Қазақстан Республикасының туристік саласы бойынша негізгі мәліметтерПән: Туризм
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар

Кіріспе
1 Бөлім.
1.1. Қазақстан Республикасының туристік саласы бойынша негізгі мәліметтер
2. Бөлім.
2.1. Мемлекеттің ұлттық табиғи парктерінің қызметі.

Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе
Туризм әлемдік экономикада басты рольдердің бірін атқарады. Дүниежүзілік
туристік үйымның (ДТҰ) деректері бойынша ол әлемдік жалпы ұлттық өнімнің 10-
бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11 пайызынан астамын, әлемдік
ендірістегі әрбір 9-шы жумысшы орнын қамтамасыз етеді. 1993 жылы Қазақстан
Республикасы. Дүниежүзілік туристік үйымға нақты мүше болып кірді.
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның
іііінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің түтас еңірлерінің
экономика-сына белсенді ықпал етеді. Туризм саласында шаруашылық жүргізуші
субъектілердің құрылуы мен жүмыс істеуі жол көлігінің, халыққа сауда,
мәдени, дәрігерлік қызмет көрсетудің дамуымен тығыз байланысты.
Б.э. дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуы мен
дамуы Қазақстан туризмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың
тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнің тез
және тұрақты есуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлық саласына және
қоғамның әл-ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып Үкімет Қазақстанның
ұзақ мерзімді даму бағдарламасында туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін нормативтік-құқықтық база құрылды. 2001
жылдың маусымында "Қазақстан Республикасыңдағы туристік қызмет туралы" жаңа
Заң қабылданды. Заңға сәйкес Қазақстандағы туристік қызметті мемлекеттік
реттеудің негізгі принциптері болып: туристік қызметке жәрдем беру және
оның дамуына қолайлы жағдайлар жасау, туристік қызметтің басым бағыттарын
айқындау және қолдау, сонымен қатар Қазақстан туризм үшін қолайлы ел туралы
түсінікті қалыптастыру саналады.
1993 жылы Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың улттық
бағдарламасы, 1997 жылы "Жібек жолының тарихи орталықтарын жандандыру,
түрік тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту,
1997- 2003 жж. туризм инфрақұрылымын құру туралы" Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 1997 жылы 2030 жылға дейінгі туризмді
дамыту стратегиясы жасалды.
Қазіргі уақытта 2003-2005 жылдарға арналған туризмді дамыту жөніндегі
республикалық бағдарламаның жобасы жасалған. Бұл бағдарламаның басты
мақсаты - республикада қазіргі заманға сай жоғары нөтижелі және бәсекеге
қабілетті туристік кешен құру, экономиканың қосалқы салаларын өркендету.
Сонымен қатар ол Қазақстанның туристік бейнесін қалыптастыруға және
нығайтуға бағытталған.
Қазақстанның мәдени-тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен
сақтауға, саланың ғылыми - әдістемелік қамтамасыз етілуіне, кадрларды
дайындауға және қайта дайындауға үлкен мән белінетін болады.

1. Қазақстан Республикасының туристік саласы бойынша негізгі
мәліметтер.

Туристік қызмет - туроператорлық және турагенттік қызмет, сонымен қатар
саяхатты ұйымдастыру жөніндегі басқа қызмет.
Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) - қызметтің осы
түріне лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың туристік өнімді
қалыптастыру, ұсыну және өткізу жөніндегі қызметі.
Туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) - қызметтің осы түріне
лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың туристік өнімді ұсыну
және өткізу (халыққа сату) жөніндегі қызметі.
Тур - туристерді орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру бойынша көрсеті-
лвтін қызметтер кешені, экскурсиялық қызметтер, сонымен қатар гид-
аудармашылардың көрсететін қызметтері мен саяхат мақсатына қарай
көрсетілетін басқа қызметтер.
Турист - жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі мерзім кезеңінде уақытша
болатын елді (жерді) аралап көретін және ақылы қызметпен айналыспай сол
елде сауықтыру, танымдық, кәсибі-іскерлік, спорттық, діни және өзге
мақсаттарда кемінде бір рет түнеп шығатын жеке тұлға..
Ішкі туризм: келуші-резиденттің осы ел экономикасының аумағы шегіндегі
қызметі.
Келу туризмі: келуші-резидент еместің осы ел экономикасының аумағы
шегіндегі қызметі.
Шығу туризмі: келуші-резиденттің осы ел экономикасының аумағы шегінен тыс
қызметі.
Ел шегіндегі туризм: келуші-резидент пен келуші-резидент еместің осы ел
экономикасының аумағы шегіндегі қызметі.
Ұлттық туризм: келуші-резидент пен келуші-резидент еместің осы ел эко-
номикасының аумағы шегіндегі және шегінен тыс қызметі.
Халықаралық туризм, келу туризмінен және шығу туризмінен тұрады.
Рекреация - адамның демалу арқылы дене күші мен рухани күшін қайта
қалпына келтіріп, жетілдіруі. Рекреациялық ресурстарға оның қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін қолданылатын қоршаған ортаның мына компонентері жатады:
климат, бедер, өсімдік, үстіңгі және жер асты суы, соның ішінде минерал-
дысы, жағажай, лайлы және шымтезекті батпақ, тұз және т.с.с.
Аумақтың емдік-сауықтыру әлуетін айқындайтын табиғи - климаттық
факторлардан басқа, рекреациялық ресурстарға туристік әлуетті айқындау
көзқарасы жағынан зор маңызы бар тарихи-мәдение объектілер: ертедегі
храмдар, ұмытылмас орындар, сәулет жауһарлары, мұражайлар мен с.с. жатады.
Туристік сала қаржылары. Бөлімде туризм саласына шетел валютасының келіп
түсуі туралы мәлімет, сонымон қатар туризм саласындағы ірі және орта
кәсіпорындар мен ұйымдардың Ціржылық күйі туралы деректер жарияланады.
Негізгі қызмет бойынша табыс (залал) - бұл негізгі қызмет пен кезең
Шығыстары нәтижесінде өнімдердің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Твратылуынан түскен табыс пен таратылған өнімдердің (жұмыстардың, көрсет-
Ілетін қызметтердің) езіндік құны арасындағы айырмашылықты көрсететін,
жалпы табыс арасындағы айырыма сияқты анықталатын, сальдосы шығарылған
қаржылық нәтиже.
Дебиторлық берешек - жөнелтілген өнімдер, орындалған жұмыстар мен
көсетілген қызметтер, соның ішінде вексельдер мен аванстар беріліп
қамтамасыз етілгендер, үшін сатып алушылар берешегі; материалдық зиянды
өтеу.
Міндеттемелер бойынша берешекке – жөнелтілген өнімдер үшін жеткізушілерге
берешегі, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер, соның ішінде
(ексельдер мен аванстар беріліп қамтамасыз етілгендер; материалдық зиянды
өтеу кіреді. Сонымен қатар, міндеттемелер бойынша берешекке кәсіпорынның
бюджетке төленетін төлемдерінің барлық түрлері бойынша, қызметкерлерге
еңбек ақы және басқа төлемақылар қаражатын төлеу бойынша, бюджеттен тыс
(зейнеткерлік және т.б.) қорларға төлемдер кіреді.
2000 2001 2002

Туризм саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың валюталық шоттарына шетел
валютасының түсуі.

Туризм саласына инвестициялар
Жаңа негізгі құралдарға инвестициялар - үйлер мен ғимараттарға,
машиналар мен жабдықтарға; жұмыс және өнім малына; екпе ағаштарды сатып
алуға; пайдалы қазбаларды барлауға; компьютерлік және бағдармалық
қамтамасыз етіуге әдеби және көркем шығармалардың тұпнұсқаларына; өндірісте
қолданынуы бірлікпен шектелетін жаңа мәліметке, арнайы білімге салымдар.
Жаңа негізгі құралдарға инвестициялар келесі көрсеткіштерді қосады:
• Құрылыстық - құрастыру жұмыстары;
• машиналар, жабдықтар, аспап және құрал-сайман;
Туризм саласындағы еңбек пен жалақы, кадрларды дайындау
Бөлімде ұйымдардан алынған мәліметтер негізінде туризм саласында
жұмыспен қамтылған қызметкерлердің саны мен жалақысы туралы деректер,
сонымен қатар туризм саласы үшін орта және жоғарғы кәсіби білімді
мамандарды дайын-дау туралы ақпарат усынылған.
Қызметкерлердің тізімдік саны азаматтық-қуқықтық сипаттағы шарттар
бойынша жұмыс атқаратын адамдардан басқа, жеке еңбек шарты бойынша қабыл-
данған барлық адамдар, шарт жасасу мерзіміне қарамастан, кіреді.
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы есептелген жалақы қорының
сомасын орташа жалақыны есептеу үшін алынатын нақты жұмыс істеген
қызметкерлер санына және есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолымен
анықталады.
Туризм саласында жұмыспен қамтылған қызметкерлердің саны мен жалақысы

Қызметкерлердің Орташа айлық атаулы
тіэімдік саны жалақы, теңге
(есепті кеэеңге
орташа),
мың адам
2000 20012000 2001
2002 2002
Туристік агенттіктер қызметі 2,0 2,1
2,2 10086 13146 11648
Қонақ үйлер мен мейрамханапар 28,3 26,6
21,9 13170 14548 23290
Денслулық сақтау саласындағы
қызмет 234,7
241,0 246,5 7249 8322 10906
Демалыс пен ойын-сауықты,
Мәдениет пен спортты ұйымдастыру
жөніндегініндегі қызмет 49,2
53,1 56,8 9445 11180 14103

Қазақстан Республикасының халықаралық туристік ағыны
Халықаралық туризм ("Сапарлар" - төлем теңгерімінің бабы) Қазақстанға
келушілермен (резиденттер емес) немесе Қазақстан резиденттерімен оның
аумағы-ның шегінен тыс тұтынылатын қызметтер кешені болып табылады.
Сондықтан "сапарлар (туризм)" бабының құндық шамасын анықтауда мынадай
санаттағы "туристердің" саны қамтылады: жолдама ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстандағы шағын көлдердің туристік рекреациялық мүмкіндіктерінің қазіргі жағдайы мен даму болашағы
Туризм мамандығы жайлы
Туризм индустрия құрылымы
Туристік қызмет көрсету жүйесіндегі спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
Қазақстан Республикасының туризм саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселелері
ТУРИСТІК- РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ АУМАҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ
Туристік - рекреациялық кешеннің құрылымы
Қазақстан Республикасының Инвестиция және даму министрлігінің Туризм департаменті
Туристік қызметті жоспарлау мен ұйымдастыруда территорияның табиғи және мәдени әлеуетін пайдалану
Туризмнің даму тарихы
Пәндер