Білім беру бағдарламасы мазмұны мен құрылымыПән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 64 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Кәсіпқор холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамы
1216000 - Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі мамандығы бойынша
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Біліктіліктер:

oo 121606 3 Техник-технолог
oo 121604 2 Астықты өңдеу аппаратшысы
oo 121601 2 Ұн тарту өндірісінің аппаратшысы
oo ******* Кіші инженер-технолог

Астана - 2015

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
4
Оқу жоспары
6
Түсіндірмелік жазба
7
Білім беру бағдарламасы мазмұны мен құрылымы
8
Оқу модульдері
45
Оқу әдебиеттерінің тізімі
75
Оқу жабдықтарының тізімі
79

КІРІСПЕ
Аталған білім беру бағдарламасы LD DIDACTIC Group (Германия Федеративтік Республикасы) шетелдік білім беру мекемесінің қатысуымен, орта буындағы мамандарға және кәсіби жұмысшы мамандарға қойылатын халықаралық заманауи құзыреттілік талаптарына сай әзірленген.
Білім беру бағдарламасы, құзыреттілікке негізделген, өмір бойы оқу концепциясы есебінен әзірленген, өйткені білім беру бағдарламасы бір жағынан, еңбек саласында болып жатқан өзгерістерге жылдам бейімделетін жоғарғы білікті мамандарды қалыптастыруға бағытталса, ал екінші жағынан білімі мен кәсіби өсуін жалғастыруға негізделіп отырып әзірленген.
Аталған тәсіл әрбір білім алушылардың бойында жетістік сезімін құруға септігін тигізеді, яғни оны әрбір білім беру мекемесі өзі қалыптастырады, оның шеңберінде білім алушы өз білімін басқара және басқаруы қажет, яғни білім алушы өз білімі үшін жауапкершілік алуға бейімдейді, ал болашақта - өзінің кәсіби өсуі мен карьерасына жауапкершілік алады. Осыдан келе, білім алушы тұтынушы ретінде, біліммен қанағаттанады, ол өз білімін еңбек нарығына сай жетілдіре алады.
Мамандық бойынша білім беру бағдарламасында кәсіптік білімді жүзеге асыру мен үміткерлерге қойылатын оқу жоспарында кәсіптік профиль, біліктілік деңгейіне сай ақпараттар берілген. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Ұлттық бірыңғай біліктілігінің 3,4 және 5 біліктілік деңгейіне сай құзыреттерге қойылатын талаптар есепке алынған.
Қазақстан Республикасының Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі мамандығы бойынша мамандығының техникалық және кәсіптік білім берудің оқу бағдарламасын әзірлеу мыналарға сәйкес жүзеге асырылды:
oo 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы;
oo 2011 - 2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы (ҚР Президентінің 2010 жылдың 7 желтоқсанындағы №1118 қаулысы);
oo 2012 - 2021 жылдарға арналған Кәсіпқор холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамының даму стратегиясы (ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1751 қаулысы);
oo 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының стратегиясы мемлекеттік бағдарламасы (ҚР Президентінің 2010 жылдың 19 наурызындағы № 957 қаулысы).
oo Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңбері (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылдың 28 қыркүйегіндегі №444 және Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі 2012 жылдың 24 қыркүйегіндегі №373 біріккен бұйрығы).
Келесі біліктіліктерді алу қарастырылған 121606 3 Техник-технолог*, 121604 2 Астықты өңдеу аппаратшысы*, 121601 2 Ұн тарту өндірісінің аппаратшысы, ******* Кіші инженер-технолог.
Аталған бағдарламаны білім беру мекемесіндегі тәжірибеге енгізу үшін аймақтардың еңбек нарығы ерекшелігіне сәйкес және тапсырыс беруші-жұмысберушінің талаптарына сай оқу жұмыс жоспарын және бағдарламасын құрастыруы қажет.

ОҚУ ЖОСПАРЫ

Мамандығы:
1216000
Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі

Біліктіліктері:

121606 3 Техник-технолог

121604 2 Астықты өңдеу аппаратшысы

121601 2 Ұн тарту өндірісінің аппаратшысы

******* Кіші инженер-технолог

Оқыту формасы: күндізгі
Нормативті оқу мерзімі: 3 жыл 6 ай
Базасы: жалпы орта білім

Оқу саласы(модуль)
№ рн
Циклдар мен оқу пәндерінің (модульдердің) атауы
Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

емтихан
сынақ
бақылау жұмыстрының саны
курстық жоба (жұмыс)
барлық сағаттар

оның ішінде:
Семестрлер бойынша бөлу

теоретиялық сабақтар
пакртикалық сабақтар
курстық жұмыс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
А
Гуманитарлық пәндер

300

Кәсіптік қазақ тілі (орыс)

Кәсіптік ағылшын тілі

B
Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

Негізгі кәсіптік пәндер

330

270
45
15

1
Дән егу негіздері
1
+
2
1
95

65
15
15
1

2
Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бағалау, қабылдау және сақтау
1
+
2

80

75
5

1

3.
Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді тасымалдау
1
+
2

80

55
25

1

4.
Жабдықтар мен қондырғыларға күтім жасау, ұдайы техникалық қызмет көрсетуден өткізу қажеттілігі
1
+
2

75

75
0

2

Жалпы кәсіптік пәндер

345

270
60
15

5.
Бастапқы шикізатты, аралық және соңғы өнімдерді зерттеу және мөлшерлеу
1
+
2

80
20

2
3
6.
Шикізат пен аралық өнімдерді қайта өңдеуге дайындау
1
+
2
1

65
10
15

3
7.
Шикізат пен аралық өнімдерді ұсақтау
1
+
2

70
0

4
8.
Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бөлу және араластыру
1
+
2

55
30

4
Арнайы кәсіптік пәндер

365

270
65
30

9.
Ұн өнімдері мен жармалардың өндірісі
1
+
2

75
15

5
10.
Құрама жем өндірісі
1
+
2

75
20

5
11.
Арнайы өнімдердің өндірісі
1
+
2
2

55
10
20

6
12.
Сапа параметрлерін қолдану және сақтау
1
+
2
1

65
20
10

6
Оқу-танысу және өндірістік практика

2692

2692

С1
Оқу-танысу практикасы

500

500

С2
Өндірістік практика

1200

1200

С3
Технологиялық практика

900

900

С4
Диплом алды практика

92

92

D
Аралық емтихандар

36

E
Қорытынды емтихандар

72

Міндетті оқу бойынша барлығы (2 жыл 10 ай)

4320

Қолданбалы бакалавриат

864

Міндетті оқу бойынша барлығы (3 жыл 6 ай)

5184

F
Кеңестер
Оқу жылына кем дегенде 100 сағат
G
Қосымша сабақтар
Теориялық сабақ кезеңінде аптасына кем дегенде 4 сағат

ҚОРЫТЫНДЫ

5800

1401000 - Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны мен құрылымына
ТҮСІНДІРМЕЛІК ЖАЗБА

Оқу бағдарламасы мен жоспары әртүрлі модульдерден тұрады. Модуль термині теориялық және тәжірибелік блоктар қатысында оқытылатын оқу облысы моделін түсіндіреді.
Оқу процессінде модульдік-құзыреттілік құрылымын пайдалану курсты құрудағы икемділікті, оқу процессіне деген жекешелікке студенттердің сұранысын қанағаттандыру мүмкіндігін қарастырады. Әрбір модуль сәйкес құзыреттер мен бағалау критериін қарастырады. Осыдан келе оқыту сабақтары тәжірибелік бейінді үлгіде болады.
Тапсырыс беруші - жұмысберушілердің талаптарын есепке ала отырып оқу жұмыс бағдарламасын әзірлеушілер (білім беру мекемесі) модуль құрылымы мен санын төмендетеді, яғни жақын біліктіліктер түрлері бойынша белгілі қызметтер сабақтары үшін құзыреттер қатарын топтастырады.
Осыдан келе, білім беру бағдарламасы құрылымының модульдік-құзыреттілік икемділігін есепке ала отырып, модульдердің барлық құзыреттерін қажеттілігіне байланысты біліктіліктер бойынша жеке модульдерге топтастыруға болады. Әрбір модульді жетістікті оқып біткеннен кейін және сәйкес жұмысшы біліктілігін растағаннан кейін Техник-технолог біліктілігі тағайындалуы мүмкін.
Қолданбалы бакалавриат бағдарламасын аяқтағаннан кейін Кіші инженер-технолог біліктілігін тағайындау мақсатында қорытынды аттестация өткізіледі.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

Циклдармодульдердің атауы
Құралатын дағдылар мен құзыреттер
1:
Дән егу негіздері
білімі:
* дәнді дақыл мен азық шикізатының әр түрлері
* ауа райының және топырақтың жағдайлары, арамшөптік бәсекелестігі мен күтіп-баптаудың кемшіліктері, дән дақылдарының зиянкестері мен аурулар сияқты сапаға әсер ететін факторлар,
* қамба зиянкестері
* қоршаған ортаны ластау
* астық тұқымдас дәндердің құрылымы мен қайта өңдеу үшін пайда болатын салдары
* астық тұқымдас дәндердің құрамы және адам және жануарлардың тамақтануына арналған заттардың мәндері
* құрамында көп көмірсуы бар өнімдерді меңгеру үдерісі процесса:негізгіалмасу, қуатты қолдану, жалпы алмасу, энергобаланс
* сапа деңгейін анықтау
* жаңа өнімнің ұйғарынды критерийлері
икемділігі:
* оқулықтар мен кестелермен жұмыс істеу
* микроскоппен астық тұқымдастың суретін дайындау
* командада нәтижелерін талқылау
* ынтымақтастық дағдыларын, өздігінен жұмыстар және нәтижеге бағытталған жұмыстарға үйрену
* кәсіптік терминологияны қолдану
* осы саладағы өнім сапасына саналы қатысын дамыту
Өндірістік оқу
икемділігі:
* шикізат кәсіпорындарында қолданғанды білу
* шикізаттың зиянкестермен зақымдануын анықтау, олармен күресу және оларды жою бойынша шаралар қолдану
* заттардың құрамына талдау жасау негізінде өнімнің жарамдылығын анықтау
* дәндердің құрылымы мен құрамы негізінде технологиялылығын анықтау
* сапа дәрежелерін ажырата білу
дағдылары :
* талаптарға сәйкес тиісті шикізатты таңдау
* қоршаған ортаны ластаудың қаупін ескере отырып, зиянкестермен күресудің қажетті процедураларын білу
* шикізаттың түрі мен тиісті қайта өңдеу үдерістерін анықтау
* сапасының деңгейі бойынша шикізатты бағалау
Кәсіптік практика
икемділігі:
* ботаника негізінде дән түрлерін ажырата білу
* дәннің алуан түрлерінің өсіру шарттарын, астық өнімін жинап алу және пісіп жетілу дәрежесін білу
* адам және жануарларлың тағамдарына арналған дәндердің түрлерін ажырата білу
* қамба зиянкестерінің түрлерін ажырата білу, зиянның потенциалдыдеңгейін сипаттау, алдын алу шаралары мензиянкестермен күресудің мүмкін тәсілдерін бағалау

дағдылары:
* гербарий үшін дәндердің алуан түрлерін өздігінен іріктеу
* бас дәнді дақылдарды суретке салу
* дәнді көбейту үшін түрлі шарттарды зерттеу
* жемдік өндірісі шикізатты мен адам тағамы өнімдерін анықтау
* зиянкестермен күресудің профилактикалық шараларына және денсаулық пен қоршаған ортаға кері әсер етуі қаупін азайту үшін препараттарды қолдануға саналы қарау
2: Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бағалау, қабылдау және сақтау

білімі:
* өтімді шикізат, аралық және соңғы өнімдердің сыртқы түрі, қасиеттер мен сақтау шарттары
* бидай, қарабидай және арпа ұндарынан қамыр жасау
* арамшөп қоспасы, ылғалдылық, белсенді су, төмендеу саны, өнгіштігі, мың дәндердің салмағы сияқты сапа параметрлері
* арамшөп қоспасы алуан түрлері
* өртке қарсы қауіпсіздігінің талаптарын ескере отырып, арамшөп қоспасымен шаңды жою тәсілдері
* тазалау және тасымалдау үшін жабдықтар мен тасымалдайтын құралдарконвейерлер
* қаттап тастаудың тиісті әдістері (сүр шөпті сақтау, көлденең едені бар қоймалар)
* қоймада орналастырусақтауды қорғау және бақылауды қамтамасыз ететін тиісті тәсілдер
* қосымшаесептер (орналастырудың сыйымдылығы, сүр шөптер мен ыдыстардың тығыздығы, сыйымдылығы)

икемділігі:

* сапасын тексеру шегінде диаграммаларды құру және оқу
* оқу әдебиеттері көмегімен білімді өздігінен арттыру
* кәсіптік мәнмәтінді түсіну
* кәсіптік терминологияны қолдану
* жүргізілген есептердің негізінде қорытындылар жасау
* алғашқы тазалау үдерісін графикалық түрде суреттеу
Өндірістік оқу

икемділігі:
* жеткізілген шикізат, аралық пен соңғы өнімдерді және олардың тиісті сақтау әдістерін анықтау
* арамшөпқоспасының санына есептер жүргізу және әрекет ететін стандарттарға сәйкес нәтижелерді бағалау
* шикізатты алғашқы тазалау үшін кәсіпорында қолданылатын тасымалдау жабдығыконвейерлерді білу
* кәсіпорында қолданылатын сақтау тәсілдерін сипаттау
* қойма орналастыруларын бақылауды қамтамасыз етудің тәсілдерін сипаттау

дағдылары:
* сынамаларды кәсіби іріктеу
* жеткізілім салмағын анықтау мен нәтижелерді құжаттау
* арамшөп қоспасына талдау жасау және оны жою бойынша шараларды қолдану
* шикізатты алғашқы тазалау үшін жабдықтар мен тасымалдайтын құралдарды дайындау, еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты сақтау талаптарын сақтай отырып, жабдықтармен басқару және күтім жасау
* ысырап болмауы үшін қойма орналастыруысақталуының температурасы мен ылғалдылығын бақылау
* қоймадағы қорлар мен шығындарды анықтау, толтыру бойынша есептер жүргізу
Кәсіптік практика
икемділігі:
* бидай, қарабидай және арпа ұндарынан жасалған қамырларды салыстырып, негізгі айырмашылықтарын сипаттау
* шикізат сапасын бағалаудың әдістерін, төмендеу санын анықтау әдістерін білу
* құрылғыны және тасымалдау жабдықтары мен құралдарының жұмыс істеу принциптерін білу
* сүр шөпті қоймасы мен көлденең еденді қоймаларының ерекшеліктерін білу
* бақылаумен қамтамасыз етуді бағалау әдістерін әзірлеу
* түгендеу жүргізу, сақтау кезіндегі мүмкін шығындардың себептерін білу

дағдылары:
* бидай, қарабидай және арпа ұндарынан жасалған қамырлардың түрін анықтау
* сенсорлық бақылаутексеріс жүргізу
* арамшөп қоспасына талдау жасау, нәтижелерін бағалау және графикалық суреттер дайындау
* ICC халықаралық стандарттарына сәйкес төмендеу санын анықтау
* жабдықтар мен тасымалдау құралдарының жұмысында ақауларды анықтау, кемшіліктерді жоюдың тиісті шараларын қолдану
* сүр шөпті қоймасы мен көлденең еденді қоймалардың вентиляциясы, салқындатуы және кептіру мүмкіндіктерін сипаттау
* температура, ылғалдылығы, ауа құрамын өлшеу әдістері арқылы қойма орналастыруының параметрлерішарттарын анықтау, сақтауға арналған өнімге сәйкес алынған нәтижелерді бағалау
* алынған нәтижелерді негізінде қойма орналастыруының жағдайларын оңтайландыру
* қоймадағы қорлар мен шығындарды анықтау.
3:
Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді тасымалдау
білімі:
* иірмекті тасымалдауыш, тартпа тізбекті тасымалдауыш, элеватор, жолақты тасымалдауыш, дірілтасымалдауыш, тербелетін шөміштері бар тасымалдауыш сияқты тасымалдау механикалық құралдары
* жүк тасымалдауыштарының көлемі мен тасымалдау жылдамдығын есептеу
* пневматикалық тасымалдау құралдарын сору және айдау пневмотасымалдауыштар деп бөлінуі
* пневматикалық қондырғылардың бөлшектерінің жұмыс істеу принциптері мен құрылғылары
* пневматикалық тасымалдау қондырғыларына арналған құбырларды салу критерийлері
* аспирацияның қажеттілігі ментехникалық жүзеге асыруы
* құрылғылардың, жетектерқозғалтқыштардың алуан түрлерінің жұмыс істеу міндеттері мен принциптерінің айырмашылықтары

икемділігі:
* иірмекті тасымалдауышмысалында қосымша есептеулер жүргізу
* нәтижелері мен әсерін талқылау
* пневматикалық өткізудің есептерін жүргізу (цех ішіндегі пневмотасымалдауыш)
* есептерден қорытынды жасау
* электрэнергиясын рационалды қолдану жайлы талқылау, электрэнергиясын үнемдеуді қарастыру бойынша ұсыныстарды енгізу
* көліктің сипаттамасын ескере отырып жұмыс жасау
Өндірістік оқу
икемділігі:
* кәсіпорында іске қосылған тасымалдаудың механикалық құралдары және оларды қолдану аясын білу
* апатқа, өртке, жарылуға қарсы және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін
* өндіріс ішіндегі пневматикалық тасымалдауыштарқондырғылардың жұмыс істеу принциптері мен құрылғыларды білу
* жұмыс кезеңдерін анықтау, жұмыс жүргізуді жоспарлау және құжаттама жүргізу
* цех ішіндегі пневмотасымалдауыштарды сипаттау (ең кең таралған көпжылғалы қондырғы)
* құбыр диаметрі мен тасымалдауыштың өнімділігінің арасында өзара байланысты білу
* кәсіпорында қолданылатын жетектерқозғалтқыштардың түрлерін сипаттау

дағдылары:
* алынған өнімге сәйкес, барлық ережелерді сақтай отырып, тиісті тасымалдауышқондырғыны таңдау
* жұмыс орнында денсаулыққа қауіпті және қауіпсіздікті сақтауға қатерді анықтау, оларды жою бойынша шаралар қолдану
* пневматикалық жүйені тасымалдау үдерістерін түсіну
* пневматикалық қондырғылардың бейімделуіорнатуы бойынша жұмыстар жүргізу
* сорғылау қондырғысын жақсарту
* өндірістік үдерісте жетектердің алуан түрлерін білу және түсіну
* технологиялық үдерістердің сұлбасын құру (тазалау)
Кәсіптік практика
икемділігі:
* шикізат пен өнімге арналған тасымалдауыштың тиісті механикалық құралдарын таңдау
* сору және айдау пневматикасын салыстыру, ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтау
* біржылғалы қондырғының сору және айдау пневматикасының жұмыс істеу принципін және құрылғысын түсіндіру
* пневматикалық қондырғылардың бөлшектерін білу
* түрлі қозғалтқыштардың жұмыс істеу принципін сипаттау және олардың қолдану аясын анықтау

дағдылары:
* сүр шөп ұяшықтарды тауармен толтыруға арналған ыңғайлы тасымалдауқұралын таңдау
* сору немесе айдау пневматикалық қондырғыларын қолданудағы пайдасын анықтау
* еңбек қауіпсіздігі ережелерін ескере отырып, пневматикалық қондырғының бөлшектерін құрастыру және бөлшектеу
* пневматикалық тасымалдауға арналған формулалар анықтамалығын таңдау
* түрлі жетектерді тестілеу және кейінгі қолдану аясын анықтау
4:
Жабдықтар мен қондырғыларға күтім жасау, ұдайы техникалық қызмет көрсетуден өткізу қажеттілігі
білімі:
* жабдық және қондырғының бөлшектері мен түйіндері
* корпусы, қаңқасы, қаптау
* қозғалтқыштар, тербелмелі элемент, ажыратулар
* осьтер, қозғалтқыштың иінді білігі
* белдікпен айналатын тегершік, белдік, белдік ұштарын байланыстыру
* тісті жетек, тізбекті жетек
* техникалық қызмет көрсету жоспарларының мазмұндары жәнежабдыққа күтім жасау
* өндірістің үздіксіз үдерісі, сапасына кепілдік және құнын сақтауды қамтамасыз етуге арналған профилактикалық техникалық қызмет көрсету мәндері
* күштік берілістің функционалдық элементтері
* тоқтың алуан түрлерінің әрекет ету және өндіру принципі
* терминдер: күш, жұмыс, қуат, тиімділігі дәрежесі
* тоқпен (электрлік сақтандырғыштар, жерге тұйықтау жетегі) жұмыс кезіндегі қорғау механизмдері мен сақтандырғыш мәндері

икемділігі:
* техбайқауды өз уақытында және тиісті орындау қажеттілігін түсіндіру
* еңбек қауіпсіздігін, гигиена, қоршаған ортаны қорғау және экономикалық тиімділіктің принциптерін сақтау
* жабдық бөлшектерінің техникалық суреттерін орындау
* тоқпен және электрлік қондырғылармен қауіпсіз ұстау
* өнеркәсіп қондырғыларының бірлігіне электр энергиясын қолдануын есептеу
Өндірістік оқу
икемділігі:
* кәсіпорында қолданылатын жабдықтардың бөлшектері мен түйіндерін
* күштік берілістің өндірістік қондырғысын білу
* техникалық тозу белгілерінің пайда болуын алдын алу
* жұмыстың нәтижелерін бақылау және бағалау
* құралдар мен материалдарды мақсатты таңдау және қолдану, оларды қолдануға дайын етіп ұстау
* кәсіпорынға электр энергиясын жеткізу тәсілін сипаттау

дағдылары:
* құрылыс және майлайтын материалдар туралы білімін қолдана отырып, техбайқау және күтім жасау кестесін сақтау
* белгіленген кесте бойынша өз уақытында қажетті жөндеу жұмыстары мен техбайқау жүргізу
* күштік беріліс қондырғыларының бөлшектерін тозу белгілеріне тексеру, тозған бөлшектерді ауыстыру
* өндірістік шикізатты сақтау және қалдықтардытасталғанды жою
* тоқ және электрлің құралдармен қолданудың қауіпсіздік ережелерін білу және тиісті қауіпсіздік ережелерін қолдану
Кәсіптік практика
икемділігі:
* жабдықтың көліктік бөлшектері мен түйіндерінің құрылымы мен жұмыс істеу принципін зерттеу
* өндірістік ақаулар мен кемшіліктердің салдарын білу
* күштік берілістің функционалдық элементтерін айыру және оларды қолдану
* электр энергиясы өндірісінің үдерістері мен қондырғыларын білу

дағдылары:
* тозу белгілерін анықтау, қажетті шаралар қолдану
* белгіленген жоспарлар бойынша техбайқаудан өту
* үздіксіз өндірістік үдеріспен қамтамасыз ету, құндылығын сақтау және сапасына кепілдік беру
* қондырғылар үшін техбайқау жоспарын құру
* күштік берілістің түрлі функционалдық элементтеріне эксперимент жасау және қолдану аясын анықтау
* жабдықтыңқуатынпәкесептеу
* автоматтандырылған және өлшеуіш қондырғыларды және реттегіш қондырғыларды басқару
5:
Бастапқы шикізатты, аралық және соңғы өнімдерді зерттеу және мөлшерлеу
білімі:
::мөлшерлеудің түрлі принциптері
::көлемдің және гравиметриялық мөлшерлеу процедуралары
::құрама жемдер өндірісі кезінде ұнның түрлі құрамдастарының әсері мен ағындылығы
::микро-компонентердің мөлшерлеуін жүзеге асыру және әрекет ету қажеттілігі жайлы
::шикізат пен дайын өнімнің қорек құндылығын бағалау
::көмірсуға бай өнімдерді сіңіру кезінде адамдар мен жануарларда ас қорыту үдерістері
::ұнды өңдеуге арналған құрал, қолдану аясы және функциялары
::құрама жем өндірісі кезінде сұйықтықты қосу себептері, олардың оқшаулауы және өткізгіштігі
::аралас және сандық есептерді жүргізу
::зерттеу сапасы және қажетті зертханалық технологиялар
::қаптама, қаптау, түсіру үдерісі және сатуға дайындық үдерісі
::тауарлық қаптаманың құқықтық нормалары және таңбалау туралы ереже

икемділігі:
::жемнің қорек заттары мен қорек құндылығының кестесін түсіну
::тамақтану есебінің нәтижелерін бағалау және қорытынды жасау
::өнімдің оның қорек маңыздылығына сәйкес бағалау
:: формула жиынтығымен жұмыс жасау
:: нәтижелерін графикалық түрде көрсетіп, презентация жасау
Өндірістік оқу
икемділігі:
::компанияда қолданылатын мөлшерлеу принциптерін түсіндіру, мөлшерлеу процедураларын орындау
::компанияны сапамен қамтамасыз ету мақсаттары, міндеттері және құрылымын түсіндіру
::үлгілер алып, өнімнің ерекшелігін ескеріп зерттеу жүргізу, бағалау және барлық үдерістерді құжаттандыру
::компаниямен шығарылатын өнімдер тобының қаптау түрін анықтау
::компанияда қолданылатын қаптама көліктерін білу
::апаттар кезінде тәртіп ережелерін білу және алғашқы шаралар қолдану
::энергия мен материалдардың экономикалық және экологиялық оңтайлы қолдану мүмкіндіктерін білу
::таңбалау туралы заңның ережелерін сақтай отырып, сатуға дайын қапталған материалдар туралы құқықтық ережелерді білу
Дағдылары:
* көлемдік және гравиметриялық мөлшерлеу жүргізуді және оны орнату нақтылығын құқықтық және технологиялық негіздерге сәйкес бақылау
* компания сапасын бақылау жүйесін қолдану
* шикі желімтік құрамына, минералды қамтамасыз ету талаптарын сақтау, реологиялық зерттеулер жүргізу
* құқықтық нормаларға сәйкес клиентке ыңғайлы өнімнің қаптамасын таңдау
* қаптама көліктерін дайындауды және оларды пайдалана білу, жабдықты жаңғырту құралдарын қолдану, жүргізуші-жөндеуші және пайдалану үдерістерін іске қосу
* пайдалану талаптарына сәйкес өнімдерді жүктеу
* энергия мен материалдарды экономикалық және экологиялық оңтайлы қолдану
* өнімдерді таңбалау
Кәсіптік практика

Икемділігі:
::мөлшерлеудің түрлі принциптерін түсіндіру және олардың қолдану аясын білу
::құрама жемдер өндірісі кезінде ұнның түрлі құрамдастарының әсерлері мен ағындылығын зерттеу
::микрокомпоненттерді мөлшерлеудің қажеттілігі, тиімділігі және орындалуын сипаттау
::құрама жемдер өндірісі кезінде сұйықтықтың әсерін зерттеу
::тауардың сату алдындағы дайындығын орындау
::жүктеудің түрлі типтерінің ерекшеліктері мен кемшіліктерін түсіндіру

Дағдылары:
::өнімнің сипаттамасына байланысты гравиметриялық және көлемдік мөлшерлеуді орындау
:: ағымдылықтың түрлерінің негізінде рецепттерді әзірлеу
:: рецепттерді дайындау үшін шикізат пен жемнің қорек құндылығын бағалау кестесін назарға алу
::құрама жемдердің өндірісі кезінде сұйық қоспаларды қосу
::өнімдерді қаптау немесе жүктеу, қаате көздерін анықтау
6:
Шикізат пен аралық өнімдерді қайта өңдеуге дайындау
Білімі:
дәнді тазалауға арналған түрлі әдістер мен жабдықтар
тазалауға арналған түрлі көліктер мен жабдықтардың міндеттері, құрылымы және жұмыс істеуі
қайта өңдеуге шикізатты дайындауға арналған конвейердың жұмысы
ылғалдылық, температура және ақуызды, ұнның шығуын өлшеуге және дәнді дайындау минералды құрайтын әдістерін анықтауға (кондициялау) арналған өлшеуіш құралдарының өлшеу әдістерін, құрылымын және функионалды принциптерін
терминдер: ас қорыту,созылымдылығы жәнеқажалып тозу
дәннің қабыршақталуына арналған жабдықтар мен түрлі көліктердің жұмыс істеу принциптері, міндеттері мен құрылымы
өзекті есептерді жүргізу
Икемділігі:
блок-сұлбаның дайындығын құру және түсіндіру
байланыс және презентативтік дағдыларға үйрену
түрлі ақпараттарды ұйымдастыру, қолдану және бағалау, сондай-ақ, шет тілдерінде, әсіресе, өнімді пайдалану және сипаттау бойынша әдебиеттер, оқулықтар
бәтуаластық табу үшін командада жұмыс істеу талқылау және оқу
Өндірістік оқу
Икемділігі:
* компанияда қолданылатын дәнді тазалау, кондициялау және қабыршақталуына арналған жабдықты, көлікті білу
* компанияда қолданылатын дәнді кондициялау технологиясы мен олардың бұзылу режимін білу
* жұмыс нұсқаулықтарына сәйкессапамен қамтамасыз ету бойынша шараларды орындау
* тегістеу үдерісінде өнімге және өнімнің құрылымына ылғалдылықтың әсерін білу
Дағдылары:
дәнді тазалау, кондициялау және қабыршақталуына арналған жабдықты дайындау, пайдаланатын параметрлерді орнатып, олармен жұмыс кезінде басқару
дәнді тазалау, кондициялау және қабыршақталуына арналған көлікті пайдалану
дәнді тазалау, кондициялау және қабыршақталу үдерістерін бақылау және тексеру
өндіріс үдерісінде кемшіліктерді анықтап, оларды жою бойынша шараларды қолдану және құжаттандыру
ақуызды анықтау, ұн мен минералды концентрацияны шығаруға тексеріс жүргізу, нәтижелерін бағалау
өнімнің ылғалдылығы мен құрылымын өлшеу, оларды ұсақтау кезінде ылғалдылықты және сақтау уақытын анықтау, дымқылдану жүйесін орнату
Кәсіптік практика
Икемділігі:
* дәнді тазалауға арналған жабдық пен түрлі көліктердің міндетін, құрылымын, әрекет ету принциптерін түсіну
* жарманы кондициялау және қабыршақталуы факторларын анықтау, оларды өңдеу бойынша қорытынды жасау
* өнімнің ылғалдылығын, құрылымын анықтау, дәннің қаттылығын анықтау
* ылғалдылық, температура, ақуыздарды, ұнды шығару және минералды концентрацияны анықтауға арналған өлшеу құралдарының жұмысы мен құрылғысын сипаттау
Дағдылары:
* технологиялық және экономикалық аспектілері тұрғысынан, жұмыстарды орындауға тапсырыс қабылдау, олардың орындалуын тексеру
* командаға міндеттер жоспарлап, оларды орындау, нәтижелерін келісу, жұмыс кезеңдерін анықтау
* ылғалдылық, температура, ақуыздарды, ұнды шығару және минералды концентрацияны анықтау үшін өлшеу жүргізу
* өнімнің ылғалдылығын, құрылымын анықтау, ұсақтау кезіндегі ылғалдылықты, сақтау уақытын анықтау және дымқылдандыру жүйесін орнату
* факторларды графикалық түрде және кесте түрінде көрсету, оларды бағалау

7:
Шикізат пен аралық өнімдерді ұсақтау
Білімі:
* ұсақтау принциптері және жабдықтарұсақтағыштар
* шикізат пен аралық өнімдерді ұсақтау үдерісінің қажеттілігі
* ұнды ұсақтағыштар мен қосымша жеделдеткіштердің міндеттері, жұмыс істеу принциптері мен құрылғысы
* соғу, қысу, ұнтақтау, кесу арқылы ұсақтау тәсілдерінің ерекшеліктері
* білікті білдекуатқыш құрылғылары мен жұмыс істеу принциптері
* ұн өнімдері, олардың қасиеттері мен қайта өңдеу ерекшеліктері
* сапасы мен қажетті зертханалық жабдықтарды өзгеше зерттеу

Икемділігі:
* ғаламтор мен оқулықтар көмегімен өздігінен білім алу
* ұнды қосымша жеделдеткіштердің түрлі тәсілдеріне қысқаша шолу
* жұмысты ұжымда орындау
* түрлі презентативтік техникаларды қолдана отырып, жұмыстың нәтижелерін көрсету
* өндірістік және құқықтық нормаларды сақтай отырып, ақпараттық және коммуникацияылқ жүйелердің көмегімен амалдарды шешу
Өндірістік оқу
Икемділігі:
* компанияда қолданылатын ұсақтағыш машиналарын білу
* талап етілетін ұсақтағыш техниканың есебінен ұн өнімдерін таңдау
* түрлі машиналарды жөндеудің тәсілдеріне ие болу, олардың өнімге әсерін білу
* өндірілетін өнімге қатысты құқықтық нормаларды, әсіресе, тамақ туралы заң нормаларын білу
* сапасын қамтамасыз ету үшін кәсіпорында қолданылатын микробиологиялық, физикалық және химиялық зерттеулер әдістерін игеру

Дағдылары:
* мақсаттық параметрлеріне сәйкес ұсақтау машиналарын дұрыс дайындау
* ұсақтау машиналарының жұмысын бақылау және мониторинг жүргізу, өндіріс үдерісінде кемшіліктерді анықтау, оларды жою бойынша шараларды қолдану, осы барлық үдерістерге құжаттамалық есеп жүргізу
* ұн және аршылған өнімдердің сынамаларын алу, құрамын анықтау, микробиологиялық құрылымын тексеру, өнімді одан әрі қолдану мақсатында физикалық қасиеттерін анықтау
* електі талдау жүргізу, мәліметтерді жинау және талдау
* құқықтық нормаларды, әсіресе, тамақ және жарма туралы заңын қолданып, ақпараттық және коммуникациялық жүйелердің көмегімен амалдарды шешу,арнайы және стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану
Кәсіптік практика
Икемділігі:
* ұсақтау тәсілдерін анықтау қойылған мақсатқа тиісті ұсақтағыштаржабдықтарды таңдау
* таңдалынған жабдықта өнімдерді ұсақтауды жоспарлау, ұсақталған өнімдерді бағалау және өңдеудің кейінгі кезеңдерін анықтау
* білікті білдекуатқышта дәнді ұсақтау үдерісінде рифли санынбұрыштарын, диаметрін, ауытқу мен қаттылығының әсерін зерттеу
* түрлі ұсақталған өнімдердің сапасын тексерудің тәсілдерін түйістіружинау

Дағдылары:
* електі талдау арқылы ұсақтау тиімділігін бақылау, дән мөлшерін таратудың нәтижелерін хаттамаға жазу
* ұсақтау тәсілдеріұсақтау технологияларын диаграммаларда көрсету
* ұсақтағыштардың машиналық параметрлерін есептеу
* түрлі біліктердің әсерін бағалау және біліктің түрлі беттері мен қиыстыруының суретін дайындау
* електі талдау жүргізу және ұсақтау нәтижелерін бағалау
8:
Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бөлу және араластыру
білімі:
* Шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бөлу және араластырудың түрлі принциптері
* елеу машиналары мен бұлғауыштардың жұмыс істеу принципі және құрылғысы
* отырғызу және елек машиналардағы өнім
* бұлғауыштардың міндеттер, құрылғысы және жұмыс істеу принципі және оларды қолдану аясы
* факторлар шамасы, бөлшектердің тығыздығы мен булануының шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бөлу және араластырудың үдерісіне әсері
* қоспа құрамдастарының қатынасын есептеу
* терминология: араластыру және и гомогенизациялау
* тағам қоспалары саласына қойылатын құқықтық талаптар

икемділігі:
* елеу машиналары мен бұлғауыштардағы өнімнің графикалық суретін суреттеу
* формулалар анықтамалығымен және калькулятормен жұмыс істеу
* заңнамалық нормаларды түсіну және қолдану
* коммуникативтік дағдыларды дамыту және кәсіптік мәнмәтінді түсіну
* тәжірибелердің нәтижелерін көрсету
* ынтымақтастық дағдылары, өздігінен және мақсатты жұмыстарды дамытуүйрену
Өндірістік оқу
икемділігі:
* кәсіпорында қолданылатын отырғызу және сұрыптайтын машиналарды білу
* таңдалынған мысалда жұмыс істеу принципін түсіндіру
* қолданылатын електің түрлерін, материалын, өлшемі мен шектерін білу, анықтау
* шикізат, аралық және соңғы өнімдерді пропорцияларына және сапасының параметрлерін сақтауына сәйкес араластыру
* сұйықтықтарды ұнсусымалы және түйіршіктелген құрамдастармен араластыру, араластыру үдерісін түсіндіру
дағдылары:
* нақты бөлу міндетіне сәйкес отырғызукөлігін таңдау
* араластыру және бөлу үдерістерін басқару, бақылау, өндірістік ақауларды анықтау, жою және құжаттандыру
* електі тазалау
* електі талдаулар жүргізу, нәтижелерін талдау және қорытынды жасау
* аралық өнімдердің құрылымын анықтау және ауытқуларды түзету
Кәсіптік практика
икемділігі:
* түрлі шикізаттардың бөліну қасиеттерін зерттеу және бақылау нәтижелерін түсіндіру
* факторлар шамасы, бөлшектердің тығыздығы мен булануының шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бөлу және араластыру үдерістеріне әсерін зерттеу
* жеке құрамдастардың талдау көрсеткіштерін анықтау, сапа параметрлерін ескере отырып, қоспаға қажетті пропорцияны есептеу
* бұлғауыштардың жұмыс істеу принципін бақылау және сипаттау
* бұлғауыштардың түрлі құрылғыларын салыстыру және бағалау, араластыру үшін қажетті уақытты анықтау
* тағам қоспаларының әсерін анықтау мақсатында тәжірибелер жүргізу және алынған нәтижелерді бағалау

дағдылары:
* бөлшектердің шамасы, тығыздығы мен булануының мәндері негізінде шикізат, аралық және соңғы өнімдерді бөлу және араластыру қасиеттері туралықорытынды жасау
* елеу машиналары мен бұлғауыштардағы өнімнің графикалық суреттеуі
* шикізат құрамдастары, аралық және соңғы өнімдерді араластырудың есептерін сапасының параметрлерін есепке алып жүргізу
* араластыру бойынша нақты міндеттерге сәйкес бұлғауыштарқұрылғысын таңдау
* тағам қоспасының әсерін түсіндіру және олардың қолдану қажеттілігін бағалау
9:
Ұн өнімдері мен жармалардың өндірісі
білімі:
* ұн тарту үдерісінің жабдықтар мен қондырғыларының дұмыс істеу принципі және құрылғысы
* ұн және ұн өнімдері өндірісінің технологиялары
* драной, тегістеу жәнееркін жүйелер
* бидай және арпа ұн тартудың ерекшеліктері
* өнімдік диаграммаларды құру және бағалау
* ұнның түрлі сұрыптарының сипатты қасиеттері, тамақтану физиологиясы тұрғысынан, қайта өңдеу және құндылық ерекшеліктері
* ұн тартудың градусындәрежесінанықтау
* ұн тасқынының құрамыбіріктіруі
* сапа зерттеуінің әдістері және қажетті зертханалық жабдықтар
* (өнімдердің) шығуын есептеу
* гигиена және тағам өнімдерінің қауіпсіздігі саласында өндірістік және құқықтық нормалар
*
икемділігі:
* кестелер және оқулықтармен жұмыс жасау
* Mind-Maps қолдану арқылы амалдарды шешу
* диаграммаларды талдау және қорытынды шығару
* оқудың түрлі әдістерін қолдану (карточкалар)
* командада ұн және басқа ұн өнімдері өндірісін жоспарлау
* ынтымақтастық, мақсаттылық және дербестік дағдыларын жұмыста дамыту
* кәсіптік терминологияны қолданып, жұмыстың нәтижелерін көрсету
Өндірістік оқу
икемділігі:
* кәсіпорында қолданылатын ұн және аршылған өнімдер өндірісінің технологиялары білу
* шикізат пен өндіріс және өлшеп орау технологиялары саласында алынған білімдерін қолдана отырып, ұн өндірісі мен өлшеп орауды білу
* өндіріс үдерісінде қауіпсіздік, гигиена шараларын сақтау, өнімнің клиентке бағытталған сапасын қамтамасыз ету
* қондырғылардың жұмыс істеу принципі мен құрылғысын сипаттау, басқару және реттеу әдістер саласында білімін қолдану
* ұн өндірісінің қосымша өнімдерін кейін қолдануын анықтау
* кәсіпорында қолданылатын зертханалық зерттеулер мен зертханалық жабдықтарды білу
* сақтау кезінде қамба зиянкестерінің басымдылығын алдын алудың кешенді қажетті шараларын білу
* өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін білу, өрт кезінде тәртібі пен қажетті шаралар қолдануын сипаттау

дағдылары:
* қолданылатын ұн технологиялары негізінде ұн өнімдерінің құрылымын сипаттауанықтау
* тапсырыс берушінің талаптарына сай ұн тасқынының құрамынбірігуін таңдау
* ұн тасқынын талдау мәндері мен сұрыптың бөлінуін анықтау
* өндірістік бақылау жүргізу, өлшеу көрсеткіштерін жазу, құжаттама жасау
* өнімнің шығу көрсеткішін жазып алу және оны арттыру шараларын білу
* өнімдерді сақтау,сақтауды бақылау және басқару, тауарларды жіберуге дайындау
* өртке қарсы қауіпсіздік шараларын қолдану, өрт кезінде тәртіп ережелерін білу
Кәсіптік практика
икемділігі:
* ұнның түрлі технологияларын ерекшеліктерін салыстыру және талдау
* ұнтақтауыш градусы мен минералды заттардың құрамы және ұн сұрпының өзара байланысын пысықтау
* минералды заттар мен олардың қисығын кестеде түсіндіру
* ұнның түрлі сұрыптарынан жасалған қамырдың реологиялық ерекшеліктерін зерттеу және алынған мәндер негізінде қолдану аясын анықтау
* ұнның түрлі дәрежелерін сақтау жарамдылығына талдау жүргізу, талдау нәтижелерін негіздеу.

дағдылары:
* қолданылған ұн технологиясытәсілі негізінде өнімнің қасиеттері жайлы қорытынды жасау
* осы немесе басқа ұн сұрпына сәйкес ең қолайлы ұн тарту тәсілін таңдау
* ұн тарту градусының сапасына әсерінің факторларын түсіндіру
* реологиялық зерттеулер жүргізу, ұн сұрыптарын қолдану бойынша кеңестер
* ұн және ұн өнімдерін сақтау жарамдылығына әсер ететін параметрлерді білу, бақылау және сақтау үдерістерін басқару саласындағы білімін қолдану
10:
Құрама жем өндірісі
білімі:
* шикізаттың алуан түрлері мен оның құрамы, қорек құндылығын анықтау
* түрлі жануарлардың тамақтану үдерісі және ас қорыту үдерісі
* құрама жем өндірісі мен өлшеп орау технологиясы
* құрама жем өндірісі бойынша жабдықтары мен қондырғыларының жұмыс істеу принципі мен құрылғысы
* өндірістік диаграммаларды өңдеу және бағалау
* сапаны бағалау талдау әдісі, қажетті зертханалық жабдықты білу
* жем туралы заңның нормаларын білу

икемділігі:
* сұрақтар кезінде білімдерді қолдану, жұмысты орындау трансфері
* кестелер мен оқу құралдарын қолдану
* нәтижелерді командада көрсету
* ынтымақтастық дағдылары, өздігінен және мақсатты жұмыстарды дамытуүйрену
* диаграммаларды салу және қорытынды жасау
* түрлі оқу техникасын қолдану (мысалы, ғылыми оқу)
* командада ұн және басқа ұсақталған өнімдердің (ұн тарту өнімдері) өндірісін жоспарлау
Өндірістік оқу
икемділігі:
* клиентке бағытталған құрама жем өндіретін кәсіпорынға қажетті шикізат түрін анықтау
* құрама жем өндірісі үшін кәсіпорында қолданылатынжабдықтар мен қондырғылардың жұмыс істеу принципін және құрылғысын түсіндіру
* түрлі өнімдер өндірісінің жабдықтарының параметрлерін білу, рецепттермен және өнімдік диаграммалармен жұмыс істеу
* кәсіпорында өтетін сапасын бағалауын талдау және қажетті зертханалық жабдықты сипаттау
* сапасын қамтамасыз етудің өндірістік жүйесінің мақсатын, міндеттерін және құрылымын көрсету
дағдылары:
* құрама жем өндірісінің кәсіпорында қолданылатын қондырғыларының жұмыс істеу принципін және құрылғысын түсіндіру
* құрама жем өндірісінің жабдығы мен құрылғысын қолдану, еңбек және апатқа қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып басқару
* рецепттері мен өнімдік диаграммалармен жұмыс істеу
* өндірістік зертханалық жабдықты қолдана отырып, жем туралы заңның нормаларымен сапасын бағалауға талдау жүргізу
* аралық өнімдердің құрылымын анықтау және нормадан ауытқуын түзету

Кәсіптік практика
икемділігі:
* құрама жемді дайындауға қажет шикізаттың құрамын талдау және оның жарамдылығын бағалау
* жануарлардың түрлі ас қорыту үдерістерін зерттеу және қорытынды негізінде жемдердің компоненттердің құрамын оңтайландыру
* түйіршіктелу және ажырату тәсілдерін тестілеу, оңтайлы өнімдік параметрлерін әзірлеу
* құрама жемді бақылау кезінде арнайы зерттеу әдістерін білу

дағдылары:
* ақпараттық және коммуникативтік жүйелердің көмегімен жұмыс амалдарын шешу, арнайы және стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану
* құрама жемді оның компоненттік құрамы бойынша бағалау
* түрлі жануарларға арналған құрама жемнің жарамдылығын, олардың ас қорыту ерекшеліктерін ескере отырып бағалау
* құрама жем өндірісінің тұжырымын әзірлеу және тиісті өнімдік диаграммаларды құру
* түйіршіктердің өндірісін білу, түйіршіктердің қаттылығы мен ылғалдылығын анықтау және оларды бағалау
* жем туралы заң нормаларына сәйкес сапасына тексеруді жүргізу
11:
Арнайы өнімдердің өндірісі
білімі:
* дән негізіндегі ұлттық және аймақтық өнімдері
* ұлттықаймақтық мәнмәтінде ингредиенттердің құрамын бағалау және олардың мәнін түсіндіру
* арнайы өнімдердің өндірісі мен өлшеп орау технологиясы
* арнайы өнімдердің өндірісінің жабдықтары мен қондырғыларының жұмыс істеу принциптері мен құрылғысы
* өндірістік диаграммаларды құру және бағалау
* сапасын бағалауға талдау жасау, қажетті зертханалық жабдықтар
* тағам және жем туралы заң нормаларын білу
икемділігі:
* аймақтық өнімнің ерекшеліктерін түсіну
* ғаламторда ақпарат іздеу, жұмыста дербестік пен мақсаттылық көрсету
* құжаттама жүргізу
* презентация жасау және нәтижелерді талқылау
Өндірістік оқу
икемділігі:
* кәсіпорында өндірілетін арнайы өнімдер мен оларды технологиялық ерекшеліктерін білу
* арнайы өнімдер өндірісі үшін кәсіпорында қолданылатын жабдықтардың жұмыс істеу принципі мен құрылымын түсіндіру
* түрлі өнімдерге арналған жабдықтардың параметрлерін білу, рецепттермен және өндірістік диаграммалармен жұмыс жасау
* ішкі өндіріс және құқықтық талаптарға сәйкес арнайы өнімдердің өндірісі, өлшеу орауы және таңбалануын білу
* сапасын бағалауға жүргізілген талдауды және қолданылатын зертханалық жабдықты сипаттау, сапасын басқарудың өндірістік жүйесін қолдану
* арнайы өнімдер саласында тағам және жем туралы заңның нормаларын білу
дағдылары:
* арнайы өнімдер өндірісі үшін кәсіпорында қолданылатын жабдықтардың жұмыс істеу принципі мен құрылымын түсіндіру
* арнайы өнімдер өндірісі үшін кәсіпорында жабдықтар мен қондырғыларды қолдану, ретке келтіру, басқару, реттеу және өлшеу әдістері туралы білімін қолдану
* сынамалар алу және арнайы өнімге зерттеу жүргізу,нәтижелерін бағалау және құжаттандыру, заттардың құрамын анықтау және микробиологиялық құрылымын тексеру
* тиісті сақтау мен қаптауды қамтамасыз ету бойынша кеңестер өткізу
* құқықтық нормаларға сай тауарларды таңбалау
Кәсіптік практика
икемділігі:
* дәнді егу негізінде ұлттық және аймақтық арнайы өнімдердің компоненттерін зерттеу және тамақтану физиологиясы тұрғысынан олардың мәндерін анықтау
* арнайы өнімдердің өндірісі мен өлшеп орау технологиясыбілу, жабдықтар мен қондырғылар саласында білімін қолдану
* командада арнайы өнімдердің өндірісін жоспарлау
* сапасын бағалауды зерттеудің арнайы әдістерін және өнімнің шығуын білу
* арнайы өнімдер саласында тағам және жем туралы заңның нормаларын білу
дағдылары:
* жұмыс тапсырыстарын қабылдау, технологиялық және экономикалық аспектілерді ескере отырып, олардың жүзеге асуын тексеру
* арнайы өнімдердің өндірісі мен өлшеп орау технологиясыбілу, арнайы өнімдердің өндірісі технологиясымен шикізат саласында білімін қолдану
* командалық жұмыста үдерістердің өндірістік диаграммасын құру
* өндірістік жабдықдық қолдана отырып, тағам және жем туралы заңның нормаларымен сапасын бағалауға талдау
* жұмыс нәтижелерін бақылау және бағалау
* арнайы өнімдер саласында ерекше
12:
Сапа параметрлерін қолдану және сақтау
білімі:
* сапасын басқару мақсаттары мен міндеттері
* тағам және жем туралы заңның нормалары
* гигена және тағам өнімдерінің қауіпсіздік стандарттарының қажетті талаптарын сақтау
* микробиология негіздері
* АТҚБ (азық-түліктің қауіпсіздігін бақылау) тұжырымы қауіпті бағалау мақсатымен
* Шикізат, аралық және соңғы өнімдердің аналитикалық және сенсорлы зерттеу әдістері
* Қосымша есептер жүргізу

икемділігі:
* теориялық білімді практикада қолдану
* формулалар анықтамалығы мен калькулятормен жұмыс жасау
* заңнамалық мәтінді түсіну және қолдану
* коммуникативті дағдыларды дамыту және кәсіптік мәнмәтінді түсіну
* жұмыста ынтымақтастық, мақсаттылық және дербестікті үйрену
Өндірістік оқу
икемділігі:
* сапаны бақылаудың өндірісітк жүйесін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Білім беру мазмұнын қалыптастыру теориялары
Қазақ тілінің бағдарламасы
Атмосфералық қысымды өлшеу
Алгоритмдік ойлау дағдысы
Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты
Оқу практиканың бағдарламасы
Электрондық оқулықты пайдалану саласы
Қазақ тілі бағдарламасы, оның оқулықпен байланысы
Логикалық ойлау дағдысы
Критикалық ойлау дағдысы
Пәндер