Бағалы қағаздар нарығы – қаржы нарығының құрамдас бөлігі

Жоспар.


Кіріспе.


І. Бағалық қағаздардың мәні мен жіктелуі.

1.1. Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығының пайда болуы.
1.2. Бағалы қағаздардың түрлері.
1.3. Бағалы қағаздардың экономикалық мәні.


ІІ. Бағалы қағаздар нарығы . қаржы нарығының құрамдас бөлігі.

2.1. Бағалы қағаздарды шығару және олардың эмитенттері.
2.2. Бағалы қағаздар нарығының қызметі және оның маңызы.
2.3. Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының құқықтық негіздері.


ІІІ. Бағалы қағаздар нарығының даму преспективалары.

3.1. Бағалы қағаздар нарығындағы орын алатын мәселілер.
3.2. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби мамандары.
3.3. Бағалы қағаздар нарығының жетілдіру жолдары.

Қорытынды.


Қосымшалар.


Пайдаланған әдебиеттер.
Кіріспе

Қазақстанның орталықтанған – жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өтуі қоғамдық өндірістің сипатын өзгертуде. Олар – меншік қатынастары; шаруашылық субъектілерінің құрылымы мен оның қызмет көрсету механизмі; олардың өзара қаржылық байланыстарының формалары, қоғамның барлық топтарының шаруашылық нәтижесіне мүдделілігінің дәрежесі.
Қоғамдағы соңғы 6-7 жылда болған өзгерістер – Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастары арқылы демократиялық ел болуға бет алғандағы өтпелі дәуір кезеңдерінің өзгерістері. Нарық қатынастары өркениетті елдерде ежелден дамып, соңғы 70 – жылда «социализм» мен «капитализм» деген екі жүйенің бәсекесінде өзінің өміршеңдігін, экономикалық және әлеуметтік тиімділігін дәледеді. Сол «капитализм» экономиканың жеке және мемлекттік секторларын қолайлы үйлестіру арқылы уақыт талабына сай әлеуметтік бейімделген нарықтық шаруа – шылықты құра білді. Қаржы – несие институттары демократиялық негізде құрылған қазіргі нарықтық – адамзат дамуының ең жоғарғы жетістігі. Одан әрі даму және өркендеу кезінде оның институттары мен салалық құрылымдары, басқару әдістері мен қызмет ететін субъектілері және т.с.с. нарыққа қатысушылары өзгеруі мүмкін. Бірақ ол өзгерістер нарықтық түп негіздеріне әсер ете алмайтын жеке тұрғыдағы өзгерістер.
Социализм жүйесі өндірісті де, әлеуметтік – экономикалық қажеттілікті де және өнімді тең бөлуді де, жалпы қоғамдық экономиканы жоспарлы түрде басқарып, меншікті тек «жалпыхалықтық» меншік тұрғысынан қарап, халықтың қажеттілігін өтей алмайды.
Нарық – күрделі, әрі жан-жақты қызмет атқаратын қоғамдық қатынастар жи – ынтығы. Ол бір жағынан тауар және көрсетілген қызмет нарығын қамтыса, екінші жағынан қор жинау нарығын қамтиды. Соңғысы, өз кезегінде,қаржы нарығы мен қозғалмайтын нарық мүлігінен тұрады. Осы аталған нарықтардың өзара байла – нысы ұлттық экономикалық механизмді құрайды. Ал бұл механизм несиеге негіз – делген. Басқаша айтқанда, нарыққа қатысушылардың басым көпшілігі іскерлік шартқа қол қойып, өздеріне бағалы қағаз түрінде міндеттеме алады. Кәсіпкерлер – дің өзара жасаған дәл осы міндеттемелерді – экономикалық механизмнің тұрақты - лығының кепілі.
Бағалы қағаз нарығының субъектілерінің қатынастары эконмикалық – құқық -тық механизмге негізделеді. Бұл бағалы қағаздардың материалдық түрі ретінде оның маңызын дәлелдейді. Бірақ бағалы қағаздардың маңызы онымен шектеліп қой майды. Бағалы қағаздар кез-келген мемлекеттің төлем айналымында маңызды орын алады, себебі олар арқылы мемлекеттің инвестициялық қызметі жүзеге асырылады. Дәлірек айтқанда, бұл күрделі қаржы тікелей халық шаруашылығының ең тиімді саласына жіберіледі, яғни оларды нарық жүйесіндегі ең өміршең субъектілер ғана ала алады.
Өзінің ұйымдық және құрылымдық ерекшеліктеріне орай бағалы қағаздар қаржы институттары, қаржы нарықтары және оларды реттейтін құқықтық ереже – лермен қатар мемлекеттің қаржы жүйесінің тұтас бір бөлігін құрайды. Мұндай жүйе біздің мемлекетімізде нарық қатынастарын қалпына келтіру қажеттілігін туындаған кезде, яғни 90-шы жылдардың басында құрыла бастады.
90-шы жылдардың экономикалық тәжірибесі дәлелдегеніндей шаруашылық – ты жетілдірудің нарықтық әдістерін қалпына келтірудің және оны одан әрі дамы –тудың басты құралы – бағалы қағаздар екені талассыз ақиқат. Бағалы қағаздар ақ – ша түріндегі капиталға да, заттай капиталға да меншік құқын бекітіп, тек бағалы қағаздар арқылы ғана мемлекеттік меншікті акционелік қоғамдардың, яғни жеке – меншік иелері – халықтың меншігіне айналдыру мүмкін. Бағалы қағаздар нары – ғында өзіне тән қаржы институттары жүйесі қалыптасып, оларда экономикалық өрістеудің қаржы көздері шоғырланып және инвестициялық қорларды бөлу қаты- настары жүзеге асады. Қазіргі өндірістің жалпы құлдырап, қысқаруы кезінде мем –лекеттік жалпы ұлттық өнімдегі өндірістік инвестицияның үлесін арттыру бағалы қағаздар нарығының потенциалды қорларын пайдаланбай іске асуы мүмкін емес.
Қазақстан Республикасының мемлекеті бағалы қағаздар нарығын құру және оны одан әрі өрістету мақсатында қажетті шараларды жасауда. Қазақстандағы меншікті мемлекет иелігінен алу және жекеменшіктендірудің Ұлттық бағдарламасы бағалы қағаздар нарығының нагізгі элементтерін құру порцесін жеделдетті. Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар түрінде қайта құру олардың инвестиция тартудың ең бір тиімді механизмдерінің бірі – акция шығаруды пайдалану мүмкіндігін ашты. Бағалы қағаздар нарығының механизмі экономиканың барлық субъектілеріне инвестиция көздерін алуға мүмкіндік жасайды. Акция шығару осы ресурстарды шектеусіз алуға мүмкіндік туғызса, ал облигация шығару ақша ресурстарын, оларды банктерден алудан гөрі, тиімді жағдайда алуға мүмкіндік береді. Мемлекет бюджет кемшілігін толтыру мақсатында да ақша белгілерін эмиссияламай, мелекеттік бағалы қағаздар шығаруымен шүғылданады.
Өркениетті мемлекттерде экономикалық өрлеуді қаржыландырудың басты жолы бағалы қағаздар нарығы болып табылады. Бағалы қағаздар нарығының күрделі ұйымдық-экономикалық жүйесі көптеген өзара байланысты элементтерден тұрады:
• эмитеттер, яғни әртүрлі бағала қағаздар шығаратын шаруашылық субъектілер;
• инвесторлар, яғни әртүрлі уақытша бос ақша иелері – заңды және жеке тұлғалар;
• бағалы қағаздар нарығының кәсіби мамандары: брокерлер, диллерлер, инвесторлық басқарушылар және т.б.;
• инвесторлық компаниялары, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары және т.б. қорлар;
• қор биржалары, депозитарийлер, клирингтік және басқа бағалы қағаздарды тіркейтін, сақтайтын ұйымдар.
Осы күрделі құрылымдардың қызметін ұйымдастыратын, басқаратын және реттейтін заңдар мен ережелер және мемлекеттік органдар қажет.
Айтылған мәселелердің барлығы мемлекетіміздің экономикалық дамуының бүгінгі кездегі сатысында Қазақстан халқының жас буыны алдынды жаңа, тіпті ерекше бағыт, яғни бағалы қағаздарды шығару және сол қағаздар нарығындағы операцияларды меңгеру міндетті пайда болғаның айқындайды. Бұл өте терең экономикалық және құқықтық білімді, математикалық және бағдарламалық жа – ғынан қамтитын және жинақтаған дағдыны ұғынуды талап ететін күрделі де қиын кәсіпшілік. Сондықтан бағалы қағаздармен жұмыс жасайтын жоғарғы білімді мамандар дайындау – уақыт талабы. Әрине бұдай істе нақты көмекті қазіргі батыс және отандық авторлардың ғылыми еңбектерін оқып үйренуден алуға болады. Сонымен бірге өткен тарихқа да оралу, оны білу – алға басудың кепілі. Революцияға дейін Ресейде бағалы қағаздар, қор биржалары және коммерциялық банктер туралы ғылым кең тарған. Демек, өткен тәжірибені зерттеп және өз мемлекетіміздегі қазіргі қажеттілікті ескеріп, бағалы қағаздар нарығы туралы осы оқу құралының құрылымы жасалды.
Қолданған әдебиеттер.
1. И. Алёхин Б. “Бағалы қағаздардың нарығы” .350 .
2. Буренин ал. “Бағалы қағаздардың нарығы базар және туынды қаражаттық аспаптары”. 450 .
3. Лялин. Ал. “Бағалы қағаздар және қор биржалары”. 160 .
4. Мусатов. Т " Қор биржалары " Санкт - Петербург: Питер .345 .
5. ҚР-ның экономикалық заң шығару актілері.
6. Текелердің ал . A ."Ресей қор нарығы" .350 .
7. “Бағалы қағаздардың нарығы”. Аналитикалық журнал 1994-1998 г.
8. “Қазақстан бағалы қағаздарының нарығы”. Ақпараттық - аналитикалық журналы 2002 г.
9. Мемлекеттік құнды қағаздардың базары "Т. Литвиненко Л". 1998 г .
10. ҚР заңы " бағалы қағаздардың нарығы туралы "
11. Экономикалық теория ( саяси экономия ). оқулық | общ . астына акад . ред . . Және . Видяпина , Г . акад . Журавлевой П . .- .-560 .
12. KASE www . қазақстандық қор биржа Сайт kz kase .
13. Сайт МФРК www . kz minfin .
14. РЦБ НБ РК www . жөнге салу департаменті Сайт kz nsc .
15. «Экономикалық теория негіздері» Алматы “САНАТ” 1998 ж. 218.
16. “Альпари” журналы.
17. “Вопросы экономики” журналы.
        
        Жоспар.
Кіріспе.
І. Бағалық қағаздардың мәні мен жіктелуі.
1. Қазақстан Республикасында бағалы ... ... ... болуы.
2. Бағалы қағаздардың түрлері.
3. Бағалы қағаздардың экономикалық мәні.
ІІ. Бағалы қағаздар нарығы – ... ... ... ... ... ... шығару және олардың эмитенттері.
2.2. Бағалы қағаздар нарығының қызметі және оның маңызы.
2.3. Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... нарығының даму преспективалары.
1. Бағалы қағаздар нарығындағы орын алатын мәселілер.
2. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби мамандары.
3. Бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ...... ... нарықтық экономикаға
өтуі қоғамдық өндірістің сипатын өзгертуде. Олар – ... ... ... құрылымы мен оның қызмет көрсету механизмі;
олардың өзара қаржылық байланыстарының ... ... ... шаруашылық нәтижесіне мүдделілігінің дәрежесі.
Қоғамдағы соңғы 6-7 жылда болған өзгерістер – Қазақстан Республикасының
нарықтық ... ... ... ел ... бет ... ... кезеңдерінің өзгерістері. Нарық ... ... ... ... соңғы 70 – жылда «социализм» мен «капитализм» деген екі
жүйенің бәсекесінде өзінің ... ... және ... ... Сол «капитализм» экономиканың жеке және мемлекттік
секторларын қолайлы үйлестіру ... ... ... сай ... ... шаруа – шылықты құра білді. Қаржы – несие институттары
демократиялық негізде ... ... ...... ... ... жетістігі. Одан әрі даму және өркендеу ... оның ... ... ... басқару әдістері мен қызмет ететін субъектілері
және ... ... ... өзгеруі мүмкін. Бірақ ол өзгерістер
нарықтық түп негіздеріне әсер ете алмайтын жеке ... ... ... ... де, ... – экономикалық қажеттілікті
де және өнімді тең бөлуді де, жалпы қоғамдық экономиканы ... ... ... тек «жалпыхалықтық» меншік тұрғысынан қарап, халықтың
қажеттілігін өтей алмайды.
Нарық – күрделі, әрі жан-жақты қызмет атқаратын қоғамдық қатынастар ... ... Ол бір ... ... және ... ... нарығын қамтыса,
екінші жағынан қор жинау нарығын қамтиды. ... өз ... мен ... нарық мүлігінен тұрады. Осы аталған нарықтардың
өзара байла – нысы ұлттық экономикалық механизмді ... Ал бұл ... ...... Басқаша айтқанда, нарыққа ... ... ... шартқа қол қойып, өздеріне ... ... ... ... ... – дің ... жасаған дәл осы міндеттемелерді –
экономикалық механизмнің тұрақты - лығының кепілі.
Бағалы қағаз нарығының субъектілерінің қатынастары эконмикалық – ... ... ... Бұл бағалы қағаздардың материалдық ... оның ... ... ... ... қағаздардың маңызы онымен
шектеліп қой майды. Бағалы қағаздар ... ... ... ... орын ... ... олар арқылы мемлекеттің
инвестициялық қызметі жүзеге асырылады. Дәлірек айтқанда, бұл ... ... ... ... ең ... саласына жіберіледі, яғни оларды
нарық жүйесіндегі ең өміршең субъектілер ғана ала алады.
Өзінің ұйымдық және ... ... орай ... ... ... ... ... және оларды реттейтін құқықтық ереже –
лермен қатар мемлекеттің қаржы жүйесінің тұтас бір бөлігін құрайды. Мұндай
жүйе ... ... ... қатынастарын қалпына келтіру қажеттілігін
туындаған кезде, яғни 90-шы жылдардың басында құрыла бастады.
90-шы жылдардың экономикалық тәжірибесі дәлелдегеніндей ...... ... әдістерін қалпына келтірудің және оны одан әрі дамы
–тудың ... ...... қағаздар екені талассыз ақиқат. Бағалы
қағаздар ақ – ша ... ... да, ... ... да ... ... тек ... қағаздар арқылы ғана мемлекеттік меншікті ... яғни жеке – ... ...... меншігіне айналдыру
мүмкін. Бағалы қағаздар нары – ғында өзіне тән қаржы институттары ... ... ... өрістеудің қаржы көздері шоғырланып ... ... бөлу ... ... ... ... ... өндірістің
жалпы құлдырап, қысқаруы кезінде мем –лекеттік жалпы ұлттық өнімдегі
өндірістік ... ... ... бағалы қағаздар нарығының
потенциалды қорларын ... іске асуы ... ... Республикасының мемлекеті бағалы қағаздар нарығын құру және
оны одан әрі өрістету ... ... ... ... ... ... иелігінен алу және ... ... ... ... ... нагізгі элементтерін құру порцесін
жеделдетті. Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар түрінде қайта
құру олардың инвестиция тартудың ең бір ... ... бірі – ... ... ... ашты. Бағалы қағаздар нарығының механизмі
экономиканың ... ... ... ... ... ... ... шығару осы ресурстарды шектеусіз алуға мүмкіндік туғызса, ал
облигация шығару ақша ресурстарын, оларды ... ... ... тиімді
жағдайда алуға мүмкіндік береді. ... ... ... толтыру
мақсатында да ақша белгілерін эмиссияламай, мелекеттік ... ... ... ... экономикалық өрлеуді қаржыландырудың басты жолы
бағалы қағаздар нарығы болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... байланысты элементтерден тұрады:
• эмитеттер, яғни әртүрлі бағала қағаздар шығаратын шаруашылық
субъектілер;
• инвесторлар, яғни әртүрлі уақытша бос ақша ...... ... ... ... қағаздар нарығының кәсіби мамандары: брокерлер,
диллерлер, инвесторлық басқарушылар және т.б.;
... ... ... ... ... және т.б. ... қор ... депозитарийлер, клирингтік және басқа бағалы
қағаздарды тіркейтін, сақтайтын ұйымдар.
Осы күрделі құрылымдардың ... ... ... ... ... мен ... және мемлекеттік органдар қажет.
Айтылған мәселелердің барлығы ... ... ... ... ... ... халқының жас буыны алдынды жаңа, тіпті
ерекше бағыт, яғни бағалы ... ... және сол ... нарығындағы
операцияларды меңгеру міндетті пайда болғаның ... Бұл өте ... және ... ... математикалық және бағдарламалық жа –
ғынан қамтитын және жинақтаған дағдыны ұғынуды талап ететін ... ... ... ... ... қағаздармен жұмыс жасайтын жоғарғы
білімді ... ...... ... ... ... істе ... көмекті
қазіргі батыс және отандық авторлардың ғылыми еңбектерін оқып ... ... ... ... өткен тарихқа да оралу, оны білу – алға басудың
кепілі. ... ... ... бағалы қағаздар, қор биржалары және
коммерциялық банктер туралы ғылым кең тарған. ... ... ... және өз ... ... ... ескеріп, бағалы
қағаздар нарығы туралы осы оқу құралының құрылымы жасалды.
І. Бағалық қағаздардың мәні мен жіктелуі.
1.1 Қазақстан ... ... ... ... пайда болуы.
Бағалы қағаздар нарығының кейбір элименттері 20-шы жылдары КСРО-да
жаңа экономикалық саясат кезінде болған. Ал ... ... ... ... ... ... ... Кеңес Одағы заңдарының
негізінде 90-шы жылдардың басынан бастап пайда бола бастады.
Елде ... ... ... ... ... үшін оның ... болуы қажет. Олар:
• сұраныс пен ұсыныс;
• делдалдар мен басқа қатысушылар;
• нарықтық ... яғни ... ... ... ... ... және с.с.;
• нарықты реттейтін және өзін-өзі реттейтін жүйелер.
Нарықтық осы құрамдас бөліктері ... ... ... ... Бұл ... елімізде экономикалық жүйені реформалауды тереңдету
жолында қабылданған Қазақстан ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығының негізгі субъектілері – акционерлік
қоғамдардың құрылуын тездетуге ... роль ... ... ... ... жағдайында толлыққан-ды
бағалы қағаздар нарығы болуы мүмкін емес. Бағалы ... ... ... көп ... халықтың әл-ауқатына байланысты. Себебі бағалы
қағаздарға сұраныс халықтың тұрмысын ... ... ... өсуі – ... бағалы қағаздар нарығы дамуының басты шарты.
Қазақстандағы бағалы ... ... ... және ... ... қандай? ... ... ... бағалы қағаздардың ең көлемдісі және ең ... ... ... ... ерекшелігі оған қатысушыларға
байланысты:
Біріншіден, мемлекеттік ... ... ...... Ұлттық банк – оның (Қаржы Министрлігінің) қаржы агенті
(уәкілі), сонымен бірге мемлекеттік бағалы қағаздардың ... ... ... нарығына бұл қатысушылар мемлекеттік бағалы ... мен ... ... ... ... ... ... қағаздар:
• мемлекеттік қазыналық вексельдер;
• мелекеттік қазыналық облигациялар;
• Қазақстан ... ... ... ... ... жекеменшіктендіру купондары.
Мемлекттік қазыналық вексельдер мен мемлекеттік қазыналық облига
–цияларды ішкі ... ... ... ... ... мақсатында Қаржы Министрлігі шығарады. Ал қысқа ... банк ... ... ... ... ... қаржы қорын
толтыру мақсатында Ұлттық банк шығарады. ... ... ... ... ... ... ... ал оның көптеген мөлшері жеке адамдар қолында осы күнге дейін
сақталуда. ... ... ... ... істемей тұрған қазіргі
кезде жекеменшіктендіру купондарының ... ... ... ... әлі ... (пайда) түсірсе қойған жоқ.
1.2. Бағалы қағаздардың түрлері.
Нарықтағы жұмыс жасау механизмы бағалы қағаздардың – ... ... ... ... ... ... істеуі заң
шығарумен анықталады. Ол ұлттық экономикадағы ... ... ... ... ... оның ... ... құнды
қағаздардың нарықтағы инфражүйелері даму деңгейімен анықталады .
Бағалы қағаз - ... емес және ... ... ... Оның ... ... ол өз иесіне береді. Ақшалар және тауар замандас
шарттарда әр түрлі капиталда бар ... онда ... ... ... ... ... ... болады .
Бағалы қағаз – капиталдың бір түрі, өте жақсы оның ... ... ... ... ... және ... әкелу. Капитал бар болу ерекше
ақшалы және өндіргіш ... ... бар ... оған ... болуы
және құнды қағаз түрінде жазып қойылған .
Бағалы қағаз ұғымы көп қырлы, сондықтан өздері экономикалық көңіл өте
күрделі. ... ... - ... ... Бағалы қағаз қоғамдық мәнді
функциялардың қатарын орындайды :
Ақшалы құралдар қайта ... ... ... және ... ... және ... ... және халық қабаттарымен;
халықпен және экономика сфераларымен; ... және ... және ... оның ... қосымша құқықтар пайдалануына береді, ... ... ... ... ... алу ... ... капиталы және т.б.
Бағалы қағаздың объектілері ретінде азаматтық құқықтардын басқаға бір
мінез-құлығы болады. Олар категорияның экономикалық және ... ... ... ... ... - ... ... активқа мүлік құқықтары,
тауарға әдеттегі, ақшалар, капитал, мүлік, әртүрлі рудың қорлар және ... ... ... - ... бағалары өзгертумен осымен
орайлас көрінушіні. Негізінде активтар кім, не ... - ... ... және ... ... ... жатады.
Бағалы қағаздардың таптастыруы - ... ... ... ... ... ... қағаздардың барлықтарға жалпы және бірдей
маңызды белгілер болып келеді.
Негізгі мінездемелермен бағалы қағаздар келесі ... ... ... ... ... ... тобы қосылады.
Кесте 1
Бағалы қағаздардың таптастыруы
|Классификация- лық |Бағалы қағаздардың түрлері ... | ... сүру ... ...... бір ... дейін; |
| ...... ... ... ... ... ... активтарда; екінші қайтаралар |
| |- ... ... ... қағаздар |
| ... ... болу ... ... ... ... және т.б. ... бұйым ... және ... ... түрі ... ... ...... |
| ... ... ... ... |
| ... емес – ... ... ... |
| ... ... болып табылады. |
|Иелік реті ...... атын ... |
| ... аты ... - ... және ... ... |
| ... – атты ... қағаздар, басқа біреуге беру|
| ... ... ... түрі ... ... шығарылатын – эмиссиялықтар; |
| ... ... аз ... ... - |
| ... ... ... түрі ... және мемлекеттік емес (коммерциялық).|
|Айналмалылықтың |Нарықтық ( азат ... және ... ... ... ... шек ... ). ... деңгейі |Тәуекелсіз, тәуекелі аздар және тәуекелді. |
|Табыс ... ... және ... . ... ... |Борыштар (облигация, вексельдер) және т.б. |
|салу түрі | ... ... ... ... ... және т.б. ... ... сияқты бағалы қағаздар ... ... ... ... қағазбен;
• куәлік мүліктердің және құқықтардың жұмысы;
• басқару құқығы;
• тапсыру куәлігі немесе меншік алуы.
Бағалы қағаздың ... ... ... айқын қасиеттер және
мінездемелері болады:
• өтімшілік;
• табыстылық;
• бағыт;
• сенімділік;
• дербестің айналым барысы;
• өсу потенциалы курстық құны.
Бағалы қағаздардың ... ... ... облигация, вексель, чек,
сақтау кітапша, депозиттық сертификат, опцион, фьючерс, ... ... ... - ... ... ... ... шығарылатындар
(бірлестіктермен), кәсіпорын дамуы мақсаттарына құралдарды салу ... ... ... ... ... ... болып табылады. Кәдімгі
акцияларды айырып танады. Кәдімгі акциялар акционерлік капиталда қатысуды
күәландырады, акционерлік қоғаммен ... ... ... ... жоюы ... ... беру құқығы, жарнакірістердің алуына
құқығы, ... ... ... ... ... ... алуына
айрықша құқықты береді. Кәсіпорын жоюы оқиғасында акция иесі кәдімгі акция
ұстаушысына көңіл болумен ... ... ... Акциялар жарнакірістердің
төлеу мінез-құлығымен айырады:
• бекітілген табыспен;
• жүзуші табыспен;
• қатысумен;
• кепілділер;
• Экс - дивидендтіктер (сатып алынғандар мезгілге, 10 күн ... ... ... дейін жарнакірістердің төлеу даталары);
• кумулятивтілер.
Жарнакірістер акционерлерге кварталдың артынан немесе жыл кәсіпорын
қызметі қорытындылай ... ... таза ... бөлімі, акционерлер
арасында таратуға жататын, келіп-кетіп тұрылатын біреуіннің акциясы келеді
. Таза пайда, ... ... ... ... оларға санға және түрге ... ... ... ... ... ... ... көбірек емес кеңеспен
ұсынылған, бірақ акционерлерді жалпы ... ... ... мөлшері кәдімгі акциялармен бекітілген емес. Ол алынған пайдадан
тәуелді және акционерлердің ... ... ... Бекітілген
жарнакіріс акциялармен шығаруда олардың жанында ... ... ... ... ... ... - көлемінде
жарнакірістер мына акциялармен резервтегі қордан төленеді.
Жарнакірістерді төлеу, ... ... ... ... ... ... ... жариялауға және төлеуге тыйым
салынады. Сот арқылы акционерлер қоғаммен ... ... ... ... ... ... қоғам қабыл алмау ... ... және ... ... ... ... ... сапалы, орта сапалы, азат айналатын, шек
қойылған айналатындар болып бөлінеді.
Циклдік ... өсу шегі ... және ... ... айырып
танады. Циклдік акциялар - экономика көтеруі жанында өседі және ... ... ... ... ... тек қана акциялардың шығаруына
құқық болады. Әрекет анықталған мезгілсіз акциялар босатылады. Олар қолма-
қол ақшасыз ... және ... ... ... ... ... оның ... - шартты мөлшері келеді, айтылатын ақшалы
түрде және мүліктер үлес ... ... ... ... төленетін
акционерге жарнакірістердің сомасы есеп айырысады. Мінездеме акциялардың ең
бастысы оның курстық құн - мөлшері келеді. Акция маңызды ... оның ... ... ... кәсіпорынды басқаруға құқықты акция оның
иесіне құқықты береді, бұл жағдай акционерлердің жалпы ... ... ... ... ... санға түзу пропорционалды оның акцияларына.
Соған қарамастан Қазақстанда еңбекті ұжымдар акцияларында - акция жаңа түр
және кәсіпорындардың ... ... ... ... кәсіпорынмен басқаруда
қатысуға құқық ұстаушыларына олардың акциялар бермейді, олар заңға сүйінген
жай және ұйымдар - ... ... ... ... ... үшін босатылады және алмастырмайды. Акциялар тек қана
кәсіпорын ... ... ... ұжым таралады және ... ... ... ... - басқа кәсіпорындар арасында
кәсіпорындардың акциялары таралады. Ол 1991 жылы ҚР ... ... 1994 ... 3 қазанның дейін болды. Ол №1099 ... ... және ... жай құнды қағаздар туралы " болды.
Акцияның, тәуекелді құнды қағаздармен, салыстырумен бола көбірек борыш
міндеттемелермен, ереже ... ... ... алуы ... ... Акция арқасында жоғары ... ... ... ... ... ... ... "облигация" міндеттеме нақты білдіреді.
Міндеттеме алынған төлеу міндеттемесі түрде ... ... ... ... ... ... ... ал сатып алушы
облигациялар - несие беруші ... ... - ... ... ... ... ... салу куәланған және
пайыз төлеуімен ескертілінген. Облигация - мынанандай құнды қағаздардан
тұрады:
Облигация аралық несиелік, борыш көңіл ... және ... ... оның ... дейін қор нарығында дербес бұрылады ... ... ... ... ... ... табыстылықтың және басқа
инвестициялық сапалармен ие болады.
Облигация негізгі ... ... ... қор ... белсенді
қолданылады және жедел борыш қағазды өзімен ұсынады. Оның иесісі аралық
займ көңіл болуларын ... және ... ... Ол ... ... босатылады. Облигация сатып алуы ... ... ... ... Эмитент анықталған мезгілге облигацияны сатып алуға
міндеттенеді:
• Акция облигациядан ... ... ... тек қана ішінде облигация табысты әкеледі мезгілі;
• Ол анықталған пайыз түрінде алдын ала ... ... ... құқықтың кәсіпорынмен иеге басқаруда қатысайық;
• Табыс облигация әдеттегі акциялардан төмен, бірақ ол көбірек сенімді, ... ... аз ... ... ... ... қағаздардың бұларды Қазақстанда осы шақ ... ... ... ішкі және ... ... облигациялары, сонымен
қатар кәсіпорындардың облигациялары және акционерлік қоғамдардың.
Олардың үлгілері келесідей болады ... ... ... ... ... ұстаушы құқықтары куәлік сияқты арнайы
купонды ... ... ... ... ... ... қамсыздандырылғандар және қамтамасыз етілгендер;
• Жабдықталмағандар;
• Толық номиналды купонмен - ... және ... ... ... Нольдік купонмен - табыс олардың үстілерімен номиналға пайыздардың
есептеу жолымен өшіру жанында төлінеді.
Облигациялар азат ... ... ал ... шек қойылған шеңберінде
бола алады. Мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... акциялар босатылады.
Егер облигациямен табыстардың төлеуі берілсе онда олар әдеттегі купондармен
шығарылады. Купондық квартал табысты есептесе алады, бір ... жыл ... ... .
Мемлекеттік бағалы қағаздар мемлекетпен босатылады, қамтамасыз етіледі
және мемлекеттік қаражат толығуы үшін қолданылады.
Мемлекеттік бағалы қағаздардың келесі түрлері айырып танады ... Бар ... және ... ақшасыздар;
• Документті және документссіз;
• Кепілді және пайдалылар;
• Нарық және нарықсыз;
• Атаулылар және ... ... ... ... функцияларды орындай алады: салық
босату, мемлекеттік қызмет ету, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ұзақ ... міндеттемесің;
• мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттеменің;
• мемлекеттік сақтау займ облигацияларың;
• мемлекеттік қазыналықтар вексельдің;
• ішкі валюталық займ облигациялары және ... ... ... ... ... ... ... банкі шығарылатындар оларды жасай алуға сатып алу тек өтімшілік
сүйемелдеуіне арналған сауда банкілерден болады.
Муниципальдық бағалы қағаздар жергілікті ... ... ... ... өзін-өзі басқару органдарымен босатылады және
территориялық бағдарламалардың мақсаттық қаржыландыруларады.
Коносамент - бағалы қағаз, тасушымен жазылып берілетін ... ... ... ... ... ... келгенде, чек түрі - ... ... ... ... Тек қана чек есеп айыратын функциялар және дербес мүлік
сияқты келісімдерде қатыспайды;
Төлеуші ... ... ... ... ... мекемесімен әрқашан алға
шығады;
Чек төлеуші акцептіні талап етпейді. Инвестор көруі нүктесінен, чек
объекті ... азат ... ... ... ... өзін ... ... кітапша және депозиттық сертификаттар. ... ... ... ... қатар келеді. Аталатын депозиттар дәл
осылай банкілермен біреуге назары аударылған ... ... ... ... - ... көңіл болудың банкімен уақытша пайдалануға
клиент құралдарының тапсыруы жөніндегі болып табылады. ... ... шыға ... заңгерлік депозиттар және физикалық
депозиттары айырып танады. Депозиттар талап етуге дейін ... ... ... ... ... шартты депозиттар болып бөлінеді. Жедел
үлестер клиент аралық келісім-шартпен және ... ... ... ... оның ... үлес сома ... көрсетіледі. Ұсақ
орта немесе ірі салымшыларға банкі хабардар болуынан тәуелді болады. Өз
жақ ... ... ... ... келісім-шарт шарттары және
жауапкершілікті мойнына алуды орындауға міндеттенеді.
Вексель. Сөзсіз ... ... ... ... ... ... ... бойынша міндеттемені төлеп қою. Қарапайым вексельді ... және тағы ... ... ... және ... түрмен айырып
танады. Тауарлық (сауда) вексель жақтардың өзара қатынастарында қолданады.
Негізде қаражаттық вексель қарызды және ... құн өсу ... ... ... алу ... ... ... Вексель қоладан және достық
сонымен ... ... ... ... ... ... алуы
мақсаттарында болады. Қоладан ... ... ... ... ... ал ... негізі салынған қолхаттардың қарсы жазып алуына болады.
Фьючерлік. Олар туынды ... ... ... ... бағалы
қағаздармен келісімдердің іске асыруына қаражаттық келісімдер өзімен туынды
бағалы қағаздар ұсынады. Олар қор ... ... ... ... және ... күрделендірулері сауда келісімдердің
формалауына арналған бағалы қағаздармен кездеседі.
Сатып алу құқығына ... ... ... ... ... сан сатылулары мән болады. Сыйлық беру сатушыға сатып алушы төлейді.
Алынған құқық іске асыру ... іске ... ... ... ... алады.
Фьючердің айырмашылығына опцион үстеу сыйлықтары түрде тәуекел анықтау ... қою ... және ... ... ... етеді. Иелер - емес
барынша көп мүмкін бағалармен шек қойылған және атқару ... ... ... қала ... ... ... әр түрлі және
тактикалы қаражаттық аспаптар бұлар саудаларға арналған .
Фьючерлер айқын бейнемен ... ... ... ... ... ... ... келісім негізіндегі баға. Келісім-шарт ... ... ... ... ... бағытпен құнды қағаздардың
айқын саны басқа бет сатады, ... ... емес ... ... ... ... мезгілге арналған. Сайып келгенде, орындалу кезеңі келісім
нәтижелері сатып ... және өз ... ... ... ... жедел келісімдер (фьючерлер) келесі негізгі позицияларды
асырайды :
• бағалы қағаз түрі;
• сатылу бекітілген бағасы;
• бағалы қағаздардың саны;
... ... ... атқару датасы;
• есеп -қисаптардың шарттары.
Бағалы қағаздардың нарығы сондықтан бүгінгі күн ... ... - ... алып ... Бағалы қағаздардың экономикалық мәні.
Бағалы қағаздардың нарығы - қаражаттық нарықтың бір ... ... ... ... ... валюталық және алтын нарығы болып
саналады. Қор нарықта ... ... ... - бағалы қағаздарды
бұрылады.
Бағалы қағаздар - анықталған түр құжаттары және реквизиттердің,
куәланған ... ... ... ... ... тапсыру олардың жанында тек
қана ұсыну мүмкін. Бағалы қағаздар - ерекше тауар, нарықта бұрылады ... ... ... ... ... ... сатып алуға, сатуға,
бекітіп тастауға, сақтау, мұрамен тапсыруға, сыйлауға, ауыстыруға болады.
Олар ақшалардың бөлек функцияларын ... ... ... ... және тағы
басқа). Бірақ ақшаның айырмашылығында олар ... ... ... шыға алмайды .
Бағалы қағаздар мемлекет төлеу айналымында маңызды роль ... ... ... Айналдыруда бағалы қағаздардың жиынтығы
нарық негізін құрастырады, экономика реттеуші элементімен келеді. Бағалы
қағаздар эмитенттері ... ... ... ... ... ... инвесторлардың және делдалдардың белсенді ... ... ең ... ... ... ... және ... әр
түрлі назарлары іске асыруға рұқсат етеді. ... ... ... құрама сияқты қаражаттық нарықтағы бөлімдерді өсуге жалғастырады.
Бағалы қағаздардың нарығымен бірге несие нарығы ең ... ... ... - ақ ... бөлу өз ... ... емес шешімдердің
негізінде болады. Сол себептен ... жай ... тек қана ... ... өндіріс нәтижелі дамуы көбірек жетеді.
Бағалы қағаздардың нарықта жұмыс жасауы ... ... ... ... ... яғни заттық құндылықтардың, тауарлардың көрінуі.
Тарихи даму айқын кезеңінде бағалы қағаздарды немесе аталатын қор активтар
дәл осылай ... ... ... ... ... яғни атақпен
меншіктің нақты капиталы бар болады. Оның натуральды - ... ... ... ... ... бола және ... тұра ... тиісті бар
болу және ақшалардың түрінде, тауарды тауарға өнім қосарлану және ақшалар
өнім айтылу заңы бар.
Қандай ... ... алға шыға ... ... және тауарлықта
түрлерде. Бағалы қағаздардың нарығы ақшалының өндіріс түрге оның асуы
тездетуге ... ... ... ... ... ... нарығы -
қайсыларға сақтаудың инвестицияда мүмкін қаражаттық ... ... ... ... қағаздардың уақыт нарық инвесторларға пайдалануына
береді .
Нарықтың мақсаты қаражаттық қорлардың бағалы қағаздардың - ... ... ... әр ... ... ... әртүрлі
қатысушыларымен іске асыру ... ... ... мүмкіншілігін
қамсыздандыру. Бағалы қағаздардың мақсаты эмитенттеріне инвестордың ... ... ... ... ... жүзеге асыру. Ол бағалы
қағаздардың ... ... ... ... ... ... ... арналған уақытша азат қаражаттық
қорлардың мобилизациялауы;
• Нарықта инфражүйе құруы, тиісті дүниежүзілік стандарттарға;
• Екінші қайтара нарық дамуы;
• Маркетингілік зерттеулердің активтендірушілігі;
• Меншіктегі көңіл ... ... ... ... ... ... және басқару жүйелері;
• Мемлекеттік және қор капитал ... ... ... бақылау
қамтамасыз етуі;
• Инвестициялық тәуекелдің азаюы;
• Құру - стратегиялары;
• Бағаның құрылуының дамуы;
• Даму перспективалы ... ... ... ... ... ... есептік, бақылау,
сұраныс және ұсыныс, ынталандырушы және реттеуіш жатады.
Бағалы қағаздардың нарығы аспап сияқты нарықтың жөнге салудың ... ... Қор ... қосалқы функцияларына жекешелендіруде бағалы
қағаздардың қолдануын апарып беруге болады.
IІ. Бағалы қағаздар нарығы – ... ... ... ... ... ... шығару және олардың эмитенттері.
Бағалы қағаздар – ең алдымен мүлікті иемденуге құқықтық беретін ақшалы
құжат ... ... ... қарыз алушының берген қарыз міндеттемесі.
Бағалы қағаздар толтырылуы немесе жазылуы жөнінен екі түрлі ... ... заң ... ... жеке ... ... не ... енгізілген жазу
түрі. Егер басқа адамға иемденуге берілсе, ... ... ... ... ... ... толтырылып беріледі. Оны иемдену құқын беретін
құжатты сертификат деп ... ... ... ... нарықтық және нарықтан тыс болып
бөлінеді. Нарықтан тыс бағалы қағдар әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... ерекше түрі. Оларға жинақ
облигациялары, зейнетақы қорларының облигациялары, ... ... және с.с. ... ... ... ... жеке ... орналастырылады. Бұл бағалы қағаздар қазіргі кезде ... ... ... ... ... және жеке ... ... мысалы, АҚШ-та біреуге жалданбай-ақ өзалдына қызмет
істейтін адамдардың ақшасына шығарылған облигациялар жатады. Ал депозиттік
облигациялар қысқа ... орта ... ұзақ ... ... ... тек ... ... органдарына ғана сатылады. Бұл ұйымдар
шамалы болса да табыс әкелетін, бірақ салық төлеуден ... ... ... ... тыс бағалы қағаздар әртүрлі қорларға немесе банктерге, оның
ішінде шетел банктеріне және кәсіпорын, ұйымдарға ... ... ... ... ... ... Бұл ... қағаздарды шығару шарты бойынша
иемденуші заңды немесе жеке тұлғалар – оларды ... ... ... жоқ. Сондықтан бұл қағаздар нарықта еркін айналымға түсе алмайды.
Сонымен қатар, нарықтан тыс бағалы ... ... ... ... басқа елдерде тараған) басқа ... ... ... үшін ... кең ... облигациялар жатады. Соңғы
кездерде барлық дамыған елдерде нарықтан тыс бағалы ... ... және ... ... мен ... ... тенденциялары байқалуда.
Ал айналымға түсетін бағалы қағаздарды нарықтық ... ... ... ... қағаздар айналысы деп оларды сатып алу – ... және ... ... ... ... ... ... Бағалы қағаздарды
шығарып, оны айналымға түсірушіні эмитент деп атайды.
Бағалы қағаздар шығарып, оларды бірінші иемднушілерге ... мына ... ... асырылады (инвесторлар және заңды тұлға болуы
мүмкін):
біріншіден, қоғам құрып, олардың ... ... ... қоғамның алғашқы жарғылық капиталының көлемін жаңадан акция
шығарып ... ... ... яғни ... ... ... ... әкімшіліктердің облигация және ... ... ... ... ... капиталын пайдаланған.
Соныен, қоғам құрылғанда оның жарғылық капиталы құрылтайшылар арасында
толығынан үлестірілуі қажет. Қоғам құрылған кезде оның акцияларына ... және ... ... ... ... бағалы қағаздарды
алғашқы иемденуші инвестициялық институттар әрбір бағалы қағаздарды ... сату ... ... ... просектісін алдын-ала шығаруы
тиіс. Оны ақпарат құралдарында жариялау міндетті.
Эмиссия проспектісінің бірінші тарауында эмитент ... ... яғни ... аты мен ұйымдастыру-құқықтық формасы және эмиссия
проспектісіндегі деректердің дұрыстығына жауапты ... ... Ал ... тарауында инвестициялық мәлімдеме жарияланып, онда
инвестицияның маңызы және инвестициялық ... ... ... ... ... ... қысқаша жұмысы баяндалады. Үшінші тарауында
бағалы қағаздар шығару жөнінде мәліметтер ... Ол ... ... құрылған кездегі оның жарғылық капиталының мөлшері;
• шығарылатын бағалы қағаздардың түрі, оның номиналы, ... ... ... ... ... және ... күндері;
• бір инвестор сатып алуға рұқсат етілген акция саны;
... ... сату түрі ... ... ... қолма-қол
ақшасыз есеп арқылы сату);
• кейбір инвесторларға сатып алуды шектеу;
• эмитенттің адресі мен телефоны ... ... ... ... ... ... ... эмитенттің құрылтайшысы, басқарушылардың аты-жөні және олардың
қоғамның ... ... ... ... ... басқарушылардың
қазіргі уақыттағы жұмыс лауазымы мен соіғы 5 жыл ішіндегі қызмет орны, ... ... ... тыс ... ... туралы мәліметтер көрсетіледі.
Бұдан басқа, проспектіні тіркеу ... ... ... ... болса) эмитент
пен оның басшыларына сотқа берілген арыз және жазалау шаралары көрсетіліп,
қоғамның қаржылық жағдайы жөніндегі есеп пен ... ... ... қорытынды тарауларында бағалы қағаздарды сатып алу шарттары,
иемденушінің құқығы және сол сияқты ... ... ... ... орын ... ... ... проспектісін шығару эмитенттің сенімділігін,
инвесторлар мүддесінің қорғалуын, сайып келгенде, бағалы қағаздар нарығы
қызметін бақылауға көмектеседі.
Эмитент пен ... ... яғни ... алғашқы
иемденушілерге сатушылар акцияның бағасын барлық сатып алушыларға бірдей
белгілеулері міндетті. Бұл жағдайда бір ... ... ... ... болуы шарт.
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекет органдары қатаң бақылап отырады.
Оларды шығарушылардың барлығы Қазақстан Республикасының ... ... ... қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссияда тіркеуден өтіп,
мемлекеттік тіркеу нөмірін алу қажет.
2.2. ... ... ... қызметі және оның маңызы.
Басқару жүйесі нарығымен бағалы қағаздардың нақтылы тәсілдердің
жиынтық және ... ... ... ... ... және қор нарық
дамуына ықпал ... ... ... ... ... оны ... және ... нәтижелілігімен түзеледі.
Нарық жөнге салуы мақсаты кім, не ретінде инвесторлардың назарларының
қорғанышын ... ... ... бір өңді мақсат орнатып қоюына сондай жақын
келуіне келеді. Инвестор басқарушы ішкі жүйе элементтерінен біреумен ... ... тек қана ... оған басқару жүйелері басқа элементтермен
функция тән. Бағытталған әсер ... жүйе ... ... ... ... ... Нарықты жөнге салуы процесіне жөнге салу механизм
өңдіруіне ... ... ... ... ... ... және
ақпараттық қамтамасыз етуі. Заңға сйінген қамтамасыз ету - заң ... ... ... ... ... ету - нұсқаулардан,
нормаларда, ережелерден, нұсқаулар және ... ... ... ... ... ... Ақпараттық қамтамасыз ету -
әр түрлі ... ... ... ... ... табылады.
Басқару жүйесі оның мақсаттарымен, ... және ... ... ... ... алады, және екі ішкі жүйе қосады:
басқарушы және басқарылатынды. Бірінші ішкі жүйе субъектіні басқару, екінші
объектісінің ролінде ... ... ішкі ... ... жатады:
• Мемлекеттік органдар және ұйымы;
• Заң шығаратын инфражүйе;
• Қор ... ... ... және ... және ... ішкі ... ... функцияларды
орындайды. Басқару объектісі функцияларына жатады: қаражаттық қорлардың
қозғалыс ... ... ... сапа ... етуі және нарықтағы
ақпаратты қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... ... ... болжау, ынталандыру, ұйым және процестердің бақылауы
нарығындағы ... ... ... ... ... жөне салу ... ... негізі салынған. Дүниежүзілік ... ... ... салу екі үлгісін айырып танады:
Қор нарығын салуы мемлекеттік органдардың айрықша функциясымен келеді.
Тек ... ... ... ... ... ... мемлекет нарықтағы кәсіпшілік қатысушыларының ... ... жүйе ... ... ... негізгі бақылау позициялардың мемлекетінің ар жағында
өкілеттіктердің барынша көп, мүмкін көлемі ұйымдарға беріледі.
Қазақстандық қор нарығын ... ... ... бар, ... ... ... ... қағаздарының нарығына салу
департаментін алға шығарады.
Елдердің тәжірибесі бағалы қағаздардың дамыған нарығымен ... ... ... ... ... ... ... даму концепциясын өңдеу;
• Дамуға арналған қорлардың ... ... ... ... үшін ... қаражатты;
• Нормалардың құруы нарықтағы жұмыс жасаулары;
• Хабардық жүйе ... ... ... ... ... Шығынның инвесторлардың қорғаныштік жүйе жасауы.
Басқаруда маңызды роль бағалы қағаздардың нарығымен кәсіпшілік
қатысушыларының ... ... алда ... Нарықтағы жүйе
нәтижелілігі нарық агенттердің кәсіпшілік деңгейінен тәуелді болады. ... ... ... ... ... ... қана
емес, сонымен қатар қатты ережелерді қорғайды.
• Өздігінен басқарылуна дұрыс жақтарына мыналар жатады:
• Мінез-құлық стандарттарының өңдеуі өздері ... ... ... ... Мемлекеттік құралдардың үнемділік, басқару аппарат қысқартуы;
• Нарықтағы қатысушылар нормальды басқаруда мүддесі.
• Қоғамдық салу арқасында мінез-құлық ... ... ... енгізу.
Сәйкестікте ҚР заңымен "бағалы қағаздардың нарығы ... ... ... мүше ... ... айқын стандартты талаптар.
Ұйымдардың ... ... ... ... ... ... қосады
және борыш төлеу қабілеттілігі деңгейіне, мүшелердің әдепті ... ... ... 4 ... ... байланыстырады:
1) Сауда жүйесін бағалы қағаздарын;
2) Есеп-қисаптардың жүйесін тұтқын келісімдерімен;
3) Ақпараттық жүйені;
4) Телекоммуникациялық жүйені;
Сайып келгенде, қор нарығын салу ... ... ... мұқтаждық
жасайды.
2.3. Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының құқықтық
негіздері.
Кез-келген заңның мазмұны қоғамда орын алып және одан әрі ... ... ... ... сай болуы шарт. Себебі құқықтық норма ... ... ... ... ... ... ... бағыт –
талған. Халық шаруашылығын дамытудың ... ... ... ... нарықтық үлгісіне өту кезі құқықтық ... ... ... ... ... ... жол ... заң
шығаруды қажет етті. Әлбетте бұндай ... ... ...... ... жаңа заң шығару емес, революцияға дейін Ресей империясы ... ... жаңа ... ... ... орын ... құқытық
институттарды қалпына келтіру еді. Сонымен бірге нарықтық үлгімен ... ... (мыс. АҚШ, ... Ұлыбритания, Жапония, жә -
не т.б.) тәжірибесін үйреніп, оны мемлекетіміздің экономикасын реттеуге
бейімдендіру керек. ... ... ... бағалы қағаздар нарығын және
оның қызметін қамтамасыз ... ... ... қайта дамыту қажет.
Бағалы қағаздар нарығын құқықтық ... ... ету ... ... ... ... айналымы тиімді және мағыналы болуы
үшін белгілі-бір жағдай жасайтын ... ... Және сол ... ... мен ... ... ... нарық қатынасына бет алған
қоғамның объективі экономикалық заңдарына сай ... ... ... ... ... мемлекетіміздің егемендік алғанна бергі
шыққан заңдар, Прекзиденттің жарлықтары және үккіметтің ... ... ... ... ... Ұлттық комиссияның құқықтық ... ... ... ... ... ... ... ету
мәселесіне ақшалы қарыз міндеттемелерінің айналысы (яғни оларды сату және
сатып алу) және ... ...... ... ... ... басқару мен олардың меншігіне қатынасу құқығы кіреді. ... ... ... нарығындағы мүліктік құқық олар туралы ... ... ... ... ... құжат бағалы қағаздар деп
аталады. Бірақ азаматтық құқық қатынастарымен ... ... ... бағалы қағаздар нарығына айналысқа түспейді. ... ... ... – ипотекалық куәліктер, сол сияқты ... ... ... ... тауарлар нарығында, яғни тауар биржасда
айналымға түседі Ал ... ... ... ... ... ... ... нарығы капитал нарығы мен ақша нарығынан құралатындықтан бұл
жерде осы аталған екі нарықтық құқықтық қамтамасыз етілуі сөз ... ... ... ... ... ... ... (саудалық)
құқықтарына негізделіп шығарылады. Қазіргі кездезаң шығару біраз кезеңнен
өтті.
1917 жылы Қазан революциясына дейін Қазақстан Ресей ... ... ... ... ... ... ... және
сауда қатынастары орыстың саудалық ... ... ... ... ... ... алғашқы онжылдықтарында аталған
қатынастар РСФСР-дың азаматтық заңдарымен жүргізілді. Сол кезде бағалы қа-
ғаздардың ... ... ... ... ... жаңа ... байланысты шығарылған заңдар болды. Атап айтқанда, ақша нарғында
вексель және чектер, яғни ... ... ... құралдары сауда келісімінде
кеңінен қолданылады.
Сол уақытта, яғни 1922 жылы ... ... ... ... ... 1937 жылы 7 тамызда Ресей Федеративтік республикасының ... ... мен ... комиссарлары кеңесі бекіткен «Аудармалы
және жай вексель туралы» ереже;
• 1929 жылы 6 қарашада Ресей Федеративтік республикасының Орталық
атқару ... ... ... ... бекіткен «Чектер туралы
ереже» және сол сияқты заң ... ... кзде ... және ... ... тауарларды сақтау, жылжымайтын
мүліктерді сатып алу- сату келісмдерінде қоймалық, кепілдік куәліктер және
т.б. бағалы қағаздар қолданылды. Заң ... ... ... туралы жалпы
ұғым болғанымен, бұл айтылған қағаздар бағалы өағаздар нарығын құрай ... ... ... ... ... ұлттық экономиканы ... ... ... үшін ... жинауына мүмкіндігі жоқ.
Алинвестициялық бағалы қағалы қағаздарды, яғни акциялар, заңды тұлғалардың
облигацияларын шағаратын және Қор биржалары мен ... ... ... ... (диллер мен брокерлер) жұмыс істейтін ... ... ... ... социализм және коммунизм идеяларына ... деп ... ... келесі кезеңінің негізгі – 1977 жылы шыққан КСРО ... ... ... заңдарының негздері КСРО-да, оның ішінде
Қазақстанда, жалпы “ішкі нарықтa” қандай болса да бағалы қағаздар айналымын
тоқтатты. КСРО ... жеке ... ... кәсіпшілік іс-әрекеттері
қаралмағандықтан айналымға акциялар, облигациялар ... ... ... ... ... мен ... құру туралы
құқық болған жоқ.
Мемлекеттің “өз ішінде” айналымға түсетін ... ... Олар ... қағаздар деп аталады. Мемлекетке облигация сатып,
ақша тарту тиімді болса, ал халыққа облигацияны сатып алып, аз ... да ... ... не ұтыс алу ... ... Бірақ ол облигациялардың қолдан-
қолға өтіп, сатып-сатып алу айналысы, яғни ба,алы ... ... ... ынта ... ... ... ... құқықтың
негізі – келісім еркіндігі сақталған жоқ, яғни облигациялар міндетті түрде
күшпен жалақының бір бөлігінің орнына берілді.
Дегенмен КСРО халықаралық ... ... ... ... ... ... чектер және сол сияқты ... ... ... Оған ... 1936 жылы Кеңес Одағы 1930 жылы Халықаралық
конвенция бекіткен аудармалы және жай ... ... ... ... 1937 жылы ... және жай ... ... Ережені еңгізу
туралы”, жоғарыда ... ... ... Ол ... Кеңес Одағы
ыдырағанша пайдаланылды. ... оны ... ... ... шешім
қабылданған жоқ. Ал чектер, жоғарыда көрсетілген, 1929 жылы ... ... ... ... де пайдаланылуда.
Эконоимканы қайта құру идеясы өндірісті қосымша инвестициялау көздерін
табу, кәсіпшіліктің ... ... сол ... ... өз ... жүргізуге қызығушулығын арттыратын механизмін құру жолдарын табу
керектігін меңзеді. Осы кезде КСРО Министрлер Кеңесінің 1990 жылы ... ... ... ... ... Ережені” бекітті, одан кейін
1991 жылы 31 ... ... ... және ... ... ... заңдар Негіздері қабылданды. Оның толық бір ... ... ... ... және оның ... сол сияқты бағалы қағаздарды
басқа біреуге беру ережесінің негіздерін бекітуге арналған. Бағалы қағаздар
туралы дәл осы ... 1993 ... 30 ... ... Республикасы
Жоғарғы Кеңесінің Қаулысы “Экономикалық реформа жүргізу кезінде ... ... ... туралы” және ... ... ... ... өз ... ... 1990-1994 жылдары бағалы қағаздар шығарып және оларды
кейбір нарықта сатуға ... ... ... ... ... ... Жоғарыда айтылған Азаматтық заңдардың Негіздері;
• 1991 жылдың 21 ... ... ... ... қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының
Заңы. Бұл – заң ... ... және ... ... ... олардың өз жұмысын
қаржыландыру үшін акциялар мен ... ... ... ... 1991 жылы 11 маусымдағы “Бағалы қағаздар ... және ... ... Қазақстан Республикасының Заңы. Бұл ... ... ... ... ... тіркеуге, бағалы
қағаздар нарығындағы делдалдық қызметтерді лицензиялауға, қор
биржасын құруға және оның жұмыс істеуіне ... ... ... 1991 ... 13 қарашасындағы Қазақ КСР-ның Министрлер
Кабинетінің қаулысы бекіткен “Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... қағаздардың түрлерін және олардың
әрқайсысында жазылатын міндетті мағлұматтарды белгіледі;
• Жоғарыда аталған заңдар негізінде шығарылатын бачқа ережелер
жиын –тығы. Оларда да ... ... ... ... ... ... ратын бағалы қағаздардың эмиссиясын
мемлекеттік ... және ... да ... ... тәртібі
белгіленген;
• Мүлікті мемлекет меншігінен алу және ... ак ... сол ... ... ... жұ ... ... туралы
бірсыпыра заңдар мен заң күші бар ережелер;
• Вексельдер, банктік (депозиттік) ... ... ... ... ... сондай-ақ банктік қызмет
көрсетуді реттейтін Қазақстан Ұлттық банкісінің ережелері.
Сол жылдары ... ... оның ... ... ... ... ... айналымға түсірді. Сонымен бірге қор
биржалары, ия болмаса тауарлы-қор биржалары құрылды. Жергілікті мемлекеттік
басқару органдары ... ... ... ... ... қағаздар
нарығының алғашқы кәсіби мамандары пайда бола бастады. Қазақстандағы бағалы
қағаздар туралы бұрынғы шығарылған заңдардың жетілмегендігіне ... ... ... ... ... қағаздар нарығын
қалыптастыру идеясын іске асырудың алғашқы қадамдары жасалып, бұл жүйеде өз
тәжірибемізді ... және оның ... ... мүмкіндік туды.
Өз тәжірибемізді бағалы қағаздар нарығында мемлекеттің атқаратын ... Бір ... ол әрі ... ... эмитенті, әрі инвестор, әрі
бағалы қағаздар нарығын зерттеуші және ... ... ... ... ... ... бір мемлекеттік орган басқа жақпен әрі
“ойынға” қатысушы, әрі өзіне де ойынға ... ... да ... ... болмайды.
Сондықтан 1994 жылы 20 наурызында Республика Президентінің ... ... ... ... ... ... Бұл ... қағаздар
нарығын мемлекттік реттеу мен ол туралы заңдар шығарудың келесі кезеңі еді.
Осы ... ... ... ... ... ... және
бақылайтын мемлекеттік орган ретінде бағалы ... ... ... ... ... ... ... бастап 1991 жылғы Қазақстанның екі заңы: “Бағалы
қағаздар айналымы және қор ... ... және ... қағаздар туралы
Ереже” өз күшін жойды. 1994 ... алты ай бойы ... ... ... ... ... ... жағдайда қалды. Тек 1994
жылдың 3 қазанындағы Министрлер Кабинетінің қаулысымен ... ... және ... ... туралы уақытша ереже” бекітілді. Уақытша
ережелер ... ... ... ... ... ... негіздері
ретінде 1995 жылдың сәуіріне дейін пайдаланылды. 1995 жылдың қаңтарында
Республика Президенті ... ... ... Ұлттық коммисияның төрағасы
мен оның төрт мүшелерін бекітуі және осы ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру-дағы асулы кезең
болды. Дәл осыуақыттан бастап Ұлттық комиссия өзіне бекітілген қызметтерді
атқаруға кірісті.
1995 жылдың сәуірінен ... ... ... нарығын дамытудың
және оның құқықтық негіздерін қалаудың ... ... ... Осы ... ... ... қабылданып, Алматы қаласында
салтанатты жағдайда «Орталық Азия қор ... ... ... ... ... даму ... Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығындағы орын алатын
мәселілер.
Бағалы қағаздар нарығын реттеу мемлекеттің ең ... ... ...... қағаздармен келісімге қатысушылардың ... мен ... ... ... ... ... нарығында қызмет атқаратын қаржы институттарының
ісін бағыттау мен реттеу мемлекеттік органдарға жүктелген. ... ... ... ... ... ... Ұлттық коммисия, Қаржы
Министірлігі, Ұлттық банк, Мүлікті ... ... ... ... Жекеменшіктердін жөніндегі Мемлекеттік комитет болып саналады.
Біреумен ғанамен бүгін құнды қағаздардың базары келеді өте
маңыздылардың ел экономика даму бағыты. Бағалы ... ... ... ... Қазақстанда акциялардың базары дамығанып жатқанда
жеткілікті емес.
Сондықтан базарда акциялардың органикалы саны бұрылады, қор базарға
белсенді жұмыс жасауға рұқсат етпейді .
Бағалымен тап осы ... ... ... ... ... ... қағаздарының бағдарлама базар дамуын қабылданған
болатын, қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының үкіметтері 24
желтоқсан 2004 жыл №1385.
Бағалы қағаздардың ... өз ... ... ... қағаздардың құрылымымен нақтылымен байлаулы, белсенділікпен іскер
аналардың немесе базар басқа қатысушыларының, ... ... ... ... ... ... заңгерлік бет қызметті өткізе алады, апарылып ... ... дәл ... және ... деңгейге. Сауда банкілерді
деңгейлердің екеулердің қатысушылардың ... ... ... ... ... ... ... жоғарырақ.
Делдал - мынау құнды қағаздардың базар кәсіпшілік ... ... ... . ... ... ... үшін
комиссиондықтарды тапсырмалар орындайды , құнды қағаздар сатып алу немесе
сату үшін.
Бағдарлама негізгі мақсаты мынау онан арғы ... ... ... , ... ету оның ... және ... жұмыс жасаудың.
Құнды қағаздардың шығаруына ... ... ... ... ... және адал ... ... етуі.
Мыналар жанында мақсатпен ең басты бағдарламалар замандас ... ... ... базар келтіруін келеді .
Басты бағыттармен дамыған бағалы қағаздардың қазақстандық базарының келеді:
Мүмкіншіліктердің онан арғы кеңейтуін инвестизациялау. Сапа ... ... ... ... ... ... ... экономикаға тарту халық сақтауы арқылы
инвестизациялау ұжым түрлері. Дамудың бақылау жүйелері бағалы ... ... ... ар жағында.
Өте маңызды жаңалықтарда осыған байланысты тоқталуды қалар еді, алдын
ала ескерілгендердің бағдарламада.
Бағалы ... ... ... ... Банкі шығарулары
сәкілердің жалпы нормаларымен қаржы бағалы ... ... ... ... ... ... - ... болады
бағалы мемлекеттіктердің сәйкестікте жүзеге асады среднесрочный дәуір және
ұлттық банкі ... ... ... ... қантарда қаржы министірлігі қазақстандық қор биржада сомаға бірінші
шығару ... ұзақ ... ... ... ... 22,19
млрд. теңге болды.
Өткізілген жарыс сауда тап осы құнды қағаздарға биік сұранысты
демонстрациялап өтті.
3.2. Бағалы қағаздардың кәсіби мамандары.
Бағалы қағаздар ... ... ... ... оның ... ... мамандар, яғни делдардар. Ол жұмыс баға белгілеу үшін және
қажетті хабарларды тарататын компьютнрлік техниканы қажет етеді. Ол ... ... сай ... ... дайындалған кәсәби мамандар қажет.
Олардың жалпы ... ... және ... ... жағдайды
шешетін психалогиялық дайындықтары болуы шарт. Сонымен ... ... ... ... ... ... маңызы мен олардың
сезімталдығын ... да ... ... ... ... ... ... Брокерлер – делдал ретінде келісімге қатынасатын адамдар. Брокер
келісім жасасатын әрбір жақты табыстыруды көздейді. Брокер ... ... ... ... ... ... жекелеген
тапсырмалар негізінде жұмыс істейді. Брокерге ... ... ... ... ... ... Ол тек сол
өкілеттік шегінде ... ... ... ... - өз ... келісім жасайтын делдалдар.
3. Джобберлер – нарық конъюнктурасын бақылаушылар.
Осы мамандармен қатар бағалы қағаздар нарығына банк ... ... ... және ... ... реттейтін ереже-
заң шығаратын мемлекеттік шенеуніктер мен заң ... ... ... ... ... брокерлер құқықтық тұлға ... ... ... ... ... ... олар не жеке фирма, не акационерлік қоғам ретінде ... ... ... олар ... ... серіктестік мекемесі
болып құрылған. Салық төлеуден жеңілдік алу мақсатында кіші кәсіпорын
ретінде ... ... ... қоры өте аз. Дегенмен, ... өз ... ... ... ... ... мақсатында клиеттер
санын көбейтуге ұмтылуда.
Құрылымы жөнінен брокерлік фирма дирекция, әкімшілік бөлім, ... ... ... өағаздар сату бөлімі және ... ... ... ... 15-25 адам ... жасайды.
Брокерлік фирманың қызмет аясына мына міндеттер кіреді:
1. Консалинг (кеңес беру);
2. Бағалы қағаздарды бірінші және ... ... ... Инвестициялық қорларды құру және басқару және т.с.с.
Бұлардан басқа брокерлер ақша нарығында бірсыпыра ерекше қызмет ... атап ... ... ... ... ... ... және
мәмілені қамсыздандыру, оның ішінде биржалық келісімді сақтандыру.
Брокерлер өз қызметінде мына түпкі бастамаларды басшылыққа алады:
1. Клиент брокерлік фирмамен шарт ... ... ... бойынша
келісімге келеді, оның ішінде бағалы қағаздарды қайдан сатып алу
жөнінде (қор биржасынан ба, әлде биржадан тыс нарықтан ба).
2. Брокер ... ... ... ... ... уақытта
клиентке хабарлап және бағалы қағаздарды сатудан түскен қаржыны
(өзіне делдалдық үшін сыйақы қалдырып) ... ... ... ... белгілеген сомасы шамасында әрекет жасайды.
Бірақ алған тапсырма көлемінде бағалы қағаздарды таңдауда өз
құқын ... ... ... ... ... тіркеуі қажет. Клиент ол жөнінде
көшірме талап етуге құқы бар.
5. Клиент брокерге мәміледегі барлық тапсырманы тоқтатуға үкім ... ... ... ... мен клиент арасындағы келісім алғашқыда
ауызша болса, ол кейін жазбаша ұүжатта көрсетіліп, заңды күшіне енеді.
Брокерлік ... өз ... ... ... ... ... ... етеді (әсіресе клиент сатып алушы болса). Кепілдік ... ... ... Мәміледегі бүкіл сомаға вексель;
2. Мәміленің кемі 25%-тін немесе 100%-ін құрайтын сома ... ... ... ... ... ... шот ... мүмкін;
4. Брокерге сақтандыру полисі және с.с. кепілдіктер.
Осылар жөнінде брокерлік фирма клиентке хабарлап тұруы қажет. Сонымен
қатар, брокелік фирма клиентке несие ... ... ... өз ... мүмкін. Бұл жағдайда брокерлік фирманың табысына делдалдық үшін
сыйақы ... ... үшін ... ... ақы) және ... ... ақы ... Алайда, бұл жағдайда брокерлік фирма тек делдалдық қызмет
шегінен шығып, олардың іс-әрекеті дилерлік фирманың қызметіне ұқсайды.
Ал дилерлер – олар да ... ... ... айырмашылығы
шарт жасасқанда өз капиталын жұмсайды. Дилердің қызметін мына ... ... ... ... әкімшілік 100 теңгелік облигация
шығаруға шешім қабылдады делік. Эмиссиямен шұғылданатын ... ... ... ... ... ... береді. Егер қалалық заем
бірнеше ... ... ... ... онда ... ... ... тек
мамандандырылған үлкен фирмалар, мысалы, коммерциялық ... ... ... ... ... ... 100 ... облигацияны кем бағамен
(дисконтпен), мысалы, 98 теңгеге, яғни номиналынан 2 теңгеге кем ... ... ... ... ... одан түскен пайда 2
теңгеден кем болмауы тиіс. (Бұндай операцияны ... ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі
шектеулі дилер деп атайды. Олардың бағалы ... ... ... ... ... ... ... мен инвесорлардың шығынынан
әлдеқайда аз. Себебі сатып алу-сату аз аралығында болады.
Дилерлердің атқаратын қызметттері:
1. Бағалы қағаздарды шығару, олардың ... және ... ... ... ... ... ... Бағалы қағаздар нарығындағы өзгерістерді баұылалп отыру. Егер
бағалы ... сату – ... алу ... ... ... ... алушылалр жетіспей қалса), онда бағалы қағаздардың
курсын тұрақтандыру мақсатында дилерлер өз ... ... ... ... мен ... ... бір-бірінекездестіріп,
бағалы қағаздар нарығының жұмысына ... ... ... ... ... ... ... істейді.
Айта кететін жәйт, бағалы ... ... ... ... қызметінен өзінің кең көлемділігімен ерекшеленеді. Дилерлік
фирмалардың алғашқыда өзінің ... ... ... кейінне ол
делдалдық сыйақымен және инвестициядан түскен пайдамен ... ...... ... ... конъюнктура (өзгерістерді
сипаттайтын белгілер) мәселелері жөнінен кеңес берушілер. Ең алғашқыда олар
Лондон Сити ... ... ... ... ... ... ... кең көлемде және үнемі өзгеріп отырғанда ... ... ... ... маңызын дұрыс бағалау үшін ғана емес, сонымен
қатар эмитенттерге жаңа бағалы қағаздарды шығаруға да ... ... тек бір жолы ... ... қана ... ... кейде комплексті
(жан-жақты) мәселелерді шешуге көмектеседі. Мысалы, банктердің, өндіріс
кәсіпорындардың, ... ... ... ... курсының
келешекте өзщгеруін бағдарлайды. Ол үшін олар уақытша ... ... ... құрады. Зерттеу ұжымдарында белгілі экономистер, банк
қызметкерлері және басқа да ... ... ... ... ... ... ... ғана маманданатын болғасын оларды кең көлемде
жүргізілетін операцияларға брокеолер мен ... ... ... өте ... ... олар жоғары жалақылар алатындар
қатарына жатады.
Қорыта айтқанда, бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... ... ... ... ғана нарықтың тұрақты қызметін
және бағалы қағаздардың өтімділігін ... ... ... ... ... ... ... кезде Республикада бағалы қағаздар нарығы қалыптасу шығында.
Оның даму даму жолында алғашқы іс – ... ... ... мақсатында мемлекет бұрынғыдай ақша белгілерін шығармай,
оның орнына мемлекеттік бағалы қағаздар, мысалы мемлекеттік қысқа ... ... ... ... ... дамуы жолында шешуін талап
ететін экономикалық және әлеуметтік – психологиялық мәселелер ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығын дамытатын біріңғай ... ... ... мүліктіксіз орындалмауы;
в) салымдарды тіркеу жүйесінің жоқтығы;
г)бағалы қағаздар нарығынның материалдық – ... ... ... ... ... ... өсу деңгейінің төмендігі жатады.
Дүниежүзілік нарық тарихында бағалы қағаздар нарығының ... ... ... бар. Олар:
1.Банктік үлгі - Онда бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... Бұл үлгі бойынша
экономиканы инвестициялау мен мемлекеттік бюджет ... ... ... ... алады.
2. Банктік есмес үлгі немесе нарықтық үлгі – онда бағалы ... ... ... қаржы қорын болумен банк емес мекемелер шұғылданады.
3. Аралас үлгі – онда бағалы қағаздар нарығы механизм арқылы ... ... де, банк емес де ... шұғылданады.
Қазақсиан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығынныфң еркшелігі ... және ... жеке ... ... ... ... қатынастарын
өзгертуге жеке инвесторлармен өз мемлекетіміздің әрбір азаматын қатыстыру.
Дүниежүзілік тәжірибе дәлелдегендей банктер бағалы ... ... ... роль ... ... ... нарығының құрылуына әрбір азаматтың қатысуына
мүмкіндік берген жөн. Дәл осы ... ... ... ... емес үлгісі, яғни немесе нарықтық үлгісі іске асыра алады деген
ойлар ... ... ... ... ... ... үлгіден
айырмашылықтары мыналар:
1. Нарықта акционерлік капитал үлесінің көптігі;
2. Үлестік бағалы қағаздардың қарыздық қағаздардан көптігі;
3. өндірісті қаржыландыруға тура ... ... ... ... банк ... мекемелердің көптігі.
Бұлардан басқа мемлекетіміздің бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... үш фактор бар. Олар:
1. Өндірісті өркендету үшін шығарылып ... ... ... ақша – ол
“арзан” ақша. өнеркәсіп ... ... ... етіп ... құру -
өндіріңсті ұйымдастырудың ең тиімді формасы. Себебі: акционерлердің де,
онда қызмет істеп жүргендердің де ... ... Әлі көп ... ... Қазақстан нарығында өндіріс саласын өз
активтерімен инвестициялайтын ... ... ... ... ... – дүнирежүзіндегі сияқты, Қазақстанда да бос ақша
көздерінің негізгі иесі – ... ... ... ... ... ... қоғамның меншік иесі болу құқын жүзеге асыру ... ... ең ... ... ... ... Республикасында қалыптасып келе жатқан
бағалы қағаздар нарығының үлгісіне нақты бірыңғай көзқарас жоқ. Сондықтан
бағалы ... ... ... ... сай әлі де ... өзгерістер
енгізілу мүмкін.
Қорытынды.
Сонымен, осы курстық жұмыста зерттеулерді ... және ... ... ... болатын. Бағалы қағаздардың нарыққа
қатысушыларының негізгі функциялары айқын болатын. Делдал ... және ... кім, не ... ... ... сүйінген келісімдердің іске
асыруымен шұғылданады. Басқарушы компаниялар бағалы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда сауда банкілері
орындай алады, заң шығарумен алдын ала ескертіледі. Депозиттер жүзеге
асырып ... ... ... Инвестициялық қор өз акция сатылуын іске
асырады және әртүрлі бағалы қағаздарға құралдар инвестизациялайды. Дәл
осылай ... ... ... негізгі функциялары бөлінген болатын.
Ол негізгі екі функцияны ... ... ... сала ... ... ... етуінде бірінші болады және ... ... ... дамуы. Мемлекет мұқтаждықтарының
қанағаттандыруына арналған ... азат ... ... ... екіншісі болып табылады.
Қазақстан Республикасының мемлекеті бағалы қағаздар ... құру ... одан әрі ... ... қажетті шараларды жасауда. Қазақстандағы
меншікті мемлекет ... алу және ... ... бағалы қағаздар нарығының нагізгі элементтерін құру порцесін
жеделдетті. Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар түрінде ... ... ... тартудың ең бір тиімді механизмдерінің бірі – акция
шығаруды пайдалану мүмкіндігін ашты. Бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік
жасайды. Акция шығару осы ресурстарды шектеусіз ... ... ... ... ... ақша ... оларды банктерден алудан гөрі, ... ... ... ... Мемлекет бюджет кемшілігін толтыру
мақсатында да ақша белгілерін эмиссияламай, мелекеттік ... ... ... ... барлығы мемлекетіміздің экономикалық дамуының
бүгінгі кездегі сатысында Қазақстан халқының жас ... ... ... ... ... яғни бағалы қағаздарды шығару және сол қағаздар нарығындағы
операцияларды меңгеру міндетті пайда ... ... Бұл өте ... және құқықтық білімді, математикалық және бағдарламалық жа ... ... және ... ... ұғынуды талап ететін күрделі де
қиын ... ... ... ... ... жасайтын жоғарғы
білімді мамандар дайындау – уақыт талабы. Әрине бұдай істе нақты ... ... және ... авторлардың ғылыми еңбектерін оқып үйренуден
алуға болады. Сонымен бірге ... ... да ... оны білу – алға ... ... дейін Ресейде бағалы қағаздар, қор биржалары және
коммерциялық банктер туралы ғылым кең ... ... ... тәжірибені
зерттеп және өз мемлекетіміздегі қазіргі қажеттілікті ескеріп, ... ... ... осы оқу ... ... ... шақта Қазақстанда бағалы қағаздардың ... ... ... өлшемдердің қатарын тұрақты қабылдайды, республикада бағалы
қағаздардың ... ... ... ... ... қатар бағалы
қағаздарының нарығын салу ... ... ... ... ... ... не инвесторларға арналған тартымды көбірек
Қазақстан Республикасында сақтауға ертіп әкеледі.
Қолданған әдебиеттер.
1. И. ... Б. ... ... ... .350 .
2. ... ал. ... қағаздардың нарығы базар және ... ... 450 .
3. ... Ал. ... ... және қор ... 160 .
4. Мусатов. Т " Қор биржалары " Санкт - Петербург: Питер .345 .
5. ... ... заң ... ... ... ал . A ... қор ... .350 .
7. “Бағалы қағаздардың нарығы”. Аналитикалық журнал 1994-1998 г.
8. “Қазақстан бағалы қағаздарының нарығы”. Ақпараттық - ... 2002 ... ... ... ... ... "Т. Литвиненко Л". 1998 г .
10. ҚР заңы " ... ... ... ... ... ... ... ( саяси экономия ). оқулық | общ . астына акад ... . . Және . ... , Г . акад . ... П . .- .-560 ... KASE www . қазақстандық қор биржа Сайт kz kase ... Сайт МФРК www . kz minfin ... РЦБ НБ РК www . ... салу ... Сайт kz nsc ... ... теория негіздері» Алматы “САНАТ” 1998 ж. 218.
16. “Альпари” журналы.
17. “Вопросы экономики” журналы.
Қосымшалар
Жай вексельдің айналысы
Брокерлік фирманың ... ... ... ... ... ... ... жіктелуі.
-----------------------
Бағалы қағаздар
Кіріс төлеу жөніне қарай
ААҚ – дың әртүрлі қорлардың
Қарызды
Капитал нарығындағы
Әртүрлі эмитенттердің
Банктердің
Жергілікті әкімшіліктердіңқағаздар
Кәсіпорындардың облигациялары
Мемлекеттік
Кәсіпкерлердің
Эмитенттің сипатына ... ... ... үлесті
Қазыналық вексельдер
Қазыналық облигациялар
Облигациялар
Қарызды
Әртүрлі эмитенттер
тенттердің
Қазыналық вексельдер
Депозиттік сертификаттар
Акциялар
Чектер
Депозиттік сертификаттар
Фьючерстері
Коммерциялық вексельдері
Ақша нарығындағы
Акциялар
Облигациялар
Қарызды үлесті
Акция
Артықшылықты
Жай
Ұсынушы
Атаулы
Басқаруға қатынас ... ... беру ... ... ... ... алушы, төлеуші)
Вексель иемденуші (сатушы, төлем алушы, несие беруші)
Дирекция
Әкімшілік бөлімі
Хабарлама техникалық бөлімі
Бағалы қағазды сату ... беру ... ... ... ақша ... ... (кредитор)
Трассант (вексель беруші)
Трассат (төлеуші)
Эмитент
Мемлекет
Мемлекет қолдауындағы мекемелер, ұйым
Акционерлік ... КО ... ... ... басқару органдар
Жергілікті басқару органдар
Өңдіріс секторының, жеке меншіктелген КО. Осы секторда жаңа құрылғандар
Несие аясындағы қоғамдар
Қаржы құрлымдары. Инвестициялық ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздар нарығы - қаржы нарығының құрамдас бөлігі29 бет
Қор нарығының қазіргі замандағы жай-күйі және халықтың жинақтарын инвестицияларға айналдырудың негізгі механизмдері100 бет
7-сынып. орта ғасырлардағы Қазақстан тарихынан сабақ жоспарлары67 бет
XX ғасырдың басындағы іс қағаздар9 бет
XХ ғасырдың басындағы іс қағаздар тілі5 бет
«Абди компани» ақ-ның қызметіне сипаттама32 бет
«АТФ банкінің» бағалы қағаздар операциялары31 бет
«Түрік» этносы және этнонимі32 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Іс қағаздар (Лекция жинағы)46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь