Қазақстан Республикасы Білім Беру Ұйымдарындағы Психологиялық Қызмет ЕрежесіПән: Психология
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім Беру Ұйымдарындағы Психологиялық 
 Қызмет Ережесі
І жалпы ереже
1.Психологиялық қызмет әрекетін ұйымдастыру реті.
ҚР білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтің әрекетін анықтайды.
2.Психологиялық қызмет білім беру ұйымдарында өз іс -әрекетін ҚР-ның
конституциясымен, заңымен және басқа да нормативтік актіге сәйкес іске
асырады. Қызмет жұмысы Қазақстандық және халықаралық актілердің қатаң
бақылауымен және бала дамуын қамтамасыз ететін заңдармен, психологтың
этикалық кодексімен негізделеді.
3.Қызметтің іс- әрекеті білім беру процесінің барлық субьектілерінің
толық жекелік және интеллектуалдық дамуына бағытталады.
4. Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет білім беру процесіндегі
барлық субъектілердің психологиялық қызметін қамтамасыз етеді.
5. Психологиялық қызметтің негізгі мәселелері.
1.Жекелік дамуға қажетті жағдайды қамтамасыз ету, психикалық саулықты
қорғау және нығайту.
2.Кәсіби және жекелік өзін анықтауда балаларға, оқушыларға және жастарға
психологиялық қызмет көрсету.
3.Қоғам өміріне балаларды, оқушыларды, жастарды бейімдеу.
4.Психологиялық білімді пропаганда және педагогтың психологиялық
компитенттілігін жоғарылату.
5. Психологиялық қызмет өзіне білім беру ұйымдарындағы психологиялық
кабинетті, ЖОО-ғы психология кафедрасын, ғылыми тәжірбиелік орталықтың
лабораториясын т.б.қосады.  
 
ІІ. Іс-әрекетті ұйымдастыру
 
6. Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет ҚР заңымен қарастырылған,
ұйымдастырылған құқықтық формада туындауы мүмкін.
7.Әрекетті ұйымдастыру, білім беру ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере
отырып, психологиялық қызмет әрекетінің бағыттарын тандау,түрлі жұмыс түрін
іске асыруда білім беру ұйымының ерекшелігі мәселесінде штаттан тыс
психологтар бірлігімен жүргізіледі.
8.Білім беру ұйымдарында психологиялық қызмет психологтың базалық
психологиялық білімімен іске асады, сонымен қатар педагогикалық білімі бар
және практикалық психологтың арнайы 1200 сағаттық дайындықтан өткендер
атқара алады.
9.Қызмет ақысы, еңбек демалыс күні, педагогикалық жүктеменің көлемі
нормативті құжаттармен анықталады.
10.Білім беру ұйымдарында психологиялық қызметті ұйымдастыру үшін
диагностикалық, дамытушылық, коррекциялық, профилактикалық жұмыс түрлерін
жүргізетін арнайы,бөлек кабинет бөлінеді. Кабинеттің безендірілуі т.б.
қабылданған нормативтерге сәйкес жүзеге асады.
11.Психологтың мақсаты, міндеттері және қабылдаған жоспарлары, жұмыс күннің
тәртібі сол жұмыс істеп жүрген білім беру ұйымдарымен шешіледі және ғылыми
кеңеспен немесе педагогикалық кеңес бекітіледі.
 
 

ІІІ. Іс-әрекет негізі
 
12.  Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет әрекетінің іске
асуы жоспарын жасауы, жұмыс формасы және әдістерін таңдауы педагогтың, ата-
аналардың, жастардың және балалардың сұранысы және қажеттілігі арқасында
анықталады.
13.  Психологиялық қызметтің психологиялық, коррекциялық, оқу білімдік
жоспары білім беру ұйымдарындағы оқу- тәрбиелік және білім мазмұны
нұсқаларынан құралады.
14.  Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет әрекетінің негізгі
бағыттары мазмұны:
   1. Психологиялық қызмет өз іс-әрекетін психодиагностикалық,
психопрофилактикалық, коррекциялық, дамытушылық және кеңес беру бағытында
жүзеге асады.
   2. Топтық және индивидуалдық психологиялық зерттеулер психологиялық
тестілердің, әлеуметтік және этно-мәдениеттік ерекшеліктері қатысуымен
жүреді.
   3. Білім беру поцесінің барлық субъектілерінің интеллектуалды,
шығармашылық және коммуникативті ерекшеліктерін дамытуда
психологиялық тренинг жүреді.
   4.Олимпиада, конкурс, жарыс кезінде оқушылардың психологиялық қолдауын
таныту.
   5. Психологиялық диагностикалық ерекшеліктері, қызығушылықтары және
психологиялық бейімділіктері мақсатында кәсіби және жекелік анықтауда көмек
көрсетеді.
   6. Психологиялық анлиз оқу -тәрбие процесіне және оның ұйымдастырылуына
тәжірбиелік кепілдеме құру.
7. Білім беру процесінде барлық субъектілерінде индивидуалды психологиялық
кеңес жүргізу .
8. Құрылымды зерттеудегі қарым-қатынас күйі және психикалық ахуал
шиеленістегі өзара қатынасты коррекциялау.
 
  ІV. Психологиялық қызметті басқару
16. Психологиялық қызметті басқару ҚР басшылығымен білім беру процесінің
тәуелсіздік, жалпы адамдық құндылыққа, жеке адамның еркін дамуына сәйкес
жүреді.
17. Психологиялық қызметтің басшылығын білім беру басшысы іске асырады.
18. Психологиялық қызмет әрекетінің қорытындысы білім беру ұйымының
қорытынды деректеріне ендіріледі.
 
 
V. Қорытынды ереже
 
19. Осы ережемен реттелмеген психологиялық қызметі болса,онда ережелермен
анықталады және орталық орындаушы ұйымымен бекітіледі.
 
 
Психологтың жұмыс жасау бағыты
 
DS - диагностикалық іс-әрекет
ААК -  ата-аналарға кеңес беру
ПК - педагогтарға және әкімшілікке кеңес беру
Д - оқушылармен дамытушылық және кеңестік жұмыстар
Т - талдау іс-әрекет
  
Психолог:
 
- Оқушы, мұғаліммен тәрбиеші (үлкендердің) өзара сөйлескенде, сөйлеу қарым-
қатынасының бұзылуының психологиялық себептерін анықтайды;
-  оқушылардыңпсихологиялық ахуалына, өзара қарым-қатынас жағдайында
зерттеу жүргізеді;
-  баланың психикасының дамуы мен оның ерекшелігін анықтау мақсатында
балаларға психологиялық зерттеу жүргізеді;
- психикалық дамудағы кемшіліктерге жол бермеу үшін коррекциялау
бағдарламасын жасайды;
- баланың ата-анасымен,тәрбиесішімен сынып жетекшісімен бірігіп
 психокоррекцияны жетілдіру бағыттарын психологиялық жүйесін жүргізеді;
-  тиісті мамандармен бірге психологиялық дамудағы дефференциалды психо-
болжау кемшіліктерін анықтайды.
 Осы негізде ата-аналар мен педагогтар кеңес береді, педагогикалық-
психологиялық насихат, психокоррекциялық жұмыс жүргізеді.
 
 
 
 
 ПСИХОЛОГТЫҢ АТА-АНАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДАҒЫ БАҒЫТТАРЫ

-         баламен бұылған байланысты анықтау;
-         отбасы ересектерінің арасында отбасылық қарым-қатынасты жақсарту;
-         мұғалімен өзара қарым-қатынасты анықтау;
Сонымен ұлы жұмыстың нәтижелі қорытындысы аталған педагогикалық процеске
ендірілген жүйелердің өзара әрекетіне тәуелді.
 
 
Мақсаты:
 Ары қарай коррекциялау және таным сферасы, жекелік сапаларды дамыту
жөнінде қорытынды жасау үшін психологиялық себептер, проблемаларды және
қиындықтарды айқындау мақсатында диагностикалық зерттеулер өткізу.
 
Мәселелері:
1.     Ұлы білімге ата-аналарды,оқушыларды, педагогикалық ұжымды тарту.
2.     Оқушылардың психикалық жекелік дамуына мүмкін болатын қолайсыздықты
алдын-ала ескерту.
3.     Ата-аналарға, оқушыларға, педагогтарға мәселелерін шешуде
консультативтік көмек көрсету.
4.     Ұлық себепті оқушылардың ертенгі коррекциясы жайлы тұжырымдаманың
және танымдық сфераның дамуын және оқушының жекелік сапасын анықтау
мақсатында диагностикалық зерттеу жүргізу.
5.     Оқушылардың  психикалық және жекелік дамуына аухытқуларды жою бала
қабілетін дамыту және оның тұлға боп қалыптасуына қолайлы жағдай туғызу.
 
 ПСИХОЛОГТЫҢ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДАҒЫ БАҒЫТТАРЫ
-білім білігі мен дағдыларды менгеру;
-құрбылармен,мұғалімдермен,ата-анал армен өзара қатынаста, қиындықтарды
жеңу;
-позитивті жекелік сапаларды дамыту;
-кәсіби және жекелік хабардар болу;
-өзін-өзі тәрбиелеудің,өзін-өзі дамытудың және өзіндік орындауда жүзеге
асыру жоспарын құру;
 
 
ПСИХОЛОГТЫҢ МҰҒАЛІМДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДАҒЫ БАҒЫТТАРЫ
 
-оқушылардың тәртіпсіздік және үлгермеушілік себебін анықтау;
- қиын сыныптармен жұмыс жасауда кепілдеме құру;
-мектепті 1-ші сыныпқа қабылданар алдындағы балалардың оқуға деген дайындық
денгейін анықтау;
-отбасы нашар балаларымен жұмыс кезінде әдістермен құралдарды таңдауға
көмектесу;
-оқушылармен және ата-аналармен шиеленіссіз өзара қарым-қатынас орнату;
-кәсіби білік пен дағдыны дамыту және оны игеруде кепілдеме беру,
педагогтарға қажетті жекелік сапаларды қалыптастыру.
 
  Психологиялық қызмет орталығының жүргізетін жұмыстарының жоспары  
№ Негізгі бағыттар бойынша Мерзімі Жауаптылар
жүргізілетін іс-шаралар
1. І.Психопрофилактикалық Тамыз Психолог
жұмыстар Қыркүйек Аяжан
a)      Әр сыныпқа    
физиологиясындағы және   Бастауыш класс
псикасындағы мүмкін болар Жыл бойы мұғалімдері
кемістікті анықтау   Психолог, класс
мақсатында балалардың Жыл бойы жетекшілер,ата-ана
мектепке психологиялық   Психолог, класс
дайындығын анықтау және І тоқсан жетекшілер
коррекциялау.
ә) Баланың мектепке
дайындығындағы кемшілігін
жою үшін ата-анаға баламен
жұмыс әдісін ұсыну.
б)Мұғаліммен бірге баламен
жеке жұмыс бағдарламасын
ұсыну.
 
2. Бастауыш кластан орта Қыркүйек Психолог, класс
буынға, орта буыннан қазан жетекшілер
жоғары класқа өткен Психолог,класс
балаларға психологиялық жетекшілер,пән
анализ жасау. мұғалімі, ата-ана
а) Класс жетекшілермен,  
пән мұғалімдері-мен,
ата-аналармен бірлесіп,
баламен жеке жұмыс жасау
бағдарламасын құру.
3. Балалардың өміріне, Үнемі Психолог
тәрбиесіне, оқуына  
байланысты психологиялық
және невротикалық салмақ
түсірудің алдын алу.
4. Жасөспірімнің жеке тұлға кезінде Психолог, класс
ретінде ерекшеліктерін, жетекші
бейімділігін,ынтасын ашу
мақсатында баланың
тәртібіне,дамуына
психологиялық анализ жасау
үшін педагогикалық
консилиум ұйымдастыру.
5. Мектеп ішінде жайлы, жақсыҮнемі Психолог, класс
психологиялық климат   жетекшілер, пән
жасауға көңіл аудару.   мұғалімі
А) мұғалім-мұғалім    
Ә)мұғалім-оқушы Үнемі Мұғалімдер психолог
Б) оқушы-оқушы
В) ата-ана –оқушы
Г) ұстаздарға кәсіптік
және жеке проблемалар
бойынша консультациялар
ұйымдастыру.
6. Педагогикалық ұжым үнемі Психолог, мұғалім
мүшелерінің психологиялық класс жетекшілер
артық жүгін жеңілдету және
болдырмау іс-шараларын
орындау.
7. Тәрбие жұмысының жоспарын үнемі Тәрбие ісі жөніндегі
зерттеу, жоспарларын және орынбасары, класс
өткізілетін іс –шаралардың жетекшілер
балаларға жас
ерекшеліктеріне байланысты
педагогикалық әсерін
зерттеу.
8. Жоғары класс оқушыларымен үнемі Класс жетекші,
мамандық таңдау мақсатында психолог
кәсіптік бағдар беру
жұмыстары.
9. Үлгерімі және тәртіп үнемі Тәрбие ісі жөніндегі
бұзушы қиын оқушылармен орынбасары, класс
жұмыс. жетекшілер
10.Денсаулығына байланысты үнемі Аяжан, психолог
үлгермеуші оқушыларды класс жетекші
есепке алу.Дене жағынан
дамымай қалған балалармен
жұмыс.
11.Оқушының психологиялық үнемі Класс жетекші,
дамуына келеңсіз психолог
құбылыстарды болдырмау
үшін жүйелі, үздіксіз
жұмыс жүргізу.
  ІІ. Психодиагностикалық    
жұмыстар
1 Әрбір оқушының ішкі үнемі психолог
дүниесін тереңірек түсіну
бағытындағы
жүйелі зерттеу жүргізу.
2 Оқушының педагогикалық Жыл бойы Класс жетекші,
картасын жасау психолог
3 Оқыту және тәрбиелеуді уақытында психолог
тиімді жақсарту туралы
ұсыныстар дайындау
4 Оқушылар мен ата-аналар үнемі Психолог
арасында психологиялық
ағарту ісі, психологияның
теориялармен таныстыру
жұмыстары
5. Оқушылардың үлкендермен Үнемі Психолог,тәрбие
және өз қатарымен   завучы,класс жетекші
қарым-қатынасында    
диогностика жүргізу Үнемі Психолог, тәрбие
А) оқушылар арасындағы   завучы
тәртіп бұзушылықтың алдын- 
алу жөніндегі жеке және үнемі
топ оқушылармен
консультациялар өткізу.
Ә) ересектер мен оқушылар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытуды қамтамасыз ету жөніндегі «Балапан» бағдарламасы
Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарының міндеттері
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі
Мектептегі әдістемелік қызметтің құрылымы, мазмұны, ұйымдастыруы
Тұжырымданың мақсаты мен міндеттері
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі «Балапан» бағдарламасы
Тренингтер мен іскерлік ойындар
Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы
Тәрбиенің қазіргі жағдайы, аналитикалық тәрбие.
Республикадағы балаларға қосымша білім беруші ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық құжаттардың жинағы
Пәндер