Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІПән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 13 бет
Таңдаулыға:   
Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымд Қазақстан
Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсанда

№ 590 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінен

2007 жылы 24 желтоқсанда № 5054 тіркеуден өткен

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастырудың

ЕРЕЖЕСІ

Жалпы ережелер

1. Осы ереже Білім туралы Қазақстан Республикасы Заңы 5-бабының 25)
тармақшасына сәйкес әзірленген және қашықтықтан білім беру технологиялары
бойынша оқу процесін ұйымдастырудың тәртібін анықтайды және жүзеге асырады.

2. Қашықтықтан білім беру технологиялары - білім алушының және педагог
қызметкердің жанама (қашықтықтан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы
кезінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдарды қолданумен жүзеге
асырылатын оқыту.

3. Осы Ережеде мынадай негізгі түсініктер мен анықтаулар қолданылады:

1) тьютор (Tutor) – білім алушылардың өзіндік жұмыстарына басшылықты,
сондай-ақ олардың жеке оқу жоспарын орындауға және оқу материалын игеруге
бақылау жасауды жүзеге асыратын қашықтықтан білім беру технологияларының
оқытушы-консультанты;

2) контент – ақпараттық толтыру – мәтіндер, графика, мультимедиа және өзге
де ақпараттық маңызды толтыру;

3) тьюторлық сынып – тұлғаны идентификациялау және тьютор тарапынан бақылау
мақсатында өзіндік жұмыстар мен тестілеуді өткізуге арналған орын;

4) телеконференциялар – on-lain режимінде қатысушылардың екі және одан да
көп топтардың арасындағы қатынасты ұйымдастыру үшін байланыстардың
телекоммуникациялық арналарын пайдалану процесі;

5) аудиоконференция – конференцияларға қатысушылардың дауыстық
коммутацияладан өту кезіндегі телеконференциялардың әртүрлілігі;

6) қашықтықтан білім беру технологиялары жүйесінің әкімшісі – серверде
сервердің дұрыс қызмет көрсетуіне және бағдарламалық қамтамасыз етуді
орнатуға жауап беретін тұлға;

7) бейнеконференция – бұл коммуникациялар және компьютерлік
технологиялардың жүйесін пайдалану арқылы түрлі географиялық нүктелердегі
бірнеше тұлғалар арасындағы аудио-визуалды ақпаратпен алмасу туындау
кезіндегі телеконференциялардың әртүрлілігі;

8) кейстік технология – қағаз, электрондық және басқа да тасымалдағыштарда
және білім алушылардың өзіндік білім алуы үшін жіберілетін мультимедиалық
оқу-әдістемелік материалдардың жинақтауларын (кейстерді) толымдауға
негізделген технология;

9) on-line режимі – нақты уақытта жүзеге асырылатын оқудағы өзара әрекет
ету процесі;

10) желілік технология – оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ететін
білім алушылардың оқытушымен және бір-бірімен интерактивтік өзара
әрекеттесу нысанын, сондай-ақ Интернет желісін пайдалану негізінде оқу
процесіне әкімшілік етуді қамтитын технология;

11) форум – бұл жауап-сұрақ режиміндегі Интернет желісі бойынша
қолданушыға оқу процесінің қатысушыларымен қатынасқа мүмкіндік беретін
қашықтық технологиясы жүйесінің бөлшегі;

12) ТВ-технологиялар – бұл білім алушыларға оқу-әдістемелік материалдарды
жеткізу, білім алушылардың оқытушылармен және өзара іс-әрекетін және білім
алушылардың ақпараттық білім беру ресурстарына қол жеткізуін қамтамасыз ету
үшін теледидардың, ғаламдық, локальдық желілерді пайдалануға негізделген
жүйе;

13) электрондық оқу-әдістемелік кешен (ЭОӘК) – оқытуда, оқу процесін
ұйымдастыру және білім беру қызметін реттейтін құралдардың жиынтығы;

4. Білім беру ұйымдары қашықтықтан білім беру технологияларын дербес
пайдалану арқылы білім берудің оқу бағдарламаларын іске асырады.

5. Қашықтықтан білім беру технологиясын:

оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және қашықтықтан білім беру
технологияларын іске асыру үшін материалдық-техникалық жағдайлар;

электрондық тасымалдағыштарда мамандықтар бойынша білім беретін оқу
бағдарламаларының мазмұны (контенті);

білім беру процесі субъектілерінің виртуалдық өзара іс-әрекетіне даярланған
кадрлық құрам болғанда білім беру қызметін жүргізуге лицензиясы бар білім
беру ұйымдары жүзеге асырады.

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беру қызметі Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің рұқсаты негізінде жүзеге
асырылады.

Жоғары оқу орны Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне
қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беруді ұйымдастыру жөнінде
рұқсат алу үшін өтініш білдіреді. Өтінішке жоғары оқу орнының бірінші
басшысының қолымен қорытынды негіздеме, ақпараттық және материалдық-
техникалық қамтамасыз ету туралы анықтама, профессор-оқытушылар құрамы
жөнінде мәлімет, оқыту-көмекші персонал және инженерлік-техникалық курстан
білім жетілдіргендер, оқыту бағдарламасы, оқу жоспары тіркеу қажет.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаменті бір ай ішінде келіп
түскен материалдарды қарап, тексерістен өткізу арқылы қашықтықтан оқыту
білім беру технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыруға рұқсат беріледі
немесе қайтарылады.

Қайтарудың негізі қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша біліктілігін
талаптардың жетіспеуі болып табылады.

Қашықтықтан білім беру технологиялары мынадай үш негізгі технологиялар
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін:

желілік технология (автономды желілік курстар немесе виртуалды кафедралар,
Интернетті пайдаланатын университеттер);

1) кейс-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту;

2) ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту.

8. Қашықтықтан білім беру технологиялары мынадай оқытудың түрлі
нысандарында қолданылуы мүмкін.

9. Қашықтықтан білім беру технологиясының субъектілері білім алушылар мен
білім беру ұйымдарының қызметкерлері болып табылады.

10. Білім беру беру ұйымдары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарының талаптарына сәйкес білімнің сапасын қамтамасыз ететін
оқытудың қашықтықтан білім беру технологиясының кез келгенін пайдалануға
құқы бар.

2. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру

11. Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдаланумен оқу процесін
ұйымдастырудың басты міндеттері:

1) оқытуды даралау;

2) оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру;

3) дәстүрлі оқыту нысаны қолжетімсіз болып табылатын адамдарға білім беру
қызметін ұсыну болып табылады.

12. Білім беру ұйымдарымен қашықтықтан білім беру технологиясының дұрыс
қызмет етуі үшін білім беру ұйымдарында мынадай функцияларды орындау қажет:

1) оқу курстарын қолдау;

білім алушыларға оқу материалдарын жеткізу;

3) кеңестер беру;

4) білім алушылармен кері байланысты ұйымдастыру;

5) білім алушылардың білімдерін бақылау.

13. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыруға
қажетті жағдайлар:

білім алушылар үшін оқу-әдістемелік және оқу-әкімшілік ақпараттарынан
тұратын беттері бар білім беру Интернет-порталының; телекоммуникациялық
желіге шығатын (Интернет, спутниктік теледидар) жабдықтардың;

әртүрлі терминалдардың: мультимедиалық сыныптардың, электрондық оқу
залдарының;

CD, DVD дискілеріне арналған оқу контентінің (жекеменшік және немесе сатып
алынған);

желілік оқу мультимедиа контентінің (жекеменшік және сатып алынған);

тиісті дайындықтан өткен профессорлық-оқытушылық, оқу-көмекші және
техникалық персоналдардың;

жекеменшік контентін (локальдық және желілік) құру үшін мультимедиа
зертханаларының;

желілік тестілеу кешендерінің;

оқытуды басқарудың желілік жүйелерінің (Learning Management Systems - LMS);

оқыту контентін басқару жүйелерінің (Learning Content Management Systems-
LCMS) бар болуы қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың қажетті шарттары болып табылады.

14. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқытатын білім беру
ұйымдарында қашықтықтан білім беру технологияларын басшы басқаратын арнайы
құрылымдары құрылады және өзінің құрамында мынадай міндетті қызметтер бар:

1) оқу процесін ұйымдастыру және басқару;

2) қашықтықтан оқытудың дидактикалық құралдарын әзірлеу;

3) ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.

15. Оқу процесін ұйымдастыру және басқару қызметі қашықтықтан білім беру
технологиялары бойынша оқу процесін жоспарлайды және ұйымдастырады,
қашықтықтан білім беру технологиясымен байланысты құжаттамаларды жүргізеді,
қашықтықтан білім беру технологиялары орталықтарының қызметін бақылайды,
оқытушылар мен тьюторлардың біліктілігін арттыру мен сертификаттауды
ұйымдастырады.

16. Қашықтықтан білім беру технологиясының дидактикалық құралдарын әзірлеу
қызметі қашықтықтан білім беру технологиясының электрондық оқулықтарын,
мультимедиалық курстарын, әдістемелік құралдар мен басқа да әдістемелік
құралдарды әзірлеуді, сатып алуды және игеруді жүзеге асырады, тестілеу
жүйелері мен білімді бақылаудың басқа да құралдарын, қашықтықтан білім беру
технологиясына арналған ақпараттық ресурстарды қолданудың әдістерін
әзірлейді.

17. Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі қашықтықтан оқытудың
бағдарламалық, ақпараттық және техникалық құралдарын әзірлейді, игереді
және оларды пайдалануды қолдайды.

Білім беру ұйымдары қашықтықтан оқыту кезінде әрбір білім алушыға білім
берудің оқу бағдарламасын тиісті игеру үшін қажетті оқу жұмыс жоспарының
сағаттары көлемінде қашықтықтан оқытудың құралдарына немесе оның бөлігіне
қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

19. Оқу процесі білім беру ұйымдарының басшысы бекіткен қашықтықтан білім
беру технологиясының оқу жұмыс жоспары негізінде ұйымдастырылады. Оқу жұмыс
жоспары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына
сәйкес үлгілік оқу жоспарларының негізінде жасалады. Білім беру ұйымдары
білім беру процесінде таңдаған қашықтықтан білім беру технологияларына
сәйкес келетін оқу сабақтарын өткізу түрлерін пайдаланады.

20. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесі білім беру
саласындағы өкілетті орган анықтаған мамандықтарды қоспағанда, мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес барлық мамандықтар
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

21. Жеделдетілген мерзімде білім берудің оқу бағдарламасын толық көлемде
игеру қашықтықтан білім беру технологиялары жоғары оқу орындарының басшысы
бекіткен оқу жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі.

22. Білім алушылардың жеке оқу жоспары білім алушылармен жасалады, білім
беру ұйымдарында белгіленген тәртіппен қашықтықтан білім беру
технологиясының басшысымен келісіледі және бекітіледі.

23. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша білім алушы тұлғалар үшін
оқу сабақтары басталғанға дейін білім беру ұйымдары технологиялармен және
қашықтықтан оқыту жүйесімен таныстыру бойынша оқытудың кіріспе курсын
өткізеді.

24. Білім беру ұйымдарында оқу жылы Білім және ғылым министрлігі белгілеген
мерзімдерге сәйкес басталады және саны мен ұзақтығын жоғары оқу орны өз
бетінше белгілейтін академиялық кезеңдерден тұрады.

25. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша білім алушылар кәсіптік оқу
бағдарламаларының мазмұнын мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарына сәйкес толық меңгеруі тиіс.

26. Тьюторлық сыныптың компьютерлік оқу жұмыс орнына өткізу мүмкіндігі кем
дегенде 512 Кбитсек болатын Интернеттің ғаламдық желісіне қосуды
қамтамасыз ететін коммуникациялық байланыс арналары болуы керек.

27. Компьютерлердің саны мен оларды орналастыру Санитарлық нормалар мен
ережелерге сәйкес белгіленеді. Барлық компьютерлер локальдық желіге
біріктірілуі керек. Компьютерлік жұмыс орнының конфигурациясы оқу
қызметінің тиісті түрлерінің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Оқытушыларға арналған жұмыс орнының саны нормадан тыс күніне 3 сағаттық
жұмыс және 2 оқытушыға бір жұмыс ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
MAGISTER қашықтықтықтан оқыту жүйесіне қысқаша сипаттама
Қашықтықтықтан оқыту (қо) технологиясын ұйымдастыру
Бейіндік оқытудың инновациялық әдістері
Қашықтықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары
Инновациялық технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту жүйесінің қалыптасуы мен дамуы
СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХИКАЛЫҚ ТАНЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 7 ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Қашықтықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары. Кезеңдеп оқыту технологиясы
Қашықтықтан ОҚЫТУ технологияларЫ бойынша оқытуды ұйымдастыру Негізгі ережелер
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі
Пәндер