіп тұтыну деңгейі жоғарлай түседі.
Банктегі маркетингтік әрекетті ұйымдастырудың жалпы сызбасы:
1. ... ... ... ... ... ... нарығы ... ... ... ... ... ... ... сегменттеу ... ... ... ... ... жүйесін жасамдау
Өнімнің жаңа түрлерін жасау Баға ... Алға ... ... ... ... ... ақпарат Жоспарлау мен бақылау жүйесі ... ... ...... ... қатысты маркетинг жоспарын ... ... ... мен ... ... ... ... бағытындағы банк міндеттері ... ... ... және ... мәселелерді шешуге көмектесетін құралдар
тұралы барлық мәнімен енгізілуі керек.
Сөйтіп ... ... бір ... ... етуі оған әсер ... күш
деңгейімен өлшенеді.
Әдетте нарықты зерттеу және болжамдаумен ірі әрі бай ... ... не ... ... маркетингпен кәсіби түрде айналысатын ... ... ... ... ... негізінде
нәтижелердің салыстырмалы сараптамасы жасалып, сұраныс пен ... ... ... мен өз ...... ... ... мен міндеттерін жүзеге асыруда клиенттердің ... ... ... келістерін әзірлеп-жасайды, осыған орай
клиент пен банктің мүдделерін үйлестіре білу маңызды болып саналады/10, ... ... ... ... ... ... ... қызметтер) қызметтердың нақты түрлерін жүзеге асыру арқылы өз
қызметін жүргізеді. Оған мыналар жатады:
- Маркетинг ... ... ... жинау, талдау.
- Банк өнімін жасау. Банктің өз қызметінің сатушысы болуы.
- ... ... мен ... баға ... Банк ... таратуды ұйымдастыру.
Банктік маркетинг клиент басты орын алады. Банктегі басты тұлға – ... деп ... ... Банк ... ... немесе қызметтерды
көрсетуге тиіс екендігін солар алдын ала болжайды.
Банк клиентері:
1. Үкіметтік мекемелер.
2. Корпорациялар.
3. Банк-кореспонденттер.
4. Депозиттер мен несие ... беру ... ... ... ірі
немесе ұсақ кәсіпорындар.
5. Тарст-қызмет бағыттары бойынша банк клиенттері болып саналатын заңды
және жеке тұлға.
6. ... және жеке ... ... ... немесе қозғалмайтын мүлікпен
операция жасаушылар.
Жаңа клиентерді тарту нарықты жақсы білу мен клиеттер тарапынан сұраныс
болған кезде ғана ... ... өз ... ... тұру мен ... ... ... мақсаты алдыға қойылуы тиіс.
Банк қызметтері – қаржылық мәселелер бойынша сарапшы және оны ... ... Ең ... ... ... ... ... тигізеді.
Банктердің бәсекелестігі жағдайында баға белгілеу саясаты ... ... Ол ... алты ... ... Баға ... ... қою.
2. Сұранысты анықтау.
3. Шығындарды бағалау.
4. Бағаларды және бәсекелестердің банк өнімдерін талдау.
5. Баға белгілеу әдісін ... ... ... ... оларды меншікті бағаны анықтау негізі ретінде пайдалану үшін
бәсекелестердің бағаларын зерттейді. Осыған орай банк ... ... ... және банк үшін ... ... мен көрсеткіштер
анықталады және салыстырылады.
Солардың бірін банк таңдап алатын баға белгілеу әдістері келісідей болуы
мүмкін: «пайда қосылған орта ... ... ... және ... ... ету. ... баға оны ... банк
қызметткерлері мен бәсекелестердің неғұрлым толық өзіне қолайлы ... ... ... ... ... кешенді зерттеу жүргізіп, клиенттердің қажетіліктері мен талап-
тілектері анықталғаннан кейін барып банк шығындары мен ... ... ... ... ... ... ... тарату маркетинг қызметінің қорытынды түрі болып саналады.
Банктік маркетингте соның ... ... ... ... ... ... ... тәсілдер өмір сүреді. Бұл – клиенттермен қарым-
қатынас жасау, қызмет тиімділігі, клиенттердің басымдыққа ... үшін ... ... ... етуі ... саналады.
Банктік маркетингте маркетинг қағидаларына жауап беретін, төмендегідей
маңызды ерекше нақыл сөздерді сақтай білу көзделеді:
1. ... ... ... ... ... ... ... түрлерін қарастыру маркетингтің негізгі тәсілдерін
зерттеумен қоса қабаттасып жүреді. Оқу әдебиеттері неғұрлым маңызды ... ...... ... ... ... ... көрсетеді.
Бірыңғайлау (типологизация)-әлеуметтік сипаттамаларына, демографиялық
және әлеуметтік-экономикалық факторларға сәйкес ... жеке ... және ... ... ... – банк үшін ... ... зор болып саналатын
нарық тұтынушыларын нақты топтарға бөлу ... Банк ... ... ... ... ... ... негізінен, сегменттеу белгілері болып қатысады.
Банк қызметтерінің сипаты бойынша олар несие, операциялық, инвестициялық,
делдалдық және басқа да сегментерге бөлінеді.
Клиентуралық ... ... ... және жеке ... ... ... ... бөледі.
Аумақтық құрлымдар, экономикалық аудандар, ... ... ... ... ... ... ... халықты жас мөлшері, кірістері бойынша әлеуметтік-кәсіби
тұрғыдан бөлуге негізделеді.
Психомәдени ... – бұл жеке ... ... ... ... ... банктің әрбір клиентінің бос уақытын зерттеуге
негізделеді.
Ал нарықты сегменттеу мен анықтау банктің өзіне қажет. Белгілі бір қызмет
түрлерінен ... ... ... ... бір ... үшін ғана
пайдалы болып табылады. Ал басқа бір топтар үшін ... ... ... ... дәл сол сәтте пайдасыз болуы мүмкін. Аталмыш қызмет ... ... ... ... ... құрады.
Жоғарыдағылармен қатар, маркетингтік зерттеулердің өзге де ... өмір ... атап өту ... Оған ... және ... ... кіреді:
1. Тікелей (жарнамалық). Жер-жерлерде клиенттер арасына қаржыларды
басқару жүйесін құру. Тікелей маркетингтің мақсаты – ... тез ... ... ... құралдарын (пошта, теледидар) пайдалану. Телемаркетинг бұл
жеке адамдардың компьютерлерін ... ... ... ... үйде ... ... кең ауқымды топтары арасында сұрау жүргізу.
2. Әлеуетті клиентпен жеке қарым-катынас орнату.
3. Фокус-топ құру. «Фокус топ» бұл ... жеке ... ... ... ... ... ...
клиенттердың жағдайын анықтау.
4. Пассивті маркетинг – бұл банктің ... мен ... ... ... ... ... өз ... активті, сол сияқты пассивті маркетингті
пайдаланулары ... ... ... ... ... отырғанындай,
негізінен, активті маркетингке басымдық беріледі.
Банктік маркетинг толығымен банктің көрсететін қызметтерін дамытуға
бағытталған және бұл ... кең ... ... байланысты түсінік болып
саналады.
Банктік маркетинг функциялары. Банк маркетингі арнайы функцияларға ие. Ол
– банк өнімдерін өткізу бағытындағы банктің ... ... ... ... ... ... ақпарат жинау;
- маркетингтік зертеулер;
- банктік ... ... мен ... түсіруді жоспарлау;
- жарнама;
- банк өнімдерін айналымға енгізу;
Маркетингтік зерттеулер банк өнімдерінің жаңа ... мен ... ... оны ... ... ... ... қамтиды.
Сондықтан маркетингтік зерттеуге банк маркетингінің барлық әрекеттері мен
сфералары кіреді (банк өнімдері, салымшылары, ... ... ... ... ... әрекеттерінің кешенді түрін қамтиды:
- қаржы нарығындағы бәсекелес-банктер мен сатып алу ... ... ... нарығы мен оның секторлары мүмкіндіктерін талдау;
- банк ... ... мен ... ... ... банк өнімдерін айналымға ендіру мәліметтерін талдау;
- бәсекелестерді зертеу;
- қаржы нарығының ең қолайлы сегментін ... ... ... нарығын міндетті түрде сегментеуді талап етеді
яғни банк ... ... ... ... ... ... бөлып тастау;
Банк өнімдерінің болуы ол қаржы нарығындағы ... ... ... бар ... жаңа банк ... ... Бұдан банктің әрекет көлемі, рентабельділік денгейі, салынған
капиталдағы пайда нормасы және өзге де көрсеткіштер көрінеді./11,б.128/
1. Банктік маркетинг ерекшеліктері.
Банктік ... ... ... ең ... банк ... шартталады. Біздің әдебиеттер мен тәжірибеде «банк өнімі»
деген термин ... ... ... ... ... ... Банк өнімі
бұл банк іске асырған кез келген қызмет пен операция.
Банк сферасындағы маркетинг ерекшелігі ең ... банк ... Ол банк ... ... ... не ... банк ... оның барлық қызметтерінің саясатының мақсаты – клиенттерді ... ... ... ... ... ... ... алу, алынатын түсімді
көбейту болып табылады. Осыдан келіп мәні мен ... ... ... ... бара ... банк ... жұмысының тиімділігі келіп
шығады. Маркетинг – үлкен дайындықты, ... және ... ... қажет
ететін, банк бөлімшелерінің басшысынан төменгі бөліміне дейін белсенді
жұмыс істеуді қажет ... банк ... мен ... ... ... өз ... емес, алдымен клиент сұранысына икемделуін талап
етеді. Сондықтан нарықты жете зерттеп, ... ... ... ... ... сұранысын білу аса қажет.
Банктік маркетингті клиенттер сұранысына сай ... ең ... ... іздеуі және қолдануы ретінде көрсетуге болады. Бұл ... ... ... жету ... мен ... және ... шараларды
ұйымдастыруға септігін тигізеді.
Маркетингтік әрекет аясында жаңа өнімдерді қолданысқа ... ... ... шығын көлемін білу де ... Банк ... ... ... нарықтың ең түсімді сегменттерінде қолданған жөн.
Банк әрекетінің коммерциялық мінездемесін маркетингті кеңінен қолдануды
талап етеді. Банктегі маркетинг ... ақша ... ... ... ғана ... ақша айналымы ерекшелігінде де көрінеді. Сондықтан банктік
маркетинг қолма-қол емес шаруашылық қаржысы ... ақша ... ... керек. Маркетинг банк клиенттері сұраныстарын
қанағаттандыруға, есептерді тез әрі дұрыс ... ... және ... ... ... сатып алушылар, жұмысшылар мен қызметкерлермен
қарым- ... ... ... ... банк клиенттерінің шаруашылық жағдайын максималды түрде
есепке алатын, оларға одақтастар табу ерекшелігі бар ... ... ... ... ... көбейтіп қоймай, оларға қызмет ету сапасын
жақсартатын интеграцияланған ... кең ... ... ... ... ... – мұндағы коммерциялық банктер салымдарды
тартуға ғана емес, әр түрлі ұйымдар, өндірістерді, ... ... ... ... ... да қызығушылық танытуда. Бұл коммерциялық
банктердің клиенттерімен ... ... сол ... ... ... ... ... дамытылуы керектігін көрсетеді.
Сөйтіп банктік маркетинг бір мақсатты орындауға, ... ... ... ақша ... мен ... ... пайдалану.
Банктерде маркетинг аясында келесі принципті жүзеге асыруы керек:
1. Нақты нарықтың мақсатқа жету үшін ... ... ... жұмыс
істеу.
2. Маркетинг әрекетінің кешенділігі (жоспарлау, талдау, ... ... ... және ... жоспарлауының біртұтастығы.
4. Қабылданып жатқан маркетингтік шешімдерді бақылауға алу.
5. Банктегі әр қызметкер жұмысының жан-жақты әрі белсенді болуына ... ... ... өз санатын көтеруге қызығушылық танытуын
қамтамасыз ету.
7. Банк коллективінде жайлы психологиялық климат құру.
Маркетинг – банк ... ... ... ... ... ... нарығы, клиенттер сұранысын зерттеу мен банк
қызметтерін соған сәйкес икемдеуге ... ... ... ... ... мен ... Банк жұмысы жоспары мен қабылданатын
шешімдердің нақтылығын қамтамасыз ету, банк қызметтері, ... үлес ... ... қадағалау.
Клиентке өзге нәрсе емес, жүзеге асырылып жатқанды ұсыну – ... ... ... ... ... ... Үнемі өзгеріп тұратын қаржы нарығы шарттарында банк ... ... ... ... ... имиджін сақтау.
3. Клиенттер ұсынысын максималды қанағаттандыру. Бұл ... ... ... Банк ... ... ... және әлеуметтік
мәселелерін кешенді шешу.
Банктің маркетинг әрекетінің ерекшелігі үнемі өзгерісіне ұшырап тұратын
әралуан ... ... ... ... жатыр.
Банктік маркетингтің негізгі тәсілдері- клиентпен сөйлесу, акционерлік
дивиденттер келуін қадағалау, өзге несиелік және банктік емес ... осы банк ... ... ... ұғынықты жеткізу,
қызметтерді сатуға қызметкерлердің материалды қызығушылығын туғызу.
Пассивті маркетинг- БАҚ-қа ... ... ... банк ... туралы
жариялау.
Қазіргі кезде тікелей маркетингке көп ... ... ... ... қызметтермен таныс етіп қана ... оны ... ... ... ... маркетинг мәні банк ... ... ... ... Шын ... банк ... ... актив
және пассив операциялар бойынша кешенді жиынтығы.
Маркетинг стратегиясын құрлымдау кезіде банк қызметтерінің де бір ... ... алу ... ... ... ... ... сапасының тұрақсыздығы;
- қызметтерді сақтамау;
Алғашқы сөздің мағынасы – аталған қызметтерді тұтынушы қолданбайынша
материалды түрде қолданып ... ... ... ... ... банкке келген кездегі кілттік сөз-пайда болашақ. Аталған пайданы
шын мәнінде ... ... үшін ... ... қызмет түрлері
мен жарнама беру әдісін білген жөн. Банк ... ... ... ... ... ... потенциалды пайдаға ерекше назар
аудару;
- жарнамаға беделді ұйымдарды ... мен ... ... ... оқытуға ерекше талап қаяды. Банк
жұмысышылары өз істерінің ... ғана ... ... қарым-қатынас
психологиясын да білуі керек. Банк қызметтінің қосымша сапасы қоршаған
ортамен толығады. ... ... ... бен өзге де ... ... ... ... пен ұсынысты деңгейлестірудің ерекше
механизмі болу керек деген сөз. ... ... ... ... ... банк бірқатар әрекеттерді жүзеге асыру керек: өзге бөлімдерден
жұмысшылар шақырту, клиентердің банкке өзге ... ... ... ... аталып өткен қызметтерден өзге банк өнімінің өз ерекшеліктері де
бар:
Біріншіден банк ақшамен байланысты қызметтерді әртүлі формада ... ... есеп ... ... емес ... ... келісім-шарттар негізінде
мәнге ие болады.
Үшіншіден банк қызметтерінің көпшілігі бір қатар мерзімді ... ... ... бір ... бітпейді, тұтынушы мен банк ... ... ... ... ... тұтынушылардан белгілі бір дәрежеде
мәдениетті талап ... ол ... ... ... ... ... мен ... арасында үш деңгей көрінеді:
- негізі өнім (қызмет);
- ... ... ... ... ... – негізгі өнім немесе ассортимент; несиелеу, қаржы салымы
қызметтері, есептеу қызметтері, валюталық операциялар және т.б.
Екінші деңгей-шынайы өнім немесе ағымдағы ... Ол ... ... ... ... ... дамып отырады. Бұл өзгерістер кездейсоқ
тұтынушыны тұрақты етіп қызметтердің ... мол ... ... ... Бұл құжаттарды даярлау, төмен қызметтері, ... ... ... ... салу мен ... ... кеңес беру болуы мүмкін.
Үшінші деңгей-кеңейтілген банк ... ... ... қызметтері
тұтынушымен достық қарым-қатынастар орнатып, барынша көмек көрсету арналға.
Бұл ... ... ... ... қызметі, қаржы, менеджмент
саласындағы көмектер мен банк иесі кеңестері кіреді.
Екінші және үшінші деңгейге шартты түрде ғана бөледі, ... ... ... не ... перифериясының екі деңгейі туралы айтады.
Банк қызметтері ассортиментінің құрылымы туралы шешім оны ... ... ... әлде ... бола ма деген шақта қабылданады. Банктің негізгі
қызметтері екеуінде де бірдей, сондықтан тұтынушылар ... ... ... ... аса ... ... ... ассиртимент банк дамуы барысында жаңа қызметтерді өндіру,
модификация немесе бұрыннан бар қызметтерді ... ... ... Міне осы жерде тұтынушы тілегі мен ... ... ... ... жаңа ... ... маркетинг аса қажет
болады.
Дамыған елдерде ... өз ... үш ... астам қызмет түрін
ұсынады. Қызметтер ассортименті толығымен қалыптасқан деп ... ... жаңа өнім ... көп ... ... етеді және ол нарықтағы
әсерін бәсекелестердің жылдам қарекеті себебінен төмендейді.
Қазіргі ... ... ... ... ... мұнша кең
емес бірақ күнделікті өсуде.
Банктік өнімді өткізу мәселесі өте спецификалы олар өнеркәсіптегідей,
банктік ... көп орын ... ... үшін ... ... табу ... болмайды,
өйткені банктік өнімді өндіру және өткіу уақыт ... ... ... ... ... не оның ... орналасуы мүмкін. Содықтан банктің
өткізу саясатында екі аспектіні бөліп көрсетеді: кеңістіктік (орналасуы мен
каналдарын табу) ... ... ... ... мен ... ... ... банк қызметтерін өткізудің келесі каналдары бар:
1. Өзіндік өткізу каналдары-өткізудің негізгі формасы:
- банктің бас бөлімшесі
- банктің стационарлық және ... ... ... ... ... ... алу. Көп ... банк-сатушы мен
сатып алушы тікелей қарым қатынысқа түсетін тікелей алу ... ... ... емес ... ... ... ... сақтандыру компаниялары мен тұрғын ұй ... ... ... ... нарықты зерттеп-тануды ұйымдастырып
жарнамаларды даярлап, өнімді сатуды жеделдететін ... ... ... бұл ... банктің маркетинг бөлімі
айналысады. ... ... ... ... дамыту стратегиясын құру
секілді өзге де қызметтері бар. Басқа жағынын қарағанда, маркетинг-ұйымның
нарықнағы ... ... ... ... ... ... жиынтығы.
Маркетинг – ұйымды басқару концепциясы, бизнес философиясы. Бұл концепция
өткізу бағытына қайшы келеді. Оның ... ... ... ... ... ... ұсынуда жатыр.
Сонымен, банктік маркетингтің ерекшелігі – бұл клиенттерді тарту және
көрсететін өз қызметтері көлемінің аясын кеңейту ... ... ... ... ... ... ... берілген:
- нақты мақсаттарға жетудегі барлық банк қызметкерлері ... ... ... ... ... ... банк қызметі
процесінің кешенділігі;
- маркетингті болашақ және ағымдағы жоспарлаудың ... ... ... бақылау жасау;
- жұмыскерлердің шығармашылық ... ... ... ... ... табысқа жету үшін қызығушылықты арттыру.
Әрбір банк үшін бәсекелестік жағдайында ... ... қол ... ... ... ... нарықты зерттеу және сұранысты қалыптастыру;
2. банк қызметтеріне сұранысты ынталандыру;
3. қабылданатын шешімдер жоспарларының негізділігі;
4. клиенттерді ... және ... ... тұра ... банк кірісін көбейту және нарықтағы үлесін ұлғайту.
Маркетингтегі келесідей нақты міндеттерді шешу кезінде мақсаттарға ... ... ... ... ... жұмысын қамтамасыз ету;
- табысқа жетудегі кепілдік ретінде банк ... ... ... ... арасындағы беделін көрсету;
- көрсетілетін қызметтерді көлемі, құрлымы мен ... ... ... ... дәрежеде қанағаттандыру;
- ұйымның міндеттері мен оның әлеуметтік проблемаларын шешу./7,б.360-
420/
1.3 Банктік өнімдер ... ... ... элементтерінің бірі нарық болып табылады. ... өнім не ... ... ... не ... ... ... айналым элементі ретінде ол өндіруші мен сатушы
арасын байланыстырады. Басқаша айтқанда банк өз тауарларын айналымға ... ғана ... Егер ол өнім сата ... ... кеткен шығынды өтеп,
пайда ала алмайды да банкроттыққа ұшырайды. ... ... ... ... мен ... ... бір-бірімен астасып жатады.
Басқаша айтқанда, өнімдер мен қызметтер нарығы – тауарлы-ақшалы айналымның
әлеуметтік-экономикалық көрінісі. Ол ... ... ... банк ... жиынтығы ретінде берілген. Нарықтың ... ... ... олар ... бір банк ... мен қызменттерін сату-
сатып алу жиынтығына бағытталған. ... ... үшін ... шарттар
қажет:
- нарық субъектілері ретінде көрінетін екі жақтың болуы;
- бұл жақтың әрқайсысы екіншісіне тұтынуға қажетті затты не ... ... ... ... ... ... туралы мәлімет алып, оны қабылдауға не бос
тартуға құқығы бар;
- серігіңе деген сенім мен өзің ... ... ... эквивалентті зат не
құзметті алу;
Нарықтың әрекет ету шарттамаларын оның негізгі принциптері де ... ... ... ... ... ... ... және керісінше
сатып алушының сатушыны ерікті түрде таңдауы: Бірақ бұл нарықтың
экономикалық ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банк тарапынан аталған процесс бақылауға алынбайды
деген сөз ... ... ... оңай ауыстыру;
- несиелерді жоспарлап таратудың мүлдем болмауы;
- сұраныс пен ұсыныс қатынасынан көрінетін құн заңының ерікті түрде ... ... кей ... ... ... мемлекеттің жетекшілік
етуіне рұқсат беріледі;
- банк сферасы күшінің талдануы, заңды және жеке тұлғалардың негізгі
талаптарын ... ... өнім ... ... мен ... қабілеті;
- банк қызметтерін көрсетудің дамыған инфрақұрлымының болуы;
- ақша құралдары, балансты тауарлық ресурстары бар ... ... өнім ... ... функциялары шығады:
- сұранысты анықтап, ұсыныс жасау, ұсынысқа ... және ... ... ... ету;
- тауарлық ұсынысты құрлымдау, яғни банк өнімдерінің белгілі ... ... ... ... ... ... жасау;
- жасамдау нарығын іздестіріп, қарым-қатынастарды ... ... ... ... ... кейін пайда табуға бағытталған экономикалық әсерді
жасамдау;
Нарық ... мен ... ... ... ... ... алмасу бірнеше негізгі түрлері бар:
а) сауда айырбасының классикалық ... ... ... банк ... ... ... жекелеген субъектілер, банктер, өндірістер, мемлекеттер арасындағы
бартерлік және клирингтік келісім-шарттардан көрінетін сауда ... емес ... ... айырбастың классикалық үлесі. Мысал ретінде азамат пен мемлекет
арасындағы қарым-қатынасты алуға болады. Құндық эквивалент ... ... ... ... түзу ... таза ... мен ... алады. Аталған жағдайда банк алмасушы жақтар арасында делдал
ретінде болады.
г) құндық ... ... емес ... ... ... ... ... мен тыңдаушыларды алуға болады. Алғашқылары билет
құнын төлеп, рухани эквивалент (білім) алса, екішілері өз еңбегінің ... Тағы бір ...... ... коллекциясын ұсыніп, спонсор
болып, атақ пен ... ие ... Бұл ... де банк ... ... делдал
болады.
Банк қызметтерін көрсетудің әрбір нақты мезетікдегі сұраныс пен ұсыныс
қатынасы төмендегідей ұғымдардың болуын шарттайды:
сұраныстың ... ... ... ... сатушы нарығы жағдайы.
Нақты жағдайға байланысты дамытушы маркетинг, ... ... және ... ие ... ... ... ... әрекет
етуші маркетинг.
ұсыныстың сұраныстан біршама жоғары тұратын сатып алушы нарық жағдайы.
Бұл жағдайдадағы маркетинг конверсионды, алға ... және ... ... ... ... тікелей бағынышты нарықтың әрекет
етуші түрлерін қарастырайық:
1. Тауарларды жеке тұтынушысы үшін сатып алатын жекелеген субъектілер не
әлеуметтік топтан тұратын ... ... ... қызмет түрін таңдап
алуға әсер ететін негізгі факторларды алты негізгі ... ... ... ... ... ... ... және өз әсерлерін бір
мезетте көрсететін ғылыми-техникалық және мәдени орта ... Әрі ... ... ... бар банк ... құрамына енетін барлық
өндірістік-экономикалық бірліктер қатыстырылған өндірушілер нарығы. Мысалы
өндіріс барысында несиеге алынған ақша. Кейде бұл ... ... ... те ... ... мен ... ... пайдасымен сату үшін алғашқы қолдан
сатып алатын ұйымдардан ... ... ... нарығы оларға барлық
делдал ұйымдар жатады. Кей жағдайларда банк пен ... ... ... ... ... ... мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар болып
табылатын мемлекеттік мекемелер нарығы.
Олар тауарлар мен ... ... ... ... не ... ... беру мақсатымен сатып алады. Бұл жағдайда да банк делдал
рөлін атқаруы мүмкін.
5. Негізгі белгісі шетелдік тұтынушылары барлығымен ... ... Өз ... олар да ... ... ... және ... ұйымдар болып бөлінеді. Әдетте банк өнімдері
нарығына екі негізгі принципі бойынша классификация жүргізіледі:
1. Нақты банк ... ... ... ... ... инвестициялық бола алады.
2. Банк тұтынушылары ... ... ... не ... ... ... ... асыратын заңды
не жеке тұлғалар;
- банк қызметтерін ... ... ... ... ... ... нарық;
- трастік қызметтер көрсету жүйісі бойынша банк тұтынушылары ... жеке және ... ... банк ... ... мен операциялардың негізгі түрлерін
қарастырып көрейік.
Банк қызметтін – банктің клиент мүддесін үшін белгілі бір іс-әрекеттерді
орындауын сипатауға ... Кез ... банк ... ... ... ... ... қанағаттандыру қажеттілігі жатады.
«Қазақстан республикасы банктер және банктік қызметтер туралы» Заңға
сәйкес банктер ... ... ... алады:
- ақылы негізде депозиттерді тарату;
- клиенттер мен банк-корреспонденттердің шоттарын ... және ... ... көрсету;
- қайтарымдылық, мерзімдік және төлемділік шарттарымен заңды және ... ... ... ... ... ... ... иелерінің несие ... ... ... жұмсалымдарды қаржыландыру;
- заңда көрсетілген тәртіппен өз бағалы қағаздарын шығару (чектерді,
векселдерді, ... ... ... ... басқа да қаржылық міндеттемелерді);
- төлем құжаттарын сатып алу, сату және сақтандыру, ... ... ... ... ... ... орындауды қарастыратын үшінші тұлғалар үшін кепілдеме
және өзгеде міндеттемелерді беру;
- тауар тасмалын ... ету ... ... алу және ... ... ... орындалуын және бұл талаптардың инкассациялық (факторинг)
тәуекелін өз ... ... ... ... ... ... ... көрсету, клиеттердің
тәуекелі бойынша олардың агенттері ретінде әрекет ету;
- клиенттер үшін құжаттар мен ... ... ... ... ... коммерциялық мәмілелерді қаржыландыру, ... сату ... ... тапсырмалары бойынша сенімдік операцияларды (қаражаттарды
қарау және орналастыру, бағалау қағаздарды басқару);
- банктік қызметпен байланысты кеңес беру ... ... ... операцияларды жүзеге асыру.
Ұлттық банкінің арнай лицензиялары бар болса, банктер басқа да банктік
қызметтерді жүзеге ... ... ... ішінде шетел валюталарымен
операцияларды ... ... ... ... ... ақшаларды
аударуға байланысы қызметтерді көрсету (икассация).
Осы ... ... ... ... ... ... қызметтерді
былай құруға болады:
- уақытша бос ақшалай қаражаттарды жинақтау (депозиттік операциялар);
- экономиканы және халықты несиелендіру (активтік ... ... есеп ... және ... ... ... клиенттерге басқа да қаржылық қызметтерді көрсету./13,б.60-61/
2 ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАНКТІК ӨНІМДЕРГЕ ТАЛДАУ.
Бұл бөлімде негізгі банктік өнімдер ... ... ... Республикасы депозиттер (актив) және кредиттер ... ... ... мен ... ... Қазақстан Республикасының депозиттер нарығын талдау.
Әр ел экономикасының дамуы ... ... ... ... ... ... жетіспеу мен тікелей шетел
инвестицияларының ... ... Аса ірі ... ... тартып
отырған Қазақстан ішкі салым көздерін жеткілікті ... ... ел ... ... септігін тигізетін 1 млрд-тан астам АҚШ
доллоры үй шаруашылықтарында жинаулы ... ... ... ... ... тән ... ... саясатын
жүргізу үшін банк құрылымдарын кең қолдану. Салым нарығын құрлымдау мен
дамытудың банктік ... ... бос ақша ... ... мен
инвестициялаудың ішкі көздерін ... ... ... ... ... ... ... тартуға белсене араласып,
экономика дамуына жұмыс істейді. Ірі әлем ... ... ... тұрғын халық сақталымы мен өнеркәсіптер ақшасы ... ... ... 1994 ж. ... қарай не бар 15-35% құрады.
Банк пассивтеріндегі ... ... ... 25% ғана ... ... сол ... ... халық пен өнеркәсіп ... ... ... жеткілікті қолдана алмады деген сөз. Қазақстандағы салымдар
нарығының ... даму ... 4 ... ... ... болады:
І кезең. (1994-1995) сақтау нарығы 1994 жыл орта кезеңімен бастап дамыды
және қажетті жағдай да осы ... ... ... ... ... бюджет жұмысшылары бірнеше айлық төлемдерін алды. ... ... ... Кей ... ... 1994 жыл ... ... және қолма-қол ақшалар 5096,2 млн тенгені құрады.
Халық өз ақшаларын белсенді түрде капитализациялар ... ол шын ... ... ... ... Бағалау соңы 1,5-2 млрд., долларға әкелеп
тіреді. Халық өз ақшасын тиымді орталастыру тәсылдерін іздей бастады. Бірақ
банк құрлымдарына деген сенім кей ... ... ... ... ... Бұны сол ... трастік өнеркәсіптердің көпшілігінің банкрот
болуынан-ақ көруге болады. Аталған кезеңде бос ақша ... үшін ... ғана ... өзге де ... ... ... ... көлемде
жарнамалар беріп жатты. Жоғары проценттік ... не ... ... ... ... ... ... әдетте көзбояушы болып шығатын
шығатын. Сондықтан 1994 жыл аяғында халық өз ақшаларын тек ... ... ... ... ... ... басты себеп болды. 1994 ... ... ... ... ... ... қол жетерліктей болды.
Осыған байланысты ең сапалы сенімді және деверсификационды банк ... ... Кей ... ... ... ... аударып
бағдарламалар жасап шығарды. Яғни ... ... ... ... ... ... элементі пайда болды. Банк жұмысы аталған
сферада басталған ... ... ... ... күрес те күшейе
түседі. Бұл белсенді ... ... ... ... жүргізуге түрткі
болды. 1994 жылдың аяғындағы инфляция ... ... ... ... бойынша пайыздар позитивті мәнге ие болды. Бұл ақшаны тек банк
жүйесіне салуға түрткі болды. Аталған ... ... ... ... үшін ... ... жүріп жатыр. өз мүмкіндіктеріне сәйкес әрбір
банк жоғары пайыздық ставкалар қояды.
1994 жылдың аяғындағы банк ... ... ... ... ... ... жүргізеді, ал бұл ресурстардың ... ... ... ... әкеледі. 1995 жылы банк
жүйісіндегі депозиттік пайыздық ставкалар позитивті болады, мұны 1995 ... 7,7 млрд ... 1995 ... 1 ... 18,5 млрд ... депозиттерден көре аламыз.
Қаржы нарығының өзге индекаторлары да осындай өзгерістерді бастан
кешірді. 1995 жылы ... ... ... мен ... жылы ... сенімен айтуға болады. Нақты осы кезеңде өзге ... ... ... мен ... ... бәсекеге қабылетті болуы
нәтижесінде оларға деген сенім толықтай қалыптасты.
Банктер мерзімді не талап етуге дейінгі, ... мен ... ... не ... ... түрінде депозиттер қабылдай бастады.
Мерзімді депозиттер ... 1-3, 3,5 ... және 10 ... астам болып
бөлінді./15,б.б.27-29/
ІІ кезең (1996-2000) 1996 жылы инфляция денгейі 26-28% құрады. Банктер
депозиттер бойынша пайыздық ставкасы екі көлемнен ... ... ... ... бен ... ... қолданғаны үшін төленетін төлем пайызы.
Бұлардың бірнешесін есептеу үшін көптеген факторлар болуы қажет, ... ... ... ... ... үшін бар ... депозит көлемі
мен мерзімі ғана қажет.
Пайыздық ставкалар талдауы көрсеткендей коммерциялық банктер жылдың ... ... ... ... ... ... жыл ... пайыздық ставкаларын құрлымдайды. Мұны депозиттік және банкаралық
нарықтардағы ресурстар бағасындағы ... ... ... банк ... ... ... ... пайыздық ставкамен
қабылдаған банктер рөлі ... ... ... ... арзан ресурстар
нарығын құрады. Заңды және жеке ... ... ... ... ... мәнге ие болді
1996 жылы 6 айдан астам мерзімі бар депозиттер барлық жедел депозиттердің
55% құрады, бұл банк ... ... ... әлі де ... ... ... Мерзімді депозиттердің пайыздық ставкалары талап етуге
дейінгі депозиттер ставкаларынан 2-3 есе көп. Ең көп ... ... ... ... ... депозиттер көлемінің 40%. Жалпы
депозиттердің 16% құрайтын 3 айлық мерзімге ... ... ... ... ... 60% ... бұл халық жергілікті банктерге
сенімнің артуы деген сөз. ... ... ең ... ... ... ... ... Қарағанды, маңғыстауда тіркелген.
Валюталық салымдар денгейі көтерілді, бұл халық долларды ... ... ... ... Тенгелік депозиттер кірісі валюталық
депозиттермен бір денгейде болды. Валютаны тандаудағы ... ... ... туындамайтындығы. Жалпы алғанда, өзге қаржы инститтутарымен
салыстырғанда банктерге деген сеімділік жоғарлап, 1996 жылы депозит нарығы
одан әрі дамытыла бастады. ... ... ... Банк ... 2001 жылы 1 ... банктегі жеке тұлғалар депозиттері-21,9
млрд., валютадағы-10,5 млрд., оның ішінде мерзімді депозиттер ... ... ... ... ... ... ... әсер етті. Қор нарығы мен несие-
ақша сферасының дамымауына байланысты азия және ... ... ... ... аса зор зиян әкелген жоқ. Ал егер оның ... ... ... туралы айтатын болсақ, төмендегідей мәліметтерге
қанық боламыз.
2001 жылы 1 ... ... ... ұлттық валюта түрінде салынған
барлық депозиттер мен салымдардың басым бөлігі талап ... ... ... ... Ол 40,8 млрд ... ... ... валютадағы
депозиттердің 74,5%. Заңды тұлғалар депозиттері ... ... ... ... ... депозиттер көп орын алды (54,3%). Заңды
тұлғалардың шетел валютасында салған депозиттері 17,1 млрд ... ... ... ... ... ... ... депозиттер көп үлес алады,
оның ішінде ұлттық валютадағы 12,8 млрд теңге, олардың жеке ... ... ... 39,5% (1 ... 1 ... және жеке ... депозиттері (салымдарі) және олардың
жалпы депозиттер ... ... үлес ... ... ... .
| |2000 ж. ... ... ... |
|1 |2 |3 ... және ... |81,5 |82,4 ... ... | | ... ... | | ... ... |61,2 |54,8 ... (салымдар) | | ... ... % |75,1 |66,5 ... валютасындағы |20,3 |33,5 ... ... | | ... валютадағы заңды |40,7 |32,8 ... ... | | ... | | ... ... % |49,9 |39,8 ... валютадағы жеке |20,4 |21,9 ... ... | | ... | | ... ... % |25 |26,6 ... ... |12 |17,1 ... ... | | ... | | ... ... % |14,7 |20,8 ... ... ... |10,5 ... ... | | ... ... % |10,3 |12,7 ... ... депозиттері. ... ... |52,7 |49,9 ... | | ... ... | | ... | | ... ... ... |37,3 |28 ... салмағы, % |70,8 |56,1 ... |3,4 |4,8 ... ... % |6,5 |9,6 ... ... | | ... | | ... ... ... |9,4 |13,4 ... ... % |17,8 |26,9 ... |2,6 |3,7 ... ... % |4,9 |7,4 ... ... ... ... ... ... |28,8 |32,4 ... ... | | ... ... ... |12,1 |12,8 ... ... % |42 |39,5 ... |7,8 |9,1 ... ... % |27,1 |28,1 ... валютадағы | | ... ... ... |2,2 |1,6 ... ... % |7,7 |4,9 ... |6,2 |8,9 ... салмағы, % |21,5 |27,5 ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардың |13,8 тен 12,0%-ға ... ... | ... ... | ... | ... тұлғалардың шетел |5,5 тен 6,7 %-ға ... ... ... | ... ... |12,5 тен 11,7 %-ға ... ... | ... | ... ... ... |7,8 ден 7,5 %-ға ... ... | ... | ... ... 1 ... банк ... ... ... 77,0 ... болды, оның ішінде заңды тұлғалар 45,7 млдр және жеке тұлғалар 31,3
млдр теңгені құрады. ... ... ... ... ... ... (10,8 %-ға). Өткен жылдың желтоқсандың деңгейіне ... ... ... (0,4 %-ға). Депозитердың негізгі өсімі наурыз тамыз
аралығында байқалады (13,3 ... 2000 жыл ... ... және шеттел валюталарында салымдардың
жағымды ұлғаю тенденсиясы байқалды 1,8 және 25,8 %. Сол ... ... 1 ... олар 31,3 ... ... ... Банк жүйесындегі халық
салымдарының жалпы салымдар көлеміндегі үлес ... 2000 ... ... 35,3 ... 2000 ... 1 ... 40,6 %-ға артты.
Жеке тұлғалар депозиттеріне резидент емес үй шаруашылығы шоттары ... ... үй ... ... шоттары, аударма депозиттері
жатады-бұл барлық ... ... мен ... кез ... ... ... бойынша ақшаға
айналады;
2) чек көмегімен еркін аударылады;
3) төлем әрекеттері үшін кеңінен қолданыланы. Аудармалы ... ... ... ... ... ... ... депозит мінездемесі тән
болса, олар орталық банк, ... ... ... ... мен өзге ... бірліктерге өз талаптарын қояды. Олардың қатарына
негізінен, сақтау және ... ... ... ... ... аяқталғаннан кейін аейін ғана алынып ... ... ... шектеулер қойылада және жинау миханизмдеріне
сәйкес тараптарға жауап береді. Бұдан өзге аударылмайтын салымдары бар ... ... ... депозиттер түрлері бар.
ІІІ кезең (2001-2003ж.ж) Аталған уақытта қаржы секторы дамудыдың жаңа
сатысына көтерілді, оның әрі ... ... етуі ... ... ... ... асырылған. Сөйтсе де Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... кетті 2001 жылдан бастап Қазақстанда қаржы
институттарының барлық және басқару ... бір ұйым ... ... ... ... асырыла бастады. Жұмыс бірден екі бағытта жүргізіліп жатыры:
біріншіден, сәйкес заңнамалық құжат жасалып ... ... ... Ұлттық Банкі жеке орган қалыптастыру үшін институционалды
өзгерістер ... ... ... ... құру ... ... ... мен бақылаудың жоғары тиімділігін ... етіп банк ... оның ... ... құқығы мен қызығушылықтарын қорғауға
басты назар аудару ... ... ... ... ... ... халықаралық
талаптарына түгелдей сәйкес келмейді. Қазақстан ... ... ... ... бұл ... жетістікке жету үшін «Жеке тұлғалар
салымдарына кепілдеме берудің Қазақстандағы ... ... ... ... дәрежеге дейін көтеріп, қатысушы-банктердің әрекеттерін
шектеу бағытында бақылауды ... ... Бұл ... ... ... ... қуаттандыруы керек (әсіресе ұлттық валютаны)
Мысалы 2003-2004ж. ұлттық валютадағы салымдар-163,800 млн ... ... ... ... ... млн, жеке тұлғалар-72,856 млн теңгені
құрайды(2 кесте).
Кесте 2 ... және жеке ... ... ... және ... ... (салымдар) көлеміндегі үлес салмағы (млрд теңге).
| ... ж. ... ж. |
|1 |2 |3 ... ... |581 933 |738 663 ... ... | | ... валютадағы |235 466 |399 266 ... | | ... ... % |40,46 |54,05 ... емес ... |166 743 |256 687 ... | | ... ... % |28,65 |34,89 ... ... |68 723 |141 579 ... ... % |11,81 |19,17 ... ... |346 467 |339 396 ... | | ... ... % |59,54 |45,95 ... емес ... |161 066 |146 423 ... | | ... ... % |27,68 |19,82 ... ... |185 401 |192 973 ... ... % |31,86 |26,13 ... ... | | ... | | ... емес ... |327 809 |404 110 ... | | ... ... % |56,33 |54,71 ... ... |254 123 |334 552 ... ... % |43,67 |45,29 ... ... |112 343 |171 453 ... ... | | ... ... % |19,31 |23,21 ... емес ... |96 135 |144 663 ... | | ... ... % |16,52 |19,58 ... ... |16 208 |26 760 ... салмағы, % |2,79 |3,63 ... ... өзге |123 123 |227 814 ... ... | | ... ... % |21,16 |30,84 ... емес ... |70 608 |113 024 ... | | ... ... % |12,13 |15,30 ... ... |52 515 |114 790 ... ... % |9,02 |15,54 ... ... |63 409 |69 845 ... депозиттер: | | ... ... % |10,90 |9,46 ... емес заңды |52 649 |57 607 ... | | ... ... % |9,05 |7,80 ... ... |10 760 |12 238 ... ... % |1,85 |1,66 ... ... өзге |283 057 |269 551 ... ... | | ... ... % |48,64 |36,49 ... емес ... |108 416 |88 816 ... | | ... ... % |18,63 |12,02 ... тұлғалар |174 641 |180 736 ... ... % |30,00 |24,47 ... емес заңды тұлғалар салымының үлес салмағы: шетел валютасындағы
салымы 7,86 % ... ... ... ... 6,24 % - ... Жеке
тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері 7,36 %-ға өсіп, 2004 ... 141 579 млн ... ... ол ... ... ... 5,73 ... 192 973 млн теңге құрады.
Шетел валютадағы салымдардың жалпы соммасы 7 071 млн тенгеге кемісе,
ұлттық валюта соммасы ... ... бұл ... ... ... ... ... өскенін көрсетеді./16,б.63-68/
IV кезең ол саңғы үш жылдыққа талдау (2004-2006). Қаржы ... ... ... халық кірісінің өсімі мен салымдары сақтандыру
жүйесінің әрекетіне қарай елдің салым нарығында жағдай ... жеке ... ... ... ... ... несие серіктестіктерінің
ресурстық базасы толықты. 2004 жылы ... ... ... 71,2 % - нан 1 255,4 млрд ... ... ... ЖІӨ
қатынасы 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 15,9 % - нан 22,7 % ... ... ... 2 ... ... ... 814,3 млрд теңгені
құраған, ал жеке ... ... – 31,5 % - нан 441,2 млрд ... ... ... жылы ең ... оқиғалардың бірі теңге курсының тұрақтылығына сәйкес
ұлттық валютадағы депозиттердің көбейуі еді. Теңге депозиттері 84,6%-нан
715,7 млрд теңгеге ... ... ... ... ... 539,7
млрд теңгеге ұлғайған. Депозиттердің жалпы көлеміндегі теңгелік депозиттер
үлесі 52,9 % - нан 57,0 % - ке ... ... ... ... заңды
тұлғалар есебінен көбейді. Қосымша А.
2004 жылы халықтың банкке салым салуы ұлғайа түсті. Салым салу көлемінің
айлық ... ... 2003 жылы 7,2 млрд ... ... 2004 жылы 8,7 ... ... ... салымы сол себептен 30,5 % - ға өскен, бұл ... ... ... 3,4 млрд ... астам. (3 кесте)
Халық депозиттері құрылымда сондай – ақ шетел валютасы ... ... ... көлемі ұлғайа түсті. Шетел валютасындағы
депозиттер 10,2 % - ға ... , ... ... 2 есе ... теңгелік депозиттер үлесі 37,5 % - дан 57,0 % - ға ... жылы ... ... ... ... орташа ставкасы жеке
тұлғалар үшін – 10,9 % - дан 9,3 %, шетел валютасымен 5,9 %- дан 5,6%- ... ... ... 3 ... екінші деңгейлі банктеріндегі халық салымдары.
| |Халық салымдары, кезең соңында, млн.тенге |
| ... ... ... ... |Соның ішінде шарты |Соның ішінде |
| |ғы ... ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... |Шетел |Ұлттық ... ... ... |
| | ... ... ... |валюата |валюта ... | ... ... ... ... ... ... |
|01.04|342620 |33774 |22513 |295 |371 |108587 |177080 ... |37354 |21723 |359 |513 |112365 |179939 ... |37991 |21602 |564 |746 |115463 |182150 ... |39728 |23088 |631 |1424 |118854 |187655 ... |40650 |25314 |764 |1884 |124030 |184780 ... |44069 |26037 |949 |2643 |130264 |185572 ... |46028 |24896 |1193 |3891 |136825 |183034 ... |45757 |25529 |1307 |4798 |143111 |182575 ... |45957 |25240 |1300 |5567 |147551 |181479 ... |47027 |23534 |1378 |6347 |158268 |177889 ... |48440 |23103 |1365 |7024 |174541 |166430 ... |54468 |22536 |1567 |7795 |199264 |162347 ... ... ... ... ... ... ... өсімі мен салымдары
сақтандыру жүйесінің әрекетіне қарай елдің салым нарығында жағдай ... және ... ... ... ... ... несие
серіктестіктерінің ресурстық базасы толықты. ... ... ... 2005 жылы 30,1 % - ға өсіп 1653,5 млрд ... ... ... ... 28,5 % - ға ... 1066,2 млрд жетсе, жеке
тұлғалар салымдары 33,1 % - ға өсіп, 587,3 млрд теңгені құраған. Қосымша ... жылы ... ... ... ... ... өсімі болды.
Теңгелік депозиттер аталған жылы 33,2 % - ға ... 692,8 млрд ... ... теңгелік депозиттер үлесі 56,8 % - нан 58,1 % - ға
өскен. Қосымша В.
2005 жылы халықтың ... ... салу ... ... ... ... ... орташа өсімі 2004 жылы 8,7 млрд теңге болса, 2005 12,4 млрд
теңгені ... ... ... 33,2 % - ға өсіп, 596,8 млрд ... ... ... ... (4 ... тұрақталу есебінен теңгенің депозиттерге қарағанда шетел
валютасындағы депозиттер үлесі өсуі байқалды. Халықтың ... ... осы жылы 47,7 % - ға ... теңгелік депозиттер 22,3 % - ға өскен.
Халықтың теңгелік депозиттері үлесі 57,0 % - нан 52,3 % - ға ... жылы жеке ... ... ... ... ... ставкасы
теңгемен 9,3 % - нан 9,1 % - ға кемісе, шетел ... 5,6 % - нан ... - ға ... ... Г./18,б.30-32/
Кесте 4 Қазақстаның екінші деңгейлі банктеріндегі халық салымдары.
| |Халық салымдары, кезең ... ... |
| ... ... ... |Соның ішінде шарты |Соның ішінде |
| | ... ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... ... |Ұлттық |Шетел |Ұлттық |Шетел |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... |дағы |дағы ... ... ... ... |46584 |21883 |1579 |8287 |204256 |163712 ... |50160 |23294 |1655 |8966 |210536 |165113 ... |53210 |23516 |1952 |9942 |217331 |170752 ... |56810 |26838 |2110 |10734 |222784 |171182 ... |57585 |25205 |799 |342 |227048 |186948 ... |58281 |35109 |774 |301 |218312 |196768 ... |63119 |31044 |862 |300 |217646 |207389 ... |61961 |29228 |1095 |307 |218636 |212666 ... |62732 |28448 |1072 |315 |224800 |213998 ... |64562 |28900 |1125 |321 |230445 |221061 ... |63907 |29106 |1086 |320 |231631 |232695 ... |69384 |34024 |1044 |324 |241806 |250267 ... ... ... - ... ... 10 тенденцияларымен белгілі болды.
2 деңгейлі банктегі резиденттер депозитінің жалпы көлемі 88,4 % - ға өсіп
3115,2 млрд ... ... ... ... 2005 жылдың желтоқсанымен
салыстырғанда 94,4 % - ға өсіп, 2073,2 млрд ... ... жеке ... – 77,4 % - ға өсіп 1042 млрд теңгеге дейін жеткен.Қосымша Д.
2006 жылдың қаңтар – ... ... ... валютадағы депозиттер 2
есеге дейін ұлғайып 2027,7 млрд ... ... ал ... ... 1087,5 млрд ... құрап, 57,0 % - ға көтерілді. Теңгелік
депозиттер үлесі 58,1 % - нан 65,1 % - ға ... (5 ... ... ... ... 12 айда 76,8 % - ға ... 1055,2 ... жетті. 2006 жылы қаңтар – желтоқсан аралығында халықтың салым салу
құрылымында теңгелік депозиттер 2 ... ... ... 706,4 млрд ... ал ... ... депозиттер 22,6 % - ға жоғарылап 348,8 млрд
теңгеге жеткен. Теңгелік депозиттер үлесі 2005 ... ... 52,3 %
- нан 66,9 % - ға ... ... ... ... желтоқсанда банктік емес заңды тұлғаларды теңгелік мерзімді
депозиттер бойынша сыйақы ставкасы 4,5 %, ал жеке ... ... – 9,8 % ... ... Е./19,б.29-31/
5 кесте. Қазақстаның екінші деңгейлі банктеріндегі халық ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |Соның ішінде |
| | ... ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... |Шетел |Ұлттық |Шетел ... ... |
| | ... ... ... |валюата |валюта ... | ... ... ... ... ... ... |
|12.05|596848 |69384 |34024 |1044 |324 |241806 |250267 ... |66221 |28708 |1020 |326 |252072 |254813 ... |73528 |28429 |1024 |328 |266879 |248739 ... |77732 |29444 |1115 |345 |290514 |239289 ... |82725 |29994 |1185 |455 |319083 |234951 ... |88171 |29927 |1476 |448 |365112 |226414 ... |100802 |30402 |1662 |389 |396776 |219396 ... |100912 |29724 |1837 |403 |418749 |217749 ... |101302 |33752 |2478 |430 |427442 |249778 ... |102846 |36093 |1747 |438 |438907 |269395 ... |101232 |35268 |1911 |440 |458250 |282331 ... |104993 |51728 |2057 |540 |490939 |289723 ... |121799 |41959 |2354 |540 |582232 |306045 ... банк ... ... депозитінің жалпы көлемі 2006 жылдың
желтоқсанымен салыстырғанда 2007 жылдың ... 3,4 % - ға ... млрд ... ... ... ... ... 5,5 %, 1959,4 млрд
теңгеге төмендесе, жеке ... ... – 0,7 % яғни 1049,4 ... ... ... ... ... валютадағы депозиттер 4,2 % , 2113,7 млрд
теңгеге өсіп, шетел валютасындағы депозиттер 17,7 %, 895,1 млрд ... ... ... ... 65,1 % - нан 70,3 % - ға ... ... салымы 1 айда 0,7 %, 1062,8 млрд теңгеге ұлғайған. 2007
жылдың қаңтарында ... ... салу ... теңгелік депозиттер 9,2
%, 316,6 млрд теңгеге төмендеген. Теңгелік депозиттер үлесі 66,9 % - ... % - ға ... (6 ... ... ... ... өзгерістер болды. 2007
жылдың қаңтарында теңгелік мерзімді депозиттер бойынша ... ... емес ... тұлғалар үшін – 5,2 % болса, жеке тұлғалар депозиттері
бойынша – 9,9 % болды./20/
Кесте 6 Қазақстаның екінші деңгейлі ... ... ... |Халық салымдары, кезең соңында, млн.тенге |
| ... ... ... ... ... ... шарты |Соның ішінде |
| | ... ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... ... |Ұлттық |Шетел ... ... |
| | ... |валюата |валюта |валюата |валюта |валюата|
| | ... ... ... ... ... ... |
|12.06|1055194 |121799 |41959 |2354 |540 |582232 |306045 ... |117429 |35928 |2524 |546 |626234 |280146 ... |127189 |39202 |2737 |421 |644952 |270780 ... |131807 |40675 |2843 |485 |719637 |288237 ... |146235 |41456 |2910 |482 |734760 |281458 ... депозиттерге ұмтылуын банктер мен ұйымдардағы салым салғаны
үшін берілетін сыйақы көлемінің ... де ... ... ... қызығушылығын тудыру үшін арнайы жасалған болатын.
Сонымен біздің еліміздегі депозит нарығының дамуын талдау төмендегідей
қортындыларға әкеледі:
- 1994 ... ... ... ... пайыз ставкалары позитивті
болып, жинақтауға қолайлы жағдай туындады;
- депозиттердің жалпы көлемінің өсуі халықтың банк ... ... ... көрсетеді, бұл өз кезегінде Ұлттық Банкі мен үкімет өз
міндеттерін жақсы орындай білді деген сөз. ... ... жеке ... ... кепілдеме беру және банк құпиясы жөніндегі
заңдардың шағуында өз әсерін тигізді.
2.2 ... ... ... ... дамуын талдау.
Қазақстан Республикасындағы несие түрлері. Қазақстан Республикасы соңғы 3
жыда экономикасын алға ... ... ... ... ... ... ... шешімі болып табылатын ЖІӨ - ді өсіру. Экономикалық
өсу экономикадағы сапалы өзгерістермен бекіте тусуі ... Ең ... ... ... жаңа ... ... ... ету шарт.
Лизинг барлық әлемде кәсіпкерлікті қолдау жаңа ... ... ... ... мен ... ... қысымды азайту, қосымша
жұмыс орындарын табу, инвистицияларды тартудағы ең ... ... ... Лизинг құралды сатып алу үшін бастапқы ... мен ... ... ... ... ... ... зат бір мезетте
кепілдемеде бола алады.
Лизингтің Қазақстанда құрылу ... ... ... 3 кезеңге бөлуге
болады. Бірінші кезең – кәсіпкерлік пен жеке меншіктің ... ... ...... ... бойынша қолдану. Үшінші кезеңде Республика
Парламенті қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... мен өзге де ... ... туралы» 2001 жылы
және т.б. нормативті құқықтық актілері дүниеге келді.
Жоғарыда ... және өзге де ... ... енгеннен кейін лизинг
дамуға бағыт алды. Қазір Республикада ... ... ... 10 ... жеке ... ... жұмыс істесе, алдағы
уақытта лизинг нарығына тағы жаңа компаниялар қосылуы мүмкін. ТМД лизинг
конфедерациясының ... және ... ... ... ... өз алдына жұмыс істеуде.
Тәжербиеде көрсеткендей лизинг ел ... ... ... ... ... жалға алу, сатып алу – сату және ... ... ... ие. Кей ... бойынша Республикадағы лизинг портфелі
250 млн құрайды.
Лизингте 50 – ден ... түрі бар, ... ... тек ... бет бұрып
отыр. Осыған байланысты өзіне лизингтерді дамытуға мүмкіндік жоқ. Оның
үстіне Қазақстан ... ... ... тек ... ... беретіндіктен, өзге түрлерді қолдану аясы шектеледі.
Екінші сәйкессіздік барлық әлемде жаңа технологияларды ендіру ... ... ... ... ... ... келісім шарт
мерзімінде үлгере алмау. Кіші кәсіпкерлікпен айналысатын ... ... ала ... ... ... ... ... коэффицент
оны 11 жылдан кейін ғана сатып ... ... ... ал ... ... ... ... амартизация мерзімін заттың 80 % ... ... ... ... ... 20-25 %) кәсіпкер оны жалға алу
үшін сатып алғаннан 3 – 4 есе көп ақша ... Тек ауыл ... ... ... 3 жыл ... ... Құрылыс
сақталымдары жүйесі мен елдегі тұрғын – үй ... ... ... ... ... ...... ұзақ мерзімді ипотекалық
несиелеу болып табылады./21,б.2-5/
Қазақстан Республикасының ипотекалық несиелеу бағдарламасы 2001 ... ... ... Бұған Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Қазақстан
Республикасы тұрғын үй құрылысын ұзақ ... ... мен ... жүйесін дамыту» концепциясы түрткі болды. 2000 жылдың соңында
Қазақстан ... ... ... 20.12.2000 ж. № 469 қаулысына сәйкес
«Қазақстан ипотекалық ... АҚ ... Осы ... ... деңгейлі
банктер тұрғын – үй алуды несиелеудің өзіндік бағдарламаларын ... ... ... ... ... ... ... жолмен дамып келе жатқанын айта кету ... Fannie Mac ... Mac ... Cagamas Berghad ... ... мен ... компаниясы» құрылды. Неміс құрылыс сақталымы үлгісі бойынша
(Bausparkasse) «Тұрғын – үй құрылыс жинақ банк» АҚ ... ... ... клиенттерді көбейту мақсатымен «Ипотекалық несиелерге кепілдеме
берудің Қазақстандық қоры» құрылды. Аталған компаниялар әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... бастапқы төлемнің азаюына септігін тигізіп тұрғындар үшін ипотекалық
несие алуды жеңілдетіп берді. Елімізде бар ипотекалық ... одан ... ... үшін ... жүйесі типіне сәйкес. Меншіктің кепілдемелік
титулдарын енгізіп, ... ... ... ... ... ... несиелерге салық салудың жеңілдіктер ... ... ... ... ... ... керек. Осындай
бағыттың бірі ретінде екінші деңгейлі банктердің «Қақастан ипотекалық
компаниясы» АҚ – мен ... ... ... ... айта ... ... ... несиелеу нарығында белсенділік байқалды. Ипотеканың өсуі
халықтың төлем қабілетінің ... ... ... ... жаңа және ... ... ... жай ұсынысы көлемдерінің
әртүрлілігімен шартталады. Нарықтың өзгеде қатысушылары ... 2006 ... ... ... АҚ үшін де ... ...... портфель көлемі
өткен жылғымен салыстырғанда 2,5 - ке ... Банк ... ... АҚ – мен ... ... төмендетілген ставка бойынша арнайы
тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыруда бастап кетті.
Сөйтіп ипотекалық несиелеу аса қарқыды ... ... ... уақытта
барлық банктер аталған несиелеуді негізге алып, тұтынушылар санын көбейту
мақсатында төмендетілген ставкалар мен әртүрлі жаңа ... ... ... есеп ... банктер ипотекалық несиелеу банкін ұлғайта
түсуде.
Несиелеудің өзге ... ... ... ... де өзіндік
тәуекелділігі бар. Олар: несиелік ... ... ... мен ... ... ... ... дамуын талдау. Қазақстанның несиелік
нарығының 2004 – 2005 ж.ж даму алдыңғы жылдармен салыстырғанда тым өзге.
Бұл ... ... ... АҚШ ... ... теңге девольвациясы
болып отыр.
2005 жылдың алғашқы жарты жылында несиелік нарық көрсеткіштеріде жылдам
өсе бастады. ... ... ... ... ... ... ... 28 %
ұлғайып 1901,9 млрд теңгені құрады. Несиелер өсмі 400 млрд ... ... ... ... ... 131,7 % ... Банк ... мұндай
өсуіне отандық қаржы нарығындағы ликвидті құралдар тапшылығы мен кіріс
төмендігі болса ... ... ... жыл ... ... ... несиелер
өсімі байқалып, олар портфель жарымнан асып 50,4 % құрады. Бұған шетел
ваютасындағы ... ... ... ... банк иелерінің жақын
арада валюта ... ... ... ... де себебі болса
керек. 2005 жылдың маусымында несие нарығында да доллар өсмі байқалды, олай
болса ол бұл ... да ... алып ... ... жылы несие нарығында қысқа мерзімділермен салыстырғанда ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... 66,3 % ... ... несие беру тенденциясы да сақталды.
Банктердің несиелік портфеліндегі мұндай несиелер үлесі жарты ... ... - дан 23,2 % - ға ... 441 млрд ... ... ... ... осы жылдың мамырымен ... ... ... ... ... төмендуі байқалды. Мысалы несиелер
бойынша ұлттық валютада сыйақы орташа мөлшері банктік емес ... ... 14,0 % - дан 13,1 % - ға ... жеке ... үшін – 20 % дан ... - ға ... ... Сөйтседе бұл несиелер бойынша пайыздық ставкалар төмен
түсті деген сөз ... ... ... ... ... ... ... жағдай шиеленісінін тұтынушы нарығындағы бағалардың күрт
өсуімен байланысы да әсер етеді.
Теңгеге қатысты доллар ... ... және ақша ... ... ... ... Банк ... одан әрі төмендетпеуге тырысып
бағуда, доллардың қуаттанғаны үкімет билігі жоспарларына сәйкес келмейді.
Қалай ... да, ... ... елге ... зиян ... ... өсімінің оңды жағы бұдан бұрын инфляция өсміне апарып соқтырған ақша
ұсынысының төмендеуінде ... ... ... ... бұл ... ... әкелді, ол өз кезегінде баға өсіміне әсер етеді.
Теңгені тұрақтандыру жолында Ұлттық Банк ... ... бір ... ... Доллардың күшейуі, жоғарыда айтылып өткен экономика
долларизациясына әкеліп соқтыруы ... ... ... өз ... ... ... ... дейінгі 2 жыл теңге атағымен ғана емес әрекетімен де
ұлттық валюта атанатынына сенім ... ... 2004 жылы ... нарығының ең жедел дамушы сегментінің бірі
болды.Экономикадағы банк несиелерінің көлемі 57,7 %, 1 484,0 млрд теңге
өсті. Банк ... ЖІӨ - ге ... 2003 ... ... ... 21,2 % - нан 26,8 % ... долларға қатысында өсуівалюталар түрі бойынша банк несиелері
құрылымының өзгерісіне алып келді. 2004 жылы ... ... ... %, 714,0 млрд ... ... ... – 44,9 %, 769,9 млрд ... Теңгелік несиелер үлесі 44,5 %, 48,1 % өсті.
2004 жылда мерзімдік несиелер бағытында да бір ... оң ... ... ... мерзімді несиелерге қарағанда ұзақ мерзімді несиелер көбірек
орын алды. Ұзақ ... ... – 60,3 %, 975,4 млрд ... қысқа
мерзімді несиелер – 37,5 %, 508,6 млрд теңгеге өсті. Ұзақ мерзімді ... 62,2 % - нан 65,7 % - ға ... ... ... ... ... ... корпаративті клиенттер болғаныны
қарамастан, жалпы алғанда, 2004 жылы өндірістерге берілген несие 87,5 % ... 79,5 % - ға ... жеке ... ... несиелер 12,5 % - нан,
20,5 % - ға дейін өскен. Қосымша Ж. Бұл ... ... ... ... қызметтеріне байланысты. 2004 жылы ипотекалық және
тұтыну несиелері сәйкесінше 3,4 және 2,3 есе яғни 99,4 млрд және 144,4 ... ... (7 ... жыл ... ... кіші кәсіп керлікке берген несие көлемін 47,0
% - ға яғни 288,4 млрд теңгеге жетіп, несиелердің ... ... 19,4 ... ... ... ... ... бастады. 2004 жылдың
желтоқсанында алдыңғы жылмен салыстырғанда несиелер бойынша сыйақы орташа
өлшемді ставкасы Ұлттық валютада жеке ... үшін - 20,3 % - дан 19,5 % ... ... ... үшін – 14,9 % - дан 13,7 % - ға ... Қосымша К.
Кесте 7 2004 жылы екінші деңгейлі банктердің несиелері.
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ішінде валюта|Соның ішінде мерзіміне|Соның ішінде |
| |ғы ... ... ... ... ... |
| | ... |Шетел |Қызқа |Орташа-жән|Заңды ... |
| | ... ... ... |е ұзақ ... ... |
| | ... |дағы | ... | |лар ... |451501 |523120 |363187 |611433 |850629 |123992 ... |460461 |552731 |372473 |640719 |881034 |132158 |
|03.04|1036637 |484575 |552062 |367333 |669303 |896188 |140449 ... |508073 |586592 |386730 |707936 |939261 |155404 ... |540525 |616058 |406656 |749927 |988463 |168120 ... |546217 |637316 |407885 |775648 |996967 |186566 ... |570544 |662592 |416465 |816571 |1023882 |209254 ... |594481 |692072 |426621 |859932 |1055343 |231210 ... |601356 |727496 |454084 |874768 | 1078464 |250388 ... |620178 |752710 |473311 |899577 |1108234 |264654 ... |648927 |779145 |499515 |928558 |1147646 |280426 ... |714071 |769939 |508596 |975414 |1179969 |304041 ... ... ... жақсаруы мен банктердің ресурстік
базаларының өсуіне қарай 2005 жылы несиелік ... ... ... ең жақсы
дамығын сегменттерінің бірі болып қалды. Банк несиелерінің көлемі 74,7 %,
2592,1 млрд теңге ... ... ... ЖІӨ - ге ... ... ... 2005 жылы ... өсіп 26,8 % - дан 34,8 % - ға жетті.
Ұлттық валютадағы несиелер шетел ... ... ... алға
шықты. 2005 жылы ұлттық валютадағы несиелер 75,9 %, 1255,8 млрд ... ... ... – 73,5 %, 1336,3 млрд ... ... ... ... көлемі 48,1 % - дан 48,5 % - ға ... жылы ... ... ... де бір қатар өзгерістер болды осы
жылы ұзақмерзімді несиелер саны қысқа ... ... ... Ұзақ ... ... – 76,6 %, 1722,9 млрд теңгеге, қысқа
мерзімді несиелер – 70,9 % - ға яғни 869,1 млрд ... ... ... ... ... 65, 7 % - дан 66,5 % - ға ... ... Л.
Ұзақ мерзімді несиелер нарығындағы негізгі займшиктер коорпаративті
клиенттер болғанына қарамастан, ... ... 2005 жылы ... ... 79,5 % - дан 74,2 % - ға дейін төмендеді, ал ... ... ... 20,5 % - дан 25,8 % - ға ... ... Қосымша Л.
Бұл негізінен ... және ... ... ... 2005 жылы ... ... 2,2 есе өскен, сәйкесінше 220,5 млрд
және 320,5 млрд теңгені құраған. Қосымша М.
Кесте 8 2005 жылы екінші деңгейлі банктердің ... ... ... ... ... млн.тенге |
| ... ... ... ... ішінде |Соның ішінде |
| |ғы ... ... ... байланысты|субъект бойынша |
| | ... ... ... ... |Жеке |
| | ... ... ... |не ұзақ ... |тұлға- |
| | ... ... | ... | |лар ... |709095 |793322 |515440 |986977 |1192508 |309910 ... |745230 |806461 |526165 |1025526 |1227034 |324658 |
|03.05|1623357 |790026 |833331 |537555 |1085802 |1272230 |351127 ... |860615 |855472 |574675 |1141412 |1338531 |377556 ... |905195 |876331 |594941 |1186585 |1376270 |405256 ... |958397 |943548 |640216 |1261729 |1460259 |441686 ... |1000197 |974469 |645031 |1329635 |1497926 |476740 ... |1038163 |998812 |654479 |1382496 |1524482 |512494 ... |1079507 |1038975 |673204 |1145277 |1574462 |544019 |
|10.05|2215472 |1120815 |1094657 |700412 |1515061 |1637350 |578122 ... |1178301 |1147855 |727344 |1598812 |1703963 |622193 ... |1255882 |1336208 |869136 |1722953 |1923271 |668819 ... несиелер бойынша экономика қарызы 2006 жылдың 12 айы ішінде
82,7 % ұлғайып, 4735,7 млрд ... ... ... ... осы жыл ... 95,9 % ... 2460 ... құраса, шетел валютада несиелер 70,3 %, 2275,6 млрд ... ... 2005 ... ... ... ... 48,5 % - дан 51,9 % - ға ... Қосымша Н.
Ұзақ мерзімді несиелер өсімін байқауда. Қаңтар – желтоқсан айларында ұзақ
мерзімді несиелер 2 есе өсіп 3448,9 млрд ... ... ... ... 48,1 % - ға ... 1286,8 млрд ... ... Нәтижиесінде ұзақ
мерзімді несиелер үлесі 66,5 % - дан 72,8 % - ға ... (9 ... кіші ... субъектілеріне берілген несиелері 2006 ...... 83,3 %, 861,7 млрд ... ... ... ... ... болу үшін сауда 23,3 % құрылыс 13,9 %, өнеркәсіп 11,1 %
және ауыл шаруашылығы 4,4 белсенді несиенеленеді. ... ... ... сыйақылардың ұлттық валюта бойынша орта өлшемді ставкасы
банктік емес заңды тұлғалар ұшін 2005 жылы 13,0 % - дан 2006 ... 12,2 % ... ... жеке ... үшін 19,7%- дан 18,0 %
- ға ... 9 2006 жылы екінші деңгейлі банктердің несиелері.
| |Экономикаға несиелер, период соңына, млн.тенге |
| ... ... ... валюта|Соның ішінде |Соның ішінде |
| |ғы ... ... ... ... бойынша |
| | ... ... ... |Орташа-жә|Заңды |Жеке |
| | ... ... ... |не ұзақ ... ... |
| | ... |дағы | ... | |лар ... |1255882 |1336208 |869136 |1722953 |1923271 |668819 ... |1268119 |1320625 |839501 |1749243 |1911800 |676943 ... |1328568 |1336699 |826950 |1838318 |1963731 |701536 ... |1370983 |1362212 |811508 |1921686 |1980030 |753164 |
|04.06|2854212 |1450330 |1403882 |850607 |2003605 |2055626 |798586 ... |1516763 |1465640 |848913 |2133491 |2119143 |863261 ... |1608148 |1508036 |875220 |2240963 |2180728 |935455 ... |1714790 |1595054 |907119 |2402725 |2293290 ... |1801639 |1782125 |945524 |2638239 | 2444939 ... |1933132 |1892321 |1007011 |2818442 |2582033 ... |2090294 |2034739 |1104337 |3020696 |2781401 ... |2225441 |2135756 |1115114 |3246082 |2932486 ... |2460024 |2275632 |1286770 |3448886 |3195750 ... ... ... ... ... 2006 ... желтоқсанымен
салыстырғанда 2007 жылдың қаңтарымен 1,4 % ұлғайып 4803,6 млрд ... ... ... 1 ай ... 0,9 % - ға ... 2483,2 млрд
теңге болса, шетел валютасындағы несиелер 2 % болып, 2320,5 млрд ... ... 2006 ... ... ... теңгелік
несиелер үлес салмағы 51,9 % - дан 51,7 % төмендеді.
Ұзақ мерзімді несиелер 3 %, 3552,3 млрд ... ... ... ... 2,8 % төмендеп 1251,3 млрд теңгені құрады. Ұзақ мерзімді несиелер
үлес ... 72,8 % - дан 74,0 % - ға ... ... берілетін несие, 0,3 % - ға өсіп, 3205,2 млрд ... жеке ... ... ... 3,8 %, 1598,5 млрд ... Нетижиесінде заңды тұлғаларды несиелендірудің үлес салмағы 32,5 % -
нан 33,3 % құрады (10 кесте).
Банктердің кіші ... ... ...... 2,4 % - ға ... 882,5 млрд ... құрады.
Салалық жіктеме бойынша сауда 23,6 %, құрылыс 13,6 %, өндіріс 10,7 %,
ауылшаруашылығы 4,4 % ... ... ... ... салыстырғанда 2007 жылдың қаңтарында несиелер
бойынша сыйақылардың ұлттық валюта бойынша ортақ өлшемді ставкасы, жеке
тұлғалар үшін 18,0 % - дан 18,7 % - ға ... ... ... ... үшін 12,2
% - дан 12,9 % - ға көтерілді./23/
Кесте 10 2007 жылы екінші деңгейлі банктердің несиелері.
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ішінде валюта|Соның ішінде мерзіміне|Соның ішінде |
| |ғы ... ... ... |субъект бойынша |
| | ... ... ... |Орташа-жән|Заңды |Жеке |
| | ... ... ... |е ұзақ ... |тұлға- |
| | ... ... | ... | |лар ... |2460024 |2275632 |1286770 |3448886 |3195750 ... |2483191 |2320458 |1251330 |3552319 |3205192 ... |2587853 |2439206 |1259215 |3767843 |3358537 ... |2749335 |2523064 |1248717 |4023682 |3481763 ... |2935636 |2659607 |1264802 |4330441 |3685789 ... ... қортындылайтын болсақ. Соңғы үш жылда халықтың
несиелерді банктерден алуға құмарлығының негізгі ... ... ... ... ... жағымды несиелік шарттардың болуы, ... ... ... ... ... ... алуға жағымды тенденциялар
бойқалып жатыр. Банктер өз тарапынан несие алуға ... ... ... ... алу үшін құжаттар тызымын қысқаруы, ипотеканың мерзімінің 30
жылға үзартылуы т.б. Несие нарығының үлғайуна алып ... ... ... Банкі» АҚ- ның жаңа банктік өніміне талдау.
Қазіргі банктік нарықта бәсекелестің күрт ... ... ... ... ... ... түру үшін ... жасауда. Оның нәтижесі деп
банктердің нарықа жаңа өнім мен жаңартылға өнімнің ... ... ... ... ... ... ... Банкінің «Мобильный банкинг»
жүйесі – Қазақстандағы ұялы телефон көмегімен карт – ... ... ... ... ... жүйе қызметін 130 мыңнан астам клиенттер
пайдалануда, оның ішінде 95,5 ... 2006 жылы ... – бұл ... банкингтің ең көп сұранысқа ие түрі.
Мысалы Қазақстан Халық Банкінің «Мобильный ... жаңа ... ... - бұл ... ұялы ... SMS ... ... шотағы қаражатдың қозғалысын хабарлау жүйесі.
«Мобильный банкинг» жүйесіне қосылудың артықшылықтары:
- тәуліктің кезкелген уақытысында ... ... SMS ... ... ... карточкалы шоттіңіз жайлы ақпарат ала аласыз;
- SMS – хат арқылы өз есепшотыңызға ... ... ... ... ... беруге;
- телефон есебін төлеуге;
- сәйкес SMS хатпен қажет жағдайда карточканы бейтарап етуге;
- ... ... ... қосылған карточкалар статусы жөнінде
ақысыз мәлімет алып, Мобильный ... ... осы ... ... өз телефоныңыздағы қолайлы меню көмегімен қызметтердің барлығын
пайдалану;
«Мобильный банкинг» жүйесіне Халық ... ... ... ... алады және қазақстандық ұялы ... ... ... ... ... ... Банкінің банкоматтары арқылы немесе
Халық Банкінің кез-келген бөлімшесінде арыз ... ... ... ... ... ... ... қызметтер:
- төлем карточкасы байынша баланс (операция коды 01n);
- төлем карточкасы байынша операциялар тарихы (операция коды ... ... ... ... ... коды ... «Мобильный банкинг» жүйесін бейтараптандыру (операция коды 04n);
- «Мобильный банкинг» жүйесін жандандыру (операция коды 05n);
- жүйеге ... ... ... ... ... (операция коды 06n);
- ұялы телефонға ақы төлеу (операция коды 07n t );
- төлем карточкасы бойынша қарызды тексеру ... коды ... n - ... ... соңғы төрт саны; t – сомма теңгемен.
Мысалыға сізге ұялы телефонға ақы төлеу керек 07 N...N Т...Т ... 8080 ... ... ... ... N...N сіздің төлем
карточкаңыздың соңғы төрт саны, Т...Т төленетін ... N...N мен ... бос орын ... ... SMS ... 8080 ... ... соң 2-5
секунтан соң операцияның орындалғаны жайлы SMS ... ... ... ... қызметтерінің тарифтер.
|Қызмет аты; ... ... ... ... қосылу |20 теңге |
| | ... ... ... ... |20 теңге ... ... ... соңғы 10 | ... ... ... |30 ... ... ... ... ... ... ... бойынша барлық |Айына 290 теңге ... ... ... | ... ... алғашқы | ... ... | |
| | ... тіркелген карточка үшін ... 290 ... ... ... бойынша «Мобильный |тегін ... ... ... | ... | ... тапсырысы байынша карточаный|тегін ... ... ... ... | |
| | ... ... ақы төлеу |30 ... ... үшін ... ... ұялы ... көмегімен банк есеп шотын басқару жүйесін
Банк VISA CEMEA – «Мобильный банк» - ... by Visa» ... ... ... 19 ... бастап қолданысқа енгізілген. Осы күнен бастап қызмет
«КАР – ТЕЛ» ЖШС GSM ... ... ... ... ... Excess). ... 3 айда «Мобильный банкинг» жүйесінің қызмет аясы
кеңейтіліп, «Алтел» АҚ – ның CDMA – ... ... мен ... GSM ... ЖШС (Activ, K-cell) қамтыды сөйтіп 2006 жылдың 11
тамызына ... ... ұялы ... ... ... аталған қызметпен
қамтылды.
«Мобильный банк» жүйесінің қызметтері еді тікелей қала нөмірлерінен ұялы
телефонға қоңрау шалушы CITY сауда ... жаңа ... ... ... CITY ... үшін ... банк» жүйесін ... ... Dalacom мен Pathword ... атаған жүйеге
бұрін қосылған «Мобильный банк» жүйесі аясында CITY ... ... ұялы ... ... Халық Банкінің есепшотындағы өз ақшаларын
тәулік бойы бақылауға қол ... ... ... ... ... ... ... аталған қызметіне қосылып, төлем карточкасына ие
балған CITY абаненттері есепшотта кез-кезген операцияны ... ... ... ... ... Онда сумма, уақыт пен ... ... ... карточкалардың бірнешеуін тіркеп, өз
нөміріне ... ... Ал егер ... ... аған ... 8080 ... хаттама жазып, есепшоттың айлакерлер
қолданысына түспеуі үшін карточканы бейтараптай аласыз./24/
Қызметке қосылудағы қарапайымдылық пен ... ... ... ... ... ... өндірістік көлемдер алынды, 2006 жылдың 29 қаңтарында
клиенттер жіберген SMS хаттамалары саны миллионнан ... Егер ... ... он айдан кейін көрінсе, екінші миллион 3 айдан кем
уақытта жиналды (2006 ж. 11 ... 2007 ... ... ... шекке
бір айда жету енгізілген. Алғашқы кезеңде Халық Банкінің төлем карточкасын
қолданушы кез – келген тұлға ... ... соң, ... ... ... ... жүзеге асырғаннан кейін ... ... ... жал ақы ... ... және т.б.) ... SMS – ... Онда операция саласы, уақыты мен орны ... ... ... ... ... өз телефонынан Банкке баланс, операция
тарихы, есеп шоттағы қарыздар туралы сұраныстар жіберіп, ... ... ... ... Бұл үшін белгілі бір форматтағы SMS ... ... ... ... ... ... 8080 ... жолдау
керек.
2006 жылдың наурызынан бастап «Мобильный банкинг» қызметін дамытудың 2
кезеңі басталды – жүйеге ұялы телефоннан тікелей ұялы ... үшін ... ... ... 2006 ... 10 айы ... жалпы саммасы 26,7
млн құрайтын 27,5 мың осы секілді төлемдер жасалды.
Мамыр айында қызметті қуаттау мақсатымен банктің WAP – ... ... ... 8 ... ... ... Халық Банкінің» «Мобильный
банкинг» жүйесі клиенттері өз ұялы телефондарына банктік ... ... меню ... мүмкіндігіне ие болды. Меню телефонға банкті
wap – порталынан ақысыз Halyk Bank мидлетін алғаннан кейін ... ... ... – ұялы ... ... ... ... салынатын және
телефон менюінде банктік қызметтердің қолайлы ... ... ... ... ... ... мәні бұл ... өзгермейді, бар
болғаны клиеттер банкке SMS-мәлімдемені ... ... не ол үшін ... ... құқығына ие болады. Айта кетерлі жайт –банк ... ... ... ... ... ... ... алынады. Аталған
техналогия Қазақстанның банк нарығында алғашрет пайда болып, клиенттердің
жақсы көз ... ие ... ... ... клиенттер өтініштеріне орай
22.00- ден 8:00- ге ... SMS – ... ... ... 2006 ... ... жүйеде мерей тойлы 100 – мыңыншы клиент тіркелді. Қазанда есеп
шоттары Халық Банкінде ... алты ... ... үшін
«Мобильный-банкинг» қызметі ашылды.
8 айлық жұмыс қортындылары ... ... ... «2005 жыл аяғында 10
мың клиент» жобасының сәтілік көрсеткішіне қыркүйектің ортасында-ақ қол
жеткізілді. Желтоқсан аяғында
2006 ... 17 ... ... ... ... ... банкинг»
жүйесінің кірісі 1миллион АҚШ долларынан асты. «Мабильный банкинг» жүйесі
қызметтерін 30 ... ... ... ... әр ... ... қосылуы шамамен 15% құрады. Қазанда бір айдағы SMS-хаттамалар
трафигі 100 ... ... ... ... ... бұл үшін 17 ай
қажет боды (Ресейде «Мабильный банкинг» жүйесі ... ... ... Банктің «Мабильный банкинг» қызметінің бұлайша алға кету себебі
– келиенттің қызметтке қосылуының қарапайымдылығы мен қолайлылығында жатыр.
Мұны ел бойынша ... саны ... ... ... ... ... жүзеге асыруға болады.
Мұндай көрсеткіштерге небары жоба ашылғаннан бір жарым жылдық уақытта қол
жеткізіліп отыр.
Аталған мезетте қызмет ... ... ... ... ... ...... клиент өз ұялы телефонынан кез-келген төлемдер мен
аударымдарды іске асырып, қолайлы банктік менюді қолдану үшін банктік аплет
телефон SIM – ... ... Және ең ... – мұнда төлемдер
тұтастай қауіпсіз, өйткені клиенттің ... ... ... ... ... ен ... ... тұрғындар
психологиясындағы өзгеріс балатын. Бұрын ешкімге белгісіз «Мабильный
банкинг» ... енді жай ғана ... ... ... ие ... ... сүйенсек, «Мабильный банкинг» жүйесін
пайдаланушылар енді карточканы жай ғана ... ақша алу ... ... ... 15,2 млн ... 3,2 млн ... карточкасынан келеді,
оның 1,9 млн – Қазақстан Халық Банкі карточкалары.
Үш Қазақстандық ұялы байланыс операторларының абонентттері саны 3,8 млн
адамнан ... 2006 жылы жүйе ... 162,2 млн ... ... ... ... орын алып, халықаралық нарықтарға «Қазақстанның
Халық Банкі» ... ... пен ... ... ... ... ... дамытудың бірден-бір қажетті шарттамасы деп
есептейді.
Алдағы жылдарға болжау жасайтын болсақ 2007-2009 ... ... ... ... банкинг» жүйесі айасында көрсетілетін қызметтер ... ... ... ... ақша аудару, камуналды төлемдер және
т.б.) айасын кеңетіп, ... және ... ... жейілер арқылы
жүзеге асырылатын қызметердің барлығын аталған жүйе ... ... жүйе ... ... болсақ жүйе қызмет жасауынан бастап
халықтың жағымды көзқарастарына ие болды. Негізінен жоғары технологиялардың
банктік қызметке енуімен «Мобильный ... ... ... ... ... ... болуда. Жалпы аталған жүйе өзінің қолданушыларына қолайлы
және арзан түсуде сондықтан жүйенің ... ... ... БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.
Банк ісіндегі маркетингті дамыту, ... ... мен банк ... ... ... ... үшін төмендегідей ... 1 ... ... мен ... ... ... ... шешу
жолдары.
Банк өнімдері нарығының бұдан әрі дамуы қор нарығы ... ... ... ... ... қағаздарының Ұлттық комиссиясы мен
ҰБ біріге отырып, ұйымдасқан қор нарығында банктер ... мен өзге ... ... ... ету, ... БАҚ – та жариялау жұмыстарын
жүргізуде. ҚҚҰК – мен біріккен ... ... ... ... банк активтерін қорғау механизмі жасалмақ. Қор нарығының дамуы
барысында ҰБ корпаративті құнды қағаздары бар банк ... ... ... ... ... ассоциациясы мен ҰБ бірлесе отырып, қаржы
институттарының өзара байланыс, хеджировкалау, ипотекалық, ... ... ... ... ... ... секілді жаңа
типтерін құруды жоспарлауда. Бұдан өзге ҰБ қозғалмайтын мүліктің ұйымдасқан
нарығы мен ипотекалық операцияларды ... ... ... ... ... тексеру үшін ҰБ мен ҚҚҰК ... ... ... етуіне жағдай жасауда. Бұл сферадағы негізгі бағыт ... ... одан әрі ... банктік қызмет көрсетудің жаңа түрлері
мен әдістерін енгізу.
Банктер қор нарығында өз әрекетін белсенді ету үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ... құралдардың бірі
капиталдың халықаралық нарықтарында қолданылатын ... ... ... ... ... ... жетуде септігін
тигізеді.
Біріншіден, шетел валютасында ақша алуды, теңгеге қарағанда пайыздық
ставка ... ... ... ... қағаздар нарығы аталған мезетте
қаржыландыруда банк қажеттіліктерін түгел қанағаттандыруға қауқарсыз.
Үшіншіден, банк өз ... ... ... мен ... ... ... ... қызығушылық танытуы керек. Банктің
стратегиялық мақсаты - өзі қалаған уақытта капиталдың халықаралық нарығында
оңай ... ... алу ... ... Олар ... ... ... потенциалға ие және банкті қаржыландыруға көп мүмкіндіктер береді.
Еврооблигация эмиссиясының негізгі міндеттері:
1) Инфляциялық ресурстары жоқ тиімді қаржы ... ... ... ... ... ... ие ... қорғау.
2) Қарыз төлеудегі шығынды азайту, ішкі нарыққа қарағанда сырттан ... ... ... Жал алу үшін ... ... ... кеңейту.
4) Несиеге қауқарлы эмитет ретінде көріну үшін банктің несиелік тарихын
алу.
5) Жалға алу мерзімдерін ұлғайту.
6) Банктің қаржы ресурстарына ... ... ... ... ... ...... үшін
индикатор болып табылатын несиелік рейтингтің ... ... ... алу
мен өзге де қажетті кезеңдер орындалуының қиындығы ... ... ... ... ... ... банктердің халықаралық
капитал нарығына алғашқы болып шыққаны “Казкоммерцбанк” АҚ, ING Burns ... AG (АҚШ) 50 млн. және 35 млн., ал Bankers Trust – тан 20 ... ... ... алды.
Оның бастамасы өзге банктерге үлгі болды. Корпоративті облигацияларды ҚР
– да шығару. Қазіргі ... ішкі ... ... ... ... ... жүр. ... облигациялар инвестицияларды тартудың
бірден – бір ... ... ... ... ... салынған ақша қайтарылымы қызықтырады.
Корпоративті облигацияларды тіркеу, шығару мен жабу тәртібі ҚР ҚҚҰК
сәйкес нормативті актілерімен ... ... бұл ... ... ... ... ... айтылғандарды қорытындылай келе банктерге құнды ... ... ... ... ... Отандық облигация нарығында
қаржылық құралдар жетіспегенде, өз ақшасын тиімді орналастыру жолын таппай
жүргендердің бұл ұсыныс қызығушылығын туғызатынына еш ... жоқ. Ал ... ... ... ... қызықтырады. Осы есептен банкке
жақын арада ҚҚБ шыққан дұрыс. ҚҚБ тізімінде тұру банктің өз әрекеті ... ... ... ... ... қағаздарды бағалау үшін қажет
құжаттарды түгел беруге әзір екендігін көрсетеді. ... ... ... ... 6 ... ... 50 млн. ... істеген жөн. Жалшылар назарын аудару үшін пайыздық ставкаларды,
әрекет етуші эмиссияларынан жоғары, ең ... ... НСО ... ... Егер ... кезең жақсы өтсе, банк өзін пайдалы
әрі сенімді эмитент ретінде көрсетіп, инвесторлар сеніміне ие ... ... ... ... алу мерзімі мен сомаларын ұзартып, пайыздық ставканы
сәл төмендетуге мүмкіндік ... банк ... ... өз ... базасын кеңейтіп, қаржы
ресурстарын тартудың қосымша көздерін табады және ... ... өз ... ... ... ... ... мәлім зейнетақы реформасы нәтижесінде
республикада зейнетақы ... ... ... Олар ... ... қысқа мірзімді мемлекеттік бағалы қағаздарға айналдырады. Осыған
байланысты банктік қызметтің жаңа түрі – ... ... ... ... бақылаудың тиімді әдісі кастодиалды қызмет пайда болды.
Банк – кастодиан өзіне сеніп тапсырылған бағалы қағаздар мен ақшаны ... ... ... ... мен ... ... Осы үшін
ол марапаттау алады. Мысалы, Алматы ...... ... ... ... үшін ... ... бастапқы құнының 0,15 %
өлшемінде ақша алады. Мұндай төмен баға арнайы тұтынушылар үшін ...... ... ... көрсету зейнетақы қорлары үшін
сомаларға инвестиция жасағанда ғана ... ... ... Банк ... тек ... қорларына емес, өзге де институционалды инвесторлар
мен портфельді инвесторларға да көрсететінін атап өтуі керек. Қор нарығының
дамуы құнды ... ... ... олар ... жасалған келісім –
шарттар көлемінің ұлғаюына алып келеді. Сәйкесінше кастодиалды қызметтерге
деген сұраныс та ... Осы ... ... ... ... ... және ... түрі болып саналады.
Форфейтинг пен факторинг саудалық қаржыландырудың ең тиімді түрлерінің
бірі - ... ...... ... сауда операцияларында
қолданылатын тауар сатылымы кезінде экспорттаушыларды несиелеудің өзіндік
бір түрі.
Банк сатушыдан сатып ... ... ... ... ... ... оны сатып алушыға сатады. Алдын – ала төлем үшін банк – ... ... ақша ... ... банк – ... ... қаупін өзіне
қабылдап, сатушы үшін кепілдікке барғаны үшін марапатталады. Республикада
экспорттық операцияларды жүзеге ... ... ... ... ... түрі ... ие болады деген сенімдеміз.
Несиелеудің енді бір түрі – факторинг бойынша банк ... ... ... алып, сатушыға береді. Банк клиентінің көретін пайдасы –
ақша құралдарының айналымға тез ... ... ... ... кету ... және т. ... компания не банктегі бөлім төмендегідей қызметтерді ұсынады:
- шаруашылық әрекетінің ... ... ... не ... ... ... ... көмегімен жағымсыз қарыздарға қарсы
несиелік сақтандыру.
- есеп-фактуралардың 75 – 80 % ... ... ... – қол ... ... ... ... ақшаны төлеуге кепілдік беру./27,б.47/
Форфейтинг операциясы факторинг операциясымен бірдей.
Сөйтіп өз мүмкіндіктеріне қарай отандық банктерде форфейтингті қолдану
ұсынылады. Бұл ... ... ... санын көбейтеді. Қазақстан
Республикасында банк әрекетін дамытудағы перспективті ... бірі ... ... ... ... ... Бұл ... қызметтер
көрсету деп аталады. Мысалы, Халық Банкі өз қызметтерін интернет арқылы
жарнамалайды. Нақтырақ ... ... пен ... ... ... ... қолданады. Екінші бір мысал ретінде TexaBank-
ті ... ... ... ... жаңа ... ... үшін TexaBank
өзінің жеке сайтының ашылғанын жариялайды. Ол жаңа технологияларды
қолданатын ... банк ... ... “Internet – banking” атты жаңа
бағдарламаны енгізу арқылы ол клиенттің есепшотты ашуын ... ... ... ... кез ... ... кез – келген жерден байланысқа
түсуіне мүмкіндік береді. Ол өз үйінде, интернет арқылы ... ... ... де ... ... орнатады. TexaBank өз клиенттеріне ақшаны
қауіпсіз сақтау, құпия ұстау, есепшотта минималды ... ... ... мультивалюталы есепшоттар ... ... ... және өзге де ... ... Банк ойынша, құпиялылықтың
сақталуы аса маңызды. Сервермен ... 5513 О ... 128 бит ... ... ... Кілттердің сеанстық тобы қолданылады. Клиенттер
TexaBank – тің бұл қызметтерін ... ... ... Банк өнімдері
нарығын дамыту үшін республика банктеріне банктік операциялардың ... ... жаңа ... ... ... ... ... ішінде ипотекалық облигациялар мен жинақ құрылыс, ссуда беру кезінде
кепілдеменің дәстүрлі емес ... ... ... қорытындылай келе айтарымыз, Қазақстандағы банк өнімі нарығы
кеңейіп, дамып, жаңа технологиялармен және дәстүрлі емес жаңа әдістермен
толығары даусыз.
Бұл ... ... ... мен ... көтерілуі, қаржы жүйесін бекіту,
экономиканың шынайы секторының ... ақша – ... ... ... ... береді. Банктердің барлық коммерциялық әрекеттермен
клиентпен жақындасуға бағытталған. Инкассация бағытында ... ... ... ... қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған.
Инкассация бойынша қызмет нарығындағы қатаң ... ... ... ... талаптары жоғарылаған. ... бірі - ... ... өзге банк ... ... ... мен тарифтерге ғана емес, өндірістен ... ... да ... аударады. Инкассация - өндірістер, ұйымдар ... ... ақша мен ... ... алынып, қаржы – несиелік
мекемелерге жеткізілуі. Бұл қызмет инкассатор көлігінің клиентке барып,
ақша құралдарын ... ... ... ... санап, клиент
есепшотына салуымен сипатталады.
Инкассация қызметін ... ... ... ... атқарады.
Аталған уақытта инкассация қызметінің 15 – тен астам түрі ... ... ... ... ... мен ... ... клиенттерге жалақы жеткізіп беру,
- бағалы заттары бар клиенттерге аймақ және оның сыртқы бөліктеріне еріп
жүру.
Инкассация қызметтерінің диверсификациясы табудың жаңа каналдарына ... ... ... ... ... ... ... жұмыс,
- жекелеген қажеттіліктерге толықтай адаптация жүргізу арқылы оларды
банктің тұрақты ... ... ... табу ... ... арқылы банк кірісін ұлғайту.
Инкассаторлық қызмет нарығындағы көпжылдық ... ... ... жаттыққан кәсіби инкассаторлар байланыс құралдары, қару – ... ... ... ... ... пен ... ... Бұдан өзге клиент есепшотына ақша салу кезінде дәл болуды ұмытпаған
жөн. Инкассация қызметтері үшін ... мен ... ... ... мен ... клиенттерге арналған ставкалар мен тарифтерден
құралады.
Инкассация ... ... ... ... ... кезеңдерден
құралады:
1. Потенциалды клиентпен сөйлесу. Оның тілегі бойынша алдын – ала
қызмет көрсету, ... мен ... ... ... ... – шарт ... ... мен клиентпен келісу.
3. Келісім – шарт орнату.
4. Клиент тілегіне сәйкес инкассация ... ... ... мен ... Клиентті материалды қамтамасыз ету.
6. Инкассация жүргізу тәртібі бойынша мамандар кеңесі.
7. Клиенттен ақшаны алу.
8. Инкассатор сумкаларын кассаға ... ... ... ... Ақша ... өңдеу.
11. Есептеу қорытындыларын шығару.
12. Есептеулерді тексеру.
13. Келу ... ... ... ... ... ... ... қызметі үшін банк кірісіне клиент төлейтін төлем.
Инкассация қызметіне байланысты қауіптің 2 түрін атап көрсетуге болады.
Субъективті фактор ... ... ... кезінде болар. Объективті
факторлар қатарына қолма – қол ... ірі ... ... ... алып ... ... ... Қауіп деңгейін төмендетудің ең дұрыс
әдісі - сақтау. Көптеген банктер өз ... ... да ... ... алады./28,б.18-20/
Клиенттің банкпен байланысы инкассация, сақтандыру қызметтерімен
шектелмейді. Банктер ... ... ... Кәсіби мамандар банк
технологияларының жаңа түрлерін қолдану кәсіби және ... ... ... ... ... Банктік маркетингінің дамуындағы жаңа тенденциялар.
Банктік марктингті дамыту ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін қызметкрлерге ерекше назар
аударуға, олардың өз міндеттерін сапалы орындауларына қол жеткізуге еріксіз
итермелейді. ... ... ... ... жекелеген бағыттарын
бөліп көрсету көзделеді. Оларға мыналар жатады:
1. Банкте ақыл-кеңестер беретін және сұрақтарға жауап қайтаратын жауапты
қызметкерлерді тағайындау.
2. 2. мен ... ... ... ірі ... қажы
мен несие, инвестициялар мен сақтандыру аясындағы проблемаларды шешу үшін
қаржы кеңешілерін тағайындау.
1. Клиеттердің банкке ... ... және ... ... ... үшін ... ... Банктің клиенттермен іскерлік қатынастар этикасын енгізу.
3. Қажеттіліктердің кең ... ... ... ... ... ... және несие
бағдарлармаларын енгізу.
4. Несие беру туралы шешім қабылданғанға дейін ... ... ... Менеджмент саласында көмек көрсететін бизнес-орталықтар құру.
6. Жер-жерде клиенттерден қаржыларды басқару жүйесін ... ... ... ... ... стратегиясы кез келген банк үшін стратегиялық ... ... бірі ... ... ... ... алғанан кейіе, банктің ағымдағы жағдайдан алдыға қойған мақсатарға
жету бағытын қалыптастыруы көзделеді. Банк басқармасының қарауына ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін ресурстарды
бөлуі жүзеге асырылады: бөлінетін ... ... ... ету, жұмыскерлердің саны анықталады. Банктің ... ... ... ... осы ... ... ... жасалады.
Жүзеге асырылатын маркетинг стратегиясының табысты болуы ... ... ... болады:
1. Банктік ұйымдық құрылымында банк бизнесі мен ... ... ... ... стратегиялық дамуының арнайы
топтарын құру.
2. Стратегиялық жобаларды орындайтын жұмыскерлерді ... ... ... ... ... ... басымдығына банк
басшылылығының қызығушылық таныту денгейі.
4. Барлық жауапты ... ... ... ... ... барысы туралы ақпараттар жүйесін
ұйымдастыру.
5. Бақылаудың айқын жүйесін ұйымдастыру. Мақсат жолында табысқа
жету немесе ... ... ... ... ... ... ... қажеттігін туғызады.
Соңғы кезде көптеген батыс мамандары мен сарапшылары жаңа ақпараттық
технологияларды ... ... ... ... ... ... рөлін жоғарылату қажеттілігін атап отыр. Қазіргі
банктік маркетинг негізінде ... ... ... ... стратегиясы жатса, ол өз кезегінде банк ... ... ... тигізеді.
«А.Т. Kearney, Paris» фирмасының қызметткерлері, француз мамандары Ж.Э.
Мерсье мен Ж.Э. Писини ... ... ... ... ... ... ... жасау мен жүзеге асыруда нағыз
төңкеріс ... ... деп ... ... ... байынша, мұндай
стратегияны жүзеге асыруға қабылетті ... өз ... бір ... 50-100% ... ... алады, ол үшін
мындай факторлар да есепке алынуы шарт:
- клиенттің өмір циклын есепке алатын маркетинг 25-50%;
- клиенттер ... ... ұсау ... ... өткізудің альтернативті каналдарын қолдану 5-10%.
Сөйтсе де әлі күнге көптеген ... ... ... ... бар. Олардың ішінде ең маңыздысы маркетингке кететін ... ... ол ... 2% ... жапай тұтыну тауарларын өндіретін
компанияларда 15% құрайды. Банктердің дәстүрлі ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруына
мүмкіндік бермейді. Банктің қазіргі уақыттағы ... ... ... ... маркетинг дирекциясы мен банктің маркетингтік қызметінің өзге де
бөлімшелері ... ... ... ... ... өнімдер
шығарса да, аталған өнімдердің жекелеген түрлерінен ғана хабардар;
- банк өнімдері мен ... табу мен ... ... ... ... түседі;
- банктің әрбір бөлімшесі өзге бөлімшелермен байланысқа түспей, тек
өз операциялары мен ... ... баса ... ... ... ... ... әдістер-ұйымдастырудың жаңа
әдістерін енгізу мен ... ... ... бақылау-
банктік маркетинг тиімділігін артыратыны сөзсіз.
Банктің клиенттермен қарым-қатынасын басқарудың жаңа әдістері. Соңғы
жылдары Еуропалық банктер ... жаңа ... орай ... мен ... табу мен ... көптеген қаржы көздерін жұмсауда.
Мұның қорытындысы ретінде банктік бөлімшелердің жаңа автоматты құралдары
мен қашықтықтан қызмет көрсету ... ... ... ... ... ең бастысы бұл клиеттермен арадағы қарым-қатынаста жаңа технологиялардың
қолданылуы. Аталған жаңа ... ... ... ... қызметкерлерінің жұмыс орындарын өзгерту, ... ... ... ... ... орталықтандыру, клиенттер ... ... ... ... ... мен клиенттермен қарым-қатынас жасайтын банк
қызметтермен жай ғана сұхбат жүгізіп, банктік операция ... ... АҚШ 5 ... ... ... пайда болған «әр клиеттке-жеке өнім»
маркетингі аясындағы жарнамалық компаниямен де жұмыс ... ... ... ... мен ... ... ... қатынастары тарихы туралы
мәлімет қызметкер дұрыс шешім ... үшін ... ... болу ... ... ... ... жоғары деңгейдегі қызмет көрсетуі
шарт. Бұл үшін: әрбір операциядан түсетін ... ... ... ... ... қажет мәлімет, құжаттар мен операцияларды іздеуге
көмек беру; процестерді жүзеге ... қол ұшын ... ... ... бақылауға алу және нысан аралық байланыстарды бақылау.
Жұмыс орнының жаңа типімен ... ... ... ... ... ... қызметкердің маркетингтік функцияларын
банктің операционды қызметтеріне беруде ... Бұл CRM ... ... санын ұлғайтады. Мысалы, банктің кей операционды
бөлімшелері өздері қызмет көрсететін нарық ... ... ... ... ... өз ... мен ... қосар еді.
Мұндай шарттарда клиенттермен әртүрлі келісімшарттар жасайтын банк
бөлімшелері маркетинг ... ... ... ... бір ... бағындыруда өз тәсілдерін іске асырады.
Жаңа CRM технологиясы басқару мен ұйымдастыруда көптеген ірі өзгерістер
болуын ... ... Банк ... мен ... ... клиенттер
базасын қолданып қана қоймай оны жинау да керек. Бұл өзгерістер уақыт
талабына сәйкес ... деп ... ... ... ... ... ... бағытталған мәліметтер базасын құру. Банктер мен клиенттер қарым-
қатынасында мәліметтің үш типі болады:
Маркетинг ... ... ... банк ... кәсіби және өзге де мінездемелерінен тұрады. Бұл информацияны
маркетинг қызметкерлері банк ... ... ... мен жаңа ... ... ... үшін қолданады.
Коммециялық кеңес берушілер қолданатын микроинформация клиенттің әртүрлі
мінездемелері әдеті мен өзін-өзі ұстауы ... ... ... ... ... беруші компьютерінде жинақталып, клиентпен қарым-қатынасында
қолданады.
Жоғарыда аталған дәрежелер аралығындағы ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен қасиеттерін
анықтау үшін қолданылады.
Бұл мәлімет әр банк агенттігінің микродеңгейлерінде қолданыста ... ... ... CRM ... мұны ... ... ... негізінде клиенттер туралы мәліметтер базасының дамып-жетілуі
ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру мен қолданысқа енгізудің ... ... ... ... ... қолданыста жүрген бірден-
бір ақпараттық жүйе клиент туралы толық ... бере ... ... ... тек қана банк есепшотымен шектелмей, өзге де ... ... ... жағдайда оларға әдетте өнім ... ... ... ... операционды бөлымшелерінеде қызметтер
көрсетіледі. ... ... ... ... ол ... ... мәлімет
те жиналмайды. Клиент пен банк арасындағы қарым-қатынасына қатысты ... ... жүйе ... ... банк ... ... әртүрлі
ақпараттық қызметтеріне шашырап кетеді. Ал қазіргі заманғы маркетинг ... ... ... ... ... ... ... бейнесін қалыптастыру үшін ол туралы ақпарат жинау
төмендегі сызба бойынша жүруі керек:
Сызба 5
Талдау/ Клиентке қатысты ... ... ... ... Бір ... ... барысы Клиентпен қарым – қатынастар Клиент туралы
мәлімет алудың
сыртқы көздері
Банктің ... ... ... ... ... шектелмей,
мәлімет көзі де болуы керек. Клиентпен арадағы ... ... ... әу баста маркетингтік зерттеулер барысында ... ... ... ... ... ... тиіс. Жаңа мәліметтер
ақпараттық жүйеге автоматты түрде емес, өңдеу мен ... ... ... бір ... ... ... өзгерістерден басқа банктер ... ... ... ... ... ... де енгізуі керек.
Ірі банктер мұндай саясат жүргізуді бастап та ... ... ... ... банк ... ... күніне 81 көрсеткіш динамикасын
бақлап отырады. Олардың әрқайсысы банктік қызметтерге сай ... ... ... ... үшін ... көбіне банк секторына
жатпайтын өткізу мақсатындағы одақтастарымен бірігеді. ... ... ... ... фирмалармен, жылжымайтын ... ... ... ... ... олардың өнім сату пунктілерін
қолданып, ... ... ... ... ... Болашақта мұдай
тенденция жалпы сауда маркасымен біріккен қызметтерді ұсынуға алып ... ... ... мәні – екі жақ ... өзара бір-бірін
толықтыруы мен көлем үнемдеуімен анықталады.
Клиент туралы мәліметтен максималды толық кіріс алу үшін ... кем ... үш ... ... бойынша үнемі толықтырылып, талданып
тұруы керек:
- клиенттерді бөлу мүмкіндіктері-айталық олардың күтулері ... ... ... ... ... деңгейі. Соңғы
уаққыта кей банктер клиенттерді олар қолданған ... ... ... ... ... ... ... сату; бұл оың өміріндегі ресми емес
жағдайларды тіркеуден автаматтандырылған картотека ... ... ... ... ... ... озуға көмек беретін клиенттердің болашақ
әрекеттерін үлгілеу және ... жаңа ... ... клиентті
көндіру; бұл жерде клиенттің өмір циклі туралы информация ... ие. Бұл оның ... және ... үй, көлік қажеттілігін
анықтап, қажет тауарды ұсынуға мүмкіндік береді.
Клиенттер мінез-құлқын ... ең ... ... ... «Кока-Кола»
және «Нестле» компаниялары жасап шығарған. Бұл әдістерді новаторлық банктер
де қолданады. Сөйтсе де маркетингтің жаңа ... ... банк ... ... жақсы нәтижелерді күтпеуіне де болады. өйткені әрбір банк өзіне
маңызды болып табылатын салаға ғана ерекше ... ... ... ... ... үшін ... ... жасап, не клиенттер ... ... ... мен ... ... жетілдіру.
Бұл жерде үнемі есте болатын бір жайт, маркетинг ... алға ... үшін ... ... ... ... ... қиындығы.
Осы жерде маркетингке салынатын инвестициялар кірісін талдаудан өткізу
керек, бұл операционды маркетинг дамуына ... ... бөлу ... ... ... ... ROMI ... қызмет көрсетуді
жақсартқаны үшін алынатын қосымша банктік ... ... ... ... ... ... ... клиеттерін тарту мен ұстаудың жаңа әдістері. Клиенттерді тарту мен
ұстауда құнның көрсетілетін қызмет сапасына қатынасы ... ... ... ... үшін ... ... ... тікелей әсер ететін өнімдер
мен қызметтер бағасына назар аудармай, негізгі күшті ... ... ... ... рационализациялауға жұмсайды. Банктік өнім
құрлымы өте ... ... ... ... алып ... ... өзге ұсталымдар, камиссиоды, әртүрлі төлемдер, банк имиджі мен
рейтингісін көрсететін өзге де элементтерді ... & Partners ... ... берушілерінің пікірінше клиенттер
субективті түрде қабылдайтын банк өнімінің құндылығы баға ... үшін ... ... ... ... ... ... үшін әдетте аралас талдау әдісі ... ... ... банк ... мен ... 15-20 жұбы ұсынылады. Олар әр
ұсыныстың артық-кем ... ... ... ... ... ... керек.
Респондеттер жауаптары белгілі бір балл санымен бағаланады. ... ... құны ... ... ... (18) ең көп ... ие
болды; 15 франктық құн - 8 балл; 30 ... құн - 4 балл ... Бір ... жайт, құн 15-тен 30-ға өсуін клиент небары 4 пунктпен ажыратты,
бұған құн жоғарылауына сәйкес ... ... ... ... беру
секілді қосымша қызметтердің болуы әсер етсе керек. ... ... қосу ... банк ... ақысын еш қиындықсыз екі еселей алады.
Дәл осындай жолмен клиенттер банктің ... ... ... өзге ... ... алады. Мұндай зерттеуді өңдеу нәтижесін банктік ... ... құн ... әрі ... ... ... мен қызмет
бағаларына сәйкес клиеттерді бөлуде қолдануға болады.
Клиенттерді тартып, ұстау үшін ... ... 60-шы ... ... жасап, жүзеге асырған өндірістік және сауда компаниялары
тәжірибелерін кеңінен қолдануда. Мұндай бағдарламалардың басты ... ... өзге ... ... ... өйткені барлық пайданың 4/5
клиенттердің 1/5 әкеледі. ... ... ... ... ... мақсатты
маркетинг аталатын маркетингтің әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.
Ағылшындық Barclays банктік тобы 70-тен астам елде 3500 ... ... ... ... ... рет өз ... несие карточкаларын
ұсынып, автаматты касса аппараттарын орнатты, алғашқы болып ... ... ... ... Жыл ... топ маркетингке 100 млн астам фунт стерлинг
жұмсайды. 1998 жылы Францияда Barclays банкі несие ... иесі ... ... ... ... балл ... жеке ... арналған
бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Бұл ... ... ... ... ... ай ... есепшот жағдайы туралы мәлідемеге
енгізіледі. Жиналған баллдар кейіннен белгілі бір тауарларға не ... ... ... ... ... мынындай мүмкіндіктер
берілген: газет не журналдарға жазылу (150-300 балл) киноға ... ... ... (450 ... ... билеттер (1500 балл) фотоапаратар және
т.б. Әрине бағдарламалар аясы мұнымен шектелмейді. Банк есепшотында қомақты
қаржысы бар кейбір ... ... ... ... ... ене ... ... кемінде екі рет олар банкке шақырылып, қаржы кеңес
берушілермен қаржы жағдайы, кіріс құрылым мен болашақ зенетақы көлемі, ақша
салымдарының ... ... мен ... ... ... ... ... маркасы бейнесін бекіту. Сауда маркасының құны – ... ... әсер ... банктің шынайы капиталы. Әңгіме клиент
сұранысы көемін өзгертетін сауда маркасы қабылетінің ақшалай ... ... Бүл ... оң не ... ... ... тең жағдайда клиенттің
банк өнімін алуға деген тілегін анықтайтын да сол.
өндіру мен сату сферасындағы жетекші ... өз ... ... және ... ... және ... ... Мысалы «Кока-
Кола» компаниясының сауда маркасының құны 48 млрд доллар. Бірақ банктерде
аталған стратегиялық актив әлі күнге ... ... келе ... ... ғана күшті сауда маркларын жасай алған. әлемнің ең ірі 100
өнеркәсібінің ішінде 11 банк болса да, ... 100 ... ... ... ... тиесілі емес. Бұл банктердің қоғамен арадағы қарым-
қатынасқа жете көңіл бөмеуімен ... Ал ... ... ... ... ... ... шығудағы бірден-бір стратегиялық
активі екендігі айқын.
Әйтпесе қаржы мекемелерінің артта қалуы олар үшін ... ... ... ... ... ... жеке ... арасында кәсіби
бағаланулары Virgin, Tesco секілді ірі сауда компаниялары шеберлігінен аз
екендігін біліп, қауіптене ... ... өзге ... ... ... қаржы институттарының автаритеттері үшін де ... ... ... өз ... ... өндірістік компаниялар,
ірі көтерме сауда фирмалары, ... ... ... ... ... ... басқарушы компаниялар және т.б. көрсете алады.
Егер Билл Гейтстің ... ... емес ... қызметтер аса қажет»
деген сөздері ... ... ... ... қаупі бар.
Сауда маркасы құнын көтеру үшін оның құрылымдалуы мен дамуына баса назар
аудару ... Оның ... ... мен ... (11 ... Оның құнын анықтау үшін жекелеген белгілер құнын анықтау
керек:
а) ұсыныстар, нарықтағы банк ... ... өнім ... ... ... ... ... классикалық факторлармен
салыстырғандағы сауда маркесы факторының үлес салмағы.
б) оның жалпы құндылығын ... ... ... негізгі
элементтнрді анықтау мақсатымен беріктік, халықаралық дәреже және ... ... ... банк имиджі мен оның сауда ... ... ... ... ... үшін, анықталған элементтерді ақшалай бағалау.
11 кесте. Банктің сауда маркасы құнын жоғарлату барысының кезеңдері.
|1 кезең. ... |2 ... Даму |3 ... әрекет |4 кезең. |
|маркасы құнын ... |ету ... ... пен ... ... ... ... ... элементтер |Басты ... ... ... ... ... сандық |бәсекелестер |жоспар негізінде|стратегия ... ... ... |мына аймақтарда |нәтижелерінің |
| ... ... ... ету: ... |
|Маркетингтің әр | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |өзгеруіне сәйкес |
| ... ... мен ... ... ... ... |коммуникацияны |түзетулер енгізу. |
|күшті және әсіз ... ... | ... ... | | | ... | | | |
| | | | ... жақсартуға | | | ... ... | | | ... | | | ... сауда маркасын жақсартудың негізгі алғышарттары анықталған соң,
оны жүзеге ... үшін ... ... тобын құрған жөн. Ол өз
ішінен үшке бөлінеді:
1) банк ... мен оны ... ... ... бірге банк
имиджі оның ... ... ... ... ... топ; ... дәлелденгендей, әртүрлі қаржы
мекемелері клиеттермен қарым-қатынасындағы маркетингтік
саясаты ... ... ... қаржы копаниялары
салыстымасы «Меррил» және «Э-Трейд» 12 кесте );
2) клиенттермен ... ... және ... ... ... міндеттемелері орындалуын бақылайтын операциялық
процестер тобы;
3) ... ... ... мен ... ... ... ... кесте. «Меррил Линч» және «Э-Трейд» қаржы компаниялары
маркетингтерінің кейбір ерекшеліктері.
| ... Линч ... ... ... ... ... қаржы |Жеке салымшыға көмек. |
|байланысты міндеттеме. |институы. | ... ... ... ... ... ... келісім |
|тобы. ... ... бар ... |
| | ... ... ... ... қаржы |Салымды ... |
| ... мен ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... оңай |
| | |алу. ... құрлымы. |Премиалды баға ... ... ... |
| | |бір ... |
|Өткізу мен тарту ... ... ... ... жүйесі|
|жолдары. ... ... т.б. ... тіке |
| | ... ... ... сауда маркасын жасап, қолдау саясаты инвесторлар жадында салмақты
әрі күшті банк бейнесін қалыптастыруға оң ... ... Және де ... ... қаржы қызметтерін төмен бағамен сатушыларға қарсы ... ... ... тарату желісін оңтайландыру. Қаржы өнімдері мен қызметтерін
тарату ... ... ...... ... ... үшін
аса маңызды. әңгіме банк клиентурасының әртүрлі деңгейіне тарту жылдарының
адаптациялануы мен ... ... ... ... туралы болып отыр.
Ұсталуларды қысқартуға бағытталған тарату ... бөлу ... жаңа ... жасамдауға әкелуі мүмкін. Олардың ішінде аса
маңыздылары:
- клиент күтуіне ... ... ... ... ... мен
өлшем адаптациясы;
- одақтастық жөніндегі келісім-шарт жасау жолымен сұраныс көлемін
көбейтуге мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... ... жүйе беру арқылы одоқтастарға
жергілікті сауда пунктерін құру;
- тікелей маркетинг ... ... ... өз ... ... кеңейту, клиенттердің телефон хабарларын жеткізетін
базалар мен тіке банктер құру: интернет жүйесі, ... ... де ... ... басты мақсаттарының бірі – көп ретте банктерде
келістеушіліктерге әкеліп соқтыратын ... ... ... өткізудің әр түрлі жолдарын дамытудың ойластырылған стратегиясын
ұсыну. Болашақта банк өнімдері мен қызметтерін табу мен ... ... ... және ... ... ... мен көбейту
шарттамасында қатынастар ұйымдастыруға тікелей байланысты болады.
Банктік маркетингтің жаңа типіне көшу. Аталған уақытта еуропалық ... ... ... жаңа ... және коммуникационды технологияларға
аударылады. Үлкен көлемді ақпараттарды жинау мен ... ғана ... ... ... ... клиенттермен тығыз байланыстар ... және ... ... жаңа ... ... ... Бұл ... банктік маркетингтің барлық негіздері мен
механизмдерін жояды. Жоғары коммерция мектебінің профессоры (Париж) ... ... ... «Э-маркетинг в банках и ... аты ... бірі ... ... ... ... жаңа типін
қарастырады – электронды маркетинг, мұнда негізгі назар мәлімет/ақпарат,
технология, логистика/үлетіру, банк ... ... ... ... ... ... баса назар аударылуы керек (сызба 5).
Еуропа банктері мен көтеген ... ... ... жаңа
типіне көшуінің көтеген салдары бар. Ең бірінші ол коммерциялық ақпаратты
басқару сферасын ... ... ... ... мен ұстауда алдын-ала
ойластырылған ... ... ... ... ... бағалайды,
клиенттердің ең қызықты сегметтерін атықтап, клиенттке оқшауланған ... ... ... ... нарықтарға ене алады. Жаңа
тенологиялармен бірден-бір байланысты жаңа ... мен ... ... өткізудің виртуалды жолдарын қолдану кеңейтеді, құн ... ... ... он-лайн режимінде сапалы қызметтер ала алады.
Сөйтсе де маркетингтің жаңа ... ... ... ... ... ... мен ... институтар құрлымы мен минталитеті туралы көп
ойлануды талап етеді. М.Бадок көрсеткеніндей маркетинг және ... ... ... ... жасалған құрлымға ... ... да ... ... ... ... ... ... Е ... Баға ... ... (сегментация) және ... ... ... ... ... Логистика
Коммуникациялар Бөлу ... және ... ... – бұл ... ... және ... ... ұйымдастыру, банк қызметтерін көрсету нарығын талдау, тиімді қызмет
түрлерін көбейту, көрсетілетін банк ... ... ... және ... ... ... зерттеу немесе банк қызметтеріне сұраныс туғызу маркетинг
объектісі ... ... ... ... ... стратегия мен ... ... ... ету, ... ... ... сатып алушылардың қажеттіліктерін дәл білуге
негізделген өнімдерді өндіру.
Активті маркетинг пен пассивті маркетингтің ара жігі ... ... ... және пайдалану процесінде маркетинг тәсілдері:
біріңғайлау (типологизация) мен нарықты сегменттеуге айрықша орын беріледі.
Маркетинг ... ... ... көп ... ... ... ... елегінен өткізуге, банктің күш жұмылдырушылығын үлестіруге, мақсаттар
мен міндеттерді алдыға дәл қоя ... ... ... стратегиялық
жоспарлау сапасымен айқындалады.
Банктік қызметте маркетинг қызметі маңызды ... ... ... ... ... ... ... талдау мен олардың даму деңгейін
бақылап отырады. Банктік маркетинг банкпен жаңа қызмет ... ... ... ... ... ... ... жағдайы
клиенттердің қажеттілігімен тікелей байланысты. Клиенттердің қажеттілігін
қамтамасыз ... ... ... ... ақша – қаражаттарын жұмылдырады. Бұл
қаражатар банктің кіріс көзін ұлғайтып, резерв қорын кеңейтер еді, сонымен
қатар қаржы ... ... ... ... ... ... дағдарыстарға талап беру қасиетіне ие болады. ...... ... ... ... ықпал етеді. Сондықтан да
банк әртүрлі мақсаттар ұстануы мүмкін. Осылардың ішінде ... ... ... ... ... нарықта айқын позицияны ұстау,
нарықтағы жетекшелігін, қызмет ... ... мен ... ... ... ... – капитал нарығының талаптарына икемделуге
қажетті жағдайлар жасау, нарықты зерттеу ... ... ... ... ... ... ... атқаратын функциялары мыналар болып табылады: банк үшін
ерекше қызығушылық ... ... ... және оның ... ... ... ... саясатты даярлау. Талдау және
зерттеу жарнама, банктің активтері мен пассивтерін кеңейту ... ... ... ... персаналдарды басқару, клиенттерге ... ... ... ... ... ... қатар маркетинг қазіргі таңда бәсекелес банктердің нарыққа ұсынып
отырған қызмет түрлері мен олардың сапасын ... аса ... ... ... ... барысында банктік өнімдер нарығына талдау жасалынды соның
ішінде депозиттік нарыққа, несиелік нарыққа және банктік жаңа ... ... ... ... ... мен ... ... салғаны
үшін берілетін сыйақы көлемінің босатылуымен де түсіндіруге болады. ... ... ... үшін ... ... болатын.
Сонымен біздің еліміздегі депозит нарығының дамуын талдау төмендегідей
қортындыларға әкеледі:
- 1994 ... ... ... ... ... ставкалары позитивті
болып, жинақтауға қолайлы жағдай туындады;
- депозиттердің жалпы көлемінің өсуі халықтың банк ... ... ... ... бұл өз кезегінде Ұлттық Банкі мен
үкімет өз ... ... ... ... деген сөз. Сонымен бірге
жеке тұлғалардың мерзімді депозиттеріне кепілдеме беру және банк
құпиясы жөніндегі заңдардың шығуында өз ... ... ... ... болсақ. Соңғы үш жылда халықтың
несиелерді банктерден алуға құмарлығының негізгі себептері ... ... ... ... ... ... шарттардың болуы, себеп
болуда. Жалпы несие ... ... ... ... ... ... жатыр. Банктер өз тарапынан несие алуға жағымды жағдайлар жасауда
мысалы несие алу үшін құжаттар тізімін қысқаруы, ... ... ... ... т.б. Несие нарығының ұлғайуына алып келуде.
«Мобильный банкинг» жүйесі қызметін қортындылайтын болсақ жүйе қызмет
жасауынан бастап халықтың жағымды ... ие ... ... технологиялардың банктік қызметке енуімен «Мобильный
банкинг» жүйесі секілді өнімдерінің пайда болуы себеп болуда. Жалпы ... ... ... ... және ... ... ... жүйенің
тұтынушылары күннен-күнге өсуде.
Банктік маркетингті дамыту бағыттары. Банктер арасындағы бәсекелестік
олардың тікелей клиенттермен ... ... ... ... ... олардың өз міндеттерін сапалы орындауларына қол жеткізуге еріксіз
итермелейді. Клиенттерге қызмет көрсетуді жетілдірудің ... ... ... ... ... мыналар ұсынамын:
1. Банкте ақыл-кеңестер беретін және сұрақтарға жауап қайтаратын
жауапты қызметкерлерді тағайындау.
2. ... ірі ... қажы мен ... ... ... аясындағы проблемаларды шешу үшін қаржы кеңешілерін
тағайындау.
3. Клиеттердің ... ... ... және ... ... жүргізу үшін жағдайлар туғызу.
4. Банктің клиенттермен іскерлік қатынастар этикасын енгізу.
5. Қажеттіліктердің кең ауқымды спектірін қанағаттандыруға ... ... ... және ... ... ... беру ... шешім қабылданғанға дейін келиенттің төлем
қабілеттілігін тексеру.
7. Менеджмент саласында көмек көрсететін бизнес-орталықтар құру.
8. Жер-жерде ... ... ... жүйесін құру,
операцияларға күнделікті бақылауды жүзеге ... ... кез ... банк үшін ... ... ... бірі болып саналады. Стратегиялық ... ... ... банктің ағымдағы жағдайдан алдыға қойған
мақсаттарға жету бағытын қалыптастыруы ... Банк ... және ... ... ... ... қойылған міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін ресурстарды
бөлуі жүзеге асырылады: бөлінетін инвестициялардың ... ... ету, ... саны ... ... әрбір бөлімшелері
бойынша бекітілген стратегиялардың осы көрсеткіштері негізінде ... ... ... ... стратегиясының табысты болуы төмендегідей
бірқатар факторларға қатысты болады:
1. Банктік ұйымдық құрылымында банк бизнесі мен ... ... ... ... стратегиялық дамуының арнайы
топтарын құру.
2. Стратегиялық жобаларды орындайтын ... ... ... ... ... ... ... басымдығына банк басшылығының
қызығушылық таныту деңгейі.
4. Барлық жауапты тұлғалардың стратегиялық жоспарлы ... ... ... туралы ақпараттар жүйесін ұйымдастыру.
5. Бақылаудың айқын жүйесін ұйымдастыру. Мақсат жолында табысқа жету
немесе сәтсіздікке ... ... ... ... ... ... қажеттілігін туғызады.
Теориялық және практикалық аспектілерді зерттей отырып жоғарыда аталып
кеткен банктік маркетингті дамыту жолдарын іске асырылса. Банктік ... ... ... ... ... банк ... артады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» (Астана қ., 2007 жыл 28 ... ... ... 2030 ... ... даму стратегиясын іске асыру төмендегі
шаралар туралы Қазақстан Республикасы жарлығы. 1998 28 ... ... ... және ... ... ... заң» 31 ... 1995 жыл.
4. «Қазақстан Рестубликасы Ұлттық Банкі туралы заң» 30 ... 1995 ... ... Ф.Р. О ... ... и «банковская услуга» // Банки
Казахстана. Алматы, 2000. №10. б.28-30
6. ... Р.В. ... ... М: ... и статистика, 1998. б.10
7. Маркетинг в отраслях и сферех деятельности. Под редакцией Алексунина
В.А. Масква, 2007. б.360-420
8. Банк ісі: оқу ... ... З.Д. ... 2006. ... ... Т.Н. ... ... Учеб. для сред. ... ... н/д: ... 2001. б.378
10. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. Масква.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997. б.191
11. ... В.Т. ... ... ... Дело ЛТД, 1994. ... Уткин Э.А. Банковский маркетинг. Масква.: ИНФРА-М, 1995. б.300
13. Утеулин В.М. Основные операции банков//Банки Казахстана. ... ... Г. ... ... ... депозитного
рынка//Евразийское сообщество. Алматы, 2001. №3. б.72-83.
15. Одинцова Н.Ф. Развитие банковской депозитной системы по ... в 2000 ... ... ... 2001. №6. ... www.temakosan.net Қазақша рефераттар
17. Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе ... ... ... ... ... ... ... Казахстан за 2004г.
Алматы, 2005г. б.30-32
19. Годовой отчет Национального Банка Республики ... за ... 2006г. ... ... ... ... Банка Республики Казахстан за 2006г.
Алматы, 2007г. б.28-30
21. www.nationalbank.kz/news
22. ... Г.А. ... ... и ... ... ... и банковской системы Казахстана//Банки Казакстана.
Алматы, 2000. ... ... В.Ю. ... ... ... активными и пассивными
операциями в коммерческом банке//Бухгалтерия и ... ... ... ... ... ... Г. Некоторые особенности банковской ... 2000. ... ... Е.Ф. ... и факторинговые операции коммерческих банков.
М.:Изд-во АО «Консалтбанкир»,1995.б.47
29. ... Б.И. ... ... ... ... по инкассации//Банки
Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.18-20
30. Зубченко Л.А. Маркетинг в России и за рубежом. М.: 2000 ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік маркетинг жайлы75 бет
Банктік маркетинг туралы19 бет
Банктік маркетинг туралы ақпарат30 бет
Банктік маркетингтің дамуының негізгі бағыттары19 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері52 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет
Банктік маркетингтің теориясы және оның маңыздылығы76 бет
Банктік қызмет маркетингін жетілдіру жолдары («Банк Тұран Әлем» АҚ-ның мысалында)80 бет
Банктік қызметтегі менеджмент пен маркетинг5 бет
Сегменттеу – банктік маркетинг тиімділігін арттыру ретінде59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь