Мектепке дейінгі мекемелердегі инновациялық педагогикалық технологиялар туралы түсінікПән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Мектепке дейінгі мекемелердегі инновациялық педагогикалық
технологиялар туралы түсінік
2. Мектепке дейінгі білім беруде инновациялық технологияны педагогикалық
тұрғыдан қолдану
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе
ХХІ ғасыр жаһандық жаңалықтардың ғана емес, білімнің дәуірлеу ғасыры.
Ол қазіргі кезеңде мемлекеттің тұрақты дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз
етуде, әлемдік қоғамдастықтағы орнын анықтап, халықтың өмір сүру сапасы мен
деңгейін көрсетуде маңызды рөл атқарады. Жаһандану дәуірі - әлемдегі
елдердің бәсекелестік жағдайында халықаралық деңгейде өзара кірігу
үрдістерінің жандану дәуірі, сондықтан, білім – пайдалы инвестиция саласы
ретінде еліміздің экономикалық, әлеуметтік және саяси даму тұрақтылығын
қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты атты Қазақстан
халқына 2012 жылғы Жолдауында Қазақстан дамуының жаңа кезеңі - бұл
экономиканы нығайту, халықтың әл-ауқатын арттыру міндеттерін шешу болып
табылады деп көрсетілді. Ел Президенті 2015 жылға қарай жоғары табысты
елдер қатарына ену міндетінен бастау алатын алдағы кезеңдегі мемлекет
дамуының басты басымдықтарын айқындап берді. Сол басымдықтардың бірі
елімізде маман кадрлардың бәсекеге қабілеттілігі әлеуметтік-экономикалық,
техникалық жүйелердің және технологиялардың бәсекеге қабілеттілігімен
анықталады.
Қазақстанның Болон үрдісіне енуіне сәйкес, әлемдік білім кеңістігіне
бағыт алуда мемлекетіміздің Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2015 жылға арналған тұжырымдамасын қабылдады. Білім беруді
дамыту тұжырымдамасында білімге тән біліктілікті өзара тану жөніндегі
Лиссабон конвенциясының, жаңа қоғамның даму сатысына лайық мамандар даярлау
үрдісін айқындаған Болон декларациясының негізгі ұстанымдары мен білім
берудің халықаралық стандарттық жіктелуіне сәйкес бірқатар өзгерістердің
көрініс табуы да содан.
Бүгінгі күнгі жоғары оқу орындарының басты міндеті – бәсекеге
қабілетті білікті мамандарды дайындау екендігі даусыз. Заман талабы
өзгерген сайын жоғары оқу орындарына қоғам тарапынан қойылатын талап та
өзгереді. Сол талаптардың маңыздыларының бірі педагогикалық үдерісінде
инновациялық іс-әрекет жүргізу қажеттілігі. Инновациялық процесс түсінігі,
ол барлық динамикалық процестерді қамтып, жаңалық аймағында процесуалдық
аспектілердің, барлық жаңалықтардың өзгеруіне байланысты.

Мектепке дейінгі мекемелердегі инновациялық педогогикалық технологиялар
туралы түсінік

Мектепке дейінгі мекемелер басқа да білім беретін институттар сияқты
қоғамдық қатынастарда жұмыс істегендіктен, оның жағдайы көптеген сыртқы
факторлармен, әлеуметтік ортамен қарым-қатынасының сипатымен анықтайды.
Қоғамымыздағы өзгерістер мектепке дейінгі білім беру жүйесіне де
елеулі жаңалықтар әкелді. Соңғы уақыттағы демократиялық жаңарулар
тәрбиешілердің, педоготардың және әдіскерлердің шығармашылық қызметіне
заңды түрде еркіндік берді. Педогогтардың алдында мектепке дейінгі
мекемелердегі жаңа заманның мақсаттары мен сұраныстарына жауап беретін,
жоғары деңгейде баланың жан-жақты дамуына әсер ететін технологияны таңдау
міндеті тұрды.
Осындай тарихи кезеңде адам мен мемлекеттің қарым-қатынасының мәні
өзгерді. Нарықты жағдайда ол жеке тұлғаның мүддесі мен қажеттілігінің
өсуіне қызмет етіге бағытталды.
Мектепке дейінгі педогогика адамзаттың сұраныстарынан қалмауға
тырысады, оқыту мен тәрбиенің қиындығы мен қайшылықтарын алдын-ала білуге
ұмтылады, сонымен бірге білім беру жүйесінің дамуына қоғамдық мүдделер
негіз болды. Қоғамдық мүдделер мен қажеттіліктер әлеуметтік тапсырыс
құрайды.
Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепте оқытудың мәселесін қарастыра
отырып В.Никитин былай атап өтеді: егер бұрые мектептерді мектепке дейінгі
тәрбие жүйесінің баланы мектепке дайындау деңгейі қанағаттандырса, енді
инновациялық мектептердің пайда болуы баланың жеке тұлғалық, танымдық
ойлау белсенділігі түрлі қызметтерде өздігінен сауалдарды шеше алатын
сапасы жаңа талаптарды ұсынады.
Бұл өз кезегінде білім беру үрдісінде мектепке дейінгі мекемелерде
жаңа технологиялармен жұмыс істеу бағытының өзгеруін қажетсінеді.
В.Щетинин мен Н.Хроменков білім алудың ең басты мақсаты мен құндылығы-
адамдардың білімге, біліктклікке, дағдыға даген қажеттілігін және жеке
тұлғаның шығармашылық әлеуметтілігі мен қоғамдық дамудан тұрады деп
атайды.
Әлеуметтік тапсырыс беруші қоғамның барлық мүшелері: балалар, ата-
аналар, әлеуметтік топтар мен сыныптар, мекемелер мен өнеркәсіптердің
мүддесі білім беру мен тәрбиені жүзеге асырудың құрлдарын, нысандары мен
мақсаттарын анықтауда және осы саланы жетілдіруде негізге алынады, яғни
елдегі білім берудің дамуы туралы мәселе әлеуметтік тпасырысқа сәйкес
шешіледі.
В.Подобед білім беру мәселесін қарастыра отырып, білім берудің
әлеуметтік тапсырысын шартты түрде: қоғамдық, аймақтық, ұжымдық және
даралық деп төрт түрге бөлді. Қоғамдық тапсырыс жеке тұлғаның жан-жақты
дамуынд білімге деген қажеттілігінің дамуының әр кезеңінде
обьективтілігімен анықталады. Ол білім беру ісінің барлық салаларының
әлемдік дамуына бағытталған. Аймақтық тапсырыс бірқатар шарттардың бюпик
Мектепке дейінгі тәрбие жүйесіндегі жаңалықтарды түсінүде және
ынталандыруда жаңа, жаңалық , жаңа енгізулер немесе инновация,
инновациялық үрдіс категорияларына ерекше көңіл бөлінген. Бұл мәселе
К.Ангеловский, В.Ляудис, В.Загвязинский, Л.Подымова, М.Поташник,
В.Сластенин, Н.Юсуфбеков сияқты ғалымдардың еңбектерінде кеңінен
баяндалған.
Педогогикалық сөздікте Батыс елдерінде хх ғасырдың 50-жылдарының
аяғында, ал біздің елімізде соңғы онжылдықта қолданыла бастаған инновация
түсінігі кейде жаңаны енгізу, жаңалық түсініктерімен қосылып айтылады.
Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында Білім беру жүйесінің
басты міндеті – ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсиби
шындауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникация желелерге шығу деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттері көзделеді.
Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасында
қазіргі мектептер:
1. практикалық қызметте жинақталған барлық игіліктердің сақталуы;
2. Қоғамның интеллектуалдық қуатын жетілдіруі;
3. Еліміздің материалдық- қаржылық әл-ауқатын әрі қарай дамыту;
4. Орта білім беру жүйесін әрі қарай дамыту т.с.с. міндеттерді көздейді.
Инновация (латын сөзі іп-b nivis жаңа) жаңа, жаңалық, жаңарту деген
мағынана білдіреді. С.И.Ожегова сөздігі бойынша: инновация бірінші рет
шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, алғаш ашылған, бұрыннан таныс
емес енгізілген жаңалық.
Инновация дегеніміз білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықта енгізу, яғни
жаңа әдіс – тәсілдерді, амалдарды, құралдарды, жаңа консепцияларды жасап,
оларды қолдану деп анықталған.
Инновация ұғымын ғалымдар әртүрлі түсінеді:
1. Жаңалық, жаңаны енгізу, жаңарту үрдісі;
2. Өзгеріс;
3. Құрал- әдіс-тәсіл.
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен
тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық педогогикалық
технологияны игерген педагогикалық- педогогикалық диогностиканы қабылдай
алатын, педогогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сірлеуден тез арада
арылуға қабілетті және нақты тәжрибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл
жол салуға икемді, шығармашыл педогог- зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын
қажет етеді.
Инновация ұғымын анықтайтын нақтылы анықтама әлі де жасала қойған жоқ.
Біз өз зерттеу жұмысымызда Ш.Таубаева мен Қ.құдайбергенова берген
анықтамаға сүйенгенді жөн көрдік, яғни инновация- бұл қойылған мақсатқа
жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Нақты мақсат дегеніміз не? Нақта мақсатқа
қандай әдіс- тәсілдердің көмегімен жетуге болады? Оқу мақсатының жүйесінде
берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып, педогог өз
еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат
пен нәтиже- жаңалыққа бет бұрудың кілті.
Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа
инновациялық – педогогикалық технологияны енгізуді міндеттейді.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін- өзі дамытып, оқу- тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Оқу-тәрбие үрдісінде педогогикалық енггізу 4-кезеңнен тұрады.
1- кезең жаңа идеяны енгізу. Ақпараттарды және жаңалықтарды іздестіру.
2- кезең жаңалықтарды ұйымдастыру, оқу-тәрбие үрдісіне жаңалық
енгізулерді алғашқы байқаудан өткізу, ұйымдастыру және кеңес алу.
3- кезең жаңалықтарды енгізу. Оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық әдіс-
тәсілдерді қолдану.
4- кезең жаңалықтарды бекіту. оқу- тәрбие үрдісіне енгізілген
жаңалықтардың нәтижесін бағалау.
Жаңа технологиялардың педогогикалық негізгі қағидалары:
- балаға ізгілік тұрғысынан қарау;
- Оқу мен тәрбиенің бірлігі;
- Баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту;
- Баланы өз бетімен әрекеттендіру әдістерін меңгерту:
- Баланың танымдық және шығармашылық икемділігін дамыту;
- әр оқушының оның қабілетімен мүмкіндік деңгейіне қарай оқыту;
- барлық оқушының дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу.
Оқу- тәрбие үрдісінде қолданылып жүрген технологиялар:
- дамыта отырып оқу әдістемесі;
- деңгейлеп саралап оқыту технологиясы;
- модельді оқыту технологиясын элетронды оқыту,
- қарқынды оқыту технологиясы.
Бір технологияның өзі әр орындаушыда әртүрлі сипатта болуы мүмкін,
өйткені, шебердің тұлғалық компетенттілігі, оқушылар контингенті, сыныптағы
педагогикалық ахуол, көңіл-күй әртүрлі болуы мүмкін. Бір технологияны
қолданғандағы әр педогог алған нәтиже әртүрлі болғанымен, бір-бірімен ортақ
технологияның сипатына сай белгілері болады.
Педогогикалық технология М.В.Клариннің анықтауында. Педогогикалық
мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық, дара, инструменталдық және
әдіснамалық құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесін білдіреді.
Ғалым-академик В.М.Монахов оқыту технологияларының практикадағы қолданыс
аясын тереңірек зерттей келіп, оны жаңаша қырынан танытатын.

Мектепке дейінгі білім беруде инновациялық
технологияны педагогикалық тұрғыдан қолдану.
Елімізде болып жатқан саяси-әлеуметтік, мәдени- этникалық өзгерістер
халыққа білім беру мен тәрбие ісінің мазмұнын түбегейлі өзгертіді қажет
етіп отыр. Бүгінгі өмірді жалғастырушы ұрпақ бұл қоғамнан өзінің келешегіне
не ала алады деген сұраққа жалпы қауым болып іздестіруде.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі бірінші міндет- ол дүние жүзі
елдерінде жастарды бейбітшілік рухта ынтымақтастыққа, рүханилыққа
тәрбиелеу жіне әлемдік мәдениет пен әр халықтың ұлттық мәдениетін кірістіре
меңгерту.
Екіншіден, жастардың бойындағы адами құндылықтарды: қайырымдылықты,
сүйіспеншілікті дамыту, сөйтіп тәрбиелей отырып оқыту.
Үшіншіден, білім беру жүйесінің бұрынғы ағартушылық бағытын сақтай
отырып, басым бағдарын жеке тұлғаның рухани- адамгершілік тұлғасынан
кемелденуіне аудару.
Ендіше, жеке тұлғаның адамды адам ете түсетін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Инновациялық педагогикалық технологиялар туралы
Бала сезімін дамыту орталығы
Қазақстандағы инновациялық технологияның бүгінгі даму қарқыны
Мектепке дейінгі мекемелердегі инновациялық педогогикалық технологиялар
Педагогикалық технологиялардың түрлері, жіктелуі және білім беру үдерісінде тиімді қолдану жолдары
Инновациялық педагогикалық технологиялар
Балалар бақшасындағы балалардың сөйлеу тілін дамыту
Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде педагогикалық технологияларды қолдану
Мектепке дейінгі білім берудегі дене тәрбиесінің педагогикалық инновациялары
Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану
Пәндер