Бастауыш мектеп оқушыларының математикалық ұғымдарды меңгерунің әдістемесіПән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Бастауыш мектеп оқушыларының математикалық ұғымдарды меңгерунің әдістемесі.

Математика әдістемесінің алдына қойьшатын ең күрделі мәселе — мазмұнды
іріктеу, сүрыптау мәселесі, яғни мүқият мол қорланған математикальщ мүра
ішінен қазіргі заман талабына сай, оқушылардың ой-өрісіне, күш-қабілетіне
лайық келетіндерін тандай білу проблемасы. Осьгған байланысты математика
оқу пәнінің мазмұны үнемі өзгеріп отырады. Бұл өзгерістер мынадай негізгі
себептердің салдарынан туьшдайды:
а) оқьпу мақсаттарының кеңеюі және қоғам дамуы мен оның техникальщ-
экономикальщ мүқтаждығьша байланысты мектепке қойьшатьш жаңа талаптар;
ә) ғылымның (математиканың) үздіксіздамуы, оңдажаңа пәндер, салалар пайда
болуы;
б) қоғамның даму барысында оқушылардың жалпы дамуьшьщ күшейе түсуі,
сәбилер мен жасөспірімдердің таным қабілетінің жаңа мүмкіңціктері мен
қырларының ашылуы;
в) педагогика ғылымдарының, математика әдістемесінің дамуы, көпшілік
мектептердегі алдыңғы қатарлы оқыту тәжірибелерін пайдалану. Мысалы, бүдан
25—30 жыл бүрын мектеп математикасы құрамында "арифметика", "тригоно-
метрия" деп аталатын пәндер болатын, қазір бұлар дербес емес, олардың
мазмұны басқа пәңцерге енгізілген (бастауыш сыныптағы математика, жоғары
сыныптардағы алгебра, геометрия, алгебра және анализ бастамалары). Бұлардың
орнына көптеген жаңа тараулар — туынды, векторлар, координаттар,
геометриялық түрлендірулер т.б. енгізілді.
Математиканы оқыту әдістемесі озара тығыз байланысты үш сауалға жауап
беруге тиіс: 1) Математиканы не үшін оқыту керек? 2) Неңі оқыту керек
(мазмұн) және қандай тәртіппен, ретпен оқьггу керек? 3) Математиканы қалай
оқыту керек? Осыған сәйкес математика әдістемесі үшін үш негізгі кешеңці
проблема туындайды. Олар: мектеп (немесе басқа оқу орны) математика
курсының мазмұны; осы курстың құрылымы; оқыту әдістері. Осы проблемалардың
әрқайсысының мән-мағынасына қысқаша тоқталып кетейік.
Математиканы оқытудың коп ғасырлық тарихына қарап отырсақ, оның мазмұны оте
ерте замандағы жай санау мен қарапайым фигураларды оқытудан XX ғасырдың бас
кезінде қалыптасқан математикалық пэндер жүйесіне дейін қалай өзгергенінің
куәсі боламыз (көрнекі геометрия элементтері аралас келетін арифметиканың
бастауыш курсы, арифметика, алгебра, планиметрия, стереометрия және
тригонометрияның жүйелі курстары).
XX ғасырдың басыңда орта мектептерде математиканы оқытуды
кемелдендіру, жаңартуды көздеген реформа жүргізу үшін прогрессивті
хальгқаралық қозғалыс пайда бодцы. Бұл қозғалыс XX ғасырдың екінші
жартысында онан сайын күшейе түсті. Қазіргі кезде еліміздегі жалпы білім
беру мектептерінде жүргізіліп жатқан мектеп математикасы мазмұнын жетілдіру
реформасы осының айғағы болып табылады. Жалпы бұл үздіксіз жүріп отыратын
процесс. Сондықтан математиканы оқыту әдістемесінің басты проблемаларының
бірі — мектепте математикалық білім беру жүйесін жаңартып отыру болып
табылады. Осыған байланысты өдістеме алдына жалпы мектеп үшін математикалық
ақпарат жүйесін іріктеу қағидаларьш негіздеу және дидактикалық оңцсу,
талдау міндеті қойылады.
Математика пәнінде қандай ақпараттар беру керек, нені оқыту қажет деген
мәселені шсшумен қатар, оларды қаңцай ретпен, тәртіппен оқыту, яғни оқу
курсын барынша тиімді түрде жеткізу проблемасы шешуін табу керек. Бұл үшін
отандьгқ және шетелдік психолог, педагог және әдіскерлердің жаңа
зерттеулерінің нәтижелері қарастырьшады. Мысалы, психология ғылымының қол
жеткен табыстары бастауыш мектеп жасыңцағы балалардың қазіргі математиканың
кейбір идеяларын игеруге бейім келетінін ашып отыр. Бұл жағдай бастауыш
мектеп математикасьшың құрылымы мен мазмұньш кемелдендіруде, езгертуде еске
алынуда.
Математика пәнін оқыгуда және оны жақсартуда мынадай факторларды үмытпаған
жөн:
1) пәннің ішкі логикасы мен оны өзгерту, түрлендіру мүмкіндіктерін
пайдалану; 2) курстың мазмұнын құрайтын мәселелер арасыңдағы барлық ішкі
байланысты ескеру; 3) бұл мәселелердің мектептегі математикалық білім
берудегі мәнін анықтау; 4) материалды дидактикалық ондеу, талдау, оның
ұғымдылығын, қонымдылығын арттыру мүмкіндігін ашу.
Математика әдістемесінде оқытудың жаңа да тиімді әдістерін іздестіру
проблемасының маңызы үлкен, өйткені математика курсының жаңа мазмұны мен
түзіліс жүйесі мүғалім мен шәкірттің жаңа әдістерді пайдалануын талап
етеді. Оның үстіне оқытудың ежелгі дәстүрлі әдістері әрқашанда ойдағыдай
нәтижеге жеткізе бермейді. Сондықтан соңғы кездерде сабақ үстінде
оқушылардың белсенділігін арттырып, мүғалімнің басшылығымен жүргізілетін
оқушылардың өзіндік жүмыс істеуіне негізделген оқыту әдістері кең
қодданылуда.
Оқыту әдістерінің тиімділігін арттыру жолында әдіскер ғалымдарымыз
толассыз ізденіс жүмыстарын атқаруда., олармен бірге мыңцаған математика
мүғалімдері де күңделікті әрбір сабақ үстінде тәжірибелер жинақтап бұл іске
өз үлестерін қосуда.
Сондықтан да жоғарыда корсетілген математиканың қазіргі дидактикасының үш
негізгі проблемасы арасыңца оқыту әдістерінің дәстүрлі проблемасы, бұл
ғылымның ең басты проблемасы болып қала береді. Математика пәні бойынша
мектепте қаңцай материал қаңдай ретпен өтілуге тиіс екеңцігі мектеп
математикасы бойынша бағдарламалар мен оқулықтарда көрсетілген.
Бағдарламалар мен жаңа мектеп оқулықтарьша тадцау әрбір сыныпқа арналған
оқулықтарда, мүғалімдерге арналған қосымша кітаптарда келтіріледі. Ал
"математиканы қалай оқыту керек" деген мәселе "математиканы оқыту
әдістемесі" пәнінің еншісіне тиеді. Оның жалпы құрылымын мынадай сүлбемен
(схемамен) керсетуге болады.
Әдістемені шартты түрде үш тарауға бөлуге болады: 1) математиканы
оқытудың жалпы әдістемесі (оқыту қащцаларын, әдістемесін т.б. оқып үйрену);
2) математиканы оқытудың арнаулы әдістемесі (мысалы, мекгеп математика
курсында функцияларды оқыту әдісі); 3) математиканы оқытудың нақты
әдістемесі. Бұл тараудың өзі екі бөлімнен түрады: а) жалпы әдістеменің
дербес мәселелері (мысалы, X сыньштағы сабақтарды жоспарлау); ә) арнаулы
әдістеменің дербес мәселелері (мысалы, "Көпмүшелікті көбейткіштерге ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Математикалық ұғымдар туралы
Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі. Әдістемелік құрал
Бастауыш мектеп математикасын оқыту үрдісіне дамыта оқыту технологиясын қолдану
Бастауыш мектеп математика сабақтарында модульдік технологияны қолдану
Бастауыш мектепті оқыту үрдісі
Бастауыш сынып математика әдістемесі ғылыми пән ретінде
Бірінші сыныпта қарапайым түсініктерді оқыту әдістемесі
Бастауыш мектеп математикасын оқыту мәні менерекшеліктері
Қарапайым түсініктер. Сандар номенклатурасы
Бастауыш сынып оқушыларының логика ұғымын айқындау
Пәндер