Педагогикалық тәжірибеде мектепішілік басқарудың диагностикалары


Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Педагогикалық тәжірибеде мектепішілік басқарудың жағдайын диагностикалау
Жоспар
1. Басқару мәдениетінің негізгі компоненттері.
2. Мектепте баскару кьізметтерін ұйымдастырудың шаралары.
3. Мектепті басқарудың ұйымдык формаларын тиімді пайдалану

Мектеп қоғамның әлеуметтік ұясы. Онда демократияландыру, ізгілендіру
негізінде педагогикалық ұжым нығаяды, қалыптасады, идея жағынан шынығады.
Осыған орай, мектеп басшысы жаңа ойлармен, жаңа идеялармен қаруландырады,
оқу-тәрбие жұмысына заман талабына сай жаңа көзқарастармен қарайды,
басқарудың жаңа демократиялық стилі пайда болады. Жаңашыл директор
мұғалімнің шығармашылық ынтасын, құзыретін, дербестігін, ынтымақтастығы мен
жауапкершілігін бағалайды. Сондықтан мұғалім мектеп басшысына бағынышты
болмайды, ол қажымайтын ізденуші, шындық ушін күрескер адам.
Басқару мәдениетінің негізгі компоненттері. Білім саласында еңбек
ететін адамдардың басқару мәдениеті, олардың кэсіптік-педагогикалық
мэдениетінің қүрамды бөлігі болып табылады. Дэстүрлі ұғымда кэсіптік-
педагогикалық мэдениет негізінен педагогикалық қызметтің нормалары,
ережелері, педагогикалық техника шеберлікпен байланыстырылады. Ал. соңғы
жыллардағы психологиялық-педагогикалық зерттеулер педагогикалық мәдениет
категорияларына педагогикалық құндылықтар, педагогикалық технология жэне
педагогикалық шығармашылықты да қосатын болды.
Мектеп басшысының басқару мэдениеті, оның тұлға ретінде мектеп
басқарудың технолоғиясы мен құндылықтарын жасау, иғеру және оны алға
жылжытуға бағытталған жұмыстарда өзінің шығармашылық күш-қуатын танытуы.
Бұндай жағдайда басқару мэдениетінің компоненттері — аксиологиялық,
технологиялық жэне тұлғалық-шығармашылық болып табылады.
Мектеп басшысы басқару мэдениетінің аксиологиялык компоненттері.
Қазіргі заманғы мектепті басқарудың маңызы мен мэні болып табылатын басқару-
педагогикалық құндылықтардың жиынтығын құрайды. Мектеп басшысы басқару
қызметінің процесінде басқарудьщ жаңа теориясы мен концепциясын игеріп,
ептілік пен дағдыларды меңгереді. Ал практикалык қызмет барысында олардың
қаншалықты маңыздылығына баға беріледі. Қазіргі кезде басқару тиімдІлігін
артыруда білім, идея, концепция сияқты басқаруға қатысты педагогикалық
қүндылықтар үлкен маңызға ие болуда.
Педагогикалық жүйені басқарудың кұндылықтары сан алуан. Олар: эртүрлі
деңгейдегі тұтас педагогикалық процесті басқарудың мэні мен маңызын ашатын
құндылық-мақсаттар; білім жүйесін басқару мақсаты, мектепті басқару
мақсаты, педагогикалык ұжымды, оқушылар ұжымын басқару мақсаты, тұлғаның
өзін-өзІ тэрбиелеу, өзін-өзі дамытуын басқару мақсаты және бағалау құндылық-
мағлұматтарға басқару қызметіне реттеушілік сипат береді; құндылық-білімдер
басқару саласындағы мектептің білімінің мэні мен маңызын ашады; басқарудың
әдістемелік негізін, мектепішшк менеджментті білу, ауыл және қала
мектептері мұғалімдерімен жүмыстың ерекшелІктерін білу, педагогикалық
процестерді басқару тиімділігін критерийлерін жэне т.б.
Құндылық-қатыңастар педагогикалық процеске қатысушылар арасында өзара
байланыстың, кэсіптік қызметке, өзіне деген қатынастың, педагогикалық және
оқушылар ұжымындағы түлғааралық қатынастардың мәнін ашады.
Құндылық-сапалар басқарудың субъективтігі ретінде басқарушы-менеджердің
дербестік, тұлғалық, арасушылык қасиеттерінің көптүрлігінің мэнін ашады. Ол
сапалар бастықтың өз қьізметін болжамдап, оның саддарын алдын-ала көре білу
қабілеті, өз әрекеті мен мақсатын өзгелердің әрекетімен, максатымен
салыстыра білу қабілеті, ынтымақтасу жэне бірлесе басқару қабілетінен және
т.б. көрінеді.
Мектеп дирекгорының басқару мәдениетінің технологиялық компоненті
педагогикалық процесті басқарудың әдістері мен тэсілдерін біріктіреді.
Мектепішілік басқару технологиясы арнайы педагогикалық міндеттерді шешу
басшы-менеджердің педагогикалық талдау жэне жоспарластыру, педагогикалық
процесті бақылау жэне реттеуді атқара алатын іскерлігіне байланысты. Мектеп
директорының баскару мәдениетінің деңгейі аталған
міндеттерді шешудщ әдіс, тэсілдерін қаншалықты меңгере алуына тікелей
байланысты.
Мектеп директорының басқару мэдениетінің тұлғалык-шығармашылық
компоненті педагогикалық жүйені басқаруды шығармашылық акт ретінде
қарастыру арқылы ашылады. Мектеп басшысының басқару қызметі өзінің.
табиғатында шығармашылық болып табылады. Басқарудың қүндылықтары мен
технологиясын меңгере отырып басшы-менеджер тұлғалық ерекшеліктері мен
басқару объектісінің ерекшеліктеріне сай: ол құндылықтарды өзінше кайта
құрып, талдап түсіндіруге ұмтылады. Осылайша, педагогикалық жүйені басқару
тұлғалық қабілеттерлі іске асыратын жэне жұмсайтын ғана болып табылады.
Басқару қызметІнде мектеп директоры тұлға, басшы, ұйымдастырушы жэне
тэрбиеші ретінде өзін-өзі танытады. Қабылданған шешімдерді іске асыруда
оған қажетті жүйені іске косу, оның түрлі компоненттерінщ өзара тиімді
эрекеттесуін қамтамасыз ету үшін үйымдастыру кезеңі қажет. ¥йымдастыру
үғымы бірнеше магынада қолданылады. Біріншіден өткізілген сабақтың сыныптан
тыс жұмыстың сапасын, тұтас оқу-тэрбие процесінін, немесе оның бір
бөлігінің жағдайына берілген баға ретінде қолданылады. Екіншіден
ұйымдастыру ұғымы мектеп басшыларының мұғалімдердің оқушылардың өзін-өзі
басқару органдарының белгіленген жоспарды іске асыруға, алга қойған
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған, жалпы тұтас педагогикалык процесті
басқаруды үйымдастыру мағынасында қолданылады.
Адамның үйымдастырушылық кызметі өзінің табиғатынан нақты жағдайда
психологиялық-педагогикалық білімдерді шұғыл қолдана алуға негізделген
практикалық қызмет. Әріптестермен, оқушылармен түракты түрде өзара
байланыста болу ұйымдастырушылдық кызметке біршама танымалдык бағдар
береді. Ұйымдастыру кызметін жетілдіруді жоспарлауда мектеп басшысы
тұлғааралык қатынастарды ұйымдастьфу, мектеп менеджерлерін дайындау жүйесі
сияқты мектепішілік менеджмет идеяларын қолдану мүмкін.
Үйымдастыру қызмегі қабылданған шешімдерді іске асыруға бағытталады. Ал
оны нақты — мүғалімдер, балалар, ата-аналар, жұртшылдық өкілдер атқарады.

Сондықган кез келген істі үйымдастырғанда оны адамдық фактордың мүмкіндігін
пайдалану жэне іске асыру түрғысьшан бағалаған орынды. Үйымдастьфушы
орындаушыларды алдын ала ірікгеу, оларды жүмыс орны, уақьггы жәнс үжымдық
іске катысу реттілігімен бөлу сияқты мэселелерді шешеді. Алдағы іс-
эрекеттің мазмұнын, түрі мен эдістерін таңдауда нақты жағдай мен
орындаушылардың мүмкіндігн арақатынасын айкындау қажет. Бүл жерде нақты
жағдай ретінде әрекетке қажетті еңбек заттары мен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмыс жасау ерекшеліктері
Биология пәні бойынша олимпиадалық тапсырмаларды дайындаудың ерекшеліктері мен мәні
Вундеркинд оқушыларды анықтау және дамыту ерекшеліктері
Дарынды оқушылардың креативті қабілетін қалыптастыру
Мектеп педагогикалық жүйе және ғылыми басқару нысаны ретінде. педагогикалық менеджмент субъекті қызметінің мақсаты туралы ақпарат
Педагогикалық менеджменттің ғылыми - теориялық негіздері
Мектеп дамуына байланысты инновациялық үдерістерді басқару
Басқару, мектепішілік басқару және мектепшілік менеджмент
Мектептегі басқару жүйесінің принциптері
Педагогикалық зерттеу әдістемесі мен әдістері
Пәндер