Өндірістегі шығынға аудитПән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Өндірістегі шығынға аудит
Бұл тарауды оқи отырып, Сіздер мынаны білесіздер:
- өндірістегі шығынға аудиттің мақсаттары мен міндеттерін;
- негізгі құжаттардың тізімі, олардың негізінде өндірістегі шығынға
аудит жүргізіледі;
- өндірістегі шығынды тексеруде жұмыстың жүйелілігі;
- тәртіп бұзушылықтың түрлері, олар өндірістегі шығынға аудит жүргізу
нәтижесінде табылуы мүмкін;
Өндірістегі шығынға аудиттің мақсаты тексеруші кезеңде қолданылатын
нормативтік құжаттар бухгалтерлік есепке алу әдістемесін ұйымдастыруды
қолданылуына сәйкес белгілеу болып табылады.
Өндірістегі шығынға аудиттің міндеттері мыналар болып табылады:
- қызметтің әдеттегі түрлері, шығынды тіркеу әдісі, шығынды жиынтық
тіркеу варианты, жалпы шаруашылық және өндірістік шығындарды бөлу
әдістері;
- бухгалтерлік есеп және ішкі бақылаудың бастапқы жүйесін растау;
- тікелей (жанама) шығыстарды тіркеуді толтыру мен бейнелеуді растау;
- аяқталмаған өндіріс түгендеу сапасын бағалау;
- өндірістегі шығынды жиынтық тіркеудің мәліметтері бойынша өзіндік құн
көрсеткіштерін арифметикалық бақылау;
Негізгі нормативтік құжаттар:
- Бухгалтерлік есеп туралы заңы
- Қазақстан Қаржы министрлігінің бұйрығы бойынша бекітілген бухгалтерлік
есептің қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыру және оны қолдану бойынша
есепшоттардың жоспары;
- ҚР Қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген Шығыстарды ұйымдастыру
бухгалтерлік есебі бойынша ережелер;
- ҚР Қаржы министрлігінің Ұйымның бухгалтерлік есептілігінің формалары
туралы бұйрығы;
Аудиторға ұсынылатын құжаттар: бухгалтерлік баланс (№1 форма), пайда
мен зиян туралы есеп (№2 форма), басты кітап немесе айналымды-сальдолық
ведомость, ұйым саясатының туралы бұйрығы, есептер бойынша бухгалтерлік
есеп тізімі 20 Негізгі өндіріс, 21 меншікті өндірістегі жартылай
фабрикат, 23 қосымша өндіріс, 25 жалпы өндірістік шығындар, 26 Жалпы
шаруашылық шығыстар, 28 Өндірістегі брак, 29 өндіріс пен шаруашылыққа
Қызмет жасаушы, 96 Алда тұрған шығыстар резерві, 97 Болашақ кезеңдерге
шығыстар және т.б., тапсырыстар бойынша карточкалар (ведомостар), жалақы
тарату, әлеуметтік қажеттерге ажыратулар, көмекші өндіріске қызмет, негізгі
қаржылар бойынша амортизациялық ажыратулар, материалдық емес активтер,
жалпы шаруашылық, жалпы өндірістік шығындарды тарату ведомостары, болашақ
кезеңге шығыстар, аяқталмаған өндірісті түгендеу актілері, шығындардың
жиынтық есебінің ведомостары.
Өндірістегі шығын аудитін жүргізудегі жұмыстарды үш кезеңге: танысу,
негізгі және қорытынды деп бөлуге болады.

Танысу кезеңі.
Өндірістегі шығынға аудиттің негізгі міндеттері қаржы есептілігіндегі
өзіндік құн туралы ақпаратты растау болып табылады. Аудитор ұсынылған
бухгалтерлік есептіліктің барлық комплектін зерттеу тиіс және мыналарды
белгілейді:
- аяқталмаған өндіріс шоттарындағы қалдықтар, есепті мерзімнің басындағы
және соңындағы қайта сату үшін дайын өнімдер мен тауарлар (айналым-
сальдолық ведомостарда немесе басты кітапта көрсетілген). 213
Аяқталмаған өндірістегі шығындар бухгалтерлік балансындағы (№1
форма) қатарда көрсетілген мәліметтерге сай келеді (№1 форма)
- бухгалтерлік есеп және есептік саясат туралы сәйкес қалыптастырылған
және 020 пайда және зиян туралы есеп қатары бойынша бейнеленген
сатылатын тауарлар, өнімдер, жұмыстар,қызметтердің өзіндік құны туралы
мәліметтер (№2 форма);
- бухгалтерлік баланстағы көрсетілген Қызметтің әдеттегі түрлері
бойынша шығыстар VIII бөліміндегі мәліметтер (№ 5 форма), 20 Негізгі
өндіріс, 21 Меншікті өндірістің жартылай фабрикаттары, 23 Қосымша
өндіріс, 25 Жалпы өндірістік шығындар, 26 Жалпы шаруашылық
шығыстар, 29 Өндіріс пен шаруашылық қызмет жасаушы, 44 Сатуға
шығыстар шоты бойынша талдау есебінің мәліметтеріне сай келеді.
Аудиторға тексеру басталғанға дейін өндірістік қызметтің әрбір түрінің
ұйымдастырылуы, ауқымы мен құрылымының ұйымдастырушылық және технологиялық
ерекшеліктерін зерттеу қажет. Шығыстар, өндірістік шығындарды есепке алу
әдістері және жиынтық есеп варианты туралы ақпаратты қалыптастыру
варианттарын қолданудың негізділігін анықтау үшін ұйымның есептік саясатына
айрықша назар аудару қажет.
Ұйымдарда әдеттегідей, шығындарды есептеу және өнімнің нақты өзіндік
құнын есептеудің нормативті, тапсырысты, шектеулі және қарапайым әдістері
қолданылады.
Есептеудің нормативті әдісіне, әдеттегідей, алуан түрлі және күрделі
өнімдерді жаппай және сериялы өндіретін өнеркәсіптің өңдеуші салаларында
пайдаланады. Бұл жағдайда өндірістегі шығынның жекелеген түрлерін ағымдағы
нормалар бойынша ескеріледі, олардың пайда болу, себептері мен кінәлілері
нақты шығыс нормаларынан ауытқұдың шұғыл есебін айрықша жүргізеді,
ұйымдастыру-техникалық шаруаларын ендіру нәтижесінде ағымдағы нормалардың
өзгеруі белгіленеді және бұл өзгерістер өнімнің өзіндік құнын ықпалымен
анықталады.
Өнімнің өзіндік құнының нәтижесі (3ф):
Зф=Зн + О + и
Формуласы бойынша есептеледі, онда Зн-ағымдағы нормалар бойынша
шығындар, О- олардан ауытқу шамасы, и – нормалардың өзгеруі.
Тіркеу және калькуляциялау нысанын тіркеудің тапсырысты әдісінде және
өндірістік тапсырыс болып табылады. Соның әдісінде жеке өндірістік тапсырыс
болып табылады. Соның аясында бірдей бұйымдағы ұсақ сериялары немесе
жөндеу, монтаждау және тәжірибелік жұмыстар ұғынылады. Өндірістің ұзақ
үдерісінде өнімдер даярлауда тапсырыстар тікелей бұйымға емес, ал оның
өзімен бірге аяқталған конструкция көрсететін агрегаттарына, тараптарына
беріледі. Шығынды есептеу үшін әрбір тапсырыс тапсырыстың шифры көрсетіле
отырып жеке талдау есебін ашады. Жекелеген тапсырыс бойынша тапсырыстың
тиісті шифрын міндетті түрде көрсете отырып, өңдеуді, материалдар шығынын
бейнелейтін бастапқы құжаттар негізінде жүргізіледі.
Жанама шығындар жекелеген тапсырыстар арасында бұл өндірісте және
салаларда шартты қабылданған әдісімен бөлінеді. Барлық шығыстар тапсырыс
аяқталғанға дейін толық аяқталмаған өндіріс саналады. Өнім тапсырыстарын
жекелей орындауда және олардың артығы олардың конструкциясындағы,
технологиясындағы, өндіріс жағдайындағы өзгерістерді есепке алып бұрын
орындалған тапсырыс-тапсырыстардың нақты өзіндік құны бойынша бағалайды.
Шығынды есептеу мен өзіндік құнды калькуляциялаудың бұл әдісін
жетіспеушіліктеріне аяқталмаған өндірісті түгендеудің шығын, күрделілік
және ауырлығы деңгейін шұғыл бақылаудың жоқтығын жатқызуға болады.
Өнімнің өзіндік құнының шығынын есептеу және калькуляциялаудың қайта
жасау әдісі шикізатты кешенді пайдалану, сондай-ақ жаппай және ірі сериялы
өндірістегі салаларда, онда өңделетін шикізат пен материалдар жүйелі түрде
өңдеудің бірнеше фазаларын өтетіндеріне қолданылады.
Қайта жасау әдісінің жартылай фабрикатынсыз және жартылай фабрикатты
варианттары ажыратылады.
Бірінші жағдайда шығынды тіркеу әрбір қайта жасау бойынша жүргізіледі.
Бухгалтерлік құжаттарда жартылай фабрикаттар қозғалысы бейнелене цехтарда
жүргізілетін натуральды түрдегі жартылай фабрикаттар қозғалысының шұғыл
тіркеу мәліметтері бойынша бақыланады. Түпкілікті бұйымның өзіндік құны
барлық қайта жасаулар шығынының саласын құрайды. Өнімнің өзіндік құны
аралық шекте есептелмейді.
Екінші жағдайда жартылай фабрикаттардың цехтан цехқа қозғалысы
бухгалтерлік жазбалармен толтырылады және жартылай фабрикаттардың өзіндік
құны әрбір қайта жасаудан соң калькуляцияланады.
Шығындарды есептеудің қарапайым әдісі және өнімнің өзіндік құнын
калькуляциялау аяқталмаған өндірісті жоқ немесе оның мөлшері мардымсыз
өнімдердің шектеулі номенклатурасымен ұйымдарда қолданылады. Мысал ретінде
көмір өнеркәсібін алуға болады, онда бір тонна көмірдің өндірістік өзіндік
құны шығында үстінен берілген көмірдің санына бөлумен есептеледі, мұнда
кеніште қалған көмір есеп айырысуға қабылданбайды.
Егер тексеру барысында шығынды есептеудің қолданылатын әдісі практикада
ұйымның есептеу саясатында белгіленген әдіске сай келмесе, онда аудиторлар
бұл ауытқұды жұмыс құжаттарда белгілеуі тиістігі белгіленген.
Негізгі кезең
Бұл кезеңде аудиторлар алынған ақпараттар бойынша тест толтырады.
Тестілеудің нәтижесі бойынша өнім өндіру шығынын ішкі бақылау жүйесімен
және бухгалтерлік есеппен бағаланады. Баға аудит жоспарлаған кезеңде
алынған бастапқы бағамен салыстырылады. Нәтижелері кестеге жинақталады,
оның мысалдық үлгісі төменде (4.1. кесте) келтірілген.

Өндірістегі шығынды ішкі бақылау жүйесі мен бухгалтерлік есеп
жағдайында тексеру.
Ұйым ___________________
Аудитор__________________________
Тексерілетін мерзім________________
Құжаттар ұсыну____________________
Тексерілетін мерзім_____________________
Іріктеу ауқымы_________________________
Тексерудің аяқталу датасы_______________

сұрақ жауап Ескерту
өндірістегі шығынды тіркеу үдерісі Иә Қандай бағдарламалық өнім
автоматтандырылған ба? қолданылатының көрсету керек
өндірістегі шығынды ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Дайын өнім есебінің маңыздылығы
Үстеме шығындардың есебін ұйымдастыру
Директ-костинг әдісі туралы
Еңбекақы жүйесі және оның түрлері мен нысандары. Еңбекақы есебін ұйымдастыру
Шығындардың өндіріс көлеміне қатысты сипаттамалары
Экологиялық аудит туралы
Басқадай өндіріс шығындары
Өндіріске кеткен шығындар есебі
Стандарт-кост әдісі бойынша шығындар есебінің жүйесі
Кәсіпорынның қызметіндегі шығындар және оны азайту жолдарын жетілдіру
Пәндер