ПЕРИОДТЫҚ СИГНАЛДЫҢ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ СПЕКТРДЕ ТАРАЛУЫПән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Лекция – 5 – 6 . 15.02.2005.ж. 22.02.2005.ж.

(1.19)
мұнда

(1.20)

(1.21)
Амплитуда спектрі (1.22)
К функциясының жұп функциясы болып табылады, яғни
(1.23)
Ак және Вк жұптылығы бір – біріне қарама – қарсы болғандықтан, фаза спектрі
келесі түрде болады:
- тақ функция, яғни (1.24)
егер к=0 болса, тұрақты құрамдас бөліктері келесі түрде болады.
(1.25)
Екі жақты спектрлі көрсетуден бір жақты көрсетуге кешенді түйіндес
біріктіру арқылы (1.14 – формула) көшуге болады. Бұл жағдайда Фурье кашарын
тригоноиетриялық түрде аламыз. (1.15) өрнегінен А02 тұрақты құрамдас
бөліктерін бөлектеп, ώ және – ώ симметриялық жиіліктердің құрамдас
бөліктерін қосып, төмендегі өрнекті аламыз.
(1.26)
(1.15) және (1.16) өрнектерін ескере отырып, келесі өрнекті аламыз:

немесе

14) Эйлор формуласын пайдаланып және φ(кώ1) = φк деп белгілеп,
төмендегідей формуланы аламыз:
(1.27)
Фурье кашарының басқа да тригонометрилық түрлері де бар.
(1.28)
(1.23) және (1.24) өрнектеріндегі жеке құрамдас бөліктер гармоникалар деп
аталады.

ПЕРИОДТЫҚ СИГНАЛДЫҢ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ СПЕКТРДЕ ТАРАЛУЫ

U(t) күрделі периодтық сигналдың оның спектрлі құрамдас бөліктері ьойынша
энергияның таралуын қарастырамыз. U(t) уақытша функциясы деп резистордегі
1Ом электр кернеуін қарастырамыз. WT – энергиясы Т – тербеліс периодына тең
уақыт аралығында осы резисторда төмендегідей өрнектеледі.
(1.34)
WT Фурье катары түріндегі спектрлі көрсетілуін қолданып келесі өрнекті
аламыз.
(1.35)
(1.35) өрнегінің мәндерін анықтаймыз.
(1.36)
A(jkw1) және A(-jkw1) комплексті түйіндес болғандықтан
A(jkw1)*A(-jkw1) =[A(jkw1)]2 (1.37)
(1.28) және (1.29) өрнектерін ескерсек WT – ны келесідей жазуға болады:
(1.38)
(1.38) – ден келесі салдары: күрделі периодтың сигналдың энергиясының
қосындысына тең. Энергияның резисторы 1 Ом әрбір оның гатмоникасы жекеше
бөлінетін (тұрақты құрамдас, бөліктерін есептегенде) уақыт өте бөлінетін
энергия, бірақ орташа қуат тұрақты болады.
(1.39)

ПЕРИОДТЫ ЕМЕС СИГНАЛДАРДЫҢ СПЕКТРІ
Кез – келген физикалық түрде іске асатын сигнал уақыт бойынша
шектелген және соңғы энергиясы бар нақты сигналды сипаттайтын Дирихле
шартын қанағаттандыратын функция абсольюттік интегралданады:
(1.40)
мұнда М – соңғы шама
U(t) – оңашаланған импуль спектрі
Көрсетуін U1(t) коэффициент сигналының периодының шексіздікке дейін
артуының салдарынан аламыз U1(t) периодтың функциясы үшін Фурье түрлендіруі
(1.15 және 1.16) өрнектерін қосып төмендегідей қосамыз.

Егер Т=≥∞ U1(t) - ны U(t) – ға ауысады, онда w1 жиілігі dw – ға
дейін кемиді. Ал kw1 ағымдағы w - жиілігіне айналады. Қосындыны
интегралмен алмастырып төмендегідей өрнекті аламыз.

интегралды квадраттық жақшалар S(jw) арқылы белгілеп тікелей және кері
интгралданған Фурье түрлендіру үшін келесі формуланы аламыз.
(1.41)
(1.42)

S(jw) – шамасын комплексті спектрлі тығыздық немесе спектрлі мінездеме деп
атайды. өлшембірлігі жиілік амплитуда. әрбір нақты жиілікте сәйкес құрамдас
бөліктерінің амплитудасы 0 –ге тең. (1.15) және (1.42) - өрнектерін
салыстыра келіп dw шексіз кіші комплекстік амплитуда сәйкес келетін
анықтаймыз.
(1.43)
(1.41) өрнегін t1≤t≤t2 уақыт аралығында берілген U(t) функциясының спектрі
мінездемесін (1.17) формуласымен салыстыра келе нақ осындай функцияның
комлексті спектрінің қисығына арналған (ол периодты түрде уақыт бойынша
жалғасады) Олар тек көбейтіндісімен ғана ерекшеленеді.
(1.44)
Сондықтанда жекешеленген импульстің спектрлі мінездемесі арқылы периодтың
тізбектегі сызықтық спектрді құрастыруға болады. Ал спектрлі мінездеменің
комплексті шамасы келесі түрде болады.
(1.45)
мұнда S(w)=[S(jw)] амплитуданың спектрлі тығыздығы немесе преиодты емес
сигналдың спектрі деп аталынады. Құрамдас бөліктері барлық жиілікте
орналасқандықтан периодты емес сигналдың спектрі үздіксіз немесе тұтас
болады. Нақты және жалған бөлшектердей тұратын спектрлі мінездемелері
төмендегідей болады.
(1.46)
(1.47)
(1.48)

S(w) спектрлі мінездеменің модулі келесі өрнекпен анықталады:
(1.49)
және жиіліктің жұп функциясы болып табылады. (1.42) және (1.43)
өрнектерінен шығатын салдар:
A(w) – жиіліктің жұп функциясы , онда φ(ώ)
B(w) – жиіліктің тақ функциясы, функциясы жиілікке қатысты тақ
болады. Ал Фурье интегралды түрленуінің тригонометриялық формасы келесідей:

(1.50)
Интеграл астындағы өрнек тақ болғандықтан екінші мүшесі 0 – ге тең болады
да келесі өрнекті аламыз:
(1.51)

ПЕРИОДТЫ ЕМЕС СИГНАЛДЫҢ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ СПЕКТРНДЕ ТАРАЛУЫ
U(t) – периодты емес сигналдың физикалық сипатталынуы электрлік кернеу ,
оның кедергісі 1Ом. Онда резисторде бөлінетін энергия төмендегідей:
(1.54)
(1.54) интеграл сәйкес келеді деп есептейміз, энергияны U(t) сигналының
S(w) спектрлі мінездеменің модулі арқылы өрнектейміз, осы модульдің
квадраты келесі түрде болады.
(1.55)
мұнда
- функция
Ол U(t) сигналының S(jw) спектрлі мінездемесіне комплексті түтіндес болып
келеді. Онда:

Интегралдау тәртібі өзгергеннен кейін және Фурьенің кері түрлендіруін
(1.42) өрнегін пайдаланып келесі өрнекті аламыз:

(1.56)
(1.56) өрнегі Парсеваль теңдігі деп аталады.

Апаратты кодтау. Кодтау теориясының жалпы түсініктері. Анологты
түрлендіргіштер.
Керек дискретті хабарлама немесе хабарлама белгісінқандай да бір
реттік нөмірімен белгілеуге болады. Аналогтық шаманы өңдеу оны үлгідей
өлшеммен салыстыруын сипаттайды. Ол да ақпаратты сандық көрсетуге алып
келеді. Бұл жағдайда ақпаратты тарату немесе сақтау, сандық тарату немесе
сақтауға алып келеді. Сандарды кандай да бір есептеу жүйеде өрнектеуге
болады. Осылайша осы есептеу жүйесіне негізделген кодтаудың біреуі алынады.
Қазіргі кезде есептеу жүйесін құрудың позициялық принципі жалпыға ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Атомдар мен молекулалардың сыртқы магнит және электр өрістерімен әсерлесуі. Магниттік резонанс
Фурье қатары туралы жалпы түсінік
Радиотехникалық динамикалық хаос генераторларының энергетикалық тиімділігін анықтау
ЭЛЕКТРОНДЫ КҮШЕЙТКІШТЕР
Рекомбинациялық радиосәулелену
Мырыш(іі) және кадмий(іі) унитиолатты комплексінің термиялық ыдырау процесінің кинетикалық және термодинамикалық заңдылықтарын зерттеу
Фотометриялық бақылау арқылы спектрдің көрінетін жақын инфрақызыл облысындағы Cатурн атмосферасының параметрін анықтау
Байланыс тораптары
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәлметтерін алу
Күшейткіштің жұмыс істеу принципі
Пәндер