Студенттердің іс-тәжірибе базасы мен жұмыс орныПән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Іс-тәжірибеден есеп беру
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 29 бет
Таңдаулыға:   
Қ.А.ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
Түркістан Гуманитарлық ғылымдар және бизнес институты

Тарих және педагогика факультеті
Діта және философия кафедрасы.

Студенттің бақылау-тіркеу кітапшасы

(студенттің аты-жөні және тобы)

200__ж. – 200__ж.

Түркістан- 2007

Бақылау-тіркеу кітапшасы – іс-тәжірибеші студенттің бірыңғай әрі міндетті
құжаты.

Дайындағандар: оқытушы Байболов Есбол

4 курста өткізілген диплом алдындағы (өндірістік) іс-тәжірибе

Топ жетекшісі__________________________ ______________________
Іс-тәжірибе өткізілген орын_______________________________ _______
___________________________________ _________________________
Мекеме бастығы____________________________ __________________
Іс-тәжірибе жетекшісі__________________________ _________________

4 курсқа
Қ. А. ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
Түркістан Гуманитарлық ғылымдар және бизнес институты

Тарих және педагогика факультеті
___________________________________ ______________________
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 487010, Түркістан қ., №4 ғимарат.
Tel: (32533) 3-21-67 (135), Fax: (32533) 4-14-47. E-mail:
yasawiun@mktu.turkistan.kz

№______ ___
______________ 200__ж.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(мекеменің және басшының аты-жөні)

Ж О Л Д А М А
Құрметті ___________________________________ _______________________
___________________________________ _мамандығының_____курс студенті
___________________________________ 200__ жылдың __________ айының ___-
жұлдызынан, ______________ айының ___-жұлдызы аралығында өзіңіз басқарып
отырған бөлімге (мекемеге) _____ апталық диплом алды, өндірістік іс-
тәжірибеге қабылдауыңызды сұранамыз.
Көрсеткен қызметіңіз үшін алдын ала рахметімізді айтамыз.

Тарих және педагогика факультетінің
деканы
_________________ ____________________
(ғылыми дәрежесі) (аты-
жөні, қолы және мөрі)

Бекітемін

Менеджмент және маркетинг

кафедрасының меңгерушісі,

_________________________
(ғылыми дәрежесі, аты-жөні)

_________________________

____ ___________200___ж.

ТАПСЫРМА
Экономика факультетінің___________бөлімінің__ ________
курс студенті ___________________________________ ______________
Іс-тәжірибе өтетін орын:______________________________ _______________
___________________________________ _______________________________

Іс-тәжірибенің өтілу мерзімі:___________________________ ______________

Іс-тәжірибе тапсырмасының мазмұны:___________________________ ______
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
___________________________________ _______________________________
Іс-тәжірибенің негізгі мазмұны мен міндеті: Студент ең алдымен мекемедегі
жетекшісімен бірлесе отырып іс-тәжірибенің міндеті мен мазмұнын қарап
шығып, күнтізбелік жоспар жасауы керек. Жоспарды іс-тәжірибеден өту
бағдарламасына сүйене отырып жасауы тиіс. Жоспарда студенттің өндірістік
және қоғамдық жұмыстары көрінуі керек.
Студент сонымен бірге мекеменің ұйымдық-құрылымымен және оның
жарғысымен, ішкі, ағымды, перспективті жоспарларымен танысуы тиіс. Және де
жылдық есептерімен таныса отырып, іс-тәжірибе бойынша есеп жазу үшін
қажетті құжаттарды жинауы және өңдеуі керек.
Бағдарламаның барлық бөлімдерін, студент іс-тәжірибе мерзімінде
күнтізбелік жоспарында қамти отырып, толық орындауы тиіс. Сонымен қатар іс-
тәжірибе есебін мекеме басшысына тексеруге тапсыруы қажет және есебінде
мекеме басшысының қолы мен мөрі қойылуы керек.

Кафедра атынан жетекші:___________________________ _______________

Тапсырма алған студент:___________________________ ________________

Күні, айы:___________________________________ ______________________
Диплом алдындағы (өндірістік) іс-тәжірибенің максаты мен міндеттері.

Менеджмент, Мемлекеттік басқару және Маркетинг мамандықтары
бойынша диплом алдындағы іс-тәжірибе жоғары оку орындарының студенттерінің
өндірістік іс-тәжірибесі туралы Ереже және осы мамандақ бойынша
студенттерді окытудын оку жоспарына сәйкес жүргізіледі.
Студенттердің іс-тәжірибесі оку процесінің құрамдас бөлігі болып
табылады, оны Менеджмент және маркетинг кафедрасы ұйымдастырады және
ұйымдар, салалык министліктер мен кәсіпкерлік құрылымдармен мамандарды
дайындауға тығыз байланыста болады.
Іс-тәжірибе өзінің бүкіл кезеңінде мамандықтың мемлекеттік білім беру
стандартына сай жоғары білімді маман дайындайтың мазмұны мен деңгейінің
мемлекеттік талаптарын орындауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар студенттің
өнертапқыштық, шығармашылық жұмысқа қатысуын, студенттің өндіріс жағдайына
кәсіби және әлеуметтік бейімделуін, негізгі еңбек қызметін атқаруда маман
дайындауды қамтамасыз етеді.
Диплом алдындағы іс-тәжірибеге бітіруші курстың студенттері жіберіледі.
Олардың университтегі оқытудың теориялық курсын толық тыңдалуын және
академиялық қарызы болмауы тиіс.
Диплом алдындағы іс-тәжірибені ұйымдастыру үшін негізгі қүжаттарға
мыналар жатады:
Іс-тәжірибенің мақсаты мен міндеті.
Студенттердің іс-тәжірибе базасы мен жұмыс орны.
Іс-тәжірибені ұйымдастыру және басшылық жасау.
Іс-тәжірибе мазмұны.
Студенттердің міндеттері.
Есеп беру және оны қорғау.
Бағдарламаны жасау кезінде мына төмендегі жетекші кұжаттар қолданылды:
жоғары кәсіби Білім беру мекемелерінің студенттерінің іс-тәжірибесін
ұйымдастыру бойынша ұсыныстар, ҚР Білім беру министрлігі, Алматы, 2000
жыл.
ХҚТУ ТГҒБИ-нің Экономика факультетінің 4 курс студенттерінің диплом
алдындағы іс-тәжірибесі Менеджмент, Мемлекеттік басқару және
Маркетинг мамандықтарын алатын студенттерге тікелей қатысы бар
казақстандык кәсіпорындарда, несие-қаржы мекемелерінде, сақтандыру
компанияларында, салық қызметінде, қазынашылык, бағалаушы фирмаларда,
сыртқы сауда және басқа да коммерциялық құрылымдарда өткізіледі.
Максаты мен міндеттері.
Дипломдық іс-тәжірибе – 050507-Менеджмент, 050510-Мемлекеттік басқару,
050511-Маркетинг мамандықтары бойынша маманның диплом жұмысын жазу маман
ретіндегі өндірістік қызметінін даярлық кезеңі.
Оған:
1. Студенттің өндірістік қызметіндегі экономиканы ұйымдастыру және
басқару саласындағы нақты бір мекеменің (не ұйымның) жұмыс
іс-тәжірибесімен танысу негізіндегі алған теориялық білімі;
2. өндірістің нақты бір саласындағы ұйымдастыру мен
басқаруда
жоспарлаудың алдыңғы қатарлы іс-тәжірибесі мен ғылым жетістіктерін
пайдаланып, өндірістің тиімділігінің нақты факторлары мен резервтерін
айқындау жолындағы аналитикалық және зерттеушілік тәсілдерін
меңгеру;
3. нақты жұмыс орнында (өндірісті жоспарлау, басқару, нақты участокты,
цехты, бригаданы басқару) практикалық іс-тәжірибе мен білім алу;
4. экономикалық, нормалау, жоспарлау, есептік ұйымдастырушылық
жұмыс іс-тәжірибесін жинақтау өз бетімен жұмыс дағдыларын дамыту,
бизнес-жоспар құру, маркетингілік зерттеулер жасау,
өндірістің
технологиясы мен техкикасы саласындағы білімді меңгеру, өнімді
өткізу, финанс нәтижелерін сараптау, статистикалық материалдарды және
таңдаған тақырып бойынша әдебиеттерді пайдалану;
5. жобалық шешімдерді реттеу тәсілдерін меңгеру және болашақ мамандық
бойынша өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру;
Іс-тәжірибенің міндеттері:
Дипломдық жұмыстың өзіндік бағытын айқындау;
Диплом жұмысына қажетті материалды жинақтап, жүйелеу;
Өзінің болашақ мамандығымен іс-тәжірибе жүзінде танысу;
1. Студент аталған сала жүйесіндегі цех, мекеме, бірлестік қызметінің өнім
өндіру мәселесіне қысқаша шолу жасауға тиісті:
Аталған кәсіпорындағы алдыңғы қатарлы техника мен технологияны,
оны жетілдіру шараларын сипаттауға тиісті;
Өндіріс қызметінде бөлімшедегі жұмыс орнында болып, оған қатысу.
Негізгі қор есебін алу, материалдық құндылыктар есебін алу, еңбек және
жалақы есебін алу, өндіріс есебі мен өнімнің өзіндік
құнын
калькуляциялау;
Дайын өнімдер техникасы мен ұйымдастыру есебі мен оны өткізу, ақша,
есептесу және несие беру операцияларынын есебін алу; қор және финанс
нәтижелері, инвестиция есебі;
Есеп берудің барлық түрлерін құрудың техникасы мен мазмұнын, құрамын
зерттеу, оны қарау мен бекіту тәртібін зерттеу, ай сайынғы, жылдық есеп
беруіне қатысу;
Техникалық құралдар кешені құрамымен танысу, ақпараттық-есептік
орталықтар мен машина есебі станцияларының (бюро) жұмысымен
танысу, есептеу жұмыстарының компьютерлендірілу жағдайы зерттеу,
КТС-ті қолдануды жақсарту туралы ұсыныстар еңгізу, есептеудің нақты
участогы бойынша оның технологиясына және автоматтаңдырылуына
сипаттама беру.
2. Білімді тереңдету және шаруашылық қызметін талдау
мәселесінде
іс-тәжірибелік дағдылар қалыптастыру. Ол үшін:
Экономикалық ақпараттар көзін зерттеу - статистикалық және жедел есеп
беру, ағымдағы есеп мағлұматтары, жоспарлы және басқа да мәліметтер;
Кәсіпорынның қызметінің басты көрсеткіштері бойынша жоспардың
орындалуын талдау көздерін зерттеу;
Бірнеше жылғы кәсіпорынның шаруашылық қызметінің кешенді анализін
жасау және кейбір салыстыруға болатын көрсеткіштер бойынша
кәсіпорын бірлестігінің жұмыс тиімділігінің салыстырмалы анализін
беру;
Мекемемен танысу, оның жоспарлау мақсаттары мен міндеттерін,
кәсіпорынды дамыту жоспарының көрсеткіштерін, оны іске асыру
механизмдерін білу;
Диплом жұмысын жобалауға қажетті материалдар жинақтау;
Нәтижелерді экономикалық негіздеу бөліміне қажетті ақпараттарды
іріктеу, онда студент бұл жобаның тиімділігі мен артықшылығын көрсетуге
тиіс, өзінің ұсыныстарының дұрыстығын, шешімдерінің дұрыстығын
көрсетуге тиіс;
Диплом жобасының Еңбекті қорғау бөліміне қажетті өріске қарсы, еңбек
гигиенасына, өндірістік санитария, өндірістің техникалық
қауіпсіздігі
шараларын қарастыру;
Азаматты қорғаныс бөліміне кәсіпорын қызметкерлері газ, химиялык,
радиациялық қауіп туған жағдайда қажет болатын мәселелер
туралы
мағлүматтар жинау;
Табиғатты қорғау бөліміне қажет материал жинау, онда аталған кәсіпорын
қоршаған ортаға қандай зиян келтіретіні және оны жою не жеңілдету үшін
қандай шаралар керектігін көрсету қажет;
Шаруашылық қызметінің жылдық қорытындысына арналған кеңестерге
қатысу, сол сияқты кәсіпорын жұмысы қаралатын басқа да жиындарға
қатысу.
3. Студенттің іс-тәжірибенің жеке мәселелері бойынша тыс уакыты осы
жобаға қосымша күнтізбелік-тақырыптық жоспарымен анықталады
Студенттер іс-тәжірибені өту орнында Экономика және заң факультеті
деканатының немесе тиісті кафедра келісімімен бос орындарға қабылдануына
болады.
4.Бірлестіктер, кәсіпорындар деңгейінде мынандай көрсеткіштер зерттеледі
және талданады:
Кәсіпорынның негізгі қызмет түрлері, шығаратын өнім
түрлері
(номенклатура, ассортимент құрылымы және ритмділігі);
Кәсіпорынның мамандану сипаттамасы;
Дайын өнім үшін қажетті шикізат түрлері;
Шикізатты жеткізушілер және олармен қарым-қатынас формалары;
Өнімді өткізуді ұйымдастыру;
Сырткы және ішкі нарыққа бағытталу;
• Алушылармен есептесу жүйесі мен формалары.
а) Өнімді өткізу түрлері:
өнімді жарнамалау;
әлеуметтік зерттеу;
сатуды ынталандыру шаралары;
б) контрактілік жүйе, келісім;
в) делдалдар арқылы ;
г) өз сауда потенциалы т.б.
2. Іс-тәжірибе тапсырмаларының мазмұны
(Зерттеу мен талдаудын нақты бағытын тандағанда студенттің
оны терендетуі, кеңейтуі мүмкін екендігі ескерілуге тиіс)
1. Кәсіпорын жұмысын жоспарлау.
1.1. Кәсіпорын жұмысын жоспарлау: болжамдау және косіпорынің
перспективалық жоспары, оның бөлімдерінің негізгі мазмұны.
1.2. Жылдық, жартыжылдық, кварталдық және айлық жоспарлар, олардың
негізгі мәні.
1.3. Бизнес-жоспар, негізгі бөлімдері, жоспарлау тәртібі. Егер жоспар
коммерциялық күпия болса, онда барлық жоспардын жалпы құрылымымен танысу,
оларды құру және жобалау әдістерін білу.
2. Кәсіпорындардың, ұйымдардың негізгі қорын пайдаланудың тиімділігі мен
құрлымы, құрамы.
2.1. Озық техника мен технологияның сипаттамасы және оларды аталған
кәсіпорынмен салыстыру.
2.2. Аталған кәсіпорынның негізгі қорының құрамын және құрылымын талдау.
Негізгі қордың пайдаланылу сипаттамасы (жаңарту коэффициентінің есебі,
шығарылып тасталуы, жаңадан косылуы). Негізгі қордың
пайдаланылу тиімділігі (қордың беру мүмкіндігі, қордың
сыйымдылығы, қормен жарақтануы және еңбектің техникалық жарақтануы).
2.3. Негізгі қордың жарамсыздық және жарамдылық коэффициентінің
техникалық ахуалына талдау (моральдық, техникалық және
физикалық жарамсыздық). Амортизация, амортизация нормалары және
оны есептесу нормалары.
2.4. Құрал-жабдықты пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері ауысымдылықтын
экстенсивтік, интенсивтік және интегралды коэффициенті, пайдалану режимі
коэффициенті.
2.5. Құрал-жабдықтың қолда бар, белгіленген және жұмыс істейтін болып
бөлінуі.
2.6.Еңбектің техникалық қарулануы мен бір жұмысшының орташа жылдық
жұмысының өсу қарқынының арасалмағын тексеру.
3. Кәсіпорынның айналым қоры және айналым құралдары мен оларды пайдалану
тиімділігін көтеру жолдары.
3.1. Аталған кәсіпорында материалдық игілік шын мәнінде
калай пайдаланылатының көрсету және түсінік беру (логистикалық түрғыдан);
3.2. Айналым қоры, оның құрамы және құрылымы. Айналымдағы өндірістік
қорлар және айналым қоры. Айналым қорын тиімді
пайдаланудың көрсеткіштері: айналыс саны, күнделікті айналым коэффициенті
және бекіту коэффициенті. Жылдамдатылған (баяулатылған) айналым нәтижесінде
пайда болған (косымша қосылған) ақша сомасының есебі.

4. Еңбек нормасын ұйымдастыру. Еңбек пен жалақы және оны пайдаланудың
тиімділігін көтеру.
4.1. Еңбек көрсеткіштері. Еңбекке акы төлеудің жүйесі мен негізгі
формаларын сипаттау. Жалақы қорын пайдалануға талдау жасау (жалақы қорын
үнемдеудің абсолютті және относительді лайықтамасы). Орташа жылдық жалақы
мен бір жұмысшының орташа жылдық жұмысының арақатынасының өсу қарқынына
талдау. Еңбек пен жалақыны пайдаланудың тиімділігін арттыру жолдары.
4.2. Кәсіпорын қызметкерлері. Қызметкерлер категориясы: негізгі
және көмекші жұмысшылар. Өндірістік және өндірістік емес жұмысшылар. Кәсіби
деңгейі (орташа тарифтік разряд). Коффициенттер есебі: ағымдағы, түрақты,
қабылданған, шығарылған, негізгі жұмысшылар. Квалификация көтеру жүйесі,
кадр тұрақсыздығын қысқарту шаралары. Мамандардың іскерлік деңгейін
жоспарлау.
4.3. Жұмыс разряды мен жұмысшылар разрядының сәйкестігіне сипаттама беру.
Кадр іріктеу мен орналастыруды сипаттау. Еңбек қөрсеткіштері, кадр
құрылымы, жұмыс уақытын пайдалану деңгейіне талдау жасау. Жалақы қорын
пайдалануға талдау-жалакы қорының, жұмсалуының дұрыстығын және оның көлемі
шығарған өнім көлеміне сәйкестігін анықтау деген сөз.
4. Еңбек өнімділігі. Еңбек өнімділігінің көрсеткіштері: өндіру және еңбек
сыйымдылығы. Еңбек өнімділігінің өзгерісі мен санының өнім
шығару жоспарын орындауға әсерін есептеу. Еңбек өнімдімгінің өсу
қарқыны. Еңбек өнімділігінің өсуінің негізгі жолдары мен резервтері.
4.5. Жұмыс уақытының балансы. (Толық жұмыс күні мен ауқымын ішіндегі жұмыс
уақытының шығыны мен бір жұмысының орташа күндік және орташа сағаттық өнім
өндіруінің жоспарды орындауға әсерін есептеп шығару).
6. Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігі.
6.1. Кәсіпорыннын өзіндік күны (өндіріс шығындары): өзіндік қүн үғымы және
көрсеткіштері (бұл бұйымның өзіндік қүны, өзіндік күнның төмендеу %-і,
тауарлы өнімнің 1 теңгеге жұмсалатын шығын (ТП), жалпы шаруашылық және
жалпы өндірістік шығындар, өндіріске жұмсалатын шығындар, өнімнің өзіндік
құнының калькуляциясы, өнімнің толық өзіндік құны. Тауарлық өнімнің толық
өзіндік құны (ТП). Тұ рақты және айнымалы шығындар. Тура және
жанама шығындар салыстырмалы өзгеруінін өнім шығаруға әсері.
Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің жолдары (ұйымдастыру-техникалық,
ұйымдастыру- экономикалық). Шектік шығындар көрсеткіші қолданылуын
анықтау.
6.2. Баға белгілеу. Баға белғілеудің мақсаты мен стратегиясын айқындау.
Баға белгілеу әдістері. Өнім түрлері бойынша баға белгілеу
тәртібі. Бағаның нарыктық түзетуі. Антимонополиялық және басқа да заң
актілерінің баға белгілеуге әсері.
6.3. Кәсіпорынның шаруашылық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Дипломалды практика бағдарламасы
Психологиялық атмосфераны және топ ұжымын бағалау - ПРАКТИКА ЕСЕБІ
Магистранттың ғылыми-педагогикалық практиканы өту есебі
Нақты жұмыс орнында қызмет атқару барысында студенттің теориялық білімдерін белсенді пайдалану
Көкшетау қаласының прокуратурасы бойынша өндірістік тәжірибе есебі
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары
Палеозойға дейінгі кезең
МББЖ даму тарихы
Дуалды оқыту жүйесі
СТУДЕНТТІҢ ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛЫҚ ІС-ТӘЖІРИБЕ КЕЗІНДЕГІ БАҚЫЛАУ-ТІРКЕУ КІТАПШАСЫ
Пәндер